Solisti 01/2012

solpalvelut

SOLin asiakas- ja henkilöstölehti
www.solisti.fi
www.sol.fi

SOL-KONSERNIN LEHTI Kevät | 2012

www.sol.fi

Kampissa

syntyy

uutta

SOL Pietari

kasvaa

vauhdilla

SIVU 19

Cornerstonen

Otto Oksanen

ja SOLin

Lauri Leppä

loivat uuden

palvelumallin

SIVU 10

Rantatie

Business

Parkin aula on

talon sielu

SIVU 8

VR Group

kokeilee

matkasiivousta

SIVU 22

ABC

Deli -asemilla

homma

toimii

SIVU 15

Pudasjärven

kaupungin

rohkea

siirto

SIVU 28


Sisältö 1 | 2012

Ajoneuvosiivous kevenee

hyvällä työnsuunnittelulla.

22

SOL tekee VR

Groupille siivousta

junissa ja asemilla.

Thongthip Jokinen

palvelee Helsingin

rautatieasemalla.

28-34

Kuntasivut:

Pudasjärvi teki

rohkean siirron


Liikkeenluovutukset

ovat yleistymässä


Oulun seudun

koulutuskuntayhtymä

halusi laatua


Talokirja on

tehokas työkalu

4

Pääkirjoitus: Asiakkaan

mukana menestykseen

5 Puhdasta asiaa

7

Kotipalvelusta saa

iloa arkeen

Lindström Invest luottaa

8

SOLiin aulapalveluissa

10 Cornerstone Real Estate

Advisers ostaa kauppakeskustensa

ylläpitopalvelut

13 Kampissa vedetään yhtä

köyttä

14 Henkilöstöpalvelun imago

nousuun

15

ABC Delin asemat henkilöstöpalvelun

asiakkaana

2 www.sol.fi

16

18

19

21

22

25

26

27

Palveluosaaja Sanna

Hakkarainen valmistuu

taiteilijaksi

Työhaastattelut tehdään

taidolla

Pietarin YIT Servicen ja

SOLin tiivis yhteistyö

SOL Pietari kasvaa vauhdilla

VR Group haluaa matkustajien

viihtyvän

SOL siivoaa uusia junavaunuja

Transtechillä

Yli kymmenen vuoden

kumppanuus Savonlinjojen

kanssa

Ajoneuvosiivoukseen uusia

työmenetelmiä

Päätoimittaja

Jussi Ylinen:

”Jokaisella

meistä

on oikeus

turvalliseen

työhön”

SOLin tavoite on nolla

tapaturmaa, s. 40


Meillä tarvitaan

kirjanpitäjiä,

kokkeja, vartijoita,

telinerakentajia...

Etsimme monen

alan taitajia.

14

Onnistuneen

henkilöstövuokrauksen

varmistaa

huolellinen

rekrytointi.

35

37

38

39

Tutor auttaa alkuun

Auringon alla: Peppi Kaira

Amazing Journey – matka

kohti erinomaista asiakaspalvelua

Pesulatyö on ykkösasia

elämässäni

28

– Kunta ei voi

olla joka alan

osaaja, toteaa

Pudasjärven

kaupunginjohtaja

Kaarina

Daavittila.

8Chloe

Ashworth

palvelee

Rantatie

Business

Parkin

aulassa.

40

42

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Työhyvinvointikorttikoulutus

alkoi

43

Hymyn valokeilassa:

Galina Laakso

SOLISTI ON SOL KONSERNIN ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI Päätoimittaja Jussi Ylinen, SOL Palvelut Oy, jussi.ylinen@sol.fi

Toimitusneuvosto Anu Eronen, Peppi Kaira, Juhapekka Joronen, Jussi Ylinen, Jaana Ryynänen, Tuija Valmela, Merja Oljakka, Kimmo Kallonen

Toimitus Omnipress Oy, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki, www.omnipress.fi Toimituspäällikkö Vaula Aunola, puhelin 050 596 5426,

vaula.aunola@omnipress.fi Ulkoasu HANK, Oona Kavasto Kannen kuva SOL Painopaikka PunaMusta Oy, 2012 Painos 20 000 kpl.

441 619

Painotuote

www.sol.fi

3


Pääkirjoitus

”Meidän pitää kulkea kehityksen

kärjessä ja onnistuaksemme on

tärkeää saada palautetta.”

Asiakkaan mukana

menestykseen

SOLIN vision mukaan haluamme

olla asiakkaallemme ylivoimainen

kumppani kaikissa palveluissamme.

Tiedostamme, että SOLin

menestys riippuu pitkälti asiakkaidemme

menestyksestä ja tärkein

tehtävämme on tuottaa mahdollisimman

paljon hyötyä asiakkaillemme.

Sen vuoksi on tärkeää

tietää, mitä asiakkaamme tavoittelevat

ja miten voimme tukea heitä

matkalla menestykseen.

Meillä on monia tapoja selvittää

asiakkaan tahtotiloja sekä yhteistyömme

onnistumisia. Vuonna

2011 teimme Suomessa yli 12 000

dokumentoitua henkilökohtaista

asiakastyytyväisyyskäyntiä ja noin

20 000 määrämuotoista kirjallista

laadunvarmennusta. Monien

asiakkaidemme kanssa käytämme

myös SOL insta -järjestelmää

palvelumme laadun arvioimiseksi

ja kehittämiseksi. Lisäksi on vielä

joukko asiakkaiden omia järjestelmiä

laadun mittaamiseksi.

Vähintään yhtä tärkeää on päivittäisen

työmme ohessa tapahtuva

kommunikointi ja asiakkaan tuntemusten

ja toiveiden tunnistaminen.

Meidän tulee koko ajan miettiä

uusia ja parempia tapoja palvella

asiakkaitamme. Asiakastyytyväisyytemme

oli muuten viime vuonna

99 prosenttia, jota voidaan pitää

erinomaisena tuloksena.

Yksi arvoistamme on, ja on

koko SOLin olemassaolon ajan

ollut, iloinen työn tekeminen. Se

tarkoittaa muun muassa sitä, että

päivittäin on mukava sekä turval-

4 www.sol.fi

linen ja luottavainen olo mennä

töihin toteuttamaan palvelulupaustamme.

Meitä on jo yli 10 000 solilaista,

mikä luo haasteita saada iloinen

työn tekeminen koskettamaan

meitä jokaista. Jotta se onnistuisi,

pitää jokaisen solilaisen tuntea,

että asiakkaiden odotukset ja oma

osaaminen sekä työn tekeminen

kohtaavat. Se vaatii työhyvinvoinnista

huolehtimista, yhteistyötä

kaikilla tasoilla, koulutusta osaamisen

parantamiseksi, oikeanlaista

perehdyttämistä työhön,

erinomaista johtamista, erilaisuuden

ymmärtämistä, tasapuolista

kohtelua, palautteen antoa sekä

saamista, erilaisuuden hyväksymistä,

aitoa läsnäoloa, vain muutamia

asioita mainitakseni.

SOL life -malli on luotu ylläpitämään

ja kehittämään työhyvinvointia,

ennalta ehkäisemään

sairauksia ja työtapaturmia sekä

löytämään keinoja ennenaikaisten

eläköitymisten estämiseksi. SOL

life on käytössämme päivittäisessä

työssämme ja panostamme

edelleen mallin kehittämiseksi.

Kouluttaminen koetaan SOLissa

investointina ja sillä on myös erittäin

suuri arvo suhteessa iloiseen

työn tekemiseen. Tässäkin asiassa

kehitämme yhä parempia tapoja

kouluttaa ja parantaa solilaisten

osaamista. Olemme myös osittain

siirtyneet sähköiseen koulutukseen

ja perehdyttämiseen.

Liikevaihtoa koko konserni teki

viime vuonna lähes 207 miljoonaa

euroa, jossa on kasvua edelliseen

vuoteen liki 10 prosenttia. Vuoden

2012 liikevaihtotavoite on asetettu

250 miljoonaan euroon, mikä merkitsee

noin 20 prosentin kasvua.

Suhteellisesti laskettuna suurimmat

kasvutavoitteet on asetettu henkilöstöpalveluille

ja kansainvälisille

toiminnoillemme. Kesällä tekemäämme

vastuullisuusraporttiin

asetimme pidemmän aikavälin kasvutavoitteen.

Vuonna 2020 SOLin

on tarkoitus saada liikevaihtoa 660

miljoonaa euroa. Tavoite on kunnianhimoinen,

niin kuin pitääkin.

Mikä sitten mahdollistaa

kasvun ja entistä paremmaksi

kehittymisen, mitä se vaatii? Kasvun

edellytys on pitäytyä hyviksi

havaitsemissamme toiminnoissa

ja tavoissa tehdä työtämme sekä

etsiä lakkaamatta uusia parempia

tapoja tuottaa palvelujamme.

Meidän pitää kulkea kehityksen

kärjessä joka suhteessa ja siinä

onnistuaksemme on tärkeää saada

palautetta ja kehitysideoita

kaikilta – asiakkailta, asiakkaiden

asiakkailta, solilaisilta sekä yhteistyökumppaneiltamme.

Jatkuvaan

parantamiseen tarvitaan kaikkien

meidän yhteinen halu ja näkemys.

Olemme yhdessä luomassa entistä

parempaa SOLilaista palvelua ja

toteuttamassa kunnianhimoista

visiotamme.

Aurinkoisin kevätterveisin,

JUHAPEKKA JORONEN

TOIMITUSJOHTAJA

SOL PALVELUT OY


Vartiointipalvelut

käyntiin

Invalidisäätiöllä

SOL PALVELUT OY tuottaa vartiointipalvelut

Orton Invalidisäätiölle. Sopimus

allekirjoitettiin syksyllä ja työt alkoivat

vuoden vaihteessa. Sopimukseen sisältyvät

vartija-vahtimestaripalvelut sekä

hälytyspalvelut sairaala Ortonin alueella

Helsingin Ruskeasuolla. Sopimus

vahvistaa jo ennestään tiivistä SOLin ja

Ortonin välistä yhteistyötä kiinteistöja

toimitilapalveluissa.

Vantaan

kaupunki

valitsi SOLin

VANTAAN kaupunki valitsi SOLin ykköstoimittajaksi

ruokahuollon ja siivouksen

tarpeisiin. Toiminta käynnistyi

vuoden alussa ja kohteita on kaikkiaan

400. Toimipisteisiin välitetään muun

muassa kokkeja, laitoshuoltajia ja ruokapalveluvastaavia.

HUS Service

tarvitsi toimistotyöntekijöitä

SOL Henkilöstöpalvelut välittää suuren

terveydenhoitoyksikön eri toimipisteisiin

toimistotyöntekijöitä. Yhteistyö

HUS Servicen kanssa alkaa keväällä.

Technopolis Lappeenrannan

siivoustiimi palkittiin

TECHNOPOLIS Lappeenrannan siivouspalveluista

vastaava tiimi sai SOL

Palveluiden valtakunnallisen ympäristötekopalkinnon.

Tiimi on saavuttanut

hienosti siivouspalveluiden

ympäristötavoitteet ja erityisenä

ympäristötekona onnistunut vähentämään

jätesäkkien kulutuksen

minimiin kestosäkkien avulla.

YLE Pasilan

vartiointipalvelut

SOLille

YLEISRADIO on valinnut vartiointipalvelujen

tuottajaksi SOL Palvelut.

Vartiointipalveluihin kuuluvat kaikki

Helsingin Pasilan alueen paikallis- ja

aluevartiointitoiminnot. Tähän asti SOL

on tuottanut YLElle kiinteistö- ja toimitilapalveluita

Pasilan kiinteistöihin ja

sopimus täydentää näin hyvin YLEn ja

SOLin kiinteää yhteistyötä.

Puhdasta

asiaa

Helsingin

Energia SOLin

asiakkaaksi

VIIME vuoden joulukuussa

tehtiin sopimus kevään aikana

käynnistyvästä yhteistyöstä.

SOL Henkilöstöpalvelut välittää

siivouksen ja kiinteistönhuollon

osaajia eri pituisiin sijaisuuksiin

Helsingin Energialle.

SOL mukaan

tulevaisuuden

logistiikkakeskukseen

INEX PARTNERS rakentaa Sipooseen

yhden Euroopan suurimmista ja

moderneimmista logistiikkakeskuksista.

SOL on valittu yhdeksi kumppaniksi

mukaan keskuksen toimintaan. SOLin

kautta uudessa logistiikkakeskuksessa

tulee työskentelemään satoja alan

ammattilaisia.

Lue SOLista ja

Musiikkitalosta

lisää ensi

syksyn Solistista.

SOL pitää Musiikkitalon puhtaana

HELSINGIN Musiikkitalon siivous on

SOL Palveluiden vastuulla. 11-henkisen

tiimin tulikoe oli vuoden alussa

presidentinvaalien tuloslähetysten ja

vaalitenttien esivalmistelut.

SOLilaiset siivosivat tilat ennen

tv-lähetyksiä. Työtehtävien aikataulut

suunniteltiin yhdessä Musiikkitalon

käyttöpäällikön kanssa.

– Piti olla hyvissä ajoin tiedossa,

ketkä työntekijämme ovat paikalla.

Tiedot näistä henkilöistä lähetettiin

poliisille, joka teki henkilöistä turvaselvityksen.

Tämän jälkeen työntekijämme

saivat henkilökortit työskentelyä

varten, kertoo SOLin kohdepäällikkö

Suvi Ounamo.

Viime syksynä avatun Musiikkitalon

päätoimijat ovat Helsingin kaupunginorkesteri,

Radion sinfoniaorkesteri ja

Sibelius-Akatemia.

www.sol.fi

5


Puhdasta

asiaa

SOL haastaa

mukaan

Naisten Pankin

toimintaan

TOIMITUSJOHTAJA Peppi Kaira on nostanut

yhteiskuntavastuullisen roolin

globaalille tasolle. Kaira näkee naisten

koulutuksen ja omaehtoisen toimeentulon

keskeisiksi avaintekijöiksi

kehitysmaiden yhteisöjen voimaantumisessa.

Usein juuri pienyrittäjyys on

avain köyhyyden kierteen katkaisuun.

Kaira korostaa avussa kestävää kehitystä.

– On tärkeää, että autamme naisia

ja sitä kautta perheitä ja yhteisöjä auttamaan

itse itseään, Kaira sanoo.

Kirkon Ulkomaanavun yhteyspäällikkö

Sari Meller iloitsee alkaneesta

yhteistyöstä.

– SOLin arvot sopivat erinomaisesti

yhteen Naisten Pankin arvojen kanssa.

Iloinen työn tekeminen, arkiluovuus

ja yrittäjyys kuvastavat hyvin toimintaamme

sekä täällä kotimaassa että

hankemaissa, Meller toteaa.

SOL Palvelut haastaa koko konsernin

henkilökunnan keräämään

300 ammattia kehitysmaiden naisille

kevään 2012 aikana. Kairan mukaan

tämänkaltaista haastekampanjaa ei

NAISTEN PANKKI/LAURA PÄÄKKÖNEN

SOLin historiassa ole aikaisemmin

toteutettu. Tavoitteena on kerätä haastekampanjalla

300 ammattia neljän

kuukauden aikana. Yhden ammatin

hinta on 25 euroa.

Naisten Pankki on suomalainen

rahasto, jonka keräykset ovat tuottaneet

tähän mennessä liki neljä miljoonaa

euroa. Näillä varoilla on aloitettu

eri puolilla maailmaa 12 hanketta,

joiden vaikutuspiirissä on yli 40 000

ihmistä. Kirkon Ulkomaanavun hallinnoiman

Naisten Pankin voimavarana

ovat aktiiviset vapaaehtoiset sekä

lukuisat osakkaat, lahjoittajat ja yhteistyökumppanit.

Aurinko nousee

-kampanja kerää

ammatteja

kehitysmaiden

naisille.

Nou Chantho on

Naisten Pankin

rahoittaman kyläpankin

rahastonhoitaja

Oudoun Povin kylässä

Kambodzhassa.

Aurinko nousee

-kampanja jatkuu

14.6. saakka. SOLtoimipisteissä

on

Naisten Pankin keräyslippaita

ja pankkisiirtoja.

Ammattilahjan

voi ostaa myös

internetin kautta

linkistä: www.naistenpankki.fi.

”Kesätyössä

oppii

pelisääntöjä

huomista

varten.”

Kesäduuniblues

Vastuullinen kesäduuni

2012 -kampanja

SOL on mukana Vastuullinen kesäduuni

2012 -kampanjassa, jonka

tarkoituksena on saada työnantajat

tarjoamaan nuorille enemmän

ja parempia kesätyöpaikkoja.

Tavoitteena on rakentaa ilmiö,

joka tunnetaan ja tunnistetaan

niin suomalaisten työnantajien

kuin nuortenkin keskuudessa. Sen

avulla työnantajat voivat kertoa

sitoutumisestaan laadukkaaseen

kesätyöhön ja se tarjoaa työnantajille

myös ideoita ja käytännön

vinkkejä kesätyön kehittämiseen.

Perimmäisenä tarkoituksena on

nuorten työelämävalmiuksien

vahvistaminen. Siitä hyötyvät sekä

työnantajat että nuoret itse.

Kymppiluokkahanke

SOL Palvelut Oy on mukana Perheyritysten

liiton järjestämässä

kymppiluokkahankkeessa. Siinä

pyritään löytämään kymppiluokkaa

käyville nuorille kesätyöpaikkoja

ja sitä kautta helpottamaan

heidän sopeutumistaan työelämään.

6 www.sol.fi


Kotipalvelusta

saa iloa arkeen

Puhdasta

asiaa

Saisiko teidän kotiinne olla siivousta, kristallikruunun hellää

puhdistamista tai kenties pino silitettyjä kauluspaitoja?

Vai pitäisikö autotalli järjestää?

– HELPOTUSTA arkeen haluavat niin

lapsiperheet kuin sinkutkin ja toisaalta

myös ikääntyneille vanhemmille ostetaan

kotipalvelun lahjakortteja, kertoo

SOL Kotipalvelut Oy:n myyntineuvottelija

Seija Päivärinta.

Kevätauringon paisteessa

Perussiivouksen jälkeen ylläpitävä

siivous on huomattavasti helpompaa.

Päivärinnan mukaan asiakkaan mielihyvä

ja ilo näkyy esimerkiksi siinä, että

hän innostuu sisustamaan.

– Siisti ja raikas koti innoittaa ihan

uudella tavalla. Myös asuntojen myynti-

ja vuokrausesittelyjä varten tilataan

yhä enemmän kotipalvelua, hän lisää.

Kotipalvelun tarvetta voi miettiä

hänen mukaansa ihan uudellakin

tavalla siivouksen lisäksi – se voi olla

vaikka akvaarion puhdistusta tai parvekkeen

siistimistä talven jäljiltä.

Seija Päivärinta kertoo, että nyt

kevätauringon paistaessa alkavat

myös ikkunanpesut. Lisäksi autotallin

perussiivous on hänen mukaansa yksi

uusimmista kohteista.

Asiakkaan kanssa katsotaan kartoitustilanteessa,

että siivousvälineet

ovat asianmukaisia. Kotipalvelu ei

esimerkiksi silittele kauluspaitoja, jos

silitysraudalla on viimeksi levitetty

suksivahaa.

– Vastuu välineistä on tilaajalla, mutta

opastamme oikeaoppisten siivousvälineiden

ja pesuaineiden hankinnassa.

Nämäkin asiat tuovat mielihyvää, kun

siivous sujuu mukavammin myös itse

palvelujen tilaajalta ja oikeilla välineillä

jälki on huolitellumpaa, hän lisää.

Osta

lahjaksi

hyviä

hetkiä

puhtaassa

kodissa.

Tukena kun itse ei jaksa

Entä ikäihmiset ja eri-ikäiset kuntoutujat?

Mainoksia on saattanut kertyä

pino eteisen nurkkaan ja ajan patina on

iskeytynyt kiinni lähes joka paikkaan.

- Ikäihmisillä tulee eteen se vaihe,

että kotona selviäisi pienemmistä askareista,

mutta esimerkiksi vuodevaatteiden

ja muiden tekstiilien tuuletus sekä

pölyjen pyyhintä vaikka valaisimista voi

olla hankalaa tai mahdotonta.

Tekemättömät kotityöt saattavat

tuottaa ahdistusta ja häpeääkin, vaikka

oma koti pitäisi nähdä kauniina ja

viihtyisänä.

