Kuljetus & Logistiikka 2 / 2016

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA

2/2016 • 19. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com

PONNISTA MAAN YRITYS-

MYÖNTEISIMMÄLTÄ MAAPERÄLTÄ

Kaarina vetää yrittäjiä puoleensa. Päätökset yrittäjien ja

kunnan päättäjien kesken tehdään meillä ketterästi. Siksi

voimmekin tarjota sopivaa tonttimaata halukkaille

nopeasti. Pakkaa mukaan vaikka koko perhe, sillä merenläheisessä

Kaarinassa viihtyvät kaikenikäiset hurjapäät.

Kaarinan sijainti E-18-moottoritien varrella ja Turun

lentoaseman sekä Turun ja Naantalin satamien läheisyydessä

takaa sujuvat kulkuyhteydet kaikkialle.

Tervetuloa yrittäjäksi Kaarinaan!

2014 Suomen paras yritysimago

2014 Maakunnan paras yrittäjyysilmapiiri

2014 Suomen parasta palvelua

2014 Suomen houkuttelevin paikka asua

2013 Suomen paras yritysimago

2013 Maakunnan paras yrittäjyysilmapiiri

2012 Suomen yritysmyönteisin kaupunki

Harri Virta

050 373 2400

kaupunginjohtaja

Jytta Poijärvi-Miikkulainen

050 373 2695

toimitusjohtaja, yritysasiamies

Tanja Hämäläinen

050 373 2589

maankäyttöinsinööri

15 MIN.

PIISPANRISTI KROSSI RAADELMA KIRISMÄKI

10 MIN.

KAARINA

TURKUUN

HELSINKIIN 100 MIN.


Raskaan kaluston ammattilainen,

tervetuloa Truck+ Kiertueelle.

Raskaan kaluston ammattilainen, tule ja osallistu

kanssamme Neste Truck+ Kiertueelle. Tarjoamme

mukavan juttuseuran ja painavan tuotetietouden

kyytipojaksi hodarit ja kahvit. Tavataan rennon jutustelun

merkeissä Neste Truck+ -asemalla!

Katso sopiva päivä ja asema: neste.fi/truckkiertue


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Uutta virtaa

Suomeen.............................. 4

Raision teiden varsilla tapahtuu:

kaupan keskittymä ja

logistinen solmukohta...........8

AEO-toimijan

kuljetusturvallisuus.........................12

Digitaalinen murros puhuttaa

Navigate-messuilla:

Korvaako robotti

kapteenin?..........................16

Lakarin logistiikkakeskus

valmiina kasvavien

tavaravirtojen tuloon........ 20

Kaskisten sataman

liikenne moninkertaistui

2000-luvulla..................... 24

Rolls-Roycen visiot

miehittämättömistä

aluksista........................... 28

Oma konepaja ja

betonivalimo ovat

laadun tae

teräsrakentamisessa........ 34

Tieliikenteen

erikoiskuljetuksen

järjestäminen ei ole

läpihuutojuttu .................. 42

Uusi ajokilometreihin

perustuva

vakuutustuote.................. 34

PÄÄKIRJOITUS

Tavarat älykkäiksi

laajan konsortion

voimin!

"Liikenne- ja viestintäministeriö iloitsee Thing2data-konsortiohankkeen

käynnistymisestä. Hallituskauden tavoitteena on luoda suotuisa

toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille.

Hanke on hieno esimerkki digitaalisten hyödykkeiden ja innovatiivisen

yritystoiminnan kehittymisestä", sanoo ylijohtaja Mikael

Nyberg Liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Vastedes voimme keskustella tavaroidemme kanssa niiden yksilöllisistä

tarpeista - niidenkin vanhojen tavaroiden, joita ei koskaan

kytketä internetiin. Tavaran älykkyys voidaan sijoittaa pilvipalveluun.

Älypuhelin yhdistää tavaran ja sen internetissä olevan älyn toisiinsa

Thing2Data-identiteetin avulla. Kaikki hankalat ja työläät tavaroihin

liittyvät asiat muuttuvat helpommiksi.

Tavarat voivat kertoa ongelmansa tai määränpäänsä ja maksaa saamansa

palvelun ja jopa vuokrata tai myydä itse itsensä. Tavaroiden ja

rakenteiden digitalisointi voidaan toteuttaa näillä keinoin nopeasti.

Suomen osalta säästöt voisivat optimaalisesti kasvaa jopa 10 - 20 miljardin

euron tasolle vuosittain.

Thing2Data tulee käyttöönottonsa jälkeen vaikuttamaan sekä yritysten

työprosesseihin että kuluttajien toimiin helpottaen tavarahallintoa,

logistiikkaa, kunnossapitoa ja kaikkea tavaroihin, laitteisiin ja

tiloihin sekä muihin tunnistettaviin paikkoihin liittyvää yhteydenpitoa.

Kyse on avoimesta rajapinnasta, jonka odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessa

sekä yritysten tietojärjestelmiin että kuluttajien älypuhelinsovelluksiin.

Thing2Data kytkee yhteen hallitusohjelmassa mainitun

MyDatan ja tavaroiden internetin selväpiirteisesti hajautetuksi

tietoturvalliseksi tilojen, laitteiden ja tavaroiden pilveksi.

Konsortioon on jo perustamisvaiheessa liittynyt useita keskeisiä logistiikan,

kunnossapidon, tietotekniikka-alan ja julkishallinnon toimijoita

sekä aluekehittäjiä. Julkistushetkellä osallistumisensa ovat vahvistaneet:

Cursor, Fujitsu, Huoltovarmuuskeskus, Innofactor, Kouvola

Innovation, Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Microsoft,

Tieto, Vantaan kaupunki ja VR Group. Hankkeen toimeenpanija

ja koollekutsuja on Sovelto. Konsortion jäsenmäärän odotetaan kasvavan

lähiaikoina. Useat kymmenet yritykset ja julkiset toimijat ovat

ilmaisseet kiinnostuksensa hankkeessa kehitettävään järjestelmään.

Näin turvallisuuspäällikkö

evakuoitiin

PAKO JEMENISTÄ.............. 60

KOULUTUS ................................ s. 50-53

Riidat pöydälle

– Työyhteisösovittelulla sopuun...........50

Maatalouskoneasentajille

on edelleen kysyntäa............................52

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Posti Oy • ISSN 1458-1086 (painettu) • ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 3


Uutta

virtaa

Suomeen

Tilannekuva lienee jo kaikille selvä, toitotetaanhan meillä

joka suunnalta kuinka heikosti menee. Meillä on toki paljon

haasteita, vienti pitäisi saada vetämään, huoltosuhde kuntoon,

yritysten investointitasot korkealle ja koulutettu työvoima

liikkeelle. Esimerkiksi alueemme yritysten Tekes-hankkeet ovat

huolestuttavan alhaalla verrattuna muihin kasvukeskuksiin.

Teksi ja kuvat:

Niko Kyynäräinen

elinkeinojohtaja

Turun Seudun Kehittämiskeskus

Tilannekuva ei kuitenkaan ole

kohdallaan, sillä uskallan väittää

että olemme kasvu-uralla ja

meillä on erittäin hyvät menestymisen

mahdollisuudet. Tässä tilanteessa olemme

alueena halunneet nostaa tavoitteet

korkealle.

Pohjoinen kasvuvyöhyke

parantaa kilpailukykyä

Turku on ollut aloitteentekijänä Pohjoisen

kasvuvyöhykkeen kokoamisessa vuodesta

2011 lähtien ja pyrkinyt lisäämään

eri sidosryhmien ymmärrystä ja sitoutumista

Tukholma–Turku–Helsinki-Pietari

-kasvuvyöhykkeeseen, jonka tavoitteena

on pohjoisen Itämeren alueen tulevaisuuden

kilpailukyvyn vahvistaminen ja turvaaminen.

Turulla on hankkeessa suuri

intressi ja kaupunki on ollut mukana eri

foorumeilla, jotka tukevat kasvuvyöhykeajattelua

ja Itämeren alueen toimivaa

yhteistyötä ja virtojen kasvattamista.

Työ on tuottanut jo vahvaa tulosta.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kansallinen

merkitys ymmärretään hyvin, onhan se

päässyt Valtion kanssa solmittavaksi

kasvusopimukseksi. Pohjoinen kasvuvyöhyke

kokoaa Etelä-Suomen 13 merkittävää

kaupunkia ja kuusi maakuntaa

yhteistyöverkostoksi. Yhdistämällä valtion,

kaupunkien, elinkeinoelämän sekä

tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden

keskeiset edustajat alueellinen verkosto

tuo uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja

elinvoimaa Suomeen. Tavoitteet täytyy

asettaa korkealle, jo nyt tämä alue kattaa

koko Suomen merirahdista 73 %, BKT:sta

58 %, T&K-menoista 68 % ja puolet väestöstä

sekä työpaikoista.

Vyöhykkeen erinomainen sijainti, toimiva

infrastruktuuri ja monipuolinen

osaaminen luovat ainutlaatuisen alustan

innovaatioiden, kuten digitaalisten palvelukonseptien

kehittämiselle. Alue on

houkutteleva toimintaympäristö yrityksille

ja investointikohde kansainvälisille

sijoittajille. Pohjoinen kasvuvyöhyke on

ketterä kehitysalusta Suomen kansainvälistymiselle

ja uusien, digitaalisten ratkaisujen

kokeiluille ja kaupallistamiselle.

Tässä on erinomaiset mahdollisuudet

myös EU-rahoituksen hyödyntämiseen.

Tämä edellyttää kuitenkin yritysten liikkeellelähtöä

vahvalla rintamalla.

Elinkeinoelämästä täytyy löytyä visio-

4 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


ta tulevista tarpeista, jotka liittyvät infrastruktuurin

ja logistiikan kehittämiseen

sekä osaamisen tarpeisiin. Samaa

visiointia ja niistä johdettuja toimenpiteitä

tarvitaan puolestaan julkiselta

puolelta. Kasvukäytävän tulee toimia

innovaatioalustana, jossa yritykset pääsevät

kokeilemaan tuotteitaan, joilla on

kasvavat kansainväliset markkinat.

Suuret kaupunkiseudut

talouskasvun ajureina

Taustalla muutokselle on yksi tämän

hetken kovimmista megatrendeistä,

kaupungistuminen. Jo nyt kaksi kolmasosaa

Suomen kansantulosta tulee

kymmenestä suurimmasta kaupungista.

Metropolialueen kilpailukyky säteilee

meihin kaikkiin. Nopeat yhteydet

on saatava aikaan nopeasti, on se sitten

ykköstavoitteemme Tunnin juna tai innovatiivisuudessaan

houkutteleva Hyperloop.

Olin itse paikalla Tukholmassa

loppuvuodesta kun Hyperloopin toimitusjohtaja

Rob Lloyd esitteli hanketta

ja kutsui meidät selvitykseen mukaan.

Kyllä meidän tulee valmiudessa olemaan

testialustana maailman innovatiivisimpiin

aihioihin.

Pohjoinen kasvuvyöhyke

kokoaa Etelä-Suomen

13 merkittävää kaupunkia

ja kuusi maakuntaa

yhteistyöverkostoksi.

Vyöhykkeen erinomainen

sijainti, toimiva infrastruktuuri

ja monipuolinen

osaaminen luovat ainutlaatuisen

alustan innovaatioiden,

kuten digitaalisten palvelukonseptien

kehittämiselle.

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 5


Turun seudun yrityspalvelut on keskitetty Turku Science Parkin alueelle.

Kuvan keskellä olevaan ICT-Cityyn on muodostettu yrityspalveluiden keskittymä,

mistä löytyvät mm. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen, Yrityspalvelupiste Potkurin

ja Turku Science Parkin palvelut. Yrittäjän on helppo löytää palvelut Kupittaan aseman

kupeesta ja vieressä kulkevan E18-tien varrelta.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on koko maapalloa

yhdistävä vuosikymmeniä jatkuva suuri tehtävä,

joka koko ajan avaa uuden busineksen mahdollisuuksia.

Kaupungeilla on tässä keskeinen rooli.

Energiatehokkuuden vaatimus koskee erityisesti yhdyskuntarakennetta,

liikennettä ja asumista mutta

myös erilaista palvelujen digitalisoitumista. Kuusi

suurinta kaupunkia ratkoo näitä kysymyksiä yhdessä

yritysten kanssa mm. 6aika-strategiassa ja

rahoitusinstrumentissa.

Uudistuvat yrityspalvelut

Turun seudulla

Ollaksemme kehityksen huipulla haluamme

luoda Turun seudulle Suomen

helpoimmin lähestyttävän yrityspalveluiden

kokonaisuuden. Yrityksille suunnatut julkiset yrityspalvelut

eivät ole enää vain tontteja ja toimitiloja,

vaan yhä useammin aloittavan yrittäjän ohjausta ja

jo toimivien yritysten tukemista kehitys-, kasvu- ja

kansainvälistymisprosesseissa. Tulevassa organisaatiossa

yhdistyvät Turun Seudun Kehittämiskeskuksen

ja nykyisen Turku Science Park Oy:n palvelut

ja painopistealojen asiantuntemus. Näin voimme

palvella yhden toimijan kautta koko yrityskenttää

sekä entistä paremmin Turun seudun elinkeinoelämälle

tärkeitä painopistealoja. Asioit sitten yritysneuvojalla,

seminaaripenkissä tai verkkopalveluissa,

haluamme tarjota tunteen välittömästä ja helposti

avautuvasta palvelusta. •

Asioit sitten yritysneuvojalla, seminaaripenkissä tai

verkkopalveluissa, haluamme tarjota tunteen välittömästä

ja helposti avautuvasta palvelusta, Niko Kyynäräinen Turun

Seudun Kehittämiskeskuksesta kertoo.

6 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Nopein tapa

tankata.

Kortiton älytankkaus vai Teboil D-kortti? Päätä itse.

Teboil D-kortin lisäksi voit nyt tankata kortittomasti kaikilla D-automaateilla.

Siirry uuteen aikaan Teboilin kanssa ja ota käyttöön etätunnistukseen

perustuva nopea ja turvallinen kortiton älytankkaus. Tutustu tarkemmin:

www.teboil.fi/kortiton. Kysy lisää tai pyydä tarjousta: asiakaspalvelu@teboil.fi.


Raision vahvuus ovat sitä halkovat tiet. Niistä yhden eli E18:n varrella on koko

Varsinais-Suomen vilkas kauppapaikka sekä logistiikan ykkösalue Leilikallio.

Raision teiden varsilla tapahtuu:

kaupan keskittymä ja

logistinen solmukohta

Turun naapurissa sijaitseva Raisio teki heti 2000-luvun alussa

monien mielestä elinkeinopoliittisen ihmeen. Raisioon nousi

vuonna 2001 kauppakeskus Mylly, joka oli avautuessaan

pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kauppakeskuksista Suomen

suurin. Myllyn vanavedessä sen lähialueelle tuli valtaisa

määrä tilaa vievää kauppaa, mm. Turun seudun lähes kaikki

autokaupat. Vuonna 2008 parin kilometrin päähän Myllystä

nousi ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolinen Ikea,

jonka ympärille nousee edelleen toimijoita.

Turun Kehätie on Raision kohdalla

koko maakunnan kaupallinen

käytävä, jossa riittää asiakkaita

reilun sadan kilometrin säteeltä.

Sen elinvoima on kiistaton, mistä kielii

mm. viime vuoden lopulla valmistunut

kauppakeskus Myllyn laajennus: sadan

liikkeen sijasta shoppailtavaa riittää 150

liikkeen verran ja kävijämäärän odotetaan

nousen yli kuuteen miljoonaan asiakkaaseen.

”Logistinen solmukohta

vailla vertaa”

Turun Kehätie eli E18 ja valtatie 8. Raision

vahvuus ovat sitä halkovat tiet.

8 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


- Vanha vitsi kertoo Raision olevan

ainoa risteys, jolla on kaupunkioikeudet,

kertoo Raision kaupunginjohtaja

Ari Korhonen.

- Raisiossa vitsi hymyilyttää, sillä teiden

risteys tarkoittaa ihmisiä, kauppaa

ja uusia tuulia. Nykyäänhän tämä risteys

nimeltä Raisio on kadehdittu logistinen

solmukohta vailla vertaa.

Raisiossa on alle kymmenen kilometrin

säteellä lentokenttä, kaksi satamaa

ja raideliikenne. Alue on myös valtaväylien

solmukohdassa eli tiet vievät

Porin, Tampereen, Hämeenlinnan ja

Helsingin suuntaan – ja tietenkin aina

Pietariin saakka.

Raision Ikean tuntumassa aivan Ohikulkutien

vieressä on logistiikan ykköspaikka

eli Leilikallion alue. Alueella on

jo muutama logistiikan toimija, mutta

vielä löytyy noin 20 hehtaaria tilaa.

- Kunnallistekniikkakin on pääosin

rakennettu eli alueella pääsee nopeasti

liikkeelle, kertoo kaupunginjohtaja Ari

Korhonen.

Nopeasti pääsee liikkeelle myös siksi,

että Raision valttikortti yritysten sijoittautumiseen

liittyen on jo pitkään ollut

asiakaspalvelun nopeus ja tonttien räätälöinti

asiakkaan tarpeen mukaan.

- Ohikulkutien varteen ei olisi kos-

”Toimintatapamme on yrityslähtöinen ja siitä olemme

ylpeitä”, lupaa kaupunginjohtaja Ari Korhonen.

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 9


kaan noussut tällaista menestyvän

liike-elämän keskusta, ellemme olisi

pystyneet työskentelemään hyvässä

yhteistyössä rakentajien ja muiden toimijoiden

kanssa, kaupunginjohtaja Ari

Korhonen.

- Toimintatapamme on yrityslähtöinen

ja siitä olemme ylpeitä.

V8:ssa vääntöä ja

voimaa

Mahdollisuuksia Raisiossa siis riittää

ja seuraavaksi katse on suunnattu valtatie

8:n varrelle. Valmisteilla oleva yli

sadan hehtaarin V8-niminen yritysalue

tarjoaa toimisto- ja tuotantotilaa

paikassa, jossa yhdistyvät kolmen vilkkaan

tien liikenne: Vt8, E18 ja Kustavintien

vilkas saaristoyhteys. Valtatie

8:n noin 20 000 auton päivittäiseen

virtaan haluavilla on nyt loistava mahdollisuus

päästä vaikuttamaan omaan

sijoittumispaikkaansa.

- Vapaita tontteja on jo valmiina ja

lisää kaavoitetaan koko ajan, toteaa

kaupunginjohtaja Ari Korhonen.

- V8:ssa on nimensä mukaisesti vääntöä

ja voimaa ja Raisiosta löytyvät Suomen

parhaat kauppapaikat ja yritystontit. Ei siis

muuta kuin tervetuloa! •

Katso Raision vapaat tontit: raisio.fi/yritystontit

Lue lisää V8-yritysalueesta ja katso video:

www.raisio.fi/V8

Ota yhteyttä:

kaupunginjohtaja Ari Korhonen

puh. 044 907 1550, ari.korhonen@raisio.fi

maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala,

puh 044 797 1707, outi.pekkala@raisio.fi

V8:n uusi yritysalue

rakentuu vilkkaan

vt8:n varrelle.

ABC alueella jo on.

Tehokasta ja joustavaa

rahtipalvelua

www.eckeroline.fi

10 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Konttiliikenteen määrä huimaan

nousuun Helsingin Satamassa

Y

ksiköidyn tavaraliikenteen

määrä maaliskuussa oli yhteensä

936 000 tonnia (+1,7

%), josta tuonnin osuus noin 454 000

tonnia (+3,3 %) ja viennin osuus 483

000 tonnia (+0,2 %).

Hyvä kehitys perustuu erityisesti

konttiliikenteen kasvuun, joka oli noin 17

% kasvussa maaliskuussa TEU -määrissä

mitattuna. Helsingin hyvät luvut korostuvat

vaikeina aikoina markkinaosuuden

hyvänä kehityksenä. Lisäksi Helsingissä

hyvin kehittynyt tuontikonttimäärä

mahdollistaa myös käytettävissä olevien

vientikonttien määrän.

”Tämä kertoo siitä että vaisumpinakin

taloudellisina aikoina Helsingin Satamaa

pidetään luotettavana ja hyvänä yhteistyökumppanina”,

sanoo toimitusjohtaja

Kimmo Mäki.

Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä

tammi-maaliskuussa oli 2,58 miljoonaa

tonnia, josta tuontia 1,23 miljoonaa

tonnia ja vientiä 1,35 miljoonaa tonnia.

Tuonnin määrä ylitti viime vuoden

vastaavan ajankohdan yli viidellä prosenttiyksiköllä,

viennin määrän ollessa

niukasti viime vuoden tason yläpuolella

(+0,2 %).

Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä

yhteensä oli yli kaksi prosenttia suurempi

viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon

nähden.

Helsingin Sataman kokonaistavaraliikenteen

määrä kasvoi maaliskuussa viime

vuoteen verrattuna 2,5%. Kokonaistavaraliikenteen

määrä maaliskuussa oli

1,06 miljoonaa tonnia ja tammi-maaliskuussa

2,84 miljoonaa tonnia (+1,4 %).

