Views
1 year ago

Reading Guide

Lukuopas-Suomi

Seuraavassa kuvassa

Seuraavassa kuvassa esitämme kaksi vastakkaista esimerkkiä: D3 Kontrolli Joustavan työn / Joustamattoman työn kulttuuri Organisation A Dimensiossa viitataan organisaation sisäisten rakenteiden, kontrollin sekä kurin määrään. Joustavan työn kulttuurille on ominaista löysät sisäiset rakenteet sekä vähäinen kontrolli tai kuri, eikä työntekijöiden toiminta ole aina ennustettavissa. Henkilöstö improvisoi ja työssä voi tulla vastaan paljon yllätyksiä. Joustamattoman työn kulttuurissa organisaation sisäinen toiminta on usein hyvin kontrolloitua. Henkilöstölle tavanomaista on kustannustietoisuus, täsmällisyys sekä vakavuus. Henkilöstön kulunvalvontaa voi käyttää esimerkkinä Joustavan ja joustamattoman työn kulttuurin eroavaisuudesta. Joustavassa kulttuurissa kulunvalvonta voi olla nimellisesti mukana, mutta esimies ei kiinnitä siihen huomiota – tärkeintä on että sovitut työt tulevat tehdyksi. Joustamattoman työn kulttuurissa esimies kiinnittää tarkasti huomiota siihen, että ennalta sovituttuja tuntimääriä noudatetaan tarkasti huomioimatta sitä, onko työt todellisuudessa tehty vai ei. Organisation B Kumpaan päähän monikulttuurisuuden hyväksyvät pisteet sijouttuvat? Kohti joustavan työn kulttuuria Ero kansallisen kulttuurin merkityksen ja organisaatiokulttuurin välillä: Kurin ja kontrollin määrään vaikuttaa kansallinen kulttuuri. Suomalaiselle kulttuurille on ominaista että ihmiset noudattavat olemassa olevia ohjeita ja sääntöjä ilman että heitä erikseen käsketään noudattamaan niitä. Joissakin kulttuureissa säännöt sen sijaan ymmärretään eri tavoin, ”Se mitä ei tarkasteta – ei ole itseasiassa tärkeä”. Organisaatiokulttuurin puoltaessa joustavan työn kulttuuria on todennäköisempää, että ihmiset pysyvät yrityksessä. Jos yrityksen toiminnalle on tärkeää noudattaa tiettyjä prosesseja ja toiminta on erittäin kontrolloitua (esimerkiksi tuotteiden valmistusprosessit, joissa ei sallita virheitä) on tärkeää tarjota henkilöstölle keinoja arvioida itse omaa työtään (mahdollisuus tarkastaa oman työnsä laatu).

Seuraavassa kuvassa esitämme kaksi vastakkaista esimerkkiä: D4 Fokusointi ja sosiaalinen kontrolli Organisation A Dimensisossa käsitellään sitä mihin ihmiset kiinnittävät huomiota työskennellessään ryhmänä. Yrityksessä, jossa on henkilösidonnainen kulttuuri, henkilöstö identifioi itsensä omaan esimieheensä, johtajaansa ja/tai siihen yksikköön, jossa he työskentelevät. Henkilöstö on uskollinen omalle esimiehelleen ja johtamistapa voi olla autoritäärinen. Yrityksessä, jossa on ammatillinen kulttuuri, henkilöstö identifioi itsensä omaan ammattiinsa tai ammattikuntaansa ja/tai työn sisältöön. Työntekijät tuovat esille aktiivisesti omia näkemyksiään ja ovat valmiita suhtautumaan asioihin myös kriittisesti. Henkilösidonnaisen kulttuurin yrityksissä työntekijät keskittyvät erityisesti lyhyen aikavälin tavoitteisiin sekä organisaation sisäisiin asioihin. Työympäristössä vallitsevan sosiaalisen kontrollin vuoksi työntekijöillä on jatkuva paine näyttää ja toimia samalla tavalla kun kaikki muut. Ammatillisessa kulttuurissa työntekijöitä rohkaistaan keskittymään tavoitteisiin pitkällä tähtäimellä, olemaan aktiivisia myös yrityksen ulkopuolella, sekä ottamaan selvää oman alansa viimeisimmistä kehityksistä. Näin luodaan monimuotoinen työyhteisö, joka kannustaa positiiviseen yhteystyöhön eri yksiköiden ja toimien välillä. Organisation B Kumpaan päähän monikulttuurisuuden hyväksyvät pisteet sijouttuvat? Kohti ammattilista kulttuuria Tämän dimension avulla voit mahdollistaa organisaatiokulttuurin, jossa ne jotka näyttävät, toimivat tai ajattelevat eri tavoin hyväksytään. Mitä korkeammat dimension pisteet ovat, sitä todennäköisempää on että organisaatiosi on avoin eri kulttuureille.

Teollinen Suomi - Sitra
Innovatiivisuus_Suomen _tyopaikoilla
HR viesti - henkilöstöosaamisen ammattilehti 2/2013 - PubliCo Oy
Akron Visitors City Guide - Gaelic Web
MAHDOLLISUUSRAPORTTI 2017
MAHDOLLISUUSRAPORTTI 2017
Savuton työpaikka - Savuton Suomi
Teollinen Suomi - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Lataa esityksen kalvot (pdf)
MUUTOKSEN SUOMI - Sitra
Suomi, Aasia ja kansainvälinen yhteistyö; Opetusministeriön Aasia ...
PUULÄMMITTEISET KIUKAAT SUOMI
yle-vuosikertomus-2013-suomi-web
Työn
Design Guide
Kulttuuristrategia word - Hämeenlinna
KULTTUURI KUULUU KAIKILLE! - Pori
Onko kulttuurilla vientiä?
Mika Ala-Fossi / Atria Suomi - Atriagroup.com
Suomi 100 -opas kouluille ja oppilaitoksille
Kontakt 4.2012.pdf - Suomi-Venäjä-Seura
Lataa suomenkielinen G3 raportointiohjeisto - Global Reporting ...