Views
1 year ago

Reading Guide

Lukuopas-Suomi

KAMPANJA JA YRITYKSEN

KAMPANJA JA YRITYKSEN MONIKULTTUURISUUDEN MITTAAMINEN Menestyvä Monikulttuurinen Yritys -kampanjassa yrityksen monikulttuurisuusvalmiuksien arviointiin käytetään professori Geert Hofsteden kehittämää menetelmää. Lukuoppaan lisäksi saat raportin, joka sisältää organisaationne tuloksen sekä kuvauksen siitä mitä saamanne tulokset tarkoittavat. Raporttia tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, ettei tulos itsessään ole suora kuvaus siitä onko organisaatiokulttuurinne ”hyvä tai huono”. Sen sijaan se antaa näkemystä siitä, missä määrin tietyt työskentelytapanne tukevat erilaisten, eri tavalla toimivien -tai ajattelevien työntekijöiden hyväksymistä työyhteisössä. Raportissa oleviin taulukoihin on valikoitu lauseita, jotka vastaajien mielestä ovat tuttuja tai kuvastavat heidän tämänhetkistä työympäristöään. Kaaviossa näkyvä punainen alue tulee järjestelmästämme. Mitä punaisempi väri, sitä toimimattomampi kulttuurinne on. Toisin sanoen, pisteiden sijoittuessa punaiselle alueelle yrityskulttuurinne ei todennäköisesti tue erilaisuuden/monimuotoisuuden hyväksymistä työyhteisössä. On hyvä muistaa, että monimuotoisuuden hyväksymisellä ja sillä, kuinka organisaationne hyötyy siitä, on erilaisia merkityksiä toimialastanne riippuen. “ Saamassasi raportissa esitämme kuusi kahdeksasta Hofsteden Multi- Focus -mallin dimensiosta. Nämä kuusi dimensiota sekä niiden merkityksellisyys siinä, miten ne vaikuttavat muista kulttuureista peräisin olevien ihmisten hyväksymiseen ja organisaatioon sopeutumiseen on esitetty alla olevassa taulukossa.

JOHDANTO Kulttuuri on monimerkityksellinen termi joka voidaan tulkita monella eri tapaa. Viittaamme kulttuuriin perustajamme, yhden Euroopan arvostetuimman johtamisen asiantuntijan, Professori, Tohtori Geert Hofsteden määritelmän mukaan. Hän on määritellyt kulttuurin seuraavasti: Lisää aiheesta voit lukea osoitteesta: www.geert-hofstede.com/culture-and-strategy.html “ Kulttuuri on ihmisryhmälle yhteinen ajattelumalli, joka erottaa heidät toisesta ryhmästä ihmisiä ” Kaikkialla maailmassa kohtaamme elämän kuusi perusongelmaa ja ne tavat, joilla käsittelemme niitä luovat eroja kansallisten kulttuurien välille ja täten erottavat ihmisryhmiä toisistaan. Lisää informaatiota eroavaisuuksista löydätte osoitteesta www.geert-hofstede.com/countries.html. Erilaisuus on rikkautta. Jos onnistut rakentamaan organisaatiokulttuurin, joka houkuttelee ja jossa on myös henkilöstöä eri kulttuuritaustoista, avaat ovet mahdolliseen kansainväliseen menestymiseen. Tämä on tärkeää jos haluat organisaatiosi menestyvän oman kaupunkisi, alueesi tai Suomen ulkopuolella. Ulkomaalaisen osaaminen houkutteleminen organisaatioon tuo mukanaan tiettyjä riskejä. Osa riskeistä on samoja kuin palkatessasi työvoimaa omasta kotimaastasi, mutta muut riskit saattavat olla ominaisia etenkin sille kulttuurille, josta palkattava työntekijä on lähtöisin. Dimensio Olennaisuus monikulttuurisuuden hyväksymisen kannalta Korkea Kumpaan dimension suuntaan monikulttuurisuus osoittaa D 1: Organisaation Kohti päämääriin keskittyvää tehokkuus D2: Asiakaslähtöisyys Matala Ei välitöntä vaikutusta D3: Kontrolli Keskitaso Kohti joustavan työnkulttuuria D: Fokusointi/ Korkea Kohti ammatillista kulttuuria sosiaalinen kontrolli D 5: Lähestyttävyys Keskitaso Kohti avointa D 6: Johtamisfiilosofia Keskitaso Kohti henkilöorientoitunutta TYÖNTEKIJÖIDEN REKRYTOIMINEN ON SUHTEELLISEN HELPPOA – VAIKEAMPAA ON VARMISTAA ETTÄ HE PYSYVÄT ORGANISAATIOSSA.

Teollinen Suomi - Sitra
Innovatiivisuus_Suomen _tyopaikoilla
HR viesti - henkilöstöosaamisen ammattilehti 2/2013 - PubliCo Oy
Akron Visitors City Guide - Gaelic Web
Teollinen Suomi - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Savuton työpaikka - Savuton Suomi
MUUTOKSEN SUOMI - Sitra
Suomi, Aasia ja kansainvälinen yhteistyö; Opetusministeriön Aasia ...
PUULÄMMITTEISET KIUKAAT SUOMI
yle-vuosikertomus-2013-suomi-web
MAHDOLLISUUSRAPORTTI 2017
MAHDOLLISUUSRAPORTTI 2017
Työn
Design Guide
Lataa esityksen kalvot (pdf)
KULTTUURI KUULUU KAIKILLE! - Pori
Onko kulttuurilla vientiä?
Kulttuuristrategia word - Hämeenlinna
Mika Ala-Fossi / Atria Suomi - Atriagroup.com
Suomi 100 -opas kouluille ja oppilaitoksille
Kontakt 4.2012.pdf - Suomi-Venäjä-Seura
Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo - Työ- ja elinkeinoministeriö
Lataa suomenkielinen G3 raportointiohjeisto - Global Reporting ...