Laivamatkustajien määrä maaliskuussa

oli 888 500, joka aikaisesta pääsiäisestä

johtuen on yli 14 prosenttiyksikköä

viime vuoden maaliskuuta suurempi.

Tammi-maaliskuun yhteenlaskettu matkustajamäärä

oli 2,25 miljoonaa matkustajaa,

joka on sekin 5,7 % enemmän kuin

viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Matkustajamäärän hyvää kehitystä selittää

osaltaan myös Itämerelle Helsinki-

Tallinna reitille maaliskuussa palannut

M/S Silja Europa. •

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 11


AEO-toimijan

kuljetusturvallisuus

AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen

tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen.

Mitä useampi kansainvälisen toimitusketjun osapuoli

hakeutuu AEO-toimijaksi, sitä laajemmin voidaan vaikuttaa

toimitusketjun turvallisuuteen koko ketjun osalta.

AEO-toimijan voidaan katsoa olevan luotettava toimija

Tulliin liittyvissä toiminnoissaan, sekä täyttävän myös

määrätyt vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat normit.

AEO-turvallisuusvaatimusten tavoitteena on pyrkiä estämään

luvaton pääsy tavaraan sekä siihen liittyvään tietoon ja

asiakirjoihin toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Teksti ja kuvat:

Minna Syri

Turvallisuusasiantuntija, Tulli

Kuljetusten turvallisuutta uhkaavat

riskit ovat hyvin laajaalaisia

työturvallisuudesta aina

ympäristöriskeihin saakka, mutta yrityksen

AEO-aseman kannalta oleellisimpia

ovat kuljetuksiin kohdistuvat rikosriskit.

AEO-toimijan toimintoihin kohdistuvat

vaarattomuuteen ja turvallisuuteen liittyvät

vaatimukset tähtäävät pääsääntöisesti

juuri rikosriskien hallitsemiseen ja

torjumiseen.

Rikollisuuden määrän kasvun myötä

myös kuljetuksiin kohdistuvat rikokset

ovat lisääntyneet aiemmasta, mikä

osaltaan toiminee pontimena suunniteltaessa

ja toteutettaessa kuljetusten

turvallisuuden parantamiseen tähtääviä

toimenpiteitä. Esimerkiksi vakuutusyhtiöillä

on olemassa selkeitä ohjeistuksia

kuljetusten rikosriskien hallitsemiseksi,

mutta lisäksi yritysten on hyvä huomioida,

että myös AEO-asemaan liittyvät

turvallisuusvaatimukset tähtäävät juuri

rikosriskien hallitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Oikein toteutettuina ja käytännön

toimintoihin integroituna AEO-turvallisuusvaatimukset

voivat toimia apuvälineenä

kehitettäessä yrityksen toimintoja

aiempaa turvallisempaan suuntaan.

AEO-valtuutuksen tavoitteena on tukea

yritystä sen toiminnoissa varmistamalla,

että kuljetusturvallisuuden ollessa hyvällä

tasolla, voi yritys keskittyä ydintoimintojensa

tehokkaaseen suorittamiseen.

Haasteena turvallisuusvaatimusten

jalkauttaminen

käytäntöön

Kuljetusalan toimintoja säädellään monin

eri laein ja asetuksin, ja uudet säädökset

mm. kuljettajien ammattipätevyyttä

koskien lisäävät vaatimuksia

entisestään. Omalta osaltaan haasteita

saattaa luoda myös AEO-turvallisuusvaatimusten

toteuttaminen sopusoinnussa

muiden alan toimintaa säätelevien

vaatimusten kanssa.

Yleisesti ottaen haasteet turvallisuusvaatimusten

toteuttamisessa voivat ainakin

osin aiheutua siitä, että yrityksen

toiminnan turvallisuuden parantamiseen

tähtäävien toimenpiteiden toteuttaminen

ei yleensä tuo suoraa taloudellista

etua, vaan päinvastoin aiheuttaa kustannuksia.

Lisäksi AEO-aseman tarjoamat

suorat edut ovat monille toimijoille edelleen

välillisiä etuja pienempiä, eli suoraa

taloudellista tuottoa AEO-asemasta voi

olla hankala mitata ja osoittaa. Yritysten

turvallisuuden tilan viemiseksi entistä

korkeammalle tasolle onkin tärkeää

pohtia, miten turvallisuudesta saataisiin

tehtyä myös kuljetusalalla aiempaa vahvempi

kilpailuvaltti, kuten monilla muilla

aloilla on jo tapahtunut.

12 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Turvallisuusvaatimuksia ei kannata

pitää ylimääräisenä lisähaasteena tai

pelkkänä taloudellisena kustannuksena,

vaan pikemminkin tulee pyrkiä

osoittamaan turvallisesti suoritettujen

toimintojen ennaltaehkäisevä vaikutus

epätoivottuihin tapahtumiin. Yrityksen

AEO-asemaan liittyvät toimintamallit

on tärkeää integroida kiinteäksi osaksi

yrityksen toimintoja ja prosesseja; esimerkiksi

yrityksen turvallisuusohjeiden

jäädessä irralleen yrityksen varsinaisista

toiminnoista, jäävät ohjeet helposti myös

viemättä käytäntöön. Pelkästään vaatimusten

täyttämiseksi laaditut kuvaukset

ja ohjeet eivät tuo yritykselle sitä lisäarvoa,

jonka ne käytäntöön vietynä voisivat

tuoda parantamalla yrityksen turvallisuuden

tilaa. On myös tärkeää mitoittaa

ja toteuttaa turvallisuuteen tähtäävät

toimintamallit tarpeenmukaiselle tasolle,

jotta ne eivät liiaksi vaikeuta varsinaisten

työtehtävien hoitamista – turvajärjestelyjen

ylimitoittaminenkaan ei siis ole toiminnan

sujuvuuden kannalta järkevää.

Vaatimusten toteuduttava

myös sopimusteitse

Turvallisuusvaatimusten toteuttaminen

voi olla haastavaa etenkin aloilla, joilla

alihankkijat hoitavat toimitusketjuun

liittyviä toimintoja. Toimitusketjuissa

kuljetukset ulkoistetaan yhä useammin

sopimuskumppaneille, ja myös kuljetussopimusten

ketjuttaminen on yleistä.

Ideaalitilanteessa kaikki toimitusketjun

jäsenet olisivat AEO-toimijoita, mutta

koska todellisuudessa tätä tavoitetta ei

yleensä ole mahdollista saavuttaa, vaatii

turvallisuusvaatimusten toteutumisen

varmistaminen tiivistä yhteistyötä ja

tietojen vaihtoa sopimuskumppaneiden

välillä.

Haasteita voi tuoda esimerkiksi AEOtoimijoita

koskeva vaatimus turvata

lastin koskemattomuus pysäköimällä

rahtiyksikkö turvalliselle alueelle.

Suomessa raskaalle liikenteelle

suunnattuja turvallisuusvalvottuja

levähdyspaikkoja on toistaiseksi hyvin

harvakseltaan, ottaen huomioon

maamme pitkät kuljetusetäisyydet.

Usein myös terminaalien suojatuilla

piha-alueilla yöpyminen on

kielletty, eikä yksiköitä saa jättää

yöksi alueen aitojen sisäpuolelle.

Tämä voi asettaa kuljetuksen suorittajan

hankalaan asemaan, kun

samalla täytyy huomioida ajo- ja lepoajoista

säädetyt vaatimukset, ja

toisaalta myös kuljetuksen tilaajalla

voi olla omat määräyksensä kuljetuksen

aikataulun osalta.

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 13


Alihankkijoiden suorittaessa AEO-toimijan kuljetuksia, tulee alihankkijayritysten

henkilöstön olla tietoisia AEO-aseman asettamista velvollisuuksista,

jotta tavaran ja tiedon koskemattomuus voidaan turvata.

Koska AEO-aseman tavoitteisiin kuuluvat

tavaran ja siihen liittyvän tiedon

koskemattomuuden turvaaminen koko

logistiikkaketjun osalta, jatkuu AEOtoimijan

vastuu tavaran koskemattomuuden

turvaamisesta myös silloin, kun

tavara ei suoranaisesti ole hänen hallussaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka

alihankkija hoitaisi tavaran kuljetukset,

tulee AEO-toimijan varmistua siitä, että

alihankkija toteuttaa toiminnoissaan

tarvittavia AEO-vaatimuksia. Lisäksi sopimusten

turvallisuusvaatimuksia määritettäessä

on tärkeää huomioida, että

AEO-mielessä riskinä ei niinkään ole tavaran

katoaminen, vaan ennen kaikkea

se, että ulkopuolinen taho voi päästä lisäämään

lastiin kuljetukseen kuulumatonta

tavaraa.

Erilaisten vaatimusten kirjaaminen

sopimuksiin ei sinänsä ole haastavaa

– vaikeampaa on valvoa ja todentaa,

että vaatimukset todella toteutuvat käytännössä.

Alihankkijoiden suorittaessa

AEO-toimijan kuljetuksia, tulee alihankkijayritysten

henkilöstön olla tietoisia

AEO-aseman asettamista velvollisuuksista,

jotta tavaran ja tiedon koskemattomuus

voidaan turvata. Turvallisuusvaatimusten

vieminen sopimuskumppaneiden

tietoisuuteen voi vaatia laajojakin

koulutuskokonaisuuksia, riippuen toki

sopimuskumppanin roolista toimitusketjussa

sekä sovituista vastuista koulutusten

järjestämisen osalta.

Turvallisuusvaatimusten toteutumisen

varmistaminen vaatii toimivaa ja tiivistä

yhteistyötä sopimuskumppanien välillä.

Tehokas kuljetuksiin

Turvallisuusvaatimusten

toteutumisen

varmistaminen

vaatii toimivaa ja

tiivistä yhteistyötä

sopimuskumppanien

välillä.

liittyvä poikkeamaraportointijärjestelmä

auttaa tiedon välittämisessä

ja ilmenneiden

ongelmatilanteiden

käsittelyssä.

Toteutuneiden poikkeamien

ja muiden

havaittujen ongelmien

käsitteleminen yhdessä

sopimuskumppanien

kanssa auttaa varautumaan ennalta

vastaaviin tilanteisiin, ja parhaassa tapauksessa

jopa ennaltaehkäisee poikkeamatilanteiden

toteutumista tulevaisuudessa.

Kun yrityksen tai sopimuskumppaneiden

havaitsemat poikkeamatilanteet

sisällytetään yrityksen säännöllisesti

suorittamaan riskienarviointiin, voidaan

poikkeamien johdosta suorittaa tarpeenmukaisia

toimenpiteitä riskien todennäköisyyden

ja seurausten hallitsemiseksi.

Kuljetusketjun riskien hallitsemiseksi

on siis tärkeää varmistua organisaation

sisäisen sekä ulkoisen tiedonkulun toimivuudesta.

Toimitusketjun turvallisuuteen

liittyvien vaarojen ja riskien tunnistamisvaiheessa,

ja myös

riskiarvion perusteella

suoritettavien turvallisuutta

edistävien toimenpiteiden

suunnittelussa,

on toimijoiden yhteinen

tahtotila oleellinen asia.

Yhteistyöllä toimitusketjusta

saadaan luotua

mahdollisimman turvallinen

kokonaisuus. Koska

ketju on yhtä vahva kuin

sen heikoin lenkki, edellyttää turvallisen

toimitusketjun luominen ja ylläpitäminen

kaikkien osapuolten sitoutumista

turvallisuuteen tähtääviin toimintamalleihin.


14 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Meriteollisuuden ja -logistiikan toimijoiden

odotettu kohtaaminen Navigate-messuilla

koittaa jälleen toukokuussa.

Digitaalinen murros puhuttaa Navigate-messuilla:

Korvaako robotti

kapteenin?

Navigate-messut kokoaa

toukokuussa Turkuun

koolle meriteollisuuden ja

-logistiikan kärkitoimijat

ja ajankohtaiset teemat.

Automatisaation lisäksi

aiheita ovat muun

muassa superrekkojen

kustannustehokkuus ja alan

kilpailu.

16 Kuljetus & Logistiikka 2/2016

Meriteollisuuden ja -logistiikan

kansainvälinen messutapahtuma

NaviGate Expo järjestetään

18.-19. toukokuuta Turun Messukeskuksessa.

Mukana on lähes 200 tärkeää

alan yritystä.

Messuilla on sen ensimmäisenä päivänä

vahvasti läsnä Puola, joka esittelee

omaa meriteollisuuden osaamistaan.

Vaihtoehtoisista energiaratkaisuista meriteollisuudessa

on samana päivänä oma

seminaarinsa, johon osallistuvat DNV GL,

Meriaura, Finferries, Langh Tech Oy Ab ja

Wärtsilä.

Torstaina on Meyer Turku Oy:n alihankintapäivä,

jonka yhteydessä järjestetään

seminaari radikaalista kilpailukyvyn ja

tuotantotehokkuuden parantamisesta.

Arktinen seminaari offshore-teemalla on

myös toisen tapahtumapäivän kärkiaiheita.

Ajankohtainen

automatisaatio

Navigate-messuilla pinnalle nousee väistämättä

Itämeren alueellekin etenevä meriliikenteen

automatisaatio; ovatko miehittämättömät

alukset tulevaisuutta lähivesillämme.

Aiheesta tullaan kuulemaan


Navigate-messuilla pohditaan muun muassa kuljetusmarkkinoiden

murrosta superrekkojen aikakautena.

Kulkevatko raaka-aineet satamiin entistä

kustannustehokkaammin?

Navigate-messut tarjoavat paljon

verkostoitumis- ja rekrytointimahdollisuuksia.

puheenvuoroja puolesta ja vastaan.

Lainopillisia näkemyksiä asiaan tarjoaa

merenkulkuun erikoistuneen Lexia

Asianajotoimisto Oy:n keskiviikkoinen

seminaari, jossa pohditaan meriteollisuuden

digitaalista murrosta.

Luvassa on vuoropuhelua miehittämättömien

alusten tarjoamista mahdollisuuksista

ja pohdintaa, miten digitaalisuus

muuttaa meriteollisuuden toimintaa

lähitulevaisuudessa: Korvaako

robotti kapteenin ja onko digitaalisuus

uhka turvallisuudelle?

Ensimmäisen messupäivän ohjelmistoon

kuuluu myös Turun yliopiston

järjestämä tiedeiltapäivä, jonka aiheena

ovat käynnissä olevat ajankohtaiset tutkimushankkeet.

Liikennemarkkinat

murroksessa

Turun Liikennepäivässä torstaina aiheena

on superrekkojen mahdollisesti

tuomat kustannussäästöt; saadaanko

suurilla rekoilla raaka-aineet tehtaalle ja

satamiin entistä kustannustehokkaammin.

Kestävätkö Suomen maantiet, ja

miten kilpailu alalla muuttuu?

Turun Liikennepäivän päättää professori

Lauri Ojalan vetämä paneeli,

jonka aiheena on kuljetusten markkinaehtoisten

muutosten vaikutus Suomen

logistiseen kilpailukykyyn. Paneelissa

pyritään ennakoimaan, millaisia markkinarakenteen

muutoksia HCT-rekoista

(High Capacity Transport) voi seurata

niin kumipyöräliikenteen sisällä kuin

VR:n ja kumipyöräliikenteen välillä.

– Viranomaisten myöntämissä kokeiluluvissa

selvitetään lähinnä isojen

rekkojen ympäristövaikutuksia, niissä ei

painoteta kustannustehokkuutta. Kiinnostavaa

on, miten superrekat vaikuttavat

markkinoihin. Kuinka paljon toimijoita

tarvitaan isommilla rekoilla tavaraa

liikutettaessa?

Lauri Ojala korostaa, että kyse on hitaasta

muutoksesta. Kestää vuosia ennen

kuin kalusto alkaa muuttua, jos HCT-rekat

osoittautuvat toimivaksi ratkaisuksi.

Eivätkä ne välttämättä tule soveltumaan

kaikkeen liikennöintiin. Taloudellisesti

paras ratkaisu ne ovat aloilla, joilla liikkuu

isoja yksikköjä, kuten metsäteollisuudessa.

Turun kauppakamarin järjestämässä

liikennepäivässä puhutaan myös kiskoliikenteen

muutoksista. Mitä kilpailu

rautatieliikenteessä tarkoittaa?

Kompassina

kohtaamisille

Turun Navigate-messuille osallistuu lukuisa

joukko alan toimijoita, kuten Meyer

Turku, Konecranes, Ramator, rikkipesureistaan

tunnettu Langh Oy, Elomatic,

Turun Satama, Enterprise Europe Network,

LOGY, SKAL, Finpro, Meriteollisuus

ry, Turun kaupunki ja Turun yliopisto.

Koko näytteilleasettajalista löytyy

Turun messukeskuksen nettisivuilta.

Koulutus- ja rekrytointitilaisuuksien

lisäksi Navigatessa on verkostoitumismahdollisuus

Navigate Matchmakingverkoston

kautta.

Navigate on maksuton meriteollisuuden

ja -logistiikan ammattitapahtuma,

joka järjestetään joka toinen vuosi Turussa.

Samaan aikaan kaupungissa on

toinenkin aiheeseen liittyvä tapahtuma,

sillä EMD eli Euroopan meripäivä sijoittuu

samaan ajankohtaan. •

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 17


Älypuhelinsovellus,

joka mullistaa konttikuljetuksen

käsittelyn satamissa

Sovellukset antavat käyttäjilleen kauan odotetun, tekniikkaan perustuvan tiedon rekkojen

kääntöajoista – tiedosta, joka on aiemmin ollut vaikeasti saatavilla.

”M

e tiedämme, että mikään

muu satama ei

mittaa kuljettajien

ajankäyttöä tällä tarkkuudella”, kertoi

Oaklandin sataman toiminnanjohtaja

Chris Lytle. ”Tämä poistaa arvailun toiminnasta,

ja antaa meille paremman ikkunan

sataman suorituskykyyn”.

Saatu suoritusarvo voi kuitenkin vääristyä

ulkoisten, kuljettajista riippumattomien

tekijöiden johdosta. Sataman

analyytikkojen mukaan satamatyöntekijöiden

työnseisaukset voivat vaivata jatkossakin

länsirannikon portteja.

Sovellukset, nimiltään DrayQ ja Dray-

Link, käyttävät hyödykseen Bluetooth,

WiFi ja GPS-tekniikoita. Sovellukset

kertovat kuljettajille terminaalin porteille

pääsyn jonotusajan sekä kuinka kauan

tavaran lastauksen voi odottaa kestävän.

Sovellukset antavat myös rahdin tilaajille

kuvan palkkaamiensa kuljettajien sijainnista

sekä tehokkuudesta.

Sataman edustaja kertoo, että sovelluksilla

haluttiin vastata tarkkojen nouto-

ja kuljetusaikojen kysyntään. Alan

puheessa nämä mittaukset tunnetaan

kääntöaikoina. Edustajan mukaan uudet

sovellukset voivat muuttaa satamien

konttikuljetuksen monella tapaa:

• Kuljettajat sekä rahdin omistajat voivat

vastaanottaa ajantasaista tietoa kääntöajoista.

Näiden perusteella toimintaa

voidaan ohjata sataman ruuhkahuippuja

välttäen.

• Satamat saavat kiistatonta tietoa terminaalien

suorituskyvystä rahdin omistajille.

Jos suurempaa tehokkuutta vaaditaan,

saatu tieto auttaa saavuttamaan

sen.

• Rahdin lähettäjät sekä kuljetusyritykset

voivat tarkkailla kuljettajien sijaintia ja

edistymistä reaaliajassa parantaakseen

lähetysten suunnittelua.

”Kuljettajat ymmärtävät, että konttien

siirtämisessä odotusaikojen tietämisestä

on paljon etua”, sanoo Taso Zografos, sovelluksen

suunnitelleen Leidos -yrityksen

edustaja. ”DrayQ on ensimmäinen

älypuhelinsovellus, joka näyttää reaaliaikaiset

arviot odotusajoista, kääntöajoista,

yhteenlasketuista ajoista ja jopa

odotusaikojen tiedossa olevista muutoksista”.

Dray:n käyttäjät voivat kirjautua sovellukseen

tarkastellakseen terkminaalin

odotusaikoja suoraan puhelimesta.

DrayLink puolestaan yhdistää sataman

kuljettajat lähettäjiin sekä kuljetuksia

suunnitteleviin yrityksiin. DrayLink

antaa palveluun rekisteröityneille kuljettajille

vahvistetut odotusaikaraportit,

sekä vahvistaa kuljettajan noudattavan

asetuksia, jotka vaaditaan satamaan pääsemiseksi.

Zografos kertoo sovelluksen tulevan

saataville Applen sekä Googlen sovelluskauppoihin

huhtikuun loppuun mennessä.

Lisäksi hän vahvistaa, että sovellusten

toimintaa tukevat Bluetooth sekä

WiFi -ratkaisut ovat jo käyttövalmiina,

asennettuna ja testattuna satamassa. •

https://www.draylink.com/

18 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


salonvaihtolavatehdas oy

Tukevia lavoja

järkevällä hinnalla.

LAVOJA

SUORAAN VARASTOSTA!

Pelkällä

salonvaihtolavatehdas Nyt kaikkiin lavoihin 6*1,5 2650 myös leasingoy

vaijerivedolla

Tukevia lavoja

järkevällä hinnalla.

