Views
1 year ago

Reading Guide

Lukuopas-Suomi

Seuraavassa kuvassa

Seuraavassa kuvassa esitämme kaksi vastakkaista esimerkkiä: D5 LÄHESTYTTÄVYYS Avoin kulttuuri / Suljettu kulttuuri Organisation A Dimensiossa käsitellään organisaation avoimuutta. Avoimen kulttuurin organisaatiossa uudet ihmiset tuntevat itsensä välittömästi tervetulleeksi. Ihmiset ovat avoimia niin oman henkilöstön, kuin organisaation ulkopuolistenkin henkilöiden kesken. Organisaatiossa vallitsee ilmapiiri, jossa uskotaan että kuka tahansa voi sopia joukkoon. Suljetun kulttuurin organisaatioissa vallitsee salailun ilmapiiri, jossa informaatio kulkee hitaasti. Edellä kuvailtu kulttuuri soveltuu toimialoille ja yrityksiin, joissa informaatio ei saa vuotaa yrityksen ulkopuolelle (kuten esimerkiksi patenttioikeudet). Suljetussa kulttuurissa yksilön on ansaittava paikkansa, jotta hänet hyväksytään joukkoon. Kumpaan päähän monikulttuurisuuden hyväksyvät pisteet sijouttuvat? Organisation B Kohti avointa kulttuuria Yrityksen kannattaa tavoitella avointa kulttuuria jos tavoitteena on organisaatiokulttuuri jossa erilaisuus hyväksytään.

Seuraavassa kuvassa esitämme kaksi vastakkaista esimerkkiä: D6 JOHTAMISFILOSOFIA Henkilöorientoituneessa / Tehtäväorientoituneessa Organisation A Dimensiossa kuvataa sitä, kuinka työntekijät kokevat ja suhtautuvat organisaation johtoon/ johtamiseen. Henkilöorientoituneessa organisaatiossa kiinnitetään enemmän huomiota työntekijöihin kuin työtehtäviin. Hyvin henkilöorientoituneessa kulttuurissa ihmiset tuntevat, että yrityksen johto huomio myös heidän henkilökohtaiset ongelmansa ja organisaatio ottaa vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista - toisinaan jopa työn kustannuksella. Tehtäväorientoituneessa kulttuurissa organisaatio asettaa paineita tehtävän läpiviennille jopa työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella. Kumpaan päähän monikulttuurisuuden hyväksyvät pisteet sijouttuvat? Organisation B Kohti henkilöorientoitunutta kulttuuria Kansallisen kulttuurin merkitys ja ero organisaatiokulttuuriin: Suomalainen kulttuuri painottuu enemmän tehtäväorientoituneisuuteen, mutta henkilöorientoitunut kulttuuri auttaa luomaan osallistavaa ilmapiiriä ja saa varsinkin kollektiivisista kulttuureista lähtöisin olevat työntekijät tuntemaan olonsa kotoisammaksi (lisää aiheesta osoitteessa www.geert-hofstede.com).

Teollinen Suomi - Sitra
Innovatiivisuus_Suomen _tyopaikoilla
HR viesti - henkilöstöosaamisen ammattilehti 2/2013 - PubliCo Oy
Akron Visitors City Guide - Gaelic Web
Savuton työpaikka - Savuton Suomi
Teollinen Suomi - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
MAHDOLLISUUSRAPORTTI 2017
MAHDOLLISUUSRAPORTTI 2017
Lataa esityksen kalvot (pdf)
MUUTOKSEN SUOMI - Sitra
Suomi, Aasia ja kansainvälinen yhteistyö; Opetusministeriön Aasia ...
PUULÄMMITTEISET KIUKAAT SUOMI
yle-vuosikertomus-2013-suomi-web
Työn
Design Guide
Kulttuuristrategia word - Hämeenlinna
KULTTUURI KUULUU KAIKILLE! - Pori
Onko kulttuurilla vientiä?
Mika Ala-Fossi / Atria Suomi - Atriagroup.com
Suomi 100 -opas kouluille ja oppilaitoksille
Kontakt 4.2012.pdf - Suomi-Venäjä-Seura
Lataa suomenkielinen G3 raportointiohjeisto - Global Reporting ...