Views
2 months ago

Viisas Raha 3/2018

Lehti suomalaiselle sijoittajalle.

VALOKEILASSA

VALOKEILASSA MONIALAISUUS VÄHENTÄÄ RISKEJÄ MUTTA EI ESTÄ KASVUA. SIJOITTAJA SAA ASPOSTA VALMIIN HAJAUTUKSEN. Käytännön liiketoimia hoitavat tytäryhtiöt omilla brändeillään. Tytäryhtiöillä on itsenäiset hallitukset. Hallituksissa hiotaan strategiat, tehdään henkilöstövalinnat sekä päätetään painopisteistä, tavoitteista ja riskienhallinnasta. Hyvä hallitustyö on yksi Aspon menestyksen avaintekijöistä. Konsernissa pohditaan johtajuusoppeja enemmän kuin useimmissa muissa firmoissa. Ojasen yksi tärkeimmistä tehtävistä on rekrytoida jäseniä tytäryhtiöi den hallituksiin. Aspon pörssibrändiä hyödynnetään rahoituksessa, juridiikassa ja vastuullisuuskysymyksissä. Emoyhtiön hallituksen tehtävänä on miettiä Aspon liikestrategiat. Toimiva johto pohtii, miten tytäryhtiöiden liiketoiminta voi verrokkeihinsa ja mahdollisuuksiinsa nähden menestyä mahdollisimman hyvin. – On tärkeää, että liiketoimintojen hallituksissa on mukana henkisesti täysillä mukana olevia huippuammattilaisia, Ojanen sanoo. – He ovat mukana kehittämässä liiketoimintaa arvokkaana osana Aspoa, mutta myös siten, että liiketoiminta voisi pärjätä omillaan. – Olemme luvanneet, että kehitämme ja hoidamme yhtiötä pitkäjänteisesti, jopa yli sukupolvien, Aki Ojanen sanoo. Pääomasijoittajan elkein Rakennemuutoksia tehdään, jos ne hyödyttävät osakkeenomistajia. Aspo toimii periaatteessa samalla tavoin kuin pääomasijoittaja: Se on valmis ostamaan yhtiöitä, joissa näkee kehityspotentiaalia. Toisaalta se on valmis myös myymään, jos katsoo liiketoiminnan kehityskaaren sitä edellyttävän. Pääomasijoitusyhtiöillä on maine nopeiden voittojen metsästäjinä, ja sellainen ei Aspon imagolle sovi. – Olemme luvanneet, että kehitämme ja hoidamme yhtiötä pitkäjänteisesti, jopa yli sukupolvien, Ojanen sanoo. Kymmenessä vuodessa Aspon osakkeenomistajien määrä on kolminkertaistunut 3 000:sta liki 10 000:een. Osakkeiden likviditeetti on lisääntynyt, mutta vaihto on edelleen vähäistä. Omistajarakenne on vahvasti kotimainen. Instituutiot, rahastot ja suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt ovat lisänneet omistustaan Aspossa. Ojanen omistaa itsekin 45 000 osaketta ja on siten sadan suurimman omistajan joukossa. Varustamo vaatii pääomia Neljästä liiketominnasta Telko on volyymiltaan selvästi suurin, mutta ESL Shipping tekee eniten liikevoittoa. Varustamo vaatii suuria pääomainvestointeja, joten sen tuottovaatimuskin on korkeampi. ESL Shippingin liikevoittoprosentti on 17, kun Telkon ja Leipurin liikevoittotavoitteet ovat vain 6–7 prosentin tasolla. Liiketoiminnat eivät ole veljeksiä kes- AKI OJANEN • Valmistui Kadettikoulusta 1984 ja siirtyi taloustieteen opintojen kautta myynnin- ja markkinoinnin johtotehtäviin. • Vastasi Canonilla Suomen jälleenmyynnistä 1990–1993 ja perusti Moskovassa Canonin liiketoiminnan entiseen Neuvostoliittoon. • Asui Moskovassa 1994–1997, ja työskenteli Kuusakosken varatoimitusjohtajana 1997–2001 Pietarissa. • Siirtyi varatoimitusjohtajaksi Aspoon 2007. Konsernin toimitusjohtaja 2009 alkaen. • Aktiivinen hallitus- ja elinkeinoelämän järjestökentässä. Useita hallitustehtäviä Aspon ulkopuolisissa yhtiöissä, muun muassa 3 Step IT:ssä ja Sitowisessa. • Harrastaa entisenä kilpahiihtäjänä murtomaahiihtoa ja ulkoilua. 12 VIISAS RAHA

ASPO Aspon tunnusluvut 2018 (ennuste) 2017 2016 Liikevaihto, milj. € 522 502 457 Kasvu 4 % 10 % 3 % Liikevoitto ilman kertaeriä, milj. € 29 23 20 Marginaali 5,5 % 4,6 % 4,5 % Tulos/osake, € 0,69 0,58 0,52 Osinko/osake, € 0,45 0,43 0,42 Osinkotuotto 4,6 % 4,3 % 5,1 % Omavaraisuusaste 35 % 35 % 37 % Gearing 108 % 104 % 89 % LÄHDE: OP YRITYSPANKKI kenään, mutta kaikki tuottavat vahvaa kassavirtaa. Kassavirta mahdollistaa hyvän velanhoitokyvyn, joten Aspo sallii itselleen kovankin velkaantuneisuuden. Yhtä omaa euroa kohden yhtiö ottaa toisen euron velkaa eli gearing on noin sata prosenttia. Moneen muuhun yhtiöön verrattuna luku on kova. Velalla rahoitetaan muun muassa ESL Shippingin laivainvestointeja. ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, jonka tonnisto koostuu 18 yksiköstä. Niistä 13 on varustamon omia. ESL Shipping toi viime vuonna yli puolet Aspon liikevoitosta. Muoviraaka-aine- ja teollisuuskemikaalibisneksessä operoiva Telko tuo Aspolle varustamoa vähemmän rahaa, vaikka sen liikevaihto on yli kolminkertainen ESL Shippingiin verrattuna. Telko tähtää liikevoiton kaksinkertaistamiseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Leipurin toimii nimensä mukaisesti leipomo- ja elintarviketeollisuudessa. Yhtiö muun muassa suunnittelee ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja ja muita elintarviketeollisuuden laitteita. Aspon neljäs ja pienin osa Kauko on liikkuvan tietotyön ratkaisutoimittaja ja energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin erikoistunut yritys. Kaukon liikevaihto kasvaa, mutta tulos on lievästi miinuksella. Listautuminen jäihin Syksyllä 2014 Aspo oli vähällä listauttaa Leipurin itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Suunnitelma pantiin viime metreillä jäihin Venäjän kriisin ja ruplan romahduksen takia. – Oli tuskallinen, mutta oikea, päätös keskeyttää listaus kovan työn jälkeen, Ojanen sanoo. – Yhtiön voi viedä listalle vain oikeilla ja kestävillä lupauksilla. Nyt Leipurin tekee 122 miljoonan liikevaihdolla kolmen miljoonan tulosta. Vuoden 2014 tulostaso ei Aspon johdolle riitä, vaan Leipurilta halutaan enemmän. Markkinatilanteiden muuttuessa muuttuvat myös johdon odotukset. ANALYYTIKON KOMMENTTI TULOS JA OSINKO KASVAVAT OP:N ANALYYTIKKO Pekka Spolander vertaa Aspoa sijoitusyhtiöön. Joissakin yhtiöis sä eri toimialoja johdetaan keskitetysti konsernista, mutta Aspo toimii toisin. Konsernijohto toimii tukena liiketoiminnoille. Mitä mieltä olet Aspon käyttämästä velkavivusta. Millainen riski se on sijoittajalle? – Monialaisuuden tuoma riskien hajautus mahdollistaa velkavivun. Nyt Aspo kasvaa ja parantaa tulosta. Yhtiöllä on tälläkin hetkellä taseessa hybridilaina. Heillä on ollut pitkään jonkinlainen pääomalaina, joka lasketaan omaan pääomaan. – Tavoitteena on, että gearing olisi korkeintaan noin sata prosenttia. Kannattaa katsoa gearingia ja omavaraisuusastetta muistaen, että sata prosenttia ”LIIKEVOITTO­ PROSENTTI EI AVAA ASPON TOIMINTAA.” Uusi listautumisyritys on mahdollinen, mutta tuskin todennäköinen aivan lähiaikoina. – Meillä on enemmän saatavaa Aspon omistajina Leipurista kuin oli vuonna 2014, Ojanen toteaa. – Myös ESL Shipping ja Telko ovat kuin valmiita paketteja, mahdollisesti myytäväksi jonain päivänä. Aspo on perinteisesti ollut erittäin hyvä kehittämään keskisuuria yhtiöitä. Jos kehityskaarensa lopussa olevia firmoja myytäisiin pois, jotain muuta ostettaisiin tilalle. Ostokohde voisi olla suomalainen perheyhtiö, joka haluaisi kansainvälistyä ja saada laajempaa omistuspohjaa. Ostettavan yrityksen toimiala liittyisi todennäköisesti kauppaan tai logistiikkaan. Aspon neljän tytäryhtiön yhteiset tietojärjestelmät on kehitetty erityisesti tavarakauppaa varten. Aspolla ei ole intressejä lähteä Keski- Eurooppaa lännemmäksi hakemaan markkinoita, vaan yhtiö on Pohjois-Eurooppaan, Baltiaan ja itään suuntautuneiden yritysten kehittäjä. n ei tarkoita, että yhtiö olisi poikkeuksellisen velkaantunut. Kyse on tietoisesta valinnasta käyttää velkaa. – Liikevoittoprosentti ei avaa Aspon toimintaa, koska neljällä eri toimialalla liikevoittomarginaali vaihtelee paljon. Yhtiön oman pääoman tuottoa parantaa velkavivun lisäksi se, että varustamo on tonnistoveron piirissä. Varustamo ei käytännössä maksa veroa tuloksestaan. Koko Aspon veroprosentti on alle kymmenen. – Aspon osinko on ollut perinteisesti hyvä. Tulos on kasvussa ja sen odotetaan johtavan myös osingon kasvuun. – Venäjän ja Itä-Euroopan markkina on iso osa liiketoimintaa. Siellä on kasvupotentiaalia mutta myös riskejä. Toinen Aspon riski on liiketoimintojen syklisyys. VIISAS RAHA 13