Tukevia lavoja

Uusia malleja

Hinnat +alv.

– sileälaitaiset Hardox Romu -lavat

Yleislava:

– koneenkuljetuslavat Vaihtolavajuoksut

ammattikäyttöön

pohja 4 mm, laita 3 mm, koukku- ja vaijerivedolla

INP 180

pariovet, maahanlaskurullat,

T-hitsatuilla runkopalkeilla

koukku- ja vaijeriveto,

690

vakioväri Ral 5017

6*1,2 2480

Yleislava:

pohja 4 mm, laita 3 mm,

pariovet, maahanlaskurullat,

koukku- ja vaijeriveto,

vakioväri Ral 5017

6*1,5 2650

6*1,2 2480

Tervehdys lavankäyttäjät!

Valmistamme kaikki lavat ja muut tuotteemme

tehtaallamme Salossa, vain kotimaista

työvoimaa käyttäen.

390

Tervehdys lavankäyttäjät!

Valmistamme kaikki lavat ja muut tuotteemme

tehtaallamme Salossa, vain kotimaista

työvoimaa käyttäen.

salonvaihtolavatehdas oy

Tukevia lavoja

järkevällä hinnalla.

Ota

Tervehdys lavankäyttäjät!

yhteyttä

ja pyydä

tarjous!

Vaihtolavajuoksut

koukku- ja vaijerivedolla

INP 180

690

Pelkällä

vaijerivedolla

390

Lavamyyjät

Antti Laine, 044 987 Yleislava: 9578, antti@salonvaihtolavatehdas.fi

Matti Suomela, 040 683 9600, matti@salonvaihtolavatehdas.fi Vaihtolavajuoksut

koukku- ja vaijerivedolla

INP 180

pohja 4 mm, laita 3 mm,

www.salonvaihtolavatehdas.fi

pariovet, maahanlaskurullat,

oy

koukku- pariovet, ja maahanlaskurullat,

vaijeriveto,

vakioväri Ral 5017

6*1,5 2650

690

Ota

yhteyttä

ja pyydä

tarjous!

Valmistamme kaikki lavat ja muut tuotteemme

tehtaallamme Salossa, vain kotimaista

työvoimaa käyttäen.

Hinnat +alv.

Tervehdys Pelkällä lavankäyttäjät!

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 19

vaijerivedolla

Ota

yhteyttä

ja pyydä

tarjous!

Hinnat +alv.


Lännen reitti vahvistuu

Lakarin logistiikkakeskus

valmiina kasvavien

tavaravirtojen tuloon

Logistikas Oy:n uusi

logistiikkakeskus Rauman

Lakarin logistiikka- ja

teollisuusalueella on toiminut

viime syksystä lähtien.

Maaliskuussa vietettiin

keskuksen avajaisia, kun

myös laajennusosa valmistui.

Logistiikkakeskuksessa

on nyt 12 000 neliötä

ja yhteensä yli 19 000

kuormalavapaikkaa.

Teksti: Merja Maansalo, MM-viestintä

Kuvat: Sammeli Korhonen

Kahdessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin

lämpösäädeltyä tilaa 8 000 neliötä, josta

lattiavarastona on 1 700 neliötä. Toisessa

vaiheessa rakennettiin 4 000 neliön

lämmittämätön laajennusosa. Yhtiöllä

on rakennusoikeutta Lakarissa kaikkiaan

30 000 neliötä.

Uuden logistiikkakeskuksen avulla

yhtiö kykenee kehittämään liiketoimintaansa,

sillä esimerkiksi tila- ja käsittelytehokkuus

kasvavat merkittävästi.

Loistava sijainti

Lakarin logistiikkakeskus linkittyy valtatie-

ja rautatieverkostoon, Rauman

satamaan sekä Seaside Industry Park

-teollisuuspuistoon. Rauma on merikonttien

tavaraliikenteen johtava satama

länsirannikolla. Tavaraliikenteen odotetaan

kasvavan entisestään, kun sataman

eteläisen Rihtniemen meriväylän ja satama-altaan

syventämiset sekä konttiterminaalin

laajennus valmistuvat.

Kasvua näkyvissä

Väylän syventäminen ja sataman laajennustyöt

aloitetaan huhtikuun aikana.

Rihtniemen meriväylä on käytössä uudella

12 metrin kulkusyvyydellä vuoden

2017 lopulla.

- Odotamme sataman kehittämispro-

20 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


jektien lisäävän myös meidän palvelujemme

kysyntää. Logistiikkakeskuksemme

sijainti on optimaalinen, sillä satamasta

on Lakariin vain noin 7 kilometriä,

toimitusjohtaja Toni Brigatti toteaa.

Maantieliikennettä Lakariin sujuvoittaa

Luostarinkylän eritasoliittymä. Se

valmistuu tämän vuoden lopulla.

Aika ja hinta etuina

Logistikas Oy hoitaa Lakarissa muun

muassa asiakkaidensa konttien purkamiset,

tavaran varastoinnit sekä toimitukset

jälleenmyyjille. Asiakkaina on

isoja maahantuonnin tukkuliikkeitä ja

energiateollisuusyrityksiä.

- Lakarissa on tilaa myös uusille asiakkuuksille.

Pystymme palvelemaan kaiken

kokoisia toimijoita erittäin nopeasti,

joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Näkyy hinnoissa

Toni Brigatti huomauttaa, että Rauman

sataman investoinneilla on suora vaikutus

erityisesti kaukoviennin kuljetusten

hintoihin.

- Alusten koon kasvaessa kustannukset

kuljetettua yksikköä kohti laskevat

merkittävästi, mikä lisää Lännen reitin

houkuttelevuutta niin tuonti- kuin vientisatamana.

Lännen merireitti on jo nyt nopea ja

edullinen etenkin Satakunnan, Pirkanmaan,

Keski-Suomen, Pohjanmaan sekä

muun Etelä-Suomen alueille. •

Kysy lisää palveluistamme:

Myyntijohtaja Petri Impola

petri.impola@logistikas.fi

+358 40 584 1211

Myyntipäällikkö Kari Sjöberg

kari.sjoberg@logistikas.fi

+358 40 862 7005

Uusi teräksen toimitusketju

Uusien tilojen lisäksi Logistikas Oy on

lisännyt myös palvelutarjontaansa. Logistikas

Hankinta Oy loi uudenlaisen teräksen

toimitusketjun. Palvelukonsepti

on suunnattu telakoille, konepajoille,

kokoonpanofirmoille ja rakennusteollisuudelle.

Asiakkaat saavat teräslevyjä ja

-profiileja esikäsiteltyinä suoraan omaan

tuotantoonsa toimitettuina.

Yhdeltä luukulta

Hoidamme asiakkaiden puolesta muun

muassa teräshankinnat, dokumentoinnit,

esikäsittelyt, varastoinnit ja kuljetukset.

Suurimpia hyötyjä asiakkaalle

ovat helppous, kustannustehokkuus,

terästoimitusten nopeus ja joustavuus

sekä terästuotteiden varmistettu laatu.

Punaisena lankana ovat volyymietu ja

win-win -periaate. Mitä useampi yritys

keskittää Logistikas Hankinta Oy:lle teräshankintojaan,

sitä kannattavammin

ne pystyvät toimimaan.

Kysy lisää:

Hankintajohtaja Sakari Varjonen

sakari.varjonen@logistikas.fi

+358 40 520 5452

Yksikön päällikkö, Rauma

Juha Hauta-Heikkilä

juha.hauta-heikkila@logistikas.fi

+358 40 721 8414

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 21


Eurooppa

haltuun

Tanskalainen Blue Water Shipping panostaa laadukkaaseen ja kattavaan palveluun Euroopan

maanteillä. Rekkakuljetus on edelleen merkittävin kuljetusmuoto Euroopan sisäisessä liikenteessä

sen kustannustehokkuuden ja toisaalta joustavuuden vuoksi.

V

aikka pääosa Blue Waterin lähes

1000 trailerin kalustosta

kuljettaa päivittäin ns. ”General

cargoa”, palvelee rekkaliikenne myös

muiden liiketoimintayksiköiden tarpeita.

Reefer-osaston hallussa on runsaasti

lämpösäädeltyjä trailereita, joilla hoituvat

esimerkiksi elintarvikekuljetukset.

Projektiyksikön käyttöön voidaan varata

yhdellä kertaa iso määrä trailereita asiakkaan

tuotantolinjan siirtoon maasta

toiseen.

Blue Waterin Manner—Euroopan liikenteestä

vastaavaan Jouko Hinnerichsenin

mukaan strategiana on nyt

vahvistaa entisestään jalansijaa Euroopassa.

- Olemme neuvotelleet uusia yhteistyösopimuksia

ulkomaisten kumppanien

kanssa. Esimerkiksi Espanjan ja Portugalin

liikenteemme kasvoi uuden yhteistyöverkoston

myötä merkittävästi, ja samaa

kasvua on saavutettu myös Saksan

ja Benelux-maiden osalta”.

Compass Web Booking nopeuttaa kuljetustilauksen

tekemistä.

Tiedonkulku pääosassa

Nykypäivänä pelkkä fyysinen tavaran

liikkuminen ajallaan ei enää riitä – se

on jo itsestäänselvyys. Myös tiedon pitää

kulkea oikea-aikaisesti. Blue Water on

panostanut informaation kulkuun sekä

kotimaassa, että muualla Euroopassa.

Rahdin kulkua seurataan sähköisesti

monella eri tapaa: Trailereissa on GPStunnistin

ja autojen sijainnit näkyvät

sähköisessä karttaohjelmassa reaaliaikaisesti.

Sekä lähtö-, että määrämaassa

on käytössä sähköinen EDI-liikenteeseen

perustuva järjestelmä, joka mahdollistaa

statustietojen välittämisen kaikille osapuolille.

Näin asiakas saa automaattisesti

tiedon lähetyksen noudosta tai jakelusta.

Kompassin tarkkuudella

Compass on Blue Waterin itse kehittämä

web-sovellus, johon kaikki rahtidata saadaan

keskitetysti tallennettua. Compass

osaa vastaanottaa lähtö- ja määräpaikkojen

kuittaukset statustiedoista, ja toisaalta

se on kytkettynä suoraan Blue Waterin

operatiiviseen ohjelmaan. Compassiin on

mahdollisuus avata asiakkaalle internetselaimella

toimiva yhteys, jolloin asiakas

näkee omat rahtitietonsa, liikenteessä

olevat lähetykset, lähetyshistorian raportointia

varten, jne. Compass Web Booking

mahdollistaa asiakkaalle sähköiset

buukkaukset mihin vuorokaudenaikaan

tahansa. Sähköisessä buukkauksessa

voidaan käyttää valmiiksi luotuja osoitetietoja

tai kopioida vanhoja lähetyksiä,

jolloin ainoastaan päivitetään tavaratiedot

lähetykselle. Näin buukkauksen tekeminen

on huomattavasti helpompaa ja

nopeampaa kuin perinteinen puhelin- tai

sähköpostiliikenne, ja inhimillisten virheiden

mahdollisuus pienenee. •

22 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Kaskisten sataman

liikenne moninkertaistui

2000-luvulla

Kaskisten hyvin

suunniteltu ja moderni

satama takaa turvallisen

ja kustannustehokaan

tavarankäsittelyn.

Maa- ja laituritoiminnot

on luontevasti pystytty

erottamaan toisistaan.

Näin mahdollistetaan myös

suurien kertaerien häiriötön

liikkuvuus eri kuljetusmuotojen,

varastojen ja laivojen

välillä. Sataman välittymässä läheisyydessä

löytyy myös laajoja vapaita

alueita erilaiselle teollisuudelle ja liiketoiminnalle.

Tämä takaa sataman tulevaisuuden

kehitysmahdollisuuksia. Satamaan

onkin hiljattain käynnistynyt

bioenergiaterminaali ja erikoispuutavara

valmistava yritys.

Kaskisten satama on myös TEN-T

kattavan verkon satama joka tarkoittaa,

että satama on osaa EU:n liikenne-

ja väyläverkostoa. Satama on

monen muun satamaan verrattuna

rakennettu erillään asutuksesta mahdollistaen

esteettömiä liikenneyhteyksiä

suoraan satamaan. Seinäjoelta

tuleva junarata palvelee sataman lisäksi

Kaskisissa olevaa Metsä Boardin

tehdasta. Verrattain uusi tehdas

tuottaa yli 300 000 tonnia kemihierrettä

vientiin vuodessa ja on alueelle

merkittävä työllistäjä.

Kaskisten sataman liikenne moninkertaistui

2000-luvulla. Kasvun

takaa löytyy mittavia investointeja ja

toimivaa yhteistyötä sataman eri toimijoiden

välillä.

24 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Nyt sataman monipuoliset tilat

ja alueet nopeuttavat ja tehostavat

tavarankäsittelyä luoden teollisuudelle

loistavat sijoittumis- ja kehittymismahdollisuudet.

Satamaa kehitetään

määrätietoisesti myös jatkossa

tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Uutta säännöllistä laivaliikennettä

on myös käynnistetty Kaskisten ja

esim. Englannin Hull:in, Saksan Lübeckin

ja Ruotsin Vallvikin välillä.

Baltic Bulk Oy aloittilogistiikkapalvelujen

tuottamisen vuonna 1991

Kaskisten satamassa. Toiminta laajeni

nopeasti maataloustuotteiden

kuten viljan ja rehuraaka-aineiden

varastointiin.

Tänään Baltic Bulk sisaryhtiöineen

toimii viidessä eri satamassa

ja yhdessä sisämaaterminaalissa

palvellen monipuolisesti bioenergian

tuottajia ja käyttäjiä sekä elintarvike-,

rehu-, paperi-, rakennus-,

kemian-, ja metalliteollisuutta bulkmateriaalien

satamavarastoinnissa

ja kuljetuksissa. Suuren ja modernin

Kaskisten terminaalin kautta kulkee

puolet

Revisol Oy on sataman nosturiopera-attori

ja bioenergiaterminaalin

pyörittäjä. Revisolilla on terminaaleja

myös Vaasassa, Seinäjoella ja

Rovaniemellä. Kaskisten haketerminaalista

myytin viime vuonna noin

40 GWh edestä haketta.

Baltic Tank Oy on erikoistunut

erilaisten nestebulktuotteiden (kemikaalit,

öljyt, biopolttoaineet päälyspigmentit,

ravintorasvat sekä

muut nestemmäiset elintarvikkeet)

varastointi- ja käsittelypalvelujen

tuottamiseen.

Oy Silva Shipping Ab on vuonna

1920 perustettu satamapalveluja

tuottava yritys. Yhtiöllä on Kaskisten

satamassa käytössään 500

metriä laituritilaa ahtaustyöhön, ja

laiturialueen välittö-mässä läheisyydessä

löytyy 38.000 m2 katettua varastotilaa.

Silva Shipping on täyden

palvelun satamaoperaattori.

Laivojen ahtaustyö Silva Shipping

hoitaa konventionaalisesti hydraulisilla

satamanostureilla, joissa on automaattiset

nostoelimet. Silva Shipping

on erikoistunut sahatavaran- ja

jalosteiden, suursäkkien ja muiden

yksikkötuotteiden käsittelyyn. •

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 25


Logistiikan toisinajattelija

Vanhojen, totuttujen ajourien

murtaminen logistiikassa voi

tuoda tilaajalle kymmenien

prosenttien säästöt ja silti

kuljetusyrittäjäkin toimii

kannattavasti. Tämä on jo

käytäntöä Exclusive Logistics

Finland Oy:lle, täyden palvelun

kuljetusammattilaiselle.

-T

ärkeintä on uskaltaa ajatella

uudella tavalla ja kokeilla totutusta

poikkeavia toimintatapoja.

Haluamme yhteistyökumppanina

tuottaa täysin uudenlaista lisäarvoa asiakkaillemme

kehittämällä sekä asiakkaan

että omia prosessejamme kokonaisuutena,

ei yksittäisinä suorituksina, korostaa

toimitusjohtaja Roni Penttilä.

Kuljetusalalla on vuosikymmenien

perinteet ja totutut toimintatavat. Näin

yritysten välinen kilpailu on ollut pääosin

hintakilpailua sen sijaan, että olisi

kehitetty kuljetuksia osana isompaa yritystoiminnan

kokonaisuutta. Yksittäiset

osaprosessit ovat voineet toimia tehokkaastikin,

mutta kukaan ei ole johtanut

tai kehittänyt kokonaisuutta, josta olisi

ollut saatavissa enemmän hyötyjä kaikille

osapuolille.

– Olemme olleet mukana mm. uudistamassa

kunnan ruokahuollon logistiikkaa,

mitä oli hoidettu vuosikymmeniä totutulla

tavalla. Ulkopuolisena katsoimme

tilannetta aivan uudesta näkökulmasta ja

toteutuksemme poikkesi täysin aiemmasta.

Pystyimme tarjoamaan palvelut 40

prosenttia aiempaa tasoa halvemmalla,

mutta silti meillekin kannattavasti. Tilaaja

sai uudesta toimintamallista lisäarvoa

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi


myös muille tasoille organisaatiossaan,

kertoo Penttilä. Hän korostaa

isojen kokonaisuuksien näkemisen

tärkeyttä:

– Kun yhteen logistiikkaprosessiin

yhdistetään toinen olemassa oleva

prosessi ja tämä kokonaisuus uudistetaan,

saavutetaan suuria säästöjä.

Me pyrimme synergiaetuihin

mm. yhdistämällä asiakkaittemme

toimintoja, jolloin kaikki osapuolet

hyötyvät.

Exclusive Logistics on uusi, pääosin

Etelä-Suomessa ja nyt myös Virossa

toimiva toisinajatteleva kuljetusliike

ja liikennöitsijäverkosto. Sen

intohimona on viedä kuljetusalaa

sekä asiakkaiden toimintamalleja

eteenpäin kehittämällä innovatiivisia,

laskimella todennettavia uusia

toimintamalleja. Esimerkiksi kuljetuspäällikkö

saattaa pk-yrityksessä

tehdä paljon muutakin kuljetusten

vähäisyyden vuoksi.

Kuljetuspäällikön osaamisen voi

ostaa palveluna, jolloin bonuksena

tulee laaja-alainen näkemys logistiikasta

ja kokemusta erilaisista, muilla

aloilla tehdyistä ratkaisuista, muistuttaa

Penttilä. •

WWF Suomi ja Tallink käynnistivät

keräyksen itämerennorpan suojeluun

WWF Suomi ja Tallink aloittivat lahjoituskampanjan itämerennorpan hyväksi.

Lahjoittajien nimistä muodostetaan Tallinkin uudelle Megastaralukselle

digitaalinen teos. Tavoitteena on kerätä 25 000 euroa.

Keräyksen tuotoilla rahoitetaan konkreettisia

tutkimusprojekteja, joiden avulla

parannetaan norppakannan kokoarvion

luotettavuutta. Tietoa norpista saadaan

esimerkiksi laskemalla yksilöitä lentokoneesta

ja veneestä käsin, selvittämällä

norppakannan tarkempaa tilaa huonosti

tunnetuilla alueilla sekä tutkimalla, missä

norpat liikkuvat ja miten ne valitsevat

elinympäristönsä.

WWF suojelee norpan elinympäristöä,

Itämerta, esimerkiksi työskentelemällä

rehevöitymisen ja öljyvahinkojen torjumiseksi.

Norppa on arktinen laji, joka on pesinnässään

riippuvainen jäästä ja lumesta.

Ilmastonmuutos on nykyisin norpan

uhista suurin. Esimerkiksi Saaristomerellä

jäätalven keskimääräinen kesto on

hupenemassa muutamasta kuukaudesta

muutamaan viikkoon. Se ei riitä norpan

pesintään.

Lahjoituksen voi tehdä osoitteessa

oma.wwf.fi/tallink-fin. Pienin lahjoitussumma

on 5 euroa. Jokainen lahjoituksen

tekijä kutsutaan kirjoittamaan nimensä

digitaalisesti Tallinkin uudelle Megastaralukselle.

Sisääntuloaulan jättinäytölle

muodostetaan kuva keräystä tukeneiden

ihmisten nimistä. •

Rekisteröidy

kävijäksi!

navigate.fi

Kohtaamispaikka

meriteollisuuden ja merilogistiikan

ammattilaisille

Turku, Finland

Suomalainen meriteollisuus perustuu maailmanluokan

osaamiseen ja innovaatioihin. NaviGate esittelee poikkitieteellisen

ja mielenkiintoisen näkökulman alan teollisuuteen ja logistiikkaan.

Puheenaiheina ovat mm. digitalisoituminen, rekrytointi ja

tulevaisuuden energiaratkaisut ja pääpuhujina alan johtavat

ammattilaiset. Mukana on lisäksi yli 200 näytteilleasettajaa.

Tervetuloa meriteollisuuden

näköalapaikalle toukokuussa 2016!

PÄÄTEEMAT

Yhteistyössä

Meriteollisuus

Merilogistiikka

Merenkulku

Myyntipäällikkö Sami Pietilä p. 040 503 6292

Projektipäällikkö Krista Ahonen p. 050 5949 641

Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku • www.navigate.fi

Korkealaatuisia

seminaareja ja

koulutuksia. Tule ja

kehitä osaamistasi!


