12.06.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 1/2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1 /<strong>2018</strong><br />

1


PÄÄKIRJOITUS<br />

Pitkä talvi on muuttunut (vihdoinkin) kevääksi ja ihmismieli<br />

on virkistynyt lisääntyneen valon myötä.<br />

Auringon valolla on todella ihmeellinen voima.<br />

Kevät on sahureille aktiivista aikaa. Sahanterät leikkaavat<br />

ahnaasti puuta ja höylät odottavat malttamattomina<br />

omaa työvuoroaan. Uudisrakennuksia suunnitellaan ja korjausrakentamisenkin<br />

sektorilla ovat kiihkeimmät ajat tulossa.<br />

Lähipuuta<br />

Helmikuun talvisavuilla Ylihärmässä osallistui runsas joukko<br />

yhdistyksemme jäseniä LÄHIPUU®-koulutustapahtumaan. Iltagaalassa<br />

sertifikaatin vastaanottajia oli liki neljäkymmentä.<br />

Erinomainen vastaanotto jäsenistöltä Lähipuu-tuotemerkille<br />

antaa uskoa meille kaikille siitä, että tarvetta markkinointiponnisteluille<br />

on.<br />

Nyt jokaisen yksittäisen jäsenen ja tuotemerkin käyttöönottaneen<br />

yrityksen on huolehdittava, että merkkiä myös markkinoidaan<br />

aktiivisesti asiakaskuntaan päin. Lähipuun idea ja ajatus<br />

on varmasti jokaiselle suomalaiselle mieluinen vastaanotettava.<br />

Ekologisuus, pieni hiilijalanjälki, paikallisuus, kotimaisuus<br />

– kaikki sellaisia argumentteja joihin on helppo sanoa<br />

– kyllä!<br />

Puurakentamisen puolesta<br />

Puu on rakennusmateriaali, jonka suomalainen tunnistaa kotoisaksi<br />

ja turvalliseksi. Puurakentamisen historiaa meillä on<br />

pitkältä ajalta. Paljon pidemmältä ajalta, kuin se kuuluisa miesmuisti…<br />

Puun ominaisuudet rakentamisessa ovat kiistatta erinomaiset,<br />

kun vain muistetaan huolehtia rakennusaikeisesta(kin) kosteuden<br />

eristämisestä.<br />

2<br />

Julkinen rakentaminen kunnissa ja kaupungeissa on perinteisesti<br />

pohjautunut vahvasti ns. betonirakentamiseen. Betoniteollisuus<br />

on onnistunut erinomaisesti omassa markkinoinnissaan<br />

vakuuttamaan kuntapäättäjät betonin helppoudesta ja<br />

kestävyydestä. Viime vuosina pientä muutosta suomalaisessa<br />

kuntakentässä on kuitenkin nähty rakennusten materiaalivalintojen<br />

suhteen. Hienoja esimerkkejä löytyy muun muassa Pudasjärveltä<br />

ja Kuhmosta, joissa tahtotila koko kunnassa on ollut<br />

rakentaa lapsille ja työssäkäyville aikuisille terveellinen ja<br />

virikkeellinen työympäristö – koulu tai päiväkoti suomalaisesta<br />

puusta!<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry ja LÄHIPUU® ovat tehneet kansalaisaloitteen<br />

puurakentamisen puolesta. Käy sinäkin allekirjoittamassa<br />

aloite www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2960<br />

Kansalaisaloitteemme ei vastaisuudessakaan pakota kuntia tai<br />

valtiota rakentamaan puusta, mutta puurakentamisen vaihtoehto<br />

on aina julkisissa rakennushankkeissa selvitettävä.<br />

Ettei kävisi niin kuin Leppävirralla…<br />

Aurinkoisin ja<br />

reippain mielin,<br />

Timo Ripatti<br />

Pidetään yhteyttä:<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi<br />

040 821 82 38<br />

Rahulanniementie 57<br />

79100 LEPPÄVIRTA


1/<strong>2018</strong><br />

LÄHIPUU ®<br />

4 Kestävän metsätalouden ja energian tuottaja<br />

6 Talvisavut Ylihärmässä <strong>2018</strong><br />

12 Puurakentamisen kansalaisaloite<br />

14 Kallion Konepaja oy – 100 vuotta saha-alan kehityksen<br />

kärjessä<br />

18 Janne Larjama, hallituksen uusi jäsen<br />

20 Vuoden Sahayrittäjä 2017 -palkinto Nurmijärveläisen<br />

yrittäjäkolmikon yhteistyölle<br />

22 Jäseninfo<br />

23 <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry mukana PuuSuomi-verkostossa<br />

Ripusta seinällesi Puurakentamisen<br />

kansalaisaloite -juliste (s.12) ja käy<br />

allekirjoittamassa netissä!<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden<br />

yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946<br />

edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työtä yhdistys jatkaa<br />

edelleenkin. Jäsenilleen <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjä ry tarjoaa tietoja<br />

alasta ja sen kehityksestä, asiakaskontaktipalvelut, näkyvyyden<br />

yhdistyksen verkkosivuilla, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset<br />

palvelut, jäsenetualennuksia yhteistyökumppaneilta, koulutusmatkoja<br />

ja -retkiä sekä <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong>-lehden neljä<br />

kertaa vuodessa ja BioEnergia-lehden vuosikerran.<br />

Vuosijäsenmaksu vuonna <strong>2018</strong> on 150 €, verovähennyskelpoinen.<br />

Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.<br />

Suonen <strong>Sahayrittäjät</strong> on <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n julkaisema<br />

ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut<br />

alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa<br />

vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

Rahulanniementie 57, 79100 LEPPÄVIRTA<br />

Puh. 040 821 82 38, info@sahayrittajat.fi<br />

www.sahayrittajat.fi<br />

Ilmoitushinnat vuonna <strong>2018</strong><br />

Etukansi: 955 €<br />

2 sivu ja takakansi: 870 €<br />

Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivua 310 €,<br />

1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €<br />

Jäsenhinta: 1/8 sivu 109 €<br />

Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri<br />

Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.<br />

Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.<br />

Päätoimittaja: Timo Ripatti,<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38<br />

Talous- ja jäsenasiat: Sirkku Varpa,<br />

sirkku.varpa@sahayrittajat.fi, 040 5250 163<br />

Ilmoitusmyynti: Jaana Karjalainen,<br />

jaana.karjalainen@sahayrittajat.fi, 044 333 7371<br />

Painopaikka: Grano Oy, Kuopio<br />

Taitto: Kaija Laaksonen, laaksonen.kaija.m@gmail.com<br />

3


Kestävän metsätalouden<br />

ja energian tuottaja<br />

4<br />

Resurssien viisaalla käytöllä vähennetään<br />

primäärilähteiden tarvetta samalla säästäen<br />

luontoa ja ympäristöä.<br />

Kouvolan Saha toimii tuotannossaan kestävän<br />

metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Sahalla<br />

on puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti<br />

sekä PEFC-merkin käyttöoikeus. Tämän<br />

lisäksi toiminnassa on kiinnitetty huomiota myös energiaasioihin<br />

suunnitelmissa korvata maakaasulämmitystä hakekattilalla.<br />

Nimellisteholtaan 0,99 MW:n hakekattilan rakennustyöt<br />

on aloitettu, arvioitu käyttöönotto on tämän vuoden<br />

marraskuussa. Investointipäätöksen jälkeen on herännyt<br />

kiinnostus tehostaa sahauksen sivutuotteena syntyvän<br />

puun kuoren hyödyntämistä, joten mahdollisuuden avautuessa<br />

Kouvolan Saha osallistui Kouvola Innovationin hallinnoiman<br />

hankkeen Resurssitehokkaat teolliset symbioosit toteutukseen.<br />

Hankkeessa autetaan Kymenlaaksossa toimivia<br />

yrityksiä kehittämään toimintaansa materiaali- ja energiatehokkaammaksi,<br />

jonka tuloksena Kouvolan Sahalle toteutettiin<br />

selvitys Kaakkois-<strong>Suomen</strong> ammattikorkeakoulun toimesta<br />

sahan sivutuotteiden hyödyntämisestä energiantuotannossa.


Sahan lähtötilanne<br />

Energia- ja ympäristöasiat ovat olleet<br />

tärkeitä Kouvolan Sahan toiminnan kehittyessä.<br />

”Sahan kuivaamon ja höyläämön<br />

tilojen käyttämä lämpöenergia tullaan<br />

tuottamaan maakaasun sijaan hakekattilalla<br />

tämän vuoden joulukuusta<br />

alkaen. Lämpölaitosta on tarkoitus<br />

ajaa pääosin täydellä teholla lähes ympäri<br />

vuoden, jolloin ylijäämäteho myydään<br />

paikallisen energiayhtiön kaukolämpöverkkoon”,<br />

toteaa Kouvolan Sahan<br />

toimitusjohtaja Terho Haimi. Ilmaston<br />

kannalta puupolttoaineiden käyttö<br />

on pitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden<br />

käyttämistä edullisempaa, sillä<br />

kaadettujen tilalle kasvavat puut sitovat<br />

poltossa vapautunutta hiilidioksidia.<br />

Sivutuotteista lämpöä<br />

Tarkastelun tuloksena kannattavin valinta<br />

on lämmityskattila korvaamaan<br />

alueen kiinteistöjen lämmitystarve. Ehdotettu<br />

kattila on mitoitettu 60 % vaaditusta<br />

lämmitystehon tarpeesta, jolloin<br />

huipputehon lämmitystarpeen apuna<br />

voidaan käyttää vuonna 2017 hankittavaa<br />

hakekattilaa. Kiinteän polttoaineen<br />

lämmityskattilassa voidaan polttaa<br />

suunnitellusti sahan sivutuotteita<br />

kuorta ja haketta. Investoinnin takaisinmaksuaika<br />

on alle 10 vuotta, kun huomioidaan<br />

laitoksen elinkaarikustannukset.<br />

Kannattavuutta parantavat mahdolliset<br />

tuet, jota puupolttoainetta hyödyntävälle<br />

lämpökeskukselle voi saada Tekesistä<br />

10–15 prosenttia investoinnista. Tämä<br />

investointi ei kuulu tuen piiriin, koska<br />

lämmöntuotanto korvaa kaukolämmön.<br />

Kouvolan Sahan hiilidioksidipäästöt pienenisivät<br />

lämmityksen muutoksen vaikutuksesta<br />

320 tonnia vuodessa, mikä<br />

vastaa vajaan 200 omakotitalon lämmitysenergiasta<br />

vapautuvaa hiilidioksidipäästöä,<br />

yhden omakotitalon vuosittaisen<br />

lämmitysenergiantarpeen ollessa<br />

10 000 kWh.<br />

Kirjoittaja: Erja Tuliniemi projektipäällikkö Resurssitehokkaat<br />

teolliset symbioosit-hanke,<br />

Kaakkois-<strong>Suomen</strong> ammattikorkeakoulu<br />

Tästä lähti ajatus tulevaisuudessa laajentaa<br />

toimintaa kattamaan omatuotannolla<br />

alueen kiinteistöjen lämmitys- tai<br />

jopa kokonaisenergiantarve, jossa hyödynnetään<br />

sahan sivutuotteena syntyvää<br />

puun kuorta ja kuivaa puuhaketta.<br />

Kaakkois-<strong>Suomen</strong> ammattikorkeakoulu<br />

aloitti tulevaisuuden selvitystyön sahan<br />

toiveiden mukaisesti. Tarkastelun tavoitteena<br />

oli tuottaa kustannuslaskelma kolmen<br />

eri toteutuksen kannattavuudesta.<br />

Tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi sovittiin<br />

lämmityskattila kiinteistöjen lämmitykseen,<br />

höyrykattila lämmitykseen sekä<br />

prosessihöyryn- ja sähköntuotantoon,<br />

sekä kaasutusvoimalaitos sähköntuotantoon<br />

ja lämmitykseen.<br />

8<br />

Jämsä 30.8.-1.9.<br />

www.finnmetko.fi<br />

5


Talvisavut<br />

Ylihärmässä<br />

<strong>2018</strong><br />

Vuoden tärkein yhdistyksemme järjestämistä tapahtumista on monien<br />

mielestä helmikuinen Talvisavut-tapahtuma. Ensimmäistä kertaa<br />

Talvisavujen historiassa tapahtumapaikaksi oli valikoitunut Ylihärmä – ja<br />

silloinhan ollaan Pohjanmaan lakeuksilla. Näillä seutukunnilla muuten<br />

aikoinaan vaikuttivat legendaariset Isontalon Antti ja Rannanjärvikin…<br />

Sahuri Sami<br />

Kanto<br />

sahausnäytöksessä.<br />

”Päivällä<br />

sahausta ja<br />

illalla vaimon<br />

syntymäpäiväjuhlat<br />

Talvisavuilla”<br />

totesi sahuri<br />

leppoisasti.<br />

Viikonloppu herätti<br />

mielenkiintoa<br />

Lähemmäs kaksisataa majoittujaa oli<br />

ennakkoilmoittautunut Härmän kylpylään<br />

viikonlopun viettoon hyvissä ajoin.<br />

Majoittujia olisi ollut enemmänkin, mutta<br />

”mattimyöhäiset” joutuivat etsimään<br />

majoituskapasiteettia muualta ennakkoilmoittautumisajan<br />

jälkeen. (Ensi<br />

vuonna kannattaa olla ajoissa liikkeellä<br />

varausten suhteen.)<br />

6<br />

Perjantain iltapäivä antoi osviittaa siihen<br />

suuntaan, että ensimmäinen Lähipuukoulutus<br />

kiinnostaa jäsenistöä. Koulutukseen<br />

osallistuikin liki 50 kiinnostunutta<br />

ja virallisia LÄHIPUU®-sertifikaatin<br />

käyttäjiä koulutuksen jälkeen tuli 44 kpl.<br />

Koulutuksen yhteydessä selvitettiin kriteeristöä<br />

tuotemerkin käyttöönottoon<br />

sekä käytiin läpi ympäristöselosteen<br />

(EPD) vaatimaa tutkimusta.<br />

Pakkaset pysyivät loitolla<br />

messupäivänä<br />

Kuluneen lopputalven pakkaskausi oli<br />

vielä kaukana, kun lauantai-aamu valkeni.<br />

Mukavassa parin asteen pakkasessa<br />

oli messuvieraiden ja esittelijöiden miellyttävä<br />

keskustella saha-alan näkymistä<br />

ulko-alueella. Puru oli lennossa parilla<br />

vannesahalla (Woodmizer ja Wirex)<br />

ja perinteisellä pyörösahalla (Laimet)<br />

päästeli lautaa ja lankkua Sami Kanto.


Lähipuu-sertifikaatit ovat jo isolla joukolla.<br />

Lähipuu koulutus veti kiinnostuneita.<br />

Erikoistutkija Tarmo Räty Lukelta.<br />

Pertti Kalliolla kysymyksiä Lähipuusta.<br />

Lähipuu-tutkimuksen tekijä Janne Larjama.<br />

7


Lehtikuusesta terassilautaa Pohjanmaalle.<br />

Ostatko arvan...<br />

Arpajaisten voittaja Olli-Matti Ylitalo.<br />

Moottorisahan kanssa uskomattoman<br />

hienoja taideteoksia tekevä Vesa Virtanen<br />

puolestaan ihastutti kävijöitä muun<br />

muassa upeilla osoitekylteillään. Päätyökseen<br />

Vesa rakentaa hirrestä asiakkaiden<br />

lukuun rakennuksia, mutta omaa<br />

taiteellista näkemystä hän pääsee parhaiten<br />

toteuttamaan moottorisahalla<br />

taiteilemalla. Turengin Terähuollon ja<br />

Sahayrittäjien paistamat makkarat sekä<br />

kuuma mehu maistuivat kävijöille. Taisipa<br />

jokunen teräkin vaihtaa omistajaa Turengin<br />

osastolla!<br />

8<br />

Sisäosastolla olivat mielenkiinnon kohteina<br />

Metsäkeskuksen tarjoamat palvelut,<br />

GVK:n erinomaiset maalit puupinnoille,<br />

LähiTapiolan vakuutuspalvelut,<br />

Kainuun Terähuollon tarjoamat palvelut<br />

ja tietysti perinteiset arpajaiset. Arpajaisten<br />

pääpalkinnon, Tommi Laine<br />

Tradingin lahjoittaman ja Kainuun Terähuollon<br />

kunnostaman terän voitti muuten<br />

Olli-Matti Ylitalo Sodankylästä. Onnittelut<br />

iloiselle sahurille!<br />

Vuosikokous perinteiseen<br />

malliin<br />

Puheenjohtajana toimi vuosikokouksessa<br />

melko tuore yhdistyksemme jäsen<br />

Janne Larjama Taivassalosta. Esityslistalla<br />

oli vuosikokoukselle määrätyt asiat<br />

ja kokous sujui alusta loppuun saakka<br />

hyvässä hengessä. Jäsenmaksu ensi<br />

vuodelle säilyy ennallaan ja hallituksen<br />

kokoonpanoon tuli vain yksi muutos. Eero<br />

Koskela oli ilmoittanut etukäteen jo<br />

tiedon, että hän haluaisi luopua tehtä-


Moottorisahalla taiteilee<br />

kylttiä Vesa Virtanen.<br />

Vesa Virtasen tekemä<br />

Lähipuu-kyltti.<br />

Vannesahalle<br />

helppo nakki,<br />

näyttivät vannesahurit.<br />

Terä teräväksi.<br />

Turengin Terähuollon osaltolla myytiin<br />

teriä oikein urakalla ja kaupanpäälle<br />

juotiin pannukahvit...<br />

9


Puheenjohtajalla on asiaa.<br />

Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, MTK.<br />

Iltajuhlassa tunnelma oli<br />

leppoisa.<br />

västään. Hänen tilalleen hallituksen varsinaiseksi<br />

jäseneksi valittiin yksimielisesti<br />

Janne Larjama Taivassalosta.<br />

Eero Koskelalle haluammekin antaa suuret<br />

kiitokset <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n<br />

eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä.<br />

Iltajuhlan glamouria<br />

Iltajuhlan vieraita odotti Härmän kylpylän<br />

ravintolasalissa kauniisti katetut juhlapöydät.<br />

Ennen päivällistä oli kuitenkin<br />

pienimuotoista ohjelmaa.<br />

Juhlapuheen piti kansanedustaja Susanna<br />

Koski. Hän toimii myös eduskunnan<br />

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäse-<br />

10<br />

nenä. Saimme vietyä hänen kauttaan<br />

viestiä eduskuntaan Lähipuu-tuotemerkin<br />

ja puurakentamisen kansalaisaloitteen<br />

tiimoilta.<br />

MTK on <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n vahva<br />

yhteistyökumppani. Puumarkkinoista<br />

ja sahateollisuuden puunkäytön näkymistä<br />

iltajuhlassa kertoi tutkimuspäällikkö<br />

Erno Järvinen. Myös Lähipuutuotemerkki<br />

sai lämpimän vastaanoton<br />

MTK:n puolelta.<br />

Vuoden Sahayrittäjä -palkinto<br />

Nurmijärveläiselle kolmikolle<br />

Talvisavut-tapahtumaviikonlopun ehdoton<br />

huipennus on Vuoden Sahayrittäjä<br />

-palkinnon luovutus. Tämänvuotisessa<br />

juhlassa palkinnon saivat kolme eri yritystä,<br />

jotka tekevät ansiokasta ja tuloksellista<br />

yhteistyötä yksissä tuumin. Palkitut<br />

olivat: Sahayrittäjä Pentti Huppunen,<br />

Höyläämö Huppunen Ky ja Metsätila-arviointi<br />

O. Nieminen Oy.<br />

Kolmikon yhteistyö on löytänyt selkeän<br />

markkinaraon kotimaiselle lehtikuuselle<br />

pääkaupunkiseudun tuntumassa.<br />

Vuoden Kehittäjä -palkinto luovutettiin<br />

Kallion Konepaja Oy:lle, jonka historia<br />

yltää jo 100 vuoden päähän. Ilman Kara-sahojen<br />

pitkällistä kehitystyötä ei saha-alalla<br />

olisi nykyään käytössä heidän


Yllätyssynttärionnittelut Kannon perheeseen.<br />

Vas. Kansanedustaja Susanna<br />

Koski, Kauhavan kaupunginjohtaja<br />

Markku Lumio sekä Vuoden<br />

Sahayrittäjä 2017 -palkinnon<br />

saajat Jyrki Huppunen, Pentti<br />

Huppunen ja Olavi Nieminen.<br />

kehittämiään innovaatioita. Onnittelut<br />

vielä kerran kaikille palkituille!<br />

LÄHIPUU®-sertifikaatteja oli pöydällä<br />

odottamassa ottajiaan mittava määrä.<br />

Kaikkiaan ensimmäisen koulutuksen läpikäyneitä<br />

yrityksiä oli 44 kpl. Kehystetyt<br />

sertifikaatit olivat mieluinen vastaanotettava<br />

jokaiselle Lähipuu-yrittäjälle.<br />

Herkullisen illallisen nautittuamme oli<br />

aika siirtyä nauttimaan ravintolan tarjoiluista<br />

ja viettämään yhdessäolon riemukkaita<br />

hetkiä. Ja niin kuin aina ennenkin<br />

– puru tuntui pöllyävän aika monessa<br />

pöydässä…<br />

Teksti: Timo Ripatti<br />

Kuvat: Marc Sabat<br />

Kehittäjäpalkinto Kallion Konepaja Oy.<br />

11


PUURAKENTAMISEN KANSALAISALOITE<br />

<strong>Suomen</strong> kaikissa julkisissa rakentamishankkeissa<br />

(valtio, kunta) on aina tutkittava myös<br />

puurakentamisvaihtoehto<br />

Perustelut:<br />

Ilmastomuutoksen torjumiseksi<br />

on tutkittava ja käytettävä<br />

kaikki mahdolliset keinot.<br />

Maailmanlaajuisesti tulisi<br />

suosia ekologisia, vähähiilisiä<br />

ja uusiutuvia resursseja ja raaka-aineita.<br />

Suomessa metsät<br />

ovat tässä tarkastelussa avainasemassa.<br />

<strong>Suomen</strong> metsät<br />

kasvavat nykyisin kestävästi<br />

tamisessa puuhun sitoutunut<br />

hiili varastoituu pitkiksi ajoiksi<br />

puutuotteisiin. Elinkaarensa<br />

lopussa puutuotteet voidaan<br />

hyödyntää esimerkiksi energiana.<br />

Puurakentamisen teknisiä ratkaisuja<br />

ja mahdollisuuksia ei<br />

vielä riittävästi tunneta Suomessa.<br />

Tästä syystä monissa<br />

12


enemmän puuta kuin sitä hyötykäytetään.<br />

<strong>Suomen</strong> biotalouden<br />

arvosta yli puolet tulee<br />

metsäsektorilta.<br />

Puurakentaminen on tärkeä<br />

osa biotaloutta ja sitä voidaan<br />

perustella ympäristösyistä.<br />

Kasvaessaan yksi kuutiometri<br />

puuta sitoo itseensä tonnin<br />

ilman hiilidioksidia ja samalla<br />

fotosynteesissä vapautuu<br />

700 kiloa happea ilmakehään.<br />

Puun kuivapainosta puolet on<br />

hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan<br />

hiilinieluja ja puutuotteet<br />

ovat hiilivarastoja. Puurakenvaltion<br />

ja kuntien julkisissa rakentamishankkeissa<br />

ei tutkita<br />

puurakentamismahdollisuutta,<br />

vaan se usein hylätään hyvinkin<br />

aikaisessa hankevaiheessa<br />

puutteelliseen, ennakkoasenteelliseen<br />

ja virheelliseen tietoon<br />

ja näkemykseen perustuen.<br />

Siksi tarvitaan laki, että kansallisten<br />

ilmastotavoitteiden<br />

saavuttamiseksi ja kansantalouden<br />

nimissä <strong>Suomen</strong> kaikissa<br />

julkisissa rakentamishankkeissa<br />

on aina tutkittava myös<br />

puurakentamisvaihtoehto.<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry - LÄHIPUU®<br />

Kannata tätä aloitetta osoitteessa<br />

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2960<br />

13


Toimitusjohtaja Janne Kallio<br />

Kallion Konepaja oy –<br />

100 vuotta saha-alan<br />

kehityksen kärjessä<br />

14<br />

Kallion Konepajan sataa toiminnan vuotta juhlistetaan tänä<br />

vuonna. Raisiossa toimiva perheyritys on eittämättä ollut koko<br />

historiansa ajan suunnannäyttäjä piensaha-alan kehitystä<br />

arvioitaessa. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on luonut lukuisia<br />

innovaatioita sadan vuoden ajan. Tuotekehitys on edelleenkin yksi<br />

yrityksen painopistealueista.<br />

Kallion Konepajan perustaja<br />

Nikolai Kallio ei varmaankaan<br />

arvannut millaisen<br />

kehityskäyrän pyörösahatekniikka<br />

ottaa tulevaisuudessa. Ensimmäistä<br />

raisiolaista sahaa suunniteltiin<br />

yrityksen perustamisvuonna 1918 Karan<br />

silloisissa, varsin vaatimattomissa tuotantotiloissa.<br />

Omat haasteensa tuoreeseen<br />

yritystoimintaan loi myös yhteiskunnallinen<br />

ilmapiiri. Juuri itsenäistynyt<br />

kansakunta oli ajautunut keskinäiseen<br />

välien selvittelyyn varsin laajalti.


Kara vuosimallia 1933.<br />

Juuret syvällä Raisiossa<br />

Ensimmäisen puurunkoisen ja hihnavälitteisellä<br />

vaihteistolla sekä hammastankovedolla<br />

olevan sahan rakentaminen<br />

kuitenkin alkoi heti ensimmäisen<br />

toimintavuoden aikana, ja siitä hetkestä<br />

alkaen voidaan katsoa suomalaisten<br />

sirkkelisahojen tuotannon virallisesti alkaneen.<br />

Tällä tekniikalla sahoja valmistettiin aina<br />

1930–1940 lukujen taitteeseen saakka.<br />

Kallion Konepajan tuotanto ei ole aina<br />

keskittynyt pelkästään sahoihin. Varsinkin<br />

taipaleen alkupuolella tuotannossa<br />

olivat muun muassa klapikoneet, olkilietsot,<br />

olkisilppurit, hydrauliset vinssit<br />

ja valmistipa yritys jopa navetoiden lannansiirtolaitteitakin.<br />

Raakalaudan jatkojalostukseen Kallion<br />

Konepaja valmisti ensimmäisen höylän<br />

vuonna 1936. Höyliä yritys valmisti<br />

muutaman sadan kappaleen verran.<br />

Nikolai Kallion kaksi poikaa, Ilmari ja<br />

Jaakko Kallio ottivat yrityksen vetovastuun<br />

vuonna 1938, vaikkakin Jaakko oli<br />

tuolloin vielä alaikäinen. Talvisodan ajan<br />

konepajan toiminta oli pysähdyksissä.<br />

Jatkosodan aikana yritys toimi jälleen ja<br />

tuotanto meni kokonaisuudessaan puolustusvoimien<br />

tarpeisiin. Sotavuosien jälkeen<br />

jatkui konepajan työ sahojen kehittämisellä.<br />

Kara-sahoihin suunniteltiinkin<br />

kitkasyöttö ja merkittävä kehitysaskel –<br />

rautarullien päällä kulkeva sahauspöytä.<br />

Kallion Konepaja kasvun<br />

vaiheessa<br />

Suomi eli sotavuosien jälkeen haasteellisia<br />

aikoja. Kaikkea tarvittiin ja toisaalta<br />

kaikesta oli pulaa. Pulaa oli myös rakennustarpeista,<br />

olihan moni koti tuhoutunut<br />

sodan melskeessä ja siirtolaisille tarvittiin<br />

kattoa pään päälle. Näihin haasteisiin<br />

oli oiva ratkaisu tarjolla Raisiossa.<br />

Kallion Konepajan kehitystyö oli tuonut<br />

sahaan kitkasyötön lisäksi vaijerivedon<br />

pöydän liikutteluun ja jo vuonna 1954<br />

valmistui myös ensimmäinen hydraulisyöttöinen<br />

saha.<br />

Vaikka puuta oli tarjolla metsissä runsaasti<br />

niin rakentamiseen kuin koneiden<br />

runkorakenteisiinkin, nähtiin Karasahojen<br />

ensimmäinen teräsrunko vuonna<br />

1958.<br />

Pöydän rullien rakenteessa kehitystyö<br />

jatkui myös – 1962 rullat muuttuivat<br />

kuulalaakeroiduiksi putkirulliksi. Mainittakoon,<br />

että ensimmäinen Karan valmistama<br />

sahalaitos lähti asiakkaalle jo<br />

1960-luvun loppupuolella.<br />

Uudet toimitilat – taloudelliset<br />

haasteet<br />

Kallion Konepaja tarvitsi paremmat toimitilat.<br />

Tontin halkaiseva tie esti tuotantorakennusten<br />

laajentamisen vanhalla<br />

toimipaikalla. Uusi paikka konepajan<br />

toimintaa varten löytyi Nesteentieltä.<br />

Oli tullut myös aika, jolloin Kallion suvun<br />

kolmas sukupolvi siirtyi yhtiön kirjoille.<br />

15


Uusi saha<br />

lähdössä<br />

asiakkaalle.<br />

16<br />

Ilmari Kallion poika Pertti Kallio oli valmis<br />

astumaan yhtiön palvelukseen heti<br />

armeijan jälkeen, vuonna 1965.<br />

Kustannukset uusista toimitiloista olivat<br />

kuitenkin ajaneet konepajan talouden<br />

tiukille. Niinpä Pertti Kallio joutuikin<br />

muiden konepajan miesten tavoin työttömäksi.<br />

Onnekseen hän kuitenkin pääsi<br />

vähäksi aikaa Raision tehtaalle metallimiehen<br />

töihin.<br />

Tiukassa taloustilanteessa usko Kallion<br />

perheyritykseen ja tulevaisuuteen kuitenkin<br />

säilyi. Uusi vuosikymmen tuli olemaan<br />

merkittävää aikaa teollisen valmistuksen<br />

sekä teknisen kehityksen saralla.<br />

Kallion Konepaja Oy<br />

• y perustettu 1918<br />

• y perustaja Nikolai Kallio<br />

• y ensimmäisen Kara- sahan valmistaminen<br />

alkoi heti perustamisvuonna<br />

• y kehitystyön tuloksena vuosikymmenten<br />

saatossa laajalti saha-alan<br />

innovaatioita mm. vetävä pystytela,<br />

pelkansuuntausautomaatti, käsisyöttö,<br />

hydraulinen perämies…<br />

• y valmistanut historiansa aikana tuhansia<br />

sahoja ja sahalaitoksia<br />

• y yrityksen johdossa nyt 4. sukupolvi<br />

tj. Janne Kallio -33 v.<br />

• y työntekijöitä 12<br />

Tuotekehitys ja myynti kiihtyy<br />

1970-luvulta alkaen<br />

Työturvallisuus on aina puhuttanut<br />

myös saha-alaa, eikä syyttä. Moni entisaikojen<br />

sahuri ei valitettavasti välttynyt<br />

vahingoilta tai onnettomuuksilta työssään.<br />

Sormet liikkuivat liian lähellä vinhasti<br />

pyörivää terää ja tukkipöydän liikuttelu<br />

tehtiin perinteisesti jalkakäyttöisellä<br />

vivulla.<br />

Turvallisuusnäkökohtiin on kuitenkin aina<br />

paneuduttu Kallion Konepajalla huolella<br />

ja kehitystyön uusimpana innovaationa<br />

valmistuikin pystytela vuonna<br />

1974. Varsinaiseen tuotantoon pystytela<br />

pääsi vuotta myöhemmin. Nyt sahurin<br />

työ helpottui merkittävästi ja myös<br />

työn tuottavuus kasvoi. Pystytelan ominaisuuksia<br />

kehitettiin lisää ja varsinkin<br />

vetävä pystytela sai vankkumattoman<br />

suosion sahureilta.<br />

Valmiin sahatavaran ja sahapintojen pudotuslaitteet<br />

kehitettiin vuosikymmenen<br />

loppupuolella. Asiakkaille tarjottiin<br />

myös mahdollisuutta hankkia saha perinteisen<br />

vaijerivedon sijasta jämäkällä<br />

ja tarkemmalla ketjuvedolla.<br />

Uusiin ja nykyäänkin käytössä oleviin<br />

toimitiloihin Konsantielle yritys muutti<br />

1975.<br />

Myyntiin ja markkinointiin alettiin panostaa<br />

nyt toden teolla ja myös vientiponnistelut<br />

lupailivat yrityksen kasvua.<br />

Pertti Kallio ja Markku Häyrinen osallistuivat<br />

Mikkelin maatalousnäyttelyyn<br />

vuonna 1975 uudella pystytelalla varustetulla<br />

sahalla. Suuren kiinnostuksen<br />

innoittamana Kara:n saha vietiin vielä<br />

Posiolla järjestettyyn maatalousnäyttelyyn.<br />

Markkinointiponnistelut tuottivat<br />

tulosta ja kotimaan kauppa sekä vienti<br />

ulkomaille lähtivät kovaan kasvuun.<br />

Yksiteräisiä sahoja vuonna 1978 myytiin<br />

kotimaahan 55 kpl ja vientiin 10 kpl.<br />

Vuotta myöhemmin luvut olivat kotimaan<br />

osalta jo 105 kpl ja vientiin 75 kpl.<br />

Vuosikymmenen lopulla myös laitossahojen<br />

kysyntä ja kauppa vilkastui. Ulkomaillakin<br />

ymmärrettiin luottaa suomalaiseen<br />

osaamiseen ja yhteistyössä<br />

Raute:n kanssa valmistui sahalinja Tansanian<br />

Arushaan vuonna 1976.<br />

Nykyaikainen saha saa<br />

muotonsa 80-luvulla<br />

Kallion Konepajalla on aina otettu<br />

myönteisesti vastaan ”kentältä” tulleet<br />

asiakaspalautteet ja kehitysideat. Useasti<br />

vasta loppukäyttäjän päivittäisessä<br />

työssä hioutuvat ne lopulliset innovaatiot.<br />

Insinöörin suunnittelutyö on kyllä


arvokasta, mutta käyttäjän kokemukset<br />

monesti kruunaavat insinöörin ajatelmat.<br />

Painetta sahan kehittämiseen tulikin<br />

varsin merkittävissä määrin varsinkin<br />

1980-luvulla. Työvoimakustannukset kohosivat<br />

ja tulosta piti sahurinkin saada.<br />

Suunnittelun ja kehitystyön tuloksena<br />

syntyi muun muassa hydraulisesti toimiva<br />

perämies, joka mahdollisti niin sanotun<br />

yksinsahauksen. Vuonna 1986<br />

suunnittelupöytä toi tuotantoon tukinsiirtimeen<br />

integroidun pyörityslaitteen,<br />

jonka avulla oli helppoa pyörittää sahattava<br />

tukki haluttuun asentoon. Tukinsiirtimen<br />

suunnitteli Kallion Konepajalla insinööri<br />

Arto Aalto.<br />

Jokainen kokeneempi sahuri muistaa,<br />

kuinka olkapää oli aikoinaan kovilla mekaanista<br />

mittalaitetta edestakaisin käytettäessä.<br />

Täyden sahauspäivän aikana<br />

kun sahurin on mittarin lukemaa monta<br />

kertaa muutettava…<br />

Tähänkin ongelmaan Kara-sahoilla oli<br />

ratkaisu. Hydraulisesti tai elektrohydraulisesti<br />

toimiva mittalaite helpotti<br />

merkittävästi ylävartalon ja olkapäiden<br />

rasitusta sahaustyössä.<br />

Vaaran veljesten ja Kallion Konepajan<br />

yhteisen kehitystyön tuloksena syntyi<br />

myös pelkansuuntausautomaatti vuosikymmenen<br />

loppupuolella.<br />

Sahaustyö ja saha olivat loppujen lopuksi<br />

lyhyessä ajassa kokeneet ison joukon<br />

uudistuksia, joilla oli kauaskantoisia ja<br />

myönteisiä vaikutuksia.<br />

Seuraavat vuodet kehitystyössä olivat<br />

enemmänkin olemassa olevien keksintöjen<br />

hiomista sekä panostamista vielä<br />

entistä enemmän työturvallisuuteen.<br />

Toki täytyy muistaa myös vetävän mittavasteen<br />

tulo markkinoille 2000-luvun<br />

alussa. Sen mukanaan tuoman helpotuksen<br />

ovat huomanneet varsinkin talvella<br />

jäistä puuta sahaavat Kara-sahurit.<br />

100 vuotta takana – tulevaisuus<br />

edessä<br />

Paljon on kehitystyötä tapahtunut Kallion<br />

Konepajan alkusysäyksestä lähtien.<br />

Työvoiman tarvetta sahoilla ei ole entiseen<br />

malliin – kiitos teknisten ratkaisuiden.<br />

Sahojen kysyntä ja tarve on tullut<br />

huippuvuosista rajusti alaspäin, mutta<br />

sahalaitosten ja sahojen kauppa käy kuitenkin<br />

vakaasti. Sahojen ulkomaan viennissä<br />

on myöskin tultu alaspäin.<br />

Kallion Konepajan valmistamia Kara-sahoja<br />

on viety ympäri maapalloa. Voisi<br />

melkeinpä väittää, että jokaisella maanosalla<br />

on löydettävissä maa, jossa on<br />

Raisiossa valmistettu saha tai sahalaitos.<br />

Suurimpia vientimaita ovat vuosien<br />

saatossa olleet Venäjä, Norja, Ruotsi ja<br />

Afrikan eri valtiot.<br />

Kallion suvun neljäs sukupolvi on nyt konepajan<br />

vetovastuussa.<br />

Janne Kallion toimitusjohtajan työ alkoi<br />

vuonna 2014. Sitä ennen hän toimi<br />

oman yrityksensä leivissä liki seitsemän<br />

vuoden ajan.<br />

Tuotepäällikön tittelillä nykyään Kallion<br />

Konepajalla työskentelevä Jukka Virtanen<br />

on monille saha-alan ihmisille tuttu.<br />

Hänen työuransa alkoi 1981 tuotannon<br />

puolella ja myyntityö sahojen parissa<br />

on vuosien saatossa tutustuttanut hänet<br />

moniin sahureihin – niin kotimaassa<br />

kuin ulkomaillakin. Ulkomaan myyntiin<br />

konepajalla on vajaan vuoden ajan<br />

keskittynyt vientipäällikkö Markus Leskinen.<br />

Hallituksen puheenjohtajana Kallion Konepajalla<br />

toimii sahamiesten Grand Old<br />

Man, Pertti Kallio.<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry onnittelee pitkän<br />

päivätyön tehnyttä Kallion Konepaja<br />

Oy:tä ja toivottaa edelleen yhtä aktiivista<br />

otetta seuraavallekin sadalle vuodelle!<br />

Teksti: Timo Ripatti<br />

Kuvat: Timo Ripatti ja Kallion Konepaja Oy<br />

17


Janne<br />

Larjama,<br />

hallituksen<br />

uusi jäsen<br />

Aloitan kiittämällä <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n jäsenistöä<br />

hallituspaikan myötä osoitetusta luottamuksesta.<br />

Kotimaisen metsäteollisuuden<br />

asemaa sekä arvostusta<br />

on viimeisinä vuosikymmeninä<br />

haastettu eri suunnista,<br />

ja alan tulevaisuuden näkymät sekä<br />

kannattavuus ovat olleet koetuksella<br />

jo pitkään. Toimialalla vallinnut epävarmuus<br />

on johtanut niin koulutuksen<br />

kuin alalle pyrkivien työvoimaresurssien<br />

määrän laskuun. Nykyisin bio- sekä<br />

metsätalouden yhteiskunnallista merkitystä<br />

tuskin kukaan enää uskaltaa epäillä.<br />

Kestävää kehitystä kohti ajavat trendit<br />

ovat meillä ja maailmalla nostaneet<br />

puumateriaalin kysyntää sekä kilpailukykyä,<br />

tarjotakseen vaihtoehtoja fossiilisten<br />

tuotteiden korvaamiseen vuosi vuodelta<br />

kiihtyvällä vauhdilla. Kotimaassa<br />

tarvitaan nyt uusia innovaatioita, laajaalaista<br />

yhteistyötä sekä toimintaverkostojen<br />

solmimista, jotta asetettuun haas-<br />

18<br />

teeseen voidaan vastata niin kotimaassa<br />

kuin kansainvälisesti.<br />

Kotimaisen toimialakehityksen ohella<br />

myös oma kasvutarina puumieheksi on<br />

ollut vaiherikas. Työhistoriaan ehti kertyä<br />

noin 10 vuotta digipuolen myynti-,<br />

tuote- sekä palvelukehityksen parissa<br />

ennen paluuta lähtöpisteeseen, jatkamaan<br />

Taivassalossa sijaitsevan perheyrityksemme<br />

piensaha- sekä höyläämötoimintaa.<br />

Keväällä 2015, pian 60-vuotta<br />

täyttävän yrityksemme tulevaisuutta<br />

pohtiessani, hakeuduin Lappeenrannassa<br />

yrittäjyyden sekä kestävän kehityksen<br />

DI-tutkinto-ohjelmaan. Tutkinnon edetessä<br />

kasvoi arvostus kotimaisen koulutusjärjestelmään,<br />

joka oli sisällöllisesti<br />

huippuluokkaa ja onnistui tuomaan esitellyn<br />

teorian myös käytäntöön eri teemojen<br />

käsittelyssä.<br />

Kestävän kehityksen alakategoriaan osui<br />

luontevasti lopputyönä 2017 valmistunut<br />

Lähipuu-tutkimus, jossa piensahatoiminnan<br />

kehitystä, tulevaisuutta sekä<br />

yhteisömerkin menestystekijöitä tunnistettiin<br />

eri sidosryhmien kautta. Osana<br />

tutkimusta sekä tälle asetettua työryhmää<br />

syntyi tilaisuus tutustua eri osapuolien<br />

näkemyksiin, jossa kokonaiskuva<br />

kotimaisen sahateollisuuden nykytilasta,<br />

rakenteista sekä tarpeista tuli hyvin<br />

yhtenäiseksi. Sahayrittäjien piensahoille<br />

lanseeraaman Lähipuu-yhteisömerkin<br />

viestinnän kantavina tekijöinä ovat toiminnan<br />

kestävä kehitys sekä yhteiskunnallisen<br />

merkityksen korostuminen. Lähipuussa<br />

kohtaavatkin niin puumateriaalin<br />

arvoketjun kasvu kuin koko metsäteollisuuden<br />

toimialalle kohdistettujen<br />

odotusten saavuttaminen.


kun päätät sahata<br />

Vuoden 2015 keväällä tehty ympäristömuutos on sittemmin<br />

tuonut mukanaan pitkiä, mutta sitäkin antoisampia<br />

päiviä puunjalostuksen parissa. Työstettävänä<br />

raaka-aineena puu tarjoaa monimuotoisuutensa kautta<br />

niin sopivasti haastetta kuin onnistumisen iloa, että työpäiviin<br />

ja uusiin projekteihin on helppo syttyä. Taustalla<br />

kokemukset eri toimialoilta sekä koulutuksen kautta<br />

ovat jalostavat jatkuvasti uusia toiminta- sekä kehitystoimenpiteitä,<br />

jotka odottavat sopivaa tilaisuutta rakentavalle<br />

keskustelulle.<br />

Uuden kynnyksellä on muistettava myös ylläpitää sekä<br />

vaalia vuosien saatossa kartutettua pitkää perinneosaamista<br />

ja tietotaitoa. Puumateriaalia kohtaan lisääntynyt<br />

arvostus on lisännyt luottamusta tulevaisuuteen myös<br />

meille ja muille alan pienemmille yrityksille, jotka pyrkivät<br />

vahvuuksiensa kautta löytämään oman paikkansa<br />

markkinoilla. Meneillään oleva toimintaympäristön<br />

muutos on iso haaste, mutta tarjoaa samalla myös mahdollisuuden<br />

erottua joukosta, ei jätetä tilaisuutta käyttämättä!<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjillä on käsissä erinomainen<br />

kasvunpaikka ja olen innoissani saadessani viedä tätä<br />

tavoitetta kohti ajavia toimenpiteitä eteenpäin yhdessä<br />

osaavien kollegojen kanssa.<br />

OKRA-<strong>2018</strong><br />

maatalousnäyttely<br />

4.–7.7.<strong>2018</strong><br />

Oripään lentokenttä<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry ja useat laitevalmistajat<br />

ovat tulevana kesänä isosti näkyvillä<br />

OKRA-näyttelyssä. Löydät kaiki alan<br />

toimijat kätevästi samalta näyttelyalueelta.<br />

Nähdään!<br />

Menestystä sahayrittäjille vuoteen <strong>2018</strong>!<br />

Janne Larjama<br />

19


Vuoden Sahayrittäjä palkinnon saajat vas. Olavi Nieminen, Pentti Huppunen, Jyrki Huppunen ja Mikko Nieminen.<br />

Vuoden Sahayrittäjä 2017<br />

-palkinto Nurmijärveläisen<br />

yrittäjäkolmikon yhteistyölle<br />

20<br />

Sahayrittäjä Pentti Huppunen, Höyläämö Huppunen<br />

Ky ja Metsätila-arviointi O. Nieminen vastaanottivat<br />

Vuoden Sahayrittäjä 2017 -palkinnon. Ennakkoluuloton<br />

ja menestyksekäs yhteistyö kolmikon välillä on esimerkki<br />

onnistuneesta ja tuloksekkaasta verkostoitumisesta.<br />

Palkinto luovutettiin <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n Talvisavut<br />

<strong>2018</strong> -tapahtumassa Ylihärmässä 10.2.<strong>2018</strong>.<br />

Olavi Nieminen, Pentti Huppunen ja<br />

Jyrki Huppunen aloittivat yhteistyön<br />

lehtikuusen sahauksessa ja höyläyksessä<br />

vuonna 2011. Kokemusta lehtikuusen<br />

jalostuksesta oli saatu kuitenkin jo aiemmin<br />

Lopen Haapastensyrjästä hankituista<br />

lehtikuusitukeista, joita oli sahattu ja höylätty<br />

omaan käyttöön. Alkuun lähdettiin kokeilumielellä,<br />

mutta pian lehtikuusi vakiintui isoksi osaksi<br />

kunkin yrittäjän työtä.


”Laadukkaasta kotimaisestä siperian lehtikuusesta valmistuu<br />

laadukasta ja kestävää terassilautaa”, toteaa Pentti Huppunen.<br />

Työnjako kolmikossa toimii siten, että<br />

Olavi Niemisen vastuulla on hankkia sahattavat<br />

tukit. Kotimaiset siperian lehtikuusitukit<br />

löytyvät onneksi kohtalaisen<br />

matkan päästä. Suurimpia toimittajia<br />

ovat Metsähallitus, Tornator sekä metsänhoitoyhdistykset.<br />

Pentti Huppusen<br />

työtä puolestaan on sahata tukit pyörösahalla.<br />

Tarvittaessa hän pienii isompia<br />

tukkeja myös vannesahalla. Laudat<br />

ja lankut rimoitetaan heti sahalla ja rimaniput<br />

siirretään Jyrki Huppusen kuivaamoon,<br />

jonne matkaa sahalta tulee<br />

vain 300 metriä. Kuivauksen jälkeen Jyrki<br />

höylää laudat ja siirtää valmiin tavaran<br />

varastoon odottamaan ostajia.<br />

Kolmen yrittäjän tärkein tuote on terassilauta,<br />

jota höylätään neljää eri kokoa.<br />

Suosituimmat tuotteet ovat mitoiltaan<br />

28 x 145 ja 33 x 195. Myös lankkuja ja<br />

tolppia höylätään piharakentamiseen.<br />

Merenrantalaitureihin valmistetaan järeitä<br />

hirsiä ja perinteisillä lehtikuusipitkospuilla<br />

on jatkuvasti markkinoita. Jyrki<br />

Huppusella on myös höylän terät erilaisten<br />

ulkovuorilautojen ja sisäpaneelien<br />

höyläykseen.<br />

Olavi Niemisen poika ja isänsä yrityksen<br />

osakas Mikko Nieminen on valmistanut<br />

lehtikuusesta myös parvekelaattoja, hirvitorneja<br />

ja ulkoilualueiden opastetauluja<br />

myyntiin.<br />

Yhteistyö yrittäjäkolmikolla on sujunut<br />

alusta alkaen loistavasti ja toimintaa on<br />

kehitetty ja tehostettu vähitellen. Sahaus<br />

ja lautojen rimoitus on saatu nyt täysin<br />

katon alle ja valmiin tavaran kuljetuksista<br />

osa on ulkoistettu. Sahattavien<br />

tukkien pituuksia on karsittu kolmeen<br />

eri pituuteen ja se on helpottanut sekä<br />

tukkien että valmiin tavaran käsittelyä.<br />

Kotimaisen lehtikuusen kysynnän uskoo<br />

kolme yrittäjää jatkuvan hyvänä, koska<br />

sillä on paljon nykyihmiselle tärkeitä<br />

ominaisuuksia. Lehtikuusi sopii ulkorakentamiseen,<br />

kestää ilman käsittelyä<br />

ja harmaantuu kauniisti vanhetessaan.<br />

Mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja<br />

ekologisuus ovat olleet kolmikon toiminnan<br />

kulmakiviä yhteistyön alusta saakka.<br />

Toiminnan sijoittuminen Nurmijärven<br />

Perttulaan on yrittäjien mielestä kiistaton<br />

etu, ovathan isot ulkorakentamismarkkinat<br />

aivan lähialueella. Tärkeintä<br />

yhteistyön onnistumisessa on kuitenkin<br />

hyvä porukka. Jokaisella on yhtälössä<br />

oma paikkansa, mutta kaikki kantavat<br />

vastuuta myös kokonaisuudesta, toteavat<br />

palkitut LÄHIPUU®-yrittäjät.<br />

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti<br />

21


JÄSENINFO<br />

Uusia jäseniä <strong>Suomen</strong><br />

<strong>Sahayrittäjät</strong> ry:ssä<br />

Uusina jäseninä yhdistykseen ovat liittyneet<br />

seuraavat yritykset, yhteistöt ja henkilöt.<br />

Emport Oy<br />

Tikinmaantie 66, 37630 Valkeakoski<br />

puh: 040 5052 3044<br />

Vesawood Oy<br />

Kalervonkatu 48, 53100 Lappeenranta<br />

puh: 050 5839 469<br />

CWP - Coloured Wood Products Oy<br />

Jänhiäläntie 9, 55300 Lappeenranta<br />

puh: 050 3773 766<br />

Woodagent Niemelä Ay<br />

Kauppatie 1, 66400 Laihia<br />

puh: 06-4771 433<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien ry:n<br />

hallitus <strong>2018</strong><br />

Puheenjohtaja Timo Ripatti, Leppävirta<br />

Varapuheenjohtaja Jukka Tolonen, Kajaani<br />

Janne Larjama, Taivassalo (uusi)<br />

Arto Käkönen, Janakkala<br />

Mika Lottanen, Nukari<br />

Jouni Mähönen, Ii<br />

Matti Perälä, Humppila<br />

Jorma Sirpoma, Oitti<br />

Jukka Virtanen, Raisio<br />

Sirkku Varpa, Asikkala<br />

Varajäsenet:<br />

Jukka Tuomenoja, Loppi<br />

Mikko Laine, Laitila<br />

Kimmo Auvikainen, Nastola<br />

Toiminnantarkastaja: Seppo Suominen, Mikkeli<br />

Varalla: Taina Laine, Laitila<br />

Metsäpalvelu Janne Jylhä<br />

Lähenevantie 5, 68370 Ullava<br />

puh: 040 594 4022<br />

Vilska Timber Ky<br />

Teuvo Hokkanen<br />

Vuojalahdentie 116, 51440 Vuojalahti<br />

puh: 050 5170 909<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n pankkiyhteys<br />

on muuttunut vuodenvaihteessa<br />

Uusi tilinumeromme Oma Säästöpankissa<br />

FI88 4108 0010 3563 61<br />

Vesa Virtanen<br />

Ahopellonkatu 17, 42100 JÄMSÄ<br />

puh: 0400 358 955<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien jäsen!!!<br />

Tarkasta omat yhteystietosi nettisivuiltamme<br />

www.sahayrittajat.fi/jasenyritykset<br />

Viikoittain saamme yhteydenottoja ympäri <strong>Suomen</strong>, joissa<br />

tiedustellaan paikallista saha-alan toimijaa. Huolehdi siis,<br />

että tietosi ovat oikeassa kategoriassa ja ajantasaiset.<br />

22<br />

Muutoksista voi ilmoittaa s-postilla info@sahayrittajat.fi<br />

Tuupalan puukoulu sai ensimmäisen <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien<br />

myöntämän Puurakentamisen Diplomin.


MYYDÄÄN<br />

MYYDÄÄN<br />

Siirrettävä KaraMaster kenttäsirkkeli<br />

vm. 2010. Otettu<br />

käyttöön 2011.<br />

LAIMET 120 sirkkelisaha<br />

• v. 2003<br />

• kiinteästi asennettu 9 m pöytä<br />

• kumirullat<br />

• varustettu yksin sahauksella<br />

• Sahattu n. 100 h/v.<br />

H. 24 000 € alv 0%.<br />

E-P 040-5476694<br />

Sis.elektroninen mittalaite,<br />

hyd.perämies, hyd. puun pidin,<br />

vastapuolen pintapyörä, vastapuolen<br />

pintakuljetin, pudotinlaiteet,<br />

purupuhallin.<br />

Lisäksi erillinen teroituskone ja<br />

useita kovapalateriä ja muuta<br />

sahaukseen liittyvää. Sahattu<br />

n. 3-4kk vuodessa.<br />

Valtra N101H 45 etukuormaimella<br />

vm. 2007. Ajettu<br />

vain 2175 h. Varusteita: hyd.<br />

kallistin, kauha + trukkipiikit,<br />

ilmastointi. Siisti kone.<br />

Pekka Pekonen<br />

0405833511<br />

peku.pekonen@suomi24.fi<br />

Vääksy<br />

Pezzolato hinattava särmäsaha 13 hv Honda<br />

bensiinimoottorilla.<br />

• Portaaton leveydensäätö 75 – 500mm, 2 terää,<br />

molemmat säätyvät samanaikaisesti<br />

• Max paksuus 70mm<br />

• Portaaton syöttönopeus<br />

• Max kappaleen pituus 6m<br />

• Moniteräakseli 6 terää (lisävaruste 600€)<br />

• Mahdollisuus muuttaa sähkökäyttöiseksi tai<br />

traktorikäytölle<br />

Hinta 3200€ + alv 24%<br />

Kernaalan SahausPalvelu Riihimäki<br />

0400 965302<br />

sahauspalvelu@kernaalansahauspalvelu.fi<br />

LYHYET<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

mukana PuuSuomiverkostossa<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry on yhtenä toimijana käynnistämässä<br />

PuuSuomi-verkostoa uudelleen toimintaan.<br />

Verkoston toiminta on ollut muutaman vuoden pysähdyksissä,<br />

mutta 4.4.<strong>2018</strong> liki 40 puualan toimijaa ympäri<br />

<strong>Suomen</strong> kokoontui ympäristöministeriöön luomaan uutta<br />

nostetta toimintaan. PuuSuomi-verkoston kokoonkutsujana<br />

toimi ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmapäällikkö<br />

Petri Heino.<br />

Päivän aikana saatiin varsin kattava käsitys puualan kehityshankkeiden<br />

tilasta ja kartoitettiin samalla toiminnan jatkon<br />

kannalta tärkeitä painopistealueita.<br />

Haluatko<br />

ammattilaisen<br />

hoitamaan varojasi?<br />

Oma Säästöpankista saat verotehokkaat ja<br />

monipuoliset sijoitusratkaisut yrityksesi varojen<br />

ammattimaiseen sijoittamiseen ja sijoitussalkun<br />

hajauttamiseen. Meiltä saat myös turvaa yrittäjän<br />

arkeen ja yrityslainojen takaisinmaksuun.<br />

Varaa aika tapaamiseen tyytyväisten yrittäjien<br />

suomalaiseen pankkiin omasp.fi.<br />

Verkoston päätavoitteina ovat muun muassa puurakentamisen<br />

edistäminen ja puualan toimintaedellytysten kehittäminen<br />

sekä puualan hankkeiden koordinointi.<br />

PuuSuomi-verkoston uudeksi vetäjäksi on nimetty metsänhoitaja<br />

Inkariina Itänen.<br />

Hän on aiemmin toiminut monissa sahateollisuuden kansainvälisissä<br />

myyntitehtävissä. Inkariinan työpiste löytyy<br />

Kainuun ELY-keskuksessa Kajaanissa.<br />

23


OPINTOMATKALLE<br />

ESPANJAAN !!<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien<br />

opintomatka Espanjaan<br />

on tulossa syys-lokakuun<br />

vaihteessa!<br />

Heti kun matkaohjelma varmistuu, lähetämme<br />

kaikille jäsenille tietopaketin sähköpostissa.<br />

Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, ilmoita<br />

muutokset info@sahayrittajat.fi<br />

Matkaohjelma tulee myös nähtäville nettisivuille<br />

www.sahayrittajat.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!