16.11.2017 Views

Kuljetus & Logistiikka 5 / 2017

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

5/2017 • 20. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Kaluston myynnin ja

takaisinvuokrauksen

suosio kasvussa ....................4

Pyörät pyörivät

entistä ympäristöystävällisemmin

....................8

JLG 1850SJ

- Korkeinta

huippuluokkaa! ..................14

Useimmat suomalaiset

tunnustavat kolarinsa

– peltivaurioita

korjautetaan silti salaa ......28

Volvo Trucksin uudet FH ja

FM LNG kaasukuorma-autot

pienentävät CO2-päästöjä

jopa 100 % ....................... 30

Sähkömoottoripyörä,

jolla ajaa jopa 350 km

yhdellä latauksella ........... 34

Mercedes-Benz laajenee

pickup-segmenttiin

upealla X-sarjalla ............. 40

Miksi tyytyä

pelkkään

videovalvontaan? ............. 42

Digitalisaatio

mullistaa logistiikan ......... 44

Loikka

yrittäjäksi ......................... 50

PÄÄKIRJOITUS

Mepit vaativat

ajonavustusjärjestelmiä

vakiovarustuksena

uusiin autoihin

Joka vuosi yli 25 000 ihmistä kuolee ja satoja tuhansia loukkaantuu

liikenneonnettomuuksissa Euroopassa. Näistä onnettomuuksista 90

% johtuu inhimillisistä virheistä.

Monilta onnettomuuksilta voitaisiin välttyä uusien teknologisten

järjestelmien avulla, jotka avustavat kuljettajia vaarallisissa tilanteissa.

Koska ajonavustusjärjestelmien hyödyt ovat selvät, mepit vaativat

päätöslauselmassaan, että niistä tehtäisiin pakollisia kaikkiin uusiin

autoihin.

Älykkäät hätäjarrutusjärjestelmät, jotka havaitsevat jalankulkijat

ja pyöräilijät, hidastavat automaattisesti auton nopeutta niin, että onnettomuustilanteilta

vältytään. Älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät

taas auttavat kuljettajia noudattamaan nopeusrajoituksia. Lisäksi on

olemassa järjestelmiä, jotka ilmoittavat, mikäli auto ajautuu toiselle

ajokaistalle tai ohjaavat auton takaisin oikealle kaistalle.

Teemme kaikki virheitä liikenteessä kuskeina, jalankulkijoina tai

pyöräilijöinä. Näissä tilanteissa automaattiset ajonavustusjärjestelmät

auttaisivat välttämään onnettomuuksia.

Aiemmin ajonavustusjärjestelmät kuuluivat vakiovarustuksena

vain luksusautoihin, mutta nyt järjestelmiä löytyy myös muista automalleista.

Kuitenkin yhä edelleen kolmessa neljästä uudesta autosta ei

ole mitään ajonavustusjärjestelmiä. Suurin syy tälle on se, että nämä

järjestelmät nostavat autojen hintaa.

Jotta voidaan vähentää kustannuksia, mepit ehdottavat päätöslauselmassaan,

että vain niiden järjestelmien, jotka ovat jo markkinoilla

ja joiden on todettu kustannustehokkaasti parantavan liikenneturvallisuutta,

tulisi kuulua uusien autojen vakiovarustukseen. Tällaisia

järjestelmiä ovat hätäjarrutusjärjestelmät ja älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät.

Jokaisella pitäisi olla varaa ostaa ajonavustusjärjestelmillä varustettu

auto. Ajonavustusjärjestelmien laajamittaisen käyttöönoton

myötä autojen hinnat eivät tule nousemaan pilviin. Ne ovat vain hieman

kalliimpia,

Mepit haluavat myös arvioida mahdollisuutta alentaa veren alkoholipitoisuuden

promillerajaa nollaan uusien autoilijoiden sekä ammattikuljettajien

osalta. •

Off-Road tiimi tavoittelee

Chilessä uutta

maailmanennätysta ......... 52

TONTIT&TOIMITILAT ......................s. 18-27

Kehitystä

Pirkanmaan kasvun kehällä ..................18

Laitila kehittää logistiikkaa .................20

Elinvoimainen Maskun Riviera

mahdollisuuksien aurinkopaikka .........23

GigaVaasa-tehdasalue mahdollistaa

akkutehdashankkeiden

käynnistymisen 2018............................25

TOIMITUS

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola

puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki

puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetusjalogistiikka.com

Tykkää meistä

Facebookissa

Kuljetus & Logistiikka


Kalustokannan myyntiä ja takaisinvuokrausta ei käytetä vain velkojen kuittaamiseen, sillä ilmiö lisääntyy talouden piristyessä,

kun tarvitaan rahaa investointeihin.

Kaluston myynnin ja

takaisinvuokrauksen

suosio kasvussa

Secto laajensi tänä vuonna ensimmäisenä suomalaisena

yrityksenä leasing-palvelunsa kattamaan yritysautojen lisäksi

myös työkoneet, laitteet ja raskaan kaluston. Nyt yrittäjä voi

myydä koko kalustokantansa ja vuokrata sen takaisin itselleen.

Näin yrityksen tase puhdistuu kaluston osalta velasta ja

kassavaje helpottuu.

Yritysautoille ja työkoneille

leasing-, rahoitus- ja hallinnointiratkaisuja

tarjoava Secto

Oy laajensi tänä vuonna palveluvalikoimaansa.

Tähän asti yrittäjä on voinut

hankkia uudet autot leasingrahoituksella

tai myydä omistamansa autokalustonsa

Sectolle, joka on vuokrannut sen

takaisin yrittäjälle leasing-sopimuksella.

Näin yrittäjä on saanut rahaa autostaan

velkojen kuittaamiseksi tai kassavajeen

4 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


– Usein yrityksessä on osamaksulla hankittua

tuotantokalustoa kuten trukkeja, nostureita

ja traktoreita. Kun Secto ostaa taseessa

olevan kaluston ja vuokraa sen takaisin

yrittäjälle, kaluston rahoitusvelan ja myyntihinnan

välinen erotus palautuu yrittäjän

kassaan, Linus Baer sanoo.

paikkaukseen ja kuitenkin voinut pitää

arvokkaan, itselle sopivaksi varustetun

kaluston omassa käytössään.

– Moni asiakkaamme kysyi, että miksi

emme samalla ostaisi ja vuokraisi

myös työkoneita kuten nosturiautoja,

traktoreita, erilaisia trailereita tai muuta

yrityksen liikkuvaa kalustoa. Idea oli

hyvä ja päätimme toteuttaa sen, Secton

myyntijohtaja Linus Baer kertoo.

Palvelu on ollut täydessä toiminnassa

vuoden 2017 alusta lähtien.

Irti velasta

Suomen mittakaavassa Secton palvelu

on ainutlaatuinen, sillä ainakaan Baer

ei ole nähnyt muilla toimijoilla yhtä

laajaa myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelmää.

Samalla yrittäjä pystyy hallinnoimaan

takaisinvuokraamiaan ajoneuvoja ja koneita

yhden kanavan kautta. Sectolla sitä

kutsutaan Fleet Manager-portaaliksi, jota

kautta yrittäjä näkee koko kalustokantansa

tilanteen. Fleet Manager-portaalin

avulla yritys voi myös hallinnoida koko

yrityksen käytössä olevan pienkaluston.

– Uusi palvelu on otettu hyvin vastaan.

Usein yrityksessä on osamaksulla

hankittua tuotantokalustoa kuten trukkeja,

nostureita ja traktoreita. Kun Secto

ostaa taseessa olevan kaluston ja vuokraa

sen takaisin yrittäjälle, kaluston rahoitusvelan

ja myyntihinnan välinen erotus

palautuu yrittäjän kassaan rahana. Näin

yrittäjä pääsee irti velasta, joka rasittaa

tunnuslukuja.

Pääomaa investointeihin

Kalustokannan myyntiä ja takaisinvuokrausta

ei käytetä vain velkojen kuittaamiseen,

sillä Baer on huomannut ilmiön

lisääntyvän talouden piristyessä.

– Nousukaudella yrityksellä voi olla

tarve rahoittaa esimerkiksi operatiivista

toimintaansa tai investoida lisähenkilöstöön,

laitteisiin tai työkaluihin. Lisäksi

tuotantoalalla haasteena ovat asiakkaiden

pitkät maksuajat. Loppuasiakkaalta

tai tilaajalta laskutettu työ voi olla huonoimmassa

tapauksessa jopa 90 päivän

nettomaksuajalla.

Kaluston myynti ja takaisinvuokraus

voi olla myös rahoitusvaihtoehto

factoring-laskutukselle, joka tarkoittaa

myyntisaatavien eli yrittäjän lähettämien

laskujen panttaamista luottoa vastaan.

Baerin mukaan factoring-laskutuksessa

palkkiot voivat olla suhteessa korkeita,

vaikka yleinen korkotaso olisikin matala.

– Nyt on taloudessa hassu tilanne. Korot

ovat alhaalla, paitsi yrittäjälle, joka

tarvitsisi vakuudetonta lainaa. Leasingrahoituksessa

sen sijaan kohde käy vakuutena.

Näin kaluston myynti-ja takaisinvuokrausmenettelyn

ansiosta ei tarvitse

hakea pankista investointilainaa.

Suomalainen yritys

Secton asiakaskunta koostuu pienistä ja

keskisuurista yrityksistä, joissa on yleensä

alle sata leasing-kohdetta.

– Meillä on ideana, että yritykselle on

meiltä aina sama yhteyshenkilö, palvelun

pitää olla rentoa ja siinä pitää olla maalaisjärki

mukana. Olemme suomalainen

yritys ja tuotteemme ja tapamme toimia

on kehitetty suomalaista yrityskulttuuria

varten.

Myyntiin ja takaisinvuokraukseen sopivat

parhaiten alle viisi vuotta vanhat

henkilö- ja pakettiautot, jotka ovat ALVvähennyskelpoisia.

Työsuhdeautoista

arvonlisäveroa ei voi vähentää, joten ne

eivät sovellu menettelyyn järkevästi.

Perävaunuissa ja työkoneissa ikähaitari

ei ole niin tarkka, kunhan kone on

yritykselle itselleen kelvollinen ja luotettava.


Secto Oy

• Vuokrannut 5 700 ajoneuvoa, kevyttä

kuorma-autoa ja työkonetta

• Avainlippu-yritys

• Perustettu vuonna 2007

• Yli 2 000 asiakasyritystä

• Käytetyimpiä leasing-tuotteita: Avoin

Huoltoleasing, Rahoitusleasing ja perinteinen,

suljettu huoltoleasing Secto

Service Leasing

• Leasingin lisäksi ajoneuvot on mahdollista

rahoittaa Secto Creditplussalla,

joka on Secton investointirahoituspohjainen

palvelutuote yrityksille, jotka

haluavat omistaa kaluston mutta eivät

vastata sen jälleenmyyntiarvon alenemisesta

tai huoltokustannuksista.

• Suomalainen kasvuyritys: keskimääräinen

vuosikasvu noin 50 % perustamisesta

lähtien, vuoden 2016 liikevaihto

140 meur

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 5


NIMITYKSIÄ

Volvo Finland Ab

Christoffer Lundén

(46) on valittu

Volvo Finland

Ab:n markkinointi-

ja viestintäjohtajaksi

ja johtoryhmän

jäseneksi.

Hän aloitti

tehtävässään 23.10.2017.

Renault Trucks Suomi

Pasi Gerpe (39) on nimitetty Renault

Trucks Suomen myyntijohtajaksi ja

Volvo Finland Ab:n johtoryhmän jäseneksi

6.11.2017 alkaen.

Pasi Gerpe tulee tehtävässään vastaamaan

Renault Trucks kuorma- ja

pakettiautojen myynnistä Suomessa

ja raportoi Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja

Magnus Björklundille.

Gerpellä on pitkä tausta eri autoalan

tehtävistä

vuodesta 2001

lähtien, ja on viimeiset

viisi ja

puoli vuotta toiminut

kuorma-auto

maahantuonnin

johtavissa tehtävissä.

Kiitosimeon Oy

Viidessä maassa 450 henkilöä työllistävän

nestemäisten tuotteiden kuljetuksiin

keskittyneen Kiitosimeon Oy:n

toimitusjohtajaksi on 11.12.2017 alkaen

nimitetty Ilkka Hietala.

Hän on työskennellyt mm. Nordean,

GE Capitalin ja Volvo AB:n palveluksessa

vaativissa myynnin- ja

markkinoinnin johtotehtävissä. Viimeisimpänä

ennen

siirtymistään

Kiitosimeon Oy:n

palvelukseen hän

työskenteli Europress

Group Oy:n

konsernin myyntijohtajana.

Scania Suomi Oy

Olli Heikkinen on

2.10.2017 aloittanut

markkinointipäällikön

tehtävässä

maahantuonnin

kuorma-automyynnissä.

Ari Hakala o n

2.10.2017 aloittanut

kuorma-automyyjänä

Hämeenlinnan

Scania-keskuksessa

vastuualueenaan

Kanta-

Häme.

MP-messujen koeajorata

entistä pidempi

Pohjoismaiden suurin moottoripyöränäyttely

MP-messut esittelee uudet

moottoripyörät Messukeskuksessa

Helsingissä 2. – 4.2.2018. Messuilla

pääsee ajamaan silloin entistä pidemmällä

koeajoradalla. Odotettavissa on

taas laaja kattaus moottoripyörämerkkejä

ja uusia malleja sekä rakennettujen

moottoripyörien Petrol Circus Custom

Bike Show.

MP-messuilla esitellään uudet moottoripyörät

ja parhaat vaihdokit sekä

ajovarusteita ja -tarvikkeita. Petrol Circus

Custom Bike Show’ssa on esillä rakennetut

moottoripyörät. Parhaat pyörät

palkitaan lauantaina. MP-messuilla

pääsee koeajamaan moottoripyöriä Euroopan

suurimmalla sisäkoeajoradalla,

joka on nyt entistä pidempi. MP-messut

Uusi terminaali työllistää yli 150 alan

ammattilaista. Noin 22 miljoonan euron

investointi yhdistää saman katon

alle koti- ja ulkomaan maakuljetukset

sekä lento- ja merikuljetukset. Madridin

uusi logistiikkakeskus sijaitsee 60 000

neliön tontilla, mikä vastaa kahdeksaa

jalkapallokenttää.

Kahden terminaalin ja toimistorakennuksen

rakennustyöt toteutettiin

huipputeknologian avulla konsernin

ympäristöpolitiikan mukaan ottaen

huomioon kestävät ympäristöratkaisut.

Muun muassa 120 aurinko-paneelia

tarjoaa siis loistavan tilaisuuden erilais-

ten moottoripyörien vertailuun.

MP-messuilla valitaan nyt jo viidennen

kerran Miss MP. Tapahtumassa

esiintyy bändejä ja siellä järjestetään

muutakin motoristeille sopivaa ohjelmaa.

Kamapörssiin voi tuoda myyntiin

hyväkuntoisia ajovarusteita ja Tie vie

-alueelta saa vinkkejä moottoripyöräilykohteista

ja –reiteistä.

Tapahtuman järjestää Messukeskus

yhteistyössä Teknisen Kaupan liiton

Moottoripyöräjaoston kanssa nyt 13.

kertaa. Vuonna 2017 messuilla vieraili

59 000 moottoripyöräilystä kiinnostunutta,

koeajoja tehtiin yli 1 200. Messuille

osallistui 199 näytteilleasettajaa.

• www.mpmessut.fi #mpmessut

DB Schenker avaa suurimman

logistiikkakeskuksensa Madridiin

tuottaa suuren osan sähköstä, joka logistiikkakeskuksessa

kulutetaan.

DB Schenker työllistää Espanjassa

lähes 1 000 työntekijää 71 toimipisteessä.


6 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


EU:n rajatarkastus

yhtenäistyy

ja automatisoituu

EU:n ulkorajoihin liittyvät turvallisuusriskit ja tehokkuuspaineet korostuvat matkustajamäärien

kasvaessa. Teknologian tutkimuskeskus VTT kehitti kumppaneineen kansainvälisessä FastPasshankkeessa

automaattisen rajatarkastuksen parhaita käytäntöjä. Automatisointi tuo rajatarkastuksiin

turvallisuutta, nopeutta, kustannustehokkuutta ja luotettavuutta.

Matkustajien itsepalvelu rajatarkastuksessa

on kasvava

trendi Euroopan ulkorajoilla.

Harmonisoiduilla ratkaisuilla

matkustajille on luvassa nopeampia

rajatarkastuksia ja lyhyempiä jonotusaikoja.

Samalla edistetään turvallisuutta

ja kustannustehokkuutta, kun laitteet ja

käytettävyys yhtenäistyvät EU-tasolla.

Hankkeessa kehitetyt automaattiset

rajatarkastusjärjestelmät toimivat yleisenä

mallina tulevaisuuden automatisoiduille

ABC (Automated Border Control)

-rajatarkastusratkaisuille maailmanlaajuisesti

ja luovat mallia tulevaisuuden

järjestelmien tekniselle ja toiminnalliselle

yhteneväisyydelle ja yhteensopivuudelle.

Ratkaisut ovat eettisesti kestäviä

ja yksityisyyttä kunnioittavia. Ne tehostavat

EU:n ulkorajojen turvallisuusriskien

hallintaa ja lisäävät viranomaisten

kapasiteettia käsitellä kasvavia matkustajavirtoja.

”Arvioimme hankkeessa automaattisten

rajatarkastusjärjestelmien riskejä ja

haavoittuvuuksia henkilöllisyyden tunnistamisessa.

Kehitimme rajatarkastusprosesseja,

joita testattiin ja arvioitiin

menestyksekkäästi eri toimintaympäristöissä

lentoasemilla, risteilyaluksella ja

henkilöautoille maarajalla. Kehitimme

älykkääseen datankäsittelyyn perustuvia

hälytysratkaisuja,” kertoo VTT:n hankevastaava

Sirra Toivonen.

”FastPass antoi meille loistavan mahdollisuuden

panostaa sormenjälkitunnistustekniikkamme

kehittämiseen yhteistyössä

VTT:n huippuosaajien ja muiden

yritysten kanssa. Saimme projektissa

vahvistuksen siitä, että osaamisemme

ja kokemuksemme on maailman kärkiluokkaa,

sanoo toimitusjohtaja Jukka

Hosio Deltabit Oy:stä.

”Hanke on mahdollistanut valvontaohjelmistojemme

uusien ominaisuuksien

kehittämisen ja siten parantanut

kykyämme vastata nopeasti kehittyviin

asiakastarpeisiin. Emme usko, että näitä

edistysaskeleita olisi tapahtunut ilman

laajaa, kansainvälistä FastPass-yhteistyötä,

kertoo toimitusjohtaja Petri

Bäckström, Mirasys Oy:stä.

Automaattinen rajanylitys autolla

Romaniassa.

Kuva MAGNETIC Autocontrol

Itsepalveluautomaattien käyttö ei ole

kuitenkaan vielä vakiintunut, ja erityisesti

matkustajat vasta opettelevat ja

totuttelevat niihin. Kun saadaan enemmän

ihmisiä kulkemaan tehokkaasti automaattisten

rajatarkastusjärjestelmien

kautta, rajatarkastajat voivat keskittyä

entistä paremmin matkustajiin, jotka

vaativat tarkempaa kontrollia.

Kehitettyjä innovatiivisia toimintamalleja

testattiin ja arvioitiin käytännössä

rajanylityspaikoilla Itävallassa

lentoasemalla, Kreikassa satamassa ja

Romaniassa maarajalla. •

Automaattinen itsepalvelurajantarkastus

Wienin lentoasemalla.

Kuva AIT

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 7


Pyörät pyörivät entistä

ympäristöystävällisemmin

DSV Roadin Thermo-yksikkö uusii kalustoaan yhä ekologisempaan suuntaan. Volvon vetoautot

vaihtuvat Mercedes-Benzeiksi, ja myös perävaunut päivittyvät uudempiaikaisempiin,

tilavampiin malleihin. Polttoaineen kulutus vähenee ja kustannustehokkuus paranee merkittävästi.

Ralf Ahlskog

DSV Roadin Thermo-yksiköllä on

kaikkiaan 23 vetoautoa kahden

vuoden leasingsopimuksella.

Käytännössä puolet autoista menee vuoden

aikana vaihtoon. Sopimukset myös

kilpailutetaan kahden vuoden välein.

- Kaikki käytöstä poistuvat Volvot ovat

päästöluokituksiltaan olleet parasta Euro

6 -luokkaa, kuten uudet Mersutkin. Harvassa

kuljetusliikkeessä uusitaan tämän

tason autoja, DSV Roadin tuotantojohtaja

Kai Kajala kertoo ylpeänä.

Uusia Mercedes-Benz Actros 1842 LSn-

RL 4X2 FV13 -malleja on nyt hankittu yhdeksän.

Niissä on 420 hevosvoiman dieselmoottorit.

Loppuvuodesta on tulossa

vielä kolme lisää.

Polttoaineen kulutus on pienentynyt

kymmenisen prosenttia aikaisempaan

verrattuna. Autoissa on muun muassa tehonsäätöjärjestelmä

polttoainetalouden

tasapainottamiseksi. Tehonsäätö auttaa

optimoimaan moottorin tehokkuuden

käyttötarpeen mukaan ja pitämään käyttökustannukset

paremmin hallinnassa.

Ennakoiva vakionopeudensäädin puolestaan

huomioi maaston korkeuserot. GPS

ennakoi edessä olevat mäet ja suhteuttaa

kaasun käytön ja vaihteen mahdollisimman

pienelle kulutukselle.

- Meillä on autojen maksiminopeus

säädetty 83 kilometriin tunnissa. Ajonopeuden

pudottamisella on ollut selkeä vaikutus

polttoainekustannusten pienenemiseen.

Kuljettajien väliset erot ovat nyt paljon

pienemmät kuin aiemmin. Volvoissa

ero raskaimman ja kevyimmän kaasujalan

välillä oli lähes 5 litraa sadalla kilometril-

Veli-Pekka Rikkonen on tyytyväinen

uuteen työkaluunsa, polttoainen

kulutuskin on nyt minimaalista.

8 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


lä, nyt tuo ero on kutistunut 2,5 litraan,

Thermo-yksikön liiketoimintapäällikkö

Teemu Vaahtera kertoo.

Uutta tekniikkaa

Actrosissa on toteutettu lukuisia innovatiivisia

ratkaisuja, jotka vähentävät

merkittävästi polttonesteen kulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Kaikille säästöille

on annettu yhteisnimeksi BlueEfficiency

Power. Mercedes-Benzin kehittämä dieseltekniikka

esimerkiksi varmistaa, että

polttoneste palaa tehokkaasti ja mahdollisimman

puhtaasti. Actrosissa on taloudellisten

rivimoottoreiden, vaihdeautomatiikan

ja optimoidun aerodynamiikan

ohella valtava määrä teknisiä ratkaisuja,

jotka kaikki yhdessä säästävät polttonestettä

ja alentavat CO2-päästöjä.

Actroseihin sisältyy myös Daimlerin

Kuljettaja on

tyytyväinen

Veli-Pekka Rikkonen on ollut

DSV:n palveluksessa jo yli yhdeksän

vuotta. Hän ajaa rahtia Suomen ja Benelux-maiden

välillä. Uusi Mercedes-

Benzin Actros oli kesäkuun alussa ollut

työkaluna parisen kuukautta. Mittariin

oli sinä aikana kertynyt 33 000 kilometriä.

- On näitä mukava ajaa. Kaikki

ajonhallintalaitteet ovat ratissa. Nopea

tehontuotto, entistä parempi ajovakaus,

parannettu ohjattavuus ja monet

avustin- ja turvallisuusjärjestelmät

vähentävät kuljettajan kuormitusta ja

tekevät ajamisesta nautittavaa. Giga

Space -hytti on myös paljon tilavampi

kuin aikaisempi. Alkolukko on ihan

hyvä uudistus, mutta tärkein on kyllä

tämä Vehcon päätelaite, jolla voi hoitaa

viestinnän ja navigoinnin.

- Polttoaineen kulutus on selvästi

pienentynyt. Siihen vaikuttavat auton

ja moottorin ominaisuudet sekä ajotapakoulutukset,

joissa painotetaan

rullauksen merkitystä ja risteyksiin

tulemisen ennakoimista. Polttoaineen

säästämisessä tärkein tekijä on vauhti.

Nämä autot on säädetty 83 kilometrin

maksiminopeuteen, kun aiemmin se oli

muutaman kilometrin korkeampi. Sillä

on ollut selvästi vaikutusta. Toki tuuli

ja mäet vaikuttavat kulutukseen myös,

Rikkonen toteaa.

internetpohjainen Fleetboard-järjestelmä,

joka analysoi ja vertailee kuljettajien

ajosuorituksia huomioiden myös ajo-olosuhteet.

Merkittävin laite DSV Roadin Thermorekoissa

lienee kuitenkin ruotsalaisen

Vehcon ajoneuvopäätejärjestelmä, joka

tallettaa myös ajoneuvokohtaisen polttoaineen

kulutuksen. Eco Driving -moduuli

mittaa kuljettajan toimintaa ajoneuvosta

ja tieolosuhteista riippumattomilla parametreilla

ja opastaa kuljettajaa selkeän ja

helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla.

Järjestelmä näyttää tarkasti, miten kuljettaja

voi parantaa ajotapaansa ja siten

vähentää kustannuksia. Säännöllinen palaute

takaa, että kuljettaja ei palaa takaisin

vanhoihin tottumuksiinsa.

Vehcossa on karttaohjelma, johon liikenteenohjaus

lähettää ajo-ohjeet. Kun

ajojärjestelijä lähettää laitteeseen lastaus-

Vehcon ajoneuvopääte on keskeinen

työvälinen optimaalisen ajon tarkkailuun.

Uutta ovat myös alkolukot.

Ne varmistavat, ettei auto liiku,

jos veressä on vähänkään alkoholia.

tai purkupaikan osoitteen, kuljettaja pystyy

niillä tiedoilla navigoimaan suoraan

kohteeseen. Nappia painamalla kuljettaja

voi lähettää ajojärjestelijälle tiedon siitä,

onko keikka hoidettu. Statustietojen päivittyminen

reaaliajassa hyödyttää myös

asiakkaita.

- Laite on suunniteltu huolintaliikkeiden

tarpeisiin. Sillä voi tehdä kaikenlaista.

Vehcosta näkee ajo- ja lepoajat, perävaunun

lämpötilan, ja sillä pääsee hoitamaan

myös Euroopan tiemaksuja. Vehco tekee

aina myös ilmoituksen, kun perävaunu

avataan. Laite on irrotettava tabletti, jolla

voi tarvittaessa ottaa kuvia ja lähettää ne

toimistolle. Jos perävaunussa on vaikka

vikaa ja tarvitaan huoltoa, se voidaan kuvien

perusteella tilata ennakkoon. Vehco

tallentaa tiedot myös ajopiirturista ja lähettää

ne palvelimelle. Aiemmin autoista

piti hakea ajokiekot säilytettäväksi, Vaahtera

selvittää.

Autoissa on myös alkolukot. Ajoneuvon

voi kyllä käynnistää, mutta se ei liiku

mihinkään, jos kuljettajalla on alkoholia

veressään.

- Ei meillä ole ollut asian kanssa ongelmia,

mutta nyt ei kukaan voi edes epäillä,

onko DSV:n kuljettaja ajanut autoa päihtyneenä.

Tämä auttaa ehkä myös markkinoinnissa,

kun pystymme aukottomasti

todistamaan kuljettajiemme ajavan aina

selvin päin. Ajoneuvoyhdistelmän arvo

ylittää helposti 200 000 euroa. Jos sen

saa nurin, niin vakuutusyhtiöllekin voi

todistaa, ettei alkoholilla ollut vaikutusta

onnettomuuteen, Vaahtera sanoo.

Thermotrailereita uusitaan

Kuluvan vuoden aikana DSV hankkii

kaikkiaan viisi uutta thermotraileria. Ne

ovat ns. megakaappeja, joissa on suurempi

sisäleveys ja korkeus kuin normaalissa

kaapissa. Kiitos nykyaikaisten

eristemateriaalien trailereihin on lisäksi

saatu FRC-luokitus, mikä mahdollistaa

myös pakkaskuormien ajamisen. Myös

toimistossa nähdään, mihin lämpötilaan

perävaunu on säädetty. Tarvittaessa kylmäkoneen

lokitiedot voidaan antaa myös

asiakkaalle.

Thermokuljetuksissa kyydissä on herkkiä

tuotteita. Vaativia lämpötilasäädeltyjä

kuljetuksia tarvitsevat muiden muassa

kukat, lääkkeet ja elintarvikkeet.

- Uusi kalusto ja aiempaa ekologisempi

käyttö tukevat hyvin ympäristöarvojamme.

Pyrimme olemaan edelläkävijä tässäkin

asiassa, Kajala painottaa. •

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 9


10 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


Finnpilot

Pilotage Oy

mukaan

One Sea

-hankkeeseen

Finnpilot Pilotage Oy liittyy mukaan One Sea

–ekosysteemiin, jonka tavoitteena on tuoda

autonominen meriliikenne Itämerelle.

Luotsaus tulee olemaan olennainen osa

autonomisen meriliikenteen hallintaa.

“O

lemme erittäin innostuneita tästä mahdollisuudesta

liittyä mukaan luomaan merenkulun

tulevaisuutta. Finnpilot tuo One Sea

-ekosysteemiin laajaa aluksen käsittelyn ja väyläajon tuntemusta,

jota millään muulla organisaatiolla Suomessa ei ole.

Meillä työskentelee 150 kokenutta merikapteenia, joiden

osaamista voidaan DIMECCin innovaatioalustan kautta

hyödyntää autonomisen meriliikenteen kehityksessä. Finnpilotin

oma tavoite on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

rakentaa eLuotsaus-konsepti”, kertoo Kari Kosonen,

Finnpilot Pilotage Oy:n toimitusjohtaja.

Vuonna 2016 perustettu One Sea -ekosysteemi edustaa

poikkeuksellisen edistynyttä yhteistyötä, jossa toimialojensa

globaalit johtajat edistävät yhteistä tavoitettaan itseohjautuvasta

meriliikenteestä.

One Sea -johtoryhmän puheenjohtaja Sauli Eloranta

on innoissaan ekosysteemin uusista jäsenistä. ”Nämä uudet

yhteistyökumppanit edustavat ekosysteemin kannalta

merkittäviä toimialoja ja tuovat ekosysteemityöskentelyyn

uuden ulottuvuuden. On ensiarvoisen tärkeää saada mukaan

innovatiivinen luotsausyhtiö, joka tarjoaa inspiroivia

testimahdollisuuksia.”

”Meillä oli alun perin tarkoitus kasvattaa ekosysteemin

johtamiseen osallistuvien edelläkävijäyritysten joukkoa kahden

vuoden toiminnan jälkeen 2018. Yritysten investointihalu

osoittaa sekä autonomisen liikenteen että DIMECCin

toimintamallin olevan todella kysyttyä markkinoilla. Toivotamme

luonnollisesti uudet tulokkaat tervetulleiksi jo nyt”,

toteaa DIMECCin ekosysteemijohtaja Päivi Haikkola.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lainsäädäntöä,

joka mahdollistaa tulevaisuudessa laivojen etäluotsauksen

Suomessa. Finnpilot Pilotage Oy valmistautuu vastaamaan

tuohon haasteeseen liittymällä One Sea -ekosysteemiin.

Finnpilot haluaa tuoda luotsauksen digiaikaan. •

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 11


Säännöllinen konttijunaliikenne

Kouvolasta Kiinaan

Railgate Finland Kouvola -

China Express -reitti avautuu,

kun ensimmäinen konttijuna

aloitti 10.11. matkansa Kouvolasta

Xi’aniin. Matka taittuu noin

kymmenessä päivässä, joka on

merirahtiin verrattuna

merkittävästi nopeampi.

Konttijunakuljetus on myös

hinnaltaan kilpailukykyinen.

Aluksi konttijuna liikennöi kerran

viikossa. Reitin operaattori

on Kazakstanin rautateiden

rahtiyhtö KTZ Express, jonka agenttina

Suomessa on Unytrade Oy. Ensimmäisen

junan lastina on metsäteollisuuden

tuotteita ja asiakkaana on muun muassa

Kuehne+Nagel.

Uusi reitti tuo tehokkuutta kuljetuksiin

ja kilpailuetua raideliikenteelle. Euroopan

konttijunaliikenne Kiinasta on hyvin

kuormittunutta ja kuljetuksia vaikeuttaa

krooninen konttipula. Kuljetus Kouvolan

kautta lyhentää reittiä jopa 2000 km ja

raideleveys on sama kuin Venäjällä, joten

matkaa hidastava junan uudelleenlastaus

tehdään vain kerran.

”Reitti avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

uusille tuoteryhmille, joille lento

on ollut liian kallis ratkaisu, mutta laiva

liian hidas. Kiinan lisäksi, reitti mahdollistaa

viennin Kiinaan lisäksi myös Japaniin,

Australiaan, Etelä-Koreaan sekä

tuonnin Eurooppaan ja Pohjoismaihin”,

kertoo toimitusjohtaja Martti Husu

Kouvola Innovation Oy:stä.

Nopeuden ansiosta myös kylmäkuljetukset,

erityisiä kuljetusolosuhteita edellyttävien

tuotteiden sekä sesonkituotteiden

kuljettaminen rautateitse on mahdollista.

Kuljetuskäytävää on kehitetty aktiivisesti

vuodesta 2013 alkaen Kouvola Innovation

Oy:n johdolla yhteistyössä Kouvolan

kaupungin, alueen yritysten ja eri

yhteistyökumppanien kanssa.

Kouvola – moderni

rahtikeskus Euroopan ja

Aasian solmukohdassa

Uuden, modernin Silkkitien avautuminen

Kouvolasta Kiinaan vahvistaa Kouvolan

asemaa Aasian ja Euroopan liikenteen solmukohtana.

Kouvola on jo tänään moderni,

kansainvälinen rahtiliikenteen keskus,

vetoaPua

Miksi et käyttäisi pientä kotimaista, ison sijaan.

FinnFreight Oy on lento- ja merirahtilähetyksiin erikoistunut

huolinta-alan yritys. luotettavien yhteistyökumppaneiden

ansiosta toimintamme kattaa koko

maailman. Pystymme antamaan parempaa palvelua

nopeasti ja luotettavasti, toiveidenne mukaisesti.

Yrityksemme sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän

läheisyydessä.

Niittytie 25 B 8 Puh: 010 322 5220

01300 Vantaa info@finnfreight.fi

FINlaNd

www.finnfreight.fi

12 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


KOUVOLA

PIETARI

MOSKOVA/ KALUGA

MINSK

KHORGOS

MANZHOULI

XI´AN

ZHENGZHOU

PEKING

LIANYUNGANG

SHANGHAI

VLADIVOSTOK

HONG KONG

joka on arvioitu Pohjoismaiden parhaaksi

logistiikkakeskukseksi kansainvälisessä

vertailussa.

Kouvolan etuna on eri kuljetusmuotojen

yhteensopivuus. Logistiikka-alueella

on pistoraiteita noin kymmenen kilometriä

ja raiteita noin sata kilometriä. Alueelle

on sijoittunut noin sata logistiikka-alan

yritystä eli noin puolet seudun 200 logistiikka-alan

yrityksestä. Logistiikka-ala

työllistää Kouvolan seudulla noin 1700

henkilöä.

Nykyisessä terminaalissa voidaan käsitellä

vähintään yksi kokojuna päivässä tai

noin 55 000 TEU vuodessa. Logistiikan

kehittämisessä tehdään vahvaa yhteistyötä

yksityisten ja julkisten toimijoiden

kesken. •

Reitti avaa uusia

liiketoimintamahdollisuuksia

uusille tuoteryhmille,

joille lento on ollut liian

kallis ratkaisu,

mutta laiva liian hidas.

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 13


JLG 1850SJ

– Korkeinta huippuluokkaa!

JLG 1850SJ on markkinoiden

ulottuvin kuukulkija ja

siksipä siitä tuli myös

henkilönostinten vuokraukseen

erikoistuneelle N Rent

Oy:lle ehdoton hankinta.

Teksti ja kuvat: Juha Pokki

Nostokonepalvelu Oy:n osana

toimiva N Rent Oy vuokraa

henkilönostimia Oulun ja

Espoon toimipisteidensä kautta koko

Suomeen. Yrityksen toiminta perustuu

vahvasti erilaisten suurprojektien, kuten

teollisuuden, kaivosten ja suurten rakennushankkeiden

henkilönostotarpeeseen

vastaamiseen. Mikäpä sopisikaan paremmin

näin erikoistuneen yrityksen konerivistöön

kuin JLG:n ennätyksiä rikkova

1850SJ? Tämä kuukulkija haastaa muut

ulottuvuudellaan ja ominaisuuksillaan

omassa luokassaan ja tarjoaa hyvän vastineen

jo autoalustaisille nostokoreillekin.

Tuttu merkki vakuuttaa

N Rentin toimitusjohtaja Juha Riipi on

tutustunut ensimmäisen kerran JLG:n

nostimiin jo 30 vuotta sitten. Pitkän uran

nimenomaan henkilönostimien kanssa

tehnyt Riipi on seurannut hyvin läheltä

eri merkkien kehitystä ja kun hän joitakin

vuosia sitten lähti luotsaamaan N Rentiä,

oli kuukulkijaluokassa merkkivalinta varsin

selvä.

”Vuokraamokäytössä JLG:n selkein etu

on se, että eri mallien toimintaperiaate ja

hallintalaitteet ovat selkeitä ja sijaitsevat

aina samoilla paikoilla. Tämä helpottaa

käyttöönopastusta merkittävästi niin

meidän, kuin asiakkaan kannaltakin”,

Riipi linjaa.

”Otetaan rivistä sitten suurin tai pienin

malli, teleskoopilla tai Z-puomilla, logiikka

on sama. Joissakin on enemmän ominaisuuksia

kuin toisissa, mutta perusasiat

löytyvät aina samoista paikoista ja lisätoiminnot

siitä läheltä. Eli kun perusteet op-

14 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


pii, osaa ajaa mitä JLG:tä tahansa”, hän

jatkaa.

Sekä Riipi että Espoon pisteessä myyjänä

toimiva Kai Väänänen ovat yhtä

mieltä myös JLG:n huoltoystävällisyydestä.

”Diagnostiikka ja vianetsintä on helppoa

paikan päällä. Mittari kiinni ja kone

kertoo vikakoodin. Koneet ovat tuttuja

ja varaosat löytyvät nopeasti hyllystä,

joten meidän oma tai Rotatorin huolto

saa ongelmat nopeasti ratkaistua. JLG:t

ovat kustannustehokkaita huollon ja varaosien

kannalta”, Väänänen kertoo.

”Erityisesti teollisuusasiakkaillemme

on tärkeää, että koneet ovat luotettavia,

tarkoitukseensa sopivia ja niitä on tarvittaessa

saatavilla. Jos suuren laitoksen

kuljetinhihnaa täytyy lähteä kiireesti

korjaamaan ja tuotanto seisoo, on jokainen

hetki arvokas. Mielestäni pystymme

vastaamaan tähän ja moneen muuhun

tarpeeseen tällä konevalikoimalla”, Riipi

sanoo.

Ennätyskone

JLG:n koneet ovat N Rentin kokemuksen

mukaan pärjänneet erinomaisesti

kaivosten, rakennustyömaiden ja teollisuuden

todella vaativissa olosuhteissa.

Viime vuosina tarve yhä suurempia ja

ulottuvampia nostimia kohtaan on ollut

kasvussa. Niinpä nämä N Rentille tulleet

kaksi Suomen ensimmäistä JLG 1850SJ

-kuukulkijaa on otettukin mielellään

vastaan, sillä lukemat puhuvat puolestaan.

Kantapääkorkeus on huikeat 56,57

metriä ja vaakaulottuma puolestaan

24,38 metriä. Kantavuudeksi voidaan

kytkintä kääntämällä valita joko 226 kiloa

tai 453 kiloa, joista jälkimmäisessä

tapauksessa nostoalue on tietyiltä osin

rajoitettu.

Muutamana käytännön etuna koneessa

on myös hydraulisesti levittyvä

alavaunu. Kone saadaan ajettua kuljetuskuntoon

tai nostokuntoon hetkessä.

Mainitsematta ei voi myöskään jättää

poikkeuksellista ominaisuutta, jonka

ansiosta ennätyksellinen nostokorkeus

saa vielä roimasti lisäarvoa. Konetta voi nimittäin

liikuttaa täydessä korkeudessaankin

ja jopa 5° kallistumalla.

Moottorina on 3,6-litrainen Deutz joka

täyttää viimeisimmät Tier IV Final –päästömääräykset.

Tätä tukien N Rentillä on

päädytty vielä käyttämään koneissa Nesteen

Green Dieseliä, joka vähentää häkää

ja päästöjä.

”Se on toiminut täysin ongelmitta ja varsinkin

sisätiloissa asiakkaille näillä päästöasioilla

on nykyään merkitystä. Esimerkiksi

katonrajassa työskenneltäessä ylös

nousevat päästöt ovat huono asia ja niitä

mekin haluamme olla mukana vähentämässä.

Uudet moottorit ja tämä polttoaine

ovat todella hyvä yhdistelmä”, sanoo Kai

Väänänen. •

Erityisesti

teollisuusasiakkaille

on tärkeää, että

koneet ovat luotettavia,

tarkoitukseensa sopivia

ja niitä on tarvittaessa

saatavilla.

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 15


eCall-hätäviestipalvelu

nopeuttaa avun perilletuloa onnettomuuksissa

Koko EU:n laajuinen henkilö- ja pakettiautojen eCall-hätäviestipalvelu etenee. Ensi vuonna

liikenteessä tavataan autoja, jotka soittavat onnettomuuden sattuessa automaattisesti suoraan

hätäkeskukseen. Lokakuun alusta kaikilla unionin alueen hätäkeskuksilla tulisi olla valmius

ottaa vastaan autojen onnettomuustilanteissa automaattisesti lähettämiä viestejä.

e

16 Kuljetus & Logistiikka 5/2017

Call-hätäviestinpalvelun avulla

onnettomuuteen joutuneen auton

tyyppitiedot ja sijaintipaikka välittyy tarkasti

hätäkeskukseen ja apua pystytään

lähettämään mahdollisimman pian. Samalla

avautuu myös puheyhteys auton ja

hätäkeskuksen välille.

”eCall-palvelun käytön on arvioitu vähentävän

Suomessa vuosittaisia liikennekuolemia

4-5 %, kun apu pääsee aikaisempaa

nopeammin paikalle”, kertoo

johtava asiantuntija Anna Schirokoff

Trafista.

”Onnettomuustilanteissa eCall lähettää

hätäkeskukseen datapaketin, mikä

sisältää tietoa muun muassa ajoneuvon

kulkusuunnasta, sijainnista, ajoneuvotyypistä

sekä myös siitä, onko hälytys

tehty manuaalisesti vai automaattisesti.

Näiden tietojen avulla pystymme välittämään

onnettomuuspaikalle lähimmän ja

tarkoituksenmukaisimman avun”, kuvailee

Hätäkeskuslaitoksen teknisten palvelujen

johtaja Jukka Aaltonen uutta

hätäviestipalvelua.

Ensimmäiset eCall-palvelua

hyödyntävät autot

liikenteeseen ensi vuonna

Maaliskuun 2018 jälkeen tyyppihyväksytyt

henkilö- ja pakettiautomallit tulee

olla varustettuja eCall-palvelulla ja onkin

arvioitu, että ensimmäiset palvelua

hyödyntävät autot tulevat liikenteeseen

Suomessa ensi vuoden aikana.

Monilla autovalmistajilla on myös

omia hätäviestisovelluksia, joita voi

edelleen käyttää. Kaikille ilmaisen eCallpalvelun

hyötyinä on sen toimivuus koko

EU:n alueella sekä se, että eCall ottaa

suoraan yhteyden hätäkeskukseen.

”Hätäkeskuslaitos suosittelee ajoneuvovalmistajille

yleiseurooppalaista eCalljärjestelmää,

mistä hätäpuhelu ohjautuu

suoraan hätäkeskukseen ilman välikäsiä.

Hätäkeskustietojärjestelmä on yhteen

sovitettu vain eCallin kanssa”, Aaltonen

kertoo.

”eCall-järjestelmä onkin erinomainen

esimerkki turvallisuutta parantavasta,

uutta teknologiaa hyödyntävästä palvelusta”,

toteaa Schirokoff. •

www.trafi.fi/ecall

Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen


Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR

Raskaan kaluston varaosat merkkiin kuin merkkiin

Palvelemme sinua varaosa-asioissa ympäri Suomen:

Vantaalla

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa Puh. 010 229 3080

Tampereella

Kaskimäenkatu 2b, 33900 Tampere Puh. 010 229 3081

Lahdessa

Laatukatu 8, 15680 Lahti Puh. 010 229 3086

Turussa

Orikedonkatu 21, 20380 Turku Puh. 010 229 3082

Lappeenrannassa

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta Puh. 010 229 3090

Kokkolassa

Indolantie 27, 67600 Kokkola Puh. 010 229 3098

Oulussa

Kiilletie 1, 90630 Oulu Puh. 010 229 3099

Seinäjoella

Runkotie 38, 60100 Seinäjoki Puh. 010 229 3088

Joensuussa

Avainkuja 3, 80100 Joensuu Puh. 010 229 3095

Rovaniemellä

Yhdysväylä 4, 96910 Rovaniemi Puh. 010 229 3087

Meiltä

tarvikkeet

huoltoa

varten!

www.skuba.fi

Soita ja tarkista päivän nettohinta! Nopeat toimitukset ympäri Suomen!


TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

Kehitystä

Pirkanmaan

kasvun kehällä

Ikaalinen on vireä yritys-, koulutus-, kulttuuri- ja kylpyläkaupunki vain reilun puolen tunnin

päässä Tampereelta. Monipuolinen osaaminen, koulutus ja kulttuuri mahdollistavat kehityksen

Pirkanmaan kasvun kehällä. Seutukaupunkina ja aluekeskuksena voimme tarjota yrittäjähenkisyyttä

ja elinvoimaisuutta sekä sujuvaa elämää arjessa ja vapaalla.

Ikaalisten liikenteellinen asema Kolmostien,

Tampere-Vaasa valtatien,

varrella on erinomainen. Saavutettavuus

paranee entisestään suunniteltujen

liikennejärjestelyjen toteutuessa,

kuten Hämeenkyrön ohitustien toteutumisen

myötä. Vain 55 km Tampereelle ja

Helsinki, Turku, Vaasa sekä Jyväskylä,

kaikki 230 km:n säteellä.

Ikaalisista löytyy varmasti sopiva vaihtoehto

monenlaisen yrityksen paikaksi.

Useissa tapauksissa voidaan neuvotella

ostettavan tontin koosta, tuolloin laadimme

tonttijaon kortteleihin asiakkaan

tarpeiden mukaan ja lohkomme tontin

valmiiksi rakennuspaikaksi. Tonteille voi

yleensä rakentaa suoraan normaaleilla

rakennusluvilla ja tämä osaltaan nopeuttaa

lupakäsittelyä. Yritystontteja on tarjolla

niin kaupungin keskustan läheisyydessä,

kuin kolmostien varrellakin.

Yritystonttien lisäksi Ikaalisissa on

monipuolinen tarjonta asemakaavoitettuja

omakotitontteja luonnonkauniin

18 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TON

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

Kyrösjärven rantamaisemissa, jossa

luonto ja palvelut ovat aina lähellä.

Ikaalisissa on panostettu julkisten

palveluiden kehittämiseen. Hiljattain

on toteutettu terveyskeskuksen saneeraus

ja laajennus. Kesällä valmistui

uusi hirsinen alakoulu. Rakenteilla on

uusi paloasema kolmostien varteen,

mikä osaltaan helpottaa yrityksen riskien

hallintaa.

Toivomme, että Ikaalisista löytyy

mieleinen tontti yrityksesi paikaksi ja

tulet yrittämään sekä viihtymään Ikaalisten

kauniissa ympäristössä.

Pyrimme auttamaan yritystäsi kaikissa

tontin hankintaan ja rakentamiseen

liittyvissä asioissa joustavasti ja

nopeasti. Sovi etukäteen ajasta, niin

esittelemme mielellämme tontteja

myös maastossa. •

Lisätietoa varattavista ja myynnissä olevista

rakentamattomista yritystonteista:

www.ikaalisiiin.fi

044 730 1239/Mika Wallin

044 730 1263/Esko Hyytinen

Kuva Arto Halttunen

TERVETULOA YRITTÄMÄÄN

KYLPYLÄKAUPUNKIIN!

Tutustu joustavaan tonttitarjontaamme

parhaalla näköalapaikalla 3-tien varressa

www.ikaalisiin.fi

044 730 1239 // Mika Wallin

044 730 1263 // Esko Hyytinen


TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

Laitila

kehittää logistiikkaa

Laitilassa ei ole satamaa, rautatietä eikä lentokenttää, mutta kuljetusyrittäjä Heikki Rantalan ja

elinkeinoasiamies Esa Burin mielestä paikassa on ainesta logistiikan solmukohdaksi. Kaupungin

kautta kulkee nimittäin yksi Suomen merkittävimmistä tavaraliikenteen väylistä, sadan kilometrin

sisällä on kuusi satamaa ja talouselämässä nostetta.

Teksti Sari Järvinen kuvat Kirsi Kanerva

Rantala Yhtiöiden 14-akselinen

yhdistelmä kääntyy Kasitieltä

Koveronnummen teollisuusalueelle.

Vetoauton perässä kulkee hollantilaisen

Nooteboomin suurin koskaan

valmistama lavetti. Sitä on juuri tarvittu

HaminaKotkan Satamassa, jossa piti

siirtää kaksi halkaisijaltaan 28-metristä

pystysäiliötä.

Rantala Yhtiöiden Hiekka-Laitila Oy

ajaa erikoiskuljetuksia ympäri Suomea,

joskus kauempanakin, mutta keikoilta

palataan aina Laitilaan.

– Laitila on logistiikan solmukohta,

vaikka täällä ei ole rautatietä, lentokenttää

eikä satamaa, Rantala Yhtiöiden

omistaja Heikki Rantala sanoo.

Niiden sijaan Laitilassa on vilkas Kasitie,

noin 15 kilometrin päässä Uudenkaupungin

autotehdas ja vajaan tunnin

ajomatkan päässä Meyerin Turun telakka.

Talouselämässä riittää nyt nostetta

enemmän kuin vuosiin.

Kaksi uutta liittymää

Autotehtaan ja Meyerin Turun telakan

vaikutukset näkyvät ja tuntuvat myös

Laitilassa.

– Laitilan Shellin risteyksessä on kova

rekkaliikenne. Siihen on suunniteltu jo

kolmekymmentä vuotta eritasoliittymää,

mutta vasta nyt autotehtaan toiminnan

vilkastumisen myötä se on varmistumassa.

Valtion suunnittelubudjettiin on

varattu rahaa kahdelle Kasitien eritasoliittymälle,

Laitilan kaupungin elinkeinoasiamies

Esa Buri sanoo.

Lisäksi valaistuksen Mynämäeltä Laitilaan

pitäisi olla valmiina marraskuussa.

Laitilan puolesta puhuu myös sen sijainti

erikoiskuljetusreitistön varrella.

Kasitien yllä ei roiku mitään, mikä ottaisi

kiinni korkeisiin kuormiin.

– Laitilasta löytyy sadan kilometrin säteellä

kuusi satamaa, joista projektivienti

onnistuu sujuvasti. Miksi näitä kuljetuksia

ajetaan Pohjois-Karjalasta halki Suomen?

Rantala kummastelee.

20 Kuljetus & Logistiikka 5/2017

Raimo Rantanen (vas.), Mika Ahlqvist,

Esa Buri ja Heikki Rantala toivottavat

logistiikka-alan toimijat tervetulleiksi

Laitilaan.


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TON

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

Rantala Yhtiöt aloitti Koveronnummella pienestä tontista, mutta on jo ehtinyt hankkia tilaa yhteensä lähes viisi hehtaaria.

20 hehtaaria vapaata tilaa

Laitilan kaupungilla on useita yritysalueita.

Kasitien varrella, noin kolme kilometriä

Laitilasta Turun suuntaan sijaitsevat,

Samppanummen ja Koveronnummen

yritysalueet. Kasitien yrityspuisto

on keskustaajaman tuntumassa. Lisäksi

kaupungilla on yritystontteja Kaukolan

teollisuusalueella ja yksittäisiä tontteja

kantatie 43:n varrella.

Pelkästään Koveronnummen teollisuusalueella

vapaata tonttitilaa on 20

hehtaaria.

– Voi tuntua, että reserviä on paljon,

mutta jos joku iso hanke lähtee liikkeelle,

tilaa ei välttämättä ole yhtään liikaa,

Buri pohtii.

Koveronnummella aloitti tänä vuonna

myös logistiikka-alalla toimiva vihannespakkaamo

JJ Vihannes Oy.

– Laitilassa on jo ennestään monipuolisesti

perusteollisuutta. Suurimpia on

tuulilaseja valmistava Pilkington, joka

tekee myös Turun Myerin telakalla valmistuviin

aluksiin laseja. Valmet Automotivella

on autoteollisuuden merkittäviä

alihankkijoita Suomessa vain kolme,

joista kaksi – Veme Oy ja Vianor Oy –

ovat Laitilassa, Buri kertoo.

Uusi korjaamo ja varaosamyymälä

Yksi Koveronnummen uusimpia yrittäjiä

on perävaunu- ja korikorjaamo Ahlqvist

Oy. Yrittäjä Mika Ahlqvistilla on toimipisteet

entuudestaan Raisiossa ja Ruskossa

ja miestä houkuteltiin avaamaan

uusi halli Uudenkaupungin suunnille.

Ahlqvist löysi väliaikaiset tilat Rantalan

nykyisestä hallista Laitilasta. Sen

viereen Rantala rakentaa syksyllä 2017

uutta 1 500 neliömetrin hallia, johon

Ahlqvist mielii vuokralaiseksi. Tiloihin

avautuu keväällä perävaunu- ja korikorjaamo

sekä varaosamyymälä.

– Meillä homma toimii hyvin. Minä

kuljetan ja hän korjaa, Rantala hymyilee.

Pihalla seisoo jo Teboilin D-piste, joka

valittiin valmistuttuaan Teboilin kolmen

siisteimmän tankkausaseman joukkoon

Suomessa. •

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 21


TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

LOGIS-messuilta

uusia ideoita

K

uuden vakkasuomalaisen kunnan

omistama kehittämisorganisaatio

Ukipolis Oy on järjestänyt neljänä

vuonna Kohtaa Kumppani -verkostopäivän

Laitilassa. Tapahtuma on tarjonnut yrityksille

aikataulutettuja, nopeita tapaamisia,

joihin on päässyt mukaan 100 euron osallistumismaksulla.

Tänä vuonna tapahtuma

laajenee logistiikka-alan yrittäjien LOGISmessuiksi,

jotka Ukipolis järjestää yhdessä

Turun AMK:n kanssa.

– Messuilta saa uusia ajatuksia ja uudenlaisia

näkökulmia toimitusketjujen ja

logistiikan hallintaan. Pyrimme tuomaan

esille virtual reality- eli virtuaalisia, laajennettuun

todellisuuteen liittyviä työkaluja,

joita voi käyttää sekä oppimisessa että

työnteossa, Turun AMK:n yliopettaja Kari

Jalkanen kertoo.

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuorot

ainakin Meyerin Turun telakalta ja Valmet

Automotivelta. Yrittäjät voivat varata itselleen

ilmaisen puheenvuoron ”speakers’ cornerista”.

Messupöytä maksaa 50 euroa.

– Vakka-Suomessa ei ole paljon atk-alan

yrityksiä, joita löytyy paremmin yliopistojen

yhteydestä. LOGIS-messut ovat tilaisuus,

jossa esimerkiksi nämä yrittäjät voivat

tulla esiin, Ukipoliksen toimitusjohtaja

Raimo Rantanen kertoo.

Messut ovat osa LOGIS-hanketta, jossa

luodaan, kokeillaan ja opitaan uusia toimintamalleja

vakkasuomalaisten yritysten

logistiikan haasteisiin. Messuille odotetaan

300 kävijää. •

LOGIS-messut 15.11.2017 klo 9-15,

FINNLAMEX-hallissa, Tuunantie 2, Laitila.

Lisätietoja

Messut: Kari Jalkanen

puh. 050 598 5919, kari.jalkanen@turkuamk.fi

Verkostopäivä: Katariina Oikarainen

puh. 040 513 6892

katariina.oikarainen@ukipolis.fi

2017 Suomen yritysmyönteisin kaupunki. - EK:n Kuntaranking -tutkimus

2016 Kaarina on kunnista ylivoimainen ykkönen jo viidettä vuotta peräkkäin! - Kuntien imago 2016 -tutkimus

Kaarina vetää yrittäjiä puoleensa. Päätökset yrittäjien ja kunnan päättäjien kesken tehdään meillä ketterästi. Siksi voimmekin tarjota sopivaa tonttimaata

halukkaille nopeasti. Pakkaa mukaan vaikka koko perhe, sillä merenläheisessä Kaarinassa viihtyvät kaikki vauvasta vaariin.

Kaarinan sijainti E-18-moottoritien varrella ja Turun lentoaseman sekä Turun ja Naantalin satamien läheisyydessä takaa sujuvat kulkuyhteydet kaikkialle.

Harri Virta

050 373 2400

kaupunginjohtaja

Jytta Poijärvi-Miikkulainen

050 373 2695

toimitusjohtaja, yritysasiamies

Tanja Hämäläinen

050 373 2589

maankäyttöinsinööri

15 MIN.

TURKUUN

10 MIN.

PIISPANRISTI KROSSI RAADELMA KIRISMÄKI

KAARINA

HELSINKIIN 100 MIN.

22 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TON

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

Elinvoimainen

Maskun Riviera,

mahdollisuuksien aurinkopaikka

Maskun Riviera on saanut nimensä vuosikymmeniä

sitten siitä, että alueen hiekkakuopille syntyneet

lammet olivat Turun seudun asukkaiden

suosittu uimapaikka. Alue on edelleen suosittu aurinkoisina

kesäpäivinä. Nyt virkistysaluetta on kehitetty monella

tapaa ja sen vetovoimaisuus on lisääntynyt. Perinteisen

virkistysalueen lisäksi alueella on Turun seudun laajin ja

monipuolisin golfkenttä. Kankaisten Golfpuisto on 27 reikäinen

golfin harrastajien paratiisi.

Maskun Riviera on tämän lisäksi monipuolinen kaupan

ja muun yritystoiminnan keskittymä. Vuonna 2017 alueelle

myönnettiin rakennuslupa noin 50 000 kerrosneliömetrin

suuruisen liikekeskuksen rakentamiseen. Lisäksi alueelle

on sijoittunut myös muuta yritystoimintaa, kuten liikenneasema.

Maskun kunta omistaa alueella vielä vapaata tonttimaata,

joten alueen toteuttaminen on vielä kesken. Alueella

on myös loma- ja matkailualue, jonne saa rakentaa lomanja

vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia. Lisätietoja

vapaista yritystonteista saa Maskun kunnasta.

Kuten viereisestä mainoksesta voi havaita, alue sijaitsee

hyvien yhteyksien varrella. Aluetta halkoo vuonna 2016

valmistunut moottoritie (valtatie 8), joten alue on vain

varttitunnin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Lisäksi

Turun telakka ja Uudenkaupungin autotehdas ovat hyvien

tieyhteyksien päässä.

Riviera ei ole pelkästään yritysalue, vaan siitä tulee

merkittävä asumisen keskittymä aivan moottorien läheisyyteen.

Rivieran alue sijaitsee hyvien virkistysalueiden ja

neitseellisen luonnon vieressä. Aivan kotiportilta voi lähteä

neitseelliseen luontoon ja Kuhankuonon retkeilyreitistöille

johtaville poluille. Alueella on viisi kerrostalotonttia, joista

ensimmäisten rakentaminen on käynnistymässä. Tontteja

on myös vapaana, joten niistäkin kannattaa tiedustella

Maskun kunnasta.

Uuden Rivieran yritys- ja asuinalueen välittömässä läheisyydessä

on aikaisemmin valmistunut Maskun kauppakeskuksen

alue, jossa on myös monipuolinen tarjonta erilaisia

yritystiloja kaupan ja muun yritystoiminnan käyttöön.

Ota reippaasti yhteyttä Maskun kuntaan. Autamme mielellämme

sopivan tontin tai toimitilan etsinnässä. •

Maskun kunta

Arto Oikarinen

kunnanjohtaja

044 7388300

ELINVOIMAINEN

MASKUN

RIVIERA

VARAA PARHAAT

TONTTIPAIKAT NYT

SIJOITU

KASVUN

YTIMEEN

VARSINAIS-SUOMEN

KASVUA SIIVITTÄÄ

KUKOISTAVA AUTO-

JA MERITEOLLISUUS.

Näiden solmukohdassa sijaitsee

kehittyvä Maskun Rivieran

yritysalue, joka tarjoaa

ainutlaatuista potentiaalia

yrittäjille aivan kasvun ytimessä.

maskunkunta@masku.fi

WWW.MASKU.FI

Arto Oikarinen, kunnanjohtaja

puh: 044 7388 300

arto.oikarinen@masku.fi

MEYER

TURKU

VALMET

AUTOMOTIVE

RIVIERA

TURKU

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 23


ONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

ROVES

Logistiikka- ja teollisuusalue

Varaa paikkasi

Suomen

kasvukäytävältä!

Seinäjoen Itäväylän ensimmäinen yritysalue Roves

nyt myynnissä. Varaa paikkasi Roveksen uudelta

160 hehtaarin logistiikka- ja teollisuusalueelta.

Uudelle alueelle sijoittumassa mm. Inex Partners Oy,

Posti Group ja Finn-Power Oy.

Tonttien hinnat 5–20 €/m 2 .

Ota yhteyttä:

Jukka Pajunen, puh. 044 418 1215

www.investseinajoki.fi


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONT

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

GigaVaasa-tehdasalue

mahdollistaa

akkutehdashankkeiden käynnistymisen 2018

Merkittävien akkutehdassijoittumisten

valmistelu

Vaasan seudulle on edennyt

konkretiatasolle.

Hankkeelle on nyt olemassa

tehdasalue ja käytännössä

akkutehdashanke voitaisiin

käynnistää jo kesällä 2018.

Vaasan kaupunki,

Mustasaaren kunta ja

GigaVaasa-työryhmä ovat

edistäneet asiaa tiiviissä

yhteistyössä.

-E

nergian varastointiin ja akkuihin

liittyvä markkinatilanne ja

teknologiamurros on edennyt

kuluvana vuonna jopa ennakoitua nopeammin.

Olemme samalla tehneet GigaVaasatyötä

laajalla rintamalla pystyäksemme tarjoamaan

alan yrityksille maailmanluokan

toimintaympäristön. Olemme avanneet

suoria kontakteja akkutehdastoimijoiden

suuntaan. Vaasan seudulle on syntymässä

Euroopan mittakaavassa ainutlaatuista

alan osaamista. Meillä on nyt valmiudet

ottaa vastaan isojakin investointeja eri

puolilta maailmaa, Vaasan kaupunginjohtaja

Tomas Häyry toteaa.

Akkutehtaan rakentamiselle on keskeistä

riittävän suuri tontti ja siihen liittyvät

muut toiminta-edellytykset. Vuoden 2017

alussa Vaasan seudulla tunnistettiin neljä

mahdollista sijaintipaikkaa, joista Vaasan

lentokentän takana oleva alue valittiin

jatkotyön kohteeksi muun muassa hyvien

logististen edellytysten ja aikataulusyiden

vuoksi. Mustasaaren ja Vaasan yhteinen

noin 400 hehtaarin NLC Vaasa-alue oli jo

kaavoitettu osayleiskaavatasolla. Vaasan

kaupunki alkoi vuoden alussa selvittää

myös lentokentän itäpuolisen noin 500-

600 hehtaarin NIA-alueen soveltuvuutta

suurteollisuus- ja akkutehdasalueeksi.

Tehdasalueen kartoitus

aloitettiin heti kun

GigaVaasa-hanke julkistettiin

Työtä mittavien GigaVaasa-investointien

mahdollistamiseksi on tehty tauotta viime

vuoden joulukuusta alkaen. Mukana on

ollut laaja joukko kuntien ja kehittäjäorganisaatioiden

edustajia Vaasan seudulta,

konsulttivoimia lähinnä Helsingistä sekä

mittava joukko EnergyVaasa-ekosysteemin

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 25


TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

Käytämme kehittämisalueesta (kuvassa oleva kolmio) yhteisnimikettä GigaVaasa-alue ja

sitä kehitetään suurteollisuusalueena pääosin T/Kem-kaavamerkinnällä myös mm. akkutehtaille

sopivaksi. Kehittämisalueen laajuus on noin 1000 ha. Tavoitteena on mahdollistaa

ensi kesänä rakennuslupavalmius yhteensä noin 500-600 hehtaarin kortteleille. Alue

jakautuu saumattomasti kahden kunnan alueelle, eli Vaasan puolella NIA-alueeseen (New

Industrial Area) ja Mustasaaren puolelle NLC Vaasa-alueeseen (Nordic Logistic Center

Vaasa). Alue sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla rautatien, Vaasan kansainvälisen

lentokentän ja moottoritien keskellä sekä lähellä satamaa (n. 10-12 km). Kuitenkin myös

lähellä tiivistä kaupunkirakennetta.

yritysten innostuneita osaajia.

- Nopean toimintamme vuoksi voimme

nyt julkistaa GigaVaasa-hankkeen

sijainnin, laajuuden sekä aikataulun.

Tällainen satojen hehtaarien T/Kemkaavamerkinnän

mukainen akkutehtaille

soveltuva yhtenäinen alue, jolla on

lisäksi logistisesti erinomainen sijainti

Suomen akkuraaka-aineiden keskellä,

on ainutlaatuinen Pohjoismaissa ja koko

Euroopassa, toteaa toimitusjohtaja Ulla

Mäki-Lohiluoma Oy Vaasa Parks

Ab:stä.

GigaVaasan maankäytön kehittämisen

selvitysalueen laajuus on noin 1000

hehtaaria. Kaavoitettavat alueet jakautuvat

Mustasaaren puolella noin 200 hehtaarin

NLC Vaasa-alueen (NLC= Nordic

Logistic Center) kortteleihin sekä Vaasan

puolella noin 400-500 hehtaarin NIAalueeseen

(New Industrial Area). Molempien

alueiden kaavoituksiin ja YVAprosessiin

(YVA= ympäristövaikutusten

arviointi) liittyvät luonto- ja muut selvitykset

käynnistettiin jo maaliskuussa.

Kaavoitukset sekä osayleis-kaavojen että

asemakaavojen osalta ovat käynnissä siten,

että ne tulevat nähtäville molemmissa

kunnissa vielä tämän vuoden aikana.

Tehokasta ja luotettavaa

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

vuodesta 2010

26 Kuljetus & Logistiikka 5/2017

Hämeenkatu 14 C 25, 33100 Tampere

Tilaa veloitukseton arviokäynti!

Rita Kankaanpää

Laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiAT

Puh. 0400 433948

rita.kankaanpaa@kivilinnalkv.com

www.kivilinnalkv.com


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TON

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

Vaasan ja Mustasaaren

yhteistyöhanke toi

kilpailuetua

- Mustasaaren kunta lähti valmistelemaan

NLC Vaasa-alueen osayleiskaavan

muutosta akku-tehdasalueille sopivaksi jo

keväällä akkutehdastoimijoiden hakukriteereiden

mukaisesti. Oli helppo toimia

nopeasti, koska alueella on tehty mittavia

maanhankintoja jo melkein kymmenen

vuoden ajan NLC-yhteistyön tuloksena.

Valmiina oli myös nyt päivitettävä

osayleiskaava. Muuten meillä ei olisi ollut

valmiutta tarjota akkutehtaalle näin hyviä

alueita näin nopeasti. Tämä tuo hankkeelle

selvää kilpailuetua. Muutaman vuoden

takaa oleva yhteistyöhanke osoittautui

yllättävän kauaskantoiseksi. Olemme ottaneet

maankäytön valmistelutyössä mukaan

myös liitosalueet viereisen Tuovilan

sähköaseman kantaverkkoon asti. Olemme

edelleen valmiit reagoimaan hyvinkin

nopeasti asiakkaiden tarpeiden ja aikataulujen

mukaan, toteaa Mustasaaren

kunnanjohtaja Rurik Ahlberg.

Vaasan kaupungin kaavoituksessa uusi

NIA-suurteollisuusalue nostettiin heti

vuoden alussa tärkeimpien maankäytön

kehittämiskohteiden joukkoon. Valmistelutyö

käynnistettiin keväällä myös yhteistyössä

valtion viranomaistahojen kanssa

ns. nopeutetun menettelyn mukaisesti.

- Työ on edennyt kaikilta osin asetettujen

tavoitteiden mukaisesti ja olen todella

tyytyväinen kaupungin teknisen viraston

ja muiden virkamiesten venymiseen tässä

tärkeässä asiassa. Olemme olleet erittäin

iloisia myös valtion viranomaistahojen

yhteistyöstä valmistelun kaikilla osa-alueilla.

Haluankin kiittää mm. Aluehallintoviraston,

ELY:n, Tukesin, Pelastustoimen

sekä Ympäristöministeriön yhteyshenkilöitä

rakentavasta ohjauksesta sekä

arvokkaista neuvoista, toteaa kaavoitusjohtaja

Päivi Korkealaakso Vaasan

kaupungilta.

- Teknisten valmiuksien ja viranomaislupien

lisäksi hankkeessa on tärkeää

sen hyväksyttävyys kaikilla eri tasoilla.

Tässäkin suhteessa menemme täysillä

eteenpäin, Vaasan seutu on ollut yksissä

tuumin akkutehdashankkeen takana heti

sen julkistamisesta lähtien, Häyry sanoo.

• www.gigafactory.fi

Perustiedot

GigaVaasa-alueesta

Sijainti:

Vaasan lentokentän koillispuolella,

osin Vaasassa ja osin Mustasaaren

kunnassa, rajoittuen lännessä lentoasema-alueeseen,

koillisessa rautatiehen

sekä kaakossa Tuovilan kylään

Selvitysalueen laajuus:

Noin 1000 hehtaaria

(10 000 000 m², 10 km²)

Kaavoitettavat alueet:

Vaasassa noin 500-600 hehtaaria,

Mustasaaressa noin 300 hehtaaria

Tonttien laajuus:

Eri kokoisia tontteja,

suurimmat 100-150 hehtaaria

(1 000 000 m²-1 500 000 m²)

Tehdasrakennusten koko:

Jopa 30-50 hehtaaria

(300 000 m²-500 000 m²)

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

Tutustu myös lehden

nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 27


Useimmat

suomalaiset

tunnustavat

kolarinsa

– peltivaurioita

korjautetaan silti salaa

Autoklinikan tilaaman kyselyn mukaan vain viisi prosenttia

autolla kolaroineista on lykännyt vaurioista kertomista.

Puolet heistä viivytteli asian paljastamista omille vanhemmilleen.

Työnjohtaja Marko Tuokko kertoo, miksi vauriotapaukset

tulisi huolehtia vakuutusyhtiön tietoon ja korjautettavaksi

mahdollisimman pian.

Kyselytutkimus selvitti, kuinka

avoimesti suomalaiset kertovat

autoon tulleista vaurioista. Kyselyyn

vastasi yli 500 autoilijaa, joista 69

prosenttia oli ollut osallisena kolarissa.

Heistä 95 prosenttia pystyi kertomaan

asiasta läheisilleen ja tutuilleen ongelmitta.

Kolarointia salailivat etenkin

18–22-vuotiaat naiskuljettajat. Heistä

6 prosenttia jätti kertomatta asiasta jopa

vakuutusyhtiön edustajalle. Miehiä

hävetti keskustella autonsa vaurioista

eniten omien ystäviensä kanssa. Vanhempiensa

kanssa aihetta oli vältellyt 53

prosenttia vastanneista.

Autoklinikka Vantaan työnjohtaja

Marko Tuokon mukaan vauriokorjaamisen

salailu on melko harvinaista. Hän

muistaa viime vuosilta muutamia tapauksia,

joissa asiakkaat ovat korjauttaneet

28 Kuljetus & Logistiikka 5/2017

auton omistajalta salaa tai jättäneet asian

mainitsematta vakuutusyhtiölle. Kiusallisimmat

tilanteet liittyvät vanhemmalta

lainassa olevan auton kolhimiseen.

– Saimme arvioitavaksi kerran auton,

jonka puskurin autonomistajan tytär ehti

kolhaista vain muutamaa päivää ennen

aiemman vaurion vuoksi sovittua korjausaikaa.

Tytär ei halunnut töppäilynsä

paljastuvan äidilleen, joten hoidimme

puskurin kuntoon hänen laskuunsa. Äiti

toi autonsa meille myöhemmin varsinaiseen

korjaukseen tietämättä asiasta

mitään.

Salailu tulee kalliiksi

kolaroijalle

Yleisiä syitä vaurioiden salaamiselle ovat

myös saituus ja häpeä auton kunnossapidon

laiminlyönnistä. Moni autonsa kolhinut

odottaa, että lommoja tai naarmuja

tulee useampia ennen kuin raaskii korjauttaa

ne. Odottaminen ei kuitenkaan

kannata, sillä autovakuutus kattaa vain

ne vauriot, jotka on ilmoitettu vakuutusyhtiöön

vuoden sisään vahinkopäivästä.

– Eräs asiakkaamme oli onnistunut

vaurioittamaan uuden Mazdansa etupuskurin

pian hankinnan jälkeen. Hän

sai aikaiseksi tuoda sen arvioitavaksi ja

korjautettavaksi vasta neljän vuoden kuluttua

tapahtuneesta. Koska asiakas ei

ollut tehnyt vahinkoilmoitusta ajoissa,

hän joutui kustantamaan koko 2 000

euron korjaussumman itse, vaikka oli

maksanut tunnollisesti kaikki vakuutusmaksunsa,

Tuokko harmittelee.

Autovakuutuksen piikkiin tehtävään

vauriokorjaamiseen liittyy Tuokon mukaan

väärinkäsityksiä tai tietämättömyyttä

etenkin nuorten keskuudessa. He


saattavat ajatella, että korjaaminen tulee

kalliiksi, jos vahinko on itse aiheutettu.

Moni ei lisäksi muista, että vahinkoilmoitus

pitää tehdä ennen auton korjaamista,

jotta vakuutuskorvauksen saa

käyttöönsä.

– Meihin Autoklinikan vauriokorjauksen

ammattilaisiin voi olla yhteydessä,

jos edes epäilee vaurion mahdollisuutta.

On parempi teettää vahinkotarkastus

varmuuden vuoksi, kuin huomata vahingot

vuosien päästä ja harmitella isompia

korjauskustannuksia, Tuokko vinkkaa.

Kaikki vauriot eivät näy

päällepäin

Pysäköintialueiden kolaritapauksissa ja

risteyksien peräänajoissa hyviin käytöstapoihin

kuuluu yhteystietojen vaihtaminen,

vaikka autoihin ei silmämääräisesti

Käytännössä kaikki autoon tulleet tönäisyt kannattaa käyttää

arvioittamassa autokorjaamossa, sillä iso osa vaurioista on sellaisia,

ettei maallikko välttämättä erota niitä omin silmin.

vaikuttaisi tulleen vaurioita. Tämä on

erityisen tärkeää niissä tilanteissa, joissa

toinen osapuoli ei ole paikalla tai jos käytössä

oleva auto ei ole omissa nimissä.

– Käytännössä kaikki autoon tulleet

tönäisyt kannattaa käyttää arvioittamassa

autokorjaamossa, sillä iso osa vaurioista

on sellaisia, ettei maallikko välttämättä

erota niitä omin silmin. Vaurioita

syntyy aina kun kaksi autoa kolahtaa

toisiinsa, Tuokko muistuttaa.

Suurimmat vauriot etupuskurin osuessa

takapuskuriin tulevat usein pellin ja

muovikuoren alle. Ongelmia saattaa ilmetä

esimerkiksi siinä, ettei takaluukku

enää aukea. Etenkin jos etupää osuu vetokoukkuun,

ei kannata lähteä liikkeelle

ennen kuin on varmistanut, ettei autosta

vuoda nesteitä ulos. Reikä voi olla hyvin

pieni, mutta vetokoukku saattaa upota

yllättävän syvälle ja rikkoa esimerkiksi

jäähdyttimen.

– Vahingon sattuessa auto kannattaa

aina tarkistaa huolellisesti läpi. Kolaroinnissa

ei ole mitään hävettävää, sillä

auto saadaan kyllä korjattua entiselleen,

Tuokko rohkaisee. • www.autoklinikka.fi

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 29


Maailmanlaajuinen lanseeraus:

Volvo Trucksin uudet

FH ja FM LNG

kaasukuorma-autot

pienentävät CO2-päästöjä jopa 100 %

Uudet raskaisiin alue- ja kaukokuljetuksiin tarkoitetut Volvo FH LNG- ja Volvo FM LNG kuormaautot

tulevat myyntiin vuoden 2018 aikana. Painopisteen ollessa kaasukäyttöisten ajoneuvojen

uudessa energiatehokkaassa teknologiassa, on Volvo Trucks asiakkaiden mahdollista pienentää

raskaiden alue- ja kaukokuljetusten ilmastovaikutuksia merkittävästi.

Volvo Trucks julkistaa Euro 6

yhteensopivia raskaita kuorma-autoja,

jotka toimivat nesteytetyllä

maakaasulla tai biokaasulla.

Suorituskyvyltään, ajettavuudeltaan ja

polttoaineenkulutukseltaan nämä uudet

raskaat kuorma-autot ovat Volvon dieselkäyttöisten

mallien veroisia. Uusien

kuorma-autojen hiilidioksidipäästöt ovat

valitun polttoaineen mukaan kuitenkin

20–100 prosenttia dieselkäyttöisiä pienemmät.

Uudet Volvo FH LNG- ja Volvo FM

LNG (Liquefied Natural Gas) kuormaautot

toimivat sekä biokaasulla, joka

pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa

100 prosenttia, tai nesteytetyllä maakaasulla,

joka pienentää hiilidioksidipäästöjä

20 prosenttia dieseliin verrattuna. Tällä

tarkoitetaan ajoneuvon käytönaikaisia

päästöjä, joista käytetään nimitystä ”tankista

pyöriin”.

Markkinoiden nykyisiin kaasukäyttöisiin

kuorma-autoihin verrattuna Volvo

Trucksin uudet ajoneuvot kuluttavat

polttoainetta 15–25 prosenttia vähemmän.

Parhaan mahdollisen käyttösäteen

turvaamiseksi kuorma-autojen käyttövoimana

toimii nesteytetty maakaasu

(LNG).

– Uusien nesteytetyllä maakaasulla tai

biokaasulla toimivien kuorma-autojemme

ilmastojalanjälki on huomattavasti

dieselkuorma-autoja

Uusien nesteytetyllä

maakaasulla tai

biokaasulla toimivien

kuorma-autojemme

ilmastojalanjälki

on huomattavasti

dieselkuorma-autoja

pienempi.

pienempi. Ne ovat

myös huomattavasti

polttoainetehokkaampia

kuin markkinoiden

tämänhetkiset

kaasukäyttöiset

kuorma-autot. Siksi

kaasu onkin erittäin

hyvä vaihtoehto dieselille

myös raskaissa

kaukokuljetuksissa,

kertoo Mats Franzén, joka toimii Volvo

Trucksin moottoriyksikön tuotepäällikkönä.

– Koska uudet kuorma-automme

toimivat nesteytetyllä maakaasulla tai

biokaasulla, tarjolla on nyt ilmastovaikutuksiltaan

merkittävästi kevyempi

vaihtoehto joka kuitenkin täyttää korkeat

suorituskyky-, polttoainetalous- ja

toimintasädevaatimukset. Alue- ja kaukokuljetusasiakkaillemme

tämä on välttämätön

yhdistelmä, kertoo Volvo Trucksin

ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars

Mårtensson.

Kuljetusyritys, joka ajaa raskaita kuljetuksia

120 000 km vuodessa, voi pienentää

hiilidioksidipäästöjä 18–20 tonnia

vuodessa käyttämällä dieselin sijaan

maakaasua.

Pelkästään viime vuonna

EU:ssa rekisteröitiin 264 000

raskasta kuorma-autoa, joten

mahdollisuudet pienentää raskaan

hyötyajoneuvoliikenteen

päästöjä ovat globaalilla tasolla

valtavia. Maakaasun saatavuus

on erinomainen, ja se on hinnoiteltu

monissa maissa kilpailukykyisesti.

LNG-infrastruktuuria

laajennetaan kaikkialla Euroopassa

– pitkän aikavälin energiansaannin

turvaamiseen tarkoitettujen

Euroopan komission ja jäsenmaiden toimintasuunnitelmien

mukaisesti.

– Tämän vuoksi pidämme LNG:tä

parhaana pitkän aikavälin vaihtoehtona

dieselille niin alue- kuin kaukokuljetuksissakin,

joissa polttoainetalouden,

hyötykuorman ja tuottavuuden merkitys

on huomattava. Biokaasun osuutta lisäämällä

ilmastovaikutuksia voidaan pienentää

entisestään. Kaupunkiympäristöjen

kuljetuksissa, joissa toimintasäde

ei ole ratkaiseva tekijä, sähköajoneuvot

ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämmässä

asemassa. Visiomme mukaan Volvon

kuorma-autot ovat tulevaisuudessa

30 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


Kuljetus & Logistiikka 5/2017 31


täysin päästöttömiä. Siihen ei kuitenkaan

päästä millään yksittäisellä ratkaisulla

vaan soveltamalla monia ratkaisuja rinnakkain.

LNG on eräs niistä, kertoo Volvo

Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja

Lars Mårtensson.

Raskaita kuorma-autoja

käyttävät yritykset voivat

pienentää ilmastovaikutuksia

merkittävästi

Kaasukäyttöisissä ajoneuvoissa perinteisesti

käytettävän otto-työkierrolla toimivan

moottorin sijaan Volvo FH LNG- ja

Volvo FM LNG kuorma-autojen voimanlähteenä

on diesel-työkierrolla toimiva

kaasumoottori.

Tämä tarkoittaa, että kuljetusyritys voi

valita kaasun ajettavuudesta, polttoainetaloudesta

tai luotettavuudesta tinkimättä.

Volvon 460-hevosvoimainen kaasumoottori

tuottaa 2 300 Nm:n enimmäisväännön,

kun taas 420-hevosvoimainen

versio tuottaa 2 100 Nm. Luku on sama

kuin Volvon vastaavissa dieselmoottoreissa.

Myös polttoaineenkulutus on Volvon

dieselmoottoreiden veroinen mutta 15–

25 prosenttia perinteisiä kaasumoottoreita

pienempi.

Polttoaineena käytetään nesteytettyä

32 Kuljetus & Logistiikka 5/2017

LNG (Liquefied Natural Gas) maakaasua

tai biokaasua eli bio-LNG:tä. Molemmat

polttoaineet koostuvat metaanista.

Toimintasäteen maksimoimiseksi säiliöihin

tankataan LNG:tä, jota säilytetään

4–10 baarin paineessa lämpötilassa, joka

on välillä –140 ja –125 °C. Suurin LNGsäiliömalli

mahdollistaa jopa tuhannen

kilometrin toimintasäteen. LNG:n tankkaaminen

kestää kutakuinkin yhtä kauan

kuin dieselpolttoaineen. Ajettaessa

polttoaine lämmitetään, paineistetaan ja

muutetaan kaasuksi ennen ruiskuttamista

moottoriin. Kaasu sytytetään pienellä

dieselmäärällä, joka lisätään ruiskutushetkellä.

Jos hiilidioksidipäästöjä halutaan

pienentää 100 prosenttia, fossiilinen

dieselpolttoaine on korvattava HVO:lla

(Hydrogenated Vegetable Oil) ja sitä on

käytettävä yhdessä bio-LNG:n kanssa.

Volvo Trucks pyrkiikin nyt laajentamaan

LNG-infrastruktuuria tekemällä

yhteistyötä kaasuntoimittajien ja asiakkaiden

kanssa eri puolilla Eurooppaa.

– Maakaasun käytöllä on selkeitä ilmastoetuja,

se on monessa maassa kilpailukykyisesti

hinnoiteltua, ja myös

maakaasuvarannot riittävät laajamittaiseen

käyttöön. Samalla raskaita kuormaautoja

käyttävät yritykset voivat pienentää

ilmastovaikutuksiaan merkittävästi,

Mårtensson toteaa. •

Volvo FH LNG

ja Volvo FM LNG

lyhyesti:

• Saatavana olevat mallit:

Vetoautot (4x2, 6x2 ja 6x4) ja

tasakuorma-autot (4x2, 6x2

ja 6x4) – sekä kokonaisyhdistelmäpaino

jopa 64 tonnia alue- ja

kaukokuljetuksissa.

• Moottori: Volvo G13C Euro 6.

Yhteispaineruiskutuksella

varustettu 6-sylinterinen

ja 13-litrainen rivimoottori,

suuttimet kaasulle ja dieselille.

Saatavana: 420 hv / 2 100 Nm

ja 460 hv / 2 300 Nm.

• Vaihteisto: Volvo I-Shift automaattivaihteisto

• Polttoainesäiliöt:

Saatavana 115 kg:n (275 l:n),

155 kg:n (375 l:n) tai 205 kg:n

(495 l:n) LNG-säiliöllä, joka turvaa

jopa 1 000 km:n toimintasäteen.

Ajoneuvoon asennetaan

myös pieni dieselsäiliö.

• Pakokaasun jälkikäsittely:

SCR ja hiukkassuodatin.

• Volvo FH LNG- ja Volvo FM LNG

-kuorma-autoilla on koko

ajoneuvoa koskeva tyyppihyväksyntä

sekä eurooppalainen

ECE R110 -hyväksyntä.


Miljoonan investointitahti

pitää Stamacin vireessä

Tero Saari, Pekka Anttila ja

Veikko Laitila arvostavat työyhteisöä,

jossa kaihdetaan turhaa hierarkiaa.

Seinäjokelainen Konepaja Stamac Oy

hakee maltillista kasvua rohkeilla investoinneilla.

Lastuavaan työstöön ja tuotannon

optimointiin keskittyvä konepaja satsaa

uusimpaan tekniikkaan.

– Meillä on tehty strateginen päätös,

että investoimme vuosittain kymmenen

prosenttia liikevaihdosta. Seuraamme tarkasti

alan messuilla ja muissa tapahtumissa,

onko meille sopivia uusia koneita tullut

markkinoille, toimitusjohtaja Pekka Anttila

kertoo.

Stamacin asiakkaita ovat kansainväliset

Suomessa toimivat kuljetusväline- ja koneenrakennusteollisuuden

yritykset, joiden

tuotteissa on mittatarkkoja ja valmistuksellisesti

vaativia osia.

– Asiakkaamme arvostavat sitä, että

meillä jyrsintä ja sorvaus tapahtuvat nykyajan

vaatimusten mukaisilla työstökoneilla.

Asiakkaidemme tuotannosta 90 prosenttia

menee vientiin, mikä tekee myös Stamacista

kansainvälisen yrityksen. Olemme ylpeitä

siitä, että koneistamomme

kasvaa asiakkaidemme

mukana.

Tyytyväisten konepaja

-slogan kertoo,

että Stamacilla panostetaan

työntekijöihin.

Kun työolosuhteet

ovat kunnossa, se näkyy

työviihtyvyyden

kautta myös tuottavuudessa.

Lisäksi tyytyväiset

asiakkaat ovat paras tae yrityksen

kasvulle.

Metallialalla vallitsee nyt positiivinen

kierre. Vienti on lähtenyt vetämään ja tilauskanta

on pidentynyt. Vaikka alalla on

tällä hetkellä työvoimapula, Seinäjoella on

Anttilan mukaan helppo rekrytoida väkeä.

– Vuoden aikana olemme ottaneet neljä

uutta työntekijää. Kaupunkiin tulee nykyään

paljon paluumuuttajia.

Anttila yrittäjänä arvostaa Seinäjoen logistista

sijaintia.

– Seinäjoki on yrittäjäystävällinen kaupunki,

lupa-asiat järjestyvät nopeasti ja Into

Seinäjoelta saa aina apua pyytäessä. •

Teksti: Outi Myllymäki, BSTR

Kuva: Tuukka Kiviranta

Kaikki johtavat valaisinmerkit saman katon alla

Tutustu syksyn 2017 halutuimpiin uutuuksiin

Maahantuoja: Startax Finland Oy | www.startax.net

Myynti: Autovaraosaliikkeet ja -tavaratalot


Malleja löytyy niin katu- kuin maastokäyttöönkin. Kuvassa Zero SR katupyörä,

Zero DSR katu- ja maastokäyttöön, Zero FX maastopyörä sekä Zero FXS supermoto.

34 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


Sähkömoottoripyörä,

jolla ajaa jopa 350 km

yhdellä latauksella

Zero Motorcycles on vuonna

2006 perustettu sähkökäyttöisten

moottoripyörien markkinajohtaja

sekä kehityksen edelläkävijä.

Eikä mikään ihme, sillä yrityksen

perustaja on entinen NASA:n insinööri,

Neal Saiki.

Lokakuun lopulla julkaistu vuoden

2018 mallisto tarjoaakin merkittäviä

parannuksia edelliseen mallistoon

nähden pidemmän toimintasäteen ja

merkittävästi nopeamman latausajan

myötä.

Pikaista latausta,

pidempi ajomatka

Uusi parannettu akkuteknologia tuo

mukanaan 10 % enemmän kapasiteettia

verrattuna vuoden 2017 mallistoon, joka

tarkoittaa pidempää ajoaikaa yhdellä

latauksella. Lisäksi valmistaja julkaisi

lisävarusteena saatavan 6 kW:n lataustankin,

joka sopii Zero S, SR, DS ja DSR

malleihin. Lisävaruste mahdollistaa

useimpien mallien latauksen täyteen

jopa tunnissa, kun käytössä on sähköajoneuvojen

latauspiste. Suurimmalla

akustolla varustetut mallitkin latautuvat

täyteen noin kahdessa tunnissa,

jolla päästään 350 km ajomatkaan kaupunkiajossa.

Vaikka latausajat eivät vielä vedä

vertoja perinteiselle tankkaamiselle nopeudessaan,

on se silti melko nopea täydennyslataukselle

kahvitauon aikana.

Kaikkia Zero-moottoripyöriä voidaan

ladata myös tavallisesta 220 V pistokkeesta,

jos sähköajoneuvoille tarkoitettua

latauspistettä ei ole saatavilla.

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 35


Zero SR Katupyörä sopii

kovempaankin ajoon.

Zero tarjoaa

myös eritysmalleja

sotilas- ja viranomaiskäyttöön.

Kuvassa poliisille suunnattu versio.

Zero DSR sopii

kaupunkiajoon

ja maastoon.

Parempaa suorituskykyä

puhelimella

Malliston kehitys ei ole jäänyt pelkkään

akkukapasiteetin kasvattamiseen, vaan

valmistaja lupaakin Zero S ja Zero DS

malleille 30 % enemmän tehoa ja vääntöä

parempien säätöjen myötä.

Käyttäjien ei kuitenkaan tarvitse tyytyä

valmistajan päätöksiin, vaan pyörän

asetuksia voi muuttaa Zeron älypuhelinsovelluksella.

Sovellus käyttää Bluetoothyhteyttä

pyörän kanssa kommunikointiin.

Zero onkin ensimmäinen valmistaja, joka

on mahdollistanut pyörän suorituskyvyn

muokkaamisen suoraan älypuhelimesta.

Sovelluksen avulla käyttäjä voi säätää

pyörän huippunopeutta, vääntöä, moottorijarrutusta

sekä jarrutusenergian takaisinoton

tasoja.

Lisäksi sovellus näyttää tietoja akun

kunnosta ja lataustasosta, matkan kestosta

sekä moottoripyörän suorituskyvystä

yleisesti.

Päivityksiä ilman

merkkihuoltoa

Sovelluksen avulla käyttäjä voi myös

suorittaa toimenpiteitä, jotka ennen olisivat

vaatineet merkkihuollossa käyntiä.

Esimerkiksi pyörän toimintoja ohjaavan

ohjelmiston päivitys onnistuu nyt suoraan

puhelimesta, jolla varmistetaan, että

käytössä on aina viimeisin ja parhaan

suorituskyvyn tarjoava versio.

Vuoden 2018 malliston luvataan tulevan

myyntiin samoilla hinnoilla kuin

vuoden 2017 mallisto, lukuun ottamatta

Zero SR ja Zero DSR huippumalleja,

joiden hinta tulee nousemaan hieman

Yhdysvaltojen markkinoilla. Malliston

saatavuutta ja hinnastoa Euroopassa ei

ole vielä julkaistu. •

36 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


Bensatankin

kohdalta löytyy

säilytyslokero, jossa

rekisteriote tai muut

tärkeät asiat kulkevat

kätevästi mukana.

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 37


Volkswagen

Polo GTI:n

myynti alkoi

Täysin uusi Volkswagen Polo on

herättänyt suurta mielenkiintoa

Suomessa. Ainutlaatuisen,

karismaattisen ja urheilullisen Polon

mallisto on nyt laajentunut 1,0 TSI 70

kW (95 hv) Highline-varustetasolla, 1,6

TDI 59 kW (80 hv) Trendline- ja 70 kW

(95 hv) Comfortline-varustetasoilla sekä

malliston huippuversiolla 2,0 TSI 147

kW (200 hv) Polo GTI:llä.

Volkswagen Polon dieselmallien hinnat

alkavat 18 114,06 eurosta (1,6 TDI

59 kW (80 hv). Uuden Volkswagen Polo

GTI:n hinta on 28 071,71 euroa (2,0 TSI

147 kW (200 hv) DSG-automaatti, vakiovarustein).

Bensiinimoottorivalikoimaan kuuluu

myös 1,5 TSI EVO 110 kW (150 hv)

-bensiinimoottori, joka saapuu Suomeen

myöhemmin vuonna 2018.

Uusi Volkswagen Polo on suurin Polo

koskaan ja tarjoaa luokkansa suurimmat

tilat. Polo on 4 053 mm pitkä ja akseliväli

2 564 mm. Uuden Polon tavaratila on 351

litraa, takaistuimet taitettuna tavaratila

kasvaa aina 1 125 litraan saakka. GTI:ssä

tavaratila on puolestaan 305 litraa ja takaistuimet

taitettuna 1 079 litraa. Volkswagen

Polo on rakennettu Volkswagenkonsernin

uudelle MQB A0 -alustarakenteelle

ja se on aina neliovinen.

Uusi Volkswagen Polo GTI

Volkswagenin GTI-mallit ovat edustaneet

aina poikkeuksellista suorituskykyä

ja uusi Polo GTI jatkaa tätä perinnettä.

Uusi Volkswagen Polo GTI on voimapesä,

joka tuottaa tehoa 147 kW (200 hv) ja

vääntöä 320 Nm. Polo GTI kiihtyy 0–100

km/h vain 6,7 sekunnissa ja se saavuttaa

240 km/h huippunopeuden.

Polo GTI:n erottaa tyypillisistä tunnusmerkeistä

– huomiota herättävät

etuspoileri ja sumuvalot, punainen design-linja,

joka kulkee kennokuvioidun

jäähdyttimensäleikön poikki, punaiset

jarrusatulat sekä kaksoispakoputken-

38 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


Polo GTI:n erottaa tyypillisistä tunnusmerkeistä

– huomiota herättävät etuspoileri ja sumuvalot,

punainen design-linja, joka kulkee kennokuvioidun jäähdyttimensäleikön

poikki, punaiset jarrusatulat

sekä kaksoispakoputkenpäät.

päät. Vakiovarustukseen kuuluvat myös

urheilulliset 17” Milton Keynes -kevytmetallivanteet.

Sisätiloissa legendaarinen GTI-muotoilu

kohtaa uusimman sukupolven

teknologian. Istuimien tunnusomainen

puna-valkoruutukuvio ja hienostunut

nahkaverhoiltu urheilumonitoimiohjauspyörä

kertovat GTI:n urheilullisesta

luonteesta. Vaihteenvalitsimien ja mattojen

punaiset koristesaumaompeleet

korostavat sisätiloja. Uusi 10,25” digitaalinen

mittaristo Active Info Display

on vakiovaruste, kuten myös Ambientvalaistus.

Polo GTI:ssä on vakiovarusteena myös

viimeisimmän sukupolven infotainmentjärjestelmä

Composition Media 8” kosketusvärinäytöllä

sekä Car-Net App-

Connect -palvelut sisältäen Mirror Link,

Apple CarPlay ja Android Auto -älypuhelinliitännät.

Lisävarusteena saatavilla

oleva navigointijärjestelmä Discover

Media 8” kosketusvärinäytöllä auttaa

löytämään parhaan reitin ja välttämään

ruuhkia. Saatavilla lisävarusteena myös

matkapuhelimen langaton lataus (Qistadardi).

GTI:n elektroninen tasauspyörästönlukitus

XDS tarjoaa urheilullista ajoa. Se

ohjaa kaarteen sisäpuoleisen etupyörän

jarrupainetta ja estää näin pyörän luistamisen

järjestelmärajoituksen puitteissa.

Varustettu aina myös urheilullisella 15

mm normaalia matalammalla alustalla

sekä ajoprofiilin valinnalla, jossa profiilivaihtoehtoja

on neljä: Eco, Sport, Normal

tai Individual. Eco-ajoprofiilissa esimerkiksi

moottorin käyntiä, ilmastointia

ja muita järjestelmiä säädetään automaattisesti

polttoaineen säästämiseksi.

DSG-automaattivaihteistolla varustetulla

Polo GTI:llä voidaan Eco-ajoprofiilin

avulla myös käyttää rullaustoimintoa.

Kuljettajaa avustavat

järjestelmät

Polo GTI tarjoaa laajan valikoiman kuljettajaa

avustavia järjestelmiä.

Esimerkiksi, jos eteen tulee odottamaton

tilanne, apuna on vakiovarusteena

oleva ympäristönvalvontajärjestelmä

Front Assist hätäjarrutustoiminnolla ja

jalankulkijatunnistuksella. Jos järjestelmä

havaitsee uhkaavan peräänajotilanteen

tai tietä ylittävän jalankulkijan,

se varoittaa kuljettajaa järjestelmärajoitusten

puitteissa. Jos kuljettajan tekemä

jarrutus on liian pehmeä, jarrutusvoimaa

tehostetaan. Erittäin kriittisissä tilanteissa

järjestelmä voi tehdä hätäjarrutuksen,

jonka tarkoituksena on vähentää törmäyksen

voimaa tai jopa estää törmäys

kokonaan. Järjestelmä aktivoituu automaattisesti

30 km/h nopeudessa.

Lisävarusteena saatava kuolleesta kulmasta

varoittava katvealueen varoitin

Blind Spot puolestaan auttaa kuljettajaa

kaistanvaihdossa ja poistumisessa pysäköintiruudusta.

Järjestelmä tunnistaa,

onko jokin ajoneuvo kuolleessa kulmassa

ja varoittaa kuljettajaa sivupeilin led-varoitusvalolla.

Peruutettaessa pois pysäköintiruudusta

integroitu peruutusavustin

valvoo aluetta auton takana ja varoittaa

kuljettajaa risteävästä liikenteestä.

Kriittisessä tilanteessa järjestelmä myös

jarruttaa automaattisesti. Peruutettaessa

järjestelmä havaitsee ajoneuvot jopa 40

metrin etäisyydeltä ja tunnistaa ne, jos

ne liikkuvat nopeammin kuin 4 km/h. •

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 39


Mercedes-Benz laajenee

pickup-segmenttiin

upealla X-sarjalla

Mercedes-Benz laajenee jännittävään

uuteen tuotesegmenttiin

vielä tässä kuussa,

kun kauan odotettu ja suurta ennakkokiinnostusta

herättänyt X-sarjan pickup

lanseerataan Suomessa 22.11. alkaen. Auto

on jo esitelty medialle Mäntyharjulla,

jossa lehdistö pääsi koeajamaan X-sarjaa

ja testaamaan sen suorituskykyä sekä

maantiellä että maastossa. Marraskuun

22. päivästä alkaen X-sarja on nähtävänä

ja koeajettavana kaikissa Mercedes-Benzpakettiautoja

myyvissä liikkeissä.

Uuden X-malliston hinnat alkavat

47 725 eurosta (2-paikkainen X 220 d

4Matic3.25/32 Pure). Sama auto 5-paikkaisena

maksaa 61 593 euroa. Toinen

moottorivaihtoehto on 250 d. X-sarjan

vakiovarusteisiin kuuluvat aina muun

muassa aktiivinen jarruavustin, alamäkihidastin,

kaista-, liikennemerkki- ja liikkeellelähtöavustimet,

viisi turvatyynyä,

Mercedes me -moduuli sekä Mercedes-

Benz-hätäpuhelujärjestelmä.

Raskaiden Mercedes-Benzkuorma-autojen

kysyntä

vilkastui yli kolmanneksella

Mercedes-Benzin raskaita yli 16-tonnisia

kuorma-autoja on toimitettu asiakkaille

tänä vuonna jo 471 kappaletta eli 122

enemmän kuin vastaavaan aikaan 2016.

Kuorma-autojen raskassarjalaisten kysyntä

on kasvanut 35 prosenttia, ja markkinaosuus

on 19,5 %. Mercedes-Benz on maan

3. suosituin raskaaseen ammattikäyttöön

valittu kuorma-automerkki. Uusia Mercedes-Benz-pakettiautoja

ensirekisteröitiin

tammi-lokakuussa 1510 kappaletta.

Markkinaosuus on 11,6 prosenttia, ja toimitukset

lisääntyivät 17,7 prosenttia.

Mercedes-Benz on yli 700

autoa edellä viime vuotta

Suomessa

Mercedes-Benz on 14,6 prosentin kasvuvauhdissa.

Kymmenen eniten myydyn

henkilöautomerkin joukossa tämän vuoden

kasvuprosentti on 3. korkein. Uusia

henkilöautoja on toimitettu asiakkaille

5662 kappaletta, joista 472 lokakuun aikana.

Viime vuoden vastaavaan aikaan

40 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


verrattuna Mercedes-Benzin asiakastoimitukset

ovat yli 700 autoa edellä.

Markkinaosuus on 5,6 prosenttia, kun se

oli viime vuonna vastaavaan aikaan 4,9

%. Yrityskäyttöön on tänä vuonna toimitettu

1651 autoa eli 13,5 % viimevuotista

enemmän.

Kysytyin malli on E-sarja (1453 kpl,

+70,9 %). Rekisteritilaston kakkosena on

C-sarja (1159 autoa). Hyvässä vauhdissa

ovat Uudessakaupungissakin valmistettavat

A-sarja (856 kpl, + 29,7 %) ja GLC

(511 kpl, + 60,2 %). Kannassa tulee CLA

479 toimitetulla autolla. Yrityssektorin

suosituimmat ovat E- ja C-sarjat (330 ja

317 kpl).

Taksikaupassa Mercedes-Benzin

osuus on 28,4 % yhteensä 628 toimitetulla

autolla ja 20,8 prosentin kasvulla.

Markkinajohtaja on E-sarja: koko vuonna

409 autoa ja 18,5 prosentin osuus

taksiasiakkaista. Sprinter on 4. suosituin

taksimalli yhteensä 111 autolla. Lokakuun

jälkeen Sprinter on vain viiden auton

päässä 3. suosituimmasta taksimallista

Ford Mondeosta.

Mercedes-Benz testaa

lentokenttien automaattista

lumenpoistoa

Arocs-kalustolla

”Me emme ainoastaan puhu uusista

teknologioista. Me tuomme sitä käytäntöön”,

Daimler Trucksin johtaja Martin

Daum määrittelee yhtiönsä kunnianhimoisen

kehitysprojektin. Daimler AG

testaa yhteistyössä Fraport-lentokenttäyhtiön

kanssa lentoasemien automatisoitua

auraamista ja lumenpoistoa. Testit

toteutetaan entisen Pfersfeldin lentotukikohdan

kenttäalueella Saksassa. Testissä

yhteistoiminnalliset ja täysin autonomiset

Mercedes-Benz Arocsit puhdistavat

kiitorata-alueen lumesta ajamalla

tarkkaan säädetyssä muodostelmassa.

Perinteiseen aurauskalustoon verrattuna

autonomisilla aura-autoilla tavoitellaan

entistä nopeampaa, tehokkaampaa

ja turvallisempaa lumenpoistoa lentokentille

tilanteissa, joissa säätila vaihtuu

nopeasti ja lentokenttäviranomaisten on

kyettävä pitämään kiitoradat joka hetki

käytössä.•

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 41


Miksi tyytyä

pelkkään videovalvontaan?

Älykkäiden videonhallintaratkaisujen

markkinajohtaja Mirasys

ennustaa, että

tulevaisuudessa

videokuvanhallinnassa tulee

entistä merkittävämmäksi

IoT-laitteiden hyödyntäminen

ja videokuvan yhdistäminen

muihin tietokanaviin.

Teksti: Mia Heiskanen

Mirasysin toimitusjohtaja Veli-

Matti Luukkanen on sitä

mieltä, että IoT tulee räjäyttämään

markkinat.

– Markkinoille kyetään tuomaan sensoreita,

joiden hintataso on niin edullinen,

että antureita voidaan integroida

mitä erilaisimpiin laitteisiin ja tiloihin, ja

saada niistä yhä enemmän informaatiota.

Automaatio kulkee vahvassa etukenossa

ja erilaisia asioita pystytään mittaamaan

yhä helpommin. Tulevaisuus näyttää Mirasysin

kannalta mielenkiintoiselta, koska

me voimme yhdistää eri sensorit osaksi

videonhallintaratkaisujamme.

Mirasys on läsnä liikenteen ja

ihmisvirtojen

solmukohdissa

Älykkäiden videonhallintajärjestelmien

markkinajohtaja tietää mistä puhuu. Yhtiö

on perustettu vuonna 1997 ja toimii Helsingin

pääkonttorista käsin maailmanlaajuisesti.

Tänä päivänä jo yli 100 000 asiakasta

käyttää Mirasys-järjestelmiä, joihin

on liitetty lähes miljoona kameraa.

– Toimimme tällä hetkellä yli 40 maassa.

Asiakkaanamme on mm. Bangkokin

kaupunki, joka käyttää Mirasysin järjestelmää

kaupunkivalvonnassa. Euroopassa

asiakkainamme on mm. hotelleja, logistiikkakeskuksia,

vankiloita ja pankkeja.

Lähtökohtaisesti ratkaisujamme käyttävät

yritykset vaativat videonhallintajärjestelmiltä

liiketoimintalähtöisyyttä ja tehokkuutta

turvallisuusnäkemyksen lisäksi.

Pienestä

kotimarkkinasta

onkin etua

Suomalaisuus antaa markkinoilla tiettyä

selkänojaa.

– Sillä on merkitystä, jos tarkastellaan

markkinoita teknologiakehityksen näkökulmasta.

Suomen ja Pohjoismaiden turvallisuusmarkkinat

ovat edelläkävijöitä ja

olemme Pohjoismaissa pari vuotta muuta

maailmaa edellä. Taustalla on se, että

olemme vastaanottavaisia uudelle teknologialle.

Meillä on myös pieni markkina,

joten kykenemme kehittymään muita nopeammin.

42 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


Videovalvonta on muutakin

kuin turvallisuutta

Luukkanen kertoo, että videonhallintaa käytetään

jo entistä enemmän muuhunkin kuin

turvallisuuteen.

– Videokuvaan perustuvan analytiikan

avulla parannetaan mm. potilasturvallisuutta

kotona ja sairaaloissa tai asiakastyytyväisyyttä

hotelleissa ja kauppakeskuksissa. Videonhallintaratkaisujamme

käytetään vahingontorjuntaan,

alueiden suojeluun, rakennusten

hallintaan ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseen.

Teemme myös ratkaisuja, jotka

liittyvät teollisuusprosesseihin, liikenteeseen

sekä älykäs kaupunki -hankkeisiin.

Kamera on älykäs sensori

Kamera pitäisikin Luukkasen mukaan nähdä

älykkäänä sensorina.

– Kuvasta voidaan saada valtava määrä

informaatiota ja tunnistaa erilaisia objekteja

metadatan ansiosta. Sama videonhallintajärjestelmä

kykenee tekemään useita asioita ja

yhdistämään eri järjestelmät saman käyttöliittymän

alle. Mirasysin ratkaisuunkin on mahdollista

integroida kulunvalvonta-, rikosilmoitus-,

paloilmaisin- ja automaatiojärjestelmiä.

Tuottavuus ylös,

kustannukset alas

Videonhallintajärjestelmä alentaa merkittävästi

toiminnallisia kustannuksia, mutta parantaa

myös tuottavuutta. Luukkanen avaa

ajatusta.

– Jos on ympäristö, jossa on paljon kameroita,

tarvitaan henkilöresursseja seuraamaan

videovalvontakuvia. Fakta on kuitenkin se,

että ihminen on tarkkaavainen noin 20 minuuttia,

jonka jälkeen tarkkaavaisuus laskee.

Automatiikan avulla voidaan saavuttaa pienemmillä

resursseilla huomattavasti parempi

lopputulos, kun inhimillisen tarkkaavaisuuden

herpaantumisen riski on minimoitu. Tähän

liittyy olennaisesti myös se, että asiakkaat

saattavat toimia useassa eri toimipaikassa,

mutta keskittämällä

etävalvonta yhteen paikkaan,

henkilöstöresursseja tarvitaan

vähemmän. • mirasys.com/fi

Tuulilasi toimii näyttönä

Pilkington Automotive Finland Oy on kehittänyt elektroluminenssinäytön,

joka parantaa merkittävästi maatalousja

maanrakennusalan hyötyajoneuvoissa työskentelyn

ergonomisuutta ja turvallisuutta. Tuulilasin sisään upotettava

heijastamaton matriisinäyttö on muunneltavissa käyttäjän

tarpeiden mukaan, ja siihen voidaan tuoda haluttua

dataa näkökenttää häiritsemättä vaativissakin olosuhteissa.

Älykäs luminenssinäyttö vastaa

asiakkaiden ja markkinoiden

tarpeisiin”, kertoo Pilkington

Automotiven Offroad-sektorin

avainasiakaspäällikkö ja uusien

teknologioiden päällikkö Juha

Artama. ”Aiemmin hyötyajoneuvojen

näytöt on sijoitettu

epäergonomisesti kuljettajan

sivuille ja kuljettaja on joutunut

seuraamaan lukuisia näyttöjä

kulkusuuntaan nähden vinossa.

Pilkingtonin innovaatiossa ajoneuvon

tuulilasi toimii näyttönä.

Kestävä ja äärimmäisen luotettava

elektroluminenssinäyttö

toimii ergonomisesti ja täysin

räätälöidysti. Se tuo kullakin hetkellä

tarvittavan tiedon suoraan

kuljettajan näköpiiriin.”

Läpinäkyvä elektroluminenssinäyttö

on 100 % suomalaisen

tuotekehityksen tulosta. Älykäs

ja muunneltava näyttö edustaa

uudenlaista näyttöteknologiaa,

jonka tavoitteena on korvata

perinteiset mittarit ajoneuvon

tuulilasin sisään upotettavalla

näytöllä.

”Elektroluminenssiteknologian

kehitystyö aloitettiin neljä

vuotta sitten, ja kaksi vuotta sitten

toimme markkinoille staattiset

luminenssinäytöt. Nyt yhteistyössä

komponenttitoimittaja

Beneqin kanssa kehitetty

matriisinäyttö vie teknologian

vielä pidemmälle.

Valmiiden aineistojen sijaan

asiakas voi suunnitella näytön sisällön

täysin vapaasti, ja ajoneuvojen

valmistajat määrittelevät

itse, mitä dataa näyttöön halutaan

ajaa ja miten sitä helpoiten

ohjataan. Matriisinäkymä on

yhteensopiva yleisimpien standardien

tiedonsiirtoprotokollien

kanssa ja se skaalautuu sitä mukaa,

kun uusia tarpeita syntyy”,

Artama kertoo.

Koska näytöstä näkee läpi, se

ei tuki näkökenttää, vaan tukee

työntekoa luotettavasti. Näytön

keltainen väri saa aikaan selvän

kontrastin mitä tahansa taustaa

vasten ja auttaa kuljettajaa hahmottamaan

tarvittavan tiedon

turvallisesti säällä kuin säällä.

Pois päältä kytkettynä näyttöä

ei näe, ja tarvittaessa sen voi

kääntää toisinpäin, jotta näyttö

on luettavissa myös koneen ulkopuolelta.

60 mm korkea ja 160

mm leveä näyttö sopii kaikkiin

kulkuneuvoihin ja ruutuja voi

sommitella tuulilasiin useamman

kerrallaan. Näyttölasi toimii niin

40 asteen pakkasessa kuin 100

asteen kuumuudessa.

”On mielenkiintoista nähdä,

kuinka pitkälle elektroluminenssiteknologian

saralla vielä päästään.

Pilkington Automotiven

kanssa asiakkaamme ovat aina

kehityksen kärjessä”, Artama

toteaa. Luminenssinäyttö tulee

markkinoille välittömästi. •

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 43


Digitalisaatio

mullistaa logistiikan

Verkkokaupan radikaali kasvu, joukkoistuminen, automaatio ja

ennen kaikkea digitalisaatio mullistavat yritysten logistiikkaa

vauhdilla. Kehityksessä mukana pysyminen on kohtalonkysymys

koko Suomen kilpailukyvylle.

Teksti: Ralf Ahlskog

44 Kuljetus & Logistiikka 5/2017

Eurostatin arvioiden mukaan

24 % tavarankuljetukseen käytettävistä

ajoneuvoista kulkee

EU:ssa tyhjänä. Liikenneministeriön

mukaan luvut ovat Suomessa samansuuntaiset.

Asiaa pyritään korjaamaan

digitalisaatiota hyödyntäen ja kuljetuksia

yhdistäen. Suomen hallitus aikookin

laatia logistiikka-alan digitalisoimisesta

vielä tämän vuoden aikana kehittämissuunnitelman

yhteistyössä viranomaisten

ja logistiikka-alan toimijoiden kanssa.

- Paremmassa tiedon hyödyntämisessä

lähdetään liikkeelle logistiikan

rahtitietojen digitalisoimisesta sekä koko

kuljetusketjun tiedonkulun tarkastelusta.

Tiedon hyödyntämisessä tulisi

keskustella omistajuuden sijaan käyttöoikeuksista,

liikenne- ja viestintäministeriön

tietoliiketoimintayksikön johtaja

Päivi Antikainen kertoo.

Logistiikan tehokkuudella on valtava

merkitys yritysten kilpailukykyyn

ja liikenteen päästöihin. Kuljetuksen

osuuden arvellaan olevan lopputuotteiden

hinnasta EU:ssa 10–15 prosenttia.

Kuljetusten tehostuminen voi EU:n logistiikkatutkimuksen

mukaan säästää

teollisuusyrityksiltä 100–300 miljardia

euroa vuosittain, ja saada aikaan 15–30

prosentin hiilidioksidipäästövähennyksen.

- Nopea tiedon jakaminen ei tarkoita

absoluuttista avoimuutta. Liikesalaisuudet

pysyisivät piilossa, mutta tietoa

pystyttäisiin jakamaan tehokkaammin

niiden toimijoiden välillä, jotka sitä tarvitsevat,

Antikainen tarkentaa.

Tiedon kulun parantamisessa rahtitiedon

digitalisointi on avainasemassa.

Sujuvaan tietoliikenteeseen ei tarvita

yhtä ja yhteistä tietoalustaa, tavoitteena

on ainoastaan tiedon ja kuljetusten toimiva

yhteispeli.

- Rahtitietojen digitalisoinnissa ja

avoimemmassa käytössä tulee varmistaa,

että yritysten liikesalaisuudet ja

luottamukselliset asiakastiedot eivät

vaarannu. Rahtitietojen avaamisen on

perustuttava myös vapaaehtoisuuteen ja

kaupallisiin perusteisiin. Uusia velvoittavia

normeja ei kaivata, Suomen Huolinta-

ja Logistiikkaliiton toimitusjohtaja

Petri Laitinen sanoo.

Monta polkua

digitalisaatioon

Vaikka logistiikka- ja huolinta-alalla

monet yritykset ovat jo vahvasti panostaneet

digitalisaatioon, Laitinen arvelee,

että alan mullistajat voivat hyvinkin tulla

toimialan ulkopuolelta, jos ne osaavat

toteuttaa uudenlaisia kuljetusten organisointipalveluita

digitaalisessa ympäristössä.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa

Uber investoi voimakkaasti taksimaailman

kaltaiseen tavarankuljetusten tilausjärjestelmään.

Myös Euroopassa on

vireillä useita samankaltaisia hankkeita.

Ideana näissä tilausalustoissa on tuoda

vapaa kuljetuskapasiteetti tehokkaammin

käyttöön.

- Uskon, että myös yritysliiketoiminnassa

nähdään tulevaisuudessa entistä

enemmän yhdistämistä yli toimialarajojen,

esimerkiksi ruoka-, paketti- ja kirjekuljetusten

yhdistämistä jakamistalouden

toimintamalleilla. Yksittäisiä tavaralähetyksiä

voidaan yhdistää myös ihmisten

työ- tai kauppamatkoihin, tietohallintojohtaja

Tomas Lehtinen DHL Express

(Finland) Oy:stä arvioi.

- Logistiikka-alalla analytiikka- ja big

data-osaamiseen ei ole panostettu riittävästi.

Sen seurauksena käytössä olevat

heuristiikat ja ennustemallit ovat vielä

jäljessä verrattuna Amazonin kaltaisiin

edelläkävijöihin, mutta onneksi kehitystä


logistiikka-alalla on havaittavissa. Uusi

teknologia ja tiedonhallinta tuovat täysin

uusia ulottuvuuksia tulevaisuuden logistiikkaan,

jossa kaikki osapuolet voivat

reaaliajassa seurata tavaran kulkua ja

ohjata sitä etänä, Laitinen visioi.

Kehityssuuntana esineiden internet

(Internet of Things) tulee vaikuttamaan

tavaravirtojen hallintaan. Reaaliaikaisen

seuraamisen ohella voimme tarkistaa

niiden tilan, kuten lämpötilan ja vauriot.

Tämä tuo aivan uusia tavaravirtojen ohjausmahdollisuuksia

ja lisää myös suurten

tietomassojen (Big datan) käsittelyä

tukevien palvelujen tarvetta.

Verkkokauppa muuttaa

logistiikkaa

Verkkokaupan sekä mobiilin tavoitettavuuden

lisääntyminen ovat muuttaneet

logistiikka-alaa voimakkaasti. Ostosten

tekeminen sekä reaaliaikainen tilausten

seuranta 24/7 on luonut entistä suuremman

tarpeen myös logistiikan läpinäkyvyydelle

ja helppokäyttöisyydelle. Ne

ovat synnyttäneet myös monipuolisen

noutopisteverkoston.

- Tätä voisi kutsua vaikka ”ohjatuksi

vapaudeksi”. Jokainen haluaa vapauden

milloin tahansa muuttaa mitä tahansa

osaa tilauksestaan ja toimituksestaan reaaliaikaisesti.

Tämä pitäisi sitten sovittaa

sekä toimittajien että logistiikkayritysten

toimintamalleihin, Tomas Lehtinen sanoo.

Logistiikkaan haetaan tehokkuutta

myös nettisivustoilla, joilla palveluita

pyritään vertailemaan.

- Niin kuluttajat kuin yrityksetkin

siirtyisivät varmasti käyttämään logistiikkapalveluiden

digitaalista markkinapaikkaa,

jos sellainen olisi kehitetty. Uskon

ensimmäisten toimivien portaalien

syntyvän jo parin vuoden sisällä, johtaja

Osmo Strengell pumppuja ja venttiilejä

valmistavasta Flowrox Oy:stä arvioi.

Tomas Lehtinen muistuttaa, että

maantierahdin puolella on jo digitaalisia

markkinapaikkoja, kuten www.saloodo.

com. Muillakin logistiikkayrityksillä on

jo valmiudet kytkeytyä vastaaviin palveluihin.

Automaatio lisää

tehokkuutta

Teknologiset innovaatiot muuttavat logistiikan

toimintatapoja. Automaatio ja

robotiikka lisäävät tehokkuutta etenkin

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 45


terminaali- ja varastotoiminnoissa.

Vaaditaan entistä täsmällisempiä

toimituksia suoraan kokoonpanolinjoille,

varaosia tulostetaan 3Dtulostimilla

minuutin tarkkuudella

ja varastotiloja jaetaan toimialasta

riippumatta.

- Tulevaisuudessa tarvitaan edelleen

asiantuntijoita, jotka ymmärtävät

laaja-alaisesti logistiikan mahdollisuuksia.

Rutiinityöt tullaan ennen

pitkää automatisoimaan. Ihmiset

muuttuvat tiedon syöttäjistä tiedon

tarkistajiksi niissä tehtävissä, joissa

tehdään nyt paljon manuaalista työtä,

toimitusjohtaja Niko Plith SA-

TU Logistics Oy:stä sanoo.

Tomas Lehtinen uskoo logistiikan

siirtyvän paperittomuuteen kymmenen

vuoden kuluessa. Haasteita on

silti vielä ratkaisematta. Kuinka toimitaan

tietoliikennekatkoksen sattuessa,

kun lähetyksessä ei ole paperista

rahtikirjaa, Lehtinen kysyy.

Tietovarannot

julkisiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö puhuu

Liikennepalvelulakisuunnitelmassaan

myös logistiikkayritysten

tietovarantojen tekemisestä julkisiksi.

- Alalle olisi hyödyllistä, jos varustamot

ja lentoyhtiöt avaisivat tietonsa

saapuvista lähetyksistä logistiikkayrityksille

sähköisesti jo tavaran lähtiessä

matkaan, Niko Plith sanoo.

Tulevaisuudessa merkittävää olisi

myös vapaan kuljetuskapasiteetin jakaminen.

- Jos olisi olemassa avoin kanta

reiteille, aikatauluille, rahdinkuljettajille,

kuljetustavoille ja näiden yhdistelmille,

voisi syntyä aivan uudenlaisia

kuljetusratkaisuja. Tällä hetkellä

tarjonta on sidottu yksittäisten yritysten

tarjoamiin palveluihin, Osmo

Strengell toteaa.

Mitkä sitten ovat digitalisoinnin

suurimpia esteitä? Haasteena

nähdään rajapintojen avoimuuden

puutteet sekä kehittyvät ja muuttuvat

standardit. Kehitys ole myöskään

pelkästään suomalaisten omissa käsissä:

volyymimme suuntautuvat Eurooppaan,

jossa digitalisaation aste

vaihtelee hyvin laajasti eri maissa.

Tämä rajoittaa digitalisaation mahdollisuuksia

myös Suomessa. •

Lentokoneiden

ohjaamot

digitalisoituvat

vauhdilla

Suomalainen Nordic Regional Airlines tehosti toimintaansa

hankkimalla lentäjilleen Panasonicin vahvistetut Toughpad

FZ-G1 -kannettavat. Vahvistetut kannettavat pidentävät

laitteiden elinkaarta ja vähentävät niiden huoltotoimenpiteistä

koituvia kuluja.

46 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


Lentäjät voivat seurata

lennon etenemistä

Toughpadin näytöltä.

Toughpadien käyttöönotto on

Norran ensimmäinen mittava

laitekannan päivitysprojekti.

"Käytimme aiemmin tavallisia kannettavia,

mutta niihin tuli runsaasti mekaanisia

vaurioita, sillä työ on hyvin liikkuvaa

ja lentokoneiden ahtaissa tiloissa laitteet

saivat usein iskuja", sanoo operoinnin

tukiosaston johtaja Norran Jarno

Ruotsalainen.

"Meillä on 24 lentokonetta, joista jokaisessa

on kaksi Toughpadia, yksi kummallekin

lentäjälle. He hyödyntävät niiden

avulla muun muassa karttoja, yhtiön

käsikirjoja ja muita operatiivisia tietoja,

sekä käyttävät muutamaa työssä vaadittavaa

sovellusta. Tällä on ollut todella iso

positiivinen vaikutus lentäjien arkeen

sekä muuhun työhömme", Ruotsalainen

toteaa.

Ilmailumääräykset

asettavat rajoitteita

Kansainväliset ilmailumääräykset asettavat

omia vaatimuksiaan lentokoneissa

käytettävälle tietotekniikalle ja sen ylläpidolle.

Jos laitteilla ja järjestelmillä ei

ole kansainvälistä hyväksyntää, voi sen

hankkiminen olla jopa vuoden prosessi.

Panasonicin laitteet ovat läpäisseet hyväksyntää

varten vaadittavat testit.

Toughpadien ylläpito on määräysten

mukaisesti Norran omissa käsissä. Yhtiön

henkilöstöön kuuluu tietotekniikan

asiantuntijoita, jotka pitävät huolen laitteiden

toimintakunnosta ja määräystenmukaisuudesta.

Eroon paperisista

lentoasiakirjoista

Kaikkiaan Norralla on käytössään noin

sata Toughpadia, joista valtaosa on lentäjien

käytössä. Tämän lisäksi Toughpadeja

on esimerkiksi kehitystyössä ja

varalaitteina.

"Toughpadeilla lentäjät tekevät lentoonlähtölaskelmia

ja suunnittelevat

mahdollisimman tehokkaan ja taloudellisen

lennon. Koko ajan menemme

siihen suuntaan, ettei lentäjien tarvitse

kantaa mukanaan paperidokumentaatiota",

Ruotsalainen sanoo.

Toughpadit on varustettu Windows

10 -käyttöjärjestelmällä. Valintaa puolsi

sen tablettikäyttöön optimoitu käyttöliittymä,

sekä järjestelmälle luvattu pitkä

elinkaari.

"Tärkeintä meille on helppokäyttöisyys.

Koneessa on sen verran tärinää

lennon aikana, ettei perinteinen pieniin

kuvakkeisiin ja hiireen perustuva käyttöliittymä

ole paras mahdollinen. Windows

10 toimii ongelmitta sekä sormella

että kynällä", Ruotsalainen sanoo. •

Embraer 190:n kapteeni Sami Helin

hyödyntää Toughpadia suunnitellessaan

laskeutumista.

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 47


Teollisuuspakkaaminen vaatii huippuunsa viritettyä osaamista

Kansainvälinen INPRO tekee työtä

paremman

pakkaamisen puolesta

Suomalainen logistiikka-ala sai harvinaisen vieraan lokakuussa kun maailmanlaajuisen pakkausorganisaation,

INPRO Groupin hallituksen puheenjohtaja Ab Kornegoor teki visiitin Logistics &

Distribution –messujen yhteydessä järjestettyyn asiakasseminaariin.

Kornegoorin vierailun järjestäjänä

toimi Suomen suurin sisälogistiikkayritys

Transval.

Kornegoorin esityksen aiheena oli miten

pakkaaminen vaikuttaa teollisuusyritysten

koko logistisen ketjun toimivuuteen

sekä sen laatuun ja kustannustehokkuuteen.

Trendeistä digitalisaatio ja

liiketoiminnan globalisaatio tuovat uusia

vaatimuksia ja toisaalta mahdollisuuksia

teollisuuden logistiikan sujuvuudelle ja

pakkaamisen laadun kehittämiselle.

Osaava pakkaussuunnittelu

ja prosessin ymmärrys

saavat tavaran ehjänä perille

Teollisuuspakkaaminen on erikoisosaamista

vaativa laji ja siinä korostuu pakkaussuunnittelun

merkitys. Asiakkaiden

tuotteiden monimuotoisuus koon ja

muodon osalta asettaa omat vaatimuksensa

sekä pakkausten suunnittelulle että

toteuttamiselle. Tuotteiden huomattava

arvo korostaa onnistuneen pakkaamisen

merkitystä – vauriot tulevat kalliiksi ja

siksi niiden riskit on minimoitava. Jotta

tuote päätyisi ehjänä perille, on pakkauksen

oltava juuri oikein mitoitettu ja

logistista käsittelyä kestävä vaativissakin

olosuhteissa - lähtöpisteestä loppuasiakkaalle

asti.

Kornegoor korostaa ison kuvan merkitystä

teollisuuspakkaamisessa. ”Tärkeää

on ymmärtää prosessi, miten sitä

voidaan optimoida ja mitä hyötyjä

kumppanuus ja yhteistoiminta voivat

tuoda kokonaisuuteen. Korkeatasoinen

pakkaamisosaaminen tuo lisäarvoa teollisuuden

vaativaan logistiikkaprosessiin.

Laatuajattelun merkitystä ei voi ohittaa

missään vaiheessa”, toteaa INPROn Ab

Kornegoor.

INPRO vie teollisuuspakkausalaa

eteenpäin

jäsenyritysten voimin

Pääosa INPROn jäsenistä on perheyhtiöitä,

joilla on pitkät perinteet pakkausalalla.

25 jäsenyrityksellä on globaalisti tällä

hetkellä yhteensä 100 pakkaussaittia ja

yli 600 000 neliömetriä pakkaustiloja.

Jäseneksi pääseminen edellyttää yrityksen

toiminnan taloudellista vakautta ja

tiukkaa laatufokusta. ”Kun yritys hakee

jäsenyyttä, se auditoidaan tarkkaan kahden

vuoden prosessissa. Jäsenyyttä ei siis

48 Kuljetus & Logistiikka 5/2017

"Koko logistisen prosessin

ymmärtäminen on ydinasemassa,

kun kehitetään teollisuuspakkaamista

tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi",

tähdentää Kornegoor.


voi ostaa rahalla”, painottaa Kornegoor.

Osaamisen jakaminen on keskeinen

osa INPROn toimintaa. Jäsenyritysten

edustajat kokoontuvat vuosittain jonnekin

päin maailmaa verkostoitumaan,

jakamaan parhaita käytäntöjä ja pohtimaan

yhdessä pakkaamisen tulevaisuutta

ja sitä miten pakkausprosessia voidaan

kehittää entistä tehokkaammaksi

ja laadukkaammaksi.

Verkoston yritykset tukevat toisiaan

käytännön avunpyynnöissä tavoitteena

nopea ongelmanratkaisu loppuasiakkaan

pakkaushaasteeseen missä päin

maailmaa tahansa.

”Tärkeää on, että kaikki jäsenet tuntevat

toisensa ja ovat tehneet projekteja

yhdessä. Me opimme jatkuvasti toinen

toisiltamme. Kyse on luottamuksen rakentamisesta.

Se on äärimmäisen tärkeää

silloin, kun teemme yhteistyötä haastavissa

globaaleissa asiakasrojekteissa”,

painottaa Kornegoor.

Transval mukana INPROssa

ainoana Pohjoismaiden

edustajana

Transval on Suomen johtava teollisuuden

pakkauspalvelujen toimittaja ja

INPROn jäsenyritys. ”Pakkausten ja

pakkausprosessien jatkuvalla kehittämisellä

tuotamme kustannussäästöjä ja

parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä.

Viemme teollisuuspakkausalan

kehitystä eteenpäin INPROn aktiivisena

jäsenenä. Vuonna 2019 Suomella onkin

kunnia toimia INPROn vuosikokouksen

isäntämaana”, kertoo Suomen Transval

Groupin toimitusjohtaja Risto Vilo.

Vientipakkaamisessa on tärkeää tuntea

kansainväliset pakkausstandardit

ja hallita eri markkina-alueiden erityisvaatimukset.

”Yhdistämme pakkauspalveluista

vastaavien ammattilaistemme

usean vuosikymmenen kokemuksen

uusimpiin innovaatioihin ja parhaisiin

käytäntöihin. Asiakkaamme hyödyntävät

osaamistamme yksittäisistä pakkausprojekteista

aina koko pakkaamotoiminnan

ulkoistamiseen asti”, kertoo Vilo.

Globaali toiminta haastaa ja

vie alaa monella tasolla

eteenpäin

Globaalit organisaatiot haluavat globaaleja

ratkaisuja myös teollisuus- ja vientipakkaamiseen.

Kornegoor sanoo, että

pakkaamisen merkitys kasvaa edelleen

tulevaisuudessa. Tehokkuus- ja laatuvaatimukset

vievät alaa eteenpäin.

”Kysymys kuuluu miten voimme nopeuttaa

pakkausprosessia ja kehittää laatua

samanaikaisesti? Tässä esimerkiksi

Lean Six Sigman hyödyntäminen tuo

mukaan kattavaa prosessiajattelua yhdistettynä

tiedolla johtamiseen”, sanoo

Kornegoor.

Paljon voidaan tehdä myös tiedonkulun

sujuvoittamisessa asiakkaan ja

pakkausorganisaation välillä. Reaaliaikainen

pääsy suoraan asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään

tuo merkittävää

tehokkuutta pakkaamisprosessiin.

”Kun pakkaaja on kiinni asiakkaan

ERP-järjestelmässä se säästää paljon aikaa,

parantaa laatua ja minimoi virheitä

eri vaiheissa. Tietoturvakysymykset nousevat

usein esiin, mutta ne ovat ratkaistavissa.

Luottamus ja hyvä kumppanuus

ovat tässäkin avainasemassa. Logistisen

prosessin todellinen kehittäminen on aina

yhteistyötä”, korostaa Kornegoor.

Kornegoorin mukaan lisäarvopalvelujen

merkitys lisääntyy tulevaisuudessa.

Konsultointi- ja ulkoistuspalvelut ovat

tulossa vahvemmin teollisuuspakkaamisen

puolelle. ”Tämä on luonteva kehityskulku

kun on siirrytty yksittäisten

pakkausten toteuttamisesta prosessimaisempaan

ajatteluun ja pakkauksen

merkityksen ymmärtämiseen koko logistiikkaprosessin

tehokkuuden mahdollistajana”,

sanoo Kornegoor. •

INPRO Group

– International Packing

and Routing Organization

www.inprogroup.com

• Kansainvälinen vienti- ja teollisuuspakkaamiseen

erikoistuneiden

yritysten verkosto

• 25 jäsentä ympäri maailmaa, jäsenet

edustavat johtavaa vienti- ja

teollisuuspakkaamisen osaamista

alueellaan

• Verkoston toiminta perustuu aktiiviseen

kokemuksen ja tiedon

jakamiseen

• INPROn halltuksen puheenjohtaja

Ab Kornegoor toimii myös

Meilinkin toimitusjohtajana www.

meilink.eu

• Transval valittiin INPROn jäseneksi

2 vuotta sitten ja on ainoa

Pohjoismaissa sijaitseva jäsenyritys

www.transval.fi

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 49


Loikka

yrittäjäksi

Analytiikkatalo Houston Analyticsin menestyksen takana on

tarina suomalaisesta sisusta ja intohimosta tehdä jotain toisin:

parantaa datan ja analytiikan avulla päätöksentekoa ja

prosesseja eli kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Analytiikan missionaan kokeva Antti Syväniemi haluaa jättää

jälkensä historiankirjoihin.

Antti Syväniemi, CEO

Elettiin 2000-luvun alkua. Työuraansa

aloittelevan Antti Syväniemen

sisällä kiehui. Hän

näki ympäröivässä maailmassa virheen:

dataa on tarjolla kasvavassa määrin,

mutta sitä ei haluttu tai osattu hyödyntää.

Antille syntyi selkeä visio: analytiikka

pitää tuoda osaksi arjen päätöksentekoa.

Vain näin saadaan asiakaspalvelua

parannettua, hinnoittelua järkevöitettyä,

valikoimaa optimoitua, prosesseja tehostettua

ja käytännön tekemiset kytkettyä

tukemaan strategiaa.

Antin matka kohti visiota on ollut pitkä

ja mutkikas – ja jatkuu edelleen. Mutta

nyt neljä vuotta sitten perustamansa

yrityksen Houston Analyticsin toimitusjohtajana

Antti tuntee matkavauhdin

kiihtyvän. Kuten kuun pinnalla ensimmäisenä

kävellyt Niel Armstrong aikoinaan

totesi: Hän ei mennyt kuuhun yksin

vaan hänet vei sinne tiimi. Nyt Antilla on

sama tilanne. Hänellä on tiimi, joka osaa

toimia, kun kutsu kuuluu: Houston, we

have a problem.

Gradusta se alkoi

50 Kuljetus & Logistiikka 5/2017

Oli vuosi 2001. Antti paiski töitä, kasvatti

perhettään ja teki siinä ohessa öisin graduaan.

Lupaava gradu-projekti törmäsi

kaksi kertaa täysillä seinään. Ensimmäisellä

kerralla syynä oli Antin siirtyminen

S-ryhmän palveluksesta K-ryhmään ja

toisella kerralla gradun tilaaja- ja ohjaaja

vaihtoi työpaikkaa, eikä sopivaa uutta

ohjaajakandidaattia löytynyt. Antti veti

happea ja manaili surkeaa tuuriaan.

Mutta ei kauaa.

- Pohjamudissa rypeminen ei kuulu

tyyliini. Päätin tehdä gradun itselleni.

Hyväksi aikataulun kirittäjäksi ilmaantui

ECR Europe Academic Partnership

Award -kilpailu, johon happotestinä

halusin osallistua. Aikaa artikkelin tuottamiseen

oli reilu kolme viikkoa. Artikkelistani

saamani ECR Europe Academic

Partnership Award -palkinto sinetöi tulevaisuuteni:

Tiesin, että analytiikka ja sen

hyödyntäminen liiketoiminnan tehostamiseen

on minun juttuni. Eurooppatasoisen

palkinnon saaminen ikään kuin

vahvisti hypoteesini, eli suunta on oikea

- siis kaikki paukut siihen.

Startup-henkeä jättiläisen

sisällä

Gradun jälkeen Antti keskittyi K-ryhmän

ja erityisesti K-Plus Oy:n rikkaan asiakastiedon

hyödyntämismahdollisuuksien

ja –prosessien rakentamiseen. Antti koki

olevansa työssä, jolla oli arkipuurtamista

suurempi merkitys. Hänellä oli vahva

tunne siitä, että analytiikan aikakausi oli

alkanut. K-ryhmässä Antti sai sukeltaa

rikkaaseen, lähes koskemattomaan datamaailmaan:

mitä monipuolisen asiakas-

ja tavararyhmädatan linkittämisellä,

analysoinnilla ja jalostamisella olikaan

mahdollista saada aikaan

- Tuohon aikaan tiimissämme kukaan

meistä ei kokenut olevansa töissä, vaan

meillä oli yhteinen missio, jota kohden

painettiin voimia säästelemättä. Se oli

starup-henkeä jättiläisen sisällä. Olimme

rebelejä henkeen ja vereen.

Loikka yrittäjäksi

Antti painoi vauhdilla töitä, mutta mielen

sopukoissa kypsyi pikkuhiljaa ajatus

jostain suuremmasta.

- Jos haluan jättää jälkeni historiankirjoihin,

niin oikea aika on nyt. Maailma

on täynnä mielenkiintoista tekemistä, joka

odottaa tekijäänsä. Minulla ja lähitiimilläni

on osaamista, jonka tarve kasvaa

datatsunamin voimistuessa - osaamista,

jota on tarjolla hyvin vähän. Analytiikan

aika on alkanut, Antti Syväniemi pähkäili

vuoden 2013 alkupuolella.

Lokakuun alussa 2013 syntyi Houston

Analytics. Antti oli tuntenut luissaan tilanteen

oikein: Jo kolmen viikon kuluttua

yrityksen perustamisesta yhteistyö

merkittävän elintarviketeollisuustoimijan

kanssa käynnistyi. Vuoden 2014

aikana vauhti kiihtyi. Pian asiakkaaksi


saatiin tunnettu raskaan teollisuuden

yritys. Samalla analytiikan lisenssikauppa

lähti liikkeelle.

- Yhteistyö IBM:n kanssa on alusta

saakka ollut tärkeää ja sujuvaa. Star-upyritykselle

oli todella hienoa saada lähes

alkumetreillä upea kannustin: IBM:n

Business Partner Award 2014 –palkinto.

Se oli osoitus, että osaamisemme arvostettiin

korkealle myös kansainvälisellä

tasolla.

Houston Analytics asiakaskenttä laajeni

pian mm. finanssisektorille. Tunne

siitä, että analytiikka ja tiedolla johtaminen

ovat menestyksen avaimia alalla

kuin alalla voimistui. Yrityksen maine

ja liikevaihto kasvoivat käsi kädessä.

Seuraava askel oli tytäryhtiön avaaminen

Ruotsiin. Kun maine oli kunnossa,

huippuosaajia saatiin rekrytoitua lisää.

Työn tiimellyksessä syksyllä 2015 ilmestyi

myös Antin ajatuksia luotaava kirja

”Analytiikkamatka datasta tietoon ja tiedolla

johtamiseen”.

Yhteisyritys tanskalaisen

Agillicin kanssa

Idea ensimmäisestä yhteisyrityksestä

syntyi 2016, kun keskusteluyhteys tanskalainen

markkinointiautomaatiotalo

Agilliciin syntyi heidän, IBM:n ja Houstonin

yhteisen asiakasprojektin kautta.

Agillicin motiivina oli löytää yhteistyökumppani,

joka osaisi valjastaa markkinointiautomaation

keinoälyllä. Osoite oli

oikea: syntyi alan edelläkävijä, keinoälyllä

terästetty Armstrong One.

- Nyt kun AI (Artificial Intelligence)

on kaikkien huulilla, Armstrong One on

osoitus siitä, että olemme tehneet oikeita

asioita. Saimme tänä vuonna ainoana

pohjoiseurooppalaisena toimijana IBM:n

Business Choice Award –palkinnon ja

pääsimme Forresterin listalle johtavien

asiakasanalytiikkatalojen joukkoon. Kaiken

kruunasi se, että tiedon louhinnan

isäksikin kutsuttu Colin Shearer liittyi

joukkoomme. Nyt toimimme Pohjoismaissa,

mutta tie on avoinna UK:hon,

sitten suunnitelmissa on Saksa ja USA,

Antti hehkuttaa.

Rohkeutta ja kovaa työtä

Houston Analyticsin vauhti muutamassa

vuodessa tyhjästä kansainväliseksi

toimijaksi on ollut erittäin kova. Se on

vaatinut paitsi lukemattomia työtunteja

myös vahvaa uskoa omaan ylivoimaiseen

osaamiseen.

- Palkitsevinta on ollut nähdä, mitä

lisäarvoa olemme pystyneet synnyttämään

asiakkaillemme. Asiakastyytyväisyys

on kasvun ja menestyksen kivijalka.

Nyt olemme siirtymässä skaalausvaiheeseen,

mikä vaatii jälleen uudenlaista

liiketoimintaosaamista ja pääomaa. On

ollut hienoa ja opettavaista elää ja hengittää

unelmaansa todeksi. Kannustan

jokaista kokeilemaan rohkeasti siipiään.

Se on paras lahja, jonka voimme antaa

satavuotiaalle Suomelle! •

Houston Analytics on Forresterin listaama,

IBM:n Gold Business Partner Analytiikkatalo.

Tarjoamme yrityksille ennakoivan analytiikan ja

tiedolla johtamisen ratkaisut palveluineen. Prebuilt-konseptiemme

avulla valjastamme datan

palvelemaan liiketoimintaa parissa viikossa tai

jopa nopeammin.

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 51


Rheinmetall MAN-autoilla 6690 metriä merenpinnan yläpuolelle

Off-Road tiimi tavoittelee

Chilessä uutta

maailmanennätystä

Kunnianhimoisen korkean paikan ennätyksen pääsponsorina

toimii vuonna 1886 perustettu Saksan Dusseldorissa sijaitseva

Rheinmetall -puolustustarvikeyritys.

Korkean paikan ajon ennätystä innoissaan tavoittelevaan

14 hengen tiimiin kuuluvat muiden muassa extreme-urheilija

sekä off-road asiantuntija Matthias Jeschke sekä kaksi

asevoimien veteraania, Paul Warren ja Chris Bailey.

Kahdella Rheinmetall MAN HX

erikoisautolla varustettu retkikunta

pyrkii tavoittamaan korkeimman

ajoneuvolla saavutettavan paikan

maapallolla – 6890 metriä korkean

Ojos Del Saladon. Kyseessä on Chilen ja

Argentiinan rajalla sijaitseva maailman

korkein yhä aktiivinen tulivuori. Rikkoakseen

ennätyksen Jeschken, Warrenin

ja Baileyn täytyy saavuttaa vähintään

6690 metrin korkeus merenpinnan yläpuolella.

Rhenmetall MAN -korkean paikan

ajoneuvoretkikunta lähti ennätystä tavoittelevalle

matkalleen 6.11.2017.

52 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


”Lähtemällä mukaan tähän projektiin

haluamme tehdä muutakin kuin osoittaa

kuinka tehokkaita meidän erikoisajoneuvot

ovat. Ennen kaikkea haluamme

kiinnittää huomiota veteraaniemme sekä

sodissa loukkaantuneiden sotilaidemme

tarpeisiin sekä tarjota fyysisesti rajoittuneille

tiimin jäsenille – myös heidän

tovereiden puolesta maailmanlaajuisesti

- mahdollisuuden todistaa omat kykynsä.

Toivomme retkikunnalle menestystä

ja turvallista paluuta takaisin.” kertoo

Rheinmetall AG:n toimitusjohtaja Armin

Papperger.

Niin teknisesti kuin fyysisesti, Matthias

Jeschke sekä hänen viidestä eri

maasta tuleva 14 henkinen tiiminsä ovat

erittäin hyvin varustautuneita kunnianhimoiseen

matkaan. Retkikuntaa johtavan

Matthias Jeschken sanoin, ”olemme

erittäin motivoituneita ja olemme

tehneet kaikkemme vuoden kestäneen

suunnittelujakson aikana ollaksemme

mahdollisimman hyvin valmiina tulevaan

koitokseen. Suurin haaste jonka

tulemme kohtaamaan ovat varmasti

haastavat ja ennalta-arvaamattomat sääolosuhteet.

Joudumme kestämään kovia

myrskyjä, suuria määriä lunta, jääkenttiä

sekä etenkin erittäin vaikeakulkuista

maastoa. Lämpötilan vaihtelut sekä ohut

vuoristoilma tulee asettamaan kehomme

kovalle koetukselle. Olosuhteet vaativat

erittäin paljon myös ajoneuvoiltamme.

Olemme silti varmoja siitä, että saavutamme

vähintään 6690 metrin tavoitteemme

tulevan kuuden viikon aikana.”

Veteraanit haluavat näyttää

hyvää esimerkkiä

Retkikunnan jäsenet, Australiasta tuleva

Paul Warren sekä Isosta Britanniasta

tuleva Chris Bailey, tukevat maidensa

veteraanijärjestöjä. Osallistumalla koetukseen

he haluavat näyttää, että entiset

asevoimien jäsenet sekä loukkaantuneet

sotilaat voivat yhä tarjota merkittävän

panoksen yhteiskunnalle. He ovat palvelleet

maataan ja tehneet suuria uhrauksia.

”Minulle tässä retkessä kyse on kykenevyydestä.

Niin ajoneuvojen kykenevyydestä

kuin loukkaantuneiden sotilaiden,

kuten minun ja Chrisin, kykenevyydestä.

Emme anna vammojemme määrittää

meitä, vaan tekojemme. Näytämme sisukkuutta,

päättäväisyyttä ja kestävyyttä

saavuttaaksemme tavoitteemme osana

Rheinmetall -tiimiä. Minulle tärkeintä

on, että kykymme tulevat näkyvästi esille

niin sanottujen rajoitteidemme sijaan.”

kertoo Paul Warren.

Chris Baileyn mukaan ”haluamme

näyttää mihin pystymme ja osoittaa

kuinka kunnianhimoisia olemme, kuten

suurin osa tovereistamme, niin naisista

kuin miehistä. Tietenkin tavoittelemme

myös merkittävää taloudellista tukea sotaveteraanien

tarpeista huolehtiville järjestöille

ja tarjota heille kuuluvampi ääni

yhteiskunnassa.”

Sarjatuotantotyyppiset

ajoneuvot Rheinmetall

MAN:lta tarjoavat mahtavaa

off-road suorituskykyä

Kunnianhimoisessa hankkeessa Matthias

Jeschke tiimeineen luottaa Rheinmetall

MAN:n HX 4x4 (340 hv) ja HX 6x6

(440 hv) ajoneuvoihin. Molemmat näistä

pohjautuvat Rhenmetall MAN:n myynnissä

olevaan HX sarjan perusmalleihin.

Sarjan ajoneuvoja on sotilaskäytössä jo

useissa eri maissa, kuten Isossa Britanniassa

sekä Australiassa, jossa ne suo-

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 53


ittavat logistisia tehtäviä aktiivisten

sotatoimien aikana. Rheinmetall

MAN HX-sarjan ajoneuvot tarjoavat

luokkansa parasta off-road suorituskykyä

saavuttaen parhaan pidon kaikilla

pinnoilla ja kaikissa sääoloissa.

Retkikunnan käytössä olevaa kahta

ajoneuvoa on muokattu muutamilta

osilta vastaamaan matkan tarpeita.

Erityisesti haluttiin varmistaa, että

ajoneuvot suoriutuvat mahdollisimman

hyvin vaikean ympäristön haasteista,

kuten jyrkistä volkaanisista

rinteistä joilla on paljon kivisiä, liukkaita

pintoja. Myös moottorinohjausta

muokattiin vastaamaan paremmin

äärimmäisiä vuoristo-olosuhteita:

6000 metriä merenpinnan yläpuolella

fysiikan lait määrittelevät, että

moottori tuottaa vaan kaksi kolmasosaa

normaalista tehosta. •

Voit seurata retkikunnan ennätystavoitteen

etenemistä osoitteessa:

www.rheinmetall.com/truckexpedition

Retkikunnan jäsenet:

Matthias Jeschke:

46 vuotias retkikunnan johtaja on

osallistunut useisiin vastaaviin matkoihin

ja on käyttänyt vuosia etsiäkseen

sopivia, ajoneuvolla kuljettavia

vuoria: Vuonna 2014 Ojos del Salado

vuorella hän saavutti aiemmin saavuttamattoman

6675 metrin korkeuden.

Jo yli 15 vuoden ajan Jeschken

yritys, Extreme Events, on kehittänyt

ja järjestänyt ajoneuvoilla suoritettavia

maailmanennätysretkiä sekä

muita epätyypillisiä tapahtumia.

Yritys on myös tehnyt äärimmäisten

olosuhteiden tuotetestejä eri ajoneuvo-

ja osavalmistajille.

Paul Warren:

38 vuotias entinen Muay Thai -mestari

palveli Australian puolustusvoimissa

kuuden vuoden ajan ja vammautui

sotatoimissa. Warren tuli viidennelle

sijalle 100 metrin juoksussa vuoden

2014 Invictus-kisoissa Lontoossa ja

toimi Australian joukkueen kapteenina

vuonna 2016. Hän on myös kirjoittanut

omaelämänkerran, nimeltään

The Fighter. Tänä vuonna, päätettyään

jättää Invictus-kisat väliin, Warren

etsi uusia haasteita. ”Rheinmetall

tarjosi minulle mahdollisuutta osallistua

korkean paikan retkikuntiin.

Odotan innolla haasteita, jotka odottavat

meitä Chilessä.”

Chris Bailey:

35 vuotias RAF sotilas, joka vammautui

sotatoimissa. Bailey tukee Royal

British Legion sekä Walking with the

Wounded järjestöjä ja työskentelee

aktiivisesti entisten sotilaiden eduksi.

Hän toimii myös vapaahetoisena

Herefordshiren veteraanien tukiryhmässä,

joka tukee veteraanien tarpeita

Herefordshiren alueella.

Retkikunnan johtaja Matthias Jeschken.

54 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


Joululahjavinkki:

Uuden ajan vesikelkka

avuksi talven pihatöihin

Perässä vedettävällä ahkiolla on helppo siirtää sauna- ja takkapuita

sekä vesisaaveja lumiseen aikaan. Vankassa työpulkassa

vetämällä ne kulkevat kevyemmin kuin kantamalla, mikä ehkäisee

selkävaivoja. Sillä voi myös kuljettaa varusteita vaikka metsätöihin,

pilkkiretkelle tai saareen. Raumalainen Motoseal Components

Oy laajentaa valikoimaansa Masi-lumityövälineistä vapaaajan

puolelle ja ottaa tuotantoon uuden Masi Kamu -ahkion.

Ahkio on kookas, veneen muotoa

muistuttava työpulkka,

jolla voi kuljettaa tavaroita lumella

ja jäällä. Sillä on pitkät perinteet

kuljetusvälineenä Suomessa. Talvisin tavaroita

on siirrelty ahkioilla niin maataloissa,

metsissä ja hiihtovaelluksilla kuin

sotilaskäytössäkin.

– Masi Kamu -ahkio on uuden ajan

vesikelkka, jolla on kätevä siirtää saunaja

takkapuita sekä vesisaaveja. Kyytiin

mahtuu jopa 80 litran vetoinen saavi

veden kuljetusta varten. Ahkiolla saa vedettyä

isompiakin kuormia esimerkiksi

jäätä pitkin saareen. Muovisessa ahkiossa

kuorma liukuu kevyesti perille, kertoo

Motoseal Componentsin toimitusjohtaja

Kari Sallinen.

Ahkio on suunniteltu talviseksi apuvälineeksi

mökin ja pihapiirin käytännön

hommiin sekä retkikäyttöön. Kyytiin

mahtuvat vaikka järvestä nostetut märät

verkot tai metsätöissä käytetyt varusteet.

Muovinen ahkio on helppo huuhdella lopuksi

puhtaaksi. Pystyyn nostettuna se ei

vaadi säilytystilaa juuri lainkaan.

Monipuolinen ja

muokattavissa oleva

kuljetusväline

– Muovisesta ahkiosta voi virittää itselleen

sopivan kuljetusjärjestelmän. Sen

laitoihin saa porata reikiä, joihin tavarat

voi kiinnittää tukevasti pyörien tarakoihin

myytävillä mustekaloilla. Ahkioon

voi oman tarpeen mukaan kiinnittää

vaikka laatikon, Sallinen vinkkaa.

Masi Kamu -ahkio on valmistettu pakkasenkestävästä

HD-polyeteenimuovista,

samasta hyvin liukuvasta materiaalista,

josta Masi-lumityövälineet tehdään. Iskunkestävä

työpulkka kestää hyvin kuormaa

ja kovaa kulutusta. Uritettu pohja

liukuu kevyesti lumella ja jäällä. Metsässä

ahkiota voi käyttää vähälumisenakin

talvena, sillä kevyemmillä kuormilla se

liukuu vaikka varvikon päällä.

Ahkio on mitoitettu niin, että se kulkee

vakaasti ja keikkumatta: pituutta on 130

senttimetriä ja leveyttä keskimäärin puoli

metriä. Korkeat laidat pitävät tavarat

tukevasti kyydissä. Vetonarun pituus on

kuusi metriä, ja se on kiinnitetty kaksinkerroin

etulaidan levyiselle lenkille. Näin

ahkiota on helppo vetää käsin perässä. •

Kuvat: Masi / Motoseal Components Oy

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 55


TUOTEUUTUUDET

UUTUUDET TUOTEUUTUUDET

UUTUUDET TUOTEUUTUUDET

UUTUUDET

UUTUUDET TUOTEUUTUUDET

UUTUUDET TUOTEUUTUUDET

UUTUUDET TUOTE

• 28 tonnin vetokyky

• Vahvasti vääntävä moottori

rampeilla ajoon

• Häviävän pieni kääntösäde

• Kaikenkokoisten kuljettajien

mukaan säätyvä ohjauspyörä

Uusi EZS 7820:

Jungheinrichin raskaiden

kuormien vetotrukki

Vetokyvyltään jopa 28 tonnin

trukin ominta aluetta

ovat varsinkin lentokenttien

ja teollisuuslaitosten ulkotyöt. Suuren

vääntömomentin ansiosta vetotrukki

jaksaa vetää suuria kuormia myös

rampeilla. Trukin alaspäin vierimisen

estävät automaattiset seisontajarrut ja

mäkilähtöavustin takaavat turvallisen

pysähtymisen ja liikkeellelähdön myös

ramppien kaltevilla pinnoilla. Trukin

voimanpesänä on uusi ja tehokas 500

Ah:n litium-ioniakku. Huoltovapaata,

pitkäikäistä akkua voi varata myös pikaja

ylläpitovarauksella. Akkua ei tarvitse

vaihtaa. Trukkeihin, joissa on pidennetty

akseliväli, on saatavana myös erityispitkät

käyttöajat mahdollistava 930 Ah:n

akku.

Näppärän kokoisessa Jungheinrich

EZS 7280:ssä on nopea ohjausvaste, joten

se toimii myös ahtaissa tiloissa. Kuljettajaa

avustavat järjestelmät parantavat

turvallisuutta. Vankassa, säänkestävässä

rungossa on katodinen upotusmaalaus,

joka takaa parhaan mahdolliseen korroosiosuojauksen.

Sen ansiosta vetotrukki

ei säikähdä huonoimpiakaan sääoloja

raskaita kuormia vetäessään. Jungheinrich

tarjoaa trukkiin lisävarusteena

myös eri hyttivaihtoehtoja joko taitto- tai

liukuovellisina malleina. Lämmityslaite

säätelee hytin sisälämpötilaa, eikä lasien

huurtumisesta kostealla ilmalla tarvitse

enää huolehtia. Autoista tuttu poljinjärjestys

ja säädettävä ohjauspyörä tekevät

EZS 7280:n käsittelystä helppoa kaikille

kuljettajille.

- Olemme kiinnittäneet vetotrukin

suunnittelussa erityistä huomiota käyttökohteille

tyypillisen rampeilla ajon

asettamiin vaatimuksiin. Ohjaamon

suunnittelussa otimme mallia autojen

maailmasta. Mukavassa ohjaamossa

kuljettaja jaksaa vuorossa pitkäänkin

väsymättä, kertoo Jungheinrichin Norderstedtin-tehtaan

tuotantopäällikkö

Andreas Füchtmann. • jungheinrich.fi

56 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


TUOTEUUTUUDET TUOTEUUTUUDET TUOTEUUTUUDET

UUTUUDET TUOTEUUTUUDET TUOTEUUTUUDET TUOT

Galaxy Tab Active2

helpottaa rankkoja

työtehtäviä

Polttoainejärjestelmän puhdistus

on syytä tehdä säännöllisesti

Polttoainejärjestelmään kerääntyy

helposti kosteutta ja kosteus edesauttaa

tehokkaasti bakteerien ja karstan

syntyä. Järjestelmään kerääntynyt

bakteerimassa voi puolestaan aiheuttaa

suuriakin ongelmia mm. tukkimalla

pahimmillaan polttoainesuodattimen

kokonaan. Nämä ongelmat voidaan

helposti ennaltaehkäistä käyttämällä

säännöllisesti SONAX polttoainejärjestelmän

puhdistusaineita. Puhdistusaineet

puhdistavat kaikki moottorin osat,

joiden kautta polttoaine kulkee nesteenä.

Puhdas polttoainejärjestelmä kuluttaa

vähemmän polttoainetta ja tuottaa

vähemmän haitallisia päästöjä.

Valitse oikea tuote ajoneuvon polttoaineen

mukaan: SONAX Diesel System

Cleaner dieselajoneuvoille ja SONAX

Fuel Injection & Carburetor Cleaner

bensiiniajoneuvoille.

SONAX Diesel System Cleaner puhdistaa

koko dieselpolttoaine- ja ruiskutusjärjestelmän.

Poistaa kosteuden

ja karstan sekä estää parafiinikiteiden

muodostumista.

SONAX Fuel Injection & Carburetor

Cleaner puhdistaa puolestaan bensiiniauton

polttoainejärjestelmän, suuttimet,

kaasuttimet, venttiilit, sytytystulpat

ja palotilan. Voitelee samalla käsittelyllä

polttoaine- ja suihkutuspumpun

sekä suuttimet.

Käsittely on edullinen ja erittäin

helppo tehdä, kaada koko pullollinen

puhdistusainetta polttoainesäiliöön –

muuta ei vaadita. Ajoneuvoa voi heti

käyttää normaalisti. •

Dräger-alkotesterillä turvallisuutta

Ajokuntoa ei tarvitse enää arvuutella,

kun hankit Dräger Alcotest 3820 -alkometrin!

Alcotest 3820 hyödyntää samaa

tekniikkaa kuin poliisien käyttämät

tarkkuusalkometrit, joten saat tuloksen

nopeasti ja luotettavasti.

Dräger Alcotest 3820 on

pienikokoinen ja lähes heti

käyttövalmis, joten voit tarkistaa

ajokuntosi huomaamattomasti

missä ja milloin

tahansa. Kun muistat kalibroida

laitteen säännöllisesti,

mittaustekniikka

pysyy tarkkana

pitkään. En-

nen puhallusnäytteen ottamista sinun

tulee olla 15 minuuttia juomatta ja syömättä

saadaksesi mahdollisimman tarkan

testituloksen. •

Tiesitkö?

• Maksa polttaa keskimäärin 0,2

promillea tunnissa

• Alkoholin palamista ei voi

nopeuttaa millään keinolla

• Kuume nostaa uloshengitysilman

alkoholipitoisuutta

• Naisten veren alkoholipitoisuus

kohoaa helpommin, sillä kehossa

on vähemmän vettä

• Useimmilta aasialaisilta puuttuu

alkoholia hajottava entsyymi

Glove Mode -tilan ansiosta tabletin

käyttö onnistuu myös hanskat kädessä

ja S-Pen tekee valikoissa liikkumisesta,

sovellusten käytöstä ja asiakirjojen allekirjoittamisesta

helppoa. S-Pen kiinnittyy

helposti laitteen suojakuoriin käyttökertojen

välillä, eikä kynä tarvitse koskaan

latausta. Siinä on sormenjälki- ja kasvotunnistus

nopeaan ja turvalliseen biometriseen

tunnistautumiseen. Tab Active2 on

valmis lisätyn todellisuuden (Augmented

Reality, AR) ratkaisuihin, joilla voidaan

näyttää tietoja laitteen edessä olevasta

esineestä. Näin voidaan esimerkiksi tarkastella

jonkin koneen tarkastus- ja korjausohjeita,

rakennuksen piirustuksia,

tutkia lämpö- ja kaasutietoja tai kouluttaa

henkilökuntaa. Tab Active2 on valmis

kolmannen osapuolen AR-ratkaisuihin

muun muassa edistyneen kameran, tehokkaan

kahdeksanydinsuorittimen, laajennetun

RAM-muistin, kiihdytysanturin,

gyroskoopin, geomagneettisen sensorin ja

GPS-paikannuksen ansiosta. •

Kuljetusala – Kuljettajat voivat käyttää

ajoneuvoonsa telakoitavaa Tab Active2

-tablettia (joko kolmannen osapuolen

näppäimistön kanssa tai ilman) ja tarkastella

matkareittejä tai rahtikuitteja.

Pogo-pin-liitännän ansiosta tabletti on

helppo irrottaa esimerkiksi viivakoodien

skannaamista tai lähetysten kuittausta

varten.

• Valmistusala – Työntekijät voivat tarkastella

varastosaldoja sekä hyödyntää ARratkaisuja

ja muita kameratoimintoja laitetietojen

tarkastelemista ja esittelemistä

varten. Tab Active2 -tablettia voi myös

käyttää näppärästi seinäasennettuna.

Logistiikka-ala – Työntekijät ja lähettiyritykset

voivat tehokkaammin hallinnoida

pakettilähetyksiä skannaamalla viivakoodeja,

vastaanottaa tilauksia ja hallita aikatauluja

paremmin yhdellä laitteella.

* Kestää 30 minuuttia veden alla ja 1,5 metrin

upotuksen

** Kestää tiputukset jopa 1,2 metriin asti

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 57


Lukijan kynästä

Ammattipätevyyden

armoton ankeus

S

e olisi taas aika uusia ammattipätevyys.

Tiedossa on rahanmenoa ja pitkästyttäviä

päiviä, yhteensä viiden kurssipäivän edestä.

Näistä ehkä 1-2 tuntuvat hyödyllisiltä. Itse lasken

näihin hyödyllisiin kursseihin lähinnä ensiapukurssin.

Ensimmäisellä suorituskerralla ennakoivan ajon

kurssikin on ehkä perusteltu, mutta saman asian läpikäynti

viiden vuoden välein tuntuu aika turhalta.

Jumppatunnit ja muut vastaavat saavat jäädä ihan

omaan arvoonsa.

Muista kursseista ei sitten ole ollut senkään vertaa

hyötyä. Asiakaspalvelukurssilla kerrottiin, kuinka

kuski on firman käyntikortti ja että ihmisille olisi hyvä

olla kohtelias. Eiköhän tämän sano jo maalaisjärkikin?

Ilmeisesti ei, kun tätäkin varten pitää kurssi

käydä. Jollain toisella kurssilla, jonka nimeä en edes

muista, katsottiin youtubesta kolarivideoita muutama

tunti. Kyllä sai taas rahoille vastinetta, nyt olen

varmasti parempi kuski tämän johdosta.

Työnantajilta saa kuulla, kuinka kiireavun ja tuurareiden

löytäminen on nykyään vaikeaa, kun monilta

hyviltä kuljettajilta puuttuu voimassa oleva

ammattipätevyys, eikä heitä näin ollen voi palkata.

Itsekin olen jättänyt säännöllisen kuljetustyön taakse

ja ajan lähinnä näitä satunnaisia tuurauksia minkä

muilta töiltä ehdin.

Nyt päällimmäisenä mielessä onkin, että haluanko

maksaa viiden kurssipäivän hintaa siitä ilosta, että

voin auttaa tuttuja työnantajia satunnaisesti. Edullisimmillaankin

tämä huvi tulisi maksamaan noin

500 €, jonka voisi käyttää esimerkiksi useampaan

perjantaipulloon. Niillä ainakin olisi mieltä virkistävä

ja rentouttava vaikutus, joka edistäisi myös työhyvinvointia.

Toisin kuin ammattipätevyyskursseina

tarjotut jumppatunnit. Aikuiset ihmiset leikkimässä

keppien ja kuminauhojen kanssa ja pyörittelemässä

jumppapalloa, ja tämän pitäisi tehdä meistä päteviä

kuskeja? Kaikkea sitä näkee, kun vanhaksi elää.

Tuota kurssien hintaa ei ole moni tuuraajaa tarvitseva

työnantajakaan valmis maksamaan. Jos apua

tarvitaan päiväksi tai kahdeksi tai vaikka viikoksi, on

500 € aika merkittävä ylimääräinen kuluerä kuitenkin.

Tähän viisaat byrokraatit ja ties mitkä Bernerit

tarjoavat vastaukseksi, että kurssipäivät tulisi jyvittää

viiden vuoden ajalle tasaisesti, jolloin kustannukset

eivät ole niin kohtuuttomat.

Vaan kuka meistä jaksaa käyttää hyvin ansaittuja

vapaapäiviään kurssipaikalla tai tietokoneen edessä

istuen kuunnellen täydellisen turhaa jorinaa asioista,

jotka eivät ole muuttuneet olennaisesti sitten ensimmäisen

kurssikerran? En minä ainakaan. Ja sillä yhdenkin

kurssipäivän hinnalla tankkaisi autoon tahi

kuljettajaan mukavasti menovettä. Niistä tärkeistä

muutoksista tieto tahtoo kantautua kuskeille ihan

normaaleja reittejä pitkin, kuten aina ennenkin.

Itselläni on vielä reilu 9 kuukautta aikaa käydä

kurssit, tai todennäköisesti jättää käymättä. Ehkä

päättäjätkin heräävät tähän lisäveroluonteisen kurssituksen

typeryyteen siinä vaiheessa, kun maasta

ei löydy enää päteviä kuljettajia riittävästi. Vai tuodaanko

siinä vaiheessa kuskit ulkomailta? Ehkä ne

tavaratkin löytävät tiensä kauppojen hyllyille ilman

kuskeja tulevaisuudessa, vaikka niillä paljon puhutuilla

robottirekoilla.

Sitä odotellessa siirryn auton penkiltä nojatuoliin

ja jätän kuljetushommat muille. • Nimimerkki: Tapio

Osallistu keskusteluun

www.kuljetusjalogistiikka.com tai

www.facebook.com/kuljetusjalogistiikka/

58 Kuljetus & Logistiikka 5/2017


Luotettava öljy

raskaan sarjan

liiketoimintaan.

Pitkä moottorin

käyttöikä

Polttoainetalouden

potentiaali

Pidennetty

öljynvaihtoväli

Pakokaasujärjestelmän

suojaus

Suorituskyky matalassa

lämpötilassa

Parannettu

moottorisuojaus

mobildelvac.fi

©2016 Exxon Mobil Corporation

Mobil Delvac ja ExxonMobil -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai jonkin sen tytäryhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Termiä ”ExxonMobil” käytetään ainoastaan selkeyden vuoksi, ja sillä voidaan viitata Exxon Mobil Corporationiin tai sen tytäryhtiöihin. Muut logot ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Kuljetus & Logistiikka 5/2017 59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!