Rolls-Roycen visiot

miehittämättömistä

aluksista

Rolls-Roycen johtama edistyneiden miehittämättömien alusten

AAWA-hanke (Advanced Autonomous Waterborne Applications

Initiative) on julkistanut visionsa siitä, miten kauko-ohjatut ja

miehittämättömät alukset toteutuvat ja miten ne muuttavat

merenkulkuteollisuutta.

-M

iehittämättömät alukset

ovat merenkulun tulevaisuutta.

Aivan kuten

älypuhelimet, älylaivat tulevat mullistamaan

laivojen suunnittelun ja käytön,

sanoo Rolls Royce Marinen pääjohtaja

Mikael Mäkinen.

- Miehittämättömät ja kauko-ohjattavat

alukset saattavat määritellä uudelleen

koko merenkulkualan ja siellä

toimivien roolit. Tällä voi olla vaikutusta

laivayhtiöihin, laivanrakentajiin, merenkulkujärjestelmien

tarjoajiin sekä mui-

28 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


den alojen teknologiayrityksiin erityisesti

autoalalla, sanoo Turun yliopiston

CCR Tutkimuspalveluiden kehityspäällikkö

Jouni Saarni.

Jatkuva, tosiaikainen etävalvonta

tuo alukset entistä tiiviimmin osaksi

yritysten logistiikka- ja toimitusketjuja.

Yritykset voivat tällöin käyttää koko laivastoaan

mahdollisimman tehokkaasti,

mikä tuo kustannussäästöjä ja tehostaa

liiketoimintaa. Samalla on mahdollista

luoda uusia merenkulkupalveluita, kuten

uusia liittoumia, laitteiden ja muiden

resurssien yhteiskäyttöä ja vuokraamista

ja verkossa toimivia rahtipalveluita.

Osa näistä palveluista tukee nykyisiä

toimijoita, mutta osa tulee muuttamaan

markkinoita. Uudet toimijat voivat ottaa

haltuunsa suuriakin markkinoita samalla

tavoin kuin Uber, Spotify ja Airbnb

ovat tehneet muilla aloilla.

- Teknologia kauko-ohjattavia ja miehittämättömiä

aluksia varten on jo olemassa.

Anturiteknologia on luotettavaa

ja jo kaupallisesti saatavilla. Päätöksentekojärjestelmiin

tarvittavat algoritmit

–aluksen ”virtuaalinen kapteeni” – ovat

lähes valmiita. Haasteena on löytää

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 29


Kyberturvallisuus on myös olennaista miehittämättömien ja

kauko-ohjattavien turvallisessa alusten toiminnassa.

paras tapa yhdistää niitä kustannustehokkaasti

merenkulussa, sanoo Jonne

Poikonen, vanhempi tutkija Turun

yliopiston Technology Research Centre

-yksiköstä. Poikonen johtaa hankkeen

teknologiatutkimusta yhdessä Tampereen

teknillisen yliopiston tohtorin, Mika

Hyvösen kanssa.

Hanke selvittää myös sitä, miten nykyisiä

viestintäteknologioita voidaan

parhaiten hyödyntää alusten kauko-ohjaamisessa.

Hankkeessa on luotu simulaatio

aluksen ohjausjärjestelmästä, joka

liitetään satelliittiyhteyteen sekä maalla

toimiviin viestintäjärjestelmiin. Sen

avulla voidaan tutkia koko viestintäjärjestelmän

käyttäytymistä.

Jotta viranomaiset, varustamot, laivojen

operaattorit, merenkulkijat sekä

suuri yleisö hyväksyisi kauko-ohjattavat

ja miehittämättömät alukset, niiden on

oltava vähintään yhtä turvallisia kuin nykyiset

alukset.

- Merenkulkuteollisuudessa arvioidaan

riskejä jo melko järjestelmällisesti

ja kattavasti. Uudet teknologiat vaativat

kuitenkin syvää ja laajaa ymmärrystä

uudenlaisista riskeistä, joihin kuuluu

sekä tunnettuja että tuntemattomia riskejä.

AAWA-hanke kartoittaa ja tutkii

näitä riskejä sekä kehittää tapoja niiden

ratkaisemiseksi, sanoo Aalto-yliopiston

vanhempi tutkija Risto Jalonen, joka

johtaa hankkeen turvallisuusosiota.

Kyberturvallisuus on myös olennaista

miehittämättömien ja kauko-ohjattavien

turvallisessa alusten

Kysymys ei ole,

toteutuvatko

miehittämättömät ja

kauko-ohjatut alukset,

vaan milloin ne

toteutuvat.

toiminnassa. Hanke

kartoittaa muiden

alojen parhaita toimintatapoja

ja soveltaa

niitä merenkulkuun.

Tuloksien

perusteella tehdään

suosituksia sääntelyviranomaisille

ja

luokituslaitoksille, jotka luovat standardeja

alusten toimintaan.

Säännöt ovat ensiarvoisen tärkeitä

miehittämättömien ja kauko-ohjattavien

alusten kehitykselle, kertoo Åbo Akademin

dosentti Henrik Ringbom, joka vetää

hankkeen oikeudellista osaa.

- Työtä on tehtävä kaikilla sääntelyn

tasoilla, jotta miehittämättömien ja kauko-ohjattavien

alusten käyttö toteutuisi.

On tutkittava kansalliset oikeudelliset

haasteet ensimmäisen koealuksen rakennuksessa

ja toiminnassa ja samalla

pidettävä mielessä tarvittavat muutokset

Kansainvälisen merenkulkujärjestön

säädöksiin. Lakia voidaan muuttaa, jos

on poliittista tahtoa.

Miehittämättömien alusten vastuukysymykset

vaihtelevat valtioittain, mutta

vaikuttaa siltä, ettei sääntelyyn tarvita pikaisia

muutoksia. Täytyy myös selvittää,

miten muut vastuusäädökset,

kuten tuotevastuu,

vaikuttavat perinteisiin

merenkulun vastuu- ja vakuutussääntöihin.

Turun

yliopiston oikeustieteellisen

tiedekunnan tutkijat

etsivät vastauksia näihin

kysymyksiin.

- Tämä hanke on erinomainen

mahdollisuus vahvistaa Suomen

meriklusterin asemaa maailman

johtavana merenkäynnin kauko-ohjausteknologian

osaajana, sanoo Tekesin

johtava asiantuntija Rauli Hulkkonen.

Tekes rahoittaa hanketta.

Kysymys ei ole, toteutuvatko miehittämättömät

ja kauko-ohjatut alukset, vaan

milloin ne toteutuvat.

- Tämä työ tukee alusten kehitystä, ja

projektin lopussa meillä on esiteltävänä

ensimmäinen koealus. Kauko-ohjattu

alus on kaupallisessa käytössä vielä tämän

vuosikymmenen aikana, sanoo

Rolls-Roycen innovaatiojohtaja Oskar

Levander. •

30 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


TRX500FPE T3

TRAKTORIMÖNKIJÄ ON NYT TÄÄLLÄ.

AJA LAILLISESTI TIELLÄ!

(T-ajokortti / ikä 15 vuotta)

Sh.

10 490 €

Pitkään odotettu uutuus traktorimönkijöihin on nyt saapunut.

Uudessa TRX500FPE T3 -mallissa yhdistyvät kaikki, mitä suomalainen

käyttäjä tarvitsee liikkuessaan tiellä, maastossa ja työtehtävissä.

Tässä mönkijässä yhdistyvät kaikki ne toiveet, joita suomalainen

käyttäjä on asettanut laatumönkijälle.

✪ Elektroninen Honda EPS -ohjaustehostin

✪ Nappiohjattava tasauspyörästön lukko

✪ Taloudellinen ja luotettava

✪ Matala painopiste. Ei kaadu, vakaa ajettava kaikissa olosuhteissa

✪ Edullinen huoltaa ja omistaa

HONDA ATV -MALLISTO alkaen 3 290 €

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:

HONDAMÖNKIJÄT.FI

facebook.com/hondmonkijat

youtube.com/hondamcfinland

Puh. 020 7757 200


Konttien merikuljetuksilla

edessä vaikea vuosi

Konttien merikuljetuksien

hinnat Aasian satamista

Pohjois-Eurooppaan ovat

laskeneet jo 78 % tämän

vuoden aikana.

Tiedot perustuvat Shanghain

konttien rahtauksen kuluja

seuraavaan indeksiin (SCFI)

V

iimeisen viikon aikana hinnat

ovat pudonneet vielä 6,9 prosenttia,

jonka johdosta 20-jalkaisen

kontin (TEU) laivaus maksaa

enää 271 dollaria, kun vuoden alussa

tästä joutui vielä maksamaan 1232 dollaria.

Tämä oli jo toinen peräkkäinen viikko,

kun rahtien hinnat laskivat maailman

kiireisimmällä reitillä. Nykyistä hintatasoa

pidetään yleisesti rahtilaivoja operoiville

yrityksille tappioita aiheuttavana

tasona. Yritykset kuljettavat Aasiasta

Pohjois-Eurooppaan kulutustuotteita

aina taulutelevisiosta urheiluvälineisiin.

Kuluneen viikon aikana konttien

merikuljetuksien hinnat Aasiasta Välimeren

alueelle laskivat myös 6,6 %, Yhdysvaltojen

länsirannikolle 9,3 % sekä

Yhdysvaltojen itärannikolle 4,8 %.

”Konttien merikuljetuksilla on vastassaan

kauhea vuosi. Rakenteellinen

hidastuminen maailmanlaajuisessa

kaupankäynnin määrässä, historiallisen

matalat merikuljetuksien hinnat sekä

jatkuvasti kasvava kapasiteetti voivat

johtaa jopa 6 miljardin dollarin tappioihin

alalla”, toteaa Merenkulun konsulttiyritys

Drewry huhtikuun alussa kirjoittamassaan

muistiossa.

Kööpenhaminassa sijaitseva markkinajohtaja

Maersk Line julkaisi helmikuussa

raportin, jossa kerrotaan 183

milj. dollarin tappioista vuoden 2015

neljännen vuosineljänneksen aikana.

Tämä oli ensimmäinen kerta vuoden

2012 alun jälkeen, kun yhtymä raportoi

negatiivisesta tuloksesta vuosineljänneksellä.

Maersk Linella on 15 prosentin markkinaosuus

merikuljetuksista, ja se on osa

tanskalaista A.P. Moller-Maersk -laivaus

ja öljy-yhtymää. Yhtymä hallitsee kokonaisuudessaan

jopa yhtä viidesosaa kaikista

Aasian ja Euroopan välisistä konttien

merikuljetuksista. •

32 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


SKUBA SUOMI OY

Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR

raskaan kaluston varaosat

laaja valikoima

merkkiin kuin merkkiin

Lappeenrannassa

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta

Puh. 010 229 3090

Joensuussa

Avainkuja 3, 80100 Joensuu

Puh. 010 229 3095

Kokkolassa

Indolantie 27, 67600 Kokkola

Puh. 010 229 3098

Oulussa

Kiilletie 1, 90630 Oulu

Puh. 010 229 3099

Vantaalla

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa

Puh. 010 229 3080

Tampereella

Kaskimäenkatu 2B, 33900 Tampere

Puh. 010 229 3081

Seinäjoella

Runkotie 38, 60100 Seinäjoki

Puh. 010 229 3088

Lahdessa

Laatukatu 8, 15680 Lahti

Puh. 010 229 3086

Turussa

Uusi osoitteemme on Orikedonkatu 21

(Polttolaitoksenkatu 4:n kulmauksessa)

Puh. 010 229 3082

Katso uudistuneet sivumme:

www.skuba.fi


LinnaSteelin 102 metriä pitkä

konepaja mahdollistaa pitkien osien

kokoonpanon.

Oma konepaja ja

betonivalimo ovat laadun

tae teräsrakentamisessa

Hämeenkoskelainen LinnaSteel on rakentanut yli 1 000 hallia,

joista useita käytetään logistiikka- ja kuljetusalalla.

Niiden kantavana voimana on teräsrungon lisäksi hyvä

suunnittelu, yli 30 vuoden ammattikokemus,

oma konepaja ja betonivalimo.

Kun pohtii oman kone-, varasto-,

tai teollisuushallin rakentamista,

aika monella on

mielessä ainakin seuraavat kolme asiaa:

Hallin pitäisi olla kestävä ja tiivis. Sen

pitäisi valmistua ripeästi, sillä rakentamisvaiheeseen

sidotulle pääomalle toivotaan

nopeasti tuottoa.

Hämeenkoskelainen LinnaSteel Oy on

täyttänyt näitä toiveita yli 30 vuotta, sillä

yrityksen pystyttämiä teräsrunkoisia

halleja on noussut ympäri Suomea jo yli

1 000 kappaletta. Joitakin on tehty Nor-

34 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


LinnaSteelin omalla konepajalla

Hämeenkoskella hitsatut rungot

kuljetetaan työmaille ympäri Suomea.

jassa asti. Viime aikoina halleja on rakennettu

25 - 30 kappaleen vuosivauhtia.

– Ja kaikki ovat yhä pystyssä, LinnaSteelin

rakennesuunnittelija Timo Koskinen

huomauttaa.

LinnaSteel suunnittelee ja rakentaa

monipuolisesti liike-, tuotanto- ja vapaaajantiloja.

Veko-teräshallit perustuvat

teräsrunkoon, joka on nopea pystyttää.

Rungon lisäksi LinnaSteel rakentaa haluttaessa

koko rakennuksen valmiiksi,

avaimet käteen -periaatteella.

Aikataulut selvillä

Rakennusalalla tilaajan haasteena ovat

olleet rakennusyritykset, jotka pysyvät

pystyssä tuskin pidemmän rakennusprojektin

verran. Moni poistuu alalta vähin

äänin parin – kolmen vuoden työuran

jälkeen.

– Rakentamisen kokonaiskustannuksia

on vaikea hallinnoida. Asennukseen,

tekniikkaan, työnjohtoon liittyviä piilokuluja

on paljon. Ne pitää osata ennakoida,

LinnaSteelin Jussi Koskinen

sanoo.

LinnaSteelillä paletti on hallussa paitsi

iän tuoman kokemuksen myötä, myös

siksi, että yrityksellä on oma konepaja,

betonivalimo ja suunnittelu. Konepajassa

kymmenen asentajaa työstää, hitsaa

ja maalaa teräsrakenteet. Yritykselle on

myönnetty CE-hyväksyntä vaativassa

EXC4-luokassa. Se tarkoittaa laadun jatkuvaa

ulkopuolista valvontaa.

– Oma valimo ja suunnittelu ovat

meille suuri vahvuus. Niiden takia pystyn

sanomaan asiakkaalle, että homma

on esimerkiksi kolmen viikon kuluttua

hoidettu. Jos asiat pitäisi tilata ulkopuoliselta

toimijalta, voi olla, että työ

olisi tehty puolen vuoden kuluttua, Jussi

Koskinen kertoo.

Pätevät tekijät tunnetaan

Moni rakennusalan yrittäjä on siirtänyt

töitä alihankkijoille. Teräsrakentamisessa

se ei Koskisten mielestä toimi.

– Kyllä sitäkin joskus kokeiltiin, mutta

tuttu asennusporukka on paras. He ovat

tehneet meille kymmenen vuotta hommia

ja osaavat työnsä.

Timo Koskinen kertoo

isänsä aloittaneen

yritystoiminnan aikoinaan

tekemällä pihattoja,

jotka kuuluvat nekin yhä

LinnaSteelin tarjontaan.

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 35


Kymmenen vuotta on kuitenkin vielä

lyhyt aika, jos vertaa konepajan puolella

virheetöntä saumaa hitsaavaa 67-vuotiasta

Eero Heinosta. Hän tuli Koskisille

töihin nuorena, heti ammattikoulusta

päästyään, eikä oikein malttanut

koskaan jäädä eläkkeelle.

– Eero sanoi, että kotona on tylsää,

joten hän tulee mieluummin välillä töihin.

Pysyy kuulemma paremmin kunnossa.

Jossain vaiheessa Eero oli puoli

vuotta Lahdessa töissä, mutta tuli sen

jälkeen takaisin, Timo Koskinen kertoo.

Töissä on konkarien lisäksi nuorempaa

väkeä, parikymppisiäkin. Näin

Jussi (vas.) ja

Timo Koskisen luotsaama

LinnaSteel tekee myös

teräsrakennesuunnittelua

sekä vanhojen

teräsrakenteisten hallien

runkotarkastuksia ja

korjaussuunnitelmia.

Tutustu myös lehden

nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

36 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


vanhemmat pystyvät neuvomaan ja

ammattitaito siirtyy eteenpäin.

– Taitavat kyllä joskus nuoremmat

neuvoa vanhempia, Jussi Koskinen

hymyilee.

Kaikilta hitsaajilta löytyvät tarvittavat

hitsausluokat. Henkilökunnassa

on Fise Oy:n pätevyyden hankkineet

teräsrakenteiden suunnittelija, teräsrakennetehtaan

työnjohtaja ja TRY:n

hyväksymä palosuojamaalari.

Yhä useampi hankkii

siltanosturin

Teräsrakentamisen laatu on yleisesti

ottaen Suomessa parantunut viimeisen

kymmenen vuoden aikana. Asiakkaat

saavat entistä kestävämpiä ja

energiaa säästävämpiä rakennuksia.

– Hallit ovat tiiviimpiä kuin ennen.

Teräshalleihimme voi valita joko uretaani-

tai villaelementin. Uretaani on

ohutta, mutta eristää lämmön hyvin.

Villaelementti on hyvä sekin, kotimaista

tuotantoa, Jussi Koskinen kertoo.

Teräsrunkoinen halli on kevyt, mikä

säästää perustamiskuluja. Rahaa ja

Kuljetus ja Logistiikka 1-2016 210x150 vaaka Varova.pdf 1 17.2.2016 16:13:01

myös aikaa säästävät valmiit elementit,

jotka LinnaSteel toimittaa rakennustyömaalle.

Hallirakentamisessa on tullut trendiksi

rakentaa korkeampia halleja kuin

kymmenen vuotta sitten. Koskisen Jussin

mielestä se on hyvä asia.

– Siltanosturit vaativat korkeutta ja

niitä alkaa olla paljon etenkin raskaan

kalusto halleissa. Ne kannattaa asentaa

pakoilleen tai ainakin tehdä niille valmius,

että ne voi asentaa myöhemmin.

Kuopiossa arvostetaan kotimaisuutta

Suunnittelukin on kehittynyt. LinnaSteelillä

tehdään itse arkkitehdin työ ja

3D-mallit, jotka havainnollistavat, miltä

valmis halli näyttää.

– Nykyään halleista halutaan hyvännäköisiäkin.

Oman suunnittelun ja joustavan

teräsrungon ansiosta pystymme

toteuttamaan asiakkaiden toiveet, Jussi

Koskinen toteaa.

Ilmeisesti siinä on onnistuttu, sillä iso

osa LinnaSteelin asiakkaista tilaa heiltä

myös seuraavan teräsrakennuksen. •

– LinnaSteel on tehnyt meille joka vuosi yhden hallin viimeisten viiden vuoden aikana.

Heidän kanssaan asioista on helppo sopia. Kiistoja ei ole ollut ja yhteistyö on joustavaa.

Minulle suomalaisuus on tärkeää. LinnaSteelin teräshalleihin saa halutessaan kotimaiset

villaelementit. Ehkä vanhempi kansa arvostaa kotimaisuutta enemmän, vaikka

nyt näyttää ihmisillä olevan veronmaksun välttäminen pääharrastus.

Tilaamamme hallit olivat ensin omassa käytössä, jonka jälkeen ne laitettiin vuokralle.

Liiketiloina niistä on 20 prosenttia, varastoina 60 prosenttia ja toimistoina 20

prosenttia. Huhtikuun alussa vapaata tilaa ei ollut, joten tarkoitukseni on tilata ainakin

2 000 neliömetrin halli Koskisen Jussilta, Kuopion Liiketilat Oy:n Jarmo Lajunen

kertoo.

KOTIMAAN RAHTIPALVELU - HELPOSTI JA NOPEASTI VERKOSTA!

Kuljetukset

kotimaan rahdille -

ovelta ovelle

Tilaa tunnukset

login@varova.fi

www.varova.fi

Palvelusta yhdensuuntaiset Suomen

sisäiset kuljetukset 00-06 -alkuisilta

postinumeroalueilta kaikkialle/kaikkialta

00-06 -alkuisille postinumeroalueille.


Suomalainen Autoklinikka-konserni ja ruotsalainen Werksta-ke

Tavoitteena Pohjoismaiden jo

korjaamoketju vuoteen 2020

Suomen suurimmaksi yksityiseksi vauriokorjaamoketjuksi

kasvanut Autoklinikka yhdistyy uuden ruotsalaisen Werkstan

kanssa. Syntyvän kokonaisuuden enemmistöomistajaksi tulee

Werksta-ketjun vuonna 2015 perustaneen pääomasijoitusyhtiö

Procuritas Partnersin hallinnoima rahasto. Autoklinikan

pääomistajasta Patrik Puskalasta tulee samalla yhtiön suurin

henkilöomistaja. Autoklinikka jatkaa toimintaansa Suomessa

omalla tuotemerkillään ja sen toimiva johto ja henkilöstö

jatkavat nykyisissä tehtävissään.

Autoklinikka on systemaattisesti

toteuttanut strategiaansa

kasvaa alan johtavaksi

toimijaksi Suomessa. Yrityskaupan

myötä tavoite laajenee kattamaan

myös Pohjoismaat, sillä hiljattain perustettu

Werksta jakaa Autoklinikan

vision. Kaupan myötä Werksta saa

Suomesta osaamista ja kokemusta autokorjaamopalveluiden

konseptointiin,

asiakaspalvelun kehittämiseen ja kannattavaan

laajenemiseen.

- Olemme erittäin iloisia, että Autoklinikka

tulee osaksi Werksta-ketjua.

Yhtiö on vauriokorjauspalveluiden

edelläkävijä ja Patrik Puskala tiimeineen

on tehnyt erinomaista työtä koko

alan yleiseksi kehittämiseksi. Toivomme,

että useita Autoklinikan luomia

konsepteja ja toimintamalleja päästään

jatkossa hyödyntämään myös Ruotsis-

38 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


tju yhdistyvät

htava autovaurioiden

mennessä

sa. Heidän asiantuntemuksensa tulee

varmasti auttamaan meitä saavuttamaan

yhteisen tavoitteemme olla sekä vakuutusyhtiöiden

että kuluttaja-asiakkaiden

ensisijainen valinta autovahingon sattuessa,

sanoo Werkstan hallituksen puheenjohtaja

Björn Lindberg ja lisää,

että yhdistyminen Autoklinikan kanssa

tukee yhtiön tavoitetta kasvaa Pohjoismaiden

johtavaksi vauriokorjaamoketjuksi

vuoteen 2020 mennessä.

- Olemme viiden vuoden aikana moninkertaistaneet

toimintomme Suomessa.

Yli 20 % vuotuinen kannattava kasvu

ja yhdeksän onnistunutta yrityskauppaa

osoittavat, että valitsemamme suunta on

oikea. Tässä kaupassa suomalaisilla on

paljon annettavaa kansainvälisen ketjun

rakentamiseen ja voimmekin Werkstan

kanssa jatkaa kasvun tiellä nyt Suomea

laajemmin, taustoittaa Autoklinikkayhtiöt

Oy:n toimitusjohtaja Patrik Puskala

yhtiön yhdistymistä ruotsalaisten

kanssa.

Puskala lisää, että autoalan jälkimarkkinakentässä

on odotettavissa lähivuosina

vielä useita yhdistymisiä:

- Suomi on vauriokorjaamisalan pirstaleisesta

markkinarakenteesta johtuen

edelleen alhaisella kehitysasteella. Osaamis-

ja laatuvaatimusten kasvu ja vakuutusyhtiöiden

pyrkimys kumppaniverkostojen

harventamiseen ohjaavat kuitenkin

alan keskittymistä. Me tulemme olemaan

tämän keskittymisen ytimessä.

Werksta on vuonna 2015 perustettu

vauriokorjausketju, joka kasvaa yrityskauppojen

myötä. Werksta-ketjuun

kuuluu esimerkiksi ruotsalaisen vauriokorjausalan

lippulaivayritys RM Bilservice,

joka on muiden muassa Aston Martinin,

Jaguarin, Bentleyn, Teslan, Audin,

Mercedes-Benzin ja BMW:n auktorisoitu

vauriokorjaaja.

- Tulemme kaupan myötä vahvistamaan

teknistä osaamistamme ja saamme

arvokasta kokemusta merkkiauktorisoinneista.

Laajempi verkosto mahdollistaa

syvällisemmän palvelukehityksen

yhteistyössä vakuutusyhtiö- ja yritysasiakkaidemme

kanssa. Kauppa tuo resursseja

kasvumme varmistamiseksi myös

jatkossa ja etsimme Suomessa verkostoomme

uusia ostokohteita ja kumppanikorjaamoja.

Ruotsissa Werksta toimii

läheisessä yhteistyössä merkkiliikkeiden

kanssa ja näemme tämän mahdollisuuden

entistäkin kiinnostavampana jatkossa

myös Suomessa, lisää Patrik Puskala.

Autoklinikan ja Werkstan yhdistymisjärjestely

on ehdollinen kilpailuviranomaisten

hyväksynnälle. •

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 39


Uusia ilmajousiratkaisuja

hyötyajoneuvoihin

VB-Airsuspensionin ilmajousiratkaisut on saatavana lähes

kaikkiin eri kevyen kaluston hyötyajoneuvomerkkeihin ja

-malleihin sekä matkailuautoihin.

Vallilan Takomo tuo markkinoille

uusia ilmajousiratkaisuja

kevyisiin hyötyajoneuvoihin.

VW Caddyn taka-akselille

saatava ilmajousitus esiteltiin henkilökuljetusmessuilla

Tampereella 6.-

7.4.2016. Vallilan Takomon edustaman

hollantilaisen VB-Airsuspensionin kehittämä

ja valmistama ilmajousitus on

saatavana sekä vakiomallisiin VW Caddyihin

että matalalattia-autoihin. Pitkään

odotettu neljän kulman ilmajousitus

Mercedes-Benzin V-sarjalaisiin

tuodaan markkinoille kesällä 2016.

VB-Airsuspensionin ilmajousiratkaisut

on saatavana lähes kaikkiin eri

kevyen kaluston hyötyajoneuvomerkkeihin

ja – malleihin sekä matkailuautoihin.

Ilmajousitus tarjoaa erinomaisen

ajo- ja matkustusmukavuuden

sekä kuormakantavuuden ja tuo

NORDIC DELIVERY CONFERENCE 2016

Tee kuljetuksista kilpailuetu yrityksellesi

TAPAHTUMA

ON ILMAINEN!

Nordic Delivery Conference, 9.6.2016, 9-15, Tivoli Hotel & Congress Center, Arne Magnussons Gade 2, 1577 Kööpenhamina, Tanska

Nordic Delivery Conference on tarkoitettu sinulle, jonka työkenttänä on kuljetukset ja toimitusketju, mukaan

lukien verkkokaupat, 3pl logistiikka, kuljetusyhtiöt, varastointi tai järjestelmätoimittajat (WMS, ERP, verkkokauppa)

niin B2B kuin B2C markkinoilla.

Markus Kückelhaus, DHL:n Global

Research and Innovation Manager,

paljastaa kuinka voi luoda liiketoimintaa

uusista trendeistä, kuten 3D printtaus,

Big Data, augmented reality, miehittämättömät

lennokit ja itse ajavat

ajoneuvot.

Anna Kirah, Chief Experience Officer,

Making Waves yhtiöstä, kertoo miten

ihmiskeskeinen lähestymistapa logistiikkaan

ja kuljetuksiin on yksi tärkeimmistä

tekijöistä jos haluat luoda kuljetustoiminnastasi

todellisen menestyksen ja tarjota

asiakkaillesi mahtavan kokemuksen.

Mads Drejer, Damco Nordicsin Chief

Commercial Officer, kertoo kuinka

vastata haasteisiin, joita Damco kohtaa

päivittäin käsitellessään ja kuljettaessaan

monimutkaisia kuljetuksia maailman

ongelmapesäkkeisiin.

Bill O’Connor, Autodeskin Innovaatio

strategisti, paljastaa uusimmat innovaatiotekniikat

“Innovation DNA” tutkimuksesta,

jossa hän tunnisti ennen löytämättömiä

piirteitä historian 1000 suurimman

innovaation joukosta.

+ MUITA PUHUJIA

Nordic Delivery Conference 2016 on täysin ilmainen tapahtuma. Lue lisää ja ilmoittaudu

40 Kuljetus & Logistiikka 2/2016

#NDC16 tapahtumaan www.ndc16.com

Nordic Delivery Conference 2016 tapahtuman järjestää Consignor


Liikennekaari luomassa kaksia

markkinoita tavaraliikenteeseen

jousitusmukavuuden henkilöautojen

tasolle myös pakettiautoluokassa. Ilmajousitukset

on varustettu kuorman

mukaan säätyvällä automaattisella

tasonsäädöllä. Lastauksen ajaksi

ajoneuvo on mahdollista laskea alaasentoon.

Neljän kulman ilmajousitus

sisältää vakioajokorkeuden lisäksi

sport- ja offroad- ajoasennot.

Sarjat ovat ajoneuvovalmistajan hyväksymiä

ja TÜV-hyväksyttyjä ja niillä

kahden vuoden tai enintään 100 000

km:n takuu. Lisätietoja eri ilmajousiratkaisuista

voi kysyä suoraan maahantuojalta

(Vallilan Takomo Oy) ja

asiantuntevalta hyötyautomyyjältä tai

huoltokorjaamolta. •

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennekaari-esitys

sisältää tavaraliikennelupien

poistamisen pakettiautoilta (>

3,5 t) sekä nopeudeltaan enintään 40

km/h traktoreilta. Suomen Kuljetus ja

Logistiikka SKAL ry:n mielestä luvat

tulee säilyttää. Liikennelupa takaa,

että kuljetuspalveluiden tuottajat ovat

ammattilaisia, jotka hoitavat yhteiskunnalliset

velvoitteensa.

Suomessa toimii luvanvaraisessa

liikenteessä 6 500 pakettiautoa, jotka

kerryttävät vuosittain arvonlisäveroineen

yli 230 miljoonan tuotot valtiolle.

Pakettiautoliikenteen kustannuksista

2/3 koostuu kuljettajan työkustannuksista*.

Lupavelvoitteen poistuessa

kuljetusmarkkinat avautuvat toisesta

EU- tai ETA-maasta tulevalle pakettiautoliikenteelle.

Myös kotimainen

pakettiautokalusto voi siirtyä verotukseltaan

matalamman tason maihin.

Kummassakin tapauksessa menetämme

kotimaista elinkeinoa, verotuottoja

ja työpaikkoja ulkomaille. Näin suuri

muutos edellyttäisi vaikutusarviointia,

joka puuttuu esityksestä.

Ministeriön esityksessä odotetaan

pakettiautojen lupien poistamisen

johtavan edullisempiin kuljetuspalveluihin

erityisesti jakeluliikenteessä.

Kuljetusmarkkinoilla sallittaisiin

myös yksityishenkilöiden harjoittama

pienimuotoinen - alle 10 000 euroa

vuodessa - kuljetustoiminta. Tätä ansiotulorajaa

olisi mahdotonta valvoa,

ja toimialalle syntyisi selkeästi kahdet

markkinat. Tällainen lopputulos on

vältettävä! SKAL ei näe pakettiautoliikenteen

tavaraliikennelupia esteenä

kehittää edullisia, mobiilisti tarjottavia

kuljetuspalveluita.

SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtosen

mielestä LVM:n esitys ei tue kotimaista

yrittäjyyttä eikä kansantaloutta.

Lehtonen ihmettelee myös traktoreiden

vapauttamista tavaraliikenneluvasta,

sillä säännös otettiin lakiin alle

kaksi vuotta sitten yhdenvertaisten

kuljetusmarkkinoiden nimissä. •

www.skal.fi

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 41


Tieliikenteen erikoiskulje

ei ole läpihuutojuttu

– lupa edellyttää selvittelyjä ja vaatii siksi aikaa

Tieliikenteen erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan ELYkeskus.

Luvan saamiseen saattaa kulua aikaa jopa vuosi, mikäli

joudutaan selvittämään useita reittejä ja/tai reitillä joudutaan

tekemään siltojen vahvennuksia. Viranomaisen tavoitteena

on löytää ratkaisu kuljetusten onnistumiseksi ja tämä

vaatii selvittelyjen lisäksi yhteistyötä hakijan sekä tieinfran

omistajien kanssa.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää

tieliikenteen erikoiskuljetusluvat

koko Suomeen,

Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lupaviranomaisen

tavoite on löytää elinkeinoelämän

tarvitsemille kuljetuksille

toimiva reitti siten, että yhteinen infraomaisuutemme

ei vaurioidu kuljetuksen

aikana.

Jokainen kuljetus on yksilöllinen

kuljetuskaluston, kappaleen ja reitin

osalta. Erikoiskuljetusluvan myöntäminen

saattaa vaatia useiden reittivaihtoehtojen

selvittämistä, ulkopuolisen

silta-asiantuntijan tekemää

sillan kantavuuden arviointia, siltojen

koekuormituksia tai siltojen vahventamista.

Joskus toimivan ratkaisun

löytäminen edellyttää muutoksia kuljetuskalustoon

tai jopa kuljetettavan

kappaleen kokoon.

”Aloittakaa kuljetuksen suunnittelu

ajoissa”, taitorakenneyksikön päällikkö

Minna Torkkeli Liikennevirastosta

vinkkaa. ”Me haluamme, että kuljetus

menee hyvin, ei ole mitään tarvetta

kiusata”, Minna vakuuttaa.

Heini Raunio, siltojen kantavuusasiantuntija

jatkaa: ”Jos erikoiskuljetuslupahakemus

tulee ajoissa, hakijoilla

on enemmän aikaa teettää vaadittavia

laskelmia sekä tehdä korjaavia

toimenpiteitä mm. kuljetuskalustoon.

Liian myöhään tulleisiin kuljetushakemuksiin

ei näitä välttämättä ehditä

tehdä ja on pakko antaa kieltävä päätös.”

Siltojen kantavuudella

suuri merkitys

erikoislupaprosessissa

Mitä raskaammasta kuljetuksesta on

kyse, sitä suurempaan rooliin nousevat

siltojen kantavuusrajoitukset. Elinkeinoelämällä

on tarve kuljettaa yhä

suurempia kappaleita samaan aikaan

kun tieverkon ja sen siltojen kunto on

huonontunut. Tämä aiheuttaa ristiriitaa

kuljetustarpeiden ja -mahdollisuuksien

välillä.

Siltojen laskentamenetelmien kehittyessä

on myös havaittu useiden siltojen

osalta, että niille aiemmin sallitut kantavuusarvot

ovat olleet liian suuria. Tärkeilläkin

erikoiskuljetusten käyttämillä

väylillä on lisäksi havaittu silloissa kantavuuteen

vaikuttavia vaurioita. Siksi

ei voi olettaa, että pari vuotta aiemmin

suoritettu erikoiskuljetus voidaan toistaa

ilman erillisiä selvityksiä.

Myös tierakenteen sekä sen alla olevan

maaperän kantavuus voi vaatia selvityksiä

ja tutkimuksia.

Case Vajukosken

muuntajakuljetus

Fingrid Oyj on suomalainen julkinen

osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta

Suomen kantaverkossa. Fingrid Oyj:llä

on tarve tehdä kokonaisuudessaan noin

300 tonnin painoinen muuntajakuljetus

Kalajoelta Sodankylän Vajukoskelle kevättalvella

2016.

42 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


tuksen järjestäminen

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 43


Kuljetuksen ennakkopäätöstä haettiin

noin 2 vuotta sitten. Luvan saannin

nopeuttamiseksi Fingrid Oyj palkkasi jo

lupaprosessin alkuvaiheessa Liikenneviraston

hyväksymän konsulttifirman,

jolla oli kokemusta erikoiskuljetusten

silta- ja geoteknisistä kantavuustarkasteluista

sekä käytössä olevista reitti- ja

kalustovaihtoehdoista. Erikoiskuljetuslupahakemuksen

saatuaan Pirkanmaan

ELY-keskus selvitti haetulta reitiltä kaikki

sellaiset sillat, joiden kantavuus ei

varmuudella riitä kyseiselle kuljetukselle.

Tällaisia siltoja löytyi parikymmentä.

Siltalistaus lähetettiin sekä hakijalle että

Liikennevirastoon, jossa tehtiin alustava

laskenta kantavuuksista. Tämän jälkeen

haettiin viranomaisten, konsultin ja asiakkaan

kesken reittivaihtoehtoa, jolla

kuljetus saataisiin vietyä edullisimmin

Mitä raskaammasta kuljetuksesta on kyse, sitä suurempaan

rooliin nousevat siltojen kantavuusrajoitukset.

perille. Vuoropuhelun jälkeen jäljelle jäi

lopulliselta reitiltä 12 siltaa, joiden kohdalla

hakijan oli teetettävä siltakonsulteilla

tarkemmat selvitykset ja laskelmat.

Fingrid Oyj:n palkkaama konsulttifirma

oli osannut varautua laskentoihin ja teki

nämä tarkemmat selvitykset kesällä

2015.

Tarkempien laskelmien jälkeen todettiin,

että muut 11 siltaa kestävät kuljetuksen

valvottuna, mutta Sodankylässä

sijaitseva Jeesiöjoen silta ei sitä kestä.

Kuljetusluvan saamiseksi kaikki muut

mahdollisuudet (kappaleen koko, kalusto,

reitti…) oli jo käytetty, joten jäljelle

jäi sillan vahvistaminen lisäämällä poikkipalkkeja.

Vahvistussuunnitelman valmistumisen

jälkeen Lapin ELY-keskus kilpailutti

sillan rakennusurakan. Jeesiöjoen sillan

vahventaminen onnistuu myös talviaikaan

vahventamisratkaisun vuoksi, mutta

suurimmalle osalle siltoja vahventaminen

on mahdollista vain kesäisin. Tämä

lisää myös erikoiskuljetuslupaprosessin

kestoa.

Fingrid Oyj:llä on pitkäaikaista kokemusta

erittäin suurien muuntajien kuljetuksista.

Kokemuksensa vuoksi Fingrid

Oyj:llä oli mm. laskelmien ja suunnitelmien

tekijät sovittuna etukäteen. Siltojen

kantavuuslaskenta on erikoisosaamista

vaativaa, joten osaavien ammattilaisten

määrä on hyvin rajallinen. Normaalisti

hakijat kilpailuttavat konsulttiapunsa

vasta, kun ovat saaneet tiedon, että jonkin

sillan kohdalla on tehtävä lisälaskentoja.

Nopealla aikataululla asiantuntijaresurssien

löytyminen ja kilpailuttaminen

saattaa aiheuttaa suuria ongelmia.

Juttua kirjoitettaessa Jeesiöjoen sillan

vahvennus on juuri valmistunut.

”Periaatteessa kuljetukselle näytettiin

vihreää jo silloin, kun Jeesiöjoen sillan

vahventaminen asetettiin ehdoksi ", toteaa

silta-asiantuntija Olli Pyykönen

Liikennevirastosta. Kuljetus toteutettiin

viikolla 11, 2016. Kuljetuksen ehtona oli

vahventamisen lisäksi sillan taipumien

ja jännitysten mittaaminen kuljetusten

aikana.

Lopullista ennakkopäätöstä kuljetukselle

kuljetusyrittäjä haki lokakuussa. Ilman

Fingrid Oyj:n huolellista esivalmistelua

kyseisen kaltainen kuljetus ei olisi

voinut tällä aikataululla toteutua. •

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, erikoiskuljetuslupasivut

Artikkelin kuvat eivät liity tekstin tapaukseen.

44 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Navya ja Transdev

allekirjoittivat merkittävän

yhteistyösopimuksen

Täysin itseohjautuvia

Navya Arma -ajoneuvoja

valmistava ranskalainen

NAVYA sekä liikennöintialalla

toimiva Tansdev tiedottivat

alkavasta yhteistyöstä, jonka

tarkoituksena on sijoittaa

itseohjautuvia ajoneuvoja

ranskalaisen EDF:n

ydinvoimala-alueelle.

T

iedotteen myötä yritysten yhteistyö

otti merkittävän askeleen

eteenpäin, sillä 6 Navya

arma -ajoneuvoa aloittavat työntekijöiden

kuljetuksen välittömästi EDF:n Civauxin

220 hehtaaria kattavalla voimalaalueella.

Yhteistyösopimus on merkki Transdevin

sitoutumisesta toimittaa liikkuvuuspalveluja,

jotka vastaavat asiakkaiden

tarpeita ja jotka käyttävät viimeisintä

ajoneuvoteknologiaa.

”Tarkoituksenamme on toimittaa

asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja,

jotka tarjoavat parasta mahdollista

palvelutasoa. Tästä syystä teemme yhteistyötä

Navyan kanssa ajoneuvojen

toimituksessa etenkin EDF:n alueille.

Olemme kunnianhimoisia ja meillä on

laaja-alainen näkemys siitä, kuinka haluamme

asioiden etenevän. Tämän päivän

ensimmäinen vaihe on avainasemassa

ja teemme kaikkemme, jotta Civauxista

tulee menestystarina”, kertoi Transdevin

suorituskykyjohtaja Yann Leriche.

Julkistettu yhteistyö on hyvin linjassa

myös Navyan tavoitteiden kanssa.

Yrityksen tavoitteena on ollut jatkaa innovatiivisten

ja suorituskykyisten itseohjautuvien

ratkaisujen toimittamista

asiakkailleen. Yhteistyö myös mahdollistaa

Navya Arma -ratkaisun nopeutetun

käyttöönoton myös muilla EDF:lle kuuluvilla

teollisilla alueilla. ”Olemme iloisia

saadessamme Transdevin kumppaniksemme.

Yhdessä voimme jatkaa olemassa

olevien kuljetusratkaisujen kehittämistä

asiakkaillemme. Olemme myös ylpeitä

siitä, että EDF ja Civauxin ydinvoimala

ovat luottaneet meihin. Tämä käyttöönottotilaisuus

on symboli, jossa yhdistyy

ranskalainen asiantuntemus ja erinomaisuus”,

Navyan toimitusjohtaja Christophe

Sapet kertoo. •

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 45


Valtakunnallinen kampanja

etsii ansioituneita kuljettajia

Valtakunnallinen kampanja

etsii ansioituneita ammattikuljettajia

ympäri Suomen.

