3ba11fdd-41cd-425d-90a8-3891af0b8715

marttitala

3ba11fdd-41cd-425d-90a8-3891af0b8715

Oulu Jouni Lämpsä Maija Soikkeli Maija Tervakangas Raimo Hyttinen

Jari Männikkö Tero Turpeinen Veli-Matti Hietaniemi Kari Ylikangas

Ville Rantala 28.12.2014 asti Mikko Jurmu Olavi Oikarinen Helena Ollikainen

Lappi Mari Tuomaala Teuvo Kuula Janne Jussila Terttu Ollakka

Auto- ja konealat Jukka Pekka Hiltunen Helena Halttu Raimo Lehtokumpu Pasi Mantere

Harri Hoviniemi Seppo Moisanen Marianne Vallius Kati Leppäjärvi

Matti Kuusirati Jouko Varis Risto Rastas Mika Kalliomäki

Mika Lindblad Teuvo Savander Olli Koivuniemi Vesa Nurmi

Kaivosala Juha Karppinen Reijo Stenberg Leila Rantanen Juho Karsikas

Ari Kukkurainen Asko Torssonen Markku Heiskanen

Jalometalliala Janne Pykälistö Martti Tuhkanen Minna Polvela Heikki Kinnari

Metallin edustajat SAK:n valtuustossa 2012–2016

Varsinainen jäsen I varajäsen II varajäsen

Jari Aalto

Jukka-Pekka

Hiltunen

Erno Välimäki

30.4.2015 asti

Seppo Henriksson Jyrki Levonen Janne Vainio

Jarkko Jokinen Ilpo Sirniö Aki Moisio

Pasi Karttunen Hannu Latva-Pietilä Kaarle Brisk

Mikko Laakso

Aulis Torkkeli

Keijo Larila Mika Saroma Raimo Karppinen

Päivi Ahonen

Päivi Leivo

Pentti Mäkinen Arto Liikanen Timo Kemppainen

Kari Niininen

Hannu Koistinen

Keijo Perttunen Antti Salonen Tommi Vanhala

Pekka Pörsti Tarmo Lukkarinen Maria Pietari

Harri Ronkainen Kai Toikka Janne Pykälistö

Arja Taipale

Seppo Koponen

Pirkko Valtanen Kari Junnila Mikko Suonvieri

Bo Vilander Sture Liljekvist Karita Pihlström

Mika Vuoti Helena Halttu Juha Karppinen

Talous

Yleistä

Vuodesta 2009 lähtien liiton varsinaista toimintaa

ei ole pystytty kattamaan jäsenmaksutuloilla,

vaikka liittokokouspäätös tätä edellyttäisi. Kulusäästöjä

tehtiin edelleen, mutta silti liittokokouksen

asettama tavoite jäi saavuttamatta.

Vuoden 2015 tilinpäätös

Varsinaiseen toimintaan budjetoitiin 27,1 miljoonaa

euroa. Toimintakuluja kertyi 26,1 miljoonaa euroa,

mikä on 700 000 edellisvuotta vähemmän.

Jäsenmaksutuotoksi arvioitiin 25,9 miljoonaa

euroa. Työllisyystilanne ei kohentunut toivotulla

tavalla, joten toteuma jäi alemmaksi, 25,4 miljoonaan

euroon.

Varsinaisen toiminnan kuluihin sisältyvät

järjes tämisen projektit, joiden kulut olivat 545 776

euroa. Operaatio Vakiduunin kulut olivat 17 663 ja

nämä yhteensä 563 439 euroa.

Sijoitustoiminnan tulos oli 8,4 miljoonaa euroa,

minkä myötä tilikauden tulos oli 7,7 miljoonaa

euroa ylijäämäinen. Sijoitustoiminnan tuotto

ennen arvonmuutoksia oli 7 prosenttia.

Tilikauden tuloksen myötä liiton toimintavalmius

ja rahoitusasema vahvistuivat.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu oli 1,75 prosenttia ennakonpidätyksen

alaisesta palkasta. Liiton ja ammattiosastojen osuus

säilyi entisellään: Liitto 0,905 prosenttia ja ammattiosastot

0,105 prosenttia. Työttömyyskassan osuus

oli 0,65 prosenttia.

Käyttöomaisuuden muutokset

Tilivuoden aikana myytiin kolme asuntoa:

As. Oy Viitaniementie 8 A 9 Jyväskylä, 99 974 euroa,

As. Oy Katariinankatu 17 B 14 Pori, 96993 euroa

ja As.Oy Lasolanpuisto, Hakatie 3 A 4 Rauma,

41618 euroa.

Tilivuoden aikana ostettiin kaksi asuntoa:

As. Oy Kampin Anttila, Lastenkodinkatu 9 A

Helsinki, 208 802 euroa ja As, Oy Laaksola,

Hämeentie 26 C Helsinki, 181 560 euroa.

Tilivuoden aikana hankittiin omistusosuus

Koy Lahden BW Toweriin, joka omistaa Lahden

uuden matkakeskuksen yhteyteen syksyllä 2015

valmistuneen toimitalon. Talon päävuokralainen

on Lahden kaupunki. Hankintahinta oli 3 660 031

euroa.

Vakuutuspalvelu

Metallityöväen Liiton jäsenillä on ryhmävakuutus

(liittovakuutus) Vahinkovakuutusyhtiö IF:ssä

sisältäen pysyvän haitan korvauksen, matkustajavakuutuksen,

luottamushenkilövakuutuksen ja

järjestövakuutuksen. Liittovakuutuksen puhelinpalvelu

palveli vuoden aikana 18 812 kertaa.

Liittovakuutus korvasi pysyvän haitan korvauksia

20 jäsenelle ja matkustajavakuutuksen hoitokuluja

844 jäsenelle yhteensä 585 987 euroa.

Luottamushenkilöiden tapaturmavakuutuksen

hoitokuluja korvattiin 26 henkilölle yhteensä

17 240 euroa. Liiton ja IF:n yhteiselle Turvallisuustuelle

tehtiin 45 hakemusta ja tukea myönnettiin

41 hakijalle 12 000 euron arvosta.

Vapaa-aikapalvelut

Jäsenten käytössä on kaikkiaan 400 Holiday

Clubin viikko-osaketta, jotka sijaitsevat Ylläksellä,

Kuusamossa, Sallassa, Himoksella, Vierumäellä,

Tampereella ja Naantalissa. Käyttöaste oli 59,2

prosenttia (58,54 vuonna 2014). Lomaosakkeiden

arvosta kirjattiin alas 1,4 miljoonaa euroa eli lähes

puolet.

Pyhätunturilla sijaitsevassa asuntohotelli

Metallikerossa oli vuoden aikana 3 388 yöpymistä

(3 232 vuonna 2014). Käyttöaste oli 25 prosenttia.

Metalliranta on kesäkohde, joka on auki

kesä-elokuun välisen ajan. Käyttöaste säilyi näiden

lomakuukausien ajalta 100 prosenttissa.

Polttoaine-etu

Teboilin kanssa tehty yhteistyösopimus on tarjon nut

Metallityöväen Liiton jäsenille alennusta polttoaineesta

keskimäärin 2 senttiä/litra ja noin 30

prosenttia jäsenistä on käyttänyt etua hyväkseen.

26 Metalliliitto 2015 TOIMINTAKERTOMUS 27

Similar magazines