Views
10 months ago

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2018

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

TÄSSÄ LEHDESSÄ: Taloudelliset autot ovat satsaus tulevaisuuteen ..................... 4 Entistä aidompi ................................ 6 Mikä ihmeen VR SAFE? .............................11 A-SAFEn joustavat törmäyssuojat ...................16 Lähtölaskenta ILAan 2018 ....................... 26 Jungheinrich sisälogistiikan huipulla neljällä IFOY-ehdokkuudella ......... 28 Valoa pimeyteen, kiitos! ............................... 38 Verkkokaupan logistiikkaratkaisuista ...... 42 Nyt riitti, ärähti Unilever Facebookille ja Googlelle ...................... 46 Liikesalaisuuksien suojaa koskeva sääntely uudistuu ............ 48 KOULUTUS ................................... s. 50-52 Uusia kuljettajia nopeasti – TTS kouluttaa ................................... 50 Työpaikkaohjaajakoulutus vahvistuu teknologian aloilla ..............52 PÄÄKIRJOITUS Logistiikka ja liikennejärjestelmät pohtii tulevaisuuden liikennettä SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ on suurten muutosten kourissa. Maan kuljetusvolyymit eivät enää kasva, ja pian liikenteen digitalisaatio mullistaa liikennettä yhtä paljon kuin rautateiden käyttöönotto aikanaan. Liikenteestä tulee yhä itsenäisempää, älykkäämpää ja paremmin kuluttajan tarpeisiin sovitettua. Samalla muutokset tarjoavat mahdollisuuksia innovaatioille ja yritystoiminnalle. Uusi Ulla Tapanisen kirjoittama Logistiikka ja liikennejärjestelmät kertoo, miten ympäristönäkökulmat, palvelullistuminen ja jakamistalous ovat vaikuttaneet liikenneajatteluun. Siinä pohditaan, millainen tulevaisuuden liikennejärjestelmän tulisi olla, jotta se vastaisi elämäntavan ja yhteiskunnan muutoksiin sekä palvelisi koko Suomen kuljetustarpeita. On elintärkeää tarkastella maamme liikennejärjestelmää kokonaisuutena. ”Liikenteen kehittämisen näkökulmasta Suomi ei ole yhtenäinen. Vaikka monet haasteet liikenneverkon kunnosta ovat yhteneväisiä, myös erilaisia painotuksia löytyy. Eteläisessä Suomessa on tärkeää varata riittävä kapasiteetti elinkeinoelämän valtakunnallisille ja kansainvälisille kuljetuksille. Lisäksi on taattava hyvät joukkoliikenneyhteydet, jotka takaavat työvoiman liikkuvuuden. Muualla Suomessa kuljetusketjujen toimivuus keskeisiin liikenteen solmupisteisiin ja satamiin on tärkeää.” • Kuljetus&logistiikka -lehti on seuraavan numeron kanssa mukana messuilla Turussa. TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com JAKELU Posti Oy ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu) www.kuljetusjalogistiikka.com Tykkää meistä Facebookissa Kuljetus & Logistiikka

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 1 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 1 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2014
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 3 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2016
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2018
Lehden sisältöä 1/2009 (pdf) (1.3 MB) - SKAL
Kuljetus & Logistiikka 4 / 2017
Kuljetus & Logistiikka 6 / 2018
Kuljetus & Logistiikka 5 / 2015
Kuljetus & Logistiikka 2 / 2016
MPT 4sivua liite.indd - MPT kuljetus oy