Views
9 months ago

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2018

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

VR Safe -

VR Safe - koulutuskonseptia on pilotoitu viime lokakuusta lähtien osana ensiapukoulutuksia sekä erilaisissa teemapäivissä työpaikoilla. onnettomuuspaikan ohi ajellaan varomattomasti. Ja kännykällä ryhdytään kuvaamaan tilannetta sen sijaan, että soitettaisiin apua hätäkeskuksesta. Moneen ensiapu- ja kuljettajakoulutuksen perussisältöön kuuluu toiminta liikenneonnettomuustilanteessa. VR Safen virtuaalisen onnettomuustilanteen jälkeen ehkä kynnys pysähtyä oikeaan tilanteeseen madaltuu ja osa mahdollisen auttamistilanteen aiheuttamasta pelosta ja jännityksestä voidaan jättää koulutustilaan. VR Safe - koulutuskonseptia on pilotoitu viime lokakuusta lähtien osana ensiapukoulutuksia sekä erilaisissa teemapäivissä työpaikoilla. Käyttökokemukset ovat olleet innostuneita. Tähän mennessä on varmistunut, että VR Safe -kokemuksesta hyötyvät paitsi maallikot, myös ammattilaiset. Esimerkiksi he, jotka tulevat kolaripaikalle viranomaisena. Kokemusvideon kautta vaikkapa poliisin tai ensihoitajan on mahdollista saada käsitys siitä, millainen onnettomuustilanne voi olla kokemuksena maallikon silmin. Ammattikuljettajien keskuudessa tämä uusi opetusmenetelmä on otettu erityisen lämmöllä vastaan. Ymmärrettävää kyllä, onhan tässä joukossa juuri heitä, jotka viettävät suuren osan ajastaan tien päällä. Heillä on omakohtaisia kokemuksia tieliikenteestä ja siihen liittyvistä vaaratilanteista, samoin kuin liikenneonnettomuuksistakin. 12 Kuljetus & Logistiikka 1/2018

VIRTUAALIMATKA ONNETTOMUUSPAIKALLE – kuljettajan varautuminen hätätilanteisiin Vr Safe on hakenut virtuaalisen onnettomuustilanteen sisältävään koulutuspäivään Trafin hyväksyntää. Trafi on hyväksynyt koulutuspäivän kuorma- tai linjaautonkuljettajan ammattipätevyyskoulutukseksi. Tämän ammattipätevyyspäivän tavoitteena on lisätä ammattikuljettajan tietoutta ja valmiutta varautua ennalta auttamistilanteeseen liikenteessä ja taitoa antaa tarvittava ensiapu henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Ensimmäinen ”Virtuaalimatka Onnettomuuspaikalle” -koulutus pidettiin Huittisissa 16.2.2018 Auts-Tuote Oy:n ja ADR- Koulutus Timo Kallionpään yhteistyönä. Palaute päivästä ja VR-kokemuksesta oli positiivinen. Oma varatutuminen ja ennakointi koetiin tärkeäksi liikenteessä. Ammattikuljettajilla on tietoa ja osaamista aiheesta, mutta koulutuspäivään osallistuneet kokivat, että koulutus auttoi päivittämään omia ajatuksia. Tärkeä kurssilaisilta saatu palaute oli myös, että oli huojentavaa huomata, ettei auttajan roolissa oloa tarvitse pelätä. Hätäkeskuksesta saa selkeät toimintaohjeet yksinkertaisiin auttamistoimenpiteisiin, joilla voidaan selkeästi parantaa uhrien tilaa ammattiavun saapumiseen asti. Päivän ohjelma jakautuu niin, että aamupäivän osiossa keskitytään liikenneturvallisuuteen, onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen sekä toimintaan liikenneonnettomuustilanteessa. Iltapäivällä perehdytään liikenneonnettomuuksien aiheuttamiin tyypillisimpiin vammoihin ja tärkeimpiin ensiaputoimenpiteisiin. Päivän sisältö sai kiitosta muutenkin kuin VR-kokemuksen osalta. Teoriaa ja käytäntöä koettiin olleen sopivassa suhteessa. Päivän sisältö on tärkeä jokaiselle tiellä liikkujalle. • Kuljetus & Logistiikka 1/2018 13

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 1 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 1 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2014
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2018
Lehden sisältöä 1/2009 (pdf) (1.3 MB) - SKAL
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 6 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2016
MPT 4sivua liite.indd - MPT kuljetus oy