Views
8 months ago

Viisas Raha 3/2018

Lehti suomalaiselle sijoittajalle.

SIJOITTAJABAROMETRI

SIJOITTAJABAROMETRI OSAKEPAINO Usko pörssiosakkeiden nousuun on laskussa, aikomus niihin sijoittamiseen ei. Uusimman Sijoittajabarometrin tulokset kertovat vaihtoehtojen vähyydestä ja vastaajien kokeneisuudesta. TEKSTI: JUHA PELTONEN KUVITUS: SKYPICS STUDIO – Asuntorahastojen tuotot olivat alussa kovat, nyt ne ovat olleet vähän pehmeitä, eQ:n Dick Lund sanoo. JUHA PELTONEN Sijoittajabarometrin on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliiton ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymistä ja heidän näkemyksiään talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Osakesäästäjien Keskusliiton jäsenet sekä Pörssisäätiön sähköisen uutiskirjeen tilaajat. Kaikkiaan kyselyjä lähetettiin 28 941 kpl. Kyselyyn saatiin 2 816 hyväksytysti täytettyä vastausta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 10. Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/ tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 20252:2013 laatustandardia. 20 VIISAS RAHA

KASVAA, VAIKKA USKO KURSSI NOUSUUN LASKEE Usko osakekurssien nousuun seuraavan puolen vuoden aikana on selvästi heikompi kuin syksyllä 2017. Silti yli puolet sijoittajista aikoo lisätä pörssisijoituksiaan ensi syksyyn mennessä. OP-ryhmän osakestrategi Antti Saari ja varainhoitotalo eQ:n salkunhoitaja Dick Lund ovat yhtä mieltä siitä, että Sijoittajabarometrin tuloksiin vaikuttaa tutkimuksen otos. Tietoykkösen tekemän tutkimuksen kohderyhmänä ovat toimeksiantajien edustajat; Osakesäästäjien Keskusliiton jäsenet ja Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajat. Vastaajiksi kutsutuista lähes 30 000 henkilöstä kymmenen prosenttia osallistui. Heistä 82 prosenttia on miehiä ja yli puolet on täyttänyt 60 vuotta. Joka kymmenennellä sijoitusten arvo ilman omaa asuntoa on yli miljoona euroa. – Terve varovaisuus kasvaa suhteessa salkun kokoon ja kokemuksen määrään, Antti Saari toteaa. Silti hän pitää yllättävänä, että vain 31 prosenttia vastaajista odottaa kurssien nousevan, vaikka selvästi isompi osuus aikoo sijoittaa pörssiosakkeisiin. Optimistisimpia ovat nuoret. Alle 30-vuotiaista kurssinousuun luottaa 41 prosenttia. 60 vuotta täyttäneissä sekä laskua että nousua povaavien osuudet ovat 27 prosenttia. – Vastaajat ovat iäkkäämpiä ja kokeneempia sijoittajia kuin suomalaiset keskimäärin. Kokeneet sijoittajat saattavat löytää hyviä yksittäisiä osakkeita ja siten lisätä osakepainoa, vaikka lyhyen aikavälin markkinanäkemys on negatiivinen, Dick Lund sanoo. – USA:ssa monet isot nettiyhtiöt ovat tuoneet viime vuosina valtavia tuottoja, OP:n Antti Saari sanoo. Hänen mukaansa sijoittajien kokemus näkyy myös siinä, mistä ollaan kiinnostuneita. Toimialojen kärjessä ovat rahoitussektori ja terveydenhuolto. – Orion on tullut alas, samoin Nordean huono kurssikehitys ja korkea osinko houkuttelevat. Suomalaiset yksityissijoittajat ovat muutenkin kiinnostuneita osingoista, ja Nordeasta irtoaa vuoden kuluttua jopa kahdeksan prosenttia. Korkojen nousu pönkittäisi pankkeja Saari muistuttaa, että pankkien ja rahoitussektorin kiinnostavuutta tukee korkojen nousun ounastelu. – Jos haluaa suojautua koronnousulta, pitää omistaa tätä toimialaa. Pankkien korkokatteesta valtaosa tulee olemassa olevista lainoista. Myös vakuutusyhtiöt hyötyvät korkojen noususta, sillä ne sijoittavat pääasiassa velkakirjoihin. Molemmat ammattilaiset kiinnittävät huomiota rakennusteollisuuden alhaiseen sijaintiin kiinnostavien toimialojen listalla. – Rakentaminen on yllättävän alhaalla, vaikka tulosparannusta on ollut. Kuitenkin Lehto ja YIT kiinnostavat sijoittajia yhtiöinä, Saari sanoo. Syksyn 2016 tutkimuksesta rakennusteollisuuden kiinnostavuus toimialana laskee jo neljättä kertaa peräkkäin. Lund arvelee takapakin johtuvan Ruotsin asuntokuplakeskustelusta. – Moni pelkää, että asuntojen hinnanlasku siirtyy Suomeen, vaikka alalla menee edelleen hyvin ja rakentamisen volyymi on kasvussa. Osalla yhtiöistä on liiketoimintaa myös Ruotsissa. Sellaisia ovat Cramo ja Ramirent, Lund huomauttaa. Teknologia nousee toimialojen joukossa jo viidettä kertaa ja on nyt kolmanneksi kiinnostavin. – Globaali tilanne heijastuu teknologian suosioon. USA:ssa monet isot nettiyhtiöt VIISAS RAHA 21 TIMO PORTHAN