Views
6 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

Barnträdgårdsarbetet i

Barnträdgårdsarbetet i Finland Text: Christel Sandell 2018 firar vi 130 års jubileum med anledning av barnträdgårdsarbetet i Finland. Hanna Rothman (1856 – 1920) grundade Nordens första folkbarnträdgård (Fröbelinstitutionen i Helsingfors) år 1888. Daghemmet fungerade till att börja med som halvdagsverksamhet men ändrades till heldagsverksamhet i början a 1890 talet på begäran av fattigvårdens tjänstemän och föräldrar. Barnen serverades en varm måltid om dagen. Det tog tid innan de arbetande mödrarna fick förtroende för verksamheten, många trodde att det var välgörenhet och / eller fattighjälp. När Hanna Rothman grundade sin andra barnträdgård i Sörnäs fick hon Elisabeth Alander (1859 – 1940) till arbetskamrat. Båda damerna hade avlagt barnträdgårdslärarexamen vid Pestalozzi-Fröbel-Haus i Berlin. Ebeneserstiftelsen (före detta stiftelsen för Hanna Rothmans och Elisabeth Alanders anstalter) representerar den finländska småbarnspedagogikens och barnträdgårdslärarutbildningens historia. Verksamheten utvidgades och fortsatte från år 1908 i Ebeneserhuset där en barnkrubba, en barnträdgård, ett daghem för skolelever och Ebenesers barnträdgårdsseminarium verkade. Barnträdgårdslärarna fick ofta kämpa för förståelse och ekonomiskt stöd för sina barnträdgårdar. Det fanns inte då någon lagstiftning som stödde barnträdgårdsarbetet, inte heller allmän praxis att hänvisa till. När Hanna Rothman avgick från Ebeneserhemmet bl.a. på grund av sin dåliga syn 1917 fanns i Finland 80 barnträdgårdar där 7000 barn vistades dagligen. Elsa Borenius (1881 - 1958) arbetade vid Socialministeriet som barnträdgårdsinspektionsassistent 1929 - 1949 och vann barnträdgårdslärarnas förtroende på sina inspektionsresor runt om i Finland. Hon var en orädd förespråkare för barnträdgårdsarbetet och bland barnträdgårdslärarna en stark påverkare ”Man förstår fortfarande inte vad en barnträdgård egentligen är, utan man vill nödvändigt lyfta fram den sociala omsorgen i förgrunden på bekostnad a de pedagogiska principerna. Vi måste se till att det ursprungliga syftet att bistå hemmen i barnens fostran bibehålls också under vår tid och efter den” Lastentarha 6/1948 Källor: Ebenesersäätiö Arbetet är vår glädje - lönen vår sorg – Barnträdgårdslärarförbundet Internet 28 1/2018

Lähiesimieskierrokset tällä Kuva & teksti: Tuula Ala-Lantela konseptilla päätökseen Alueyhdistys on tarjonnut kouluastekohtaisia (LTO, YSI, OAO, AMK& YLL ja vapaa sivistystyö) lähiesimieskeskusteluillallisia lukuvuosina 2015-16 Seinäjoella, 2016-17 Vaasassa ja 2017- 18 Kokkolassa. Jatkossa Rehtori- ja lähiesimiesillat ovat teemakohtaisia ja niihin ovat tervetulleita kaikkien eri kouluasteiden rehtorit ja lähiesimiehet. Ensimmäinen uuden mallinen teemoitettu Rehtorija lähiesimiesilta on todennäköisesti 4.10.2018 Seinäjoella teemalla Esimiesten edunvalvonta ja jaksaminen. Lähiesimiesillallisille on kolmena vuotena kutsuttu paikallisia edunvalvojia (paikallisyhdistysten puheenjohtajie, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja) yhdessä lähiesimiesten kanssa. Yhteinen ilta matkustaen ja samojen tärkeiden asioiden äärelle pysähtyen on tukenut paikallista päätöksentekoa. Samalla on voinut keskustella kollegoiden kanssa ja vaihtaa monenlaisia ajatuksia. Puheet ovat olleet usein avoimia ja erilaisia näkemyksiä on nostettu esille. Silti tunnelma on ollut aina leppoisa ja osallistujat tyytyväisiä. Jokaiseen kouluastekohtaiseen lähiesimiesiltaan on pyydetty illan alustajaksi asiantuntijoita. Alustajina ovat vuosien varrella toimineet LTOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen, sivistystoimenjohtaja ja Opsian puheenjohtaja Peter Johnson, OAJ:sta mm. Kirsti Hietaranta, Niku Tuomisto, Timo Mäki ja Kristiina Johansson. Kokkolassa 15.3.2018 järjestetyssä YSI lähiesimieskeskusteluillallisilla keskustelua johti OAJ:n uusi erityisasiantuntija Tuomo Laakso, jonka erityisalaa ovat perusopetus ja lukio. 1/2018 Illallisten keskustelut jatkuivat aina pitkään. Kokkolan Länsipuiston koulun rehtori Riitta Liias- Lepistö keskusteli Tuomo Laakson kanssa erittäin pitkään ja toi esille Kokkolan näkemyksiä illan aikana esiteltyihin peruskoulufoorumin tutkijoiden ja asiantuntijoiden linjauksiin tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuudesta sekä OAJ:n uuteen oppivelvollisuusmalliin. Taloudellisia haasteita sekä opettajien täydennyskoulutustarvetta on jatkossa varmasti odotettavissa. Rehtoreiden työtaakka ei myöskään ole hellittämässä. 29

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk