Views
8 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

En usko, että tulee

En usko, että tulee saamaankaan, niin kova on kansallinen linja palkankorotustasoista. Lakko ei koskaan voi olla itsetarkoitus, neuvottelut ovat aina paras tie. Neuvotteluilla saadaan aina parempi lopputulos kuin riitelyllä. Mutta jos oikeudenmukaisiin tavoitteisiin ei päästä ilman työtaisteluja, on niihin oltava valmis. Koulutus-, kasvatus- ja tutkimussektorin palkkataso ei nykyisin ole työn vaativuuden ja sen edellyttämän koulutuksen edellyttämällä tasolla. OAJ on aloittanut omien eduskuntavaalitavoitteittensa asettamisen. Tarkoituksenamme on nostaa esille yhteiskunnallisesti tärkeitä kysymyksiä, joihin on haettava ratkaisuja ja joissa ratkaisuissa koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla on keskeinen rooli. Tässä suhteessa on oltavakin nyt liikkeellä, koska puolueet ovat jo työstämässä omia kantojaan ja tavoitteitaan. Osana eduskuntavaalityötämme julkistimme OAJ:n näkemyksen oppivelvollisuuden kehittämisestä. Siinä esitämme esiopetuksen aloittamista kaikkien lasten osalta jo 5-vuotiaana ja oppivelvollisuuden ulottamista 19-vuotiaisiin tai siihen saakka kunnes toisen asteen tutkinto on suoritettu. Noiden rakenteellisten uudistusten lisäksi tarvitaan luonnollisesti myös perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja toisen asteen koulutuksen sisällöllistä ja toiminnallista kehittämistä. Niihinkin on OAJ tehnyt lukuisan joukon esityksiä. Edessä oleva OAJ:n valtuustokausi tulee olemaan merkittävä sen suhteen, kuinka hyvin pystymme ammattijärjestönä uudistumaan ja uudistamaan. Opetusvelvollisuustyöaika ei enää toimi ajassa, jossa opettajan professio muuttuu ja jossa samankaan opettajaryhmän opettajat eivät enää entisessä määrin tee samaa työtä. Profession muutos ei tarkoita sitä, että OAJ olisi luopumassa siitä periaatteesta, että oppimisen edistäminen on opettajuuden sielu. Lisäksi meidän on ymmärrettävä, että digitalisaatio muuttaa sekä opettajan työtä että myös järjestöjen toimintatapoja. Toimintaympäristön muutoksen tulee näkyä myös järjestön toimintalogiikassa, jotta se oikealla tavalla puhuttelee yksittäistä jäsentä. Tässä työssä on kaikille jäsenaktiiveille varmasti työtä ja tehtävää tarjolla. Meidän tulee olla tulevaisuuden suhteen avarakatseisia, mutta samalla äänekkäitä ja toimintavalmiita puolustamaan ammattikuntamme oikeutettuja tavoitteita. En strejk kan aldrig vara ett mål i sig. Det är alltid bäst att nå resultat förhandlingsvägen och då uppnås också de bästa resultaten. Men man måste vara beredd på att tillgripa konfliktåtgärder, ifall rättvisa mål inte annars uppnås. Lönenivån inom utbildning, fostran och forskning är för närvarande inte på den nivå som arbetets svårighetsgrad och utbildningsnivån förutsätter. OAJ har börjat uppställa sina mål för riksdagsvalet. Vårt syfte är att ta upp frågor av samhällsbetydelse, där lösningar inom utbildning, fostran och forskning spelar en viktig roll. Det här är på agendan nu, då också partierna utarbetar sina ställningstaganden och målsättningar. Som en del av organisationens valarbete har OAJ presenterat sin syn på hur läroplikten ska utvecklas. Enligt den nya läropliktsmodellen skulle förskoleundervisning ges redan till femåringar och läroplikten förlängas tills den unga fyller 19 år eller har examen från andra stadiet. Förutom dessa strukturreformer är det givetvis nödvändigt att se över innehållet i och utvecklingen av den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och andra stadiets utbildning. OAJ har gett många förslag också beträffande dessa. Nya fullmäktige kommer att prägla hur vi som fackförening kan förnyas och förnya. En arbetstid, som är baserad på undervisningsskyldigheter, fungerar inte längre i en tid då professionen förändras och inte ens lärare inom samma lärargrupp utför samma arbete så som förr. Det att läraryrket förändras betyder inte att OAJ skulle slopa principen om att grunden i lärararbetet är att främja lärandet. Dessutom måste vi förstå att digitaliseringen förändrar både lärarens arbete och organisationens verksamhetssätt. När arbetsmiljön förändras måste det även återspeglas i organisationens verksamhet, så att den på rätt sätt tilltalar den enskilda medlemmen. I det här arbetet finns det utan tvekan uppgifter för varje medlemsaktiv. Vi måste vara öppna för framtiden. Ibland måste vi ändå vara beredda att högt och ljudligt försvara medlemskårens legitima mål! Olli Luukkainen Ordförande Olli Luukkainen Puheenjohtaja 6 1/2018

Då ett steg är taget tar nästa vid Årets förhandlingsrunda har avslutats och avtalen undertecknades i samband med OAJ-styrelsemöte i mars. Ordförande Olli Luukkainen uttryckte tacksamhet till alla över de förhandlingar som nu rotts i land. Resultatet ses som förhållandevis gott, med tanke på den allmänna linjen och mot bakgrund av de allmänna värderingarna kring den offentliga sektorn som enbart en kostnad för samhället Vi aktiva har alltid en roll, vår uppgift är att diskutera upp resultatet och få med de stora massorna och utåt påverka opinionen via målmedvetet arbete. I media klarade OAJ sig bra i ”avtalsrundan”, vi fick publicitet och stöd för det resonemang som fördes. De sociala mediernas starka påverkan är i dagens förhandlingar en faktor att beakta. Det är här opinionen formas. I dag när jag skriver den här texten så skulle en del av universitetslärarna ha strejkat. Så blev det inte, man uppnådde enighet. Avtalandet handlade inte enbart om tid och pengar, det handlade också om ett jättestort missnöje mot regeringens politik och dåliga inställning till universiteten i landet. Avtalsprocessen kan också ses som ett ställningstagande för landets framtida utbildning. Varför ska vi ha universitet, vilken nytta har samhället av att ha högavlönade forskare och universitetspersonal? Varför är utbildning ett trumfkort och varför är högskoleutbildad undervisningspersonal en garanti för landets goda utbildningskvalitet? Vi glömmer lätt bort att universiteten har en annan uppgift än att utbilda ungdomar till en högskoleutbildning. Universiteten har också i uppdrag att bilda, ta fram nytt kunnande som gagnar Finland oy . Kunnande som är framtaget med tydliga metoder och beskrivna metoder. Kunnande som är granskat av neutrala granskare och processat under givna former. Kunnande som fötts utan någon som helst koppling till vad samhället just då tänker. Samhället av i dag har så oerhört lätt för att hacka på forskning och utbildning. Debatten föds på fb och kritiska rösters gillande om misslyckanden på individnivå föder en destruktiv debatt mot skolan. Och synen på en överbetald yrkeskårs tafatta insatser stärks En debatt där bättre praxis inte bottnar i forskning och kunnande utan i individbaserat tänkande Landets sjunkande kunskapsnivå gör att vi alla kliar oss i huvudet. Hög tid att tänka: Utan satsning forskning och utbildning höjs ingen nivå. Forskning och utbildning är landets stomme. Det är nu vi måste få våra beslutsfattare att se vikten av det arbete som görs för utbildningen.​ Vi knallar åv! Inger Damlin 1/2018 Toimituskunta: Lasse Mansikka-aho päätoimittaja mansikkalasse@gmail.com 040 559 4033 20.04.2018 Heli Katajamäki, YLL Merja Tomperi-Olkkonen, OAO Tiina Kankkonen, OAY Antti Hynönen, OAY Mikko Metsäranta, OAY Ann-Sofi Röj-Lindberg, FSL Hanna Ikonen, LTOL Taina Saikkonen ISSN: 0785-9260 Painopaikka: Waasa Graphics Oy Kansikuva: Silkkiuikku, Charles Svanbäck 1/2018 7

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk