Views
8 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

Pohjanmaan opetta Järjestyksessään toinen Pohjanmaan luokanopettajapäivä veti Seinäjoen Framin auditorion tupaten täyteen. Päivän aikana oli tasokkaiden luentojen seuraamisen ohella mahdollisuus tutustua myös uusimpiin oppimateriaaleihin. Opettajapäivän avauksen suorittanut luokanopettajaliiton puheenjohtaja Marko Jokinen muistutti, että kaiken koulutuksen uudistamisen keskiössä tulee olla lapsi. Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori FM Niinan Maunun aiheena oli toiminnallinen kielen oppiminen ja arviointi. Toiminnallisella arvioinnilla tarkoitetaan lähinnä formatiivista arviointia. Formatiivisen arvioinnin ei ole tarkoitus olla työkalu, joka tuottaa arvosanan. Maunun mukaan oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. 12 1/2018

japäivä 10.2.2018 OAJ:n työmarkkina-asiamies Laura Nurminen puhui opetuksen resurssoinnista ja vuosityöajasta. Nurmisen mukaan resurssien riittävyys on aina kiinni rahasta, jota kunnat käyttävät opetukseen eri tavalla. Valmisteilla olevan vuosityöaikamallin osalta OAJ:n tavoitteena on kaiken opettajan tekemän työn saattaminen palkanmaksun piiriin. 1520 tunnin vuosityöajasta 25 - 40 % on sitomatonta työaikaa, jolloin opettajalla ei ole velvollisuutta olla työpaikallaan. 1520 h/v on vähimmäismäärä palkan perusteena olevaa työtä, mutta tuntimäärä voi olla suurempikin. Ylimääräisestä työstä on kuitenkin maksettava muistutti Nurminen. Suomen vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes kertoi vanhempainliiton ydintehtävänä olevan vanhempien osallisuuden tukeminen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, vanhempainyhdistysten toiminnan uudistaminen sekä kasvatukseen ja koulutukseen vaikuttaminen. Huoltajien osallisuus ja mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjillä, korosti Siimes. 1/2018 13

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk