Views
5 months ago

Viisas Raha 3/2018

Lehti suomalaiselle sijoittajalle.

ANALYYSI Yhdysvalloissa

ANALYYSI Yhdysvalloissa vuoden 2017 pörssivuotta leimasi alhainen volatiliteetti eli osakekurssien vähäinen päivittäinen vaihtelu. Osakkeiden volatiliteettiä kuvaava VIX-indeksi pysytteli koko vuoden pääosin alle 13:n tasolla ja oli usein jopa alle kymmenen, jolloin osakemarkkinoiden volatiliteetti on poikkeuksellisen vähäistä. Tunnelma markkinoilla muuttui heti alkuvuodesta 2018. Suurten suomalaisten yhtiöiden indeksi OMX Helsinki 25 nousi kuluvan vuoden tammikuussa yli viisi prosenttia ja suuria yhdysvaltalaisyhtiöitä seuraava S&P 500 -indeksi melkein viisi prosenttia. Helmikuun 9. päivä kurssit sekä Helsingissä että Yhdysvalloissa olivat vuoden alkua matalammalla tasolla. Osakkeiden heilunnan myötä osakemarkkinoiden pelkokertoimeksikin kutsutun VIX-indeksiarvo nousi jopa yli 20:n. Pitkäaikaisen osakesäästäjän ei tarvitse huolestua osakekurssien heilunnasta. Osakurssien heiluessa kaupankäyntimäärät tyypillisesti lisääntyvät, mikä hyödyttää osakevälittäjien (ks. Viisas Raha 12/2017) lisäksi pörssejä omistavia yhtiöitä. Pörssejä omistavat yhtiöt ovat liiketoiminnaltaan keskenään pääpiirteissään toistensa kaltaisia. Ne pyrkivät rakentamaan tehokkaan teknologia-alustan kaupankäynnille ja houkuttelemaan hinnoittelullaan yhtiöitä listautumaan omistamiinsa pörsseihin. Rahaa yhtiöt tekevät listautumisen yhteydessä sekä pienen summan jokaisesta markkinapaikoillaan tehdystä kaupasta. Toimialan yhtiöistä monet ovat kasvaneet yritysostoin, jolloin ostokohteena on ollut usein datan hyödyntämiseen liittyvä yhtiö tai tietyn kategorian kaupankäyntiin erikoistunut toimija. Toimialan keskittymisen voi ennakoida jatkuvan, joskin kilpailuviranomaisten aktiivisuus voi estää suunnitelmat alan suurimpien toimijoiden yhdistymisestä. Sijoittajan kannalta pörssioperaattorit ovat mielenkiintoisia yhtiöitä kahdestakin syystä. Pörssioperaattorit tekevät rahaa kaupankäynnin vilkkaudella ja hyötyvät siten heiluvista kursseista. Toinen sijoittajille kiinnostava seikka on pörssioperaattorien toiminnan hyvät katteet. KILPAILU JA KRIISIT NÄKYVÄT TULOKSESSA TOIMIALAN YHTIÖT pyrkivät hakemaan kasvua melko samanlaisilla keinoilla, kuten johdannaistuotteita kehittämällä. Tällöin kilpailu yhtiöiden välillä kasvaa, mikä voi heikentää yhtiöiden kannattavuutta. Finanssialan kriisit tai markkinoiden sääntely voivat vähentää kaupankäynnin volyymeja, mikä heikentäisi pörssioperaattoreiden tuloksia. Hyvien katteiden taustalla on se, että yhtiöiden kulut teknologiajärjestelmistä ja henkilöstöstä