Viisas Raha 5/2018

omnipress
  • No tags were found...

Lehti suomalaiselle sijoittajalle.

PÄÄKIRJOITUS

Osakkeisiin sijoittavien

varallisuus kasvaa

Suomalaisten kotitalouksien varallisuus

kasvaa edelleen nopeasti sekä mediaanilla

(keskimmäinen havainto) että keskiarvolla

mitattuna. Nämä tiedot löytyvät

Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta,

joka on vapaasti saatavilla verkosta.

Tilaston mukaan vuonna 2016, joka on tuorein tilastovuosi,

puolella kotitalouksista nettovarallisuus

oli yli 107 000 euroa ja neljänneksellä peräti yli 260

000 euroa.

Toisaalta heikoimmalla neljänneksellä nettovarallisuus

oli alle 10 700 euroa. Myös kaikkien kotitalouksien

varallisuuden keskiarvo 206 000 euroa on

lähes kaksinkertainen verrattuna mediaaniin, mikä

myös kertoo siitä, että varallisuus on keskittynyt

varakkaimpaan kymmenekseen. Se omistaa 47 prosenttia

varallisuudesta.

Tällaisia lukuja varmaan kaikki osasivat odottaakin.

Mielenkiintoisempaa on katsoa, miten

tilanne on kehittynyt aiemmista vuosista.

Varakkain kymmenes on kasvattanut osuuttaan

viimeiset parikymmentä vuotta, tosin

osuuden kasvu on koko ajan hidastunut.

Kun tiedämme toisaalta, että Suomessa

tuloerot eivät ole kasvaneet, jää varallisuuserojen

kasvulle yksi selitys: ne vaurastuvat,

jotka uskaltavat sijoittaa säästövaransa.

On suorastaan shokeeraavaa lukea

tilastoa siltä osin, missä kotitalouksien

varat ovat.

Talletuksissa on 8,5 prosenttia,

kun pörssiosakkeissa

ja sijoitusrahastoissa yhteensä

on vain 7,8 prosenttia. Esimerkiksi

omistusasunnoissa varallisuudestamme

on puolet.

Toisaalta suurituloisimmasta

kymmenyksestä yli 70 prosenttia

omistaa osakkeita, kun pienituloisimmissa

osuus on vain 17 prosenttia.

Velkaisuustilasto on myös mielenkiintoinen. Keskivarakkaat

ottavat erityisesti asuntolainaa, mutta

muiden kuin asuntolainojen osuus kasvaa sekä

köyhemmillä että varakkaammilla kotitalouksilla.

Vaikka tilasto ei sitä kerro, ilmeisesti köyhimmät

ottavat kulutusluottoja siinä missä varakkaimmat ottavat

sijoituslainoja.

Pienimmissä varallisuusluokissa omaisuus on

kiinni omassa asunnossa ja pankkitalletuksissa, kun

varakkaimmilla näissä on kiinni suhteellisesti huomattavasti

vähemmän. Sen sijaan varat on sijoitettu

pörssiosakkeisiin ja rahastoihin.

Näitä tilastoja lukiessa johtopäätös on selvä.

Niiden kotitalouksien varallisuus kasvaa, jotka säästävät,

ja nopeimmin kasvaa niiden varallisuus, jotka

sijoittavat säästönsä tuottavasti ja osittain jopa velkarahalla.

Paitsi kotitalouksien omista asenteista, on

myös yhteiskunnallisista päätöksistä kiinni,

kuinka suureksi tuo varallisuuttaan kasvattavien

joukko muodostuu.

TIMO ROTHOVIUS

päätoimittaja

NOPEIMMIN

KASVAA NIIDEN

VARALLISUUS,

JOTKA SIJOITTAVAT

SÄÄSTÖNSÄ

TUOTTAVASTI.

Viisas raha – lehti suomalaiselle sijoittajalle

JULKAISIJA Osakesäästäjien Keskusliitto ry PÄÄTOIMITTAJA Timo Rothovius, timo.rothovius@osakeliitto.fi KUSTANTAJA JA TOIMITUS Omnipress Oy,

p. 09 454 0445, omnipress.fi TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Kimmo Kallonen, kimmo.kallonen@omnipress.fi TOIMITUSSIHTEERI Hanna Leino, hanna.leino@

omnipress.fi MEDIAMYYNTI Pirkko Virtanen, p. 0400 600 842, pirkko.virtanen@pirkonmediamyynti.fi ISSN 1797-3503 OSOITTEET Osakesäästäjien

Keskusliitto, toimisto@osakeliitto.fi JAKELULEVIKKI 24 500 kpl ULKOASU Teemu Kavasto PAINO Punamusta Oy, Joensuu KANNEN KUVA Timo Porthan

5/2018 VIISAS RAHA 3

More magazines by this user