29.02.2016 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2016

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA<br />

1/<strong>2016</strong> • 19. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

Kaikki logistiikkaratkaisut yrityksellesi,<br />

yhdeltä kumppanilta<br />

Blue Water Shipping tarjoaa kaikki logistiset palvelut yrityksellesi, olipa kyseessä<br />

meri- tai lentokuljetus, Euroopan tai kotimaan maantiekuljetus tai varastologistiikka.<br />

Asiakaskohtaisesti räätälöitävät palvelumme muotoutuvat juuri Sinun toiveidesi mukaan.


Parempi korroosion<br />

vastustuskyky<br />

Kehittynyt teknologia<br />

ympäristön hyväksi<br />

Tehokkaampi suoja<br />

kemikaaleja vastaan<br />

Upea ulkonäkö ja<br />

helppohoitoisuus<br />

Milcoa Oy<br />

Lounaisväylä 3, 26820 RAUMA<br />

Puh +358 50 387 2146<br />

Fax +358 2 823 8060<br />

info@milcoa.fi | milcoa.fi<br />

alcoawheelseurope.com


TÄSSÄ LEHDESSÄ:<br />

Jakeluautojen<br />

pysäköinti<br />

uhkaa vaikeutua................... 4<br />

Megastar-lauttaan<br />

tulossa risteilijän<br />

tehot......................................8<br />

Tehokkuutta<br />

toimitus-ketjuun<br />

logistiikan<br />

lisäarvopalveluilla...............12<br />

Rengashuolto<br />

teknistyy<br />

ja täsmentyy.......................16<br />

Renkaiden<br />

kierrätysmaksut<br />

halpenivat.......................... 18<br />

Micheliniltä digitaalinen<br />

rengasseurantajärjestelmä<br />

kuljetusliikkeille............... 20<br />

Automatisaatio asettaa<br />

kasvavia vaatimuksia<br />

koko logistiikka-ketjulle... 24<br />

Jäteöljystä jopa<br />

kolmannes jää<br />

kierrättämätta................... 30<br />

Tullilainsäädäntö<br />

uudistuu........................... 34<br />

Lennokkiharrastajia<br />

entistä enemmän ............. 40<br />

PÄÄKIRJOITUS<br />

Rikkidirektiivi suosii<br />

Hankoa<br />

Tämänhetkinen taantuma on Suomessa kuin paikallinen matalapaine.<br />

On aloja ja alueita, joissa se tunnetaan mustana pilvenä talouden ja<br />

työllisyyden yllä. Kaakkois-Suomen matkailu ja kauppa kärsivät venäläisturistien<br />

vähyydestä, Itä-Suomessa transitioliikenne on hiipunut<br />

ja turpeesta energiaa tekevät ovat olleet ahdingossa halvan sähkön<br />

hinnan vuoksi.<br />

Sitten on paikkakuntia kuten Hanko.<br />

Viime vuonna Suomen eteläisin satama ylsi parhaaseen tulokseensa<br />

143 vuoteen. Rahtimäärä ylitti ensimmäistä kertaa neljän miljoonan<br />

tonnin rajan. Autoja tuotiin sen satamalaiturien kautta lähes kolmanneksen<br />

enemmän ja vauhti jatkui alkuvuonna <strong>2016</strong>. Alusliikenne lisääntyi<br />

23 prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna.<br />

Hangon Satama Oy on kovaa vauhtia muuttumassa roro-alusten<br />

tyyssijasta monipuolisemmaksi satamaksi. Koverhar on Hangon Sataman<br />

uusin aluevaltaus, jossa on bulkkisatama. Sen ympärille suunnitellaan<br />

teollisuuspuistoa.<br />

Hangon Sataman virkistynyt toiminta kannustaa myös yrittäjiä investoimaan.<br />

Oy Victor Ek Ab rakentaa Länsisataman viereen logistiikkaterminaalia,<br />

jonne tulee 1 000 neliömetriä lämmintä ja 1 000<br />

neliömetriä lämmittämätöntä terminaalitilaa. Investointi on yrityksen<br />

lähihistorian suurin ja perustui yksinkertaisen toimiville oivalluksille.<br />

Esimerkiksi, Hangon Länsisatamassa ei irtonaista bulkkia saa käsitellä,<br />

mutta Victor Ekissä päätettiin bulkata sitä itse. Samalla voidaan<br />

käsitellä lämpimässä tilassa esimerkiksi elintarvikkeita, joita ei saa<br />

päästää jäätymään ja tuotteita, joita ei saa altistaa liialle kosteudelle.<br />

Mutta miksi juuri Hanko? Miksi varustamot kuten SOL, Finnlines,<br />

Transfennica ja Navirail ovat vahvistaneet Hangon liikennettä?<br />

Victor Ekin toimitusjohtaja Tomas Sjödahl uskoo, että yhtenä syynä<br />

on Hangon optimaalinen sijainti. Vuoden 2015 alussa voimaan astunut<br />

rikkipäästödirektiivi nosti merikuljetusten hintoja. Vaikka merirahdin<br />

maksut eivät, ainakaan toistaiseksi, ole nousseet edullisen<br />

öljyn vuoksi niin paljon kuin odotettiin, Hanko on ja pysyy lyhimmän<br />

merireitin päätepisteenä Keski-Euroopasta Suomeen.<br />

Vaikka tuskin pelkkä maantieteellinen sijainti on riittänyt. On tarvittu<br />

aikaansaavia ihmisiä, määrätietoisia päätöksiä ja intoa kehittää<br />

logistiikkaa paremmaksi.<br />

Renault Trucks<br />

-jakeluautotarjonta<br />

laajentuu.......................... 54<br />

KOULUTUS ................................ s. 44-51<br />

<strong>Logistiikka</strong>koulutuksen kärjessa...........44<br />

TTS:n kouluttaja Sami Niskala suoritti<br />

ensimmäisenä suomalaisena SEMAN<br />

varastokalusteiden ammatillisen<br />

tarkastajan koulutuksen.......................46<br />

”Euroopan modernein” helikopterikoulutusympäristö<br />

löytyy Utista...........48<br />

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi<br />

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com<br />

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com<br />

JAKELU Posti Oy • ISSN 1458-1086 (painettu) • ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)<br />

www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 3


Jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköintiin<br />

on todennäköisesti tulossa muutoksia<br />

uuden tieliikennelain myötä.<br />

4<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Jakeluautojen<br />

pysäköinti uhkaa<br />

vaikeutua<br />

Jos uuden tieliikennelain valmistelijoiden suunnitelmat<br />

toteutuvat, jakeluauton kuljettajien vapautta pysäköidä kuorman<br />

lastauksen ja purun ajaksi jalka- ja pyörätielle saatetaan<br />

rajata. Pakettiautoilla voinee jatkossa ajaa jopa 120 km/h ja<br />

taksikuskien on kiinnitettävä turvavyöt.<br />

Teksti ja kuvat Sari Järvinen<br />

Jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköintiin<br />

voi olla tulossa muutoksia uuden tieliikennelain<br />

myötä, mutta Kiiski ei vielä<br />

helmikuussa osannut sanoa millaisia.<br />

– Jos jakeluautojen pysäköintiä rajoitetaan,<br />

pidän selvänä, että suurimpien<br />

kuntien tulee rakentaa lisää lastaus- ja<br />

purkupaikkoja. Ei niitä jokaisen kivijalkaliikkeen<br />

eteen tehdä, mutta olen<br />

ymmärtänyt, että niiden rakentaminen<br />

onnistuu. On Tukholmassa ja Oslossa<br />

onnistunut ja onnistuu Helsingissäkin,<br />

Kiiski sanoo.<br />

Suomessa kuljetusyrittäjät ovat olleet<br />

huolissaan siitä, että jakeluauton pysäyttäminen<br />

jalkakäytäville ja pyöräilyväylille<br />

kiellettäisiin kuorman purkamisen ja<br />

lastaamisen ajaksi. Erityisesti suurimpien<br />

kaupunkikeskustojen jakelu on riippuvainen<br />

auton pysäyttämisestä kivijalkaliikkeiden<br />

kupeeseen.<br />

Osa kuljetuksista helpottuisi, jos jakeluauton<br />

pysäköinti liikennesuuntaan<br />

vastaan eli ajosuunnassa tien vasempaan<br />

laitaan sallittaisiin. Tämä aihe odotti helmikuussa<br />

poliitikkojen päätöstä.<br />

-J<br />

akeluautojen pysäköinnissä<br />

jalkakäytäville ja pyöräteille<br />

on valtavasti ongelmia.<br />

Meille tulee siitä palautetta, jos ei<br />

viikoittain, niin ainakin kuukausittain.<br />

Nykyistä sallivaa pykälää on hankala<br />

tulkita, liikenne- ja viestintäministeriön<br />

liikenneneuvos Kimmo Kiiski sanoo.<br />

Pahimmillaan päiväkotilaisten ryhmä<br />

väistää jalkakäytävälle pysäköityä jakeluautoa<br />

ajoradan kautta.<br />

– Ei sen pitäisi olla niin. Pääsäännön<br />

mukaan jokaisella tienkäyttäjäryhmällä<br />

on oma väylä, jota käytetään. Joissakin<br />

Euroopan maissa on tehty kompromisseja,<br />

esimerkiksi jalkakäytävälle pysäköinti<br />

on lastauksen ja purun ajalta sallittua,<br />

jos jättää puolitoista metriä tilaa<br />

jalkakäytävälle kulkeville.<br />

Suomessa jalkakäytävä ja pyörätie on<br />

usein yhdistetty, joka on pysäköijälle lisähaaste.<br />

Kiisken mielestä esimerkiksi<br />

Tanskassa on onnistuttu hyvin, sillä pyörätiet<br />

on sijoitettu ajokaistan reunaan tai<br />

omiksi pyöräteiksi.<br />

– Meillä on paikoin sekametelisoppa<br />

jalkakäytävillä ja pyöräteillä, Kiiski<br />

puuskahtaa.<br />

Lisäksi on useita kaksisuuntaisia pyöräteitä,<br />

joille pysäköitäessä on otettava<br />

huomioon, että pyöräilijä voi tulla kummasta<br />

suunnasta tahansa.<br />

Ongelmasta voidaan tavallaan syyttää<br />

ruotsalaisia.<br />

Vuonna 1968 ruotsalaistutkijat nimittäin<br />

suosittelivat, että pyöräilijät siirretään<br />

pois ajoradalta, pois autoilijoiden<br />

tieltä.<br />

– Silloin oli vähemmän liikennettä ja<br />

liikennesuunnitelmat tehtiin autoilijat<br />

edellä. Nyt maailma on jossain määrin<br />

erilainen. Pyöräilijät ja jalankulkijat haluavat<br />

pitää kiinni omasta tilastaan ja<br />

ovat erityisesti halunneet muutoksia tieliikennelakiin.<br />

Kunnat rakentamaan<br />

lastauspaikkoja<br />

Helsingin lastausruutuja<br />

ei käytetä<br />

Jakeluautojen lastaus- ja purkupaikat<br />

ovat vähentyneet jo ilman uutta lakiakin.<br />

Helsingin kaupunki on lisännyt runsaasti<br />

pysäköintikieltoja ajoneuvojen lastaamista<br />

ja purkua katujen varsille. Samalla<br />

on kuitenkin lisätty erillisiä lastausruutuja,<br />

joita on merkitty liikennemerkein ja<br />

tiemerkinnöin.<br />

Niitä on sijoitettu ydinkeskustan alueelle<br />

lähinnä elintarvikeliikkeiden edustoille.<br />

– Yleensä lastauspaikan syntymisen<br />

taustalla on yrittäjän aloite. Me katsomme,<br />

onko paikka liikenneturvallisuuden<br />

kannalta sopiva. Jos ei ole, katsomme läheltä<br />

parempaa paikkaa, Helsingin kaupungin<br />

liikenneinsinööri Jouni Korhonen<br />

sanoo.<br />

Korhosta harmittaa, että lastausruutuja<br />

käytetään vähän.<br />

– Olemme jutelleet jalkakäytäville pysäyttäneiden<br />

kuljettajien kanssa, jotka<br />

ovat lastanneet tai purkaneet kuormaa.<br />

He eivät ole halunneet pysäköidä ajoradalle,<br />

koska se estäisi muun liikenteen<br />

kulkua. Ilmeisesti jalankulkijoita ei pidetä<br />

muuna liikenteenä. Lastauksesta ja<br />

purusta jalkakäytävällä on tullut maan<br />

tapa, Korhonen toteaa.<br />

Myös Kiiski on huolissaan käyttämättömistä<br />

lastauspaikoista.<br />

– Esimerkiksi Mikonkadulla Espan<br />

päässä on mainio lastaukseen tarkoitettu<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 5


Pakettiauto pysäköitiin pyörätien päähän<br />

painavien keittiökalusteiden lastauksen ja<br />

kuorman sidonnan ajaksi. Lastaajan mukaan<br />

olisi hankala kuljettaa painavia tavaroita<br />

kauemmas, jos pysäköintiä rajoitettaisiin.<br />

alue, mutta silti kovin moni näyttää lastaavan<br />

jalkakäytävällä, Kiiski pohtii.<br />

Turvavyöpakko<br />

taksinkuljettajille<br />

Suomen <strong>Kuljetus</strong> ja <strong>Logistiikka</strong> SKAL ry<br />

kysyi kuljetusyrittäjien mielipidettä turvavyön<br />

käytön keventämisestä. Tammikuussa<br />

<strong>2016</strong> julkaistussa barometrissä<br />

68 prosenttia kuljetusyrittäjästä kannatti<br />

käyttövelvollisuuden keventämistä<br />

ja kuudesosa vastusti. Neljä kuudesta<br />

arvioi turvavyövelvoitteen keventämisen<br />

nopeuttavan jakelua.<br />

Kiisken mukaan kysymys ymmärrettiin<br />

joltain osin väärin tai se esitettiin<br />

väärin.<br />

– Turvavyön käyttö ei varsinaisesti<br />

kevene. Luonnoksen mukaan turvavyön<br />

käyttöpakkoa ei olisi hiljaisella nopeudella<br />

kuljetettaessa. Jatkossa metrimäärä<br />

ei olisi enää ratkaiseva tekijä.<br />

Turvavyön käyttöpakko laajenisi taksinkuljettajiin.<br />

Nyt heidät on siitä vapautettu<br />

mahdollisesti väkivaltaisesti käyttäytyvien<br />

asiakkaiden vuoksi.<br />

– Taksinkuljettaja turvallisuus voidaan<br />

turvata rakenteellisesti esimerkiksi pleksein.<br />

Liikenneturvallisuus on kuljettajan<br />

kannalta yhtä tärkeää ja siksi turvavyön<br />

käyttö on perusteltua, Kiiski toteaa.<br />

Lisää nopeutta<br />

Ainakin joidenkin kuljetusyrittäjien kannalta<br />

tieliikennelakiin suunnitellaan positiivisiakin<br />

muutoksia. Kaikkien pakettija<br />

matkailuautojen nopeusrajoitus nousisi<br />

henkilöautojen tasolle. Keskiakselista<br />

pikkuperäkärryä vedettäessä ajoneuvolla<br />

saisi ajaa 100 kilometriä tunnissa.<br />

Kiisken mukaan on todennäköistä,<br />

että nämä suunnitelmat menisivät läpi<br />

eduskunnassa.<br />

– Nopeuden nostamisen myötä ohitusten<br />

määrä vähenisi liikenteessä ja liikenneturvallisuus<br />

voisi lisääntyä, Kiiski<br />

Pakettiauto on pysäköity pysäyttäminen<br />

kielletty -merkin vaikutusalueelle osittain<br />

ajoradalle, osittain jalkakäytävälle.<br />

perustelee.<br />

Todennäköistä on myös, että SKAL:n<br />

esityksen suuntaviivoja noudattava talvirengaspakko<br />

astuisi voimaan. Sen<br />

mukaan kuorma- ja linja-autossa on joulu-,<br />

tammi- ja helmikuun aikana oltava<br />

ohjaavilla ja vetävillä akseleilla pyörät,<br />

joiden renkaiden kulutuspinnan pääurien<br />

syvyys on vähintään viisi millimetriä.<br />

Vetävien akseleiden pyörissä on lisäksi<br />

käytettävä talvirenkaita. Kuorma- ja<br />

linja-auton muilla akseleilla sekä perävaunussa,<br />

jonka kokonaispaino on yli 3,5<br />

tonnia, on tuona aikana oltava pyörät,<br />

joiden renkaiden kulutuspinnan pääurien<br />

syvyys on vähintään kolme millimetriä.<br />

Raskaan liikenteen massa- ja mittaasetus,<br />

joka astui voimaan lokakuussa<br />

2013, siirrettäisiin asetuksesta pääsääntöisesti<br />

lakiin ilman muutoksia.<br />

Helmikuussa tieliikennelaki oli valmistelussa<br />

liikenne- ja viestintäministeriössä.<br />

Eduskunta tekee omat päätöksensä<br />

hallituksen esityksen pohjalta.<br />

Alun perin lakisuunnitelmien piti olla<br />

kansanedustajien edessä syksyllä <strong>2016</strong>.<br />

Aikataulu saattaa kuitenkin venyä.<br />

– En voi luvata mitään, sillä en ehdi<br />

syventyä aiheeseen joka päivä. Pyrimme<br />

kuitenkin saamaan hallituksen esitysluonnoksen<br />

valmiiksi tänä vuonna.<br />

Olisi kuitenkin kiva, jos laki saataisiin<br />

voimaan ensi vuonna, kun Suomi täyttää<br />

100 vuotta. •<br />

6<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Keulasta perälautaan, Helsingistä Rovaniemelle<br />

puh 010 2320 100<br />

Raskoneen<br />

tarjoukset<br />

Volvo-autoilijalle<br />

asennettuna<br />

alk 330 €<br />

FM & FH12-16<br />

Tuulilasi<br />

Tarjous sisältää lasin<br />

irroituksen ja uuden lasin<br />

kiinnityksen. Tiivisteen<br />

vaihto ei sisälly tarjoukseen.<br />

Tarjous ei koske<br />

liimalaseja.<br />

8823 C Tuulilasi kirkas 330 €<br />

8823 G Tuulilasi vihreä 350 €<br />

8823M G<br />

Tuulilasi sadetunnistimella 390 €<br />

asennettuna<br />

450 €<br />

Raidetanko<br />

FM, FM9, FM12, FH, FH12, FH16<br />

asennettuna<br />

185 €/kpl<br />

Iskunvaimennin<br />

asennettuna<br />

alk 399 €<br />

Laturi<br />

FM12, FH12, FH16<br />

FH12, FH16, FM12 399 €<br />

FH, FM 599€<br />

asennettuna<br />

595 €<br />

Startti<br />

asennettuna<br />

220 €<br />

Viirusilmä<br />

FH, FM, FH12, FH16, FM12 FH, FM II-KORI 2002-<br />

• Määräaikaishuollot<br />

• Katsastuspalvelut<br />

• Jarrujen sovitusajot<br />

• Pakokaasumittaukset, todistukset<br />

• Nopeudenrajoittimen tarkastukset,<br />

todistukset<br />

kaikki hinnat alv 0%, tarkistettava mallikohtainen sopivuus<br />

• Piirturitarkastukset, todistukset<br />

• Katsastustarkastukset<br />

• Huoltosopimustyöt<br />

Huollot valmistajan<br />

huolto-ohjelmien mukaisesti


Kölinlaskussa laivan ensimmäinen suurlohko laskettiin jättimäisten vaijerien varassa kölipukkien päälle<br />

Megastar-lauttaan<br />

tulossa risteilijän tehot<br />

Meyer Turun telakalla<br />

Tallinkin uusi LNG-lautta<br />

alkaa näyttää pian lautalta,<br />

sillä rakentaminen on sujunut<br />

aikataulussa. Tehoa lauttaan<br />

on tulossa lähes yhtä paljon<br />

kuin isoon risteilijään.<br />

Teksti ja kuvat Sari Järvinen<br />

Laskiaistiistain kunniaksi Meyer<br />

Turun telakalla laskettiin ensimmäinen<br />

massiivinen suurlohko<br />

kölipukkien päälle. Siitä alkoi Tallinkin<br />

uuden ja nopean LNG-lautan rungon<br />

näyttävä kokoaminen.<br />

Vaikka alus vasta alkaa hahmottua lautaksi,<br />

sen runkoa ja konseptia on testattu<br />

jo vuosi. 35 testiä on tehty luonnonolosuhteissa,<br />

satoja mallinnuksia tietokoneella.<br />

– Rungon testaus on tärkeää, jotta<br />

saamme selville, miten aallot muodostuvat.<br />

Mikä vesivaste on milläkin nopeudella?<br />

Potkurien ja peräsimien tulee välttää<br />

kavitaatiota eli sitä, että potkurien pyörteisiin<br />

jää ilmakuplia. Ne kuluttavat peräsintä<br />

ja irrottavat maalia, Meyer Turun<br />

projektipäällikkö Kari Toivonen sanoo.<br />

Tiukat ympäristökriteerit täyttävän<br />

Megastarin keula on kapea. Laivansuunnittelijat<br />

ovat pohtineet myös sitä, miten<br />

alus käyttäytyy käännettäessä. 2 800<br />

matkustajaa kuljettavan aluksen tulee olla<br />

mahdollisimman vakaa.<br />

Koska lautta tulee nopeaan liikenteeseen<br />

Helsingin ja Tallinnan välille, 212<br />

metrin pituisen lautan kääntöaika satamassa<br />

pyritään saamaan mahdollisimman<br />

lyhyeksi. Avuksi on suunniteltu automooringia<br />

ja imukuppeja.<br />

8<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Ainoat arktiset imukupit<br />