TEKSTI MIRKKA KORTELAINEN

KUVA TIMO PORTHAN

Veroetua kotitöistä

KOTITÖISTÄ saa verotuksessa kotitalousvähennystä. Edun

määrä on laskenut hieman viime vuodesta.

Kotitalousvähennyksenä voi vähentää 15 prosenttia maksetusta

palkasta sekä palkan sivukulut tai 45 prosenttia yrittäjälle

tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta.

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta ja sitä

saa vain työn osuudesta. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä

on 2 000 euroa vuodessa, tuhat euroa vähemmän

kuin viime vuonna. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100

euron omavastuuosuus. TEKSTI VEERA SALOHEIMO

www.sol.fi

7


TEKSTI VEERA SALOHEIMO

KUVAT VAULA AUNOLA

Aulapalvelu

on talon sielu

Lindström Invest luottaa SOLiin Rantatie Business Parkin

aulapalveluissa. – Eri tilanteisiin ja ihmisiin reagointi vaatii

erittäin herkkää otetta, sanoo toimitusjohtaja Jouni Puhakka.

– Kaksivuotisen yhteistyömme aikana

aulapalvelusopimusta ei ole kilpailutettu.

Tavoittelemme SOLin kanssa pitkäaikaista

kumppanuutta, emme niinkään

hinnan viilaamista mahdollisimman

matalalle, sanoo Lindström Investin toimitusjohtaja

Jouni Puhakka.

Lindström Invest tarjoaa

toimitiloja ja niiden palveluja

kolmessa kiinteistössä

pääkaupunkiseudulla.

SOL on ollut yrityksen

yhteistyökumppani nyt kaksi vuotta.

Yhteispeli luistaa mainiosti.

– Kokonaisuudessaan olemme

hyvinkin tyytyväisiä SOLin toimintaan,

sanoo Lindström Investin

toimitusjohtaja Jouni Puhakka.

SOL hoitaa yhden Lindström

Investin toimipisteen, Kalasatamassa

sijaitsevan Rantatie Business

Parkin aulapalveluita sekä siivousta.

Lindström Investillä on Rantatiellä

myös muita kumppaneita

SOLin lisäksi. Ravintolaa ja kiinteistöpalvelua

hoitavat omat yritykset.

– Aulapalveluun tulee pyyntöjä

eri asioissa, joten siellä täytyy olla

aidosti moniosaaja. Aulassa täytyy

olla myös kyky delegoida asioita

ja tehdä yhteistyötä muiden

kumppaniemme kanssa.

Huomenta, miten voit?

Lindström Invest haluaa antaa

kiinteistöjensä vierailijoille ystävällisen,

lämpimän vastaanoton.

Tuttu vakiokasvo aulassa sopii

hyvin tähän ajatteluun.

– Tavoittelemme pitkäaikaisia

työsuhteita. Yhteistyö on myös

niin läheistä, että koemme, että

tässä ollaan lähellä henkilöstövuokrausta.

Aulapalvelun työntekijät

lähestyvät oman henkilöstön

statusta. Meidän palvelupäällikkömme

on SOLilaisten henkinen

esimies eikä väliin tarvita SOLin

esimiestä, Puhakka toteaa.

Aulan kaksi työntekijää ovat saaneet

vartijakoulutuksen. He hoitavat

erilaisia henkilöstön ja omaisuuden

suojaukseen liittyviä tehtäviä.

– Heille kuuluu aularutiineja,

kerrospostin hoitamista kuriirina

ja kameravalvontaa. Lisäksi saattaa

tulla postitusta, toimistotöitä

ynnä muita kausiluonteisia tehtäviä,

jos ne sopivat päivittäisiin

rutiineihin, kertoo palvelupäällikkö

Lari Meronen SOLista.

– Vieraiden vastaanotto vaatii

välitöntä läsnäoloa. Aulapalvelu

on kuin talon sielu, sinne menevät

kaikki asiat, mitä täällä tapahtuu,

Puhakka sanoo.

”Aulassa

täytyy

olla

aidosti

moniosaaja.”

8 www.sol.fi


– Meille voi vaikka jättää aamulla auton avaimet ja

työpäivän jälkeen voi ajaa puhtaalla autolla kotiin tai

meidän kauttamme voi tilata ajan hierojalle. Palveluja

on jo nyt monenlaisia ja niitä kehitetään koko ajan

lisää, palveluvastaava Chloe Ashworth kertoo.

– Aulapalvelun vartijat auditoidaan

uudelleen joka vuosi ja heidän kanssaan

kerrataan lainsäädäntöä, tekniikkaa ja

vartijan oikeuksia, kertoo SOLin palvelupäällikkö

Lari Meronen.

Asiansa taitava aulapalvelu on

Lindström Investille kilpailutekijä.

– Asiakkaamme ymmärtävät

aulapalvelun merkityksen, ja

haluavat sen olevan tasokasta.

Asiakkaat myös haluavat tutustua

ennakkoon kiinteistöjemme palveluihin,

Puhakka kertoo.

Tavoitteena laatu

Aulapalvelutoimintojen ulkoistamisesta

on koitunut hyötyä yritykselle.

Lindström Invest pystyy

näin keskittymään omaan ydinosaamiseensa

ja -tekemiseensä.

– Meidän ydinosaamisemme

on kiinteistöjen kehityksen ja

omistamisen sekä asiakassuhteiden

hoidon ja palveluprosessien

johtamiseen liittyvät asiat. Lisäksi

erotumme omalla kiinteistökehityspäälliköllä,

joka hoitaa

tekniikkaan liittyvät häiriötilanteet

– erillistä teknistä manageria

tai isännöitsijää ei ole, Puhakka

kuvaa.

Lindström Invest seuraa tiiviisti

yhteistyökumppaniensa,

myös SOLin toiminnan laatua.

Yritysten yhteiset juuret

SOL polveutuu Lindström Oy:stä, joka on vanhimpia

Suomessa yhä toimivia yrityksiä. Vuonna 1922 Lindströmin

osti yli-insinööri Johan Roiha. Vuonna 1991 hänen

lapsenlapsensa Liisa Joronen osti Lindströmistä siivousja

jätepalvelut, jotka saivat nimen SOL Siivouspalvelu

Oy. Lindström Invest Oy syntyi vuoden 2002 alussa

Lindström Oy:n jakautumisen yhteydessä. Lindström

Investin omistukseen siirtyivät yhtiöön vuosien varrella

hankitut toimisto- ja liiketilat sekä asunnot.

Kuukausipalavereita pidetään

säännöllisesti, samoin yhteispalavereita,

missä on myös asiakkaita.

Asiakaspalautteisiin reagoidaan

nopeasti ja se toimii molempiin

suuntiin. Sekä ruusut että risut

viedään eteenpäin.

– Tämän vuoden tavoitteena

on löytää aulapalvelun onnistumista

mittaavia tekijöitä. Olemme

harkinneet muun muassa mystery

shopper- eli testiasiakasmenetelmää.

Jokaista sisään tulevaa asiakasta

pitäisi tervehtiä katseella ja

hymyllä. l

www.sol.fi

9


TEKSTI VAULA AUNOLA

KUVAT VAULA AUNOLA JA SOL

Kauppakeskuksessa

myös ylläpito

sujuu joutuisasti

Cornerstone Real Estate Advisers ostaa kauppakeskustensa ylläpitopalvelut SOLilta.

Uudenlaisen kokonaispalvelusopimuksen selkeitä etuja ovat kiinteistöjen ylläpitokustannusten

entistä parempi ennakointi ja tilaajan ajankäytön säästyminen.

Kiinteistösijoittajan

päätehtävä ei ole

rakennuksen tekninen

ylläpito vaan

kiinteistön arvon

kehittäminen, Cornerstonen

kiinteistöjohtaja Otto Oksanen

toteaa.

Kiinteistösijoitusyhtiö Cornerstone

Real Estate Advisersin hallinnoima

rahasto Nordic Retail

Fund on sijoittanut Suomessa

suuriin, moderneihin kauppakeskuksiin,

jotka sijaitsevat kaupungin

ydinkeskustassa. Reilu vuosi sitten

yritys aloitti työt uudenlaisen toimintamallin

löytämiseksi kauppakeskusten

siivouksen, kiinteistönhuollon

ja ympäristöpalveluiden

toteuttamiseen.

– Lähtökohtana oli saada kohteidemme

ylläpitokustannusten

ennustettavuus paranemaan useaksi

vuodeksi eteenpäin. Halusimme

kilpailutuksella löytää pitkäaikaisen

kumppanin, joka voi ottaa

kokonaisvastuun kiinteistöjemme

hoidosta, Oksanen kertoo.

SOLin kanssa allekirjoitettiin

kokonaispalvelusopimus kesäkuussa

2011. Sopimus kattaa kiinteistöjen

siivouksen, kiinteistöhuollon

ja ympäristöpalveluiden toteuttamisen.

Palvelukokonaisuus tuotetaan

asiakkuusjohtomallilla.

– Vastaamme näiden palveluiden

tuottamisesta, koordinoimme

niihin kohdistuvat hankinnat ja

hoidamme käytännön työnjohdon,

SOLin palvelujohtaja Lauri

Leppä kertoo.

Cornerstonen hoidettavaksi

jäävät muut palvelut.

– Huolehdimme muun muassa

turvallisuuspalveluista sekä muista

palvelusopimuksista liittyen

lähinnä turvatekniikkaan sekä tietenkin

energian hankinnasta kiinteistöihimme,

Oksanen kertoo.

Toiminta aloitettiin vaiheittain.

– Työt alkoivat heti Lappeenrannan

kauppakeskus Galleriassa

ja Rovaniemen kauppakeskus

Revontulessa. Lokakuussa käynnistyi

Kampin kauppakeskuksen

toiminta, Leppä lisää.

Avaimet käteen

Uudenlaisessa sopimusmallissa

palvelun toimittaja ottaa vastuun

tilojen laatuvaatimuksien täyttymisestä

ja määrittelee itse milloin

mitäkin tehdään. Sopimukseen ei

siis sisälly pitkää kohdekohtaista

erittelyä työtehtävistä ja toteutusaikatauluista

vaan toimittaja vastaa

työn ohjauksesta itsenäisesti.

– Kokonaispalvelusopimuksen

suurin etu tilaajalle on kustannusten

ennustettavuus. Aiemmin

kävimme palveluntuottajan kanssa

liian usein keskusteluja siitä,

mitkä lisätyöt olivat aiheellisia tai

mitkä johtuivat siitä, että perustehtäviä

ei ollut suoritettu oikein

ja ajallaan. Nyt näitä keskusteluja

ei enää tarvita, koska olemme

ostaneet sovittujen laatuvaatimusten

mukaisen kokonaispalvelun

kiinteään hintaan, Oksanen kertoo.

– Seuraavaksi suurin etu tilaajalle

on aiemmin ylläpitotehtävien

suunnitteluun käytetyn ajan säästyminen,

hän lisää.

”Palveluntoimittaja

päättää

itsenäisesti

työtehtävistä.”

10 www.sol.fi


Cornerstonen kiinteistöjohtaja

Otto

Oksanen ja SOLin

palvelujohtaja Lauri

Leppä kehittävät

yhdessä uutta palvelukonseptia.

www.sol.fi

11


Tähtäimessä

on

arvostettu

Leedympäristösertifikaatti.

voi esimerkiksi pystyttää tikkaita

lampun vaihtoa varten vilkkaasti

liikennöidylle käytävälle. Siivouksen

perustehtävät ja isommat

kiinteistönhuollot on pakko tehdä

yöllä, kertoo Leppä.

Vilkkaassa kauppakeskusympäristössä

asiakkaat haluavat myös

nopeita vastauksia.

– Meidän asiakkaamme kokevat

palvelun hyvänä vain silloin,

kun he saavat vastauksen tunnin

sisällä palvelupyynnön vastaanottamisesta.

– Pelkkä palvelupyynnön vastaanottaminen

ei tänä päivänä

enää riitä, vaan asiakas haluaa

tiedon siitä, koska hänen pyytämänsä

palvelu suoritetaan. Informaation

parantaminen asiakkaidemme

suuntaan onkin oleellinen

osa onnistunutta yhteistyötä,

Oksanen toteaa.

– Kehitämme toimintaamme

koko ajan yhteistyössä Cornerstonen

kanssa ja SOLilaisilla on

jo nyt käytössä monia hyviä toimintamalleja

erilaisiin tilanteisiin,

Leppä lisää.

Päivittäisestä laadunvalvonnasta

kauppakeskuksissa vastaa SOL.

– Meillä on myös yhteisesti

Cornerstone valmistautui

muutokseen huolellisesti jo ennen

tarjouskilpailun alkamista ja

SOLin kanssa käytiin läpi tiivis

suunnitteluprosessi.

– Uudenkaltainen toiminta-ajatus

kokonaisvastuun siirtämisestä

yhteistyökumppanille pitkäaikaisella

sopimuksella oli toki haaste

kiinteistönomistajallekin, mutta

SOL on jo nyt onnistunut täyttämään

asiakaspalvelulupauksensa.

– Tämä sopimusmalli tuntuu

optimaaliselta meidän kauppakeskuksillemme,

Oksanen jatkaa.

Tarvitaan nopeaa reagointia

SOL vastaa käytännön toiminnasta

Kampin kauppakeskuksessa,

niin että se palvelee parhaalla

mahdollisella tavalla kiinteistön

omistajaa ja vuokralaisia eivätkä

kauppakeskuksessa asioivat ihmiset

häiriinny.

– On tarkoin harkittava, koska

työt tehdään, sillä rauhallisia

hetkiä täällä ei juuri ole. Aukioloaikoina

teemme lähinnä ylläpitotehtäviä

ja olemme asiakkaiden

tavoitettavissa. Varsinaiset työt

tehdään vasta kun kauppakeskuksen

ovet ovat sulkeutuneet. Emme

Värikäs ja kansainvälinen

VUONNA 2006 valmistunut Kauppakeskus

Kamppi sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa

ja muodostaa yhdessä Helsingin

linja-autoaseman kanssa Kampin

keskuksen, johon liittyy myös Kampin

metroasema. Kauppakeskus Kampin käytävillä

on arvioitu kulkevan noin 100 000

ihmistä päivässä.

– Olemme nyt Helsingin vilkkaimmalla

paikalla, SOLin palvelujohtaja Lauri

Leppä kertoo.

Valoisan kauppakeskuksen kuudesta

eri kerroksesta löytyy muun muassa muodin-

ja sisustuksen brändimerkkien myymälöitä,

vapaa-ajan palveluja, monenlaisia

erikoisliikkeitä, ravintoloita ja kahviloita.

Rakennuksen ylimmissä kerroksissa sijaitsee

Sedu Koskisen yökerho The Tiger.

Valopihalla järjestetään teematapahtumia

ja Kampin pohjoispuolen ovet

avautuvat suoraan Helsingin kaupunki-

12 www.sol.fi

kulttuurin kehtoon Narinkkatorille. Tunnelma

on värikäs ja kansainvälinenkin.

– Kiinteistössä vierailee myös paljon

turisteja ja asiakkaissammekin on monien

eri kulttuurin edustajia, Leppä kertoo.

Kauppakeskuksessa on noin 43 000

neliömetriä vuokrattavaa liiketilaa. Niissä

toimii tällä hetkellä noin 150 yritystä,

joista yli 30 on kahviloita ja ravintoloita.

– Ja tässä valtavassa liikekeskuksessa

riittää hoidettavaa. Käytössä on esimerkiksi

32 rullaporrasta ja peräti 11 tuulikaappia,

Leppä jatkaa.

Kauppakeskuksen omistaa kiinteistösijoitusyhtiö

Cornerstone Real Estate

Advisersin hallinnoima Nordic Retail

Fund -sijoitusrahasto. Kauppakeskuksen

operoinnista vastaa EFM Suomi Oy, jonka

emoyhtiö EFM Ltd (European Fund

Management) operoi yli 50 kauppakeskusta

ympäri Eurooppaa.

Kattoikkunoiden antama

Luonnonvalo kulkee koko

kauppakeskuksen läpi.

sovitut laatutason mittarit, joita

seurataan kuukausitasolla.

Neljännesvuosittain käymme

sitten yhdessä läpi sopimukseen

kuuluvat asiat ja tarkastelemme

mahdollisia poikkeamia, Oksanen

kertoo.

Kolmivuotisen sopimuksen

vuositasolla tapahtuvasta kehittämisestä

on myös jo neuvoteltu.

- Erityistä painoarvoa on kiinteistön

ympäristö- ja energia-asioiden

kehittämisellä sekä kuluttajan

kauppakeskuselämyksen

parantamisella, Oksanen jatkaa.

Tärkeät ympäristöarvot

Kauppakeskus Kampin kehityssuunnitelmiin

kuuluu kansainvälisesti

arvostetun LEED for

Existing Buildings ‐sertifikaatin

hakeminen lähitulevaisuudessa.

Sertifikaatti kertoo kiinteistön

ympäristöasioiden hyvästä hoidosta

ja nostaa rakennuksen

arvoa.

Saadakseen sertifioinnin tulee

kiinteistön täyttää tiukat ympäristövaatimukset

muun muassa

energiatehokkuuden, vedenkäytön,

joukkoliikenteen tehokkaan

hyödyntämisen, jätehuollon ja


kiinteistön ylläpidon osalta.

– LEED sertifioinnissa rakennuksen

käytön jättämää hiilijalanjälkeä

tutkitaan monelta eri

kantilta ja tämä asettaa haasteita

meidänkin toiminnalle, Leppä

kertoo.

Kauppakeskuksen arjessa tehdään

jo nyt monta ekotekoa joka

päivä, esimerkiksi vähän energiaa

kuluttavaa led-valaistusta säädetään

aina tarpeen mukaan ja

kauppakeskuksen kaikki jätteet

lajitellaan.

– Jätteiden lajittelussa ei puhuta

pelkästään ympäristöarvoista.

Näin suuren kiinteistön jätteiden

oikea käsittely saa myös aikaan

merkittäviä säästöjä jätteiden

käsittelykustannuksiin, Leppä

toteaa.

– Esimerkiksi Kampin sekajätteet

eivät päädy enää kaatopaikalle

vaan hyötykäyttöön energiaksi.

Näin Kampin kierrätysaste tulee

olemaan jätehuollon osalta tänä

vuonna 95 prosenttia, Oksanen

kertoo. l

Kampin tekniikan

hermokeskuksessa

on käytössä

tampuriohjelmisto,

johon

kaikki tapahtumat

kirjataan.

Puhelimessa

palveluohjaaja

Ilari Yrjälä.

Kampissa vedetään yhtä köyttä

KAMPIN kauppakeskuksessa on meneillään

mielenkiintoinen palvelun muokkaamisen

vaihe. Tarkat laatuvaatimukset pitää täyttää

joka päivä.

SOL aloitti kiinteistönhuollon ja siivouspalvelut

Kampissa lokakuun alussa. Käynnissä on

siis pilottivuosi. Kauppakeskuksessa tehtävien

oikea jaksottaminen on todella tärkeää, että

asiakkaan kanssa sovitut laatuvaatimukset

toteutuvat, kertoo SOLin palveluesimies Minna

Nupponen. Hän on paikan päällä Kampissa

ohjaamassa töitä päivittäin.

– Haemme nyt parhaillaan näitä työnteon

rytmejä, joihin myös vuodenajat ja sää vaikuttavat

paljon. Emme ole vielä nähneet Kampin

keskusta kesähelteellä mutta varmasti tuulikaappien

siivoaminen on silloin erilaista kuin

räntäsateella.

Saumatonta palvelua

Suurin osa töistä tehdään illalla ja yöllä kauppakeskuksen

toimintaa häiritsemättä. Päivällä

hoidetaan lähinnä ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Lisäksi SOLin päivystys on valmiudessa vuorokauden

ympäri.

Kampissa on töissä kaikkiaan parikymmentä

SOLilaista. Osa heistä on siivouspalveluiden

henkilökuntaa ja osa kiinteistöpalveluiden

ammattilaisia. Asiakkaalle olemme kuitenkin

kaikki samoja SOLilaisia, Nupponen korostaa.

– Olemme panostaneet paljon sisäisen

työnjaon joustavuuteen ja siihen, että informaatio

kulkee sujuvasti yksiköltä toiselle.

Töiden järkevä organisointi on johtanut

siihen, että palveluvastaavien työnkuvat ovat

laajentuneet molemmissa yksiköissä ja tarvittaessa

autetaan toisia.

– Ja tietenkin jokainen työntekijä työnkuvasta

riippumatta poimii roskan käytävältä

lähimpään jäteastiaan.

SOLin Kiinteistöpalvelut ja Siivouspalvelut

myös jakavat tehtäviä sujuvasti.

– Esimerkiksi aamuisin rakennuksen ulkoalueet

hoitaa kiinteistöpalvelu ja iltaisin työn

tekevät siivouspalvelun palveluvastaavat.

Suuren kauppakeskuksen ympäristössä on

myös paljon muita toimijoita.

– Täällä on monenlaisia rajapintoja, joissa

palveluntarjoaja vaihtuu, ja silti palvelujen on

aina toimittava mutkattomasti. Työhöni kuuluu

siis yhteydenpito kaikkien näiden toimijoiden

kanssa, mikä on haaste sekin.

Vauhtia opiskelusta

Alun perin tekstiili- ja vaatetusinsinööriksi valmistunut

Nupponen siirtyi syksyllä Kamppiin

Palveluesimies Minna Nupponen arvostaa

sujuvaa yhteistyötä eri yksiköiden välillä.

SOL Pesulapalveluiden laatu- ja kehitysvastaavan

työstä.

– Hain tähän tehtävään, koska halusin

uudenlaisia haasteita enkä missään nimessä

halunnut vaihtaa taloa. Ja olen todella tyytyväinen

nyt.

Aivan kylmiltään hän ei esimiestehtäviin

lähtenyt vaan hän on juuri suorittanut johtamistaidon

erikoistutkinnon SOLjet ryhmässä.

– Ilman tätä koulutusta en olisi varmasti

uskaltanut lähteä näin haasteelliseen tehtävään.

Ja koulutus antoi paljon. Tärkeintä Nupposen

mielestä oli kokonaisvaltaisen näkemyksen

saaminen yrityksen toiminnasta.

– Eli kaikki vaikuttaa aina kaikkeen. Ja kaikkia

toimintoja pitää siis aina arvioida suhteessa

kokonaisuuteen. l

”Tehtävät jaetaan

sujuvasti ja kaikki saavat

apua tarvittaessa.”

www.sol.fi

13


TEKSTI VEERA SALOHEIMO KUVA TIMO PORTHAN

Henkilöstöpalvelun

imago nousuun

Rekrytointi tehdään huolella ja tarkka laadunvalvonta tuo tulosta myös asiakkaille.

Minkälaisia työntekijöitä

asiakasyritys

tarvitsee? Tämän

selvittämisestä alkaa

polku eteenpäin SOL Henkilöstöpalvelujen

prosessissa, jonka

laadukkuutta tarkkaillaan joka

askeleella.

– Kartoitamme sen, millaista

osaamista ja ominaisuuksia työntekijöillä

pitäisi olla. Eri tehtäviin

käyttäjäyritykset tarvitsevat erilaisia

tekijöitä, sanoo toimitusjohtaja

Niilo Kemppe.

Vapaista työpaikoista ilmoitetaan

yleensä työministeriön

internet-sivuilla ja SOLin omilla

sivuille, joilla on paljon säännöllisiä

kävijöitä.

SOL valitsee haastattelemalla

3-5 parasta hakijaa käyttäjäyritykselle

esiteltäväksi.

– Käyttäjäyritys sanoo aina

viimeisen sanan valinnassa. Toisaalta,

jos asiakasyritys on tuttu

pitkältä aikaa ja yhteistyö vakiintunutta

molemmin puolin, saatamme

tehdä lopullisen valinnan

suoraan, Kemppe kertoo.

Työhaastattelu arvioidaan

Jo tässä vaiheessa SOL on kulkenut

yhden laadunvalvonnan

”Työntekijät

arvostavat

luotettavaa

työnantajaa.”

portin läpi, SOL nimittäin pyytää

arvioita omista työhaastatteluistaan.

– Kysymyslomakkeen täyttäminen

on vapaaehtoista ja se

tehdään nimettömänä. SOLin

rekrytoija on mahdollista nimetä.

Uskon, että tämä on uusi tapa

henkilöstövuokrausalalla. En ole

kuullut, että näin tehtäisiin missään

muualla.

SOL toteuttaa koko rekrytointiprosessin

perusteellisesti ja siihen

käytetään tarpeeksi aikaa.

– Pyrimme tietoisesti välttämään

alallemme tyypillisen ongelman,

liian nopean rekrytointiprosessin,

joka tuottaa käyttäjäyrityksille

pettymyksiä, Kemppe sanoo.

Puhelin pirisee

Kun palveluosaaja on ollut muutaman

päivän töissä uudessa

käyttäjäyrityksessä, SOLin henkilökunta

soittaa sekä työnantajalle

että työntekijälle.

– Kyselemme, miten hommat

ovat lähteneet käyntiin.

Töiden jatkuessa SOLin

edustaja tekee käyttäjäyritykseen

asiakastyytyväisyyskäynnin, jolla

arvioidaan kulunutta työjaksoa.

Mittari on yhdestä viiteen, ja siinä

ykkönen vastaa itkua ja viitonen

naurua. Pyrkimys on saada mahdollisimman

iloinen naama mittarin

symboliksi.

– Tapaamisten pohjalta annamme

myös palveluosaajalle palautetta.

Välineenä toimii laatupassi,

jossa on mittarina samat itku- ja

hymynaamat kuin asiakastyytyväisyysarviossa.

Kun työntekijä on

kerännyt tietyn määrän nauravia

naamoja passiinsa, hän saa tavarapalkinnon,

Kemppe selittää.

– Olemme tuoneet henkilöstöpalvelualalle uusia toimintatapoja,

kuten työhaastattelujen arvioinnit, Niilo Kemppe

kertoo.

SOL Henkilöstöpalvelujen

laadunvalvonnan osa-alueet:

n Käyttäjäyritysten tarpeiden kartoitus

n Työhaastattelujen arviot

n Asiakastyytyväisyyskäynnit

n Palveluosaajien laatupassi

n Ilopuntari-työtyytyväisyyskysely

n Korkea toimitusvarmuus

n Henkilöstöpalveluyritysten liiton auktorisointi

14 www.sol.fi


TEKSTI JA KUVAT VAULA AUNOLA

Tunnissa

töihin

SOL Henkilöstöpalvelut toimittaa

palveluosaajia sekä hyvin

lyhyisiin että pitkiin toimeksiantoihin,

ja varsinkin lyhyiden

keikkojen tilaajille tärkeää on

toimitusvarmuus.

– Pyrimme sadan prosentin

toimitusvarmuuteen, jossa toimituksia

on sama määrä kuin

tilauksia. Useiden asiakkaiden

kanssa siihen on päästykin,

Kemppe kertoo.

Vetovoimainen työnantaja

SOL Henkilöstöpalvelut on

kohentanut toimintatavoillaan

omaa imagoaan. Valtakunnallisessa

henkilöstöpalveluyrityksien mittauksessa

SOL Henkilöstöpalvelut

sai alan keskiarvon yläpuolella

olevat tulokset. SOLille halutaan

töihin ja yrityksen maine on hyvä.

– Haastatteluarviossa yhtenä

asiana kysymme, mistä hakija sai

tiedon avoimesta työpaikasta. Yhä

useammin hakijamme merkitsevät

tähän tuttavan suositelleen

SOLia. Olemme siis suosituksen

arvoinen työpaikka, Kemppe

iloitsee.

Työntekijät myös arvostavat

sitä, että SOL Henkilöstöpalvelut

on Henkilöstöpalvelujen liiton

HPL:n auktorisoima yritys.

– Auktorisoituun yritykseen

voi huoletta tulla töihin. Kaikki

menee kuten pitää ja palkat hoidetaan

asianmukaisesti, Kemppe

sanoo.

Ilonaiheet puntarissa

Työntekijät antavat palautetta

SOLille työtyytyväisyyskyselyssä.

Kahdesti vuodessa tehtävä

ilopuntari-mittaus kartoittaa

laajasti eri osa-alueita työtyytyväisyydessä.

– Palautetta antaneille työntekijöille

on tärkeä näyttää, että

palautteeseen reagoidaan.

Epäkohtiin puututaan ja niihin

tehdään parannuksia. Toiminnan

kehittäminen on jatkuvaa, Kemppe

sanoo. l

– Apua on aina

saatu tarvittaessa

paikalle, Vuosaaren

ABC Delin myymäläpäällikkö

Petri

Majamäki kertoo.

SOL HENKILÖSTÖPALVELUIDEN palveluosaajat

tasoittavat ABC Deli asemien ruuhkahuippuja

tai tulevat töihin, kun joku vakituisesta

henkilökunnasta on poissa.

Yhteistyötä ABC Delin kanssa on nyt tehty

reilun vuoden verran kaikkiaan kahdellakymmenellä

eri asemalla ympäri Suomen.

Helsingin Vuosaaren ABC Delin myymäläpäällikkö

Petri Majamäki on hyvin tyytyväinen

saamaansa palveluun.

– Olen nyt käyttänyt SOLin henkilöstöpalveluja

säännöllisen epäsäännöllisesti

vuoden ajan ja aina on saatu nopeasti apua

paikalle, silloin kun sitä on tarvittu. Ja usein

sitä on tarvittu jo samana päivänä, kun joku

on sairastunut.

Asiakas voi tilata työntekijän SOL Henkilöstöpalveluista

myös netin kautta mutta

Majamäki turvautuu usein puhelimeen.

– Koska silloin on jo yleensä kiire. Ja on

mukavaa, kun saa tiedon, että tilaus lähtee

heti eteenpäin ja homma hoituu. Tietenkin,

jos tiedän jo etukäteen, että tarvitsemme

lisätyövoimaa jonain päivänä, niin teen tilauksen

ajoissa sähköisesti.

Asiakasta pitää kuunnella tarkasti

ABC Deli painottaa asiakaspalvelua koko

toiminnassaan ja toivoo työntekijöiltään

ulospäin suuntautunutta, iloista ja aktiivista

asennetta.

– Ja kaikki SOLilaiset ovat olleet meille

sopivia työntekijöitä. Hyvä palveluhan on

sitä, että asiakas saa hyvän olon. Asiakkaan

tarpeita pitää arvostaa ja mieluummin ehkä

vähän ennakoidakin. Aina voi kysyä, haluaisiko

asiakas kahvin kanssa vaikka juuri uunista

tulleen leivonnaisen tai jotain suolaista.

Koska työntekijä

tarvittaisiin?

– Mieluummin

nyt heti.

SOLilaiset palveluosaajat koulutetaan

sijaisuuksia varten aidossa ympäristössä

asemilla. Harjoitteluun kuuluvat kaikki

pitkän aukioloajan aikana tehtävät monenlaiset

työtehtävät tankkausalueella ja myymälässä.

Paikalla ollaan sekä aamu- että

iltavuorossa.

– Työtaidot sitten kehittyvät kokemuksen

myötä. Tärkeintä on se, että on

innokkaasti oikealla asenteella mukana.

Varsinkin nuorille sanon aina, ettei kukaan

ole seppä syntyessään.

Monipuolisilta ABC Deli asemilta voi

ostaa paljon muutakin kuin polttoainetta,

aterioita, virvokkeita ja elintarvikkeita. Myymälöiden

valikoimiin kuuluu myös auton

huollossa tarvittavia varaosia ja tarvikkeita.

– Olemme pyrkineet siihen, että meiltä

löytyvät tarvittavat polttimot, öljyt ja

oikeastaan tarvikkeet kaikkiin niihin tavanomaisimpiin

huoltoihin, joita nykyautoissa

voi itse tehdä. Emme kuitenkaan edellytä

palveluosaajilta näiden asioiden tuntemusta

mutta monet heistä tietävät ja opastavat

mielellään asiakkaitamme.

Viime kesänä Vuosaareen aseman kesätyöntekijäkin

oli SOLilainen.

– Se oli helppo valinta eli säästyin pitkältä

rekrytointikierrokselta. Olimme jo kevään

aikana tulleet palveluosaajan kanssa tutuiksi,

kun hän oli käynyt täällä meillä töissä. Ja

kesä sujui mainiosti. l

SOLin henkilöstöneuvottelija Päivi Suutarinen

ja ABC Delin Vuosaaren aseman

myymäläpäällikkö Petri Majamäki tapaavat

säännöllisesti.

www.sol.fi

15


– Maistuisiko patongin kanssa kahvi

tai tee, kysyy palveluosaaja Sanna

Hakkarainen Vuosaaren ABC Delillä.

– Voi kun joskus saisi niin ison työhuoneen,

että voisi kunnolla lajitella kaikki

ihanat löydöt, Sanna Hakkarainen toivoo.

Taiteilija

työssään

SOL Henkilöstöpalveluiden

palveluosaaja Sanna

Hakkarainen ojentaa

hymyillen patonkia

asiakkaalle ABC Delin

Vuosaaren kahvilassa.

Lapsena Sanna Hakkarainen

haaveili askartelutädin

ammatista. Tänä

keväänä hän valmistuu

kuvataiteilijaksi Pekka

Halosen akatemiasta.

– Tämä on ollut ihan loistava

juttu, että saan olla töissä silloin

kun haluan. Yleensä teen töitä

pari vuoroa viikossa, mutta joskus

olen ollut töissä yli kaksikymmentäviisikin

tuntia. Olen ottanut

töitä sen mukaan, mitä opiskelu

on sallinut.

Työskentely ihmisten parissa

tuo vaihtelua kuvataiteilijan yksinäiseen

puurtamiseen. Sanna on

tehnyt töitä ABC Delillä nyt vuoden

verran. Sitä ennen työkokemusta

on kertynyt monenlaisista

16 www.sol.fi


tehtävistä kaupan alalla.

– En tykkää istua paikoillani

ja tästä työstä pidän erityisesti,

koska työtehtävät vaihtelevat niin

paljon ja aina välillä paistetaan

pullaa, Sanna nauraa.

– Kaupassa ollaan yleensä

yhdessä työpisteessä, vaikka kassalla

tai varastossa koko päivä.

– Minusta on myös mukavaa

mennä töihin sellaiselle asemalle,

jossa en ole aiemmin ollut töissä.

Joskus sitä joutuu heti tosi kiireen

keskelle ja silloin sitä vaan yrittää

tehdä parhaansa, että hommat

sujuvat. Tällaisissa tilanteissa vakituinen

henkilökunta on yleensä

erittäin tyytyväinen, että joku tulee

auttamaan. Ja hyvä mielihän siitä

itsellekin tulee, kun onnistuu.Ja

vaikka kaikki asemat ovat samaa

ketjua ja työtehtävät samankaltaisia,

niin jokaisella asemalla on

kuitenkin oma luonteensa.

Sanna pitää aidosti asiakaspalvelusta

ja ihmisten kohtaamisista

eikä pelkää silloin tällöin eteen

tulevia hankaliakaan tilanteita.

– Silloin auttaa huumori.

Ehdottomasti pieni vitsailu toimii

paljon paremmin kuin tosikkomainen

komentelu.

Tuttu juttukaveri

Vaikka monet ABC Delin asiakkaista

pysähtyvät vain nopeasti

tankkaamaan autonsa ja viipyvät

kahvilassa vain hetken, voi asemalta

silti löytää ripauksen pienen kylän

ainokaisen baarin meiningistä.

– Olen tehnyt täällä Vuosaaressa

töitä niin monta vuoroa,

että monet kanta-asiakkaat ovat

tulleet tutuiksi. Monet heistä ovat

taksikuskeja ja heidän kanssaan

jutellaan päivän tapahtumista.

Toiset käyvät melkein joka päivä

ja jotkut viihtyvät pitempäänkin.

Ja niin tutuksi Sanna on tullut

työkavereilleen, että kukaan ei

enää ihmettele takahuoneessa

olevaa laatikkoa, jonka kyljessä

lukee Sannan roskat – älä vie!

– Teen taidetta kaikenlaisista

materiaaleista ja kerään töissäkin

kaikkea käyttökelpoista.

sen jälkeen löytää paljon tuttuja

kuvia, esineitä, henkilöitä ja

pintoja uusissa yhteyksissä. Tekniikaksi

Sannalle käy mikä vaan.

Hän rakentaa veistoksia, tekee

grafiikkaa, maalaa, värjää pitsiä ja

piirtää. Ja käyttää näin valmistuneita

töitä taas osina uusiin kollaaseihin.

Värikkäät työt ovat kuin

sukelluksia ihmismuistiin.

Sanna kaivaa esille ison ja paksun

leikekirjan.

– Liimaan näihin kaikenlaisia

innoituksen lähteitä. Minua

kiinnostaa kaikki. Ideat syntyvät

materiaaleista ja silti kaikissa

töissä on jotakin minusta. Olen

tehnyt myös aika monta työtä

itsestäni lapsena.

Sannan töitä on ollut esillä

useammassa yhteisnäyttelyssä

ja viime vuonna hänen grafiikan

työnsä pääsi esille nuorten taiteilijoiden

arvostamaan The Art of

Basware -kilpailunäyttelyyn Helsingissä.

Tekemisen intohimo

Sanna rakasti lapsena askartelua.

– Tein kaikkea ja paljon. Koulussakin

sain erityisluvalla käydä

grafiikan kurssin kaksi kertaa.

Koulun jälkeen hän kuitenkin

opiskeli ensin hotellivirkailijaksi.

– En olisi pärjännyt taideoppilaitosten

pääsykokeissa koska en

ollut niin hyvä piirtämään. Nyt

piirrän paljon ja jopa silmät kiinni.

Onnea!

Palveluosaaja

Sanna

Hakkarainen

sai

ensimmäisenä

täyteen

Henkilöstöpalveluiden

käyttämän

uuden

laatupassin

”On ollut

loistojuttu,

että saan

olla

töissä

silloin

kun

haluan”

Haastattelun aikana taiteilija

piirsi toimittajasta kuvan näin.

23-vuotiaana Sanna päätti sitten

pyrkiä taidekouluun ja pääsi

Tuusulassa toimivaa Pekka Halosen

Akatemiaan.

– Valmistun nyt keväällä ja aion

pyrkiä heti jatko-opintoihin, ainakin

Kuvataideakatemiaan ehkä

muuallekin. Helsingistä en kuitenkaan

haluaisi muuttaa pois.

Taiteilijan leipä

Sanna on onnekas taiteilija. Hän

ei enää asu vanhempiensa luona,

mutta he ovat tarjonneet asunnostaan

tyhjäksi jääneen huoneen

työtilaksi.

– Tämä järjestely toimii hienosti.

En tunne enää itseäni niin

yksinäiseksi kuin kellaritilassa,

missä tein töitä aiemmin. Tietenkin

haaveilen isommasta työtilasta.

Olisi upeaa, että saisin järjestettyä

kaikki keräämäni materiaalit

ja tehdyt työt niin, että näkisin

missä mennään. Ja voisin tehdä

isompia töitä, mutta työhuoneet

maksavat.

Sannaa ei pelota taiteilijan

ammatin yleinen varjopuoli eli

rahapula.

– Kyllä sitä varmaan pitää tehdä

monenlaisia töitä jatkossakin,

että pärjää. Ja jos onnistun pääsemään

maisterikoulutukseen, niin

sen jälkeen voi sitten hakea vaikka

opetustöitä. l

Sanna Hakkaraisen

kollaasin aihe on

Helene Schjerfbeck.

Värikkäitä viittauksia

Taiteilijan työhuone on täynnä

töitä, joista hetken tuijottami-

www.sol.fi

17


TEKSTI JA KUVA VAULA AUNOLA

Asenne

ratkaisee

Rekrytointitiimi haastattelee viikon aikana

lähes 200 työnhakijaa SOL Cityssä.

Joukosta erottuvat ne, joilla on asenne

kohdallaan.

Aktiivinen rekrytointi

ja asiakkaiden toiminnan

tunteminen

tuottavat mahtavaa

tulosta. SOL Henkilöstöpalvelujen

Uudenmaan

yksikkö on viime vuoden aikana

kasvanut hurjat 250 prosenttia ja

voimakas kasvu jatkuu edelleen.

Koko maassa henkilöstöpalvelujen

kysyntä on kasvanut 50 prosenttia.

– Olemme saaneet koko ajan

uusia asiakkaita, kertoo palvelupäällikkö

Sanna Berghem tyytyväisenä.

Berghem toimii rekrytointitiimin

vetäjänä ja hänellä on viidentoista

vuoden kokemus alalta.

Tarjolla on töitä monille eri

alojen ammattilaisille. Jokaisella

asiakasyrityksellä on tiimissä oma

vastuuhenkilönsä varahenkilöineen.

– Tavoitteenamme on, että asiakas

saa töihin juuri sopivan henkilön,

ja silloin työpaikasta pitää

tietää paljon enemmän kuin vain

pelkkä työtehtävä.

Tärkeää on myös että, työnhakija

on aidosti kiinnostunut

hänelle tarjotusta työstä.

- Me emme lähetä ketään asiakasyrityksiimme

kokeilemaan,

miltä työ siellä tuntuisi.

Jatkuva aktiivinen rekrytointi

johtaa usein myös siihen, että rekrytointitiimin

yhteyshenkilö tarjoaa

yritykselle työntekijää, vaikkei

yritys olisi tehnyt työtilaustakaan.

– Jos haastatteluun tulee jonkin

alan erittäin hyvä taitaja ja

uskon, että hän olisi juuri sopiva

työntekijä jollekin asiakkaalleni,

niin otan yhteyttä yritykseen ja

ehdotan hänen palkkaamistaan.

Yhtään helmeä emme päästä

käsistämme tarjoamatta häntä

asiakkaillemme.

Henkilöstöpalvelussa työskentely

voi olla myös reitti vakituiseen

työhön.

– Jos se juuri oikea yhdistelmä

löytyy niin työntekijä voi siirtyä

asiakasyrityksen palkkalistoille ja

työnantaja on säästänyt rekrytoinnin

viemän ajan ja kustannukset.

Nopeaa toimintaa

Työtilaukset pitää usein hoitaa jo

saman päivän aikana.

– Kaikki työpaikat eivät suinkaan

ehdi julkiseen hakuun tai

verkkosivuillemme vaan etsimme

sopivan työntekijän jo haastateltujen

hakijoiden joukosta. Otamme

yhteyttä työnhakijaan ja jos

hän on työpaikasta kiinnostunut,

niin tarvittaessa haastattelemme

hänet vielä uudelleen. Näin

varmistamme, että hän on juuri

oikea henkilö tuohon tehtävään.

Kuvassa SOLin

hymyilevä

rekrytiimi. Palvelupäällikkö

Sanna Berghem

(keskellä) ja

henkilöstöneuvottelijat

Minna

Savallampi

(edessä),Markus

Huhtinen

(vas),Marja Ahokainen

(takana

vas),Päivi Suutarinen

(takana),

Elina Selin (oik).

Yhtään

helmeä

emme

päästä

käsistämme.

Rekrytointitiimin motto on, että

jokaiselle löytyy sopiva työpaikka.

Töitä kun on niin monenlaisia.

– Me emme lähetä Kiitos mutta

ei kiitos -kirjeitä vaan otamme

työnhakijaan yhteyttä, kun sopiva

työ löytyy.

Tervetuloa töihin

Haastatteluun kannattaa tulla

omana itsenään, ajoissa ja kaikki

tarvittavat paperit mukanaan

Berghem neuvoo.

– Alasta riippumatta työnhakijan

ei tarvitse osata kaikkea, mutta

motivaation pitää olla kohdallaan.

Asenne ratkaisee työssä kuin työssä.

Jos toteamme, että hakijalta puuttuu

jokin perusvaatimus, niin tilanne

voidaan korjata koulutuksella.

SOL Henkilöstöpalvelut järjestää

jatkuvasti eri alojen peruskoulutuksia.

Palveluosaajat voivat

suorittaa esimerkiksi hygieniapassin

tai työturvallisuuskortin. l

Voiko hyvää asiakaspalvelua harjoitella?

– Olen neuvonut palveluosaajillemme, että tosi pienillä asioilla

sitä erottuu joukosta edukseen. Mitään ihmeellisyyksiä

ei tarvitse tehdä. Esimerkiksi kaikki kaupan kassat osaavat

rahastaa. Mutta jos muistat hymyillä ja toivottaa hyvää

päivän jatkoa, olet jo tehnyt paljon, sillä hymy ja hyvä olo

tarttuvat, vastaa palvelupäällikkö Sanna Berghem.

18 www.sol.fi


TEKSTI ESA TUOMINEN KUVAT KSENIA TAVREL

YIT Service sai SOLista

luotettavan kumppanin

Pietarin asuntorakentamisen kasvu haastaa

kiinteistöjen huollon ja ylläpidon. YIT Servicen ja

SOLin yhteistyö on tiivistä kumppanuutta.

Suomalainen YIT on iso

toimija Pietarin asuntorakennusmarkkinoilla.

Kuluneiden

kymmenen vuoden

aikana YIT on rakentanut

Pietarissa noin 10 000 asuntoa.

Jo sitä ennen yhtiö oli rakentanut

itänaapurin miljoonakaupungissa

runsaasti teollisia ja kaupallisia tiloja

– ja rakentaa niitä edelleen.

YIT Service perustettiin

vuonna 2008 vastaamaan YIT:n

rakentamien asuintalojen huollosta

ja se on tehnyt viime vuodet

tiivistä yhteistyötä SOLin kanssa

asuinrakennusten siivouksessa

ja kunnossapidossa. YIT Service

ja SOL ovat kumppaneita, jotka

tähtäävät asuintalojen ja niiden

ympäristön siisteydessä huomattavasti

keskimääräistä pietarilaista

tasoa korkeampaan laatuun.

– Meillä on tällä hetkellä

huollettavana 13 asuintaloa. Ja

”YIT on

rakentanut

Pietariin

noin 10 000

asuntoa.”

neljästoista valmistuu pian, kertoo

pietarilaisen YIT Servicen toimitusjohtaja

Alla Vinnik.

– Talot ovat suomalaisittain

ajateltuna suuria. Niissä on 200–

1 000 asuntoa kussakin. Yhteensä

YIT Servicen huoltamia asuntoja

on 6 000.

Tarvittiin luotettava kumppani

Miksi YIT Service on päätynyt

SOLiin etsiessään itselleen sopi-

YIT Servicen toimitusjohtaja

Alla Vinnikin ja

SOL Pietarin toimitusjohtaja

Janne Häyrisen

yhteisenä tavoitteena

on huomattavasti

parempi laatu asuinympäristön

hoidossa

kuin mihin Pietarissa

on totuttu tyytymään.

www.sol.fi

19


vaa cleaning-alan yritystä?

– Olen itse tullut tehtävääni vasta viime

syksynä, mutta uskon, että valintaan

vaikutti se, että SOL on tunnettu ja

tunnustettu yritys, jolla on paljon näyttöjä

osaamisestaan.

– Ja kai siinä kansallisuudellakin on

ollut merkitystä. Suomalaisen yrityksen

on helpompi tulla toimeen toisen suomalaisyrityksen

kanssa.

SOL vastaa porraskäytävien ja

yleisten tilojen pesusta ja siivouksesta,

jalkakäytävien puhtaanapidosta, pihan

ja parkkialueen lumitöistä ja nurmikon

leikkaamisesta. Talvella torjutaan liukkautta

hiekoittamalla jalkakäytäviä.

Toimitusjohtaja Vinnik arvostaa

monia asioita SOLin toiminnassa:

– SOL on luotettava kumppani. Se

mitä sovitaan, se myös tehdään.

– Yhtiö on myös asiakassuuntautunut

ja sen kanssa voimme helposti sopia asioista.

Ja, mikä tärkeintä, SOL suhtautuu

joskus esittämäämme kriittiseenkin

palautteeseen myönteisesti – se näkee

kritiikissä mahdollisuuden parantaa

entisestään työnsä tuloksia.

Vinnik kertoo tapaavansa SOLin

Pietarin yksikön johtoa säännöllisesti ja

pitävänsä yhteyttä työnjohtoon melkein

päivittäin. Hän on tyytyväinen siihen,

että SOL reagoi ripeästi asiakkaansa

toivomuksiin.

Parempaa laatua

Cleaning-ala on Pietarissa toimitusjohtaja

Vinnikin mielestä hyvin kilpailtu.

Markkinoilla on paljon venäläisiä yhtiöitä,

jotka tarjoavat palvelujaan hyvin

edullisesti.

– Me olemme kuitenkin valmiit

maksamaan hiukan enemmän, jos vastineeksi

saamme luotettavaa ja korkealuokkaista

palvelua.

Neuvostoaikana – ja sen jälkeenkin –

valmistuneiden pietarilaiskerrostalojen

ongelmana on ollut, että vaikka asunnot

saattavat olla kuinka hyväkuntoisia,

porraskäytävät ovat rapistuneita ja epäsiistejä.

Myös taloa

”Se mitä

sovitaan,

se myös

tehdään.”

ympäröivän alueen

siisteydessä on ollut

toivomisen varaa.

– Yleensä SOLin

työntekijät siivoavat

talojen porraskäytävät

päivittäin. Business-luokan

taloissa siivotaan tarpeen

mukaan useamminkin. Tällainen siivoustiheys

pitää portaikot standardien

mukaisessa siisteystasossa.

Pietarissa on ollut pari runsaslumista

talvea peräjälkeen. Kaupunkilaiset ovat

olleet varsin ärtyneitä katujen lumenaurauksen

kehnosta tasosta.

– SOL on hankkinut viime aikoina

uutta lumenauraustekniikkaa ja myös

me olemme ostaneet kalustoa. Yhteisin

ponnistuksin on katukäytävät ja parkkialueet

saatu pidetyksi kunnossa. Tämän

lisäksi, jos lunta on tullut poikkeuksellisen

paljon, tehdään pyynnöstämme

ylimääräisiä lumitöitä.

YIT Servicen ja SOLin yhteistyö laajenee

entisestään lähiaikoina.

– Tänä vuonna otamme huollettavaksemme

kolme uutta asuinkerrostaloa ja

saman verran ensi vuonna. Tämä merkitsee,

että siivoamisessa ja kunnossapidossa

riittää entistä enemmän tehtävää. l

Kieliopinnoista

kasvoi ammatti

SOL PIETARIN toimitusjohtaja Janne

Häyrinen on Savon poikia. Hän aloitti

venäjän opiskelun vapaaehtoisena jo

yläasteella, ja jatkoi sitä myöhemmin

yliopistossa Jyväskylässä.

– En tosin aluksi ajatellut, että tästä

Venäjästä tulisi minulle ammatti. Taisin

tavoitella kielivalinnalla erikoisuutta.

Venäjän bisneksessä olen ollut mukana

vuodesta 1998, jolloin tulin tänne töihin

StoraEnsolle. Yhtiö perusti Moskovan

lähelle aaltopahvitehtaan.

Moskovaan Häyrinen palasi vuonna

2004, VR-Yhtymän edustuston

tehtäviin.

–VR:n jälkeen jatkoin vielä vuoden

verran Moskovassa logistiikka-alalla

Nokian matkapuhelinyksikössä.

– Työni SOLissa alkoi vuonna 2007,

jolloin muutin tänne tehtävänä aloittaa

SOLin toiminnot Pietarissa. Ja

samalla reissulla ollaan edelleen. Kaiken

kaikkiaan Venäjällä on menossa 10

vuoteni. Häyrisen perheeseen kuuluu

suomalainen vaimo ja 5- ja 7-vuotiaat

pojat. Lapset ovat asuneet koko ikänsä

Venäjällä, joten aikamoisen kieli- ja

kulttuurikoulun ovat käyneet läpi.

– Vapaa-aikana harrastan jääkiekkoa,

kuntosalia ja uutena harrastuksena

musisointia vanhemman pojan

kanssa. Hänen instrumenttinsa ovat

rummut ja minun kitara.

KUVA: YIT GROUP

YIT asunnot keräävät palkintoja

YIT:N asuintalo, Toreza 44, on valittu yhdeksän parhaan projektin joukkoon, jotka esitellään

toukokuussa 2012 kansainvälisessä FIABCI Prix d’excellence-kilpailussa osana FIABCI:n (The

International Real Estate Federation) maailmankongressia. Toreza 44 sijaitsee Vyborgskajan

kaupunginosassa Pietarissa. Se on neliosainen asuintalo, jossa on 11-, 14- ja 16-kerroksiset

lamellit. Asuntoja on yhteensä 453. Toreza 44 oli Pietarin markkinoilla ensimmäinen

kohde, jossa kaikki asunnot asetettiin myyntiin viimeisteltyinä. Toreza otettiin käyttöön

kahdessa vaiheessa vuonna 2008.

YIT on voittanut Venäjällä useita asumisen laatupalkintoja. Moskovassa YIT:n Prozorovskoye-Golitsino-asuinalue

voitti kansallisessa RREF AWARDS-2011 -kilpailussa Uusi konsepti

-kategorian. Pietarissa YIT voitti Trinity-asuintalokokonaisuudellaan Paras asuntorakennuskohde

–sarjan Rakentamisen laatujohtaja 2011 -kilpailussa. Vuonna 2010 Pietarissa sijaitseva

YIT:n asuinkerrostalokokonaisuus, Atmosfera, esiteltiin Asuinkiinteistö-luokan finaalissa.

20 www.sol.fi


Pietarissa eletään

voimakkaan

kasvun aikaa

MAASSA maan tavalla -sääntö toimii.

– Helppoja voittoja ei ole enää saatavilla,

eikä Venäjä ole toimintaympäristönä

niitä maailman helpoimpia markkina-alueita,

Janne Häyrinen sanoo.

– Suurin haaste liittyy nopeasti muuttuvaan

toimintaympäristöön. Bisnekseen

vaikuttavia lakeja ja asetuksia tulee voimaan

ilman ennakkovaroituksia.

Samanlainen suunnittelun vaikeus

liittyy jokapäiväiseen toimimiseen. Se

– Viime vuonna kasvua tuli yli 100 prosenttia

ja sama tahti pidetään yllä jatkossakin. Siivoustoiminnan

ohella kasvua haetaan pesulatoiminnalla

ja laajentumalla muille SOLin

profiiliin sopiville toimialoille, toimitusjohtaja

Janne Häyrinen kertoo.

mikä toimi eilen, ei välttämättä toimi

tänään. Jos asiat on nyt hyvin, ne saattavat

huomenna olla jotakin ihan muuta.

– Tänne on turha tulla soitellen

sotaan ja yrittää muuttaa maata, ihmisiä

ja bisnestä suomalaisiksi. Meidän pitää

sopeutua, Häyrinen tiivistää.

SOL Pietarin toiminta käynnistyi

kesällä 2007, niin sanotusti ”puhtaalta

pöydältä”.

– Emme ostaneet olemassa olevaa

yritystä, vaan kaikki kasvu on haettu

orgaanisesti. Tällä hetkellä olemme alallamme

keskikokoinen yritys.

SOL toimii pääasiassa Pietarin kaupungin

alueella, mutta sopivien asiakkaiden

myötä toimintaa on mahdollisuus laajentaa

myös Leningradin läänin puolelle.

Suomalaisuus on valtti

– Suomea pidetään siistinä maana ja

se on meidän bisneksellemme tietysti

eduksi. Lisäksi monet asiakkaidemme

edustajat käyvät säännöllisesti Suomessa

ja ovat nähneet SOL-pesuloita,

ja nimi on jäänyt mieleen. Suomalaisia

pidetään lisäksi rehellisinä ja luotettavina

ihmisinä. Meidän tehtävämme on

lunastaa nämä ennakko-odotukset.

Pesulatoiminta käynnistyi Pietarissa

2010 ja SOLin kolmas pesula aloitti

toimintansa viime vuoden lopussa.

–Suomessa meillä on se etu, että

SOL-pesulat ovat brändinä tunnettu ja

näkyvä. Pietarissa meillä ei vielä ole tätä

kilpailuetua. Tässäkin vaaditaan sitä pitkäjänteistä

työtä.

Vaikka pesula-alalla kilpailu on

kovaa, alalla ei kuitenkaan ole montaa

tunnettua toimijaa. Häyrisen mielestä

SOLilla onkin mahdollisuus kasvaa

aikaa myöten kaikkein tunnetuimmaksi

brändiksi.

Siivousala muuttuu

Venäjällä siivousala ei ole Häyrisen mielestä

samalla tavalla kehittynyttä kuin

Euroopassa.

– Alalla on paljon erilaisia ja eritasoisia

toimijoita, joiden joukkoon mahtuu

myös lakeja ja asetuksia venyttäviä

yrityksiä. SOL taas tekee asioita rehellisesti

ja lakeja noudattaen, ja sitä myös

arvostetaan entistä enemmän.

– Me menestymme kilpailussa käyttämällä

suomalaisia metodeja, tehokkaita

työmenetelmiä ja nykyaikaisia koneita

ja laitteita. Kaikista tärkein juttu

asiakkaalle on oikea hinta-laatusuhde.

SOLin Pietarin yksikön asiakaskunta

koostuu pitkälle suomalaisista yrityksistä.

– Se ei ole mikään tavoitetila eikä

harkittu teko. Kyse on siitä, että me

olemme suomalaisille asiakkaille tuttu

yritys jo etukäteen. SOL on monelle

suomalaiselle siivous -sanan synonyymi.

– Toki palvelemme myös useita puhtaasti

venäläisiä yrityksiä. Asiakasportfolioon

mahtuu myös muutama länsieurooppalainen

yritys.

Pietarin yksikön suurimpia asiakkaita

ovat Kesko, Technopolis ja Gazprom.

– Siivousbisneksessä olemme keskittyneet

toimistotilojen siivoukseen.

Ulkoalueiden hoito on myös ala, jossa

on paljon potentiaalia ja vähän hyviä

palveluntarjoajia.

Työntekijät haluavat koulutusta

SOLin työvoima koostuu paikallisista

venäläisistä sekä maahanmuuttajataustaisista

henkilöistä. Valttina rekrytoinnissa

on panostaminen hyvään koulutukseen,

jota työntekijät osaavat myös

arvostaa.

Kaikista

tärkein juttu

asiakkaalle

on oikea

hinta–laatusuhde.

Alan työntekijöiden

kouluttamiseen

eivät kilpailijat

juurikaan

halua investoida.

– Meidän

ulko maalainen

työvoimamme

tulee pääsääntöisesti

Keski-Aasiasta eli Uzbekistanista,

Häyrinen sanoo.

– Yllättävä tosiasia selittyy sillä,

että Venäjä on rajusti kasvava markkina-alue,

jonka seurauksena Pietarin

työttömyysaste on käytännössä 0%.

Ulkomaalaisten rekrytointi on jossakin

mielessä helpompaa, kunhan vain

hoidamme kunnolla asiaan liittyvän

työlään paperisodan. Uudet työntekijät

saavat meillä teoria- ja käytännön

koulutusta ennen töiden aloittamista.

Samoin työuran aikana kannustamme

jatkokoulutuksiin ja tuemme kaikkien

halukkaiden urakehityssuunnitelmia.

TEKSTI KARI MARTIALA

KUVA KSENIA TAVREL

www.sol.fi

21


TEKSTI VAULA AUNOLA

KUVAT VR GROUP JA VAULA AUNOLA

Puhdasta

junailua

VR Group haluaa matkustajien viihtyvän.

Se kehittää yhdessä SOLin kanssa junasiivousta,

ympäristöarvoja unohtamatta. Parhaillaan

kokeillaan matkan aikana tapahtuvaa

siivousta täpötäysissä sesonkijunissa.

VR ulkoisti siivouspalvelut

jo lähes kymmenen

vuotta sitten, VR

Goupin koordinaattori

Heikki Laitila

kertoo. Ja jo sitä ennen ulkopuolisilta

toimittajilta ostettiin yöjunien

siivousta ja suurpesuja, hän

lisää.

Rataverkosta löytyy tällä hetkellä

28 kalustonsiivouspistettä

eri paikkakunnilta. Siivottavia

vaunuja on noin tuhat ja vetureita

sekä muuta kalustoa on yli 400.

– Ostamme palvelut julkisten

hankintojen ehdoilla ja voimme

siksi tehdä vain muutaman

vuoden mittaisia sopimuksia

kerrallaan, vaikka pidemmät sopimukset

olisivat ehkä toimintojen

kehittämisen kannalta parempia.

SOLin kanssa meillä on alkanut

toinen sopimusvuosi ja mahdollisuus

käyttää optioita sen jälkeen.

Laitila on tyytyväinen SOLilta

saatuun palveluun.

– Yhteistyö on sujunut oikein

hyvin, vaikka kulunut alkuvuosi

on ollut sääolosuhteiden takia

hyvin haasteellinen.

Palveluntarjoajaa etsittäessä

vaakakupissa painoivat monenlaiset

luotettavuuteen vaikuttavat

asiat.

– Tietenkin toimittajalla pitää

olla riittävästi volyymiä, koska kohteita

on niin paljon ympäri maata.

Työnjohdolla on myös tärkeä rooli

ja SOLin etu on se, että työnjohto

on mukana työssä. Silloin tiedämme,

että muuttuvissa tilanteissa

henkilökuntaa ohjataan tehokkaasti.

– Annamme myös arvoa

SOLin henkilökunnalleen tarjoamalle

koulutukselle, koska se

motivoi työntekijöitä ja vähentää

vaihtuvuutta.

Operaatiokeskus auttaa

VR sai pari vuotta sitten osakseen

runsasta kritiikkiä aikataulujen

22 www.sol.fi


Helsingin ja Pietarin

välinen junamatkustus

on lisääntynyt noin 50

prosentilla nopean Allegro-junan

tultua. Viime

vuonna Pietariin tehtiin

peräti 304 000 matkaa.

Junavuorot lähtevät

Helsingistä neljä kertaa

päivässä ja SOL huolehtii

vaunut kuntoon.

pettämisestä sääolosuhteiden

takia, mutta kulunut talvi sujui

jo paljon paremmin.

– Nämä ovat harmillisia tilanteita,

joille ei kerta kaikkiaan ole

voitu mitään. Poikkeuksellisia

kelejä on nähty ennenkin, mutta

ne eivät ennen vaikuttaneet liikenteeseen

niin paljon, koska aikataulut

eivät ole olleet aivan niin

tiukkoja. Myös junavuoroja on

reilusti aiempia vuosia enemmän.

Olemme kuitenkin kehittäneet

valmiuksiamme ja nykyään Helsingissä

toimii operaatiokeskus,

joka koordinoi toimintaa näissä

tilanteissa ja jakaa koko ajan ajantasaista

tietoa säätilan kehittymisestä

ja liikennetilanteista.

Operaatiokeskuksen tiedot

ovat myös koko ajan SOLin

työnjohdon käytettävissä.

– Myös siivouspalvelut joutuvat

sopeutumaan näihin välillä

hyvinkin nopeasti muuttuviin

tilanteisiin.

VR Group on myös ostanut

SOLilta apua lumen ja jään poistamiseen.

– Heidän jääpartionsa ovat

tehneet töitä Helsingin asemalla

ja varikolla.

Matkasiivousta sesonkeihin

Junasiivousta kehitetään koko

ajan yhteistyössä SOLin kanssa.

– Mottonamme on, että ei

juosta yhtään kovempaa vaan

kävellään entistä vähemmän eli

työt suunnitellaan mahdollisimman

hyvin. Asemilla on muun

muassa jätteiden kierrätyspisteet

tuotu mahdollisimman lähelle,

Laitila kertoo.

Muutaman viime vuoden aikana

on myös kokeiltu matkasiivous-

”Nopeasti muuttuvissa

tilanteissa tarvitaan

paikan päällä olevaa

tehokasta työnjohtoa.”

SOL hoitaa

VR Groupin

n kaukojunien siivoukset

n lähijunien siivoukset

n yöjunien siivoukset

n Etelä- ja Kaakkois-Suomen

asemarakennukset

www.sol.fi

23


Tehotiimi

SOLin punakeltainen joukko ottaa

vastaan pikajunan Helsingin asemalla.

Jos pysähdys kestää yli tunnin, vaunut

saavat peruspuhdistuksen. Mutta vain

kahdeksan minuuttia riittää wc-tilojen

puhdistukseen, roskien keräämiseen ja

kaikkien vaunujen tarkastamiseen.

Ja ohimennen joku palveluvastaavista

vielä neuvoo junaan nousseelle

matkustajalle oikean istumapaikan.

ta niissä junissa, joiden matkustajamäärät

ovat kaikkein suurimmat, ja

siitä on hyviä kokemuksia.

– Esimerkiksi hiihtolomien

aikaan SOLin palveluvastaava nousee

pohjoiseen menevään junaan

Helsingissä ja nousee kyydistä Seinäjoella

ja tulee takaisin pohjoisesta

palaavan junan kyydissä.

Matkasiivouksessa huolehditaan

erityisesti wc-tilojen siisteydestä.

– Ja kaikki pyritään tekemään

huomaamattomasti matkustajia

häiritsemättä.

VR Group painottaa toiminnassaan

ympäristöarvoja ja se

näkyy myös siivoustoiminnassa.

– Tehopesuissa käytetään

ympäristöystävällistä höyryä, joka

puhdistaa ja desinfioi tehokkaasti.

Pyrimme myös lajittelemaan kaikki

junista tulevat jätteet. Pelkästään

lehdistä meille kertyy jätepaperia

yli sata tonnia vuodessa.

Laatua valvotaan tarkasti

Junien siisteyden laadunvalvontaa

tekevät sekä konduktöörit että

SOLin palveluesimiehet.

– Asioita pyritään katsomaan

matkustajan silmin.

Matkustajien antama palaute

on myös tärkeää toiminnan kehittämisen

kannalta.

– Silloin, kun kaikki on hyvin,

– Kun palvelun toimittajaa valittiin niin

SOLin yksi etu oli se, että työnjohto on

mukana työssä. Tiedämme, että silloin

työt hoituvat kaikissa tilanteissa, VR

Groupin koordinaattori Heikki Laitila

toteaa.

palautetta ei tietenkään tule, mutta

jos jossain on vikaa, saamme

siitä kyllä todennäköisesti tiedon.

– Sitten meillä on vielä erityiset

laatuyhteyshenkilöt, jotka suunnittelevat

ylläpitoasioita pidemmällä

tähtäimellä ja miettivät

esimerkiksi, että pitääkö joihinkin

kohteisiin panostaa erityisesti.

VR:llä on käytössään oma laatuluokitusjärjestelmänsä,

johon

kuuluvat osana säännölliset laadunvalvontatilaisuudet

eri paikkakunnilla.

– Silloin keskustellaan yhdessä

palveluntoimittajien kanssa mahdollisista

ongelmista, etsitään ratkaisuja

ja kuullaan tapahtuneesta

kehityksestä.

Junien tehoneliöt

Lomasesongilla 14-vaunuisen

päiväjunan kyydissä voi olla liki

tuhat matkustajaa. Ja kun yhden

istumapaikkavaunun pinta-ala

vaihtelee vähän yli ja alle sadan

neliön niin tilankäytön pitää olla

todella tehokasta.

– Esimerkiksi wc-tiloissa

pyrimme tarjoamaan samat palvelut

kuin hyvin varustetulla huoltoasemalla,

vaikka käytössä on tilaa

vain neliön verran.

Myös kaikki pintamateriaalit

valitaan huolella. Junan vaunut

ovat kovassa käytössä ja pitkään

liikenteessä, jopa 25–40 vuotta.

– Ja vaikka vaunut käyvät välillä

peruskorjauksessa, jossa materiaalejakin

vaihdetaan, niin pintojen

pitää kestää hyvin kulutusta ja

olla helppohoitoisia. Nämä asiat

otetaan huomioon jo uusien vaunujen

suunnitteluvaiheessa.

SOLilaisia Helsingin

Rautatieasemalla

vasemmalta Khan

Hogue, Elma Korhonen,

Jessica Korjus,

Margot Kullamaa,

Tuija Seppä, Pashupati

Nepali, Kirsi

Haapalainen, Keio

Tamm ja Martin Ulenömm.

VR ja SOL

ottavat

asiakaspalautteen

tosissaan.

24 www.sol.fi


Transtech Oy on

suomalainen,

yksi Euroopan

johtavista kaksikerroksisen

kiskokaluston

valmistajista ja

konepajatuotteiden

sopimusvalmistaja.

Yhtiön

lippulaivoja ovat

kaksikerroksiset

Intercity- ja

makuuvaunut.

SOL siivoaa

Tranctechin

tehtaalta

lähtevät

junavaunut

Uusien vaunujen

synnyinsijoilla

UPEA helmikuinen pakkaspäivä

aukenee kirkkaana Transtechin

Otanmäen tehtaalla. Yhteyshenkilömme

varastoesimies Heikki

Tuura ottaa aurinkoisena vastaan

palveluesimies Sirpa Klemetin

ja myyntipäällikkö Kirsi Karhun

tehtaan valtavassa hallissa. Heikin

mielestä yhteistyö SOLin kanssa

on sujunut mainiosti. Jokaisen

vaunun tiimoilta käydään monia

puheluita ja viestien vaihto on vilkasta.

Molempien on sisäistettävä

hyvin joskus kiireisetkin tuotantoja

luovutusaikataulut.

Nyt tehtaalla odottaa varustelua

upea, vihreäkylkinen, joutsenen

kuvalla varustettu VR:n päivävaunu.

Tapaamme palveluvastaavamme

Riitta Blomeruksen ja Raif

Nimanin täydessä työntouhussa.

Riitta ja Raif tuumasivat, että työ

vaatii SOLin palveluvastaavilta tarkkuutta,

nopeutta ja ammattitaitoa, sillä

perussiivouksen on tapahduttava muutamassa

tunnissa. On huomioitava tarkkaan

lian laatu poistoteippien jälkeen,

työskentelyn sormenjäljet ja joskus

haasteelliset pintamateriaalitkin.

– Mutta aina ovat ratkaisut löytyneet!

Vaunut ovat sokkeloisia ja hieman

ahtaitakin siivota.

Ne vaativat tekijöiltään ketteryyttä,

mitä Riitalla ja Raifilla näyttää riittävän.

Palveluesimies Sirpa toteaa, että siivouksessa

ovat tarpeen pitkät miehet, sillä

puhdistettavia yksityiskohtia katonrajassa

on paljon. Perussiivouksen jälkeen

VR tekee tarkastuksen ja ottaa vaunun

haltuunsa. Seuraavaksi saamme työn

alle ravintola- ja ohjausvaunun.

– Toivomme yhteistyön jatkuvan

aurinkoisena jatkossakin!

TEKSTI JA KUVA KIRSI KARHU

Hyvähermoinen

tiimin vetäjä

HELSINGIN rautatieaseman junasiivouksen

työnjohdossa tarvitaan

asennetta ja nopeita päätöksiä. Hermostua

ei voi eikä ehdi.

– Tilanteet vaihtuvat tosi nopeasti

varsinkin talvella, kun on huonot

kelit. Jos jonkun junan aikataulu

muuttuu, niin silloin pitää vaan

nopeasti rytmittää työt uudelleen,

kertoo palveluohjaaja Jessica Korjus

(alla).

Kuin näyteikkunassa

PALVELUESIMIES Tuija Seppä (vas.)

vastaa SOLin kaikesta toiminnasta

Helsingin Rautatieasemalla. SOL

hoitaa siellä junasiivouksen lisäksi

myös vilkkaan asemahallin ja VR

Groupin toimitilojen siivoamisen.

– Täällä tehdään töitä todella

julkisella paikalla, tuhansien silmäparien

alla ja välillä jopa uutiskameroiden

keskellä. Olemme

vähän niin kuin näyteikkunassa

koko ajan, Tuija kertoo nauraen.

On arvioitu, että asemahallin

läpi kulkee päivittäin noin

200 000 ihmistä. Siisti työasu on

täällä siis itsestäänselvyys, mutta

sen lisäksi käytössä ovat hymy ja

avulias asenne.

– SOLIlaiset joutuvat usein

neuvomaan eksyneitä matkailijoita

oikeille raiteille tai vaikka lipunmyyntipisteeseen.

Kaikkiaan asemalla on töissä 70

SOLilasta ja töitä tehdään kolmessa

vuorossa. Muuttuvissa tilanteissa

yksiköt auttavat toisiaan.

– Esimerkiksi asemahallin siivouksesta

voidaan tulla auttamaan

junasiivoukseen, jos heillä on kova

kiire.

www.sol.fi

25


– Pidämme SOLin

työnjohdon kanssa

yhteyttä jatkuvasti

ja kerran vuodessa

tapaamme valtakunnallisilla

kehittämispäivillä

kaikki

palveluesimiehet

samaan aikaan,

kiinteistöpäällikkö

Pekka Hölttä kertoo.

Savonlinjan

matkassa

TEKSTI JA KUVAT VAULA AUNOLA

SOL on ollut Savonlinja-yhtiöiden kumppani yli

kymmenen vuotta. Yli 80-vuotias perheyritys on

kasvanut vuosien varrella Suomen toiseksi suurimmaksi

linja-autoyhtiöksi ja varautuu alan suureen murrokseen.

Savonlinja-yhtiöiden perustaja

Toivo J. Honkanen aloitti

24-vuotiaana nuorukaisena

linja-autoliikenteen uudella

T-Fordilla Lappeenrannan ja

Lauritsalan välillä vuonna 1924.

Vuosikymmenen lopulla Honkanen

siirtyi Mikkeliin ja toiminta

alkoi kasvaa. Ennen toista maailmansotaa

Savonlinja Oy oli

autoluvultaan Suomen suurin

alan yritys. 1950-luvun lopulla

yhtiön johtoon siirtyi nykyinen

toimitusjohtaja liikenneneuvos

Raimo O. Honkanen. 1970-luvulta

lähtien yritys on laajentunut

yritysostojen kautta ja tällä

hetkellä yli 80-vuotias sukuyritys

on Suomen toiseksi suurin bussiyhtiö.

Yrityksessä on töissä noin

700 linja-autoliikenteen ammattilaista

ja linja-autoja yhtiöillä

on noin 500.

Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtaja,

liikenneneuvos

Raimo Honkanen kertoo

yrityksen laajentuneen

yritysostojen kautta.

– Kaikkiaan parisenkymmentä

yritystä on fuusioitunut yritykseemme,

Honkanen kertoo.

Savonlinja-yhtiöt on itäisen

Suomen merkittävin linja-autoliikenteen

hoitaja ja vahvasti mukana

myös Etelä-Suomen joukkoliikenteessä.

Lisäksi yhtiöllä on

tilausajo- ja matkailuliikennettä,

joista tulee noin viidesosa yrityksen

liikevaihdosta.

– Tällä hetkellä vahvin kasvualueemme

on Turussa, jossa

olemme toimineet jo 15 vuotta.

Ja saimme siellä taas uuden sopimuksen

37 auton paikallisliikenteestä,

Honkanen kertoo.

Toimipisteitä yrityksellä on 16

eri paikkakunnalla ja toiminta pyörii

tehokkaasti vuorokauden ympäri.

– Hallinnollista henkilökuntaa

on alle 70 ja turhia väliportaita ei

työnjohdossa ole, kertoo kiinteistöpäällikkö

Pekka Hölttä.

Yrityksen taseesta on aina

pidetty hyvää huolta ja investointeihin

on varauduttu.

– Ostamme vuosittain noin 25

uutta autoa, Hölttä lisää.

Ulkoistimme sairauslomat

Kymmenkunta vuotta sitten

Savonlinja-yhtiöt päätti kokeilla

”Odotamme

villiä

kilpailua

20-luvun

malliin.”

siivouspalveluiden ostamista ulkopuoliselta

toimittajalta.

– Ongelma oli suoraan sanottuna

siinä, että omista siivoojistamme

oli välillä jopa puolet sairauslomilla.

Ja päätimme kokeilla

miltä tuntuu, kun joku toinen

ottaa tämän murheen kannettavakseen,

Honkanen kertoo.

SOLin suurimmat yritystä palvelevat

yksiköt toimivat Turussa ja

Mikkelissä, joissa kolme palveluesimiestä

huolehtii siivouksista parinkymmenen

palveluvastaajan kanssa.

Palveluesimiehet tekevät laadunvalvontakierroksen

asiakkaan

kanssa noin neljä kertaa vuodessa

ja kerran vuodessa pidetään yhteinen

kehittämispäivä.

26 www.sol.fi


Palveluvastaava Arto Alhomäki on viihtynyt Savonlinja-yhtiöiden

Mikkelin varikolla jo neljä vuotta. Hän

opastaa uusia työntekijöitä ja tekee kesäisin myös

linja-autojen peruspesuja.

– Nämä ovat tärkeitä tilaisuuksia.

Siellä käsitellään ruusut ja risut

sekä mietitään yhdessä ratkaisuja

ongelmiin. Tällä hetkellä haasteena

ovat joillakin paikkakunnilla autojen

siirtäminen yöllä pesupaikalle ja

takaisin. Muuttuneet ajokorttimääräykset

kun eivät enää salli linjaauton

ajamista kuorma-autokortilla

edes tyhjänä, Honkanen kertoo.

Kilpailu kiristyy

Uusi joukkoliikennelaki vapauttaa

linja-autoliikenteen vuosikymmeniä

kestäneestä sääntelystä vuoteen

2019 mennessä. Aikaisemmin

ELY-keskusten yhdelle toimijalle

myöntämät reittiluvat tulevat silloin

kaikkien halukkaiden saataville.

Savonlinja-yhtiöiden

toimitusjohtaja, liikenneneuvos

Raimo

Honkanen ennustaa

linja-autoliikenteen

joutuvan lähivuosina

suureen myllerrykseen,

kun alan

kilpailu vähitellen

vapautuu.

– Suurin murros tapahtuu kahden

vuoden päästä, kun suurin

osa reittisopimuksista vapautuu.

Honkanen ennustaa kilpailun

kiristyvän hurjaksi.

– Alan tulevaisuus ei näytä

mitenkään ruusuiselta. Odotamme

villiä kilpailua 20-luvun malliin.

Silloin liikennelupajärjestelmää

ei ollut. Yrittäjät ajoivat toisiansa

nurin ja monilta loppuivat eväät

siinä pelissä, Honkanen kertoo.

Syrjäseutujen liikenteen sujumisen

poliitikot ovat luvanneet

turvata valtion ostopalveluina.

– Sanoisin kuitenkin, että

kaikki aidosti kannattavat linjat

löytyvät Kehä III:n sisäpuolelta,

Honkanen lisää. l

Ajoneuvosiivous

kevenee uusilla

työmenetelmillä

LINJA-AUTOJEN siivoaminen vaatii palveluvastaavilta

hyvää fyysistä kuntoa, notkeutta ja ripeyttä, SOLin

palvelupäällikkö Eeva Seitti kertoo.

– Lisäksi työssä täytyy osata tehdä nopeita päätöksiä

siitä, mitä autossa pitää tehdä.

Siivottavia autoja voi olla vuoron aikana jopa 25 ja

työskentelyolosuhteet vaihtelevat kesähelteestä paukkupakkasiin.

Raskasta työtä pyritäänkin helpottamaan

kehittämällä koko ajan parempia työmenetelmiä.

– Kehitämme liikennevälinekonseptia aktiivisesti

ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Pyrimme siihen,

että jos jollakin paikkakunnalla havaitaan hyväksi

jokin toimintatapa, se mallinnetaan valtakunnallisesti

ja otetaan käyttöön myös muualla.

Nämä yhtenäiset toimintatavat helpottavat myös

laadunvalvontaa.

– Panostamme myös palveluvastaavien jatkuvaan

koulutukseen ja uusien työntekijöiden opastukseen niin,

että heillä on heti käytössään oikeat välineet ja työtavat.

– Entistä

parempia

toimintatapoja

kehitetään

aktiivisesti

yhteistyössä

asiakkaan

kanssa,

kertoo

SOLin palvelupäällikkö

Eeva

Seitti.

www.sol.fi

27


TEKSTI KARI MARTIALA

KUVAT KARI MARTIALA JA JUHA NYMAN

Pudasjärvi teki

rohkean siirron

Pudasjärven kaupunki päätti keskittyä kunnan perustehtäviin

ja siirsi liikkeenluovutuksella siivoustoimen ja kiinteistönhoitopalvelut

kokonaisuudessaan SOLille. Yhteistyö on sujunut

kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilan mukaan hyvin.

Pohjois-Pohjanmaan

maakunnassa, Oulun

korkeudella sijaitseva

Pudasjärvi on

pinta-alaltaan Suomen

toiseksi suurin kaupunki Rovaniemen

jälkeen.

– Toistaiseksi, kaupunginjohtaja

Kaarina Daavittila tarkentaa.

Hallituksen kaavailuissa

Pudasjärvi liitetään vajaan sadan

kilometrin päässä sijaitsevaan

Ouluun. Toteutuessaan Suur-

Oulun rajalta rajalle on matkaa yli

200 kilometriä.

Ei kuitenkaan mennä asioiden

edelle. Pudasjärvellä uskotaan,

että hyvässä yhteistyössä kunnan

talous hoidetaan kuntoon.

Jo lähes kriisikuntien joukkoon

joutuneen Pudasjärven kaupunginvaltuusto

on lähtenyt rohkeasti

liikkeelle ja Daavittilan mukaan

kunnassa vallitsee laaja yhteisymmärrys,

että kuntatalouden

tervehdyttämistoimet saatetaan

loppuun.

– Pudasjärvellä uskotaan siihen,

että työtä tekemällä voi vaikuttaa

omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa.

Pudasjärveläiset ovat suorasukaisia,

luotettavia ja ystävällisiä

ihmisiä, Daavittila kuvailee.

Rikkaat luonnonvarat

ja upea luonto

Pudasjärvi on moni-ilmeinen,

monimuotoinen, mielenkiintoinen

ja mahdollisuuksia täynnä

oleva kaupunki.

– Täällä on suuret metsävarannot,

noin 500 000 hehtaaria, josta

karkeasti laskien puolet on valtion

omistuksessa. Metsäala on myös

suuri työllistäjä, sadat pudasjärveläiset

saavat välillisesti elantonsa

metsästä. Meillä on kunnassa

Suomen suurin hirsirakennusten

valmistaja Kontiotuote, sekä ikkunoita

ja ovia valmistava Profin

Oy, jotka hyödyntävät puuraakaainetta,

kuten monet muutkin

rakennusalan yritykset.

Suuri työllistäjä on myös matkailu,

josta saa elantonsa ympärivuotisesti

lähes 500 henkilöä.

Syötteen tunturialue, alueen halkova

valtatie ja sen varrella olevat

palvelut houkuttelevat matkailijoita.

Pudasjärvellä on myös yli 3000

loma-asuntoa ja kesäaikana kaupungin

väkiluku kaksinkertaistuu.

– Pudasjärvellä on myös

kaivosteollisuutta kiinnostavia

löytöjä, kunhan vain teknologia

kehittyy ja niitä pystytään hyödyntämään.

Kunnan ei tarvitse

osata kaikkea

Rikkaista luonnonvaroista ja yritteliäistä

asukkaista huolimatta

Pudasjärvi oli ajautunut kriisikuntarajan

tuntumaan.

– Perinteisesti Pudasjärven

kaupunki on tehnyt omana toimintanaan

lähes kaiken. Kaupungilla

on ollut omat puusepänverstaat,

sähköasentajat, rakennusmiehet

ja lähes kaikki muukin.

Kun lisäksi väki on vähentynyt, ja

Hyvässä

yhteistyössä

kunnan

talous

hoidetaan

kuntoon.

28 www.sol.fi


– Talous ei saa

olla pääasia,

vaan toiminnan

muutos. Muutoksesta

kuitenkin

seuraa, että

talous järkevöityy,

kaupunginjohtaja

Kaarina

Daavittila painottaa.

Taustalla

Pudasjärven

kaupungin

kehittämisjohtaja

Mikko

Kälkäjä.

www.sol.fi

29


talous on ollut tiukoilla, substanssin

kehittämiseen on jäänyt liian vähän

voimavaroja ja osaamista, Daavittila

kuvailee.

– Tullessani kaupunginjohtajaksi

nelisen vuotta sitten tilanne aukeni

minulle aikamoisena shokkina. Kuntatalouden

kaikki puskurit oli käytetty

ja rajua taloudellista tappiota oli tehty

pitkään. Ehkäpä minut valittiin siksi,

että joillekin kaupungin päättäjille oli

muodostunut käsitys, että minulla on

talousosaamista.

Kunta on Daavittilan mukaan

monialayritys, mutta nykyaikana kunnan

pitäisi keskittyä perustehtäväänsä.

– Kunta ei voi olla joka alan osaaja,

emme me oikeasti osaa kaikkea. Pitää

miettiä, mikä on olennaista, eli se,

että päiväkodit ja koulut toimivat sekä

vanhushuolto pelaa. Uskon, että joku

toinen osaa muut toimialueet paljon

meitä paremmin.

– Onneksi Pudasjärvellä oli laaja

yhteinen ymmärrys siitä, että tervehdyttämistoimenpiteet

viedään läpi.

Näitä muutoksia ei olisi voinut ajatellakaan,

ellei sitä sopua olisi ollut.

Siivous ja toimitilahuolto

yksityistettiin

Pudasjärven kaupungin taloutta ryhdyttiin

hoitamaan kuntoon syksyllä

2008, kun uusi valtuusto oli valittu.

– Teimme tilannekatsauksen, kriisikuntaeväin

ja kokosimme ne

toimenpiteet, jotka tullaan

tekemään tällä valtuustokaudella.

Yhtenä kokonaisuutena

oli teknisen toimen

toimintatavan muutos sekä

organisaatiomuutos.

Todettiin, että toimintoja

ei voi enää hioa, vaan tarvitaan

todellinen rakenteellinen

muutos. Se aloitettiin

tutkimalla kaikki ne toiminnot, joissa

voidaan lähestyä yksityissektoria. Sieltä

löytyi monia eri toimialoja, kuten

siivoustoimi ja kiinteistönhuolto.

Pudasjärvellä lähdettiin vertailemaan

omia kustannuksia yksityissektorin

hintoihin, ja kaupunki valmistautui

palvelujen kilpailutukseen.

– Samassa rytäkässä, kun siivoustoimi

ja kiinteistöhuolto kilpailutettiin,

saman kokivat myös liikuntapaikkojen-,

puistojen- ja piha-alueiden

kunnossapito. Teknisessä toimessa ei

”Kunnasta

tuli

asiakas,

jota

palvellaan.”

ole juuri enää omaa toimintaa.

– Eihän tämä helppoa ole, kun on

totuttu siihen, että kunta tekee kaiken.

Ihmiset eivät tahdo ymmärtää,

miksi kunta ei enää työllistä niin kuin

ennen. Onhan tämä ollut vaikeaa

aikaa meille kaikille.

Takana on muutosten vuosi

Daavittilalle on tullut yllätyksenä

SOLin sutjakkuus ja se, miten hyvin

henkilöstö omaksui uuden työnantajan

ja tämän palvelutehtävän.

– SOLin palveluksessa heille tuli

selvemmäksi tämä palveluaspekti, eli

kunta on oikeasti heille asiakas. Sen

oppiminen on ollut oivallista.

Haasteita on Daavittilan mukaan

syntynyt lähinnä rajapinnoilla, kun

kahden eri työnantajan työntekijät

ovat kohdanneet vaikkapa pihaalueilla.

– Uusi vuodenaika tuo näköjään

aina uuden tehtäväkokonaisuuden.

Syksy tuo lehdet ja talvi tuo lumen, ja

silloin on yritysten ratkaistava, kuka

sen rappurallin ja lähiympäristöt putsaa.

Kaikki on kuitenkin sujunut Daavittilan

mielestä hyvin.

Päättäjiltä vaadittiin rohkeutta

Monissa kunnissa tunnetaan populistista

pelkoa siitä, mitä ihmiset sanovat.

Se rohkeus, mitä Pudasjärven

päättäjät osoittivat tehdessään

kokonaisvaltaisen toiminnan

muutoksen, ei ole

Daavittilan mukaan kovin

yleistä.

– Kysymys on siitä, nouseeko

kunnan poliittinen

johto, puheenjohtajisto

ja kaupunginhallitus sille

strategiselle tasolle, missä

sen pitää olla johtamistehtävässään.

Se on kohtalon kysymys

kunnille.

Vaalivuosi voi olla hankalaa aikaa

pysytellä strategisella tasolla, jos poliitikko

miettii, mitä kuntalaiset puhuvat

ja tekevät.

– Harva kuntapäättäjä tuntuu

ymmärtävän, että jos jämerästi pysyy

siinä, mitä on sovittu ja pystyy jalostamaan

ajatustaan eteenpäin, se tuottaa

todennäköisesti pitkässä juoksussa

hetkellistä suosiota kestävämpää kannatusta.

l

Ritva Kinnula on ollut Pudasjärven

kaupungilla töissä jo 32 vuotta.

Tehokkuus

on parantunut

MUUTOSVASTARINTA ja ennakkoluulot

ovat pikkuhiljaa vähentyneet. Kaikki

ovat oivaltaneet ja ymmärtäneet, että

tämä oli hyvä ratkaisu, Pudasjärven tekninen

johtaja Ritva Kinnula sanoo.

Ritva Kinnula ja SOLin väki kokoontuu

kerran kuukaudessa palaveriin keskustelemaan

ajankohtaisista asioista.

– Olemme järjestäneet eri toimitiloissa

työskentelevälle väelle informaatiotilaisuuksia,

joissa olemme kertoneet,

mistä tässä on kysymys. Ihmiset

ovat alkaneet ymmärtää tilanteen.

– Asiakkailta tuleva palaute menee

suoraan SOLin Sarille ja Pirjolle, ja he

ovat mielestäni hienosti hoitaneet

asiat eteenpäin. Sen osalta ei ole ollut

mitään ongelmaa, Kinnula kiittää.

– Onhan tässä ensimmäisen vuoden

aikana ollut paljon yhteensovittamista.

Se on helpottanut asiaa, että kokeneet,

kaupungilta siirtyneet työntekijät tekevät

samoja töitä, joita olivat tehneet

aiemminkin.

Uusissa haasteissa on Kinnulan

mukaan vaadittu asennemuutosta.

On pitänyt siirtyä kuntatyöntekijästä

palveluntuottajan rooliin ja kuunnella

asiakasta.

– Teimme SOLin kanssa päätöksen,

että teemme yhteisesti töitä asian

eteen, jotta saamme tämän homman

rullaamaan, eikä kummankaan osapuolen

ole tarvinnut pettyä.

– En tiedä onko liikkeen luovutus

tuonut meille vielä ensimmäisen vuoden

aikana säästöjä, mutta ”pitkässä

juoksussa” se varmasti tuo niitä ja ainakin

hidastaa kustannustason nousua.

Sen voi jo sanoa, että kilpailutuksen

hintataso ei ole ainakaan kalliimpi kuin

aikaisemmin omana työnä tehty työ.

Kinnulan näkökulmasta tehokkuus

on selvästi parantunut sekä siivouksen

että kiinteistönhoidon osalta.

30 www.sol.fi


Liikkeenluovutukset ovat yleistymässä

PUDASJÄRVEN tasoisia liikkeenluovutuksia

ei ole tehty Pohjois-Suomessa muita.

Koko maassakin vastaavia ratkaisuja on

vain muutama.

– Jokaisessa kunnassa on varmaan

ulkoistettu joitakin pienempiä osia,

mutta tällaisia koko sektorin liiketoiminnan

luovutuksia ei ole montaa Suomessa,

SOLin myyntipäällikkö Pauli

Haapalainen kertoo.

SOL Palvelut Oy:n Oulun yksikön

palvelujohtaja Sari Ronkaisen

mukaan Pudasjärvi on tässä suhteessa

edelläkävijä.

– Olen ollut yhteydessä alueen muihin

kuntiin ja kiinnostusta on selvästi

olemassa. Olemme käyneet kertomassa

asiasta kunnanjohtajille ja teknisille johtajille.

Kunnissa ei ehkä ole riittävästi

osaamista järjestää kilpailutuksia, mutta

ulkoistamalla vaikka ensin pienempiä

kokonaisuuksia saadaan kokemusta.

Pudasjärvikin käytti kilpailutuksessaan

ulkopuolista konsulttia.

– Henkilöstöllä on oikeanlainen

asenne ja he ovat yllättäneet meidät

positiivisuudellaan. Eihän siirtyminen

yrityksen palvelukseen ole helppoa, kun

ihmiset ovat olleet jopa 20–30 vuotta

kaupungin palveluksessa.

SOL onkin panostanut voimakkaasti

Pudasjärven henkilöstöön.

– Henkilökunnalle on hankittu uudet

työvaatteet, työvälineet sekä uusia

koneita. Kiinteistönhoitoon hankittiin

myös uusi auto. Olemme pyrkineet nostamaan

väkemme ilmettä ja itsetuntoa,

Ronkainen kuvailee.

Kaupungin Tekniset palvelut ja

SOLilaiset ovat järjestäneet myös yhteisiä

virkistyspäiviä. Syksyllä matkattiin

joukolla Syötteen tunturikeskukseen.

– On tärkeää olla tekemisissä muutenkin

kuin vain työn merkeissä, se

lähentää meitä.

Sari Ronkainen ja Pauli Haapalainen

olivat Pudasjärvellä, kun SOL käynnisti

siivous- ja kiinteistönhoidon.

– Aika nopeasti totesimme, että

eihän täällä meitä tarvita. Esimies Pirjo

Polojärvi, siivouksen palveluohjaaja

Sanna Kehusmaa sekä kiinteistöpalveluohjaaja

Timo Soronen olivat

järjestelleet ja organisoineet kaiken

niin hienosti, että meillä ei ollut siellä

mitään tekemistä.

SOL esittäytyi Pudasjärvellä jo

hyvissä ajoin ennen kuin sopimuskausi

alkoi. Uusi henkilökuntakin ehti

kokoontua pari kolme kertaa ennen

”starttia”.

– Järjestimme koulutukset ja perehdytykset

ajoissa, ja sillä oli varmasti

oleellinen merkitys siihen, että yhteistyö

lähti alusta asti hyvin liikkeelle.

– Tapaamme eri yksiköiden vastuuhenkilöitä

säännöllisesti kuukausittain, ja

saamme heiltä suoraan hyvää palautetta

siitä miten työssä on onnistuttu. l

Pudasjärven malli toimii

Luovutuksen myötä Pudasjärven

32 työntekijää siirtyy

SOL Palvelut Oy:n palvelukseen

vanhoina työntekijöinä.

– Tämä on ollut meidän kannaltamme

erittäin miellyttävää

yhteistyötä, Ronkainen toteaa.

Nopea käyntiinlähtö

Epävarmuus päättyi

PALVELUVASTAAVA Pirjo Polojärvi sanoo, että

Pudasjärven henkilökunnalle SOLin positiivisen

ilmeen ylläpitäminen ei ole ongelma.

– Meidän väkemme on jo valmiiksi positiivista

ja palvelualtista. Muutos on ollut työntekijöille

mukava asia, esimerkiksi työnkuva on

selkeytynyt.

– Muutos oli aika helppo, sillä täällä väki oli

elänyt tätä prosessia jo vuoden parin verran.

Tähän loppui pitkä epävarmuus ja ilmassa oli

ollut paljon huonompiakin vaihtoehtoja.

Polojärvi kiittää myös kaupungin väkeä

hyvästä yhteispelistä. Kiperistäkin asioista

voidaan neuvotella ja päästä yhteisymmärrykseen.

Työtehtävät

selkiytyivät

KIINTEISTÖNHOITAJA Mikko Holappa on työskennellyt

kunnan palveluksessa 27 vuotta. Ensimmäinen

vuosi SOLin puvussa on ollut hyvä.

– Alussa vähän pelotti, mitähän tästä tulee,

mutta nyt suhtaudun kyllä positiivisesti. Muutoksessa

oli paljon hyvää, Holappa sanoo.

Pudasjärven matkailun

veturi on Iso-Syötteen

hiihtokeskus, Suomen

eteläisin tunturialue.

Muutosta pehmensi osaltaan se, että työtehtävät

säilyivät osittain samoina kuin aiemmin

kunnan palveluksessa.

– Ennen ajoin lisäksi autoa; kuljetin postia,

paketteja ja ruokaakin. Nyt työtehtävät ovat

selkeämpiä. Pystyn tekemään omia töitäni

tehokkaammin, kun ei tarvitse lähteä kesken

pois ajohommiin. l

www.sol.fi

31


TEKSTI KARI MARTIALA

KUVAT KARI MARTIALA JA OSEKK

Laatu ratkaisi

kilpailutuksen

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk teki viime vuonna strategisen

päätöksen kilpailuttaessaan kiinteistöjensä hoidon.

– Me emme halunneet halvinta, vaan selkeänä tavoitteena oli lähteä

hakemaan laatua, kiinteistöjohtaja Marita Rovamo kertoo.

Osekk on Oulun

seudun suurimpia

kiinteistönomistajia.

Yhtymällä on käytössään

kaiken kaikkiaan

220 000 neliötä Taivalkoskelta

Liminkaan ja Haukiputaalta

Muhokselle.

Viime vuonna Osekk kilpailutti

Oulussa olevien 150 000 neliön

kiinteistöjensä hoidon, ja perinteisen

edullisimman palveluntuottajan

sijaan yhtymässä haluttiin

valita tiukat laatukriteerit täyttävä

toimija.

– Emme halunneet ostaa palvelua

hintaa painottaen, koska

silloin yritykset ryhtyvät syömään

itseään ja toisiaan yrittäessään

saada sopimuksen hinnalla millä

hyvänsä. Käytännössä se tarkoittaa

myös sitä, että palvelu ei voi

olla laadukasta, ellei ole taloudellisia

resursseja tehdä työtä,

kiinteistöjohtaja Marita Rovamo

Osekista kuvailee.

– Selkeä tavoite oli lähteä

hakemaan laatua, jotta meidän

kiinteistömme pysyvät paremmassa

kunnossa ja me saamme energiasäästöjä

aikaan. Me kestämme

kyllä kiinteistönhoidon hinnannousun,

jos saamme vastineeksi

hyvää palvelua.

Kilpailutuksen ratkaisi Rovamon

mukaan se, että SOL pystyi tarjoamaan

kokoaikaisen työnjohdon.

– Meille oli tärkeä laatukriteeri

se, minkälaisilla resursseilla työnjohto

näitä meidän kiinteistöjämme

hoitaa.

Mittava tarjouspyyntö

Julkisena hankkijana Osekin kilpailutukset

ovat tarkoin säädeltyjä.

– Aloitimme tarjouspyynnön

laatimisen loppuvuonna 2010,

ja kilpailu järjestettiin seuraavana

keväänä. Kiinteistöpalvelut

on kuitenkin iso hankkija,

joten kilpailuttaminen on meille

arkea. Monissa organisaatioissa

saatetaan tehdä vain yksi iso kilpailutus

vuodessa, mutta meillä

”Haluamme,

että rakennusten

arvo säilyy.”

kilpailutetaan joka viikko jotakin,

Rovamo kertoo.

Tarjouspyynnössä ei edellytetty

kiinteistönhoitajilta tiettyä

tutkintoa, mutta tutkinnon suorittamisesta

annettiin kilpaileville

yrityksille laatupisteitä.

– Arvioimme kiinteistönhoitajia

koulutuksen ja työkokemuksen

kautta. Kaikkien kiinteistönhoitajien

tulee olla kiinteistönhoidon

ammattilaisia ja heillä on oltava

myös muutaman vuoden työkokemus.

Osekk halusi myös varahenkilöjärjestelmän,

jonka henkilöillä

on kiinteistöjen tuntemus jo valmiina.

– Me arvostamme rakennuksiamme

ja haluamme, että täällä

on ihmisten hyvä työskennellä.

Teknisellä kiinteistönhoidolla me

vaikutamme suuresti rakennusten

sisäilmastoon, joka on siivouksen

lisäksi toinen tärkeä asia.

Kiinteistönhoitajien pitää olla

meille tuttuja ja turvallisia, ja

toivomme, että he pysyvät meillä

pitkään ja oppivat tuntemaan

nämä kiinteistöt.

32 www.sol.fi


”Huolellinen

kiinteistönhoito

maksaa itsensä

takaisin.”

selvittää, miksi yön aikana kuluu

niin paljon vettä.

SOL hoitaa kiinteistöpäivystyksen

kaikissa Osekkin rakennuksissa,

myös niissä, joissa yhtymällä

on omat kiinteistönhoitajat.

– Meidän näkökulmastamme on

ollut hyvä ratkaisu keskittää päivystystehtävät

yhdelle toimijalle. Nyt

kaikki tietävät aina, mistä tavoitella

ihmisiä. Kun päivystysrengas oppii

tuntemaan kohteemme, he kirjaavat

järjestelmäämme tapahtumia ja

sekin parantaa laatua.

Kiinteistöjenhoito on kilpailutettava

vähintään neljän vuoden

välein.

– Julkisella puolella ei voi

tehdä pitkiä sopimuksia, neljä

vuotta on ehdoton maksimipituus.

SOLin kanssa meillä on nyt

kaksivuotinen sopimus, jossa on

lisäksi optio 1+1 vuodelle.

– Uskomme, että pitkäaikainen

yhteistyö on hedelmällisempää

kuin suuri vaihtuvuus.

Oikea kiinteistönhoito

säästää

– Sopimus on kalliimpi kuin

aikaisempi, mutta me odotimmekin

sitä, sillä edellinen sopimus

oli niin edullinen, että se näkyi

kiinteistönhoidon tasossa.

Uskon, että korkeammat

kustannukset tulevat takaisin

energiansäästössä, kiinteistöjen

elinkaaressa ja monissa muissa

asioissa.

Esimerkkinä säästökohteista

Rovamo kuvailee, miten SOL

– Haluamme,

että tilojamme

käyttävillä

ihmisillä on

hyvät työskentelyolosuhteet

ja

kiinteistönhoito

vaikuttaa paljon

sisäilman laatuun,

Osekkin

kiinteistöjohtaja

Marita Rovamo

kertoo.

Vuosi kitkatonta toimintaa

Uusi palveluntuottaja haluttiin

ajaa sisään kesällä, kun koulut

olivat päättyneet ja kiinteistönhoitajilla

oli aikaa tutustua rakennuksiin

ja käytänteisiin.

– SOL aloitti meillä kesäkuun

ensimmäisenä päivänä viime vuonna.

Vaihto sujui yllättävän hyvin

– meillä ei ollut mitään ongelmia.

Sattumalta aloituspäivänä koko

henkilökuntamme oli Rukalla

viettämässä virkistyspäivää. Uusi

palveluntuottaja siis aloitti hetkellä,

jolloin me itse emme olleet paikalla,

Rovamo naurahtaa.

Kesän aikana SOLin ja Osekkin

välillä käytiin normaalia yhteydenpitoa.

Uuden sopimuskumppanin

kanssa syntyy helposti monenlaista

pientä keskusteltavaa.

– SOLin kanssa yhteistyö on

sujunut hyvin, meillä ei ole ollut

mitään ongelmia. Toki runsas

lumentulo on aiheuttanut välillä

harmeja, mutta niistäkin on selviydytty,

Rovamo kiittää.

SOLin aurinkoinen ilme ja

värikäs pukeutuminen saa sekin

Rovamolta kiitosta.

– On hienoa, että tunnistamme

SOLin väen helposti ja tiedämme

heti, kuka toimii kiinteistönhoitajana.

Kirkkaat värit eivät ole

ristiriidassa SOLin väen kanssa,

sillä he ovat ammattitaitoisia ja

hyväntuulisia. Värit istuvat hyvin

SOLin henkilöille.

www.sol.fi

33


Ammatillinen

koulutuskeskus

Talokirja on

tehokas työkalu

SOL PALVELUT OY:N Oulun yksikön

palvelujohtaja Sari Ronkaisen

mukaan henkilöstön osaaminen

ja talokirjan käyttö ovat kiinteistönhoidossa

tämän päivän keskeisiä

asioita.

– Niillä varmistamme sen,

että kiinteistöön liittyvät tekniset

huollot laitekannalle tehdään

juuri silloin, kun pitääkin, Ronkainen

sanoo.

– Osekk on talokirjajärjestelmän

käytössä edelläkävijä ja

suunnannäyttäjä kuntayhtymäpuolella.

Sillä on käytössään

FacilityInfo-talokirja, jonka

kehittämisessä se on myös ollut

mukana. Talokirjan avulla tehdään

sopimuksessamme mainitut

säännölliset auditoinnit, joihin

osallistuu myös ulkopuolinen

konsultti.

Palveluvastaava Antti Vimperi

on yksi Osekin kiinteistönhoitajista.

Hänelle on ehtinyt kertyä

alan työkokemusta jo seitsemisen

vuotta.

Työtehtävät koostuvat teknisistä

tehtävistä, mutta Vimperi

ei karsasta ulkotöitäkään. Lapion

varteen tartutaan tilanteen

mukaan.

– Minusta on mukavaa olla

ihmisten kanssa tekemisissä

34 www.sol.fi

OULUN seudun koulutuskuntayhtymä

Osekk on 14 jäsenkuntansa omistama

koulutuskuntayhtymä, joka järjestää

sekä ammatillista koulutusta että

ammattikorkeakouluopetusta. Osekissa

suoritti 2010 tutkinnon 2970

opiskelijaa. Opiskelijoita oli 2010

yhteensä 16 907. Osekin jäsenkunnat

ovat Hailuoto, Haukipudas, Ii,

Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki,

Muhos, Oulainen, Oulu, Oulunsalo,

Raahe, Tyrnävä ja Yli-Ii.

ja auttaa heitä. Asiakkaat ovat

mukavia ja olemme tulleet hyvin

toimeen, Vimperi kuvailee työtään.

Hän suoritti 2005 kiinteistönhoitajan

ammattitutkinnon

ja ehti työskennellä vastaavissa

tehtävissä Etelä-Suomessa ennen

kuin ikävä kotikonnuille toi hänet

takaisin Ouluun.

– Minulle oli järkytys pääkaupunkiseudun

ainaiset ruuhkat.

Oulussa myös asuminen on selvästi

etelää halvempaa.

Palveluesimies Miikka Toppisen

työporukassa on seitsemän

palveluvastaavaa, neljä koneenkuljettajaa

ja muutama lumilapiomies.

Lisäksi on varahenkilöitä

sairauslomien ja muiden tuurausten

varalle.

– Tämä vuosi on ollut antoisaa

aikaa. On mukavaa oppia jatkuvasti

uutta, silloin työkään ei tunnu

oikeastaan työltä, Toppinen

sanoo.

Toppinen on valmistunut

rakennusinsinööriksi

kiinteistötalouden

koulutusohjelmasta

ja vahvistanut alan

osaamistaan Oulun

ammattikorkeakoulussa

talotekniikan

opinnoilla.

– Koulutus on

hyvä pohja tähän

työhön. Koulusta

olen saanut perustiedot ja taidot,

ja käytäntö opettaa loput.

Osekkin vaatimus palveluvastaavien

ammatillisesta koulutuksesta

ja kokemuksesta helpottaa

palveluesimiehen työtä.

– Voin luottaa, että jokaisessa

kohteessa työskentelee henkilö,

jolle voin vain ilmoittaa rakennuksessa

olevasta ongelmasta.

Vastuuhenkilö tekee juuri ne

toimenpiteet, mitä kohteessa

pitääkin

tehdä. l

Kiinteistönhoitajien

ammattitaito

varmistaa

laatuvaatimusten

toteutumisen.”

Palveluvastaava

Antti Vimperi

(yllä) ja palveluesimies

Miikka

Toppinen (vas.)

huolehtivat

Osekkin

kiinteistöistä

Oulussa.


TEKSTI VEERA SALOHEIMO

KUVAT ANTERO AALTONEN

Tutor Vesa

Siekkinen

(oik.), jolla

on kahden ja

puolen vuoden

työkokemus, ja

äskettäin työt

aloittanut

Petteri Simola

näkevät työpaikalla

työvuoroista

riippuen

lähes joka päivä.

Tutor auttaa alkuun

– Tutorilta voi kysyä neuvoa kaikissa asioissa, toteaa lentokentän turvatarkastuksia

tekevä Petteri Simola. Tutor Vesa Siekkinen opastaa uusia työntekijöitä lentokentällä.

Kaikki tutorit ovat tosi

hyviä tyyppejä, sanoo

viime vuoden lopulla

SOLille töihin tullut

Petteri Simola.

Lentokentän porukalla taitaakin

olla aika letkeä meininki, sillä sekä

Petteri että yksi hänen tutoreistaan,

Vesa Siekkinen, nostavat

mukavat työkaverit tärkeäksi työn

viihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi.

Petteri tuli Helsinki-Vantaan

lentokentälle töihin viime vuoden

lopulla. Samaan aikaan Petterin

kanssa aloitti kuusi muuta palveluvastaavaa

turvatarkastuksessa.

Viime vuoden lopulla myös tutortoiminta

aloitettiin turvatarkastuksissa.

Vesa lähti ensimmäisten

joukossa mukaan.

– Kun kuulin tutoroinnin

alkavan työpaikallamme, halusin

lähteä mukaan. Hain toimenkuvaani

laajennusta. Tässä pääsee

vaikuttamaan siihen, millainen

fiilis tulee uusille työntekijöille.

Toivon, että helpotan uusien työkavereiden

käytännön asioiden

omaksumista, sanoo tutor Vesa

Siekkinen.

Lentokentällä tehdään turvatarkastuksia

kolmessa vuorossa.

Vesa tekee tällä hetkellä pelkästään

aamuvuoroa, jonka alkamis-

”Tässä

pääsee

vaikuttamaan

siihen,

millainen

fiilis

uusille

työntekijöille

tulee.”

aika vaihtelee kolmen ja kuuden

välillä aamuyöstä. Petteri tekee

kaikkia vuoroja.

Vaihtelevia tehtäviä

Turvatarkastajien työtehtäviin

kuuluu asiakkaiden vastaanottamista,

kysymysten esittämistä,

laukun sisällön tutkimista, esineiden

läpivalaisua ja asiakkaiden

tutkimista portilla.

Sekä Vesa että Petteri sanovat

viihtyvänsä työssään mainiosti.

– Tykkään vaihtelusta. Välillä

työ on asiakaspalvelupainotteista,

välillä ei. Päivät ovat keskenään

erilaisia, Petteri sanoo.

www.sol.fi

35


SOLissa tutorointia

14 vuotta

SOLIN ensimmäiset tutorit aloittivat siivouspalveluissa

vuonna 1998. Nykyään kaikissa

SOLin toiminnoissa paitsi henkilöstöpalveluissa

käytetään tutoreita työnopastuksen apuna.

– Tutor voi opastaa esimerkiksi työvuorojen

suunnittelussa tai asiakkaan puhut-

Tutor tekee yleensä samaa työtehtävää kuin

hänen opastettavansa, tosin myös palveluohjaajat

voivat toimia tutoreina. Tutorin on tarkoikan

kortin, sanoo tutor Vesa Siekkinen.

telussa, tai neuvoa mistä saa parkkipaitus

toimia vertaisena, jota on helppo lähestyä.

Tutorilla ei ole työnjohdollisia velvollisuuksia.

Hän sanoo hyötyvänsä aiemmasta

työkokemuksestaan ravin-

Tutorit opastavat uusia työntekijöitä työtehtävissä

ja kohteen huomioimisessa. Lisäksi

tolassa, jossa kehittyi pelisilmää

he tukevat ja sparraavat vanhoja työntekijöitä. ihmisten kanssa toimimiseen.

Tutoriksi hakeudutaan oman esimiehen

– Tämäkin työ vaatii ihmisosaamista.

Tosin yllättävän har-

kautta. Työkokemusta täytyy olla riittävästi,

yleensä vähintään 1-2 vuotta. Tarvitaan myös

voin tulee hankalia asiakkaita.

alan koulutusta, joka on hankittu joko SOLissa Joku saattaa vähän hermostua,

tai ulkopuolisessa oppilaitoksessa. Suoritettuna

pitää olla alan perus-, ammatti- tai erikois-

pois. Mutta kyllä ihmiset kun-

kun jotakin pitää ottaa päältä

ammattitutkinto tai vastaava SOLin koulutus. nioittavat tällaista vähän virallisempaa

tilannetta ja ymmärtävät

Tutor työnopastajavalmennuksen suorittaminen

kestää noin puoli vuotta. Koulutukseen

kuuluu lähiopetuspäiviä, etätehtäviä ja

Tutorien työ turvatarkastuk-

työmme tarkoituksen.

seurantajakso. Sen aikana käydään läpi perehdyttämistä,

ohjaamista ja tutor-koulutusten

uusien työntekijöiden opastuksessa

keskittyy enimmäkseen

pitoa. Lisäksi harjoitellaan erilaisten oppijoiden seen, mutta myös vanhat työntekijät

saavat heistä apua toisinaan.

huomiointia ja vuorovaikutustaitoja.

Tutorilta uusi työntekijä saa ammattitaitoista

ja asiantuntevaa perehdytystä ja

vaikuttava uusi laite, säädös tai

– Jos on tullut jokin työhömme

opastusta uusiin työtehtäviin ja kohteisiin.

asetus, meidät tutorit perehdytetään

asiaan ensin. Opastamme

Tutorilla on aikaa myös enemmän käytettävissä,

jolloin voidaan varmistaa oppimisen

sitten muita tästä uudesta asiasta,

onnistuminen.

Vesa kertoo.

Tutor saa työnopastuksesta uusia haasteita

ja vaihtelua omaan työhönsä. Tutorointiin

Työympäristössä erityispiirteitä

käytettäviltä tunneilta maksetaan tutor-lisää. Lentokentällä esimiehet työskentelevät

lähellä palveluvastaavia ja

Palveluohjaajalla ja -esimiehellä on aikaa

tehdä työnorganisointiin ja suunnitteluun

tutoria on helppo lähestyä kysymystensä

kanssa.

ja kehittämiseen liittyviä asioita, kun tutor

hoitaa käytännön opastamista ja lähikouluttamista.

Lisäksi kohteiden startit onnistuvat

erilainen moneen työpaikkaan

– Lentokenttä ympäristönä on

paremmin, kun uudet työntekijät saavat riittävän

opastuksen alusta alkaen.

paljon kysymyksiä käytännön

verrattuna, joten usein herää aika

asioista. Tutorilta saa vastaukset

mutkattomasti, Petteri sanoo.

Vesa näkee tutorien käytössä

”Asiakkaalle monia hyviä puolia kaikille turvatarkastuksen

osapuolille.

tutorointi näkyy

– Me tutorit olemme samaa

parempana firmaa, ja tiedämme talomme

palveluna ja hyvinä käytännöt. Työnantajan näkökulmasta

tutorien avulla uudet

käytäntöinä.”

työntekijät saavat käytännön

asiat nopeammin haltuun. Viihtyvyys

lisääntyy, ja kun työntekijät

36 www.sol.fi

– Työtehtävien oppiminen ei ole ollut

vaikeaa. Perehdytys ja opastus ovat

olleet selkeitä, sanoo uusi palveluvastaava

Petteri Simola.

ovat tyytyväisiä, työnteko sujuu

paremmin.

– Työntekijä pääsee tutorien

opastamana sisään talon tapoihin,

eikä jää yksin pihalle. Meidän

kauttamme myös tutustuu työkavereihin.

Asiakkaalle kaikki tämä

näkyy parempana palveluna ja

hyvinä käytäntöinä, Vesa kertoo.

Tulevaisuuteen tähtäämistä

Vesa poikkesi aiemmin joksikin

aikaa esimiestehtäviin lentokentällä,

mutta palasi sitten palveluvastaavaksi.

Työssä eteneminen

kiinnostaa jatkossakin.

– Tutoriksi ryhtyminen oli yksi

askel, mutta muukin eteneminen

voisi kiinnostaa, jos sellaista tarjoutuu.

Petterin tulevaisuudensuunnitelmiin

puolestaan kuuluu tutkinnon

suorittaminen prosessiteollisuudesta.

Hän käy alan iltakoulua

työn ohella.

– Olen saanut aika hyvin sovitettua

työvuorot koulun kanssa.

Joskus kyllä tulee pitkiä päiviä.

Ihmissuhteet ja harrastukset

ovat miehille työn vastapainona.

Petterillä on tyttöystävä, jonka

kanssa hän asuu yhdessä. Vesa sai

vaimonsa kanssa reilu vuosi sitten

tyttären, lisäksi talouteen kuuluu

koira.

– Suuri intohimoni on perhokalastus.

Sitä pystyy tekemään

pääkaupunkiseudullakin ja lähiseutujen

joilla. Joka kesä käymme

perheen kanssa Lapissa. Lisäksi

harrastan sulkapalloa, Vesa kertoo.

– Tykkään liikkua ja käydä

kuntosalilla. Vietän myös paljon

aikaa tyttöystäväni kanssa. Katsomme

elokuvia ja käymme konserteissa,

Petteri sanoo. l


Tyytyväinen asiakas on

uskollinen asiakas

YKSI SOLIN ARVOISTA on aurinkoisen tyytyväinen asiakas. Enää ei riitä,

että tekee sovitut asiat laadukkaasti, asiakas on kerta toisensa jälkeen

yllätettävä iloisesti – hurmattava positiivisesti.

Tyytyväinen asiakas on myös paras palvelujemme myyjä.

SOLilla on paljon pitkiä ja uskollisia asiakassuhteita. Moni on

myös tullut takaisin kokeiltuaan muiden palveluita.

ASTYT – ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN. Meidän on kaiken

aikaa herkällä korvalla kuunneltava asiakkaitamme. Asiakastyytyväisyyttä

on mitattu säännöllisesti SOLissa monin eri tavoin koko

yrityksen olemassaolon ajan. Tärkein asiakastyytyväisyyden mittari

ovat asiakassuhteen hoitokäynnit, joita tehtiin SOLin asiakkaille

viime vuonna runsaat 12 000 kpl. Arvokkaimpia ovat ne kierrokset,

joissa palveluvastaava on mukana tai tekee kierroksen kokonaan

yksin.

Auringon

alla

”Hymy

ei maksa

mitään,

mutta antaa

paljon.”

HYMYLLÄ HYMYYN VASTATAAN. Hymy ei maksa mitään, mutta

antaa paljon. Sekä itselle, että muille. SOLin arvoihin kuuluu

aurinkoinen työntekeminen. Tyytyväinen, iloinen ihminen

antaa ylivoimaista palvelua, tekee loistavaa laatua ja

jaksaa työssä sekä kotona.

ERINOMAINEN PALVELU. SOL on palveluyritys. Jokainen

SOLilainen on asiakaspalvelija ja tärkeä SOLin menestykselle.

Erinomainen palvelu on meille itsestäänselvyys.

Asiakaspalvelu on haastavaa ja vaativaa. Asiakaspalvelu

on antoisaa ja elävää. Asiakaspalvelu on yhteistyötä asiakkaan

kanssa. Hyvää asiakaspalvelua on huomioida

asiakas ja tervehtiä ystävällisesti. Hyvää asiakaspalvelua

on tuntea asiakas. Hyvää asiakaspalvelua on keskustella

asiakkaan kanssa, hyvään asiakaspalveluun kuuluu

hymy. Hyvään asiakaspalveluun kuuluvat siisti

ulkonäkö ja puhdas työasu.

Miten hyvä SOLilainen asiakaspalvelija sinä olit

tänään? Miten paljon parempi haluat olla huomenna?

Aurinkoisin terveisin,

PEPPI KAIRA

Peppi Kaira on SOLin palveluyritysten emoyhtiö

SOLEMO Oy:n ja SOL Pesulapalvelut Oy:n

toimitusjohtaja.

www.sol.fi

37


TEKSTI VEERA SALOHEIMO KUVA VAULA AUNOLA

Uudessa asiakaspalvelukoulutuksessa käytetään tuoreita

opiskelumenetelmiä. Välitehtäviä puretaan pienryhmissä.

Amazing

Journey

– matka kohti erinomaista asiakaspalvelua

Amazing Journey

-koulutus alkaa olla

vakiintunut osa

SOLin koulutusvalikoimaa.

Koulutus

tapahtuu pienryhmässä, jossa

jaetaan kokemuksia, tuetaan toisia

ja opitaan muilta. Koulutus

kestää puoli vuotta, jonka aikana

kokoonnutaan neljä kertaa.

Kokoontumisten välillä tehdään

välitehtäviä, jotka sitten yhdessä

puretaan.

Uutta on se, että opiskelijat

pääsevät asiakkaan nahkoihin.

Välitehtävänä voi olla esimerkiksi

kilpailijoiden tai omien pesuloiden

benchmarkkaus toimimalla

testiasiakkaana, ”mystery shopperina”.

– Itse asiakkaana olemalla huomaa

paremmin, mitä erinomainen

asiakaspalvelu vaatii. Koulutus

tuottaa opiskelijoille oivalluksia

vaikkapa siitä, mikä lause tietyssä

tilanteessa kuulostaa hyvältä,

sanoo SOL Pesulapalveluiden

markkinointipäällikkö Taija Paavola.

Koulutuksesta oli pilottiryhmä

reilu vuosi sitten, ja tämän vuoden

aikana ryhmiä aloittaa viisi.

Osallistujille lähetetään kutsut.

Ryhmädynamiikka ja kokoonpano

ovat tärkeitä, joten SOLissa mietitään

osallistujien vahvuuksia ja

heikkouksia ryhmää koottaessa.

– Välitehtäviä purettaessa

koulutettavat antavat toisilleen

vinkkejä haastavista tilanteista selviämiseen,

Paavola kertoo.

Asiakaspalvelun koulutus

SOLissa on kokonaisuus ja osa

isompaa konseptia. Uusi työntekijä

törmää aiheeseen perehdytyksessä,

jatkoperehdytyksessä sekä

uusien työntekijöiden asiakaspalvelukoulutuksessa.

Amazing

Journey on tarkoitettu vanhoille

työntekijöille.

– Erinomainen asiakaspalvelu

on matka, jolla ollaan koko ajan.

Sen eteen tehdään paljon töitä:

asiakaspalvelu on SOLissa prosessoitu

vaihe vaiheelta lausemalleja

myöten.

Amazing Journey – Matka

kohti erinomaista asiakaspalvelua

-koulutuksen käyneet ovat antaneet

palautetta, että koulutus on

saanut miettimään omia sanomisia

ja asennoitumista. Koulutuksen

käyminen näkyy myös

yksiköiden tuloksissa esimerkiksi

lisääntyneenä myyntinä.

SOLissa on tavoitteena siirtää

Amazing Journey -koulutus ensi

vuonna verkkoon.

Koulutusryhmä

kokoontuu SOL

Cityssä. Kuvassa

eturivissä ryhmän

vetäjä Taija

Paavola (vas.),

vieressä Marika

Lempinen. Takarivissä

Anja-Riitta

Riihelä (vas.),

Erja Saario ja Eija

Kortelainen.

38 www.sol.fi


– Hyvällä asiakspalvelijalla

pitää

olla lämmin asenne

toisiin ihmisiin,

myymälänhoitaja

Eija Kortelainen

korostaa.

”Pesulatyö on ykkösasia

elämässäni”

VAATEALAN konkari Eija Kortelainen innostuu joka päivä

uudelleen työstään.

– Tavoitteeni on aina saada tahrat vaatteista pois,

sanoo myymälänhoitajana Porvoon SOL Pesulassa työskentelevä

Kortelainen.

Tavoite on varsin mahdollinen, kun sitä peilaa Eijan

laajaan kokemukseen pesula- ja vaatealalta. Hän on

ollut SOL Pesuloiden palveluksessa 12 vuotta ja sitä

ennen hän keräsi asiantuntemusta kolmekymmentä

vuotta muun muassa kankaan kutomisen ja ompelun

parissa. Hän tuntee siis tekstiilit joka kantilta.

– Rakastan työtäni, se on kerta kaikkiaan hyvin

tärkeällä sijalla elämässäni. Viihdyn valtavan hyvin myymälänhoitajana.

Ajattelen, että tämä on loppuelämäni

työ. Parasta työssä on paitsi tuttu vaateala, myös oma

rakas myymälä.

– Nautin työstäni, sillä olen vahva vaatealan ihminen.

Työ ei ole koskaan vastenmielistä. On kiva mennä

töihin omaan, kauniiseen pesulaan Porvoon

keskustassa ja viedä myymälää

tuloksellisesti eteenpäin. Omassa myymälässä

on omat asiakkaat, joista olen

myymälänhoitajana vastuussa.

Työ antaa joka päivä ilonaiheita.

– Otan asiakkaalta vastaan vaatteen.

Työskennellessäni vaatteen

kanssa muistan asiakkaan ja sen, mitä

juttelin hänen kanssaan. Asiakkaan

”Nautin,

kun saan

tehdä töitä

vaatteiden

parissa.”

palatessa voin hymyillen antaa hänelle

täysin puhtaan vaatteen, joka on kuin

uusi.

Vaativat tekstiilit tuovat haasteita

työhön, mutta niistäkin selvitään.

– Joka päivä on haasteita. Parhaillaan

työskentelen kirkkotekstiilien,

kuten alttariliinojen ja papin albojen parissa. Onnistuimme

myös saamaan 50 vuotta vanhasta valkeasta

pellavaliinasta tahrat pois ja homeen irti venepressuista

ja muista tekstiileistä.

SOL:in koulutukseen Eija on tyytyväinen. Hän on

ollut asiakaspalvelu- ja talouskoulutuksissa.

– SOL kouluttaa hyvin ja koulutusta saa niin paljon

kuin haluaa.

Yli kymmenen vuotta pesulassa asiakkaita vastaanottaneella

Eijalla on vankka näkemys hyvästä asiakaspalvelusta.

– Hyvällä asiakaspalvelijalla on kaiken aikaa positiivinen,

lämmin suhtautuminen toisiin ihmisiin. Ennakkoluuloja

ei saa olla, vaan uuteen tulee tutustua avoimesti.

Jokainen uusi asiakas on hyvän palvelun arvoinen.

– Asiakaspalvelija kuuntelee tarkasti asiakkaan vaatehuolet,

ja toteuttaa työnsä paremmin kuin asiakas

osasi toivoa. Hienoilla laitteilla ja aineillamme on helppo

onnistua. Asiakas jää koukkuun pesulamme palveluun

ja palaa takaisin. l

www.sol.fi

39


TEKSTI VEERA SALOHEIMO KUVAT TIMO PORTHAN

Tavoitteena nolla

tapaturmaa

SOLissa työturvallisuus on kaikkien asia. Kenenkään

ei pidä sairastua tai vahingoittua työn takia.

SOLilaisten työ on välineiden

ja työkalujen käyttöä

sekä tavaran kuljettamista

ja kantamista. Työntekijät

kantavat jätesäkkejä,

käyttävät porakonetta, imuria ja

moppia, avaavat pesuainepulloja

sekä kuljettavat työkoneita. Kaikkeen

liittyy riski, että selkä venähtää

painon alla, kroppa rasittuu

väärästä työasennosta tai silmään

roiskahtaa pesuainetta.

– Huolellinen tavaran käsittely,

järjestys ja välineiden kunnossa

pitäminen ehkäisevät tapaturmia.

Läheltä piti -tilanteita aiheuttavat

vialliset ja epäkunnossa olevat

esineet. Ergonomia ja oikeat

työasennot pitää myös muistaa,

sanoo SOLin työsuojelupäällikkö

Riitta Sirviö.

Työntekijät liukastelevat ja

kompuroivat, sormet saattavat

jäädä oven tai jonkin kannen

väliin. Oma lukunsa ovat huumepiikit:

roskia ei koskaan saa käsitellä

paljain käsin, vaan suojakäsineiden

tai välineiden avulla.

– SOLilla sattuvat työtapaturmat

ovat kohtuullisen pieniä,

mutta tosi harmillisia. Työturvallisuus

on kaikkien asia. Toivon, että

kaverillekin sanotaan, jos huomataan

jonkin olevan pielessä, Sirviö

kertoo.

Yhtiöllä on työkohteita laidasta

laitaan. Suurissa teollisuuslaitoksissa

turvallisuuskulttuuri on

korkealla, ja on selvä, että SOLilaisetkin

noudattavat ohjeita.

Joskus on hankala muistaa

olemassa olevat riskit ja oppia

ennakoimaan ja tunnistamaan ne.

Tavoitteena on turvallinen työpäivä.

Kohteet arvioidaan

SOLissa huomioidaan työturvallisuus

jo ennen kuin uusi työntekijä

pääsee aloittamaan tehtävässään.

Rekrytoinneissa varmistetaan,

että työ ei aiheuta vaaraa työntekijälle.

Esimerkiksi pahasta

allergiasta kärsivää ei oteta tehtävään,

jossa käsitellään jatkuvasti

pesuaineita.

– Muun muassa siivoustyö luokitellaan

altisteiseksi, vaikka käyttämämme

pesuaineet ovat ympäristömyönteisiä,

Sirviö sanoo.

Uusien työntekijöiden perehdytykseen

ja koulutukseen kuuluu

tutustuminen työturvallisuusasioihin.

Työntekijöille iskostetaan mie-

Katarina

Nelimarkka

on kuvittanut

Läheltä piti

-kampanjan

julisteen.

Voita

matka!

Läheltä piti

-tilanteet talteen

Läheltä piti -kampanja käynnistyi

keväällä. Tarkoituksena on kerätä

talteen ilmoituksia tapauksista, joissa

tapaturman sattuminen oli lähellä.

Mukaan voi ilmoittaa jo aiemmin

sattuneita, ilmoittamatta jääneitä

tapauksia. Kampanjassa on hyvät

palkinnot.

40 www.sol.fi

Läheltä piti -kampanja

l Ennaltaehkäise työtapaturmat.

Ole huolellinen

ja varovainen

n Läheltä piti -raportti n Poikkeamaraportti

Kohde ja tarkka paikka

Tarkka aika


– Jokaisessa uudessa

kohteessa esimies ja

alueen työsuojeluvaltuutettu

tekevät

riskiarvioinnin

jo ennen töiden

aloittamista, SOLin

työsuojelupäällikkö

Riitta Sirviö kertoo.

”Maltti on

valttia!”

liin SOLin periaate: kenenkään ei

pidä sairastua tai vahingoittua fyysisesti

tai psyykkisesti työn takia.

Jokaisessa uudessa työkohteessa

esimies ja alueen työsuojeluvaltuutettu

tekevät riskiarvioinnin.

Kun vanhoissa kohteissa on

oleellisia muutoksia, riskiarviointi

päivitetään. Kohteita on monenlaisia,

joten turvallisuusohjeitakin

on moneen lähtöön.

Työterveyshuolto tekee tiivistä

yhteistyötä muun työsuojelun

kanssa. Se on mukana SOL Life

-työhyvinvointiohjelmassa, joka

liittyy työsuojeluun ja -turvallisuuteen.

Työterveyshuolto tekee

tarvittaessa riskiarviointia täydentävän

työpaikkaselvityksen

työkohteessa.

Tapaturmia ja melkein

tapaturmia

Sattuneet tapaturmat ilmoitetaan

SOLin vakuutusyhtiöön Pohjola

Vakuutukseen, ja lisäksi jokainen

tapaturma tutkitaan tarkasti

SOLin oman tapaturmien tutkintakäytännön

mukaan. Tutkinnassa

kirjataan ylös mitä tapahtui, miksi

tapahtui, miten asia korjataan ja

riittävätkö tehdyt toimenpiteet.

– Tapaturman syyksi ei riitä

pelkkä huolimattomuus tai kiire.

Haluamme tietää, noudatettiinko

ohjeita ja käytettiinkö tarkoituksenmukaisia

suojaimia ja työvarusteita,

Riitta Sirviö sanoo.

Läheltä piti -tilanteista pidetään

kirjaa, vaikka lopulta mitään

ei olisi sattunutkaan. SOLin kaikilla

työntekijöillä on mukanaan

rintataskuun mahtuva läheltä piti

-tilanteen raportti, joka kuuluu

Jokaisessa

työkohteessa

tehdään

riskinarviointi

ja tarvittaessa

työpaikkaselvitys.

täyttää tapauksen jälkeen ja antaa

esimiehelle.

– Tavoitteenamme on, että

tapaturmia sattuisi nolla kappaletta.

Sen saavuttaminen on haasteellista.

SOLissa tapaturmataajuus eli

tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia

kohden on noin 60, joka on

ehdottomasti liian korkea. Mukana

ovat työmatkoilla sattuneet

tapaturmat ja ne tapaturmat, joista

ei aiheutunut yhtään sairauslomapäivää.

Sattuneista tapaturmista

noin puolet aiheutti vähintään neljän

päivän sairaspoissaolon.

– Sairastumiset ja loukkaantumiset

ovat ikäviä työntekijöillemme

ja sairauspoissaolot tulevat

myös kalliiksi yhtiöllemme. Poissaolon

lisäksi myyntiä jää toteutumatta.

Siksi tarkkailemme jatkuvasti

ympäristöä ja korjaamme

puutteet. Työtapaturmat halutaan

ehdottomasti välttää, koska kyse

on myös tuottavuudesta ja kilpailukyvystä,

Sirviö sanoo. l

www.sol.fi

41


Työhyvinvointikorttikoulutus

lähti käyntiin

SOL osallistuu ensimmäisten yritysten joukossa Työturvallisuuskeskuksen

Työhyvinvointikortti-koulutukseen. Koulutuksen

tavoitteena on kehittää työhyvinvointia edistäviä

prosesseja työpaikalla ja parantaa yhteistyötä eri osapuolten

välillä.

Koulutuksen sisältönä käsitellään työhyvinvoinnin

perusasiat- ja käsitteet, työhyvinvointitoimijoiden roolit,

vastuut, oikeudet ja velvollisuudet, keskeiset säädökset ja

tuottavuuteen vaikuttavat asiat. Työhyvinvointi määriteltiin

koulutuksessa näin ”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista,

terveellistä ja tuottavaa työtä, jota tekevät ammattitaitoiset

työntekijät ja työyhteisöt hyvin johdetussa organisaatiossa”.

Tavoitteena on kouluttaa ensin SOLin esimiehet ja sen

jälkeen laajentaa koulutus koko yhtiöön. Työhyvinvointikorttikoulutus

toteutetaan osana SOLin laajempaa SOL Life

-ohjelmaa. Koulutukseen liittyi ennakkotehtävä ja tentti,

jonka kaikki SOLin 29 esimiestä suorittivat hyväksytysti joulukuussa

2011, TTK:n Työhyvinvointikortin.

Aurinkoa

arkipäivään, hymyä

huomiseen!

Onnea uusille Suomen

mestareille!

Henkilöstö-

uutiset

SOLin mainio kaukalopallojoukkue haki ”Pojan” kotiin. Kaukalopallon

Työpaikkojen SM-turnaus pelattiin tammikuussa Varkaudessa ja SOLjoukkueen

kaulaan ripustettiin harrastesarjan kultamitalit VR-Konepajaa

vastaan käydyn jännittävän finaalin jälkeen.

Voittoisassa Suomen mestaruus -joukkueessa pelasivat maalivahti

Mikko Joensuu, puolustajat: Jari Tenovaara, Ville Laaksonen, Esa Paukku,

hyökkääjät: Lauri Leppä, Marco Sivonen, Henry Pärssinen, Heimo Häkki,

Janne Häyrinen ja Jussi Ylinen.

SOL päätti tulla savuttomaksi yritykseksi viime syksynä. SOL toimipisteiden

ulko-ovien edustoilla, parvekkeilla ja terasseilla ei enää tupakoida ja

henkilöstöä kannustetaan lopettamaan tupakanpoltto. Kun tupakoinnin

lopettamisesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta, on tiedossa liikunnallinen

palkkio.

Laskutus- ja taloushallintovastaava Mervi Nieminen

vilkutti jäähyväiset tupakalle jo kahdeksan kuukautta

sitten ja on pysynyt päätöksessään.

Mikä sinut sai lopettamaan tupakoinnin?

–Terveellisyys ja rahan säästö olivat tärkeimmät

syyt. Olin miettinyt lopettamista jo

jonkin aikaa ja SOLin kampanjallakin oli tietenkin

jonkin verran vaikutusta.

Oliko lopettaminen vaikeaa?

– Itse asiassa ei. Olen selvinnyt hyvin ilman

lääkitystä, purukumeja tai laastareita.

Miltä nyt tuntuu?

– Ei tämä nyt niin erilaista ole. Ainoa asia,

jota ehkä jäin kaipaamaan ovat tupakkapaikalla

joskus syntyneet ideat. Mutta on

hienoa, että terveyttä ja rahaa säästyy.

Palkkioksi tupakoinnin lopettamisesta

Mervi sai SOLilta nipun urheiluseteleitä.

SOL kannustaa savuttomuuteen

Kuvassa uudet, iloiset Solilaiset Työhyvinvointikortin haltijat:

Riitta Sirviö (vas.), Katarina Nelimarkka, Sanna Peltola ja

Timo Sairanen.

42 www.sol.fi


TEKSTI JA KUVA KARI MARTIALA

Hymyn

valokeilassa

Iloa elämään

Tampereen ilopilleri

Galina Laakso on

työskennellyt SOLin

palveluksessa pian 14

vuotta. Tämänhetkinen

toimipaikka on SOLin

pesula Stockmannilla.

Palveluvastaava

Galina Laakso

arvostaa

suomalaista

osaamista.

”Meidän pitää

iloita arkipäivistä.”

Oman toimensa ohella Galina Laakso on kiertänyt

kouluttamassa ja viemässä SOLin aurinkoista ilmettä

uusille työntekijöille Pietariin ja Moskovaan.

– Käydessäni kouluttamassa ihmisiä kerron

meidän yrityksestämme. On helppoa näyttää silloin iloiselta ja

tyytyväiseltä – koska minulla itselläni on niin hyvä olla SOLissa,

Galina naurahtaa.

Venäjällä käytetään Suomea enemmän pesulapalveluja.

SOLille on Galinan mielestä selvä etu, että se panostaa asiakaspalveluun.

– On todella vaikuttavaa, kun katsoo asiakasta silmiin,

hymyilee, on pukeutunut siististi ja palvelee häntä ystävällisesti,

Galina kuvailee.

Hyvää asiakaspalvelua täydentää onnistunut pesutulos.

– Meillä koneet ovat kunnossa, tiedämme kaiken tahranpoistoaineista,

tunnemme tekstiilit ja oikeat pesumenetelmät.

Ja on mukavaa iloita yhdessä asiakkaan kanssa, kun hänen

lempivaatteensa on saatu puhdistettua ja tahrat poistettua.

Galinan mielestä hyvä ammattitaito on tärkeää meille suomalaisille.

– Me haluamme tarjota asiakkaillemme parasta, mihin

pystymme. Kehitämme itseämme, ja siihen SOL tarjoaa hyvät

mahdollisuudet, sen ansiosta minäkin olen kasvanut niin

paljon. Nyt on minun vuoroni jakaa ammattitaitoa eteenpäin

uusille SOLilaisille. Se on hienoa, Galina sanoo.

Hyvä kunto on tärkeää

Galinalla on kaksi lasta. Tytär Kristina on jo naimisissa, ja

asuu jääkiekkoa pelaavan miehensä kanssa Ufassa, Euroopanpuoleisen

Venäjän kaakkoiskulmilla. Lastenlapsia ei ole vielä.

– Poika Aleksi on armeijassa, Parolan panssariprikaatissa,

ja hänestä tuli jouluna alikersantti, Galina kertoo ylpeänä.

Galina asuu lähellä Tampere-taloa, mukavan kävelymatkan

päässä Stockmannilta.

– Kävelen paljon ja syksyllä aloimme käydä työkaverin

kanssa avantouinnissa. Se tekee hyvää, ja hyväkuntoisena jaksaa

paremmin.

– Tykkään lukemisesta ja liikunnasta, käyn kuntosalilla 2–3

kertaa viikossa. Tämä työ vaatii hyvää kuntoa, ja on hienoa,

että SOL tukee kuntosalikäyntejä. Suurkiitos siitä SOLille!

Galina lukee paljon, ja hän on poiminut lukemastaan elämänohjeita.

– Meidän pitäisi iloita jokaisesta arkipäivästä, sillä niitähän

on suurin osa elämästä. Minulla on vakituinen työpaikka,

voin harrastaa lukemista ja liikuntaa, on paljon hyviä syitä olla

tyytyväinen.

Asioita ei pitäisi Galinan mielestä murehtia etukäteen,

vaan ratkaista ne sitten, kun on niiden aika. Ei kannata miettiä

ja harmitella, mitä pitää tehdä kuukauden päästä.

– Toivon kaikille muillekin SOLilai sille iloa arkipäiviin! l

www.sol.fi 43


SOL Pepa palvelee

(Sävel: Ain laulain työtäs tee)

SOL Pepa palvelee

SOL Pepa palvelee

Tuu pesulaan

niin käyttöikä

vaatteen pitenee.

SOL Pepa palvelee

SOL Pepa palvelee

Ei helpompaa

voi ollakaan,

kun nopeus ratkaisee.

SOL korjaus ompelee

niin lahkeet lyhenee.

Ei tahrat tartu rinnuksiin,

jos suojaus tehtiin bleiseriin.

SOL Pepa palvelee

SOL Pepa palvelee

Kun kemiaa

tai pesuvettä

pyykit tarvitsee.

On monta pesulaa

ja SOL vain laajentaa.

Jo kuuskytkuus

sua palvella saa

kaupungeissa kotimaan.

SOL Pepa palvelee

SOL Pepa palvelee

Jo sadan vuoden

osaamista

sulle tarjoilee.

Voit pyykkipäivän harrastaa!

SOL Pepa palvelee.

SOL Pe-pa pal-ve-lee…

LAULUN SANAT: PAULI HAAPALAINEN

SOL Siivouspalvelut

SOL Toimitilapalvelut

SOL Kiinteistöpalvelut

SOL Kotipalvelut

SOL Turvapalvelut

SOL Henkilöstöpalvelut

SOL Pesulapalvelut

SOL Palvelut Oy

SOL Henkilöstöpalvelut Oy

SOL Pesulapalvelut Oy

Vanha talvitie 19 A

00580 Helsinki

Vaihde 020 5705

Asiakaspalvelu 020 5700 720

www.sol.fi

More magazines by this user