ovat pääosin kiinteitä. Kaupankäyntivolyymin lisääntyminen pörsseissä ei juurikaan nosta pörssioperaattoreiden kuluja. Kaupankäyntivolyymin kasvu näkyy suoraan liikevaihdossa, jonka kasvu puolestaan näkyy suoraan yhtiöiden tuloksen kasvuna. Vastaavasti kaupankäyntivolyymin heikentyminen aiheuttaa suoran loven toimialan yhtiöiden tuloksiin. Nasdaq Inc Nasdaq-konsernin (Nasdaq: NDAQ) tunnetuin pörssi on yhtiön nimen mukainen teknologiaosakkeisiin keskittynyt New Yorkissa toimiva pörssi. Nasdaq oli aikanaan ensimmäinen täysin sähköinen osakkeiden markkinapaikka. Nasdaq Inc omistaa pörssit lisäksi muun muassa Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Tallinnassa, Vilnassa ja Riiassa. Nasdaq houkutteli aikanaan teknologiayhtiöitä listautumaan moderniin pörssiinsä, ja se on edelleen merkittävä teknologiaosakkeiden markkinapaikka, jossa ovat listattuina esimerkiksi Apple, Google ja Microsoft. The London Stock Exchange Group The London Stock Exchange Groupin (”LSEG”) (LSE: LSE) keskeisin markkinapaikka on Lontoon pörssi, joka on toiminut vuodesta 1571 lähtien. Konserni muodostui vuonna 2007, kun Lontoon pörssi yhdistyi Milanon pörssin kanssa. Konserni on ollut usein suunnitteilla olleiden yrityskauppojen osapuolena. Esimerkiksi Nasdaq Inc teki vuonna 2006 vihamielisen ostotarjouksen LSEG:stä, mutta yhtiön omistajat eivät hyväksyneet esitettyä ostotarjousta. LSEG ilmoitti vuonna 2011 yhdistyvänsä Toronton pörssin omistajan TMX Groupin kanssa, mutta tämä fuusio ei saanut TMX:n omistajien hyväksyntää. LSEG:n yritys ostaa Deutche Börse puolestaan tyssäsi kilpailuviranomaisten vastustukseen. Euronext Euronext (Pariisi: ENX) muodostui vuonna 2000 Pariisin, Amsterdamin ja Brysselin pörssien fuusiona. Uusi konserni lähti laajentumaan yrityskauppojen avulla ja osti vuonna 2001 Lontoon futuuri- ja optiopörssi LIFFE:n ja vuonna 2002 Lissabonin pörssin. Euronext oli pian itse ostokohteena, kun sekä New Yorkin pörssin omistanut NYSE Group että saksalainen Deutche Börse tekivät siitä ostotarjouksen. Euronext päätyi lopulta fuusioitumaan NYSE:n kanssa ja konsernin nimeksi muodostui NYSE Euronext. Tämä kokonaisuus puolestaan päätyi vuonna 2012 Intercontinental Exchangen omistukseen parin vuoden ajaksi, kunnes vuonna 2014 Euronext listattiin jälleen itsenäiseksi yhtiökseen. Maaliskuussa 2018 Euronext ilmoitti vieneensä Irlannin pörssin ostoprosessin loppuun. CBOE Holdings CBOE Holdings (Nasdaq: CBOE) on keskittynyt erityisesti optiokaupankäyntiin. CBOE omistaa Chicagon optiopörssin, joka perustettiin vuonna 1973 ja oli maailman ensimmäinen 36 VIISAS RAHA

PÖRSSIOPERAATTORIT Pörssioperaattorien avainluvut CBOE CME Inter- Nasdaq Euronext London continental Stock Exchange Exchange Group Liikevaihto (mrd) 1,0 3,6 4,6 2,4 0,5 1,8 Liikevaihdon muutos 76 % 1 % -2 % 7 % 7 % 4 % Käyttökateprosentti 37 % 63 % 51 % 41 % 50 % 34 % Osakekohtainen tulos 3,69 4,77 2,95 4,06 3,09 148,7 p Osakekurssi 111,9 158,84 71,45 83,49 59,7 4129 p Osinko 1,04 6,14 0,8 1,46 1,73 51,6 p P/E 30 33 24 21 19 28 Osinkotuotto 1 % 4 % 1 % 2 % 3 % 1 % Valuuttana USD, pois lukien Euronext (euro) ja LSEG (punta) PÖRSSIOPERAATTOREISTA INTERCONTINENTAL EXCHANGE OMISTAA IKONISEN NEW YORKIN PÖRSSIN, JONKA ASEMA MARKKINAPAIKKANA ON EDELLEEN MERKITTÄVÄ. optioi den kauppapaikka. Optiosopimuksia voi laskea liikkeelle myös piensijoittaja, mikäli osakevälittäjä tarjoaa tällaista palvelua. CBOE on kehittänyt monenlaisia tuotteita sijoittajien tarpeeseen, kuten erittäin pitkäaikaiset optiosopimukset (ns. LEAPS-optiot) sekä volatiliteettia mittaavan VIX-indeksin. VIX-indeksi on ollut yhtiön menestystuote, ja CBOE onkin laajentanut VIX-indeksiin liittyvää tuoteperhettään. Yhtiön riippuvuus VIX-indeksin menestyksestä on myös riski. CBOE:n osakekurssi notkahti äskettäin, kun Credit Suisse -pankki päätti lopettaa arvoaan menettäneen VIX-indeksiin pohjautuvan rahastonsa. Rahaston lopettaminen vähentää VIXindeksiin liittyvien tuotteiden kaupankäyntiä ja siten aiheuttaa kolauksen myös CBOE:n liiketoiminnalle. VIX-indeksi on kuitenkin saavuttanut lähes standardin aseman volatiliteetin mittarina ja osakemarkkinoiden heiluntaa mittaavan indeksin suosion sijoituskohteena voikin pitkällä aikajänteellä ennakoida jatkuvan. Vuonna 2017 CBOE osti Bats Global Markets -yhtiön, mikä kasvatti CBOE:n liiketoimintaa merkittävästi ja laajensi yhtiön toimialaa valuutta- ja osakekaupankäyntiin. CME Group CME Group (Nasdaq: CME) on CBOE:n tapaan keskittynyt johdannaistuotteisiin. Osakeoptioiden sijaan CME:n vahvuusaluetta ovat esimerkiksi raaka-aineisiin liittyvät johdannaiset. Sijoittajat ovat hakeneet raaka-ainejohdannaisista salkkuihinsa komponenttia, joka ei korreloisi osakemarkkinoiden kanssa. Tällaiset johdannaiset ovat myös raaka-aineita ostaville tai myyville yrityksille keino suojata tulonsa tai menonsa. CME:n johdannaistuoteportfolio on hyvin hajautettu. Sen tuloista merkittävin osa (28 %) tulee korkoihin liittyvistä johdannaisista ja merkittävät osuudet myös energiaan (20 %) ja maataloustuotteisiin (13 %) liittyvistä johdannaistuotteista. Intercontinental Exchange Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) on monialainen pörssioperaattori, joka omistaa muun muassa New Yorkin pörssin, futuuripörssin Yhdysvalloissa sekä useita arvopapereiden selvitystaloja. Yhtiö on muiden alan toimijoiden tapaan laajentunut yritysostoin. Dataliiketoiminnan kannalta merkittävä hankinta oli 2015 hankittu Interactive Data Corp (IDC). Samana vuonna yhtiö hankki myös Trayportin. IDC tarjoaa markkinadataa ja -analyysejä muun muassa institutionaalisille sijoittajille ja markkinainformaatiopalveluille. Esimerkiksi Google Finance -sivustolta näkee monen pörssin reaaliaikaiset kurssit, mihin liittyvän datan toimittaa IDC. Trayport puolestaan on raaka-aineiden, sähköenergian, rahtikuljetusten sekä päästöoikeuksien kaupankäyntiin keskittynyt yhtiö. Kilpailuviranomaiset arvioivat yrityskauppojen vaikutusta markkinoihin etukäteen, mutta varsin poikkeuksellisesti Iso-Britannian viranomaiset edellyttivät vuonna 2017 Intercontinental Exchangen myyvän kaksi vuotta aiem min ostamansa Trayportin. Viranomaiset olivat hyväksyneet yritysoston ennen sen toteutumista. n Kirjoittaja julkaisee myös ulkomaille sijoittamista käsittelevää verkkopalvelua rikastin.fi. VIISAS RAHA 37