Jotta kiinnittyminen satamaan sujuisi<br />

mahdollisimman nopeasti, Megastariin<br />

asennetaan suuret imukupit. Niiden avulla<br />

kiinnittymistä ohjataan laivasta.<br />

– Imukuppeja on maailmalla vähän<br />

käytössä tässä tarkoituksessa. Megastariin<br />

tulevat ovat ensimmäiset arktiseen<br />

lauttaan tulevat imukupit, Toivonen kertoo.<br />

Laivan purku ja lastaus pyritään saamaan<br />

myös mahdollisimman nopeaksi,<br />

joten ne tapahtuvat kahdelta kannelta<br />

yhtä aikaa.<br />

Lisäksi lauttaan on tulossa langatonta<br />

tekniikkaa, joka on niin uutta, etteivät<br />

laivansuunnittelijatkaan vielä tiedä millaista.<br />

Megastarin on määrä valmistua<br />

vuoden 2017 alussa, joten suunnittelijat<br />

odottavat vielä tekniikan kehittymistä,<br />

jotta käytössä olisivat uusimmat keksinnöt.<br />

Wärtsilä tekee nesteytetyllä maakaasulla<br />

(LNG) käyvän moottorin, joka toi-<br />

Onnenkolikot<br />

sijoitettiin<br />

suurlohkon<br />

alle, ja ne<br />

säilytetään<br />

valmiissa<br />

laivassa<br />

tuomassa<br />

onnea.<br />

Kari Toivonen kertoo, että LNG:n<br />

käsittely lautassa vaatii erityistä<br />

turvallisuutta.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 9


mii tarvittaessa myös meridieselillä.<br />

Lautan huippunopeus on 27 solmua.<br />

Megastarissa tulee olemaan lähes yhtä<br />

paljon konetehoa kuin risteilijässä.<br />

– Viimeiset solmut vaativat koneen<br />

teholta paljon. Megastar on kuin Tallinkin<br />

taskuraketti. Se on hieno tuote,<br />

maailmalla ainutlaatuinen, Meyer Turku<br />

Oy:n osastopäällikkö Ville Laaksonen<br />

pohtii.<br />

Hän kiittelee sujuvaa yhteistyötä<br />

Tallinkin ihmisten kanssa ja aikataulussa<br />

pysymistä.<br />

Sujuvampaa<br />

laivanlastausta<br />

Megastarin suunnittelussa on ollut erikoista<br />

se, että lauttaa on pystytty suunnittelemaan<br />

samalla kun Tallinnan ja<br />

Helsingin satamainfrastruktuuria rakennetaan<br />

uudelleen. Tosin Tallinkin<br />

toimitusjohtaja Janek Stalmeister<br />

epäilee, etteivät Helsingin satamatyöt<br />

ole valmiina vielä silloin, kun Megastar<br />

on.<br />

– Uuden laivan tilaus tuli oikeaan aikaan,<br />

parhaaseen mahdolliseen aikaan.<br />

Nyt on mahdollisuus ottaa huomioon<br />

lautan mitat sataman rakentamisessa<br />

Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer<br />

kertoo, että laivanrakennuksessa jatkuva<br />

kehittyminen on välttämätöntä eikä<br />

traditioille juuri ole tilaa.<br />

ja voidaan miettiä, mistä autot tulevat<br />

ulos ja miten rampit tehdään, Stalmeister<br />

sanoo.<br />

Tallinkin toimitusjohtajan tavoitteena<br />

on tuoda matkustajaliikenteelle sujuvuutta<br />

ja mukavuutta sekä parempaa palvelua.<br />

– Toivon, että Tallinnaan matkustaminen<br />

sujuisi yhtä spontaanisti kuin bussilla<br />

Tallinkin toimitusjohtaja Janek<br />

Stalmeister lupasi uudistuksia myös<br />

vanhaan Tallinnan laivaan, jonne on<br />

tulossa maailman ensimmäinen<br />

merellinen Burger King.<br />

ajo kaupungissa. Emme halua olla pullonkaula<br />

vaan mahdollisuuksien tekijä. Laivaan<br />

ajo voisi onnistua ilman jonotusta,<br />

satama voisi olla ”Smart Port”. Tallinna<br />

voisi olla ajallisesti yhtä pitkän matkan<br />

päässä Helsingistä kuin Turku tai Tampere,<br />

paitsi olisit syönyt, kun pääset perille,<br />

Stalmeister suunnittelee. •<br />

Silja Euroopan kannella 200 pesukonetta<br />

Laivatilauksista huolimatta Meyer Turku aloitti ytneuvottelut<br />

tammikuun lopulla. Pelastajaksi odotetaan<br />

Tallinkin toista laivatilausta, mutta sen suhteen<br />

kölinlaskussa vieraillut Tallinkin toimitusjohtaja Janek<br />

Stalmeister ei tuonut suomalaisille hyviä uutisia.<br />

– En osaa sanoa seuraavasta lautasta. Ei ole<br />

helppoa tehdä 200 miljoonan euron päätöstä. Asiaa<br />

pitää vielä pohtia. En osaa sanoa mitään yksittäistä<br />

asiaa, mistä se on kiinni, Stalmeister toteaa.<br />

Julkisuudessa on spekuloitu, että tilaushaluihin<br />

on vaikuttanut Silja Euroopan paluu Australiasta.<br />

Silja Eurooppaa ei ole saatu kaupaksi.<br />

Silja Eurooppa saapui Australiasta Tallinnaan<br />

korjattavaksi helmikuun alussa. Sen huhuttiin olevan<br />

huonossa kunnossa.<br />

– Laiva on hyvässä kunnossa. Ei sille ole mitään<br />

tapahtunut. Se oli Australiassa kuin karanteenissa.<br />

Kaikki tarkastukset on tehty ja laiva on puhdas,<br />

Stalmeister sanoo.<br />

Australiassa alukseen oli tehty suuri kuntosali,<br />

jossa oli muun muassa 20 – 30 kuntopyörää työntekijöiden<br />

käytössä. Autokannelle oli asetettu 200<br />

pesukonetta ja kuivausrumpua.<br />

– Ne olivat kaikki tiedossa. Ne otetaan pois ja<br />

kaupat rakennetaan uudelleen. Silja Eurooppa palaa<br />

pian liikennöimään Helsinki–Tallinna -välille,<br />

Stalmeister kertoo.<br />

10<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


SKUBA SUOMI OY<br />

Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:<br />

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR<br />

raskaan kaluston varaosat<br />

laaja valikoima<br />

merkkiin kuin merkkiin<br />

Lappeenrannassa<br />

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta<br />

Puh. 010 229 3090<br />

Joensuussa<br />

Avainkuja 3, 80100 Joensuu<br />

Puh. 010 229 3095<br />

Kokkolassa<br />

Indolantie 27, 67600 Kokkola<br />

Puh. 010 229 3098<br />

Oulussa<br />

Kiilletie 1, 90630 Oulu<br />

Puh. 010 229 3099<br />

Vantaalla<br />

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa<br />

Puh. 010 229 3080<br />

Tampereella<br />

Kaskimäenkatu 2B, 33900 Tampere<br />

Puh. 010 229 3081<br />

Seinäjoella<br />

Runkotie 38, 60100 Seinäjoki<br />

Puh. 010 229 3088<br />

Lahdessa<br />

Laatukatu 8, 15680 Lahti<br />

Puh. 010 229 3086<br />

Turussa<br />

Uusi osoitteemme on Orikedonkatu 21<br />

(Polttolaitoksenkatu 4:n kulmauksessa)<br />

Puh. 010 229 3082<br />

Katso uudistuneet sivumme:<br />

www.skuba.fi


Tehokkuutta toimitusketjuun<br />

logistiikan<br />

lisäarvopalveluilla<br />

Suomalainen perheyritys Varova<br />

on jo lähes 70 vuoden ajan palvellut<br />

ulkomaankauppaa harjoittavia<br />

yrityksiä kansainvälisessä logistiikassa.<br />

Helpottaakseen asiakkaidensa arkea<br />

Varova tarjoaa kuljetusten ja huolinnan<br />

lisäksi monia työkaluja toimitusketjun<br />

hallintaan. Lisäarvopalveluilla voidaan<br />

tehostaa asiakkaiden prosesseja, nopeuttaa<br />

toimitusaikoja, parantaa tiedonkulkua<br />

ja helpottaa päivittäisiä ulkomaankaupan<br />

rutiineja.<br />

”Meidän on tärkeää ymmärtää asiakkaan<br />

toimitusketjua, jotta voimme omalta<br />

osaltamme löytää oikeat toimenpiteet,<br />

joilla tuottaa arvoa asiakkaalle”, toimitusjohtaja<br />

Pekka Laitinen toteaa.<br />

Huolinnan lisäarvopalvelut<br />

osana sujuvaa maahantuontiketjua<br />

Varovan kokeneet, asiakaskohtaisesti<br />

nimetyt huolitsijat valvovat asiakkaan<br />

12<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


etua ja varmistavat viranomaismääräysten<br />

täyttymisen. He avustavat myös tullauksissa<br />

tarvittavien ulkomaankaupan<br />

asiakirjojen laadinnassa ja neuvovat tullietuuksista.<br />

Lisäarvopalveluihin kuuluvat<br />

esimerkiksi tuontihuolinnan ennakkotoimet<br />

ja asiakirjapalvelut, jotka nopeuttavat<br />

maahantuontiprosessia. Euroopan<br />

unionin ulkopuolelta maahan saapuvien<br />

tavaroiden tullinimikkeet voidaan määritellä<br />

ennen maahantuloa ja informoida<br />

asiakasyrityksiä ennakkoon mahdollisista<br />

Tullin etuuskohteluun oikeuttavista asiakirjoista.<br />

Huolitsijat tarkistavat Tullilta,<br />

onko näytteenotto tarpeen maahantuontivaiheessa.<br />

Näin asiakas tietää jo ennen<br />

maahan saapumista, onko tavara mahdollisesti<br />

käyttöönottokiellossa.<br />

Varova on Tulli+ toimija, pystyen näin<br />

yhdistämään AEO-asiakkuuden ja Tullin<br />

kumppanuuden parhaat käytännöt. Tämä<br />

hyödyttää myös asiakkaita vähentyneiden<br />

tullausasiakirjojen tarkastusten ja nopeutuneen<br />

tullauskäsittelyn muodossa.<br />

Vaihtoehtoja tavarankäsittelyyn<br />

toimitusketjun<br />

eri vaiheissa<br />

Asiakas voi ulkoistaa logistiikkaprosessin<br />

tavarankäsittelytoimenpiteet joko osittain<br />

tai kokonaan Varovan hoidettaviksi,<br />

sekä Suomessa että ulkomailla edustajien<br />

terminaaleissa. Lähetysten keräily, lajittelu<br />

ja jaottelu voidaan tehdä asiakkaan<br />

toiveiden mukaan esimerkiksi myymäläkohtaisesti<br />

tai tuotekohtaisesti, jopa tuotenimiketasolla.<br />

Pieniä lähetyksiä voidaan<br />

myös yhdistellä kustannustehokkaiksi<br />

asiakaskohtaisiksi kuljetusyksiköiksi.<br />

Kustannussäästöjä ja<br />

joustavuutta asiakkaan<br />

liiketoimintaan<br />

Huolinnan ja tavarankäsittelyn lisäksi<br />

Varova tarjoaa asiakkailleen myös muita<br />

toimitusketjuun lisäarvoa tuottavia palveluita<br />

kuten tilaus- ja toimitusvalvontaa,<br />

pikatoimituksia, pakkauspalvelua ja<br />

”On tärkeä ymmärtää<br />

asiakkaan toimitusketjua,<br />

jotta löytää oikeat<br />

toimenpiteet, joilla tuottaa<br />

arvoa asiakkaalle”<br />

Toimitusjohtaja Pekka Laitinen<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 13


Varova tarjoaa asiakkailleen henkilökohtaista asiakaspalvelua vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.<br />

-suunnittelua, räätälöityjä e-palveluja,<br />

ja välittää lisäksi tavarankuljetusvakuutuksia.<br />

”Lisäarvopalveluilla tehostetaan asiakkaan<br />

toimitusketjua ja saadaan näin<br />

aikaan kustannussäästöjä ja luodaan<br />

joustavuutta liiketoimintaan, mikä lisää<br />

myös loppuasiakkaiden tyytyväisyyttä”,<br />

kehityspäällikkö Niina Ilveskivi-Tuomala<br />

kiteyttää.<br />

Asiakaspalvelua 24/7<br />

Vuoden <strong>2016</strong> alusta alkaen Varovan<br />

asiakkaat ovat voineet saada henkilökohtaista<br />

asiakaspalvelua kellon ympäri.<br />

Globaaleilla markkinoilla tuotteiden<br />

valmistusmaa, loppuasiakas ja kuljetuksen<br />

tilaava yritys voivat sijaita eri maissa<br />

tai jopa eri mantereilla. Varovan 24/7<br />

-asiakaspalvelu tarjoaa tähän kaupantekoa<br />

helpottavan ratkaisun. Esimerkiksi<br />

Pariisissa hankintamatkalla oleva muotialan<br />

yrittäjä, Kiinassa messuilla vieraileva<br />

ostaja tai New Yorkissa liikematkalla<br />

oleva myyntijohtaja saa henkilökohtaista<br />

palvelua suomen kielellä aikaerosta huolimatta.<br />

Myös pitkiä työpäiviä kotimaassa<br />

tekevät voivat ottaa yhteyttä palveluun<br />

mihin vuorokauden aikaan tahansa.<br />

”Tavara liikkuu maailmalla 24/7, mutta<br />

toimistot ovat auki yleensä vain päiväsaikaan.<br />

24/7 -palvelu antaa mahdollisuuden<br />

ulkomaankaupan ammattilaisille<br />

ja yrittäjille saada henkilökohtaista asiakaspalvelua<br />

logistiikka-asioissa ajasta ja<br />

paikasta riippumatta”, Pekka Laitinen<br />

kiteyttää.<br />

Varovan 24/7 -asiakaspalveluryhmässä<br />

toimii tällä hetkellä kuusi ulkomaankuljetusten<br />

ja huolinnan asiantuntijaa,<br />

jotka palvelevat esimerkiksi lähetyksiä<br />

koskevissa tiedusteluissa, aikataulukyselyissä<br />

ja antavat hinta-arvioita sekä tukea<br />

e-palveluiden käytössä.<br />

Henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi<br />

ovat Varovan verkkopalvelut asiakkaan<br />

käytössä 24/7.<br />

”Sähköisiä palveluitamme kehitetään<br />

jatkuvasti. Esimerkkinä tästä on uusi<br />

kotimaan rahtipalvelumme - Suomen sisäisten<br />

kuljetusten verkkokauppa – jossa<br />

asiakas voi asioida silloin kun hänelle<br />

parhaiten sopii”, Niina Ilveskivi-Tuomala<br />

toteaa. •<br />

”Haluamme tarjota asiakkaillemme<br />

ilahduttavan palvelukokemuksen ja<br />

olla edesauttamassa heidän<br />

menestystään ulkomaankaupassa.”<br />

Kehityspäällikkö Niina Ilveskivi-<br />

Tuomala kiteyttää.<br />

Varova Oy<br />

Suomalainen perheyritys Varova tarjoaa kansainvälisiä kuljetus-, logistiikka- ja<br />

huolintapalveluita yhteistyössä maailmanlaajuisen kuljetus- ja logistiikkaverkostonsa<br />

kanssa. Yhtiö on toiminut vuodesta 1948 ja on tänä päivänä yksi suurimmista<br />

suomalaisomistuksessa olevista alan yrityksistä. Noin 100 logistiikan<br />

ammattilaista räätälöi asiakkaille kustannustehokkaimmat ja järkevimmät logistiikkaratkaisut<br />

huomioiden lähetysten koon ja toivotun toimitusajan, tarvittaessa<br />

eri kuljetusmuotoja yhdistellen.<br />

www.varova.fi<br />

14<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


ss<br />

PÄÄPALVELUT<br />

• Linja-agentuuri<br />

• Huolinta<br />

• Laivanselvitys<br />

• Lastinkäsittely<br />

• Erikoiskuljetukset<br />

• Tullaus<br />

VE-TOIMISTO<br />

HANGON SATAMA<br />

UUSI TERMINAALI<br />

UUSI TERMINAALI<br />

• 1000m 2 lämmintä &<br />

2000m 2 yhteensä<br />

• Lisäarvopalvelut<br />

• Lyhytaikaisvarastointi<br />

• Konttidepo<br />

• Rautatieyhteys<br />

• Portti satamaan<br />

Myyntimiehet palveluksessasi:<br />

Juha Karjalainen (terminaali) I Tomas Sjödahl<br />

juha.karjalainen@victorek.fi I tomas.sjodahl@victorek.fi<br />

+358 50 466 8176 I +358 40 062 9673<br />

www.victorek.fi<br />

Tervetuloa Hangon satamaan!<br />

Oy Victor Ek Ab<br />

Länsisatama I Porttirakennus<br />

PL10 I 10901 Hanko<br />

Suomi


Rengashuolto teknistyy<br />

ja täsmentyy<br />

Raskaan liikenteen säännöllisen rengashuollon tavoitteena on<br />

säästää polttoainekuluja ja lisätä tuottavuutta. Volvo Trucks<br />

pyrkii rengasmarkkinoille tarjoamalla asiakkailleen uuden<br />

renkaiden analysointipalvelun.<br />

Teksti ja kuvat Sari Järvinen<br />

Tom Kinnunen asettaa mittauslaitteen<br />

pään kuorma-auton<br />

renkaan uralle. Laitteesta<br />

lähtee johto reilun kännykän kokoiseen<br />

laitteeseen, joka piippaa.<br />

Kinnunen siirtää mittauslaitteen<br />

pään toiseen kohtaan rengasta. Taas<br />

piippaus. Hän toistaa saman vielä kolmannesta<br />

kohtaa.<br />

Homma on valmis.<br />

– Nyt renkaan urasyvyys- ja rengaspainetiedot<br />

on siirretty raportin muodossa<br />

pilvipalveluun, josta me Volvolla<br />

pystymme ne poimimaan ja toimittamaan<br />

asiakkaalle joko sähköisesti tai<br />

antamaan ne paperiversiona asiakkaalle<br />

autoa noutaessa. Volvo Truck Center<br />

Turun huoltopäällikkö Tom Kinnunen<br />

sanoo.<br />

Mittaus tehtiin Michelinin iCheckmittarilla.<br />

Kinnusen kädessään pitämä<br />

laite oli vuoden <strong>2016</strong> alussa ensimmäinen<br />

Euroopassa.<br />

– Säännöllisen renkaiden seurannan<br />

myötä osataan paremmin ennakoida<br />

ja seurata renkaiden kulumista. Nyt<br />

osaamme esimerkiksi ehdottaa, että<br />

kun auto tuodaan seuraavaan sovittuun<br />

huoltoon, voisimme hankkia samalla<br />

tarvittavan määrän renkaita valmiiksi<br />

ja asentaa ne paikoilleen. Tai huomaamme,<br />

jos joku rengas on alkanut<br />

kulua kantilleen, voimme ehdottaa sen<br />

kääntämistä. Laite sopii myös muiden<br />

rengasvalmistajien renkaiden mittaukseen.<br />

Kolmivaiheinen testi<br />

Volvo Truck on kuorma-autovalmistajista<br />

ainut, joka on lähtenyt näyttävästi<br />

Akselistojen suuntaukset tarkistetaan JOSAM i-track -laitteistolla.<br />

16<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Tom Kinnunen kertoo, että Volvo Trucks<br />

rengashuollon ja analysointipalvelun<br />

saatavuutta on tarkoitus laajentaa<br />

tulevaisuudessa, kun ensin on kerätty<br />

kokemuksia ja tietoa jatkokehittämisen<br />

tueksi.<br />

Auto ajetaan ravistuslevyjen päälle, joiden avulla tarkistetaan, onko alustan<br />

ripustuksissa väljyyttä.<br />

tarjoamaan asiakkailleen ajoneuvojen<br />

huollon lisäksi rengashuollon palveluja.<br />

Tarjolla on Michelinin ja Continetalin<br />

renkaita sekä pinnoitetut vaihtoehdot.<br />

– Suurin myynnillinen tekijä on, että<br />

mekaanikkomme tekee esimerkiksi<br />

jarruremonttia ja huomaa, että renkaat<br />

ovat kuluneet. Tällöin työnjohto tai rengasvastaava<br />

saa välittömästi tiedon mekaanikolta<br />

kuluneista renkaista. Työnjohto<br />

tai rengasvastaava katsoo renkaiden<br />

saatavuuden ja hinnan valmiiksi ja<br />

ottavat yhteyttä asiakkaaseen ja sopivat<br />

mahdollisista jatkotoimenpiteistä.<br />

Liedon Avantissa sijaitseva Volvo<br />

Truck Center Turku investoi viime vuonna<br />

noin 150 000 euroa rengashuoltoon,<br />

toiminnan kehittämiseen ja renkaiden<br />

analysointipalveluun.<br />

Kolmivaiheisessa tarkistuksessa kuorma-auto<br />

ajetaan ensimmäiseksi ravistuslevyjen<br />

päälle. Niiden avulla tarkistetaan,<br />

onko alustan ripustuksissa väljyyttä.<br />

Kaikki akselit käydään läpi: etuakseli,<br />

vetävät, telit ja perävaunu.<br />

Skanneri mittaa<br />

kuluneisuuden<br />

Volvo Truck Centerin pilottihankkeessa<br />

mitataan erikseen jokaisen renkaan kuluneisuus<br />

skannerilla, joka on asennettu<br />

jarrudynamometrin etupuolelle. Volvon<br />

edustajien mukaan laite mittaa urasyvyyden<br />

oikein, vaikka renkaiden koloihin<br />

olisi tarttunut kuraa. Kura irtoaa, kun<br />

renkaita pyöritetään jarrudynamometrillä<br />

sekä rasituslevyjen tutinassa. Mittauksessa<br />

selviää, miten paljon kulutuspintaa<br />

on jäljellä rengasta kohden ja onko rengas<br />

kulunut epätasaisesti. Rengaspaineet<br />

mitataan manuaalisesti.<br />

Toinen vaihe on siis jarrudynamometri<br />

ja kolmannessa vaiheessa akselistojen<br />

suuntaukset tarkistetaan JOSAM i-track<br />

-laitteistolla. Lopuksi asiakas saa tiedon<br />

renkaiden kunnosta ja suositukset jatkotoimenpiteitä<br />

varten.<br />

Analysointipalvelua suunnitellaan<br />

myös Vantaalle, jonne avataan uusi toimipiste<br />

syksyllä <strong>2016</strong>. Rengashuoltoa<br />

ei ole kaikkein pienimmissä liikkeissä,<br />

mutta se löytyy Lappeenrannan, Mikkelin,<br />

Iisalmen, Joensuun, Vaasan, Kemin,<br />

Kajaanin, Kokkolan, Kempeleen ja Turun<br />

toimipisteistä. •<br />

Uritus lisää renkaan käyttöikää<br />

Taantuman myötä kuljetusyrittäjät ovat entistä tarkempia talouden suhteen,<br />

mikä näkyy muun muassa siinä, että renkaita vaihdetaan entistä harvemmin<br />

uusiin. Euroopassa käytetään paljon myös renkaiden uritusta. Vanha konsti tarkoittaa<br />

kuluneen renkaan urien syventämistä. Uritus tehdään käsityönä tarkoitukseen<br />

erikseen valmistetun työkalun avulla.<br />

Tom Kinnunen uskoo urituksen yleistyvän Suomessa.<br />

– Michelinin renkaita voi urittaa. Uritus tehdään usein keväällä, ja Volvolla<br />

se maksaa tällä hetkellä noin 100 euroa vetopyörällä ja 50 euroa vapaasti<br />

pyörivillä rengaskoosta riippuen. Toimenpiteen jälkeen suositellaan renkaiden<br />

tasapainotusta.<br />

Ville Palmiola urittaa rengasta<br />

Volvo Truck Center Turun huoltamolla.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 17


Viime vuonna käytöstä<br />

poistettuja renkaita<br />

kerättiin ennätyksellisesti<br />

yli 55 000 tonnia.<br />

Renkaiden kierrätysmaksut<br />

halpenivat<br />

Ajoneuvojen, työkoneiden ja laitteiden renkaiden<br />

kierrätysmaksuja alennettiin vuodenvaihteessa keskimäärin 10<br />

prosenttia tehostuneen kierrätyksen ansiosta. Tuottajayhteisönä<br />

toimiva Suomen Rengaskierrätys Oy vastaa renkaiden<br />

keräyksestä ja hyötykäytöstä siihen liittyneiden renkaiden<br />

tuottajien puolesta. Kierrätysjärjestelmän operaattorina jatkaa<br />

Kuusakoski Oy juuri alkaneella viisivuotiskaudella.<br />

Renkaiden kierrätysjärjestelmä<br />

rahoitetaan uusien renkaiden<br />

hintaan sisältyvällä kierrätysmaksulla.<br />

”Hoidamme kierrätysvelvoitteen voittoa<br />

tavoittelematta. Pystyimme alentamaan<br />

kierrätysmaksuja 1.1.<strong>2016</strong> alkaen<br />

suurimpia maansiirtokonerenkaita lukuun<br />

ottamatta. Esimerkiksi henkilöauton<br />

renkaan kierrätysmaksua alennettiin<br />

2,17:stä 1,92 euroon ja kuorma-auton<br />

renkaan 10,60:stä 9,49 euroon kappaleelta”,<br />

Rengaskierrätyksen toimitusjohtaja<br />

Risto Tuominen erittelee.<br />

Renkaita kierrätetään<br />

ennätystahtiin<br />

Vuonna 2015 käytöstä poistettuja renkaita<br />

kerättiin ennätyksellisesti 55 453<br />

tonnia, jossa oli kasvua edellisvuoteen<br />

peräti 11,3 prosenttia. Samanaikaisesti<br />

renkaita hyödynnettiin yhteensä 52 253<br />

tonnia lähinnä maanrakennus- ja energiatarpeisiin.<br />

Renkaita ohjataan kierrätysjärjestelmän<br />

kautta jonkin verran<br />

myös pinnoitukseen. Raskaan kaluston<br />

renkaat pinnoitetaan tyypillisesti asiakkaan<br />

rengasrunkoon, joten ne näkyvät<br />

kierrätystilastoissa vasta käytöstä poistumisen<br />

jälkeen.<br />

Renkaiden kierrätykselle on asetettu<br />

vähintään 95 prosentin hyödyntämisvelvoite<br />

suhteessa tuottajien markkinoille<br />

saattamien renkaiden määrään.<br />

”Ylitämme kierrätystavoitteen kirkkaasti,<br />

sillä osa järjestelmään tulevista<br />

renkaista on peräisin tuottajayhteisöömme<br />

kuulumattomilta tuottajilta.<br />

Vapaamatkustaminen leimaa erityisesti<br />

ulkomaisia verkkokauppoja, joilla ei ole<br />

lainkaan velvollisuutta maksaa kierrätysmaksuja”,<br />

Tuominen hämmästelee. •<br />

www.rengaskierratys.com<br />

Kierrätysmaksu<br />

peritään<br />

kuluttajalta<br />

uusien renkaiden<br />

hankinnan<br />

yhteydessä.<br />

18<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Bitte decken Sie die schraffierte Fläche mit einem Bild ab.<br />

Please cover the shaded area with a picture.<br />

(24,4 x 11,0 cm)<br />

Kuorma-auton renkaat<br />

Generation 3 uutuus tuotteet<br />

Kysy myös ContiPressureCheck raskaankaluston rengaspaineiden<br />

valvontajärjestelmää<br />

www.continental.fi<br />

fleet.fi@conti.de<br />

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!<br />

Valmiina lähtöön.<br />

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.<br />

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset<br />

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.<br />

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät<br />

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.<br />

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.<br />

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.<br />

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.<br />

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.<br />

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.<br />

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014<br />

-standardin mukaisesti.<br />

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.<br />

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.<br />

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab<br />

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm<br />

www.drager.fi


Micheliniltä<br />

digitaalinen<br />

rengasseurantajärjestelmä<br />

kuljetusliikkeille<br />

<strong>Kuljetus</strong>liikkeiden toimintaympäristö on yhä haasteellisempi<br />

ja ala on puristuksissa kovan kilpailun ja yhä tuntuvampien<br />

rajoitusten välissä. Vaatimukset nopeista ja luotettavista<br />

toimituksista sekä tehokkuudesta käyvät päälle yhtä aikaa<br />

kustannusleikkausten kanssa. Kun haetaan säästöjä, on<br />

pystyttävä tehokkaasti valvomaan jokaista toiminnan osaaluetta.<br />

Yhden tärkeän osa-alueen kuljetusliikkeen menoissa<br />

muodostavat rengaskustannukset.<br />

Michelin esittelee nyt kuljetusliikkeiden<br />

tarpeisiin räätälöidyn<br />

Michelin Tire Care<br />

-palvelun, joka koostuu kolmesta digitaalisen<br />

rengasseurannan sovelluksesta.<br />

Pienemmille kuljetusliikkeille, jotka<br />

yleensä ovat ulkoistaneet rengashuoltonsa:<br />

• TireLog -mobiilisovellus, johon ajoneuvoon<br />

asennetut renkaat kirjataan.<br />

Niiden kunnon, rengaspaineen ja suorituskyvyn<br />

seuranta on vaivatonta ja tehokasta.<br />

Suuria kalustoja hallinnoiville kuljetusliikkeille,<br />

joilla on oma rengashuoltopalvelu:<br />

• iCheck – ennakoiva diagnostiikkatyökalu.<br />

Saatavissa Pohjoismaissa vuoden<br />

<strong>2016</strong> aikana.<br />

• iManage – rengaskustannusten reaaliaikainen<br />

valvontasovellus. Saatavissa<br />

Pohjoismaissa vuoden <strong>2016</strong> aikana.<br />

TireLog on nyt saatavissa ensimmäisenä<br />

näistä sovelluksista. Se on helppokäyttöinen,<br />

ilmainen sovellus Apple- ja<br />

Android -pohjaisiin älypuhelimiin. Pienemmille<br />

kuljetusliikkeille se on yksinkertainen<br />

ja tehokas rengasseurantatyökalu.<br />

Eurooppalaisista kuljetusliikkeistä<br />

50 prosenttia on alle 20 ajoneuvon yrityksiä.<br />

Rengasseuranta niissä tapahtuu<br />

enimmäkseen aikaa vievänä käsityönä,<br />

joka on myös altista virheille. TireLog<br />

-sovelluksen käyttöönotto nopeuttaa rengasseurantaa<br />

ja tekee siitä säännöllistä ja<br />

luotettavaa.<br />

Oikein ajoitetusta rengashuollosta ja<br />

20<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


engashankinnoista päättäminen tulee<br />

sovelluksen ansiosta luotettavaksi ja nopeaksi.<br />

TireLog tarjoaa kolme merkittävä<br />

etua:<br />

• ajansäästö<br />

• rengashuollon, kuvionsyvennyksen tai<br />

pinnoituksen sekä renkaiden vaihdon<br />

tehokas suunnittelu<br />

• renkaiden ominaisuuksien seurannan<br />

ja vertailumahdollisuuden ansiosta selkeämpi<br />

perustelu ostopäätöksille<br />

TireLog -sovellus on ladattavissa<br />

Google Playssä ja AppStoressa englannin<br />

lisäksi kymmenellä kielellä - mukaan lukien<br />

suomi.<br />

Michelin Tire Care -palvelun<br />

taustaa<br />

Michelin tekee paljon yhteistyötä kuljetusliikkeiden<br />

kanssa tunteakseen paremmin<br />

niiden toimintatavat ja tarpeet.<br />

Yhteistyö antaa hyvän pohjan myös<br />

hyödyllisten ja innovatiivisten palvelujen<br />

kehittämiselle. Nykyisin Michelin<br />

tarjoaakin asiakkailleen paitsi erittäin<br />

suorituskykyisiä ja luotettavia renkaita,<br />

myös useita toimintaa tehostavia palveluita.<br />

Näistä tärkeän osan muodostavat<br />

kuljetusliikkeiden tarpeisiin kehitetyt<br />

digitaaliset sovellukset.<br />

Michelin Tire Care on suunniteltu kuljetusliikkeille<br />

apuvälineeksi, jonka ansiosta<br />

ne voivat parhaiten ja pisimpään<br />

hyödyntää Michelin-renkaiden koko<br />

suorituskyvyn.<br />

• Euroopassa kuljetuskaluston renkaat<br />

vaihdetaan uusiin kuvionsyvyyden ollessa<br />

vielä keskimäärin 4,8 mm, vaikka<br />

lumettomilla ja jäättömillä teillä riittää<br />

hyvin esimerkiksi Suomessa vaadittu<br />

1,6 mm:n kuvionsyvyys. Maasta riippuen<br />

kuljetuskaluston rengasmääräykset<br />

pintakuvion osalta sijoittuvatkin<br />

1 – 2 mm:n haarukkaan. Pintakuvion<br />

syvyyden jokainen millimetri vastaa<br />

15 – 20 000 kilometrin ajoa olosuhteista<br />

riippuen, joten turhan aikainen<br />

renkaiden uusiminen on turha kustannuserä<br />

• Arviolta 15 prosenttia renkaan potentiaalista<br />

jää käyttämättä. Siitä seuraa<br />

vastaavasti 15 prosentin vajaus kuljetusliikkeen<br />

rengasbudjettiin.<br />

• Oikeista rengaspaineista huolehtiminen<br />

on sekin säästöä: liian matalat<br />

rengaspaineet aiheuttavat sekä renkaiden<br />

ennenaikaista kulumista että<br />

kasvaneita polttoainekustannuksia.<br />

• ADACin mukaan peräti kolmasosa<br />

raskaiden ajoneuvojen ajon keskeytymisistä<br />

liittyy renkaisiin. Näistä keskeytyksistä<br />

90 prosenttia voitaisiin<br />

välttää tehokkaalla rengaspaineiden<br />

valvonnalla (lähde: TMC).<br />

Rengaspainetarkkailu tapahtuu toistaiseksi<br />

kuljetusliikkeissä pääasiassa<br />

manuaalisesti. Koska se vie aikaa, tarkastuksia<br />

ei tehdä riittävän usein. Järjestelmällisen<br />

rengaspainerekisterin ylläpito<br />

on ongelmallista ja altista virheille.<br />

Rengaskustannusten tehokas seuranta<br />

digitaalisin apuvälinein on siis merkittävä<br />

etu liiketoiminnalle. Michelinin uusi<br />

TireLog -sovellus nopeuttaa ja tehostaa<br />

ratkaisevasti rengasseurantaa. <strong>Kuljetus</strong>liike<br />

saa ajantasaista tietoa rengashuoltonsa<br />

tarpeisiin. Uusien renkaiden<br />

tilausten ja ajokaluston seisonta-aikojen<br />

suunnittelu helpottuu. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 21


Nokian Renkaat yhteistyöhön<br />

F1-maailmanmestari<br />

Mika Häkkisen kanssa<br />

Maailman pohjoisin rengasvalmistaja ja kaksinkertainen<br />

F1-mestari Mika Häkkinen ovat allekirjoittaneet<br />

monivuotisen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen<br />

aikana formulamestari Häkkinen tulee näkymään<br />

monipuolisesti Nokian Renkaiden brändin yhteydessä<br />

ja mm. erilaisissa liikenneturvallisuuteen liittyvissä<br />

kumppanuusprojekteissa.<br />

-M<br />

ika on suomalainen<br />

ikoni,<br />

joka on henkilökohtaisella<br />

esimerkillään näyttänyt,<br />

kuinka menestyä ja nousta kirkkaimmalle<br />

huipulle F1-maailmassa, Nokian<br />

Renkaiden toimitusjohtaja Ari Lehtoranta<br />

sanoo.<br />

- Hän on hyvin maanläheinen ihminen,<br />

mutta samalla esimerkki siitä, mitä<br />

voitontahdolla ja tinkimättömällä intohimolla<br />

päästä aina parempiin tuloksiin voi<br />

saavuttaa. Tämä on juuri sitä asennetta,<br />

jota Nokian Renkailla suuresti arvostam-<br />

TERVETULOA LAATUA TARJOAVAAN TALOON<br />

CMT on jo yli 20 vuoden ajan kehitellyt vaihtolavoja joilla<br />

kuljetukset olisivat tehokkaampia. Autamme autoilijoita saamaan<br />

mahdollisimman paljon hyötyä irti jokaisesta ajosta.<br />

Me olemme erikoistuneet suurlujuusteräksiin sekä innovatiivisiin<br />

rakenteisiin. Asiakkaame ovat huomanneet eron.<br />

Tuhansista pohjoismaisista asiakkaista huolimatta<br />

jokainen pienikin asiakas on yhtä tärkeä kuin se suurin.<br />

Palvelemme kaiken suuruisia asiakkaita ja tarjoamme<br />

vaihtolavoja sekä kiinteitä rakenteita. Keskeisenä asiana<br />

parantaa kuljetustaloutta.<br />

Jotta tuotteet olisivat lupaamamme laatua, on joka vaiheen<br />

täsmättävä. Meillä on petevyys jota tarvitaan korkeaan laatuun,<br />

materiaalin sekä rakenteen osalta. Meillä on koko tuotantoketju<br />

saman katon alla, jo vuodesta 1990 asti.<br />

Tulevaisuuden lavarakenteet valmistetaan CMT:llä<br />

Tjustorpissa, heti Malmön ulko-puolella. Valikoimamme<br />

löydät cmt.se-sivuilta. Soita tai mailaa niin voimme keskustella<br />

siittä kuinka voimme parantaa kuljetuksiesi kannattavuutta.<br />

Mika Laxström 045-1722442, mika.laxstrom@cmt.se<br />

Kotisivumme www.cmt.se<br />

22<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


me. Maltamme tuskin odottaa yhteisiä<br />

projekteja Mikan kanssa.<br />

F1-mestarilla ja<br />

Nokian Renkailla sama<br />

arvomaailma<br />

Häkkinen kuvailee Nokian Renkaita<br />

suomalaisen teollisuusosaamisen menestystarinana<br />

ja näkee positiivisten<br />

suomalaisarvojen heijastuvan Nokian<br />

Renkaiden asenteessa ja tuotteissa.<br />

- "Suomalaisuus merkitsee minulle<br />

sisua ja periksiantamattomuutta. Uusia<br />

asioita täytyy jatkuvasti oppia ja kehittää,<br />

jotta voit pysyä huipulla ja olla<br />

voittaja. Sama pätee Nokian Renkaisiin:<br />

innovaatiot ja jatkuva tuotekehitys takaavat<br />

heidän olevan jatkossakin alan<br />

edelläkävijöitä ja huippuosaajia kun on<br />

kyse rengasturvallisuudesta”, Häkkinen<br />

kuvailee.<br />

Pitkän uran kilpa-autoilussa tehnyt<br />

kaksinkertainen F1-maailmanmestari<br />

arvostaa korkealaatuisia renkaita niin<br />

radalla kuin arkiliikenteessä.<br />

- Minulle renkaissa tärkeintä on, että<br />

voin luottaa niiden ominaisuuksiin<br />

myös ääritilanteissa. Nokian Renkaat on<br />

”Northproof”: kehitetty ja testattu pohjoisen<br />

oloissa ja voin luottaa niiden turvallisuuteen<br />

kaikissa olosuhteissa. Nokian Renkaat<br />

onkin huippubrändi ja odotan innolla<br />

pääseväni työskentelemään heidän kanssaan,<br />

kertoo Häkkinen. •<br />

www.gli.fi • www.liikenneyrittäjäkoulutus.fi<br />

LIIKENNELUPAKOULUTUS<br />

kuorma-auto / traktori / linja-auto<br />

KOULUTUS ON LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN HYVÄKSYMÄÄ KOULUTUSTA<br />

Toteutus viikonloppuisin pe-la-su<br />

Tavaraliikenne / traktori<br />

Tampere 11.03.<strong>2016</strong><br />

Kajaani 01.04.<strong>2016</strong><br />

Savonlinna 15.04.<strong>2016</strong><br />

Tampere 01.07.<strong>2016</strong><br />

Oulu 19.08.<strong>2016</strong><br />

Jyväskylä 02.09.<strong>2016</strong><br />

Vantaa 07.10.<strong>2016</strong><br />

Kuopio 21.10.<strong>2016</strong><br />

Tampere 28.10.<strong>2016</strong><br />

Toimi nopeasti ja ilmoittaudu mukaan!<br />

Ammattipätevyyskoulutukset,<br />

helposti ja edullisesti myös<br />

videoneuvotteluna<br />

KAIKKIALLE SUOMEEN!<br />

Lisätiedot: Kristian Lella<br />

Puh. 050 919 22 63 • kristian.lella@gli.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 23


Automatisaatio<br />

asettaa kasvavia<br />

vaatimuksia<br />

koko logistiikkaketjulle<br />

Päivittäistavara-alalla on meneillään kaksi vahvaa, täysin<br />

päinvastaista trendiä. Toisaalta alaa leimaa voimakas tuotannon<br />

keskittyminen: Globaalit yritysjätit panostavat keskitettyihin<br />

tuotantolaitoksiin, joista tuotteet jaellaan tehokkaasti useisiin<br />

maihin. Tuotteita lokalisoidaan yhä vähemmän, minkä myötä<br />

paikallinen tuotanto vähentyy.<br />

Teksti Elina Piskonen<br />

K<br />

eskittymisen vastapainona on<br />

selkeästi näkyvissä pienten<br />

paikallisten tuottajien nousu.<br />

Kuluttajat arvostavat yhä enemmän puhtaita,<br />

lähellä tuotettuja raaka-aineita ja<br />

esimerkiksi Pohjoismaissa on viime vuosina<br />

syntynyt uusia paikallisia tuottajia ja<br />

lähiruokaa myyviä liikkeitä.<br />

<strong>Logistiikka</strong>yhtiö CHEP:n Pohjoismaiden<br />

johtaja Bo Sjöberg näkee toimitusketjun<br />

hallinnan avainroolissa molemmissa<br />

trendeissä.<br />

– Tuotannon keskittyminen asettaa<br />

toimitusketjulle kovat vaatimukset, sillä<br />

tuotteet on kuljetettava nopeasti ja<br />

kustannustehokkaasti laajoille alueille.<br />

Varastojen ollessa pieniä toimitukset on<br />

ajoitettava tarkkaan. Toisaalta pienten<br />

tuottajien kohdalla logistiikan on oltava<br />

riittävän helppoa ja edullista, jotta tuotteita<br />

kannattaa ylipäänsä edes kuljettaa<br />

mihinkään.<br />

Myös kuluttajista on tullut yhä vaativampia:<br />

tuotteiden on oltava saatavilla<br />

silloin, kun niitä tarvitaan. Alan suuret<br />

toimijat pyrkivätkin vastaamaan haasteisiin<br />

esimerkiksi lisäämällä logistiikan<br />

automatisaatiota.<br />

– Ketjua tehostava automatisaatio<br />

asettaa kasvavia laatuvaatimuksia toimitusketjussa<br />

käytettäville välineille.<br />

Esimerkiksi kuormalavojen laatuvaatimukset<br />

ovat nousseet uudelle tasolle ja<br />

varastoon saapuvien kuormalavojen on<br />

ehdottomasti oltava ehjiä, jotta ne eivät<br />

jumiudu automatisoidun varaston prosessiin.<br />

Monissa Pohjoismaissa kuormalavojen<br />

ulkoistaminen, jossa joku muu<br />

huolehtii lavojen kunnosta ja varmistaa<br />

niiden saatavuuden, onkin yleistynyt automatisaation<br />

kasvun myötä.<br />

Suomi Pohjoismaiden<br />

joukossa pieni päivittäistavaroiden<br />

viejä<br />

Suomen haasteena logistiikan näkökulmasta<br />

katsottuna on usein pidetty syrjäistä<br />

sijaintia. Myös Sjöberg tiedostaa<br />

esimerkiksi suhteessa kalliiden lauttamatkojen<br />

haasteet. Toisaalta, jos vertaa<br />

muuhun Eurooppaan, etujakin on.<br />

– Esimerkiksi Benelux-maissa suurten<br />

kaupunkien keskusta-alueille toimittaminen<br />

on haastavaa, sillä päivisin<br />

24<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


hidasteena ovat ruuhkat ja öisin keskusta-alueen<br />

asukkaiden häiriintyminen<br />

lastin purkamisesta aiheutuvasta<br />

melusta. Tästä voi aiheutua merkittäviä<br />

viivästyksiä toimituksiin.<br />

Sjöberg kummastelee, että esimerkiksi<br />

muihin Pohjoismaihin verrattuna<br />

päivittäistavaratuotteiden kansainvälinen<br />

vienti Suomesta on vähäistä.<br />

Rajat ylittävää kauppaa voisi helpottaa<br />

esimerkiksi yhdenmukaisilla kuljetusratkaisuilla.<br />

– Norjan merkittävä vientituote on<br />

kala, Ruotsissa puolestaan esimerkiksi<br />

Wasabröd ja Kopperberg ovat<br />

merkittäviä viejiä. Tanska on Pohjoismaiden<br />

joukossa selkeä johtaja tässä:<br />

lähes kaikki isommat yhtiöt vievät tavaraa<br />

sekä toisiin Pohjoismaihin että<br />

Keski-Eurooppaan. Suomen suhtees-<br />

Manufacturer<br />

Closed Loop<br />

*Shared Transportation CHEP/Customer<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 25


”Tuotannon<br />

keskittyminen<br />

asettaa toimitusketjulle<br />

kovat vaatimukset,<br />

sillä tuotteet on<br />

kuljetettava nopeasti ja<br />

kustannustehokkaasti<br />

laajoille alueille.”<br />

<strong>Logistiikka</strong>yhtiö CHEP:n<br />

Pohjoismaiden johtaja Bo Sjöberg.<br />

Kuva: Rebecca Watson<br />

sa vähäinen päivittäistavaroiden vienti ei<br />

varmastikaan johdu siitä, etteikö hyviä<br />

vientituotteita olisi, mutta selvittävätkö<br />

yritykset riittävästi mahdollisuuksiaan<br />

myös Suomen rajojen ulkopuolella? Tässä<br />

kuviossa roolimme onkin helpottaa<br />

kansainvälistä kauppaa tekevien asiakkaidemme<br />

toimitusketjua.<br />

Innovaatiot tehostavat<br />

logistiikkaa<br />

Vähittäistavarakauppa on kaikissa Pohjoismaissa<br />

keskittynyt parille suurelle<br />

toimijalle. Logistiikan ja sen automatisoinnin<br />

kehityksen kannalta tämä tuo<br />

etuja, sillä alan suuret pelaajat pystyvät<br />

panostamaan myös logistiikkaketjunsa<br />

kehittämiseen. Kehitystyötä tekevät myös<br />

muut ketjun toimijat.<br />

– Pikaisesti ajatellen esimerkiksi innovaatiot<br />

ja kuormalavat eivät kuulosta<br />

siltä todennäköisimmältä vaihtoehdolta.<br />

Logistiikan innovaatiot ovatkin usein<br />

26<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Truben konditoriatuotteiden<br />

toimitusketju alkaa Kuopiosta.<br />

hieman piilossa, vaikka hyödyttävät yhteiskuntaa<br />

laajasti. Esimerkiksi uuden<br />

varttilavamme julkistusta edelsi vuosien<br />

tutkimusvaihe, jossa testasimme, miten<br />

käytettävyyttä eri tilanteissa voidaan parantaa.<br />

Toinen meille tärkeä kehitysalue<br />

ovat älykkäät palvelut, joissa toimituksista<br />

kertyvää tietoa voidaan käyttää koko<br />

toimitusketjun tehostamiseen.<br />

Kuormalavojen suhteen Suomi on<br />

Sjöbergin mukaan hyvin erityinen markkina,<br />

mutta tilanne on todennäköisesti<br />

muuttumassa muun Euroopan ja Pohjoismaiden<br />

vanavedessä. Ulkoistettujen<br />

lavojen iso etu on, että ostopalvelussa<br />

korjauksista ja hallinnoinnista aiheutuvat<br />

piilokustannukset tulevat esiin.<br />

Joissain maissa myös huonot käytännöt<br />

ovat johtaneet valkoisista lavoista luopumiseen.<br />

– Keski-Euroopassa kuormalavapoolien<br />

käyttäminen on jo oletusarvo:<br />

Valkoisten lavojen käytöstä on luovuttu<br />

lähes kokonaan, sillä niiden hallitseminen,<br />

korjaaminen ja kuljettaminen aiheuttavat<br />

kustannuksia ja vievät työaikaa.<br />

Harvalla yrityksellä on aidosti mahdollisuutta<br />

panostaa oman toimitusketjun<br />

hallinnan kehittämiseen. Kuten kaikilla<br />

muillakin toimialoilla, myös logistiikassa<br />

toimijat vähitellen ulkoistavat sellaiset<br />

kohdat ketjusta, jotka joku muu pystyy<br />

hoitamaan älykkäämmin, paremmin ja<br />

tehokkaammin. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 27


Vanhanaikaiset ja kömpelöt menettelytavat aiheuttavat<br />

tuhansia turhia työtapaturmia<br />

Mobiilipalvelu tulee työsuojelun tueksi<br />

Vanhanaikaiset ja kömpelöt<br />

menettelytavat aiheuttavat<br />

tuhansia turhia työtapaturmia.<br />

Mobiilipalvelu tulee<br />

työsuojelun tueksi.<br />

<strong>Kuljetus</strong> ja <strong>Logistiikka</strong> 1-<strong>2016</strong> 210x150 vaaka Varova.pdf 1 17.2.<strong>2016</strong> 16:13:01<br />

Suomalaiset työntekijät raportoivat<br />

laiskasti työpaikoilla ja<br />

työmailla tekemistään turvallisuuspuutteista.<br />

Yritysten turvallisuuskulttuurissa<br />

on puutteita, eivätkä kankeat<br />

menettelytavat tue riittävästi ilmoitusten<br />

tekemistä.<br />

”Laki velvoittaa työntekijää ilmoittamaan<br />

turvallisuusriskeistä ja työnantajaa<br />

puuttumaan niihin”, sanoo Safetumin<br />

johtava turvallisuusasiantuntija Tuomas<br />

Jurvelin.<br />

”Käytännössä tämä toteutuu valitettavan<br />

huonosti. Maailma digitalisoituu,<br />

mutta suuri osa yrityksistä kerää turvallisuushavainnot<br />

perinteiseen tapaan paperilomakkeella<br />

tai vihkomenetelmällä.”<br />

Safetum on yritysten ja kiinteistöjen<br />

pelastusvalvontaan erikoistunut palveluyritys.<br />

Tuomas Jurvelinin arvion mukaan<br />

Suomessa tapahtuu joka vuosi tuhansia<br />

turhia työtapaturmia sen takia, ettei riskejä<br />

havaita ajoissa.<br />

”On epärealistista ajatella, että kiireiset<br />

työntekijät kantaisivat mukanaan lomakkeita<br />

tai keskeyttäisivät muun toiminnan<br />

etsiäkseen käsiinsä vihkon, jonka sijaintia<br />

he eivät välttämättä muista.”<br />

Suomalaisissa yrityksissä sattuu vuosittain<br />

noin 2500 tulipaloa ja 135 000<br />

työtapaturmaa eli noin 370 vuoden jokaista<br />

päivää kohti. Tyypillisimpiä työtapaturmia<br />

ovat liukastumiset ja kaatumiset.<br />

Tapaturmat aiheuttavat joka vuosi<br />

satojen miljoonien eurojen kustannukset<br />

yrityksille.<br />

Raportointi vaihtelee yrityksittäin,<br />

mutta tiedot ovat reaaliajassa vain hyvin<br />

KOTIMAAN RAHTIPALVELU - HELPOSTI JA NOPEASTI VERKOSTA!<br />

Kuljetukset<br />

kotimaan rahdille -<br />

ovelta ovelle<br />

Tilaa tunnukset<br />

login@varova.fi<br />

www.varova.fi<br />

Palvelusta yhdensuuntaiset Suomen<br />

sisäiset kuljetukset 00-06 -alkuisilta<br />

postinumeroalueilta kaikkialle/kaikkialta<br />

00-06 -alkuisille postinumeroalueille.


harvoissa toimipaikoissa. Yrityksen työsuojelusta<br />

vastaavat päälliköt naputtelevat<br />

yleensä papereihin kerätyt tiedot taulukkolaskentaohjelmaan<br />

ja lähettävät ne sitten<br />

yrityksen johdolle ja työsuojeluorganisaatiolle<br />

– usein myös viranomaisille.<br />

Tuomas Jurvelin uskoo, että digitalisaatio<br />

tarjoaa uusia tehokkaita ratkaisuja työsuojelun<br />

tueksi. Safetum tarjoaa yrityksille<br />

Pelastusvalvoja-palvelua, johon kuuluu<br />

riskikartoituksen ja pelastussuunnittelun<br />

lisäksi mobiilipalvelu. Työntekijät voivat<br />

tehdä siihen turvallisuushavainnon alle<br />

minuutissa.<br />

”Meidän kannattaa tehdä kaikki sen<br />

hyväksi, että kynnys ilmoitukseen laskee<br />

mahdollisimman alas”, Jurvelin sanoo.<br />

”Ajan lisäksi säästämme rahaa, kun sairauslomaan,<br />

kuntoutukseen, työkyvyttömyyteen<br />

tai jopa kuolemantapauksiin<br />

johtavien turmien määrä vähenee. Työtapaturmissa<br />

menehtyy liian monta isää ja<br />

äitiä.”<br />

”Suomalaiset yritykset ovat viime vuosina<br />

kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota<br />

työturvallisuuteen”, Tuomas Jurvelin<br />

sanoo.<br />

”Suunta on hyvä, mutta paljon pitää<br />

vielä tehdä ennen kuin voidaan sanoa, että<br />

kaikki järkevät toimet riskien leikkaamiseksi<br />

on tehty.”<br />

Safetumin tilastojen mukaan 17 prosenttia<br />

yhtiön tarkastamista yrityksistä kuuluu<br />

turvallisuuden riskiryhmään. Tyypillisiin<br />

heikkouksiin kuuluvat puuttuva raportointimenetelmä,<br />

työntekijöiden puutteellinen<br />

perehdytys pelastussuunnitelman sisältöön<br />

sekä riittämätön harjoittelu onnettomuustilanteita<br />

varten. •<br />

Safetum tarjoaa yrityksille<br />

Pelastusvalvoja-palvelua,<br />

johon kuuluu<br />

riskikartoituksen ja<br />

pelastussuunnittelun<br />

lisäksi mobiilipalvelu.


Valtio menettää vuosittain kuusi<br />

miljoonaa euroa verotuloja<br />

Jäteöljystä jopa<br />

kolmannes jää<br />

kierrättämättä<br />

Suomeen vuosittain tuotavasta 30 000 tonnista öljyä päätyy<br />

kiertoon vain 20 000 tonnia. Kolmannes jäteöljystä ohjautuu<br />

yhä enenevässä määrin pienpolttimiin korvaamaan kevyttä<br />

polttoöljyä. Tämä aiheuttaa valtiolle verotulojen menetyksiä ja<br />

lisää hiilidioksidipäästöjä.<br />

Jäteöljy luokitellaan vaaralliseksi<br />

jätteeksi, joka on ohjattava asianmukaiseen<br />

kierrätyspisteeseen.<br />

Silti Suomeen vuosittain tuotavasta öljystä<br />

ja voiteluöljytuotteista kolmannes<br />

eli 10 000 tonnia jää kierrättämättä.<br />

– Paljolti on kyse tietämättömyydestä.<br />

Öljyjätteen kierrättämistä pidetään<br />

hankalana ja kalliina, vaikka todellisuudessa<br />

kotitalouksien öljyjätteen saa jättää<br />

maksutta kunnan vaarallisen jätteen<br />

vastaanottopisteeseen. Yritykset saavat<br />

tilata maksuttoman noudon yli 200 litran<br />

jäteöljyerille valtakunnallisen öljyjätehuollon<br />

järjestämisessä mukana olevalta<br />

yritykseltä, ympäristöministeriön<br />

neuvotteleva virkamies Else Peuranen<br />

kertoo.<br />

Laittomat pienpolttimet<br />

vievät vero- ja<br />

myyntituloja<br />

Kierrättämättä jäävä jäteöljy päätyy yhä<br />

useammin kevyen polttoöljyn korvikkeeksi<br />

pienpolttimiin, joilla lämmitetään<br />

esimerkiksi varastohalleja tai puutarhojen<br />

lämpimiä tiloja. Laittomuuteen ryhdytään<br />

säästämisen vuoksi – ympäristön<br />

kustannuksella.<br />

– Pienpolttimet ovat yleistyneet viimeisen<br />

kymmenen vuoden aikana merkittävästi.<br />

Vaikka käytetyn voiteluöljyn<br />

polttaminen alle viiden megawatin laitoksissa<br />

on laitonta, sitä tehdään, jotta<br />

säästetään kevyen polttoöljyn hankinnassa,<br />

palvelupäällikkö Henri Liukkunen<br />

Lassila & Tikanojalta sanoo.<br />

Pienpolttimien yleistyminen käy valtion<br />

kukkarolle: valtio menettää suorina<br />

verotuloina noin kuusi miljoonaa euroa<br />

vuodessa ja polttoaineyritykset suorina<br />

myyntituloina noin 14 miljoonaa euroa<br />

vuosittain.<br />

– Luvut on laskettu hyvin maltillisella<br />

vuositasoarviolla suhteutettuna markkinoilla<br />

olevien polttimien määrään ja millaisella<br />

asteella niissä jäteöljyä käytetään,<br />

Liukkunen täsmentää.<br />

Kierrättäminen<br />

edullisempaa - myös<br />

ympäristön kannalta<br />

Öljy on uusiutumaton luonnonvara, ja<br />

jäteöljyä voidaan kierrättää ja käsitellä<br />

eli regeneroida kuinka monta kertaa<br />

tahansa. Kierrättämisestä saadaan huomattavaa<br />

ympäristöhyötyä suhteutettuna<br />

uuden öljyn tuottamiseen.<br />

– Siinä toteutuu kiertotalouden periaate.<br />

Toisin kuin pienpoltossa, jonka<br />

ympäristöhaitat ovat kierrättämiseen<br />

verrattuna moninkertaiset, Liukkunen<br />

kiteyttää.<br />

– Pienhiukkaspäästöjä syntyy etenkin<br />

lähiympäristöön. Pienpolttimista aiheutuvien<br />

päästöjen valvonta on todella<br />

hankalaa, Else Peuranen ympäristöministeriöstä<br />

lisää.<br />

Öljyn vaikutukset ympäristöön tunnetaan,<br />

mutta jäteöljyä päätyy yhä ojan<br />

pohjalle ja pellon reunaan. Öljyn poistaminen<br />

maaperästä ja vesistöistä on vaikeaa<br />

ja kallista.<br />

– Esimerkiksi vesistöön päästessään<br />

litra öljyä riittää pilaamaan miljoona<br />

litraa vettä, Lassila & Tikanojan palvelupäällikkö<br />

Henri Liukkunen sanoo. •<br />

30<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Öljyjäte noudetaan<br />

veloituksetta ilman<br />

käsittelymaksuja, kun<br />

noudettava määrä on<br />

vähintään 200 litraa.<br />

Jäteöljyä kerätään<br />

säilöautolla ympäri<br />

maata.<br />

Näin jäteöljy kiertää<br />

– Kotitaloudet voivat kierrättää öljyjätteen maksutta toimittamalla erilliskerätyn<br />

jäteöljyn kunnan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.<br />

– Yritykset tilaavat yli 200 litran hyväkuntoiselle öljyjätteelle maksutta noudon<br />

valtakunnallisen öljyjätehuollon järjestämisessä mukana olevalta yritykseltä.<br />

Pienemmät erät voi toimittaa kierrätettäväksi maksua vastaan.<br />

– Öljyjätteen noutoa hoitavalta yritykseltä voi tarvittaessa tilata myös keräysastioita,<br />

kuten tynnyreitä ja valuma-altaita.<br />

– Jäteöljyn pitää olla pumpattavissa ja sen lähettyville pitää olla mahdollista<br />

ajaa säiliöautolla. Lisäksi jätteen tulee olla pakattuna vähintään 200 litran<br />

pakkauksiin.<br />

– Öljyjätteen keräystä hoitava yritys huolehtii siirtoasiakirjan laadinnasta.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 31


ABB:n huipputeknologiaa<br />

100-metriseen luksusalukseen<br />

ABB toimittaa Azipod®-ruoripotkurijärjestelmät sekä<br />

sähköntuotantojärjestelmät uuteen luksusluokan superjahtiin.<br />

Yli satametriseen alukseen asennetaan kaksi Suomessa<br />

kehitettyä Azipod C -potkuriyksikköä, jotka parantavat aluksen<br />

ohjattavuutta ja laskevat ääni- ja tärinätasoja ja näin parantavat<br />

merenkulun energiatehokkuutta ja matkustusmukavuutta.<br />

Uusi Zoza-työnimellä kulkeva<br />

luksusjahti on yksi teknologialtaan<br />

innovatiivisimmista<br />

aluksista. Sen kuusi päämoottoria ja<br />

sähkövoimalaitos voidaan yhdistää myös<br />

akkuvoimaan, joka lisää merkittävästi<br />

aluksen energiatehokkuutta. Akkuihin<br />

latautuvaa virtaa voidaan käyttää muun<br />

muassa vähentämään polttoaineen kulutusta<br />

ja alus voi myös saapua satamaan<br />

pelkän akkuvirran avulla ja liikkua satama-alueella<br />

päästöttömästi. Zozasta<br />

tulee yksi maailman ensimmäisistä luksusjahdeista,<br />

joissa tällainen ratkaisu on<br />

käytössä.<br />

“Azipod C sopii erinomaisesti yhteen<br />

maailman innovatiivisimmista ja<br />

energiatehokkaimmista superjahdeista.<br />

Olemme erittäin iloisia siitä, että omistaja<br />

ja telakka valitsivat ABB:n toimittajak-<br />

salonvaihtolavatehdas oy<br />

Tervehdys<br />

lavankäyttäjät!<br />

Valmistamme kaikki lavamme ja<br />

muut tuotteemme tehtaallamme<br />

Salossa vain kotimaista<br />

työvoimaa käyttäen.<br />

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.<br />

Nyt tukevia kotimaisia lavoja järkevällä hinnalla.<br />

Antti Laine 044 987 9578, Salo, works@hotmail.fi<br />

Yleislava:<br />

pohja 4 mm, laita 3 mm,<br />

pariovet, maahanlaskurullat,<br />

koukku- ja vaijeriveto,<br />

vakioväri Ral 5017<br />

6*1,5 2650<br />

6*1,2 2480<br />

Vaihtolavajuoksut<br />

koukku- ja<br />

vaijerivedolla<br />

INP 180<br />

690<br />

Hinnat +alv.<br />

www.salonvaihtolavatehdas.fi<br />

32<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


si”, sanoo ABB:n Suomen Marine and<br />

Ports -liiketoiminnan johtaja Sakari<br />

Sorsimo.<br />

Azipod-propulsiojärjestelmä on<br />

Suomen ABB:n innovaatio. Se perustuu<br />

sähkövoimalla pyöritettäviin<br />

potkureihin ja pystyakselinsa ympäri<br />

pyörivään ruoripotkurilaitteeseen.<br />

Azipod-potkurilaitteita on myyty kokonaisteholtaan<br />

yli 4500 megawattia.<br />

Helsingin Vuosaaressa ja Haminassa<br />

toimiva ABB:n liiketoimintayksikkö<br />

vastaa maailmanlaajuisesti meriteollisuuden<br />

ratkaisujen kehittämisestä<br />

ABB:llä.<br />

Uusi alus rakennetaan Azimut Benettin<br />

Italian telakalla ja se on toimitusvalmis<br />

vuonna 2018. •<br />

Yli sata metriä pitkään<br />

luksusalukseen<br />

asennetaan kaksi<br />

Suomessa kehitettyä<br />

Azipod C<br />

-potkuriyksikköä.<br />

12.–13.8.<br />

<strong>2016</strong><br />

POWERPARK HÄRMÄ<br />

VARAA PAIKKASI NYT!<br />

POWERTRUCKSHOW.FI<br />

VUODEN MERKITTÄVIN KULJETUSMESSUTAPAHTUMA<br />

Ari 0400 264 116 • Rami 0500 569 522 • Mikko 0400 563 786 • Juha 0400 567 068 • Hannele 040 736 0073<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 33


Tullilainsäädäntö<br />

uudistuu<br />

Unionin tullikoodeksia (UCC) sovelletaan 1.5.<strong>2016</strong> alkaen. Lainsäädäntöön tulee muutoksia mm.<br />

Valtuutetun talouden toimijan (AEO) asemaan, tullimenettelyihin ja muihin tullin myöntämiin<br />

lupiin. AEO:n asema uudessa lainsäädännössä vahvistuu ja tiedossa on merkittäviä etuja<br />

esimerkiksi yleisvakuuden alennuksissa ja vapautuksessa.<br />

UCC-etuudet<br />

AEOC-toimijoille<br />

AEO-yrityksiä on EU:ssa yli 13 000.<br />

AEO-toimija on Tullin silmissä luotettava<br />

toimija. Uuteen lainsäädäntöön on<br />

haluttu vahvistaa AEO:n roolia luotettavana<br />

toimijana. AEO-toimijoille on<br />

varattu etuoikeus tiettyihin lupiin kuten<br />

oma-aloitteinen määrääminen ja kirjanpitoon<br />

tehtävä merkintä ilman esittämisilmoitusta<br />

(entinen kotitullaus).<br />

Suurin yksittäinen etu on se, että toimijat<br />

voivat saada 70 % vakuusalennuksen<br />

yleisvakuuden tullivelalle. Etu on saatavilla<br />

myös yleisvakuuden tullivastuupuolella<br />

(passitus, varastointi), jolloin toimija<br />

tulee hyvin todennäköisesti saamaan<br />

vapautuksen vakuuden annosta.<br />

Lainsäädännön muutoksien tarkoituksena<br />

on ollut toiminnan yksinkertaistaminen<br />

ja sujuvoittaminen. Tässä<br />

yhteydessä sujuvoittaminen tarkoittaa<br />

sitä, että vältetään päällekkäistä arvioimista<br />

ja työtä sekä tullin että asiakkaiden<br />

puolella. Käytännössä niissä luvissa, joissa<br />

luvanmyöntämisen kriteerit tulevat<br />

AEO-artikloista tai AEOC täyttää tämän<br />

vaatimuksen, lupakriteeriä ei arvioida<br />

kahteen kertaan, jos se on jo arvioitu.<br />

Esimerkkinä tästä voisi olla passituslupien<br />

kaupallisten ja kuljetustietojen hallintajärjestelmän<br />

edellytys ja erityismenettelyluvissa<br />

kirjanpidon kriteeri. Toisin<br />

sanoen AEOC täyttää kyseisen kriteerin,<br />

jos tämä on AEO-hakemuksen tai seurannan<br />

yhteydessä arvioitu. Sama pätee<br />

myös toisin päin. Jos passituksen valtuutettu<br />

lähettäjä hakee AEOC-statusta,<br />

niiltä osin kuin kaupallisten ja kuljetustietojen<br />

hallintajärjestelmä on arvioitu<br />

passituspuolella, ei asiaa arvioida AEOCprosessissa.<br />

Muita lupia, joissa AEOCtoimija<br />

saa etuja ovat mm. säännöllisen<br />

reittiliikenteen lupa, keskitetty tulliselvitys,<br />

valtuutettu viejä ja tulliedustajuus<br />

toisessa jäsenmaassa.<br />

Tarkastusedut<br />

UCC:ssa ja sen soveltamissäännöissä<br />

todetaan, että AEO-toimijoihin kohdennetaan<br />

jatkossakin vähemmän fyysisiä ja<br />

asiakirjatarkastuksia kuin muihin toimijoihin.<br />

Tarkastus tässä kohtaa tarkoittaa<br />

tuontiin, vientiin ja passituksen tulli-ilmoituksiin<br />

liittyviä tarkastuksia. Jos Tulli<br />

kuitenkin päättää tehdä tarkastuksen,<br />

on tämä tarkastus priorisoitava.<br />

Tärkeimmät<br />

AEOS-muutokset<br />

AEOS-toimijat saavat lisäetuja yleisilmoitusten<br />

ja väliaikaista varastointia<br />

koskevan ilmoituksen kohdalla – myös<br />

näitä tarkastuksia tulee tehdä vähemmän.<br />

Jos kaikki lainsäädännössä mainitut<br />

edellytykset täyttyvät, Tullin tulee<br />

ilmoittaa mahdollisesta tarkastuksesta<br />

AEOS-toimijalle tämän ollessa ilmoituksen<br />

tekijä tai liikenteenharjoittaja. Tulli<br />

tekee kyseisen ilmoituksen ennen tavaroiden<br />

esittämistä, mutta jos tavarat on<br />

jo ehditty esittää, ei ilmoitusvelvoitetta<br />

ole. Myös viennissä ja jälleenviennissä<br />

toimija saa lisäetua. Lähtöä edeltävällä<br />

ilmoituksella toimijan ei tarvitse ilmoittaa:<br />

- kuljetuksen maksutapaa (rahdin<br />

maksutapa)<br />

- kauttakuljetusmaita (reittimaat)<br />

- vaarallisten aineiden koodeja<br />

- lähetyksen ainutkertaista viitettä<br />

(unique consignment reference eli ucr)<br />

Uutena edellytyksenä toimijoille on<br />

turvavastaavan nimeäminen. Jokaisen<br />

toimijan on nimettävä toimivaltainen<br />

turvayhteyshenkilö, joka vastaa turvallisuuteen<br />

ja vaarattomuuteen liittyviin<br />

kysymyksiin.<br />

Pätevyyskriteeri<br />

AEOC-toimijat saavat UCC:n myötä etuja,<br />

mutta heiltä myös edellytetään jatkossa<br />

pätevyyttä. AEO-edellytyksiin tulee<br />

siis uutena kriteerinä pätevyyskriteeri,<br />

jota edellytetään eräissä muissakin luvissa.<br />

Pätevyys tarkoittaa sitä, että joko hakija<br />

(=y-tunnus) tai hakijan työntekijä on<br />

pätevä tullitoimintoon, jota yritys tekee.<br />

Pätevyyden voi osoittaa joko käytännön<br />

kokemuksena kyseisestä tullimenettelystä<br />

tai muodollisena pätevyytenä koulutuksen<br />

kautta. Nämä kaksi vaihtoehtoa<br />

ovat samanarvoiset.<br />

Pätevyys kokemuksen kautta edellyttää<br />

toimijalta kolmen vuoden kokemusta<br />

menettelystä. Jos yritys harjoittaa vientiä<br />

ja tuontia, tulee kokemusta olla molemmista<br />

menettelyistä. Kokemus täyttyy<br />

myös sillä, että yrityksellä on ollut yksinkertaistuslupa<br />

kolmen vuoden ajalta samaan<br />

menettelyyn, jota yritys harjoittaa.<br />

Koulutus tarkoittaa sitä, että yrityksellä<br />

tai sen tulliasioista vastaavalla<br />

työntekijällä on koulutus yrityksen<br />

harjoittamaan tullimenettelyyn. Tulli<br />

on hyväksynyt tällaisiksi koulutuksiksi<br />

”Osaava Tulliselvitys Ammattitaidolla”<br />

(OTA-kurssi) ja Tullialan ammattitutkinnon.<br />

Tulli tarkentaa myöhemmin eri<br />

koulutusmahdollisuuksia uuden lainsäädännön<br />

soveltamisen myötä.<br />

AEO:ksi hakeutuva yritys voi myös<br />

ulkoistaa pätevyyskriteerin täyttymisen<br />

34<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


AEO perustuu tullilainsäädäntöön ja AEO-Suuntaviivoihin.<br />

kolmannelle osapuolelle: Toinen yritys<br />

voi täyttää pätevyyskriteerin hakijan<br />

puolesta, jos hakijayritys on ulkoistanut<br />

tullitoiminnot edellä mainitulle toimijalle.<br />

Tässäkin vaihtoehdossa vastuu<br />

kriteerin täyttymisestä on kuitenkin hakijayrityksellä<br />

ja Tulli arvioi pätevyyden<br />

täyttymisen.<br />

Voimassaolevien<br />

AEO-todistusten<br />

uudelleenarviointi<br />

Lainsäädännössä tapahtuvien muutosten<br />

vuoksi, AEO-todistukset on uudelleenarvioitava.<br />

AEO:n puolella arviointi<br />

painottuu pääsääntöisesti uuteen pätevyyskriteeriin,<br />

mutta myös muiden<br />

kriteerien osalta Tulli tekee uudelleenarvioinnin<br />

riippuen AEO-toimijan tilanteesta.<br />

AEO-toimijat pyritään kuitenkin<br />

uudelleenarvioinnissa priorisoimaan,<br />

jotta UCC:n mukanaan tuomat edut ovat<br />

mahdollisimman nopeasti saatavilla.<br />

Vastavuoroinen<br />

tunnustaminen<br />

Vastavuoroisen tunnustamisen yleisperiaate<br />

on, että AEO-asema tunnustetaan<br />

AEO pähkinänkuoressa:<br />

vastavuoroisesti kaikissa niissä maissa,<br />

joissa on käytössä AEO- tai muu vastaava<br />

ohjelma. Edun saaminen edellyttää<br />

kuitenkin sopimusta EU:n ja kolmannen<br />

maan välillä. Kun sopimus on voimassa,<br />

saa EU:hun sijoittunut AEOS-toimija<br />

kolmansissa maissa samat etuudet kuin<br />

niihin sijoittautuneet AEO-aseman saaneet<br />

toimijat. Tällä hetkellä EU:lla on<br />

yhteistyösopimukset voimassa USA:n,<br />

Japanin, Kiinan, Sveitsin ja Norjan kanssa.<br />

Neuvotteluja käydään paraikaa mm.<br />

Kanadan kanssa. •<br />

Lisätietoa<br />

Tulli informoi verkkosivuillaan (www.tulli.fi)<br />

tulevista asiakaskoulutuksista ja muutoksista<br />

UCC:hen ja sen asetuksiin liittyen. Nykyisiä AEOtoimijoita<br />

Tulli informoi suoraan muutoksista.<br />

Lisätietoa AEO-asioista voi kysyä sähköpostitse<br />

aeo@tulli.fi.<br />

Lisätietoa yleisesti UCC:sta:<br />

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/Lainsaadanto_uudistuu/index.jsp<br />

AEO:n tavoitteena on ohjata toimijaa jatkuvaan turvallisuuden ja tullitoiminnan parantamiseen.<br />

AEO on vapaaehtoinen yrityksille ja se on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille<br />

ja eri toimitusketjurooleille. AEO-toimijoita on Suomessa pienistä- ja keskisuurista<br />

yrityksistä globaaleihin toimijoihin ja liiketoiminta vaihtelee valmistajasta, huolitsijaan<br />

ja rahdin kuljettajaan.<br />

1.5.<strong>2016</strong> alkaen AEO:ssa on kaksi valtuutustyyppiä AEOC ja AEOS. Yrityksellä voi<br />

olla myös molemmat valtuutukset samaan aikaan voimassa, jolloin valtuutuksia hallinnoidaan<br />

yhden numeron kautta.<br />

AEOC = Authorised economic operator for customs simplifications, on valtuutuksen<br />

ns. lupapuoli. Se on tarkoitettu yrityksille, jotka käyttävät paljon tullimenettelyitä ja<br />

tarvitsevat niihin kuuluvia lupia.<br />

AEOS = Authorised economic operator for safety and security, on valtuutuksen turvapuoli.<br />

Sen tavoitteena on turvata toimitusketju ja siihen liittyvä tavara ja tieto. Kun<br />

toimija on saanut AEOS-valtuutuksen, se saa tarkastus- ja tulliselvitysetuja toisessa<br />

sopimusmaassa, esim. USA:ssa.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 35


Volvo Cars esitteli ylellisen<br />

ja muuntautumiskykyisen uu<br />

V90 -mallin farmariluokan hu<br />

Tyylikäs ja monipuolinen V90<br />

on viimeisin malli premiumautonvalmistajan<br />

90-sarjassa,<br />

jossa se asettuu palkitun<br />

XC90:n ja hiljattain julkaistun<br />

S90 -premium-sedanin<br />

rinnalle.<br />

Uusi Volvo V90 jatkaa Volvon<br />

ylivertaista menestystarinaa<br />

sportswagonien ja farmarimallien<br />

luokassa. Kaikki alkoi jo yli 60 vuotta<br />

sitten Volvo Duettin kanssa. Uusin malli<br />

vie premium-farmareita selvän askeleen<br />

eteenpäin estetiikan, materiaalien ja viimeistelyn<br />

saralla ja täyttää äärimmäiseen<br />

käytännöllisyyteen liittyvät odotukset<br />

– Meillä on erittäin vahva asema farmarisegmentissä.<br />

Monien ihmisten mielessä<br />

Volvo onkin luokan ykkösmerkki.<br />

Vaikka Volvo tarkoittaa tänä päivänä<br />

paljon muutakin kuin farmareita, jatkamme<br />

ylpeänä pitkää perinnettämme<br />

V90:n kanssa, kertoo Volvon pääjohtaja<br />

Håkan Samuelsson.<br />

Uusi V90 on kolmas auto Volvon<br />

90-huippusarjassa. Kaikki sarjan autot<br />

on valmistettu yhtiön erityiselle täysin<br />

modulaariselle skaalautuvalle alustalle<br />

(SPA), joka on avannut runsaasti uusia<br />

mahdollisuuksia Volvojen suunnitteluun,<br />

valmistukseen ja varustamiseen.<br />

– Nykyaikaisessa sportswagonissa on<br />

kyse ylellisen kokemuksen ja käytännöllisyyden<br />

jännittävästä yhdistelmästä. Uuden<br />

Volvon sisätilojen hienostunut ilmapiiri<br />

yhdistyy runsaaseen tavaratilaan, ja<br />

auto tarjoaa monipuolisesti toimivia säi-<br />

36<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Volvo on luopunut<br />

V90:ssä pystysuorasta<br />

takaluukusta.<br />

den<br />

ipulle<br />

lytystilaratkaisuja, kertoo Volvon muotoilujohtaja<br />

Thomas Ingenlath.<br />

Uusi V90 sisältää huipputeknisen<br />

puoliautonomisen Pilot Assist -ohjaustekniikan,<br />

markkinoiden kehittyneimmän<br />

vakioturvallisuuspaketin suurten<br />

eläinten havaitsemistoiminnolla ja tieltä<br />

suistumissuojalla sekä luokkansa johtavat<br />

yhteystoiminnot, kuten älypuhelimen<br />

Apple CarPlay -integroinnin.<br />

Volvo on kehittänyt väsymättä myös<br />

uuden mallin ajodynamiikkaa, ja V90<br />

tarjoaakin täysin uuden hienostuneen<br />

ajokokemuksen, jolle on ominaista innostava<br />

hallinta ja johdonmukaisuus.<br />

Autonominen jarrutustoiminto tunnistaa jalankulkijat,<br />

pyöräilijät ja jopa isot eläimet kuten hirvet. Ensin auto<br />

varoittelee ja lopulta jarruttaa, jos kuski ei ole valveilla.<br />

– V90 -tarjontamme on erittäin vahva.<br />

PowerPulse-tekniikka tehostaa suorituskykyä<br />

dieselmoottoreissa, ja T8 Twin Engine<br />

-plug-in-bensiinihybridi puolestaan<br />

kehittää tehoa noin 410 hevosvoimaa ja<br />

tarjoaa sähkökäytössä noin 50 kilometrin<br />

toimintasäteen, kertoo Volvon tutkimusja<br />

kehitystyöjohtaja Peter Mertens. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 37


Raisio<br />

KASVUN PAIKKA<br />

Viisi syytä sijoittua Raisioon<br />

1. Logistiset yhteydet eli 10 km säteellä<br />

lentokenttä, kaksi satamaa, raideliikenne ja<br />

valtaväylät joka suuntaan<br />

2. Mittava potentiaalinen asiakaskunta<br />

3. Saatavilla osaavaa ja koulutettua työvoimaa<br />

4. Kaupungin nopea ja joustava<br />

päätöksentekokyky ja yhteistyöhalu<br />

5. Hyvä yritysilmapiiri, joka on noussut<br />

palkintosijoille jokaisessa EK:n yritysilmatotutkimuksessa<br />

– ja Raisio tuoreimman<br />

tutkimuksen yrittäjäkyselyn ykkönen!<br />

LEILIKALLIO – Logistiikan ykkösalue<br />

20 hehtaaria Euroopan ydinväylän varrella,<br />

aivan Turun Ohikulkutien kupeessa<br />

V8 – Vääntöä & voimaa vt8:n varrella<br />

Valmisteilla yli 100 hehtaarin yritysalue<br />

vilkkaiden teiden solmukohdassa:<br />

E18, Vt8 ja Kustavintien saaristoyhteys<br />

Lue lisää: www.raisio.fi/v8<br />

Varmista paikkasi, ota yhteyttä:<br />

kaupunginjohtaja Ari Korhonen<br />

puh. 044 797 1550<br />

maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala<br />

puh. 044 797 1707<br />

etunimi.sukunimi@raisio.fi<br />

www.raisio.fi/yritystontit<br />

Empower toimittaa Liikennevirastolle<br />

pilottiratkaisun liikenteen<br />

seurantaan ja analysointiin<br />

Empower toimittaa Liikennevirastolle<br />

ratkaisun<br />

liikenteen laskentaa<br />

ja analysointia varten. Uutta palvelua testataan Nuijamaan<br />

raja-asemalla.<br />

Empower rakentaa älykästä yhteiskuntaa uusilla telemaattisilla<br />

palvelukonsepteilla.<br />

”Monipuolinen kokemuksemme antaa meille erinomaiset<br />

valmiudet suunnitella ja toteuttaa älykkäitä digitaalisia<br />

ratkaisuja muun muassa liikenteen seurantaan. Liikennevirastolle<br />

toteutettava hanke on Empowerille merkittävä<br />

päänavaus digitaalisten telematiikkaratkaisujen toimittamisessa”,<br />

toteaa liiketoimintapäällikkö Vesa Ylönen Empowerin<br />

Telematiikkapalveluista.<br />

”Liikennevirasto on osaltaan toteuttamassa Suomen hallituksen<br />

kärkihankkeisiin kuuluvaa digitalisaatio-ohjelmaa<br />

pilotoimalla ja ottamalla käyttöön joustavia ja tehokkaita<br />

liikenteen seuranta- ja analysointiratkaisuja. Ajoneuvojen<br />

älykkäällä tunnistamisella pyrimme tehostamaan liikenteen<br />

seurantaa ja sujuvoittamaan toimintoja muun muassa rajaasemilla”,<br />

sanoo tarkastaja Erkki Pakarinen Liikennevirastosta.<br />

Pilottiprojektissa testataan kamera-analytiikkateknologiaa<br />

liikenteen seurannassa ja automatisoidussa laskennassa.<br />

Hanke toteutetaan Nuijamaan raja-asemalla ja se<br />

kestää arviolta noin vuoden. •<br />

Diesel-lukko estää virhetankkauksen<br />

Bensiiniä tankataan<br />

epähuomiossa useita<br />

kertoja päivässä dieselautoihin.<br />

Seurauksena<br />

on pahimmassa tapauksessa<br />

moottorin rikkoutuminen.<br />

Vahinkojen<br />

kustannukset ovat<br />

tällöin tuhansia euroja.<br />

Auton bensatankin<br />

suulle asennettava diesel-lukko<br />

säästää monelta harmilta, mutta monet autoilijat<br />

eivät edes tiedä, mikä kyseinen kapistus on.<br />

Bensiinin tankkaaminen dieselautoihin on yllättävän yleinen<br />

vahinko.<br />

– Vahinkoja tapahtuu erityisesti perheissä, joissa on eri<br />

polttoaineilla toimivia autoja tai joissa on juuri äskettäin<br />

siirrytty bensa-autosta dieselillä kulkevaan autoon. Myös<br />

vuokra- ja laina-autojen kanssa sattuu helpommin tankkausvahinkoja,<br />

kertoo vahingontorjuntapäällikkö Jari Pekka<br />

Koskela Ifistä.<br />

Bensiiniautoon ei voi kovin helposti tankata dieseliä, sillä<br />

bensiinipistoolia isompi dieselpistooli ei mahdu bensatankin<br />

suusta sisään. Sen sijaan ohuempi bensiinipistooli<br />

mahtuu dieselauton tankin suuhun helposti.<br />

Tyypillisesti virhetankkauksesta aiheutuvat vahingot ovat<br />

kustannuksiltaan parin sadan ja tuhannen euron väliltä. Pahimmassa<br />

tapauksessa auton moottori rikkoutuu, josta voi<br />

koitua useiden tuhansien eurojen lasku.<br />

Täyskaskovakuutus korvaa auton hinauksen korjaamolle,<br />

mutta ei virheellisestä tankkauksesta aiheutuvaa polttoainejärjestelmän<br />

huuhtelua.<br />

Halpa ratkaisu on diesel-lukko. Se on tankinsuulle laitettava<br />

lisäosa, joka aukeaa vain dieselpistoolilla. Lukon saa<br />

halvimmillaan reilulla parilla kympillä, ja suhteessa virhetankkauksesta<br />

aiheutuviin kuluihin ja muuhun harmiin se<br />

on erittäin edullinen. •<br />

38<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Drop Stop<br />

Drop Stop laitetaan auton istuimen ja konsolin väliin ja<br />

kiinnitetään turvavyön lukko-osaan. Sitten voitkin pudotella<br />

tavaroita mielin määrin, sillä ne kaikki jäävät sievästi Drop<br />

Stopin päälle. Et siis joudu selkä vääränä kaivelemaan penkin<br />

alta kännykkää tai avaimia. Drop Stop sopii kaikkiin<br />

automalleihin ja se on kestävästä neopreenista valmistettu<br />

laatutuote. •<br />

Koituvatko poikkeukselliset<br />

sääolot auton kohtaloksi?<br />

Viime vuosina talvien sääolosuhteet ovat olleet Suomessa<br />

poikkeukselliset.<br />

Tänäkin vuonna talvi on ollut lauha ja lumi on tullut usein<br />

vetenä, jonka takia jo huonokuntoinen tieverkostomme on<br />

rapistunut entisestään. Tieverkosto ei kuitekaan rapistu yksin,<br />

sillä etenkin automme joutuvat normaalia kovemmalle<br />

rasitukselle talvien muuttuessa aina vain lauhemmiksi.<br />

Jatkuvasti märkä auto, tiesuola, hiekoitushiekka ja lämmönvaihtelut.<br />

Nämä tekijät rapistuttavat tieverkoston lisäksi<br />

erityisesti autojamme. Kuluva talvi yhdessä edellisten lauhojen<br />

talvien kanssa ovat rasittaneet autoja erityisen paljon.<br />

Normaalisti talvisin on useampia pidempiä pakkasjaksoja,<br />

jolloin keli kuivuu, suolausta vähennetään ja etenkin ruostuminen<br />

hidastuu. Viime vuosina tälläiset jaksot ovat olleet<br />

suuressa osassa Suomea harvassa lauhan kelin takia.<br />

Suomalaiset ovat tunnetusti niukkoja pesettämään autojaan<br />

etenkin tälläisinä aikoina, kun huonot kelit ovat jatkuneet<br />

kuukausia. Likainen auto on mitä parhain kasvualusta<br />

ruosteelle, kun epäpuhtaudet ovat pinttyneet pitkään pesemättömän<br />

auton maalipintaan.<br />

Tilanne on kuitenkin vielä tätäkin huonompi auton alustarakenteissa,<br />

joita ei pestä senkään vertaa. Suola ja kosteus<br />

pääsevät tekemään tuhojaan auton alustassa, jota harva<br />

muistaa tai edes tajuaa pestä. ”Kuinka moni on edes kurkannut<br />

autonsa alle”, peräänkuuluttaa Suomen Ruosteenestoliikkeiden<br />

Osuuskunnan toimitusjohtaja Teemu Suovesi.<br />

Monelle voikin tulla yllätyksenä viimeisten talvien aiheuttamat<br />

vahingot, koska ongelmat ovat hyvin piilossa normaalin<br />

auton omistajan katseilta. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 39


Ilmailija-Yrmy muistuttaa pelisäännöistä<br />

Lennokkiharrastajia<br />

entistä enemmän<br />

Tammikuun loppuun mennessä lähes 300 toimijaa on<br />

ilmoittanut käyttävänsä kauko-ohjattuja ilma-aluksia<br />

lentotyöhön. Multikoptereiden tulo markkinoille on saanut<br />

lennokkiharrastajien lukumäärän reippaaseen kasvuun –<br />

ilmailija-Yrmy muistuttaa pelisäännöistä.<br />

T<br />

rafin määräys kauko-ohjatun<br />

ilma-aluksen ja lennokin lennättämisestä<br />

tuli voimaan lokakuussa<br />

2015. ”Määräys on luonteeltaan<br />

erittäin liberaali, riski- ja suorituskykyperusteinen.<br />

Suomalaiset ammattilaiset<br />

ja harrastajat ovat selvästi ymmärtäneet<br />

oman roolinsa niin ammattilais- kuin<br />

harrastetoiminnankin imagon vaalijoina.<br />

Lennätyskulttuuri on ollut vastuullista.<br />

Tähän mennessä on raportoitu vain<br />

yksi vakava vaaratilanne, jossa toisena<br />

osapuolena oli multikopteri ja toisena<br />

yleisilmailukone. Mieluummin tietysti ei<br />

yhtään tapausta, mutta kansainvälisessä<br />

vertailussa tulos on erinomainen.”, kertoo<br />

Trafin johtava asiantuntija Jukka<br />

Hannola.<br />

Kauko-ohjattavan<br />

ilma-aluksen käytöstä<br />

lentotyöhön on ilmoitettava<br />

Trafille<br />

Tammikuun loppuun mennessä lähes<br />

300 toimijaa on ilmoittanut käyttävänsä<br />

kauko-ohjattuja ilma-aluksia lentotyöhön.<br />

Ilmoitusten mukaan Suomessa on<br />

lentotyökäytössä jo yli 400 ilma-alusta ja<br />

yleisimmin niiden paino liikkuu noin 1–2<br />

kg:n suuruusluokassa.<br />

”Yleisimmät käyttötarkoitukset näyttävät<br />

olevan valokuvaus lukemattomiin<br />

eri tarkoituksiin ja kuvamateriaalin tuottaminen<br />

medialle. Lisäksi rakennusten<br />

ja ylipäätään kaikenlaisten rakenteiden<br />

tarkastukset näyttävät kuuluvan monen<br />

yrittäjän repertuaariin. Väkijoukkojen<br />

yläpuolella tai näköyhteyden ulkopuolella<br />

lennättäminen ei sen sijaan ole ollenkaan<br />

enemmistön toimintaa. Tämä kuvaa<br />

tervettä suhtautumista haastavampien<br />

tehtävien riskeihin. Tällaisten operaatioiden<br />

yhteydessä toimijan on tunnistettava<br />

vaaratekijät ja kyettävä joko operatiivisin<br />

tai teknisin keinoin pienentämään riskit<br />

hyväksyttävälle tasolle. Toisaalta suurin<br />

osa toimijoista haluaa kuitenkin lennät-<br />

40<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Lentokoneista tuttu<br />

hologramminavigointi<br />

tulee autoihin<br />

Ilmailutekniikan innovaatiot tuodaan maanteille.<br />

Ensimmäisinä tulevaisuuden autoilusta pääsevät<br />

nauttimaan yhdysvaltalaiset kuljettajat. WayRay ja Orange<br />

Business Services julkaisevat kaksi tuotetta, jotka tuovat<br />

hävittäjälentokoneista tutun hologramminavigoinnin ja<br />

älykkään mittaamisen tavallisten autoilijoiden ulottuville.<br />

tää asutuskeskuksissa, mikä on tietenkin<br />

hyvin luonnollista. Asiakkaat<br />

ovat siellä missä on asutusta”, toteaa<br />

Hannola.<br />

Pelisäännöt myös<br />

lennokkitoimintaan<br />

Perinteisen lennokkiharrastuksen<br />

rinnalle on viimeisten vuosien aikana<br />

tullut multikoptereiden myötä tuhansia<br />

uusia harrastajia, joilla ei ole välttämättä<br />

aiempaa taustaa tai osaamista<br />

ilmailuasioissa.<br />

”Olemme Trafissa tehneet uuden<br />

ilmailija-Yrmy -turvallisuuskampanjavideon,<br />

joissa pureudutaan niihin<br />

turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan<br />

liittyviin seikkoihin, mihin kaikkien<br />

lennokkien ja miehittämättömien<br />

ilma-alusten käyttäjien olisi hyvä kiinnittää<br />

erityistä huomiota. Kannattaa<br />

myös hakeutua muiden harrastajien<br />

seuraan. Kerhot ja harrastajayhteisöt<br />

ovat arvokas apu etenkin harrastuksen<br />

alkuvaiheessa. Sieltä saaduilla vinkeillä<br />

voi säästyä monelta turhalta vahingolta”,<br />

kertoo Hannola. •<br />

WayRay Navion on lisätyn<br />

todellisuuden navigointijärjestelmä,<br />

joka<br />

heijastaa reittiohjeet ja muut tiedot<br />

hologrammeina auton tuulilasiin.<br />

Tällaista jälkiasennettavaa järjestelmää<br />

ei ole aiemmin ollut kuluttajien<br />

saatavilla. WayRay Element<br />

puolestaan on kuljettajan toimintaa,<br />

turvallisuutta ja taloudellisuutta<br />

mittaava älylaite, joka voidaan liittää<br />

minkä tahansa auton diagnostiikkaporttiin.<br />

Tuotteiden taustalta löytyvät verkottuneiden<br />

autojen telematiikkatuotteisiin<br />

erikoistunut sveitsiläinen<br />

startup WayRay sekä globaali ITja<br />

tietoliikennepalvelujen tarjoaja<br />

Orange Business Services.<br />

Orange tarjoaa WayRay-laitteille<br />

Yhdysvalloissa langattomat yhteydet<br />

ja palvelujen hallinnan, joiden avulla<br />

ne voivat lähettää, vastaanottaa,<br />

seurata ja näyttää tietoja. Orangen<br />

laaja ja kansainvälinen verkko takaa<br />

järjestelmän ympärivuorokautisen<br />

toiminnan missä tahansa Yhdysvaltojen<br />

alueella sekä antaa mahdollisuuden<br />

laajentaa toiminta-aluetta<br />

helposti muualle maailmaan, kuten<br />

Aasiaan tai Eurooppaan.<br />

WayRay Navion on ensimmäinen<br />

tuote, joka tuo lisätyn todellisuuden<br />

aidosti autoilijoiden saataville ilman<br />

kömpelöitä ja näkökenttää häiritseviä<br />

erikoissilmälaseja. Navionin<br />

miniprojektori heijastaa hologrammikuvan<br />

auton tuulilasiin ja sen voi<br />

asentaa minkä tahansa auton kojelaudalle.<br />

Laite näyttää virtuaalisen<br />

reittiohjeen todellisen tien päällä.<br />

Turvallisuus paranee, kun kuljettajan<br />

ei tarvitse erikseen vilkuilla navigaattoria.<br />

Ele- ja ääniohjaus helpottavat<br />

käyttöä entisestään.<br />

WayRay Element -laitetta voisi<br />

oikeastaan kutsua autojen aktiivisuusrannekkeeksi.<br />

Se kytketään<br />

OBD-diagnostiikkaporttiin, jollainen<br />

on käytännössä kaikissa vuoden<br />

1992 jälkeen valmistetuissa autoissa.<br />

WayRay Element seuraa kuljettajan<br />

toimintoja, ajomatkoja, kustannuksia,<br />

polttoaineen kulutusta sekä auton<br />

yleistä kuntoa. Kaikki tiedot saa<br />

helposti visualisoitua älypuhelimen,<br />

tabletin tai tietokoneen näytölle.<br />

Laitteessa on myös automaattinen<br />

ajo-opettaja, joka antaa ohjeita parempaan<br />

ajamiseen analysoimiensa<br />

tietojen pohjalta. •<br />

Navigointijärjestelmä heijastaa reittiohjeet ja muut tiedot hologrammeina<br />

auton tuulilasiin.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 41


Hakonen solutions oy:lle 15<br />

uutta Renault Trucks Masteria<br />

Syksyn 2015 aikana Hakosen autovahvuuteen<br />

liittyi 15 Renault<br />

Trucks Master-pakettiautoa. Volvo<br />

Truck Center Vantaan kanssa solmittu<br />

kauppa käsitti kuusi erilliskorillista ja<br />

yhdeksän umpikorillista autoa. Hakosen<br />

kalustovalintaan vaikutti aiemmat kokemukset<br />

Renault Trucksin tuotteista, Volvo<br />

Truck Centerin jälkimarkkinapalvelut,<br />

sekä autojen hyvä kantavuus suhteessa<br />

kuormatilan tilavuuteen.<br />

Hakonen Solutions Oy on logistiikkayritys,<br />

joka on laajentanut palveluitaan<br />

laajasti perinteisen kuljetustoiminnan<br />

ulkopuolelle. Eteläisessä Suomessa liikkuvia<br />

Hakosen sinisiä paketti- ja kuorma-autoja<br />

on noin 100kpl. Kuljettamisen<br />

lisäksi Hakosen työntekijät asentavat,<br />

huoltavat ja säätävät koneita, kalusteita<br />

ja järjestelmiä. Palvelukokonaisuuteen<br />

liittyy silti useimmissa tapauksissa<br />

tarve kuljettamiseen, joten oikeanlaista<br />

ajoneuvokalustoa on oltava moneen lähtöön.<br />

Hakoselle toimitetuissa Mastereissa<br />

on 135 hevosvoimainen kaksoisahdettu,<br />

2,3-litrainen moottori, jonka päästöjen<br />

hallinnassa käytetään pakokaasujen<br />

takaisinkierrätystä, hiukkasloukkua ja<br />

katalysaattoria. Etuvetoisten autojen<br />

kuusivaihteiset vaihteistot ovat käsikäyttöisiä.<br />

Autot kuuluvat huolto- ja korjaussopimuksen<br />

piiriin.<br />

Erilliskoristen autojen kuormakorit on<br />

valmistanut Närpiön Erikoisvaunut NEK<br />

Oy.<br />

Umpikoristen Renault Trucks Master<br />

-pakettiautojen mallistossa on kolme koripituutta<br />

ja kolme korkeutta. Hakoselle<br />

toimitetut autot ovat keskipitkiä ja pitkiä<br />

malleja. Korkeudeltaan ne ovat kaikki<br />

kolmesta vaihtoehdosta keskimmäisiä.<br />

Pitkäkorisiin autoihin asennettiin takalaitanostin.<br />

Kuormatilan tilavuutta<br />

autoissa on vastaavasti 10 ja 13 kuutiometriä.<br />

Hakonen Solutions Oy:n toimitusjohtaja<br />

Juha Wallin listaa tekijöitä, jotka<br />

vaikuttivat Mastereiden hankintaan.<br />

- Hyvät aiemmat kokemukset Renault<br />

Trucksin tuotteista vaikuttivat vahvasti<br />

päätökseen. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä<br />

Volvo Truck Centerin jälkimarkkinoinnin<br />

toimintaan. Asiat ovat hoituneet<br />

niin kuin pitää ja aikataulut ovat<br />

pitäneet, Wallin toteaa.<br />

Valintaan vaikutta merkittävästi myös<br />

nyt hankittujen autojen hyvää kantavuutta<br />

suhteessa kuormatilan tilavuuteen.<br />

Asia korostuu pakettiautoiksi rekisteröitävissä<br />

autoissa, sillä kokonaispaino<br />

on rajattu 3500 kilogrammaan. Pakettiautot<br />

ovatkin merkittävässä asemassa<br />

Hakonen Solutions Oy:n kalustoa, sillä<br />

laajan toimialan takia palkkalistoilla on<br />

runsaasti myös muiden kuin kuljetusalan<br />

ammattilaisia.<br />

Hakosella työskentelevät kaluste- ja<br />

sähköasentajat tai vaikkapa puusepät<br />

käyttävät työssään samaa autokalustoa,<br />

jota käytetään varsinaiseen kaupalliseen<br />

tavaran kuljetukseenkin. ”C-luokan ajokortin<br />

korkea hinta ja kuorma-auton<br />

kuljettajalta vaadittava ammattipätevyys<br />

tavallaan pakottavat meidät käyttämään<br />

pakettiautoja mahdollisimman laajalti”,<br />

Juha Wallin toteaa. Myös opiskelijoiden<br />

työllistäminen ilta- ja viikonlopputöihin<br />

on mahdollista.<br />

Hakonen Solutions Oy:n asiakaspalvelu<br />

edellyttää, että toimitukset ja asennukset<br />

hoituvat myös virka-ajan ulkopuolella<br />

ja siksi on hyvin tärkeää, että autot ja<br />

niiden ylläpitopalvelut ovat laadukkaita<br />

ja luotettavia. •<br />

Vuokrataan Espoon Juvanmalmilta<br />

Tuotanto- ja logistiikkatilaa 2850–7050 m²<br />

Hyvä saavutettavuus, Kehä III n. 4 km.<br />

p. 040 5500 437 • www.toimitilanne.fi<br />

Klikkaa ja tutustu myös<br />

lehden nettiversioon<br />

www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

42<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Self Charge Auto Jumper tarjoaa<br />

valmiiksi ladattua apuvirtaa autoon<br />

Etenkin säiden viiletessä alkaa<br />

tulla selväksi se, kenen autossa<br />

on huonompi akku kuin toisten<br />

ajoneuvoissa. Jos parkkipaikalta ei<br />

löydy lataustolppaa, tarvitsee virtalähteensä<br />

tyhjentäneen auton käynnistämiseksi<br />

yleensä joko laturia tai<br />

sitten kaapeleita ja kaverin autoa. Self Charge Auto Jumper<br />

sen sijaan väittää antavansa apuvirtaa nopeasti ilman edes<br />

konepellin avaamista.<br />

Laite kytketään käynnistettävän auton 12-voltin tupakansytyttimen<br />

liitäntään, jonka jälkeen odotetaan 10 minuuttia.<br />

Tässä ajassa härveliin varastoituneen virran pitäisi siirtyä<br />

auton akkuun. Hilavitkuttimen itsensä voi sitten ladata joko<br />

jättämällä sen kiinni kyseiseen liitäntään tai sitten kotona<br />

sähköpistokkeesta. Laitetta voi myös käyttää säilyttämään<br />

esimerkiksi kellonajan ja muut auton elektroniset tiedot akkua<br />

vaihdettaessa.<br />

Tuotteen kerrotaan lisäksi kestävän niin kuumia kuin kylmiäkin<br />

kelejä ja se mahtuu kokonsa puolesta vaikkapa hansikaslokeroon.<br />

Yksi tällainen laturi maksaa 30 euroa. Toisaalta<br />

laitteen saamat arvostelut sisältävät niin tyytyväisiä<br />

kuin tyytymättömiäkin kommentteja sen toiminnasta. •<br />

TILAN<br />

TARVETTA?<br />

Toimitamme tarpeenne mukaiset hallit<br />

perustuksineen asennettuna<br />

Ohjaako tulevaisuuden<br />

automatisoituja autoja GPS:n sijaan<br />

magneetit?<br />

Vielä, kun itseohjautuvat<br />

autot siinsivät<br />

kaukana tulevaisuudessa,<br />

povattiin näiden<br />

lopulta hyödyntävän<br />

magneetteja<br />

tiellä pysymiseen.<br />

Sittemmin on kehitetty<br />

jo melko tarkkoja<br />

satellittipaikannukseen<br />

perustuvia ratkaisuja kyseisten ajoneuvojen ohjaamiseen.<br />

Volvo kuitenkin ajatteli, että alkuperäisessäkin<br />

ratkaisussa saattaa olla jotain ideaa.<br />

Näkemyksensä autojätti perusti siihen, että magneetit eivät<br />

häiriöidy niin pahasti esimerkiksi erilaisista sääolosuhteista.<br />

Yritys testasikin hiljattain prototyyppiään autosta,<br />

joka hyödynsi paikannuksessa erilaisiin tienpätkiin upotettuja<br />

magneetteja. Testit suoritettiin Ruotsin Hälleredissä.<br />

Yksi suurimmista haasteista oli saada sensorit tunnistamaan<br />

pienet magneetit jopa ~140 km/h ajettaessa. Projektin<br />

parissa työskennelleet insinöörit arvioivat, että luotettavaan<br />

paikallistamiseen tässä nopeudessa vaaditaan vähintään<br />

400 tunnistettua lukemaa sekunnissa. Perinteiset<br />

magneetteihin perustuvat sensorit kykenevät ainoastaan<br />

noin 3 näytteeseen sekunnissa, joten Volvon piti yhdistää<br />

testihärveliinsä 5 sensoria, jotka koostuivat 15 pienemmästä<br />

moduulista.<br />

Ensimmäisessä testissä 100 metsätiehen haudattua<br />

magneettia onnistui paikallistamaan auton 10 cm tarkkuudella<br />

noin 70 km/h nopeudessa. Toisessa testissä magneetit<br />

kiinnitettiin liimaamalla asvalttiin ja paikannustarkkuus<br />

säilyi kutakuinkin samana jopa yli 140 km/h nopeudessa.<br />

Tietty tällaisen systeemin leviämistä rajoittaa se, että<br />

kaikki automatisoitujen autojen käyttämät tiet tulisi ensin<br />

muuttaa niille kelvollisiksi ja yhden moottoritien kilometrin<br />

kattaminen magneeteilla kustantaisi Volvon tutkimuksen<br />

mukaan jopa yli 17000 euroa. •<br />

SOITA, KERROMME LISÄÄ<br />

044 590 0045 JUSSI<br />

0500 499 935 TIMO<br />

www.linnasteel.fi<br />

TERÄSHALLIEN AATELIA YLI 25 VUOTTA<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 43


koulutus<br />

Uudesta logistiikkakeskuksesta löytyy useita<br />

erilaisia lastausratkaisuja.<br />

<strong>Logistiikka</strong>koulutuksen<br />

kärjessä<br />

Kainuun ammattiopiston logistiikan koulutusala otti huiman<br />

harppauksen eteenpäin kun uusi logistiikkakeskus avattiin<br />

helmikuussa <strong>2016</strong>. Kokonaan uudet ja nykyaikaiset tilat ovat<br />

tänä päivänä harvinaisuus alalla kuin alalla ja tässä tapauksessa<br />

kaikki toiminnot löytyvät nyt saman katon alta ja samalta<br />

tontilta. Nuorisoasteen- ja aikuiskoulutuksen opiskelijoilla on<br />

nyt käytössään työelämän vaatimusten mukainen, moderni<br />

oppimisympäristö, jollaista ei tällä hetkellä ole muualla.<br />

Teksti ja kuvat: Marko Lipponen, Kainuun ammattiopisto<br />

L<br />

ogistiikkakeskuksen 1500 neliön<br />

tiloista löytyy useita erilaisia<br />

lastausratkaisuja. Peruutustaskujen<br />

ja säätölippojen lisäksi on huomioitu<br />

myös pihalla tapahtuva trukilla lastaamisen<br />

harjoittelu. Lastausovia löytyy<br />

rakennuksen kolmelta seinustalta yhteensä<br />

viisi. Terminaalin ja harjoitteluympäristön<br />

suunnittelussa on huomioitu<br />

työelämän tämän päivän vaatimukset ja<br />

tarpeet. Uudet tilat sekä ulkopuolisilta<br />

suljettu ajoharjoittelualue lisäävät merkittävästi<br />

myös oppilaiden, henkilökunnan<br />

ja opetuksen turvallisuutta.<br />

Kaikki toiminnot saman<br />

katon alla<br />

Oppilaitoksen oma raskaan kaluston<br />

huolto, korjaus ja ajoneuvojen pesu onnistuu<br />

nyt omissa uusissa tiloissa. Uudet<br />

korjaamo-ja pesutilat tarjoavat merkittävästi<br />

uusia mahdollisuuksia myös yritysyhteistyöhön.<br />

Läpiajettavan korjaamon<br />

erikoisuutena on koko tilan mittainen<br />

huoltokuilu. Huoltokuilujen rakentaminen<br />

loppui välillä lähes kokonaan, mutta<br />

hyväksi havaittuna ratkaisuna ne tekevät<br />

nyt uutta tulemistaan tämän päivän<br />

korjaamohalleissa. Korjaamoon ja huoltokuilun<br />

päälle mahtuu täysmittainen<br />

yhdistelmä ajoneuvo perävaunuineen.<br />

Kun huoltokuilu ei ole käytössä, se voidaan<br />

peittää, jolloin koko lattiapintaalaa<br />

on mahdollista käyttää muuhun<br />

toimintaan. Lisäksi on myös pienempi<br />

korjaamo, jossa on varusteena mm. autonosturi.<br />

Pesuhallissa on manuaalisesti<br />

liikutettavat harjakoneet, joilla onnistuu<br />

myös täysmittaisen yhdistelmäajoneuvon<br />

ja perävaunun pesu.<br />

<strong>Logistiikka</strong>keskuksen avajaisia<br />

vietettiin 4.2.<strong>2016</strong><br />

44<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Läpiajettavan korjaamon erikoisuutena on koko tilan mittainen huoltokuilu.<br />

Pesuhallissa on manuaalisesti liikuteltavat<br />

harjakoneet, joilla onnistuu täysmittaisen<br />

yhdistelmäajoneuvon ja perävaunun pesu.<br />

Terminaalin lisäksi alueella on suuri<br />

ajoharjoittelualue, joka tuo opetukseen<br />

käytännönläheisyyttä ja turvallisuutta.<br />

Alueella pystytään harjoittelemaan kontinvaihtoa,<br />

mäkilähtöä, peruutusta, lastausta<br />

ja purkamista, sekä työkoneiden<br />

ja ajoneuvojen käsittelyä.<br />

Vetovoimainen koulutus<br />

Työhuoneiden, simulaattoreiden ja opetustilojen<br />

lisäksi terminaalissa sijaitsevat<br />

myös viihtyisät tauko- ja sosiaalitilat.<br />

Terminaali ajoharjoittelualueineen on<br />

päivittäin noin kahdensadan logistiikan-<br />

ja maanrakennus - alan oppilaan<br />

opiskelupaikka. Käytännön läheisyyttä<br />

opiskeluun tuo terminaalin kautta kulkevat<br />

ammattiopiston wc-, kopio- ja käsipaperipyyhetoimitukset.<br />

Opiskelijat purkavat,<br />

varastoivat ja hoitavat papereiden<br />

kuljetukset eri toimipisteisiin. Myös ammattiopiston<br />

vaihtolavojen tyhjennykset,<br />

kulkuväylien hoidot, lumien kuljetukset<br />

ja raskaat nostot hoituvat logistiikkaalan<br />

kautta. Kainuun ammattiopiston<br />

logistiikka-alassa on imua, hakijoita on<br />

enemmän kuin oppilaspaikkoja. Alan<br />

työllisyysmahdollisuudet ovat todella<br />

hyvät, viime keväänä valmistuneista<br />

työllistyivät kaikki muut paitsi ne, jotka<br />

menivät armeijaan. •<br />

Alkavat koulutukset, mm:<br />

* logistiikan perustutkinto<br />

* linja-autonkuljettaja<br />

* yhdistelmäajoneuvonkuljettaja<br />

* rakennusalan perustutkinto<br />

* maarakennuskoneenkuljettaja<br />

- tutustu myös lyhytkoulutustarjontaamme<br />

kuljettajaopetus.fi/kao<br />

www.kao.fi/haeaikuiskoulutukseen<br />

Kainuun ammattiopisto<br />

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014<br />

PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN!<br />

Kainuun ammattiopisto | Heinisuontie 1 | 87250 Kajaani | www.kao.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 45


koulutus<br />

TTS:n kouluttaja Sami Niskala<br />

suoritti ensimmäisenä suomalaisena<br />

SEMAN varastokalusteiden ammatillisen<br />

tarkastajan koulutuksen<br />

SEMA on englantilainen hyllykalustovalmistajien keskusliitto,<br />

jonka järjestämä koulutus antaa pätevyyden suorittaa<br />

varastokalusteiden tarkastuksia sekä niihin liittyvää koulutusta.<br />

Tätä tarkastajan koulutusta Suomessa ei ole. Sertifikaatin<br />

saaneella tarkastajalla on pätevyys tarkastaa ja hyväksyä<br />

varastokalusteet käyttöön tai käyttökieltoon.<br />

Sami Niskala suoritti viikon kestävän<br />

koulutuksen Englannissa.<br />

Kansainvälisessä ryhmässä oli<br />

oppilaita Englannin ja Irlannin lisäksi<br />

mm. Arabiemiraateista. Sami kertoi koulutuksen<br />

olleen todella kovatasoinen ja<br />

kouluttajat vaativia.<br />

”Suoritimme ensin neljän päivän mittaisen<br />

teoriakoulutuksen jonka päätteeksi<br />

oli kahden tunnin mittainen teoriakoe.<br />

Teoriakokeen päätteeksi oli näyttökoe<br />

aidossa ympäristössä.”<br />

Samin näyttökoepaikaksi valikoitui<br />

Keski-Englannissa oleva ARGOS-ketjun<br />

keskusvarasto. Näytössä meidän piti<br />

tehdä varastokalusteiden (hyllyjen) tarkastus<br />

varastossa ja laatia siitä kirjallinen<br />

raportti englanniksi.<br />

”16-sivuinen raporttini sisälsi löydetyt<br />

vauriot ja niihin korjausehdotukset sekä<br />

turvallisuutta parantavat toimenpiteet”,<br />

kertoi Sami. Kokeessa mitattiin ammatillisen<br />

osaamisen lisäksi myös kirjallista<br />

tuotosta.<br />

SEMAn järjestämään varastokalusteiden<br />

ammatillisen tarkastajan koulutukseen<br />

on kovat pääsyvaatimukset.<br />

Koulutukseen ei pääse ilmoittautumisperiaatteella,<br />

vaan pääsy edellyttää<br />

vankkaa kokemusta logistiikka-alalta<br />

sekä varastoturvallisuuden parista. Jotta<br />

suoritettu pätevyys pysyy voimassa,<br />

tulee Samin raportoida jatkossa SEMAlle<br />

kaikista varastoturvallisuuteen liittyvistä<br />

koulutuksista sekä tarkastuksista<br />

joita hän suorittaa. Näin SEMA valvoo<br />

että ammattitaito sertifikaatin saaneella<br />

henkilöllä pysyy yllä.<br />

Samin suorittaman koulutuksen myötä<br />

TTS voi toimia jatkossa itsenäisenä,<br />

riippumattomana, organisaationa joka<br />

pystyy tarjoamaan asiakkaalle varastokalusteiden<br />

tarkastuksen sekä siihen<br />

liittyvän koulutuksen. Tarkastuksen<br />

yhteydessä asiakas saa raportin jossa<br />

kerrotaan asiakkaalle parannusehdotukset,<br />

joilla toimintaa voi tehostaa ja<br />

tuottavuutta parantaa. TTS:n järjestämää<br />

Varastokalusteiden turvallisuus- ja<br />

tarkastuskoulutuskoulutuksen sisältöä<br />

Sami on käynyt läpi Aluevalvontaviraston<br />

ja TVL (Tapaturmavakuutuslaitosten<br />

liitto) kanssa, jotka ovat todenneet<br />

TTS:n järjestämän koulutuksen hyväksi<br />

ja riittävän laajaksi. •<br />

46<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Helikopteriasentajaksi<br />

ainoana<br />

Suomessa!<br />

Valtakunnallinen Metsäpalveluyrittäjyys<br />

kasvuun -hanke käynnistyy<br />

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -hankkeen tavoitteena on<br />

tarjota metsäpalveluyrittäjille käytännönläheistä koulutusta<br />

ja eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.<br />

Hankkeessa etsitään ja kehitetään metsäpalveluyrittäjyyden<br />

kasvun lähteitä. Näitä kasvun lähteitä ovat esimerkiksi<br />

asiakaslähtöisen palvelukehityksen vauhdittaminen ja monipuolistaminen<br />

sekä metsäpalveluyritysten tunnettuuden, näkyvyyden<br />

ja verkostoitumisen lisääminen. Hanke toteutetaan<br />

vuosina <strong>2016</strong> ja 2017 Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen<br />

yhteistyönä.<br />

Hankkeessa järjestetään päivän pituisia seminaareja Helsingistä<br />

Rovaniemelle yhteensä 30 kappaletta kahden vuoden<br />

aikana. Seminaarien aiheita ovat esimerkiksi palveluiden<br />

hinnoittelu, tarjousten laadinta ja palveluiden markkinointi.<br />

Lisäksi hankkeessa toteutetaan vuonna 2017 metsäpalveluyritysten<br />

ja asiakkaiden kontaktipäiviä yhteensä 13 kappaletta.<br />

Tilaisuuksissa metsäpalveluyrityksillä on mahdollisuus<br />

keskinäiseen verkostoitumiseen ja yhteistyön lisäämiseen<br />

sekä tietenkin myynnin kasvattamiseen ja asiakkaiden tapaamiseen.<br />

Tarkemmin hankkeen tapahtumista löytyy www.<br />

metsakeskus.fi/metsapalveluyrittajyys-kasvuun<br />

Yhdistelmäajoneuvon<br />

kuljettajaksi?<br />

Tule opiskelemaan<br />

ammattilaiseksi.<br />

Kouvolaan!<br />

Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) tarjoaa monta<br />

opiskelumahdollisuutta mm. tekniikan ja liikenteen alalla.<br />

Tutustu tarjontaamme www.ksao.fi g nuorten koulutus ja<br />

löydä oma opiskelupaikkasi. Meille voit hakea yhteis- ja<br />

erillihaussa 23.2.-15.3.<strong>2016</strong>. Aikuiskoulutuksiin jatkuva haku<br />

www.ksao.fi/aikuisopisto g alkavaa aikuiskoulutusta.<br />

Utinkatu 44-48 • 45200 Kouvola • www.ksao.fi<br />

Pienikin vaurio varastokalusteissa<br />

aiheuttaa vaaran!<br />

Tilaa TTS:ltä kuormalavahyllystön asiantuntijatarkastus.<br />

Suoritamme SFS-EN 15635 standardin mukaisia kuormalavahyllyjen<br />

turvallisuus- ja vauriotarkastuksia.<br />

Kouluttaudu itse tunnistamaan riskitekijät! TTS järjestää<br />

varastokalusteiden turvallisuus- ja tarkastuskoulutuksia<br />

seuraavasti: 12.4.<strong>2016</strong>, 17.5.<strong>2016</strong> ja 13.9.<strong>2016</strong><br />

Koulutuspäivän hinta 395 € (sis. alv) Hinta sisältää lounaan ja kahvit.<br />

Järjestämme myös yrityskohtaisia koulutuksia.<br />

Lisätietoja:<br />

Sami Niskala, 050 3879 521, sami.niskala@tts.fi<br />

TTS Työtehoseura<br />

www.tts.fi | (09) 2904 1200<br />

Kysy<br />

meiltä lisää<br />

tai pyydä<br />

tarjous!<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 47


koulutus<br />

”Euroopan modernein”<br />

helikopterikoulutusympäristö<br />

löytyy Utista<br />

Kouvolan seudun ammattiopisto on ainoa toisen asteen oppilaitos Suomessa, joka antaa<br />

helikopteriasennukseen erikoistunutta koulutusta. KSAOn lentokoneasennuksen peruskoulutus<br />

on toiminut nyt jo toista vuotta uusissa ajanmukaisissa tiloissa Utissa.<br />

Helikopteriasentajaopiskeli-<br />

jat, joita on vuosittain yhteensä<br />

noin 60, opiskelevat<br />

”Euroopan moderneimmissa” helikopterikoulutustiloissa.<br />

Lisäksi opetustilat<br />

sijaitsevat aivan lentokentän välittömässä<br />

läheisyydessä ja yksi sen valttikortti<br />

eittämättä onkin hyvä sijainti. Tilat<br />

palvelevat myös työ- ja yrityselämää.<br />

Yhteistyötä mm. tilankäytöllisesti sekä<br />

työssäoppimisjaksoilla tehdään tiiviisti<br />

mm. naapureiden, Patrian sekä Utin<br />

jääkärirykmentin kanssa.<br />

Alan koulutus on säädelty tiukasti Euroopan<br />

lentoturvallisuusvirastoin taholta<br />

samalla asetuksella kuin lentokoneen<br />

huoltotoiminta. Koulutuksen laatustandardit<br />

ovat kovat. KSA- On Lentokonealalle<br />

on myönnetty ilma-alushuoltohenkilöstön<br />

koulutuslupa FI.147.0008.<br />

Opiskelijat opiskelevat ammattia kolme<br />

vuotta. Ammattiaineisiin kuuluu matematiikan<br />

ja fysiikan lisäksi mm. inhimillisiä<br />

tekijöitä missä pureudutaan<br />

ihmisen inhimillisyyteen ja mahdollisiin<br />

riskitekijöihin. Ala asettaa myös<br />

tiettyjä terveydellisiä edellytyksiä mutta<br />

vaatimuserot siviili- tai sotilasilmailuun<br />

ovat luonnollisesti erilaiset. Yleisiä<br />

terveysvaatimuksia hyvän fyysisen ja<br />

psyykkisen terveyden lisäksi ovat mm.<br />

tarkka värinäköaisti ja normaali kuuloaisti<br />

mutta esim. silmälasit eivät ole este<br />

koulutukseen hakeutumiselle. Lentokone/<br />

helikopteriaineita ovat mm. kaasuturbiinimoottorit<br />

sekä helikopterijärjestelmät.<br />

Opiskelusta hieman noin puolet<br />

on teoriaa ja loppu käytäntöä ohjatusti<br />

sekä oppilaitoksen tiloissa että aidossa<br />

huoltoympäristössä kontrolloidusti.<br />

Kouvolan seudun<br />

ammattiopiston<br />

helikopteriasennuksen<br />

linja kehittyy ja<br />

kansainvälistyy<br />

KSAO ja Rajavartiolaitos on tehnyt ja<br />

tekee hedelmällistä yhteistyötä mm.<br />

työssäoppimisen ja uusien osaajien<br />

markkinoille tuomisessa. Helmikuun<br />

lopussa ammattiopisto sai Rajavartiolaitoksen<br />

vartiolaivueelta operatiivisesta<br />

käytöstä poistetun helikopterin koulu-<br />

Opiskelijat seurasivat kiinnostuneina,<br />

kun OH-HRG Agusta AB206A-helikopteria<br />

tuotiin helmikuun lopussa Uttiin.<br />

48<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


tuskäyttöön. KSAOlle tämä on merkittävä<br />

asia, sillä harjoituskäyttöön<br />

tarkoitettua kalustoa tarvitaan aina.<br />

Uusin tulokas, italialaisvalmisteinen<br />

OH-HRG Agusta AB206A on kevyt<br />

yksimoottorinen helikopteri. Sen<br />

ohella KSA- On lentokoneasennuksen<br />

linjalla on käytössä lisäksi mm. kaksi<br />

neuvostovalmisteista Mi-8-kuljetuskopteria<br />

ja Hughes 500-helikopteri.<br />

Vain päivää aikaisemmin oli KSAO<br />

ottanut vastaan lentokonetekniikan<br />

linjan ensimmäiset seitsemän vaihtoopiskelijaa<br />

Saksan Alsdorfista, jotka<br />

nyt seurasivat kevyessä pakkassäässä<br />

Augustan kuljetusoperaatiota ja purkua<br />

opettajansa seurassa.<br />

”Uudet ajanmukaiset opetustilat sijaitsevat aivan<br />

lentokentän välittömässä läheisyydessä ja yksi sen<br />

valttikortti eittämättä onkin hyvä sijainti.”<br />

”Agustan ohella KSAOn lentokoneasennuksen linjalla<br />

on käytössä lisäksi mm. kaksi Mi-8-kuljetuskopteria<br />

ja Hughes 500-helikopteri. ”


koulutus<br />

Kopteri kuljetetttiin maanteitse erikoiskuljetuksena Uttiin KSAOn helikopterihalliin<br />

tiistana 16. helmikuuta Kopterin kuljetti oppilaitosyhteistyönä Vantaan<br />

ammattiopisto Varia, jonka kanssa KSAOlla on luontevat ja toimivat yhteistyövälit.<br />

”Kaikki helikopteriasentajat<br />

tulevat tekemään töitä<br />

Agustan kanssa.<br />

Helikopteri antaa lisäpotkua<br />

länsimaiseen kalustoon ja<br />

tulee tarpeeseen”, sanoo<br />

lentokonealan koulutuspäällikkö<br />

Samu Linnimaa.<br />

Yhteistyötä ja oppilasvaihtoa Berufs<br />

Kolleg Alsdorfing kanssa oli toki tehty jo<br />

aiemmin useiden muiden alojen kanssa<br />

mutta nyt ensimmäisen kerran lentokonealalla.<br />

Saksalaisopiskelijat viettävät<br />

Kouvolan Utissa neljä viikkoa. Vaihdon<br />

aikana saksalaiset ja suomalaiset opiskelijat<br />

opiskelevat ja työskentelevät yhdessä<br />

ja perehtyvät mm. saksalaisopettajan<br />

opastuksella potkuritekniikkaan. Samalla<br />

saksalaiset tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin.<br />

Yksi keskeinen tavoite saksalaisille<br />

on myös kielitaidon parantaminen.<br />

Lentokonealalla käytetty kieli on usein<br />

englanti. Onnistuessaan nyt toteutettu<br />

opiskelijavaihto avaa mahdollisuuksia<br />

KSAOn helikopteriasentajaopiskelijoille<br />

jatkossa lähteä vaihtoon vastavuoroisesti<br />

Alsdorfiin. Valmisteilla on yhteistyökuvioiden<br />

aloittamainen myös alankomaalaisen<br />

kumppanin kanssa.<br />

Loppuvuonna 2015<br />

KSAO liittyi European<br />

Aviation Maintenance Training Committeehen<br />

(eamtc.org), joka on eurooppalainen<br />

voittoa tuottamaton yhdistys<br />

ja edistää toimialaa, sen kehitystä sekä<br />

omalla palautteellaan vaikuttaa Euroopan<br />

lentoturvallisuusviraston määräysmuutoksiin.<br />

50<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Lentokonetekniikan linjan ensimmäiset vaihtoopiskelijat<br />

Saksan Alsdorfista olivat saapuneet vain päivää aikaisemmin.<br />

Hyvä pohja jatkaa<br />

opintoja!<br />

Lentokoneasennuksen perustutkinnon<br />

suoritettanut valmistuu lentokone-/<br />

helikopteriasentajaksi mutta saa myös<br />

yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja voi<br />

jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa<br />

tai yliopistossa ja valmistua edelleen insinööriksi<br />

tai diplomi-insinööriksi. Lisäopintojen<br />

ja vaaditun työkokemuksen<br />

täytyttyä lentokone-/ helikopteriasentaja<br />

voi pätevöityä saamansa ammatillisen<br />

peruskoulutuksen perusteella<br />

ilma-aluksen huoltomekaanikoksi. Ja<br />

edelleen työkokemuksen, ammattitaidon<br />

ja koulutuksen karttuessa ilmailualan<br />

teknillisiin toimihenkilötehtäviin,<br />

kuten työnjohtajaksi, tarkastajaksi,<br />

suunnittelijaksi, opettajaksi tai lentokoneinsinööriksi.<br />

Tutkinto antaakin hyvän<br />

pohjan jatkaa opintoja millä tahansa<br />

tekniikan alalla. •<br />

Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO, on Kouvolan kaupungin ylläpitämä toisen<br />

asteen monialainen oppilaitos, jossa opiskelee vuosittain vajaat parituhatta opiskelijaa<br />

ammatillisessa koulutuksessa sekä KSAO Aikuisopiston puolellakin jo yli tuhat<br />

opiskelijaa. Lisäksi oppisopimusopiskelijoita on puolen tuhatta ja henkilökuntaa<br />

lähes kolmesataa. Ammattilaisia meiltä valmistuu vuodessa nuorten puolelta reilut<br />

viisisaataa ja aikuispuolelta reilut sata.<br />

KSAOssa voi opiskella meillä myös lähes neljässäkymmessä eri koulutussohjelmassa.<br />

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja löytyy kattavasti kulttuurin, liiketalouden,<br />

tietojenkäsittelyn, tekniikan ja liikenteen, luonnonvaran, sosiaali- ja terveysalan,<br />

kauneudenhoitoalan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan puolelta.<br />

Noin 86 000 asukkaan Kouvola on palveleva ja monimuotoinen kaupunki, Pohjois-<br />

Kymenlaakson maakuntakeskus ja Suomen 10. suurin kaupunki. Täältä valmistuu<br />

vahvaa osaamista useille aloille! Kouvolassa paljon mahdollisuuksia oppia ja harrastaa.<br />

Hyvät liikenneyhteydet, vilkas urheilu- ja kulttuurielämä, eteläisen Suomen<br />

arvostetuimmat ulkoilu- ja mökkimaastot, läpi mutkitteleva Kymijoki sekä satojen<br />

järvien vesistö antavat alueelle oman luonnollisen leimansa.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 51


Matkapuhelinverkkoa kokeillaan tieliikenteen<br />

vaaranpaikoista viestimiseen<br />

KYLMÄÄ KYYTIÄ<br />

LUMIKKO TURVAA KYLMÄKETJUN<br />

KAIKISSA OLOSUHTEISSA<br />

NordicWay, Coop -hankkeen kokeilussa<br />

kuljettajat välittävät toisilleen ja liikennekeskukselle<br />

tietoa esimerkiksi esteistä<br />

tiellä, tien liukkaudesta ja onnettomuuksista.<br />

”Loppusyksyn testit osoittivat, että<br />

konsepti on toimiva ja palvelu teknisesti<br />

mahdollinen rakentaa, eli viestit<br />

kulkevat riittävän nopeasti älypuhelimesta<br />

toiseen sekä liikennekeskukseen<br />

ja paikannustieto on riittävän tarkkaa.<br />

Tällä hetkellä HERE rakentaa palvelua ja suunnittelee sovelluksen käyttöliittymää.<br />

Perusperiaate on, että palvelun käyttäminen ei saa vaarantaa turvallisuutta. Käyttöliittymässä<br />

tullaan luultavasti käyttämään sekä äänikomentoja että visuaalisia<br />

viestejä”, kertoo Trafin johtava asiantuntija Anna Schirokoff.<br />

Kokeiluun rekrytoidaan 1000 kuljettajaa, jotka lataavat älypuhelimeensa mobiilisovelluksen<br />

ja välittävät viestejä ajoneuvojen välillä. Testiympäristönä ovat E18-tie<br />

Helsingin ja Turun välillä sekä Kehätiet I ja III.<br />

Viranomaiset keräävät kokeilun aikana tietoa turvallisuustiedon jakamisen vaikutuksista<br />

liikennekäyttäytymiseen ja liikenteenhallintaan. ”NordicWay, Coop -hanke<br />

päättyy vuoden 2017 lopussa, jolloin valmistuvat myös vaikuttavuustutkimukset.<br />

Tutkimusten perusteella päätämme jatkosta. Tärkeimpänä kriteerinä tullaan pitämään<br />

liikenneturvallisuusvaikutuksia”, määrittelee Schirokoff. ”Tulevaisuudessa<br />

vastaavat liikennetietopalvelut yhdistyvät myös automaattisten ajoneuvojen kehitykseen,<br />

jotka tarvitsevat anturitietojen lisäksi tietoa myös liikenneympäristön muista<br />

tapahtumista". •<br />

TEHOKAS<br />

LUOTETTAVA<br />

KILPAILUKYKYINEN<br />

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN<br />

PAIKALLINEN PALVELU<br />

LAAJA HUOLTOVERKOSTO<br />

Lumikko Technologies Oy on erikoistunut kuormatilan<br />

lämpötilansäätölaitteiden tuotekehitykseen<br />

ja valmistukseen. Lue lisää: www.lumikko.com<br />

Kestävä, kuumasinkitty<br />

astinvetokoukku turvalliseen<br />

lastaukseen<br />

Auto-Kirmola Oy<br />

Kartanontie 45, PORI<br />

Puh. 634 3400, 044 344 1514<br />

www.kirmola.com<br />

AdBluen käyttö laajenee henkilöautoihin<br />

Juuri avattu St1 -huoltoasema Mustasaaren Koivulahdessa tarjoaa ensimmäisenä<br />

Suomessa dieselautojen pakokaasupäästöjä vähentävän lisäaineen, AdBlue-liuoksen<br />

suoraan mittarista myös henkilöautoille.<br />

EU:n päästölainsäädäntö henkilöautoille on tiukentunut 1.9.2015, jolloin uusien<br />

rekisteröitävien ajoneuvojen tulee täyttää uudet Euro6 päästörajat. Uudet alhaiset<br />

päästöt saavutetaan SCR-tekniikalla, jossa AdBlue liuosta ruiskutetaan erillisestä<br />

tankista ajoneuvon pakokaasuvirtaan, missä siitä muodostuu ammoniakkia. Ammoniakki<br />

reagoi pakokaasun sisältämien typenoksidien kanssa, jolloin syntyy vaaratonta<br />

typpeä ja vettä.<br />

Uusien rajojen myötä dieselautojen kilpailukyky bensiiniautoihin verrattuna typpidioksidipäästöissä<br />

paranee oleellisesti. Merkittävät autovalmistajat, mm. Audi,<br />

BMW, Mercedes ja Volkswagen ovat ottaneet uuden tekniikan käyttöön menestyksellisesti<br />

uusissa dieselmalleissaan. Autoissa on tällöin erillinen, 7-30 litran AdBlue<br />

tankki. AdBlue kulutus henkilöauton normaalikäytössä vaihtelee välillä 0,7 -2,0<br />

litraa / 1000 km.<br />

AdBluen käyttö on ollut raskaan liikenteen ammattilaiselle arkea jo monta vuotta.<br />

Me haluamme tehdä siitä autoilijoille yhtä helppoa kuin lasinpesunesteen lisäämisestä”,<br />

kertoo uuden St1-aseman yrittäjät Linus Pörtfors ja Tommy Glasberg.<br />

Henkilöautojen AdBlue täytöt tullaan tekemään jatkossa kolmella eri tavalla: autojen<br />

vuosihuoltojen yhteydessä, täyttöpusseista huoltojen välillä tai öljy-yhtiöiden<br />

mittareilta tankaten. •<br />

52<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Caddy TGI on ensimmäinen pienemmän<br />

kokoluokan pakettiauto, joka kulkee maakaasulla<br />

Uusi Volkswagen Caddy TGI BlueMotion kulkee joko maa- tai biokaasulla. Perinteisen<br />

manuaalivaihteiston lisäksi se on nyt saatavilla ensimmäistä kertaa myös<br />

DSG-automaattivaihteistolla, joka tekee siitä ainutlaatuisen omassa segmentissään.<br />

Molemmat sekä henkilöauto- että pakettiautoversio ovat saatavilla lyhyellä<br />

akselivälillä tai Maxi-versiona.<br />

Caddyn yhdistetty kulutus maakaasulla on 4,1 kg/100 km ja Maxi-versiossa<br />

puolestaan 4,3 kg/100 km. Pelkästään maakaasulla ajettaessa toimintamatka<br />

on noin 630 km ja Maxi-versiolla 860 km. Kuusiportaisen manuaalivaihteistolla<br />

varustetun Caddy TGI:n CO2-päästöt ovat 113g/km ja Maxi-versiossa 116 g/km.<br />

Jos Caddy TGI on varustettu DSG-automaattivaihteistolla, CO2-päästöt ovat 123<br />

g/km ja Maxi-versiossa 126 g/km.<br />

Uusi Caddy ja Caddy Maxi TGI BlueMotion on varustettu korkeapainetankeilla,<br />

jotka on suunniteltu erityisesti paineistetulle maakaasulle. Nämä tankit on asennettu<br />

auton alustaan, joka tarkoittaa, että tavaratilan koko pysyy samana – Caddyssä<br />

tilaa aina 3 200 litraan ja Maxissa 4 130 litraan saakka. Molemmat mallit<br />

on varustettu myös 13 litran bensiinitankilla. Caddyssä neljään lattian alla sijaitsevaan<br />

kaasutankkiin mahtuu 26 kilogrammaa maakaasua ja Maxissa puolestaan<br />

viiteen kaasutankkiin 37 kilogrammaa.<br />

Uudet Volkswagen Caddy ja Caddy Maxi täyttävät EU6-päästöstandardit. Uusi<br />

1,4-litran turboahdettu bensiinimoottori on suunniteltu niin, että se toimii saumattomasti<br />

yhdessä maakaasun kanssa, koska moottori on mukautettu maakaasulla<br />

ajamisen vaatimuksiin. Suunnittelijat tekivät muutoksia myös moottorinohjaukseen,<br />

katalysaattoriin ja turboahtimeen.<br />

Caddy TGI:n maksimivääntö on 200 Nm ja suurin teho on 81 kW (110hv). Manuaalivaihteisen<br />

Caddy TGI:n huippunopeus on 174 km/h ja DSG-automaattivaihteistolla<br />

172 km/h.<br />

Ensimmäiset DGS-automaattivaihteistolla varustetut Caddy TGI:t saapuvat Suomeen<br />

kesällä <strong>2016</strong>.•<br />

AUTOKALUSTEET.FI<br />

kaikella on<br />

paikkansa<br />

Autokalustuksessa tärkeintä olet sinä, kalusteiden käyttäjä<br />

System Edström tarjoaa autokalustusratkaisuja kaikille, joille pakettiauto<br />

on myös työpaikka. Hyvä järjestys säästää aikaa, lisää turvallisuutta<br />

ja parantaa työn jälkeä. Asennuspisteessä asennettujen<br />

kalusteiden takuu on 5 vuotta.<br />

myynti - suunnittelu - asennus<br />

www.autokalusteet.fi<br />

Maahantuonti:<br />

Ja-Tools Ja-Elektro Oy<br />

www.jaoy.com, puh. (03) 2836 600<br />

Bluesmart Älymatkalaukku<br />

Bluesmart-lentolaukku on huippuälykäs<br />

matkalaukku, jossa on sisäänrakennettu<br />

Bluetooth-yhteys. Voit sovelluksen<br />

välityksellä esimerkiksi katsoa älypuhelimestasi<br />

laukun tarkan sijainnin kartalla.<br />

Jos olet menossa liian kauas laukustasi,<br />

saat puhelimeesi push-ilmoituksen, että<br />

laukku meinaa unohtua. Avaimestakaan<br />

ei tarvitse huolehtia, sillä laukku<br />

lukitaan ja avataan älypuhelimen sovelluksen<br />

kautta. Bluesmart-lentolaukkussa<br />

on myös sisäänrakennettu vaaka:<br />

nostat vain kädensijasta, niin laukun paino näkyy kännykän näytössä. Laukussa on<br />

myös sisäänrakennettu laturi älypuhelimelle, tabletille tai muulle USB-laitteelle. •<br />

Klikkaa ja tutustu myös<br />

lehden nettiversioon<br />

www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 53


Renault Trucks<br />

-jakeluautotarjonta laajentuu<br />

54<br />

Renault Trucksin jakeluautomallisto on täydentynyt<br />

11-litraisella D WIDE -mallilla. Erinomaisesti jakeluajoon ja<br />

ympäristönhuoltotehtäviin soveltuvan 18–26-tonnisen D WIDE<br />

-mallin saa sekä 8- että 11-litraisella moottorilla tehoskaalan<br />

ollessa 250–430 hevosvoimaa. Uudella mallilla Renault Trucks<br />

vastaa niiden asiakkaiden tarpeisiin, jotka haluavat autoonsa<br />

sekä tehokkaan moottorin että matalalattiaohjaamon.<br />

Renault Trucks laajentaa jakeluautomallistonsa<br />

moottorivaihtoehtoja.<br />

11 litran DTI 11 Euro<br />

6 -moottorivaihtoehdon ansiosta D WI-<br />

DE -mallin uudet tehovaihtoehdot ovat<br />

380 ja 430 hevosvoimaa – tehovaihtoehtojen<br />

vääntöhuiput ovat 1 800 ja 2 050<br />

Nm. 8-litraisen moottorin tehovaihtoehdot<br />

ovat 250, 280 ja 320 hevosvoimaa.<br />

– 11-litraisella moottorilla varustettu<br />

D WIDE on odotettu täydennys mallistoomme.<br />

Renault Trucks -uutuus on<br />

erinomainen tuote, sillä se muuntuu monenlaiseen<br />

ajoon – päivällä voidaan ajaa<br />

jakeluajoa ja yöllä runkolinjaa perävaunun<br />

kanssa. 11-litrainen D WIDE sopii<br />

erittäin hyvin myös esimerkiksi lavan ja<br />

kappaletavaranosturin alustaksi, kertoo<br />

tuotepäällikkö Mikko Aules.<br />

Uudella mallilla Renault Trucks vastaa<br />

niiden asiakkaiden tarpeisiin, jotka haluavat<br />

autoonsa sekä tehokkaan ja vääntävän<br />

moottorin että matalalattiaohjaamon<br />

tarjoamat mukavuusedut.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong><br />

– D WIDE -mallin ohjaamoon on<br />

helppo nousta. Liukumattomia porrasaskelmia<br />

on vain kaksi, ja askelman<br />

korkeus on vain 34 cm. D WIDE sopiikin<br />

loistavasti ajotehtäviin, joissa ohjaamoon<br />

joudutaan kulkemaan päivän aikana toistuvasti.<br />

Uutuusmalli on hyviä vaihtoehto<br />

esimerkiksi ympäristönhuoltotehtäviin,<br />

säiliöautoksi ja autojenkuljetusautoksi,<br />

summaa Aules.<br />

D WIDE -mallissa on vakiona automatisoitu<br />

Optidriver-manuaalivaihteisto.<br />

Auto voidaan varustaa Fuel Eco -paketilla,<br />

polttoaineenkulutusta pienentävällä<br />

vaihteenvalintaohjelmalla, automaattisella<br />

tyhjäkäyntisammutuksella, Ecocruise-vakionopeudensäätimellä,<br />

irtikytkettävällä<br />

kompressorilla ja Power-tilan<br />

rajoitustoiminnolla. Lisävarusteena oleva<br />

Voith-hidastin lisää entisestään ajomukavuutta<br />

ja turvallisuutta. •<br />

Uudessa mallissa<br />

on sekä tehokas moottori että<br />

matalalattiaohjaamo.


-KASKINEN-<br />

SUOMEN LÄNTISIN SATAMA<br />

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA<br />

WWW.PORTOFKASKINEN.FI<br />

TÄYDEN PALVELUN<br />

SATAMAOPERAATTORIT


Rekisteröidy<br />

kävijäksi!<br />

navigate.fi<br />

Yhteistyössä<br />

Turku<br />

Kohtaamispaikka meriteollisuuden<br />

ja merilogistiikan ammattilaisille<br />

Suomalainen meriteollisuus perustuu maailmanluokan osaamiseen ja innovaatioihin. NaviGate<br />

esittelee poikkitieteellisen ja mielenkiintoisen näkökulman alan teollisuuteen ja logistiikkaan.<br />

Puheenaiheina ovat mm. digitalisoituminen, rekrytointi ja tulevaisuuden energiaratkaisut ja<br />

pääpuhujina alan johtavat ammattilaiset. Mukana on lisäksi yli 200 näytteilleasettajaa.<br />

Tervetuloa meriteollisuuden näköalapaikalle toukokuussa <strong>2016</strong>!<br />

PÄÄTEEMAT<br />

Meriteollisuus<br />

Merilogistiikka<br />

Merenkulku<br />

Korkealaatuisia<br />

seminaareja ja<br />

koulutuksia.<br />

Tule ja kehitä<br />

osaamistasi!<br />

Myyntipäällikkö Sami Pietilä p. 040 503 6292<br />

Projektipäällikkö Krista Ahonen p. 050 5949 641<br />

Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku • www.navigate.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!