28.06.2018 Views

IYOR 2018 CMAS FIN

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tunne koralliriutat<br />

Kansainvälinen<br />

riuttojen vuosi <strong>2018</strong>


Tunne koralliriutat<br />

Kansainvälinen<br />

riuttojen vuosi <strong>2018</strong><br />

kirjoittajat<br />

Franz Brümmer, Steffen Hengherr & Ralph O. Schill<br />

valokuvat & piirrokset:<br />

Herbert Bauder, Franz Brümmer, Herbert Frei,<br />

Paul Munzinger, Ralph O. Schill, Stephanie Naglschmid,<br />

Paul Selvaggio & Wolf Wichmann<br />

Suomenkielisen version on toimittanut Sukeltajaliitto ry.<br />

suomenkielinen käännös: Jorma Poikolainen<br />

suomenkielisen termistön tarkistus: Jaakko Leppänen


Koralliriutat<br />

ovat planeettamme kauneimpia ja<br />

vaikuttavimpia elinympäristöjä. Ne<br />

ovat biologisen monimuotoisuuden<br />

keitaita; koralliriutoilla arvioidaan<br />

elävän yli miljoona eri lajia.


Ensimmäiset riuttamaiset<br />

rakenteet ovat noin 2 miljardin<br />

vuoden ikäisiä. Ne rakentuivat<br />

bakteerien ja sinilevien<br />

muodostamista peitteistä,<br />

joihin takertui sedimenttipartikkeleita.


Tuntemamme koralliriutat koostuvat erilaisista elävistä<br />

organismeista. Elävien ja kuolleiden riuttojen runko<br />

koostuu kalkista, simpukan kuorista, putkimadoista ja<br />

kalkkipitoisista levistä. Nämä kiinteytyvät<br />

muodostaen alla olevan riutan rungon.<br />

Tämän voi helposti havaita fossiilisista riutoista.


lonkero<br />

suuaukko<br />

kalkista<br />

koostuva<br />

runko<br />

sisempi solukerros<br />

ulompi solukerros


Korallit ovat eläimiä, joilla on kaksi kalkkirungon peittävää<br />

solukerrosta. Nematokystit sijaitsevat ulkoisessa solukerroksessa.<br />

Yksisoluiset panssarilevät (zooxanthellae) elävät korallieläimen<br />

kumppanina sen sisemmässä solukerroksessa (gastrodermissä).<br />

korallisolu,<br />

jossa on tuma<br />

sisempi solukerros<br />

(gastrodermis)<br />

zooksantelli<br />

(panssarilevä),<br />

sen kloroplasti<br />

(viherhiukkanen)<br />

ja tuma<br />

ulompi solukerros<br />

(epidermis)<br />

korallisolu,<br />

jossa on tuma<br />

nematokysti eli<br />

poltinrakko


Koralliriutta kasvaa vain muutaman millimetrin<br />

vuodessa. Tietyt kivikorallilajit voivat kuitenkin<br />

kasvaa hyvinkin nopeasti, jotkut korallilajit<br />

jopa 40 cm vuodessa.


Nopeimmin kasvavat kovat korallit elävät riutan yläosassa<br />

matalassa vedessä, missä ne saavat paljon valoa.<br />

Massiiviset korallit, kuten salaattikorallit,<br />

kasvavat hyvin hitaasti.


Kovalle korallille<br />

itselleen valo ei ole<br />

tärkeää, mutta<br />

zooksantellilevä<br />

tarvitsee sitä<br />

yhteyttämiseen.<br />

Levä tuottaa varastoon<br />

mm. sokereita, joita<br />

korallit hyödyntävät.<br />

Levä kuluttaa<br />

prosessissa<br />

hiilidioksidia, minkä<br />

avulla koralli voi<br />

rakentaa<br />

kalkkirunkoaan<br />

ja kasvaa.


Myös zooksantellilevä hyötyy<br />

tästä symbioosista. Se saa<br />

korallilta aineenvaihduntatuotteita,<br />

jotka toimivat ”lannoitteina”.


Pedon lähestyessä koralli<br />

suojelee itseään ja zooksantellileviä<br />

nematokysteillä.<br />

Polttiaissolut lähtevät näistä<br />

liikkeelle sekunnin<br />

murto-osassa – tämä liike on<br />

yksi eläinkunnan nopeimpia.<br />

Nematokystejä on erilaisia:<br />

joissakin on myrkkyä, jotkut<br />

pistävät hyökkääjää tai<br />

kietoutuvat sen ympärille.


Nematokystejä koralli käyttää<br />

myös ravinnon hankintaan.<br />

Etenkin yöaikaan pienet<br />

korallipolyypit kurottavat<br />

veteen saadakseen ravintoa.


Kivikorallit rakentavat suuria riuttoja<br />

vuosituhansia yhdessä muiden riuttoja<br />

rakentavien eliöiden kanssa. Australian Suuri<br />

Valliriutta on yli 2300 kilometriä pitkä.<br />

Toiseksi suurin valliriutta on 200 km pitkä<br />

ja sijaitsee Belizen edustalla.<br />

Valliriutat sijaitsevat enimmäkseen avomerellä<br />

ja kasvavat kohoavan merenpinnan mukana.


Reunusriutta muodostuu rantaan ja kasvaa<br />

hitaasti avomeren suuntaan. Se voi muodostaa<br />

korallihiekkaisen laguunin hajottamalla korallin<br />

runkoja rannan ja korallirinteen väliin.


Yleisimpiä riuttatyyppejä ovat reunusriutat, joita esiintyy<br />

etenkin Punaisellamerellä, Kaakkois-Aasiassa,<br />

Intian valtamerellä ja Karibialla.


Atolli on korallirengas, joka on<br />

muodostunut, kun reunusriutan<br />

keskellä olevan saari on uponnut.<br />

Saaren uppoaminen kestää<br />

tuhansia vuosia, joten<br />

keskelle muodostuu<br />

hitaasti laguuni.<br />

Tunnetuimpia<br />

atolleja ovat<br />

Malediivit.


Jos korallit ovat stressaantuneita, ne poistavat zooksantellilevää<br />

kudoksistaan. Tämä voi olla reaktio liian lämpimään veteen,<br />

voimakkaaseen UV-säteilyyn, saasteisiin tai tauteihin.<br />

Elävä koralli on pitkälti väritöntä, ja huonosti voiva koralli<br />

muuttuu valkoiseksi. Tätä kutsutaan korallin vaalenemiseksi.


Nämä korallit eivät<br />

kuitenkaan ole vielä<br />

kuolleita. Ne jatkavat<br />

ravinnon saalistamista<br />

pienten polyyppien avulla.<br />

Tämä ei kuitenkaan riitä,<br />

ja ajan mittaan korallit<br />

heikkenevät.


Kun ympäristön<br />

tila paranee, koralli<br />

voi ottaa uutta<br />

zooksantellilevää<br />

ympäristöstä<br />

kudoksiinsa.<br />

On siis tärkeää,<br />

että leviä on<br />

edelleen<br />

saatavilla.


Zooksantellileviä on erilaisia, ja kullakin lajilla on<br />

omat ominaisuutensa. Jotkut sietävät paljon valoa,<br />

jotkut pitävät hämärämmästä ympäristöstä ja jotkut<br />

ovat sopeutuneet lämpimämpään veteen.<br />

Kovat korallit voivat olosuhteista riippuen poistaa,<br />

ottaa tai vaihtaa zooksantellileviä.


Zooksantellilevät voivat uida vedessä itsekin, mutta<br />

useimmiten uuteen kotikoralliin ne kuljettaa perhokala.<br />

Perhokalat syövät korallipolyyppejä. Kaikki levät eivät sula<br />

kalan elimistössä, vaan perhokalan uidessa korallin yli<br />

zooksantellit laskeutuvat alas ulosteiden mukana ja<br />

ne voidaan ottaa käyttöön.


Jos ympäristön tila ei parane, levät peittävät korallin<br />

kuin tiheä matto ja koralli kuolee.


Levää syövät kalat,<br />

kuten papukaijakala<br />

tai merisiili, uivat levää<br />

kasvavan korallin yli.<br />

Kun ne järsivät levää,<br />

korallirunko murentuu.


Tietyt simpukat ja sienieläimet poraavat korallia.<br />

Kun rei’itetty koralli romahtaa, jää jäljelle pieniä<br />

rungon kappaleita. Yhdessä simpukankuorten<br />

kanssa ne sekoittuvat hienoksi, valkoiseksi hiekaksi.


Viime vuosikymmenten aikana<br />

piikkikruunumeritähti on muodostunut<br />

suureksi vaaraksi koville koralleille.<br />

Kun meritähtiä esiintyy massoittain,<br />

tuhannet eläimet syövät kaiken<br />

elävän korallista jättäen lopulta<br />

jäljelle korallirungon.


Korallitoukat pystyvät asuttamaan uuden elinympäristön<br />

nopeastikin, jos alueella on tervettä korallia.<br />

Joka tapauksessa menee vuosikymmeniä, ennen<br />

kuin uusi koralliyhdyskunta on kasvanut.


On erilaisia tapoja<br />

saada uutta korallia<br />

tuhoutuneelle<br />

alueelle. Esimerkiksi<br />

tutkijat voivat kerätä<br />

hedelmöitettyjä korallin<br />

munia ja toukkia.


Toukat asetetaan pienille<br />

keraamisille laatoille.<br />

Ne kasvavat akvaariossa<br />

ja voidaan myöhemmin<br />

siirtää riutalle.


Kivikoralleja voidaan kasvattaa myös siirrännäisistä.<br />

Ne ovat pieniä korallista murrettuja paloja,<br />

jotka liimataan uudelle kasvualustalle.


Keinoriuttojen rakentamiseen voidaan<br />

käyttää erilaisia materiaaleja<br />

ja muotoja.


Tänä päivänä riuttamme ovat<br />

kauniita, mutta vakavasti uhattuna<br />

etenkin ihmisen toiminnan<br />

seurauksena. Vaaraa on lisännyt<br />

maailmanlaajuinen ilmastonmuutos.<br />

Ilmastomuutos johtaa merten<br />

lämpenemiseen, merenpinnan<br />

nousemiseen ja merten<br />

happamoitumiseen. Tästä syystä<br />

korallien on vaikea kasvaa<br />

tarpeeksi nopeasti ja kasvattaa<br />

vakaa kalkkirunko.


Merten saastuminen ja<br />

niiden resurssien liikakäyttö<br />

ovat johtaneet siihen,<br />

että koralliriutat ovat eniten<br />

uhanalaisena oleva<br />

ekosysteemi maapallolla.


Jotta voisimme kokea kiehtovan vedenalaisen<br />

maailman myös tulevaisuudessa, pitää jokaisen<br />

ottaa hieman vastuuta siitä.<br />

The World Underwater Federation (<strong>CMAS</strong>)<br />

osallistuu<br />

Kansainväliseen riuttojen vuoteen <strong>2018</strong>.


Lisätietoa Kansainvälisestä<br />

riuttojen<br />

vuodesta <strong>2018</strong>:<br />

www.iyor<strong>2018</strong>.org


© <strong>2018</strong>, envirocom, Tübingen<br />

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun<br />

tai sen osien kopioiminen, tallentaminen tai<br />

jakaminen ilman Envirocomin kirjallista<br />

lupaa on kielletty.<br />

Kuvat: Herbert Bauder: sivut 28-29, 31, 46-47;<br />

Franz Brümmer: sivut 6-7; Herbert Frei: etuja<br />

takakansi 2, 4-5, 14-15, 22-23, 24-25, 26-27;<br />

Paul Munzinger: sivut 8-9, 10-11, 12-13, 18-19,<br />

20-21, 41, 44-45; Stephanie Naglschmid: piirros<br />

sivuilla 8-9; Ralph O. Schill: sivut 30, 32-33, 34-35,<br />

36-37, 40; SECORE International / Paul Selvaggio:<br />

sivut 38, 39; Wolf Wichmann: sivut 42-43; Pixabay.<br />

com: sivut 16-17.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!