SUOMALAISET YRITYKSET

rantalatommi

energiatehokkuussopimukset-tuloksia_2008-2014

SUOMALAISET YRITYKSET

& vastuullinen energiankäyttö

Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään.

Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana

yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien energiansäästötoimien

ansiosta yritystoiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa

ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia

hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


SUOMALAISET YRITYKSET

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Noin 3/4 osaa energiansäästöstä

syntyy teollisuudessa

Energiavaltainen teollisuus

Keskisuuri teollisuus

Yksityinen palveluala

Kiinteistöala

Energia-ala

3 %

1 %

6 %

21 %

69 %

11 959

kpl

Toimien vaikutukset

yrityksissä

11,7 421 4,2

TWh milj. € milj. tonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

Energiavaltainen teollisuus tehostaa aktiivisesti omaa energiankäyttöään.

Energiavaltaiseen teollisuuteen luokitellaan ne yritykset, joilla ainakin

yhden toimipaikan energiankulutus ylittää 100 GWh vuodessa.

Vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa on mukana lähes kaikki eli 39

Suomessa toimivaa energiavaltaisen teollisuuden yritystä ja niiden 130 toimipaikkaa.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta toiminta

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta

aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

39

yritystä

12

11

6

10

metsäteollisuuden yritystä

kemianteollisuuden yritystä

metallinjalostuksen yritystä

muiden alojen yritystä

1081

Toimien vaikutukset

8057 254 2,7

kpl GWh milj. € milj. tonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


ENERGIA-ALA

& energiatehokkuus

Energia-ala on laajasti mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa

energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt 37 energiayhtiötä ja niiden 204 toimipaikkaa, jotka tuottavat sähköä

ja/tai lämpöä. Mukana on myös 95 energiapalveluita tarjoavaa yhtiötä ja niiden 135

toimipaikkaa, jotka siirtävät, jakelevat ja myyvät loppuasiakkaille sähköä ja/tai kaukolämpöä

ja -jäähdytystä.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta toiminta on

energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia

hiilidioksidipäästöjä. Yritysten asiakkailleen suuntaamat toimet lisäävät kuluttajien tietoisuutta

omasta energiankäytöstä ja valmiutta toteuttaa energiansäästötoimia.

energiatehokkuussopimukset.fi


ENERGIANTUOTANTO

& energiatehokkuus

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten yhteenlaskettu

tavoite on tehostaa vuotuista

energiankäyttöä vuoden 2016

loppuun mennessä

sähkö

GWh

GWh

sähkö

1000 99

primäärienergiankäyttö

prosenttia

primäärienergiankäyttö

1000 110

prosenttia

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

634

kpl

Toimien vaikutukset

yrityksissä

2089 70,4 891

GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


ENERGIAPALVELUT

& energiatehokkuus

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten yhteenlaskettu

tavoite on tehostaa vuotuista

energiankäyttöä vuoden 2016

loppuun mennessä

sähkö

GWh

GWh

sähkö

150 156

lämpö ja

polttoaineet

prosenttia

lämpö ja

polttoaineet

150 115

prosenttia

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

1156

kpl

Toimien vaikutukset

yrityksissä

407 25,2 187

GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


ELINTARVIKETEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

Elintarviketeollisuus on mukana elinkeinoelämän

vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt 46 energiankäytöltään keskisuurta

elintarviketeollisuuden yritystä ja niiden 90 toimipaikkaa.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien ansiosta tuotanto

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän

ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


ELINTARVIKETEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on

tehostaa vuotuista energiankäyttöä

kauden 2008–2016 loppuun mennessä

247

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

84

prosenttia

(* Energiankäytöltään

keskisuuret elintarviketeollisuuden

yritykset)

GWh

321

kpl

Toimien vaikutukset

yrityksissä

207,8 10,8 64

GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


KEMIANTEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

Kemianteollisuus on mukana elinkeinoelämän

vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt 37 energiankäytöltään keskisuurta

kemianteollisuuden yritystä ja niiden 52 toimipaikkaa.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien ansiosta toiminta

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän

ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


KEMIANTEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on

tehostaa vuotuista energiankäyttöä

kauden 2008–2016 loppuun mennessä

137

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

65

prosenttia

(* Energiankäytöltään

keskisuuret kemianteollisuuden

yritykset)

GWh

295

Toimien vaikutukset

yrityksissä

89 4,8 31

kpl GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


MUOVITEOLLISUUS

& energian tehokas käyttö

Muoviteollisuus on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa

energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt 37 energiankäytöltään keskisuurta

muoviteollisuuden yritystä ja niiden 48 toimipaikkaa.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien ansiosta toiminta

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän

ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


MUOVITEOLLISUUS

& energian tehokas käyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on

tehostaa vuotuista energiankäyttöä

kauden 2008–2016 loppuun mennessä

53

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

31

prosenttia

(* Energiankäytöltään

keskisuuret muoviteollisuuden

yritykset)

