Maa- ja metsätalous, Koneagria

jennymarkkula

Maa- ja

metsätalous

Jyväskylän Paviljonki

11.-13.10.2018

www.koneagria.fi

Lokakuu 2018 I www.yritma.fi/maa-ja-metsatalous

KOTIMAINEN Taattu varaosa,- ja huoltopalvelu

PIIPAHDA KONEAGRIA-

OSASTOLLAMME

A301 JA KYSY LISÄÄ!

Uuden sukupolven lieteseparaattori

MILSTON Farmer

yhdellä seulaputkella varustettu lieteseparaattori.

Moottori 7,5 kW. Kapasiteetti

max 25 - 35 m3/h, lietteestä riippuen

SOVELTUU MAATALOUKSIEN, TEOLLISUUDEN JA BIOKAASULAITOSTEN LIETTEILLE.

Molempiin malleihin valittavissa käsi- tai automaattiohjaus. Lisätarvikkeena

saatavilla syöttöpumppu, poistopumppu, kuiva-aineen lastauskuljetin.

SEPAROINTI PALVELUA

LIIKKUVALLA KALUSTOLLA,

KYSY TARJOUS!

MILSTON E2

Kahdella seulaputkella varustettu lieteseparaattori

Moottorit 2 x 7,5 kW. Kapasiteetti

max 50 - 75 m3/h, lietteestä riippuen

HYÖDYNNÄ NYT UUSI 30% INVESTOINTIAVUSTUS!

Myynti: 0400 988 072

milston@rannantk.Fi

Rajamäentie 3, Leppävesi

P. 010 820 2100

www.milston.fi

www.rannantk.fi

TERVETULOA KARKEAREHUPÖRSSIIN!

Onko tilallasi säilörehua tai olkea yli tarpeen –

vai tarvitsetko näihin täydennystä?

Avasimme elokuussa Karkearehupörssin helpottamaan haastavaa

säilörehutilannetta. Karkearehupörssissä voit selata osto- ja myynti-ilmoituksia.

Kartoitamme halutessasi karkearehulle myös edullisempaa

kyytiä paluukuormista. Palvelu on kaikille avoin ja ilmainen.

Tutustu myynti- ja ostoilmoituksiin osoitteessa:

www.hkscanagri.fi/karkearehuporssi tai jätä oma ilmoituksesi!

Karkearehupörssiin liittyvissä

kysymyksissä sinua palvelee:

Nina Vanhapelto

nina.vanhapelto@hkscan.com

050 414 6162

Luotettu ketjuvalinta.

Twist 11

Suunniteltu metsätraktoreihin

ja pieniin metsäkoneisiin.

Tiheä ruutukuvio

antaa erinomaisen pidon

ja renkaansuojan.

Katso lähin

jälleenmyyjä

www.ofa.fi

Tapio 9 ja 11

Suomen yleisin ja arvostetuin

ketjumalli.

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi

lumella, jäällä ja

metsässä.


38 2 MAA- Savon JA Yritysuutiset

METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

SeiLab Oy:n toimitusjohtaja,

elintarvike- ja

ympäristöhygienian

erikoiseläinlääkäri

Seppo Kangas näkee, että tulevaisuudessa

laboratorioanalytiikan

merkitys vain kasvaa.

-Lainsäädännön kehitys ja normien

tiukentuminen vaikuttavat

meidänkin liiketoimintaamme,

mukaan tulevat tänä vuonna

esim. akryyliamidi-tutkimukset

Kangas toteaa.

SeiLab korostaa

kotimaista osaamista

toimimalla

avainlipun alla

Viime vuosina laboratoriotoiminta

on keskittynyt Suomessa

voimakkaasti ja pienet toimijat

ovat yhdistyneet suuremmiksi.

Seppo Kangas on kehittänyt

laboratorio-, ja analytiikkatutkimusta

nimenomaan Suomessa.

Kangas korostaa, että

suomalaisten tulee tukea omaa

laboratorioliiketoimintaansa,

joka vahvistaa kansantaloutta

ja työllisyyttä.

- Kotimaisten laboratorioiden

tulee olla kilpailukykyisiä

ja pärjätä hinnalla. Meidän

tulee kehittää toimintaamme,

jotta pärjäämme tässä kansainvälisessä

markkinassa, Kangas

summaa.

-SeiLabille laatu on ykkösasia.

Panostamme voimakkaasti

laitetekniikkaamme ja

osaamiseemme. On tärkeää,

että työ säilyy kotimaassa,

omassa laboratoriossa. Oma

SeiLab laajentunut valtakunnallisesti

merkitys on myös sillä, että Sei-

Labille on myönnetty Suomalaisen

Työn Liiton myöntämä

Avainlippu -alkuperämerkintä,

lisäksi SeiLab on saanut joka

vuosi merkittäviä yrittäjätunnustuksia.

Kokonaisvaltainen

laboratoriotavaratalo

SeiLab Oy on FINAS-akkreditoitu

testauslaboratorio, jonka

pätevyysalueina ovat elintarvikkeiden,

rehujen ja veden

kemiallinen ja mikrobiologinen

testaus sekä viljavuustutkimukset.

SeiLab Oy tekee tiivistä

yhteistyötä elintarvikeyritysten

kanssa ja toiminta on laajentunut

myös maa- ja lantanäytteiden

tutkimuksiin. Laboratorion

periaatteena on tutkia elintarvike

`pellolta pöytään`. Vesitutkimuksista

tärkeimpänä ovat

talousvesitutkimukset, mutta

toimintaa kuuluu myös uimavesien

ja jätevesien tutkimukset.

Laboratorioissa työskentelee 37

laboratorioalan ammattilaista.

Vuoden 2012 alusta Seinäjoen

elintarvike- ja ympäristölaboratorio

yhtiöitettiin.

- Yhdistymisen myötä yhtiö

toimii kokonaisvaltaisena laboratoriotavaratalona,

joka pystyy

toimittamaan asiakkailleen erittäin

monipuoliset akkreditoidut

analyysit, Kangas selvittää.

-Laboratoriotoimintaa suoritetaan

Suomessa neljässä

toimipisteessä: Seinäjoella,

Kauhajoella, Haapavedellä ja

Salossa. Toimipisteiden avulla

pyritään antamaan tutkimusapua

mahdollisimman läheltä

tarkoituksena palvella kaikkia

maakuntia myös Savon seutua,

Kangas kertoo.

-Lähetykset voidaan lähettää

tai kuljettaa itse lähimpään

toimipisteeseen. Toimipisteiden

välillä on päivittäinen

logistiikka. Toimipisteistä on

saatavissa näytteidenottovälineitä

ja lähetteitä. Helpoimmin

ne voidaan kuitenkin tilata joko

puhelimitse tai sähköpostitse.

Lähetteet ovat lisäksi tulostettavissa

www.seilab- sivuilta.

Näyterasioita lähinnä viljavuustutkimuksia

ja rehuanalyysejä

varten on jaettu myös maatalousliikkeisiin,

Kangas opastaa.

Laboratorioanalytiikka

keino varmistaa asioita

ja tehdä täsmäpäätöksiä

Kotieläimistä otetaan nykyisin

monenlaisia näytteitä, joita

käytetään eläinten terveydentilan

seurantaan. Näytteitä kerätään

ja tutkitaan tuottajan, eläinlääkärin,

teollisuuden ja viranomaisen

aloitteesta. Myös laki

edellyttää tiettyjä tutkimuksia.

Perustuotannon yksiköiltä, navetoista,

sikaloista, kanaloista,

kalanviljelylaitoksilta ja mehiläistiloilta

otetut näytteet ovat

vain osa kotieläinten terveyteen

liittyvästä laboratorionäytteistä.

Teurastamoista, meijereistä ja

teollisuuslaitoksista otetaan

jatkuvasti laadunvalvonnan ja

hygienialainsäädännön edellyttäviä

näytteitä.

-Analyysimäärät on lisääntyneet.

Päivittäin otamme vastaan

yli 500 näytettä ja analyysejä

teemme noin 2800 päivässä.

Vuosittain tutkimme yli

100 000 näytettä, joista rehunäytteitä

on yli 10 000. Kaiken

kaikkiaan teemme noin 600 000

-800 000 analyysia vuodessa,

Kangas kertoo.

Oikealla tavalla

tasapainoitettu rehu

Oikea ruokinta on eläimen

terveyden ja suorituskyvyn

perusedellytys. Vaikka terveellä

maalaisjärjellä ja perinteisillä

maanviljelijän taidoilla pääseekin

pitkälle eläimen ruokinnassa,

ne eivät aina riitä takaamaan

ruokinnan tasapainoisuutta.

Teollinen rehu osana ruokintaa

varmistaa, että eläin saa kaikki

tarvitsemansa ravinteet.

- Rehututkimukset ovat lisääntyneet.

Tänä päivänä on

tullut entistä tärkeämmäksi

eläinten ruokinnassa käytettyjen

rehujen sisältämien ravintoaineiden,

kuten valkuaisen,

vitamiinien, energian ja kivennäisaineiden

korkea hyväksikäyttöaste,

jotka tukevat kotieläintuotannon

kannattavuuden

parantamista.

Viljavuustutkimus

perusedellytys

nykyaikaiselle

kestävälle viljelylle

Tilakohtainen ympäristönhoito-ohjelma

ohjaa maanäytteiden

ottamista ja viljavuustutkimusten

tekoa.

- Myös viljavuustutkimusten

määrä on lisääntynyt viimevuosina

erittäin paljon. SeiLab

tekee viljavuustutkimuksia

peltomaasta, puutarhamaasta

ja kasvitarhojen viljelyalustoista

sekä eläinten lannasta ja

lietelannasta. Meillä on kattava

viljalaboratorioverkosto, joka

on kaikkien vilja-analyyseja

tarvitsevien käytettävissä. Viljelijä

saa analyysipalveluiden

kautta tietää viljansa laadun

hyvin luotettavasti, Kangas

selvittää.

Pakkausmerkinnät

avain elintarvikkeen

ravintosisältöön

Elintarvikkeiden turvallisuus

on ihmisille elintärkeä asia.

Elintarvikeyrittäjän lakisääteinen

velvollisuus on laatia kirjallinen

omavalvontasuunnitelma.

Se kuinka hyvin yrityksen omavalvonta

käytännössä toimii,

voidaan varmistaa säännöllisellä

näytteenotolla.

SeiLab suorittaa elintarvikkeista

mikrobiologisia ja kemiallisia

tutkimuksia

Suomessa on poikkeuksellisen

vaativa salmonella-valvontaohjelma,

joka tutkituttaa

näytteitä monilta tuottajilta.

Salmonellatartuntojen tutkimus

perustuu eläintauti- ja hygienialakiin.

- SeiLab tekee valtakunnallisesti

eläinsalmonellamäärityksiä.

Uudet tarttuvat taudit ja laajat

epidemiat voivat edellyttää

sellaisia hoitovalmiuksia, joita

normaaliaikana ei ylläpidetä.

SeiLab toimii myös valmiustilassa

olevana laboratoriona,

jos joku epidemia edellyttää

nopeaa näytteenottoa. Tällainen

voi tapahtua etenkin vesiepidemiatapauksissa.

SeiLab takaa tasaisen

laadun ja täsmällisyyden

-Teemme yhteistyötä vastaavan

laboratorion Metropol Lab

Oy:n kanssa. Lisäksi teemme

yhteistyötä muidenkin laboratorioiden

kanssa. Tästä ketjusta

löytyy valmiudet kaikkien määritysten

suorittamiseen, joita

alalla tarvitaan, SeppoKangas

toteaa.

SeiLab on laittanut tutkimushinnat

kohtuulliselle tasolle

siten, että asiakas katsoo tutkimukset

tältäkin osin aiheelliseksi.

Tutkimushintoja voi tiedustella

suoraan toimipisteistä tai

alennuksista on syytä ottaa

suoraan yhteyttä :

Seppo Kangas

toimitusjohtaja

SeiLab Oy

p. 040 823 4005

seppo.kangas@seinajoki.fi


MAA- JA METSÄTALOUS 3

JYVÄSKYLÄN KONEAGRIA

täyttää jälleen koko Paviljongin

Maatalouskoneiden ja -laitteiden erikoisnäyttely KoneAgria tarjoaa

koneita, karjaa ja kohtaamisia ammattilaisille 11.-13.10.2018.

KoneAgrian ytimessä ovat tänä vuonna karjatilojen laitteet ja

tarvikkeet sekä nurmen ja rehuntuotannon ratkaisut. Myös energiatuotannon

ratkaisut ja laitteet, metsä- ja peltoenergia sekä

muut energialähteet näkyvät tapahtuman sisällössä, joten koettavaa

ja nähtävää riittää kaikille maaseudun ammattilaisille.

Myös maatalousrakentaminen on merkittävässä roolissa. Uutuutena

on lypsyrotuisten lehmien näyttely Finn Dairy Expo.

- KoneAgria uudistuu joka vuosi. Tänä

vuonna näyttelyssä on tuttujen näytteilleasettajien

lisäksi uusia yrityksiä. Tarjolla

on koneita, laitteita, tuotantopanoksia sekä

palveluja tuottajan arkea helpottamaan,

sanoo näyttelypäällikkö Marko Toivakka.

Kansainvälisesti

viljelijää lähellä

Täysin uutta näyttelyssä on lypsyrotuisten

lehmien näyttely. Finn Dairy Expossa

nähdään ayrshire-, holstein- ja jersey-rotujen

sekä eläinten esittäjien parhaimmistoa.

Sijainti keskellä maito-Suomea sekä

näyttelytoimintaan sopivat tilat Paviljongissa

tekevät Jyväskylästä erinomaisen

lypsykarjanäyttelypaikkakunnan. Finn

Dairy Expossa on myös jalostuseläinten

huutokauppa.

- Tavoitteena on esitellä eläimet kansainväliseen

tapaan – niin, että esittelystä

saadaan kiinnostava myös yleisölle, kertoo

Mirja Koljonen, yksi karjanäyttelyn

järjestäjistä.

KoneAgrian ohjelma huomioi tilakokonaisuuden

sekä tietoiskujen, että seminaarien

sisällöissä. Mukana on kotimaisten

luennoitsijoiden lisäksi esiintyjiä myös

Euroopasta ja Yhdysvalloista.

- KoneAgriassa on hyvä, sisällöllisesti

ajankohtainen ja viljelijää lähellä oleva

ohjelma. Koneita, karjaa ja kohtaamisia on

siis luvassa, sanoo Toivakka.

KoneAgria 2018

- KoneAgria Jyväskylän Paviljongissa

to-la 11.-13.10.2018.

- KoneAgria-näyttelyn järjestää FKS-Tapahtumat Oy,

jonka taustalla on ProAgrioiden vahva verkosto.

- Tämän vuoden KoneAgria on järjestyksessään neljästoista.

- Näyttelyn teema on karjatalous.

www.koneagria.fi

Maatalouden tes-osapuolet:

MTA ja Teollisuusliitto

Työmarkkinoiden tämän vuoden yleinen

palkankorotuslinja toteutuu myös maatalousalalla.

Työehtosopimuksen osapuolina

ovat Maaseudun Työnantajaliitto

MTA ja työntekijäosapuolena Teollisuusliitto.

Uusi kaksivuotinen sopimuskausi

alkoi 1.2.2018 ja päättyy 31.1.2020.

Työehtosopimuksen soveltamisala

kattaa laajasti maatalouden

ja maaseutuyrittämisen

muodot. Kotieläintuotanto, hevostalous,

avomaaviljely sekä

marjojen ja hedelmien tuotanto

ovat sopimuksen piirissä. Samoin

maaseutumatkailu, kalankasvatus

ja esim. yksityiset lomituspalvelut

ovat esimerkkejä

maaseutuelinkeinoista.

Sopimus sisältää 1,6 prosentin

suuruisen yleiskorotuksen

palkkoihin molempina

vuosina. Palkankorotusten

lisäksi sopimus sisältää uusina

kohtina mm. työaikapankin

käyttöönoton sekä sairauspoissaoloissa

kokeilun, jossa lyhyessä

sairauspoissaolossa riittää

työntekijän oma ilmoitus ilman

lääkärintodistusta.

Työnantajan ABC

Työnantajan kannattaa muistaa

muutama hyvään työnantajatoimintaan

liittyvä perussääntö

eli A) tutustu oman toimialasi

työehtoihin, B) tee aina kirjallinen

työsopimus ja C) muista

vastuu työntekijän työturvallisuudesta

ja työsuojelusta. Työnantajalla

ja työntekijän esimiehellä

on sekä oikeuksia että velvollisuuksia,

jotka on hyödyllistä

tunnistaa.

Kirjallinen työsopimus on

työnantajan kannalta aina suositeltava.

Suullinen työsopimus

on sinänsä pätevä, mutta tarvittaessa

sen toteen näyttäminen

on hankalaa. Lain mukaan työnantajan

on joka tapauksessa annettava

sovitut työehdot kirjallisesti

työntekijälle, jos tehdään

yli kuukauden pituinen suullinen

työsopimus.

Koeajan käyttö edellyttää

kirjallista työsopimusta. Työsuhteen

alussa sovellettava koeaika

saa nykysin olla enintään

kuusi kuukautta. Esim. kesäkauden

määräaikaisissa työsuhteissa

koeaika voi olla enintään

puolet työsuhteen kestoajasta.

Koeaikana työnantaja voi arvioida

uuden työntekijän soveltuvuutta

ja tarvittaessa asiallisella

perusteella purkaa työsopimuksen

ilman irtisanomisaikaa.

Ulkomaisen työntekijän

kohdalla työnantajan on myös

varmistettava, että toinen osapuoli

on ymmärtänyt työehdot

oikein. MTA:n jäsenillä erikieliset

lomakkeet ovat vapaasti

saatavissa liiton jäsensivuilta.

Lisäksi koko työehtosopimus

käännetään englanniksi, venäjäksi

ja viroksi vuoden 2018

aikana.

Perehdytä uusi työntekijä

huolellisesti!

Uusi työntekijä tarvitsee aina

perehdytystä työhön ja työpaikkaan.

Vastuu perehdyttämisestä

on työnantajalla tai

hänen määräämällään esimiehellä.

Huolellinen perehdyttäminen

vähentää onnettomuuksia

ja riskitilanteita, joista aina

aiheutuu haittaa ja kustannuksia

yrityksen toiminnalle.

Työnantajien ja esimiesten

käyttöön on tarjolla hyvää

perehdyttämismateriaalia, jota

löytyy esim. Työterveyslaitoksen

(ttl.fi) ja Työturvallisuuskeskuksen

sivuilta (ttk.fi).

Maaseutualoilla yhtenä perehdyttämisen

erityispiirteenä on

työvoiman kansainvälisyys eli

esimiehen on varmistuttava, että

yhteinen kieli ja kirjallinen materiaali

johtaa myös käytännössä

asian ymmärtämiseen.

Työnantajatietoa

vaivattomasti MTA:sta

Ajan tasalla oleva ja yhdestä

paikasta saatava tieto työsuhdeasioista

on tärkein hyöty työnantajaliiton

jäsenyydestä. Jäsenten

extranet-sivuilta löytyy

myös erilaisia työsuhdeasioiden

lomakkeita useina kieliversioina.

Lakimiesten neuvontapalvelu

on myös vapaasti MTA:n

jäsenten käytettävissä. Jäsenille

ilmaisia koulutuspäiviä järjestetään

eri puolilla maata kevät- ja

syyskaudella.

Työsuhdeasioissa työnantaja

ei voi vedota tietämättömyyteen.

Sen sijaan ajan tasalla oleva

tieto tuo yrittäjälle mielenrauhaa

ja asiat tulevat kerralla

kuntoon!

Veli-Matti Rekola

toimitusjohtaja

Maaseudun Työnantajaliitto

MTA

www.tyonantajat.fi

Maa- ja metsätalous

JULKAISIJA:

Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma

Teollisuuskatu 11 B 15, 80100 Joensuu

info@yritma.fi I www.yritma.fi

SIVUNVALMISTUS:

Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma

PAINO:

Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

© Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa.

PÄÄTOIMITTAJA:

Markku Oikarinen, puh. 050 374 6280

markku.oikarinen@yritma.fi

TOIMITUSJOHTAJA:

Jukka Suppola, puh. 050 374 6284

jukka.suppola@yritma.fi

TOIMITTAJAT:

Eino Maironiemi puh. 050 374 5381 mairo@yritma.fi

Eini Kettunen puh. 050 374 6294 eini.kettunen@yritma.fi

Toni Valha puh. 050 531 4745 toni.valha@yritma.fi

Pasi Liimatta puh. 050 408 8457 pasi.liimatta@yritma.fi

ILMOITUKSET:

Pekka Pelkonen puh. 050 374 6303 pekka.pelkonen@yritma.f

Esa Hoffrén puh. 050 585 0841 esa.hoffren@yritma.fi

ilmoitus.annika@yritma.fi

OSOITELÄHDE:

Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma,

markkinointirekisteri, p. 050 374 6284

Asiantuntevaa palvelua

työnantajille

Asiantuntevaa palvelua työnantajille

www.tyonantajat.fi

www.tyonantajat.fi


4

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Suomalaisviljelijät lisänneet kuminan viljelyä

Uudet viljelyskasvit

valtaavat alaa suomalaisviljelijöiden

pelloilla. Rypsin ja

ruokohelven ohella viljelijät panostavat

nyt esimerkiksi kuminaan,

jolla on hyvät markkinat

Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa.

Suomalainen kumina käy

kaupaksi, koska pitkät kesäyöt

nostavat maustekasvin öljypitoisuutta

ja voimistavat sen

aromia.

Pro Agrian tilastojen mukaan

suomalainen kumina pitää

pintansa maailmanmarkkinoilla.

Lähes 30 prosenttia

maailman kuminasta tuotetaan

Suomessa. Suomen vahvuus on

hyvin toimiva tutkimus- ja tuotantoketju.

Kuminaa viljellään sen siementen

sisältämien haihtuvien

öljyjen vuoksi. Kuminaa viedään

ympäri maailmaa mausteeksi

ja aromiaineeksi. Kuminaa

käytetään muun muassa

leivissä, juustoissa, hajusteissa

ja hajuvesissä. Myös teessä ja

pohjoismaisessa akvaviitti-viinassa

kumina on merkittävä ainesosa.

Kumina on erinomainen esimerkki

niistä mahdollisuuksista,

joita erikoiskasvien viljely

Suomessa tarjoaa. Lapualainen

Kari Alasaari on kasvattanut

kuminaa noin 14 vuotta. Kipinän

kuminan viljelyyn Alasaari

sai aikanaan maatalouspuolen

starttikoulutuksen aikana.

- Viime vuonna kuminaa

kasvoi 27 hehtaarilla, Alasaari

mainitsee.

-Kumina on monivuotinen

kasvi. Kumina sopii hyvin

Kuva viime vuoden Pellonpiennar-päiviltä Närpiössä, joka kokosi yhteen kuminaviljelijät ja viljelystä kiinnostuneet.

viljelykiertoon, koska sillä on

hyvä maanparannusvaikutus.

Kumina puidaan syksyllä jonka

jälkeen kylvetään syysruis

ja tätä kautta saadaan viljelykierto

toimimaan. Kuminapelto

antaa yhdestä kylvöstä kaksi,

jopa kolmekin satoa, mikä vähentää

viljelytyötä ja kohentaa

maatalouden ympäristötasetta,

Alasaari selvittää.

Uusista viljelykasveista

muutosvoimaa ja joustoa

Alasaari hakee uutta ja erilaista

viljelyyn. Hän kasvattaa

kuminan lisäksi uuden sukupolven

hybridiruista sekä syysrapsia,

joka kylvetään syksyllä ja

puidaan seuraavana vuonna

loppukesästä.

-Erilaiset viljelykasvit tuovat

tuotannollista joustoa, tasaavat

työhuippuja ja riski epäonnistumisiin

vähenee, kun tilan

tuotto muodostuu useasta kasvilajista.

Uskon, että pellolla viljeltävien

kasvien lajivalikoiman

monipuolistaminen tuo tarjolle

uusia ja kiinnostavia kasveja

ruuaksi, Alasaari sanoo.

Caraway Finland

jalostaa kuminaa

Kari Alasaari on närpiöläisen

Caraway Finland Oy:n so-

Kustannustehokas

vaihtoehto

kalkitukseen ja

lannoitukseen.

Kustannustehokas vaihtoehto

kalkitukseen ja lannoitukseen.

stehokas vaihtoehto

alkitukseen ja lannoitukseen.

Nyt 5.000 tn erä

erikoishintaan !

Nyt 5.000 tn erä

erikoishintaan !

Nyt 5.000 tn erä erikoishintaan!

pimusviljelijä.

Caraway Finland on suuri

tuotantoyritys, joka jalostaa

suomalaisten sopimusviljelijöiden

kasvattamaa kuminaa. Torbjörn

Engelholm perusti pienen

pakkaamoyrityksen vuonna

2004. Sitä mukaa kun kuminan

viljely lisääntyi, hankittiin

nykyaikaisia koneita ja rakennettiin

uudet toimitilat. Nykyisin

Pohjanmaalla, Närpiössä on

käytössä viimeisin tekniikka innovatiivisine

ratkaisuineen.

Pitkä, valoisa päivä antaa

suomalaiselle kuminalle

hyvän aromin

- Kuminan kannattavuus on

hyvä ja suomalaisen kuminan

kysyntä maailmalla on ollut hyvä.

Caraway Finland vie kuminaa

yli 40 maahan eri puolille

maapalloa. Pääasialliset markkina-alueemme

ovat Eurooppa,

USA ja Aasia. Me lajittelemme

ja pakkaamme tuoreen kuminan

myyntiin. Osa kuminasta pastöroidaan

tarvittaessa, tai asiakkaan

toivomuksesta. Tuotamme

myös kuminaöljyä tislaamalla,

tehtaanjohtaja Dan Kjällberg

kertoo.

-Lisäksi ostamme myös korianterin

jyviä, jota tislaamme ja

teemme korianteriöljyä, Kjällberg

mainitsee.

Kumina on tullut Suomeen

Kjällbergin mukaan vasta viimeisen

20 vuoden aikana.

-Suomessa tapahtuva kuminan

viljely selittyy valoisilla kesäöillä,

joka vaikuttaa kuminanmakuun

ja ominaisuuksiin. Se

näkyy myös maailmanmarkkinoilla,

sillä 28 prosenttia maailmalla

liikkuvasta kuminasta

tulee Suomesta, Kjällberg

mainitsee.

- Kumina on suomalainen

erikoisuus. Se johtuu siitä, että

erityisesti juuri täällä pohjoisissa

oloissa tuotettu kumina,

on erittäin aromikasta ja öljypitoista.

Kuminan viljely

soveltuu lähes kaikille

-Meillä ei ole asetettuja minimi-

tai maksimipinta-alamääriä

sopimusviljelijöillemme, tosin

aika normaalia on kylvää kerrallaan

noin 10 hehtaaria. Kuminan

viljelyssä ei tarvita mitään

erikoiskoneita. Sama pätee puimurin

ja kuivurin kanssa. Asioita

helpottaa, mikäli kylvettävä

pelto on puhdas rikkakasveista.

Dan Kjällberg tietää kuminan

vaativaksi viljeltäväksi.

- Kuminan viljelytoimet, erityisesti

kasvinsuojelu, vaativat

hyvää ajoitusta ja olosuhteisiin

soveltuvia aineita ja käyttömääriä.

Kuminan viljelystä löytyy

kaksi haastetta ja ne ovat rikkakasvit

sekä kuminakoi, joka

on ainut kuminan luontainen

tuholainen. Jos näiden kahden

ongelman kanssa pärjätään, ollaan

voiton puolella, Kjällberg

vakuuttaa.

Kumina hyvä

vuoroviljelykasvi

- Monelle maatilalle kumina

on otettu monipuolistamaan

kasvilajikkeita ja tasaamaan riskejä.

Kumina kylvetään viimeisenä

ja puidaan ennen viljoja.

Kumina antaa sadon kahtena

vuotena peräkkäin, eikä lainkaan

perustamisvuonna, siksi

tyypillinen sopimusaika on

kolme vuotta. Vaikka sopimukset

ovat yksivuotisia, ne uusitaan

myös ensimmäisen vuoden

jälkeen. Ostamme aina sadon,

kun se on valmis ja onnistunut,

Kjällberg lupaa.

-Olen ollut vajaan 10 vuotta

Caraway Finlandin sopimusviljelijä

ja täytyy todeta, että yhteistyö

heidän kanssaan on sujunut

erinomaisen hyvin. Saamme

heiltä viljely- ja kasvineuvontaa,

jotta sato olisi laadultaan ja

määrältään paras mahdollinen

joka vuosi, Kari Alasaari kertoo.

-Meillä on tällä hetkellä noin

450 sopimusviljelijää, joiden

viljelyksiä valvotaan siemenviljelyn

sääntöjen mukaisesti.

Kysymyksessä on siis sertifioitu

kylvösiemen. Caraway

Finland pystyy tarjoamaan parhaat

tämän hetken markkinoiden

kuminalajikkeet. Viljelijöiden

osaaminen ja nykyaikainen

tuotantolaitoksemme moderneine

laitteineen takaavat, että

meiltä toimitettu kumina on aina

korkealaatuista, Dan Kjällberg

luonnehtii yrityksen toimintaa.


MAA- JA METSÄTALOUS 5

Hortilab Oy

Viljavuustutkimuksiin ja puutarhatutkimuksiin

erikoistunut akkreditoitu laboratorio

Kattavasti toteutettu ja mahdollisimman uusi

viljavuustutkimus antaa hyvät tiedot lohkojen

lannoitus- ja kalkitustarpeista. Viljavuustutkimus

vaaditaan myös ympäristökorvausta

varten ja silloin tutkimuksen on oltava

vähintään perustutkimus, jossa määritetään

maalaji, multavuus, happamuus, johtoluku,

vaihtuva kalsium, helppoliukoinen fosfori,

vaihtuva kalium ja vaihtuva magnesium.

viljely muuttuu

ajan myötä ja

-Kasvien

viljelyksille asetetaan

uusia kovempia vaatimuksia.

Tulevaisuuden viljely

vaatii yhteistyötä useiden tahojen

kanssa, Hortilab Oy:n toimitusjohtaja

Filip Högnabba

määrittelee.

Hortilab Oy suorittaa kemiallisia

analyysejä maatalous- ja

puutarhasektorin viljelijöille sekä

tutkimuslaitoksille, testauslaboratorioille,

teollisuudelle

ja julkiselle sektorille. Hortilabin

analyysipalvelu ja useimmat

analyysimenetelmät ovat

FINAS:in (Finnish Accreditation

Service) akkreditoimia,

T187.

-Tämä takaa asiakkaille analyysituloksia,

joiden oikeellisuus

on kansainvälisen, laboratorioille

tarkoitetun standardin

SFS-EN ISO/IEC 17025

mukaista, Högnabba toteaa.

Kotimaisuus tärkeä

monelle viljelijälle

Hortilab on alallaan ainut

yksityisessä omistuksessa oleva

suomalainen laboratorio.

- Hortilabille laatu on ykkösasia.

Panostamme voimakkaasti

laitetekniikkaamme ja

osaamiseemme. Hortilabissa

asiakas on keskiössä, kun otetaan

huomioon laatu, talous,

ympäristö/ekologia ja etiikka/

moraali. Oma merkitys on myös

sillä, että Hortilabille on myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton

myöntämä Avainlippu -alkuperämerkintä,

Högnabba luonnehtii

yrityksen toimintaa.

Taloudellis-ekologinen

kumppani

-Puhutaan, että viljelijöiden

ravinteet menevät vesistöihin.

Tätä varten on olemassa huomioon

otettavia säännöksiä. Viljavuustutkimuksen

avulla saadaan

selville mitä pelloissa jo

on eikä sinne enää tarvitse lisätä.

Olisi hyvä, että kaikki lannoitukset

tehtäisiin kestävällä pohjalla,

jotta peltoon ei lisättäisi

ylimääräisiä lisäravinteita. Näin

vältytään turhalta lannoitukselta

ja säästetään viljelijälle tärkeitä

euroja. Tutkimuspalveluidemme

käyttäminen on taloudellisekologinen

ratkaisu ja samalla

saadaan varmistettua viljan laatu,

painottaa Högnabba.

Voimassa olevan ympäristökorvausjärjestelmän

ehtojen

mukaan viljavuustutkimus saa

olla enintään viisi vuotta vanha.

Poikkeuksena ovat linjanäytemenetelmällä

tehdyt näytteenotot,

joissa näytteet otetaan kolmen

vuoden välein. Ympäristökorvausjärjestelmän

tavoitteena

on edistää ympäristön kannalta

kestävää lannoitteiden käyttöä

vähentämällä ravinnekuormitusta

pinta- ja pohjavesiin sekä

ilmaan.

-Hortilab toteuttaa kattavasti

myös muita analyysipalveluita.

Erityisesti kasvihuonepuoli

muodostaa tärkeän

osan analyysipalveluista. Suurin

osa on kasvualustasta tehtäviä

puristenesteanalyysejä,Filip

Högnabba toteaa.

Eviran hyväksymä

laboratorio

Hortilab on vuonna 2016

saanut Eviran hyväksynnän tehdä

analyysejä maanparannusaineista

ja kasvualustoista. Jos

yritys tai viheralueyrittäjä myy

multaa tai maanparannusainetta,

pitää myytävästä tuotteesta

Edustava maanäyte ja kattavat analyysit antavat hyvät tiedot lohkojen

lannoitus- sekä kalkitustarpeista ja hyvän perustan viljelysuunnittelulle.

löytyä tuoteseloste. Tuoteselostetta

varten analyysit pitää teettää

lannoitevalmistelain mukaisesti

Eviran hyväksymässä laboratoriossa.

Hortilab on ainoa

akkreditoitu ja Eviran hyväksymä

laboratorio Suomessa, kun

tästä materiaalista analysoidaan

vesiliukoinen fosfori ja kalium.

Viljavuustutkimukset

viljelysuunnittelun

perusta

Högnabba kertoo, että Hortilab

tekee myös hivenravinnetutkimukset.

Tutkimuksen kautta

nähdään, mitä hivenravinteita

maaperästä puuttuu. Suuressa

osassa Suomen pelloista on

havaittu hivenravinteiden puutetta,

erityisesti mangaanista.

Myös kuparin, sinkin ja boorin

puute on yleinen. Boorin riittävä

taso on tärkeää erityisesti perunan

sekä öljy- ja erikoiskasvien

viljelyssä.

-Sadon laadun varmistamiseksi

viljavuustutkimuksen

yhteydessä kannattaa aina tehdä

kattava hivenravinnemääritys.

Kun tiedetään pellossa olevat

ravinteet ja niiden puutteet,

on näitä puutteita helpompi lähteä

korjaamaan, Högnabba selvittää.

Helpottaakseen analyysitilauksen

tekemistä Hortilab tarjoaa

viljelijöille valmiita viljavuustutkimuspaketteja

eri viljelykasveille.

Paketteja löytyy viljalle,

nurmelle, perunalle, öljykasveille,

avomaavihanneksille,

sokerijuurikkaalle, luomuviljelylle,

marjoille sekä kotipuutarhoille.

Maanäytteiden

keräilyverkosto laajenee

Auttaakseen viljelijöitä

näytteiden toimittamisessa laboratorioon

Hortilab järjestää

syksyisin ja keväisin näytteiden

kuljetusta maatalousliikkeistä ja

muilta yhteistyökumppaneilta.

Näytteiden kuljetus on keräilypäivinä

täysin ilmaista.

-Tänä syksynä saimme mukaan

muutamiauusia paikkoja

ja keräilypisteitä on noin 80 eri

puolilla Suomea. Syksyn näytteitä

lähettäessään kannattaakin

siis selvittää oman kunnan keräilypaikat

ja säästää lähetyskuluissa.

Syksyn keräily on alkanut

syyskuun alussa ja keräily

jatkuu tammikuun 8.päivään

2019. Noutopäivät ovat joka

toinen viikko tiistaisin. Näytteitä

voi toimittaa laboratorioon

edullisesti myös postitse käyttämällä

Hortilabin asiakaspalautusta.

Toki näytteitä voi tuoda

laboratorioon itsekin, Högnabba

mainitsee.

Toksiinit vaikeuttavat

viljan rehu-, elintarvikeja

kylvösiemenkäyttöä

-Analysoimme myös viljojen

ja rehujen valkuaispitoisuudet.

Teemme riippumattomana

laboratoriona myös DON-analyysejä.

Esimerkiksi homeiden

tuottamista toksiineista deoksinivalenoli

(DON) on yleisin

ja tutkituin hometoksiini. Ne

heikentävät sadon laatua ja aiheuttavat

terveydellisen haitan

lisäksi merkittäviä taloudellisia

tappioita. Hometoksiinin lisäksi

Hortilab tekee muitakin viljojen

laatutestejä, kuten itävyys, 1000

siemenen paino, hehtolitrapaino

ja kosteus. Maatilojen olisi

hyvä varautua mahdolliseen

kylvösiemenpulaan varmistamalla

oman siementuotantonsa

laatu ja varata sitä ensi kevään

siemeneksi. Viime kasvukausi

oli poikkeuksellisen kuuma ja

kuiva ja siemenviljan itävyyden

aleneminen on todellinen riski,

Högnabba toteaa.

Luvassa uusia analyysejä

Filip Högnabba kertoo, että

Hortilab on saanut akkreditoitua

uusia analyysejä, jotka liittyvät

enemmänkin maanparannusaineisiin

ja kasvualustoihin. Yksi

kehitteillä olevista analyyseistä

on myös kasvinitraattianalyysi,

jota kehitellään ensisijaisesti

kasvihuonepuolelle, eli salaateille

ja yrteille.

-Nitraattipitoisuuksien suhteen

salaateilla, rucolalla ja pinaatilla

on nitraattiraja-arvot

EU-tasolla. Jos tuotteessa on

liian paljon nitraattia, sitä ei

ole enää niin terveellistä syödä.

Nitraattianalyysi on vielä

kehitysvaiheessa ja tulee osaksi

meidän palveluitamme ehkä

jo tämän vuoden aikana.

Anitta Koivisto tarkistamassa AQ400 spektrofotometrin analyysituloksia. AQ400 spektrofotometrillä analysoidaan

fosfori maanäytteistä ja kloridi vesinäytteistä.


6

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Eläinten hyvinvointilaki eduskuntaan

Uuden eläinten hyvinvointilain sisältävä hallituksen esitys annettiin eduskunnalle

27.9. Uusi laki korvaisi eläinsuojelulain ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden

2021 alusta samanaikaisesti maakuntauudistuksen kanssa. Lakiehdotuksella uudistetaan

eläinsuojelulainsäädäntö vastaamaan nykyisin saatavilla olevaa tieteellistä

tietoa eläinten hyvinvoinnista ja

samalla turvataan suomalaisen

MAATILARAKENTAMINEN KALUSTEET eläintuotannon toimintaedellytykset

jatkossakin.

MAKUUPARRET Flex Stalls / RUOKINTA-AIDAT Flex Feed

MAKUPAIKKAMATOT LATEX SOFT

”On hienoa, että lakiesitys nyt etenee

eduskuntaan. Sitä on valmisteltu pitkään,

vuodesta 2010 alkaen”, toteaa

maa- ja metsätalousministeri Jari

Leppä. ”Esitykseen on tehty lausuntopalautteen pohjalta

vielä monia muutoksia, ja perusteluita on täydennetty”,

Leppä kertoo.

Lakiehdotuksessa lähtökohtana on eläinten hyvä kohtelu

ja kunnioitus. Eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta

kipua eikä kärsimystä eikä niiden hyvinvointia saa tarpeettomasti

vaarantaa. Eläinten pidossa tulisi varmistua

siitä, että eläimillä on mahdollisuus toteuttaa tärkeimpiä

käyttäytymistarpeitaan.

Eläimen jatkuva paikalleen kytkeminen ja kääntymisen

rajoittaminen pysyvässä pitopaikassa kiellettäisiin

tietyin poikkeuksin. Emakoiden ja ensikoiden pidempiaikainen

pito tiineytyshäkeissä kiellettäisiin 15 vuoden

siirtymäajalla. Viiden vuoden siirtymäajalla kiellettäisiin

hevosten sekä muiden nautojen kuin lypsylehmien

ja -hiehojen jatkuva kytkettynä pitäminen. Sikaloiden

siirtymistä vapaaporsitukseen tuetaan vapaaehtoisin toimin

huomioimalla investointituessa ja hyvinvointikorvauksessa

vapaaporsituksen aiheuttamat korkeammat

kustannukset. Parsinavetoissa pidettävien lypsylehmien

ja –hiehojen jaloitteluvaatimusta pidennetään asetusmuutoksella.

Nisäkkäillä ja linnuilla tulisi olla jatkuvasti mahdollisuus

juoda vettä pysyvässä pitopaikassaan. Käytännössä

juomavesi voidaan tarjota esimerkiksi vesiastiasta,

automaattisesta vesinipasta tai –kupista tai järjestämällä

eläimelle pääsy juomaan sopivasta

luonnonvesistöstä. Eräitä eläintenpitomuotoja

koskevista poikkeuksista jatkuvan vedensaannin

vaatimukseen säädettäisiin asetuksella.

Eläimille tehtävien kivuliaiden toimenpiteiden

yhteydessä tulisi jatkossa käyttää kivunlievitystä.

Kivunlievitysvaatimuksesta voitaisiin

poiketa ainoastaan, jos toimenpiteestä aiheutuu

vain lievää tai hetkellistä kipua tai jos on kyse

hätätilanteesta.

Eläinjalostusta koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin

nykyisestä. Säännöksiä on tarkoitus

edelleen tarkentaa asetustasolla. Eläimen luovutuksen

yhteydessä eläimen vastaanottajalle

olisi annettava kaikki eläimen hyvinvoinnin

kannalta oleelliset tiedot. Laissa säädettäisiin

niistä nisäkäs- ja lintulajeista, joita voidaan pitää

tuotantoeläimenä. Seura- ja harrastuseläiminä

sallituista eläinlajeista säädettäisiin asetuksella.

Merileijonien ja kameleiden käyttö sirkuksissa

kiellettäisiin. Myös luonnonvaraisiin eläinlajeihin

kuuluvien eläintarhaeläinten käyttö viihteellisiin

esityksiin kiellettäisiin.

Eläinten teurastusta koskevaa sääntelyä muutettaisiin

siten, että eläin olisi aina tainnutettava ennen verenlaskun

aloittamista. Käytännössä muutos koskisi yksityiskäyttöön

teurastettavaa siipikarjaa, sillä suomalaisissa teurastamoissa

uskonnollisista syistä noudatettavassa erityisessä teurastustavassa

eläimet on tähänkin asti tainnutettu ennen verenlaskun

aloittamista.

Eläinten hyvinvoinnin valvontaa tehostettaisiin lisäämällä

valvontaviranomaisen keinoja puuttua eläinten hyvinvointia

koskeviin epäkohtiin. Teurastamoissa valvontaa

voitaisiin toteuttaa teurastamon tiloihin asennettavalla

kamerajärjestelmällä.

Koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä

on tarkoitus säätää eläinten tunnistamislainsäädännössä.

Tunnistusmerkintärekisterin perustamista koskeva selvitys

valmistuu syksyn aikana. Kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä

ja rekisteröintiä koskevat säännökset on

mahdollista sisällyttää lainsäädäntöön myöhemmin.

”Kansainvälisessä vertailussa Suomessa eläinten hyvinvointi-

ja tautitilanne on hyvä ja esitys parantaa sitä edelleen”,

toteaa ministeri Leppä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

www.mmm.fi

www.pumppupalvelu.fi

myynti@pumppupalvelu.fi

puh: 045 8690215

Myös ulkona varastoitava kätevä muovipakkaus.

Tilaukset: 05-453 5002

www.purupaali.fi

LUOMUHYVÄKSYTYT AIDOT

MAKU -KIVENNÄISET

VALMISTAMME MYÖS

ASIAKKAAN OMALLA RESEPTILLÄ!

ELÄINTEN KUIVIKE

Kutterin lastu on

valmistettu keinokuivatusta

kuusi- ja mäntysahatavarasta.

Paino n. 20 kg.

48 paalia/lava.

Lähes pölyämätön tuote.

Kysy tarjous!

LIPERIN HÖYLÄÄMÖ OY

83100 LIPERI

www.liperi.fi

info@liperin.fi

050 596 8396

Vuodesta -93

Suoraan

Kurikasta!

KURIKAN KIVENNÄIS OY

Mäkitie 4, 61300 Kurikka. P. 06 423 5599, 0400 269 301


MAA- JA METSÄTALOUS 7

Happowa Oy

Tavataan

KoneAgria-messuilla

osastolla C539!

Maailman halutuinta maitoa Suomesta

- maidontuotannon kilpailukyky nousuun huippututkimuksella

Lypsykarjatalouden niukkenevia resursseja halutaan suunnata entistä tehokkaammin

elinkeinoa tukevaan tutkimukseen. Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto,

Hämeen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut ja Savonia-ammattikorkeakoulu

sekä alan sidosryhmät linjasivat keinot alan tutkimuksen toimintaedellytysten

vahvistamiseksi seuraavan seitsemän vuoden aikana. Lypsykarjastrategian

policy brief luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle 5. syyskuuta.

Happowa Oy on Kauhavan Ylihärmässä

toimiva perheyritys, joka valmistaa,

myy ja huoltaa hapottamiseen, nestelannoitukseen

ja siemenviljan nestepeittaukseen

tarkoitettuja laitteistoja. Happowa Oy:n

tuotevalikoimaan kuuluvat myös noukinvaunuihin

asennettavat, säilöntäaineen kuljetukseen

tarkoitetut Fellow-säiliöt.

Ensiesittelyssä järeä

Spreader 30 -hapotin

KoneAgria-messuilla Happowa Oy esittelee

ensi kertaa uuden Spreader 30 -hapottimen,

joka korvaa aiemman Spreader 24 -mallin.

Spreader 30 on Happowan suurin

hapotin, jonka pumppausteho

yltää jopa 30 litraan/

minuutti. Messukävijät

ovat tervetulleita

tutustumaan Spreader

30:een ja muihin

Happowa Oy:n

tuotteisiin osastolle

C539.

Happowa-tuoteperheen

juuret ovat Sauli

Holkkola Oy:n valmistamissa

hapottimissa. Loppuvuodesta

2017 yritys muutti nimensä Happowa Oy:ksi,

ja samalla vetovastuu siirtyi yrityksen vuonna

1996 perustaneelta Sauli Holkkolalta hänen

pojalleen Johannekselle.

– Viime vuosina yritys on laajentunut, ja

tulevaisuus näyttää valoisalta, Johannes Holkkola

tuumii KoneAgria-messujen alla.

– Töitä tehdään kovasti sen eteen, että asiakkaat

olisivat jatkossakin tyytyväisiä tuotteisiimme.

Happowa Oy tarjoaa laitteisiin myös huollon

ja varaosat. Asiakkailta on tullut kiitosta

erityisesti sesonkiajan ympärivuorokautisesta

asiakaspalvelusta, jota yritys valmistautuu

tarjoamaan asiakkailleen myös tulevina satokausina.

Luotettavia laitteita nyt

ja tulevaisuudessa

Happowa Oy:n periaatteena on aina ollut

valmistaa helppokäyttöisiä, asiakkaiden tarpeita

vastaavia tuotteita. Kun viljelijällä on käytössään

luotettava hapotin, rehu säilyy hyvin

eikä kalliita ostorehuja tarvita. Laadukas

säilörehu parantaa myös

maidontuotannon määrää ja

laatua. Nestelannoittimien

etuna on, että ravinteet

saadaan käyttöön tehokkaasti

ja nopeasti.

– Tällä alalla on katsottava

jatkuvasti eteenpäin.

Tuotekehitykseen

panostetaan koko ajan, toteaa

Johannes Holkkola.

Happowa Oy

Kankaantie 563, 62150 Ylihärmä

Puh. 0400 863 514

myynti@happowa.fi | www.happowa.fi

Lypsykarjataloudella ja

siihen liittyvällä nurmituotannolla

on vahva

asema Suomen maataloudessa.

Elintarviketuotannon toimialoista

maitosektori on keskeinen

sekä taloudellisesti että

työllisyysvaikutuksiltaan.

Lypsykarjasektorin tutkimus

on Suomessa laadukasta ja kansainvälisesti

arvostettua kattaen

koko tuotantoketjun nurmituotannosta

lopputuoteinnovaatioihin.

Lypsykarjasektori tarvitsee

huippuluokan tutkimusta, joka

tukee ja edistää taloudellisesti,

ekologisesti ja eettisesti kestävää

eli resurssiviisasta maitoketjua.

”Lypsykarjatalouden tutkimuspuitteet

ovat kohtalaisessa

kunnossa, mutta sektoria tukevan

soveltavan tutkimuksen rahoitustilanne

on haasteellinen”,

tutkimusprofessori Marketta

Rinne Lukesta kertoo. Rinne

toteaa, että vaikka toimimme

hankerahoitusmaailmassa, julkisen

rahoituksen turvaaminen

on edellytys pitkäjänteiseen

lypsykarjatalouden tutkimukseen

ja kilpailukykyiseen infrastruktuuriin.

Kohti entistä

kestävämpää maitoketjua

Tutkijoiden ja sidosryhmien

esittämien keinojen avulla pyritään

parantamaan maidontuotannon

kilpailukykyä niin kotimaassa

kuin vientimarkkinoilla

sekä lisäämään maaseudun elinvoimaisuutta.

”Tutkimuksessa pitäisi keskittyä

muun muassa eläinten

hyvinvointiin ja terveyteen sekä

kiertotalouden edistämiseen.

Myös uusien tutkimusmenetelmien

soveltaminen ja kehittäminen

on tärkeää alan kilpailukyvyn

edistämisessä”, professori

Aila Vanhatalo Helsingin yliopistosta

sanoo.

Tutkimustyön toimintaedellytyksiä

edistetään parhaiten

parantamalla rahoitusmahdollisuuksia

ja kehittämällä uusia

rahoitusmalleja. Lisäksi yhteistyötä

on tehostettava tutkimusorganisaatioiden

kesken sekä

niiden ja muiden sidosryhmien

välillä. ”Ehdotamme raportissa,

että toimintaedellytysten edistämiseksi

perustetaan kansallinen

lypsykarjatalouden tutkimusta

kokoava verkosto”, Vanhatalo

kertoo.

ELÄINKULJETUS

HAKALA OY

Soinintie 325,

43500 Karstula

Puh. 0400 017 200

Pitoeläinkuljetukset

Messutarjous!

665,-

+rahti

Ovh 780,-

hinnat alv 0


8

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Kuljetusalan kasvun edellytykset turvattava

Kun kuljetusmäärät Suomessa kasvavat, niin kuljetusyritykset tarvitsevat työvoimaa.

-Kaikki talouteen liittyvä kasvamisen lisäys vaikuttaa myös kuljetusten lisääntymiseen

ja sitä kautta tietenkin kuljettajien kysyntään. Myös elintarvikealalla kuljettajapulaa on

jo havaittavissa erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla. Erityisesti vajetta alkaa olla

ammattitaitoisista, luotettavista ja yö- ja viikonlopputöistä pitävistä kuljettajista, Elintarvikealan

kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Seppo Tolonen toteaa.

- Työvoiman ikääntyminen

ja myös teknologiset muutokset

vaikuttavat alan työvoiman tarpeeseen,

Tolonen sanoo.

Maanteiden

tavaraliikenne on

selkeässä

noususuhdanteessa

- Kuljetusala toimii indikaattorina.

Kun talous kääntyy

nousuun, se näkyy myös kuljetusalalla

positiivisena vireenä.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain

tavarankuljetustilastoa.

Vuoden 2017 aikana kuljetustyötä

on Tilastokeskuksen mukaan

ollut 3907 tonnikilometrejä.

Vuonna 2016 vastaava luku

oli 3581 tonnikilometrejä. Kuljetussuorite,

tonnikilometri, kuvaa

kuljetustyön määrää, joka

saadaan kuljetetun tavaramäärän,

tonnia ja kuljetusmatkan pituuden,

kilometriä, tulona, Tolonen

selvittää.

- EKY:n jäsenmäärä on 315

kuljetusliikettä, joilla on autoja

ammattiliikenteessä 730 . Automäärän

osalta noin kaksi kolmasosa

jäsenistä on yhden auton

yrittäjiä. Elintarvikealan kuljetusala

on hyvin suoritekeskeistä,

autot saattavat olla parhaimmillaan

käytössä 24/7 ja näin ollen

yhtä autoa saattaa käyttää

jopa neljästä viiteen henkilöä,

Tolonen kertoo.

-Elintarvikealan kuljettajan

tärkein vaatimus on ammattitaito

ja asenne, joka pitää olla

kohdallaan. Kuljettajan täytyy

tulla toimeen erilaisten ihmisten

kanssa. Pitää myös pystyä

reagoimaan jatkuvasti muuttuviin

olosuhteisiin. Lisäksi kuljettajan

täytyy kyetä itsenäiseen

työskentelyyn myös vaikeissa

olosuhteissa ja olla halukas tekemään

myös yö- ja viikonlopputöitä,

Tolonen määrittelee.

Tiestön korjausvelan

maksamista jatkettava

rivakasti

Suomi on logistiikan suhteen

haasteellinen maa pienten

volyymien, harvan asutuksen ja

pitkien etäisyyksien takia. Tämä

korostuu erityisesti herkästi

pilaantuvien elintarvikkeiden

kuljetuksissa, joille asetetaan

tarkat hygienia- ja laatuvaatimukset

sekä palvelu- ja aikatauluvelvoitteet.

EU-integraation

tuoman kilpailun seurauksena

kotimainen elintarviketeollisuus

keskittyy entisestään

ja tuotanto- ja jakeluverkostot

harvenevat, minkä vuoksi kuljetuspalvelujen

rooli ja vastuu

kasvavat. Siksi on ollut välttämätöntä

luoda tehokkaita runkolinjoja

siirtokuljetuksille sekä

Suomen poikki että etelä- ja

pohjoissuuntaisesti.

Maanteiden tavaraliikenteen

yritykset pitävät Suomen

pyörät pyörimässä myös tulevaisuudessa.

Panostus tieverkkoon

on investointi tulevaisuuteen

ja maamme hyvinvointiin.

Hyväkuntoiset tiet ja väylät takaavat

tavaroiden ja ihmisten

liikkumisen kilpailukykyisesti

ja turvallisesti.

-Kuljetusala odottaa päättäjiltä

toimia, joilla turvataan logistiikan

kasvu ja kilpailukyky.

Tieverkkomme on korjattava

vastaamaan nykyistä paremmin

kasvavia tavaravirtoja. Tiestön

peruspalvelutaso on merkittävä

asia koko maan elinkelpoisuudelle

ja kilpailukyvylle, Tolonen

painottaa.

-Teiden ja siltojen korjaukseen

käytetyt rahat näkyvät

toiminnassa positiivisesti. Korjausvelka

on pysähtynyt, mutta

panostusta pitää jakaa. Talvikunnossa

pitoon pitää kiinnittää

huomiota sekä päätieverkolla

että alemmalla tieverkolla.

Viime talvi on haastava,

paikoin tiet olivat todella huonossa

kunnossa. Kuitenkin kaluston

pitää liikkua kelistä riippumatta

aikataulujen mukaan,

Tolonen korostaa.

ELINTARVIKEALAN KULJETUSYRITTÄJÄT

RY on elintarvikealan kuljetuksia suorittavien

kuljetusliikkeiden valtakunnallinen edunvalvonta-

ja yrittäjäjärjestö.

Keskusjärjestö on Suomen Kuljetus ja Logistiikka

SKAL ry.

Järjestön tehtävänä on vaikuttaa elintarvike- ja kuljetusalan

keskeisiin sidosryhmiin siten, että alalla toimivien

kuljetusyrittäjien edut otetaan valtakunnallisessa päätöksenteossa

huomioon sekä yhteiskunnallisella että elintarviketeollisuuden

yrityskohtaisella tasolla. Jäsenyritysten kuljetuskalusto

ja henkilökunta ovat pitkälle erikoistuneita,

muun muassa eläinkuljetuksiin, maidonkeräilyyn ja lämpötilasäädeltyihin

kuljetuksiin.

Omavalvontasuunnitelma

pidettävä ajan tasalla

Lainsäädännössä kuljetuksia

koskevilla määräyksillä, mm.

omavalvontavelvoitteella, halutaan

varmistaa se, ettei tuotteiden

elintarvikehygieeninen

laatu heikkene kuljetuksen aikana

eikä aiheuteta tarpeettomia

taloudellisia menetyksiä elintarvikeketjun

osapuolille.

Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät

ry on ollut mukana järjestämässä

koulutusta. Koulutuksessa

perusasioita ovat mm.

alaa koskeva lainsäädäntö, elintarvikkeiden

säilyvyyteen vaikuttavat

tekijät, tuotteiden oikea

käsittely ja kuljetusten hygienia.

-Elintarvikealan kuljetuksia

suorittaville yrityksille on lainsäädännössä

säädetty oman toiminnan

seuraaminen. Se tapahtuu

yritykselle laaditun omavalvontasuunnitelman

avulla.

Se on laadittu juuri omaan yrityksen

toiminnasta, ei kopioitu

joltakin muulta. Omavalvontasuunnitelma

on yrityksen toiminnan

ohjaukseen liittyvä ohjeistus.

Siitä pitää ilmetä miten

yritys toimii eri tilanteissa. Siinä

on otettu huomioon vastuut

ja velvollisuudet. Hyvin laadittu

ja käytetty yrityksen omavalvonta

on yritykselle ”vakuutus

”, jos jotakin sattuu. Sieltä löytyy

mm lämpötilaseurannata ja

toimintaohjeistukset. Kun viranomainen

tekee elintarvikekuljetuksia

suorittavaan yritykseen

ns. Oiva- tarkastuksen, niin

omavalvonnan tarkastus on yksi

keskeinen asia. Kun yleensä

tekevälle sattuu, niin omavalvonnasta

löytyy mm. poikkeamista

selostukset tapahtumista

ja ennen kaikkea miten asia

on korjattu, että virhe ei enää

toistuisi. Omavalvontasuunnitelma

pitää nähdä työvälineenä

yrityksen johtamisessa, ei vain

lain vaatimuksena, Seppo Tolonen

määrittelee.

-Olemme aktiivisesti mukana

Elintarvikealan kuljetusyrittäjien

arjessa ja pyrimme olemaan

heidän tukenaan monin eri

tavoin. Pitkäjänteistä toimintaa

pyritään lisäämään entisestään,

Seppo Tolonen vakuuttaa.

Kimmo

Tiilikainen:

METAKA Koukku-vaihtolavavaunut

Kantavuudet

16-22 tonnia

Valmistus ja myynti:

Tmi mi Rek

ekola Juhani

www.metaka.fi, puh. 050 557 8545

”Puuta käytetään maailman

pelastamiseen, ei sen tuhoamiseen”

Metsäalan tulee varautua ilmastonmuutokseen,

ennakoida

tulevia luonnontuhoja, huolehtia

luonnosta ja käydä harvennusrästien

kimppuun, kannusti

asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Suomen metsäkeskuksen

Puhutaan metsässä -tulevaisuuspäivässä.

Suomen metsäkeskuksen

Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivässä

Helsingin yliopiston

Tiedekulmassa etsittiin ratkaisuja

siihen, kuinka metsäalalla

voidaan hillitä ilmastonmuutosta

ja huomioida entistä paremmin

luontoarvot talousmetsien

hoidossa.

Teemoihin johdatti asunto-,

energia- ja ympäristöministeri

Kimmo Tiilikainen, joka totesi

puheessaan, että metsien käytössä

ja luonnonvarojen riittävyydessä

on tultu ihmiskunnan

kohtalonkysymysten äärelle.

KAIVUTYÖT • • MAARAKENNUSURAKOINTI

MAANSIIRTOKULJETUKSET • • RAHTIKULJETUKSET

VAIHTOLAVAPALVELUT

hiekkaa • • soraa • • mursketta • multaa • multaa

Tilaa: 020

020

155

155

5925

5925

tai

tai

myynti@ksk.fi

myynti@ksk.fi

www.ksk.fi

www.ksk.fi

www.ksk.fi

- Puuta on käytettävä maailman

pelastamiseen, ei sen tuhoamiseen,

Tiilikainen muistutti.

Ministerin mukaan Pariisin

ilmastosopimus ja pyrkimys

päästöjen ja hiilinielujen

tasapainoon ovat tuoneet metsille

uudenlaisen merkityksen.

Puulla on tärkeä rooli muovin

korvaajana, rakennusraaka-aineena

ja esimerkiksi tekstiilikuidun

lähteenä.

- Meillä on velvollisuus kehittää

puun käytön muotoja, jotka

edistävät kestävyyttä, Tiilikainen

sanoi.

Luonnon

monimuotoisuutta

vaalittava metsien

käytössä

Tiilikainen toi puheessaan

esiin, että METSO-rahoituksen

ja erilaisten kampanjoiden avulla

pysyvän suojelun piirissä olevien

metsien ja soiden määrä on

kasvanut viime vuosien aikana

20 000 hehtaarilla. Hänen mukaansa

koko metsäalan on kuitenkin

ymmärrettävä, ettei tiettyjen

metsäalueiden suojelu

riitä, vaan metsien käytössä on

kautta linjan sitouduttava monimuotoisuuden

vaalimiseen.

Tiilikainen listasi täsmätoimia,

joiden avulla monimuotoisuutta

metsissä voidaan edistää.

- Tuli on saatava kulotusten

muodossa takaisin metsiin.

Lehtojen lajistoista on pidettävä

huoli, samoin perinneympäristöistä,

joissa iso osa uhanalaisista

lajeista elää. Lajistojen harvinaistumiskehitys

on pystyttävä

pysäyttämään ja erilaisten

elinympäristöjen runsaus turvaamaan.

Samalla ilmastonmuutoksen

vaikutuksia on ehkäistävä ennakoimalla

ja torjumalla metsiin

kohdistuvia luonnontuhoriskejä.

- Metsien harvennusrästien

kimppuun käyminen on parasta

varautumista. Hoidetut metsät

pysyvät terveinä ja selviävät paremmin

muun muassa myrskytuhoista

ja metsäpaloista.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Kimmo Tiilikainen korosti

puheessaan metsien monimuotoisuuden

vaalimista ja ilmastonmuutoksen

aiheuttamiin riskeihin

varautumista.

Kuva:Susanna Mikander

Helpot keinot

on jo käytetty

Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivän

työpajoissa haettiin

toimivia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

hillitsemiseen ja

metsäluonnon huomioimiseen.

Hiilensidonnan maksimoinnin

keinoiksi nähtiin muun muassa

metsienhoidon ravinnetalouden

parantaminen esimerkiksi puutuhkalannoituksen

avulla sekä

merkittävinä hiilinieluina toimivien

suometsien kasvupotentiaalin

hyödyntäminen.

- Helpot keinot ilmastonmuutoksen

torjumiseksi metsien

hoidossa on jo käytetty.

Pitkällä aikavälillä tulee lisätä

hiilen sidontaa esimerkiksi jalostamalla

puulajeja, jotka ovat

tuottavampia ja samalla vastustuskykyisiä

ilmastonmuutoksen

vaikutuksille kuten sääilmiöille

ja tuholaisille, totesi tutkimusprofessori

Antti Asikainen

Luonnonvarakeskuksesta.

Luonnon huomioimiseksi

talousmetsien hoidossa keskustelijat

ehdottivat, että metsänomistajille

tulisi kertoa nykyistä

enemmän hoitokustannusten

lisäksi myös monimuotoisuuden

hyödyistä. Lisäksi

perättiin METSO-rahoituksen

lisäämistä ja metsänomistajille

suunnattua luonnonsuojelun ja

hiilivarastojen ylläpidon kannustinjärjestelmää.

- Keinoja luonnon huomioimiseen

on, mutta kaikkia ei

vielä käytetä riittävästi. Säästöpuita

osataan jo jättää, mutta

tietoisuus esimerkiksi tekopökkelöiden

ja riistatiheikköjen

merkityksestä on vasta heräämässä,

sanoi Metsäkeskuksen

metsänhoidon asiantuntija Eljas

Heikkinen.

Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivän

työpajojen päätelmistä

ja päivän aikana käytyjen

Twitter-keskusteluiden

teemoista koostetaan terveiset

Kansallisen metsästrategian

päivitystä valmistelevalle työryhmälle.

Tapahtumaan osallistui

metsä- ja puualan edustajia

metsänomistajista ja metsäteollisuudesta

päättäjiin, yrittäjiin,

järjestöihin, tutkijoihin ja opiskelijoihin.

metsäkeskus.fi


MAA- JA METSÄTALOUS 9

Maanteiden talvihoitokausi alkoi lokakuun alussa

– Destian kelikeskus seuraa säätä 24/7

Illat pimenevät, ilmat kylmenevät ja talvi

tekee tuloaan. Maanteiden talvihoitokausi

käynnistyy suurimmassa osassa Suomea

lokakuun alussa. ELY-keskukset kilpailuttavat

Suomen tiestön yli 80 urakkaaluetta.

Destia hoitaa omilla urakka-alueillaan

auraukset, liukkauden torjunnan

ja valaistuksen vuorokauden ympäri. Destia

toteuttaa kunnossapidon toimet Liikenneviraston

määrittelemien laatuvaatimusten

mukaisesti.

pitoon kuuluu

maanteiden liukkauden

torjuntaa, –Talvikunnossa-

lumen ja sohjon poistoa, lumija

jääpolanteen tasaamista sekä

liikennemerkkien ja opasteiden

puhdistamista. Uusin tekniikkaa

ja osaava henkilökunta antavat

parhaat mahdolliset lähtökohdat

kunnossapitoon, kertoo Destian

kunnossapitopalveluista vastaava

johtaja Seppo Ylitapio.

Ylitapio muistuttaa, että talvihoitokautta

ollaan suunniteltu

jo pitkään ennen virallisen

talvikauden alkua. Liikennevirasto

on jakanut käytön mukaan

maamme tiestön hoitoluokkiin,

jotka määrittelevät tien yleisen

kunnon tai toimenpideajat lumen

auraamiselle.

– Urakoitsijana pidämme

huolen siitä, että maantiet ja

kevyen liikenteen väylät ovat

annettujen tieluokitusten mukaisessa

ajokunnossa vuoden

ympäri, Ylitapio muistuttaa.

Kelikeskus välittää

tiedot urakoitsijoille

Destian kelikeskus seuraa

säätä vuorokauden ympäri.

Keliä seurataan reaaliaikaisesti

ja tiedot välitetään tieurakoitsijoille.

Säätietojen perusteella

Destian kelikeskus muodostaa

tilannekuvan, jonka pohjalta

tehdään tiehoidon tarvittavat

toimenpiteet laatuvaatimusten

mukaan.

Tehokas liukkaudentorjunta

saavutetaan optimaalisella

teiden suolauksella. Kemiallinen

liukkaudentorjunta tehdään

muun muassa ennen lumisadetta,

jotta lumi ei jäädy ja muodosta

polanteita. Hoitotoimenpiteet

aloitetaan talvihoitoluokkien

laatuvaatimusten mukaan.

Kelikeskuspäivystäjät, työnjohto

ja kuljettajat ovat yhteydessä

toisiinsa mobiilisovellusten

avulla.

– Destian ennakoiva teiden

liukkaudentorjunta voidaan

aloittaa jopa kaksi tuntia ennen

lumisadetta tai tien lämpötilan

laskiessa alle nollan, sanoo

Seppo Ylitapio.

Talvi vaatii malttia

kaikilta tielläliikkujilta

Talviolosuhteet edellyttävät

sitä, että myös tielläliikkujat

muuttavat omaa liikennekäyttäytymistään.

Talvikunnossapito

luo puitteet turvalliselle

liikenteelle, mutta autoilijan

tehtäväksi jää alentaa nopeuksia,

tarkkailla muuta liikennettä

sekä teiden reunoja ja huomioida

keliolosuhteet. Nopeus pitää

aina suhteuttaa tilanteeseen, ja

pimeällä ja liukkaalla kelillä se

tarkoittaa hidastamista.


10

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Maaseudulla rakennetaan valtavasti lisää liikuntapaikkoja

– talkootyö ja maaseuturahasto avainasemassa

Paikallisen kehittämisen Leader-ryhmät

ovat osaltaan ratkaisemassa liian vähäisen

liikunnan mukanaan tuomia ongelmia.

Maaseudulle syntyy vuosittain yli

200 liikunta- ja harrastuspaikkaa. Leaderrahoituksen

ja maaseudun asukkaiden

talkootyön ansiosta on syntynyt liikuntahalleja,

luontopolkuja, laavuja, latuja, uimarantoja,

kokoontumispaikkoja, leikkipaikkoja

ja kulttuurikohteita.

Liimapuupalkit

asennusvalmiina?

Tottakai!

Navettojen, konesuojien

ja varastojen

palkkitoimittaja

Kestopalkki LPJ Oy

Puusepäntie 89

62420 Kortesjärvi

Puh. (06) 4880 200

kestopalkki@kestopalkki.fi

peltikatot

julkisivukasetit

listat

kattoturvalaitteet

www.kestopalkki.fi

NOPEA TOIMITUS!

Nakke nakuttaa

pellistä mitä vain

piipunhatut

rännit, syöksyputket

arkit ja rullat

yksilöidyt tuotteet

Meiltä löydät laajan valikoiman metallituotteita

ja mitä ei löydy hyllystä se tehdään.

Sosiaali- ja terveysministeriö

on arvioinut, että

liian vähäinen liikunta

aiheuttaa Suomessa jopa

400 miljoonan euron vuosittaiset

kustannukset. Kustannuksia

voidaan pienentää parantamalla

liikkumisen mahdollisuuksia.

Leader-ryhmät toimivat

asukkaiden toteuttamien liikuntapaikkojen

rahoittajina yhdessä

kuntien ja valtion kanssa.

Rahoituksen turvin maaseudulle

syntyy jatkuvasti uusia harrastuspaikkoja.

Leader-rahoitus, joka koostuu

EU:n, valtion ja kuntien rahasta,

on tuonut vuodesta 2014

yli 30 miljoonan euron panoksen

suomalaisten liikkumisen

ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Leader-rahoituksella toteutetut

kohteet ovat alueen asukkaiden

itsensä ideoimia ja ne

toteutetaan yleensä osin talkoovoimin.

Ne mahdollistavat

liikunnallisen tekemisen paitsi

alueen asukkaille, myös vetävät

puoleensa liikkujia lähikaupungeista.

-Rahoitus perustuu aina siihen,

että paikalliset ovat päättäneet,

miten aluetta halutaan

kehittää. Silloin voidaan olla

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

www.findoor.fi

findoor@findoor.fi • p. 020 8384 530

varmoja, että hankkeet vastaavat

alueen tarpeeseen, sanoo

maaseutuylitarkastaja Laura

Jänis maa- ja metsätalousministeriöstä.

Leader-rahoituksen saaminen

edellyttää yhdistyksiltä

Lisätietoja hankkeista antavat

Leader-ryhmät.

Etelä-Karjala

Kesäteatterin näyttämön kattaminen,

Parikkala (rahoittaja

Etelä-Karjalan Kärki-Leader)

Kerhotila raviradan entiseen

tuomaritorniin, Lappeenranta

(rahoittaja Leader Länsi-

Saimaa)

Etelä-Pohjanmaa

Streetworkout-liikuntapuisto,

Kurikka (rahoittaja Leader

Suupohja)

Skatepark, Jalasjärvi (rahoittaja

Leader Liiveri)

Etelä-Savo

Elinkaaripuisto Hui-Maa,

usein talkootyötä, joka lasketaan

osaksi hankkeen yksityistä

rahoitusta. Leader-rahoitetut

hankkeet ovat myös kustannustehokkaita,

sillä asukkaat antavat

oman työpanoksensa yhteiseen

hyvään.

jossa on mm. Suomen korkein

kiipeilypaikka; Joroinen

(rahoittaja: Rajupusu Leader)

Keski-Suomi

Häähninmäen retkeilyalueen

parannus ja näkötornin rakennus,

Hankasalmi ja Konnevesi

(rahoittaja: Leader Maaseutukehtys)

Virikepuistot (4kpl) senioreille

ja lapsille, Petäjävesi

(rahoittaja Leader Vesuriryhmä)

Kymenlaakso

Street workout -teline ja

beachlentopallokentän rakentaminen,

Kausala (rahoittaja

Leader Pohjois-Kymen

kasvu)

Leader-rahoituksella syntyneet

liikunta- ja harrastuspaikat

ovat yleensä kaikkien

asukkaiden käytössä. Seurat ja

yhdistykset vuokraavat hankkeilla

toteutettuja tilojaan halukkaille.

Esimerkkejä Leader-rahoitusta

saaneista liikunta- ja harrastepaikoista:

EIKALA OY

Pikku Vuohisaaren ulkoilualueen

kehittäminen, Hamina

(rahoittaja Leader Sepra)

Pohjanmaa

Veikari-koiraurheiluhalli,

Mustasaari (rahoittaja Leader

Aktion Österbotten)

Pohjois-Pohjanmaa

Köykkyrin kuntoportaat,

Kempele (rahoittaja: Oulun

Seudun Leader)

Pohjois-Savo

Tekonurmikenttä, Juankoski

(rahoittaja Leader Kalakukko)

Uusimaa

Lähiliikuntapaikka Prästkullassa,

Raasepori (rahoittaja:

Leader Pomoväst)

Kotimaista II –laadun vaneria edullisesti

jo vuodesta 1992.

Meiltä havu-, koivu- sekä filmivanerit

myös sahattuna määrämittaan!

Toimitukset kautta maan.

Kysy tarjous rohkeasti!

www.eikala.fi

| Sepäntie 9, 71200 Tuusniemi | jaakko@eikala.fi |

050–3844 993 | Avoinna: Ma – Pe 08.00–16.30 |


MAA- JA METSÄTALOUS Yritysmaailma 11

LIIKUNTASAUMAT.FI

Kauppalehden Menestyjä ja Kasvaja -sertifikaateilla palkittu Betonilattiat

Peltonen Oy laajentaa toimintaansa liikuntasaumatoimittajaksi.

kokemus

urakoinnista antoi pohjan

laajentaa toimintaa

-Vuosikymmenien

betonilattioihin liittyvien

tuotteiden toimittajaksi. Olemme etsineet

luotettavia toimittajia niin betonin työstöön

liittyvien koneiden osalta kuin myös itse

betonilattiavaluun liittyvien komponenttien

osalta. Betonikoneiden osalta olemme

kehittyneet viime vuosien aikana huimasti

ja näin ollen uskaltauduimme etsimään toimittajaa

myös lattiavaluun liittyville komponenteille.

Pari vuotta sitten löysimme liikuntasaumoja

valmistavan kontaktin Puolasta

ja aloitimme yhteistyön kyseisen toimittajan

kanssa aluksi omiin kohteisiimme,

yrittäjä Riikka Peltonen kertoo.

Mikä ihmeen

liikuntasauma?

-Suurta yhtenäistä betonilaattaa valettaessa

on otettava huomioon betonin kutistuminen.

Kun betoni kutistuu, lattia alkaa

halkeilemaan. Lattian halkeilua pystytään

estämään jakamalla valu pienempiin osioihin

ja sijoittamalla näiden osioiden väliin

liikuntasauma. Suuri betonilaatta siis

jaetaan liikuntasaumojen avulla pienempiin

laattoihin. Laattojen väliin asennettava

liikuntasauma antaa rakenteensa ansiosta

betonin kutistua niin, että liikuntasauma

joustaa eikä betonilaattaan tule halkeilua.

Näin betonilattia pysyy käyttökelpoisena

ja halkeilemattomana pitkään, Peltonen

selvittää.

Sertifioidut

tuotteet

- Rakennusalalla vaaditaan tietynlaisia

sertifikaatteja laadun varmistamiseksi. Toimittamillemme

liikuntasaumoille pystymme

antamaan vaaditut sertifikaatit ja takuun

laadusta. Kahden vuoden kokemuksella

voimme myös todeta, että toimittajan laatu,

toimitusvarmuus ja yhteistyökyky ovat

olleet loistavia. Suuretkin projektit on saatu

aikataulussa toimitettua ja laatu on ollut

hyvää sekä hinta erittäin kilpailukykyinen,

Riikka Peltonen toteaa.

Perussauma

eli Dowel

-Liikuntasaumojen tuotevalikoimaan

kuuluu saumoja laidasta laitaan. Käytetyin

sauma on joko 6mm tai 10mm lattateräksillä

varustettu Dowel sauma. Dowelissa

on teräskorvien päällä muovikotelot, jotka

irtautuessaan teräskorvasta antavat betonilaatan

saumalle liikkumavaraa. Tätä

kyseistä saumaa olemme toimittaneet jo

kilometrikaupalla ja voidaan todeta, että

toimittamamme Dowel sauma on saanut

asiakkailtamme erittäin hyvän vastaanoton.

Sauman järeämpi 10mm versio on

erittäin hyvä myös raskaaseen käyttöön.

Hinta-laatusuhde on markkinoiden kärkiluokkaa,

Peltonen painottaa.

Muut

saumat

-Valikoimasta löytyy myös esimerkiksi

niin sanottu käärmesauma, joka on erinomainen

vaihtoehto tuotantohalleihin, joissa

siirrellään paljon tavaraa pumppukärryillä

tai trukeilla. Sauman mutkikas rakenne

estää tärähdyksen sauman kohdasta yliajettaessa.

Valikoimasta löytyy myös edullisempia

työsaumoja eli A-saumoja, jotka

käyvät hyvin vaikkapa kauppakeskuksiin

tai muihin kohteisiin, joissa sauma ei joudu

raskaan kuormituksen kohteeksi. Myös

erikoisemmat saumat, kuten vedenkestävät

saumat, kylmäkatkosaumat ja korjaussaumat

kuuluvat laajaan valikoimaamme.

Asiakaspalveluun

panostetaan vahvasti

-Tavoitteenamme on kasvaa markkinajohtajaksi

liikuntasaumojen osalta.

Uskomme vahvasti, että pääsemme

tavoitteeseemme hyvällä ja laadukkaalla

tuotevalikoimalla sekä kilpailukykyisellä

hinnoittelulla. Tuotteen

helppo ja nopea asennettavuus on

myös tärkeä kilpailuvalttimme. Panostamme

yrityksessämme erityisesti

luotettavaan ja helposti tavoitettavissa

olevaan asiakaspalveluun sekä toimitusvarmuuteen.

Syksyllä saamme

tiimiimme vielä vahvistusta myyntiedustajasta,

joka keskittyy ainoastaan

liikuntasaumojen myyntiin, Riikka

Peltonen kertoo.

www.liikuntasaumat.fi

Dowel- liikuntasaumaprofiilit

varmistavat jatkuvien työkuormitusten

asianmukaisen kestävyyden

Tarjoamme Suomen laajimman

liikunta- ja korjaussaumavalikoimat

betonilattioille.

Kauttamme myös välikkeet,

teräsverkot ja harjateräkset

kilpailukykyiseen hintaan.

Jari Peltonen puh. 050 566 1932 | Jukka Peltonen puh. 050 056 4649


12

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Salaojitus kuntoon

Läpäisevä maalaji

Tiivis maalaji

Peltojen kuivatustarve

Kuivatustarve on Suomessa

erityisen suuri, koska peltomme

ovat tasaisia, maaperä on tiivistä

ja sadannan ja haihdunnan

vaihtelut ovat suuret. Noin 60

prosenttia Suomen pelto-alasta

on salaojissa. Etelä- ja Lounais-

Suomessa salaojituksen osuus

on vielä suurempi. Suurin osa

salaojituksista on tehty jo 30-50

vuotta sitten ja ojituksen uusiminen

tai täydentäminen on monin

paikoin ajankohtaista. Pellot

ovat saattaneet tiivistyä tai painua

ajan myötä. Nykyinen konekanta

tarvitsee lisäksi aikaisempaa

suurempaa kantavuutta,

jolloin tarvitaan lisää kuivatustehokkuutta.

Putkia tai kaivoja

on myös saattanut rikkoutua eikä

ojitus enää toimi kunnolla.

Myös vuokrapeltojen kuivatus

tulee pitää kunnossa! Pellon

hyvä tuottokyky on sekä omistajan

että vuokraajan etu. Kustannusten

jaon osapuolet sopivat

keskenään ja viljelijä voi

hakea salaojitukselle valtion

investointitukea.

Peltomaan hyvä kuivatus

ylläpitää maan kasvukuntoa ja

helpottaa viljelytoimenpiteiden

ajoittamista. Huono kuivatus

viivästyttää kevättöitä ja

vaikeuttaa viljelytoimenpiteitä

märkinä aikoina. Kuivatuksen

lisäksi pellon hyvän kasvukunnon

edellytykset ovat oikea lannoitus,

kalkitus, viljelykierto sekä

sopivat viljelytoimenpiteet.

MAANRAKENNUS,-

sekä SALAOJATYÖT

• Aurakonekalustolla

• Nyt myös kaivavalla koneella

Markku Myntti Ky

Alavieska, puh. 0400-890 469

0400-685 291

Salaojitus

Leppinen Oy

Salaojitukset

suunnittelusta toteutukseen,

Suomen uusimmalla ja

nykyaikaisimmalla tekniikalla

varustettua aurakonekalustoa

käyttäen.

Ota yhteyttä!

Puh. 0400-866 702

Urakointi

35-40 %

Suunnittelu 4-7 %

Työpaalutus, valvonta,

kilpailutus 4-7 %

Tarvikkeet

20-30 %

Salaojituskustannusten jakautuminen keskimäärin.

Mikäli ilmastomuutoksen ennusteet

toteutuvat, talvet tulevat

olemaan nykyistä leudompia,

kesät kuivempia ja rankkasateet

saattavat lisääntyä, jolloin

toimivan salaojituksen merkitys

tulee entisestään korostumaan.

Salaojituksen tuki

Peltosalaojitukselle voi hakea

ELY-keskuksesta investointitukea.

Maatalouden investointitukea

voi saada salaojitukseen

35 % ja säätösalaojitukseen 40

% hyväksyttävistä kustannuksista.

Tuki myönnetään viljelijälle

hänen omistamansa tai

vuokraamansa pellon salaojittamiseksi.

Tuen saanti edellyttää,

että salaojituksesta on tehty

suunnitelma, joka sisältää

UUSITUT MALLIT!

suunnitelmakartan, suunnitelmaselostuksen,

työselostuksen

ja kustannusarvion.

Hyväksyttävät enimmäiskustannukset

ovat 3,60 €/m

kun ympärysaineena käytetään

salaojasoraa, kivimursketta tai

vähintään 3 mm paksuista esipäällystettä.

Salaojasora- tai kivimurskekerroksen

tulee ulottua

vähintään kahdeksan senttimetriä

putken yläreunan yläpuolelle.

Jollei käytetä edellä

esitettyjä vaatimuksia täyttävää

ympärysainetta, enimmäiskustannukset

ovat 1,90 €/m. Säätökaivon

ja sen asennustyön enimmäiskustannus

on 800 €/ha.

Salaojituksen kustannukset

vaihtelevat välillä 3 000 –

4 000 €/ha.

Kertavedolla maahan oja,

putki ja sora

JYSE140XL pyöriviin koneisiin JYS100:

* Putken koko 50–100 SALAOJAKONEET

mm

* Putken koko 50–80 mm

Kertavedolla maahan oja,

UUSITUT MALLIT!

UUSITUT

MALLIT!

Sora

15-25 %

Jälkityöt 5-10 %

Pätevien

suunnittelijoiden ja

urakoitsijoiden

putki ja sora

käyttäminen

Salaojitus on kallis ja pitkäaikainen

investointi, joten sen

laatuun kannattaa satsata. Suunnittelua

ja toteutusta varten tulee

varata riittävästi aikaa, ja käyttää

ammattitaitoisia suunnittelijoita

ja urakoitsijoita sekä tehdä

tarvittavat maastomittaukset ja

maaperätutkimukset.

Salaojayhdistys ry on viime

vuonna ottanut käyttöön pätevyysjärjestelmän.

Salaojasuunnittelijoiden

ja -urakoitsijoiden

yhteystiedot löytyvät osoitteesta:

www.salaojayhdistys.fi ja sivuilla

on merkintä niistä suunnittelijoista

ja urakoitsijoista,

jotka ovat saaneet todennetun

pätevyyden.

Jos pellolla on märkyysongelmia,

syyn selvittämisessä

on monesti apua ajantasaisesta

salaojakartasta, jonka voi tilata

Salaojayhdistykseltä tai lähimmältä

salaojasuunnittelijalta.

Kartan avulla voi tarkistaa laskuaukkojen

ja kaivojen sijainnin

ja niiden kunnon. Märkyyden

syynä voi olla esim. maan

tiivistyminen tai painuminen,

UUSITUT MALLIT!

UUSITUT

UUSITUT

MALLIT!

MALLIT!

SALAOJAKONEET

Kertavedolla maahan oja,

SALAOJAKONEET

lukkoventtiilillä varustetulla sylint.

* Ojan max. syvyys Kertavedolla

140 cm

maahan oja,

* Ojan

oja,

Kertavedolla max. syvyys 100 cm

putki putki ja sora ja maahan putki sora ja sora oja, putki ja sora

* NTP-10 kiinnitys

* Tarkka kaadon ja syvyyden säätö

Kaikissa

* Kulutuskärkenä vaihdettava

malleissa tilava

CAT 1U3452 kauhankynsi * 3-pistekiinnitys cat. 2 sorasuppilo,

JYSE140XL * Hinta 6900 pyöriviin eur koneisiin + toim. kulut JYS100: * Hinta 6600 eur + toim. kulut portaaton

* Putken koko 50–100 mm * Putken koko 50–80 mm

sorakerroksen

* Ojan max. syvyys 140 cm * Ojan max. JYS100XL, syvyys cmUusia ominaisuuksia

säätö sekä

* NTP-10 kiinnitys

* Tarkka kaadon rajumpaakin ja syvyyden säätö käyttöön pyörivä

* Kulutuskärkenä vaihdettava

lukkoventtiilillä varustetulla sylint.

JYSE140XL

Kaikissa JYSE140XL pyöriviin

malleissa pyöriviin koneisiin JYS100:

tilava koneisiin

*

JYS100:

Putken max. koko 100 mm

CAT 1U3452 kauhankynsi

50–100 mm

* 3-pistekiinnitys

Putken koko 50–80

cat.

mm

2

putkikela

* Putken * Putken koko koko 50–100 mm * Putken koko

sorasuppilo, * Putken koko portaaton 50–100 mm * * Todella

koko 50–80 50–80 mm

Putken koko jämerä

mm

Hinta max. 6900 syvyys eur + toim. 140 cm kulut * Hinta Ojan max. 6600 syvyys eur + toim. 100 cm kulut 50–80 125/63 mm mm vakiona.

* Ojan * Ojan max. max. syvyys 140 cm cm * Ojan max. max. syvyys syvyys 100 100 cm cm

* Ojan max. syvyys 140 cm * Ojan max. syvyys 100 cm

* NTP-10 * sorakerroksen NTP-10 kiinnitys säätö sekä * JYS100XL, Tarkka * Tarkka kaadon Uusia kaadon sylinteri ominaisuuksia

ja syvyyden ja

lukkoventtiilillä

syvyyden säätö säätö säätö

* * Kulutuskärkenä * NTP-10 kiinnitys vaihdettava rajumpaakin lukkoventtiilillä * Tarkka kaadon ja syvyyden säätö

pyörivä * Kulutuskärkenä putkikela vakiona.

* Kulutuskärkenä käyttöön

varustetulla varustetulla sylint. sylint. vaihdettava sylint.

CAT vaihdettava

lukkoventtiilillä varustetulla sylint.

Kaikissa CAT 1U3452 malleissa kauhankynsi tilava * Putken * 3-pistekiinnitys max. CAT koko cat. 1U3452 100 cat. 2 cat. mm 2 2kauhankynsi

* Hinta * CAT eur + 1U3452 toim. kulut kauhankynsi

Hinta 6600 * eur 3-pistekiinnitys + toim. kulut cat. 2

sorasuppilo, Hinta 6900 6900 eur eur portaaton

+ toim. kulut * Todella * Hinta jämerä 6600

* Hinta 6900 eur + toim. kulut

*

6600 eur

*

3-pistekiinnitys

125/63 eur + toim. + mm toim. kulut kulut

Hinta 6600 eur + toim.

cat.

kulut

2 + 3

sorakerroksen säätö sekä

sylinteri lukkoventtiilillä

JYS100XL, Uusia ominaisuuksia Uusia * Hinta 7600 eur + toim. kulut

pyörivä putkikela vakiona.

* Kulutuskärkenä rajumpaakin JYS100XL, Uusia käyttöön ominaisuuksia

JYS100XL, vaihdettava

* Putken max. koko 100 mm * Todella

rajumpaakin Uusia ominaisuuksia

tilava

CAT

Putken

1U3452 jämerä

max. rajumpaakin

kauhankynsi

125/63

käyttöön

mm sylinteri lukkoventtiilillä

* Kulutuskärkenä Kaikissa malleissa vaihdettava tilava CAT * koko 100 mmkäyttöön

* 3-pistekiinnitys 1U3452 Putken max.

MYYRÄAURA, kauhankynsi koko 100 cat. 2 + 3 Nopea laite pinta-

* 3-pistekiinnitys sorasuppilo, Kaikissa cat. portaaton 2 malleissa + 3 * Hinta tilava

Todella jämerä * Putken 125/63 max. * Hinta 7600 * Todella koko 100 mm

sorasuppilo, säätö sekä

7600 eur jämerä eur + toim. 125/63

+ toim. kulutmm

kulut

sorakerroksen säätö sekä sylinteri

portaaton * lukkoventtiilillä

Todella jämerä 125/63 mm

pyörivä pyörivä sorakerroksen putkikela vakiona.

* säätö MYYRÄAURA, * Kulutuskärkenä

sekä • Max. sylinteri Nopea työsyvyys

vaihdettava laite lukkoventtiilillä

laite pintavesien

johtamiseksi CAT CAT 1U3452 1U3452

pintavesien 75 cm

pyörivä putkikela vakiona. •* Teroitetun

Kulutuskärkenä sala- kauhankynsi sala- ja avo-ojiin ja leikkuuterän

vaihdettava

* cat. 2 + 3

ansiosta

• Max. * 3-pistekiinnitys työsyvyys CAT 75 1U3452 75 cat.

cm cm2 + 3

kauhankynsi

* Hinta 7600

*

eur vetovastus 3-pistekiinnitys

+ toim. kulut

• Teroitetun * Hinta 7600 leikkuuterän eur + toim. kulut

ansiosta

pieni, ansiosta cat. 2 n. + vetovastus 50 3 hv

pieni, vetovastus MYYRÄAURA,

n. • 50 * Murtopultilla pieni, Hinta hv

Nopea Nopea n. 7600 50 laite hv eur laite pintavesien

• Murtopultilla vesien johtamiseksi 20x200mm varustettu sala- sala- ja terä

ja kulutusterästä

+ pinta-

varustettu toim. kulut terä

terä avo-ojiin 20x200mm

kulutusterästä

20x200mm Max. • Max. työsyvyys

MYYRÄAURA, kulutusterästä Nopea laite pintavesien

Vetokuula 75 75 cm cm

990 €


990 €

• Vetokuula johtamiseksi 75mm, sala- johon ja avo-ojiin voi

75mm, johon voi voi myös liittää

• Teroitetun leikkuuterän ansiosta

+ toimituskulut

salaojaputken

myös vetovastus liittää • myös

pieni, Max. salaojaputken

pieni, n. työsyvyys liittää

50 n. 50 hv hv

salaojaputken

75 cm

Kaikki • • Teroitetun leikkuuterän ansiosta

hinnat Kaikki sis. • hinnat alv Murtopultilla 24%

sis.

vetovastus alv

varustettu

24%

20x200mm kulutusterästä pieni, n. 50 hv

vesien johtamiseksi sala- ja avo-ojiin

METALLIPAJA 990 990 € € HEIKKI • • Vetokuula ALAKORTES • 75mm, Murtopultilla 75mm, johon johon voi KY varustettu voi terä

Pajatie + + 10, toimituskulut 64900 Isojoki, puh. 020 729 9377, myös myös janne.alakortes@rautakortes.fi

liittää liittää 20x200mm salaojaputken kulutusterästä

990 €

• Vetokuula 75mm, johon voi

Lue lisää ja katso Kaikki Kaikki lähin hinnat jälleenmyyjäsi: hinnat sis. sis. alv alv 24% 24% www.jykevat.fi

+ toimituskulut

myös liittää salaojaputken

METALLIPAJA HEIKKI Kaikki hinnat ALAKORTES sis. alv 24% KY KY

Pajatie Pajatie 10, 10, 64900 64900 Isojoki, Isojoki, puh. puh. 020 020 729 729 9377, 9377, janne.alakortes@rautakortes.fi

METALLIPAJA HEIKKI ALAKORTES KY

METALLIPAJA HEIKKI ALAKORTES KY

Pajatie 10, 64900 Isojoki, puh. 020 729 9377, janne.alakortes@rautakortes.fi

Lue lisää ja katso lähin jälleenmyyjäsi: www.jykevat.fi

Lue Lue lisää lisää ja katso ja katso lähin lähin jälleenmyyjäsi: www.jykevat.fi

Pajatie 10, 64900 Isojoki, puh. 020 729 9377, janne.alakortes@rautakortes.fi

Vedenreitit tiiviissä ja läpäisevässä

maassa. Mikä huonompi

perusmaan vedenläpäisevyys

on, sitä tärkeämpi on että salaojakaivanto

johtaa hyvin vettä.

puutteellinen peruskuivatus,

maa-aineksen ja ruosteen kertyminen

putkeen ja kaivoihin,

putken rikkoutuminen tai ympäröivien

alueiden vesijärjestelyjen

muuttuminen Ottamalla

yhteyttä salaojasuunnittelijaan,

hän voi selvittää pellon kuivatustilanteen

ja esittää eri vaihtoehtoja

kuivatuksen parantamiseksi.

Jos päädytään uuteen,

täydennys- tai uusintasalaojitukseen

viljelijä voi yhdessä

suunnittelijan kanssa punnita

miten ojitus toteutetaan. Valinnat

koskevat muun muassa ojaväliä,

ympärysainetta, soramäärä,

kaivannon täyttöä ja pellon

tasausta. Salaojasuunnitelma

kannattaa teettää ammattitaitoisella

salaojasuunnittelijalla,

sillä hyvin tehty suunnitelma

maksaa itsensä takaisin. Suunnittelukustannusten

osuus on

vain noin 4-7 % kokonaiskustannuksista.

Kun salaojasuunnitelma

on dokumentoitu salaojakartalla,

siitä on hyötyä myös

myöhemmin ja se nostaa salaojituksen

arvoa.

Salaojituksen toteutusta varten

viljelijä ottaa yhteyttä salaojaurakoitsijaan.

Viljelijä hankkii

yleensä soran ja urakoitsija

muut tarvikkeet. Ennen toteutusta,

viljelijä tilaa suunnitelman

maastoon merkinnän

(paalutuksen). Salaojituksen

suorittaa siihen erikoistunut

ammattityöryhmä. Työn valvojana

toimii tilaaja tai hänen

edustajansa. Suomessa salaojittaminen

on tietyillä pelloilla todella

haasteellista. Esimerkiksi

turvemaiden tai lähteitä sisältävien

peltojen ojitus on vaikeaa.

Myös työn aikaiset sääolosuhteet

saattavat vaikuttaa lopputulokseen.

Jos salaojitus toteutetaan

liian määrissä olosuhteissa,

epäonnistumisen riski kasvaa.

Ongelmatilanteita ajatellen

on tärkeä että vastuukysymykset

on otettu huomioon ennen

työn aloittamista salaojitukseen

liittyvissä sopimuksissa.

Vesilain mukaan muusta

kuin vähäisestä ojituksesta on

tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle

vähintään 60 vuorokautta

ennen ojitusta. Tämä koskee

myös salaojitusta, jos se tehdään

happamilla sulfaattimailla tai

pohjavesialueilla. Salaojayhdistyksen

sivuilta on linkki

ojitusilmoituslomakkeeseen ja

-ohjeeseen.

Peltosalaojitusopas on saatavissa

pdf-tiedostona osoitteesta

www.salaojayhdistys.fi

kohdasta julkaisut ja sen voi tilata

painettuna osoitteesta salaojayhdistys@salaojayhdistys.fi.

Helena Äijö,

Salaojayhdistys ry


w.kaarirakenne.fi

book.com/kaarirakenne

tagram.com/kaarirakenneoy

w.kaarirakenne.fi

book.com/kaarirakenne

agram.com/kaarirakenneoy

MAA- JA METSÄTALOUS 13

www.kaarirakenne.fi

facebook.com/kaarirakenne

.instagram.com/kaarirakenneoy

www.kaarirakenne.fi

facebook.com/kaarirakenne

.instagram.com/kaarirakenneoy

ERITTÄIN HUOLETON

www.kaarirakenne.fi

HUOLETON

Tervetuloa

KUSTANNUSTEHOKAS

ERITTÄIN KOKONAISTOIMITUS

HUOLETON

osastollemmeRATKAISU

KUSTANNUSTEHOKAS KOKONAISTOIMITUS B242!

ERITTÄIN HUOLETON

ERITTÄIN HUOLETON KUSTANNUSTEHOKAS

HUOLETON RATKAISU KOKONAISTOIMITUS

KAS

facebook.com/kaarirakenne

.instagram.com/kaarirakenneoy

KUSTANNUSTEHOKAS

KOKONAISTOIMITUS

KOKONAISTOIMITUS

SINUN TARPEESEESI

SINUN TARPEESEESI

SINUN TARPEESEESI

RATKAISU

SINUN TARPEESEESI

Tervetuloa

osastollemme Tervetuloa

B242! osastollemme

B242!

Terve

osast

B242

RATKAISU

Tervetuloa

osastollemme

SINUN B242! TARPEE

RATKAISU

SINUN TARPEESEESI

PYYDÄ TARJOUS sinulle sopivasta halliratkaisusta! Jere Kujanpää 045 875 5501

PYYDÄ TARJOUS sinulle sopivasta halliratkaisusta! Jere Kujanpää 045 875 5501

www.kaarirakenne.fi kaarirakenne kaarirakenneoy

www.kaarirakenne.fi kaarirakenne kaarirakenneoy

PYYDÄ TARJOUS sinulle sopivasta halliratkaisusta! Jere Kujanpää 045 875 5

nulle sopivasta halliratkaisusta! Jere Kujanpää 045 875 5501

PYYDÄ TARJOUS sinulle sopivasta halliratkaisusta! Jere Kujanpää 045 875 5501

w.kaarirakenne.fi kaarirakenne kaarirakenneoy

www.kaarirakenne.fi kaarirakenne kaarirakenneoy

www.kaarirakenne.fi kaarirakenne kaarirakenneoy

PYYDÄ TARJOUS sinulle sopivasta halliratkaisusta! Jere Kujanpää 045

www.kaarirakenne.fi kaarirakenne kaarirakenneoy

KESTO-oviverho

Suojaa kylmyydeltä, pölyltä, melulta, vedolta ja kosteudelta

Maataloudessa Teollisuudessa Kaupoissa, varastoissa

• KESTO-oviverho säilyttää joustavuutensa

pakkasessakin.

• Verhot pysyvät hyvin paikoillaan kovassakin

tuulessa.

• KESTO-oviverho on erittäin käyttökelpoinen

avoimissa eläinten kulkuaukoissa, pihatoissa,

lypsyasemilla sekä rehutilojen ajo-ovissa.

• KESTO-oviverho eristää ja suojaa tehokkaasti

kylmyydeltä ja vedolta.

• Turvallinen, läpinäkyvä

• Kestävä, joustava, venymätön

• Pakkasenkesto -40 °C

• Helppo asentaa

• KESTO-oviverho eristää ja suojaa kylmyydeltä,

vedolta, kosteudelta sekä ilman epäpuhtauksilta.

• KESTO-oviverhon läpinäkyvyys tekee

liikkumisesta kulkuaukoissa turvallisen.

• KESTO-oviverholla voi toteuttaa tuotantotilojen

melu- ja pölyhaittaa tuottavien koneiden

eristämisen.

• KESTO-oviverholla voi myös suojata herkät

laitteet työympäristön läheisyydessä olevilta

riskitekijöiltä.

• KESTO-oviverho soveltuu mainiosti myös

tuotantotilojen jakamiseen.

• UV-suojattua PVC-muovia

• Vahvistettu polyesteriverkolla

• Suomalainen laatutuote

• Ei ylläpidä palamista

• KESTO-oviverho soveltuu mainiosti

kauppaliikkeiden, varastojen ja hallien

lastauslaitureiden kulkuaukoihin.

Suoraan maahantuojan varastosta:

Hallipussi 3, 76100 Pieksämäki

Puh. (015) 484 311, fax (015) 484 313

E-mail: euro-kumi@euro-kumi.com

www.euro-kumi.com

PS. Meiltä myös kuljetinhihnat klapikoneisiin,

ruokinta-automaatteihin ja teollisuuteen, ym.


14

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

PRESSUHALLIT

AMMATTIKÄYTTÖÖN

Uusi osoitteemme

1.10.2017 alkaen:

Ennakoitua parempi vuosi rakentamisessa

Rakentamisen suhdanne on tänä

vuonna ollut odotettua parempi. Rakennusteollisuus

RT on nostanut ennustettaan

hieman keväästä ja ennakoi

rakentamisen kasvavan tänä

vuonna kolme prosenttia. Nousukauden

arvioidaan kuitenkin kääntyvän

loivasti, ja ensi vuonna jäädään todennäköisesti

nollan tuntumaan

esim. 15x21x6

alkaen 795e / kk

+ alv 24%, 60 kk leasing,

hinta yrityksille, asennettuna

Keski-Suomeen

FinEst-Hall Oy

Amerintie 1, 04320 Tuusula, Puh. 040 551 4589

harri.moisander@finest-hall.com • www.pvc-halli.fi

missä hellekesän

jälkilämmössä

on

”Siinä

paistateltu vielä

syksyllä, myös rakentamisen

vahva suhdanne on saanut

jatkoaikaa muun talouden

kasvun myötä. Rakentamisessa

ylitettäneen tänä vuonna kokonaistuotannon

kasvuvauhti jo

neljäntenä peräkkäisenä vuotena”,

Rakennusteollisuus RT:n

pääekonomisti Sami Pakarinen

toteaa.

Rakennusalan työllisyys on

kasvanut voimakkaasti tuotannon

mukana, tänä vuonna jopa

193 000 henkilöön. Ensi vuonna

töitä riittää vastaavalle määrälle

tekijöitä.

”Suhdanteen hyvästä vedosta

kielii myös se, että rakennustuoteteollisuus

on ryhtynyt

investoimaan tuotantoa

laajentaakseen ja rakennuskustannusten

nousu on kiihtynyt”,

Pakarinen kertoo.

Talonrakentaminen pysyttelee

ensi vuodenkin plussalla,

mutta maa- ja vesirakentamisen

heikko kehitys vetää koko

rakentamista alaspäin. Valtion

väyläverkon rahoitus on

supistumassa runsaalla neljälläsadalla

miljoonalla eurolla

ensi vuonna.

”Liikenneinfran tarpeet on

tunnistettu Suomessa viime

aikoina varsin hyvin. Liikenneinvestoinneilla

on kokoaan

huomattavasti suurempia vaikutuksia

yhteiskuntaan, mutta

niiden rahoittaminen vaatii

uudenlaista ajattelua. Tätä

pohditaan parhaillaan valtiovarainministeriön

asettamassa

työryhmässä. Toivon, että

kokonaisrahoitus saadaan

pikaisesti nostettua kestävälle

tasolle, noin 2,3 miljardiin

euroon”, Rakennusteollisuus

RT:n toimitusjohtaja Aleksi

Randell sanoo.

Asuntorakentamisen

huippu on käsillä

Rakentamista on kannatellut

ennätyksellisen vilkkaana

jatkunut asuntorakentaminen,

mutta se on saavuttamassa lakipisteensä

syksyn aikana. Kerrostaloasunnoille

myönnetyt

rakennusluvat ovat lähteneet

laskuun jo maaliskuusta alkaen,

ja aloitusten määrät seuraavat

arvatenkin perässä. Omakotitalojen

rakentaminen vetää

kasvuseuduilla, vaikka koko

maan kehitys on vaatimatonta.

Kerrostalorakentamisen

suurin kasvu näyttää olevan

Parolan Teltta Oy

-suojapeitteet/-verhot

Toiminta-alueemme: koko Suomi

Teollisuustie 3, 13720 PAROLA

Puh. 03-637 2270

posti@parolanteltta.fi

www.parolanteltta.fi

NS-rakenteelta

mittatilaustyönä

edullisesti ja ammattitaidolla

- boxielementit metallista

- ovet (metalli/vaneri)

- tallikalusteet

- estelaitteet radalle

- laidunkatokset

- tuotteet kuumasinkittynä

tai pulverimaalattuna

ohitse myös Rakennusteollisuuden

Asuntotuotantokyselyn

perusteella. Asuntorakentajat

ovat laskeneet arviotaan

tämän vuoden aloitusmääristä

selvästi kesäkuun kyselyn jälkeen.

Myynnissä olevien asuntojen

määrä on kasvanut lähes

kahdellatuhannella asunnolla

sitten viime kyselyn. Toisaalta

valmiiden myytävien asuntojen

määrä on pysynyt matalalla

tasolla.

”Tulevan tuotannon kannalta

kysymysmerkkinä on

Helsingin heikko lupakehitys.

Kerrostaloasunnoille myönnettyjen

rakennuslupien määrä

kyntää vuoden 2016 tasolla,

jota voi pitää jokseenkin huolestuttavana.

Espoo ja Vantaa

kantavat suurempaa vastuuta

pääkaupunkiseudun asuntorakentamisesta

kuin niiden pitäisi.

Helsingin pitää petrata, jotta

työvoima liikkuisi ja talous

kasvaisi myös jatkossa”, Sami

Pakarinen sanoo.

Toinen epävarmuutta aiheuttava

seikka muodostuu taloyhtiölainojen

ympärillä käydystä

keskustelusta.

”Millaisia rajoitteita yhtiölainoille

on odotettavissa ensi

vuoden puolella, kun valtiovarainministeriön

työryhmä saa

pohdintansa sääntelystä päätökseen?

Keinojen tulisi olla

tehokkaita, mutta mahdollisimman

vähän asuntotuotantoa

haittaavia, sillä asuntoja

tarvitaan kasvukeskuksiin

myös jatkossa. Ilman toimivia

asuntomarkkinoita ei ole toimivia

työmarkkinoitakaan”, Pakarinen

jatkaa.

Asuntomarkkinoiden peruskuva

on yhä myönteinen niin

sijoittajille kuin oman asunnon

ostajillekin. Korkealla tasolla

oleva luottamus, matalat

korot, parantunut työllisyystilanne

sekä talouskasvu ruokkivat

uudisasuntojen tuotantoa.

Toisaalta markkinoille on valmistumassa

poikkeuksellisen

suuri määrä asuntoja.

Rakennusteollisuuden arvion

mukaan tänä vuonna lähtee

liikkeelle kaikkiaan 44 000

asunnon rakennustyöt eli lähes

viime vuoden verran. Ensi

vuonna aloitusten ennakoidaan

vähentyvän 39 000 asuntoon,

mikä tarkoittaa paluuta kohti

normaalia tasoa.

Kannattaa kysellä 050 347 9171

www.rakennusteollisuus.fi


MAA- JA METSÄTALOUS 15

Maitopihaton ja MaitoMestari -malliston

edulliset parsipaikat mielessämme

suuntasimme Osuuskunta Pohjolan Maidon

maitotilayrittäjän kanssa matkalle

Euroopan maitoalueille Pohjois-Saksaan

ja Hollantiin. Toiveena oli saada lisävinkkejä,

miten edulliset parsipaikat Keski-

Euroopassa toteutetaan - tai onko niitä?

Vahvoilla maidontuotantoalueilla

Pohjois-Saksassa ja

Hollannissa maidon

hinnan vaihtelut ovat tutumpia

kuin meillä Suomessa. Keski-

Euroopassa tehdään kuitenkin

investointeja ja maidontuotanto

on kasvussa. Mutta miten investoinnit

pystytään toteuttamaan

haastavassa maitomarkkinassa?

Kävimme tutustumassa viime

vuosina toteutuneisiin investointeihin

Osuuskunta Pohjolan

Maidon ja AtriaNauta

-palveluiden kanssa. Mukanamme

oli rakennusalan ammattilaisia

ja tavoitteenamme

oli löytää ideoita suomalaiseen

navettarakentamiseen ja investointiprosessiin.

Edullisen rakentamisen haasteet

Saksassa ja Hollannissa

tehdään ympäristökatselmus

ennen investoinnin aloitusta.

Sen tekee ulkopuolinen asiantuntija

ja prosessi on raskas.

Hollannissa fosforikiintiöt

ovat pysäyttäneet investoinnit.

Uusia navetoita ei pystytä täyttämään

tai saamaan täyteen tuotantoon.

Ne odottavat rakennemuutoksen

etenemistä.

Meillä jotain

parempaa

Edullisimmat parsipaikat

ovat tehty meidän olosuhteisiin

Keski-Euroopassa uudet navetat tehdään tuottaville eläimille ja panostetaan terveiden eläinten tiloihin ja

laatuun. Kuva: Tero Kanala

nähden kylmäpihattoratkaisuina,

niissä voimme päästä jopa

halvempiin parsipaikan hintoihin.

Edullista rakentamista saa,

jos on oikeaan aikaan liikkeellä.

Edullisimmat parsipaikat on

rakennettu viimeisen maitokriisin

aikana. Nyt rakentamiskustannuksissa

mennään meidän

edelle.

Investointiprosessin on

sujuttava. Aikataulutuksessa

olemme kilpailijamaitamme

edellä. Navetanrakennusprojektit

kestävät yleensä 8-9

kuukautta. Kustannusarvioissa

on pysyttävä ja neliöt on tultava

tehokkaaseen käyttöön. Isoja takakiertoalueita

ei ole mahdollisuutta

rakentaa, panostukset on

tehtävä tuotannon hallintaan.

Olennaista on tehokas olemassa

olevien rakennusten

käyttö ja yksinkertainen rakentaminen

eri eläinryhmille.

Noin 100-120 lehmää on

Keski-Euroopassa yleinen perhetilan

koko ja sellaiselle eläinmäärälle

rakennuksia suunnitellaan

paljon. Joitain työvaiheita

ulkoistetaan tarpeen mukaan.

Matka osoitti, että olemme

navettakonseptimallien kanssa

oikealla tiellä. Rakentamalla

järkevästi on mahdollisuuksia

saada parannettua tuottavuutta

ja tilan liikevaihtokin kasvamaan.

Tähdätään hyviin onnistumisiin

joka vaiheessa, näin saadaan

tehtyä toimivia tilakokonaisuuksia

ja pidettyä kassa hallussa

myös investoinnin aikana.

Investoinnit vain

tuottaville eläinpaikoille

Uudet eläinhallit oli toteutettu

vain lypsäville lehmille.

Umpilehmille ja nuorkarjalle

käytettiin vanhoja rakennuksia.

Vasikkatilat oli toteutettu usein

joko igluihin tai tilan vanhoihin

rakennuksiin.

Tuottamattomille eläimille

ei ole varaa rakentaa uutta.

Vanhat mitoitukset soveltuvat

nuorkarjan kasvatukseen.

Noh… näyttää se hieho isolta

70 -luvulla tehdyssä pihatossa.

Jos tilaa oli tarjolla, sillä kompensoitiin

vanhoja mitoituksia.

Uudistukset suunniteltiin tarkkaan.

Genomitestaus oli yleistä

ja liharodun käyttöä lisätään –

yhtään hiehoa ei kasvateta turhaan.

Haasteet myös

huomioitava

Keskieurooppalaisia kollegoita

haastavat uudet ympäristömääräykset.

Saksassa tilalle

Vanhoja tiloja on käytetty Keski-Euroopassa luovasti, mutta ne on pyritty

tekemään toimiviksi

MAATALOUDEN RAKENNUS-

JA SANEERAUSTYÖT

Navetat, varastot, laakasiilot

Arvo Uibopuu – Hollola

Puh. 040 531 6327

Vasikkatilat on tehty vanhoihin halleihin, mutta laadusta ei ole tingitty

Tero Kanala

Kehittämisneuvoja

Valio Kehitys -palvelut

Osuuskunta ItäMaito

OVET KOVAAN TYÖHÖN

Nosto-ovet, taitto-ovet, rullaovet, kuormausjärjestelmät

TEOLLISUUSOVET


16

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Oikea mitoitus on energiantuotannon A ja O

Kymmenisen vuotta sitten oli suosittua

siirtyä öljystä hakelämmitykseen. Tänä

päivänä nopeimmin kasvavat lämmitysmuodot

ovat maalämpö ja ilma-/vesilämpöpumppu.

Maalämpö on järkevää esimerkiksi

maitotiloilla, joilla lämpöä tarvitaan

pääasiassa asuinrakennuksessa.

- Jos lämmitettäviä tiloja on

enemmän ja omaa metsähaketta

saataville, kasvaa hakelämmityksen

kannattavuus, mikä

yleensä vaatii suuren kertainvestoinnin,

sanoo energiaasiantuntija

Maarit Kari ProAgria

Keskusten Liitosta.

Moni on jo alkanut kiinnittää

huomiota energiankulutukseen

ja energiatehokkuuteen.

Esimerkiksi led-valaisimia

asennetaan kaikkiin uusiin navettoihin

ja päivitetään myös

vanhempiin. Yllättävän moni

miettii arkisen aherruksen keskellä,

olisiko kannattavaa tuottaa

energiaa itse. Jos kulutus on

tasaista, miksipä ei?

Aurinkosähkö

kannattavaksi

mitoittamalla

Aurinkoenergia, ja erityisesti

aurinkosähkö on kiinnostaa

energiantuotantomuodoista

eniten. Se kannattaa varsinkin

tuettuna investointina, ja hintojen

laskiessa jopa ilman investointitukea.

Tärkeintä on kuitenkin

mitoittaa se oman kulutuksen

mukaan. Yli jäävän aurinkosähkön

syöttäminen verkkoon

ei ole tilalle kannattavaa, joten

sen osuus kannattaa minimoida.

Sähkön varastointi esimerkiksi

lämpimän veden muodossa tai

ladattavissa ajoneuvoissa antaa

mitoitukseen joustoa ylöspäin.

- Oma tuotanto hyvän säteilyn

aikaan pitäisi olla lähellä tilan

kulutustasoa. Nyrkkisääntönä

on, että 90 prosenttia tulisi

käytettyä omalla tilalla, täsmentää

Kari.

Jos mielii investoida vaikkapa

aurinkopaneeleihin, on syytä

selvittää ensin oman tilan kulutusprofiili.

Sähköverkkoyhtiön

palvelusta saa erinomaista mitoitushaarukkaa

aurinkopaneelihankintaan.

ProAgrian asiantuntija

voi laatia energiasuunnitelman,

joka osoittaa parhaiten,

missä ollaan tehokkaita ja missä

on taas kehitettävää. Se on maksuton

Neuvo2020-palvelu ja sillä

on monta hyötytarkoitusta.

Energiasuunnitelmasta näkee

helposti, missä olisi eniten

tehtävää. Asiantuntija laskee

myös ominaiskulutuksen, esimerkiksi

paljonko energiaa kuluu

maidontuotantoon per maitolitra.

Suunnitelma on luotettava

tunnusluku tilojen välillä ja

myös omassa tuotannossa, esimerkiksi

ennen ja jälkeen muutoksen

vaikkapa karjamäärässä.

Liikennekaasun

tuotantoon enemmän

mahdollisuuksia,

sähköllä säästyy energiaa

Business Finland voi myöntää

energiatukea biokaasulaitoskokonaisuuteen,

mikäli tilan

tuotannosta vähintään 80 % menee

myyntiin tilan ulkopuolelle.

Näin on mahdollista rakentaa

laitos, joka tuottaa liikennebiokaasua.

Myös tankkausasemien

perustamisen tukemisesta alkaa

kilpailutus tulevana syksynä.

Tämä on merkittävä muutos

aikaisempaan, kun liikennebiokaasun

tuottaminen vain omaan

käyttöön on käytännössä taloudellinen

mahdottomuus ja maatalouden

investointituki kohdentuu

vain tuotannossa käytettävän

energian tuottamiseen.

Energiatehokkuus yleistyy

maataloudessa pääasiassa investointi

kerrallaan. Myös tilusjärjestelyt

voivat tuottaa yllättäviä

säästöjä polttoainekuluissa.

Kari vinkkaakin, että investointivaiheessa

olisi energian kulutuksen

lisäksi toivottavaa miettiä

tuleva työvoiman tarve. Esimerkiksi

sähköistetty ruokinta

säästää aikaa ja lisää mahdollisuutta

tehostaa ruokintaa ja parantaa

tuotosta.

- Robotti ruokkii neljästi

päivässä, traktorilla ruokitaan

korkeintaan kahdesti. Appeen

sekoittaminen ja jakaminen on

työvoimavaltaista hommaa ja

hyötysuhde sähköiseen ruokintaan

vain neljännes, pohtii Kari.

ArvoTurve

KUIVIKETURVETTA

Arvoturve Oy Kouvolan Sippolasta!

Tilaukset ja toimitussopimukset

Arvo Suutari 0500 574 350

Jyrääntie 400, 45100 Kouvola

www.arvoturve.fi

VAALEAA RAHKATURVETTA

Parasta kuiviketta kaikille eläimille!

MEGATURVE OY

Kysy toimituksista!

Puh. 0400 281 889 tai (08) 477 172

www.megaturve.com

LAADUKKAAT VAALEAT

KUIVIKERAHKATURPEET

Alavieska, p. 040 553 2919, 044 342 0116

www.jukuturve.fi

IDEACHIP MACHINE

TYÖKONEET BIOENERGIAN TUOTANTOON

UUSI TRAKTORIKÄYTTÖINEN HEM593Z

- 140 cm leveä rumpu tehostaa

mm. hakkuu tähteen hakettamista

Lisätietoja: Jukka Humalainen

Puh: 0400 - 715 949

IDEAC

TYÖKONEE

UUSI TRAKT

- 140 cm lev

mm. hakku

Lisätietoja

Puh: 0400

Ideachip Ideachip Machine Machine Oy | Vihantasalmentie Oy | Jokimäentie 421 1, A 16320 ,52700 Pennala Mäntyharju

Email: info@ideachip.com | | www.ideachip.com


Bioenergiateknologia- ja

palveluviennillä on selvityksen

mukaan merkittävä

tulevaisuuden kasvupotentiaali.

Kansainvälisten energiajärjestöjen

mukaan merkittävää

kasvupotentiaalia on useassa

maassa. Myös suomalaiset

yritykset uskovat bioenergiaan

liittyvän viennin ja liikevaihdon

kasvuun.

Bioenergia ry:n teettämässä

selvityksessä tarkasteltiin viennin

tulevaisuuden näkymiä yritysten,

kansainvälisten markkina-analyysien

sekä valikoitujen

kohdemaiden näkökulmasta.

Bioenergiaan liittyvän viennin

kasvupotentiaali on merkittävä

useassa kohdemaassa. Selvityksessä

tunnistetuista kohdemaista

muun muassa Kiinassa

ja Puolassa bioenergiapotentiaali

on merkittävä. Vaikka Kiinan

energiankulutuksen kasvu

on hidastunut viime vuosina,

maa säilyy yhtenä suurimmista

energiamarkkinoista. Kiinan

pitkän aikavälin tavoite on tuottaa

yli puolet kokonaisenergiastaan

ei-fossiilisilla energialähteillä

vuonna 2050. Kiina onkin

ollut jo vuosia maailman suurin

uusiutuvan energian markkina.

Bioenergian osuus oli vuonna

2015 lähes 30 % kaikesta

uusiutuvasta energiasta. Tämä

on murto-osa maan arvioidusta

kestävästä bioenergiapotentiaalista.

Kansainvälisen

energiajärjestön IRENA:n arvio

Kiinan bioenergiapotentiaalista

vuoteen 2030 mennessä

on noin 3–6-kertainen vuoden

2015 käyttöön verrattuna.

Puolan kestävä bioenergiapotentiaali

vuoteen 2030 mennessä

on IRENA:n mukaan 24,7

% loppukulutuksesta ottaen

huomioon myös muut uusiutuvan

energianmuodot. Vuonna

2010 osuus oli vain noin

10 %. Biomassan osuus voisi

IRENA:n mukaan olla Puolassa

jopa 73 % kaikesta uusiutuvasta

energiasta, aurinkoenergian ja

tuulivoiman osuuksien ollessa

vastaavasti 8 % ja 15 %.

Bioenergian käytöstä noin

50 % kuluisi rakennusten lämmityksessä,

noin 16 % teollisuuden

ja maatalouden lämmöntuotannossa,

18 % sähköntuotannossa

ja 17 % liikenteessä.

Suomalaisella

osaamisella kysyntää

Suomalaisella bioenergiaosaamisella

on Kiinan ja Puolan

kaltaisissa maissa kysyntää.

Lämmitysjärjestelmä-yritys

Ariterm Oy toimitti Puolaan

lämpökeskuskokonaisuuden,

joka otettiin käyttöön helmikuussa

2011. Lämpökeskuksen

ansiosta asiakas sai korvattua

tehdasrakennuksen öljylämmityksen

pellettilämmityksellä,

joka oli taloudellisesti kannattavaa

sekä vähensi fossiilisen

polttoaineen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Toimituksen

kotimaisuusaste oli

noin 90 %.

Suomella ei ole teknisiä rajoitteita

olla maailman kärjessä

bioenergiassa. Yritysten näkökulmasta

julkisen rahoituksen

kehittäminen kilpailijamaiden

rinnalle olisi kuitenkin ensiarvoisen

tärkeää. Myös yritysten

yhteistyömallien kehittäminen

on avainasemassa. Tavoitteena

tulisi olla joustavien yritysverkostojen

luominen.

- Suomessa toimii laaja

joukko Bioenergia-alan yrityksiä,

joilla on kansainvälisesti

katsottuna erittäin vahva osaamis-

ja teknologiapohja, mutta

suuri osa toimialan vientipotentiaalista

on vielä hyödyntämättä.

Tiivistämällä yritysten välistä

yhteistyötä ja kehittämällä

asiakkaiden tarpeiden mukaisia

rahoitusratkaisuja yhdessä julkisten

toimijoiden kanssa suomalaiset

alan yritykset voivat

kasvaa maailman johtaviksi

bioenergia-alan toimijoiksi nykyisessä

energia-alan murroksessa,

Ariterm Oy:n toimitusjohtaja

Petteri Korpioja toteaa.

MAA- JA METSÄTALOUS 17

Suomalaisella bioenergiaosaamisella kysyntää ulkomailla

Metsänhoito on hyvä metsävakuutus

Ilmastonmuutos lisää kaikenlaisten metsätuhojen

riskiä. Metsätuhojen toteutuessa

sekoavat sekä puumarkkinat että metsänomistajan

talous. Metsätuhoihin varautumisessa

paras lääke on ajallaan tehty metsänhoito, sanoi

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

Mikko Tiirola Metsänhoitoyhdistys Keski-

Savon metsäiltamissa Leppävirralla 21.9.2018.

Keski-Euroopasta ja Ruotsista löytyy tuoreita

esimerkkejä minkälaisia metsätuhoja ilmastonmuutoksen

seurauksena voi aiheutua.

Viime vuoden syksyn ja talven aikana myrskyt

niittivät Keski-Euroopassa yli 32 miljoonaa

kuutiometriä puuta. Lämpimän ja kuivan kesän

seurauksena kirjanpainajatuhot ovat tämän kesän

aikana vahingoittaneet pelkästään Saksassa,

Itävallassa ja Tšekissä yli 20 miljoonaa kuutiometriä

kuusitukkia.

Vastaavia hyönteistuhoja on ilmoitettu monista

muistakin maista. Kuusikoiden yli-ikääntyminen

lisää merkittävästi sekä myrsky- että

hyönteistuhojen riskiä.

Kirjanpainajan tuhoamat puut on pakko korjata

ja ne sekoittavat puumarkkinoiden normaalin

toiminnan pitkäksi aikaa. Hyönteistuhopuu

lisää puun ylitarjontaa, rajoittaa normaalia puukauppaa

ja on jo monissa maissa painanut puun

hintaa. Keski-Euroopan hyönteistuhot heijastuvat

myös sahatavaramarkkinoille. Kuusisahatavaran

ylitarjonta lisääntyy ja hinnat laskevat,

jolloin vaikutukset ulottuvat Suomen puumarkkinoille

saakka.

-Hyvin suurella todennäköisyydellä metsätuhot

lisääntyvät tulevaisuudessa myös Suomessa.

Kestävä metsänhoito, missä taimikot hoidetaan,

hakkuut tehdään ajallaan ja metsien terveydestä

huolehditaan, on parasta ilmastopolitiikkaa.

Metsänhoito auttaa jokaisen metsänomistajan

kohdalla ilmastonmuutokseen varautumisessa.

Lisäksi metsien vakuuttaminen on järkevää metsätalouden

riskienhallintaa, Tiirola sanoi.

Metsänhoitoyhdistyksen omalta metsäneuvojalta

saa ajantasaiset neuvot niin metsänhoitoon

kuin puukauppaan ja metsänhoitoyhdistyksen

jäsenenä myös alennusta metsävakuutuksista.

Puun

Taimet

taimet hukassa?

Tyvipää

käsitelty

biologisella

puunsuojaaineella.

Merkkaus Katso tikkuja video: taimille

12 www.siekkelinsaha.fi

mm, kork. 1 m, oksaton

keppi. Tilaa ilmainen näyte

ja Merkkaustikkuja anna palautetta. taimille,

Siekkelin halk. 10 mm, Saha kork. Ky Valkeala 1,20 m,

P. oksaton 040 592 keppi. 5005

siekkelin.saha@co.inet.fi

Siekkelin Saha Ky Valkeala

P. 040 592 5005

siekkelin.saha@gmail.com

• Pellettilämmityslaitteiden ja

kokonaisuuksien myynti

• Pellettilämpöenergian myynti

• Pelletin valmistus

• Pelletin tuotantolaitosten

myynti, suunnittelu

ja asennus

Kotimaisen energian lämpökeskukset 60 - 6000 kW

Hannover / Saksa

13. - 16. 11 2018

Osasto: 24/E26

Olemme mukana tapahtumassa

THE ENERGY EVENT OF FINLAND

23.-25.10.2018, Tampere

Vähäkankaantie 66

84100 YLIVIESKA

Puh. 044 257 2502

UUSI TEHOLUOKKA

150 kW

650 kW 2500-3000 kW

Reijo 0400 740 067, Pentti 0400 565 897

Kari 040 935 9611


18

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Yrityksen omia vakiotuotteita

ovat mm. Raiva-raivausveitset,

kuokat,

lanat, maito- ja peräkärryt,

puutarhakalusteet, jäätuurat ja

-lastat sekä latuhöylät.

”Asiakkaille toimitetut tilaustuotteet

muodostavat suurimman

osan yrityksemme liikevaihdosta.

Meillä on useita satoja

asiakkaita ympäri Suomea:

esimerkiksi rauta- ja maatalouskaupat,

moottorisahaliikkeet sekä

erilaiset urakoitsijat. Asiakkaat

arvostavat Finnraivan ammattitaitoa,

tasokkaita tuotteita

ja nopeita toimituksia”,

Matti Malinen on

metsätelojen kehitystyön

uranuurtajia

Finnraiva Oy tunnetaan

Finnraiva Oy

monipuolinen metalliyritys on myös

metsäkoneiden telojen kehittäjä

Matti Malisen 1995 perustama Finnraiva

Oy on Kuhmossa toimiva metallialan yritys,

jonka toimintaan kuuluvat erilaiset mittatilaustyönä

tehdyt metallituotteet, kuten

telojen osat, nosturitelineet, erilaiset teräsrakenteet

ja erikoisperävaunut, joiden

osuus toiminnassa on tosin viime vuosina

vähentänyt. Finnraiva Oy korjaa myös erilaisia

tuotteita, kuten hydraulisylintereitä.

metsäkoneiden telojen osien

kehittäjänä. Matti Malinen on

metsätelojen ja telastojen kehitystyön

uranuurtajia koko Suomessa.

Hän on kehittänyt niitä

asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden

mukaisesti. Yritys on tehnyt

samoista osista myös kantavia

puskukoneiden teloja.

”Telojen osat valmistetaan

niin, että mittaamme koneiden

akselivälit ja rengaskoot ja valmistamme

osat niiden mukaisesti.

Niitä on tähän saakka

käytetty Ponssen ja John Deeren

valmistamissa koneissa”,

kertoo Matti Malinen.

Finnraiva on kehittänyt puskukoneidentelalappuihin

perustuvan

ratkaisun, jolla telat

saadaan toimimaan kunnolla

myös ympärivuotisessa käytössä.

”Asiakasyrityksemme ovat

kertoneet, että valmistamillamme

puskukoneidentelalapuilla

saavutetaan erittäin hyvä pito

vaativissakin olosuhteissa.

Ajokoneiden teloilla pääsee

ylös jyrkätkin mäet kesällä ja

talvella. Telat toimivat myös

sekä märän että kuivan lumen

olosuhteissa.”

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

Finnraiva Oy tunnetaan metsäkoneiden telojen osien kehittäjänä. Matti Malinen on metsätelojen ja telastojen kehitystyön uranuurtajia koko Suomessa.

Finnraiva on kehittänyt puskukoneiden telalappuihin perustuvan ratkaisun, jolla telat saadaan toimimaan kunnolla myös ympärivuotisessa käytössä.

Kantavuutta ja

kustannustehokkuutta

Puskukoneiden telalaput

muuttavat perinteisen telan erilaiseksi.

Lapuilla varustettu tela

ei mene maata myöten kuten

perinteinen tela. Tämä merkitsee

parantunutta kantavuutta,

eikä maan pinta rikkoudu samalla

tavoin.

”Telalappuja käytettäessä

korjuuketjun tehokkuus paranee.

Suuremmat ajonopeudet,

pienemmät vastukset ja pienempi

polttoaineen kulutus tuovat

huomattavia aika- ja kustannussäästöjä

urakoitsijoille”, kertoo

Matti Malinen.

Toimivat ja kestävät

ratkaisut

”Jokaisessa telaraudassa on

liukueste, joten telojen ei tarvitse

olla liian tiukalla. Kehittämämme

ratkaisut ovat kestäneet

työmailla hyvin.”

Telojen ja lappujen väliin on

epäilty kertyvän lunta, mikä voi

aiheuttaa telojen ylikiristymisen

ja telirakenteiden mahdollisen

vaurioitumisen.

”Käytännössä näin ei tapahdu.

Olemme ratkaisseet mahdollisen

ongelman telojen sisäpuolisilla

pitopaloilla, jolloin

teloja ei tarvitse pitää kireällä ja

huolia ei esiinny.

Valmistamme telat ovat

yleensä metrin leveitä. Kaikki

telamme valmistetaan aina

konekohtaisesti ja tarvittaessa

teemme muitakin leveyksiä.

Teemme kaikenlaisia telankorjauksia

ja kauttamme on

saatavilla erilaiset telankorjausosat.”

Lisätietoja: www.finnraiva.fi

Finnraivan telalapuista

hyviä kokemuksia työmailla

Kuhmolainen Traktoriurakointi

Tomi Piirainen

on käyttänyt Finnraiva

Oy:n telalappuja viime keväästä

lähtien Komatsun 855.1

kuormatraktorissa.

”Finnraivan ratkaisulla saadaan

aikaan kantavat telat, jotka

sopivat erittäin hyvin esimerkiksi

suomaastoon ja muihin

vaativiin olosuhteisiin kesäajan

puunkorjuussa. Metrin levyiset

laput lisäävät kantavuutta

ja tuovat tehoa puunkorjuuseen.

Kone kipusi jyrkkiäkin rinteitä

eikä pito lipsunut yhtään. Yritykselleni

tämä oli kannattava

investointi, josta on ollut paljon

hyötyä. Oletan, että telalaput

toimivat myös talviolosuhteissa.

Näin ovat muut urakoitsijat

kertoneet”, kertoo Tomi

Piirainen.

Traktoriurakointi Tomi Piirainen

on erikoistunut erikoiskohteiden

puunkorjuuseen ja

kesämökkiympäristöjen puiden

kaatoon.

”Konekantaan kuuluun metsätraktori,

raivuri ja moottorisahoja.

Sivutyönä teen myös

maatalouskoneiden ja autojen

korjauksia.”

Tomi Piirainen suosittelee

urakoitsijoille Finnraivan telalappuja.

”Aloitin traktoriurakoinnin

2012 ja olen käyttänyt Finnraivan

kaluston korjauspalveluja.

Telalappujen käytöstä minulla

on yksinomaan hyviä kokemuksia.”

– Sopii kesä ja talvikäyttöön

– Valmistettu puskukoneiden telalapuista

– Korkeat sivuohjaimet

– Telarautojen sisäpuolella liukuesteet

– Leveys 1000 mm

– Kantavuus 60–70 % suurempi

kuin joillakin talviteloilla

– Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii

myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy

www.finnraiva.fi

Matti Malinen

0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme

Kuhmolainen Traktoriurakointi Tomi Piirainen on käyttänyt Finnraiva Oy:n telalappuja viime keväästä lähtien

Komatsun 855.1 kuormatraktorissa. Kokemukset ovat olleet erinomaiset. Finnraivan ratkaisulla saadaan

aikaan kantavat telat, jotka sopivat erittäin hyvin esimerkiksi suomaastoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin

kesäajan puunkorjuussa.


Valmistamme

puimurin

pöytävaunuja.

Kaikki merkit / mallit.

TARMON TERÄS OY

www.tarmonteras.fi

0400 910 696

MAA- JA METSÄTALOUS 19

Puumarkkinoilla tulossa ennätysvuosi,

kuusisahatavaramarkkinaa hämmentää hyönteistuhot

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tuoreen

kansantalousennusteen mukaan Suomen

talouden noususuhdanne jatkuu edelleen

ensi vuonna, vaikkakin hidastuen.

Pahin uhka maailmantaloudelle

tulee Kiinan ja

Yhdysvaltojen kauppakiistasta,

joka on yhä kärjistymässä.

Kauppakiista on laajentunut

koskemaan myös puupohjaisia

tuotteita, mikä saattaa heikentää

suomalaisten metsäteollisuustuotteiden

kysyntää sekä

Kiinassa että USA:ssa.

Massa-, kartonki- ja paperiteollisuuden

markkinatilanne

on säilynyt ennallaan. Vientimäärät

ja -hinnat Suomesta

ovat kasvaneet viime vuodesta,

ja toimialan kannattavuus on

säilynyt erinomaisena. Sahatavaran

vienti sen sijaan supistui

ensimmäisen vuosipuoliskon

aikana kokonaisuudessaan neljä

prosenttia edellisvuodesta. Lankun

vienti Suomesta Kiinaan on

kuluvana vuonna tippunut kolmanneksen

vuodesta 2017 varastojen

kasvun vuoksi. Mäntysahatavaran

markkinanäkymä

on tällä hetkellä selvästi kuusta

suotuisampi. Mäntysahatavaran

keskimääräinen vientihinta

oli tammi-kesäkuussa 14 prosenttia

viime vuotta korkeampi,

vientimäärä on kasvanut kolme

prosenttia.

Kuusisahatavaran markkinanäkymää

lähitulevaisuudessa

eniten heikentää erittäin

laajat kirjanpainajatuhot Keski-

Euroopassa ja Ruotsissa. Hyönteistenvaurioittamaa

kuusitukkia

on tulossa markkinoille nykyisten

arvioiden mukaan yli 20

miljoonaa kuutiometriä. Tämä

Palo- ja ympäristöviranomaishyväksytyt

polttoainesäiliöt

yli 25-vuoden kokemuksella!

• Farmari-/valuma-altaallinen

• Konetankkaus

• Lämmitys/kuivurisäiliöt

• Myös tankkauspumput

kauttamme

lisää kuusisahatavaran ylitarjontaa

ja kohdistaa sekä kuusisahatavaran

että kuusitukin hintaan

laskupainetta hyvin laajalla

alueella. Ruotsalaisilla sahatavaran

tuottajilla on myös heikko

kruunu puolellaan.

Leimikon kilpailutus ja

katkonnan valvonta

varmistavat puukaupan

onnistumisen

Kotimaan puumarkkinanäkymä

jatkuu edelleen myönteisenä.

Kotimaisen puun käyttöä

lisääviä investointeja suunnitellaan

hyvin runsaasti. Metsänhoitoyhdistysten

arvion mukaan

kaikille puutavaralajeille

on kysyntää. Syyskuun puoliväliin

mennessä yksityismetsistä

oli myyty puuta 17 prosenttia

enemmän puuta kuin viime

vuonna. Yksityismetsien markkinahakkuita

on tehty yli kymmenen

prosenttia viime vuotta

enemmän. Tuoreen Metsätutkakyselyn

perusteella parantunut

puun hintataso sekä kasvanut

www.fuelcont.fi • 050 521 0979

kysyntä ovat näkyneet ja näkyvät

metsänomistajien puun

myyntiaikomuksissa. Metsätutkan

perusteella metsänomistajat

odottavat myös kuitupuun hintatason

vahvistuvan ensi vuoden

aikana tämän syksyn hintatasoon

verrattuna.

Energiapuun markkinatilanne,

muun muassa päästöoikeuden

hinnan noustua, näyttää

myös suotuisammalta kuin pitkään

aikaan. Puumarkkinat ovat

entisestään kansainvälistyneet,

puun tuonti Suomeen ja samanaikaisesti

vienti Suomesta ovat

molemmat tämän vuoden aikana

kasvaneet. Puun hinnat ovat

Itämeren altaan alueella ovat sekä

tukin että kuidun osalta kehittyneet

yhdensuuntaisesti.

Jokaisen puukaupan onnistumisessa

kilpailutus ja katkonnan

valvonta ovat avainasemassa.

Keskimääräisessä leimikossa

katkonnasta johtuvat erot eri

ostajien välillä voivat olla tuhansia

euroja. Näiden lisäksi

ajantasaisella ja luotettavalla

Metsään-starttipäivä auttaa

metsänomistajaa alkumetreillä

Metsäkeskuksen Metsään-starttipäiviin

osallistuu vuosittain noin 500 tuoretta

metsänomistajaa eri paikkakunnilla. Seuraavat

starttipäivät järjestetään ensi vuoden

tammi-helmikuussa.

Metsään-starttipäivässä

käydään läpi metsänomistamisen

perusteita,

metsäisiä termejä, tutustutaan

metsänomistajan oikeuksiin

ja velvollisuuksiin,

pohditaan metsänomistamisen

tavoitteita sekä tutustutaan metsän

kiertokulkuun, metsänhoitoon,

puukauppaan sekä metsäverotukseen.

Hyvä alku

metsänomistukselle

Metsänomistamisen perusasioihin

perehdyttänyt Metsään-starttipäivä

järjestettiin

syyskuussa kaikkiaan kahdeksalla

paikkakunnalla. Seinäjoella

koulutukseen osallistui

kymmenen uutta metsänomistajaa.

Lähes kaikki olivat perineet,

saaneet lahjaksi tai ostaneet

metsää hiljattain ja tunnustivat

olevansa noviiseja metsäasioissa.

- Tämä oli hyvä päivä ja hyvä

peruspaketti, kaikkiaan hyödyllinen

päivä. Aiemmin olen

saanut yksittäisiä tietoja metsäasioista

mutta täällä hahmottui

kokonaisuus. Metsänhoito on

pitkäjänteistä, sukupolvien yli

ulottuvaa työtä ja että hoitotyöt

ovat kannattavia pitkällä aikavälillä,

totesi Riika Isola, yksi

päivän osallistujista.

Uudet metsänomistajat kaipaavat

yleisimmin tietoa etenkin

niistä metsänhoitotöistä, jotka

ovat omassa metsässä ajankohtaisia.

Lisäksi puukauppa ja

verotus ovat asioita, jotka mietityttävät.

- Metsäasiat ovat tavallisia,

opittavissa olevia asioita.

On selvää, että metsäasiat ovat

vieraita, jos niiden kanssa ei ole

aiemmin ollut tekemisissä. Silti

vieraita sanoja tai termejä ei

kannata säikähtää. Kysymällä

voi oppia lisää ja päästä eteenpäin

metsäasioissa, rohkaisee

Suomen metsäkeskuksen metsänomistajapalvelujen

asiantuntija

Kaisa Laitinen.

Metsään-starttipäivä on hyvä johdanto

metsänomistamiseen ja

metsäomaisuuden hoitoon liittyviin

asioihin. Kuva: Mari Oja

Syventävää tietoa

on tarjolla

Metsään-peruskurssilla

Metsään-starttipäivä on hyvä

johdanto metsänomistamiseen

ja metsäomaisuuden hoitoon

liittyviin asioihin. Tarkemmin

keskeisimpiin asioihin perehdytään

Metsään-peruskurssilla.

Koulutus sisältää viisi

arki-iltaisin pidettävää luentoa

sekä opintoretken. Peruskurssi

järjestetään myös verkko-luentoina

30.10 alkaen.

Metsään-starttipäivä järjestetään

seuraavan kerran tammihelmikuun

vaihteessa.

Tarkempaa tietoa Metsäänkoulutuksista

ja muusta koulutustarjonnasta

löytyy tapahtumakalenterista.

Tehokkuutta ja tuottavuutta viljelyyn

Kirkkaat, auringonvalossa luettavat neliväriset

kosketusnäytöt ja tarkat satelliittivastaanottimet

• Ajouraopastimet • Automaattiohjaus • Ruiskun ohjaus

• Vesien hallinta • Pellon muotoilu

Kokonaisvaltaiset ratkaisut

maatalouteen:

www.topgeo.fi

Sarkatie 3-5,

01720 Vantaa

Puh. 09-534 033

puumarkkinatiedolla on keskeinen

merkitys Suomen puumarkkinoiden

toimivuudelle.

Puukauppaa miettivien metsänomistajien

kannattaa aina

tarkistaa paikallinen puun

kysyntä- ja hintatilanne oman

alueen metsänhoitoyhdistyksestä.

Heiltä löytyy kaikissa

puumarkkinatilanteissa ajantasaisin,

monipuolisin ja tarkin

puukauppatieto. Lisäksi tilastoimattomat

hinta- ja määrälisät

sekä kirjavat puutavaralajien

hinnoittelukäytännöt ovat

yleisiä, ja ne heikentävät julkisten

hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Taimikot hoitoon

Syksyllä kannattaa myös

tehdä taimikoiden varhaishoitoa

sekä nuoren metsän hoitotöitä.

Metsätalouden kannattavuuden

näkökulmasta molempien

työt pitää tehdä ajallaan.

Molempiin työlajeihin on myös

hyvin runsaasti Kemera-rahaa

käytettävissä, mitä ei kannata

jättää hyödyntämättä.

www.mtk.fi

Sähköinen ohjauspyörä

AES-25


20

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Riveria metsäala Valtimon koulutusyksikkö kouluttaa

uusia ja työssä olevia metsäkonealan ammattilaisia

Uusi oikeiden metsäkoneiden ja puutavara-auton

ympärille rakennettu oppimisympäristö

on pitkään odotettu lisä metsäopetuksen

mittavalle ja tasoltaan erinomaiselle

virtuaalisimulaattoriympäristölle. Koulutuspäällikkö

Mikko Saarimaa hehkuttaa uuden

simulaattorikentän avajaisten alla uuden

harjoituskentän mahdollisuuksia.

-Ei pelkästään opetukseen

vaan myös tutkimukseen

ja tuotekehitykseen.

-Tällä yksi simulaattorikentän

suunnittelijoista

tarkoittaa kentän monipuolisia

mahdollisuuksia niin perusopetuksessa

virtuaali- ja todellisen

hakkuutyömaan välissä, kokeneiden

metsäkoneenkuljettajien

osaamisen kartoittamisessa ja

uusien työmallien opastuksessa

kuin myös koneiden ja työmallinen

testaamiseen niin laitevalmistajille

kuin myös tutkimuslaitoksille,

Mikko Saarimaa

toteaa.

Työmenetelmämies Ville

Riveria Valtimon koulutusyksikön

kokenut lehtori ja ME-

KUPRO simulaattorihankkeen

hankkeen vetäjä Ville Ovaskainen

on hurahtanut metsäkonetyön

opetukseen, työelämän kehittämiseen

ja opetuksen kehittämiseen.

Voisiko olla innostuneempaa

ääntä, kun Ville aloittaa

selvittämään EU:n ja Pohjois-Karjalan

maakuntaliiton

rahoittaman hankkeen avulla

rakennetun simulaattorikentän

käytännön sovelluksia.

Ville aloittaa työmenetelmistä,

jotka ovat tulleet hänelle

tutuiksi niin tutkimuksen kuin

kokeneiden kuljettajien profilointi-

ja koulutustyöstä. -Nyt

ensimmäistä kertaa opiskelijat

saavat oikeilla koneilla työskennellessään

välitöntä ja objektiivista

palautetta osaamisestaan

välittömästi, Ville toteaa ja jatkaa:-

Palautteen ainoa heikoin

lenkki, ihminen, on voitu vapauttaa

työn oppimisen kannalta

tärkeimpään tehtävään, ohjaukseen

ja koneen mittaamien tulosten

läpikäyntiin opiskelijan

kanssa.

Ville Ovaskainen valottaa

yrittäjien kiinnostuksen heräämistä

työmallikoulutuksia kohtaan.

-Työmalleja on aina ollut ja

tulee olemaan. Toiset sopivat

Tule opiskelemaan metsäalan

ammatteihin valtimolle!

Metsäkoneenkuljettaja

Lisätietoja: jyrki.vaisanen@riveria.fi, p. 050 567 1896

Metsäkoneasentaja

Lisätietoja: ossi.reis@riveria.fi, p. 050 364 1116

Puutavara-autonkuljettaja

Lisätietoja: kimmo.huusko@riveria.fi, p. 050 383 8954

Kaivinkoneenkuljettaja

Lisätietoja: paavo.kiiskinen@riveria.fi, p. 050 577 7503

Koulutukset alkavat 8.1.2019. Hae koulutukseen

ajalla 5.–23.11.2018: koulutuskalenteri.fi

Katso metsäalan koulutustarjonta: koneopit.fi

Uusi simulaattorikenttä

ja suunnitellut harjoitteet

kenttäsimullaattoreilla

tuo odotetun lisän

Riverian metsäkonealan

opetukseen.

Voit kysyä lisää: Tommi Anttonen, p. 050 547 1008 tai

hakuneuvonta@riveria.fi tai 013 244 3000

tietynlaisiin kohteisiin paremmin

kuin toiset, mutta tutkimalla

on voitu selvittää parhaita taloudellisen

lopputuloksen antavia

työmalleja. Niiden riittävä

hyödyntäminen mahdollistaa

työntuottavuuden ja taloudellisen

tuloksen paranemisen ilman

työntekijään kohdistuvaa

lisäpainetta työn vauhdista. Oikeilla

työmalleilla voidaan jopa

työn teon nopeutta hidastaa ja

kuitenkin samalla lisätä tuottavuutta

tai vähentää kustannuksia

ja parantaa työergonomiaa.

Kaikki positiivisia asioita yrittäjän

ja kuljettajan kannalta,

Ovaskainen korostaa.

Kannattaako yhdenmukaisten

mallien koulutus? Kyllä,

koska se helpottaa niin opiskelijan

kuin opettajan työtä. On

helppo opiskella selkeät ja perustellut

työmallit. Käytännössä

jokainen kuljettaja ja metsäkoneyhdistelmä

hiovat perusmalleista

itselleen sopivat oman

työskentelytavan. Kun tavoite

ergonominen ja tuottava työ

on mielessä oman työn kehittäminen

työn perusteet tuntevalle

opiskelijalle tai kokeneelle kuljettajalle

on jokapäiväistä. Kuljettajien

ja opiskelijoiden tarinointi

kääntyy usein oman työn

kehittämiseen.

-Meidän opettajien tehtävä

on antaa riittävät perusteet

ja kipinä työn kehittämiseen ja

luonto hoitaa loput, Ovaskainen

toteaa.

Opetuksen ja työmenetelmien

kehittäminen on ollut pitkä

ja jatkuva prosessi Riveria Valtimon

koulutusyksikössä. Iso

merkitys työmallien kehittämisessä

on ollut tutkimuslaitoksilla

mm. Tampereen teknillinen

yliopisto, Itä-Suomen yliopisto,

Luke, Metsäteho ja useat kone

ja laitevalmistajat. Nyt valmistuvalla

simulaattorikentällä on

Keslan puutavaranosturi, johon

voidaan vaihtaa erityyppisiä

hallintalaitteita koulutustarpeen

mukaan. John Deeren

toimittavat 1110 G simulaattorit

on varustettu sähkömoottoreilla

John Deere on tuonut Riverian

uusiin kenttäsimulaattoreihin

omaa osaamistaan

virtuaalisimulaattoreista

ja kuljettajan työn

mittaamisesta.

Uusissa kenttäsimulaattoreissa

on hyvät ja realistiset

opiskeluolosuhteet.

ympäristöystävällisyyden, hoidon

helppouden ja energian tarkan

mitattavuuden vuoksi.

Energiatehokas puunkorjuu

on useiden huulilla nykyään.

Valtimon koulutusyksikkö on

pitkäjänteisellä työllä vastannut

omalta osaltaan työn ja opetuksen

kehittämisen vaatimuksiin.

Sen on osoittanut laaja mielenkiinto

Valtimon toteuttamia kuljettajien

profilointeja ja työmallikoulutuksia

kohtaan. Valtimon

opettajat ovat käyneet eri puolilla

Suomea tekemässä kuljettajaprofilointeja

ja työmallikoulutuksia.

Valveutuneita yrittäjiä

kiinnostaa työn kehittäminen ja

tuottavuuden lisääminen. He

ovat panostaneet kuljettajien

koulutuksiin.

-Ammattikuljettajien koulutus

opettaa ja kehittää opettajaa

kuin myös koko oppilaitosta.

Lisääntyneestä osaamisesta

pääsevät osallisiksi myös perusopiskelijat

kuin myös heidän tulevat

työnantajansakin. Kehittäminen

on jatkuvaa, eikä se lopu

tavoitteiden saavuttamiseen.

Jokainen uusi tieto, teknologia

tai haaste asettaa meidät uudelleen

lähtöruutuun, Ville Ovaskainen

toteaa.

-Tästä esimerkkinä on kokeneiden

kuljettajien profiloinnissa

ja koulutuksissa esiin noussut

tarve helpon ja ymmärrettävän

dokumentoinnin tarve. Asia

ratkesi nopeasti työelämälle

suunnitellun ja sittemmin opetuskäyttöön

räätälöidyn dokumentointiin

tarkoitetun Workseed-ohjelman

käyttöönotolla

koulutuksissa. Kuljettajat ottivat

sujuvasti käyttöönsä helppokäyttöisen

ohjelman osaksi

omaa kehittymisprosessia,

Ovaskainen selvittää.

Mikko Saarimaa, joka on

seurannut hyvin läheltä Villen

vetämää metsäkoneenkuljettajien

osaamisen kehittämiseen

tähtäävän hankkeen edistymistä

toteaa: - Yksin olisimme oppilaitos,

yhdessä eri toimijoiden

ja hyviin hankkeisiin uskovien

rahoittajien ja yhteistyötahojen

kanssa olemme aina askeleen

edellä ja voimme hyvillä

mielin kutsua itseämme kehittämiskeskukseksi.

RIVERIA.FI


MAA- JA METSÄTALOUS 21

Metsätaloudella

meni hyvin vuonna 2017

Yksityismetsien liiketulos nousi 126 euroon

hehtaarilta eli lähes 17 prosenttia korkeammaksi

kuin kymmenen edeltäneen vuoden

keskiarvo. Puuntuotannon sijoitustuotto

nousi yli kuuteen prosenttiin.

Yksityismetsätalouden

liiketulos nousi

126 euroon hehtaarilta,

koska hakkuut

yksityismetsistä lisääntyivät ja

pystykauppahinnat paranivat

sekä investoinnit vähenivät.

Tulos oli kaikkiaan 1 682 miljoonaa

euroa, ja kasvua edellisvuodesta

oli seitsemän prosenttia,

kun rahanarvon muutos

tehtiin elinkustannusindeksillä.

Kymmenen edeltäneen vuoden

keskiarvo ylitettiin 17 prosentilla,

vaikka huippuvuodesta

2007 jäätiin selvästi jälkeen,

kertoo Luonnonvarakeskus.

Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden

liiketulos oli

keskimäärin 165 euroa hehtaarilta.

Paras tulos oli Kanta-Hämeessä,

245 euroa hehtaarilta.

Pohjois-Suomessa eli

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun

ja Lapin maakunnissa tulos oli

keskimäärin 49 euroa hehtaarilta.

Etelä-Suomessa tulos parani

kuusi prosenttia puunmyyntitulojen

lisääntymisen takia.

Pohjois-Suomessa nousu oli

yli 16 prosenttia. Siellä tuloksen

nousuun vaikuttivat myös

puuntuotannon investointien

lasku ja tukien lisääntyminen.

Yksityismetsien liiketulos

lasketaan vähentämällä kantorahatuloista

ja tuista puuntuotannon

investoinnit ja arvioidut

hallinto- ynnä muut

kulut.

Kantohintojen nousu

paransi puuntuotannon

sijoitustuottoa

Puuntuotannon sijoitustuotto

oli 6,4 prosenttia vuonna 2017.

Edellisen kerran kantohintojen

nousu vaikutti tuottoon selvästi

positiivisesti vuonna 2010 vuoden

2009 syöksyn korjausliikkeessä.

Nyt kantohintojen vaikutus

tuottoon oli 2,1 prosenttiyksikköä.

Puunmyyntitulot

vaikuttivat sijoitustuottoon selvästi

eniten, 4,0 prosenttiyksikköä.

Puuston nettokasvu lisäsi

tuottoa 0,8 prosenttiyksikköä

ja valtion tuet 0,1 prosenttiyksikköä.

Tuottoa vähensivät

puuntuotannon kokonaiskustannukset

0,7 prosenttiyksiköllä.

Edeltäneeseen kymmenvuotiskauteen

verrattuna tuotto oli

3,9 prosenttiyksikköä suurempi.

Tässä laskelmassa puun hintojen

muutos vaikuttaa pystykauppahintojen

ja metsien puumäärien

perusteella laskettuun

omaisuuden arvoon. Hintojen

vaihtelu on heitellyt kokonaistuottoa

vuosien varrella enimmillään

noin 25 prosenttiyksikköä

ylös ja parikymmentä alas.

Pystykauppahintojen ja

puuston tilavuuden perusteella

laskettu yksityismetsien arvo

oli 45,5 miljardia euroa vuonna

2017.

Lisätietoja:

Luonnonvarakeskus

www.luke.fi

Valio lahjoittaa Jyväskylän

ammattikorkeakoululle 50 000 euroa

Valio ja sen omistajaosuuskunnat lahjoittavat viidelle suomalaiselle

ammattikorkeakoululle yhteensä 250 000 euroa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

on yksi lahjoituksen saajista 50 000 euron osuudella.

Lahjoituksella Valio

haluaa varmistaa, että

Suomesta löytyy

jatkossakin eri alojen

ammattilaisia elintarvikkeiden

tuotantoon, tuotekehitykseen ja

kaupallistamiseen. Jyväskylän

ammattikorkeakoulusta valmistuu

esimerkiksi agrologeja,

joista moni tekee valmistuttuaan

töitä maitotilayrittäjinä tai

muissa maatalouden palveluissa

ja teollisuudessa. Valiolla on

tehtaat Jyväskylässä ja Äänekoskella.

— Keski-Suomi on todella

tärkeä maidontuottajamaakunta,

ja haluamme tukea maatalous-

ja ruoka-alan koulutusta

alueella. Meille erityisen tärkeä

on Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Tarvaalan biotalousinstituutti.

Myös Valion Jyväskyläntehtaalla

ja Keski-Suomen jakelukeskuksessa

on töissä monia

ammattikorkeakoulusta valmistuneita,

esimerkiksi logistiikkaja

kunnossapitoinsinöörejä, kertoo

Osuuskunta Maitosuomen

toimitusjohtaja Reima Luomala

Jyväskylän alueen merkityksestä

Valiolle.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun

ohella lahjoituksen saavat

Seinäjoen ja Hämeen ammattikorkeakoulut

sekä Savonia ja

Metropolia.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

aloitti varainhankintakampanjan

helmikuussa. Lahjoittajat

ovat mukana kehittämässä

Keski-Suomen ja koko

maan kilpailukykyä. Lahjoitus

on sijoitus: varainhankinnan

avulla JAMK pystyy ottamaan

vahvoja uusia askeleita parempana

osaamisen tuottajana ja kehittämisen

kumppanina.

Ammattikorkeakoululle tehdyt

lahjoitukset käytetään koulutuksen

kehittämiseen ja tulevaisuuden

työelämän tarpeisiin. Yli

10 000 euron lahjoitukset voidaan

kohdentaa suoraan tietylle

koulutusalalle. Valtio on varannut

vastinrahoitukseen yhteensä

24 miljoonaa euroa. Vastinraha

jaetaan ammattikorkeakouluille

kerättyjen varojen suhteessa.

Tämä vastinraha rahastoidaan

ja sen mahdollisia sijoitustuottoja

voidaan kohdentaa korkeakoulun

kehittämiseen.

0400 781 762

AdBlue ammattilaisilta ammattilaisilta

AdBlue ammattilaisilta

AdBlue ammattilaisilta TRAKTOREITA!

Valtra, John Deere, New Holland,

Massey Ferguson, Case IH

Pumput, Laitteistot,

Kontit omaan käyttöön / Myyntivarustuksella

Sisä- Pumput, tai ulkokäyttöön

Laitteistot,

Kontit omaan käyttöön / Myyntivarustuksella

Sisä- tai ulkokäyttöön

Ostetaan

nelivetotraktoreita

vm. 2002–2013, 1997-2016, 70-200 70–200 hv,

alle 4000 6000 h ajettuja.

Käteisellä, lunastamme

myös loppuvelan.

Rami Ojanen 040 712 9413,

rami.ojanen@ikh.fi

Pumput, Laitteistot,

Pumput, Laitteistot,

Kontit omaan käyttöön / Myyntivarustuksella

FINTANK Oy Lillåkerintie 65, 02490 Pikkala • info@fintank.fi • puh.0400-642532 • www.fintank.fi

Kontit omaan käyttöön / Myyntivarustuksella Sisä- tai ulkokäyttöön

Sisä- FINTANK tai ulkokäyttöön

Oy Lillåkerintie 65, 02490 Pikkala • info@fintank.fi • puh.0400-642532 • www.fintank.fi

Kauhajoki

Keskustie 26, 61850 KAUHAJOKI as

Puh. 0201 323 232*

myymala@ikh.fi

Vi betjänar också på svenska!

(vard.) Tel. 0201 323 291*

Avoinna: ma-pe 8-17, la 9-14 www.ikh.fi

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

FINTANK Oy Lillåkerintie 65, 02490 Pikkala • info@fintank.fi • puh.0400-642532 • www.fintank.fi

0 Pikkala • info@fintank.fi • puh.0400-642532 • www.fintank.fi


22

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Sade ei vaikuttanut tuloksiin

eikä tunnelmaan.

Jännitys kisoissa säilyi

tiiviinä loppuun saakka. Upeiden

kannustusjoukkojen edessä

kilpailijat ylsivät hienoihin

EXTREME

Lisää tunnelmia ja

loppuaikoja:

STRENGTH

VREDESTEIN TRAXIONXXL

VREDESTEIN TRAXIONXXL

PARASTA PITOA TRAKTORIIN NYT JÄRKIHINNALLA!

Suomen

EXTREME

STRENGTH

Tehdaskunnostetut

Tehdaskunnostetut

AGCO AGCO AGCO POWER AGCO POWER

moottorit ja ja komponentit

moottorit ja komponentit

Alkuperäiset

sekä

ja laadukkaat

sekä edustajiemme kautta.

tuotteet

kautta.

eri

käyttökohteisiin OEM-asiakkaidemme

Alkuperäiset

sekä

ja

edustajiemme

laadukkaat tuotteet

kautta.

eri

AGCO POWER OY

020 786 3600 | www.agcopower.com

moottorit ja komponentit

Tehdaskunnostetut

AGCO POWER

EXTREME

moottorit ja komponentit

STRENGTH

TREME Tehdaskunnostetut

AGCO POWER

RENGTH

moottorit ja komponentit

Tehdaskunnostetut

AGCO POWER

ottorit ja komponentit

Suomen parhaat puunkuormaajat 2018:

Jonna Matikainen ja Pekka Villman

FinnMetkossa 31.8 käydyn Puunkuormauksen

Suomen mestaruuskilpailun miesten

sarjan voitti Pekka Villman Viitasaarelta

ajalla 6:51. Naisten mestaruuden vei Jonna

Matikainen Mäntyharjulta ajalla 8:53.

suorituksiin.

Loppuottelua edelsi 26

karsintakilpailua, joihin osallistui

996 osanottajaa eri puolilta

Suomea. Alkukilpailutulosten

perusteella naisten finaaliin

pääsi kuusi parasta. Miesten

loppuotteluun saapui viisi lääninsä

mestaria ja viisi aikojen

perusteella valittua.

LOPPUKILPAILUN

PARHAAT OLIVAT:

PARASTA PITOA TRAKTORIIN NYT JÄRKIHINNALLA!

VRP-MÄKELÄ OY

Naiset:

1. sija: Jonna Matikainen,

Mäntyharju, loppuaika 8:53

2. sija: Sarah Lindahl,

Turku, loppuaika 10:18

3. sija: Maija Pohjankivi,

Noormarkku, loppuaika 11:44

Miehet:

1. sija: Pekka Villman,

Viitasaari, loppuaika 6:51

2. sija: Kai Siren,

Pornainen, loppuaika 6:55

3. sija: Jari Sarajärvi,

Kuusamo, loppuaika 7:02

Alkukilpailujen perusteella

ratkottiin veteraanisarjan

voittajaksi Auvo

Rautiainen Enosta.

Kilpailukiertueen pääjärjestäjiä

olivat Hiab, Volvo

Trucks ja Suomen Kuljetus

ja Logistiikka SKAL

ry yhteistyökumppaneinaan

Kraaz Oy, Alucar,

A-Vakuutus, Metsäalan

Kuljetusyrittäjät, Trailcon,

Rexroth, Jyki, Teboil,

Tamtron, SKF, OP, Ilmarinen

ja Michelin.

www.facebook.com/

puunkuormaajamestari

nallinen edunvalvon-

STRENGTH

tajärjestö,

Kuljetus ja Logistiikka

SKAL ry:n jäsenyh-

VRP-MÄKELÄ OY

EXTREME

VANNE- JA RENGASPALVELU EURAJOKI, PUH. 02 868 3000

VANNE- JA RENGASPALVELU EURAJOKI, PUH. 02 868 3000

METSÄALAN

KULJETUSYRITTÄJÄT RY

on raakapuutavaraa

EXTREME

kuljettavien yrittäjien

ja yritysten valtakun-

distys.

STRENGTH

AGCO AGCO POWER POWER OY OY

020 786 0203600 786 3600 | | www.agcopower.com

Alkuperäiset ja laadukkaat tuotteet eri

käyttökohteisiin OEM-asiakkaidemme

AGCO POWER OY

020 786 3600 | www.agcopower.com

sekä edustajiemme kautta.

Naisten sarjan voittajat Jonna Matikainen (kesk.), Sarah Lindahl (vas.) ja Maija

Pohjankivi (oik.)

Miesten sarjan voittajat Pekka Villman (kesk.), Kai Siren (vas.) ja Jari Sarajärvi

(oik.)

Alkuperäiset ja laadukkaat tuotteet eri

käyttökohteisiin OEM-asiakkaidemme

sekä edustajiemme kautta.

Alkuperäiset Alkuperäiset ja laadukkaat ja laadukkaat tuotteet tuotteet eri eri

käyttökohteisiin OEM-asiakkaidemme

AGCO POWER OY

käyttökohteisiin OEM-asiakkaidemme

020 786 3600 | www.agcopower.com

sekä edustajiemme kautta.


MAA- JA METSÄTALOUS 23

Konetyöalojen ammattilaisten koulutusta

on edistettävä, ei vaikeutettava

Ammatilliseen koulutukseen tehty uudistus

vaikeutti pienyritysvaltaisten alojen

asemaa kilpailtaessa tulevista ammattitekijöistä.

Lakiin jääneet, työpaikoilla järjestettävää

ammatillista koulutusta koskevat

valuviat on korjattava, vaatii Koneyrittäjien

puheenjohtaja Markku Suominen.

Ammatillisesta koulutuksesta

annettuun lakiin

jäi vakavia puutteita,

jotka koskevat työssä oppimisen

toteuttamista pienyritysja

pääomavaltaisilla koulutusaloilla.

Eri toimialojen erityispiirteet

unohdettiin ja laissa

ajauduttiin koneyritysalojen

kannalta jopa aiempaa mallia

jäykempään ja vaihtoehdottomampaan

tilanteeseen.

Koulutussopimusta ja työpaikkaohjaajaa

koskevissa määräyksissä

ei tunnistettu riittävästi

pienyritys- ja pääomavaltaisia

toimialoja taikka työpaikan erityispiirteitä.

Esimerkiksi pienissä

maarakennus- ja metsäalojen

yrityksissä liiketoimintaa harjoitetaan

liikkuvalla kalustolla

vaihtelevissa työmaaoloissa.

Näillä aloilla työpaikat ovat

käytännössä yksinomaan pienissä

yrityksissä, joissa ei ole

omasta takaa riittävien työpaikkaoppimisen

vaatimia taloudellisia

eikä henkilöresursseja. Tarvitaan

paljon ohjausta työpaikalla

tapahtuvan oppimisen aikana,

jotta perustutkinnon suorittaneelle

asetettu tavoite hänen

suoriutumisestaan ammatin perustehtävistä

itsenäisesti ja niissä

tyypillisesti edellytettävällä

joutuisuudella saavutetaan.

Arvioimme jo tämän tuoreen

lain valmisteluvaiheessa, että

työpaikalla tapahtuva koulutus

ei toteudu sellaisenaan maarakennus-

ja metsäkonealoilla.

Niin oppilaitokset (alle kuin 25tm) koneyrittäjien

kertovat, että juuri

tämä pelko on nyt realisoitunut.

joka sallii koulutuskorvauksen

• Kuormausnosturin maksamisen • tarkastus Kuormausnosturin koulutussopimustenkin

(alle yhteydessä 25tm) erityisaloilla

tarkastus

• Motoketjujen teroituspalvelu

tai • erityisestä Motoketjujen syystä. teroituspalvelu

• Hydrauliikkaletkuasennelmat

• Hydrauliikkaletkuasennelmat

Laki ei salli työpaikalla tapahtuvan

koulutuksen mene-

Lisätietoja:

ja -tarvikkeet ja -tarvikkeet

tyksien korvaamista yritykselle

millään lailla. Tästä syystä Markku Suominen

puheenjohtaja

yritykset eivät pysty oppimis-

puh. 0440 794 977

paikkaa opiskelijalle tarjoamaan.

Käytännössä tämä karsii

myös nuorten ammatinvalintavaihtoehtoja.

- Valitsevatko nuoret alan,

joka kyllä pystyisi tarjoamaan

osaajille työpaikkoja, mutta ei

pysty tarjoamaan ammattiin

valmistumisen edellyttämää

työpaikalla tapahtuvaa koulutusta,

kysyy Koneyrittäjien puheenjohtaja

Markku Suominen.

Työpaikoilla tapahtuvan

koulutuksen järjestämisestä pitää

voida maksaa asiallinen korvaus

sen mahdollistavalle työnantajalle.

Lakia on muutettava

tuoreeltaan ja luoda järjestelmä,

Pietiläntie 11, 42100 JÄMSÄ Puh. 040 544 8221 Avoinna: ma–pe 7.00–16.30

Pietiläntie 11, 42100 JÄMSÄ Puh. 040 544 8221 Avoinna: ma–pe 7.00–16.30

toimitusjohtaja

Matti Peltola

puh. 040 900 9412

KONEYRITTÄJIEN LIITTO on

2 500:n energia-, maarakennus-

ja metsäkonealan koneyrittäjän

edunvalvonta- ja työmarkkinajärjestö.

ROTTNE • Kuormausnosturin metsäkoneiden tarkastus huollot

(alle 25tm)

• Motoketjujen teroituspalvelu

• Kuormausnosturin tarkastus (alle 25tm)

• Hydrauliikkaletkuasennelmat

• Motoketjujen ja -tarvikkeet teroituspalvelu

Meiltä • Hydrauliikkaletkuasennelmat nyt ROTTNE metsäkoneiden ja -tarvikkeet huollot

Meiltä nyt ROTTNE

Meiltä nyt ROTTNE metsäkoneiden huollot

Pietiläntie 11, 42100 JÄMSÄ Puh. 040 544 8221 Avoinna: ma–pe 7.00–16.30

Meiltä nyt ROTTNE mets

• Kuormausnosturin tarkastus

Ilmastointilaitteiden

Ilmastointilaitteiden

KORJAUKSET,

KORJAUKSET,

(alle 25tm)

HUOLLOT HUOLLOT HUOLLOT JA JA JA

• Motoketjujen teroituspalvelu TÄYTÖT TÄYTÖT TÄYTÖT

myös henkilöautoihin.

• Hydrauliikkaletkuasennelmat

myös myös henkilöautoihin.

ja -tarvikkeet

Pietiläntie 11, 42100 JÄMSÄ Puh. 040 544 8221 Avoinna: ma–pe 7.00–16.30

Pietiläntie 11, 42100 JÄMSÄ Puh. 040 544 8221

Avoinna: ma–pe 7.00–16.30

OSTETAAN KÄTEISELLÄ

Hyväkuntoisia

käytettyjä traktoreita.

Myös vaihto!

P. 0500 234 310

Tarjoa

rohkeasti!

DEEREN varaosat

suoraan hyllystä

- JD puimurien osat edullisesti.

- Suodattimet tarjoushinnoin.

Konehuolto T. Laukkanen Oy

0500 226 028, 02 4875 965

www.konehuoltolaukkanen.fi

TYÖKONEIDEN LASIT

ja muovisäiliöiden korjaukset

• Metsäkoneiden ja traktoreiden tuuli- ja sivulasit

mallin tai mittojen mukaan iskunkestävästä

polykarbonaatista.

• Muovisten säiliöiden esim. bensatankkien korjaukset.

• Mönkijöiden pohjapanssarit ja moottorikelkkojen

liukuosat liukkaasta ja kestävästä polyeteenistä.

Kuukuja 8 A, 33420 TAMPERE (Teivon Yrityspuisto)

Puh. 03-364 1255 • myynti@muovityosto.fi

www.muovityosto.fi

SAARIJÄRVELTÄ!

Maatalouskoneiden

maahantuontia

TYÖKALUT

VARAOSAT

• Hydrauliikkapalvelut

Kupulantie 2

43100 Saarijärvi

(ent. Karppisen

Huonekaluliike)

- Atlant perävaunut

- Puskuvaunut 2-3 aksilaiset

- 2-3 aksilaiset kippikärryt

- Kantavuudet 20-30 tonnia

- Keräävät pyöröpaalikärryt

12-30 paalia

- Myös traktorit,

kaivinkoneet ym.

Katso videot nettisivuilta!

varaosat:

045 -132 2928

AVOINNA arkisin 8-17, lauantaisin 10-14, su sulj.

P. 0500 245 062

www.konehoppula.fi

www.marincons.fi | 040 832 8069


24

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

MaatalousKonemessut 15.–17.11.2018, Messukeskus, Helsinki

Suomen suurin jo heti ensimmäisellä kerralla

Koneiden lisäksi MaatalousKonemessuilla

esitellään

kasvinviljely- ja

karjatilojen muutkin keskeiset

tuotantopanokset ja palvelut.

Mukana ovat kaikki tärkeimmät

alan toimijat. Edustettuna ovat

rehuteollisuus sekä lannoitteet,

siemenet, kasvinsuojeluaineet,

rakennukset ja tarvikkeet. Messujen

käytössä on yli 25 000 m2

osastotilaa. Näytteilleasettajia

on reilusti yli 200.

– Saimme tehtyä tapahtumasta

hyvin kattavan ja Suomen

suurimman jo ensimmäisellä

kerralla. Se oli positiivinen

yllätys, jonka Messukeskuksen

isot tilat ovat mahdollistaneet.

Suomalaiselle maanviljelijälle

näyttely esittelee esimerkiksi yli

95 % konekaupan volyymistä.

Suomessa on oma konekanta,

ja tässä näyttelyssä suomalaiset

erityispiirteet on laajasti

huomioitu, kertoo konseptikehittäjä

Leo Potkonen Messukeskuksesta.

Laaja kattaus maaja

metsätalousalan

ammattilaisille

Messujen ohjelma on runsas

ja monipuolinen. Ohjelmakartta

on nähtävissä tapahtuman

verkkosivuilla osoitteessa maatalouskonemessut.fi.

Sivustolla

kävijän kannattaa myös osallistua

siellä käynnissä oleviin kilpailuihin.

Ohjelman teemoja ovat säiden

ääri-ilmiöiden vaikutus viljelyyn,

Suomen viljelymarkkinat

ja niiden kannattavuus sekä

maatalouden näkymät Itämeren

Ensimmäiset MaatalousKonemessut ovat 15.–17.11.2018

Messukeskuksessa Helsingissä. Tulossa on maatalousalan

kaikkien aikojen suurin sisätapahtuma Suomessa. MaatalousKonemessut

järjestää Messukeskus, ja järjestäjäkumppaneita

ovat AGCO Suomi, Agritek, Hankkija, Lantmännen

Agro, NHK-keskus ja Turun Konekeskus.

ympäristössä. Lisäksi messuilla

on esillä paikkatiedon hyödyntäminen

viljelyssä. Ohjelman

laadun ja kiinnostavuuden takaa

ProAgria Etelä-Suomen

ammattitaitoinen väki verkostoineen.

Myös järjestäjäkumppanit

tarjoavat nähtävää ja koettavaa.

MaatalousKonemessujen

avajaiset ovat torstaina 15.11.

Avajaisten yhteydessä julkistetaan

uuden AGRI-INNO-palkinnon

saaja. Kyseessä on Suomen

Messusäätiön rahoittama

maataloustoimialalle suunnattu

palkinto, joka on suuruudeltaan

5000 euroa. Palkinto jaetaan

sellaiselle taholle, joka on

kehittänyt maatalouteen positiivista

imagoa tuovan ja kansainvälisestikin

potentiaalisen tuotteen

tai innovaation.

Yhdistä elämyksiä

messumatkaasi

Messuilla on erityisen mukavaa

käydä suuremmalla porukalla.

Kauempaa saapuville ryhmille

messujärjestäjä on paketoinut

kätevän ratkaisun: heille

on varattu erittäin edullisia

edestakaisia bussikuljetuksia

Messukeskukseen. Varaamalla

ryhmämatkan Messukeskuksen

kautta kuljetuksen hinta on jopa

50 % edullisempi kuin normaalin

tilausajon. Pakettiin sisältyy

bussikuljetukset ja liput

30 hengelle.

Ryhmämatkan tilaaminen

käy helposti MaatalousKonemessujen

sivuilta. Messubussi

hakee matkalaiset kotipihalta,

tuo turvallisesti messuille ja vie

takaisin kotiin messuvierailun

jälkeen. Matkan kesto on etäisyydestä

riippuen yhden päivän

tai kaksi päivää. Busseja on rajallinen

määrä, joten matkaa

suunnittelevien ryhmien kannattaa

tehdä varaus mahdollisimman

pian.

– Järjestämämme edestakainen

kuljetus yhden päivän aikana

Messukeskukseen maksaa

kävijälle edullisimmillaan

Konseptikehittäjä Leo Potkonen

maalaismaisemissa.

10 euroa. Toinen vaihtoehto

ryhmän käyttöön on bussi kahdeksi

päiväksi halvimmillaan

20 eurolla per nuppi. Kuljetusten

myötä kävijöiden on mahdollista

yhdistää messumatkaan

muita elämyksiä. Voi käydä ostoksilla,

nauttia pääkaupungin

kulttuuritarjonnasta tai käydä

urheilutapahtumissa. Tai jos

on enemmän aikaa, niin voi piipahtaa

vaikka Tallinnassa. Nettisivuillemme

on kerätty nähtävyyksiä

sekä messupäivien

muita tapahtumia, Leo Potkonen

suosittelee.

Edullisia ryhmälippuja MaatalousKonemessuille

on saatavana

myös ilman kuljetusta. Tilattaessa

kerralla vähintään 30

lippua on yksittäisen lipun hinta

ainoastaan 10 euroa kappale.

Yksittäin ostettuna liput maksavat

netistä 18 euroa kappale ja

ovelta 20 euroa kappale. Messukeskus

on vaivattomasti saavutettavissa

myös julkisilla kulkuvälineillä.

Esimerkiksi junalla

pääsee aivan Messukeskuksen

kupeeseen Pasilan asemalle.

Suuren tapahtuman on

oltava kansainvälinen

Suomi kilpailee isoista messutapahtumista

kansainvälisesti.

Merkittävien messujen

järjestäminen tulevaisuudessa

voi vaikeutua, jos näyttää siltä,

että hyviä messutapahtumia

ei onnistuta täällä järjestämään.

– Suuri osa päämiehistä ja

jälleenmyyjistä on kansainvälisessä

omistuksessa, ja ihmisten

kynnys matkustaa maailmalle

on laskenut. Pärjätäkseen

tässä kilpailussa suomalaisten

messujen pitää olla Euroopan

kärkitasoa. Oli tärkeää

löytää paikka, johon kaikki isot

toimijat mahtuvat yhtä aikaa ja

jonne on helppo tulla kaikkialta

Suomesta. Tavoittelemme myös

merkittävää määrää kansainvälisiä

kävijöitä. Monet näytteilleasettajat

päämiehineen innostuivat

mahdollisuudesta, koska

samassa näyttelyssä he pystyvät

nyt kattamaan sekä kotialueen

markkinat että lähialueiden kansainväliset

kävijät, Leo Potkonen

mainitsee.

Kotisivut:

maatalouskonemessut.fi

SUOMEN SUURIN

ALAN SISÄTAPAHTUMA:

15.–17.11.2018 Messukeskus Helsinki

Yli 95 % osuus maatalouskoneiden

kaupan volyymista

Yli 200 yrityksen tuotteet

ja palvelut sisä- sekä

ulko-osastoilla

Nurmi-, vilja- ja karjatalouden

koneet ja laitteet laajasti

Eläinten ruokinta, muut

karjatalouden tuotantopanokset

ja rakentaminen

Kasvinviljelyn tuotantopanokset

ja viljakauppa

Ulko-alueiden hoidon ja

urakoinnin koneet ja laitteet

Metsätalouden koneet,

laitteet ja palvelut

Lue lisää tapahtumasta, rekisteröidy

ja osta lippu: maatalouskonemessut.fi

Avoinna: to–la klo 9–17. Liput edullisemmin ennakkoon! Kun ostat liput viimeistään 14.11., saat sen hintaan 18 €/3 päivää.

Tapahtuman aikaan ja ovelta: 20 €/3 päivää. Alle 16-v veloituksetta huoltajan mukana.

TULOSSA JOUKOLLA? Tilaa kauttamme edullinen bussimatka ja ryhmäliput messuille yli 30 hengen joukolle.

Tarkemmat tiedot löydät: maatalouskonemessut.fi

Järjestäjäkumppanit: Acco Suomi, Agritek, Hankkija, Lantmännen Agro, NHK-Keskus, Turun Konekeskus


MAA- JA METSÄTALOUS 25

BISNES+ on maatilan

johtamisen uusi innovaatio

Maatilayritysten johtaminen saa uuden ulottuvuuden innovatiivisessa sähköisessä palvelussa

Bisnes+:ssa, joka on kehitetty asiakkaiden toiveista. Bisnes+ on avattu osoitteessa www.

bisnesplus.fi kaikille maitotiloille omana näkymänään. Palvelun taustalla on ProAgrian, Faban

ja Mtech Digital Solutions Oy:n laaja yhteistyö ja tilan tietojen ja tulosten yhdistäminen.

Bisnes+ on kehitetty viljelijöiden

toiveesta saada palvelu, joka

kokoaa kaiken tilan toimintaan

oleellisesti liittyvän tiedon yhteen hyvin

jäsenneltyyn sähköiseen näkymään.

Maatilayrityksissä syntyy runsaasti esimerkiksi

tuotantoon, talouteen, johtamiseen

ja investointeihin liittyvää tietoa,

joka tallentuu eri ohjelmiin ja dokumentteihin.

- Bisnes+ tukee tilan johtamista, toiminnan

kehittämistä ja tulosten seurantaa.

Se kokoaa maatilan johtamisen yhteen

paikkaan. Siinä on tilan tärkeimmät

ja olennaisimman tiedot ja tulokset

koottuna yhteen visuaaliseen näkymään.

Ajantasainen tieto tuotannosta ja

taloudesta on aina saatavilla ja vertailtavissa

muiden tuloksiin nyt entistä helpommin,

kertoo Bisnes+ Oy:n toimitusjohtaja

Kirsi Vidman-Hakola.

Tärkeimmät tulokset

ja mittarit samassa

näkymässä

Bisnes+:ssa tila voi määritellä itselleen

seurattavat tulokset ja tärkeimmät

mittarit johtamisen tueksi. Bisnes+

kokoaa tarvittavat tiedot yhteen

tilan omaan näkymään ja ne ovat aina

ajantasalla ja käytettävissä ajasta, paikasta

ja laitteesta riippumatta. Kertakirjautumisella

käyttäjä saa koottuna

tarvitsemansa tiedot ja tulokset eri ohjelmista

ja pystyy kätevästi siirtymään

ohjelmiin tekemään muutoksia suunnitelmiin.

Bisnes+:ssa yrittäjä näkee omat

tietonsa ja vertailut omiin ryhmiinsä.

Dokumentit samassa

paikassa

Bisnes+:n pilotoineet kuusi maitotilaa

arvioivat palvelun helppokäyttöiseksi

ja helpoksi tavaksi hyödyntää tietoa

johtamisessa. Yksi toivotuimmista ominaisuuksista

on dokumenttien, suunnitelmien

ja asiakirjojen tallennus ja käsittely

samassa ja tietoturvallisessa paikassa,

josta ne ovat nopeasti löydettävissä

ja käytettävissä esimerkiksi maataloustukien

valvonnassa.

Asiantuntijat ja alan

verkosto aina lähellä

Tiedon analysoinnissa, tavoitteiden

asettamisessa ja seurannassa auttavat

ProAgrian ja Faban asiantuntijat, jotka

ovat helposti löydettävissä ja tavoitettavissa

Bisnes+:ssa.

Bisnes+:n nyt julkistettava kokonaisuus

on käyttäjille maksuton. Palveluun

ja tietosisältöihin voi jatkossa ostaa tarvitsemiaan

maksullisia lisäominaisuuksia

ja sisältöjä.

- Tavoitteena on rakentaa Bisnes+:sta

biotalouden ekosysteemi ja saada mukaan

laajasti alan toimijoita tuottamaan

viljelijälle hyödyllistä tietoa, sanoo Vidman-Hakola.

Bisnes+:n teknisestä kehittämisestä

vastaa Mtech Digital Solutions

Oy.

Tutustu Bisnes+:aan:

www.bisnesplus.fi

Uudenlaista puupohjaista

tekstiilikuitua tuottavan teollisen

koelaitoksen Äänekoskelle

Metsä Groupin innovaatioyhtiö

Metsä Spring Oy ja japanilainen

Itochu Corporation perustavat yhteisyrityksen,

joka investoi noin 40

miljoonaa euroa Äänekoskelle rakennettavaan

tekstiilikuitua valmistavaan

teolliseen koelaitokseen. Business

Finland osallistuu hankkeen

rahoitukseen tuotekehityslainalla.

Puupohjaista tekstiilikuitua tuottava

koelaitos sijoittuu Äänekoskelle

Metsä Groupin biotuotetehtaan

yhteyteen. Vuosikapasiteetiltaan

500 tonnin laitoksen rakentaminen

alkaa lokakuussa 2018, ja sen

tuotannon arvioidaan käynnistyvän

vuoden 2019 lopussa. Ulkopuolisena

suunnittelukumppanina toimii

Sweco.

”Laitoksella ja sen puitteissa

tehtävällä demonstraatiohankkeella

pyritään osoittamaan uuden, ympäristöystävällisen

tekstiilikuitujen

valmistusmenetelmän tekninen toimivuus.

Testitulosten perusteella

arvioidaan teknisiä ja taloudellisia

edellytyksiä rakentaa seuraavassa

vaiheessa selvästi suurempi tekstiilikuitutehdas

Suomeen. Laitoksen

valmistumisesta alkavan 2–3-vuotisen

koevaiheen aikana selvitetään

myös uudenlaisen kuidun kiinnostavuus

markkinoilla”, kertoo Metsä

Springin toimitusjohtaja Niklas

von Weymarn.

Koelaitoksessa käytettävä tekstiilikuitukonsepti

on suoraliuotusmenetelmä,

joka hyödyntää täysin

uutta, sellua liuottavaa yhdistettä.

Raaka-aineena käytetään Metsä

Groupin valmistamaa ei-kuivattua

paperisellua. Uusi menetelmä

on nykyisiä tekstiilikuidun tuotantovaihtoehtoja

ympäristöystävällisempi.

Menetelmää on kehitetty

vuodesta 2009 alkaen useissa

eri kehityshankkeissa, joissa ovat

Metsä Groupin lisäksi olleet mukana

mm. Aalto-yliopisto, Helsingin

yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus

VTT Oy sekä saksalainen

tutkimuslaitos TITK. Metsä Groupin

oma aktiivinen kehitystyö alkoi

vuonna 2012.

Tekstiilikuitujen koelaitos on

toukokuussa 2018 perustetun Metsä

Springin ensimmäinen sijoitus.

Metsä Spring sijoittaa pääomia

uusiin hankkeisiin yhdessä kumppaneidensa

kanssa tavoitteenaan

kestävään metsäpohjaiseen biotalouteen

ja kiertotalouteen liittyvien

uusien liiketoimintojen tunnistaminen

ja kehittäminen.

Voitonjuhlaa MM Ajotaitokilpailuissa

Suomelle maailmanmestaruus monessa eri sarjassa

31. MM Ajotaitokilpailut käytiin Belgian Gentissä 28.-30.9.2018. Joka

toinen vuosi järjestettävät kilpailut keräsivät yli 140 osallistujaa, jotka

edustivat 14 eri maata. Rahtarit ry lähetti kilpailuun Suomen virallisen

edustusjoukkueen, joka oli valittu SM Ajotaito 2016 ja 2017 -tulosten perusteella.

Joukkueessa oli 18 kilpailijaa sisältäen neljä hallitsevaa maailmanmestaria

puolustamassa paikkaansa.

Kilpailussa raskaan liikenteen ammattikuljettajat

suorittivat tarkkuutta ja huolellisuutta

vaativia tehtäviä. Ajotaitoradalla oli

useita mittaustehtäviä, joissa kuljettajan tuli

pysäyttää ajoneuvo oikealle etäisyydelle

esimerkiksi takaesteestä tai sivulinjasta.

Radalla nähtiin myös mm. korkeuden ja leveyden

arvioinnit, joissa kuljettaja määritti

nämä mitat siten, että mahtuisi ajamallaan

ajoneuvolla kulkemaan niistä. Radan lisäksi

kuljettajat suorittivat kirjallisen kokeen.

Ajotaitoradalla paremmuudesta kilpailtiin

kuudessa sarjassa: kuorma-auto, linjaauto,

puoliperävaunu, täysperävaunu, nuoret

sekä pakettiauto. Lisäksi järjestettiin erillinen

taloudellisen ajon kilpailu.

Kolme kultaa, hopea, pronssi,

joukkuemestaruudet ja kokonaiskilpailun

totaalinen voitto

Rahtarit ry:n joukkue menestyi erinomaisesti.

Joukkue voitti kolmesta sarjasta kultaa

sekä yhdestä hopean ja pronssin. Lisäksi

RAHTARIT RY on perustettu 11.3.1973 ulkomaanliikenteen

kuljettajien aloitteesta. Kuluvana vuonna vietämme

yhdistyksen 45-vuotisjuhlavuotta. Toiminta on täysin epäpoliittista

ja ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan yhdistävänä, kouluttavana,

auttavana sekä virkistävänä tahona kaikkien kuljetusalalla

toimivien kesken. Jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 29 275

kattaen niin kuljettajia, yrittäjiä kuin alasta muutoin kiinnostuneita

henkilöitä ympäri Suomen.

www.rahtarit.fi

joukkue pokkasi kolme sarjakohtaista joukkuekultaa

ja myös kokonaisjoukkuekilpailun

kultasijan. Lisäksi Rahtarit ry:n puheenjohtajalla

Timo Kimalla oli koko kilpailun

paras tulos.

Suomen palkintosijat:

A-sarja / kuorma-auto

– joukkuekisan 1. sija

2. Harry Winqvist, Vantaa

3. Petri Haikara, Raahe

B-sarja / linja-auto – joukkuekisan 1. sija

D-sarja / täysperävaunu

– joukkuekisan 1. sija

1. Tero Sikkara, Askola

E-sarja / nuoret

1. Roope Juutilainen, Vantaa

F-sarja / pakettiauto

1. Timo Kima, Porvoo

Kokonaiskilpailu / joukkueet: 1. sija

Kokonaiskilpailu / henkilökohtainen:

1. sija Timo Kima

Voittotunnelmia

Täysperävaunusarjan tuore maailmanmestari

Tero Sikkara fiilistelee:

– Kun vuonna -98 menin silloiselle työnantajalleni

töihin, kertoi hän harrastavansa

raskaan kaluston ajotaitokilpailuja. Kun hän

mainitsi voittaneensa maailmanmestaruuden

muutama vuosi aiemmin, saatoin vain

ajatella, että wau – olisi hienoa olla joskus

yhtä taitava. Nyt tasan 20 harjoitteluvuoden

jälkeen sain kunnian kiivetä tuolle korkeimmalle

korokkeelle noutamaan ensin henkilökohtaisen

voittopokaalin, ja hetken päästä

uudelleen täysperävaunujoukkueena noudimme

mestaruuspokaalin.

Nuorten sarjan tuore maailmanmestari

on 18-vuotias Roope Juutilainen, jolla

on vakuuttava voittoputki päällä: keväällä

hän voitti Taitaja-kilpailun, loppukesästä

SM Ajotaitokilpailut ja nyt vielä maailmanmestaruuden.

Nuori mies erottuu edukseen

myös monella muulla saralla – eikä näistä

vähäisimpiä ole terveelliset elämäntavat ja

reipas yrittäjyys.

Pakettiautosarjassa kilpaili Rahtarit ry:n

puheenjohtaja Timo Kima voittaen koko sarjan

ja tehden lisäksi vielä koko kilpailun

parhaan henkilökohtaisen tuloksen.

HYDRAULIIKAN LISÄPUMPPU

i-Power

Lisää tuottoa traktorin

ulkopuoliseen hydrauliikkaan.

Helppo ja edullinen ratkaisu.

Nopeutta ja tehoa esim., maatilakuormaimiin,

halkomakoneisiin,

lietepumppuihin, harjalaitteisiin, ym.

laitteisiin joissa jatkuva öljynkierto.

Soita 0500 234 061

www.i-power.fi

Suomen joukkue ylävasemmalta: Petri Haikara, Timo Sulin, Jukka Haanpää,

Petri Pohjoiskoski, Sami Leppänen, Matti Komonen, Jouni Jaakola-

Siimes, Tero Sikkara, Timo Kima, Harry Winqvist, Jaakko Punkero, Jouni

Siekkinen, Jyrki Korpelainen, Vesa Rahkola, Roope Juutilainen, Ville

Alanen, Pentti Havi, Sami Hakala, joukkueenjohtaja Hanna Haanpää,

joukkueen huoltaja sekä kilpailujuryn jäsen Anna-Kaisa Lehtinen ja toiminnanjohtaja

Suvi Puntti.

PETKUS VILJANLAJITTELIJAT

BAS

Baltik Agro Service

• Myynti • Huolto • Varaosat

www.petkus.fi • Puh. 040 519 1756

info@petkus.fi

Tervetuloa

osastollemme

C 242

Finsor Oy:

Uuden värilajittelijan esittely.


26

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

UUSI TOIMIPISTEEMME

ON AVATTU

JYVÄSKYLÄSSÄ!

Valttorin tiloissa

Kuormaajantie 15, 40320 Jyväskylä

Jukotech Oy

Jyväskylässä

sinua palvelee

Jorma Venäläinen

050 47 555 47

Hyvä palvelu tärkeä arvo

Meillä hyvä ja mutkaton palvelu on keskeinen

arvo. Meillä pitää olla helppo asioida.

Toimialamme pyörii perinteiden ja perusasioiden

äärellä joten myös luotettavuus ja

rehellisyys kuuluu näkyä toiminnassa. Hyvää

palvelua ovat myös riittävä ja ajantasainen

oma osaaminen sekä oikein mitoitettu valikoima.

Kyllä näissä haasteita riittää, koneet

ja laitteet uudistuvat jatkuvasti ja myös

muut maanviljelyn tarpeet muuttuvat, tehtävämme

on pysyä ajan hermoilla.

Jyväs-maatalous on Jyväskylässä toimiva yksityinen maatalouskauppa. Vuonna 2007 perustettu yritys toimii Jyväskylän Seppälässä.

Yritys tekee maatalouskauppaa Keski-Suomen alueella mutta esimerkiksi vaihtokoneita myydään ympäri Suomen.

MAANVILJELIJÄN JA KONEURAKOITSIJAN KUMPPANI!

Kaikkea maatalouteen

Lähtökohtaisesti tavoitteenamme on toimia

vähän joka saralla, kertoo Jarkko Huuskonen

Jyväs-maataloudesta. Toimitamme tiloille

muun muassa siemenet, lannoitteet, polttoja

voiteluaineet, paalaustarvikkeet ja teemme

viljakauppaa. Traktoreiden ja työkoneiden

varaosakauppaan olemme panostaneet

viime vuosina ja saaneet siihen kasvua. Työkonekauppa

on merkittävä osa myynnistä.

Valikoimaa on kehitetty siten että tarjottavaa

löytyy kasvavassa määrin myös metsäalan

ja kiinteistöhuollon tarpeisiin.

Haluttu kumppani

Tämän hetkisiin tavarantoimittaja verkostoihin

voi olla tyytyväinen. Yhteistyö Agritekin

kanssa mahdollistaa meille muun

muassa Case IH ja New Holland alkuperäisvaraosamyynnin

sekä Kverneland laitemyynnin.

Turun konekeskus maahantuo koneita

ja laitteita laajasti kuten esim. Sami ja

Snowek- lumityö ja kiinteistönhoitokoneita.

Yksityinen ja kotimainen toimija kiinnostaa

maahantuojia ehkä eri tavalla kuin ennen,

Huuskonen toteaa.

Uutuuksia syksyllä

Syksyn aikana saamme myyntiimme uuden

Wieska-lumilingon. Linko pohjautuu vanhaan

Näppä-linkoon, joka tunnettiin kestävyydestään

ja hyvistä nuoskalumi ominaisuuksistaan.

Myös tarvike ja varaosapuolelle

saamme syksyn aikana uutta myytävää. Syksyllä

koneagrian jälkeen järjestämme konepäivät

jolloin esitellään monipuolisesti

ajankohtaista konekalustoa. Jyväs-Maatalous

henkilökuntineen toivottaa kaikki tervetulleeksi

tutustumaan ja kaupoille!


MAA- JA METSÄTALOUS 27

Jukotech Oy / Konepalvelu

Kuivajääpuhallus on tehokas menetelmä

myös kustannuksiltaan

Jukotech Oy / Konepalvelu on vuonna 1984 perustettu erilaisten nostokalustojen

myyntiin ja huoltoon erikoistunut yritys, jonka toimialue käsittää koko itäisen

Suomen. Yhtiö edustaa Avant-pienkuormaajia, Leguan-henkilönostimia,

Hyundain pyörä- ja kaivinkoneita sekä Merlon kurottajia. Yrityksellä on henkilönostimien

vuositarkastusluvat ja vahva pohja kalustohankinnan konsulttina.

Tekniikan kehittyessä on hyvä kuunnella myös puolueetonta osapuolta.

eli hiilidioksidijääpuhallus

soveltuu vaativiin

–Kuivajää

puhdistustarpeisiin, mm.

teollisuudessa. Kauttamme saa sekä

kuivajääpuhallukset että kuivajääpuhalluslaitteistot.

Toimitamme myös

kuivajäätä. Toteutimme hetki sitten

ison sähkövoimalan hiilijohdetankojen

puhdistuksen. Kun aiemmin yhden

hiilijohdetangon puhdistukseen

on mennyt puoli päivää, nyt se saatiin

tehtyä 10 sekunnissa. Kuivajääpuhdistusta

on käytetty aiemmin enemmänkin

puupintojen puhdistukseen, nyt veimme

ajatuksen vähän pidemmälle, Jukotech

Oy:n Kari Autio toteaa.

Erityisen pehmeät tai helposti rikkoutuvat

pinnat eivät Aution mukaan

sovellu kuivajääpuhallukseen, koska

menetelmä on verrattavissa teholtaan

hiekkapuhaltamiseen. Kuivajäästä voidaan

tehdä herkempiä pintoja varten

kuivalunta, jolloin se ei ole niin raaka

menetelmä.

– Teollisuuspuolella kuivajääpuhallusta

voidaan käyttää hyvin monenlaisissa

eri kohteissa. Olemme puhdistaneet

mm. maalinjakoauton, asfalttikoneen,

seuraavaksi menemme puhdistamaan

VR:n junia, sähköautoja, sähkötrukkeja,

sähköAvanteja, oikeastaan

vain taivas on rajana.

Kuivajääpuhdistuksessa on

vähemmän työvaiheita

– Kuivajääpuhdistuksessa on vähemmän

työvaiheita, siinä ei tarvita

alkusuojausta, myöskään puhdistettavia

komponentteja ei tarvitse irroittaa.

Kuivajääpuhallus on myös ympäristöystävällinen

menetelmä, paineilma

ja jää yhdessä hoitavat puhdistuksen.

Lisäksi Kuivajääpuhalluksen etuihin

kuuluu sen nopeus ja hintatehokkuus.

Se on myös hyvä menetelmä puhdistaa

esimerkiksi maalijälkiä lasipinnoilta.

Joka päivä tulee uusia ideoita, mihin

kuivajääpuhallusta voidaan käyttään.

Saksassa esimerkiksi autojen sisätilat

pestään kuivajäällä, Autio toteaa.

Aution kuivajääpuhalluslaitteisto

kulkee Ford Custom -pakettiautossa.

– Toki kompressori tulee vielä erikseen,

jos sellainen tarvitaan perään

vedettäväksi. Laitteiston koko riippuu

kohteesta, mitä ollaan tekemässä

– pienimmät kuivajääpuhalluskoneet

painavat 20 kiloa ja isoimmat 85 kiloa.

Teemme kuivajääpuhalluksia koko

Suomen alueella.

Kuivajäällä voidaan puhdistaa

sähkökoneet ja -laitteet

– Olemme yksi merkittävä Avanthuoltopiste.

Kun Avant lanseerasi erityisesti

maatalouden käyttöön suunnatut

sähkömallinsa, E6 ja E5, tuli niiden

puhdistaminen ajankohtaiseksi. Kuivajääpuhalluksella

voidaan puhdistaa

myös sähkökoneita tehokkaasti ja ennen

kaikkea turvallisesti.

Autio kertoo, että Jukotech Oy /

Konepalvelu myy ja vuokraa kuivajääpuhdistuslaitteistoja,

mutta myös

urakoi niillä.

– Kuivajääpuhdistuksen tarve on

todella suuri liikkuvassa kalustossa ja

teollisuudessa. Teemme myös itse kuivajäätä,

joten voimme lähteä liikkeelle

hyvin nopeallakin aikataululla. Menetelmässä

käytetään kuivajäätä, joka

valmistetaan nestemäisestä hiilidioksidista.

Pystymme valmistamaan sitä 40

kiloa tunnissa. Keskivaikeissa puhdistuskohteissa

jään kulutus on noin 30-

40 kiloa /tunti. Isommissa kohteissa,

isommat jääerät tilataan alihankkijalta,

jolloin tilattu kuivajää odottaa puhdistajia

kohteessa.

Kuivajää haihtuu noin 3-4 päivässä

pois, joten sitä ei pystytä säilyttämään

pitkiä aikoja. Kuivajää tarvitsee säilyäkseen

vähintään -76 astetta. Puhdistuksen

jälkeen kuivajää haihtuu, koska

se muuttuu hiilidioksidikaasuksi. Menetelmässä

vältytään raskaalta loppusiivoukselta,

jotka ovat hiekka- ja soodapuhalluksen

suurimmat kulmakivet.

Kustannustehokkaat

Avant-sähkömallit E5 ja E6

– Oletan erityisesti uusien sukupolvien

arvostavan Avantin sähkömalleja,

jotka tulevat korvaamaan diesel- ja

nestekaasukonekantaa tulevaisuudessa.

Sähkökoneet ovat käyttäjä-, ympäristöystävällisempiä,

mutta samalla

ne ovat käyttökustannuksiltaan halvempia.

Sähkökoneisiin liittyvä epäily

on turhaa, koska sähkötrukeista on jo

vuosikymmenten kokemus ja ne ovat

toimineet hyvin. Hankintakustannuksiltaan

sähkökoneet ovat hiukan polttomoottorikoneita

kalliimpia, mutta ero

kapenee aika merkittävästi elinkaarikustannuksissa.

Polttomoottoritrukki

on huollettava 250-500 tunnin välein,

kun sähkötrukissa huoltoväli on ainakin

tuplasti pidempi ja silloinkin puhutaan

vain kevyestä rasvahuollosta,

Autio mainitsee.

Jopa kuuden tunnin

käyttöikä/lataus

– Vanhemmassa E5:ssa käyttöikä/

lataus on 2-3 tuntia, riippuen käyttötavasta.

Akun latausaika on 7 tuntia,

koska se perustuu vielä vanhaan lyijyakkuun.

Uudessa E6:ssa on puolestaan

5-6 tunnin käyttöikä ja nopeimmilla pikalatureilla

litiumakku saadaan tunnissa

täyteen. Litium-akun käyttöikä on

huomattavasti pidempi kuin itse koneen

käyttöikä, joten sitä voidaan hyödyntää

myös uudessa koneessa, mikäli

asiakas päättää tulevaisuudessa vaihtaa

uuteen litium -akku Avantiin. Tätä

kautta asiakas voi säästää merkittävästi

seuraavan koneen hankintakuluissa.

E5 ja E6 ovat 500- ja 600-sarjalaisten

Avantien sähköversioita. Kuskit

ovat olleet Aution mukaan todella

tyytyväisiä Avantin sähkömalleihin,

joita on mennyt paljon erityisesti

maatalouden käyttöön.

Yleisesti Avant -käyttäjät ovat olleet

tyytyväisiä koneiden luotettavuuteen.

Aution mukaan myös Avantin tarjoamat

jälkimarkkinointipalvelut ovat

markkinoiden parhaat.

Avant-koneiden vuokrausta ja

myyntiä myös Jyväskylässä

– Jyväskylässä, Valttorin tiloissa,

avattiin Avant Rentin yksi tukipisteistä,

kaikkiaan tukipisteitä on 13 ympäri

suomea. Toukokuussa julkaistu Avant

Rent on saanut hyvän vastaanoton Suomessa

ja olemme päässeet toimivaan

yhteistyöhön muiden vuokrapisteiden

kanssa. Jyväskylässä, Konepalvelun

uudessa myyntipisteessä, Avant kauppoja

hoitaa rautaisella ammattitaidolla

Jorma Venäläinen. Konekauppojen

kohderyhmämme on ensisijaisesti teollisuudessa.

Leguanin henkilönostimet

ovat myös kiinnostava kohde Keski-

Suomen markkinoille.

Nostinten vuositarkastus- ja

hankintakonsultointi-palvelut

– Teemme henkilönostinten vuositarkastuksia,

särötarkastuksia mm.

trukkien haarukoihin sekä trukkien

vuositarkastuksia. Myymme ja vuokraamme

trukkeja sekä konsultoimme

myös trukkihankinnoissa.

Autio on ollut toimialan palveluksessa

jo 27 vuotta ja töitä on tehty

14-vuotiaasta lähtien.

– Hankintakonsultointi nostaa koko

ajan suosiotaan. En tiedä onko syynä

se, että yrityksissä ja päättäjissä on tapahtumassa

sukupolvenvaihdos. Tilalle

tulee päteviä tekijöitä, mutta siihen

tehtävään ei ole kasvettu välttämättä

yrityksen sisällä, jolloin hankinnoissa

saatetaan tarvita asiantuntemusta.

Meidän konsultointipalveluita käyttävät

mm. isot metsäyritykset ja pienet

paikalliset rautakaupat. Kirjo on todella

laaja. Katsomme yhdessä asiakkaan

kanssa lukuja ja päätetään yhdessä, mikä

on juuri kyseiselle yritykselle sopiva

ratkaisu. Yksi asiakas, jonka piti

alunperin ostaa minulta kolme trukkia,

ostikin lopulta vain yhden trukin ja oli

todella tyytyväinen, kun saimme mukautettua

toiminnan kustannustehokkaasti

ja toimivasti vain yhdellä trukilla,

Autio toteaa.


28

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Korjaamme ammatitaidolla

karjatalouskoneet (Westfalia GEA),

sekä kaikki pienkoneet Keski-Suomen

sekä Savo-Karjalan alueella.

Konehuolto &

Maatilapalvelu RÄMÖ OY

Tuomaalantie 24, 41500 Hankasalmi as

045 359 6299 | 050 536 6166

jarnorm@gmail.com

Ympäristötuki ja luonnonhoito turvaavat

monimuotoisuutta yksityismetsissä

Suomalaiset metsänomistajat

suojelevat vuosittain tuhansia

hehtaareja metsää pysyvästi

tai määräaikaisilla sopimuksilla

METSO-ohjelman

kautta. Määräaikaisen suojelun

ympäristötuen valintakriteerien

tarkistus on pienentänyt

vuosittaisia suojelupintaaloja,

mutta kohteet ovat luontoarvoiltaan

aiempaa parempia.

Yksityismetsissä luonnon

monimuotoisuutta turvataan

myös erilaisilla luonnonhoitotöillä,

joilla voidaan palauttaa

muuttuneiden elinympäristöjen

luonnontilaa.

Suomen metsäkeskus on

sitoutunut METSO-suojeluohjelman

tavoitteisiin. Ohjelman

mukaan ympäristötukisopimuksilla

ja metsien

luonnonhoidolla tulisi turvata

monimuotoista luontoa yksityismetsissä

yhteensä 82 000

hehtaaria vuoteen 2025 mennessä.

Metsäkeskuksessa on seurattu

alueellista luonnonhoidon

toteutumista vuodesta

2016. Metsäkeskus on tehnyt

metsänomistajien kanssa yli 38

000 hehtaarille määräaikaisia

ympäristötukisopimuksia koko

maassa viime vuosikymmenen

aikana. Ympäristötukisopimuksia

on tehty viime vuosina

alueen metsäpinta-alaan

suhteutettuna eniten Pohjois-

Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa

ja Kanta-Hämeessä.

Ympäristötukea myönnetään

nykyisin ensisijaisesti

puustoisiin metsälain 10 §

erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin

sekä METSO-ohjelman

runsaslahopuustoisiin

ja reheviin elinympäristöihin.

Ympäristötuella on suojeltu

METSO-ohjelmassa eniten

kalliometsiä, pienvesien lähimetsiä

sekä vanhoja, runsaslahopuustoisia

kangasmetsiä.

Lisäksi Metsäkeskus on välittänyt

ELY-keskuksille yli 7000

HANKKIJA MYY,

ME HUOLLAMME!

- Traktori- ja maatalouskonehuolto

- traktoreiden varaosat ja

tarvikkeet (myös muut merkit)

- Pienkuormaajat

- Hydrauliikkapalvelu

- Webasto lämmittimet

asennettuna

- Ympäristö- ja kiinteistönhoitokoneet

- Voiteluaineet JD, Teboil ja Mobil

Metsien kulotuksella voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta. Palaneet

ja hiiltyneet puut tarjoavat elinympäristön erityiselle palolajistolle.

hehtaaria pysyvään suojeluun

sopivia kohteita.

Yksityismetsien suojeluun

ja luonnonhoitoon vaikuttavat

merkittävästi valtion rahoitus

ja henkilöresurssit, jotka ovat

vähentyneet METSO-ohjelman

käynnistymisen jälkeen.

Tänä vuonna ympäristötukisopimuksiin

ja luonnonhoitohankkeisiin

on käytettävissä

edellisvuosia paremmin varoja,

yhteensä 6 miljoonaa euroa.

- METSO-ohjelman yksityismetsien

suojelutavoite on

haastava. Metsänomistajien

myönteinen suhtautuminen

vapaaehtoiseen suojeluun ja

elinympäristöjen kunnostukseen

sekä koko metsäsektorin

yhteistyö ovat edellytyksinä,

että tavoitteet saavutetaan,

sanoo luonnonhoidon johtava

asiantuntija Riitta Raatikainen

Suomen metsäkeskuksesta.

Metsien kulotusta ja

lahopuun määrää

tulisi lisätä

Metsien ekologista kestävyyttä

voidaan tehokkaasti turvata

METSO-ohjelman avulla.

Erilaisilla hoito- ja kunnostustöillä

voidaan nopeuttaa metsätalouden

muuttamien elinympäristöjen

palautumista luonnontilaan.

Elinympäristöjen luonnonhoitoa

on tehty viime vuosikymmenen

aikana noin 4 700

hehtaarin alalla. Metsäkeskuksen

valmistelemissa luonnonhoitohankkeissa

on kunnostettu

etenkin pienvesiä ja soita sekä

hoidettu lehtoja ja paahdeelinympäristöjä.

- Elinympäristöjen kunnostusta

ja metsien monimuotoisuutta

edistäviä kulotuksia on

tarpeen lisätä. Talousmetsiin

tarvitaan lisää palanutta ja hiiltynyttä

puuta, eläviä säästöpuita

sekä kuollutta maa- ja pystylahopuuta,

Raatikainen Metsäkeskuksesta

sanoo.

Luonnonhoitohankkeita ohjataan

alueellisiin metsäohjelmiin

(AMO) sisältyvillä luonnonhoidon

toteutusohjelmilla.

Parhaiten alueellisen toteutusohjelman

luonnonhoitohanketavoitteisiin

on päästy vesiensuojeluhankkeissa

etenkin

Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-

Pohjanmaan alueilla. Elinympäristöjen

kunnostushankkeita

on toteutettu eniten Pohjois-Savossa.

Harri Piilonen 040 187 7221

Korjaamo 040 187 7233

Kirrinmäki 2, 40270 Palokka

harri.piilonen@konehuoltopiilonen.fi


MAA- JA METSÄTALOUS 29

Uudet Ruokinnan ohjaus -palvelut avaavat

tuotannon solmukohtia ja lisäävät tuottoja

ProAgrian Ruokinnan ohjaus

-palvelut saavat tänä

syksynä uutta laajuutta

ja tuottaa asiakkailleen eläinten

ravitsemusosaajien kanssa uusia

ratkaisuja haasteellisen, tulevan

sisäruokintakauden selättämiseksi.

- Säännöllinen ruokinnan

onnistumisen seuranta ja suunnittelu

eli ruokinnan ohjaus

ovat tänä syksynä aiempaakin

tärkeämpiä.

– Rehujen laadun ja määrän

tunteminen on kaiken suunnittelun

perusta. Tämän kesän rehut

ovat todella kuivia, mikä

on otettava huomioon rehujen

riittävyyttä arvioitaessa. Rehujen

budjetointi osana ruokinnan

ohjausta todella kannattaa, sanoo

ProAgria Keskusten Liiton

johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki.

ProAgria pystyy ainoana toimijana

optimoimaan tuottavan

ruokinnan siten, että maitotuottojen

ja rehukustannusten välinen

ero on suurin mahdollinen

käytettävissä olevilla rehuilla,

eläimillä ja hinnoilla.

- Emme laske pelkästään

tuottoja, vaan myös kuluja.

Seurantalaskelmastamme saa

myös ulkomailla hyvinkin aktiivisessa

seurannassa olevan

tunnusluvun, EKM kg/kg ka,

eli paljonko on tullut energiakorjattua

maitoa syödyllä kuiva-ainekilolla,

Huhtamäki luettelee

ruokinnan ohjauksen etuja.

Tasapainoiseksi suunniteltu,

hyvälaatuiseen säilörehuun perustuvat

ruokinta on myös paras

keino parantaa tai pitää entisellään

maidon pitoisuudet, joiden

painoarvo maidon hinnoittelussa

on lisääntymässä.

Uudistunut

ruokinnanohjaus

Ruokinnan ohjaus muodostuu

ProAgrialla jatkossa selkeästä

ruokinnan ohjauksesta

sekä vuosittaisten tavoitteiden

mukaisesti täsmäprojekteista,

joilla laitetaan maidontuotannon

pullonkauloja kuntoon ja

samalla annetaan ruokinnalle

ja sen optimoinnille se mahdollisuus

ja paikka vaikuttaa

kohottavasti maidontuotannon

parantamiseen.

Ruokinta on sekä kustannuksiltaan

että vaikutuksiltaan

merkittävin hyvän tuotoksen ja

eläinterveyden osatekijä, mutta

myös jalostuksella, olosuhteilla,

hoidolla ja työrutiineilla on

suuri vaikutus. Näitä asioita on

tarkasteltu aiemmin osana ruokintapalveluja,

mutta etenkin

suuremmat tilat ovat toivoneet

syvemmälle pureutuvaa, yksittäiseen

asiaan keskittyvää tilakäyntiä

ja toimenpiteiden toteutukseen

sparrausapua. Näiden

toiveiden pohjalta olemme

kehittäneet täsmäpalveluita, eli

täsmäprojekteja, joilla laitetaan

maidontuotannon pullonkauloja

kuntoon.

- Olemme aloittaneet yleisimmistä

tuotosta rajoittavista

osa-alueista, esimerkiksi vasikoiden

ensimmäiset kaksi

kuukautta, hiehon kasvatus ensikoksi,

seosruokinnan toimivuus

ja taloudellisuus, ja pyrkineet

löytämään niihin keinoja

ja näistä muodostaneet palveluja.

Osa näistä täsmäpalveluista

on jo nyt joidenkin keskusten

palveluvalikoimassa, ja osa alkaa

näitä pilotoida, Huhtamäki

kertoo.

Poikkeuksellinen kesä

näkyy rehuissa ja

palveluissa

Poikkeuksellinen kesä on

paikoitelleen aiheuttanut ongelmallisen

tulevan ruokintakauden.

Sato jäi tarvittavaa

pienemmäksi, joskin kolmas

sato voi pelastaa vielä paljon.

Rehun laatu näyttää analyysien

perusteella hyvältä. Ruokintaa

kannattaakin tarkastella usein ja

asiantuntijan kanssa, jotta maitotuotos

ei laske ja kannattavuus

pysyy tavoitellulla tasolla. Ruokinta-asiantuntijoillamme

on

työkaluja ja tietotaitoa ratkaista

haasteellisetkin ruokinnat. Uudistuva

ruokinnan ohjaus -palvelu

räätälöidään juuri tilan tarpeeseen

ja tilanteeseen, eli miten

usein on tarvetta ruokintaa

tarkastella ja saada onnistumisen

mittareille toteutumia.

- Lehmiä ei kannata suin päin

ruveta karsimaan, ennen kuin on

selvittänyt, mihin rehut riittävät

niitä oikein eri eläinryhmille

kohdistamalla. Ja jos karsinta on

tarpeen, ProAgrialta löytyy apuja

myös karsintapäätösten tekemiseen

sekä Tuotosseurannan

raporteista että Tuottoennusteen

lehmäkohtaisesta ranking-listauksesta

niiden tuottamien eurojen

mukaan, Huhtamäki sanoo.

ProAgria on seurannut ja

seuraa tiiviisti kasvukauden etenemistä

ja kuivuuden vaikutusta

sadon laatuun ja määrään.

- Asiakkaiden kanssa on

pohdittu kasvukautta ja tehty

suunnitelmia ensi keväälle.

Kasvi- ja kotieläintilojen yhteistyö

on pelastanut monessa

tilanteessa, tiivistää Huhtamäki.

www.proagria.fi

TRAPPER ON JÄRKIVALINTA! HANKI OMASI NYT!

NYT TUULILASI JA

TAKABOXI +300€ JA

PUSKULEVYPAKETTI

+200€!

550 T3b

5.990,- +tk

SENIORI 800 DELUXE

SENIORISKOOTTERI

2.990,- +tk

24kk

Trapper

-takuu

500 T3b 450 UTV T1

5.590,- +tk

9.690,- +tk

Katso tarjoukset ja lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta

www.trappermotors.fi tai soita 010 666 4100


30

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

FISKARS, ÖVERUM

JA KVERNELAND

sarkakyntöaurojen

lisäsiipiä ym. käytettyjä

osia. Uudet kulutusosat

edullisesti sarkaja

kääntöauroihin.

AB NÄR-POWER OY

64200 NÄRPÖ

0500 656 125,

060 224 3148

ON TURHA MAKSAA LIIKAA! OSTA

550 EFI

SH.10490€ +tk

4x4

7990€+tk

Rahoituksella alk. 179€/kk.

EDUN ARVO 3050€

4x4

600 EFI

+EPS T3b

VUODEN

TAKUU!

Finman

LUMIAURA

800€

EDUN

ARVO

2990€ 5990€ +tk

Rahoituksella alk. 139€/kk.

MADE IN TAIWAN 4x4 Rahoituksella alk. 189€/kk.

Otamme vaihdossa mönkijät, mp:t ym.

MEILLÄ TAKUU, VARAOSAT JA

HUOLTO PELAA - VARMASTI!

Suomessa yli 150 huoltopistettä.

Nopeat toimitukset kotiin asti!

Läpimurto etäneuvonnassa!

Virtuaalinen etäneuvonta todettu käyttökelpoiseksi

Lietteen levityspalvelut

Lietteen siirtoajot

Korjaamopalvelut • Varaosapalvelut

VOITELUAINEET

JA VOITELUÖLJYT

maatiloille

ja yrityksille

TOIMITUKSET

HETI!

www.voiteluaineita.fi

Koskenkone Oy

Toritie 3, 85500 Nivala

Matias 0400 559 445 | Atte 0400 873 206

koskenkone.com | info@koskenkone.com

Lukuisten organisaatioiden yhteishankkeena on selvitetty asennuksen ja kunnossapidon etäneuvonnan virtualisoinnin

nykytilaa ja kehitetty kokeiltu uusia menetelmiä. Hankkeessa on myös tuotettu järjestelmä, jonka avulla virtuaalitodellisuudessa

tilannetta seuraava etäneuvoja voi opastaa huoltokohteessa olevaa asiantuntijaa lähes kädestä pitäen.

2-PAIKKAISET

TRAKTORIMÖNKIJÄT

Lumiauralla

6790€+tk

4x4

SAA AJAA

TIELLÄ!

2-PAIKKAINEN

2-PAIKKAINEN

TGB Traktoreissa on

50% isompi vetoteho yli 900 kg,

muilla merkeillä n. 560 kg.

550 EFI LT MAX

6790€ +tk

MODULARBOX OY

MÖNKIJÄ CENTER

Asennuksen ja kunnossapidon

tehtävät

kattavat yli 10%

työvoimasta ja kunnossapidon

panos kansantaloudessa

on vuositasolla arviolta

26 miljardia euroa. Hankkeessa

selvitetyt ja kehitetyt menetelmät

ulottuvat välineiden

edelleen kehittyessä ammattimaisen

työn neuvonnan lisäksi

kaikkiin arkisiin neuvontaa

ja opastusta liittyviin tehtäviin.

Hyödyt syntyvät matkustustarpeen

ja työajan säästöistä, virheiden

ja viiveistä aiheutuvien

käyttökatkosten sekä vahinkojen

vähenemisestä ja osaamisen

kehittymisestä.

Hankkeen puitteissa on FA-

KE Production Oy:n kanssa

yhteistyössä tuotettu kokeilujärjestelmä,

jossa asiantuntija

voi virtuaalilasien (VR-lasien)

avulla nähdä huolto- tai asennuskohteen

ja opastaa kohteessa

olevaa henkilöä samaan tapaan

kuin olisi itse paikalla. Kokeiluja

on suoritettu myös muiden

hankkeen yhteistyökumppanien

kehittämiä ohjelmistoja käyttäen.

Näiden avulla virtuaaliset

kulkuopasteet sekä suunnittelumallit

ja tallennetut tai reaaliaikaiset

asiantuntijan ohjeet näkyvät

kohteessa laajennetun todellisuuden

lasien (AR-lasien)

avulla.

Hankkeessa on todettu useat

eri ratkaisut hyödyllisiksi käytännön

työtehtäviin. Toistaiseksi

laitteistot ja ohjelmistot ovat

nopeassa kehitysvaiheessa ja rajoitukset

tulee ottaa huomioon.

Hankkeessa on kokeiltu ja vertailtu

kymmeniä ohjelmistoja ja

markkinoille jo tulleita VR/ARlaseja

sekä niitä tulossa olevia

laitteistoja, joista on ollut ennakkotietoa

saatavilla. Rajoitukset

huomioiden käyttökelpoinen

taso lukuisissa asiantuntijatehtävissä

on kokeilujen

perusteella saavutettu. Meneillään

olevien kehityspanosten

Rahoituksella alk. 169€/kk.

4x4

Target

600 EFI

T3b

7490€ +tk

Rahoituksella alk. 169€/kk.

600 EFI

EPS

AR

KOKO EUROOPAN 1 MERKKI!

HETI TOIMITUS!

550

EFI+EPS

- Isoin

maavara

30,5 cm

- Aito 100%

4-veto

- 26" Testivoittajarenkaat

ym.

- Ohjaustehostin

4x4

EDUN ARVO 2990€

4x4

EDUN

ARVO 2490€

MAX EPS

Rahoituksella alk. 169€/kk.

7490€

+tk

1000i

SH. 9990€ +tk

V-Twin

LT T3b

OHJAUSTEHOSTIN

sis.

lavamalli

VINSSI PRO+EPS

10990€ +tk + PERÄVAUNU-

PISTOKE!

SH. 11990€ +tk Rahoituksella alk. 199€/kk. SH. 13990€ +tk

KATSO ESITTELYVIDEOT www.tgb.fi

9890€ +tk

Kartanonherrantie 9,

02920 ESPOO kehä III

seurauksena valmiuksien odotetaan

paranevan ja virtuaalitekniikan

yleistyvän älypuhelinten

tapaiseksi arkiseksi työn osaksi.

Hankkeen on koordinoinut

Sovelto Oyj. Yhteistyökumppaneina

ja osallistujina ovat

toimineet: Accenture Liquid

Studio Helsinki, Delete Finland

Oy, Fake Production Oy,

Tilaukset ja tiedustelut puh.

tai s-postilla myynti@rally.fi

Helen Oy, Helsingin yliopiston

kiinteistöpalvelut Oy, HP Finland

Oy, Kemira Chemicals Oy,

Kunnossapitoyhdistys Promaint

ry, Maintpartner Oy, Microsoft

Oy, RAKLI ry, RTK-Palvelu

Oy, Skanska Oy, Suomenlinnan

hoitokunta, Trimble Solutions

Oy, Varjo Technologies Oy

ja VimAI Oy.

11990 € +tk

040 553 2428

050 3300 882


MAA- JA METSÄTALOUS 31

Maitoa kauppoihin jätteen voimalla

– Valion ensimmäinen biokaasulla toimiva jakeluauto lähti liikenteeseen

Valio on vuosien ajan testannut erilaisia ympäristöystävällisiä

polttoaineita käyttävää kalustoa. Nyt

Valio ottaa uuden askeleen kohti ympäristöystävällisiä

kuljetusratkaisuja. Valion ensimmäinen biokaasulla

toimiva jakeluauto starttasi pääkaupunkiseudun

liikenteessä syyskuussa.

IDEA BIOKAASUAUTOON syntyi

valiolaisten kiertotalousajattelusta:

täytyyhän myös maidontuotannossa

syntyneet jätteet saada kunnolla hyötykäyttöön.

Ja koska Valion meijereiden

jätteistä on jo tovi tuotettu biokaasua,

miksei seuraavaksi kokeiltaisi

ympäristöystävällistä biokaasulla toimivaa

jakeluautoa Valion tuotteiden

kuljetuksessa. Uusiutuvalla, kotimaisella

biokaasulla Valio pystyy vähentämään

jopa 85 % polttoaineen elinkaaren

aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

- Haluamme testata erilaisia ympäristön

kuormitusta vähentäviä teknologioita

sekä biopolttoaineita. Biokaasu

on niistä yksi varteenotettavimmista

ratkaisuvaihtoehdoista. Biokaasun

raaka-aineena käytetään muun muassa

Valion tuotannon ravinnoksi kelpaamattomia

sivuvirtoja. Kaikki, mikä

mätänee ja on biohajoavaa, soveltuu

biokaasun raaka-aineeksi. Tämä on

kiertotaloutta parhaimmillaan, kertoo

logistiikkapäällikkö Mika Jyrkönen

Valiolta.

VALIO OSALLISTUU biokaasun tuotantoon

toimittamalla ruoaksi kelpaamatonta

jätettä kotimaisen energiayhtiö

Gasumin biokaasulaitoksille. Sen

sijaan, että jätteet kulkeutuisivat kaatopaikalle

tai ne poltettaisiin, biokaasulaitoksella

niistä syntyy mädätyksen

avulla biokaasua. Tätä kaasua voidaan

taas hyödyntää esimerkiksi polttoaineena

liikenteessä tai energiana teollisuudessa.

Koska biokaasua syntyy

eloperäisen jätteen mädättämisestä,

siitä saadaan uusiutuvaa ja kotimaista

polttoainetta.

- Onhan se hienoa, että Suomen johtava

maitotuotteita valmistava yhtiö

pystyy hyödyntämään omaa jätettään

ja sillä tavoin vähentämään päästöjään.

Biokaasu on taloudellisesti kilpailukykyinen

muihin biopolttoaineisiin nähden.

Noin 40 prosenttia Suomen liikenteen

päästöistä tulee raskaasta liikenteestä,

ja siksi juuri siihen kohdistuu

paineita päästöjen vähentämiselle, kertoo

myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen

Gasumilta.

VALION UUSI biokaasulla toimiva jakeluauto

on askel kohti vähäpäästöistä

maidonkuljetusta. Biokaasun käyttö

maidon kuljetuksessa tukee myös

Suomen hallituksen ja EU:n asettamia

tavoitteita kaasuautojen määrän lisäämisestä

ja päästöjen vähentämisestä.

Yhtenä keskeisenä EU-tavoitteena on,

että vuonna 2025 uusien raskaan kaluston

ajoneuvojen päästöjen pitäisi olla

15 prosenttia vuoden 2019 tasoa pienemmät.

Biokaasun liikennekäytöllä

voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren

aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä

jopa 85 prosenttia.

VALION ENSIMMÄINEN biokaasujakeluauto

kuljettaa tuotteita Helsingin

päävarastolta pääkaupunkiseudun

kauppoihin. Pääkaupunkiseutu valikoitui

ensimmäiseksi käyttökohteeksi

hyvän kaasunjakeluverkoston vuoksi.

Valiolle jakelureittien tehokkuus on

tärkeää, ja siksi myös tankkausasemien

sijainti on otettava huomioon biokaasuauton

reitin suunnittelussa. Tehokas

logistiikka tarkoittaa pienempiä

päästöjä.

- Meillä on kovat odotukset biokaasun

käyttöön liikenteessä. Haluamme

nyt aluksi testata biokaasulla

kulkevan jakeluauton toimintavarmuuden,

luotettavuuden ja tästä seuraavat

kustannukset. Näiden tietojen

pohjalta katsotaan sitten jatkon edellytykset.

Emme halua jättää kokeiluja

vain tähän, vaan suunnitelmissamme

on ottaa käyttöön myös nesteytetyllä

maakaasulla, LNG:llä, toimiva maidonkeräilyauto.

Osa valiolaisista on

käyttänyt biokaasuautoja myös työsuhdeautoilussa

jo pidemmän aikaa,

Valion Mika Jyrkönen summaa.


32

MAA- JA METSÄTALOUS

Yrittäjän matkassa

Nordic s

lar partner

Aurinkopaneelien kiinnitysratkaisut

Kattoturvatuotteet Lumiesteet

Sadevesituotteet Kulkutikkaat

www.orima.fi

VAPON KUIVIKETURPEET

MESSUOSASTOLTA B300

Pyöröpaali ilman lavaa 45 €/kpl (alv 0%) + rahti

Pyöröpaali lavalla 50 €/kpl (alv 0%) + rahti

Toimituserät 24 kpl ja 64 kpl eli nuppi- ja rekkakuormat

(hintoihin lisätään alv. 24 %)

Pellettituotteet -10 % toimitushinnasta

More magazines by this user