Kuljetus & Logistiikka 5 / 2018

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 2/2018 5 kuljetusjalogistiikka.com

Turun Satama kumppaneineen tarjoaa kilpailukykyisen logistiikkakokonaisuuden luotettavuutta ja kustannustehokkuutta

hakeville yrityksille. Sataman laivaliikenteelle tuottamia palveluja täydentävät nykyaikaiset varastointi- ja terminaalipalvelut,

jotka vastaavat sekä pitkäaikaisen varastoinnin että nopearytmisen jakelutoiminnan tarpeisiin. Sataman läheisyyden ansiosta

tuotteet saadaan aluksista nopeasti varastoon, mikä ajan lisäksi säästää myös kustannuksia. Logistista palvelutarjontaa täydentävät

monipuoliset lisäarvopalvelut, jotka oikaisevat materiaalivirtoja sekä nopeuttavat tuotteiden kulkua joko jälleenmyyjille tai

suoraan kuluttajille.

WWW.PORTOFTURKU.FI


NYT ON SCANIALLA

VAIHTOAUTOJEN

SYYSTALKOOT

Valikoimassamme on runsaasti erilaisia vaihtoautoja

ympäri Suomen Scania-keskuksia. Juuri

nyt on hyvä hetki hankkia vaihtoauto talven töihin.

Tarjoamme kaikkiin kampanjan aikana hankittuihin

autoihin edullisen ja joustavan rahoituksen, joko

osamaksulla tai leasingilla.

Osaan vaihtoautoistamme olemme tehneet

Syystalkoot-nettohinnat!

Scania-vaihtoautoihin on myös saatavilla kampanjanehdoin laaditut

huolto- ja korjaussopimukset. Kampanjan aikana, ennen auton

luovutusta tehtyihin Scania-vaihtoautojen huolto- ja korjaussopimuksiin

tarjoamme Scanian-voimalinjaturvan veloituksetta

6 kk:n ajalle.

Tutustu runsaaseen valikoimaamme ja ota yhteyttä lähimpään

Scania-myyjääsi!

Tutustu kampanjaan ja vaihtoautovalikoimaamme ja rahoitus- sekä

huolenpitotarjouksiin netissä: www.scania.fi/syystalkoot

Syyskampanja - Rahoitusleasing

esimerkkilaskelmat

Myyntihinta 29 000 €

Rahoitusaika

1.Erä

Jäännösarvo

Kuukausivuokra

3v.

2 900 €

2 900 €

686 €

(Alv 0%)

Myyntihinta 49 000 €

Rahoitusaika

1.Erä

Jäännösarvo

Kuukausivuokra

4v.

4 900 €

4 900 €

888 €

(Alv 0%)

Myyntihinta 79 000 €

Rahoitusaika

1.Erä

Jäännösarvo

Kuukausivuokra

5v.

7900 €

7900 €

1169 €

(Alv 0%)

Rahoitussopimukset vaativat Scania Finans AB:n

hyväksytyn luottopäätöksen. Voimassa uusiin

kauppoihin 20.12.2018 asti. Edellyttää laskutusta ja

luovutusta 20.12.2018 mennessä.

Syystalkootkampanja

on voimassa

20.12.2018 saakka.

2

www.scania.fi


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Oulun Satama Oy -

Port Oulu, Smarter

- palveluksessanne.................4

Meillä on tilaa

kasvaa ja kehittyä ................. 8

Mittavat investoinnit

kalustoon ja infraan ........... 10

Asiakaslupaus ja

investoinnit ovat

Europortsin kilpailuvaltti

ja laadun tae ......................... 16

Vähemmän sähläystä

– enemmän katetta .............. 24

Liikesalaisuuslaki

yhtenäistää ja

tehostaa liikesalaisuuksien

suojaa........................................ 34

Näin tunnistat,

mikä jakeluyhtiö

on jakanut kirjeesi .............. 44

Monipuoliset

hybridikuorma-autot

kaupunkiliikenteeseen..... 48

Pimeä ja

kuoppainen tie,

mukavaa matkaa....................52

Tiedätkö miten

kallista on

huono johtaminen? ............. 56

Euroopan ensimmäiset

Mercedes-Benz Sprinter

-lippulaivamallit

Suomeen................................. 58

Liikenteen

päästövähennystavoitteet

puntarissa

Suomen pitää puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite on vaativa, mutta välttämätön. Tieliikenteen päästöt

muodostavat suurimman osuuden liikenteen päästöistä. Tieliikenteen

päästöjen hillinnässä saavutettiin yksi askel lokakuun alussa EU:ssa.

Auton valmistamista ohjaa se, että ministerit linjasivat henkilö- ja

pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteeksi 15

prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä vastaava

tavoite henkilöautoille on 35 prosenttia ja pakettiautoille

30 prosenttia. Todennäköisesti lähivuosina on odotettavissa

myös raskaan liikenteen ajoneuvojen päästöjen rajoittamista.

Teknologiseen kehitykseen vaikuttaminen on tärkeää

varsinkin, kun muutokset kulkutavoissa ovat hitaita. Valtakunnallisen

henkilöliikennetutkimuksen mukaan suurin

osa vastaajista, 61 prosenttia, liikkuu pääasiassa henkilöautolla.

Lähivuosien haaste on saada henkilöautoja

käyttävien osuus pienenenemään.

Yritykset vähentävät kuljetusten päästöjä muun

muassa kalusto-, polttoaine- ja reittivalinnoilla sekä

vaikuttamalla kuljettajan ajotapaan. Tällä on suuri

merkitys. Päästövähennystavoitteita puntaroitaessa

on kuitenkin varmasti selvää, että monia uusiakin keinoja

tarvitaan. Yritysten kannalta etusijalla ovat keinot, jotka

leikkaavat sekä kuljetuskustannuksia että päästöjä. Esimerkiksi

suuremman kuljetuskaluston kuten HCT:n käyttö

pienentää sekä päästöjä että yritysten kuljetuskustannuksia.

Sama vaikutus on rataosuuksien sähköistämisellä.

Tärkeää olisi, että vientisatamiin johtavat rataosuudet

olisivat sähköistettyjä.

EU:n liikenteen valkoisen kirjan mukaan raide- ja merikuljetuksia

pitäisi suosia ympäristösyistä pitkämatkaisessa

tavaraliikenteessä. Raidekuljetusten osuus ei kuitenkaan

nouse ilman panostuksia kapasiteettiin kuten lisäraiteisiin,

ohituspaikkoihin ja tukkoisiin ratapihoihin. Uusia toimintamalleja

tarvitaan myös, jotta raidekuljetukset palvelisivat

paremmin erilaisia toimijoita ja kuljetusten yhdistelyä.

Meriliikenne on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto erityisesti

suurten tavaramäärien kuljetuksessa. Muutamissa

rannikkokaupungeissa kaupungin päättäjät ovat kuitenkin

pohtineet keinoja rajoittaa liikenteen kulkua kaupungin läpi

satamiin. Merikuljetusten edistämisen ja koko Suomen kilpailukyvyn

kannalta tämä on lyhytnäköistä, koska Suomi

elää viennistä ja yhteyksien satamiin pitää olla toimivia.

Kiertoreitit eivät myöskään tue päästöjen vähentämistä. Satamien

merkitys pitäisi huomioida sekä valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa

että kaupunkien liikennejärjestelmä- ja

maankäyttösuunnitelmissa.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden kannalta on tärkeää, että

elinkeinoelämän eniten käyttämät kuljetusreitit ovat sujuvia eikä

turhia pysähdyksiä ole. Tämä edellyttää väyliltä riittävää kuntoa

ja kapasiteettia. Pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta tavoitellaan

parhaillaan valmisteltavassa runkoverkkosuunnitelmassa.

Elinkeinoelämän etu on, että tiestöä ja ratoja koskeva runkoverkko

määriteltäisiin, kuljetusreittien ylläpito kohenisi ja logistinen takamatkamme

kapenisi.

kauppakamari.fi

Kaisa Saario


Asiakaskeskeisyys, luotettavuus ja jatkuva parantaminen ovat Oulun satamassa arkipäivää. Kuvassa satamakoordinaattori

Soila Riutta palveluksessanne.

OULUN SATAMA OY - PORT

- PALVELUKSESSANNE

PORT OULU - Oulun Satama Oy

on viime ajat ollut, ja tulee myös

seuraavina vuosina olemaan, nopeimmin

kasvava satama Suomessa.

”Sataman pinta-ala laajenee

seuraavan, noin parin vuoden aikana

Oritkarin satamassa yli viidelläkymmenellä

hehtaarilla. Lisäksi

uudelle Länsilaiturialueelle rakennetaan

lisää rautateitä, laitureita,

kenttiä sekä varastokapasiteettia”,

luettelee toimitusjohtaja Marko

4

Mykkänen tulevia investointeja ja

kehityskohteita Oulun satamassa.

”Uudet alueet ovat aina menneet

välittömästi valmistumisen jälkeen

käyttöön ja niin tulee käymään

myös jatkossa. Tarve lisäkapasiteetille

on suuri uusien asiakkuuksien

ja tavaralajien myötä. Uudet alueet

keskittyvät suurimmaksi osaksi

bulk-liikenteeseen”, jatkaa toimitusjohtaja

Mykkänen.

Asiakkaiden tarpeet keskiössä

Oulun satama haluaa olla jatkuvassa

vuorovaikutuksessa asiakkaidensa

kanssa. ”Tiedostamme

asiakkaidemme muutostarpeet ja

olemme etujoukoissa kehittämässä

niitä. Nämä ovat ne periaatteet,

joita olemme aina kunnioittaneet

ja tulemme aina kunnioittamaan.

Asiakkaiden palautteen perusteella

olemme käynnistäneet useita kehi-


kaikkien aikojen toiseksi suurimpaan

volyymiin ja viime vuonna

konttiliikenteessä saavutettiin

sataman uusi ennätys liki 47 000

TEUta. Jatkossa liikenne kasvaa ja

monipuolistuu vielä enemmän kuin

aiemmin. Kasvun edellytykset ovat

kunnossa. Mutta tärkeimpänä kaikista,

Oulun satamalla on erittäin

vahvat kumppanit, joihin sataman

asiakkaat voivat luottaa tilanteessa

kuin tilanteessa”.

Oulun uuden 12,5 metrin syväväylän

ruoppaus valmistui lokakuussa.

Uuden väylän turvalaitteet asennetaan

seuraavan sulan veden aikana

ja väylä otetaan käyttöön kesällä

2019. Uuden väylän myötä Oulun

sataman asiakkaat saavat merkittävän

kilpailu- ja kustannusedun

nykyisiin väyläsyvyyksiin verrattuna.

Laivojen koon suurenemisen

uskotaan etenevän ja se luo lisää

investointitarpeita sataman infraan

myös tulevina vuosina.

Perämeren suurin

sahatavarasatama

OULU, SMARTER

tysprojekteja, jotka ovat parantaneet

sekä asiakkaiden että sataman

kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä”,

valottaa toimitusjohtaja

Mykkänen asiakkaiden ja sataman

välistä vuorovaikutusta. Ja hän

jatkaa: ”Lisää kehitystä on luvassa!”

Vuonna 2018 Oulussa on toteutettu

sataman asiakkaiden mielestä se

kaikkein tärkein kehityskohde, uusi

12,5 metrin syväväylä. Se mahdollistaa

entistä kustannustehokkaammat

kuljetukset Oulun sataman

kautta ja lisää sataman kautta

kulkevan tavaravirran määrää

useilla kymmenillä prosenteilla.

Erinomaiset

tulevaisuudennäkymät

Toimitusjohtaja Mykkänen kertoo,

että Oulun Sataman tulevaisuudennäkymät

ovat erittäin vahvat:

”Ylsimme vuonna 2016 sataman

Oulun Satama on vakiinnuttanut

asemansa Perämeren suurimpana

sahatavarasatamana. Toimitusjohtaja

Mykkänen kertoo, että viime vuonna

sahatavaran laivausmäärä ylitti

jälleen puolen miljoonan kuution

rajan. Oulun satamassa toteutettiin

sahatavaraliikenteen kehittämisprojekti

yhdessä satamaoperaattori

Herman Andersson Oy:n kanssa viime

talvena. Projektin myötä tiedonvälitystä

asiakassahojen kanssa

kehitettiin ja Herman Anderssonilla

perustettiin sahatavaraliikenteen

integraattorin tehtävä. Hänen tehtäviinsä

kuuluu muun muassa sahatavaraliikenteestä

tiedottaminen

sidosryhmille, varastoinnin suunnittelu,

operatiivisen toiminnan kehittäminen

sekä uusien palvelukonseptien

suunnittelu ja asiakaskunnan

palvelujen ylläpitäminen sekä kehittäminen.

Sahatavaraliikenne on

jatkunut vilkkaana kuluvana vuonna.

Kesällä Oulusta avattiin uusi linja

Iso-Britanniaan Hullin satamaan.

5


Useita satamaoperaattoreita,

paljon palveluita

Oulun satamassa on toiminut vuodesta

1902 satamaoperaattori Herman

Andersson Oy, joka palvelee

asiakkaita ahtauksen ja huolinnan

palvelualoilla ja lisäksi yrityksellä

on oma laiva-agenttiosastonsa.

6

Satamaoperaattori Baltic Bulkilla

on Oulun satamassa monipuolinen

bulk-terminaali, joka palvelee eritoten

Pohjois-Suomen teollisuutta,

energiantuotantoa, kaivoksia ja

maataloutta raaka-aineiden ja tuotteiden

viennissä ja tuonnissa. Toukokuussa

Oulun satamassa aloitti

toimintansa uusi satamaoperaattori

Oy M. Rauanheimo Ab. Yritys

rakentaa parhaillaan terminaalia

Oritkarin Länsilaiturin alueelle.

Oulun sataman palveluvalikoimaan

kuuluu myös tullivarasto, joka

tarjoaa kansainvälistä vientiä ja tuontia

harjoittaville yrityksille mah-


Oulun satamaan on rakennettu kuluvana vuonna uusia rautateitä. Kuvassa

liikennepäällikkö Sampo Kananen vastaanottamassa satamaan tulevaa

lähetystä.

dollisuuden säilyttää tavaroitaan

verottomasti siellä, mistä laivatkin

lähtevät maailmalle. Varastointi

on mahdollista kylmähallissa tai

aidatulla ja valvotulla piha-alueelle.

Tullivarastoa ylläpitää Mattson Stevedoring.

Satama-alueen keskeltä

löytyy myös konttikorjaamo, josta

vastaa Oulun Konttivuokraus Oy.

Oulun Satama Oy - PORT OULU on

Perämeren suurin yleissatama ja

samalla merkittävin konttisatama.

Sen logistiset palvelut kattavat merellä

ja maalla liikkuvien tavarantoimittajien

tarpeet joustavasti ja

tehokkaasti. PORT OULUn palveluiden

digitaalinen tilaaminen

yleistyy nopeasti, ja niinpä se on

nykyään myös Perämeren älykkäin

satama. PORT OULU SMARTER –

PALVELUKSESSANNE

Lisätietoja: www.ouluport.com

7


Meillä on tilaa kasvaa ja kehittyä

Kaskisten satama on länsirannikolla noin 100 km Vaasasta

etelään sijaitseva satama, jonka liikenneyhteyksiä ovat kantatie

67 yhteydellä valtatie 8:aan ja Suupohjan rata. Hyvät logistiset

yhteydet ovat houkutelleet alueelle puunjalostusteollisuuden

yrityksiä, joiden ympärille on kehittynyt elinvoimainen yritysverkosto.

Satama on monen muun satamaan verrattuna rakennettu

erillään asutuksesta mahdollistaen esteettömiä liikenneyhteyksiä

suoraan satamaan.

Sataman kautta menee

vientiin mm. energiapuuta,

puupellettiä, rautaromua

ja kauraa, sekä tuodaan

mm. lannoitteita, kuitupuuta

ja lipeää. Nämä muut tavaralajit

kasvavat tällä hetkellä vahvasti

joka asettaa haasteita sataman kehittämiselle.

-Kehitämme satamaa

tulevaisuuden haasteita huomioiden

ja kuuntelemme asiakkaiden

tarpeita. Satama on tämän vuoden

alusta kasvanut noin 20% viime

vuoteen verrattuna. Ensi vuosi

näyttää toimitusjohtaja Patrik

Hellmanin mukaan myös ennusteiden

perusteella vahvalta, ja

eräiden satamayhtiön käynnistettyjen

hankkeiden kautta satama

saa vielä lisää kasvupotentiaalia.

Kaskisten satama on kuitenkin

ensisijaisesti tärkeä sahatavaran

ja sellun vientisatama. Kaskisissa

sijaitsee Metsä Board Oyj:n Kaskisten

tehdas, joka valmistaa kartonginvalmistuksessa

tarvittavaa

kemihierrettä noin 330 000 tonnia

vuodessa. Kemihierre yhdessä

sahatavaran kanssa muodostaa

yhteensä yli puolet sataman liiketoiminnasta.

-Meillä on tilaa kasvaa ja kehittyä.

Sataman välittömässä

läheisyydessä on 5 hehtaarin

valmis teollisuustontti halukkaille

investoijille, Hellman selvittää.

Satama on vuodessa investoinut

satama-alueen kehitykseen lähes

1,5 milj €. -Investointien kautta

luodaan operaattoreille ja asiakkaille

mahdollisuuksia laajentaa

toimintaansa. Satama on tänä

vuonna saanut nestemäisten

kemikaalien varastoinnille lisää

kapasiteettia. Tällä hetkellä Kaskisten

satamassa rakennetaan

4000 neliön viljaviennille tarkoitettu

varasto satamayhtiön juuri

valmistamalle 1,3 ha varastokentälle,

ja ensi vuonna satama saa

lisää nosturikapasiteettia. Tämä

on operaattoreiden ansiota, ja yhteistyö

heidän kanssa on tietenkin

ensiarvoisen tärkeä. Ilman heitä

satama ei tulisi toimeen, Hellman

selvittää.

Ulkomaankauppa vetää tällä

hetkellä joka tarkoittaa maan satamille

enemmän liikennettä. - Tulevaisuudessa

ei voida kuitenkaan

olettaa, että suomalaisten satamien

tavaramäärä automaattisesti

aina kasvaisi, vaan se tulee seuraamaan

suhdanteiden muutoksia.

Mutta siksi on tärkeä kehittää

toimintaa hyvän sään aikana. Silloin

pärjää myös huonossa säässä

paremmin, Hellman linjaa.

8


9


Kalajoen satamasta tuli kesällä myös konttisatama

Liikennemäärissä heti

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Rahjan Huolinta Oy

iso harppaus

Kalajoen satama tunnettiin aiemmin

lähinnä sahatavaran

irtolastien vientisatamana. Profiili

muuttui kesällä myös konttisatamaksi.

Edelleenkin sataman päävientiartikkeli

on sahatavara. Suurin

osa lasteista lähtee Kalajoelta

maailmalle yhä break bulk -laivoilla.

Sahatavaran konttikuljetukset ovat

kuitenkin lupaavassa kasvussa.

10

Yhteishanke

Kalajoen sataman toiminnan uudistaminen

on edellyttänyt mittavia

investointeja sataman infraan ja

kalustoon. Konttiliikenteen aloitus

on Rahjan Huolinnan ja Kalajoen

satamayhtiön yhteistyöhön perustuva

hanke. Rahjan Huolinta on jo

hankkinut vaaditut koneet sekä

laitteet ja on konttiliikenteen hoidossa

täysin mukana. Satamayhtiö

puolestaan vastaa sataman infran

kehittämisestä, kuten esimerkiksi

meneillään olevan laiturin jatkorakentamisesta.

Laituriprojekti on

ollut ehdoton edellytys konttilaivojen

ja jo vakiintuneen liikenteen

yhteensovittamiselle.


Konttiliikenteen aloittaminen

vaati suuria investointeja,

kuten Rahjan Huolinta

Oy:n hankkiman Mantsinen

300R-nosturin. TransAtlantic

Containerin X-PRESS

feeder-alus tuo ja hakee

kontit.

Oikea suunta

Kalajoen Satama Oy:n toimitusjohtaja

Pauli Sarpola pitää sataman

uudistuksia ja laajenemista

konttipuolelle oikeansuuntaisina

linjavalintoina.

− Liikennemäärät ovat kasvaneet

alkuvuodesta lähes 40 prosentilla.

Seuraavana agendalla on tuontiliikenteen

kasvun edistäminen.

− Sen eteen teemme parhaillaan

hartiavoimin töitä.

Uusia kaukokohteita

Sahatavaraa lähtee Kalajoelta maailmalle

feeder-aluksilla. Liikennefrekvenssi

on kaksi viikkoa,

mutta linjaliikennettä aiotaan edelleen

tihentää. Sataman portit ovat

auenneet nopeassa aikataulussa

aiempaa laajemmalle alueelle. Rahtiliikennettä

on nyt muun muassa

Kaukoitään. Myös raakapuun vienti

Itämeren alueelle on kasvanut.

Pohjois-Afrikan maihin, etenkin

11


Egyptiin, liikenne on ollut voimakasta

jo 1990-luvun alusta lähtien.

Miljoonia likoon

Satamassa on laituria yli 400 metriä.

Laiturin uusi 125 metrin jatkoosa

saadaan osittain käyttöön vielä

tämän vuoden puolella. Toiminnallisesti

muutos on merkittävä, sillä

entisessä laiturissa ei voi olla kahta

suurta alusta yhtä aikaa.

− Töiden valmistuttua satamassa

on laituria 550 metriä lastauskäyttöön.

Samalla aiempi lastausongelma

poistuu ja laivaukset sujuvat

nopeammin.

Satamayhtiön tavoitteena on päästä

toteuttamaan myös 8,5 metrin väylän

syvennys 10 metriin.

− Tämä hanke on ollut vireillä

pitkään.

Lastaus- ja käsittelytehoa

Rahjan Huolinnan toimitusjohtaja

Leena Rahja kertoo, että yhtiö

on investoinut isosti järeään kalustoon.

Hankintalistalta löytyvät

muun muassa Mantsinen lippulaivanosturi

300R, konttikurottaja ja

kontituslaite.

− Toinen saman kokoluokan nosturi

on Vuosaaressa Äänekosken liikennettä

palvelemassa. Sahatavaran

vuoksi otimme oman nosturimme

pidemmällä puomilla.

− Kyllähän tämä nykyisin on

päänosturi eikä apukone, vaikka

meillä on kaksi nopeaa mobiilikonetta

jo ennestään töissä satamassa.

Isolla koneella työ on

nopeaa ja vaivatonta.

Ruotsalaisyhtiö kumppanina

Konttikysymys oli yksi asia, joka

nousi projektin alkuvaiheessa esiin.

Rahjan Huolinta teki konttisopimuksen

göteborgilaisen TransAtlantic

Containerin kanssa.

− Sen X-PRESS -feeder-alukset tuovat

meille tyhjät kontit ja ottavat

täydet kontit vastaavasti kyytiin.

Rahjan Huolinnalla on ammattitaitoista

ja motivoitunutta henkilökuntaa.

− Konekohtaisten koulutusten jälkeen

pojat ottivat uusien isojen koneitten,

Mantsisen nosturin ja SMWkonttikurottajan

ohjat käsiinsä.

Täyttä palvelua

Rahjan Huolinta tarjoaa asiakkaille

vaihtoehtoisia kuljetusreittejä sekä

kattavat palvelut satamassa aina

tavaran kuljetuksista kumipyörillä

satamaan, tavaran purkamiseen,

kontitukseen ja lastaukseen. Yhtiö

suunnittelee myös varaston rakentamista

satama-alueelle. Rakennus

toimisi kontitettavien sahatavaroiden

varastona.

− Tietysti konteissa ollaan vasta

alkutaipaleella, mutta asiakkaiden

kiinnostus on kovaa. Itse toivomme

konttiliikenteestä tasoittavaa tekijää

liikenteen hoitamisen aallokossa,

Leena Rahja sanoo.

Hän muistuttaa, että etenkin Keskija

Pohjois-Suomen puutuoteteollisuuden

toimijoille Kalajoen satama

on tänä päivänä varteenotettavin

merikuljetusten vaihtoehto.

Sahatavarat kontittaa Rahjan Huolinta hankkimallaan kontituslaiteella. Kuvassa myös yrityksen hankkima Konecranesin

SMV 4531 TC5 -konttikurottaja.

12


Offering trusted logistics

services to a to wide a wide range

of different of customers.

The The greatest timber

operator on on the the Gulf Gulf

of Bothnia of for for

the the past past two two

decades.

• Inland transportation

• Terminal operator

• Inland • Customs transportation warehousing

• Terminal

• Forwarding

operator

agent

• Customs warehousing

• Cargo handling

• Forwarding agent

• Chartering of vessels

• Cargo handling

• Ship’s agent

• Chartering of vessels

• Tugboat services

• Ship’s agent

• in Tugboat the port services on Rahja, Kalajoki

in the port on Rahja, Kalajoki

RAHJAN HUOLINTA OY

Satamatie 395

85180 RAHJA

Phone 02077 69360

24/7 02077 69363

Coming in spring 2018

CONTAINER TRAFFIC

WORLD’S LARGEST

started material on 18th handling June crane! 2018

from Port of Kalajoki.

13


Kemin satamalla näköpiirissä

kasvupyrähdys

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Kemin Satama Oy

Mikäli Pohjois-Suomen jättimäiset

teollisuusinvestoinnit toteutuvat,

Kemin satamalla on edessään

todelliset kasvuvuodet. Suurinvestointeja

sataman ydinalueella

kaavailevat muun muassa kaivos- ja

metsäteollisuus. Pelkästään Metsä

Groupilla on esiselvitysvaiheessa

reippaasti yli miljardin euron biotuotetehdashanke.

Toteutuessaan

se edellyttäisi investointeja myös

Kemin satamaan, meriväylään sekä

rataverkkoon.

− Kemin satamalle tämä merkitsisi

ainakin uuden laiturin, terminaalin

ja varastokentän rakentamista,

Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja

Jaakko Rantsi luettelee.

Kehitysprojekteja sarjana

Kemissä sataman kehittämisessä

ei ole kuitenkaan jääty odottamaan

teollisuuden lopullisia ratkaisuja,

koska tavaravirrat ovat muutenkin

kasvussa. Ajoksen ykköslaituri on

saneerattu ja käynnissä on parhaillaan

kakkoslaiturin peruskorjaus.

Se toteutetaan kahdessa vaiheessa.

− Ykkösvaihe valmistuu pääpiirteittäin

tämän vuoden lopulla.

Kakkosvaihe lähtee kilpailutukseen

vuoden vaihteessa.

Saneerausten ansiosta muun muassa

laitureiden painorajoitukset

poistuvat. Kahden laiturin kunnostaminen

nielee yhteensä noin

9 miljoonaa euroa.

Vakaa talous

Kemin kaupungin omistaman satamayhtiön

talous on kunnossa.

Satama on tehnyt viime vuodet

tuhtia liikevoittoa. Positiivisen

kehityksen taustalla ovat yhtiön

toteuttamat tehostamistoimet, ei

niinkään liikennemäärien kasvu.

Yhtiön omavaraisuusaste on huimat

93 prosenttia.

− Esimerkiksi laitureiden peruskorjaukset

olisi voitu toteuttaa pääosin

omalla rahalla, mutta päädyimme

käyttämään investointien osalta

jonkin verran myös ulkopuolista

rahoitusta.

Kemin väylän vuoro

Satamayhtiö on hartaasti odottanut,

että pitkään vireillä ollut

väyläsyvennys saataisiin kirjattua

valtion budjettiin ja vietyä maaliin.

Ajoksen väylän kulkusyväys on nyt

10 metriä. Se on toiveena päästä

syventämään 12−12,5 metriin.

Yhtiö valmistelee Liikenneviraston

kanssa väyläsyvennykseen liittyvää

vesirakennuslupaa. Lupahakemus

on tarkoitus jättää aluevirastolle

vuoden 2019 alkupuolella.

− Toivon myönteistä päätöstä ja

valtion mukaan tuloa. Myös Metsä

Groupin toiminnan laajeneminen

edellyttäisi Ajoksen väylän syventämistä.

Hyötyä monille

Rantsi arvioi, että laituri-investoinnit

ja väylän syventäminen

tuovat merkittäviä etuja Suomen

pohjoisimmalle yleissatamalle ja

Vetomestarit ajavat Kemin satamassa purettavasta laivasta kontteja ramppia

ja lastaussiltaa pitkin.

14


sen asiakkaille. Nykyistä syvempi

väylä tarkoittaisi käytännössä

sitä, että entistä isommat alukset

pääsisivät liikennöimään Kemiin.

Samalla tavaran käsittelyvolyymit

kasvaisivat huomattavasti.

− Uudistukset tehostavat toimintaamme

ja parantavat kilpailukykyämme.

Sataman asiakkaille ne tarkoittaisivat

entistä kustannustehokkaampia

palveluja, sillä yksikköhinnat alenisivat.

Ajoksen sataman nykyinen 10

metrin syväys mahdollistaa noin

30 000 tonnin kertalaivauksen.

Rantsi laskee, että väylän syventämisen

jälkeen vastaava luku nousisi

noin 50 000 tonniin.

− Väylän syventämisen jälkeen

tavaraliikennettä olisi järkevää siirtää

kumipyöriltä entistä enemmän

merikuljetuksiin. Kemin ja Oulun

välinen tieverkko muodostaa pullon

kaulan ja on jo nyt kovilla.

Nopea pohjoinen reitti

Suomen satamista Kemillä on yksi

selkeä valttikortti. Se kykenee tarjoamaan

nopeimman reitin Suomen

ja Skandinavian pohjoisille alueille

sekä Venäjän Murmanskin alueelle.

− Logistinen sijaintimme on erinomainen

ja inframme on hyvässä

kunnossa. Lisäksi meillä löytyy

kapasiteettia kasvattaa volyymiämme.

− Reittisuunnittelua tekevien kannattaa

pitää meidät mielessään, kun

he nuotittavat tavarakuljetuksia.

Satama-alueet

Ajoksen satama:

• Kulkusyväys 6,7 m−10,0 m

• Katettua varastoa yhteensä

yli 60 000 m²

• Päällystettyä varastokenttää 15 ha

• Sorakenttää 5 ha

• Rautatieyhteys

Veitsiluodon satama

• Kulkusyväys 7,0 m

• Rautatieyhteys

• Öljysatama

• Kulkusyväys 10,0 m

• Purkausvarret kevyelle ja

raskaalle öljylle

• Letkuliitäntä lipeän purkausta

varten

Ilmakuva Ajoksen satamasta.

Satamainfo

• Perustettu vuonna 1869

• Yhtiöitettiin vuonna 2012

• Laivakäynnit tammi−syyskuussa

419 kpl (+ 40 kpl/2017)

• Vienti ja tuonti 2017 yhteensä

yli 1,9 miljoonaa tonnia

• Liikennemäärän kasvuodotus

tälle vuodelle yli 7 %

• 3 x viikossa linjaliikennettä

Eurooppaan

• Kolmen viikon välein linja

Pohjois-Amerikkaan

• Suurimmat vientituotteet:

paperi, sellu, kartonki, rikasteet

• Suurimmat tuontituotteet: nestemäiset

polttoaineet, pigmentit,

raakapuu, lipeä

15


Asiakaslupaus ja investoinnit

ovat Europortsin kilpailuvaltti ja

laadun tae

Teksti: Markku Lehtovaara

Kuvat: Jyrki Saarni

Europortsin yksiköt Raumalla ja Pietarsaaressa menestyvät kovassa kilpailussa

tuntemalla asiakkaiden prosessit ja investoimalla tulevaan. Oikeaan

aikaan tehdyt investoinnit sekä jatkuva asiakasprosessien kehittäminen ovat

näkyneet liikennevolyymien kasvuna Raumalla ja Pietarsaaressa.

Euroports Finland Oy:n strateginen

päätavoite liikevaihdon

kasvattamisesta on näkynyt Europortsin

yksiköissä liikennevolyymien

kasvuna ja investointien käyttöönottona

juuri oikeaan aikaan.

Tänä vuonna on panostettu investointien

käyttöönoton lisäksi

suunnitelmallisen myyntityön ja

asiakasprosessien tehostamiseen,

joka on näkynyt Raumalla ja Pietarsaaressa

mm. liikennevolyymien

Kuvassa Rauman satama kesällä 2018.

16


kasvussa sahatavara- ja projektitoimituksissa.

Kaikki tiet johtavat Europortsille

Europortsin Rauman ja Pietarsaaren

yksiköt sijaitsevat hyvien rautatie-

ja maantieyhteyksien päässä,

joihin on investoitu voimakkaasti

viime vuosina. Pietarsaaressa

valmistui vuonna 2017 väylän

syvennys 11 metriin ja raideosuus

sähköistettiin. Rauman sataman

väylää on syvennetty 12 metriin

ja laituria pidennetty aiemmasta

160 metristä 520 metriin, lisäksi

valtakunnallisesti tärkeän 8-tien

investoinnit jatkuvat sekä Turun

että Porin päissä.

Satamaoperaattori Euroports

tarjoaa huolinta-, lastinkäsittely-,

varustamo- ja varastointipalveluita,

jotka tukevat asiakkaiden

logistiikkatoimintoja joustavasti ja

kokonaisvaltaisesti.

- Olemme täyden palvelun satamaoperaattori,

jonka palveluntarjonta

mahdollistaa sujuvat ja

tehokkaat tavaravirrat. On kyseessä

sitten vienti tai tuonti, meillä on

omat ammattilaiset jokaiselle osaalueelle,

Euroports Finland Oy:n

asiakkuusjohtaja Pekka Valkoja

kertoo.

Euroports-konserniin kuuluu 26

terminaalia eri puolilla Eurooppaa

ja Aasiaa. Euroports Finland toimii

Suomessa Rauman lisäksi Pietarsaaren

satamassa.

Kauttamme koko maailma

Raumalla Euroports on yksi suurimmista

työllistäjistä. Yrityksen

palveluksessa työskentelee

noin 500 henkilöä. Näiden lisäksi

satama-alueen eri toiminnot työllistävät

vuodessa toiset noin 500

henkeä. Ammattitaitoinen henkilöstö

on yksi laadukkaan palvelun

avaintekijöistä. Europortsin henkilöstö

on sitoutunutta ja tämä

Kuvassa asiakkuusjohtaja Pekka Valkoja.

17


näkyy pitkinä työurina Europortsin

palveluksessa.

Euroports käsittelee Raumalla

vuodessa noin viisi miljoonaa

tonnia tavaraa. Rauma on vahvasti

vientipainotteinen satama viennin

osuuden ollessa neljä miljoonaa

tonnia.

- Meillä liikennemäärät painottuvat

suurilta osin kemialliseen

metsäteollisuuteen. Olemme Suomessa

paperin, kartongin ja sellun

päävientisatama. Sahatavaramäärät

ovat olleet vahvassa kasvussa

viime vuosina. Myös projekti- ja

kappaletavaraa käsitellään paljon.

Tuonnissa suurin artikkelimme on

kaoliini, jota käytetään paperiteollisuudessa,

asiakkuusjohtaja Pekka

Valkoja sanoo.

Hyvä varastotilanne, investoinnit,

palveluiden jatkuva kehittäminen

ja joustavuus ovat Europortsin

vahvuuksia. Raumalta on kattava

linjaliikenne Eurooppaan ja lisäksi

suora yhteys Yhdysvaltoihin, jossa

purkusatamina ovat Baltimore ja

Jacksonville.

- Euroopassa määräsatamia ovat

mm. Rostock, Antwerpen, Tilbury,

Santander, El Ferrol ja Gandia, Valkoja

kertoo.

Konttiliikenne on ollut Raumalla

vahvassa kasvussa jo vuosien ajan

ja Rauma on kasvanut Suomen

kolmanneksi suurimmaksi konttisatamaksi.

Raumalla purkavat

Kuvassa asiakkuusjohtaja Juha Rehmonen.

ja lastaavat konttilaivat jatkavat

matkaansa Keski-Euroopan satamiin,

joissa kontit siirretään suuriin

valtamerilaivoihin. Valtamerilaivat

liikennöivät konttisatamiin ympäri

maailmaa.

Investoinneilla kohti hallittua

kuljetusketjua

Euroports Finlandin liiketoimintasuunnitelman

mukaiseen kasvutavoitteeseen

ovat sitoutuneet

myös sidosryhmät, Rauman Satama

Oy, Pietarsaaren Satama Oy sekä

Rauman ja Pietarsaaren kaupungit.

Yhdessä sidosryhmät ovat mahdollistaneet

historiallisen suuret

investoinnit, jotka ovat pääosin

valmiita.

Rauman satama on Suomen

kolmanneksi suurin konttisatama.

Sataman väylää on syvennetty 12

metriin ja laituria pidennetty aiemmasta

160 metristä 520 metriin.

Konttisataman kapasiteettia on

kasvatettu 300 000 kontista 500

000 konttiin vuodessa.

Nämä laajennukset yhdessä toukokuussa

luovutetun uuden STSnosturin

kanssa mahdollistavat yhä

suurempien laivojen saapumisen

Raumalle.

Euroports Finland on panostanut

hallittuun kuljetusketjuun

varmistamalla investoinnein, että

mm. kontitettava sahatavara on

sisätiloissa kautta koko logistiikkaketjun.

Tavoitteena on, että sahatavarapakettien

kunto on laadullisesti

erinomaisella tasolla tehtaalta aina

loppuasiakkaalle asti. Pietarsaaressa

on investoitu tänä vuonna

uuteen varastohalliin ja konekantaa

on uusittu vastamaan yhä kasvaviin

laivakokoihin. Raumalla valmistui

tänä vuonna uusi varastohalli,

joka kaksinkertaistaa sahatavaran

varastotilat.

- Konttivolyymit kasvoivat viime

vuonna lähes kymmenen prosenttia

ja sahatavaran vienti lähes kolmekymmentä

prosenttia. Olemme

valmiita palvelemaan nykyisiä

ja uusia asiakkaita entistäkin tehokkaammin,

turvallisemmin ja

ympäristöystävällisemmin, iloitsee

asiakkuusjohtaja Pekka Valkoja.

Asiakaslupaus

projektimyynnin

laadun tae

Projektivolyymit ovat kasvaneet

merkittävästi vuonna 2018. Suurimpina

lastinantajina ovat olleet

meripuolen konepajateollisuus.

Projektilasteja on lastattu sekä irtolastina,

että konteissa eripuolille

maailmaa. Verrattaessa liikennevolyymeja

viime vuoteen, Euroports

Rauma on jo nyt ylittänyt vuoden

2017 projektilaivausten määrät.

Myös loppuvuosi näyttää tältä osin

hyvältä.

Uutena pääasiakkaana Euroports

Rauma Oy:lla aloitti Mantsinen

Group Ltd Oy, joka laajensi tuotantoaan

Raumalle syyskuussa.

Yrityksen Materiaalinkäsittelykoneet-yksikkö

perusti kokoonpanoyksikön

Euroports Rauma Oy:ltä

vuokrattaviin tiloihin syyskuussa

2018. Laajennus on osa yrityksen

pitkäjänteistä kasvustrategiaa ja

tehostaa erityisesti vientikaupan

toimituslogistiikkaa.

Euroports Rauma Oy on Mantsisen

kumppani jo pitkältä aikaa.

”Mantsinen Group on jo ennestään

tuttu meille nosturien toimittajana

ja olemmekin iloisia siitä, että yh-

18


teistyömme tiivistyy ja he päättivät

valita useammasta vaihtoehdosta

Rauman ja Europortsin hallitilat

toimintansa laajentamiseen”, toteaa

Euroports Rauman asiakkuusjohtaja

Juha Rehmonen.

Ensimmäinen toimitus tiloista

tehdään Uruguayhin, minne Mantsinen

toimittaa vuoden sisällä

Montes del Platan sellutehtaan

raakapuulogistiikasta vastaavan

materiaalinkäsittelylaitteiston, joka

sisältää 12 konetta.

Asiakkaiden prosessin

ymmärtämiseen panostetaan

Euroports Finlandin tavoitteena on

kasvaa hallitusti yhdessä asiakkaiden

kanssa. Strateginen päätös liikevaihdon

kasvattamisesta on näkynyt

konkreettisina panostuksina

siihen, että asiakaslupaus on tärkeä

osa jokapäiväistä tekemistämme.

Myynnin organisaatiota on vahvistettu

kahdella todella pitkän

linjan osaajalla, jotka tuovat lähes

sadan vuoden kokemuksen asiakaspalvelusta

koko myyntitiimiin.

Asiakkuusjohtaja Pekka Valkoja

jatkaa metsäkemiallisten pääasiakkaiden

kanssa ja siirtää omaa kokemusperäistä

osaamistaan muulle

myyntitiimille. Asiakkuusjohtaja

Juha Rehmonen toimii edelleen

tuotannon “senior advisorina”, mutta

pääpaino on pääasiakkuuksien

syventämisessä ja kehittämisessä.

-Liikevaihdon kasvattaminen

vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä.

Sataman ulkopuolisiin palveluihin

olemme perustaneet oman

yhtiön, Euroports Logistics Oy:n,

joka on erikoistunut asiakkaiden

prosessien tunnistamiseen ja palvelukokonaisuuksien

tarjoamiseen

asiakkaille. Tutkimme koko ajan

mahdollisuuksia tuottaa ja tarjota

laajempia palvelukokonaisuuksia

asiakkaille, Juha Rehmonen sanoo.

Luottamus ansaitaan joka päivä

Asiakaslupaus mitataan päivittäisellä

toiminnalla myynnin ensikontaktista

laitteen tai tavaran

toimittamiseen aikataulussa ja laadulla

ympäristöasiat huomioiden.

Europortsin tavoitteena on olla

alan turvallisin ja tehokkain logistiikkatoimija.

Sataman ulkopuoliset

uudet palvelut, jatkuva asiakasprosessin

kehittäminen sekä hallittu

kasvu tehdään yhdessä nykyisten

ja uusien asiakkaiden kanssa. Ottamalla

yhteyttä ja tutustumalla

Europortsin henkilöihin, varmistat

tuotteesi toimituksen loppuasiakkaalle

kustannustehokkaasti ja

aikataulussa.

http://www.mantsinen.com/fi/uutiset/uutiset/?news=view&newsID=201

http://www.euroports.fi/services.php

http://www.euroports.fi/contact.php?udpview=myynti-ja-markkinointi

Projektilastausta Rauman satamassa.

19


Autonavaimia

voi hallita

turvallisesti ja

stressittömästi

älypuhelimella

Kyseessä on maailman ensimmäinen

rekoille tarkoitettu

avaimeton järjestelmä.

Sovelluksen avulla kalustoa

voidaan hallinnoida joustavasti

ja määritellä, kenellä

on pääsy ajoneuvoihin ja

milloin. Digitaalinen avain

on mukana aina kun tarvitsee.

Tulevaisuuden avain

on digitaalinen ja se tarjoaa

edeltäjäänsä enemmän

ominaisuuksia. Älypuhelinsovelluksessa

olevaa avainta

on mahdotonta hukata

tai varastaa, eikä sitä tarvitse

koskaan etsiä mistään.

"Perfectly Keyless -sovelluksemme

tekee tavallisista autonavaimista

historiaa. Bosch tuo autonavaimet

digimaailmaan ja tekee

mahdolliseksi niiden käytön missä

tahansa, koska tahansa", sanoo Boschin

Automotive Electronics -yksikön

johtaja Harald Kröger.

Sovelluksen avulla fyysisiä avaimia

ei enää tarvita. Yksityisten autoilijoiden

kohdalla se lisää käyttömukavuutta,

mutta todella edukseen

sovellus pääsee useamman

kuskin kuljetusyrityksissä. Avaimia

ei tarvitse enää vaihdella kuljettajien

kesken, vaan kaluston

hallinnoija voi sovelluksen kautta

päästää kuskin sisään ajoneuvoon.

"Boschin digitaalinen autonavain

helpottaa kuljetusyritysten

arkea", Kröger sanoo.

Digitaalinen avaintenhallintajärjestelmä

yhdistää rekan ja älypuhelinsovelluksen

pilvipalvelun avulla.

Tavaranlähettäjä tai ajojärjestelijä

määrittää sovelluksen avulla kuljettajalle

tietyn reitin, jonka mukaan

sovellus lähettää ajoneuvoon ja kuljettajan

puhelimeen henkilökohtaisen,

turvatun digitaalisen avaimen.

Kun kuski lähestyy hänelle määrättyä

rekkaa, siihen asennettu sensori

havaitsee älypuhelimen. Jos puhelin

"sopii" digitaaliseen lukkoon,

auton ovet avautuvat. Sensorit huomaavat,

kun kuljettaja istuu kuskin

paikalle, ja moottori käynnistyy heti

kun kuski painaa käynnistysnappulaa.

Kun kuski poistuu matkan

päätteeksi autosta, järjestelmä havaitsee

sen ja lukitsee ovet automaattisesti.

FAST AND

FRIENDLY PORT

WWW.PORTOFHANKO.FI

20


OSAAMISTA MYÖS METSÄN ULKOPUOLELLA

www.kesla.com

KESLA on tunnettu puutavaranostureistaan, mutta uudet KESLA City -nosturit

proSTABILITY -vakaudenhallintajärjestelmällä on suunniteltu nimen omaan kaupunkiolosuhteisiin.

MYYNTI: JOENSUU: Närhi Oy | 0400 529 600 KAUTTUA: EHM Oy | 02 865 3069 MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | 015 682 010

SOINI: Saleston Oy | saleston.fi TUUSULA: Maantec Oy | 045 263 4400 tai 040 586 2229 JUUKA: TTT Erätaito Oy | 050 5944 053

21


Hangon Sataman kuulumiset

Liikenne Hangon Satamassa

on jatkanut kasvuaan syksyn

aikana. Säännöllinen liikenne

on keväästä asti näyttänyt

positiivista trendiä. Isommat laivat

ovat useammalla reitillä tuottaneet

liikennemäärien kasvua.

Vientimäärätkin ovat kasvussa

verrattuna vuoden 2017 lukemiin

vaikka alkuvuosi oli heikko. Traileri-

ja kuorma-autoliikenne sekä

konttiliikenne näyttävät tällä hetkellä

selkeitä kasvulukuja. Autotuonnissa

on vielä kasvun varaa,

jota odotetaan loppuvuodesta.

Jotta tulevaisuudessa kapasiteetti

maapuolella riittää niin Länsisatamaa

laajennetaan. Projekti,

joka osaksi rahoitetaan EU-tuella,

tuo satamalle noin 6 ha lisää

kenttätilaa. Länsisataman laajennus

on osa kansainvälistä projek-

tia ja se tehdään yhteistyössä Saksan

Rostockin sataman ja Finnlinesin

kanssa. Projektin aikana vanha

Englannin makasiini on purettu ja

viimeisessä vaiheessa vanha aallonmurtaja

siirretään uuteen paikkaan.

Koverharin satamassa, joka

kuuluu Hangon Satamalle, Nord

Stream 2 kaasuputkien käsittely

on päässyt hyvään vauhtiin. Tällä

hetkellä reilut 38 000 kaasuputkea

varastoidaan Koverharissa.

Venäläis-saksalaisen kaasuputken

rakentaminen on aloitettu Itämerellä

ja Koverharin osalta projekti

alkaa loppuvuodesta. Parhaillaan

projekti työllistää reilut 100 henkilöä

monesta eri maasta ja henkilömäärä

kasvaa edelleen.

Euroopan unionin osittain rahoittama

Verkkojen Eurooppa -väline

22


23


Vähemmän sähläystä –

Juha-Pekka Wahlströmin mielestä suomalaisen kuljetusyrittäjän

ei tarvitse kärsiä omassa selkänahassaan kaikista

toimitusketjun virheistä. Liiketoiminnan sähköistäminen

voi koitua pienenkin yrittäjän avuksi.

Isot kuljetusyritykset ovat jo

vuosia kehittäneet määrätietoisesti

sähköisiä kuljetusjärjestelmiään,

mutta monessa

pienessä ja keskisuuressa yrityksessä

kuormat liikkuvat yhä sen

ansiosta, että joku on tarttunut

puhelimeen ja soittanut auton paikalle.

Logistiikkayritysten Liiton jäseniä

ovat isommat yritykset, joiden

tilauksista noin 90 prosenttia

tehdään sähköisesti, Logistiikka

Yritysten liitto ry:n toimitusjohtaja

Pekka Aaltonen arvioi.

Yhtenä haasteena sähköistämisessä

on atk-alan slangi.

Kuljetusyrittäjän osaamisalue

on usein muualla kuin atk-järjestelmissä.

Siksi niiltä ei osata vaatia

täyttä hyötyä, LogiSystemsin toimitusjohtaja

Juha-Pekka Wahlström

harmittelee.

Hän tietää kokolailla, mistä puhuu.

Wahlström on työskennellyt

25 vuotta kuljetusalalla: ajanut

rekkaa, ollut toimitusjohtajana ja

it-konsulttina.

LogiSystemsillä haluttiin kuitenkin

tarttua haasteeseen. Monen

vuoden kehitystyön, pohdintojen

ja kokeilujen tavoitteena oli

rakentaa niin helppokäyttöinen

tilausten- ja toimitusketjun hallin-

24


enemmän katetta

taohjelma kuin mahdollista. KuljetusVelho

suunniteltiin erityisesti

pienten ja keskisuurten kuljetusyritysten

käyttöön.

Suurin haaste on ihminen

Parhaimmillaan nykyohjelmat

ovat niin vaivattomia, ettei niitä

varten tarvitse ruuvata yhtään

näyttöä lisää kuorma-auton hyttiin,

ei asentaa ohjelmia tietokoneille

eikä älypuhelimiin. Kaikki

toimii internetin kautta. Reaaliaikaisesti.

– Tekniset huolet voi ulkoistaa.

Riittää, että yrittäjällä on toimiva

nettiliittymä ja tietokone, LogiSystemsin

teknologiajohtaja ja osakas

Anssi Järvinen kertoo.

Tekniikan sijaan suuri haaste on

ihmisten tavassa toimia.

– Sähköinen tilausohjelma on

myytävä myös kuljetusyrityksen

asiakkaalle ja kerrottava, mitä

hyötyä heille siitä on. Tällä alalla

tilaaminen hoituu tyypillisesti

niin, että asiakas soittaa ja pyytää

hakemaan hallista pari lavaa, jotka

pitäisi kuljettaa Turusta Ouluun.

Se on asiakkaalle helppoa sen sijaan,

että hänen pitäisi kirjautua

ohjelmaan, kirjoittaa tilaus- ja

asiakastiedot, Wahlström sanoo.

Vasta, kun kuljettaja hakee lähetyksen,

selviää, että lasti pitäisikin

viedä painorajoitetun sillan taakse.

Silloin tarvittaisiin kevyempi

auto hoitamaan homma.

– Suomesta puuttuu suunnittelun

arvostaminen. Emme osaa

konkretisoida sen hyötyjä, Wahlström

sanoo.

25


Puhelintilaus on kalliimpi

Kun tilaus tehdään puhelimitse,

virheen mahdollisuus on suurempi.

Toinen voi kuulla tai käsittää

väärin.

– Pienen ja keskisuuren suomalaisen

kuljetusyrityksen hyvä

puoli on joustavuus. He kärsivät

selkänahassaan kaikki muutokset

ja säätämiset. Se tuntuu hyveeltä,

mutta kuljetustehokkuuden kannalta

ei ole oikein, että kaikkeen

sanotaan kyllä, Wahlström toteaa.

Jo 2000-luvun alussa Ruotsissa oli

käytössä sähköiseen tilaamiseen

kannustava tapa. Jos soitat ja tilaat

kuljetuksen, maksat lisämaksun.

– Olen nähnyt laskutettavan parikymmentäkin

euroa puhelintilauksesta.

Kuljetusliikkeelle on

hirvittävä kustannus pitää töissä

porukkaa, jonka pääasiallisena

tehtävänä on vastata puheluihin.

Kuka ehtii ensin?

26

Kolmen sanan sanakirja Atk-Suomi

Isommissa kuljetusyrityksissä on

yleistynyt luvuilla johtaminen. Se

tarkoittaa, että päätöksiä tehdään

muun muassa tarkkojen kannattavuuslaskelmien

pohjalta.

– Jos pienen yrityksen toimitusjohtaja

osaa hommansa hyvin, hänellä

saattaa olla hyvä mutu-tuntuma

siitä, mikä on kannattavaa.

Harmittavan usein kannattavuuslaskelmia

ei kuitenkaan tehdä,

vaikka sähköisten ohjelmistojen

kautta voitaisiin saada tarkat

tiedot jopa yksittäisen kuljetuksen

voitosta tai tappiosta. Pääasiana

laskelmien sijaan on touhuaminen.

Kun paljon tehdään ja ajetaan,

ajatellaan, että kai siitä jotain

jää käteenkin.

LogiSystemsin operatiivisen tiedon

hallintaohjelman voi yhdistää

ajoneuvon CAN-väylistä saataviin

tietoihin, kuten todelliseen polttoainekulutukseen.

Tällöin saataisiin

esimerkiksi laskettua kunkin

Juha-Pekka Wahlström (vas.) ja Anssi Järvinen haluavat helpottaa kuljettajan

työtä.

Rajapinta – Jos eri yrityksissä asioita hoidetaan eri tietokoneohjelmilla

tai järjestelmillä, ne eivät aina ymmärrä toisiaan.

Ohjelmien rajapinta kuitenkin mahdollistaa tämän. Se on kuin

ovi eri ohjelmien välillä.

Sanomakuvaus – Tarkempi tekninen määrittely siitä, miten

eri ohjelmat toimivat keskenään rajapintojen kautta.

Integraatio – Eri yritysten erilaiset tietojärjestelmät on saatu

toimimaan yhdessä. On sovittu muun muassa siitä, mitä tietoja

luovutetaan toiselle, milloin ne luovutetaan ja tarvitaanko

salausta.

kuljetuksen CO2-arvot lähetyseräkohtaisesti.

– Niitä ei ole vielä kukaan pyytänyt,

mutta se, joka ensin asian

huomaa, pakottaa muutkin mukaansa.

Aihe on nyt niin tapetilla,

Wahlström pohtii.

Kuljetustilaus.fi-palvelu

harvojen käsissä

Moni satunnaisesti tilauksia

tekevä on löytänyt internetistä

kuljetustilaus.fi-palvelun. Sen

kautta liikkuu paljon tavaraa.

– On positiivista, että tällainen

systeemi on olemassa.

Toisaalta palvelun voisi avata

pienemmillekin kuljetusyrittäjille

sen sijaan, että mukana

on vain isoja toimijoita, Wahlström

pohtii.

Nyt portaalin kautta saa vain

tilaustiedot. Wahlström kehittäisi

järjestelmää niin, että

samalla yksittäisen tilauksen

osapuolet saisivat sieltä muutakin

faktaa, kuten sovittujen

kuljetusten hintatiedot valmiiksi

kunkin asianomaisen

yrityksen omiin ohjelmiin.


ILMOITUS

Kim Nyberg kuljettaa biokaasulla

toimivalla jakeluautolla Valion tuotteita

pääkaupunkiseudun kauppoihin. Kaasukäyttöiselle

autolle kertyy kaupunkiliikenteessä

30 000 kilometriä ajoa vuodessa.

Valio haluaa olla edelläkävijä

MEIJERIALAN ELINTARVIKKEITA tuottavalla Valiolla on nyt

käytössään myös kaasukäyttöinen kevytkuorma-auto. Se

kulkee biokaasulla, jota tehdään Valion tuotannossa syntyvästä

ravinnoksi kelpaamattomasta jätteestä. Valio toimittaa

jätteet Gasumin biokaasulaitokselle, missä niistä tehdään

uusiutuvaa polttoainetta.

Biokaasulla kulkeva jakeluauto kuljettaa Valion tuotteita

Helsingin päävarastolta pääkaupunkiseudun kauppoihin.

Kaasukäyttöiselle autolle kertyy kaupunkiliikenteessä 30 000

kilometriä ajoa vuodessa. Tehokas logistiikka tarkoittaa pienempiä

päästöjä.

Biokaasun käyttäminen polttoaineena on askel kohti

vähä päästöistä maidonkuljetusta. Biokaasun liikennekäytöllä

voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä

kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia.

”Haluamme testata erilaisia ympäristön kuormitusta

vähentäviä teknologioita sekä biopolttoaineita. Biokaasu on

niistä yksi varteenotettavimmista ratkaisuvaihtoehdoista.

Biokaasun raaka-aineena käytetään muun muassa Valion

tuotannon ravinnoksi kelpaamattomia sivuvirtoja. Tämä on

kiertotaloutta parhaimmillaan”, kertoo logistiikkapäällikkö

Mika Jyrkönen Valiolta.

Paineistettu maa- ja biokaasu soveltuvat parhaiten

paikallisjakeluun, jätekuljetuksiin, bussiliikenteeseen ja

henkilöautoihin. CNG-käyttöinen ajoneuvo kulkee jopa

600 km yhdellä tankkauksella. Nesteytetty maakaasu (LNG)

on raskaalle liikenteelle soveltuva, puhtaampi liikenne polttoaine.

LNG-käyttöinen ajoneuvo kulkee yhdellä tankkauksella

jopa 1 500 kilometriä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan

yrityksellesi sopivimmasta kokonaisuudesta: www.gasum.fi.

27


Kemin Konepalvelu Oy – Maarakennu

Kemin Konepalvelu Oy on 15 henkilöä

työllistävä kemiläinen maanrakennusyritys,

joka tekee Meri-Lapista

pääkaupunkiseudulle ulottuvalla

alueella muun muassa maarakennusta,

infrarakentamista, konepalvelua

ja talvikunnossapitoa. Kalusto

on modernia ja monipuolista

kaikista kaivinkoneista löytyy mm

3d-laitteet ja kauhanpyörittäjät.

Toimitusjohtaja Ville Nikupeteri

perusti firman 14 vuotta sitten

23-vuotiaana. "Alusta lähtien ollaan

haluttu tehdä työt vastuullisesti

ja huolellisesti yhdessä. Tärkeintä

meille on aina ollut se meidän

yhteishenki", Nikupeteri toteaa.

Yrityksellä on siinä mielessä positiivinen

ongelma, että töitä olisi

melkein enemmän kuin niille tekijöitä.

Joka tapauksessa toimitusjohtaja

Ville Nikupeteri ei kaipaa

ison firman mukanaan tuomia ylimääräisiä

hankaluuksia. "Haluan

pitää yrityksen pienenä luotettavana

toimijana, joka tekee ajallaan

ne asiat mitä on luvattu", Nikupeteri

kertoo.

Lippulappushowsta eroon

Ville Nikupeterin mukaan hänellä

on aina riittänyt virtaa itse tekemiseen,

mutta työhön liittyvien paperitöiden

hoitaminen ja ajantasalla

pitäminen on ollut välillä haasteellista

"Vaativat projektit ja niiden

johtaminen, tarjouslaskenta,

kalustonhankinta ja kilpailutukset

ovat mukavaa tekemistä. Paperityöt,

no ei nii mukavia".

Yrityksen johtamiseen liittyvät

paperihommat ja erityisesti laskutus

herättivät halun päästä asiassa

mahdollisimman helpolla. Hän

marssi Kihon Oulun toimistoon ja

kysyi siellä mitä ratkaisuja Kiho

voisi tarjota jotta hän pääsisi keskittymään

olennaiseen, eli itse työhön.

"Nyt hoidan kaikki laskut kahden

viikon välein sähköisesti Kihoohjelman

kautta ilman mitään paperihommia.

