Views
7 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

Uusi

Uusi työsuojeluvaltuutettu Satu-Maarit Alho Vuoden alusta alkoi kunnissa uusi työsuojelutoimikausi ja työn aloitti moni uusi työsuojeluvaltuutettu. Tosin Vaasassa on kausi alkamassa vasta 1.4.2018 sote-uudistuksesta johtuvan yhtiöittämisen vuoksi. Kerro vähän kuka olet ja ketä edustat sekä kuinka paljon edustettavia työntekijöitä työsuojelupiiriisi kuuluu? Olen työsuojeluvaltuutettu Satu-Maarit Alho, varhaiserityisopettajaksi kouluttautunut lastentarhanopettaja Seinäjoelta. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksen eri tehtävissä lähes 20 vuotta. Edunvalvontatyö on minulle tuttua KVTESluottamusmiestehtävän kautta, jota hoidin lastentarhanopettajatyön ohella. Tämän vuoden alusta tehtäväni muuttui täysin, kun aloitin työt päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna. Tähän tehtävään minut valittiin vaalilla toimikaudeksi 2018-2021. Edustan vähän yli 1400 Seinäjoen kaupungin työntekijää. Näistä suurimman kokonaisuuden muodostaa kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät, mutta heidän lisäkseen edustan muun sivistystoimen (kirjasto-, museo-, nuoriso- ja liikuntatoimi) ja konsernipalvelujen sekä elinvoima- ja kilpailukykytoimialojen kaikkia työntekijöitä. On hienoa edustaa itselle tuttua ja turvallista varhaiskasvatuksen kenttää, mutta toisaalta juuri edustamieni toimialojen erilaisuus on yksi suurimmista asioista, joiden johdosta koen tämän työn niin mielenkiintoisena. Miten tulit hakeneeksi työsuojeluvaltuutetun vaaleihin ja sitä kautta työhön? Työsuojeluasiat ovat kiinnostaneet minua jo kauan. Olen toiminut oman yksikköni työsuojelun yhdyshenkilönä vuodesta 2013 saakka, siirryttyäni silloin Lapuan kaupungin palveluksesta Seinäjoen kaupungille. Lisäksi työsuojeluasiat tulivat esimiesaseman kautta tutuiksi jo toimiessani vastaavana lastentarhanopettajana Lapualla. Kun työsuojeluvaalien ehdokasasettelu oli konkreettisesti käynnissä viime syksynä, heitti meidän pääluottamusmies Kari Nieminen eräässä tapaamisessamme ilmaan ajatuksen ehdolle asettumisestani ja siitä se ajatus sitten lähti, ihan kuten sanonta kuuluu. Pienen harkinnan jälkeen asetuin ehdolle sillä ajatuksella, että mikäli luottoa edustettavilta tulee, niin toki minä tehtävään ryhdyn. Suureksi ilokseni sain ryhtyä tähän työhön laajan luottamuksen saattelemana. Mitä tiesit entuudestaan työsuojeluvaltuutetun työstä? En mitenkään erityisen paljon. Tiesin lähinnä sen, että tulen kiertämään yksiköitä työntekijöiden työturvallisuuden näkökannalta katsoen sekä tiedottamaan heitä työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Tämä tehtävä on kuitenkin vahvasti sellainen, jossa työ tekijäänsä opettaa eli lähdin työhön luottavaisin mielin, avoimen innostuneena oppimaan uutta. 26 1/2018

Millaista työsuojeluvaltuutetun työ on käytännössä? Hyvin monipuolista ja mielenkiintoista! Kun lähdetään siitä, että työturvallisuus ja työhyvinvointi rakentuu fyysisestä-, sosiaalisesta- ja psyykkisestä ympäristöstä, niin se kertoo jo aika paljon. Valvon ja otan kantaa yhtä hyvin esimerkiksi niihin surullisen kuuluisiin sisäilmaongelmiin kuin työn psykososiaaliseen kuormittavuuteen, ergonomiaan tai ristiriitatilanteisiinkin. Yleisesti ottaen työsuojelutoiminnan tarkoituksena on huolehtia työympäristöstä ja työolosuhteista turvaten siten työntekijöiden työkyky sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä muita työstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen terveyden haittoja. Yksi tavoitteeni työsuojeluvaltuutettuna on tehdä työsuojelua työpaikoilla entistä tutummaksi. Vielä tulee vastaan asennetta, että kun työsuojelusta tullaan paikalle, niin ajatellaan jotain olevan pahasti pielessä ja yhteydenottoni saatetaan kokea jopa paineena. Toivon, että minut aletaan nähdä yhteistyökumppanina, joka on tukena varmistamassa turvallista, tervettä ja hyvinvoivaa työympäristöä ja johon on helppo ottaa tarvittaessa yhteyttä. Onko tullut vastaan jotain yllättävää? Ehkä suurimpana yllätyksenä on tullut se, että yksilöiden konfliktien selvittäminen liittyy niin moneen tehtävään. Ratkaisemattomat erimielisyydet kuormittavat työntekijöitä ja koko työyhteisöä merkittävästi ja monesti ulkopuolisen näkemystä tarvitaan, että asia voi mennä eteenpäin. Olen ottanut vakituiseen käyttööni presidentti Ahtisaaren lausuman viisauden: ”Riidat ratkotaan puhumalla”. Näissä tilanteissa tuntee tekevänsä yksilön kannalta hyvinkin tärkeää työtä. Huumorilla höystettynä voi silti todeta, että yllättävänkin paljon löytyy välillä yhtäläisyyksiä lasten hiekkalaatikkoriitojen selvittelyn kanssa. Miten lastentarhanopettaja ja luottamusmiestausta on eduksi nykyisessä työssä? Koen, että hyvinkin paljon! Näissä tehtävissä yhteistä on eri työtehtävien monipuolisuus ja erilaisuus, kahta samanlaista päivää ei ole. Kaikissa saa laittaa likoon niin neuvottelijan, teknisen asiantuntijan, terapeutin kuin ennustajankin taitonsa. Myös kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa, erilaisuuden ja eri kantojen kunnioittaminen sekä empatiataidot samoin kuin toisaalta tietynlainen jämäkkyys ja periksiantamattomuus ovat kaikki ominaisuuksia, joita vaaditaan kaikissa näissä tehtävissä. Ketkä ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneitasi? Ehkä tärkeimmät yhteistyökumppanit toisten työsuojeluvaltuutettujen ohella ovat pääluottamusmiehet, koska he työsuojeluvaltuutettujen tapaan toimivat henkilöstön edustajina. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ja yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantajan edustajina mm. henkilöstöpäällikkö, työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö, työhyvinvointipäällikkö, toimialajohtajat sekä ylipäätään kaikki esimiehet. Tärkeitä ovat myös työterveyshuollon edustajat, terveystarkastajat ja AVI:n tarkastajat. Millaista koulutusta olet saanut tehtävään? Heti toimikauden alussa sain perehdytystä käytänteisiin niin kollegoilta kuin työsuojelu- ja turvallisuuspäälliköltäkin, joka piti meille työsuojelutoimijoille koulutuspäivän perusasioista. Näiden lisäksi minulla on reilusti koulutusoikeutta eli olen tämän ensimmäisen vuoden aikana käytännössä yli neljä viikkoa erilaisissa koulutuksissa, joista osa on OAJ:n ja osa esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen järjestämiä. Seuraavaksi olen menossa Helsinkiin OAJ:n työelämäkoulutukseen ja pian sen jälkeen Hyvinkäälle TTK:n työsuojelun peruskurssille. Uuden oppimisen lisäksi koulutusten mahdollistama iso etu on verkostoituminen ja tutustuminen toisiin työsuojelutoimijoihin. Millaisista asioista olet joutunut itse hankkimaan lisätietoa? Opeteltavaa on niin paljon, että toki hyvinkin monista asioista! Esimerkkinä voisin mainita vaikka tutustumisen Seinäjoen kaupungin henkilöstölleen antamiin toimintaohjeisiin erilaisissa tilanteissa, kuten vaikkapa henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämisen toimintaohje tai ohje mukautetusta työstä. Opeteltavaa riittää myös työelämää ohjaavissa lukuisissa valtioneuvoston asetuksissa ja laeissa, kuten Työsuojelulaki, Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta, Yhdenvertaisuuslaki, Työtapaturma- ja ammattitautilaki ja Työterveyshuoltolaki ym. Kuva & teksti: Monika Koivumäki 1/2018 27

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk