Views
1 year ago

Reading Guide

Lukuopas-Suomi

Seuraavassa kuvassa

Seuraavassa kuvassa esitämme kaksi vastakkaista esimerkkiä: D1 ORGANISAATION TEHOKKUUS Keinoihin / päämäärään keskittyvässä Organisation A Keinoihin keskittyvässä kulttuurissa ihmiset keskittyvät siihen kuinka he tekevät työnsä, kun taas päämäärään keskittyvässä kulttuurissa he keskittyvät enemmänkin siihen mitä he ovat tekemässä. Organisaatioissa, jotka kallistuvat enemmän keinoihin keskittyneeseen kulttuuriin on taipumus keskittyä siihen, että työntekijät tekevät työnsä mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti, sekä sovittuja tapoja noudattaen eli tehden asiat oikein. Päämäärään keskittyneissä organisaatioissa sen sijaan keskitytään tekemään oikeita asioita. Jos vertailemme organisaatioita A ja B huomaamme, että organisaatio B:n tulokset kallistuvat enemmän kohti turvallisuutta. tällöin sen merkitys miten työt tehdään korostuu. Esimerkkejä organisaatioista, joissa turvallisten toimintatapojen noudattaminen on tärkeää ovat muun muassa erilaiset tehtaat. Kun otetaan huomioon toimiala, johon organisaatio kuuluu (esimerkiksi, sellainen jossa turvallisuutta pidetään säänneltynä osana työympäristöä), voidaan yleisesti olettaa, että mitä enemmän organisaation pisteytys kohdistuu päämäärään keskittyvään kulttuuriin, sitä todennäköisemmin henkilöstö keskustelee siitä, miten asiat tehdään, kuin siitä mitä saadaan tehtyä. Organisation B Kumpaan päähän monikulttuurisuuden hyväksyvät pisteet sijouttuvat? Kohti päämääriin keskittyvää

Seuraavassa kuvassa esitämme kaksi vastakkaista esimerkkiä: D2 ASIAKASLÄHTÖISYYS Sisäisten tekijöiden / Ulkoisten tekijöiden kautta ohjautuva Organisation A Kahdeksasta dimensiosta Asiakaslähtöisyys on se, joka on vähiten yhteydessä sen kanssa, kuinka kollegasi kokevat organisaation muut sidosryhmät, kuten esimerkiksi asiakkaat (niin sisäiset kuin ulkoiset). Dimensio ei kuitenkaan kerro siitä, miten sidosryhmiin suhtaudutaan (ystävällismielisyys ja vihamielisyys). Sisäisten tekijöiden kautta ohjautuvassa kulttuurissa henkilöstö pitää itsestäänselvyytenä, että liiketoimintaetiikka ja rehellisyys ovat ne tekijät, jotka merkitsevät eniten ulkopuolisten tahojen kanssa toimiessa. Tästä näkökulmasta johtuen he usein uskovat ja kokevat tietävänsä parhaiten, mikä on asiakkaiden tai ulkopuolisten tahojen kannalta parasta. Ulkoisten tekijöiden kautta ohjautuvassa kulttuurissa painopiste on siinä, että asiakkaiden vaatimukset täytetään. Tulokset sekä käytännönläheinen lähestymistapa tulosten saavuttamiseksi, joskus jopa eettisten tapojen kustannuksella, merkitsevät eniten tämäntyylisessä organisaatiokulttuurissa. Organisation B Ero kansallisen kulttuurin ja organisaatiokulttuurin välillä: Etiikka/bisnesetiikka sekä se, miten sitä käsitellään on yhteydessä kansalliseen kulttuuriin. Tietyissä maissa (niissä, joissa ihmiset selkesti joko kuuluvat tai eivät kuulu johonkin”ryhmään”) pidetään eettisesti oikeana sallia perheenjäsenille tarjottavia palveluksia (koetaan että heihin voi luottaa), kun taas vastaavasti toisissa maissa tämä käsitetään korruptiona. On tärkeää varmistaa, että henkilöstö on tietoinen siitä, miksi tietynlainen käyttäytyminen ei ole sallittua. Älä jätä tilaa väärinymmärrykselle. In which direction on D2 a diversity accepting culture should score? Toimialasta riippuen joillekin organisaatioille on erityisen tärkeää, että jokaista henkilöä This dimension kohdellaan does samanarvoisesti not have immediate (esimerkiksi relevance verotoimisto), for impacting kun taas toisissa organisaatioissa tätä ei pidetä niin oleellisena aiheena. Vaikka jokaista kohdeltaisiinkin samalla the tavalla, acceptance voidaan of silti foreigners. huomioida, miten tietämystä kansallisten kulttuurien eroavaisuuksista voidaan hyödyntää parannettaessa työpanosta kuitenkin taaten, että kaikki saavat samantasoista palvelua organisaatiolta. Voit kysyä lisää neuvoja Itim internationalin konsultilta miten toimia ja miten voidaan käytännössä tehdä.

Teollinen Suomi - Sitra
Innovatiivisuus_Suomen _tyopaikoilla
HR viesti - henkilöstöosaamisen ammattilehti 2/2013 - PubliCo Oy
Akron Visitors City Guide - Gaelic Web
MUUTOKSEN SUOMI - Sitra
Savuton työpaikka - Savuton Suomi
Teollinen Suomi - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Suomi, Aasia ja kansainvälinen yhteistyö; Opetusministeriön Aasia ...
PUULÄMMITTEISET KIUKAAT SUOMI
yle-vuosikertomus-2013-suomi-web
MAHDOLLISUUSRAPORTTI 2017
MAHDOLLISUUSRAPORTTI 2017
Lataa esityksen kalvot (pdf)
Design Guide
Työn
Kulttuuristrategia word - Hämeenlinna
KULTTUURI KUULUU KAIKILLE! - Pori
Onko kulttuurilla vientiä?
Mika Ala-Fossi / Atria Suomi - Atriagroup.com
Suomi 100 -opas kouluille ja oppilaitoksille
Kontakt 4.2012.pdf - Suomi-Venäjä-Seura
Lataa suomenkielinen G3 raportointiohjeisto - Global Reporting ...
Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo - Työ- ja elinkeinoministeriö