Kihon paikannus- ja

työajanseurantaohjelmiston kautta

seuraan myös ympäri Suomea

28


sta ympäri Suomea

olevien työntekijöiden töiden edistymistä.

Jos vielä tuon Kihon saisi

toimimaan yhdessä kirjanpito-ohjelma

Visman kanssa, niin asiat

helpottuisi entisestään", Nikupeteri

kiittelee.

Rauhallinen varautuminen

tulevaisuuteen

Ville Nikupeteri tähtää siihen, että

Kemin Konepalvelun talous pidetään

vahvana ja sitä myös vahvistetaan

seuraavan kahden vuoden

aikana. Yrityksen kasvua ja laajentumista

haetaan tarpeiden mukaan

palkattavilla uusilla työntekijöillä

ja panostamalla laadukkaaseen

kalustoon, sekä hankkimalla

tarvittaessa lisää työvoimaa myös

alihankintana.

"Minun arvioni on, että töitä riittää

tekevälle nyt ja tulevaisuudessa.

Nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus

rakentaa, perustaa myös

hiljaisemmallekin ajalle", Nikupeteri

pohtii.

"Tavoittelemanne henkilö puhuu

toista puhelua"- neidin ääni on toivottavasti

tuttu ääni myös tulevaisuudessa

tavoitellessanne Nikupeteriä.

29


T

R

U

K

K

I

K

A

U

P

P

A

K

Ä

Y

V

I

L

K

K

A

A

N

A

30

Jungheinrichin maailman ensimmäinen

litiumioniakulla kulkeva työntömastotrukki

on herättänyt suomalaiskäyttäjien

kiinnostuksen. Lisäksi trukkikaupassa

näkyy laman aikana patoutunut

kysyntä. Nyt haetaan kilpailukykyä tulevia

vuosia varten.

– Trukkimarkkinat ovat nyt

kuumat. Alalla on ollut paljon

patoutunutta kysyntää,

joka lähti tänä vuonna purkautumaan,

Jungheinrich

Lift Truck Oy:n toimitusjohtaja

Mika Laatikainen

sanoo.

Vuoden 2009 taantuma

latisti suomalaisyritysten

intoa hankkia uusia trukkeja.

Tilanne polki palkoillaan

monta vuotta kuin tyhjää

sutiva vanha Lada ylämäessä.

– Suomessa lama jatkui

pidempään kuin monessa

muussa Euroopan maassa.

Meillä vaikuttivat tullipakotteet

ja Putin-juustot,

Laatikainen toteaa.

Jungheinrichillä trukkikauppaa

ovat piristäneet

muutkin seikat. Uusi litiumioniakkutekniikka

kiinnostaa

nyt käyttäjiä.

Litium mullisti trukin

– On selvää, että litiumionitekniikka

tulee trukkeihin.

Käyttäjien kiinnostus sitä

kohtaan on suurta, Laatikainen

kertoo.

Perinteisen työntömastotrukin

lyijyhappoakku on

melko kookas. Karkeasti

mitattuna puhutaan toista

metriä korkeasta möhkäleestä,

joka on lisäksi pitänyt

asentaa pystyasentoon.

Se on vaikuttanut paljon siihen,

miten trukit on voitu muotoilla.

Käytännössä akku on ollut usein

pakko sijoittaa osittain kuljettajan

näkökenttään. Samalla tönärillä

on pitänyt sukkuloida varastojen

korkeiden hyllyjen reunustamilla

kapeilla käytävillä.

– Litiumioniakku on perinteiseen

lyijyhappoakkuun verrattuna

paljon kevyempi ja pienempi.

Lisäksi sen voi asentaa yhtä hyvin

pitkittäin tai poikittain.

Tämä mahdollistaa trukkien uuden

muotoilun. Jungheinrichillä

sitä sovellettiin ensimmäistä työntömastotrukissa,

joka on lajissaan

maailman ensimmäinen litiumioniakulla

kulkeva malli. Akku kehitettiin

erityisesti kyseistä trukkia

varten.

Lataus kahvitauolla

Jungheinrichin suunnittelijat sijoittivat

litiumioniakun työntömastotrukkiin

istuimen alle. Enää akku ei

siis mötkötä kuljettajan ja kuorman

välissä ja näkyvyys on parempi

kuormaan ja kuormapyöriin.

Litiumioniakun etuna on lisäksi,

ettei sitä tarvitse perinteisen akun

tavoin vesittää. Se ei tarvitse varaushuonetta

eikä ilmanvaihtoa.

Litiumioniakusta ei karkaa haitallisia

kaasuja.

– Litiumioniakku ladataan kuin

kännykkä. Toisin kuin lyijyhappoakku,

sitä ei haittaa, vaikka lataus

keskeytyisi.

Jos trukkia käytetään 24/7,

tankkaukseen riittävät normaalit

kahvi- ja lounastauot, kunhan käytössä

on suurtehovaraaja.

Tällaiseen työhön riittää 300

ampeeritunnin litiumioniakku. Aiemmin

vastaavaa trukkia kuormineen

tarvittiin liikuttamaan puolet

isompi eli 600 ampeeritunnin lyijyhappoakku.

Automatisoinnilla

kilpailukykyä

Litium kuulostaa miltei liian hyvältä

ollakseen totta, mutta tietysti

kaikella uudella tekniikalla on

myös hintalappunsa. Litium nostaa

hieman trukin hankintahintaa.

– Pidemmällä aikavälillä se kuitenkin

tulee edullisemmaksi. Vanhaan

kahden akun järjestelmään

verrattuna nyt ei akkuja tarvitse

vaihdella ja niiden käyttöikä on pidempi.

Erillistä varaushuonetta ei

tarvita ilmastoineineen, sillä litiumioniakusta

ei muodostu vaarallisia

kaasuja.

Vaikka litiumioniakku on edeltäjäänsä

turvallisempi, voi senkin

saada syttymään, jos akku rikkou-


tuu esimerkiksi kovassa iskussa.

Tätä estääkseen Jungheinrichin

akku on koteloitu, mitä eivät kaikki

valmistajat ole tehneet.

Trukkeihin sopivia litiumioniakkuja

on kolmea-neljää erilaista

mallia, jotka eroavat ominaisuuksiltaan.

Jungheinrich valitsi käyttöönsä

rauta-sulfaatti-version, sillä

se syttyy vähemmän herkästi.

Uusien trukkien lisäksi logistiikka-alalla

haetaan nyt kilpailuetua

varastojen automatisoinnista. Valittavissa

olevat vaihtoehdot ovatkin

Jungheinrichillä lisääntyneet.

– Ennen valintaa keskustelemme

asiakkaan kanssa ja kartoitamme

tavaramäärät ja -virrat, jotta

sopivin vaihtoehto löytyy.

Jos varastossa liikkuu vähintään

kymmeniä lavoja tunnissa, automatisaatiosta

saattaa olla hyötyä.

Suomalainen

vaihtotrukki on

vähän ajettu

Keskieurooppalainen painelee

trukilla keskimäärin yli 1 000

tuntia vuodessa, kun suomalainen

ajaa noin 700 tuntia/

vuosi. Tilastoa asiasta ei ole,

mutta Jungheinrich Lift Truck

Oy:n toimitusjohtajalla Mika

Laatikaisella on asiasta työnsä

puolesta vahva näppituntuma.

– Keski-Euroopassa on suurempia

logistiikkakeskuksia,

jotka toimivat 24/7. Lisäksi ihmistiheys

on suurempi.

Tämän vuoksi suomalainen

ja pohjoismaalainen vaihtotrukki

on yleensä keskieurooppalaiseen

kollegaansa verrattuna

varsin hyväkuntoinen.

Silti vaihtotrukkeja ei Keski-

Euroopasta Suomeen ole kovin

paljon tuotu. Laatikainen arvelee

sen johtuvan vuoden 2009

taantumasta, joka jatkui Suomessa

pidempään. Sen vuoksi

hankintoja lykättiin.

Pienen litiumioniakun ansiosta ETV

216i:ssä käyttäjällä on entistä enemmän

vapaata tilaa. Esimerkiksi esteetön

jalkatila ja kahteen suuntaan säädettävät

käsinojat mahdollistavat rasittumattoman

työskentelyn.

Työntomastotrukki ETV

216i:ssä on integroitu

litiumioniakku, joka kehitettiin

erityisesti tätä

trukkia varten.

31


Tavoitteena ensiluokkainen

asiakaskokemus

halusi siirtyä nopeampaan,

tehokkaampaan

VR

liiketoimintaan ja asiakaskeskeiseen

toimintamalliin

pilvipalveluiden kautta. Siksi

oli luotava uusia prosesseja ja

paneuduttava tarkemmin itse

tekniikkaan. Aiempi enterprise-arkkitehtuuri

pohjautui

erillisiin, usein toimintaa hidastaviin

yksiköihin. Nyt tieto

haluttiin saada virtaamaan

nopeampien tietokantojen

kautta. Lisää operatiivista

tehokkuutta saatiin integroinneilla.

Näin voitiin parantaa

asiakaskokemusta. Toiminta

voidaan hoitaa nyt kevyemmillä

kustannuksilla ja aiempaa

luotettavammin. Järjestelmä

toimii silloin kuin sen pitää eli

matkustajan ostaessa lippua.

Matkustaja hyötyy luotettavuudesta,

alentuneista lippujen

hinnoista, jatkossa uudistuksen

edistyessä myös nopeammasta

ostoprosessista ja personoidusta

asiakaskokemuksesta. Asiakkaan

aiempi ostohistoria ja mieltymykset

voidaan huomioida.

32

Mitä tulee matkaketjuihin eli

mahdollisuuteen ostaa koko matka

yhdeltä luukulta junineen ja esimerkiksi

asemalla odottavine vuokraautoineen,

VR:llä on jo meneillään

pilotointeja paikallisten matkaketjun

osatekijöiden kanssa. Työtä

jatketaan edelleen kumppaneiden

hankinnan osalta. Pilvipalvelut

tulevat helpottamaan matkaketjujen

luontia helppojen, eri toimijat

yhdistävien rajapintojen kautta.

Turvallinen hiekkalaatikko

Data- ja analytiikkapäällikkö Annika

Nordbo ja tekninen arkkitehti Timo

Paananen ovat innoissaan työstään

VR:llä. Yhtiö on etumatkalla ja parasta

heidän mielestään on uusi tekemisen

tapa, kokeileva työkulttuuri

ja innovointi. Kaikesta tästä syntyy

myös erittäin tärkeitä positiivisia

työnantajamielikuvatuulahduksia

ja tänä päivänä VR:n edustajat

ovatkin usein puhumassa teknologiatapahtumissa

ja -seminaareissa

ratkaisuistaan. Pilvipalvelut tuovat

ketteryyttä ja skaalautuvuutta. Maailma

on avoin ja kaikkia ratkaisuja

voidaan kokeilla ja käyttää tarpeen

mukaan. Kokeilukulttuuri tuo helppoutta

työn tekemiseen. Työntekijät

Kuvan lähde ©VR Group

pääsevät turvalliseen sandboxiin

leikkimään ja kokeilemaan pay as

you go -periaatteella. Suuria etukäteisostoja

ei tarvita.

VR on siirtänyt palveluitaan

Amazon Web Servicesin (AWS) pilvialustalle

niin, että nyt kolmasosa

konesaleista on pilvialustan päällä.

Tavoitteena on siirtää loput palveluista

omasta infrastruktuurista

pilveen 2019 loppuun mennessä.

VR hyödyntää AWS:n erilaisista

pay-as-you-go-palveluista verkko-

ja virtuaaliratkaisuihin, sovelluskehitykseen,

tietokantoihin,

analytiikkaan sekä data centereihin

liittyviä palveluita. Lisäksi nykyään

käytetään paljon erilaisia managed

services -palveluita.

”Pilveen on VR:n palveluinfrastruktuurista

tähän mennessä

siirretty varauspalvelu, paikanvarausjärjestelmä,

sovelluskehitys

ja data-analytiikka”, kertoo Timo

Paananen.

”Aloitimme data- ja analytiikka-alustan

rakennuksen pilveen

tammikuussa ja tähän mennessä

dataa siirtyy sinne esimerkiksi

lipunmyynti- ja paikanvarausjärjestelmistä,

nettisivujen ja äppien klikkailusta,

asiakasrekisteristä, junien

kokoonpanoista sekä aikatauluista


ja kilpailijoiden hinnoista”, kertoo

Annika Nordbo. ”Myynti nähdään

nyt dynaamisesti minuutin viiveellä,

kun ennen tiedot tulivat yön yli.

Asiakasymmärrys paranee, kun

kymmenistä tietolähteistä tuleva

tieto yhdistetään. Jotta prosessit

voidaan optimoida – esimerkiksi

henkilöstön tarpeen suunnittelu –

tarvitaan laskentatehoa ja tätä ei

ollut vanhassa maailmassa.”

Tähän mennessä tapahtunut

Pilveen siirtymisen suurimmat hyödyt

tähän saakka ovat tulleet skaalautuvuudesta

ja tehokkuudesta.

Toiminta on tehostunut aiemmasta

niin, että esimerkiksi vanhasta

keskuskoneympäristöstä siirretyn

paikanvarausjärjestelmän omistamisen

kokonaiskustannukset ovat

laskeneet yli 50 %. Lisäksi järjestelmä

skaalautuu automaattisesti

tarpeen niin vaatiessa.

AWS:n palvelut yhdessä käytetyn

konttialustan ja sovelluskehitystyökalujen

kanssa tuovat VR:lle

mahdollisuuden päivittää järjestelmänsä

ja palvelunsa niin usein

kuin he haluavat. Tämä on suuri

etu datavirtojen käsittelyssä, kun

kaikki järjestelmät ovat käynnissä

koko ajan. Pilven ja hyvin rakennettujen

devops-putkien ansiosta se

työmäärä, jonka hoitamiseen meni

aiemmin useita tunteja, hoituu hetkessä.

Valvonta on myös huomattavasti

helpompaa kuin aiemmin.

”Palvelua, kuten lipunmyyntiä,

ei enää tarvitse joka kerta keskeyttää,

kun teemme muutoksia”,

kertoo VR:n Timo Paananen. ”Kyse

on filosofian muutoksesta. Aiemmin

laajaa päivitystä vatvottiin

ja valmisteltiin useita kuukausia

lähestulkoon puntit tutisten. Piti

miettiä erittäin tarkkaan, mitä

ylipäätään voidaan muuttaa. Nyt

pieniä sovellusmuutoksia voidaan

tehdä koko ajan, useita päivässä”,

kuvaa Paananen.

Nyt kaikki muutokset voidaan

tehdä pilveen IaaC-periaatteella

(infrastructure as a code). Näin tuotantoon

voidaan toisintaa helposti

se, mitä kehityspuolella on tehty.

Simulointiympäristön avulla päästään

eroon virheistä, joita ennen oli

paljon. Ratkaisut ovat huomattavan

paljon paremmin toisinnettavissa,

koska softatoimittajia on paljon.

Hyvät ratkaisut voidaan kopioida

projektista toiseen.

Data-analytiikkapuolella kaikki

ipr:t (intellectual property rights)

ovat nyt VR:n hallussa ja toiminnallisuudet

keskustelevat keskenään.

On saavutettu luotettavuus, joka on

aivan keskiössä.

Iso kuva muodostuu

kokonaisuuksista

VR valitsi AWS:n pilvipalvelun

tarjoajaksi muutama vuosi sitten,

koska teki linjauksen, että haluaa

kumppanikseen markkinajohtajan,

joka tarjoaa hyvän setin työkaluja

heti projektin alkuun. Tänä vuonna,

kun data- ja analytiikka-alustaa

alettiin kehittämään, talo oli tuttu

jo entuudestaan. Nyt pilvitarjoajan

valinnassa täytyi kuitenkin miettiä,

kuinka se pelaa yhteen valittavien

BI-työkalun ja tietokannan kanssa.

Nyt VR:llä on paketti, jossa kolme

osaa on kolahtanut yhteen. Yhtä

osaa niistä voi muuttaa hajottamatta

pyramidia.

Data ja analytiikka-alustan pilvitarjoajan

valintaan vaikutti se,

että ”AWS:n kohdalla löytyi helpommin

”onnellisia devaajia”, jotka

pystyivät turvautumaan hyvällä

tasolla oleviin dokumentaatioihin.

Tietolähteet eli esimerkiksi myyntijärjestelmä

ja paikanvarausjärjestelmät

olivat jo olemassa AWS:ssä.

Ei haluttu siirtää dataa toiselle

palveluntarjoajalle, koska oli kustannustehokkaampaa,

nopeampaa

ja järkevämpää tehdä yhden palveluntarjoajan

kanssa töitä. Nykyään

yhdessä palveluntarjoajassa ei

tosin kannata välttämättä pitäytyä

ihan vain periaatteesta”, kertoo

Annika Nordbo.

Migraatiossa saavutettu luotettavuus

ja kustannusten aleneminen

linkittyvät suoraan yleiseen kustannustehokkuuteen.

Tämä näkyy

suoraan lipun hinnassa ja sitä

kautta parantuneessa asiakaskokemuksessa

sekä VR:n kilpailukyvyn

paranemisessa kilpailun avautuessa

lähivuosina.

Kuvan lähde ©VR Group

VR:n organisaatioista

AWS:ää käyttävät:

v Matkustajaliikennepalvelut-yksikkö,

johon kuuluvat

lähi-, kauko- sekä Venäjän

matkustajaliikenne

v VR Transpoint (logistiikka)

v VR Track

v Kunnossapito, jonka vastuulle

kuuluu kaluston

huolto

VR on ollut AWS:n asiakas 2,5

vuotta eli siitä lähtien kun uuden

paikanvarausjärjestelmän

ajoalustaksi valittiin AWS.

33


Liikesalaisuuslaki yhtenäistää ja

tehostaa liikesalaisuuksien suojaa

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta tuo muutoksia useille toimialoille - Lexia

Aiemmin usean eri lain perusteella määräytyneet säännökset

on nyt pääosin keskitetty elokuussa voimaan astuneeseen liikesalaisuuslakiin.

Työntekijöiden velvollisuuteen huolehtia

työnantajan liikesalaisuuksista ei uuden lain myötä tule merkittäviä

muutoksia.

Liikeliikesalaisuuslain mukaan liikesalaisuudet

on määritelty tiedoksi,

• joka on salassa pidettävää, eikä

yleisessä tiedossa

• jolla on salaisuutensa ansiosta

kaupallista arvoa liiketoiminnassa

• jonka laillinen haltija on ryhtynyt

kohtuullisiin toimenpiteisiin pitääkseen

tiedon salassa.

Liikesalaisuuksien oikeudeton

hankkiminen, käyttö tai ilmaiseminen

on kiellettyä. Käytännössä tämä

voi tarkoittaa esimerkiksi liikesalaisuuden

sisältävien asiakirjojen

tai sähköisten aineistojen varastamisesta

tai kopioimista tai liikesalaisuuksien

paljastamista ulkopuolisille.

Kiellettyä on myös

esimerkiksi liikesalaisuuksien hyödyntäminen

oikeudettomasti valmistamalla

tai myymällä liikesalaisuuksia

loukkaavia tuotteita.

Työntekijää sitoo

salassapitovelvollisuus ja

liikesalaisuuksien

hyväksikäyttökielto

Uusi laki ei muuta työntekijän työsopimuslain

mukaisia velvoitteita

työnantajan liikesalaisuuksien

suojan osalta. Työsopimuslain aiempi

liike- ja ammattisalaisuus

-termi on korvattu viittaamalla liikesalaisuuslain

mukaiseen liikesalaisuus-termiin.

Työsopimuslain

mukaan työntekijä ei saa työsuhteen

kestäessä oikeudettomasti

käyttää tai ilmaista työnantajan

liikesalaisuuksia. Jos työntekijä

on hankkinut tiedot luvattomasti,

kielto jatkuu myös työsuhteen

päättymisen jälkeen. Huomioitavaa

on, että työsopimuslain mukainen

kielto koskee vain työnantajan

liikesalaisuuksia. Sen sijaan

liikesalaisuuslaki kieltää myös

muiden, kuten työnantajan liikekumppaneiden

liikesalaisuuksien

oikeudettoman käytön. Tämä kielto

päättyy kuitenkin työsuhteen

päättyessä, ellei asiasta ole tehty

työsuhteen jälkeistä aikaa koskevaa

salassapitosopimusta.

Liikesalaisuuksien oikeudeton

kertominen tai käyttäminen voi

johtaa varoituksen antamiseen ja

tahallisissa tai muuten räikeissä tilanteissa

jopa työsuhteen päättämiseen.

Työsuhteen päättäminen

edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista

arviointia. Lisäksi liikesalaisuuden

rikkominen voidaan

kieltää tuomioistuimen päätöksellä.

Liikesalaisuuden laillinen haltija

voi myös liikesalaisuuden loukkaamistilanteessa

vaatia vahingonkorvausta

tai ns. käyttökorvausta.

Liikesalaisuuksien rikosoikeudellinen

suoja säilyy ennallaan. Rikoslaissa

on erikseen säädetty rikolliseksi

yrityssalaisuuden rikkominen

ja väärinkäyttö.

Työntekijän edustajan

oikeus liikesalaisuuksien

käsittelemiseen

Liikesalaisuuslain mukaan työntekijällä

on jatkossa oikeus kertoa

liikesalaisuuksista työntekijän

edustajalle kuten luottamusmiehelle,

jos tämä välttämättä tarvitsee

tietoa avustaakseen työsuhteeseen

liittyvän erimielisyyden selvittämisessä

tai muun lakisääteisen

tai TES-liitännäisen asian hoitamisessa.

Työntekijällä ei kuitenkaan

ole yleistä oikeutta kertoa liikesalaisuuksia

edustajalleen, vaan

liikesalaisuuden ilmaisemisen tulee

olla välttämätöntä, jotta edustaja

voi hoitaa tietyn tehtävän. Tällaiset

tilanteet ovat kuitenkin todennäköisesti

varsin harvinaisia.

Väärinkäytöksien ja

laittoman toiminnan

paljastaminen

Uuden lain myötä työntekijöillä

on oikeus liikesalaisuuden paljastamiseen,

jos se tehdään yleisen

edun suojaamiseksi väärinkäytöksen

tai laittoman toiminnan paljastamiseksi,

esimerkiksi viranomaisille

tai muulle taholle. Tämän niin

sanotun whistleblowing-ilmiantotoiminnan

asianmukaisuutta arvioidaan

aina tapauskohtaisesti.

Lähtökohtaisesti työntekijällä ei

ole yksittäisen väärinkäytökseen

liittyvän epäilyksen perusteella oikeutta

paljastaa liikesalaisuuksia.

Salaisuuden paljastaminen pitäisi

olla tarpeellista laittomuuden

tai muun väärinkäytöksen paljastamiseksi,

ja työntekijällä olisi oltava

painavia syitä epäillä väärinkäytöksiä.

Asian on liityttävä yleisen

edun suojaamiseen, ei työntekijän

omaan henkilökohtaisen

edun tavoitteluun. Lopulta tuomioistuin

arvioi, onko liikesalaisuuden

paljastaminen ollut tarpeellista

ja oikeutettua väärinkäytöksen

paljastamiseksi.

34


Asianmukaisesti järjestetty yrityksen

sisäinen ilmoituskanava

väärinkäytösten ja laittoman toiminnan

nimettömäksi ilmoittamiseksi

voi vähentää tilanteita, joissa

työntekijä joutuisi väärinkäytöksen

paljastamiseksi harkitsemaan

liikesalaisuuden paljastamista ulkopuolisille.

Miten liikesalaisuuksia

voi suojata?

Uuden lain myötä työnantajalle

jää edelleen laaja vastuu liikesalaisuuksien

tunnistamisesta ja suojaamisesta.

Työnantajan on kyettävä

osoittamaan tiedolla olevan

kaupallista arvoa, ja mikä tärkeintä,

on ryhdyttävä käytännön toimenpiteisiin

tiedon suojaamiseksi.

Käytännössä liikesalaisuuksia

pyritään suojaamaan yritysten

välisissä suhteissa ja henkilöstön

osalta erilaisilla sopimuksilla. Uusi

laki ei poista tarvetta salassapito-

ja kilpailukieltosopimuksille.

Päinvastoin, salassapitosopimuksella

työnantaja voi määritellä liikesalaisuuksiksi

katsottavia tietoja,

korostaa niiden suojan tärkeyttä

sekä sopia liikesalaisuuksien

suojasta myös työsuhteen päättymisen

jälkeistä aikaa koskien. Salassapitosopimukseen

on mahdollista

liittää myös sopimussakko salassapidon

rikkomisen varalle.

Näillä toimenpiteillä pääset

hyvään alkuun:

v Määritele liikesalaisuuksiksi katsottavat

tiedot ja huolehdi, että

asiasta on kerrottu liikesalaisuuksia

käsitteleville työntekijöille

v laadi liikesalaisuuksien suojaa

koskevat käytännöt ja huolehdi,

että henkilöstö tuntee käytännöt

v laadi salassapitosopimukset

henkilöstön ja muiden tahojen

kanssa

v huolehdi riittävästä tietoturvasta

ja riskienhallinnasta sekä

pääsynhallinnan rajoittamisesta

sensitiiviseen tietoon.

www.lexia.fi

Ville Kukkonen Lakimies

35


Vähälä Yhtiöiden käyttöön

ensimmäinen Ivecon kolmiakselinen

LNG-rekkaveturi Suomessa

Gasumin kanssa yhteistyötä tekevä Vähälä Yhtiöt ottaa vuodenvaihteessa

käyttöönsä nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevan raskaan 26 tonnin rekkaveturin.

Kahdeksanakselinen, Ivecon vetämä puoliperävaunuyhdistelmä

liikennöi tammikuusta 2019 lähtien Jyväskylän ja Helsingin välisessä runkoliikenteessä.

Se tuottaa vuosittain 50 tonnin CO2-päästövähenemän vuodessa

vastaavaan, dieselkäyttöiseen rekkaveturiin verrattuna.

Vähälä Yhtiöt päätti investoida

LNG-kalustoon, koska yhtiö haluaa

tarjota asiakkailleen mahdollisuuksia

ympäristöystävällisempään

palveluun, saada ensi käden

36

kokemusta tulevaisuutta varten ja

pysyä kuljetusalan kehityksen kärjessä.

Yhtiössä uskotaan vahvasti

kestävään kehitykseen. ”Vastuullisuus

on meille tärkein liiketoimintaa

ohjaava arvo ja olennainen osa

liiketoimintaa myös monelle asiakkaallemme.

Haluamme tarjota

heille mahdollisuuden vähäpäästöiseen

logistiikkaan”, sanoo Vä-


hälän hankintapäällikkö Ari Karjalainen.

Raskaan kaluston vaihtoehtoiset

polttoaineet nähdään Vähälässä

merkittävänä mahdollisuutena

vastata tiukentuviin maantieliikenteen

päästönormeihin.

”Raskaassa liikenteessä erityisesti

kaasukäyttöisten LNG-ajoneuvojen

kehitys on ollut kiinnostavaa,

vaikkakin näistä saadut kokemukset

haastavissa pohjoisen olosuhteissa

ovat rajallisia”, Karjalainen

toteaa.

Vaihtoehtoista polttoainetta

käyttäväksi ajoneuvoksi Vähälässä

valittiin Ivecon Stralis NP 460.

Se tulee yhtiön HCT-tutkimusprojektina

olevan viisiakselisen 19,6

metriä pitkän puoliperävaunun

vetoautoksi. Kokonaispainoa yhdistelmälle

tulee 62 tonnia ja pituutta

23 metriä. Kolmiakselinen

Stralis NP 460 on ensimmäinen

laatuaan Suomessa. Yhdistelmä

liikennöi Karjalaisen mukaan päivittäin

Jyväskylän ja Helsingin välisessä

runkoliikenteessä noin 230

000 kilometrin vuosittaisella ajomäärällä.

”Lähdemme mielenkiinnolla

tutkimaan, miten LNG-käyttöinen

raskaan kaluston ajoneuvo

käyttäytyy kovasuoritteisella välillä.

Arvioimme, että kokonaisuudessaan

dieseliin verrattuna CO2-

päästöjä tulee vuosittain 50 tonnia

vähemmän.”

LNG on ratkaisu raskaan

liikenteen päästövähennyksille

Kysyntä puhtaamman liikenteen

ratkaisulle lisääntyy kovaa vauhtia

etsittäessä ratkaisuja ilmastonmuutoksen

torjumiseksi. Tällä hetkellä

maantieliikenteen päästöistä

40 prosenttia tulee Suomessa jakelu-

ja raskaasta liikenteestä. LNG:n

vahva etu on se, että sen käytöstä

syntyvät typenoksidi- ja hiukkaspäästöt

ovat hyvin alhaiset, minkä

johdosta kaupunkien ilmanlaatu

ei kärsi.

Laajentuva kaasutankkausasemaverkosto

yhdessä uusien kaasuajoneuvomallien

kanssa luovat

hyvät edellytykset liikennekaasumarkkinan

kasvulle ja päästövähennyksille.

”Yhteistyö Vähälä Yhtiöiden

kanssa on mahtava juttu. Uusi

LNG-käyttöinen kuorma-auto on

mainio tapa toimia entistä ympäristöystävällisemmin

tavarankuljetuksessa.

LNG on puhtaampi

vaihtoehto raskaaseen maantieliikenteeseen,

ja sen suosio onkin

ollut huomattavassa kasvussa

viimeisten vuosien aikana – ja

tätä kasvua mekin haluamme tukea.

LNG:n avulla voidaan saavuttaa

noin 25% vuotuiset polttoainesäästöt

verrattuna fossiiliseen

dieseliin”, sanoo Gasumin myyntipäällikkö

Juha-Matti Koskinen.

37


Kojetaulua hallitsevat kaksi suurikokoista

korkearesoluutionäyttöä.

Ensiesittelyssä Mercedes-Benz B-sarja

Mercedes-Benzin uudistunut B-sarja täydentää valtavan

suosion saanutta kompaktikokoluokan mallistoa

ylellisellä ja entistä urheilullisemmalla Sports Tourer

–vaihtoehdolla. Uutuudessa on aikaisempaa pidempi

akseliväli ja kokonaispituus, joten se tarjoaa entistä

enemmän tilaa erityisesti takaistuimella. Uusi B-sarja

lanseerataan Suomessa kevättalven aikana, ja se on ennakkoon

tutustuttavissa Auto 2018- tapahtumassa Helsingin

Messukeskuksessa 9.-11.11.2018.

Uuden B-sarjan suunnittelun lähtökohtana

oli tehdä pesäeroa tavanomaisiin

tila-automalleihin.

Tavoitteeseen päästiin auton pitkällä

akselivälillä, lyhyillä etu- ja

takaylityksillä, loivasti kallistuvalla

kattolinjalla sekä hyödyntämällä

16-19-tuuman rengaskokoa auton

dynaamisten mittasuhteiden

korostamiseksi. Linjakkaan muotoilun

ansiosta B-sarjan ilmanvastuskerroin

alkaa Cd-arvosta 0.24,

kun luku edeltäneessä mallissa oli

0.25. Uuden muotoilun avulla tuuliääniä

on vaimennettu onnistuneesti.

B-sarjassa kuljettaja istuu 90

milliä korkeammalla kuin A-sarjan

autoissa. Etuna on myös hyvin esteetön

näkymä joka suuntaan. Istuimen

ylelliset säätövarat mahdollistavat

enemmän päätilaa sitä

tarvitseville. Istumaleveys on

edessä 1456 milliä (+ 33 mm). Lisävarusteena

autoon ovat saatavissa

ilmastoidut monitoimi-istuimet

hierontatoiminnolla – ominaisuus,

joka aikaisemmin on löytynyt

vain korkeamman hintaluokan

malleista. Istuimiin ovat saatavissa

myös monipuoliset Energizing-toiminnot,

jotka parantavat edelleen

lihasten ja selän hyvinvointia.

B-sarjan matkustamossa huomion

keskipisteenä on kojelaudan

monitoiminäyttö, josta on tarjolla

kolme eri kokoversiota:

• 2 x 7 tuuman (17,78 cm) näyttöratkaisu

• 7- ja 10,25-tuumaiset (26 cm)

näytöt

• 2 x 10,25 tuuman laajakuvanäyttö

Kiiltävän musta keskikonsoli

touchpad-ohjaimineen noudattelee

Mercedes-Benz E-sarjan esikuvia.

Tarjolla on myös 64-sävyinen

personoitava tunnelmavalaistus.

MBUX-käyttöliittymä tuo

tekoälyn ja kosketusnäytön

kuljettajan tueksi

B-sarjassa hyödynnetään Mercedes-Benzin

uusinta avustinteknologiaa.

Vakiovarusteisiin kuuluu

esimerkiksi oppiva, ääniohjattava

ja kustomoitava MBUX-infotainment-järjestelmä.Tekoälyyn

perustuva

järjestelmä kykenee oppimaan

ja reagoimaan kuljettajan

toiveisiin Hey Mercedes -äänikomennon

herättämänä.

B-sarja kykenee tietyissä tilanteissa

puoliautomaattiseen ajamiseen

Driving Assistance –varustepaketin

avulla. S-sarjasta peräisin

oleva teknologia perustuu Distronic-vakionopeusavustimen,

aktiivisen

hätäjarruavustimen sekä aktiivisen

kaista-avustimen yhteistoimintaan.

Kamera- ja tutkajärjestelmänsä

avulla auto näkee jopa

500 metrin päähän eteenpäin,

ja toimintoja täydennetään kartta-

ja navigointitietojen avulla. Vakiovarusteena

aktiivinen jarrutusavustin,

joka reagoi myös tietä

ylittäviin jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin.

Lisävarusteina on saatavana

ennakoiva Pre-Safe-turvajärjestelmä.

38


Automaattinen liikenne toimii,

jos tietoturva on riittävän

korkealla tasolla

Teksti: Mia Heiskanen

Automaattiset liikennevälineet

tekevät tuloaan, mutta tarvitsevat

enemmän älyä pärjätäkseen

liikenteessä. Suomi on erinomainen

laboratorio ROBUSTAn

kaltaisille automaattisen liikenteen

hankkeille, jossa Nodeon

Oy kehittää ajoneuvojen etäohjausjärjestelmää.

Mikä tekee Suomesta hyvän automaattisen

liikenteen testilaboratorion? - Suomi

on edelläkävijämaa teknologian ja

lainsäädännön kannalta kiitos valtionhallinnon,

joka on päättänyt rohkaista

yrityksiä ja yhteisöjä kokeilevaan toimintaan.

Liikenteen saralla Liikennevirasto

ja Trafi ovatkin ryhtyneet edistämään

tieliikenteen automatisoitumista

kokeilujen kautta rohkeasti ja vastuullisesti.

Myös kaupungit ovat merkittävä

tekijä kokeellistamisessa, kuten esimerkiksi

Helsingin kaupunki ROBUSTAhankkeessa,

liiketoimintajohtaja Jarno

Kallio Nodeon Oy:stä kertoo.

”Liikenteessä tulee tapahtumaan sama

kehitys kuin hisseissä. 1930-luvulla

hisseissä oli kuljettajat, jotka poistuivat

automatisoinnin myötä. Sama

ajatusmalli sopii myös liikenteen automatisointiin”.

Jarno Kallio, Nodeon Oy.

Nodeon on ollut mukana toteuttamassa

Teollista Internetiä älyliikenteessä

pääosin liikenneinfran parissa.

- Nyt olemme valjastaneet osaamisemme

kohti automaattisia ajoneuvoja

ROBUSTA-tutkimushankkeessa, jossa

vastaamme etähallintajärjestelmän

teknisestä toteutuksesta. Hankkeen

tavoitteena on toteuttaa turvallinen

valmistajariippumaton automaattisten

ajoneuvojen etäohjausjärjestelmä.

Lisää älyä kiitos!

Kallion mukaan automaattiset liikennevälineet

tekevät tuloaan, mutta tarvitsevat

vielä ihmisen apua pärjätäkseen

liikenteessä. - Muovikassi ajoväylällä

voi olla este automaattisten ajoneuvojen

itse ratkaistaviksi, jolloin ne

pysähtyvät.

ROBUSTA-hankkeessa kehitetäänkin

luotettava ja turvallinen automaattisen

bussin etäohjausjärjestelmä, joka

mahdollistaa automaattisten linjaautojen

tilapäisen etäohjauksen ja jota

voi myöhemmin soveltaa muihinkin

ajoneuvoihin eri liikenneolosuhteissa.

- Hankkeessa kehitettävä etäohjausjärjestelmä

nopeuttaa automaattisten

ajoneuvojen tuloa liikenteeseen ja niiden

liiketoimintapotentiaalin lunastamista.

Uskomme, että automaattinen

liikenne parantaa liikenteen kokonaisturvallisuutta,

jos koko automaattisen

liikenteen ekosysteemin tietoturva on

riittävän korkealla tasolla.

www.nodeon.com

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

39


Korkeusrajoitukset Googlen kartalle

Korkeusrajoitukset on nyt

saatavilla kokoajan näkymään

Googlen kartoille puhelimeen

ja tietokoneelle. Tarvitaan

vain sähköpostiosoite, jolla

ohjelmaa käytetään. Eli helposta

hommasta on kyse.

Mitä maksaa?

Kartan hinta on 20€+alv yrityksille

ja yksityisille 24,80 (alv 24%).

Eli samanhintaisia kummallekin,

kerrotaan vain eri tavalla. Hinta sisältää

yhdet tunnukset, jotka toimii

kaikissa laitteissa, joissa kirjauduttu

Googlen karttoihin samalla

tunnuksella.

Miksi palvelu on maksullinen ja

mitä sillä saa?

Tavoitteena oli lanseerata ilmainen

palvelu, mutta rahoitushakemusten

tekeminen ja tulosten

odottelu on hidasta. Sama koskee

erilaisten sponsoreiden hankkimista.

Päätin tässä vaiheessa siis

40

tehdä tuotteen mahdollisimman

nopeasti valmiiksi ja vasta sitten

miettiä rahoitusta. Työtunteja tähän

on käytetty jo yli 80 ja lisää kuluu,

joten kyseisellä maksulla katetaan

vain kulut ja uusilla tilauksilla

turvataan jatkokehitys.

Kuinka kauan lisenssi

voimassa?

Koska kyseessä on Googlen palvelu,

joten Tietorahti ei voi olla vastuussa

palvelun jatkuvuudesta.

Muiden puolesta lupaaminen on

hankalaa. Pyrimme siihen, että kyseinen

maksu olisi kertaluonteinen

ja oli voimassa mahdollisimman

pitkään, aluksi ainakin vuoden jos

vain Googlen palvelu sallii tämän.

Mistä palvelun tiedot

ovat peräisin?

Kyseiset tiedot ovat peräisin Digiroad

aineistosta ja jatkossa tullaan

lisäämään myös ammattikuljettajien

omia havaintoja.

Mitä kaikkea saan kartalle?

Tällä hetkellä samaan hintaan voit

saada myös Nesteen ja/tai Teboilin

raskaan kaluston (ja miksei kevyemmänkin

kaluston) tankkauspisteet.

Mitä tulossa tulevaisuudessa?

Tämä on käyttäjistä kiinni ja tulemmekin

kysymään käyttäjiltä

toiveita, joiden mukaan uusia ominaisuuksia

otetaan käyttöön.

Voiko sijainnit saada myös

muihin karttaohjelmiin?

Kuljetusalalta löytyy paljon suoritealakohtaisia

karttaohjelmia. Kysynnän

mukaan tullaan tuomaan

nämä myös muihinkin karttaohjelmiin.

Katso tarkat tiedot Tietorahti Oy:n

sivuilta:

http://blog.tietorahti.fi/korkeusrajoitukset-googlen-kartalle/


Uudet polttoainemerkinnät vanhojen

rinnalle – ole tarkkana tankatessa

Polttoainepistooleissa on jatkossakin tutut, kansalliset merkinnät

polttoaineista, mutta lisäksi mukana näkyvät uudet

symbolit, joten tankatessa kannattaa olla tarkkana. Vastaavat

merkinnät edellytetään myös kaikkiin uusiin ajoneuvoihin.

Uusissa yleiseurooppalaisissa

symboleissa bensan merkki on

ympyrä, jonka sisällä kerrotaan

polttoaineen suurin etanolipitoisuus.

Dieselin merkki on neliö, jonka

sisällä kerrotaan polttoaineen

suurin biokomponenttien osuus.

XTL-merkintä dieselissä kertoo

sen olevan parafiinista, ns. uuden

sukupolven dieseliä. Kaasumaisten

polttoaineiden merkkinä on

vinoneliö, jonka sisällä kerrotaan

kaasun tyyppi.

”On hyvä huomata, että uusissa

merkinnöissä dieseliä kuvaavan

neliön keskellä on B-kirjain, joka

osoittaa biokomponenttien osuutta

samalla tavoin kuin E-kirjain

osoittaa bensan etanolipitoisuutta.

B-kirjaimen käyttö dieselin yhteydessä

saattaa vaikuttaa suomalaisittain

erikoiselta, mutta tämän

ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa sekaannuksia

Suomessa tankkaaville,

sillä uusien symboleiden pitäisi

tulla vain tuttujen, kansallisten

merkintöjen rinnalle. Kannattaa

kuitenkin olla tarkkana huoltoasemilla

ja varmistaa, että tankkaa

ajoneuvoon sopivaa polttoainetta”,

painottaa erityisasiantuntija Keijo

Kuikka.

”Ehdotonta hyötyä uusista merkinnöistä on muualla Euroopassa autolla liikuttaessa, sillä niiden avulla voi helposti

varmistaa tankkaavansa sopivaa polttoainetta vieraammankin näköisiä merkintöjä omaavilla huoltoasemilla”

41


Suomalainen etsii yrityksiä Internetistä,

mutta löytääkö hän sinun yritystäsi?

Oletko koskaan tullut testanneeksi, miten yrityksesi löytyy

Internetin syövereistä? Tai millä hakusanoilla yritystäsi

sieltä voitaisiin etsiä?

42

Jopa 98 % suomalaisista käyttää

hakukonetta etsiessään sopivaa

palveluntarjoajaa verkosta. Googlen

puoleen eivät suinkaan käänny

vain kuluttajat – 90 % B2B-päättäjistä

(B2B = yritykset, jotka myyvät

tuotteitaan tai palvelujaan toisille

yrityksille) käyttää Googlea jossain

hankintaprosessin vaiheessa. Ei siis

kannata sivuuttaa oman yrityksen

verkkolöydettävyyttä olan kohautuksella.

Kyseinen termi taitanee

olla digitalisaation synnyttämä,

mutta sillä tarkoitetaan sitä, kuinka

hyvin yritys löytyy verkon eri

sivustoilta, esimerkiksi Googlen

hakukoneesta.

Usein tietoa etsivä henkilö aloittaa

hakemisen Googlesta tarvelähtöisesti;

hakusanoiksi siis valikoituvat

termit, jotka kuvaavat tarvetta,

tuotetta tai palvelua. Tietoa etsitään

harvoin suoraan yritysten nimillä.

Yksi yrityksen kilpailukykyyn

vaikuttavista tekijöistä on juurikin

verkkolöydettävyys. Onko se sinun

yrityksesi kohdalla kunnossa?

Digitalisaatio muuttaa

palveluiden hankintaprosesseja

Moni meistä alkaa nähdä punaista,

kun trendisana digitalisaatio nostetaan

esille. Kuitenkin fakta on, että

se on täällä, tässä ja nyt. Mietitäämpä

hieman, miten se on vaikuttanut

elämäämme esimerkiksi viimeisen

parinkymmenen vuoden aikana.

2000-luvun alussa tietokoneet

alkoivat olla arkipäivää kotitalouksissa

ja Internetin maailma tuli yhä

useammalle tutuksi. Kymmenen

vuotta tuosta ajasta eteenpäin, pilvipalvelut

ja verkon käyttäminen

älypuhelimella alkoivat syrjäyttää

perinteisiä pöytäkoneella vietettyjä

hetkiä. Nykypäivänä ollaan jo

niin pitkällä, että tekoäly kasvattaa

mahdollisuuksiamme monessa

suhteessa. Mutta yhtä kaikki, digitalisaatiota!

Tällä kaikella on ollut vaikutuksensa

myös siihen, miten tietoa

lähdetään nykypäivänä etsimään.

90-luvulla suuresssa suosiossa olivat

Fonectan talouksiin jakamat puhelinluettelot

ja niiden mainosilmoitukset.

Kuitenkin viimeinen luettelo

julkaistiin vuonna 2017, sillä myös

tiedonhaku on siirtynyt verkkoon.

Suomalainen uskoo

hakukoneiden voimaan

Me suomalaiset olemme tiedon-


hakukansaa: teemme Googlessa

jopa 30 miljoonaa hakua päivittäin.

Voisin siis väittää, että myös

kuljetus- ja logistiikka-alasta kiinnostuneiden

henkilöiden määrä on

hakukoneissa suuri.

Vastaavasti Fonectan kanavissa

tehdään 1,5 miljoonaa hakua

päivittäin. Hakutuloksissa komeilee

kuljetus- ja logistiikka-alan

yrityksiä jopa 2 miljoonaa kertaa

kuukaudessa.

Ei siis ole yhdentekevää millä

mallilla oman yrityksen verkkolöydettävyys

on. Nyt saattaakin herätä

kysymys, miten sitä tietoa niistä

hakukoneista sitten etsitään ja mitä

tulisi ottaa huomioon?

Älä luota vain puskaradioon,

sillä netillä on väliä

Kuten aiemmin tuli todettua, usein

tiedonhaku on tarvelähtöistä, ja

myös hakukoneeseen kirjoitettavat

hakusanat määräytyvät tämän

mukaan; tietoa etsitään tarpeen,

tuotteen ja palvelun nimillä.

Ei siis kannata tuudittautua siihen,

että yrityksesi löytyy hakukoneista,

kun sen nimen kirjoittaa hakukenttään

– varmasti löytyykin, mutta nyt

on tärkeää ajatella asiaa asiakkaan

näkökulmasta. Usein valitut hakutermit

ovat mallia ”kuljetuspalvelu

Joensuu” tai ”lähetti Tampere” – eli

ne sisältävät itse palvelun, sekä

maantieteellisen sijainnin.

Miten löytyä paremmin netin hakukoneista?

Lähde alkuun Fonectan

kolmen kohdan vinkkilistan avulla;

• Kotisivut. Ovathan yrityksesi

kotisivut kunnossa? Kotisivuilta

tulisi löytyä tietoa yrityksesi

tuotteista ja palveluista, millä

maantieteellisellä alueella yrityksesi

toimii sekä muuta asiakkaan

kannalta hyödyllistä tietoa

– yhteystietoja ja yhteydenottomahdollisuutta

unohtamatta.

• Hyödynnä myös sosiaalinen

media. Vaikka yrityksesi myisikin

palveluja toisille yrityksille,

on kyse silti ihmisten välisestä

vuorovaikutuksesta. Tietoa etsitään

usein myös sosiaalisesta

mediasta, vaikka kyseessä olisikin

kahden yrityksen välinen

hankintaprosessi.

• Yhteneväiset yhteystiedot

kaikkialla. Jopa 40 % yritysten

tiedoista verkossa on virheellisiä

– yleensä yritysten tietämättä.

Google etsii tietoa Internetin

eri lähteistä; mitä useammassa

paikassa tiedot ovat yhteneväiset,

sitä paremmin hakukone

antaa tiedoille arvoa ja parempaa

näkyvyyttä hakutuloksissa.

Fonecta kouluttaa ja auttaa yrittäjiä

löytymään verkosta markkinoinnin

keinoin. Maksuttomia koulutustapahtumia

järjestetään aktiivisesti

eri paikkakunnilla. Lisätietoa ja

ilmoittautumiset viestinta@fonecta.com

Tässä on maailman

kätevin työväline, se...

...tekee tuntikirjanpidon

...kirjaa laskutettavat asiat

...laskee ylityöt ja päivärahat

...raportoi työtehon

...kertoo seuraavan työn

...näyttää työkaverien sijainnit

...tallentaa reitit

...laskee käyttöasteen

...lämmittää auton valmiiksi

...muistuttaa huollot

...kirjaa tankkaukset

...ja paljon muuta

Tekee työstä helpompaa

on mukana FinnMateria-messuilla osastolla B-369

43


Näin tunnistat, mikä jakeluyhtiö on

jakanut kirjeesi

- Postia jakavia jakeluyhtiöitä on nykyisin 15, kirjeen jakelijan tunnistaa kirjekuoren merkinnästä

Tiesitkö, että Posti ei ole enää

ainoa postin jakelija Suomessa?

Kirjepostia jakavia jakeluyhtiöitä

on Suomessa jo 15.

Jakeluvirheiden tapauksissa

kirjeen jakelijan tunnistaa

merkinnästä kirjekuoressa.

Muiden jakeluyhtiöiden väärin

jakamia lähetyksiä ei pidä

laittaa Postin kirjelaatikoihin.

Monelle postinsaajalle on edelleen

uusi asia, että postia jakavat

muutkin yhtiöt kuin Posti. Tämän

voi päätellä siitä, että kuluttajat

palauttavat Postille keltaisiin kirjelaatikkoihin

viikoittain tuhansia

vääriin osoitteisiin jaettuja kirjeitä,

jotka todellisuudessa ovat olleet

muiden jakeluyhtiöiden jakamia.

- Postiin on palautettu tänä

vuonna jo lähes 100 000 virheellisesti

jaettua lähetystä, jotka ovat

olleet muiden kuin Postin jakamia.

Näissä tapauksissa vastuu virheestä

kuuluu aina jakelusta vastaavalle

jakeluyhtiölle. Väärin jaetut kirjeet

olisi pitänyt palauttaa suoraan

jakelusta vastaavalle jakeluyhtiölle

eikä Postille, korostaa Postin kirjeja

markkinointipalveluista vastaava

Kaj Kulp.

Postilain mukaan kunkin postiyrityksen

on järjestettävä palvelu

virheellisesti jakamiensa lähetysten

palauttamista varten. Jos asukas

saa Postin jakaman kirjeen, joka

on tarkoitettu jollekin muulle

henkilölle (esimerkiksi edelliselle

asukkaalle), lähetyksen päälle

voi kirjoittaa "jaettu väärin" ja palauttaa

se lähimpään Postin kirjelaatikkoon.

Tällöin Posti toimittaa

sen oikeaan osoitteeseen. Väärin

jaettua kirjettä ei saa avata tai hävittää.

Muiden jakeluyhtiöiden väärin

jakamia lähetyksiä ei sen sijaan pidä

laittaa Postin kirjelaatikoihin,

vaan noudattaa kyseisen jakeluyhtiön

palautusmenettelyä.

Tarkista jakelun suorittanut

jakeluyhtiö kirjekuoressa

olevasta tunnuksesta

Postilaki edellyttää, että postiyrityksen

on merkittävä lähetyksensä

siten, että ne ovat tunnistettavissa

ja erotettavissa muiden pos-

Näin tunnistat kirjeen jakaneen jakeluyhtiön

44

Lyhenne kirjekuoressa Jakeluyhtiö Jakelualue

EB Sanoma (Early Bird) Uusimaa

ESA Mediatalo ESA Oy Päijät-Häme

ILVES Ilves Jakelu Oy Kanta-Häme

KALE Kaleva365 Oy Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi

KOJA Koillisjakelu Oy (Kaleva) Kuusamo

KP Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Pohjanmaa

LSTJ

Turun Sanomat

(Lounais-Suomen Tietojakelu Oy) Varsinais-Suomi

MALAP Kaleva365 Oy Lappi

MANU Alma Manu Oy Pirkanmaa

MARVA Marva Media Oy Rauma

MASAT Alma Manu Oy Satakunta

PKS PKS Jakelu Oy Pääkaupunkiseutu

PPP PPP Finland Oy Etelä-Pohjanmaa

SJOY Savon Jakelu Oy Savo

SLP SLP Jakelu Oy Kainuu

VSTJ

Turun Sanomat/

Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy Salo


tiyritysten vastaavista lähetyksistä.

Kirjeissä onkin aina jakelijan

tunnus, josta erottaa mikä yritys

vastaa jakelusta. Postin jakamissa

yrityskirjeissä lukee Posti Oy sekä

tunnus PRIORITY tai ECONOMY.

- Jos postinsaaja on saanut toisen

postinsaajan kirjeen, on hyvä

ensimmäiseksi selvittää, mikä

jakeluyhtiö vastaa jakelusta. Kirjekuoressa

oleva kirjainyhdistelmästä

tunnistaa jakeluoperaattorin.

Jos ei ole saanut odottamaansa

kirjettä, niin käytännössä se pitää

kysyä lähettäjältä.

Kirjepostin jakelussa

vapaa kilpailu

Yrityskirjeitä eli sopimusasiakkaiden

lähettämiä kirjeitä – esimerkiksi

laskuja - jakaa Postin ohella

14 muuta jakeluyhtiötä eri puolella

Suomea. Nämä 14 yhtiötä jakavat

kirjepostia sanomalehtien varhaisjakelualueilla

sanomalehtien

jakelun yhteydessä yöaikaan, kun

taas Posti jakaa kirjeet päiväjakelussa.

- Kilpailu postinjakelussa on nykyisin

vapaata aiempien postilain

muutosten myötä ja alalle tulon

kynnys on matala, korostaa Kulp.

45


Ajoneuvojen WLTP-Päästömittaukset

otettiin Suomessa käyttöön 1.9.2018

Mikä muuttui aiempaan mittaustapaan verrattuna?

Vuoden 2017 syyskuusta alkaen

vanhaa NEDC päästömittausta on

alettu korvaamaan uudella WLTPpäästömittauksella.

Uuden testin

on tarkoitus yhtenäistää päästömittaukset

sekä tuottaa tuloksia, jotka

vastaavat paremmin todellista ajoa.

Uusi mittaustapa toi mukanaan

muutoksia myös kotimaiseen autokauppaan,

sillä Suomi siirtyi

verottamaan ensimmäisenä EUmaana

ajoneuvoja uusien tulosten

perusteella.

Uuden mittaustavan

vaikutukset veroon

Ajoneuvojen verotuksen periaatteet

pysyvät ennallaan, eli jatkossakin

veron määrä määräytyy

päästöjen mukaan. Käytännössä

46

1.9.2018 jälkeen tilatuissa ajoneuvoissa

käytetään WLTP-arvoa.

Poikkeuksen tähän muodostavat

joidenkin valmistajien mallisarjat,

joille maahantuoja on hakenut erillislupaa

myydä mallisarjan viimeisiä

yksilöitä NEDC-hyväksynnän

arvoilla aina 1.9.2019 asti.

Käytännössä suurimmat erot autoverossa

tulevat erittäin pienipäästöisiin

ajoneuvoihin, joiden kohdalla

vero laski. Suuripäästöisten

autojen kohdalla veron määrä on

voinut nousta merkittävästi.

Lisävarusteista epävarmuutta

hintoihin

Uudessa mittaustavassa huomioidaan

myös lisävarusteiden vaikutus

kulutukseen ja päästöihin. Tästä

syystä lopullisen veron määrää

ei tiedetä ennen kuin ajoneuvon

varusteet ja niiden vaikutus päästöihin

ovat tiedossa. Joillain valmistajilla

löytyykin jo hinnastoista

huomautuksia, joissa kerrotaan

hinnan tarkoittavan ainoastaan

esimerkkiautoa. Lopullinen autoveron

määrä uutta autoa ostaessa

lasketaan CoC- eli vaatimuksenmukaisuustodistuksen

perusteella.

Poikkeuksen lisävarusteiden veroa

nostaviin vaikutuksiin muodostavat

autoon sopivat talvirenkaat,

jotka eivät Trafin mukaan vaikuta

auton päästömittausarvoihin.

Laboratoriotestien ja

oikean ajon ero

Laboratoriotestit eivät pysty anta-


NEDC:stä WLTP-mittaukseen: Mikä muuttui?

TESTISYKLI

SYKLIN KESTO

NEDC

Yksi testisykli

WLTP

Dynaaminen sykli joka

vastaa paremmin oikeaa

ajamista

NEDC

WLTP

20 minuuttia 30 minuuttia

SYKLIN PITUUS

AJOVAIHEET

NEDC

WLTP

11 Kilometriä 23,25 Kilometriä

NEDC

2 vaihetta. 66 %

kaupunkiajoa ja

34 % maantieajoa

WLTP

4 dynaamisempaa vaihetta,

52 % kaupunkiajoa ja

48 % maantieajoa.

KESKINOPEUS

SUURIN NOPEUS

NEDC

WLTP

34 kilometriä tunnissa 46,5 kilometriä tunnissa

NEDC

WLTP

120 kilometriä tunnissa 131 kilometriä tunnissa

LISÄVARUSTEIDEN VAIKUTUS

VAIHTEEN VAIHDOT

NEDC

CO2 ja kulutusvaikutuksia

ei huomioida

NEDC-testissä

WLTP

Lisäominaisuudet (jotka

voivat vaihdella eri

ajoneuvoissa) huomioidaan

NEDC

Ajoneuvoissa kiinteät

kohdat vaihtamiselle

WLTP

Eri vaihtokohdat jokaiselle

ajoneuvolle

TESTAUSLÄMPÖTILAT

NEDC

Mittaukset tehdään

20-30 °C lämpötilassa.

WLTP

Mittaukset tehdään 23 °C

lämpötilassa. CO2 arvot

korjataan 14 °C lämpötilaan

maan täysin oikeaa elämää vastaavia

arvoja, mutta niiden perusteella

voidaan antaa kuluttajille mahdollisuus

vertailla luotettavasti eri ajoneuvojen

päästöjä ja polttoaineenkulutusta.

Jotta laboratoriotestien

tulokset pysyvät käyttökelpoisina,

on kaikki ajoneuvojen varustelua,

testausta ja testitulosten käsittelyä

koskevat vaatimukset standardisoitu

ja määritelty Euroopan Unionin

lainsäädännössä.

Aiemmin käytetty NEDC-testi kehitettiin

1980-luvulla. Teknologian

kehittyessä se on jäänyt auttamatta

ajastaan jälkeen, eikä sen tulokset

vastanneet enää todellista ajoa.

Vanhaa testiä korvaamaan kehitetty

WLTP-mittaustapa on merkittävästi

aiempaa dynaamisempi, ja

siinä pyritään huomioimaan mallikohtaiset

erot aiempaa paremmin.

Vaikka uusi testikään ei vastaa

täysin todellista ajoa, saadaan sillä

luotettavampia tuloksia, joiden

perusteella myös kuluttajan on

helpompi vertailla uusien autojen

kulutusta ja päästöjä.

Päästöarvot nousevat

– kulutus ei

Automallissa, jonka CO2-päästöarvo

on NEDC-mittauksessa ollut

esimerkiksi 100 g/km, voi uuden

mittauksen mukainen WLTP-CO2

arvo olla jopa 120 g/km. Vaikka

kilometrikohtaiset hiilidioksidipäästöt

kasvoivat merkittävästi,

ei tämä kuitenkaan tarkoita automaattisesti

kulutuksen nousua. Ero

tuloksissa johtuu pääasiassa siitä,

että uusi testi on perusteellisempi

ja pitkäkestoisempi antaen totuudenmukaisemman

tuloksen.

Vaikutus autojen myyntiin

Muutokset autoverotuksessa ovat

olleet keskimäärin kohtuullisia, jos

ei huomioida mallistojen ääripäistä

tehokkaimpia ja taloudellisimpia

autoja. Todelliset muutokset autojen

hinnoissa selviävät vähitellen loppuvuoden

2018 aikana, kun valmistajat

julkaisevat päivitettyjä hinnastojaan.

Viimeisetkin epäselvyydet hinnoissa

selvinnee vuoden kuluessa, kun

poistuvien mallisarjojen myynnin

erillisluvat umpeutuvat.

47


Monipuoliset hybridikuorma-autot

kaupunkiliikenteeseen

• Scanian uuteen kuorma-autosukupolveen perustuvat PHEV-/HEV-ajoneuvot.

• Jakelu- ja maansiirtosovelluksiin kaupunkialueilla.

• Toimii 10 km kokonaan ilman pakokaasupäästöjä.

• Odotetaan tuovan jopa 15 prosentin polttoainesäästöt, toimii HVO:lla.

• Scania Zone edistää ympäristöystävällistä käyttöä esimerkiksi meluherkillä kaupunkialueilla.

• Sähkövoiman ulosotto ja potentiaalinen PIEK-standardin mukaisuus yöllisessä kaupunkiliikenteessä

ruuhkattomilla kaduilla.

Uusien hybridikuorma-autojen

voimanlähteinä ovat Scanian 5-sylinterinen

DC09-rivimoottori, jossa

voidaan käyttää HVO:ta (vetykäsiteltyä

kasviöljyä) tai dieseliä ja 130

kW:n (177 hv) sähkömoottori, joka

tarjoaa 1 050 Nm:n vääntömomentin.

Ladattavan litiumioniakun

energiakapasiteetiksi on asetettu

7,4 kWh, mikä takaa akulle pitkän

käyttöiän. Sähköisen ohjaustehostimen

ja sähköisen jarruilmantuoton

ansiosta kuorma-autoja voidaan

käyttää kokonaan sähkökäytöllä

ilman polttomoottorin tukea.

Hybridit ovat kokonaistaloudellisuudeltaan,

käytettävyysajaltaan

ja kestävyydeltään huippuluokkaa

nykypäivän kaupunkiajossa.HVO-polttoainetta

käytettäessä

hybridikuorma-auto vähentää

CO2-päästöjä jopa 92 prosenttia ja

mahdollistaa erinomaisen tuottavuuden

kasvavilla kaupunkialueilla,

joilla kuorma-auto-operaattorien

haasteina ovat esimerkiksi turvallisuus,

ympäristövaatimukset ja

katujen ruuhkaisuus.

Scanian HEV-ajoneuvot ovat tilattavissa

marraskuusta 2018 alkaen

ja PHEV-ajoneuvot vuonna

2019.

Lisätietoja Scanian

hybridikuorma-autoista

Scanian ensimmäinen HEV-ajoneuvo

(Hybrid Electric Vehicle)

48

perustui edelliseen kuorma-autosukupolveen,

joka tunnettiin nimellä

PGR. Seuraavassa Jesper

Brauer, Product Manager, Urban,

Scania Trucks, kertoo tarkemmin

ratkaisuista ja ajatuksista Scanian

uuteen kuorma-autosukupolveen

perustuvien uusien hybridiajoneuvojen

taustalla.

Miksi Scanian hybridi? Mitä

lisäarvoa se tuo asiakkaalle?

“Uskomme, että useimmissa uusissa

kaupunkialueiden kuorma-autosovelluksissa

siirrytään vähitellen

täyteen sähkökäyttöisyyteen

seuraavan vuosikymmenen aikana,

kun akkutekniikka ja tarvittava infrastruktuuri

kehittyvät. Siihen asti

alamme on eräänlaisessa siirtymävaiheessa,

jossa hybridien ja vaihtoehtoisten

polttoaineiden kaltaiset

ratkaisut – tai näiden yhdistelmät,

kuten omissa hybridikuormaautoissamme

– tarjoavat parhaat

ratkaisut ja kohtuullisen kokonaistaloudellisuuden

asiakkaille.”

”Scanian uudet hybridikuormaautot

ajavat yötä päivää haastavissa

kaupunkiympäristöissä. Ne ovat

yhtä toimintavarmoja kuin Scanian

perinteiset kuorma-autot ja

samoin niiden huoltotarpeet ovat

ennakoitavissa. Sähkökäytössä hybrideillä

voidaan saavuttaa nollatason

pakokaasupäästöt, ja ne tarjoavatkin

kestävämmän kuljetusratkaisun

kuin mikään niihin verrattavissa

oleva kuorma-auto. Hybridikuorma-autojen

tehokkaat

sähkömoottorit ja 10 km:n toimintasäde

sähkökäytössä avaavat

mahdollisuuksien maailman.”

”Esimerkiksi jakeluautot ja kaupunkien

maansiirtotöihin tarkoitetut

kuorma-autot voivat suorittaa

tehtäviä yöaikaan alueilla, jotka ovat

päivisin ruuhkaisia. Niiden päästöt

ovat nollassa ja melutaso selvästi

alle 72 dB(A), josta on tullut käytännössä

standardi Alankomaiden

PIEK-asetuksen perusteella.”

Mikä on Scanian strategia

latauksen ja akkukäytön osalta?

”Litiumionitekniikka on edelleen

paras käytettävissä oleva käytännön

ratkaisu. Kuten aiemmassa

HEV-kuorma-autossamme, myös

HEV-/PHEV-kuorma-autoissa käytetään

lataukseen ensisijaisesti regeneratiivista

jarrutusta, jossa kineettinen

energia otetaan talteen.

Ajatuksena on ajaa kuorma-autoa

automaattisessa pakokaasujen

nollapäästötilassa (Zero Tailpipe

Emission, ZTE), mikä tarkoittaa,

että liikkeellelähdössä ja alhaisilla

nopeuksilla käytetään aina sähkömoottoria,

edellyttäen että akkuvirtaa

on riittävästi. Automaattisen

ZTE-tilan avulla voidaan saavuttaa

mahdollisimman alhainen

polttoaineenkulutus, sillä se sam-


muttaa polttomoottorin aina, kun

tilanne sallii.”

”Tuleva PHEV-vaihtoehto (pistokehybridi)

tarkoittaa, että kuormaauto

voidaan ottaa aina käyttöön

täyteen ladattuna. Täydennyslataus

on mahdollinen myös kuljettajan

työvuoron aikana kuorma-auton

ollessa pysäköitynä lastausta, kuorman

purkua tai lepotaukoa varten.

22 kW:n tehonlisäys akkuun saavutetaan

normaalilla verkkovirralla

noin 20 minuutissa. Näin voidaan

saavuttaa entistä merkittävämpiä

polttoainesäästöjä.”

”Akun pitkän käyttöiän varmistamiseksi

olemme asettaneet akkukäyttöä

varten melko konservatiiviset

parametrit. Vältettäessä varauksen

täydellistä tyhjentymistä

ja kuormituspiikkejä akku kestää

normaalioloissa 4–7 vuotta käyttötavan

mukaan. Kuljettaja voi pakottaa

akun latautumaan ajon aikana

(valmistautuakseen tiedossa

olevaan ZTE-käyttöön), mutta

tämä luonnollisesti lisää polttoaineenkulutusta.”

Miten kuljettaja voi ohjata ja

seurata akun käyttöä?

”Näissä ajoneuvoissa kuljettaja voi

seurata energiavirtaa mittaristosta.

Jarrutettaessa kuorma-auto ilmoittaa,

voidaanko sähkömoottorin

tuottamalla jarruteholla käsitellä

kaikki talteen otettu energia,

hyödynnetäänkö pakokaasujarrua

ja tarvitaanko käyttöjarrun tukea.

Mittariston näytön siniset nuolet

osoittavat, voidaanko muodostettu

teho syöttää suoraan takaisin

akkuun. Jos kuljettaja jarruttaa

voimakkaammin kuin mitä regeneratiivinen

järjestelmä voi käsitellä,

nuolet muuttuvat keltaisiksi.”

”Aivan kuten missä tahansa raskaassa

kuorma-autossa, suunnitelmallinen,

ennakoiva ajotapa on

monin tavoin kannattava. Mittariston

näyttö ilmaisee myös akun

tilan ja odotettavissa olevan ZTEtoimintasäteen.”

”Näissä kuorma-autoissa on sähkötoiminen

hidastin, ja Scanialle

tyypillinen hidastinvipu sijaitsee

ohjauspylväässä. Siinä on viisi eri

asentoa: Asennot 1–3 tarkoittavat

jarrutusta pelkällä sähkömoottorilla,

asento 4 tarkoittaa maksimijarrutusta

sähkömoottorilla hyödyntäen

polttomoottorin pakokaasujarrua,

ja asento 5 tarkoittaa, että vaihdetta

vaihdetaan alaspäin moottorijarrutuksen

tehostamiseksi.”

Mitä moottorivaihtoehtoja

hybrideihin on saatavilla?

Kuorma-auto voidaan tilata varustettuna

millä tahansa DC09-moottorilla:

280, 320 tai 360 hv.

Mitä muuta uutta tässä

hybridikuormaautosukupolvessa

on?

Olemme lisänneet näihin kuormaautoihin

esimerkiksi uuden Power

Boost -vaihtoehdon. Jos kuljettaja

käyttää kickdown-toimintoa, sähköjärjestelmä

tuottaa 50 kW:n eli

noin 250 Nm:n tehonlisäyksen,

edellyttäen että akun varaustaso

on riittävä. Jos kuljettaja valitsee

Performance-tilan, kiihdytyksessä

annetaan aina 20 kW:n eli 150

Nm:n tehonlisäys, vaikka kickdown-toimintoa

ei käytettäisi.

Hybridimme lisäävät käytettävissä

olevaa vääntöä itse asiassa automaattisesti

monissa tilanteissa, jotta

vältetään vaihteenvaihdot alaspäin.

Tämä lisää luonnollisesti polttoaineensäästöpotentiaalia.

Hybrideissä

käytetään yleisesti ottaen

varsin erilaisia vaihtostrategioita

kuin perinteisissä kuorma-autoissa.

Tyypillisenä aloitusvaihteena on

5 tai 6, sillä sähkömoottori tarjoaa

välittömästi massiivisen vääntömomentin.

Ajoneuvoa jarrutettaessa

tai hidastettaessa puolestaan vältetään

alaspäinvaihtoja, jotta voidaan

maksimoida tehon talteenotto.”

Entä sähkövoiman ulosotto,

onko siitä hyötyä?

”Jotta kuorma-auton koko potentiaali

saadaan käyttöön, tämän kaltaisissa

kaupunkikuorma-autosovelluksissa

on oltava kattava valikoima

ominaisuuksia, kuten sähkökäyttötoiminto,

joka takaa kuorma-auton

äänettömyyden, ja mahdollisuus

käyttää päällirakennetoimintoja,

kuten nosturia, ilman häiritsevää

melua.

”Hybridimme on varustettu

myös sähköisellä ohjaustehostimella

ja sähköisellä jarrukompressorilla,

joten niitä voidaan käyttää

aidosti sähkökäyttötilassa ilman

polttomoottorin tyhjäkäyntiä esimerkiksi

jarrujärjestelmän ilmansyöttöä

varten.”

Entä huolto ja rahoitus?

”Kun tarjoamme tällaisia ratkaisuja,

niistä tulee asteittain palveluja,

49


jotka auttavat asiakkaitamme saaman

täyden hyödyn ajoneuvoistaan.

Kuorma-auto kokonaisuutena

ja polttomoottori eivät ole ”monimutkaisia”,

mutta aina, kun kuvaan

tulee sähkökäyttöisyys, on

otettava huomioon esimerkiksi

jäännösarvo, akkujen käyttöikä ja

korjattavuus.”

Miten Scania Zone sopii

hybridikuorma-autoihin?

”Scania Zone on Scania Fleet Management

-palvelun valinnainen lisäosa,

joka sopii erinomaisesti hybridikuorma-autoihin,

mutta Scania

Zonea voidaan luonnollisesti

käyttää kaikissa nykyaikaisissa

Scania-kuorma-autoissa.”

”Scania Zone tukee kuljettajia

helpottamalla liikennesääntöjen

noudattamista ja paikallisten ympäristövyöhykkeiden

huomioimista.

Scania Zonen avulla ajoneuvoon

voidaan tehdä sijaintiperusteisia

säätöjä tai ehdotuksia reaaliajassa

ja esimääritetyillä vyöhykkeillä,

jolloin kuljettajan on entistä helpompi

noudattaa sääntöjä.”

”PHEV-/HEV-ajoneuvomme voivat

käyttää Scania Zonen toimintoja, kuten

nopeusrajoitusta ja automaattista

sähkökäyttötilaa siirryttäessä

herkälle maantieteelliselle vyöhykkeelle.

Kun kuorma-auto poistuu

vyöhykkeeltä, se palaa automaattisesti

normaaliin toimintatilaan.”

Millaisiin toimintoihin tällaiset

kuorma-autot soveltuvat?

”Nämä ajoneuvot ovat luonnollisesti

osa Scanian modulaarista

järjestelmää, ja tarjoamme erilaisia

ohjaamovaihtoehtoja ja akselikokoonpanoja

sekä vetoautoille

että kuorma-autoille. Tarjoamme

DC09:n yhteydessä kolme eri tehotasoa,

mikä tarkoittaa, että hybrideistämme

voidaan räätälöidä

laaja valikoima kuorma-autoja erilaisiin

kaupunkisovelluksiin, joissa

ajoneuvon kokonaispaino voi olla

jopa 26 tonnia tai vielä enemmän.”

”Mieleeni tulevat ensimmäisenä

kaikenlaiset jakeluajoneuvot, mutta

mahdollisia sovelluksia on paljon

enemmän. Myös kaupunkikippiautot,

erityisesti L-sarjan ohjaamolla,

sekä jäteautot ja kaikenlaiset

kaupunkiympäristöissä käytettävät

kiinteistönhuoltoajoneuvot

tulevat varmasti kyseeseen, sillä

tarjoamme niihin myös P- ja G-sarjojen

ohjaamoja.”

Pystyttekö takaamaan

10 km:n toimintasäteen?

”Toimintasäteissä totuus ei ole

koskaan mustavalkoinen. Kyllä,

10 km on täysin mahdollinen normaalioloissa,

mutta tilanne voi tietenkin

vaihdella. Tulos riippuu

paljon ajo-olosuhteista, pysähdysten

ja käynnistysten määrästä, tieosuuden

mäkisyydestä, ulkolämpötilasta

ja niin edelleen. Ihanneoloissa

todellinen lukema voi olla

myös suurempi.”

Millaista on sitten ajaa

tällaisella hybridillä?

”Kokemus on todella rento – kuin

ajaisi millä tahansa uuden sukupolven

Scania-kuorma-autolla.

Muuten tämä voisi olla mikä tahansa

Scanian jakeluauto, sillä

älykkäät toiminnot ja kestävyys on

niin hyvin integroitu itse kuormaautoon.

Lisäksi sitä on helppo käsitellä;

lisäpainoa ei huomaa, ja voimansiirto

toimii saumattomasti.”

”Tämä onkin tavallaan koko jutun

ydin: innovatiivisten kuormaautojen,

kuten Scanian hybridin,

käyttämisen ei pitäisi olla sen vaikeampaa

kuin ”normaalin” kuorma-autonkaan.

Scanialla valmistajana

ja kaikilla potentiaalisilla asiakkaillamme

on paljon uutta opittavaa

tulevan vuosikymmenen aikana.

Siksi jokaisen kaupallisen

kehitysvaiheen, josta asiakkaiden

odotetaan todella maksavan ja jolla

heidän on voitava ansaita rahaa,

on oltava arkipäivää helpottava

ratkaisu, jolla voidaan vastata todellisiin

haasteisiin.”

50


SISU asema puu- ja

bioenergiakuljetuksissa vahvistuu

Metsäteollisuuden positiivinen

kehitys on

parantanut kuljetussektorin

tulevaisuudennäkymiä

ja johtanut investointien

kasvuun. Metsäteollisuuden

kuljetustehokkuutta parantaneet,

vuonna 2013 toteutetut mitta- ja

massauudistukset nostivat ajoneuvoyhdistelmämassat

60 tonnista

76 tonniin. Sisu Polar -malliston

suurten sallittujen teknisten

massojen ansiosta ajoneuvot

olivat valmiita uudistukseen ilman

merkittäviä tuotemuutoksia.

Kasvaneet massat muuttivat

markkinoita vankkarakenteisille

Sisu Polareille edullisemmaksi

ja hyvät näkymät johtivat tehdasvalmiiden

puuautojen jatkokehitykseen.

Uudistuneet, jo auton valmistusvaiheessa

asennetut päällerakenteet

ja kasvaneeseen tehotarpeeseen

vastaava, markkinoiden

tehokkain yli 900 hevosvoimaa

tuottava hybrid-voimalinja

täyttävät nyt vaativimmankin asiakkaan

tarpeet.

Kuluvan vuoden aikana on tälle

kuljetussektorille toteutettu panostuksemme

tuottanut vahvasti

tilauksia niin puuautojen kuin

haastavissa olosuhteissa operoivien

bioenergiankuljetuksiin tuotettujen

vaihtolava-autojenkin osalta

ja olemme myös saaneet vahvan

otteen mobiilihakkurialustoista.

Vaihtolava-autot ja mobiilihakkurialustat

ovat molemmat kotimaisen

päällerakenneyhteistyön tuloksia.

Kotimaisin voimin olemme

voineet varmistaa parhaan mahdollisen

tuotteen meidän tuntemiimme

olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin.

Sisu Polar–puuautojen myynti

on viime vuoteen verrattuna kasvanut

jo kolminkertaiseksi. Kuluvan

vuoden loppua kohti mentäessä

tulee tämä näkymään vahvis-

tuvana markkinaosuutena rekisteröintitilastoissa

ja hyvä ote markkinoista

tulee jatkumaan myös ensi

vuoden alkaessa. Myös muiden

Sisu Polar–tuotteiden positiivinen

myynnin kehitys on johtanut

tilauskantamme kasvuun vuosikymmenen

ennätyslukemiin.

Uusien tuotantotyöntekijöiden

rekrytoinneilla kykenemme vastaamaan

asiakkaittemme toimitusaikavaatimuksiin

ja siten uuden,

ajoon valmiin tuotteen toimitusaika

on kasvaneesta kysynnästä

huolimatta edelleen vain noin neljä

kuukautta. Tuotantoinvestointimme

varmistavat kasvun edellytykset

tuleville vuosille ja mahdollistavat

myös aiempaa vahvemman

otteen keväälle painottuvasta

maansiirtoautomarkkinasta.

www.sisuauto.com

51


Pimeä ja kuoppainen tie,

mukavaa matkaa…

Vaikka Leevien kappaleessa lauletaankin

itse aiheutetusta onnettomuudesta,

sopii kyseisen kappaleen

nimeä mukaileva otsikko

myös tämän kertaiselle blogikirjoitukselle.

Viime aikoina on nimittäin

uutisoitu tiuhaan tahtiin

teiden huonosta kunnosta ja siitä,

kuinka Suomi leikkaa teiden kunnostusrahoja,

vaikka rahaa pitäisi

päinvastoin saada lisää kunnostukseen.

Tieverkon huono kunto

koskettaa paitsi yksityisautoilijoita,

myös ennen kaikkea kuljetusalaa

ja ammattikuljettajia. Tulevat

talvikelit eivät olekaan ainut jännitysmomentti

ammattikuljettajan

työpäivässä, kun tiellä pysymistä

haittaa lisäksi kuoppainen, liukas ja

kunnostamaton tienpätkä ja pelko

kalustevaurioista.

Kuljetusbarometrin

vastaukset karua luettavaa

Ääntä teiden kunnostamisesta ja

siihen tarvittavan budjetin lisäämisestä

on pitänyt esimerkiksi Suomen

Kuljetus ja Logistiikka -yhdistys

SKAL. Yhdistyksen teemana ensi

kevään eduskuntavaaleissa on

”miljardi euroa lisää tieverkolle”.

SKAL:in puheenjohtaja Teppo Mikkola

vaati yhdistyksen tiedotteessa

saman suuruusluokan panostusta

tieverkon kunnostukseen Suomessa,

kuin siihen on Ruotsissa panostettu.