GWh

115

Toimien vaikutukset

yrityksissä

16,3 1 7

kpl GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


PUUTUOTETEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

Puutuoteteollisuus on mukana elinkeinoelämän

vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt 20 energiankäytöltään keskisuurta

puutuoteteollisuuden yritystä ja niiden 61 toimipaikkaa.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien ansiosta toiminta

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän

ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


PUUTUOTETEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on

tehostaa vuotuista energiankäyttöä

kauden 2008–2016 loppuun mennessä

290

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

47

prosenttia

(* Energiankäytöltään

keskisuuret puutuoteteollisuuden

yritykset)

GWh

177

Toimien vaikutukset

yrityksissä

137 7,1 43

kpl GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


TEKNOLOGIATEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

Teknologiateollisuus on mukana elinkeinoelämän

vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt 119 energiankäytöltään keskisuurta

teknologiateollisuuden yritystä ja niiden 227 toimipaikkaa.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien ansiosta toiminta

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän

ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


TEKNOLOGIATEOLLISUUS

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on

tehostaa vuotuista energiankäyttöä

kauden 2008–2016 loppuun mennessä

290

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

65

prosenttia

(* Energiankäytöltään

keskisuuret teknologiateollisuuden

yritykset)

GWh

934

Toimien vaikutukset

yrityksissä

187 11,4 76

kpl GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


KAUPAN ALA

& vastuullinen energiankäyttö

Kaupan ala on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa

energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt 17 kaupan alan yritystä,

noin 2 500 toimipaikan voimin.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien ansiosta toiminta

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän

ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


KAUPAN ALA

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten yhteenlaskettu tavoite on

tehostaa vuotuista energiankäyttöä

kauden 2008–2016 loppuun mennessä

139

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

98

prosenttia

GWh

2281

Toimien vaikutukset

yrityksissä

136,3 11 71

kpl GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALA

& vastuullinen energiankäyttö

Matkailu- ja ravintola-ala on mukana elinkeinoelämän

vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt yhteensä 55 matkailu- ja ravintola-alan yritystä

ja niiden 227 toimipaikkaa.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien ansiosta toiminta

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän

ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALA

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten yhteenlaskettu tavoite on

tehostaa vuotuista energiankäyttöä

kauden 2008–2016 loppuun mennessä

61

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

34

prosenttia

GWh

418

Toimien vaikutukset

yrityksissä

20,8 1,5 8

kpl GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


TOIMITILAKIINTEISTÖT

& vastuullinen energiankäyttö

Toimitilakiinteistöt ovat mukana kiinteistöalan

vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt 43 yritystä yhteensä 935 toimitilakiinteistöllä.

Yritysten vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien ansiosta toiminta

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän

ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


TOIMITILAKIINTEISTÖT

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Yritysten yhteenlaskettu tavoite on

tehostaa vuotuista energiankäyttöä

kauden 2008–2016 loppuun mennessä

172

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

106

prosenttia

GWh

2583

Toimien vaikutukset

yrityksissä

183 12,1 63

kpl GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖT

& vastuullinen energiankäyttö

Vuokra-asuntoyhteisöt ovat mukana kiinteistöalan

vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Mukaan on liittynyt 26 vuokra-asuntoyhteisöä, joilla on yhteensä

yli 216 000 asuntoa.

Vuokra-asuntoyhteisöjen vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien

ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä

syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖT

& vastuullinen energiankäyttö

energiatehokkuussopimukset.fi

Vuokra-asuntoyhteisöjen

yhteenlaskettu tavoite on tehostaa

vuotuista energiankäyttöä kauden

2008–2016 loppuun mennessä

211

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

78

prosenttia

GWh

1475

Toimien vaikutukset

165 9,7 43

kpl GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain


KUNNAT JA KAUPUNGIT

Säästöjä tehokkaammasta energiankäytöstä

Kunta-ala tehostaa energiankäyttöään vapaaehtoisen

energiaohjelman ja energiatehokkuussopimuksen avulla.

Mukaan on liittynyt yhteensä 118 kuntaa ja kaupunkia

sekä 16 kuntayhtymää.

Kuntien vuosina 2008–2014 toteuttamien toimien ansiosta toiminta

on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän

ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

energiatehokkuussopimukset.fi


KUNNAT JA KAUPUNGIT

Säästöjä tehokkaammasta energiankäytöstä

energiatehokkuussopimukset.fi

Kunta-alan yhteenlaskettu tavoite on

tehostaa vuotuista energiankäyttöä

kauden 2008–2016 loppuun mennessä

744

Vuoden 2015 alussa

säästötavoitteesta

saavutettu

39

prosenttia

GWh

2922

Toimien vaikutukset

290 18,9 118

kpl GWh milj. € kilotonnia

Vuosina 2008–2014

toteutettuja energiatehokkuustoimia

Energiaa säästyy

vuosittain

Kustannussäästöt

vuosittain

CO 2

-päästöt

vähenevät vuosittain

Similar magazines