Views
8 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

10

10 1/2018

Kummitoimintaa myös paikallisyhdistyksiin! Mitä on kummitoiminta? Kummitoiminta on kahden tai useamman paikallisyhdistyksen yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on jakaa tietoa tai kokemuksia sekä toimia yhdessä jäsenistön parhaaksi. Kummitoiminta voi liittyä edunvalvonnan vahvistamiseen tai virkistystoiminnan toteuttamiseen. Kummitoimintaan liittyy säännölliset yhteydenpidot ja yhteistyö. Mitä kummipaikallisyhdistyksen kanssa voisi tehdä? Kummipaikallisyhdistys voisi olla avuksi ja kaivatuksi mentoriksi niin esim. puheenjohtajalle kuin pääluottamusmiehelle ajankohtaisissa, haasteellisissa, edunvalvonnallisissa ja vaikuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kummipaikallisyhdistykset voisivat yhdessä miettiä, miten toimia, vertailla omia ratkaisumallejaan ja jalostaa niitä vertaismentoroinnin keinoin uusia toimivia ratkaisuja tai vaikuttamisen tapoja. Usein jo puhuminen samassa tilanteessa olevan kanssa auttaa omaa ajattelua ja paljastaa uusia mahdollisuuksia. Paikallisyhdistyksen toimijat kaipaavat usein tukea ja kummitoiminta antaisi sitä monessa eri muodossa. 1/2018 OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja ja alueasiamies ideoivat yhdessä alueyhdistyksen toimintaa. Paikallisyhdistysten kummitoiminta rikastuttaisi myös paikallisyhdistystoimintaa. Miten kummipaikallisyhdistyksestä hyötyisi tavallinen jäsen? Kummipaikallisyhdistykset voisivat järjestää jäsenilleen yhteistä koulutusta esim. yhteysopettajakoulutusta, jäseniltoja tai sopimuksiin liittyvää koulutusta vuorotellen, jolloin kunkin paikallisyhdistyksen taakka koulutusten järjestämisessä kevenisi ja tarvittavat osallistujamäärät saataisiin täyteen. Jokainen jäsen saisi kaipaamaansa koulutusta ja tapaisi samalla uusia opettajia. Virkistystoiminnassa esim. retkissä ja matkoissa usein toteutuminen jää kiinni vähäisestä osallistujamäärästä. Kummitoiminnan kautta useampi paikallisyhdistys yhdessä saisi paremmin vaadittavan ryhmän kokoon vaikkapa kauan odotetulle ulkomaanmatkalle, jääkiekkoreissulle tai oopperaan. Odotettu virkistystoiminta toteutuisi ja jäsen saisi vastinetta jäsenmaksulleen ja paikallisyhdistys voisi hyödyntää tilaisuuden pieneen edunvalvonnalliseen infoon. Mitä kummitoiminnan aloittamiseen vaaditaan? Kummitoiminnan aloittamiseen vaaditaan vain paikallisyhdistyksen hallituksen rohkea päätös kysäistä lähellä olevaa paikallisyhdistystä, täysin vierasta paikallisyhdistystä tai paikallisyhdistystä, jonka toimijoissa on joku tuttu tulemaan kummipaikallisyhdistykseksi. Yhdessä voitaisiin sitten miettiä, millaista toimintaa olisi hyvä kehitellä. Millaisia odotuksia ja toivomuksia kummallakin on toiminnan suhteen ja miten jatketaan yhdessä eteenpäin. Kummipaikallisyhdistystoiminnasta on paljon hyviä kokemuksia. Kannattaa aloittaa! Kummipaikallisyhdistystoimintaa lämpimästi suositellen Tuula Ala-Lantela alueasiamies 11

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk