20.06.2018 Views

caravanposti 2 / 2018

Turun Caravanposti, SF-Caravan Turku ry:n jäsenlehti

Turun Caravanposti, SF-Caravan Turku ry:n jäsenlehti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No 2

2018


Täyden palvelun Caravan-talo

Sta n d B y

Kaikki tuotteet

valmistetaan

tehtaassamme Ruotsissa

ainoa

läheinen

vaihtoehto

Svenska Tält i Dorotea AB • Box 18 • Timmervägen 5 • 917 21 Dorotea

Puh: +46 942 513 14 • Fax: +46 942 109 53 • Sähköposti: info@svenskatalt.se • Internet: www.svenskatalt.se

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

STAND BY

MADE IN SWEDEN

DIPLOMAT

MADE IN SWEDEN

ja tarvikkeet

etuteltat


23. vuosikerta

JULKAISIJA

SF-C Turku ry

Linnankatu 49 A

20100 TURKU

Puh. (02) 230 8623

PANKKIYHTEYS

FI96 8000 1170 7749 71

SÄHKÖPOSTIOSOITE

sfcturku@sfcturku.fi

PÄÄTOIMITTAJA

Pentti Groth

Puh. 0400 824 471

pgroth@netti.fi

ILMOITUSMYYNTI

sfcturku@sfcturku.fi

0400 824 471

SIVUNVALMISTUS

T. Nieminen Oy

Painotalo Painola

Jousitie 2, 20760 Piispanristi

Puh. (02) 274 9226

malla@painola.fi

PAINO

T. Nieminen Oy

Painotalo Painola

Jousitie 2, 20760 Piispanristi

Puh. (02) 274 9222

LEHDEN PAINOSMÄÄRÄ

1800 kpl

4000 kpl Caravan Show numeroa

ILMOITUSHINNAT

Etusivu 186x215 680 €

Takakansi 186x260 550 €

2-kansi 186x270 420 €

3-kansi 186x270 420 €

Sisäsivut 1/1 186x270 370 €

1/2 186x133 230 €

1/4 90x133 170 €

1/8 90x 65 120 €

Rivi-ilmoitus 90x 30 70 €

Jäsenten ilm. 40x 25 10 €

Jäsenten kiitosilmoitukset maksutta

Aineistopäivät 2018.

nro aineisto jakelussa vk.

1 12.02. 11

2 23.04. 21

3 27.08. 38

4 22.10. 46

Kesä tulee sittenkin vaikka ilmat ovat

seilanneet edestakaisin. Luonto herää

kalenterin mukaan työntäen leskenlehdet

ja sinivuokot kylmäänkin ilmaan. Ihmisille

ilonhetken suo pienikin auringon

pilke pilvien raosta. Kesäkalusteet ovat

jo löytäneet paikkansa vaunujen edustoille

ja pientä puuhaa löytyy vaunujen

ympäriltä kun valmistaudutaan kesään.

Yhdistyksen keväässä on myös valmistautumisen

tuntua, joka alkoi kevätkokouksesta

jossa myönnettiin

Kesäniemen alueen huoltorakennuksen

ja vedenpuhdistusjärjestelmän rakentamiselle

rahoituksen ottaminen. Samoin

kokouksessa päätettiin Ruissalon Talvialueen

Traktorin hankinnasta.

Kesäniemen rakentaminen alkaa

alueen tiestön korjauksella jossa kaikki

tiet saavat uuden sorapinnan. Teiden parannuksen

alle jäävät näkyviin nousseet

kivet ja montut, jotka ovat hankaloittaneet

teiden aurausta ja matkailuajoneuvojen

kulkua. Leikkikenttä kokee myös

muutoksen kevään aikana kun uudet

välineet asennetaan kentälle. Leikkikenttä

rajataan myös uudella määräystenmukaisella

aidalla. Rakentaminen ja

korjaukset parantavat alueen palveluja

sekä viihtyisyyttä huomattavasti.

Uusi tietosuojalaki astuu voimaan

toukokuussa. Laki muuttaa eräitä käytäntöjä

olemassa olevien rekistereiden

säilyttämisessä ja niiden käsittelyssä.

Rekisteriselosteet pitää olla kaikista rekistereissä

ja niiden säilytysaika ja kuka

niitä käsittelee on mainittava. Tässäkin

lehdessä ollut palsta uusista jäsenistä jää

nyt pois.

Kevään keskustelutilaisuudet on

taas pidetty Kesäniemessä ja Ruissalon

Talvialueella. Kummallakaan alueella

ei asukkailla ollut suurempia murheita.

Ehkä avoimet keskustelutilaisuudet eivät

tuo kaikkia ongelmia ja asioita esiin

kun paikalla on paljon asukkaita. Keskustelutilaisuuksien

tarkoitus kuitenkin

täyttyy kun erilaisilta huhuilta voidaan

katkaista siivet.

Harrasteeseemme vaikuttanut talouden

alamäki alkaa näyttämään vähän

paremmalta. Uusia karavaanareita

liittyy harrasteeseemme. Uusissa karavaanareissa

on myös kaivattuja nuoria

perheitä joiden tulo porukkaan on

hienoa. Liitolla on meneillään jäsenhankinta

kampanja joka on suunnattu niille

matkailuajoneuvon omistajille jotka

eivät vielä ole liittyneet järjestöömme.

Myös jokainen meistä voi osallistua

jäsenhankintakampanjaan tuomalla

esiin kaikki edut minkä jäsenyys tuo tullessaan.

palvelujen siirtyminen nettiin

mahdollistaa nopean tiedonhankinnan

esim. www.karavaanarit.fi sivustolta

myös liittyminen käy sieltä.

Antoisia kevätretkiä toivottaen

Pentti Groth

Turun Caravan Posti | 3


Uusia jäsentarvikkeita

Naisten otsapanta

vankkuri-logolla,

musta ja valkoinen ..................15 €

Musta pipo

vankkuri- logolla .....................10 €

Musta huppari

vankkuri- logolla .....................25 €

Naistoimikunta

rakentaa

Naistoimikunta on ahkeroinut kevään aikana majakoita

koristeeksi vaunujen eteen. Kekseliäisyyttä tarvitaan kun

majakoiden erityispiirteen saadaan esiin oikeissa mittakaavoissa.

Erilaisia majakoita syntyi kymmenkunta joita

voi ihastella kesällä tekijöiden vaunujen edustalla. Majakoiden

valmistumisen jälkeen tehdään jotain syksyyn sopivaa.

Naistoimikunta kokoontuu joka kuukauden 3 arkimaanantai

klo 18.–20.00 yhdistyksen toimistolla osoitteessa

Linnankatu 49 A kellarikerros

Musta huppari vankkuri

ja Kesäniemi logolla ................35 €

Musta T-paita

Vankkuri- logolla .....................10 €

T- paidassa eri malli naisille.

Otsapantaa, pipoa, huppareita ja

T- paitaa saatavissa Ruissalossa ja

Kesäniemessä sekä yhdistyksen toimistolta.

Tervetuloa!

4 | Turun Caravan Posti


Ruissalon Talvialue

Talvialue siirtyi kesäksi

yleiseksi leirintäalueeksi

15.5.–1.9.

väliseksi ajaksi. Syyskuun 1

päivänä Talvialue on jälleen

yhdistyksen käytössä. Alueen

isäntäparina toimii Matti

ja Pirjo Vainio. Talvialueen

paikoista tiedustelut suoraan

Matille puh 0400 704 179.

Puhelinvarauksia ei Talvialueelle

oteta talvikauden paikan

voi varata vain paikan päällä

sopimuksen tekemällä. Talvikauden

maksut on hoidettava

syyskuun aikana. Talvialue ei

ole tarkoitettu matkailuajoneuvojen

talvisäilytyspaikaksi

vaan etusijalla ovat aktiiviset

käyttäjät. Isäntä sijoittaa

sellaiset vaunut jotka ovat

seisseet käyttämättöminä alueen

reunoille talvi kunnossapidon

helpottamiseksi.

Talvialueelle on saatu uusi

traktori vanhan ihastuksen

Turun Caravan Posti | 5


ja vihastuksenkin kohteena

olleen Valmetin tilalle. Uuden

traktorin varustukseen

kuuluu myös hiekoitin joten

käsipelillä hiekoittamisen

tarve poistuu. Hiekoitus lisää

kuitenkin keväällä siivouksen

tarvetta kun hiekka on

poistettava ennen talvikauden

loppua.

Talvialueen keskustelutilaisuus

pidettiin 21.4. Villa

Saaron kahvila täyttyi talvialueen

asukkaista tupaten

täyteen. Tilaisuuden alussa

juotiin Hannun keittämät

kahvit. Kokouksen alussa

puheenjohtaja loi katsauksen

yhdistyksen asioihin, jonka

jälkeen Turvatoimikunnan

Esa Kankaristo kertoi toimikunnan

järjestämistä ajoharjoituksista

Messukeskuksen

pihalla. Avausten jälkeen

siirryttiin avoimeen keskusteluun.

Ruissalotoimikunnan

vetäjänä toiminut Tapani

Hietanen kertoi olevansa estynyt

toimimaan seuraavalla

kaudella vetäjänä. Uuden vetäjän

nimeäminen kokouksessa

ei onnistunut joten se

jätettiin päättämättä. Riihenmäen

uudelle grillauspaikalle

toivottiin pöytää ja tuoleja.

Hannun mukaan kaupunki

tuo ne ennen kesäkautta

grillille. Polttopuita toivottiin

grillille mutta niitä ei voida

tuoda koska ne haettaisiin

toisille grilleille. Yhteisten

tapahtumien grillaushetkiin

luvattiin varastosta puita.

Pg.

6 | Turun Caravan Posti


Ajotaitoharjoittelua

Turvatoimikunta järjestää kevään

aikana neljänä maanantaina

ajoharjoitteluja auto-vaunuyhdistelmille

sekä matkailuautoille Turun

Messukeskuksen pihalla (sisäänajo artukaisten

kiitotien puolelta). Ajoharjoittelupäivinä

on mahdollista suorittaa

myös ajotaitomerkkejä. Ajoharjoittelussa

tarvitset oman auton ja peilit samoin

matkailuauton. Vaunu tuodaan paikalle

turvatoimikunnan puolesta. Harjoittelupaikka

on turvallinen iso asfalttikenttä,

jossa ei häiritseviä esteitä ole. Harjoitteluiltoina

on mahdollista harjoitella ilman

ratamerkkejäkin. Kun taidot karttuvat

voit siirtyä ajoharjoitteluradalle. Ajoharjoittelurata

perustuu neljään jokapäiväisessä

liikenteessä oletettuihin asioihin

kuten: Suoraan peruutus, pujottelu, talliin

peruutus sekä jalkakäytävän reunaan

parkkeeraus. Jotain näistä tarvitaan lähes

aina kun vaunun kanssa leiriydytään.

Turvatoimikunnan jäsenet antavat

halutessasi ohjeita yhdistelmän käsittelyssä.

Harjoittelussa on hyvä päivittää

talven aikana mahdollisesti unohdetut

taidot. Ajotaitoharjoittelut ovat maksuttomia

ja kaikkien yhdistysten jäsenille.

Kevään harjoittelupäivät ovat

maanantaina 23.4. 14.5. 21.5 ja 28.5

Syksyn harjoittelupäivät ovat

maanantaina 10.9 ja 17.9 klo 17.–19.

Tervetuloa!

Esa Kankaristo ja Katriina Laitinen

Ps.

Laita valmiiksi muistiin vuoden ajoharjoittelut,

jotka alkavat jälleen huhtikuussa.

Vuoden aikana ajoharjoitteluissa

käyneiden kesken arvotaan turvallisuus

aiheinen palkinto syksyllä.

Yhdistyksellä on nyt käytössä oma

vaunu Solifer S3 joka on nyt harjoituksissa

käytössä jatkuvasti. Saman vaunun

käyttö harjoituksissa on harjoittelijalle

parempi vaihtoehto kuin se että olisi eri

ominaisuudet ja mitat oleva vaunu joka

harjoittelu kerta.

Pg.

Turun Caravan Posti | 7


Caramba–kausi 2018

Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän

ja

matkailuauton käsittelystä

kiinnostuneille karavaanareille

tarkoitettua

kilpailutoimintaa. Matkailuautolla

ajettaessa

on käytössä sama rata ja

samat säännöt kuin vaunuyhdistelmällä.

Jokainen

kilpailija ajaa omalla

autolla.

Caramba cupissa kilpaillaan

miesten, naisten, nuorten,

aloittelijoiden ja ikämiesten

sarjassa. Nuorten sarjassa

ikäraja on 25 vuotta ja ikämiessarjassa

65 vuotta. Aloittelijoiden

sarjassa saa kilpailla

kaksi vuotta, mutta yleiseen

sarjaan on mahdollista siirtyä

aikaisemminkin. SM–kilpailuissa

on miesten, naisten,

nuorten ja ikämiesten sarja.

PM-kilpailuissa on miesten,

naisten ja nuorten sarja.

CARAMBA CUP

Neljä osakilpailua käsittävään

Caramba cupiin voivat osallistua

kaikki SF-Caravanin

jäsenet. Caramba cup -tuloksissa

huomioidaan kolme

parasta kilpailua. Kilpailuun

osallistumalla saa kokemusta

carambakuvioiden ajamisesta.

Kilpailussa ajetaan kaksi

erää, joissa on kolme ratakuviota

erää kohti. Jokainen

kilpailija ajaa omalla autolla.

Kilpailussa käytettävä vaunu

on yksiakselinen, leveydeltään

2,05 - 2,35 metriä ja

kokonaispituudeltaan 6,00 -

7,20 metriä. Matkailuauton

on oltava pituudeltaan vähintään

6,50 metriä. Peruutuskameran

käyttö on kiellettyä,

eikä retkiautolla ajoa sallita.

Talvi Caramba avaa kauden

24.2. Rajamäellä, treffipaikkana

Sääksin leirintäalue.

1. osakilpailu ajetaan 5.5.

Järvenpäässä (Kavikanpiha,

Tempo 4), treffipaikkana

Vanhankylän leirintäalue.

Ehdolla olevat kuviot: 3, 4, 5,

6, 8, 12, 13, 17, 19, 20.

2. osakilpailu ajetaan 26.5.

Paraisilla, treffipaikkana

Solliden Camping.

Ehdolla olevat kuviot: 1, 2, 4,

5, 7, 8, 10, 11, 12, 14.

3. osakilpailu ajetaan 11.8.

Virroilla, treffipaikkana

Vankkurimännikkö.

Ehdolla olevat kuviot: 2, 4, 5,

8, 9, 13, 15, 18, 20, 21.

4. osakilpailu ajetaan 15.9.

Kokemäellä, treffipaikkana

Pitkäjärven leirintäalue.

Ehdolla olevat kuviot: 4, 5, 7,

9, 11, 12, 13, 14, 16, 17.

SM-KILPAILUT

Lahdessa 9.6. J. Rinta-Joupin

pihalla (Tupalankatu 7).

Treffipaikkana Herrasmannin

leirintä (Herrasmanninkatu

20). Suomenmestaruuskilpailu

on samalla karsintakilpailu

Pohjoismaiden

mestaruuskilpailuun. Yhdistysten

ajotaitotoiminnasta

vastaavia pyydetään lähettämään

sitovat ilmoittautumiset

28.5.2018 mennessä

osoitteella olof.bussman@

karavaanarit.fi.

PM-KILPAILUT

Pohjoismaisten Karavaanipäivien

(NCT2018) yhteydessä

Ruotsin Kristinehamnissa

12.7.2018.

Lisätietoa carambaharjoittelusta

saat yhdistyksesi

ajotaitotoiminnasta vastaavalta

henkilöltä sekä liiton

carambavastaavalta Olof

Bussmanilta: olof.bussman@

karavaanarit.fi, puh. 050 569

1511.

8 | Turun Caravan Posti


www.palosammutin.info

Palosammutin PS Oy tarjoaa sammutinalan

palveluita luotettavasti ja kilpailukykyisesti

niin yksityisille kuin yrityksillekin.

Meiltä löydät kattavan valikoiman luotettavia

paloturvatuotteita kotiin, työpaikalle,

vapaa-ajan asuntoon ja ajoneuvoon.

Yrityksen osaava henkilökunta

avustaa asiakasta löytämään

monipuolisesta valikoimasta

juuri hänen tarpeisiinsa sopivan

sammuttimen ja neuvoo laitteen

käytössä.

Ota meihin yhteyttä:

Marko Vuorio

marko.vuorio@palosammutin.info

Tasokkaiden

Caravanalueiden

ketju

PALOSAMMUTIN PS OY

Markulantie 1, 20300 Turku

Puh. 0440 7000 24

Rairanta

Kyselyt voi soittaa,

varaosamyynti

puh. 0440 800 123

tai lähettää sähköpostilla

oilijalonen@oilijalonen.fi

www.oilijalonen puh. 0440 800 123 Jalosenkuja 6, TURKU

Turun Caravan Posti | 9


Kesäniemen kevättä

Kesäniemessä vietettiin

pääsiäistä

Rosvopaistin merkeissä.

Rosvopaistia ei heti

ensimmäisenä iltana ollut

tarjolla vaan ruokahalun annettiin

kasvaa sunnuntaihin.

Torstai oli varattu majoittumiselle

ja saunomiselle jota

oli tarjolla kaikkina päivinä.

Perjantaille oli varattu Ravi-

ja tietokilpailut ja illaksi

tanssit Terhi Jokilan tahdeissa.

Perjantaina oli aikaa tutustua

Kesäniemen alueeseen ja

käydä vaikka pilkillä.

Lauantain ohjelmassa halukkaiden

oli mahdollisuus

tarkastuttaa sammuttimia

sekä koeponnistaa matkailuajoneuvojen

kaasulaitteet.

Toimiston edessä oli katettu

pöydät harrastemyynnille.

Samalla kun vanhemmat

tutustuivat harrastemyyntiin

järjestettiin lapsille askartelua

alalystillä. Päivän

kilpailut päätti kovatasoinen

mononheittokilpailu, joka

heitettiin 3 henkisin sekajoukkuein.

Illalla suoritettiin

juhlallinen Miilumestarin

valinta. Viimevuoden

Miilumestari Raimo Kivilä

luovutti kruununsa uudelle

Miilumestarille Juha Vuoriolle.

Juhan vastuulle siirtyi

myös pääsiäisen rosvopaistin

valmistaminen. Miilumestarin

vaihdon jälkeen jatkettiin

karaoketansseilla Ylälystillä.

Nuorten disko pidettiin Alalystillä.

Sunnuntaiaamu valkeni

savun tuoksuisena ehkä

mukana myös valmistuvan

rosvopaistin tuoksua. Aamu

kymmeneltä avattiin älynystyröitä

Illin tekemien

kysymysten ratkomisessa

luontopolulla. Päivällä avustettiin

Miilumestaria rosvopaistin

etsimisessä roviolta

jota päästiin nauttimaan

ylälystille paistin löytymisen

jälkeen.

Maanantaina oli vuorossa

luontopolun vastausten

käsittely ja palkintojen jako.

Leiripäällikön kiitosten jälkeen

treffit oli onnistuneesti

päättyneet.

Pg.

10 | Turun Caravan Posti


Turun Caravan Posti | 11


Sytostaattipipot TYKS:n

pienille syöpäpotilaille

Kesäniemen naiset

ovat talven aikana

askaroineet toistasataa

sytostaattipipoa, jotka

luovutettiin 22.04.2018 Tyksin

lasten syöpäosastolle. Pipot

tulevat tarpeeseen, kos-

ka sytostaattihoito usein vie

hiukset päästä ja myös päänahka

saattaa tulla araksi.

Oikeista materiaaleista valmistettu

päähine ei ärsytä ja

suojaa mm. auringolta – ja

on vielä tyylikäskin!

Uurastuksessa olivat mukana

Sirpa Kujala, Anne Koivu,

Niina Ruohonen, Anne

Virtanen, Rita Vuorinen,

Anita Jalonen, Anne Soitamo,

Kirsti Mäkinen, Marika

Määttänen ja Merja Järvinen,

Hyvää asiaa sponsoroivat

Intruder Club Finland ry,

Stari Oy, Kylähullut kulkurit,

Anita Jalonen, Alpo Jalonen

sekä KLV – Palvelu Oy.

Kuvassa projektin äiti Sirpa ja osastolla hyvää

hoitoa saavan lapsen isä Matias sekä 116 sytostaattipipoa.

12 | Turun Caravan Posti


Kesäniemimukit

Tulivat myyntiin kioskille. Mukin on valmistanut

Callerie Leposka Velkualta käsityönä, joten

jokainen muki on hieman erilainen. Mukeissa

on edessä merimaisema ja takana Kesäniemen

koordinaatit. Muki on hieno antaa vaikka lahjaksi

karavaanari tutulle. Mukit sopivat myös iloiseen

illanviettoon tuttujen kera. Mukeja on saatavana

Kesäniemen toimistolta 12 €/kpl. Mukien ensitilaus

on rajallinen eli nopeat ehtivät.

Pg.

SF-C Kesäniemi

Vehmaa

Takaniitty

Takaniityntie

Keskiniitty

Onnelankaari

Kennelkuja

Mustikkamäentie

9

Etuniitty

Leikkikentäntie

Kesäniementie

Etuniityntie

10 11

Ahvenkaari

Juomavesi

Vieraskenttä

Vieraskenttä

ajokaivo/

harmaaveden

tyhjennys

Etuniityntie

Mustikkamäki

Porrastie

12

Kaivo,

juomavesi

Humalamäki

8

Graniittiniementie

Pursiseurantie

1Lystipolku

Kesäniementie

11

3 2 5

4

Saunakaarentie

Kesämäentie

kaarentie

Sauna

Leikkikenttä

Lippukallio

Kesäniementie

Sisääntulo

7

Puomi

6

Pysäköintipaikka

Uimarannantie

Uimarinpolku

Uimaranta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lystiliiteri (Ylälysti)

Varastorakennus

Grillikatos

Puucee / Kemssan tyhjennys

Traktoritalli

Roskalava

Sauna

vesijohtovesi

Varasto,

harmaavesikaivo

Huoltorakennus (Alalysti)

tiski, suihku, toimisto, Deffa

WC / Kemssan tyhjennys

Venelaituri

Mynälahti

11

Puucee / Kemssan tyhjennys

Kiinteiden harmaavesisäiliöiden tyhjennys

12

Kesävesipiste

Turun Caravan Posti | 13


MATKAILUAUTOT

JA VAUNUT

TULE JA TEE HYVÄT KAUPAT!

MEILLÄ MYÖS HENKILÖ- JA

PAKETTIAUTOT VAIHDOSSA.

Örninkatu 8, SALO,

p. 733 1550, 0400 533 144,

0445 511 557

ark. 10-18, la 10-14

www.autosimelius.fi

LIVONSAAREN

TAPAHTUMAT

2018

Livonsaaren Caravan

Asuntovaunu- ja venepaikkoja

• Viihtyisä ja rauhallinen alue meren rannalla

• Hyvin varusteltu huoltorakennus

• Hyvät rantasaunat • Ei isäntävuoroja

• Puolentunnin ajomatka Turusta

LIVONSAARI

C A R A V A N

www.livonsaaricaravan.fi

Pohjanpääntie 250

21180 Naantali

Puh. 050 362 0939

040 500 4401

09.06.-18 Sammuttimien ja kaasujen tarkastus, alkaen klo

09.00, sekä kirpputori. Illalla levytanssit.

23.06.-18 Juhannus Livonsaaressa.

18.00 Lipunnosto, juhannuskokon sytytys klo

20.00, juhannustanssit alkavat 21.00–01.00

Heinäkuun olemme lomatunnelmissa.

04.08.-18 Toimintapäivä, letunpaistoa

25.08.-18 Muinaistulien yö, rosvopaisti, koirakilpailut

Illalla tanssit Trio Atlantiksen tahtiin.

15.09.-18 Kesäkauden päättäjäiset, arpajaiset, valokuvauskilpailun

palkinnot

14 | Turun Caravan Posti


Lemmin

lempeät löylyt

Tätä kirjoitettaessa paljon

puhuttu leirintäalueen

rantasaunan

remontti on täydessä vauhdissa.

Jos omaansa saa kehua

– ja vaikkei saisikaan – on

sanottava, että hieno siitä tulee!

Saunassa eivät mene uusiksi

ainoastaan pinnat vaan

muun muassa löylyhuoneen

koko ja suihkutilan järjestelyt

muuttuvat.

Saunomisesta puheen ollen

savusaunakausi on jo

saatu alkuun. Jäätelöautokin

on käynyt kokonaiset kaksi

kertaa. Säät eivät vielä ole

varsinaisesti vaatineet jäätelöstä

saatavaa vilvoitusta,

mikä on näkynyt myös siinä,

että leirintäalueella on paria

viikonloppua lukuun ottamatta

ollut melko hiljaista.

Kunnon kevät antaa vielä

odottaa itseään.

Pääsiäiskahvit juotiin

perinteiseen tapaan pääsiäissunnuntaina.

Samassa

yhteydessä keskusteltiin

tulevista tapahtumista ja

tietenkin edellä mainitusta

remontista ja sen käytännön

järjestelyistä. Seuraavaksi

Lemmin keväässä on vuorossa

”ennakkovappu”, jota

vietetään vappua edeltävänä

viikonloppuna vapun osuessa

alkuviikkoon. Ohjelmaan

kuuluu syömistä ja

saunomista, grillausta ja simaa

sekä tietenkin karaokea.

Toukokuun ensimmäisenä

viikonloppuna ovatkin sitten

vuorossa talkoot. Osa talkoolaisista

on tosin jo omat

hommansa hoitanut.

Yllättävän lähellä on jo

kesäkin ja kesän myötä juhannus

ja pitkäpöytä. Toivokaamme,

että juhannus

on lämmin tai ainakin vähäluminen

ja että sitä ollaan

vastaanottamassa sankoin

joukoin.

Teksti Jatta

Kuvat Janne

Turun Caravan Posti | 15


Kevään aikana kalamiehet

saivat katetun

perkuupaikan

johon myös kesävesi tulee

mutta vasta roudan jälkeen.

Ensimmäiset kalansaaliit on

jo perattu Jarkko Rantalan

toimesta uudistetussa perkuupaikassa.

Pääsiäisenä ei vielä päästy

uudistuneeseen rantasaunaan

mutta rannalle rakennettiin

komea kokko

pitämään kaikki trullit ja

muut kummajaiset kaukana.

Pääsiäisen jälkeen olikin

kiirettä kun sulamisvedet

alkoivat vallata alueita. Vaunujen

ympäriltä kaivettiin

ojia ja siltarumpuja avattiin.

pumppujakin käytettiin apuna

parissa paikassa kun kova

routa piti salaojat jäässä. Var-

Livonsaaresta

kesään

ma merkki kesästä kuuluu

läheisiltä pelloilta leivosen ja

kurkien lauluna.

Enneaikainen Vappu vietettiin

jo lauantaina kun

asukkaat viettivät vappua

tuvassa. Tupa saatiin aivan

täyteen. Ohjelmassa oli Riston

tietovisa ja mukavaa yhdessäoloa

sekä myöhemmin

karaokea tanssin pyörteisiin.

Huvitoimikunnan puheenjohtaja

Esa Kankaristo

kuulutti puheenvuorossaan

jäseniä toimikuntaan jotta

kaikki suunnitellut tapahtumat

saataisiin vietyä läpi

suunnitellulla tavalla.

Seuraava tapahtuma Livonsaaressa

pidetään 19.5.

Siivoustalkoilla aloitellaan.

Siivotaan aluetta ja tyhjennetään

ja jynssätään lato tanssikuntoon.

Päivällä pidetään

aluekokous jossa myös huvitoimikunnan

puheenjohtajan

valinta. Tarjolla myös

kahvia pullan kera. Iltasella

sitten testataan ladon parketti

levytanssien merkeissä.

Kesäkuun 9 päivä pidetään

turvallisuus viikonloppuna

jolloin tarkastetaan

sammuttimia ja kaasulaitteita.

Toimiston pöydällä on

lista tarkastuksiin ilmoittautumista

varten.

Kovan talven jälkeen on

mukavaa kirjoitella kesän

tapahtumista vaikka kasvihuoneilmiö

on muuttanut

säitä siten että Joulun

ja Juhannuksen ilmat ovat

vertailukelpoisia. Kuitenkin

Livonsaaressa vietetään keskikesänjuhlaa

Juhannusta

23.6. Lipunnostolla klo 18.00

ja kokolla joka sytytetään

klo 20.00. Juhannustanssit

aloitetaan klo.21.00 Ladossa.

16 | Turun Caravan Posti


Turun Caravan Posti | 17


Turun Länsivankkurit Oy 25v.

Turun Länsivankkurit

vietti juhlapäivää

työn merkeissä 21.4.

Kaarina ja Matti Uusilehto

ovat luotsanneet yritystään

alusta asti. Länsivankkurit on

hyvissä käsissä, sillä Uusilehtojen

poika Petteri vaimonsa

Tiinan kanssa ovat vahvasti

mukana liikkeen hoidossa.

Matkailuajoneuvojen huollosta

vastaa Juho Lindstedt.

Juhlapäivänä Kaarina ja

Matti pitäytyivät juhlakalujen

osaan ottaessaan onnitteluja

vastaan. Länsivankkureilla

oli syytä juhlia oikein

kunnolla, sillä Matilla tuli 70

vuotta täyteen. Juhlahumussa

vietettiin myös Kaarinan

ja Matin 50-vuotis hääpäivää.

Yhdistyksen 25v. onnitteluja

kävi viemässä Arja ja

Pentti Groth.

18 | Turun Caravan Posti


TIETOSUOJA – ihanuusko?

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR (The

General Data Protection Regulation)

tuli voimaan 24.5.2016 ja sitä aletaan

soveltaa 25.5.2018, jolloin se tulee

osaksi lainsäädäntöä. Sen jälkeen henkilötietojen

käsittelyn tulee olla uuden

tietosuoja-asetuksen mukaista. EU:n

tietosuoja-asetus koskee kaikkia yrityksiä,

yhdistyksiä ja julkisia toimijoita,

jotka käsittelevät henkilötietoja.

EU:n uudella tietosuoja-asetuksella yhtenäistetään

eri maiden nykyiset säädökset

ja pyritään turvaamaan henkilötietojen

suoja ihmisen perusoikeutena.

Tietosuoja-asetuksella korvataan Suomessa

henkilötietolaki ja se vaikuttaa

käytännössä kaikkiin organisaatioihin.

Yksi asetuksen merkittävimmistä asioista

henkilön näkökulmasta on hänen

oikeutensa saada omat tietonsa rekisteristä

itselleen sekä tulla unohdetuksi.

Rekisterinpitäjän ei tule ajatella

uuden asetuksen tuovan pelkkää lisätyötä

ja kustannuksia. Hyvin asiaan

perehtyneet ja asian hoitaneet nähdään

vastuullisina toimijoina, joiden kanssa

on helppoa ja turvallista toimia.

Henkilötietorekistereitä ovat mm.

jäsenrekisteri, matkustajarekisteri, kausipaikkalaisrekisteri,

työntekijärekisteri

ja yritysrekisteri. Rekistereiksi katsotaan

myös kaikki listaukset henkilöistä, joista

henkilöt ovat tunnistettavissa (esim.

listaus isäntävuoroista, tapahtuman

osallistujaluettelo jne.).

Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan,

että on toiminut lain vaatimuksen

täyttävällä tavalla. Tietosuojaan ja

tietoturvaan liittyvät asiat on siis suunniteltava

ja dokumentoitava tarkasti.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste on Suomessa vuonna

1999 voimaan tulleen henkilötietolain

henkilörekisterinpitäjältä edellyttämä

asiakirja, josta selviävät muun muassa

rekisterinpitäjän yhteystiedot, käsiteltävät

henkilötiedot ja käsittelyn

tarkoitus sekä tietojen luovuttamisen ja

suojaamisen periaatteet. Myös uusi tietosuoja-asetus

vaatii jokaisen rekisterinpitäjän

ylläpitämään selostetta vastuullaan

olevista käsittelytoimista. Rekisteriseloste

tulee siis edelleen olla laadittuna

kaikista henkilörekistereistä.

Rekisteriseloste tulee pitää jokaisen

saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Jos rekisterinpitäjällä on useita toimipaikkoja,

seloste on pidettävä nähtävillä

kaikissa toimipaikoissa. Jos palvelua

käytetään tietoverkossa, rekisteriseloste

tulee liittää verkkopalvelun yhteyteen.

teRvetuloa

täyden palvelun kotimaiselle

katsastusasemalle

kaikkien ajoneuvojen katsastukset,

rekisteröinnit ja vakuutukset meiltä vaivattomasti.

myös venerekisteröinnit.

palvelemme ma - pe klo 8-17

Turun Caravan Posti | 19


Kevätkokous 18.4.2018

Yhdistyksen sääntömääräinen

kevätkokous

pidettiin

Turun Messu- ja Kongressikeskuksen

Restel ravintolassa

keskiviikkona 18.4. Kokoukseen

osallistui runsas 60 yhdistyksen

jäsentä eli vajaa 4%

yhdistyksen jäsenistä. Osallistuja

määrä on ollut perinteisesti

samaa luokkaa vuodesta

toiseen.

Ennen kokousta tarjottiin

kokouskahvit. Jäsenkorttien

tarkastuksen suorittivat Yhdistyksen

jäsenkirjuri Arja

Groth ja naistoimikunnan

vetäjä Tarja Suominen. Jäsenkorttien

tarkastuksen

jälkeen päästiin kokoussaliin

valmistautumaan kokoukseen.

Kokouksen alussa

yhdistyksen puheenjohtaja

jakoi huomionosoitukset

ansioituneille jäsenille.

Kokouksen puheenjohtajaksi

valittiin yhdistyksen

puheenjohtaja Pentti Groth

joka kutsui kokouksen sihteeriksi

yhdistyksen sihteerin

Anne Soitamon. Kokous

todettiin päätösvaltaiseksi ja

esityslista hyväksyttiin. Toimintakertomus

hyväksyttiin

seuraavassa kohdassa. Kohdassa

7 esitettiin tilinpäätös,

tilintarkastajien lausunto

sekä päätettiin tilinpäätöksen

vahvistamisesta ja vuoden

2017 ylijäämän käytöstä.

Pykälästä tehtiin hylkäävä

ehdotus jossa vaadittiin tarkempaa

selvitystä tilinpäätöksestä

jota kannatettiin.

Asiakohta oli muuten käsitelty

joten siitä jouduttiin

äänestämään. Äänestyksessä

tilinpäätöksen vahvistaminen

voitti selvästi. Seuraavassa

kohdassa myönnettiin

vastuuvapaus tilivelvollisille.

Kohdassa 9 oli traktorin hankinta

Ruissalon talvialueelle

vanhan traktorin tilalle ja

hallitukselle oikeus hankkia

kaupalle tarpeellinen rahoitus.

Rahoituksella hankittavaa

traktoria vastustettiin

joka sai myös kannatuksen.

asiasta äänestettiin ja äänestystulos

oli selvästi esityslistan

mukainen. Seuraavassa

Kevätkokouksen

huomionosoitukset

Pienoislippu: Kujala Hannu ja Sirpa

Hatakka Markus ja Jenny

Standaari:

Hietanen Tapani

Huikko Seppo

Plaketti: Moisio Ari numero 129

Rintanen Kari numero 130

SF-C pronnssimerkki: Halonen Seppo

Ikonen Ari

Ikonen Päivi

Ora Heidi

SF-C Hopeamerkki: Haanpää Pentti

Ora Juha

SF-C Kultamerkki: Virtanen Mauri

Harrinmalja: Soitamo Anne

Aktiivinpalkinto: Kankaristo Esa

kohdassa myönnettiin hallitukselle

oikeus nostaa lainaa

korkeintaan 100th euroa

Kesäniemen uuden huoltorakennuksen

ja jätevesijärjestelmän

rakentamista varten.

Muita asioita ei kokoukselle

oltu esitetty joten puheenjohtaja

päätti kokouksen.

Pg.

20 | Turun Caravan Posti


Caravan Show 2018

Caravan Show 2018

palautekokouksessa

ei löydetty moitteensanaa

tapahtuman järjestelyistä.

Tapahtumissa yleensä

häirinneet sähkökatkotkin

rajoittuivat perjantai illan

muutamaan katkokseen. Sähköryhmän

rajatessa ongelmakohdan

muutaman vaunun

ylikäyttöön saatiin sähköt

jälleen toimimaan normaalisti

koko viikonlopun. Messupuolelta

kuultiin hyviä myyntilukemia

jotka ennakoivat

hyvää tulevaisuutta alalle.

Toimihenkilöitä tapahtumassa

oli jälleen 70 jotka kaikki

kutsutaan päättäjäisjuhlaan.

Perinteiset Caravan Show

iltamat pidettiin21.4. Lounasravintola

Makumantassa.

Tilaisuuteen osallistui

70 toimihenkilöä. Kaikki

toimihenkilöt eivät päässeet

iltamiin päällekkäisten tapahtumien

vuoksi joille vielä

suuri kiitos. Iltamat onnistuivat

hyvin tutun porukan

kesken. Tanssien tahdeista

vastasivat Terhi ja Antti.

Tanssilattia olikin kovassa

käytössä loppuiltaan asti.

Toimihenkilöistä osa majoittui

Talvialueelle pari vaunukuntaa

myös Makumantan

tilavalla pihalla.

Caravan Shown aikataulun

siirtäminen oli esillä

Messujen päätoimikunnan

kokouksessa. Maalis-Huhtikuun

vaihteeseen siirtymisessä

ei ollut kannatusta

vaikka se palvelisi karavaanareita

paremmin keväisen

ajankohdan vuoksi. Kauppiaille

tammikuun hiljainen

aika on kuitenkin parempi

myynninkin kannalta. Ensi

talvena kokeillaan huhtikuussa

Mökki ja Meri messujen

yhteydessä mukanaoloa

matkailuautojen ja vaunujen

kanssa. Caravan Show 2019

on kuitenkin 11.-13.1.2019

Pg.

Turun Caravan Posti | 21


YT-alueen Petanqikisa

Pidettiin 14.4. Ruissalon

Talvialueella.

Vaikka kyseessä oli

kaikkien Turun alueen 14 yhdistyksen

eli YT alueen kisa

ei kisassa muita yhdistyksiä

ollut kuin Turun yhdistyksen

joukkueet. Kisaa on YT

kokouksessa ehdotettu kiertäväksi

mutta siihenkään yhdistyksillä

ei ole ollut halua.

Onko kyse siitä, että Turun

joukkueet ovat niin kovia

vastuksia ettei tohdita lähteä

yhtenä päivänä vuodessa

omalta alueelta kilpailuun.

Kisaan ilmoittautui 6

joukkuetta 3 ruissalosta ja 3

Kesäniemestä. Ottelua tuomaroi

tuttuun tapaan Pentti

Hjerppe aisaparinaan Hanna

Hjerppe, joka toimi kisan

sihteerinä. Ilmoittautuminen

kisaan tapahtui klo 09.00

aamulla ja ilmoittautumisen

jälkeen siirryttiin kisapaikalle

Villa Saaron pihaan.

Kisan lähdettyä käyntiin

huomattiin heti että kisasta

saattaa tulla yllätyksellinen.

Talven jäljiltä kostea

ja pehmeät kentät lisäsivät

haastetta pelaajille. Kisan

kirkkaimmat pokaalit saivat

taidokkaasti pelannut joukkue

Tarmot Kesäniemestä.

Joukkueessa kuulia heittivät

Tuija ja Matti Haapanen sekä

Kari Saloranta. Hopeapokaalit

menivät Ruissalon omalle

joukkueelle Ruissalolle.

Ruissalo joukkueessa kuulille

vahtia antoivat Pirjo ja Matti

Vainio sekä Olli-Pekka Mäkilä.

Pronssimitalit haltuunsa

otti joukkue Durasel puput

Kesäniemestä. Joukkueessa

kisasivat Anne ja Mauri

Virtanen sekä Markku Hirvirinne.

Neljäs sija meni

Kesäniemen joukkueelle

Simpauttajat jossa pelaajina

Simo Virtala, Toni Helenius

sekä Ari Moisio. Viidenneksi

sijoittui Ruissalon joukkue

Korpisoturit kisaajina Jarmo

Erkkilä, Tapio Ahokas ja

Markku Varjonen. . Kuudenneksi

selviytyi Ruissalon

joukkue Vaalalaiset, jonka

taitureina pelasivat Maarit ja

Tapani Hietanen sekä Matti

Reponen.

Pg.

22 | Turun Caravan Posti


Tiedotteita Tiedotteita Tiedotteita

Katsastusajankohdat

ajoneuvoluokittain 20.5.2018 alkaen

Ajoneuvot siirtyvät uuden sääntelyn

mukaisiin käytäntöihin, kun ne on ensimmäisen

kerran katsastettu uuden

sääntelyn aikana. Ensimmäinen katsastus

20.5.2018 alkaen määräytyy siis vielä

vanhan sääntelyn mukaisesti.

Henkilöautot (M1-luokka), pakettiautot

(N1-luokka), erikoisautot (kokonaismassa

enintään 3,5 tonnia) ja

raskaat nelipyörät (L7e-luokka)

Katsastettava ensimmäisen kerran

viimeistään 4 vuoden kuluttua ajoneuvon

käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen

viimeistään 2 vuoden kuluttua edellisestä

katsastuksesta.

Kun käyttöönottoajankohdasta on

kulunut yli 10 vuotta, on ajoneuvo katsastettava

vuosittain (viimeistään vuoden

kuluttua edellisestä katsastuksesta).

Huom! Jos ajoneuvo katsastetaan

8 - 9 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä,

esim. 8 v 5 kk ikäisenä, seuraava

katsastus on suoritettava kuitenkin

viimeistään 10 v 0 kk ikäisenä. Jos

ajoneuvo katsastetaan yli 9 vuoden

kuluttua käyttöönottopäivästä, seuraava

katsastus on suoritettava viimeistään

vuoden kuluttua.

Luvanvaraiseen taksiliikenteeseen

käytettävät henkilöautot (M1-luokka),

pakettiautot (N1-luokka), kevyet

nelipyörät (L6e-luokka) ja raskaat

nelipyörät (L7e-luokka)

Katsastettava viimeistään vuoden

kuluttua käyttöönotosta. Sen jälkeen

viimeistään vuoden kuluttua edellisestä

katsastuksesta.

Jos käyttöönotosta on kuitenkin

kulunut yli vuosi ennen luvanvaraisen

liikenteen aloittamista, ajoneuvo on

katsastettava ennen luvanvaraisen liikenteen

aloittamista.

Kevyet nelipyörät (L6e-luokka)

Katsastettava ensimmäisen kerran

viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä.

Seuraavan kerran viimeistään

2 vuoden kuluttua edellisestä

katsastuksesta. Sen jälkeen vuosittain

(viimeistään vuoden kuluttua edellisestä

katsastuksesta).

Huom! Jos ajoneuvo katsastetaan

3 - 4 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä,

esim. 3 v 4 kk ikäisenä, seuraava

katsastus on suoritettava kuitenkin

viimeistään 5 v 0 kk ikäisenä. Jos ajoneuvo

katsastetaan yli 4 vuoden kuluttua

käyttöönottopäivästä, seuraava

katsastus on suoritettava viimeistään

vuoden kuluttua.

O2-luokan perävaunut

Katsastettava ensimmäisen kerran

viimeistään kalenterivuoden loppuun

mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä

on kulunut 2 vuotta.

Sen jälkeen 2 vuoden välein (kalenterivuoden

loppuun mennessä).

Linja- ja kuorma-autot (M2-, M3-,

N2- ja N3-luokka), O3- ja O4-luokan

perävaunut, erikoisautot (kokonaismassa

yli 3,5 tonnia) ja sairasautot

Katsastettava ensimmäisen kerran

viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon

käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen

vuosittain (viimeistään vuoden kuluttua

edellisestä katsastuksesta).

Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen

käytettävät T1b-, T2b- ja T3b-luokan

traktorit (nopeus > 60 km/h)

Katsastettava ensimmäisen kerran

viimeistään 4 vuoden kuluttua ajoneuvon

käyttöönottopäivästä.

Sen jälkeen viimeistään 2 vuoden

kuluttua edellisestä katsastuksesta.

1.1.1960 tai sen jälkeen käyttöön

otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan

kuuluvat museoajoneuvot

Katsastettava 2 vuoden välein kesäkuun

loppuun mennessä.

Ennen 1.1.1960 käyttöön otetut katsastusvelvolliseen

ajoneuvoluokkaan

kuuluvat museoajoneuvot

Katsastettava 4 vuoden välein kesäkuun

loppuun mennessä.

Turun Caravan Posti | 23


Muistilista

kesäkauden

alkuun!

Turun Caravanposti

-lehden yhteistyökumppanit

Toimituksen toivomus jäsenistölle on

että, käyttäisimme yhteistyökumppaneittemme

palveluja.

Best Caravan

Vakiotie 4, Lieto

Myynti puh. 010 832 4520

Market ja Huolto puh. 044 781 1073

Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14

Kesäkausi lähestyy ja talven huilanneet

karavaanarit aloittavat

sesongin.

Kesän reissut taittuvat mukavammin,

kun tarkistat ensin vaunusta / autosta

vesi- ja sähkölaitteiden sekä kaasulaitteiden

toiminnan. Kaasulaitteiden

testaus/huolto on tarpeellista jättää

ammattilaisille.

Tärkeää on tarkastaa ajoneuvon

renkaat sekä seurata renkaiden kuntoa

kesäkauden aikana.

Renkaista

pähkinänkuoressa:

Vaunun seisottaminen samassa paikassa

kuluttaa rengasta. Altistuminen

UV-säteilylle, lämpötilaerot yms

seikat heikentävät renkaan ominaisuuksia.

Pitkään paikalla seisottaminen

voi aiheuttaa renkaisiin runkovaurioita.

Suositeltavaa on renkaan paineiden

tarkistaminen, vaunun liikuttelu

sekä epävarmoissa tapauksissa renkaan

tarkistuttaminen asiantuntijaliikkeessä.

Renkaan kokonaisikä;

suositus enintään

10 vuotta

Renkaan kokonaisikä = renkaan tekninen

ikä valmistusajankohdasta.

Valmistusajankohta on merkitty renkaan

kylkeen nelinumeroisena tunnuksena

DOT-merkinnän yhteyteen.

Kansainvälisen käytännön mukaisesti

renkaan kokonaisiäksi suositellaan

enintään 10 vuotta.

Renkaan käyttöikä;

suositus enintään 6 vuotta

Renkaan käyttöikä = renkaan ikä

käyttöönotosta. Renkaalle on vaikea

määrittää mitään tiettyä maksimikäyttöikää.

Renkaan kuluminen ja

ikääntyminen riippuvat monista eri

tekijöistä.

Kansainvälisen käytännön mukaisesti

renkaan käyttöiäksi suositellaan

enintään 6 vuotta, mutta yleensä renkaat

kuluvat loppuun huomattavasti

sitä nopeammin.

Uusina myytävät

renkaat, huomioi

valmistusajankohta

Uusina renkaina voidaan myydä

enintään 5 vuotta aiemmin valmistetut

renkaat. Renkaat säilyttävät oikein

varastoituna alkuperäiset tekniset

ominaisuutensa jopa 5 vuotta.

Hyvän kauppatavan mukaisesti asiakasta

informoidaan renkaan valmistusajankohdasta,

jos kyseessä on yli 3

vuotta vanhat renkaat.

Lähde: Euro-Tyres Oy NEXEN-renkaat

Jyrki Lehtonen

Turun Länsivankkurit Oy

02-2749 880 • www.lansivankkurit.com

Pansiontie 6, 20200 Turku

Sarka Caravanhuolto

Peitturinkatu 6, 21260 Raisio

02-4367 134 • www.sarkacaravan.fi

avoinna arkisin 08.00-16.30

Nuorten työtuki/Idea Kirppis

0400 612 980

Ruissalontie 39, 20200 Turku

Loimaan Laatuauto

Palvelemme

MA 9-18, TI-PE 9-17,

LA 10-14

Lamminkatu 7

Myynti 040 450 7001

Huolto 040 450 7002 040

Lamminkatu 39

Myynti 040 450 7011

Huolto 040 450 7012

OJ Hinauspalvelut 0440 122 121

OJ Raskaskalusto 0400 520 765

OJ Varaosat 0440 800 123

OJ Autokierrätys 0440 800 123

PALOSAMMUTIN PS OY

044 0700 0024

Markulantie1, 20300 Turku

Svenka Tält

Timmervägen 5, 917 21 Dorotea

+46 942 513 14 • www.svenskatalt.se

Turun Ajovaruste Oy

050 357 3093 • www.turunajovaruste.fi

Tuulissuontie 9, 21420 Lieto

Liedon Autopesu Oy

www.liedonautopesu.com

Tuulissuontie 31 Halli2, 21420 LIETO

044 705 5566

Avoinna ark. 08.00-16.30

muina aikoina ja viikonloppuisin sop.muk.

WP-Katsastus Oy

Tuulissuontie 34, 21420 Lieto

(02) 436 4300 • www.wp-katsastus.fi

Avoinna ma-pe 8.00-17.00

Vuola autojousi

Vuola Trucks and Trailers Ky

0400 530 306 • www.vuola.fi

Voivalantie 28

Custom Truck Oy

Jokivarsitie 246, 66500 Vähäkyrö

puh. 06 4783 444

avoinna ark. 7.00.15.00

24 | Turun Caravan Posti


S

F

-

C

A

R

A

V

A

N

Varapuheenjohtaja

Hannu Kujala

Puh. 0400 920 743

Puheenjohtaja

Pentti Groth

Puh. 0400 824 471

Sihteeri

Anne Soitamo

puh. 050 363 3377

Johtokunnan jäsen

Petri Suominen

Puh. 0500 820 973

SF-Caravan Turku

TREFFILISTA 2018

Kesäkuu 2018

22.-24.6.2018 Juhannus Kesäniemi, Vehmaa

Heinäkuu 2018

21.7.2018 Yllätystapahtuma Kesäniemi, Vehmaa

Elokuu 2018

11.8.2018 Best Caravan Cub Kesäniemi, Vehmaa

Lokakuu 2018

12.-14.10 Silakkatreffit Kesäniemi, Vehmaa

Marraskuu 2018

3.11.2018 Halloween iltamat Kesäniemi, Vehmaa

T

U

R

K

U

Johtokunnan jäsen

Tapani Hietanen

Puh. 050 369 0537

Johtokunnan jäsen

Jyrki Lehtonen

Puh. 0400 526 579

Johtokunnan jäsen

Erja Ylitalo

Puh. 040 532 6990

Joulukuu 2018

1.12.2018 Pikkujoulut Kesäniemi, Vehmaa

31.12.2018 Uudenvuoden vastaanotto Kesäniemi, Vehmaa

T

O

I

M

I

H

E

N

K

I

L

Ö

T

2

0

1

8

Johtokunnan jäsen

Esa Kankaristo

puh. 0400 520 856

Nuorisoyhdyshenkilö

Olli Pekka Sandberg

Puh. 040 514 3472

Urheiutoimikunta

Pentti Hjerppe

Puh. 040 594 8907

Tekninen asiamies

Jyrki Lehtonen

Puh. 0400 526 579

Taloudenhoitaja

Sirkka Haapasalo

Puh. 040 827 5116

Turvatoimikunta

Esa Kankaristo

Puh. 0400 520 856

Jäsenkirjuri

Arja Groth

Puh. 044 353 5946

Kesäniemitoimikunta

Ari Moisio

Puh. 040 549 6648

Naistoimikunta

Tarja Suominen

puh. 050 342 7027

Matkailuasiamies

Ilpo Tolvas

Puh. 0400 527 077

PYSÄHTYNEET VANKKURIT

SF-C 89991

Eino Kalevi

Kaislakari

s. 18.1.1934

k. 12.2.2018

Muistoa kunnioittaen

SF-Caravan Turku ry

SF-C 48091

Olavi Kalervo

Hongisto

s. 21.8.1941

k.17.2.2018

Muistoa kunnioittaen

SF-Caravan Turku ry

Turun Caravan Posti | 25


SF-Caravan Turku ry

www.sfcturku.fi sfcturku@sfcturku.fi

Puheenjohtaja

Pentti Groth

Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku

0400 824 471

pgroth@netti.fi

Hallitus

Hannu Kujala, vpj. 0400 920 743

hannu.kujala1@gmail.com

Anne Soitamo, siht. 050 363 3377

anne.soitamo@gmail.com

Petri Suominen 0500 820 973

chevyvannrf@suomi24.fi

Erja Ylitalo 040 532 6990

erja.ylitalo@gmail.com

Tapani Hietanen 050 369 0537

t.hietsu@suomi24.fi

Jyrki Lehtonen 0400 526 579

jrhlehtonen@gmail.com

Esa Kankaristo 0400 520 856

esa.kankaristo@suomi24.fi

Toimikuntien vetäjät

Caravan Show’ -toimikunta 0400 824 471

Pentti Groth

pgroth@netti.fi

Kesäniemitoimikunta 040 549 6648

Ari Moisio

amoisio373@gmail.com

Tapani Hietanen

t.hietsu@suomi24.fi

Turvatoimikunta 0400 520 856

Esa Kankaristo

esa.kankaristo@suomi24.fi

Naistoimikunta 050 342 7027

Tarja Suominen

tarja.suom@gmail.com

Urheilutoimikunta 040 594 8907

Pentti Hjerppe

Nuorisoyhdyshenkilö 040 514 3472

Olli-Pekka Sandberg

Jäsenkirjuri 044 353 5946

Arja Groth

arjagroth@gmail.com

Asiamiehet

Matkailuasiamies 0400 527 077

Ilpo Tolvas

ilpo.tolvas@gmail.com

Tekninen asiamies 0400 526 579

Jyrki Lehtonen

jrhlehtonen@gmail.com

Taloudenhoitaja 040 827 5116

Sirkka Haapasalo haapasalo.sirkka@gmail.com

Tarvikemyynti

Turun Länsi-Vankkurit Oy,

Pansiontie 6, Turku

Kerhohuoneisto

Linnankatu 49 A, 20100 TURKU

Puh. 02 230 8623

Päivystys kerholla maanantaisin klo 18-20 (kesä- ja heinäkuuta

lukuun ottamatta), muulloin puh. 0400 824 471.

Kesäniemi

Kesäniementie 99, Rautila, 23210 VEHMAA, puh. (02) 433 3462

Yhteyshenkilö Ari Moisio puh. 040 549 6648

Tarvikemyynti

Turun Länsivankkurit pansiontie 6, Turku.

Yhdistyksemme alueet

KESÄNIEMI, VEHMAA, NUHJALA Puh. 02-433 3462

yhteyshenkilö Ari Moisio 040 549 6648

Maksut 2018

Kausipaikat:

Vuosi (sis. saunan) 420 € Seisontamaksu 1,50 €/vrk

Kevät 1.1.-30.4. 155 € Perhesauna 15 €/50 min

Kesä 1.5.-30.9. 250 € Sähkö 0,26 €/kwh

Syksy 1.10.-31.12. 115 € Sähkön minimim. 2 €/kerta

Yöpyminen SFC-jäsen 18 €/vrk, SFC:n ulkopuolisilta 28 €/vrk

Vuorokausimaksut sis. valosähkön 350W

Pesukone 2 €/kerta Kuivausrumpu 2 €/kerta

Venepaikka 40 €/kesä Kaasu erillisen hinnast. mukaan

Vierailumaksu 3 €

TALVIALUE RUISSALO-GAMPING

Yhteyshenkilö Matti Vainio puh. 0400 704 179

Maksut 2018-2019

Talvi 240 € 022 jäsen. / 260 € muut

Yöpyminen vrk 18 €/sis. valosähk.

Mittarisähkö

0,22 €/kwh Pienin mittarimaksu 2 €/kk

Valosähkö

2 €/vrk Perhesauna (50 min) 6 €/perh.

YHDISTYKSEMME SOPIMUSALUEET

LEMMI CARAVAN, Caravantie 76, 23100 Mynämäki puh 02-430 8734

Yhteyshenkilöt: Janne Rekola, 040 502 9601, 0400 795 778

Maksut 2018

Vuosimaksu 400 € sis. saunan ja wlan-verkon

Kesäkausi 1.5.–30.9. 240 € sis. saunan ja wlan-verkon

Talvipaikka 1.10.–30.4. 240 € sis. saunan ja wlan-verkon

Muut kaudet tai vaunun säilytys sopimuksen mukaan

Vuorokausi

17 € sis. saunan ja wlan-verkon

Vuorokausi SF-C jäsen

15 € sis. saunan ja wlan-verkon

Kesäsähkö 1.5.-30.9. 3,50 €/vrk

Talvisähkö 1.10.-30.4. 7 €/vrk

Mittarisähkö 0,25 €/kWh/minimi 2,50 €

Seisontamaksu

0,50 €/vrk (ei seisontamaksua, jos yöpyminen 3 vk sisällä)

Mökki

30 €/1. vrk seuraavat 20 €/vrk

Mökki Sirkkala

50 €/vrk ja 250 €/vk

Savusauna

3 €/henk. (määriteltyinä savusaunapäivinä)

LIVONSAARI CARAVAN, Pohjanpääntie 250, 21180 Naantali

Yhteyshenkilö Jari Vähätalo puh. 050 362 0939, 040 500 4401

Maksut 2018

Vuosimaksu 750 €

Viikko ei jäsen/SFC 85/75 €+2 €/henk/6vrk

Vrk ei jäsen/SFC 17/15 €+2 € henk.

Telttapaikka 20 €

Venepaikka pieni 125 €/kesä

Venepaikka keskik. 150 €/kesä

Venepaikka iso 250 €/kesä

Ilman kausipaikkaa +50 €/kesä

Venepaikkayöpyminen 17 €

Ei isäntävuoroja.

Lentopallovuorot

Mökki 2hh

40 €/vrk

Mökki 4hh

60 €/vrk

Perhesauna

16 €/h

Yhteissauna 5 €

Mittarisähkö minimi 3 €

Kuukausi 185 €

yli 4 vrk

0,29 €/kwh

Lämmityssähkö

8 €/vrk

Valosähkö

4 €/vrk

Juhannus korotetut vrk hinnat

Pelejä jatketaan syyskuussa seuraa ilmoittelua.

Peli-iltoja vetää Pentti Hjerppe puh. 040 5948 907,

jolta saa tarkempia tietoja salivuoron käytöstä.

Tervetuloa!

26 | Turun Caravan Posti


Matkailuajoneuvojen

korjaukset (kaikki merkit),

maalaukset, lasinvaihdot,

kosteusvauriokorjaukset,

vuosihuollot, nestekaasulaitteiden

tarkastukset ja

huollot, varaosat jne.

Tuulissuontie 9

21420 Lieto

050 357 3093

toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi

Soliferin ja Polarin

valtuutettu huoltokorjaamo

Turun Caravan Posti | 27


JOUSTAVAT KAUPAT – JOPA ILMAN KÄSIRAHAA

Asuntoautot ja -vaunut Lamminkatu 39

XNE-352 BMW 218 F45 Active Tourer 218i A Business 65tkm 2015

23.890

YX-735 BMW R 1150 R ROCKSTER 39tkm 2003

6.490

21-KHF Casalini M14 scala 33tkm 2015

9.890 1-om., p.tutka, navi, erik.vant., h-kirja, 2xrenk.

SW-56 Harley davidson Softail fxcwc Rocker C 28tkm 2010

19.990

81-JAY Yamaha Fjr 1300 ABS 64tkm 2010

11.990

FGZ-965 Fiat-gigant 900 JTD 91tkm 2004

21.890

WYU-579 Adria Adora 552 PK 2011

17.990 vuoteet 7:lle, Alde vesikeskus lämmitys, Lattialämmitys,

DCB-129 Adria Astella GLAM EDITION 563 PU 2014

23.990

WWT-274 Dethleffs Camper 450 FL 0 2013

18.990 1-om., kattol.

VZC-545 Dethleffs Esprit i 7150-2 DBM 2tkm 2016

89.990

SLS-833 Fiat-Adria 833 compact sls 833 Compact SLS 3tkm 2017

59.990

VZC-544 Fiat-capron Sunlight t69l Hubbet 3tkm 2016

54.990 ESP, luist.esto, kattol., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., CD, alv-väh.

WTG-818 Kabe Briljant XL 0 2008

16.990 erik.vant., h-kirja

FJH-424 Fiat-lmc 671 g 3.0 JTD AC 90tkm 2009

35.990

YIZ-535 Fiat-lmc I 595 1tkm 2016

69.990 nahkaverh., 1-om., met.väri, ilmast., h-kirja, vak.nop.s., CD

BOI-943 Fiat-sharky L 37 2,3 JTD 59tkm 2007

24.890 kattol., h-kirja, lohkol.

GIO-207 Ford-rimor Katamarano 3 71tkm 2009

32.990

MLT-771 Hobby Premium 65 GF 28tkm 2013

49.990

WIA290 Kabe Briljant XL 0 2003

11.990

DCS-492 Knaus Südwind 590 FUS 2013

23.990 Scandinavian edition

Palvelemme

MA 9-18, TI-PE 9-17,

LA 10-14

Lamminkatu 7 yli 300 vaihtoautoa Lamminkatu 39

Myynti 040 450 7001

Huolto 040 450 7002

www.loimaanlaatuauto.fi

Myynti 040 450 7011

Huolto 040 450 7012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!