Views
9 months ago

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2018

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Mikä ihmeen VR Safe? VR

Mikä ihmeen VR Safe? VR Safe on kahden pitkän linjan ensiapukouluttajan luoma koulutuskonsepti, joka yhdistää modernin VR -teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet sekä kokemuksellisen oppimisen. VR Safen kanssa voi opetella turvallisesti virtuaaliympäristössä, miten toimitaan tosielämän hätätilanteissa. Kuvat: Sanni Immonen Moni liikenteen ja logistiikan ammattilainen suorittaa työnsä puolesta ensiapukoulutuksia. Kursseilla pyritään perinteisesti luomaan mahdollisimman aitoja harjoitustilanteita, mutta simulaatiot saadaan kuitenkin harvoin vastaamaan todellisia hätätilanteita. Myös koulutustilat ovat usein rajalliset realististen harjoitusten järjestämiselle. Kouluttajat etsivät jatkuvasti keinoja, miten auttamistilanteita voitaisiin havainnollistaa ja tuoda konkreettisesti esiin seikkoja, mitä oikeissa tilanteissa tulisi muistaa ja huomioida. Parhaidenkin harjoitusten jälkeen nousee esiin usein sama kysymys ”vaikka nyt tuntuu, että osaan, niin… miltä se oikea tilanne tuntuu? Miten reagoin, jos joudun oikeasti auttamaan onnettomuustilanteessa…?” VR -tekniikka tuo mahdollisuuden saada paitsi kokemuksellinen, myös realistinen ulottuvuus mukaan koulutukseen. Pukemalla virtuaalilasit silmille ja kuulokkeet korville, pystyy helposti siirtymään koulutustilasta autenttiseen ympäristöön, jossa onnettomuus on juuri sattunut. VR Safe -tilannetta seurataan ensimmäisen paikalle pysähtyvän auttajan silmin. Kokemus on varsin aidon tuntuinen. Katsoja tekee havaintoja ja ehkä myös omia oivalluksia. Kokemuksen jälkeen keskeiset asiat palautetaan mieleen opetuskysymysten avulla. Purkukeskustelu ammattitaitoisen kouluttajan ohjaamana viimeistelee oppimiskokemuksen. Moni tiellä liikkuja kokee vaikeaksi pysähtyä auttamaan onnettomuustilanteeseen, vaikka jo lakikin velvoittaa niin tekemään. Pelastusalan ammattilaiset nostavat silloin tällöin esiin seikan, että Kuljetus & Logistiikka 1/2018 11

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 1 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 1 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2014
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2018
Lehden sisältöä 1/2009 (pdf) (1.3 MB) - SKAL
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 6 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2016
MPT 4sivua liite.indd - MPT kuljetus oy