Views
6 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

Katsaus ammatillisen

Katsaus ammatillisen koulutuksen Teksti: Antti Ylinen, OAJ Pohjanmaan ja OAO-jaoston pj. Ammatillisen koulutuksen taloudelliset resurssileikkaukset ovat tuoneet koko joukon haasteita ammatilliseen koulutukseen OAJ Pohjanmaan alueella. Ellei rahoitukseen saada korjausta, arvioimme jopa 10 yksikön sulkevan ovensa kolmen maakunnan alueella. Koulutuksen saatavuus maakunnissa heikkenee ja tämä ei voi olla vaikuttamatta myös yhteiskunnan muihin toimintoihin. Koulutuksen keskittäminen ei ole ratkaisu, jolle ammatillisen osaamisen tulevaisuus voidaan rakentaa. Koulutuksen tarjonnan keskittäminen vain suuriin kaupunkeihin vie Suomen taantumuksen tielle pysyvästi. Olemme tavanneet alueemme ammatilliset opettajat ja luottamusmiehet. Oppilaitosvierailujen satoa olemme koonneet ja käynnistäneet erilaisia yksittäisiä toimia edunvalvonnan toimiksi yhdessä OAJ:n erityisasiantuntijoiden kanssa. Valmistaudumme mm. tuleviin vaaleihin ja teemme kaiken mahdollisen rahoituksen lisäämiseksi. Keskusteluja työnantajien kanssa tulemme järjestämään. Ammatillinen reformi -uudistus käynnistyi 1.1.2018. Näin mittavan uudistuksen käynnistämiseen olisi tarvittu ja tullaan tarvitsemaan riittävästi taloudellisia resursseja. Nyt ammatillisia opettajia on irtisanottu ja lomautettu. YLE:n ammatillisille opettajille suunnattu kysely kertoo vakavasta tilanteesta, johon nyt ollaan uudistusten myötä joutumassa. Ammatilliset opettajat kokevat, että heitä ei kuultu, eikä heidän osaamistaan otettu uudistuksessa huomioon – ei ainakaan riittävissä määrin. Olemme nyt tilanteessa, jossa toimintaa uudistetaan resursseja leikkaamalla. Kaksi kolmesta ammatillisesta opettajasta ei tällä hetkellä usko ammatillisen reformin onnistumiseen. Esimerkiksi työturvallisuusasiat eivät ole riittävän tarkasti huomioitu. Etelä-Suomen aluehallintovirasto onkin ottanut kantaa moniin puutteisiin, joita reformissa ei ole huomioitu. Onko lisääntyville oppimisjaksoille työnantajilla aikaa ja resursseja. Perheyrityksistä toivotaan perusasiat hallitsevaa, itsenäiseen työskentelyyn kykenevää ja vastuuta ottavaa työssä oppijaa harjoitteluun. Myös vastuukysymykset ja opettajien työpaikkakäynnit herättävät keskustelua. Reformin valmistelu työnantajien kanssa jäi vähintäänkin ”puolitiehen”. Positiivisiakin asioita alueeltamme löytyy Etelä-Pohjanmaan Opisto on ottanut vahvan roolin maahanmuuttajataustaisten kouluttamisesta. Oppilaitos tarjoaa hyvin monipuolista koulutusta yhdessä yliopistojen kanssa. Elokuussa 2017 alkoi kauppatieteiden opintoja yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Alueellamme toimii kolme ammattikorkeakoulua, jotka ovat tarjonneet monipuolisesti AMK-opintoja alueemme työelämän ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Elintarvikkeiden vientiosaamiseen tuntuisi nyt olevan koulutustarvetta. Biotalouden, rakentamisen, sähkö- ja elektroniikka-alan, automaation, kemian alan sekä sosiaali- ja terveysalan osaamiselle on runsaasti kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Kurikan kampus on rakennusvaiheessa tuoden lukion ja ammattioppilaitoksen saman katon alle. Hanketta toteuttavat Seinäjoen Koulu- 24 1/2018

alasajon lyhyeen historiaan! tuskuntayhtymä ja Kurikan kaupunki. Rakennushanke on nyt edennyt ”harjakaisiin”. Suomen talouden elpyminen kasvu-uralle on näkynyt eri rekrytointien lisääntymisenä jo viime vuonna. ”Tie” uuteen työhön vaatii uutta osaamista, jota ammatillinen koulutus eri muodoissaan tarjoaa. Nyt on elintärkeää se, että rahoitusta lisätään. Puutteellisesti hoidettu koulutusten rahoitus voi vaarantaa Suomen ja Pohjanmaan taloudellisen kasvun. 1/2018 25

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk