Views
8 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

Valtuustoon vaikuttamaan

Valtuustoon vaikuttamaan Teksti: Tuula Ala-Lantela, vaaliasiamies / alueasiamies Tämän kevään aikana on käyty OAJ-valtuustovaalit. On ollut ehdokasasetteluja, tiin ja tuskailtiin mm. jäsenlistojen kanssa, mutta Paikallisyhdistyksissä tiedotettiin, niissä järjestel- vaalikoulutuksia, sähköistä ennakkoäänestystä, hyvin toimi sähköinen äänestys ja tuli ääniä Vaasaan asti laskettavaksikin. Alueyhdistyksemme sähköisiä varsinaisia vaaleja ja uurnavaaleja. Vaikuttamisesta on puhuttu ja sopivia vaikuttajia on taipaleella nämä todennäköisesti olivat viimeiset etsitty. Varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, vaalit, joissa käytettiin perinteistä uurnavaalia. ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeastakin on löytynyt rohkeita ehdolle asettujia. luan onnitella ja rohkaista. Alueyhdistys kaipaa Nyt valituksi tulleita uusia valtuutettuja ha- Demokratia on myös puhunut ja eniten kannatusta saaneet oman alueemme eri kouluasteiden valtuutettuja, jotka osallistuvat alueyhdistyksen juuri alueellisen näkökulman omaavia aktiivisia edustajat saavat nyt mahdollisuuden vaikuttaa. kokouksiin tuoden tietämystään yhteiseksi hyväksi. Toivon, että jokainen valtuutettu ottaa Vaalisihteerinä haluan vielä tässäkin yhteydessä kiittää kaikkia ehdokkaita ja kaikkia paikallisyhdistyksiä, jotka tunnollisesti hoitivat yhteyttä alueensa opettajiin ja alueyhdistyksen vakavasti valintansa omalta alueeltaan ja pitää vaaliin liittyvät velvoitteet ja tehtävät. Ehdolle hallitukseen sekä toimijoihin. Kaipaamme teidän läsnäoloanne ja puheenvuorojanne hallituk- asettuneet opettajat kertoivat itsestään ja asettivat oman vaikuttavuutensa toisten arvioitavaksi. sen ja jaostojen kokouksissa. Teillä on meidän kaipaamamme tieto. Paikallisyhdistyksen toimijat saivat koulutusta valtuustovaalien toteuttamisesta ja hypistelivät juuri ilmestynyttä Vaalilehteä 31.1.2018 Vaasassa. 18 1/2018

Valtuutettujen tehtävänä on kuulostella alueellisia erityisyyksiä ja nostaa niitä OAJ:n eri toimielimissä keskusteluun ja osaksi tehtyjä päätöksiä. Kehä kolmosen ulkopuolisista asioista on jaksettava pitää ääntä. Valtuustossa asioiden esittely ei ole helppoa, mutta valtuustoaloitteiden ja rohkean esiintymisen kautta on Pohjanmaalta ennenkin saatu asioita esille. Älä siis pelkää asioiden esille nostamista; me olemme kaikki sinun takanasi. Aina ei kuitenkaan mene niin kuin toivoisi ja senkin ymmärrämme; arvostamme sitä, että yrität. Viestintä on siis hyvä olla kaksisuuntaista ja vilkasta, jotta kaikki tiedämme missä mennään. Toivon myös, että mahdollisimman moni alueeltamme valtuutetuksi päässyt pääsee mukaan eri toimikuntien toimintaan: tulo- ja palkkapoliittiseen, koulutuspoliittiseen tai vaikkapa pedagogiseen toimikuntaan. Niissä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa siinä vaiheessa kun asioita valmistellaan. Työtä ja matkoja Helsinkiin se tietää tiuhemmin, mutta samalla pysyy paremmin perillä ratkaisujen vaiheista ja taustoista. Myös tätä tietoutta odotamme valittujen valtuutettujen tuovan meille alueyhdistyksen ja paikallisyhdistyksen väelle, jotta osaamme ymmärtää ja arvostaa sitä työtä, mitä OAJ oikeasti tekee. Mitä me alueyhdistyksen väki ja paikalliset toimijat voimme antaa valtuutetuille? Varmaankin sitä arkitietoa koulutyön muutoksista ja tietoa niistä kipupisteistä, joita kannattaa nostaa toimikunnissa ja valtuustossa esille. Me kaikki voimme tukea ja kannustaa sekä odottaa valtuutettuja mukaan toimintaamme. Onnea uudet valtuutetut ja menestystä tulevalle valtuustokaudelle! OAJ Pohjanmaan toimihenkilöitä 2018 Tuula Ala-Lantela, Paula Kotirinta, Lasse Mansikka-aho, Miia Raunio, Outi Pyykkö (puutuu kuvasta), Sirpa Kota mäki, Antti Hynönen, Risto Haverinen, Timo Rajaniemi ja toimistosihteeri Taina Saikkonen. 1/2018 19

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk