Views
11 months ago

Ishtar 2/2017

Ishtar 2/2017. Suomalainen itämaisen tanssin julkaisu, 21. vuosikerta. Viimeinen painettuna julkaistu Ishtar.

Kuva 4. Lantionpohjan

Kuva 4. Lantionpohjan lihasten aktiviteetin toiminnallinen testi: kestävyys. muotonsa ansioista hyvin paikallaan lihasten hermotuslinjan ja jänteen puolivälissä. Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta tutkittiin lantionpohjan lihasten jatkuva perusaktiviteetti levossa. Jokaiselle tutkittavalle tehtiin samat viisi toiminnallista testiä, joista jokaiseen kuului 5 sekunnin submaksimaalinen supistus ja 10 sekunnin lepo. Asennot ja liikkeet olivat seuraavat: 1) istuen terapiapallon päällä, 2) istumasta seisomaan ja päinvastoin, 3) seisten, 4) kävellen eteen/taakse sekä 5) askeltaen steppijakkaralle. Tietokoneen analyysin perusteella kirjattiin viiden supistuksen keskiarvo, huippuarvo, lepotila sekä lepoaktiivisuuden ja supistusaktiivisuuden vaihtelu. Tanssijoilta tutkittiin lisäksi lantionpohjan spontaania aktivoitumista viidessä itämaisen tanssin perusliikkeessä: perusasen nossa, undulaatiossa (kamelissa), lantionympyrässä, lantion sivuiskuissa sekä värinässä. Jokaista liikettä tehtiin 10 sekunnin ajan, jonka jälkeen oli 10 sekunnin lepo. Tietokoneanalyysistä kirjattiin aktiivisuuden ala- ja ylärajat sekä jokaisen liikkeen aktiivisuustasot. Tulokset Lantionpohjan lihasten perusaktiivisuus levossa oli noin neljä mikrovolttia kummassakin ryhmässä. Viidessä eri toiminnallisessa testissä oli istuen mitattu submaksimaalinen kestävyys ryhmien välillä tilastollisesti melkein merkitsevä Kuva 5. Lantionpohjan lihasten aktiviteetin toiminnallinen testi: huippuarvot. Kirjallisuutta Kuva 6. Lantionpohjan lihasten toiminta itämaisen tanssin perusliikkeissä synnyttäneillä ja ei-synnyttäneillä. Peschers U et al. Pelvic Muscle Activity in Nulliparous Voluteers. Neurourology and Urodynamics. Volume 20, Number 3, 2001 Sapsford R. The pelvic floor A clinical model for function and rehabilitation. Physiotherapy Volume 87, No 12 December 2001 Sapsford Rr, Hodges PW, Richardson ca et al. Co-activation of the abdominal and pelvic floor muscles during voluntary exercises. Neurourology and urodynamics Volume 20, Number 1, 2001 Kuva 7. Esimerkki tanssijan spontaanista lantionpohjan lihasten aktivoitumisesta perusliikkeissä: perusasento (vas.), undulaatio, lantionympyrä, sivuiskut, värinä.. 24 Ishtar 2/2017

p

Kuntavaalit-2017-selkoesite-FI-2
Ut Peuleschilleke van 2017
Länsi-Pohjoinen | AU 11-2017
Lapin maahanmuuttostrategia 2017 - Doria
Tallinn-Helsinki Shuttle September-October 2017 Tallink catalogue - light version
Valasrannan Tanssileiri 2017 Ohjelma
Helsinki-Stockholm March-April 2017 Silja Line Shopping catalogue – light version
Pääkaupunkiseudun Koti & Auto 01-2017, Itä-etelä Painos
Länsi-etelä | AU 10-2017
Itä-Pohjoinen | AU 10-2017
Itä-Etelä | AU 10-2017
Gyptone Quattro 22 - Inlook
Akti 2/2009 - Arkistolaitos
Active Collagen 2 - Eqology
Aulankolainen 2/2013 - Golfpiste.com