Views
9 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

Työyhteisösovittelulla

Työyhteisösovittelulla solmut auki Teksti: Katja Jokinen ,KT, erityisluokanopettaja, työnohjaaja ja työyhteisösovittelija Työyhteisösovittelu on menetelmä, jossa sovittelija vastuuttaa riidan osapuolet ottamaan vastuun sovun synnystä. Työyhteisösovittelussa riidan osapuolet istuvat saman pöydän ääressä. He saavat kertoa kokemuksiaan ja tuntemuksiaan työyhteisöstä. Sovittelija toimii kuuntelijana ja kannustajana, ei vastausten ja ratkaisujen tarjoajana. Filosofian tohtori Timo Perhman on kehittänyt restoratiivisen sovittelun menetelmän. Hänen väitöskirjansa Paremmin puhumalla - restoratiivinen sovittelu työyhteisöissä (Lapin yliopisto 2011) on ensimmäinen teos Euroopassa työyhteisösovittelun saralla. Kun työyhteisössä on konflikti, se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen ja tilanteen korjaamiseen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen - työhönsä. Työyhteisössä konfliktit alkavat usein pienistä asioista. Useimmiten ne perustuvat väärinkäsityksiin ja juoruihin. Ne saattavat kasvaa suuriksi ja paisuvat, koska niihin ei puututa ajoissa. Koska työyhteisössä ei kommunikoida avoimesti ja muita arvostavalla tavalla, saattaa konfliktin aiheuttama ahdistus johtaa lopulta siihen, että joku joutuu jättämään työnsä tai jää pitkälle sairauslomalle. Kuvassa, vasemmalta: Merenkurkun apulaisrehtori Sanna Järvinen, pääluottamusmies Jarmo Juupaluoma ja erityisluokanopettaja Katja Jokinen Isolahden koulusta Perhmannin menetelmä perustuu selkeään prosessiin. Esimies voi kutsua sovittelijan työyhteisöön. Hän pitää koko työyhteisölle alkuinformaation, johon jokaisen tulee osallistua. Toiminnan keskeisiä periaatteita ovat vapaaehtoisuus, luottamus, joustavuus, avoimuus, puolueettomuus, toisten kunnioittaminen, sopiminen ja asioiden korjaaminen. Sovittelija kertoo myös sovittelun vaiheista: alkuinfo, erillistapaamiset sovittelijan ja jokaisen työntekijän kanssa, sovittelukokous eli konfliktin ratkaiseminen koko työyhteisön kanssa, yhteisen sopimuksen laatiminen ja sopimuksen seurantakokous. Erillistapaamisissa korostetaan keskustelujen luottamuksellisuutta ja rohkeutta kertoa omista kokemuksistaan sovittelijalle. Prosessin aikana voidaan järjestää myös parisovitteluja. Sovittelukokouksessa, johon yleensä varataan aikaa useita tunteja, päästään yleensä sopimukseen. Lähtökohtana on, että sovittelija ei itse ehdottele ratkaisuja vaan työyhteisö pyrkii sopuun ja etsii keskustellen ratkaisuja. Ainoastaan silloin, kun osapuolet eivät pääse minkäänlaiseen sopuun ratkaisun suhteen, voi sovittelija esittää ratkaisuvaihtoehdon. Aina ei sovittelu päädy sopimukseen. Tällöin työnantaja joutuu miettimään muita keinoja konfliktien ratkaisemiseksi. Vaasalaiset opettajat Katja Jokinen, Sanna Järvinen ja Jarmo Juupaluoma osallistuivat viime vuoden aikana TAKKin järjestämään vuoden kestävään työyhteisösovittelukoulutukseen. Koulutus sisälsi läsnäolopäiviä Tampereella, vertaistyönohjauksia, yhden aidon sovitteluprosessin ohjaamisen ja sovittelunäytön. Ohjaajana toimivat Timo Pehrman ja Heli Sundell. Osallistujia oli ympäri maata. Koulutus oli todella mielenkiintoinen. Työnohjaustaustamme antoi meille syvyyttä ymmärtää, miten toimia, kun kaikki keinot on jo työyhteisössä käytetty ja konfliktit edelleen jatkuvat. Prosessi on mielestämme hyvin selkeä ja toimiva. Pehrmannin kokemuksen mukaan 90 prosenttia sovitteluista päättyy sopimukseen. Yhteydenotot sovittelijoihin saa Vaasan kaupungin Henkilöstöpalvelujen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä sovittelijoihin. 20 1/2018

Uusi NOPE-kouluttaja esittäytyy Olen Leena Lavonen, matemaattisten aineiden lehtori Laihian yhtenäiskoulusta. Opetan yläkoululla matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa. Työlle hyvää vastapainoa tuo perhe, liikuntaharrastus ja opiskelu. Toimin vuosia Laihian paikallisyhdistyksen hallituksessa ja sitä kautta innostuin hakemaan NOPE-kouluttajan tehtävään. Koen ammattijärjestötoiminnan luonnolliseksi osaksi opettajana oloa ja olen nähnyt vuosien varrella, miten konkreettisesti yhdistys vaikuttaa paikallisella tasolla. OAJ:n toiminta on minulle tuttua paikallisyhdistystoiminnan lisäksi erilaisten koulutusten kautta: viime vuosina olen käynyt edunvalvonta-, hyvinvointi- ja NOPE-koulutuksissa sekä yhdistysten toimijoille suunnatuissa koulutuksissa Vaasassa ja Kauhavalla. NOPE-kouluttajana saan olla aallonharjalla opetusalaa koskevissa asioissa. Onkin tärkeää, että nuoret opettajat saavat koulutusten kautta uusinta tietoa ammattiliiton tarjoamista palveluista ja siitä, miten ammattijärjestö vaikuttaa koulutuspolitiikkaan. Toivon myös, että NOPE-koulutukset herättävät nuorissa opettajissa kipinän paikallisyhdistystoimintaan. Kaikki nuoret opettajat, tervetuloa kouluttautumaan! Teksti & kuva: Leena Lavonen NOPE NOPE NOPE 1/2018 21

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk