Views
8 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

Lastenpsykiatrian

Lastenpsykiatrian dosentti, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen puhui opettajan roolista lapsen turvallisuuden tukijana. Sinkkosen mukaan lapsen turvallisuuden tunteen kehittymiseen vaikuttaa ns. sisäinen työskentelymalli, joka syntyy vuorovaikutuskokemusten pohjalta ja muuttuu ja kehittyy iän myötä. Jos lapsi on kasvanut ympäristössä, jossa hän on saanut rakkautta sekä sensitiivistä huolenpitoa sekä sopivasti rajoja, niin hänen sisäinen työskentelymallinsa on joustava ja avara. Mitä vaarallisempi kasvuympäristö on ollut sitä ahtaampia ja joustamattomampia työmallit ovat. Päivän päätteeksi kertoi oman selviytymistarinansa Seinäjoen lyseon rehtori Kaisa Isotalo. Isotalo kertoi koskettavasti kouluaan pari vuotta sitten kohdanneesta murhenäytelmästä, jossa koulun oppilas koki koulun jälkeen kyläreissulla väkivaltaisen kuoleman oppilastoverinsa toimesta. Isotalon kaikki paikallaolijat liikutukseen saakka hiljentäneen luennon vaikuttavuutta kohotti taustalla kauniisti pianoa soittanut Timo Saarimäki. Koululiikuntaliiton toiminnanjohtaja Kristiina Jakobsson nosti esityksessään esille erilaiset ihmistyypit. ”Sitkulla” on aika kortilla, elää sitten myöhemmin. ”Mutku” siirtää vastuun toiselle ja elää korvike-elämää. ” Voiku ” ajaa kauas todellisuudesta ja ”nytkun” elämä on tässä ja nyt. Generalistilla on monta rautaa tulessa ja hän haluaa kokeilla eri asioita, kun taas erikoistuja keskittää voimavaransa. Kumpikin on ok. Opettajapäivien päätössanat lausui Etelä- Pohjanmaan luokanopettajat ry:n puheenjohtaja Karita Koskinen. Teksti & kuvat: Lasse Mansikka-aho 14 1/2018

Uusi tietosuoja-asetus vaatii myös yhdistyksiä tarkastelemaan toimintaansa tietosuojan kannalta Uutta tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen. On tärkeää, että yhdistyksissä otetaan tämä huomioon ja mietitään tietosuojakäytännöt kuntoon. Kysyin aiheesta OAJ:n työmarkkinalakimies Tuomas Tuokolta, joka on perhetynyt tietosuoja-asioihin yhdistysten kannalta. Miten uusi asetus vaikuttaa yhdistysten tietosuoja-asioihin? Ammattiyhdistyksen jäsenyyshän on salassa pidettävää tietoa. Tietosuoja-asetus ei estä yhdistysten toimintaa. Tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaan sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee esim. ammattiliiton jäsenyys on kielletty, paitsi jos kyseinen jäsen on antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Kyseessä voi käytännössä esim. olla tilanne, jossa jäsen on sopimuksen perusteella tietyn yhdistyksen jäsen. Mihin toimiin yhdistysten on ryhdyttävä asetuksen takia? Yhdistyksen on järkevää laatia tietosuojaseloste, jossa ilmoitetaan mm. mistä, millaista ja mihin käyttötarkoitukseen tietoa kerätään. Syytä on myös ilmoittaa luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille, kuinka kauan tietoja säilytetään, miten henkilötiedot suojataan ja ilmoitetaan rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä. Selosteessa kannattaa kertoa myös, miten tietoturvallisuus henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on huomioitu. Lisäksi tarvitaan dokumentaatio toimitilojen sekä virustorjunnan turvallisuudesta. Kannattaa myös valmistautua sellaisiin tilanteisiin, joissa yhdistys voi joutua kertomaan rekisteröidylle mahdollisista tietoturvaloukkauksista. Mikäli yhdistys käyttää palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn, on syytä laatia sopimus, jossa huomioidaan henkilötietojen asetuksen mukainen käsittely. Jokaisen rekisterinpitäjän on myös syytä lukea yleinen tietosuoja-asetus huolella. Ohessa linkki kyseiseen asetukseen. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Lisäksi kannattaa tutustua tietosuojaviranomaisen laatimaan materiaaliin. Hyvä lähtökohta on lukea tietosuojavaltuutetun sivuilta löytyvä opas: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?) Kuka yhdistyksissä saa käsitellä henkilötietoja? Yhdistyksen pitää määritellä nämä henkilöt. Miten henkilötiedot voi suojata riittävällä tavalla? Asetus edellyttää teknisiä ja organisatorisia toimia. Tämä tarkoittaa ajanmukaista virustentorjuntaohjelmistoa, palomuureja ym. sellaisia teknisiä toimenpiteitä, joilla tietoturvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon. Organisatoriset toimenpiteet viittaavat puolestaan mm. siihen, että rekisterinpitäjä varmistaa esim. koulutusteitse, että henkilötietoja käsitellään huolellisesti. Missä henkilötietoja voi säilyttää? Ja miten suhtautua esim. sähköpostituslistoihin jokaisen jäsenen sähköpostissa, koska tiedotus hoituu tätä kautta? Entä kokouspöytäkirjat yms, joissa on jäsenten henkilötitoja? Henkilötietoja voi säilyttää rekisterinpitäjän määrittelemissä järjestelmissä. Olennaista tässä on, että tietojen suojaus näissä järjestelmissä on suojattu tarvittavin toimin (palomuurit, salaus) sekä ettei ulkopuolisilla ole pääsyä ko. tietoihin. Edellytyksenä on myös, että tietoja ei tule säilyttää kauempaa kuin asian käsittely on tarpeen. Edelleen rekisterinpitäjän tulee määrittää mitä tietoja kerätään. Tiedot keräsi yhdistyskouluttaja Outi Pyykkö 1/2018 15

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk