Kuljetus & Logistiikka 3 / 2017

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

3/2017 • 20. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com

HENKILÖKUNTA

on korjaamon tärkein

voimavara

ROBOTTIAUTOT

siirtyvät yleiselle tielle

Tutustumassa

RALLITOIMINTAAN

POWER TRUCK

SHOW 2017

kuljetusalan suurtapahtuma

TURVALLISUUS

keskipisteessä

KL 3_2017.indd 1 10.6.2017 12:51:23


Luotettava öljy

raskaan sarjan

liiketoimintaan.

Pitkä moottorin

käyttöikä

Polttoainetalouden

potentiaali

Pidennetty

öljynvaihtoväli

Pakokaasujärjestelmän

suojaus

Suorituskyky matalassa

lämpötilassa

Parannettu

moottorisuojaus

mobildelvac.fi

©2016 Exxon Mobil Corporation

Mobil Delvac ja ExxonMobil -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai jonkin sen tytäryhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Termiä ”ExxonMobil” käytetään ainoastaan selkeyden vuoksi, ja sillä voidaan viitata Exxon Mobil Corporationiin tai sen tytäryhtiöihin. Muut logot ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Delvac1_5W-30-20l_210x297_AD_FI.indd 1 2016-06-14 14:03

KL 3_2017.indd 2 10.6.2017 12:51:24


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Henkilökunta

on korjaamon

tärkein voimavara .................4

Toimi oikein

”dieselbakteerin” kanssa ......8

Hydraulinen etuveto

takaa elintarvikkeiden

kuljetukset

liukkaillakin keleillä ...........12

Automaatio ei korvaa

kuljettajia vielä

pitkään aikaan

– työ kylläkin muuttuu .......15

Fleetboard-palvelut tarjoavat

välineen kuljetuslogistiikan

toiminnan ja tuottavuuden

kehittämiseksi .................. 16

Joka kuudennen

autoilijan

matka katkeaa ................. 20

Robottiautot siirtyvät

yleiselle tielle

ja alkavat

seurustella keskenään ..... 24

Ketteryyttä kapeisiin

käytäviin

- leveilläkin kuormilla ....... 28

Tutustumassa

rallitoimintaan.................. 46

PÄÄKIRJOITUS

Turvavälit, ohitukset

ja ylinopeus huolestuttavat

kesäautoilussa eniten

Kesän valoisissa illoissa ja lämpimällä säällä autoilun luulisi olevan

pelkkää iloa ja nautintoa. Kesäautoilussa vaanivat kuitenkin

omat vaaransa.

Yllättävää kyllä, suomalaiset eivät ole niinkään huolissaan eteen

hyppivistä hirvistä, auringon häikäisystä tai rattiin nukahtamisesta.

Eniten pelätään kanssa-autoilijoiden käyttäytymistä: vaarallisia

ohituksia, liian lyhyitä turvavälejä ja ylinopeutta. Iäkkäämmät

autoilijat sekä naiset ovat nuoria kuskeja ja miehiä huolestuneempia

riskitekijöistä.

– Varsinkin vaarallisten ohitusten pelossa ero nuorimpien ja

vanhimpien kuljettajien välillä on huima. Tutkimuksen mukaan

18–34-vuotiaista vaarallisia ohituksia pelkää vajaa puolet, yli

55-vuotiaista jo 62 prosenttia.

Viidennes suomalaisautoilijoista on huolissaan kuluneilla kesärenkailla

ajamisesta ja vesiliirtoon joutumisesta.

– Positiivista tässä on, että autoilijat ymmärtävät renkaiden

kunnon ja vesiliirtovaaran yhteyden. Joka seitsemäs kesällä sattunut

onnettomuus johtuu tavalla tai toisella renkaista. Renkaat ovat

joko liian kuluneet, ilmanpaineet eivät ole kohdillaan tai ajetaan

sekarenkailla.

Kuljetus&Logistiikka-lehti toivottaa lukijoilleen

turvallisia kilometrejä, sekä Hyvää kesää!

Turvallisuus

keskipisteessä ................. 50

KOULUTUS ............................... s. 52-57

Työtehoseura kouluttaa siellä,

missä asiakas on! ................................52

Henkilöstötuottavuus kasvaa

johtajuuden kautta ..............................54

Miten saada jatkoa

ammattipätevyyskorttiin? ....................56

TOIMITUS

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola

puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki

puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetusjalogistiikka.com

Tykkää meistä

Facebookissa

Kuljetus & Logistiikka

14 14:03

KL 3_2017.indd 3 10.6.2017 12:51:59


Henkilökunta

on korjaamon

tärkein voimavara

Autokorjaamoala on pitkään

toiminut samalla perinteisellä

mallilla, mutta Alppila-yhtiö

lähti kehittämään toimintaa

uudella tavalla.

Henkilöautojen ja raskaan kaluston

huoltoon ja korjaukseen

erikoistuneen Alppilayhtiön

historia on kuin amerikkalainen

menestystarina. Se alkoi vuonna 1997,

kun Taneli Hakkarainen perusti pienen

korjaamon Karjalankatu kakkoseen Helsinkiin.

20 vuoden kuluttua toiminta oli

laajentunut usealle paikkakunnalle kahdeksan

korjaamon verkostoksi ja henkilökuntaa

oli 120 henkeä. Lisäksi Alppilayhtiöiden

monimerkkikorjaamoilla on

harvinaislaatuinen kymmenen henkilöautomerkin

ja kahden kuorma-automerkin

merkkihuollon edustus.

Vaikka yhtiössä on tehty vuosia toimivaa

kehitystyötä, 20-vuotisjuhlissa ei

jääty vain ihailemaan vanhoja saavutuksia.

Tänä vuonna lanseerattiin uusi kehitysohjelma

Alppila 2.0, joka on melko

ainutlaatuinen korjaamoalalla.

Autokorjaamosta

palveluyritykseksi

– Lähdimme ajattelemaan korjaamoalaa

ja asiakaspalvelua uudella tavalla.

Molempien pitää kehittyä asiakaslähtöisemmäksi,

Alppila-yhtiön yrittäjä ja

toimitusjohtaja Taneli Hakkarainen

toteaa.

Korjaamoala yleisellä tasolla on vuosia

toiminut melko perinteisen mallin

mukaan, vaikka autot ovat muuttuneet.

Huoltovälit ovat pidentyneet ja peltien

suojissa on yhä enemmän elektroniikka.

Robotisaatio ja digitalisaatio lisääntyvät.

Mekaanikkojen on täydennettävä taitojaan

eri lähteistä saatavalla täsmätiedolla,

muuten osaaminen ei riitä. Tällaisessa

kehityksessä tekniikka vie ymmärrettävästi

kaiken huomion.

– Vaikka robotisaatio lisääntyy, meillä

eivät tunteettomat robotit hoida asiakaspalvelua.

Jotta ihmisiä pystyy palvelemaan,

on oltava niin sanottua pelisilmää:

inhimillistä kykyä reagoida asioihin asiaankuuluvalla

tavalla.

Alppilassa on huomattu, että yhtiön

tärkein – ja itse asiassa ainoa - voimavara

on henkilökunta. Sen osaamiseen

ja hyvinvointiin halutaan panostaa. Sen

seurauksena myös asiakkaita päästää

palvelemaan entistä paremmin.

– Emme ole vain autokorjaamo vaan

palveluyritys, Hakkarainen kiteyttää.

Mahdollisuus myös

seuraavan tason

koulutukseen

Alppila-yhtiössä on hyvä mahdollisuus

kouluttautumiseen, sillä siitä pitävät

huolen jo monet merkkiedustuksetkin.

Osaamista on täydennetty mm. Autoalan

ja Korjaamoliiton koulutuksilla, jonka

4 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

Alppila-yhtiöt on 20 vuoden

kuluessa laajentunut usealle

paikkakunnalle kahdeksan

korjaamon verkostoksi.

KL 3_2017.indd 4 10.6.2017 12:52:01


Kuljetus & Logistiikka 3/2017 5

KL 3_2017.indd 5 10.6.2017 12:52:04


puheenjohtaja Hakkarainen on. Lisäksi

Alppila-yhtiössä alkaa syksyllä räätälöity

koulutusputki, jota voi luonnehtia poikkeukselliseksi

korjaamoalalla.

– Ensimmäisessä vaiheessa töiden

vastaanottajat eli huoltoneuvojat sekä

mekaanikkotiimien vetäjät käyvät läpi

Alppila 2.0 toimintamallikoulutuksen,

jossa on vahva kehitysnäkökulma läsnä.

Opintoihin kuuluvissa harjoituksissa ja

tehtävissä käytetään työpaikan todellisia

lukuja ja faktoja, mikä tekee koulutuksesta

opiskelijoille mielekkäämpää. Samalla

yritys saa uusia ideoita, näkökulmia ja

toimintamalleja.

Henkilökunta otti mahdollisuuden

hyvin vastaan, sillä yhteensä 19 aloittaa

ensimmäisen koulutuksen, joka starttaa

syksyllä 2017. Opiskelumallin pohjana on

näyttötutkinto, jolloin osallistujat voivat

halutessaan suorittaa samassa putkessa

myös merkonomin tutkinnon. Se on hyvä

lisä esim. autoteknikon tai -insinöörin

tutkinnolle.

Organisaatio perustuu

tiimeihin

Alppila-yhtiöt haluavat tehdä maan parhaan työpaikan mekaanikoille.

Alppila-yhtiössä on panostettu työntekijöiden

hyvinvointiin. Esimerkiksi korjaamohalleissa

toiminta on organisoitu

mekaanikoista muodostuviin tiimeihin,

joilla on tiiminvetäjä. Tiiminvetäjä on

uudistettu editio jo aiemmin kansankielellä

tunnetusta hallityönjohtajasta. Nyt

arkea pyöritetään yhteen hiileen puhaltaen

ja tiiminä toimien. Tiimipalavereissa

mietitään ratkaisuja ja pohditaan kehitysideoita

niin käytännön asioihin, kuin

vaikkapa vaikeiden vikojen selvittämiseen.

Työntekijöillä on laajat mahdollisuudet

vaikuttaa asioihin, minkä on todettu

lisäävän työhyvinvointia.

– Se tekee työnteosta mielenkiintoisempaa,

kun asioita tehdään yhdessä.

Työpaikkoja tarjolla

Henkilöauton huolto- ja korjaustöihin on

tänä päivänä haastavaa löytää hyvää ja

koulutettua henkilökuntaa. Raskaan kaluston

puolella se on vielä vaikeampaa.

Hakkarainen on tyytyväinen, ettei Alppilassa

menneinä vuosina Suomen yleisen

taloudellisen alamäen vuoksi käytetty

mittavia joukkoirtisanomisia. Osaava

väki on pysynyt talossa.

– Jos porukka paljon vaihtuu, se on

firmalle kallista. Lisäksi pysyvä henkilökunta

luo turvallisuuden tunnetta asiakkaalle,

kun sama tuttu kaveri on ottamassa

autoa vastaan.

Toisaalta lisääkin väkeä Alppila-yhtiöt

mielellään vielä palkkaisi, sillä työmäärä

on vahvasti kasvusuunnassa. •

R

P

V

J

T

K

L

L

T

O

L

H

K

I

O

K

S

R

J

A

R

Y

Vuoden positiivisin työntekijä

luottaa kiitokseen

ALPPILA-YHTIÖSSÄ henkilökunta

valitsi joukostaan

kustakin toimipisteestä vuoden

positiivisimman työntekijän.

Alppilan toimipisteessä tittelin

pokkasi tiiminvetäjä ja mekaanikko

Petri Räikkönen.

– On mahtavaa olla rakentamassa

juttuja eteenpäin näin

mahtavassa joukossa. Autohuolto

on joukkuelaji. Kiitos on

tähän kohtaan pienintä, mitä

voin sanoa. Sitä olen koittanut

itselleni toitottaa, että muista

AINA kiittää. Se on se taikasana

positiivisuuteen, Räikkönen

toteaa.

Alppila-yhtiöt

- Virallinen merkkihuolto kymmenelle

henkilöautomerkille:

Mercedes-Benzille, Volkswagenille,

Skodalle, Toyotalle, Renaultille,

Hyundaille, Dacialle, Suzukille,

Saabille ja Isuzulle.

- Alppilan Autohuolto

palvelee kevyttä kalustoa

pääkaupunkiseudulla Alppilassa,

Konalassa ja Pitäjänmäellä sekä

Mikkelissä (Karikon Autohuolto),

Lahdessa ja Kuopiossa.

- Raskaan kaluston huollot tehdään

Visteman toimipisteissä Keravalla

ja Vantaalla. Vistema on MANin ja

Ivecon merkkihuolto.

- Alppilan Autohuolto on myös

merkittävä varaosatoimittaja.

- Liikevaihto on yli 14 miljoonaa

euroa.

6 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

w

KL 3_2017.indd 6 10.6.2017 12:52:06


Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR

Raskaan kaluston varaosat merkkiin kuin merkkiin

Palvelemme sinua varaosa-asioissa ympäri Suomen:

Vantaalla

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa Puh. 010 229 3080

Tampereella

Kaskimäenkatu 2b, 33900 Tampere Puh. 010 229 3081

Lahdessa

Laatukatu 8, 15680 Lahti Puh. 010 229 3086

Turussa

Orikedonkatu 21, 20380 Turku Puh. 010 229 3082

Lappeenrannassa

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta Puh. 010 229 3090

Kokkolassa

Indolantie 27, 67600 Kokkola Puh. 010 229 3098

Oulussa

Kiilletie 1, 90630 Oulu Puh. 010 229 3099

Seinäjoella

Runkotie 38, 60100 Seinäjoki Puh. 010 229 3088

Joensuussa

Avainkuja 3, 80100 Joensuu Puh. 010 229 3095

Rovaniemellä

Yhdysväylä 4, 96910 Rovaniemi Puh. 010 229 3087

www.skuba.fi

Soita ja tarkista päivän nettohinta! Nopeat toimitukset ympäri Suomen!

KL 3_2017.indd 7 10.6.2017 12:52:07


Toimi oikein

”dieselbakteerin” kanssa

Eri tahot ja ”asiantuntijat” antavat ristiriitaisia ja musta tuntuu -ohjeita.

On kuitenkin tärkeää toimia oikein ja välttää suurempia vaurioita.

Schülke & Mayr on tutkinut dieselpolttoaineissa

esiintyviä mikrobeja

jo 1970 luvun alusta ja ensimmäinen

versio bakteereita tuhoavasta aineesta

Grotamar:ista tuotiin markkinoille

1974. Tästä lähtien Schülke & Mayr on

tutkinut polttoainenäytteitä eri puolilta

maailmaa ja kehittänyt Grotamar:ia aina

mikrobikantojen kehityksen mukaan.

Merina Ay toimii vahvasti mukana

tässä kehitystyössä Itämeren ja Pohjoismaiden

alueella keräämällä näytteitä

aluksista, ajoneuvoista ja työkoneista

puhdistusten yhteydessä ja toimimalla

läheisessä yhteistyössä alan huoltohenkilöstön,

varustamoiden sekä muiden

yritysten kanssa.

Koska markkinoilla on useita eri valmistajien

aineita, muutama tärkeä seikka

tulisi ottaa huomioon käytettäessä mikrobikasvustoja

tuhoavaa ainetta: Onko

tuote moottorivalmistajien hyväksymää,

täyttääkö polttoaine vielä aineen annostuksen

jälkeen EN590 standardin sekä

antaako aine suojaa korroosiota vastaan.

Mikrobit ovat näkymättömiä

mutta muodostavat

näkyvää limaa

Säiliöön pesiytyvät mikrobit ovat itsessään

ihmissilmälle näkymättömiä, mutta

kun ne pääsevät lisääntymään, alkavat

ne muodostaa ns. biolimaa, jonka suojassa

mikrobit voivat elellä rauhassa. Tämä

biolima on se osa, joka aiheuttaa ensimmäisenä

käyntihäiriöitä. Kun biolimaa

on kertynyt tarpeeksi, alkaa sitä irrota

tankin seinämistä ja kulkeutua polttoainejärjestelmää

pitkin suodattimille.

Optimaalisissa olosuhteissa mikrobien

määrä kaksinkertaistuu 20 minuutissa.

Seuraavan 20 minuutin jälkeen niitä on

4, sitten 8, 16, 32, 64 ... 10 tunnin kuluttua

mikro-organismeja on 1,073,741,824.

Nopea lisääntyminen selittää bioliman

Bakteeri suodattimessa.

ja -levän suunnattoman muodostumisen

saastuneissa polttoainetankeissa.

Jotkin moottorinkorjaajat kehottavat

olemaan lisäämättä mitään lisäainetta,

koska silloin biolima hajoaa ja pääsee

liikkeelle. Ongelma ei kuitenkaan ole

bioliman hajoaminen, koska se tapahtuu

joka tapauksessa, käytetään hajottavaa

ainetta tai ei. Ongelma on silloin, jos ei

ryhdytä kayttämään torjunta-ainetta.

Tällöin mikrobit jatkavat lisääntymis-

Kuvassa olevat näytteet on kaikki samasta tankista 6 viikon ajalta. Ensimmäisessä

(vasemmalla) on näyte ennen polttoaineen käsittelyä. Sen jälkeen on

annettu 1 shokkiannostus Grotamaria ja parin viikon päästä miedompi annostus.

Viimeinen (oikealla) pullo on lopputulos.

Kuvassa on suodatin, joka on otettu

samaisesta järjestelmästä, kuin em. kuuri

on annettu. Suodattimessa näkyy hyvin

miten biolima tukkii sen.

8 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 8 10.6.2017 12:52:08


Sähköisen

ajopäiväkirjan

hyödyt johtivat

käyttöönottoon

Kuvassa näkyy kasvatustestin tulos, kun polttoaineessa on mikrobitartunta.

Punaiset pisteet ovat mikrobiesiintymiä. Saasteeton testi näyttäisi kauttaaltaan

vaaleankeltaiselta.

tään ja biolimaa muodostuu koko ajan

yhä enemmän. Ennen pitkää biolima

tukkii koko polttoainejärjestelmän. Tämän

lisäksi mikrobien aiheuttama korroosio

on luultavasti tuhonut teräksisen

säiliön. Mikrobit voivat aiheuttaa vakavan

korroosion todella lyhyessä ajassa.

Mikrobit voivat hyökätä teräksen sekä

alumiinin kimppuun. Kuoppamainen

korroosio on laajalle levinnyt ongelma,

jota tavataan usein laivoissa ja aluksissa.

Seurauksena voi olla vuoto polttoainetankissa.

Kenen polttoaineessa sitä

bakteeria on

Kaikki polttoaine on pääsääntöisesti

puhdasta jalostamolta ja jakeluasemalta

lähtiessä. Mikrobeja voi tulla polttoaineeseen

lähes mistä tahansa: maasta,

ilmasta, vedestä ja jopa iholta.

Polttoaineyhtiöt mainostavat polttoaineitaan

puhtaiksi ja sitä ne toki ovatkin,

mutta polttoaineyhtiöt eivät pysty

vaikuttamaan siihen, kuinka polttoaineita

käsitellään. Mainoksissa näkyy

myös polttoaineita joihin eivät mikrobit

pääse pesiytymään. Polttoainehan

on loppujenlopuksi eloperäistä, eli siinä

esiintyy aina elämälle suosiollisia

aineksia.

Toimi oikein

Usein ensimmäiset havainnot mikrobien

aiheuttamasta limasta ja levästä ovat

käyntihäiriöt sekä ruskea, valkoinen tai

musta lima suodattimessa. Tällöin on

syytä kurkata säiliöön ja todeta tilanne

silmämääräisesti. Mikäli säiliössä jo näkyy

lima- / leväkasvustoa,

tulisi

kaikki näkyvä

kasvusto poistaa

mekaanisesti ja

vaihtaa polttoaine

uuteen sekä

suorittaa lisäaineen

annostelu

uuteen polttoaineeseen.

Mekaaninen

puhdistus

poistaa vain näkyvän

kasvuston, itse mikrobit jäävät

elämään säiliön pintoihin ja jatkavat

uuden bioliman kasvattamista.

Mikäli säiliössä ei vielä ole näkyvää

kasvustoa, mutta polttoainesuodattimeen

kertyy limaa, on parasta suorittaa

tai teettää mikrocount polttoainetesti.

Talvikausi on polttoaineille vaikea ja

säilyvyys on heikkoa. Paras tapa taata

keväällä mukava käyttöönotto on tankata

syksyllä säiliö täyteen ja lisäaineistaa

polttoaine. Kun oikeita lisäaineita

käytetään oikein ja harkiten päästään

tulokseen jolloin ei tarvitse huolehtia

polttoaineen säilyvyydestä eikä siitä,

mitä se tekee moottorille. Aina kannattaa

kääntyä alan ammattilaisen

puoleen. Ammattilainen osaa opastaa

oikein aineiden käytössä. On myös korjaajia

jotka pelkäävät oman työmääränsä

vähenemistä, kannattaa harkita

silloin ohjeiden oikeellisuutta. •

www.dieselbakteeri.fi

www.merina.fi

LVI-AITTA Oy on kainuulainen lvi-alan yritys,

jonka toimipisteet sijaitsevat Kajaanissa

ja Sotkamossa.

”Yrityksellämme on 15 ajoneuvoa,

joissa ei ollut käytössä sähköisiä ajopäiväkirjoja.

Suurin syy käyttöönotolle oli

ajopäiväkirjajärjestelmien yleistyminen,

myös kollegoilla muilla toimialoilla oli

järjestelmät käytössä. Näimme sähköisten

ajopäiväkirjojen yleishyödyllisyyden ja

päätimme ottaa laitteet käyttöön”, kertoo

LVI-Aitan toimitusjohtaja Ville Hälinen.

Sähköinen ajopäiväkirja tallentaa ajot

automaattisesti verottajan määritysten

mukaisesti. Monet yritykset hyödyntävät

sähköisten ajopäiväkirjojen käyttöä myös

muissa tarkoituksissa, kuten laskutuksessa

tai ohjaamalla lähimmän työntekijän

yllättävälle työkeikalle.

”Sähköinen ajopäiväkirja on suoraan

verottajaa varten käytössä, jos tulee tarve

osoittaa työ- ja yksityisajojen osuuksia.

Teemme tuntiperusteista työtä, ja sähköisen

ajopäiväkirjan avulla pystymme näyttämään

raportteja suoritetuista töistä

asiakkaille”, Hälinen toteaa.

Sähköiseen ajopäiväkirjaan on saatavilla

useita lisäpalveluja, joilla voi tehostaa

järjestelmän käyttöä entisestään. Lisäpalveluiden

avulla järjestelmää pystytään

räätälöimään vastaamaan erilaisten

yritysten tarpeita. Esimerkiksi LVI-Aitta

hyödyntää ABAXin mobiilisovellusta päivittäin.

”Sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönotto

on myös vähentänyt ylimääräisiä ajoja.

Karkein esimerkki saavutetuista hyödyistä

on, että saimme varastetun ajoneuvon

kiinni pian sen jälkeen kun se vietiin – vieläpä

vahingoittamattomana!” Varastetun

ajoneuvon löytyminen ABAXin järjestelmiä

hyödyntäen ei ole lainkaan harvinaista.

Suomessa tapauksia on ilmaantunut

ABAXin tietoisuuteen jo kolme lyhyen

ajan sisällä.

”Suosittelisin sähköisiä ajopäiväkirjoja

yrityksille, joilla on käytössään autoja”,

naurahtaa Hälinen, mutta jatkaa: ”...

huoltoliikkeille, sähköliikkeille ja vastaaville

yrityksille, jotka tekevät huolto- ja

kunnossapitotyötä eri osoitteissa.” •

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 9

KL 3_2017.indd 9 10.6.2017 12:52:10


Wabash Nationalin

takatörmäyssuoja

Wabash National on valittu

yhdeksi Swedish Steel

Prize 2017 -inalisteista

kevytrakenteisen ja

innovatiivisen RIG-16-

takatörmäyssuojajärjestelmän

kehittämisestä rekkoihin.

Se ylittää kaikki mahdolliset

maantiekuljetusta koskevat

turvallisuusstandardit.

10 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

RIG-16 on turvallisuuskomponentti,

joka ulottuu tieliikennerekkojen

takapuskurin alaosaan

ja estää kevyempiä ja pienikokoisempia

ajoneuvoja liukumasta rekan alle

peräänajotilanteessa.

"Kolme vuotta sitten havaitsimme

uuden puskuriratkaisun tarjoaman valtavan

hyödyn matkustamoon kohdistuvien

vahinkojen ehkäisyssä. Emme kuitenkaan

voineet lisätä painoa, suurentaa

kustannuksia tai lisätä perävaunuun mitään

epäkäytännöllistä", sanoo Andrzej

Wylezinski, Wabash Nationalin rakennesuunnittelupäällikkö.

Rakenteessa hyödynnetään pitkälle

kehitetyn erikoislujan teräksen tärkeitä

ominaisuuksia. Niiden ansiosta pystytään

valmistamaan monimutkaisia muoto-osia,

jotka vähentävät kokoonpanon

komponenttimäärää jopa 50 prosenttia.

Teräksen ohuemmat paksuustarkkuudet

lyhentävät liitosten lineaarista

pituutta ja pienentävät hitsien kokoa, ja

teräksen suuri myötölujuus puolestaan

mahdollistaa rakenteet, joissa on erinomainen

energianvaimennuskyky törmäystilanteessa.

Kehitystyön tuloksena

on syntynyt hyvin suorituskykyinen ja

kevytrakenteinen perävaunupuskurijärjestelmä,

jota on tällä hetkellä saatavana

Pohjois-Amerikassa.

"Uskomme todella, että materiaalin

ominaisuudet soveltuvat erinomaisesti

käyttökohteeseen ja se on yksi syy, miksi

olemme ylpeitä saavutuksestamme. Paino,

muovattavuus ja hitsattavuus vaikuttivat

valtavasti kehitysprosessiin. Ilman

erikoislujaa terästä emme olisi pystyneet

luomaan RIG-16-järjestelmää", Wylezinski

toteaa.

"Wabash Nationalin rekkoihin ja puoliperävaunuihin

suunnittelema uusi takatörmäyssuoja

ylittää pohjoisamerikkalaiset

tiukat vaatimukset myös erityisen

vaativan, toispuoleisen törmäyksen osalta.

Optimoitu muotoilu, jossa on käytetty

erikoislujaa rakenneterästä, on testattu

kattavasti, ja se on osoittanut erinomaista

suorituskykyä törmäävässä autossa

olevien henkilöiden suojaamisessa. Patentoitu

järjestelmä absorboi energiaa

erinomaisesti, minimoi raskaille ajoneuvoille

aiheutuvat vahingot ja varmistaa

erittäin kustannustehokkaan valmistuksen

ja kokoonpanon. •

E

E

KL 3_2017.indd 10 10.6.2017 12:52:18

304578


VAPAA-AJAN UUSI ULOTTUVUUS

MIHIN SEIKKAILUIHIN NAVARA TREK-1° VIE SINUT?

Moottorina vaikuttava 2.3 dCi twin turbo, varustettu valkoisella

tai mustalla metallivärillä sekä näyttävillä mustilla kylkiputkilla,

lavaputkiin kiinnitetyillä LED-spoteilla ja virtaviivaisella lavakatteella.

NAVARA TREK-1° on lujarakentainen, mutta tyylikäs – aina valmiina

viemään sinut seikkailulle. Kovempi ja älykkäämpi kuin koskaan.

NISSAN NAVARA TREK-1°

ALK. 48 802 €

2.3 dCi

twin turbo

-moottori

Monivarsituettu

takajousitus

EU-yhdistetty kulutus ja CO 2

-päästöt: NAVARA-mallisto: 6,3-6,9 l/100 km, 167-183 g/km. NAVARA King Cab alk 34 237 € (sis. toimituskulut 600 €). Navara Double Cab 2.3 dCi

EURO6 190hp AT TREK-1° 2-paikk. 48 801,24 € (sis. toimituskulut 600 €). Navara Double Cab 2.3 dCi EURO6 190hp AT TREK-1° 5-paikk. 59 713,32 € (sis. toimituskulut 600 €).

KL 30457894_NAVARA_Trek_Print_2017_FIN_210x297_3mmBleed.indd 3_2017.indd 11 1

10.6.2017 5/9/17 12:34 12:52:20 PM


Hydraulinen etuveto takaa

elintarvikkeiden kuljetukset

liukkaillakin keleillä

Kuljetus Harri Mikkola Ky Oripäästä on erikoistunut laadukkaisiin elintarvikekuljetuksiin.

Kuljetuskalustossa Mercedes-Benz Actros -vetoautot ovat osoittautuneet ominaisuuksiltaan

erinomaisiksi ja kaiken kaikkiaan kokonaistaloudellisiksi. Etenkin uusimman Actrosin

hydraulisesta etuvedosta on ollut iso apu liukkailla teillä.

Kuljetus Harri Mikkola Ky aloitti

vuonna 1983 yhdellä kuormaautolla.

Toiminta on laajentunut

vuosien mittaan tasaisesti, nykyään yritys

kuljettaa elintarvikkeita, mm. kananmunia

eri vähittäisliikkeille laajasti eteläisen

Suomen alueella. Yrittäjä Harri

Mikkola kertoo, miten kuljetuskalusto

on laajentunut vuosien varrella: ”Ensin

hankimme kuorma-autoon perävaunun

ja myöhemmin toisen yhdistelmän ja sitten

seuraavan. Tänä päivänä operoidaan

seitsemällä 25,25 metrisellä moduuliyhdistelmällä

ja yhdellä puoliperävaunuyhdistelmällä,

joilla jokaisella pyritään noin

150 000 kilometrin vuosisuoritteeseen.

Kaikki yhdistelmät ovat FRC-hyväksyttyjä,

mikä mahdollistaa myös pakastekuljetukset.

Toiminta jatkuu ja kehittyy

jo seuraavan sukupolven osaavissa käsissä,

sillä poikani Teemu ja Janne ovat

vahvassa roolissa toiminnassa. He ovat

ehtineet myös kouluttaa itsensä: Teemu

on auto- ja kuljetustekniikan insinööri ja

Janne kemiantekniikan insinööri. Henkilökuntaa

meillä on yhteensä 15 osaavaa

ammattilaista.”

Hydraulinen etuveto

loistava valinta V-Slider

moduuliyhdistelmään

Pari vuotta sitten ajoon otettiin V-Slider

moduuliyhdistelmä; V-Slider kytkee

kaksi puoliperävaunua toisiinsa hydraulisesti.

Yhdistelmä koostuu 2-akselisesta

puoliperävaunun vetoautosta, jossa on

V-Slider varustettuna FRC-umpikorilla

ja siinä vielä puoliperävaunu FRC-umpikorilla.

Kuormatiloissa on mahdollisuus

2-taso-lastaukseen ja kuormatilan jakamiseen

thermo-väliseinällä.

”Uudenlainen yhdistelmä antaa mahdollisuuden

kuljetusten muunneltavuuteen,

sillä yhdistelmää voi tarpeen vaatiessa

käyttää pelkkänä puolikkaana. Toki

ajamme pääosin täydellä 25,25 metrisellä

yhdistelmällä, jonka 55 tonnin kokonaismassa

riittää mainiosti elintarvikekuljetuksiin”,

Janne Mikkola sanoo.

”Ensimmäisenä talvena kohdattiin V-

12 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 12 10.6.2017 12:52:25


Slider yhdistelmällä ongelmia liukkailla

ja lumisilla kauppojen pihoilla sekä

varastojen lastauslaitureilla, joissa on

usein myös merkittäviä nousuja. Yhdistelmällä

liikutaan vielä pääasiassa öisin,

jolloin pihoja ei ole ehditty aurata eikä

hiekoittaa. Kokemuksista viisastuneena

tilasimme yhdistelmään uuden Mercedes-Benz

Actros 1848 4x2 -vetoauton,

joka on varustettu hydraulisella etuvedolla

(Hydraulic Auxiliary Drive, HAD)

ja pitoa varmistamassa oli talvella lisäksi

nastarenkaat edessä”, Janne Mikkola

kertoo.

Kuljettaja Jyrki Rautiainen toteaa,

että Mercedes-Benzin hydraulinen etuveto

on todella näyttänyt kyntensä kuluneen

talven aikana: ”Kelit vaihtelivat talvella

paljon ja liukasta riitti; välillä tuli

lunta ja sitten vettä, joka jäätyi petollisen

liukkaaksi pihamaille. Hydraulisen etuvedon

ansiosta ei jääty kertaakaan kiinni

pahimpiinkaan paikkoihin. HAD auttaa

tarvittaessa aina n. 30 km/h nopeuteen

saakka, jonka jälkeen se kytkeytyy pois

päältä automaattisesti. Näin ollen siitä

on apua liukkailla pihoilla sompailun

lisäksi myös hitailla nopeuksilla tiellä

ajettaessa.”

Mikkolat ovat huomanneet, että polttoaineenkulutukseen

HAD ei ole talven

kokemusten perusteella vaikuttanut,

vaan Actros on mennyt Mercedes-Benzille

tyypillisesti alhaisilla kulutuslukemilla:

”Euro 6 -moottorinen Actros on

todella polttoainetaloudellinen auto ja

HAD-varusteinen automme on mennyt

ihan samoissa kulutuksissa kuin perus

2-akselinen. Sen olemme huomanneet,

että V-Slider -yhdistelmämme menee

jopa hieman tavallista moduuliyhdistelmää

pienemmällä kulutuksella, mikä

johtunee osaltaan paremmasta aerodynamiikasta,

sillä V-Sliderissa vaunujen

väli on pienempi.

”Ja V-Slider on vakaampi ajaa maantiellä

eikä HAD vaikuta kääntösäteeseen,

joka on Mercedes-Benzeissä muutenkin

pieni. Actroksessa on hyvää myös iso ja

viihtyisä ohjaamo, josta löytyy tasokas

varustelu”, Rautiainen lisää.

Pitkä yhteistyö Vehon kanssa

ja FleetBoardista iso hyöty

”Olemme tehneet Vehon kanssa yhteistyötä

koko toimintamme ajan, eli yli 34

vuotta. Siihen sisältyy useita kymmeniä

kauppoja, niin käytettyä kuin uutta

kuljetuskalustoa. Raision Vehossa automyyjänä

toimineen, nyt jo yli 10 vuotta

eläkkeellä olleen Reijo Mäkisen kanssa

teimme kauppaa yli 20 vuotta ja yhteydenpito

jatkuu edelleen”, Harri Mikkola

kertoo. •

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 13

KL 3_2017.indd 13 10.6.2017 12:52:33


Varsinais-Suomen

kasvusta riittää jaettavaa

Nyt on aika investoida

Kuten jokainen yrittäjä tietää, niin yrittämisessä

onnistuminen on ajoituksesta

kiinni. Varsinais-Suomen kasvusta osansa

haluavilla yrityksillä on nyt aika investoida,

sanoo Mika Ingi Paimion kaupungin

uusi yritysasiamies. Vahvan yrittäjä taustan

omaava mies ei tunnu haastateltaessa

kaupungin virkamieheltä ja asiaa kysyttäessä

hän naurahtaa: ” Se oli ensimmäinen,

mitä sovittiin kaupunginjohtajan kanssa.

Minusta ei tule virkamiestä.” Ingi kasvatti

ennen myyntiä oman yrityksensä tyhjästä

liikevaihdoltaan 20:een M€, joten hän katsoo

markkinoita ammattilaisen silmin.

Yrityksen on saatava

kuninkaallinen palvelu

Paimion kaupunki on palveluorganisaatio,

jonka tehtävänä on palvella mahdollisimman

hyvin asiakkaitaan eli kuntalaisia ja

kunnassa toimivia yrityksiä. Yrityksen tarpeita

varten kokoamme tapauskohtaisesti

avainasiakastiimin, joka varmistaa räätälöidysti

yritykselle kuninkaallisen palvelun,

Ingi toteaa. Pienenä kuntana jokainen

yritys on meille tärkeämpi, kuin isommille

toimijoille.

Yrityksen toimipisteen

sijoittamisessa haetaan aina

maksimaalista hyötyä

Paimion valttina on Ingin mukaan palvelun

lisäksi hyvä sijainti ja jopa 75% halvemmat

tonttien hinnat. Varsinais-Suomen alueella

toimivat yritykset ovat havahtumassa huomaamaan

Paimion vetovoiman, Ingi sanoo

ja jatkaa: Koska toimipisteen sijoituksessa

haetaan aina maksimaalista hyötyä ovat

hyvä palvelu, 150 000 potentiaalista työntekijää

20 minuutin ajomatkan sisällä ja

halvat hinnat vahvoja argumentteja. Uskon,

että viiden vuoden sisällä Paimionkin

osalta tonttien hinnat väkisinkin nousevat

kysynnän seuratessa talouden kasvua.

Dynaamista

kaavoitusstrategiaa

Menestyäksemme meidän pitää olla pikkuisen

muita kuntia ketterämpiä. Ilman

dynaamista kaavoitusstrategiaa jäisimme

muiden jalkoihin. Kiitos pitkänäköisen

suunnitelmallisen toiminnan meillä on heti

tarjota tusina yritystonttia ja valmiitakin

toimitiloja. Syksyllä yksityisten omistajien

kanssa toteutettava YksYkkösen alue laajentaa

valikoimaamme vielä huomattavasti,

Ingi iloitsee. •

110

E 18

11

14 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 14 10.6.2017 12:52:34


Automaatio ei korvaa

kuljettajia vielä pitkään aikaan

– työ kylläkin muuttuu

Viimeisen parin vuoden aikana

autonominen ajaminen ja

robottiautot ovat saaneet mediassa

paljon huomiota. Autoteollisuus

lupaillee ensimmäisiä autonomisia ajoneuvoja

jo vuosina 2017-2020. Näitä uutisia

lukemalla voisi tehdä nopean johtopäätöksen,

että kuljettajaa ei pian enää

tarvita. Hetkinen, tarkastellaanpa asiaa

hieman tarkemmin. Jo se, että samasta

asiasta puhutaan monilla termeillä kuten

automaattiajo, autonominen ajoneuvo,

robottiauto tai letka-ajo, kuvaa, että asia

ei ole ihan yksiselitteinen. Autonominen

ajaminen etenee vaiheittain. Selkokielellä

vaiheet 0-5 voisi kuvata seuraavasti:

0 Kuski hoitaa kaiken, eli ei mitään

teknistä apua ajamiseen

1 Jalat irti, ajoneuvossa on vakionopeussäädin,

joka ottaa huomioon

etäisyyden edessä ja takaa tuleviin

2 Kädet irti skarppina, ajoneuvo osaa

jo ajaa osittain itsenäisesti sopivilla

tieosuuksilla, mutta vaatii kuljettajan

jatkuvaa havainnointia ja

valmiutta ottaa ohjaaminen omiin

käsiin nopeasti.

3 Kädet irti ja pelikonsoli tai kirja

esiin, ajoneuvo selviää itsenäisesti

pidemmistä ajotehtävistä monilla

tieosuuksilla, mutta kuljettajaa tarvitaan

varalla ja osan matkaa aina.

4/5 Aivot narikkaan. Nelostasolla

kuljettajaa tarvitaan vielä joissakin

ajotilanteissa, mutta viidennellä

tasolla ei ollenkaan.

ja perässä tulee 1-3 ajoneuvoyhdistelmää,

jotka seuraavat hyvin lähellä toinen toisiaan

ilman kuljettajan puuttumista ajamiseen.

Lähellä ajamisesta syntyy merkittävää

säästöä polttoaineenkulutukseen.

Tällä hetkellä kokeiluja on tehty vain

moottoriteillä. Kuljettajaa tarvitaan edelleen

varalle ja tietysti siinä vaiheessa, kun

ajoneuvot irtoavat letkasta.

Vaikka täysin ilman kuljettajaa kulkeva

kuorma-auto kaikissa olosuhteissa vie

vielä vuosia, tulee ajoneuvoihin varmasti

hyvin nopeasti kuljettajan työtä helpottavia

ja turvallisuutta parantavia järjestelmiä.

Mukautuvia vakionopeussäätimiä

sekä kaistanpitoavustimia on jo saatavissa

ajoneuvoihin. Lisäksi kuorma-autoissa

on jo käytössä automatiikkaa, jolla ylämäet

voidaan ajaa pienemmällä polttoaineenkulutuksella

kuin ihmisen ajamana.

Ihmisen valvetilaa voidaan tarkkailla

esim. silmänliikekameralla, jolla estetään

rattiin nukahtaminen.

Vaikka ajoneuvot saadaan joskus kulkemaan

hyvin itsenäisesti, tarvitaan ihmisiä

vielä melko pitkään tavaran kuormaamisessa

ja erityisesti jakelussa. Autonominen

ajaminen mahdollistaa jossain

vaiheessa vaikkapa toimistotöiden tekemisen

tai opiskelun ajoneuvoissa.

Sitä en voi luvata, että jos nyt aloittaa

kuljettajakoulutuksen, niin varmasti pääsee

joskus eläkkeelle perinteisestä kuljettajan

työstä. Samaa lupausta ei voi antaa

oikeastaan mistään työtehtävistä nykyään.

Jo moni yli 50 on opiskellut uuden

ammatin jossain vaiheessa elämäänsä ja

jatkossa yhä useampi tekee näin. •

Teksti:

Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten liito ry

Kuva: Cristian Hallivuori

Vasta siis viidennellä tasolla kuljettajaa

ei tarvita ollenkaan. Tuohon tasoon eteneminen

vie vielä vuosikymmeniä kaikissa

ajotehtävissä. Saattueajo eli englannin

kielellä platooning lienee ensimmäinen

merkittävä sovellus, jossa kuljettajan tehtävä

muuttuu osassa tavarankuljetuksia.

Saattueajossa ensimmäistä kuorma-autoyhdistelmää

ajaa normaalisti kuljettaja

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 15

KL 3_2017.indd 15 10.6.2017 12:52:35


Fleetboard-palvelut tarjoavat v

toiminnan ja tuottavuuden keh

Kuljetusyrittäjälle uusi teknologia tarkoittaa entistä nopeampia, varmempia ja kannattavimpia

kuljetuksia sekä reaaliaikaista kuljetusketjun hallintaa. Autoilija puolestaan saa käyttöönsä

moderneja älyteknologian synnyttämiä välineitä ja apukeinoja oman työnsä helpottamiseksi.

”F

leetboardin tavoitteena ei

ole ainoastaan nykyisten

tuotteidensa kehittäminen,

vaan uusien toiminnallisten ratkaisujen

löytäminen asiakkailleen nopeasti ja tehokkaasti”,

Daimler Fleetboard GmbH:n

johtaja Dr Daniela Gerd tom Markotten

sanoo. ”Tulevaisuuden Fleetboard

tarjoaa paljon enemmän kuin perustason

telematiikkapalveluja, nimittäin

digitaalisia ratkaisuja koko logistiikkaalalle.

Tätä kautta synnytämme myös

lisäarvoa asiakkaillemme.”

Jo tällä hetkellä Fleetboard seuraa,

rekisteröi ja mittaa ajoneuvon tilaa, ajoa

ja paikkatietoa hyvin monipuolisesti ja

välittää datan matkapuhelinverkossa

ao. kuljetusyritykselle. Yritys voi valita

käyttöönsä sille sopivat, kalustoa, kuorman

hallintaa ja kuljettajan työsuoritusta

koskevat palvelut ja yhdistellä niitä omien

tarpeidensa mukaan.

Fleetboard Store avautuu

heinäkuussa, sovelluksia

jo paljon tarjolla

Fleetboard esitteli viime syksyn IAAnäyttelyssä

Fleetboard Store -markkinapaikan,

joka tarjoaa kuljetusalalle uusia

hyödyllisiä palvelusovelluksia. Niitä

voivat käyttää niin Daimlerin omat kuin

muidenkin merkkien hyötyajoneuvoasiakkaat.

Daimler on kehittänyt applikaatiot

yhteistyökumppaniensa kanssa, ja

ensimmäisiä niistä voidaan ladata markkinapaikalta

ensi heinäkuusta alkaen,

aluksi Saksassa. Palvelun kielinä ovat

saksa ja englanti.

Esimerkiksi Brugg Liftingin kanssa

luotu sovellus tarjoaa kuljettajalle neuvoja

ja välineitä kuorman oikean kiinnityksen

laskemiseksi ja varmistamiseksi sekä

kuljetuskustannusten pienentämiseksi.

Vastaavasti Continental-yhteistyönä

syntynyt applikaatio seuraa auton rengaspaineita

ja lämpötiloja. Sovellukset

voi ladata DispoPilot.guide -tabletille,

jota voidaan käyttää autossa tai sen ulkopuolella.

Fleetboardin nykyisiä applikaatioita

voi ladata Android- ja Apple-laitteille, ja

valikoima on runsas. Esimerkiksi New

Fleetboard Manager -sovelluksessa ajomatkoja

voi seurata seitsemän päivän

sykleissä, minkä lisäksi saatavana on tieto

jokaisen auton kulutuksesta ja sen aiheuttamista

CO2-päästöistä. Driver app

puolestaan tarjoaa kuljettajalle palautetta

hänen ajotavastaan kuten ennakoinnista

16 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 16 10.6.2017 12:52:36


t välineen kuljetuslogistiikan

ehittämiseksi

ja jarrujen käytöstä sekä välineen ajo- ja

lepoaikojen hallintaan. Fleetboard DispoPilotin

kautta puolestaan kuljetusyrittäjä

voi integroida aliurakoitsijat omaan

logistiikkaketjuunsa. Tämä sovellus on

tarjolla peräti 24 kielellä, ja se löytyy

Google Play Storesta.

Fleetboard hyödyntää toiminnoissaan

Microsoftin Azure-pilvipalvelualustaa,

joka mahdollistaa reaaliaikaisen ja luotettavan

toiminnan sekä riittävän tiedonsiirto-

ja käsittelykapasiteetin. Yritys

on alusta lähtien tehnyt yhteistyötä myös

HERE-karttapalvelun kanssa.

Digitaaliteknologia avaa

uusia mahdollisuuksia

Fleetboard-palveluille

Daimler Fleetboardin tulevaisuuden tavoitteena

on tukea koko logistista kuljetusketjua

digitaalisilla palveluratkaisuilla

ja lisätä näin koko ketjun ja sen eri

toimijoiden työn tehokkuutta ja kannattavuutta.

Vision mukaan huomisen kuljetusketju

toimii saumattomasti kaikkien

osapuolten hyödyksi.

Uusia keinoja logistiikan hallintaan

tarjoaa muun muassa 3D-teknologia,

jonka avulla kuljetuksia voisi seurata

kolmiulotteisessa maisemassa Holo-

Lens-lasien avulla. Järjestelmä tunnistaa

käytössä olevan ja vapaan kuormakapasiteetin

määrän, tilaukset, reitit sekä kuljettajan

statuksen. 3D-teknologialla voidaan

lisäksi toteuttaa koko joukko täysin

uusia palveluja kuten pay@platooing,

jossa tulevaisuuden automaattisia, jonossa

ajavia kuorma-autoja laskutetaan

”lennossa” reitin varrella tai Smart Delivery,

jossa järjestelmä ilmoittaa tarkat

kuljetuksen saapumistiedot vastaanottajalle.

Parhaillaan kehitettävinä oleviin sovelluksin

kuuluu myös Fleetboard nxtload,

jonka avulla yritetään kasvattaa

kaluston ja lastitilan käytön tehokkuutta.

Next lens puolestaan tunnistaa ajoneuvon

rekisteritunnuksen perusteella

ja valvoo sen valojen, renkaiden ja rakenteiden

kuntoa eli auton soveltuvuutta

tiekäyttöön ja rahtiliikenteeseen. Fuel-

Hub puolestaan tarjoaisi digitaalisen

markkinapaikan poltto- ja voiteluaineiden

myyjille. •

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 17

KL 3_2017.indd 17 10.6.2017 12:52:37


Laskuri näyttää

sekunneissa sekä

tämänhetkiset

bonusprosentit

että ennusteen

lähitulevaisuudessa.

Bonuslaskurista tuli

autoilijoiden suosikki

Bonuslaskuri ja uudet

autovakuutustuotteet

kaksinkertaistivat

LähiTapiolan verkkopalvelun

kävijämäärät edellisvuoden

vastaavaan aikaan verrattuna.

Uusasiakasmyynti kasvoi

noin kolmanneksen.

Laskurin toteutuksesta

vastasi IT-palveluyhtiö CGI.

LähiTapiolan verkkosivuilla toimiva

bonuslaskuri on ensimmäinen

laatuaan Suomen autovakuutusmarkkinoilla.

Laskuri hakee

henkilötunnuksen mukaan vakuutusalan

yhteisestä tietopankista autoilijan vakuutushistorian

sekä Trafista hänen ajokorttitietonsa.

Kriteereinä ovat henkilökohtainen

vahinkohistoria ja ajokorttilisä. Tietojen

18 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

perusteella järjestelmän algoritmi laskee

kullekin henkilökohtaisen bonuksen sekä

ennusteen sen kehittymisestä. Maksimibonus

voi olla 80 prosenttia. Bonuslaskurista

pääsee siirtymään suoraan

ostosovellukseen, joka tekee asiakkaalle

vakuutustarjouksen.

"Bonukset ovat keskeinen osa vakuutuksen

hinnan muodostumisessa. Laskuri

näyttää sekunneissa sekä tämänhetkiset

bonusprosentit että ennusteen

lähitulevaisuudessa. Asiakkaat ovatkin

pitäneet vuoden alussa käyttöön otettua

bonuslaskuria vakuutuksen ostoprosessia

helpottavana ja nopeuttavana apuvälineenä",

kertoo LähiTapiolan moottoriajoneuvovakuutuksen

johtaja Tapani

Alaviiri.

Laskuri on yksi osa LähiTapiolan

uutta tuotepakettia. Uudistuksen seurauksena

vakuutusmaksuun vaikuttavat

tekijät ovat aiempaa moninaisemmat, eli

käytännössä vakuutusmaksu määräytyy

aiempaa yksilöllisemmin. Vakuutusmaksuun

vaikuttavat nyt aiempaa tarkemmin

kotipaikka, vakuutuksenottajan ikä, ajoneuvon

ominaisuudet ja vahinkohistoria.

”Vahingottomuus palkitsee, eli käytännössä

ajoneuvon omistajan ajotapa ja

oma vahinkohistoria vaikuttavat aiempaa

enemmän liikennevakuutuksen hintaan.

Mitä pitempään ajat ilman liikennevahinkoja,

sitä suuremmat bonukset saat

kaikille omistamillesi ajoneuvoille", Alaviiri

tiivistää.

Palvelun toteutuksesta vastannut CGI

hyödynsi toteutuksessa ketteriä menetelmiä.

Niiden avulla palvelun kehitys sujui

vauhdikkaasti ja budjetti pysyi raameissaan.

”LähiTapiolan bonuslaskurissa täyttyy

monta digiajan vaatimusta. Se on helppokäyttöinen

ja tuottaa selvää arvoa niin

autoilijoille kuin vakuutusyhtiöllekin.

Lisäksi se perustuu uudenlaiseen, yksilöllisempään

tiedonlouhintaan erilaisia

tietolähteitä hyödyntämällä”, taustoittaa

CGI:n finanssitoimialan palveluista Suomessa

vastaava johtaja Kimmo Koivisto.


KL 3_2017.indd 18 10.6.2017 12:52:39


KL 3_2017.indd 19 10.6.2017 12:52:41


Joka

kuudennen

autoilijan

matka katkeaa

If toi uuden palvelun

autoilun ongelmiin

If uudisti ajoneuvovakuutuksensa ja toi autoilijoille

uudentyyppisen palvelun helpottamaan kaikissa autoiluun

liittyvissä ongelmissa. Uudet vakuutukset palkitsevat

huolellisen kuskin aiempaa nopeammin.

-A

uton omistajista 40 prosenttia

ei tutkimuksemme

mukaan uskoisi tulevansa

toimeen ilman autoa ja suurimmalle

osalle sen puuttuminen hankaloittaisi

arkea merkittävästi. Vahinkotilastojen

mukaan matka kuitenkin usein katkeaa.

Esimerkiksi keskimäärin noin joka

kuudes autoilija joutuu turvautumaan

sijaisautoon oman auton vahingoituttua

ajokelvottomaksi, kuvaa tuotepäällikkö

Peter Roselius Ifistä.

Todennäköisyys vahingolle vaihtelee

merkittävästi paikkakunnan mukaan:

suurimmista kaupungeista eniten vahinkoja

sattuu Helsingissä ja Espoossa, vähiten

Salossa ja Seinäjoella. Eri-ikäisille

autoille puolestaan sattuu erityyppisiä

vahinkoja: varkaudet ovat suhteessa

yleisimpiä vanhoilla, yli 20-vuotiailla

20 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

autoilla, kun taas alle 3 vuotta vanhoilla

autoilla törmätään ja suistutaan tieltä

suhteessa useimmin.

– Joissakin tapauksissa vahingon voisi

estää, jos tietäisi ajoissa, mitä tehdä esimerkiksi

oudon merkkivalon palaessa.

Lähdimmekin Ifissä miettimään, voisimmeko

auttaa ennaltaehkäisemään isompia

ongelmatilanteita tarjoamalla välittömän

avun kaikissa autoilun haasteissa.

If rakensi autoilijoille korvauspalvelua

maksutta täydentävän If Apu -palvelun,

jolla saa tukea kaikkialle Suomeen missä

tahansa autoa koskevassa kysymyksessä

puhelimen tai verkon kautta vuorokauden

ympäri.

– Tällä hetkellä useimmin apua haetaan

siksi, että on sattunut kolari tai törmäysvahinko.

Lähes viidennes tarvitsee

neuvoa teknisessä viassa tai hinausta.

Kehitystrendinä yhä

yksilöidympi turva ja hinta

Tammikuussa voimaan tullut liikenne-

KL 3_2017.indd 20 10.6.2017 12:52:46


vakuutuslain muutos laajensi mahdollisuuksia

vakuutus- ja vahinkohistorian

hyödyntämiseen liikennevakuutusten

hinnoittelussa. If on uudistanut nyt kerralla

liikenne- ja kaskovakuutukset, hinnoittelun

sekä palvelun.

Yksilöllisyys on yhä vahvempi trendi

vakuutuksen hinnoittelussa ja sisällössä.

Henkilöautojen liikennevakuutuksissa

hintaan vaikuttavat Ifissä uutena vuosittaiset

ajokilometrit ja auton omistajan

lisäksi mahdollisten muiden autolla ajavien

kuljettajien iät.

– Etenkin vähän ajaville voimmekin

tarjota aiempaa edullisemman vakuutuksen.

Lisäksi olemme uudistaneet

hinnoittelua luopumalla määräaikaisista

alennuksista. Sen sijaan lupaamme ennustettavuutta

ilman yllättäviä hinnankorotuksia,

kertoo Peter Roselius.

If rakensi autoilijoille korvauspalvelua maksutta

täydentävän If Apu -palvelun, jolla saa tukea kaikkialle

Suomeen missä tahansa autoa koskevassa kysymyksessä

puhelimen tai verkon kautta vuorokauden ympäri.

Huolellinen kuski hyötyy

aiempaa nopeammin

Ifin uuden liikennevakuutuksen maksimibonus

on 80 prosenttia. Useimmat

kuskit, joilla on jo vahingottomia vuosia

missä tahansa vakuutusyhtiössä, saavat

sen vakuutukseensa heti. Kakkosautoon

saa automaattisesti saman bonuksen.

– Nuorilla kuskeilla on tilastojemme

perusteella todellisuutta huonompi

maine. Ifissä haluamme palkita myös

nuoria kuskeja vahingottomuudesta, ja

liikennevakuutuksen lähtöbonus onkin

aina vähintään 30 prosenttia. Bonus

nousee 10 prosenttiyksikköä jokaisesta

vahingottomasta vuodesta, jolloin aloittelevakin

autoilija saavuttaa maksimibonuksen

jo viidessä vuodessa, kuvaa Peter

Roselius.

Ifin liikenne- ja kaskovakuutuksiin

sisältyy maksuton bonusturva, eli saavutettu

maksimibonus ei laske yhdestä

vahingosta. •

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 21

KL 3_2017.indd 21 10.6.2017 12:52:54


Määräaikaisten 28 tonnin

kuorma-autojen painot vakinaistetaan

– muista päivittää autosi tiedot rekisteriin

Kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassa on nostettu

pysyvästi 28 tonniin käyttöönottoajankohdasta riippumatta.

Oman auton rekisteritiedot kannattaakin hoitaa ajan tasalle

seuraavan katsastuksen yhteydessä, jotta 28 tonnin massalla

ajaminen ei lopu 30.4.2018.

28

tonnin massa sallittiin

asetusmuutoksella pysyvästi

käyttöönottoajankohdasta

riippumatta kolmiakselisille

autoille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

• paripyörävaatimus molemmilla takaakseleilla

tai

• telin vetävä akseli on varustettu paripyörillä

ja ilmajousilla tai tätä vastaavaksi

tunnustetulla

jousituksella ja toinen

akseleista on ohjaava tai

ohjautuva sekä varustettu

nimellisleveydeltään

vähintään 385 mm renkailla.

Uuden asetuksen myötä

monet viiden vuoden siirtymäaikaa

hyödyntäneistä

kuorma-autoista voivat jatkossakin säilyä

enimmäismassaltaan 28 tonnin painoisina,

mutta merkintä määräaikaisuudesta

tulee poistaa, jos autoa halutaan käyttää

30.4.2018 jälkeen 28 tonnin massalla.

Myös uudemmat kuorma-autot voi muutoskatsastaa

28 tonnin massalle, jos vaatimukset

täyttyvät.

”28 tonnin massa kannattaakin ottaa

esille jo seuraavaa

Ota puheeksi

seuraavan

katsastuksen

yhteydessä autosi

massamerkinnät

– merkintä

määräaikaisuudesta

tulee poistaa.

katsastusta varattaessa,

jotta mahdolliset

muutoskatsastukset

voidaan

suorittaa ja auton

tiedot voidaan päivittää

vastaamaan

haluttua”, muistuttaa

johtava asiantuntija

Otto Lahti.

”Siirtymäaikaa hyödyntäneiden kuorma-autojen

kannatta tarkistaa siirtymäajan

loppumiseen 30.4.2018 mennessä,

että oman auton tiedot ovat päivitetty

nykysäädösten mukaisiksi, jotta myös

jatkossa 28 tonnin enimmäismassan

käyttö on mahdollista”, jatkaa Lahti.

Myös puoliperävaunuyhdistelmän

massa nousee

Uuden asetuksen myötä vähintään kuusiakselisen

puoliperävaunuyhdistelmän

suurin sallittu massa korotetaan 52 tonniin

nykyisestä 48 tonnista. Mahdollinen

korotus ajoneuvon tietoihin tehdään

muutoskatsastuksessa. Täysi 52 tonnin

massa edellyttää yli 18 tonnin massaa vetopöydälle

ja varsin pitkää ääriakseliväliä.

Vanhalla kalustolla päästään useissa

tapauksissa noin 50 tonnin tasolle.

”Ennen seuraavaa määräaikaiskatsastusta

kannattaakin selvittää omalta autokauppiaalta

tai katsastustoimipaikalta,

voiko oman rekkaveturin ppv-yhdistelmämassaa

korottaa, jotta asia saadaan

hoidettua kuntoon kerralla”, vinkkaa

Lahti. •

22 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 22 10.6.2017 12:53:06


Turun Vapaavarasto tarjoaa Länsi-Suomen

kattavimman varastointivalikoiman. Jotta

tuotteesi pysyisivät hyvässä tallessa ja erinomaisessa

kunnossa, saat käyttöösi eri tarpeisiin

suunnitellut, turvalliset tilat.

www.turunvapaavarasto.fi

KL 3_2017.indd 23 10.6.2017 12:53:26


Robottiauto

Marilyn.

Stereokamera esteiden tunnistamiseen. Paikannus- ja kommunikointiantennit. Martin varmennettu sähkönsyöttöjärjestelmä.

Martti ja

anturointi.

24 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 24 10.6.2017 12:53:39


Robottiautot siirtyvät

yleiselle tielle ja alkavat

seurustella keskenään

Suomen ensimmäinen kokeiluluvan tieliikenteeseen saanut robottiauto Marilyn ja puolisonsa

Martti ovat yhdessä siirtyneet seuraavalle tasolle ja alkaneet seurustella ja vaihtaa kuulumisia

ajoympäristönsä kanssa. Seuraava harppaus suhteessa tapahtuu syksyllä, jolloin myös julkinen

digitaalinen infra voi keskustella pariskunnan kanssa.

ä.

VTT:n kehittämät robottiautot

kuulevat, näkevät ja aistivat, ja

niissä hyrisee kotimainen äly.

Ne kykenevät seuraamaan ohjelmoitua

reittiä ja välttämään yllättäviin esteisiin

törmäämistä ilman kuljettajan apua.

Toistaiseksi autot vaativat, että kaistaviivat

tai tien reunat näkyvät. Tämä

on kuitenkin vasta ensimmäinen askel,

mutta vuoteen 2020 mennessä liikutaan

jo vaativammissa olosuhteissa sora- ja

lumipeitteisillä teillä.

"Automaattisen ajoon tarvittavia laitteita

on autoissamme tarpeeksi ja nyt

niistä otetaan ohjelmistoteknisesti kaikki

irti askel kerrallaan. Haasteita on pieniä

ja isoja, mutta niitä me rakastamme",

sanoo projektipäällikkö Matti Kutila

VTT:ltä.

Robottiautoista löytyy lämpökamera

ihmisten ja eläinten havainnointiin.

Stereokamera ja tutka lähialueen tarkkailuun

korkealla resoluutiolla. Laserskannerit

ja pitkän kantaman tutkat kaukonäköön

sekä GPS/Glonass-vastaanottimet

paikannukseen. Lisäksi autoissa on

inertiayksikkö suunnan ja kiihtyvyyksien

määrittämiseen. Toimilaitteina on sylintereitä

ja moottoreita. Anturit ja toimilaitteet

yhdistää älykkyys, joka muodostaa

tilannekuvan ja ohjaa niitä siten, että

auto liikkuu suunnitellulla tavalla millisekuntien

ja senttimetrien tarkkuudella.

"Robottiautojen kommunikointikanava

on auki, mutta viestit eivät noudata

täydellisesti vielä standardeja. Syksyllä

autot vaihtavat keskenään tietoa standardissa

moodissa ja silloin muidenkin

on mahdollista keskustella niiden kanssa",

Kutila kertoo.

"Suuret asiat nähdään 2021"

Seuraavaksi VTT:n robottiautoihin vaihdetaan

Kutilan mukaan optisten komponenttien

aallonpituuksia ja lisätään tutkan

resoluutiota sekä rakennetaan lisää

älykkyyttä ohjelmistoon, joka haistelee

anturien kyvykkyyttä. Näin pyritään

osaltaan taklaamaan vaativia sääoloja,

kuten liukasta tienpintaa, peittynyttä

tienreunaa tai sumua.

Robottiautojen kehityksessä lisätään

pikkuhiljaa skenaarioita (kaupunkia,

kantatietä, lunta, exit-ramppia), joista

auto suoriutuu, sekä kasvatetaan ajonopeuksia

ja hallitaan älykkyydellä vaikeita

keliolosuhteita.

"Tällä hetkellä liikenteen robotisaatio

on yleisestikin ottaen vielä alkumetreillä

– suuret asiat nähdään vuonna 2021 ja

sen jälkeen. Tämä on eräänlainen 'never

ending story'. Varmaa on, että koodirivien

määrä autossa kasvaa räjähdysmäisesti

tulevina vuosina - nyt puhumme

ehkä 3000 rivistä", Kutila arvioi.

Robotiikka tulee myös kuorma- ja

linja-autoihin, mutta eri muodossa. Sen

sijaan työkoneet kulkevat tietyllä tavalla

robotisaatiokehityksen eturintamassa.

Niiden työalueeseen voidaan tehdä rajoitteita,

jotka helpottavat automatisointia.

Liikenteessä rajoitteiden tekeminen

ei ole yhtä helppoa.

Turvallisuus ja kyberuhkat tulevat

mukaan entistä vahvemmin, kun ajoneuvojen

IoT eli esineiden internet ja

tietoverkot etenevät. Täysin luotettavasti

toimivan ja ympäristöään havainnoivan

auton kehittämiseen tarvitaan vielä paljon

työtä. •

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 25

KL 3_2017.indd 25 10.6.2017 12:53:46


UPS Express Critical ®

-palvelu

Logistiikkapalvelu erittäin

kiireellisille lähetyksille, jotka

vaativat erityiskäsittelyä.

T

ällaisia lähetyksiä voivat olla esimerkiksi

lentokoneen osa, jota

tarvitaan kiireellisesti ennen seuraavaa

lentoa tai kirurginen työkalu, jota

tarvitaan toimenpidehuoneessa. UPS:n

tiimi käsittelee lähetyspyynnöt ympärivuorokauden

avoinna olevassa yhteyskeskuksessa,

tunnistaa kuljetusvaihtoehdot

ja valitsee sopivimman toimitusratkaisun,

jolla saavutetaan aikataulu- ja kustannustavoitteet.

Palvelussa on vaihtoehto, jossa henkilökohtainen

kuriiri voi hoitaa toimituksen

perille henkilökohtaisesti esimerkiksi tavallisella

lennolla. UPS:llä on erittäin kiireellisten

lähetysten markkinajohtajana

mahdollisuus käyttää käytännössä minkälaista

lentokonetta tai kulkuneuvoa tahansa

ympäri maailmaa.

UPS Express Critical -palvelu asiakkaille

Euroopassa on nopea tapa toimittaa kriittiset

lähetyksensä vastaanottajille sekä tasapainottaa

nopeus ja kustannukset.

UPS Express Critical ® tarjoaa Euroopassa

seuraavia palveluita, jotta kriittiset lähetykset

saadaan perille ajoissa:

• Lennon varauksen hallinta, sisältäen

suuret rahtikoneet ylisuurille lähetyksille

• Ovelta ovelle -toimitus lähes kaiken kokoisille

lähetyksille

• ”Kiitotien päästä” noudettava lähetys,

joka nopeuttaa kuljetuksen toimitusta

päämääräänsä

• Erikoisajoneuvot, joilla paketit toimitetaan

maanteitse ovelta ovelle Euroopan

sisällä

• Korkeammat turvallisuus- ja vakuutuspalvelut

UPS Capital -palvelun kautta

Pitämällä asiakkaat tietoisina siitä, missä

heidän lähetyksensä ovat, auttaa heitä

reagoimaan nopeammin ja tekemään nopeita

päätöksiä. Asiakkaat voivat myös hallita

jakeluketjuaan lähetystiimin, 24/7/365

palvelevan puhelinkeskuksen, kuljetusten

seurantapalveluiden, räätälöitävien raporttien

ja ilmoitusten, lähetysasiakirjojen kuvantamisen

sekä toimitusten saapumisennusteiden

avulla. •

MESSUKESKUS, HELSINKI

11. & 12.10.2017

SISÄLOGISTIIKKA-TAPAHTUMA ON NYT

LOGISTICS & DISTRIBUTION!

Logistics & Distribution -tapahtuma kokoaa mielenkiintoisimmat sisälogistiikan

palveluntarjoajat, materiaalinkäsittelyn uutuudet ja parhaat jakeluratkaisut

saman katon alle Helsingin Messukeskukseen 11.–12.10.2017.

LUE LISÄÄ JA VARMISTA PAIKKASI TAPAHTUMASSA NYT:

WWW.LOGISTICS-DISTRIBUTION.FI

Yhteistyössä:

Samaan aikaan Messukeskuksessa:

KL 3_2017.indd 26 10.6.2017 12:53:49


LOGISTIIKAN YKKÖNEN - MARJAMÄKI BUSINESS PARK

Unelmat toteutuvat Lempäälässä

Alueelle ovat jo sijoittuneet mm:

Ideapark, Inex, JääSaukko, Lidl, Luxury Collection,

Novoset, Autosi, Posti, Puuilo, Tokmanni, Wurth,

TYVI, Leimu&Rajala, Real Machinery,

Suoraman Elementti.

Soita ja kysy lisää:

040 133 7913

Timo Mikkonen

Lempäälän Kehitys Oy

www.lempaalankehitys.fi

Lempäälän kunta

www.lempaala.fi

KL 3_2017.indd 27 10.6.2017 12:53:59


Mitsubishi esittelee SENSiA EX-työntömastotrukin

Ketteryyttä kapeisiin

käytäviin -

leveilläkin kuormilla

Koska leveät ja epätavalliset

kuormat eivät saa vaarantaa

työntömastotrukin

ohjattavuutta, Mitsubishi

Forklift Trucks on

laajentanut palkittua SENSiAvalikoimaansa

monitietrukki

SENSiA EX -mallilla.

Rajoittaa vahinkoja

Kaksi uutta mallia tarjoavat kuusi monisuuntaista

ajotilaa, jotka voidaan valita

näppäimistöllä – silmänräpäyksessä.

Tämän ansiosta SENSiA EX liikkuu vaivatta

kapeillakin käytävillä nostaen jopa

2 500 kg:n kuormia 10 metrin korkeuteen.

Tämä on mahdollista SENSiA EX:n

nelipyöräohjauksen ja 360° kääntyvien

kuormapyörien ansiosta. Koska ne kääntyvät

alustaprofiilin sisäpuolella, joten

kuormat – ja itse pyörät – ovat suojassa

vaurioilta.

Maksimoi tuottavuuden

SENSiA EX:n kaksi käyttötilaa mukauttaa

trukin ominaisuudet kuljettajan ja

käyttökohteen mukaan. PRO-tilassa

kokeneet kuljettajat pystyvät maksimoimaan

tuottavuuden, kun taas EcoLogic-

28 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

SENSiA EX:n nelipyöräohjaus,

360° kääntyvät kuormapyörät,

kääntösäde alustaprofiilin sisällä

– suojaavat kuormia ja

pyöriä vahingoilta.

KL 3_2017.indd 28 10.6.2017 12:53:59


SENSiA EX:n palkittu

ja tilava ohjaamo.

tila tarjoaa uusille ja tilapäisille kuljettajille

luonnollista käsiteltävyyttä ja taloudellista

suorituskykyä.

Lisäksi SENSiA EX:ssä on vakiona

ainutlaatuinen Mitsubishi Sensitive

Drive System (SDS). Se räätälöi trukin

suorituskyvyn automaattisesti eri kuljettajien

ja kuormien tarpeiden mukaan

– varmistaen sekä vakauden että ketteryyden.

Maksimituottavuuden varmistamiseksi

kaikissa korkeuksissa SENSiA

EX:n luja alusta on varustettu passiivisella

huojunnan hallinnalla. Se vaimentaa

nostetun kuorman liikettä, kun

kuormia käsitellään korkealla ilmassa.

SENSiA EX:n tehokkaat vaihtovirtamoottorit

ja hydraulijärjestelmät

mahdollistavat poikkeuksellisen pitkät

työvuorot latausten ja akunvaihtojen

välillä.

Palkittua ergonomiaa

Pitkät työvuorot vaativat veronsa

käyttäjiltä. Siksi väsymyksen vähentämiseksi

on tehty paljon. SENSiA EX:n

tilava ohjaamo perustuu palkittuun

muotoiluun ja siihen on saatavana erilaisia

mukavia istuimia.

Toistuvat kyynärpään rasitusvammat

ovat yleisiä työntömastotrukkien käyttäjillä.

Käsituella varustettu täysin säädettävä

käsinoja kuuluu SENSiA EX:n vakiovarustukseen.

Tämä ainutlaatuinen

käsinoja tukee sekä kyynärpäätä että

rannetta ja minimoi liiketarpeen vähentäen

riskiä.

Ainutlaatuiset hydrauliset sormenpääohjaimet

pitävät turhat liikkeet minimissä.

Kurotus-, nosto-, kallistus- ja

levityskomennot ovat käyttäjän sormenpäiden

ulottuvilla, minkä ansiosta

trukkia on erinomaisen helppoa hallita

ja käyttäjät voivat keskittyä käsillä olevaan

työhön.

Kuten jokaisessa Mitsubishi-trukissa,

turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

SENSiA EX:n Clearview-turvakatos takaa

erinomaisen näkyvyyden ylöspäin

ja suojaa samalla käyttäjää putoavilta

esineiltä. • www.mitforklift.com

SENSiA EX:n

kuusi monisuuntaista

ajotilaa voidaan

valita näppäimistöllä

– silmänräpäyksessä.

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 29

KL 3_2017.indd 29 10.6.2017 12:54:01


Dräg

MAN-varaosatakuu laajentui

– kahden vuoden takuu töille ja varaosille

K

ahden vuoden takuu on voimassa

kaikille korjauksille, jotka on

tehty MAN-huoltokorjaamoilla

2017 alkaen, sisältäen ne korjaukset missä

MAN Genuine Parts® -varaosia, MAN

Genuine Parts Ecoline® -vaihto-osia tai

MAN Genuine Accessories® -varusteita on

asennettu.

MAN Genuine Parts

– MAN-alkuperäisosat

MAN-alkuperäisosat ovat valmistettu ja testattu

tiukkojen laatustandardien mukaan

ja ovat siten korkealaatuisia, luotettavia ja

kustannustehokkaita. Varaosien saatavuus

on myös erittäin nopeaa, joka korostaa

MAN-varaosahuollon tehokkuutta. MANhuoltokorjaamoilla

on keskimäärin yli 8

000 välittömästi saatavilla olevaa alkuperäisvaraosaa.

Näin seisokkiaika jää vaurion

sattuessa mahdollisimman lyhyeksi. Alkuperäisvaraosat

kattavat myös vanhemmat

mallit ja erikoisajoneuvot.

Erikoisosista, jotka eivät

ole välittömästi saatavilla,

noin 95 % toimitetaan

MAN-huoltokorjaamoille

yhdessä yössä MAN-keskusvarastosta.

MAN Genuine

Parts ecoline

MAN Genuine Parts ecoline

-varaosat ovat vaihto-osia,

jotka ovat täysin

uudelleenvalmistettu

MAN-alkuperäisvaraosien

standardien mukaan

MANilla, alkuperäisen valmistajan (OES)

tai ulkopuolisen kumppanin toimesta.

Kattava uudelleenvalmistusprosessi takaa

MAN Genuine Parts ecoline -tuotteille

saman korkean laadun kuin MAN-alkuperäisvaraosalle.

Prosessi takaa erityisesti

vanhempien ajoneuvojen ylläpidon ja

markkina-arvon säilymisen. Kuten uudet

MAN-alkuperäisvaraosat, MAN Genuine

Parts ecoline -varaosat ovat saatavilla kaikista

MAN-huoltokorjaamoilta ja niillä on

sama uusi kahden vuoden varaosatakuu. •

KL 3_2017.indd 30 10.6.2017 12:54:07


Mobil Delvac MX ESP –sarjalle uudet

API CK-4, VDS-4.5 ja RLD-4 –luokitukset

AMERICAN Petroleum Institute (API)

julkaisi vuonna 2016 uuden, raskaan kaluston

dieselmoottoriöljyjen CK-4 –luokituksen.

Uusi luokitus tarjoaa merkittäviä

suorituskyvyn parannuksia verrattuna

CJ-4 –luokitukseen hapettumiskestävyyden,

leikkauskestävyyden ja öljyn ilmastumisen

osalta.

Tämä mahdollistaa laajentaa tuotteiden

luokituksia uusimpiin Volvo VDS-

4.5– ja Renault RLD-4 –luokituksiin.

Mobil Delvac MXTM ESP 10W-30

ja Mobil Delvac MXTM ESP 15W-40

-tuotteiden parannettua koostumusta

voidaan käyttää samoissa käyttökohteissa

kuin missä CJ-4 on käytetty sekä kaikissa

nykyaikaisissa maantiekuljetuksen

ja työmaa-ajon käyttökohteissa missä

vaaditaan ACEA E7/E9, API CK-4/CJ-4

ja niitä alempia luokituksia, sekä uusimmissa

Volvo, Renault ja Mack -kuormaautoissa.

Kuten vanhemmissa API luokituksissa,

API CK-4 tulee olemaan taaksepäin täysin

yhteensopiva niissä moottoreissa missä

API CJ-4 oli aiemmin suosituksena. Volvo

VDS-4.5 on taaksepäin yhteensopiva

VDS-4 ja VDS-3:n kanssa ja samoin Renault

RLD-4 on taaksepäin yhteensopiva

RLD-3 ja RLD-2 –luokitusten kanssa. •

Taulukossa on lueteltu tuotteet, joita muutos koskee, sekä niiden pakkauskoot.

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

KL 3_2017.indd 31 10.6.2017 12:54:10


Ylellistä tavarankuljetusta

Uuden Discoveryn 2-paikkainen LCV malli on ainutlaatuinen

SUV-pakettiauto. Se tarjoaa monikäyttöisyyttä ja kuljetuskykyä

haastavissakin olosuhteissa. Td4 LCV mallissa tavaratilan

tilavuus on 2,5 kuutiota ja vetokykyä siinä on kuljettamaan

3 000 kilon perävaunua.

Asiakas voi halutessaan tilata

pakettiauton tavaratilaan käyttötarpeisiin

räätälöidyn varustelun,

kuten tavaratilan vaneroidun lattian,

täyspitkän kumimaton, väliseinän

sekä lisää kiinnityssilmukoita.

Uuden Discoveryn LCV pakettiautomallien

hinnat alkavat 57 629 eurosta.

Pakettiauton pienemmän autoveron

takia hinta on pitkälti yli 12 000 euroa

henkilöautoa edullisempi.

Käyttövoimavero määräytyy vastaavasti

pakettiautojen mukaisesti, mikä

tarkoittaa tällä hetkellä noin kuudesosaa

verrattuna vastaavaan henkilöautoon.

Uusi Discovery säilyttää Land Roverin

kuuluisat maasto-ominaisuudet, mistä

kiitos kuuluu erinomaiselle maastogeometrialle

ja kehittyneelle tekniikalle.

Samalla jokapäiväistä käytettävyyttä on

parannettu.

Ilmajousituksella auton maavara

on 283 mm (lisäystä 43 mm) ja suurin

kahluusyvyys 900 mm (lisäystä 200

mm). Discovery on tämän ansiosta luokkansa

selvä ykkönen tarjoten verratonta

varmuutta tulvivilla teillä.

Maantieajoa parantaa Land Roverin

kevyt ja kestävä alumiinirakenne, joka

vähentää painoa 480 kg teräksiseen erillisrunkorakenteeseen

verrattuna. Land

Roverin kehittynyt Integral Link -takajousitus

tarjoaa loistavaa ajettavuutta ilman

kompromisseja Discovery-perheelle

ominaisen mukavuuden suhteen.

Land Roverin tavaramerkiksi muodostunut

hallitseva ajoasema antaa asiakkaiden

nauttia uuden Discoveryn kyvykkyydestä

itsevarmasti tie- ja sääolosuhteista

riippumatta. Näkyvyys on kaikin puolin

erinomainen.

Uusi Discovery on 4 970 mm pitkä,

2 220 mm leveä (peilit ulkona) ja 1 846

mm korkea ajoneuvo. Kehittyneen Integral

Link -takajousituksen kompakti

rakenne ei häiritse sisätiloja. •

Teknisiä tietoja

- Palkittu uusi 180 hevosvoiman

2,0-litrainen nelisylinterinen Td4

Ingenium -dieselmoottori, 132 kW

(180 hv) tehoa ja 430 Nm vääntöä

- 8-v mukautuva automaattivaihteisto

- Jatkuva neliveto

- Maavara 220 mm. Ilmajousituksella

varustettuna off road asennossa

283 mm ja väliaikaisesti jopa

100 mm enemmän.

- Kahluusyvyys 850 mm, ilmajousituksella

varustettuna off road

asennossa 900 mm.

- Discovery Td4 LCV mallin suurin

sallittu jarrullinen perävaunumassa

on 3000 kg

32 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 32 10.6.2017 12:54:14


Tavaratilan mittoja:

- pituus etuistuimiin maks.196,3 cm

- lattian pituus väliseinään noin 178 cm

- leveys maks. 141,1 / 127,3 cm

- lattian leveys vähintään 106,0, maks. 114,0 cm

- korkeus maks. 93,8 cm

Takaluukun mittoja:

- leveys maks. 115,0 cm

- korkeus maks. 85,4 cm

- takaluukusta mahtuvan laatikon koko 100,0 x 73,5 cm

KL 3_2017.indd 33 10.6.2017 12:54:17


H

L

V

Inspecta aloitti lennokein

tehtävät tarkastukset

INSPECTA palvelee nyt lennokkien avulla

tehtävin tarkastuksin. Miehittämätöntä

ilma-alusta ja siihen kiinnitettyjä kameroita

käyttämällä voidaan minimoida henkilönostimien

käyttöä ja näin tuottaa tarkastustietoa

kohteesta entistä kustannustehokkaammin

ja turvallisemmin.

Palvelun avulla saadaan myös tarkastettavasta

kohteesta kuvattua osia, jotka

muutoin ovat vaikeapääsyisiä. Näin saadaan

visuaalinen kokonaiskuva rakenteesta.

Tarvittaessa kohteesta saadaan myös

lämpökamerakuvaa.

Inspectan lennokein tehtävän tarkastuksen

avulla asiakas ei ainoastaan saa kuvia,

vaan mallinnuksen ja laajan tutkimusvalikoimamme

ansiosta asiantuntijamme tuottavat

kokonaisselvityksen hankalastakin

kohteesta. Tarkoista valokuvista voidaan

muodostaa 3D-malli, jonka avulla kyetään

porautumaan tarkemmin tutkimuskohteen

rakenteellisiin yksityiskohtiin. Mallia

voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalisena

huoltokirjana ja merkitä

rakenteellisia poikkeamia ja vaurioita

siihen.

Kohteessa lentämisestä tehdään

turvallisuusselvitys ja hankitaan

mahdollisesti tarvittava lupa viranomaisilta.

Kohteeseen tutustuttaessa

laaditaan varsinainen

lentosuunnitelma. Itse lennon

aikana kohteesta saadaan suuri

määrä erittäin tarkkoja valokuvia,

joista tuotetaan malli erityisen ohjelmiston

avulla. Inspectan asiantuntija käy mallin

ja kuvat läpi ja laatii niiden pohjalta asiakkaalle

tutkimusraportin. Raportti sisältää

3D-mallin pdf-tiedostona, kuvat mahdollisista

poikkeama- tai ongelmakohdista sekä

johtopäätökset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.


Lennokein tehtävään tarkastukseen

soveltuvia kohteita ovat mm.

• Siltarakenteet

• Mastot, tornit, piiput

• Majakat, merimerkit

• Rakennusten katot ja julkisivut

• Kaukolämpöverkostot ja niiden vuodot

• Kohteet, joiden visuaalinen tarkastaminen

on vaikeaa, kallista tai vaarallista

VETOAPUA

Miksi et käyttäisi pientä kotimaista, ison sijaan.

Sto

FinnFreight Oy on lento- ja merirahtilähetyksiin erikoistunut

huolinta-alan yritys. Luotettavien yhteistyökumppaneiden

ansiosta toimintamme kattaa koko

maailman. Pystymme antamaan parempaa palvelua

nopeasti ja luotettavasti, toiveidenne mukaisesti.

Yrityksemme sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän

läheisyydessä.

D

Manttaalitie 5-7 Puh: 010 322 5220

01530 Vantaa info@finnfreight.fi

FINLAND

www.finnfreight.fi

KL 3_2017.indd 34 10.6.2017 12:54:18


Scania asettaa uudet energiatehokkuusstandardit

uudella Euro 6 V8-sukupolvellaan

Scania esittelee uuden Euro 6 V8 -moottoreiden sukupolven,

joka vie polttoainetalouden aivan uudelle tasolle.

Moottorit, teholtaan 520, 580 ja 650 hevosvoimaa, voivat vähentää

polttoaineenkulutusta jopa 7–10 prosenttia silloin, kun ajoneuvon

yhdistelmämassa on suuri ja/tai pyritään korkeaan keskinopeuteen.

Uusi moottorisukupolvi on Scanian vastaus kuljetusalan

siirtymiseen kohti raskaampia ja pitempiä yhdistelmiä ja samalla

yhtiön moottorituotannon uusi huippusaavutus.

UUDET 520-, 580- ja 650-hevosvoimaiset

moottorit ja aikaisemmin esitelty 730 hevosvoimaa

tuottava voimapakkaus tuovat

asiakkaalle voimaa, luotettavuutta ja käytettävyyttä

– siis maksimaalista suorituskykyä.

Jokaisessa uudessa V8- moottorissa

on pitkälle kehitettyjä teknisiä ratkaisuja,

jotka osaltaan ovat vähentäneet painoa,

lisänneet käytettävyyttä ja ennen kaikkea

vähentäneet polttoaineen kulutusta jopa

7–10 prosentilla.

“Yhdistelmämassaltaan entistä suuremmat

ajoneuvoyhdistelmät ovat avaintekijä

älykkäämpään kuljetustoimintaan pyrittäessä",

sanoo Alexander Vlaskamp, Senior

Vice President, Sales & Marketing, Scania

Trucks. "Ne ovat myös voimakkaampien

kuorma-automoottoreiden kysyntää vahvistavan

nykytrendin taustalla."

Scanian sitoutuminen kestävään kuljetustoimintaan

on ollut nyt esiteltävien uutuuksien

kehittämistyön pontimena, mutta

yhtiön V8-moottorit on aina yhdistetty

tehokkaisiin kuljetusratkaisuihin. Yhtiö

on pyrkinyt mahdollisimman pieniin hiilidioksidipäästöihin

tonnikilometriä kohti

– sama kuljetustyö hoituu pienemmällä

kalustomäärällä.

Scania esitteli ensimmäisen V8-moottorinsa

lähes 50 vuotta sitten, ja moottorityyppi

on alusta saakka ollut vaativien

asiakkaiden suosiossa. Markkinoille on

kyllä aikojen saatossa tullut muitakin suuritehoisia

moottoreita, mutta mikään niistä

ei ole ollut luotettavuudeltaan ja ominaisuuksiltaan

sellainen, että se olisi horjuttanut

Scanian murisevien voimapakkausten

suosikkiasemaa kokeneiden kuljettajien

keskuudessa.

Uusi moottorisukupolvi osoittaa, että

Scania ei muista poiketen jää lepäämään

laakereillaan. Yhtiö kehittää jatkuvasti ratkaisujaan

yhä paremmiksi säilyttääkseen

imagonsa ja johtavan asemansa tuottavuuden

ja ajonautinnon tuottajana. •

HANKI LAATUA

LUOTETTAVASTI ASIANTUNTIJALTA

Stoneridge – Digipiirturit

Ohjelmistot,

tallennus- ja etälatausratkaisut

Dignita AL-100 Alkolukko

Dignita AM-7000 alkometri

Hyväksytty myös valvottuun

ajo-oikeuteen

Hyväksytty EN 16280:2012

standardilla

TERVETULOA VIERAILEMAAN

OSASTOLLAMME

U333

Voita ilmainen digipiirturin

etälatauspalvelu vuodeksi!

Pyydä tarjous etälatauspalvelusta ja

osallistut ilmaisen palvelun arvontaan!

(sis. laitteen ja palvelun)!*

Voita ilmainen alkometri

Pyydä tarjous uudesta AL-100

alkolukosta ja osallistut arvontaan*

* Arvonta suoritetaan tarjousten

pyytäneiden kesken 18.8.2017

VERKKOKAUPPA.PIIRLA.FI » DIGNITA.FI » PIIRLA@ PIIRLA.FI » 017 283 1595

KL 3_2017.indd 35 10.6.2017 12:54:20


Suomalaisen hybridikuorma-auton dieselmoottorilta on edelleen mekaaninen yhteys vetäviin pyöriin, joten kyseessä on niin

kutsuttu rinnakkaishybridijärjestelmä. Alustan päällä kuvassa testikuormaa.

Suomessa kehitetty

Euroopan ensimmäinen

hybridirekka

Suomalaiset yritykset

Visedo ja Sisu ovat

kehittäneet yhdessä

sähköisen rinnakkaishybridijärjestelmän

raskaiden kuorma-autojen

markkinoille, mikä pystyy

tuottamaan tehoa

850kW (1140hp) ja

vääntöä yli 5000Nm.

36 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

Tämä on tärkeä virstanpylväs hybridijärjestelmien

kehitykselle

polttoaineiden säästämiseksi

ja päästöjen vähentämiseksi raskaassa

maantieliikenteessä.

Visedo on suomalainen raskaan kaluston

työkoneiden hybridi- ja sähköisten

järjestelmien valmistaja, joka valmisti

järjestelmälle sähköisen rinnakkaishybridijärjestelmän

komponentit. Rinnakkaishybridijärjestelmässä

on mekaaninen

yhteys sekä diesel- että sähkömoottorilta

vetäviin pyöriin.

Sähköinen moottori avustaa diesel

-moottoria tarvittaessa ja energiaa vapautuessa

lataa sitä varastoon superkondensaattorien

kautta. Sähkömoottori sijaitsee

moottorin ja vaihdelaatikon välissä, mikä

takaa yksinkertaisen kokoonpanon ilman,

että olemassa olevaa alustaa tai ripustusta

on muutettava.

“Olemme ylpeitä päästessämme näyttämään

Euroopalle ensimmäisen läpimurto

hybridikuorma-autojärjestelmän, joka

antaa tehoja sekä suorituskykyä säästäen

samalla polttoainetta ja vähentäen päästöjä.”

“Sähköisen liikenteen vallankumous ja

muutos pois dieselin johtavasta asemasta

on jo käynnissä maailmalla. Toimitettuaan

uraauurtavia hybridi- ja sähköisiä

voimalinjoja busseihin, Visedo on ylpeä

päästessään kehittämään ratkaisuja seuraavan

sukupolven puhtaampiin kuormaautoihin.”

Visedon järjestelmäpäällikkö

Risto Tiainen kommentoi.

KL 3_2017.indd 36 10.6.2017 12:54:21


Visedo on kehittänyt sähköisiä voimalinjakomponentteja,

jotka työskentelevät

rinnakkain Sisun Polar – kuorma-autojen

Mercedes-Benz OM471 ja OM473

diesel-moottorien kanssa.

Päätavoitteena oli polttoainekulutuksen

ja päästöjen vähentäminen. Samalla

voimakas hybridijärjestelmä myös lisää

käytettävissä olevaa alhaisen nopeuden

vääntöä. Ratkaisu mahdollistaa ajoneuvon

käytön sähköavusteisena tai ilman,

koska voimalinja on mekaanisesti jatkuva

dieselmoottorista akseliin.

Voimanlähteenä on Visedon kestomagneettimoottori,

kun taas mekaanista

voimansiirtoa hallitsee Visedon PowerMASTER

invertteri ja PowerBOOST

DC-DC-hakkuri. Energia varastoidaan

Visedon PowerCAP superkondensaattoriin.

Visedon komponenttien joustavuus

mahdollistaa asiakas- ja järjestelmäkohtaisen

räätälöinnin ja paremman integraation

asiakasjärjestelmiin.

Järjestelmä syöttää lisävoimaa ja latautuu

automaattisesti, jolloin kuljettaja

voi keskittyä ajamiseen. Kuljettaja voi

myös seurata järjestelmän tietoja ja tarvittaessa

ohittaa automaattisen järjestelmän.

• www.visedo.com

Scanian ohjaamovalikoima nousee uusiin

korkeuksiin uusine G-sarjan makuuohjaamoineen

Scanian uuden kuorma-autosukupolven uusin ohjaamomallisto nousee aivan kirjaimellisesti

uusiin korkeuksiin. Uudesta G20-makuuohjaamosta on kolme korkeusversiota: matala, normaali

ja korkea, mistä hyötyvät asiakkaat, jotka paino-, korkeus- tai kustannussyistä haluavat

matalammalle asennetun ja siten mukavamman nousun tarjoavan yleisohjaamon.

G20 on uusin tulokas R20- ja

S20-makuuohjaamojen rinnalle

valikoimassa, joka on

suunniteltu lähinnä kaukokuljetuksia

ajatellen ja suunnattu asiakkaille, jotka

vaativat optimaalista tilankäyttöä ja

korkeinta majoituksen laatua. Yhdessä

kolme ohjaamosarjaa toteuttavat Scanian

lupauksen, jonka mukaan uudelle

kuorma- autosukupolvelle luodaan ohjaamovalikoima,

joka on ylivertainen

varustelultaan ja tiloiltaan.

G20-ohjaamosta on kolme korkeusversiota:

matala, normaali ja korkea

(Highline). Verrattuna nykyisen PGRsarjan

G-ohjaamoihin yksi uutukainen

on kattokorkeudeltaan sama kuin edeltäjänsä.

Matalan ohjaamon kattokorkeus

on säilynyt muuttumattomana ajatellen

esim. autonkuljetusautoja ja muita kuljetustehtäviä,

joihin tarkoitetut päällirakenteet

ulottuvat ohjaamon päälle.

Normaalin G-ohjaamon kattokorkeus

on sen sijaan kasvanut 10 cm, ja Highlinen

sisätilat ovat nyt peräti 16 cm entistä

korkeammat. •

Scanian uuden sukupolven kuormaauto-ohjaamojen

sisätilat on suunniteltu

kuljettajien tarpeita ajatellen:

lasipinnat ovat suuria, näkyvyys

erinomainen, materiaalit ja

ergonomia korkealuokkaisia.

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 37

KL 3_2017.indd 37 10.6.2017 12:54:25


Cargoteciin kuuluva Navis

sai sertifikaatin C02-päästöjä

monitoroivalle ohjelmistolleen

Grotamar82

• Ehkäisee dieselbakteerin

• Korroosiosuojaus

polttoainejärjestelmälle

• Täyttää EN590 standardin

Lindemann HYD

Hydrauliikan lisäaine

• Lisää voitelua

• Elvyttää tiivisteet

• Vähentää vuotoja

www.merina.fi

TILAA NYT:

Myynti: Merina Ay

ja jälleenmyyjät

myynti@merina.fi

Puh. 045 330 1200

KANSAINVÄLINEN sertifiointiorganisaatio DNV GL on myöntänyt

MRV Ready -sertifikaatin Cargotecin Kalmar-liiketoimintaalueeseen

kuuluvan Naviksen Bluetracker MRV-moduulille.

DNV GL:n mukaan Naviksen Bluetracker MRV-moduuli on

EU:n tarkkailu-, raportointi- ja todentamisasetuksen (MRV)

mukainen, tukien määritettyjä monitorointimenetelmiä ja keräten

kaiken aiheeseen liittyvän datan.

MRV-asetuksella tavoitellaan laivaliikenteen CO2-päästöjen

mittaamista ja vähentämistä. EU-satamia käyttävien suurten

laivojen edellytetään raportoivan todennetut vuosipäästönsä

vuoden 2018 alusta alkaen.

MRV-asetuksen mukaan alusten tarkkailusuunnitelma tulee

toimittaa todentajien hyväksyttäväksi viimeistään elokuun

2017 lopussa. Naviksen MRV-ohjelmisto vastaa tähän tarpeeseen

tarjoamalla Naviksen asiakkaille olennaisen MRV-tiedon

reaaliajassa. • www.cargotec.fi

Roclalaiset iloitsevat yrityksen

75-vuotistaipaleesta

Suomen juhlavuoden hengessä

ROCLA Oy, Järvenpäässä toimiva trukkeja ja automaatiojärjestelmiä

suunnitteleva, valmistava ja markkinoiva yritys täyttää

75 vuotta. Roclalaiset kokoontuivat juhlakuvaan Suomi 100

-vuoden hengessä. Rocla kasvaa voimakkaasti ja työllistää 400

ammattilaista tuotekehityksessä, tuotannossa ja automaatioliiketoiminnassa

tukitoimintoineen.

Yritys perustettiin kesäkuussa 1942 valmistamaan kamiinoita

sodankäynnin tarpeisiin. Sodan loputtua tuotevalikoima

siirtyi kamiinoista ja putkisängyistä varastokärryihin, haarukkavaunuihin

ja erilaisiin kuljettimiin. Ensimmäinen sähkötrukki

suunniteltiin 1960-luvulla, ja ensimmäinen automaattitrukki

(vihivaunu) 1983.

Nykyään Rocla Oy on osa japanilaista Mitsubishi Nichiyu

Forklift -konsernia. Roclan tuotekehitys vastaa sähköisten varasto-,

vastapaino- ja automaattitrukkien suunnittelusta MN:n

globaalina tuotekehityskeskuksena. Markkinoiden paras käyttäjäkokemus

on tuotesuunnittelun ydin.

Roclan vahvuutena onkin asiakkaan prosessien syvä ymmärtäminen

ja niiden kehittäminen. Säilyttääkseen edelläkävijäasemansa

markkinoilla Rocla panostaa voimakkaasti innovointiin,

ja on kehittämässä kokonaan uutta digitaalista automaatioratkaisuympäristöä,

jota kutsutaan Easy AGV -nimellä.

Tämän avulla yritys pystyy tarjoamaan aiempaa helpommin

täysin skaalautuvia automaatioratkaisuja kaikille kumppaneille

ja asiakkaille maailmanlaajuisesti. •

38 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 38 10.6.2017 12:54:27


TILAN

TARVETTA?

Toimitamme tarpeenne mukaiset hallit

perustuksineen asennettuna

Fleetrange tuo merellä

seilaavan laivan vaikka taskuun

SUOMALAINEN yritys on kehittänyt pilvipohjaisen IoT-teknologiaa

hyödyntävän palvelun merenkulun toimijoille. Palvelu tarjoaa

reaaliaikaista tilannetietoa laivan liikkeistä, säästä ja mahdollistaa

kommunikaation laivan ja maaorganisaation välillä. Palvelua

on jo testattu Suomenlahdella, Englannin kanaalin liikenteessä

sekä Antarktiksen haastavissa olosuhteissa.

Fleetrangen LIVE IoT-yksikkö seuraa varustamon alusten operatiivista

toimintaa ja ilmoittaa poikkeavista tapahtumista tarpeellisille

osapuolille. Poikkeavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi

suunnitellulta reitiltä poikkeaminen, liiallinen kallistuma

tai äkillinen väistöliike. Palvelu yhdistää myös sää-, aikataulu-,

reitti-, jää- ja muita tietoja useasta eri tietolähteestä, ja visualisoi

datan parhaan kokonaiskuvan aikaansaamiseksi.

Risteilyvarustamot ovat jo ilmaisseet kiinnostustaan uutta

palvelua kohtaan. Palvelu mahdollistaa tilannetiedon seurannan

ajasta ja paikasta riippumatta, eikä järjestelmää käyttävän

toimijan tarvitse olla samasta organisaatiosta tiedon tuottajan

kanssa. Tämä mahdollistaa myös viranomaisille reaaliaikaisen

tiedon jakamisen varustamon niin halutessaan esimerkiksi onnettomuustilanteissa.


Caravan multimediapaketti

– opastaa reiteille, joilla vältetään liian

kapeita teitä ja matalia ylikulkusiltoja

CLARIONIN monipuolinen

navigointi- ja mediasoitin

kattavalla mediatuella soittaa

video- ja äänitiedostot

DVD/CD-levyiltä, USBtikulta

sekä langattomasti

puhelimesta. Suuri 6” kosketusnäyttö,

46 maan suomenkielinen

navigointi ja Bluetooth-handsfree vievät laitteen

käytettävyyden korkealle tasolle.

Sarjassa on mukana laadukas peruutuskamera (IP69K) suojaläpällä.

Tämä varmistaa erittäin hyvän kuvanlaadun myös pimeässä

IR-ledien avulla. Laitteen kamerakaapeli on 20 metriä.

Clarion NX 405EC:ssä on POICON-tietokanta matkailuautoille

sekä matkailuvaunuille, jonka avulla voi hakea parhaan mahdollisen

reitin, jolla on huomioitu ajoneuvon koon ja painon asettamat

rajoitukset. • kaha.fi

• 28 000 leirintäaluetta

• 700 matkailuautojen ja -vaunujen erikoisliikettä

• 13 000 kiinnostavaa kohdetta kuvineen

• Monipuoliset kuvaukset ja arviot (Käyttäjä voi ladata viimeisimmät

karttatiedot ilmaiseksi 45 päivän sisällä siitä, kun

navigointiyksikkö vastaanottaa ensimmäiset GPS-signaalit.)

SOITA, KERROMME LISÄÄ

044 590 0045 JUSSI

0500 499 935 TIMO

www.linnasteel.fi

TERÄSHALLIEN AATELIA YLI 25 VUOTTA

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 39

KL 3_2017.indd 39 10.6.2017 12:54:28


Stralis X-WAY on

saatavilla IVECO-myyjiltä

kautta Euroopan

syyskuusta 2017

alkaen.

IVECO esittelee ennakkoon uuden

maastokuorma-auton Stralis X-WA

Täysin uusi sarja

ammatillisiin ja

rakennuslogistisiin

tehtäviin laajentaa IVECO:n

tarjontaa: Stralis X-WAY on

täydellinen valinta maantie

käyttöön, joissa vaaditaan

kevyttä maastoliikkuvuutta.

IVECO valmistautuu tuomaan markkinoille

Stralis X-WAY:n, kuormaauton

joka nostaa rimaa kevyissä

maastoajotehtävissä segmenttinsä korkeimmalla

hyötykuormalla, ja jossa yhdistyvät

IVECO:n parhaat polttoainetehokkuus-

ja turvallisuusteknologiat sekä

tuotemerkin kestävin alustasuunnittelu.

Stralis X-WAY rikkoo rajoja poikkeuksellisen

pienellä omamassallaan, joka

yhdistettynä tukevaan alustaan antaa sille

markkinoiden parhaan hyötykuormakapasiteetin

luokassaan. Sen 8x4-alustaisen

Super Loader (SL) -version omamassa on

vain 9 tonnia - koko toimialan pienin.

Suuri valikoima tehokkaita moottoreita

kolmella eri tilavuudella (9, 11 ja 13 litraa)

varmistaa, että joka tehtävään löytyy ratkaisu

– kaikki tarjoten erinomaista polttoainetaloutta

sekä tehokasta suorituskykyä.

Hi-SCR -moottoriteknologia ilman

EGR-järjestelmää tai pakkoregenerointia

vähentää päästöjä dramaattisesti ja parantaa

polttoainetehokkuutta pienentäen

samalla huoltokustannuksia. Se soveltuu

erityisen hyvin ammatillisiin ja rakennuslogistisiin

tehtäviin, jotka suoritetaan

usein kaupunkiympäristöissä joissa EGR-

40 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 40 10.6.2017 12:54:34


en kevyen

-WAY

järjestelmiä on rajoitettu suurempien

nokipäästöjen takia. EGR-järjestelmän

puuttuminen tuo myös hyötyä hyötykuorman

suhteen, sillä se alentaa ajoneuvon

omapainoa.

Maantiekäytössä Stralis X-WAY:n

edistyneet teknologiat, pitkät huoltovälit

ja kestävyys tuottavat huomattavia säästöjä

huolto- ja korjauskustannuksissa.

Levyjarrut vähentävät kustannuksia entisestään

pienemmän kulumisen ansiosta.

Tämä yhdistettynä poikkeuksellisen

hyvään polttoainetalouteen tarkoittaa

erinomaisia Kokonaiskustannuksia.

Polttoaineen kulutusta vähentävät

teknologiat sisältävät sellaisia teknisen

kehityksen huippujärjestelmiä kuten

HI-CRUISE ja SMART -apulaitteet, jotka

ovat saavuttaneet 11,2% polttoainekulutuksen

pienentymisen, jonka on todennut

XP-kuorma-auton tiekäytössä TÜV

SÜD, yksi maailman johtavista teknisistä

palveluorganisaatioista.

Stralis X-WAY:n modulaarinen ja tehtäväorientoitunut

suunnittelu tarjoaa äärimmäistä

joustavuutta monen eri sovelluksen

tarkkoihin vaatimuksiin mukautumisessa.

Se tarjoaa valikoiman puoliperävaunuveturi-

ja kuorma-auto alusta

versioita; eri akseleita, jousituksia, varusteluvaihtoehtoja,

moottoreita ja voimansiirtojärjestelmiä;

hydrostaattisen

Hi-Traction -voimansiirron; laajan valikoiman

moottorien ja vaihdelaatikoiden

PTO voimanulosotto -järjestelmiä; sekä

tyyppihyväksynnät maantie- ja maastoajoon.

Laaja valikoima, rakenteellinen

lujuus sekä pieni omamassa yhdistyvät

ajoneuvoksi joka voidaan konfiguroida

moneen eri tehtävään sopivaksi.

Stralis X-WAY tarjoaa eri hyttivaihtoehtoja:

AD (Active Day) lyhyt ohjaamo

matalalla katolla, AT (Active Time) makuuohjaamo

matalalla tai keskikorkealla

katolla, ja suurimpaan mukavuuteen

AS (Active Space) makuuohjaamo, joka

suunniteltiin kuljettajan ympärille New

Stralis XP:n pitkänmatkan kuljetuksiin.

Kuljettajien olot ovat aivan yhtä mukavat

ja turvalliset niin tehtäviensä pidemmillä

tieosuuksilla kuin lyhyemmillä maastoosuuksillakin

kuormia työmaalta noudettaessa

tai sinne toimitettaessa. •

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 41

KL 3_2017.indd 41 10.6.2017 12:54:40


A-SAFEn joustavat

törmäyssuojat saatavilla

myös suomesta

42 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

Brittiläisen A-SAFEn innovatiiviset

törmäyssuojat löytyvät nyt

teollisen laitetoimittaja Christian

Bernerin valikoimista. Palkittu A-

SAFE on maailman ensimmäisen joustavan

polymeeripohjaisen törmäyssuojan

valmistaja. Christian Berner Tech Trade

tarjoaa teknisiä ratkaisuja, tuotteita ja

palveluja yrityksille ja kunnallisille laitoksille

Pohjoismaissa. Yhteistyön myötä

A-SAFEn törmäyssuojajärjestelmän

edustus siirtyy vahvan pohjoismaisen

toimijan repertuaariin.

A-SAFEn edustuksen myötä Christian

Bernerin liiketoiminta laajenee perinteisen

laitetoimittajan roolista myös

turvallisuuden ja suojauksen puolelle.

”Suojaamme nyt myös toimittamamme

laiteratkaisut ympäristön kolhuilta,

samoin turvaamme laitteiden läheisyydessä

työskentelevät ihmiset. A-SAFEn

edustaminen on luonnollinen jatkumo

yrityksemme toiminnalle”, kertoo Christian

Bernerin toimitusjohtaja Henrik

Westerholm.

Kustannustehokas ja

älykäs ratkaisu

Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen

A-SAFEn törmäyssuojajärjestelmä

on älykäs ratkaisu – tuotteita voidaan

moduuliensa ansioista uusiokäyttää ja

läpivärjätyn polymeeripohjan ansiosta

ne ovat myös lähes huoltovapaita.

Joustava materiaali vähentää lattiaan

kohdistuvia vaurioita sekä varsinaiseen

törmäyssuojaan aiheutuvia vahinkoja.

A-SAFEn joustavan materiaalin tuoma

kustannustehokkuus on todellista: ei tule

kalliita korjauskuluja eikä uusien törmäyssuojien

hankintoja. Joustavuutensa

ansiosta A-SAFE on turvallinen vaihtoehto

myös kiinteistöille, koneille ja ajoneuvoille.

Törmäyssuojat ovat testattuja

ja ISO-standardin mukaan sertifioituja.

Maailmanlaajuisesti käytetyt ratkaisut

suojelevat ihmisiä, koneita ja laitteita sekä

kiinteistöjä. A-SAFEn törmäyssuojat

soveltuvat monenlaisiin tarpeisiin: alueiden

rajaamiseen, liikenne- ja kulkureittijärjestelyihin

sekä erilaisiin teollisuuden

tarpeisiin aina tuotannosta varastointiin.

”A-SAFEn tuotteet sopivat loistavasti

perinteiseen teollisuuteen, mutta hygieenisyytensä

ansiosta myös elintarvike-

sekä panimoteollisuuden tarpeisiin.

Myös maailman johtavat virvokkeiden

valmistajat Heineken ja Coca-Cola luottavat

A-SAFEn törmäyssuojiin” kertoo

Henrik Westerholm ja jatkaa: ”Törmäyssuojat

soveltuvat myös ulkokäyttöön ja

ne kestävät UV-säteilyä ja säävaihtelua.

A-SAFEn törmäyssuojien käyttömahdollisuudet

ovat lähes rajattomat.” •

www.christianberner.fi

KL 3_2017.indd 42 10.6.2017 12:54:41


idefolket.se

TERVETULOA LAATUA TARJOAVAAN TALOON

CMT on jo yli 20 vuoden ajan kehitellyt vaihtolavoja joilla kuljetukset

olisivat tehokkaampia. Autamme autoilijoita saamaan

mahdollisimman paljon hyötyä irti jokaisesta ajosta. Me olemme

erikoistuneet suurlujuusteräksiin sekä innovatiivisiin rakenteisiin.

Asiakkaame ovat huomanneet eron.

Tuhansista pohjoismaisista asiakkaista huolimatta jokainen pienikin

asiakas on yhtä tärkeä kuin se suurin. Palvelemme kaiken

suuruisia asiakkaita ja tarjoamme vaihtolavoja sekä kiinteitä

rakenteita. Keskeisenä asiana parantaa kuljetustaloutta.

Jotta tuotteet olisivat lupaamamme laatua, on joka vaiheen

täsmättävä. Meillä on petevyys jota tarvitaan korkeaan laatuun,

materiaalin sekä rakenteen osalta. Meillä on koko tuotantoketju

saman katon alla, jo vuodesta 1990 asti.

Tulevaisuuden lavarakenteet valmistetaan CMT:llä Tjustorpissa, heti

Malmön ulko-puolella. Valikoimamme löydät cmt.se-sivuilta. Soita

tai mailaa niin voimme keskustella siittä kuinka voimme parantaa

kuljetuksiesi kannattavuutta.

Mika Laxström 045-1722442, mika.laxstrom@cmt.se

Löydät meidät

osastolta U2

Kotisivumme www.cmt.se

KL 3_2017.indd 43 10.6.2017 12:54:41


Kuljetusalan kansainvälinen

suurtapahtuma Power Truck Show

2017 edistää kuljetusalan näkyvyyttä

Kuljetusalan suurtapahtuma Power Truck Show järjestetään

11.-12. elokuuta 2017 Kauhavan Alahärmässä Powerparkissa

jo kolmattatoista kertaa. Power Truck Show on monipuolinen

kuljetusalan kansainvälinen suurtapahtuma, jonka yksi tarkoitus

on edistää kuljetusalan näkyvyyttä ja houkuttelevuutta.

Power Truck Show’ssa kävijä

pääsee tutustumaan niin kuljetusalan

toimijoihin ja ammattilaisiin

kuin myös harrastepuoleen eli

kuljetusalan kaluston rakenteluun ja

erikoismaalauksiin. Power Truck Show

on huomioitu myös kansainvälisesti,

joka näkyy ulkomaisten toimijoiden ja

kävijöiden osuutena tapahtumasta. Viihteelliseen

kuljetusalan suurtapahtumaan

odotetaan 30 000 kävijää sekä kotimaasta

että ulkomailta.

Kuljetusmessuosastoilla

kova kysyntä

Järjestäjät Ari Nukala, Hannele Loukasmäki,

Juha Ristimaa, Mikko

Nukala ja Rami Tynjälä ovat tyytyväisiä

kuljetusmessuja kohtaan osoitettuun

kiinnostukseen. Kuljetusmessujen

osastopaikat on myyty lähes loppuun,

muutamia hajapaikkoja löytyy vielä. U4-

alueelle on myyty uusia osastoja ja niitä

rakennetaan kysynnän mukaan lisää,

Rami Tynjälä vinkkaa. Kuljetusmessuilla

ovat mukana merkittävät automaahantuojat,

kuljetusalan muut toimijat sekä

palvelujen ja koulutusten tarjoajat.

Kuljetuskaluston juhlat

Ympäri Suomen on rakenteilla uutta

rakennettua ja erikoismaalattua kuljetuskalustoa,

jota saamme ihailla kesän

Power Truck Show’ssa. Ilmoittautumisia

autonäyttelyyn on tullut jo runsaasti

44 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 44 10.6.2017 12:54:43


ja muun muassa Mika Auviselta on

odotettavissa uusi säiliövaunuyhdistelmä.

Myös ulkomaisia autontuojia

on ilmoittautunut tähän vuoden aikaan

nähden ennätysmäärä. Autonäyttely

huipentuu palkintojenjakoon

sekä valoshow’hun, jossa on odotettavissa

huumaava tööttäyskonsertti ja

vilkkuvien valojen tähdittämä elokuinen

ilta.

Ohjelmaa laidasta laitaan

sekä täysin uusi Truck

Pulling rata

Lupsakat lasten liikennepuistokonstaapelit

Maltti ja Valtti viihdyttävät

lapsia lauantaina. Lapset pääsevät

pomppimaan myös pomppulinnaan.

U4-alueelle rakennetaan täysin uusi

Truck Pulling rata yhteistyössä Härmä

Pulling ry:n kanssa. Härmä Pulling

järjestää radalla kisan, jossa on vetoja

sekä perjantaina että lauantaina.

Vauhtiin pääsevät myös Legends

autot Mika Salo Circuitilla. Alueella

on ripoteltuna monenlaista muutakin

ohjelmaa ja toimintaa, kuten Sebastian

Westbergin FMX Show, Cage

Ridersin surmanpalloajoa, rc-autojen

työnäytösajoja, pienoismallinäyttely

sekä paljon paljon muuta.

Tänä vuonna juhlitaan myös Miss

Power Truck kilpailun 10 juhlavuotta,

joten luvassa on upea kaunotarten ja

komistusten mittelö.

Rock Nightin huippuesiintyjät on

selvillä. Popedan 40-juhlavuotis taipaleen

Pohjanmaan viimeinen esiintyminen

on Alahärmässä Rock Nightissa.

Perjantaina Playa, Anna Puu

ja Popeda pitävät huolen vauhdista

PowerParkin eloriehassa. Lauantaina

lavan valtaa komia pohjalaiskattaus,

kun lavalle nousevat Juha Tapio, Paula

Koivuniemi ja Lauri Tähkä.

www.powertruckshow.fi

Alihankinta 2017 keskittyy

kumppanuuteen

– onhan verkostosi ajan tasalla?

Kansainvälinen teollisuusala tapaa Tampereella 26.–

28.9.2017 jo 27. kertaa järjestettävillä Alihankintamessuilla.

Tämän vuoden teema on jatkuvasti merkitystään

kasvattava kumppanuusverkosto, ja Alihankinta 2017

-kumppaniyrityksenä toimii MSK Group Oy.

-V

iime Alihankinta-messuilla

jo uumoiltiin, että

lähteekö se teollisuuden

kone käyntiin – ja sehän lähti. Syksyllä

projekteja viriteltiin ja nyt niitä suunnitellaan

ja käynnistellään. On siis aika

varmistaa, että yrityksen koko verkosto

pystyy vastaamaan mahdollisesti kasvaneisiin

tarpeisiin. Alihankinta-messut

onkin tehokas tapa sekä kartoittaa

mahdolliset uudet kumppanit että selvittää,

mikä teollisuuden ala nyt vetää,

kuvaa myyntiryhmäpäällikkö Jani

Maja Tampereen Messut Oy:stä.

Alihankinta on tärkeä

kohtaamispaikka

Alihankinta 2017 -messujen kumppaniyrityksenä

toimii kauhavalainen

monialainen korkean teknologian perheyritys

MSK Group Oy. Paikallisen

toiminnan vastapainoksi konserni tavoittelee

yhä vahvempaa kansainvälistä

asemaa. Aiempien vuosien Alihankinta-kumppaniyrityksiä

ovat olleet

Ponsse Oyj (2014), Normet Oy (2015)

ja Sandvik Mining and Construction

Oy (2016).

– Alihankinta-messut ovat tärkeä

vuosittainen kohtaamispaikka asiakkaidemme

kanssa ja tämän vuoden

teema – kumppanuusverkosto – on

oleellinen osa toimintaamme. MSK:lla

on kokemusta pitkäaikaisista kumppanuuksista.

Konsernin arvoissa korostuu

rehellisyys, reiluus, avoimuus,

luotettavuus ja jatkuva halu kehittää

toimintoja asiakkaidemme parhaaksi.

Näillä vahvuuksilla olemmekin saaneet

asiakkaiksemme pitkäaikaisia

kumppaneita, toteaa MSK Groupin

konsernijohtaja Timo Lehtioja.

– Kilpailukyky ja kustannustehokkuus

ovat asioita, joita alihankintaliiketoiminnassa

ei voi sivuuttaa. Toimintaympäristömme

on muuttunut

voimakkaasti viime vuosina ja omaa

kilpailukykyä on pidettävä jatkuvasti

yllä prosesseja kehittämällä ja teknologiaan

investoimalla. Etenkin näin

orastavan nousukauden kynnyksellä

on syytä antaa arvoa toimittajaverkoston

joustavuudelle ja venymiskyvylle.

Siinä me suomalaiset olemme maailman

huippua, Lehtioja jatkaa. •

Kuva: Merja Ojala

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 45

KL 3_2017.indd 45 10.6.2017 12:54:48


Tutustumassa

rallitoimintaan

Suomessa järjestetään vuosittain kymmeniä ralleja eri puolilla maata. Halusimme tutustua

rallitoimintaan hieman paremmin 27.5. Aurassa järjestetyssä Kaasujalka Rallissa haastattelemalla

toiminnassa mukana olevaa sekä harrastuksenaan kisoja kuvaavaa Marko Loisaa.

Kuvat: Marko Loisa

Ajaminen aloitetaan jo

nuorena

Ralli on lajina lähellä suomalaisten sydämiä,

joten tapahtumia riittääkin lähes

joka viikonlopulle etenkin kesäaikaan.

Tämän viikonlopun tapahtumassa ajettiin

kilpaa useassa luokassa, vaikka virallisesti

tapahtuma oli RSJM-ralli eli

osa Rallin Suomen Juniorimestaruussarjaa.

RSJM-sarjalla on jo pitkät perinteet

suomessa, sillä sitä on ajettu jo vuodesta

1969 saakka. Sarjassa mestaruuden voittaneista

löytyykin monille tuttuja nimiä,

kuten Markku Alén sekä Marcus

Grönholm.

Sarja on kehittynyt ajan myötä, ja

nykymuodossaan sitä ajetaan kolmatta

kautta. Sarjaan kuuluu viisi osakilpailua,

joista kolme ajetaan kesän aikana ja kaksi

talvella. Kaikki sarjan rallit ovat ns. pimeitä

ralleja, joka tarkoittaa, että reittiin

ei saa tutustua etukäteen eli kartturi ei

voi tehdä omia nuottejaan reitille. Mestaruudesta

voivat kilpailla kaikki

kuljettajat, joilla

on AKK:n myöntämä junioriluokan

kilpailijalisenssi. Vaikka osakilpailuja on

viisi, kuljettajan loppupisteisiin lasketaan

neljän parhaan osakilpailun tulos.

Kalustoluokkia sarjassa on viisi, joka

mahdollistaa kilpailemisen mahdollisimman

monipuolisella kalustolla antamatta

kuitenkaan kalustoeroista johtuvaa etua

kilpakumppaneihin nähden.

Tapahtuman järjestäminen

vaatii kovaa työtä

Koska ralleja järjestetään usein ja niihin

osallistuu normaalisti 120-180 autokuntaa,

vaatii tapahtumien järjestäminen

myös pitkää suunnittelua ja kovaa työtä.

Esimerkiksi Kaasujalka rallin järjestäjänä

toimii vuonna 1988 perustettu Raision

Urheiluautoilijat. Jäseniä seuralla

on 187. Autourheilulajeista seura toimii

KL 3_2017.indd 46 10.6.2017 12:54:57


Koska ralleja järjestetään

usein ja niihin osallistuu

normaalisti 120-180

autokuntaa, vaatii

tapahtumien järjestäminen

myös pitkää suunnittelua ja

kovaa työtä.

rallin, jokamiesluokan, off roadin, RCautoilun

ja autosuunnistuksen parissa.

Rallin järjestäminen on seuralle noin

vuoden mittainen prosessi, jonka aikana

haetaan lupia monilta eri viranomaistahoilta.

Esimerkiksi pelkkä teiden käyttö

erikoiskokeille vaatii ensin luvan hakemisen

tiemestarilta, jotta valtion teitä

saadaan käyttää kilpailutoimintaan.

Tämän jälkeen haetaan vielä teiden sulkulupaa

alueen poliisilaitokselta. Jos

kilpailussa ajetaan yksityisteillä, pitää

tähän saada lupa yksityistien tiekokoukselta.

Järjestävä seura vastaa usein myös

tarvittavien toimihenkilöiden järjestämisestä

kilpailuun.

Myös jälkihoito tärkeää

Järjestäjän työ ei kuitenkaan pääty ruutulipun

heilahtamiseen, vaan silloin aloitetaan

teiden ja kilpailualueen jälkihoito.

Tiet palautetaan kilpailua edeltävään, tai

joskus jopa parempaan kuntoon järjestäjän

valitseman sekä tiemestarin hyväksymän

urakoitsijan toimesta. Lisäksi

järjestäjä käy läpi koko reitin ja siivoaa

esimerkiksi yleisön jättämät roskat erikoiskokeiden

varrelta pois. Lisäksi katseet

suunnataan tulevaan aloittamalla

maanomistajan kanssa keskustelut seuraavan

vuoden kisoista.

Kaikki tapahtuman järjestämiseen

vaadittu työ tehdään seurojen vapaaehtoistyöntekijöiden

voimin,

joten jokainen yhdistystoiminnassa

mukana ollut osaa varmasti kuvitella

työmäärän ja aikataulujen asettamat

haasteet. Henkilöresurssien riittävyyttä

pyritäänkin varmistamaan yhteistyöseurojen

avulla, joka usein toteutetaan ns.

vaihto-erikoiskokein. Tämä tarkoittaa,

että toinen seura tulee hoitamaan erikoiskokeen

vaatimat järjestelyt omien

jäsentensä voimin, ja vastaavasti järjestävä

seura tarjoaa apuaan myöhemmin

muissa kilpailuissa.

Yhteistyö muiden seurojen kanssa onkin

tärkeä osa toimintaa.

Voit tutustua Raision Urheiluautoilijoiden

toimintaan osoitteessa www.raisionua.fi

KL 3_2017.indd 47 10.6.2017 12:55:07


Kuljetusyrityksen

vastuullisuuden voi

helposti osoittaa

vastuullisuustodistuksella

Train myöntämä kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus on osoitus vastuullisesta

kuljetustoiminnasta. Todistuksen voi saada kuljetusyritys, joka täyttää Train vastuullisuusmallin

mukaiset edellytykset. Ensimmäiset kuljetusyritysten vastuullisuustodistukset on myönnetty.

Myös kuljetusten tilaajien kannattaa hyödyntää vastuullisuusmallia kuljetusten vastuullisuuden

tarkastelussa.

”V

astuullisuusmallin tavoitteena

on luoda kuljetusmarkkinoille

yhtenäinen

käsitys siitä, mitä vastuullisuus tiekuljetustoiminnassa

tarkoittaa. Vastuullisuustodistuksen

saaminen kertoo siitä,

että kuljetusyritys toimii kaikin puolin

vastuullisesti ja täyttää vastuullisuusmallin

edellytykset”, kertoo kehityspäällikkö

Mikko Västilä.

Vastuullisuuden edistäminen

kuljetusmarkkinoiden

kehittämisessä on

merkittävässä roolissa

”Tarkoituksena on karsia tarpeetonta

sääntelyä markkinoiden sujuvamman

toimivuuden ja yritysten hallinnollisen

taakan keventämiseksi, jolloin kuljetusyritysten

ja tilaajien välisen vuoropuhelun

merkitys lisääntyy myös vastuullisuuden

osalta. Vastuullinen toimija

ulottaa vastuullisuuden myös alihankintaketjuun

ja kuljetuksiin”, jatkaa Västilä.

Vastuullisuusmallin ja kuljetusyrityksen

vastuullisuustodistuksen avulla Trafi

haluaa kannustaa vastuulliseen kuljetustoimintaan

vapaaehtoisuuden pohjalta.

Ensimmäiset kuljetusyrityksen vastuullisuustodistukset

on myönnetty säiliöautoliikenteen

kuljetuksia suorittavalle

Truck-Oil Oy:lle sekä kuljetus- ja

maanrakennusliike Sevon Oy:lle.

Truck-Oil Oy sai kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen ensimmäisten joukossa.

Kuljetusten tilaajat voivat

varmistaa yrityksen

vastuullisuuden

vastuullisuusmallin avulla

Kuljetusyritysten lisäksi myös kuljetusten

tilaajat voivat hyödyntää vastuullisuusmallia

kuljetustoiminnan vastuullisuuden

tarkasteluun ja kehityskohteiden

tunnistamiseen. Vastuullisuusmalli

perustuu kuljetusyritysten järjestelmälliseen

johtamiseen. Malli huomioi

yritysvastuun taloudelliset, sosiaaliset

ja ympäristöulottuvuudet ja sisältää tunnettujen

turvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmien

keskeiset osa-alueet.

Vastuullisuusmalli on kehitetty Trafin

johdolla yhteistyössä kuljetusyritysten ja

muiden alan toimijoiden kanssa. Vastuullisuusmalli

on yksi osa Trafin laajempaa

tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän

vastuullisuutta siten, että liikenteen

toimijat toimisivat itse mahdollisimman

vastuullisesti viranomaisten määrittäessä

vain laajemmat puitteet toiminnalle.

Vastuullisuusmalliin voi liittyä Trafin

verkkosivuilla www.trafi.fi/liityvastuullisuusmalliin.

Liittyneet kuljetusyritykset

ovat nähtävillä vastuullisuusmallin nettisivuilla

www.trafi.fi/vastuullisuusmalli.


48 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 48 10.6.2017 12:55:10


Yli 350 näyttelyautoa

Jenkkivetureita

Veteraaniautoja

Legends -näytösajoja

Kuljetusmessut – yli 200 osastoa

Ohjelmaa lapsille

Freestyle Motocross

Truck Pulling Show

Valoshow

SUURTAPAHTUMA KOKO PERHEELLE

11.–12.8.2017 POWERPARK, HÄRMÄ

KANSAINVÄLINEN KULJETUSALAN

AUTONÄYTTELY- JA KULJETUSMESSUTAPAHTUMA

POWERTRUCKSHOW.FI

/POWERTRUCKSHOW

Messut avoinna Perjantai 10.00–18.00 • Lauantai 10.00–18.00

1 pv 25 € • 7–12 v 10 € 2 pv 35 € • 7–12 v 15 € Alle 7 v 0 €

Valoshow Lauantaina 18.00–23.00 • 15 €

KL 3_2017.indd 49 10.6.2017 12:55:10


Turvallisuus

keskipisteessä

Volvo Trucks testaa ja selvittää parhaillaan ruotsalaisen jätehuoltoyhtiö Renovan kanssa,

kuinka autonomiset ajoneuvot voivat edistää jätehuollon turvallisuutta ja tehokkuutta sekä

kuljettajien työympäristön laatua. Testikäytössä olevat automatisoidut järjestelmät ovat

toimintaperiaatteeltaan samoja kuin Volvon autonomisessa kuorma-autossa, joka on ollut käytössä

Kristinebergin kaivoksella Pohjois-Ruotsissa syksystä 2016 saakka.

-K

un raskasta hyötyajoneuvoa

ajetaan kaupunkiympäristössä

asuinalueiden

kapeilla kaduilla, joissa on paljon suojaamattomia

tienkäyttäjiä, ajotilanteet ovat

turvallisuuden kannalta erittäin vaativia

– myös silloin, kun ajoneuvon nopeus jää

kävelyvauhtiin. Testikäytössä oleva kuorma-auto

valvoo jatkuvasti ympäristöään

50 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

ja pysähtyy heti, jos tielle ilmaantuu

äkillinen este. Automatisoitu järjestelmä

antaa myös kuljettajalle paremmat edellytykset

tarkkailla tapahtumia kuormaauton

lähettyvillä, toteaa Volvo Trucksin

liikenne- ja tuoteturvallisuusjohtaja Carl

Johan Almqvist.

Kun autonomista jäteautoa käytetään

ensi kertaa uudella alueella, kuljettaja

ajaa manuaalisesti ja ajoneuvon sisäinen

järjestelmä tarkkailee ja kartoittaa reittiä

jatkuvasti anturien ja GPS-tekniikan

avulla. Kun kuorma-autolla seuraavan

kerran ajetaan samalla alueella, se tietää

tarkalleen sekä reitin että roska-astiat,

joiden luona sen on määrä pysähtyä.

Kun automatisoitu järjestelmä on aktivoituna,

kuljettaja nousee ohjaamosta

KL 3_2017.indd 50 10.6.2017 12:55:13


ensimmäisessä pysähdyspisteessä, siirtyy

kuorma-auton taakse ja työntää sekä

tyhjentää roska-astian asiaankuuluvilla

hallintalaitteilla samalla tavalla kuin nykyisissä

jäteautoissa. Kun tämä on tehty,

kuorma-auto peruuttaa seuraavan roskaastian

luo automaattisesti saatuaan ensin

käskyn kuljettajalta. Kuljettaja kulkee

jalkaisin kuorma-auton ajaman reitin,

joten hänellä on aina esteetön näkyvyys

kulkusuunnan tapahtumiin. Mutta miksi

kuorma-autoa kannattaa nimenomaan

peruuttaa?

– Peruutettaessa kuljettaja voi pysytellä

jatkuvasti puristimen lähettyvillä

sen sijaan, että hänen tarvitsee kävellä

edestakaisin takaosan ja ohjaamon välillä

kuorma-auton siirtyessä tyhjennyspisteeltä

toiselle. Ja koska kuljettajan ei

tarvitse kiivetä ohjaamosta jokaisen pysähdyksen

yhteydessä, polviin ja muihin

niveliin kohdistuvan rasituksen ja muiden

työperäisten vammojen riski pienenee,

kertoo Renovan strategisen kehityksen

johtaja Hans Zachrisson.

Peruuttaminen on tavallisesti melko

riskialtis ohjaustilanne, sillä kuljettaja ei

välttämättä näe, keitä tai mitä kuormaauton

takana liikkuu, vaikka käytössä

olisi kamera. Määrätyillä alueilla peruuttaminen

raskailla hyötyajoneuvoilla

ei turvallisuussyistä ole sallittua. Toisilla

alueilla taas peruuttaminen edellyttää,

että apukuljettaja seisoo kuorma-auton

takana varmistaakseen, että reitti on varmasti

selvä. Testikäytössä olevalla ratkaisulla

näistä ongelmista päästään eroon.

Koska jäteauton ympäristöä tarkkaillaan

antureilla, ajaminen on yhtä turvallista

riippumatta siitä, ajetaanko kuormaautolla

eteen- vai taaksepäin. Jos reitin

varrelle on esimerkiksi pysäköity auto,

jäteauto voi kiertää esteen automaattisesti

edellyttäen, että tilaa on riittävästi.

Koska automatisoitu järjestelmä optimoi

vaihteiden vaihtamisen, ohjauksen

ja nopeuden, myös polttoaineenkulutusta

ja päästöjä voidaan vähentää.

Vaikka tekniset edellytykset ovat jo

olemassa, tarvitaan valtavasti tutkimus-,

testaus- ja kehitystyötä, ennen kuin autonominen

jäteauto on valmis yleiseen

käyttöön. Meneillään oleva yhteisprojekti

jatkuu vuoden 2017 loppuun, ja

sen jälkeen kuorma-auton toiminnot ja

turvallisuus sekä ennen kaikkea kuljettajien,

muiden tienkäyttäjien ja paikallisten

asukkaiden suhtautuminen tällaisiin

ajoneuvoihin arvioidaan perusteellisesti.

Muissa käyttötehtävissä osin automatisoituja

ajoneuvoja otetaan luultavasti

käyttöön jo aiemmin – esimerkiksi kaivoksilla

ja rahtiterminaaleissa, joissa

kuljetustyö tapahtuu tarkoin rajatulla

alueella. •

Faktoja projektista

ja ajoneuvosta

– Volvo Trucksin ja Renovan yhteisprojekti

– Painopiste turvallisuudessa, tuottavuudessa

ja työympäristössä

– Ajoneuvo: jätehuoltotehtäviin suunniteltu

autonominen Volvo FM –kuorma-auto

– Varustus: GPS- ja lasertutkajärjestelmä

reitin kartoittamiseen, paikannukseen ja

kuorma-auton ympäristön tarkkailuun

– Ohjauksen, vaihteiden vaihtamisen ja

nopeuden automaattinen säätely

– Ajoneuvon automaattinen pysäytys, jos

tielle tulee yllättävä este

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 51

KL 3_2017.indd 51 10.6.2017 12:55:20


koulutus

Työtehoseura kouluttaa

siellä, missä asiakas on!

Vaikka Työtehoseura on pääasiassa eteläsuomalainen

koulutusorganisaatio, koulutus onnistuu vaikka Rovaniemellä

asiakkaan niin halutessa. Näin on toimittu mm. varastoalan

oppisopimuskoulutuksissa, jossa rovaniemeläinen BRP Finland

Oy ja Kittilän ja Sodankylän kaivokset halusivat kouluttaa

työntekijöitään oppisopimuksella varastoalan ammattilaisiksi.

Koulutus järjestettiin Rovaniemen oppisopimustoimiston kanssa

yhteistyössä Rovaniemellä.

Työtehoseuran ja Rovaniemen

oppisopimustoimiston yhteistyö

lähti siitä, että Työtehoseura

tarjosi alueelle varastoalan koulutusta,

jota alueen oppilaitoksilla ei ole valikoimissaan

koko Lapin läänin alueella.

Koulutukseen taas oli tarvetta alueen

yrityksillä. Rovaniemen oppisopimustoimiston

johtaja Kari Plosilan mukaan

BRP Finland Oy on aktiivisesti kouluttanut

omaa henkilöstöään nimenomaan

oppisopimusmuotoisesti. Viime vuosina

myös alueen kaivokset Kittilässä ja Sodankylässä

ovat olleet vailla varastoalan

koulutuksia.

Kouluttaja matkustaa,

ei opiskelijat

Työtehoseura on tarjonnut varastoalan

perustutkinnon ja ammattitutkinnon

valmistavaa koulutusta ja tutkintotilaisuuksia

alueen yrityksille paikan päällä

Rovaniemellä. Koulutusta suunniteltaessa

todettiin, että on järkevämpää,

että yksi kouluttaja matkustaa, kuin että

koko koulutettava ryhmä matkustaa.

Kouluttaja Sami Niskalan mukaan matkustuspäiviä

myös kouluttajan osalta on

pyritty minimoimaan niin, että samalle

viikolle yhdistetään sekä perustutkinnon

että ammattitutkinnon 2 koulutuspäivää.

Lisäksi yhdistetään samoille lähipäiville

esim. korttikoulutuksien ryhmät.

Esimerkkinä BRP

kelkkatehdas

BRP kelkkatehdas Rovaniemellä kuuluu

kansainväliseen BRP (Bombardier Recreational

Products) konserniin, joka on

maailman johtava motorisoitujen vapaaajan

laitteiden kehittäjä, suunnittelija,

valmistaja ja jakelija. Tähän konserniin

kuuluu myös BRP Finland Oy, jonka pää-

52 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 52 10.6.2017 12:55:22


konttori on Rovaniemellä ja jolla on 360 henkilöä töissä.

BRP Finland Oy:n varastossa on 30 työntekijää, joista

noin puolella on varastoalan joko perus- tai ammattitutkinto

tai molemmat suoritettuna. Varaston työnjohtaja Sari

Mäntyranta kertoo, että BRP kannustaa työntekijöitä

kouluttautumaan, mutta koulutus on aina koulutettavalle

vapaaehtoista. Tämä on yksi syy, miksi opiskelijat ovat hyvin

motivoituneita ja halukkaita oppimaan uutta. Opiskelijat

ovat myös huomanneet, että koulutuksesta on hyötyä

omassa työssä, joten motivaatio etsiä uusia, tehokkaita toimintatapoja

on kova.

Koulutuksesta selvää hyötyä yritykselle

Työnjohtaja Sari Mäntyrannan mukaan koulutus tekee

työntekijöistä moniosaajia, sillä koulutuksessa käydään läpi

varastoalan kaikki osiot, joita työntekijä ei ehkä ole työssään

aikaisemmin oppinut. Sari kertoo, että työn teettäminen on

tämän jälkeen helppoa, kun koulutetut alan ammattilaiset

osaavat työnsä.

Koulutus myös avartaa työntekijöiden näkemystä ja heiltä

tuleekin paljon kehitysideoita. Koulutuksen aikana käydään

tutustumassa muihin varastoihin ja sitä kauttakin tulee

myös uusia sovellettavia ideoita tai jopa huomataan asioita,

joita omassa työyhteisössä tehdäänkin fiksummin kuin jossain

vierailukohteessa.

Jatkoa koulutuksiin seuraa

Asiakkuuspäällikkö Markku Oksanen kertoo, että yhteistyö

alueen yritysten ja oppisopimustoimiston kanssa näissä

varastoalan koulutuksissa on sujunut hyvin. Tarkoitus on

myös jatkaa yhteistyötä niin, että tulevalle syksylle kootaan

myös ammattitutkintoon tähtäävä ryhmä perustutkinnon

lisäksi. Jos riittävän suuret ryhmät saadaan kokoon, koulutus

järjestetään taas Rovaniemellä ja näin opiskelijat saavat

koulutusta omalla paikkakunnallaan.

Palaute tähän saakka toteutetuista koulutuksista on ollut

erinomaista sekä oppisopimustoimiston, että yritysten puolesta.

Tästä onkin hyvä jatkaa taas seuraavalla ryhmällä. •

Onko Sinulla CE-ajo-oikeus ja tavaraliikenteen

ammattipätevyys sekä kuljetusalan työkokemusta?

KOULUTTAUDU NYT

PUUTAVARA-AUTONKULJETTAJAKSI

Koulutuksen jälkeen Sinulla on mahdollisuus työllistyä

kumppanuusyrityksiin Kaakkois-Suomen ja Etelä-

Savon alueella.

Koulutusaika 21.8.2017 - 8.2.2018

Haku päättyy 31.7.2017

Hakunumerot: 672487 / Kaakkois-Suomi ja

672537 / Etelä-Savo

Koulutus kestää kuusi kuukautta ja koulutuksen

alussa on kuuden viikon starttijakso sekä soveltuva

työpaikkakouluttajien valmennus, joka jatkuu ohjatusti

koko koulutuksen ajan

Koulutus on Kaakkois-Suomen- ja Etelä-Savon ELYkeskusten

rahoittamaa työvoimakoulutusta ja se on

suunniteltu ja toteutetaan osin yhdessä Metsäalan

Kuljetusyrittäjät Ry:n kanssa.

Kuvassa Sari Mäntyranta (BRP varastopäällikkö),

Leena Yliruokanen (uusi oppisopimusopiskelija),

Kari Plosila (Lapin Oppisopimuskeskuksen johtaja) ja

Sami Niskala TTS Työtehoseura (pääkouluttaja).

Lisätietoja

TTS Kaakkois-Suomi:

Pasi Kuuluvainen, asiakkuuspäällikkö,

050 3485 884, pasi.kuuluvainen@tts.fi

Työtehoseura

www.tts.fi | (09) 2904 1200

KL 3_2017.indd 53 10.6.2017 12:55:23


koulutus

Henkilöstötuottavuus

kasvaa johtajuuden kautta

Työelämän kiihtyvässä muutoksessa

nousevat esiin isot megatrendit

– digitalisaatio ja robotisaatio

kärjessä. Kaikki liikkuu bitteinä

pilvessä ja tekoäly hoitaa hommat. Tältähän

tilanne vaikuttaa, kun keskustelua

seuraa. Tottahan nuo kaikki ovat, mutta

kyllä työelämässä vielä ihmisellekin työtä

riittää. Olen nimittäin vahvasti sitä mieltä,

että ihmiset tekevät tuloksen!

Henkilöstötuottavuus

on ihmistyön moottori

ja aitoäly

Ihmisen – työntekijät, toimihenkilön,

asiantuntijan, johtajan – kyvykkyyksistä

voisi kirjoittaa paksun kirjan. Tärkeitä

ominaisuuksia löytyy paljon, persoonallisuuden

piirteitä myös, ja kaiken lisäksi

monet ismit ja muotitermit lisäävät

ihmisten kykyjen moninaisuutta. Kohta

vain todellinen asiantuntija tietää, mistä

ihminen ja hänen kyvykkyytensä ovat

tehty!

Itse olen asiaa yksinkertaistanut –

henkilöstötuottavuus on ihmisen motivaation,

osaamisen ja työkyvyn tulo. Yhdessä

tutkijakollegojeni professori Guy

Ahosen ja KTT Tomi Hussin kanssa

olemme asian noin määrittäneet. Hyvä

motivaatio – ja sen rinnalla sitoutuminen

– luovat aikaansaavuutta työhön.

Osaaminen ja oman työn hallinta ovat

avaimia asiakkaan tarpeiden täyttämiseen,

siis oman strategian toteuttamiseen.

Työkyky taas mahdollistaa työn tekemisen

koko työuran ajan, ihan oikealle

eläkkeelle asti.

Henkilöstötuottavuutta

voidaan mitata

Henkilöstötuottavuus on tarkasti mitattava

ilmiö – mittari koostetaan henkilöstön

omien kokemusten ja tuntemusten

kautta. Henkilöstötuottavuudelle löytyy

vastine myös tuloslaskelmasta – pelkistetysti

se on yrityksen käyttökate. Ahosen

ja Hussin kanssa päädyimme henkilöstötuottavuusarvoon,

joka lasketaan henkilöstökulujen

ja käyttökatteen summana

suhteessa henkilöstökuluihin. Yhden

yrityksen seurannassa ja ison yrityksen

yksiköiden välillä käyttökate on hyvä

mittari. Toimialasta riippuen ihmistyön

vaikutus käyttökatteeseen luonnollisesti

vaihtelee – ja se tekee tästä ilmiöstä todella

mielenkiintoisen!

Henkilöstötuottavuutta

voidaan johtaa

Henkilöstötuottavuuden johtaminen on

selkeä kokonaisuus: päätetään mitattavat

tavoitteet motivaatiolle, osaamiselle

ja työkyvylle. Päätetään roolit ja vastuut.

Tehdään oikeita asioita, mitataan muutoksia,

analysoidaan vaikuttavuutta, opitaan

uutta.

Johtajuus kasvattaa

henkilöstötuottavuutta

Hyvä esimiestyö, johtajuus kantaa henkilöstötuottavuutta

ylöspäin. Kannustava

ja valmentava esimies tukee motivaatiota

ja mahdollistaa hyvän työn hallinnan

ja aikaansaamisen tunteen. Vastaavasti

huono pomo voi nollata motivaation ja

alentaa osaamisen tunnetta. Hyvä johta-

Turun AMK kehittää 5G-teknologian

testausympäristöjä yli miljoonalla eurolla

Tulevaisuudessa

suurena haasteena on

mobiiliverkkojen kapasiteetti,

sillä mobiilidatan käyttö on

räjähdysmäisessä kasvussa.

Koska radiotaajuudet

alkavat olla täynnä,

tarvitaan uusia keinoja

hyödyntää tätä hupenevaa

resurssia. Ratkaisua haetaan

5G-teknologialla.

Turun ammattikorkeakoulu on

eturintamassa kehittämässä tulevaisuuden

5G-verkkoja. Suuremman

kapasiteetin lisäksi ne mahdollistavat

jopa miljoonien IoT-laitteiden

kytkemisen verkkoon yhden tukiaseman

alueella sekä pienentävät verkon viivettä

merkittävästi, mikä mahdollistaa uudenlaiset

sovellukset kuten autonomisesti

liikkuvat ajoneuvot.

Pelkästään tämän vuoden aikana

Turun AMK on saanut läpi kolme hankekokonaisuutta,

joista yksi kuuluu

EU-komission Horizon 2020 5G-tutkimusohjelmaan

(5G-PPP) ja kaksi muuta

Tekesin rahoittamaan suomalaiseen 5G

Test Network Finland -kokonaisuuteen

(5GTNF), joka kokoaa Tekesin 5thGearteknologiaohjelman

testiympäristöhankkeet

yhteen. Molemmat ovat kansainvä-

54 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 54 10.6.2017 12:55:23


juus on osa esimiehen ja johtajan ammattitaitoa, jossa on

mestari vasta tuhansien tuntien harjoittelun jälkeen. Johtajan

pitää harjoitella ja johtajaa tulee valmentaa!

Henkilöstötuottavuus

kasvattaa käyttökatetta

Rakennusalalla tekemämme tutkimus (Aura, Ahonen, Hussi

2015) löysi henkilöstötuottavuuden ja käyttökatteen välille

selkeän yhteyden. Heikoin henkilöstötuottavuuden yrityksissä

käyttökate oli 3% liikevaihdosta – tulos vastaavasti lähellä

nollaa. Hyvän henkilöstötuottavuuden firmoissa käyttökate

oli 9% - ero euroissa oli kolminkertainen (5000€/hlö

vs. 15000€/hlö). Vastaavia yhteyksiä olen löytänyt muilta

toimialoilta ja isojen yritysten yksiköiden väliltä.

Julkisella sektorilla taloudellisen tuloksen maksimoiminen

ei ole tavoite, eikä sen kautta hyvä mittari henkilöstötuottavuudelle.

Asiakastyön laatu ja eritoten vaikuttavuus

ovat hyviä henkilöstötuottavuuden rinnalla seurattavia

mittareita.•

STOP!

Tarjolla apua arjen haasteisiin

Varaa paikkasi!

Kesto: 12 pv

Aloitus: 2.10.2017

:

täydennyskoulutus

oikeudet 1 päivän pituiseen täydennyskoulutukseen.

Kesto: 1 pv

Ajankohdat: 29.8.2014, 5.10.2017 ja 14.12.2017

:

-

Ossi Aura on tieteellinen johtaja HPM Dashboard Oy:ssä.

Hän toimii MIFin kouluttajana mm. Työhyvinvointipäällikön

koulutusohjelmassa ja

luennoi Työsuhde.Nyt! -tapahtumassa

10.10.2017.

Ossi Aura on henkilöstötuottavuuden

ja strategisen hyvinvoinnin

tutkija ja kehittäjä.

Hän on tutkimustensa pohjalta

mallintanut johtamisen

ketjun, jossa johtaminen, johtajuus

ja henkilöstötuottavuus

palvelevat yrityksen strategiaa

varmistaen asiakastulosten

kasvun kestävällä tavalla.

lisesti tunnettuja ja merkittäviä kokonaisuuksia. Ammattikorkeakouluista

Turku on ainoa suomalainen edustaja 5G-PPP:ssä

ja 5GTNF:ssä muista ainoastaan Centria AMK on mukana.

Turun AMK on jo pitkään kehittänyt esimerkiksi langattomien

tietoliikennetekniikoiden tutkimuksen vaatimia laboratoriotestaus-

ja kenttämittausjärjestelmiä.

- Nyt olemme mukana näissä kolmessa merkittävässä hankkeessa,

joissa kaikissa viedään 5G-teknologiaratkaisuja entisestään

eteenpäin, kertoo yliopettaja ja tutkimusvastaava Jarkko

Paavola Turun AMK:sta.

Turun AMK:n rooli tulevien vuosien tutkimustyössä on testausympäristöjen

kehittämisessä. Tässä kohtaa hyödynnetään

myös olemassa olevia teknologioita mobiiliverkoista ja IoT-tiedonsiirrosta,

jotta saadaan tietoa nykyjärjestelmien puutteista

uusiin sovelluksiin. •

taitoja jokapäiväiseen esimies- ja johtamistyöhön sekä vuorovai-

Kesto: 5 pv

Syksyn aloitus: 26.9.2017

:

Työhyvinvoinnin asiantuntijakoulutus

Tiivis paketti työhyvinvoinnin keskeisistä asioista.

Kesto: 4 pv

Aloitus: 3.10.2017

Lisätietoja:

Pirjo Jääskeläinen, p. 050 408 8075, pirjo.jaaskelainen@mif.fi

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

Kattava ohjelma strategisen hyvinvoinnin johtamiseen.

Kesto: 13 pv

Aloitus: 8.11.2017

Lisätietoja:

Pirjo Jääskeläinen, p. 050 408 8075, pirjo.jaaskelainen@mif.fi

Työsuhde.Nyt!

Monipuolinen kattaus työsuhdeasioita.

Henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan ja taloushallinnon tärkein

kohtaamispaikka jo vuodesta 1991.

Kesto: 1 pv

Ajankohta: 10.10.2017 Crowne Plaza, Helsinki.

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 050 408 8044, jaana.parkkila@mif.fi

Johtamistaidon opisto JTO on yksi Sopranon koulutusbrändeistä.

-

-

-

KL 3_2017.indd 55 10.6.2017 12:55:25


koulutus

Miten saada jatkoa

ammattipätevyyskorttiin?

Pian alkaa olla aika uusia kuorma-

ja linja-autonkuljettajan

ammattipätevyyskortti. Olemassa

olevaa ammattipätevyyskorttia ylläpidetään

suorittamalla viiden vuoden

jaksoissa viisi seitsemän tunnin kestoista

koulutuspäivää, joista seitsemän tuntia

on oltava ennakoivan ajamisen koulutusta.

Loput neljä koulutuspäivää ovat

vapaavalintaisia, ja saman koulutuksen

voi käydä kahteenkin kertaan.

Koulutukset, joista saa ammattipätevyysmerkinnän,

on merkitty kurssikalentereissamme

CAP-koulutuksiksi

Kaikista koulutusaiheista ammattipätevyysmerkintää

ei voi saada, sillä Trafi

on hyväksynyt vain tietyt koulutukset

ammattikuljettajille soveltuviksi koulutuspäiviksi.

Siitä syystä esimerkiksi

tulityökoulutus ei sovellu ammattipätevyyden

osaksi, ainakaan tällä hetkellä.

Koulutusohjelmia hyväksytään jatkuvasti

lisää, joten soveltuvien koulutusaiheiden

määrä kasvaa koko ajan.

Ammattipätevyys on

voimassa aina tiettyyn

päivämäärään asti

Voit kuitenkin hakea aikaisemmin suoritettujen

kurssipäivien perusteella jatkoa

korttiisi. Ammattipätevyyskorttiin

suositellaan haettavan jatkoa aikaisintaan

kuusi kuukautta ennen pätevyyden

vanhentumista. Tällöin ammattipätevyyskorttisi

saa taas jatkoa viisi vuotta

56 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

KL 3_2017.indd 56 10.6.2017 12:55:26


viimeisestä voimassaolopäivästä. Jos korttisi on jo ehtinyt

vanheta, voit silti hakea jo suoritettujen kurssipäivien perusteella

jatkoa korttiisi. Tällöin kortin vanhentumisajankohta

määrittyy viiden vuoden päähän viimeisestä suoritetusta

koulutuspäivästä.

Kalenteriin kannattaa pistää muistutus uuden kortin

hakemisesta noin puoli vuotta ennen kortin vanhentumista,

jotta kortti ei pääse vanhenemaan. Jos et ole vielä suorittanut

yhtäkään koulutuspäivää seuraavalle viisivuotiskaudelle,

kannattaa kurssien suorittaminen aloittaa heti.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Alertumin koulutussuunnittelija

Minna Tunkelo. •

Ammattipätevyys on voimassa aina tiettyyn päivämäärään

asti.

NOSTURIALA

Torninosturin kuljetus, Talonrakennusalan

ammattitutkinnon osatutkinto 14.08. ja 23.10.2017

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on rakennusalan

työkokemusta tai nostotyökokemusta tai työkokemusta teollisuudesta,

missä tehdään nostotöitä nosturilla.

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon

osatutkinto, perusosaaminen 09.10.2017

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on raskaan kaluston tai

työkoneen ajokokemusta sekä kiinnostusta laajentaa osaamistaan

nostoalan työtehtäviin.

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä

13.10. ja 17.11.2017

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä on tutkinnon osa ajoneuvonosturinkuljettajan

ammattitutkinnosta. Valmistava koulutus koostuu

teoriapäivästä kokeineen sekä työnäytöstä.

Tehokasta ja luotettavaa

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

vuodesta 2010

Hämeenkatu 14 C 25, 33100 Tampere

Tilaa ilmainen arviokäynti

Rita Kankaanpää

Laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiAT

Puh. 0400 433948

rita.kankaanpaa@kivilinnalkv.com

www.kivilinnalkv.com

Esimerkkejä tilauskoulutustarjonnastamme:

Teollisuus ja rakennusaloille

Nostotyön ohjaaja ja alamieskoulutus

Varastotorninosturinkuljettajan koulutus

Linkkunosturinkuljettajan koulutus

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä

Siltanosturin käyttäjäkoulutus

Hitsauksen pätevyyskokeet

SFS-EN ISO 9606-1 ja -2 standardin mukaan

Sähköturvallisuustutkinnot

Märkätilakoulutus

Lupa- ja ammattipätevyyskoulutukset

Kiinteistö- ja puhdistuspalvelualoille

Kiinteistöautomaatio

Siivousaineiden turvallinen käyttö

Turvallinen tekstiilihuolto

Työn keventämisen kulmakivet

Ravitsemis- ja elintarvikealoille

Ammattikeittiön prosessit ja kannattavuus

Logistiikka ja järkevät tuotevalinnat

Erityisruokavalio-osaaminen

Lähiruoka ja sen hyödyntäminen

Aistit mittarina

Laatu ja tuoteturvallisuus

YRITYSRATKAISUT

Järjestämme yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia kaikilla koulutusaloillamme.

Koulutusten kesto, ajankohta ja paikka ovat tilaajan valittavissa ja sisällössä voidaan painottaa

asioita, jotka ovat yritykselle ajankohtaisia.

Lisätietoja

Vesa Rantala

Koulutuspäällikkö

puh. 040 3474 042

vesa.rantala@fai.fi

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla

Varhaiskasvatuksen ja ergonomian

konsultaatiot työyhteisölle

Työyhteisövalmennukset ja työnohjaukset

Tukiviittomat vuorovaikutuksen tukena

Vuorovaikutuksen vahvistaminen asiakastyössä

EA1 ja EA2 – koulutukset yrityksille

Esimiestyön avuksi

Keskusteleva esimiestyö

Tunneälytaidot esimiestyössä

Esimies uudessa asemassaan

Liiketoiminnan kehittämiseen

Asiakassuhteen palapelit ja verkostoituminen

Hinnoittelusta tuotteistukseen

Mystery shopping - asiakaskokemuksen testaus

Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa

Kohti sukupolvenvaihdosta

Kuljetus & Logistiikka 3/2017 57

KL 3_2017.indd 57 10.6.2017 12:55:28


DB Schenker aloitti

HCT-kokeilun

Erikoispitkillä

ajoneuvoyhdistelmillä

selvitetään runkokuljetusten

tehostamista ja pienennetään

ympäristökuormitusta.

DB Schenker on aloittanut

HCT- eli High Capacity Transport

-yhdistelmien käyttökokeilun.

Ensimmäinen kahdesta HCTyhdistelmästä

on aloittanut liikenteen

toukokuussa Vantaa - Turku -välillä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on

myöntänyt luvat myös reiteille Vantaalta

Kruunupyyhyn, Kajaaniin ja Joensuuhun

sekä Turusta Kuopioon. Kokeiluluvat

ovat voimassa vuoden 2021 loppuun

saakka.

"Selvitämme HCT-yhdistelmien käyttökokeilussa

toimipisteverkostomme

soveltuvuutta HCT-kalustolle, runkokuljetusten

tehostamista sekä kotimaan

tasolla että tuonti- ja vientikuljetusten

58 Kuljetus & Logistiikka 3/2017

yhteydessä. Tällä hetkellä ajamme vuorokaudessa

yli 700 runkoliikennevuoroa

kotimaan tuotannossa. Näiden lisäksi

tulevat puoliperävaunuilla operoitavat

tuonti- ja vientikuljetukset", sanoo DB

Schenkerin maakuljetuksista vastaava

johtaja Petteri Nurmi. "HCT-kokeilulla

selvitämme, millaisiin kuljetuksiin normaalia

suurempaa kalustoa kannattaa

käyttää ja millaisia hyötyjä ja haittoja

erilaisten yhdistelmien käytöstä syntyy."

HCT-yhdistelmän suuren kuljetuskapasiteetin

ansiosta lähetyskohtainen

ympäristörasitus on normaalia pienempi.

Energiankulutusta pienentävät myös

uudet tekniset ratkaisut, mikä tukee

olennaisesti DB Schenkerin ympäristöstrategiaa

alan ympäristöystävällisimpänä

yrityksenä. Aiemmin DB Schenker on ottanut

HCT-yhdistelmät käyttöön Ruotsissa

Göteborgin ja Malmön välillä.

HCT-yhdistelmän rakenne

HCT-yhdistelmät ovat tavanomaisia

perävaunuyhdistelmiä pidempiä ja raskaampia.

Nyt käyttöön otettavat yhdistelmät

ovat 32,5 metriä pitkiä ja niiden

enimmäismassa on 92 tonnia. Tavanomainen

täysperävaunuyhdistelmä on

enintään 25,25 metriä pitkä ja kokonaismassaltaan

76 tonnia. Suuremman

pituuden ja massan ansiosta neljä HCTyhdistelmää

vastaa viittä tavanomaista

yhdistelmäajoneuvoa.

DB Schenkerin kokeiluun tuleva HCTyhdistelmä

koostuu kolmeakselisesta vetoautosta

ja kahdesta kolmeakselisesta

puoliperävaunusta, jotka on yhdistetty

kaksiakselisella apuvaunulla eli ns. dollyllä.

Dollyn ja jälkimmäisen puoliperävaunun

voi korvata myös varsinaisella

perävaunulla.

HCT-yhdistelmän vetoautona käytettävä

Mercedes-Benz Actros 2663 LS 6x4

on tavallista tehokkaampi ja välitraileri

on valmistettu räätälöidysti kääntyvyyden

varmistamiseksi. Kuormatilat ovat

kylkiaukeavia, toisessa yhdistelmässä

FNA-luokituksella, mikä mahdollistaa

lämpötilasäädellyt kuljetukset. Vetoauton

osalta tutkitaan erityisesti uuden

hypoiditelivedon käytöstä saatavia kokemuksia.


KL 3_2017.indd 58 10.6.2017 12:55:33


NYT HYVÄT KESÄTARJOUKSET!

2580 2380

690

390

KL 3_2017.indd 59 10.6.2017 12:55:34


KL 3_2017.indd 60 10.6.2017 12:55:35

More magazines by this user
Similar magazines