Lokakuun loppuun käynnissä olevassa

kampanjassa etsitään kuljettajia,

jotka ovat esimerkillisiä omassa ammattikunnassaan

ja jotka osoittavat

herrasmiesmäisyyttä, avuliaisuutta ja

kohteliaisuutta muita tiellä liikkujia

kohtaan. Lisäksi etsitään kuljettajia,

jotka ovat osoittaneet rohkeutta, nopeaa

ajattelukykyä sekä suoraselkäisyyttä

mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Kampanjaan liittyvässä kilpailussa

raati valitsee kuljettajista voittajan,

joka saa 5 000 euron palkinnon.

Ammattina sankari -kampanjaan

ja siihen liittyvään kilpailuun voivat

osallistua kaikki Suomessa asuvat ammattikuljettajat,

jotka työskentelevät

Materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattimessut

TURVALLISUUSalan

ammattimessut

Tampereella jo 15. kerran

Toimiva logistiikka on kilpailuetu.

Logistiikka-messut näyttävät miten.

Henkilönsuojaimet • Työturvallisuus • Työhyvinvointi

Ensiapu • Ympäristöturvallisuus • Väestönsuojelu

Ergonomia • Työkalut • Työvaatteet

Sisälogistiikka • Materiaalinkäsittely • Logistiikkaketjun hallinta

Varastonkierto • ICT-järjestelmät • Logistiikan ulkoistaminen

eCommerce • Mobiiliteknologia • Trukit ja lisälaitteet

13.–15.9.2016

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

EuroSafety-messut järjestää Tampereen Messut Oy yhteistyö -

kumppaninaan Suomen Työsuojelualan Yritysten liitto STYL ry

logistiikkamessut.fi • eurosafety.fi

tyohyvinvointimessut.fi


askaan kaluston parissa kuorma-autotai

linja-autoliikenteen yrityksessä. 5

000 euron pääpalkinnosta puolet annetaan

voittajalle ja puolet ohjataan hänen

osoittamaansa kotimaiseen hyväntekeväisyyskohteeseen.

Kilpailun järjestää

Bridgestone Finland Oy yhdessä lukuisten

yhteistyökumppaneidensa kanssa.

– Nyt käynnissä oleva kampanja on

jo kaikkiaan kuudes kerta, kun haluamme

palkita ansioituneita raskaan liikenteen

ammattikuljettajia. Tavoitteena

on parantaa liikenneturvallisuutta sekä

kuljettajan ammatin arvostusta, kertoo

Bridgestone Finlandin myyntipäällikkö

Jussi Huhta.

– Lisäksi haluamme muistuttaa suurelle

yleisölle, kuinka tärkeä osa yhteiskuntaamme

kuljetusala on ja että alalla

toimii erittäin esimerkillisiä alansa ammattilaisia,

Huhta jatkaa

Kilpailuun voi osallistua internetissä

osoitteessa www.ammattinasankari.fi.

Sankaritarinan voi kirjata osallistuja itse

tai hänen työkaverinsa, työnantajansa,

avun saanut henkilö tai muu avustustapahtumien

kulun tunteva henkilö.

Kilpailuaika on voimassa lokakuun loppuun.

Viime vuonna Ammattina sankari

-palkinnolla palkittiin haapajärveläinen

Leo Muhonen, joka esti ansiokkaalla

toiminnallaan lisävahinkojen syntymisen

saavuttuaan hirvikolaripaikalle.

Liikenne- ja viestintäministerin kunniamaininnan

sai porvoolainen Patrik

Björkman, joka toteutti BB Kuljetus

-yrityksensä kanssa ala-asteen oppilaille

suunnatun Rekka Liikenteessä –kampanjan.

Ammattina sankari -kampanjan yhteistyökumppaneita

ovat Bridgestone

Finlandin lisäksi Suomen Kuljetus ja

Logistiikka SKAL ry, Rahtarit ry, Veho

Hyötyajoneuvot, ABC-ketju, Raskas Kalusto

–lehti, Örum Oy Ab ja Image Wear.


www.ammattinasankari.fi

Foxtail Oy tarjoaa messuosastojen suunnittelua ja toteutusta.

MESSUOSASTOLLA TÄRKEIN ON IHMINEN!

Panosta toteutuksiin, joissa tärkeintä on

visuaalinen ilme, asiakkaiden viihtyvyys ja tilojen toimivuus.

Yrityksemme on tapahtumatuottaja, visualisoimme

tuotelanseerauksia ja asiakastilaisuuksia.

Olemme joustava ja luotettava perheyritys.

Kumppanuus Kanssamme Kannattaa.

Ota yhteyttä!

Krister, Marita, Erik ja Markku Kettunen

Helsingin kaupunki Stadin ammattiopisto

-vuosisopimusasiakas 2014 - 2016

-messuosastot 4 - 80 m2, n. 10 tapahtumaosallistumista/vuosi

-kirjainelementit ja rinkulat 3 m korkeat, kierrätettävät kalusteet ja

seinäkkeet

Kuvat Next Step- messut Helsingin messukeskus ja miniosasto

Innostu Oppimaan ja Yritystä Stadiin -tapahtumissa.

Yhteyshenkilö

Helsingin kaupunki, opetusvirasto, viestintäpäällikkö Liisa Suoninen

Stadin ammattiopisto, viestintä, Reeta Knuuti ja Anna-Mari Halonen

REFERENSSI 1

Foxtail Oy | postiosoite: Elotie 7 as 3, 16300 Orimattila | y-tunnus 0856591-1 | 050 340 7102 | käyntiosoite: Kärrytie 11, 16300 Orimattila

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 47


Homma hallussa.

man

ne, se

on

asiat

ärahat

ön

Homma hallussa.

Tässä on maailman

...kirjaa laskutettavat asiat

kätevin työväline, se

Etäohjaus

Käyttöaste

Etäohjaus

...tekee tuntikirjanpidon ...laskee ylityöt ja päivärahat

...kirjaa laskutettavat asiat

...raportoi työtehon

Käyttöaste

...laskee ylityöt ja päivärahat

...raportoi työtehon

...kertoo seuraavan työn

...näyttää työkaverien sijainnit

...tallentaa reitit

Tässä on maailman

kätevin työväline, se

...tekee tuntikirjanpidon

...kertoo seuraavan työn

...näyttää työkaverien sijainnit

Paikannus

...tallentaa reitit

sijainnit

...laskee käyttöasteen

Työajanseuranta ...laskee käyttöasteen

us

a hallussa.

Käyttöaste

...lämmittää auton valmiiksi

Työajanseuranta

...muistuttaa huollot

Paikannus

...lämmittää auton valmiiksi

Etäohjaus

Uusi reitti Keski-Ranskaan

Uusi reitti tarkoittaa lyhyempiä toimitusaikoja Sveitsin ranskaa

puhuvasta osan ja Keski-Ranskan välille. Sveitsiläinen palvelutuottaja

Dachser Schweiz aloitti uuden, suoran reitin käytön

jo huhtikuun alussa. Uuden reitin käyttö lyhentää kuljetusaikoja

näiden kahden alueen välillä 24 tunnista aina 48 tuntiin.

Lyhempi kuljetusaika nopeuttaa myös kuljetuksia Espanjaan

sekä Portugaliin.

Suora kuljetusreitti kulkee Sveitsin Cheseaux-sur-Lausannesta

Ranskan Annecyyn, jossa kuormat tullataan. Tämän

jälkeen matka jatkuu Keski-Ranskan Combrondessa sijaitsevaan

Dachser Schweizin omistamaan logistiikkakeskukseen,

johon kuljetettavat tavarat kerätään jatkotoimituksia varten.

Logistiikkakeskus palvelee 33 Dachserin Ranskassa sijaitsevaa

toimipistettä ja käsittelee jopa 1000 t lähetyksiä yhden päivän

aikana. •

miiksi

...kirjaa tankkaukset

...ja paljon muuta.

...muistuttaa huollot

...kirjaa tankkaukset

...ja paljon muuta.

Uusi yhteisöyritys Brysselin

lentokentälle

Yhteisöyritys Air Cargo Belgium (ACB) aloitti toimintansa

Brysselin lentokentällä 18.4.2016. Yhteisö sisältää kaikki BRU

Cargon yritykset sekä siihen liittyvät sidosryhmät ja viralliset

organisaatiot. Uuden yrityksen tavoitteena on edistää kuljetusympäristön

ammattimaistumista Brysselin lentokentällä, josta

toivotaan olevan hyötyä kaikille kentällä toimiville yrityksille.

Perinteisesti Brysselin lentokentällä on toiminut useita yrityksiä,

jotka keskittyvät toimitusketjun tietyille alueille kuten

lentoyhtiöihin ja huolintaan. Nämä yritykset jatkavat toimintaansa

normaalisti, sillä ne tarjoavat kuljetusyhteisön eri tarpeita

vastaavia palveluita, täydentäen ACB:n omaa tarjontaa.

Yhteisöyrityksen puheenjohtajana toimii Brysselin lentokentän

rahtitoimintojen johtaja Steven Polmans. Häntä tukemassa

ovat kaksi varapuheenjohtajaa: Huolintajärjestö BAFI:n

puheenjohtaja Alain De Heldt sekä lentorahtijärjestö ACMAB:n

puheenjohtaja Bas van Goch. • www.brusselsairport.be

48 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


TILAN

TARVETTA?

Toimitamme tarpeenne mukaiset hallit

perustuksineen asennettuna

Deletelle uutta syklonitekniikkaa

suurtehoimurointiin

Deleten kaluston uusin tulokas – tosin vasta koeajalla

oleva – KOKS CycloVac 8000 ADR on syklonitekniikkaa

hyödyntävä, sekä märkä että kuivaimuun soveltuva suurtehoimuri

teollisuuden raskaisiin puhdistustarpeisiin.

Tämä ensimmäinen Deleten käytössä oleva syklonitekniikkaa

hyödyntävä laite koeponnistetaan vaativissa olosuhteissa

pohjoisen Suomen kaivosalueella.

– Uusi tekniikka mahdollistaa sen, että imuteho säilyy koko

ajan samana. Jatkuvalla korkealla teholla onkin merkitystä juuri

silloin, kun työskennellään teollisuuden parissa erittäinkin

vaativissa olosuhteissa, kertoo Deleten hankintapäällikkö Timo

Turkkinen .

Sykloni-imuri on kehitetty erityisesti palvelemaan haitallisten

ja vaarallisten aineiden poistoa. Käyttäjälle CycloVac tuo etuja

vähäisen puhdistus- ja huoltotarpeen, käytön nopeuden ja jatkuvan

tehon kautta. Nämä ominaisuudet tuottavat kustannussäästöjä

säästyneen ajan kautta. Laitteiston pumppua voidaan myös

käyttää kolmella eri nopeudella riippuen käsiteltävästä materiaalista

ja työkohteesta. Optimaalisen käyttönopeuden valinnalla

voidaan vaikuttaa polttoaineen kulutukseen. Nopeutta laitteiston

käyttöön tuo mahdollisuus vaihtaa märkäimutyöstä kuivaan

materiaaliin ja toisin päin vain yhdellä napin painalluksella.

– Kustannustehokkuutta saavutetaan, kun perinteisen teknologian

tarvitsemia säkkejä ei tarvita, suodattimia ei ole perinteiseen

suurtehoimuriin verrattuna kuin hepa-suodattimet ja

turvasuodattimet, ja niitäkin voidaan puhdistaa ja uusiokäyttää.

Samoin huolto- ja ylläpitokustannukset ovat pienemmät kuin perinteisessä

märkäimurissa, jatkaa Turkkinen.

Ympäristöystävällisyys ja työturvallisuus huipussaan

Laitteisto täyttää tiukat keskieurooppalaiset työturvallisuuskriteerit.

Käyttäjäturvallisuus varmistuu muun muassa kaksoisohjauksen

ja työskentelyn turvaviiveiden avulla, joiden avulla vältetään

vaaratilanteita.

Myös ympäristöystävällisyys on huippuluokkaa – laite on rakennettu

viimeisimpien ympäristö- ja työturvallisuusvaatimusten

mukaan. Imurissa on yhteensä kahdeksan syklonia, 4 + 4

molemmin puolin

laitteistoa. Syklonit

puhdistavat itse itsensä,

kun laitetta

käytetään. Varustuksena

on 12 kuution

ruostumattomasta

teräksestä valmistettu

säiliö käsiteltävälle

materiaalille,

mikä mahdollistaa

suurienkin volyymien

käsittelyn. •

SOITA, KERROMME LISÄÄ

044 590 0045 JUSSI

0500 499 935 TIMO

www.linnasteel.fi

TERÄSHALLIEN AATELIA YLI 25 VUOTTA

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 49


koulutus

Riidat pöydälle

– Työyhteisösovittelulla sopuun

Työyhteisöjen ristiriidat saadaan ratkaistua avoimesti puhumalla.

Kun puhuminen omin voimin ei onnistu, työyhteisösovittelija auttaa.

Monessa työpaikassa kähinöidään,

kahinoidaan ja riidellään

tälläkin hetkellä. Syitä

riidoille ovat erilaiset tavat tehdä töitä,

ihmisten erilaiset persoonat, solmuun

menneet ihmissuhteet. Kun riidat aikansa

muhivat ja paisuvat, kukaan ei enää

muista, mikä riitelyn alkuperäinen syy

oli.

Riitojen aiheet saattavat näyttää ulkopuolisen

silmin merkillisiltä ja jopa

mitättömiltä. Ensimmäisen työyhteisösovitteluni

riidat olivat lähteneet yhden

ihmisen hajuveden käytöstä. Toisessa

sovittelussa selviteltiin erään henkilön

tapaa pyöritellä silmiään palavereissa.

Kolmannessa oli syntynyt kinaa pussipuuron

lämmittämisestä työajalla.

Arkijärjellä ajateltuna moni ristiriita

ratkeaisi, jos jonkin asian ongelmaksi

kokeva menisi ja selvittäisi pulman ärsytystä

aiheuttavan ihmisen kanssa. Vaan

kun ei mene. Helpommalla pääsee, kun

ryhtyy itse kiukuttelemaan tai mököttämään.

Yksi paljon käytetty ongelmanratkaisutapa

on mennä kertomaan asiasta

kaikille muille ihmisille ongelman aiheuttajan

selän takana. Samalla saadaan

tilaisuus ruotia ongelmana pidetyn ihmisen

koko persoona ja jos hyvin käy,

voidaan joukolla ideoida jokin nerokas

ongelmanratkaisukonstikin. Hajuveden

käytöstä ärsyyntyneet keksivät käydä

suihkuttamassa omat vanhat hajuvetensä

työtoverinsa työtilaan. Siitäpähän sitten

ymmärtää, että hajuvedet haisevat.

Riitely viettelee ja juovuttaa

Riiteleminen on inhimillistä. Harva riitelee

silkkaa ilkeyttään. Riidat viettelevät,

juovuttavat ja kiihottavat täysin normaalijärkisiä

ihmisiä.

Riidoissa ihminen ajautuu tahtomattaan

syvien voimien vietäväksi. Riitojen

synnyttämät tunnekuohut hukuttavat

helposti ammatillisen käyttäytymisen.

Moni hämmästelee jälkikäteen itsekin,

miksi lähti mukaan pahan puhumiseen,

mustamaalaamiseen, syntipukkien nimittämiseen,

syyttelyyn ja lapsenomaiseen

käyttäytymiseen.

Riitojen setviminen ja ratkominen ei

ole helppoa. Ongelmista suoraan puhuminen

ongelman aiheuttajalle tuntuu

ahdistavalta ja pelottavalta.

Erimielisyyksien selvittämättä jättäminen

ei poista ongelmia. Päinvastoin,

selvittämättä jääneet asiat alkavat suorastaan

kiehua ihmisten sisällä. Loukkaantumisen,

katkeruuden, vihan ja kostonhalun

tunteet pullahtavat pintaan.

Työyhteisösovittelun hyödyt

• Saadaan aikaan sopu ja työrauha.

• Mieltä kaihertavat asiat saadaan puhuttua.

• Sovitaan, miten jatkossa toimitaan.

• Jokaisen vastuu omasta käyttäytymisestä

kasvaa.

• Erilaisuuden hyväksyminen, toisten arvostaminen

ja kunnioittaminen lisääntyvät.

• Yhteistyön, ongelmanratkaisun ja vuorovaikutuksen

taidot paranevat.

• Sovitteleva tapa ottaa asioita puheeksi ja

keskustella vaikeistakin asioista tarttuu ja

leviää.

Miksi työyhteisösovittelu toimii?

• Ristiriidat ratkeavat ainoastaan puhumalla ja kasvokkain

kohtaamalla.. Sovittelussa ongelmista keskustellaan

avoimesti kiertelemättä.

• Sovitteluprosessia ohjaa aina koulutettu työyhteisösovittelija.

Sovittelija huolehtii, että kaikkien ajatukset, näkemykset

ja tunteet kuullaan ja käsitellään tasapuolisesti.

• Sovittelussa ei etsitä totuutta, syyllisiä eikä syyttömiä.

Kukaan ei voita eikä häviä.

• Sovittelussa etsitään yhteistä ymmärrystä, yhteisiä tavoitteita

ja konkreettisia ratkaisuja.

• Ihmisillä on kokemuksia, kykyjä ja taitoja, joilla he löytävät

itse riidoillensa parhaan ratkaisun.

• Kun ihmiset ratkaisevat itse riitansa, on ratkaisu heille

hyvä ja ratkaisuun voi sitoutua.

50 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Seurauksena on lisää väärinymmärryksiä, väärintulkintoja

ja yhteenottoja.

Työyhteisösovittelu luo tasapuolisen

keskustelu-oorumin

Kun työyhteisö on kadottanut kykynsä ratkaista itse ongelmiansa,

löytyy apu työyhteisösovittelusta. Sovittelua

ohjaa koulutettu työyhteisösovittelija ja sovittelu etenee

hyväksi havaitun prosessin mukaisesti.

Sovittelija tapaa ensin jokaisen työyhteisön jäsenen

kahden kesken. Jokainen ihminen saa näin mahdollisuuden

kertoa omat kokemuksensa, tunteensa ja näkemyksensä

asioista. Keskustelu puolueettoman sovittelijan

kanssa jäsentää ajatuksia, laimentaa tunteita ja

auttaa tarkastelemaan asioita myös muiden näkökulmasta.

Kun jokainen ihminen on tullut henkilökohtaisesti

kuulluksi, istutaan seuraavaksi joukolla yhteisen pöydän

ääreen. Asiat puhutaan halki pohjamutia myöten.

Puhuminen onnistuu kahdesta syystä. Ensimmäinen

on se, että keskustelemassa on parhaat asiantuntijat:

itse riitelijät. Toinen syy keskustelun onnistumiselle on

työyhteisösovittelun taikasauva: vuoropuhelu. Ihmiset

puhuvat ja kuuntelevat toisiaan vuoron perään.

Eräs työyhteissovitteluun osallistunut kertoi, että hän

sai sovittelussa ensimmäisen kerran tilaisuuden kertoa

näkemyksensä yhteisön ongelmista niin, että kukaan ei

keskeyttänyt, puhunut päälle tai ampunut saman tien

alas hänen ajatuksiaan. Kokemus oli ollut ihmeellinen.

Lopputuloksena allekirjoitettu

kirjallinen sopimus

Sovittelu tähtää aina yhteisten tavoitteiden ja konkreettisten

ongelmien ratkaisujen löytämiseen. Sovituista

ratkaisuista ja toimintatavoista laaditaan aina kirjallinen

sopimus, jonka jokainen voi allekirjoittaa.

Vastuu sopimisesta on riitelijöillä. Sovittelija ei ratkaise

riitoja, ei toimi terapeuttina eikä tuomarina. Sovittelija

mahdollistaa sovun löytämisen.

Toimivan työyhteisön tuntomerkki ei ole ongelmattomuus

vaan se, miten ongelmista puhutaan ja miten

niitä ratkaistaan. Sovittelijana mykistyn joka kerta sinä

taianomaisena hetkenä, kun jokainen on saanut sanottua

mieltään pitkään kalvanneet asiat ja muut ovat

kuunnelleet keskeyttämättä. Luottamuksen ja toiveikkuuden

tunne on huokuu jokaisesta sovitteluun osallistuneesta.


STOP!

Tarjolla apua arjen haasteisiin

− tule kehittymään koulutuksiimme!

Kannattava aloitetoiminta

Uudistettu päivän koulutus aloitteista & jatkuvasta parantamisesta.

Ovatko työpaikkasi henkilöstön ideat tehokkaassa

käytössä? Tule oppimaan, miten parannat yrityksen toimintaa koko

henkilöstön avulla

Kesto: 1 pv

Aloitus: 12.5.2016

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 050 4088044, jaana.parkkila@mif.fi

Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Koulutus tarjoaa työntutkimus- ja mittausosaamista, pätevyyttä

ja menetelmiä sovellettavaksi tuotanto- ja palveluorganisaatioihin.

Varaa paikkasi!

Kesto: 12 pv

Aloitus: 21.9.2016

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 050 4088044, jaana.parkkila@mif.fi

Työturvallisuuskortti, kurssinjohtajien

täydennyskoulutus

Tule päivittämään työturvallisuuskortti kurssinjohtajan kouluttajaoikeudet

1 päivän pituiseen täydennyskoulutukseen.

Kesto: 1 pv

Ajankohta: 1.9.2016

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 050 4088044, jaana.parkkila@mif.fi

Matkalla huippuesimieheksi – Syvennä

esimiestaitojasi

Tämä koulutus on juuri sinun tarpeisiisi räätälöitävä esimiesvalmennus.

Esimiehen reittikartalta valitset 1–2 päivän moduulin sinua

kiinnostavasta aiheesta. Valitsemistasi moduuleista muodostuu

koulutuskokonaisuus, joka kehittää sinua huippuesimieheksi. Aloita

lähtölaiturilta 11.5., 15.6. tai 23.8.2016

Kesto: 1 pv + haluamasi määrä moduuleita

Lisätietoja:

Pirjo Jääskeläinen, p. 050 408 8075, pirjo.jaaskelainen@mif.fi

Esimiestaidot käyttöön

Suosittu ETK käynnistyy jälleen. Koultuksessa saat konkreettisia

taitoja jokapäiväiseen esimies- ja johtamistyöhön sekä vuorovaikutustilanteisiin.

Kesto: 5 pv

Ajankohta: 27.9.–3.11.2016

Lisätietoja:

Pirjo Jääskeläinen, p. 050 4088075, pirjo.jaaskelainen@mif.fi

Kouluttaudu. Menestyt.

MIFin kouluttaja

Taina Uimonen on

työyhteisösovittelija,

viestintävalmentaja ja

työnohjaaja.

Taina sovittelee konflikteja

ja henkilöristiriitoja

työyhteisöissä mottonaan

”Riidat ratkeavat puhumalla”.

Kuljetus ja logistiikka_103x297_HUHTI_2016.indd 1 6.4.2016 13.34


koulutus

Maatalouskoneasentajille

on edelleen kysyntää

Osaavista maatalous- ja maanrakennuskoneiden asentajista

on Suomessa monin paikoin pulaa. Tämä johtuu osittain

siitä, ettei toisen asteen koulutus tarjoa ammattiin suoraan

valmistavaa koulutusta. TTS Työtehoseura kehittää

maatalous- ja maanrakennuskonekoulutuksiaan vastaamaan

nykypäivän tarpeita niin maa- ja metsätaloustiloilla kuin

urakointiyrityksissä ja korjaamoissa.

TTS järjestää raskaskalustomekaanikon

ja maatalouskoneasentajan

perus- ja ammattitutkintoja

sekä räätälöityjä täydennyskoulutuksia

alan yrityksille.

”Olemme kehittäneet koulutusten sisältöjä

yhdessä korjaamojen ja konevalmistajien

kanssa. Näin pystymme tarjoamaan

opiskelijoillemme alan viimeisimmän

tiedon”, kertoo TTS:n ajoneuvo- ja

työkonetekniikan koulutussuunnittelija

Ari Pekkola.

Ammattitutkinnot on suunnattu

jo alalla oleville, jotka haluavat lisätä

osaamistaan sekä päivittää tietämystään

etenkin sähkö- ja hydrauliikkajärjestelmistä,

erilaisista diagnosointi- ja

mittauslaitteistoista sekä polttoaine- ja

päästöjärjestelmistä. Varsinkin päästöja

polttoainejärjestelmät ovat monimutkaistuneet

viime vuosina.

Seilorista kouluttajaksi

TTS panostaa paitsi uudenaikaiseen

koulutusvälineistöön myös kouluttajiin.

Uusin vahvistus on sähkö- ja mobiilihydrauliikkakouluttaja

Juha Merta, joka on

viihtynyt isojen koneiden parissa lähes

40 vuotta. Hän aloitti työuransa heti

koulun jälkeen valtion jäänmurtajilla

konemiehenä, josta hän laivanrakennuksen

kautta siirtyi vuonna 2000 maanrakennus-

ja materiaalinkäsittelykoneiden

maailmaan. Merta on työskennellyt alan

johtavien valmistajien ja maahantuojien

palveluksessa kenttähuoltomekaanikkona

sekä huollon esimiestehtävissä ja

hankkinut myös tältä alalta ammattipä-

52 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


tevyyden.

”TTS:llä on vahvat perinteet autoettä

työkonetekniikan osaajana. On

hienoa liittyä joukkoon nyt kun hydrauliikan

ja sähkön koulutustarjontaa

laajennetaan ja kehitetään”, Merta

toteaa.

Työkoneasentajan työ on Merran

mukaan muuttunut paljon, sillä ennen

korjattiin mekaanisia komponentteja,

mutta tänä päivänä tärkein työväline

alkaa olla kannettava tietokone testiohjelmineen.

Monesti kaikki informaatio

on englanniksi niin ohjelmissa

kuin korjaamokirjallisuudessakin. Tämän

päivän mekaanikon pitää osata

käyttää ja tulkita tätä tietoa sekä soveltaa

sitä käytäntöön.

”Asentajat ottavat satelliitin kautta

yhteyden koneeseen, joka kertoo,

mikä siinä on vikana. Tämä säästää

aikaa, vaivaa ja selvää rahaa, kun

heti tiedetään, missä vika on ja mikä

komponentti on vaihdettava”, Merta

valottaa.

Osaamisvajeeseen

vastataan

Laitteiden ja koneiden monimutkaistuminen

lisää korjaamoiden paineita

pitää yllä asentajiensa osaamista ja

täten omat asiakkaansa tyytyväisinä.

TTS haluaa vastata osaamisvajeeseen

tarjoamalla opiskelijoiden käyttöön

tarvittavat mobiilihydrauliikan ja sähkön

testausjärjestelmät ja -laitteet.

Koulutuksissa panostetaan ennen

kaikkea käytännön tekemiseen.

Työkonepuolella tehdään tiivistä

yhteistyötä maahantuojien ja valmistajien

kanssa, jotta opiskelijoiden

käytössä olisi mahdollisimman laaja

valikoima erimerkkisiä ja uusimpia

maatalous- ja maanrakennuskoneita.

”Kuuntelemme asiakkaitamme herkällä

korvalla, jotta pystymme räätälöimään

koulutukset juuri heidän tarpeidensa

mukaisiksi”, Merta lisää.

Yrityksille on suunnaton etu siitä,

että niiden työntekijät ovat ammattitaitoisia

ja heidän osaamisensa on

aina ajan tasalla.

Koulutus maksaa itsensä nopeasti

takaisin, jos esimerkiksi maanrakennuskoneen

seisokkiaika työmaalla

lyhenee ammattitaitoisen asentajan

vuoksi. •

www.tts.fi

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 53


Naantalin Venemessuilla nähdään toukokuun viimeisenä

viikonloppuna huimia Flyboard-temppuja kun messuille

saapuu alan ehdoton huippu, Vadim Nekhaev.

Naantalin Venemessuilla

maailmanluokan

flyboard show

Naantalin Venemessuilla

tehdään tänä vuonna historiaa,

kun Extremelife järjestää

messuilla ennennäkemättömän

flyboard shown. Vastaavaa

näytöstä ei Turun seudulla

ole aikaisemmin nähty

ja Suomessakin flyboard

esityksiä järjestetään todella

harvoin.

Flyboard tarkoittaa vesijettiin

liitettyä laitetta, jonka avulla

voidaan vesisuihkun voimalla

lentää ilmassa. Suomesta löytyy muutamia

alan taitajia ja näistä ehkä kaikkein

kuuluisin, Vadim Nekhaev saapuu

Naantalin Venemessuille esittelemään

maailmanluokan flyboard shown, joka ei

taatusti jätä ketään kylmäksi.

-Nekhaev on luvannut esittää Naantalin

messuyleisölle muun muassa erittäin

vaativan tuplavoltin Flyboard-laudalla.

Naantalin näytöksiin Nekhaevin voimanlähteeksi

on tulossa täysin uusi 300 hevosvoimainen

Seadoo –jetti, jonka teho

mahdollistaa nousun jopa 18 metrin korkeuteen,

kertoo Venemessujen tiedottaja

Ville Vuorio.

-Flyboard –näytöksiä järjestetään Suomessa

harvoin ja uskomme tämän houkuttelevan

väkeä paikalle todella paljon.

Huimapäisimmät messuvieraat pääsevät

myös itse kokeilemaan flyboard-laudan

ominaisuuksia messujen aikana, Vuorio

iloitsee.

Käytetyt veneet ja rompetori

kiinnostaa

Naantalissa nähdään toukokuun lopussa

laajemmat Venemessut kuin vuosiin.

Messuille on järjestäjien mukaan ilmoittautunut

jo nyt yli 100 näytteilleasettajaa.

Uutena messualueena lanseerattava

venetarvikkeiden rompetori on myös herättänyt

runsaasti mielenkiintoa.

-Naantalin Venemessut on nyt Turun

talousalueen ainut veneilyn erikoistapahtuma

ennen kesäsesonkia. Varmasti

tästä syytä yritysten mielenkiinto tapahtumaamme

kohtaan on kasvanut ja

olemme saaneet messuille paljon uusia

näytteilleasettajia, kertoo messujen projektijohtaja

Tuomas Levanto.

Uusien veneiden lisäksi Naantalissa

voi tänäkin vuonna tutustua myös

yksityishenkilöiden myynnissä oleviin

käytettyihin veneisiin. Yksityishenkilöt

voivat esitellä messuilla omia, yli 5

vuotta vanhoja käytettyjä veneitä joko

laituripaikoilla tai maapaikoilla trailerin

päällä.

-Olemme joutuneet vähentämään käytettyjen

veneiden paikkoja koska yritysten

uusia veneitä on nyt esillä aikaisempaa

enemmän. Mutta noin 20 paikkaa

on varattu käytetyille veneille ja vielä on

muutamia paikkoja vapaana, Levanto

toteaa.

- Venetarvikkeiden rompetori on otettu

vastaan tosi hyvin. Käytettyjen venetarvikkeiden

myynti on hiukan hankalaa

netissä olevien palveluiden kautta kun

tuotteisiin pääsee tutustumaan vain kuvien

avulla. Nyt Naantalin Venemessuilla

käytettyjen venevarusteiden myyjillä ja

ostajilla on mahdollisuus kohdata ja tästä

tulee varmasti suosittu juttu, Levanto

jatkaa. •

Naantalin Venemessut 27.-29.5.2016

Naantalin Vierasvenesatamassa.

54 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Toimitko asiakkaittesi rahoittajana?

– Keskity ydinliiketoimintaasi myymällä laskusi!

Myymällä laskut vahvistat kassaa ja parannat maksuvalmiutta. Finance Link ostaa laskut täydestä arvosta

kantaen niistä myös luottotappioriskin. Yrityksen myyntisaatavat ovat suoritetusta työstä yritykselle kuuluvia

rahoja. Myyntisaatavat eivät tuota taseessa. Siksi rahat on hyvä saada kiertoon heti! Valitse kumppaniksi

Finance link - laskusaatavarahoituksen edelläkävijä Suomessa!

Finance Link – Nopean kassavirran puolesta. ◊ www.financelink.fi ◊ 09 774 4740


Uusi ajokilometreihin

perustuva vakuutustuote

- alle 15 000 vuodessa ajavat säästävät autovakuutuksissa

POP Vakuutus on tuonut Suomeen ensimmäisen

autovakuutustuotteen, jossa sekä kasko- että

liikennevakuutusmaksun suuruus määräytyy ajettujen

kilometrien mukaan. Esimerkiksi Ruotsissa kilometripohjaista

hinnoittelua on käytetty jo vuosia, mutta vasta viime

aikoina tällainen käytäntö on rantautunut myös

Suomeen. Keskimääräistä vähemmän ajavat maksavat nyt

autovakuutuksestaan vähemmän.

Uusi autovakuutustuote on suunnattu

vähän ajaville ja esimerkiksi

kakkosautoille. Suomessa

on yli puoli miljoonaa taloutta, joissa on

vähintään kaksi henkilöautoa. Noin 65

prosentilla kakkosautoista ajetaan vuodessa

alle 15 000 kilometriä eli vähemmän

kuin suomalaisten keskimääräinen

vuotuinen ajomäärä, joka on noin

16 000 kilometriä.* Eri tutkimuksien

ja vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan

ajokilometrien määrä vaikuttaa vahinkoriskiin.

- POP Vakuutus tuo markkinoille uuden

POP Auto Kilsa -tuotteen alle 15 000

kilometriä ajaville. On täysin oikeudenmukaista,

että vähän ajavat saavat helpotusta

vakuutusmaksuihinsa sillä fakta

on, että vähemmän ajokilometrejä mit-

56 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


tariinsa kerryttäville sattuu vähemmän

vahinkoja, toteaa POP Vakuutuksen Jani

Engberg.

- Voidaan ajatella niin, että vähän

ajavat ovat tähän asti maksaneet paljon

ajavien vahinkoja omissa vakuutusmaksuissaan.

Alempi hinta, kattava turva

POP Auto Kilsan vakuutusturvasta ei ole

tingitty, vaikka hinta on pysyvästi alempi.

Kyse ei ole siis mistään alennuksesta

tai kampanjasta, joita autovakuutuksissa

yleensä käytetään. Tämän tuotteen

ottajalle säästöä saattaa kertyä jopa satasia

vuodessa.

- Haluamme vakuutusten hinnoittelun

olevan läpinäkyvää ja reilua eli

kertoa asiakkaillemme, mistä heidän

vakuutustensa hinnat muodostuvat,

Engberg korostaa.

Esimerkki: Corolla-kuski

säästää satasia

Pääkaupunkiseudulla asuva 39-vuotias

nainen omistaa Suomen suosituimman

kakkosauton Toyota Corollan, joka

on vuosimallia 2014. Nainen ajaa alle

10 000 kilometriä vuodessa ja haluaa

autolleen turvasisällöltään laajimman

XL-kaskovakuutuksen sekä liikennevakuutuksen.

Kun hänellä on täydet

bonukset sekä kasko- että liikennevakuutuksessaan,

POP Auto Kilsa -vakuutukselle

tulee hintaa noin 600 euroa

vuodessa. Tavallinen autovakuutus

maksaisi noin 740 euroa vuodessa. Vuodessa

vain vähän ajavalle kuskille kertyy

siis säästöä sievoinen summa, kun hän

valitsee vähän ajaville tarkoitetun autovakuutustuotteen.


Nyt on paras aika

vaihtaa auton

sisäilmansuodatin

Talven jäljiltä auton sisäilmansuodatin on usein

huonossa kunnossa. Toimiva suodatin poistaa siitepölyn

ja katupölyn auton sisäilmasta lähes täysin. Paras aika

vuosittaiselle vaihdolle on juuri nyt. Uudet ja entistä

tehokkaammat sisäilmansuodattimet ovat tulleet

autokorjaamoiden perusvalikoimaan.

Auton sisäilmansuodatin on

puskuri pakokaasuja, katupölyä,

siitepölyä ja muita

ilmassa olevia hiukkasia vastaan. Ilman

suodatinta ne päätyisivät matkustajien

hengitettäväksi ja auton

sisäpinnoille. Tämän lisäksi sisäilmansuodatin

suojelee auton ilmanvaihtolaitetta

pölyltä ja roskilta.

Kevät on paras aika sisäilmansuodattimen

vaihdolle. Tieilma on

täynnä katupölyä ja siitepölykausi

alkaa ilmojen lämmetessä. Syksyn

kosteus ja talven lämpötilavaihtelut

heikentävät varsinkin heikkolaatuisten

sisäilmansuodattimien toimintakykyä.

– Sisäilmansuodatin kannattaa

ehdottomasti vaihtaa vuosittain. Ei

tarvitse kuin verrata uutta ja käytettyä

sisäilmansuodatinta, niin ymmärtää

miksi. Kaikki sisäilmansuodattimen

keräämä lika ja aines olisi

muuten auton sisäilmassa. Talven

aikana kostunut huonolaatuinen sisäilmansuodatin

voi pahimmillaan

kasvaa hometta, kertoo Atoy Autohuollon

johtaja Janne Koski.

– Uudemmissa autoissa vaihto on

hyvä tehdä autohuoltamossa, koska

sisäilmansuodatin saattaa olla

hankalassa paikassa. Eräissä vanhemmissa

automalleissa vaihto voi

onnistua verrattain helposti myös

itse. Sisäilmansuodattimen vaihto ei

kuulu kaikkien automerkkien huolto-ohjelmaan,

joten kannattaa valita

hyvin palveleva korjaamo, joka osaa

huolehtia asiasta, Janne Koski lisää.

Sisäilmasuodattimien laatu ja

valikoima on parantunut viime

vuosina. Nykyisin saatavilla on esimerkiksi

antiallergisia suodattimia

erityisesti siitepölyallergioista kärsivien

tarpeisiin. •

Atoy Autohuollon Karl Knoblock vertaa uutta ja käytettyä sisäilmansuodatinta.

Miten POP Auto Kilsa

-autovakuutuksen

hinta määräytyy?

• POP Auto Kilsa -vakuutus on

suunnattu henkilöautoille, jotka

ovat ympärivuotisessa käytössä

ja joilla ajetaan alle 15 000 kilometriä

vuodessa.

• Asiakas arvioi vakuutettavan

auton vuotuisen ajokilometrimäärän,

jonka mukaan auto- ja

liikennevakuutukselle määräytyy

hinta.

• Jos arvio vuotuisesta ajomäärästä

muuttuu, sen voi käydä päivittämässä

POP Vakuutuksen Oma

Palvelussa.

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 57


Uusi SONAX Ajovaloumpioiden

kirkastussarja

SONAX tuo markkinoille odotetun Headlight

Restoration Set - Ajovaloumpioiden kirkastussarjan.

Kirkkaan ja upean ehostuksen lisäksi,

käsittely lisää myös näkyvyyttä ja turvallisuutta

liikenteessä.

Sääolosuhteet, usein toistuvat automaattipesut ja

ikääntyminen aiheuttavat muovisissa ajovaloumpioissa

mattaantumista ja kellastumista. Tämä vaikuttaa

niin auton ulkonäköön kuin ajovalojen näkyvyyteen.

Uudella kuluttajille suunnatulla SONAX Ajovaloumpioiden

kirkastussarjalla mattaantuneet, kellastuneet ja

kevyesti naarmuuntuneet pinnat käsitellään kirkkaiksi.

Käsittelyn lopuksi umpiot suojataan pinnoitteella.

Kaksivaiheinen helppo ja nopea käsittely kirkastaa umpiot tehokkaasti. Poistaa

pienet naarmut ja suojaa umpioiden pinnan uudelleen mattaantumiselta. Käsittely

palauttaa umpioiden alkuperäisen läpinäkyvyyden. Pakkaus riittää kahteen kahden

umpion käsittelyyn. •

KYLMÄÄ KYYTIÄ

LUMIKKO TURVAA KYLMÄKETJUN

KAIKISSA OLOSUHTEISSA

TEHOKAS

LUOTETTAVA

KILPAILUKYKYINEN

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

PAIKALLINEN PALVELU

LAAJA HUOLTOVERKOSTO

Lumikko Technologies Oy on erikoistunut kuormatilan

lämpötilansäätölaitteiden tuotekehitykseen

ja valmistukseen. Lue lisää: www.lumikko.com

Kestävä, kuumasinkitty

astinvetokoukku turvalliseen

lastaukseen

Auto-Kirmola Oy

Kartanontie 45, PORI

Puh. 634 3400, 044 344 1514

www.kirmola.com

Finnpilotin iPad-sovellus mPilot edistää

turvallisuutta

Finnpilotin luotsit käyttävät iPadia ja omaa mobiilisovellusta työssään.

Olemme ensimmäinen suomalainen yhtiö, jota Apple käyttää esimerkkinä

iPadin käytöstä.

- Finnpilotin tavoitteena on koko ajan kehittää

omaa toimintaa ja parantaa luotsauspalvelun

laatua. Digitalisaatio tuo

arvaamattomia hyötyjä myös luotsaukseen.

Haluamme ottaa uutta teknologiaa

käyttöön niin, että se aidosti hyödyttää

asiakasta, työntekijää ja omistajaa, painottaa

luotsausjohtaja Kari Kosonen.

Oman toiminnanohjaukseen tarkoitetun

sovelluksen eli mPilotin rakentaminen

alkoi kesäkuussa 2013 ja testikäyttö

Emäsalon luotsiasemalla syksyllä 2014.

Tämän vuoden alussa sovellus on otettu

käyttöön valtakunnallisesti. Kehitystyötä

tehtiin yhdessä Finnpilotin henkilöstön ja

suomalaisen ohjelmistoyritys Indagonin

kanssa.

- Oli ensiarvoista, että oma henkilöstö

on sitoutuneesti mukana projektissa.

Suomalaisen yrityksen kanssa työskentely

oli myös tärkeää. Halusimme pienen ja

ketterän toimijan, joka haluaa tehdä töitä

juuri meille, sanoo Kosonen.

mPilot mahdollistaa luotsausprosessin

reaaliaikaisen seurannan lisäksi

laskutuksen nopeutumisen, lepoaikojen

tarkan seurannan ja asiakaspalautteen

keräämisen tehokkaasti ja kattavasti.

- Uuden tekniikan ja toimintatavan

myötä Finnpilotin tehokkuus, luotsauksen

tuottama turvallisuus ja luotsauksen

tavoitteena oleva meriympäristön suojelun

taso ovat parantuneet, toteaa Kari

Kosonen. Tästä on hyvä jatkaa. Meillä on

monen sadan vuoden perinne luotsauksesta

Suomen karikkoisilla vesialueilla.

Osaavalla henkilöstöllämme on kokemusta

merenkulusta tuhansien vuosien

edestä. Yhdistämällä nykytekniikka ja ihmisten

osaaminen olemme valmiita hoitamaan

työtämme ja uusiakin haasteita

myös tulevaisuudessa. •

58 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Volvo FH16 ja ryömintävaihteilla

varustettu I- Shift saavat 750

tonnia liikkeelle pysähdyksistä

AUTOKALUSTEET.FI

kaikella on

paikkansa

Volvo Trucks vs. 750 tonnia -tehtävässä Volvo FH16, jossa

on ryömintävaihteilla varustettu I-Shift -vaihteisto, joutuu

raskaan sarjan kuljetushaasteen eteen. Ohjaamossa ovat

maailman vahvin mies Magnus Samuelsson ja kuormaautotoimittaja

Brian Weatherley, kun Volvo FH16 vetää 750

tonnin kuorman.

Autokalustuksessa tärkeintä olet sinä, kalusteiden käyttäjä

System Edström tarjoaa autokalustusratkaisuja kaikille, joille pakettiauto

on myös työpaikka. Hyvä järjestys säästää aikaa, lisää turvallisuutta

ja parantaa työn jälkeä. Asennuspisteessä asennettujen

kalusteiden takuu on 5 vuotta.

Göteborgin satamassa 40

konttia täynnä Volvo varaosia

on kuormattu 20

perävaunuun. Ne muodostavat 300

metriä pitkän maantiejunan. Painoa

on kuorma-auto mukaan lukien 750

tonnia. Tehtävänä on lähteä pysähdyksistä

liikkeelle Volvo FH16 -kuorma-autolla

ja vetää 750 tonnin kuormaa

sata metriä.

– Ryömintävaihteilla varustetun I-

Shift -vaihteiston liikkeellelähtökyky

on aivan omaa luokkaansa sarjavalmisteisten

kuorma-autojen joukossa.

Uusien ryömintävaihteiden ansiosta

voidaan kuljettaa erittäin raskaita

kuormia, lähteä liikkeelle vaikeassa

maastossa ja ajaa erittäin hitaasti,

jopa 0,5 km/h nopeudella. Erikoisraskaiden

kuormien vetämiseen

käytetään yleensä erikoisvalmisteisia

kuorma-autoja, mutta tässä tehtävän

suorittaa tehdasvalmisteisella

voimansiirtolinjalla varustettu Volvo

FH16, kertoo Peter Hardin, Volvo

Trucksin tuotepäällikkö.

Testissä käytetyssä Volvo FH16:ssa

oli kahdella ryömintävaihteella varustettu

I-Shift ja Volvon vakiotuotemalliston

vahvimmat akselit. Kuormaautoa

ajoi Maailman vahvin mies -

kilpailun aikoinaan voittanut Magnus

Samuelsson. – Kovin moni asia ei vedä

vertoja sille, kun haastaa ja ylittää

omat fyysiset rajansa. Olen kohdannut

vuosien varrella kovia haasteita,

mutta näin painavaa kuormaa en ole

koskaan vetänyt, kertoo Magnus Samuelsson.

Hänen rinnallaan on kokenut

kuorma-autotoimittaja Brian Weatherley.

– On erittäin vaikuttavaa, että

Volvo Trucks on onnistunut kehittämään

automatisoidun vaihteiston,

jolla voi vetää 325 tonnin kuormaa.

Mutta yli 700 tonnin kokonaismassan

vetäminen yhdellä sarjavalmisteisella

kuorma-autolla on suorastaan hämmästyttävää.

Kolmikymmenvuotisen

toimittajaurani aikana en ole nähnyt

mitään vastaavaa, Brian Weatherley

kertoo. •

Katso Volvo Trucks vs. 750 tonnia

-video: https://www.youtube.com/

watch?v=5UUz1zTZFfU

myynti - suunnittelu - asennus

www.autokalusteet.fi

Maahantuonti:

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

www.jaoy.com, puh. (03) 2836 600

Klikkaa ja tutustu myös

lehden nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 59


Näin turvallisuuspäällikkö evakuoitiin

PAKO JEMENISTÄ

Turvallisuusammattilaiset voivat joutua erittäin vaarallisiin tilanteisiin maailmalla. Näin kävi

myös suomalaisen turvallisuusyrityksen palveluksessa olevalle turvallisuuspäällikölle Jemenissä.

Trilleriksi muodostuneiden tapahtumien jälkeen turvallisuuspäällikön onnistui lopulta paeta

terroristeja ja päästä pois maasta. Mitä oikein tapahtui?

Tämän artikkelin on kirjoittanut Timo Lahtinen ja se on alun perin julkaistu Turvallisuus & Riskienhallinta lehdessä nro 2/2016.

Yemenin sijoittuminen Lähi-idän kartalla

Lähi-idässä Arabian niemimaan

kärjessä sijaitsevan noin 26 miljoonan

asukkaan Jemen ajautui

sisällissotaan helmikuussa 2015. Toisiaan

vastaan taistelivat maan pohjoisosaa

asuttavat šhiiat ja etelää asuttavat sunnit.

Sotivien joukkojen keskellä toimi myös

useita terroristijärjestöjä, joista yksi on

al-Qaida-terroristijärjestön aktiivisena

osana tunnettu AQAP eli Al Qaeda in the

Arabian Peninsula. Sen tavoitteena oli

saada sunneja liittymään rinnalleen taistelemaan

šhiioja vastaan.

Tilanne Jemenissä oli kokonaisuudessaan

erittäin tulenarka.

Keskellä sotatannerta joutui toimimaan

myös kansainväliseen turvallisuuteen

erikoistuneen suomalaisen Centry

Oy:n tunisialaistaustainen turvallisuuspäällikkö

sekä hänen jemeniläinen autokuskinsa.

Turvallisuuspäällikkö oli tullut

Jemeniin arvioimaan maan herkkää turvallisuustilannetta.

Sitten alkoi tapahtua, täysin yllättäen.

Turvallisuuspäällikkö jäi mottiin keskelle

sotatannerta, eikä ulospääsyä meinannut

löytyä koko maasta.

Miten hän lopulta pelastui ja miten

hän lukuisissa uhkaavissa tilanteissa toimi?

Koko alue suljettu

On syytä mennä ajassa askel taaksepäin.

Kuukausi Jemenin sisällissodan puhkeamisen

jälkeen, eli maaliskuun 25. päivä

vuonna 2015 turvallisuuspäällikkö oli

juuri lopettelemassa kenttätutkimustaan

ja oli yhdessä autokuskinsa kanssa lähestymässä

Jemenin kansainvälistä Adenin

lentokenttää.

”Tarkoitus oli palata Eurooppaan

tekemään lopullinen tilanneanalyysi”,

muistelee Centryn toimitusjohtaja Risto

Haataja.

”Kun miehet pääsivät Adenin lentoaseman

porteille, vartijat ilmoittivat koko

lentokenttäalueen olevan suljettuna.

Lentoaseman yhteydessä toimivan armeijan

tukikohdan eli Badr Military Basen

sotilaat olivat siirtyneet kaksi tuntia

aikaisemmin tukemaan kapinallisia ja ottaneet

koko lentokenttäalueen haltuunsa.

Kaikki lennot oli peruttu; Jemenistä

ei siis päässyt poistumaan. Tilanteen

karmea kokonaiskuva alkoi hahmottua”,

Haataja toteaa.

Päästävä poistumaan,

mutta miten

Turvallisuuspäällikkö soitti heti Centryn

Suomessa sijaitsevaan operatiiviseen

johtokeskukseen, jossa tehtiin nopea tilannearvio.

”Puhelun aikana käytiin läpi erilaiset

evakuointimahdollisuudet ja suljettiin

pois kaikkein turvattomimmat ulospääsyreitit”,

Haataja muistaa.

”Ensimmäiseksi suljettiin pois autolla

poistuminen pohjoisen kautta, koska

silloin olisi pitänyt ajaa Jemenin pääkaupungin

Sana’an kautta, mikä on korkean

riskin aluetta. Sana’a oli ollut kapinallisten

hallussa jo vuoden ajan.”

”Meren kautta evakuoiminen oli myös

vaarallista, koska tarjolla ei ollut luotettavaa

kuljetusmuotoa ja alueella operoi

lukuisia merirosvoryhmiä”, Haataja selvittää.

60 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


Centry Oy

• Suomalainen liiketoimintaympäristöjen

turvallisuuteen erikoistunut

palveluntarjoaja, jonka

palvelut painottuvat kahdelle

pääsektorille: Compliance and

Investigative Services ja Security

Risk Management Services,

• pääkonttori Vantaan Tikkurilassa,

• toimistot Puolassa, Bulgariassa,

Kanadassa, Ukrainassa ja Thaimaassa

sekä edustaja Brasiliassa,

• palvelut toteutettavissa maailmanlaajuisesti

• vahva kokemus- ja kontaktipohja

etenkin Itä-Euroopassa.

Evakuointireitti

”Puhelimessa tehdyn tilannearvioinnin

tuloksena syntyi kaksi vaihtoehtoa:

jäädä alueelle odottelemaan kansainvälisten

avustusjoukkojen saapumista tai

lähteä ajamaan autolla rannikkoa pitkin

kohti Omanissa sijaitsevaa Salalahin

kaupunkia.”

Haataja kertoo, että Salalahin kautta

kulkeva yli 1200 kilometrin mittainen

pakomatka oli myös suuri riski.

”Ulkomaalaisilla ei ollut lupa käyttää

reittiä ilman, että heillä oli hallussaan

Adenissa myönnetty erillinen viranomaislupa.

Lisäksi terroristijärjestö

Al-Qaeda otti jatkuvasti haltuunsa yhä

enemmän alueita maan eteläosista, ja

evakuointi olisi tapahtunut nimenomaan

etelän alueiden halki”, Haataja kuvailee.

Terroristit pysäyttivät

30 kertaa

”Riskianalyysin pohjalta operatiivinen

johtomme ja turvallisuuspäällikkö päätyivät

yrittämään evakuointia autolla

idän suuntaan kulkevan maantien kautta,

eli Mukallan kaupungin läpi kohti

Salalahia.”

Risto Haataja sanoo, että noin 550

kilometrin ajomatkan aikana AQAP-terroristit

pysäyttivät turvallisuuspäällikön

auton yli 30:ssä eri tarkastuspisteessä.

”Jokaisessa tarkastuspisteessä oli

kahdesta viiteen raskaasti aseistettua,

mutta erittäin kohteliaasti käyttäytynyttä

militanttia valmiina kidnappaamaan

kaikki paljastuneet ulkomaalaiset”, Haataja

kuvailee äärimmäisen jännittäväksi

muodostunutta pakoa.

”Turvallisuuspäällikkömme oli kuitenkin

varautunut pysäytyksiä varten,

joten hän osasi jättää suurimman osan

puhumisesta jemeniläiselle autonkuljettajalleen.”

Paikalliset vaatteet,

värjätyt kasvot

Risto Haataja kertoo, että turvallisuuspäällikkö

pyrki myös näyttämään niin

paikalliselta kuin mahdollista. Hän pukeutui

saman tyyppisiin vaatteisiin kuin

paikalliset ja sotki kasvonsa likaisiksi.

”Turvallisuuspäällikön tunisialainen

ihonväri oli hieman vaaleampi kuin jemeniläisten

ihonväri, joten naamioitumiselle

oli hyvät perusteet. Eurooppalaiselta

näyttävä henkilö ei olisi koskaan

läpäissyt tarkastuspisteitä”, Haataja

pohtii.

Pommit putoilevat

Tilanne alkoi muodostua muutenkin

entistä vaarallisemmaksi. Kun turvallisuuspäällikkö

pääsi Mukallaan, kävi ilmi,

että seuraava lentokone minne päin

ulkomaita vain olisi vasta kahden päivän

päästä.

”Alueen ilmatila oli myös pääosin suljettu,

koska Saudi-johtoiset sotilasryhmät

jatkoivat päivittäisiä pommituksia

Jemenin alueilla”, Haataja selvittää.

”Lopulta turvallisuuspäällikkö teki

päätöksen jatkaa matkaansa bussilla

kohti Omania. Matkalla hän joutui viisi

kertaa pysähtymään tarkistuksiin, jotka

AQAP:n tarkastuspiste Yemenissä. (Kuva on arkistomateriaalia, sillä kuvaaminen

agentin toimesta olisi muodostanut turvallisuusriskin)

Kuljetus & Logistiikka 2/2016 61


tällä kertaa suoritti Jemenin virallinen

hallinto.”

”Lopulta turvallisuuspäällikön onnistui

päästä rajalle. Sen ylittäminen

onnistui, koska hänellä oli myös toinen,

eurooppalainen passi.”

Arvokkaat neuvot

Kun Risto Haatajalta kysyy, mitkä olivat

merkittävimmät syyt turvallisuuspäällikön

onnistuneessa evakuoinnissa,

Haataja nostaa kärkeen miehen

kokemuksen riskitilanteessa toimimisesta.

”Lisäksi hän tunsi alueen ja paikallisen

kulttuurin”, Haataja korostaa.

Operaation jälkeen turvallisuuspäälliköltä

kysyttiin, miten eurooppalaisen

ihmisen tulisi toimia, jos vastaavanlainen

tilanne tulisi eteen.

Turvallisuuspäällikkö antoi arvokkaita

neuvoja.

Ensimmäiseksi hän mainitsi, että

AQAP-terroristit kokevat koulutetun,

länsimaisessa yrityksessä työskentelevän

eurooppalaisen työntekijän lähes

aina arvokkaaksi kidnappauksen kohteeksi.

Lunnaiden toivossa Jemenissä

ja muissa korkean riskin maissa tehdään

lähes mitä vain.

Toiseksi kidnappausriskiä lisäävät

Yemenin ja Omanin välinen rajanylityspiste.

paikalliset heimot, jotka saattavat myydä

kidnapatut esimerkiksi juuri AQAP:lle.

Turvallisuuspäällikön mukaan riskiä

joutua kidnapatuksi vähentää se, jos matkustajien

kuljetus järjestetään tila-autoilla

tai pikkubusseilla. Matkustajien tulee aina

istua kuljetuksen aikana ajoneuvon takapenkeillä

ja olla puhumatta mitään.

Etupenkeillä tulee istua vain paikallisia

avustajia, jotka pystyvät paremmin saamaan

saattueen tarkastuspisteiden läpi

puhumalla paikallista kieltä ja osaamalla

olla herättämättä ylimääräistä huomiota.

Ajoneuvon ulkopuolella ei saa näkyä

mitään ulkomaalaisiin tai ulkomaalaisuuteen

osoittavia tavaroita tai tuotemerkkejä,

ei myöskään arvoesineitä.

Jatkuvasti on pidettävä myös mielessä,

että Jemenin kaltaisessa epävakaassa

valtiossa tapahtuva evakuointi muodostaa

ulkomaalaiselle ihmiselle aina äärimmäisen

riskin. •

Liikenneraportointi ei ole enää entisellään

– Radionkuuntelijoiden liikenneraportit auto-navigaattoreihin

Bauer Median radiokanavat antavat autoilijoille

jatkossa yhä enemmän tietoa

liikenteen sujuvuudesta, keliolosuhteista

sekä häiriöstä. Reaaliaikaisen liikennetiedon

Bauer Median kanaville toimittaa

kansainvälinen liikennepalveluita tuottava

V-Traffic.

- Liikenne ja radio kuuluvat yhteen. Nopeasti

muuttuvien liikenneolosuhteiden

välittämisessä radio on tehokas ja nopea

väline. Yhteistyö V-Trafficin kanssa mahdollistaa

sen, että kuulijoillamme on jatkossa

yhä parempi mahdollisuus varautua

ja reagoida mahdollisiin liikennehäiriöihin.

Kerromme FM-taajuudella sekä nettisivulla

oleellisimmat tiedot eli mitä tapahtuu ja

missä, kertoo Bauer Median sisältöjohtaja

Hermanni Seppälä.

V-Trafficin palvelut kattavat Bauer Median

kanavista Radio Novan, Iskelmän ja

Radio Cityn.

- Radio Novassa on ollut vuodesta 1999

lähtien suosittu liikenneohjelma, ja liikennetiedotteet

ovat olleet tärkeä osa tekemistä

kaikissa ohjelmissa. Kuulijat ovat

tottuneet siihen, että jos liikenteessä tapahtuu,

Nova kertoo sen. Nyt parannamme

palvelua entisestään ja laajennamme

sen myös muille kanaville. Kuuntelijoiden

liikennepuhelut nousevat jatkossa yhä

suurempaan rooliin, sillä V-Traffic levittää

kuuntelijoiden puheluista todennetun liikennetiedon

muun muassa noin puoleen

miljoonaan autonavigointilaitteeseen ympäri

Suomen, Seppälä jatkaa.

V-Traffic tuottaa reaaliaikaista liikennetietoa

autoteollisuudelle, joka edellyttää

korkeita laatuvaatimuksia ja tarkkuutta.

Samat vaatimukset sopivat hyvin myös radiostudioon

ja sitä kautta kuuntelijoille.

- Liikennetieto on Suomessa ja Pohjoismaissa

muutakin kuin ruuhkaa. Se on

ennen kaikkea haastavia keliolosuhteita,

suuria eläimiä ja muita odottamattomia

liikennehäiriöitä. Tuotamme studioon yhä

kehittyneemmän näkymän koko Suomen

liikennetilanteen seuraamiseen, jonka

kautta myös kuuntelijoiden raportoimat

tapahtumat voidaan hyödyntää. Studiossa

nähdään kohdennetusti niin äkilliset kelimuutokset,

liikenteen sujuvuus, onnettomuudet,

suurtapahtumat kuin varoitukset

poroista ja hirvistä koko Suomen alueella,

toteaa V-Trafficin myynti- ja markkinointipäällikkö

Matti Seimola.

V-Traffic-liikennetietopalvelu

V-Traffic-palvelut tuottaa Mediamobile

Nordic Oy. Mediamobile on eurooppalainen

liikennetiedon tuottaja, joka toimittaa

laajan yhteistyökumppaniverkoston avulla

reaaliaikaisia tietopalveluja liikenteestä

ja matkustamisesta autoteollisuudelle,

navigaattoreihin, medialle, julkiselle sektorille

ja kuljetusyrityksiin. Mediamobile

Nordic on ranskalaisen Mediamobile S.A.

omistama tytäryhtiö. Mediamobile toimii

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa,

Virossa, Saksassa, Puolassa ja Ranskassa.


62 Kuljetus & Logistiikka 2/2016


OMAA LUOKKAANSA –

SEKÄ TYÖMAILLA ETTÄ PELIKENTILLÄ.

NISSAN e-NV200

ALK. 33 649 €

NISSAN NV400

ALK. 31 704 €

TÄYSIN UUSI

NISSAN NAVARA

ALK. 32 718 €

NISSAN NV200

ALK. 23 761 €

(Autoveroton hinta 31 682,00 €,

autovero 1 366,43 €. Hinta sisältää

toimituskulut 600 €)

(Autoveroton hinta 26 399,60 €,

autovero 4 704,19 €. Hinta sisältää

toimituskulut 600 €)

(Autoveroton hinta 28 725,63 €,

autovero 3 392,16 €. Hinta sisältää

toimituskulut 600 €)

(Autoveroton hinta 17 848,85 €,

autovero 4 596,60 €. Hinta sisältää

toimituskulut 600 €)

NYT VIIDEN VUODEN / 160 000 KM TAKUULLA *

KAIKILLE NISSAN-

HYÖTYAJONEUVOILLE

Meiltä löydät sopivan auton työhön kuin työhön. Tarjoamme asiakkaillemme

kattavan hyötyajoneuvomalliston. Löydä omasi lähimmältä Nissanjälleenmyyjältä.

Aja liiketoimintasi uudelle tasolle.

UEFA Champions Leaguen virallinen hyötyajoneuvo.

N V 2 0 0 - m a l l i s t o n E U - y h d i s t e t t y k u l u t u s 4 , 9 –7, 3 l/ 1 0 0 k m , C O 2 - p ä ä s t ö t 12 8 –13 0 g / k m . N V4 0 0 - m a l l i s t o n E U - y h d i s t e t t y k u l u t u s 6 , 8 – 8 , 6 l/ 1 0 0 k m ,

CO2 -päästöt 177–217 g/km. Navara-malliston EU-yhdistetty kulutus 6,4–7,0 l/100 km, CO2 -päästöt 169–183 g/km. e-NV200-malliston CO2

-päästöt 0 g/km. *Valmistajan takuu 5 vuotta tai 160 000 km kaikille Nissan-hyötyajoneuvoille (poislukien e-NV200, jolle valmistajan takuu

on 5 vuotta / 100 000 km sähköauto-osien osalta ja 3 vuotta / 100 000 km muun ajoneuvon osalta).

More magazines by this user
Similar magazines