Siellä tieväylien kunnostamiseen on

budjetoitu yhteensä 60 miljardia euroa,

seuraavan kymmenen vuoden

aikana. Tiedotteessa Mikkola nostaa

tärkeäksi huomioksi myös sen,

että kuljetuskalustojen pituuksien

kasvaessa näitä uusia lisämittoja ei

pystytä hyödyntämään lisäpanostusten

puuttuessa.

Myös Yrittäjät kirjoittaa aiheesta

syyskuun uutisessaan, joka kos-

52


kee SKAL:in teettämää kuljetusbarometriä.

Barometristä selvisi

uutisen mukaan, että huonokuntoinen

tieverkko on aiheuttanut

kalustovaurioita peräti joka kolmannelle

vastanneista. Esimerkkejä

kalustevaurioista ovat muun

muassa autoista kuoppaisella tiellä

tippuvat pultit, jotka puhkovat renkaita.

Lisäksi vetokidan, aisan ja

puskurin täydellinen hajoaminen,

heittoja ja monttuja sisältävällä

talvisella tiellä, on erään vastaajan

kokemus tämän hetkisestä

tieverkosta. Samaisella tiellä oli

lisäksi 30 senttiä lunta.

Kalustovauriot aiheuttavat

stressiä ja lisäkustannuksia

Kuulostaa pahalta ja sitä se onkin.

Yksi vastanneista kertoi pelkästään

renkaiden puhkeamisen, tieverkon

huonon kunnon takia, tuovan hänelle

4000 euron lisäkustannukset

tämän vuoden aikana. Tieverkon

talvikunnossapito onkin tärkeänä

parannustoiveena vastaajilta, asfaltointimäärien

lisäyksen ja teiden

runkojen vahvistamisen kanssa.

Huono tieverkkohan ei ainoastaan

riko kalustoa, vaan aiheuttaa myös

stressiä, aikatauluviivästyksiä sekä

kannattavuuden laskua.

Asiaan perehtyessään tai ongelman

ollessa arkipäivää omassa

työssä, ei voi olla toivomatta, että

päättäjät ottaisivat pian huomioon

nämä ongelmat ja budjetoisivat

lisää rahaa tieverkkoon, leikkaamisen

sijaan. Tässä on kuitenkin

kysymys maanlaajuisesta ongelmasta,

joka koskettaa oikeastaan

meitä kaikkia. Kuljetusalalla ongelmia

aiheuttanut kuljettajapula

on jo joidenkin uutisten mukaan

kääntynyt hienoiseen laskuun ja

jos tieverkko vielä saadaan kunnostettua,

sekä kuljetuskalustoa

kestävämmäksi, on alan työntekijöillä

ja yrittäjillä paljon valoisammat

tulevaisuuden näkymät tähän

hetkeen verrattuna.

Teksti ja kuva:

Anita Kanerva

www.rausteel.com

53


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

Kuljetusalasta kiinnostuneille

pitää antaa mahdollisuus

KES-Trans Oy Etelä-Pohjanmaalla hyödyntää kuljettajia kouluttavaa Sedua

Kuvat ja teksti: Riitta Lukkaroinen

KES-Trans Oy kuljettaa maanteillä

mm. puuta, kappaletavaraa, metallia,

teräs- ja valmisrakenteita.

Yritys on toiminut pian 55 vuotta

ja matkan varrella autojen ja työntekijöiden

määrä on kasvanut. KES-

Trans Oy:n maineesta työnantajana

kertonee se, että kuljettajatilanne

on tällä hetkellä hyvä. –Työpaikkakyselyjä

tulee tasaisesti, mutta

valmiita työntekijöitä ei juurikaan

ole tarjolla, kertoo toimitusjohtaja

Rauno Keski-Heikkilä. Vuodessa

otamme 2-3 uutta työssäoppijaa

alueella uusia kuljettajia kouluttavalta

Sedulta. Myös nuorille

alasta kiinnostuneille pitää antaa

mahdollisuus kokeilla miltä oikea

työ tuntuu. Kukaan ei opi, jos ei

pääse itse kokeilemaan. Motiivi

koulussa ei nuorella kaverilla välttämättä

ole ihan huipussa, mutta

innostusta löytyy, kun pääsee itse

työhön käsiksi.

Naiskuljettajat ovat myös tervetulleita

taloon töihin. – Tällä hetkellä

meillä on muutama nainen

Autojen huolto- ja korjaustyöt meneillään.

54


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

Rauno Keski-Heikkilä ja Volvon puuauto.

ratin takana, kertoo Keski-Heikkilä.

Työssäoppimisjakson aloitti Sedussa

puutavara-autonkuljettajan

ammattitutkintoa suorittamassa

oleva naiskuljettaja. Naiset pärjäävät

siinä kuin miehetkin. Toki

autonpyöriin ketjujen asentaminen

on raskasta puuhaa ja vaatii kuljettajalta

”jytyä”.

Oppisopimuksellakin

voi työllistää

-Kokeilemme nyt ensimmäistä

kertaa oppisopimuksella työllistämistä,

kertoo Keski-Heikkilä.

Opiskelija suorittaa Sedussa Logistiikan

perustutkintoa, valmistuen

yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi.

Hän tuli meille työssäoppimisjaksolle.

Huomasimme, että kaverissa

on potentiaalia, joten hänet oli

helppo palkata oppisopimuksen

kautta töihin.

Tienkäyttömaksu käytäntöön

-Tehokkaassa käytössä olevaa

kalustoa meillä on n. 45 autoa ja

varalla on muutama vanhempi

auto, sanoo Keski-Heikkilä. Huollamme

ja korjaamme itse kaikki

autot. Meillä on myös maalaamo.

Yritys on kasvanut vuosien mittaan

ja tilanteen mukaan eletään. Jos tarjolla

on jotain mikä sopii nykyiseen

kuvioon, niin ostamista voidaan

harkita. Puukuljetusten määrä on

kasvanut ja olemme palkanneet

seitsemän uutta kuljettajaa tänä

vuonna. Työllistämme tällä hetkellä

noin 50 henkilöä.

-Ala on haastava, kustannusrakenne

ja kilpailu on kovaa. Johtajaa

ei voi leikkiä, miettii Keski-Heikkilä.

Maantiellä liikennöi yhä enemmän

ulkomaalaiset firmat ja se syö

kotimaista rahdin kuljettamista.

Suomessa ei peritä tienkäyttömaksuja

ulkomaalaisilta kuten muissa

EU-maissa. Tiekäyttömaksuista

saatava kertasumma ei ole välttämättä

kovin suuri, mutta aikaa

myöden potti kasvaa ja rahaa voisi

hyödyntää vaikka maantieverkoston

parantamiseen. Teiden kunto

on kauttaaltaan rapistunut ja osassa

Suomea teitä hoidetaan todella

huonosti.

55


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

Tiedätkö miten kallista on

huono johtaminen?

Jokainen yritysjohtaja tietää, että

huonot päätökset liiketoiminnassa

ovat erittäin kalliita ja ne ovat usein

väistämätön osa yritystoimintaa.

Oleellista menestyksen kannalta

on oppia virheistä mahdollisimman

nopeasti ja olla toistamatta niitä.

Ihmisten johtamisen virheet

ovat vaikeampia tunnistaa. Siksi

niistä oppiminen on vaikeampaa

ja kivuliaampaa. Huonon ihmisten

johtamisen vaikutukset ovat myös

välillisiä ja usein hitaita.

56

1. Väitän kuitenkin, että huono

ihmisten johtaminen tulee

organisaatioille usein paljon

kalliimmaksi kuin virheet

liiketoiminnassa. Korjaavat

liikkeet jäävät helposti tekemättä,

koska vaikutukset

ovat välillisiä ja hitaampia,

ja huonon ihmisten johtamisen

mittareita käytetään

edelleen erittäin vähän.

2. Väitän myös, että huonon

johtamisen vähentäminen

ja korvaaminen paremmalla

johtajuudella vaikuttaa

suoraan yrityksen tuloslaskelmaan.

Perustelen väitteeni Marko Kestin

ja Antti Syväjärven 2015 tekemän

tutkimuksen kautta. Se käsitteli

työhyvinvoinnin ja työelämän

laadun vaikutusta työntekijöiden

tuottavuuteen ja yritysten kannattavuuteen.

Tulokset olivat johtamisen

näkökulmasta karua luettavaa.

Tuloksien mukaan työntekijöiden

suoraan yrityksen tuloksen tekemiseen

käyttämä tuottava työaika oli

keskimäärin vain noin 48% käytettävissä

olevasta kokonaistyöajasta.

Karkeasti löydöksen voi lukea, että

yritykset tekevät tuloksensa hyödyntäen

vain puolet henkilöstönsä

maksimipotentiaalista.

Tuottavan työajan lisäämiseksi on

tällä hetkellä useimmissa organisaatioissa

monta LEAN-filosofian

alle kuuluvaa erilaista kehitysprosessia

ja työkalua käytössä.

Asiantuntemusta ja aivotyötä

vaativissa työtehtävissä paras työtehon

ja siten myös tuottavuuden

mittari on työhyvinvointia ja työelämän

laatua (ja samalla yrityksen

tuottavuutta) kuvaava QWL-indeksi

(Quality of Working Life). Se koostuu

kolmesta osa-alueesta:

1. työntekijöiden fyysisestä ja

emotionaalisesta turvallisuudesta

2. yhteenkuuluvuudesta ja

identiteetistä

3. päämääristä ja luovuudesta.

Kaikkiin kolmeen osa-alueeseen

vaikutetaan suoraan parhaiten

johtamisen kautta.

Kestin ja Syväjärven tutkimuksessa

pystyttiin todentamaan,

että muutokset työhyvinvointi ja

työelämän laatuindeksissä vaikuttivat

suoraan yrityksen tulokseen.

Heidän esimerkeissään vaikutussuhteet

ovat erittäin rajuja. Kolmen

prosentin lisäys hyvinvoinnissa

vaikuttaa 5% prosentin tehollisen

työajan lisääntymiseen, joka näkyy

25% kasvuna liikevoitossa.*

Samat luvut toimivat myös käänteisesti.

Kestin ja Syväjärven aineistosta

löytyy kaikki yli 10 henkeä

työllistävät yritykset Suomessa.

Aineisto paljastaa, että vähiten kehittämiseen

panostavat yritykset

ovat myös heikoimmin kannattavia.

On selvää, että yrityksien kehittäminen

ei ole vain ihmisten ja

johtamisen kehittämistä. Ihmisresurssien

tärkeys nousee kuitenkin

jatkuvasti työn tekemisen murroksen

myötä. Useimmissa organisaatioissa

ei ole enää juuri mitään

muuta jäljellä kuin asiantuntijatyötä.

Jos yrityksen tärkein tase-erä on

ihmiset ja heidän päässään oleva

aineeton pääoma, on sen taitava

johtaminen organisaation tärkein

kilpailuetutekijä.


KOULUTUS

JTO auttaa löytämään oikeat keinot

johtamisen ja esimiestyön tehostamiseen,

itsensä kehittämiseen ja yrityksen kasvun

lähteiden tunnistamiseen.

Meillä opit kehittämään liiketoimintaasi,

sitouttamaan henkilöstösi ja keskittymään

olennaiseen LEAN-ajattelun mukaisesti.

Tervetuloa!

Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Koulutus tarjoaa työntutkimus- ja mittausosaamista, pätevyyttä

ja menetelmiä sovellettavaksi tuotanto- ja palveluorganisaatioihin.

Kesto: 12 pv

Aloitus: 4.2.2019

Työturvallisuuskortti, kurssinjohtajien

täydennyskoulutus

Tule päivittämään työturvallisuuskortti kurssinjohtajan

kouluttajaoikeudet 1 päivän pituiseen täydennyskoulutukseen.

Kesto: 1 pv

Ajankohdat: 20.11.2018, 22.1.2019 ja 12.3.2019

Tauno Taajamaa

Liiketoimintajohtaja

FM, EMBA, ICF Certified Coach

Soprano Oyj

Tauno Taajamaa on toiminut yli 20 vuotta kehittämisen

asiantuntijana Management Institute

of Finland MIF Oy:ssä, Fintrassa ja Aalto EE:ssä.

Hänen osaamisen ydintä ovat johtoryhmien kehittäminen,

käytännön asiakastyön ja monikulttuurisessa

toimintaympäristössä johtaminen ja

aikuispedagogiikka. Tällä hetkellä Tauno toimii

johtamistyön lisäksi kouluttajana ja myy vaativia

kehittämisprojekteja. Hän toimii edelleen myös

avainasiakasvastaavana valituissa kansainvälisissä

asiakkuuksissa.

*Jos et usko tai olet eri mieltä, mutta kiinnostuit,

kannattaa tutustua tutkimukseen tai videoon asiasta:

http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.

aspx?PaperID=53156#.VQruMI6sWNg

https://www.youtube.com/watch?v=0xYMqNcxv1Y

Esimiestaidot käyttöön

Suosittu ETK käynnistyy jälleen. Koulutuksessa saat konkreettisia

taitoja jokapäiväiseen esimies- ja johtamistyöhön

sekä vuorovaikutustilanteisiin.

Kesto: 5 pv

Aloitus: 12.2.2019

HOT – henkilöstötyötä oman toimen ohella

HOT on käytännönläheinen tietopaketti sinulle, joka hoidat

henkilöstöasioita oman työsi ohella. Koulutus kattaa henkilöstöasioiden

ydinalueet henkilöstöstrategiasta työyhteisön

viestintään.

Kesto: 4 pv

Aloitus: 30.1.2019

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kerron lisää!

Jaana Parkkila, p. 050 408 8044, jaana.parkkila@mif.fi

Osaaminen on meidän juttu.

jto.fi

Johtamistaidon opisto JTO on osa Management Institute of Finland

MIF Oy:tä, jonka muita erikoisosaajia ovat opetushallituksen virallisiin

tutkintoihin valmentava MIF Tutkinnot, viestinnän valmentaja Infor ja

kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja Fintra.


Euroopan ensimmäiset Mercedes-Benz

Sprinter -lippulaivamallit Suomeen

Turussa toimiva Rindell Group on aloittanut ensimmäisenä

Euroopassa Mercedes-Benzin uusien BusDesign Sprinter

319 CDI A -invataksien maahantuonnin. Uuden Sprinterin

toimitusaika on tällä hetkellä n. 1 - 2 kuukautta.

Euroopan ensimmäiset Sprinter

319 CDI A -pakettiautot toimitettiin

syksyllä 2018 Pohjanmaalle.

Autot rakennettiin asiakkaiden

toiveiden mukaisesti invataksikäyttöön.

Ensimmäinen Sprinter

luovutettiin Isokyröön Tapio Lae

Oy:lle.

Mercedes-Benz Sprinter 319

CDI A on lippulaivamalli

Mercedes-Benz julkaisi kesällä

2018 uuden Sprinter -malliston.

Uusi Sprinter on tilavuudessaan ja

esteettömyydessään monikäyttöinen

hyötyajoneuvo, joka soveltuu

erityisesti vaativaan ajoon, kuten

invataksiksi.

Sprinter 319 CDI A -lippulaivamallissa

auton ajo- ja matkustusmukavuutta

on paranneltu entisestään.

Malliin voi valita mm.

High Performance Led -ajovalot

sekä 10.25” näytöllä varustetun

MBUX-multimediajärjestelmän.

Rindell Group & BusDesign –

ammattiajoneuvoja

mittatilaustyönä

Rindell Groupilla on vankka koke-

mus ja asiantuntemus ammattiliikenteestä

jo vuodesta 1908. Uudet

taksit ja linja-autot maahantuo

ja myy Rindell Group yhdessä Bus-

Design kanssa.

Toiminta perustuu ennen kaikkea

asiakkaiden huolelliseen palvelemiseen.

Autot suunnitellaan

yhdessä asiakkaan kanssa, jonka

jälkeen ne rakennetaan ja toimitetaan

mittatilaustyönä.

”Me emme toimita vain sitä, mitä

sattuu olemaan tarjolla. Me rakennamme

autot juuri sellaisiksi kuin

asiakas itse haluaa”, Rindell Groupin

myyntipäällikkö Jukka Pukara

toteaa.

www.rindellgroup.fi

58


NYT HYVÄT LAVATARJOUKSET!

YLEISLAVA

21 m 3

6 X 1,5 m


YLEISLAVA

16 m 3

6 X 1,2 m


KAIKKIIN

LAVOIHIN

MYÖS

LEASING!

59


Auto 2018 -tapahtumassa koeajossa

lähes 200 uutta autoa

Nyt jo toista kertaa Auto-tapahtuma tuo uudet autot Messukeskukseen

Helsinkiin. Tapahtuma on myynti- ja koeajotapahtuma,

jossa koeajojen lisäksi voi tutustua uutuuksiin osastoilla.

Tänä vuonna koeajossa on lähes 200 uutta autoa. Koeajossa

olevien sähköautojen lukumäärä on triplaantunut kahdessa

vuodessa ja nyt pääsee koeajamaan lähes 30 vaihtoehtoista

energiaa hyödyntävää ajoneuvoa. Auto 2018 järjestetään

perjantaista sunnuntaihin 9. – 11.11.2018 Messukeskuksessa.

Auto 2018 -tapahtumaan osallistuvat

suuret merkit ja kiinnostavimmat

uutuusmallit. Mukana tapahtumassa

ovat muun muassa Alfa

Romeo, Audi, BMW, Citroën, Dacia,

DS, Fiat, Ford, Honda, Hyundai,

Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land

Rover, Lexus, Lotus, Mazda, Mercedes-Benz,

Mitsubishi, Nissan,

Opel, Peugeot, Porsche, Renault,

Seat, Suzuki, Skoda, SsangYong,

Toyota ja Volkswagen. Lisäksi esillä

on joukko muidenkin merkkien

urheilu- ja erikoisautoja.

”Ladattavat hybridit kiinnostivat

jo kaksi vuotta sitten. Nyt tulevassa

marraskuun tapahtumassa

trendinä tulee aivan varmasti

olemaan vaihtoehtoista energiaa

hyödyntävien ajoneuvojen koeajaminen.

Täyssähköautojen ja pistokehybridisähköautojen

lisäksi

koeajossa on myös kaasuautoja”

kertoo Autotuojat ja -teollisuus

ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. ”

Koeajamalla autoja, saa hyvän tuntuman

erilaisiin autoihin ja vaihtoehtojen

vertailu on helppoa. Autoilun

megatapahtumassa on autojen

lisäksi paljon muuta autoiluun liittyvää

ja tarjolla viihdyttävää ohjelmaa.

” Koeajoon tulevat autot

julkaistaan tapahtuman verkkosivuilla

lokakuussa.

Messukeskus järjestää Auto

2018 -tapahtuman yhteistyössä

Autotuojat ja -teollisuus ry:n kanssa.

Tapahtuman yhteydessä on

9.11. Auto- ja Liikennegaala, jonka

järjestävät Autotuojat ja -teollisuus

ja Event Management Group

yhteistyössä Auto- ja liikennetoimittajat

ry:n ja Messukeskuksen

kanssa. Vuoden Auto Suomessa

-finalistit esitellään Auto 2018 -tapahtumassa

perjantaina ja voittajat

viikonlopun aikana.

Auto 2018 on avoinna perjantaina

9.11. klo 10-20 sekä lauantaina ja

sunnuntaina 10. – 11.11. klo 10-18.

60


Robert I. Sutton

TYÖPAIKAN

KUSIPÄÄT

Selviytyjän opas

Autoharrastajien aarteet esiin

– uutuuskirja esittelee keräilijöiden

harvinaisuuksia Kimmo Taskisen

upein valokuvin

Uutuuskirja Ratojen ja rallien

valiot esittelee Suomen kuuluisimpia

säilyneitä ja entisöityjä

kilpa-autoja S. P. J. Keinäsen

vuoden 1933 Chrysleristä

Keke Rosbergin ensimmäiseen

formulaan ja Timo

Mäkisen viimeiseen Miniin.

Suomen maineikkailla kilparadoilla

ja rallien pikataipaleilla on kaasutellut

toinen toistaan näyttävämpiä

kilpa-autoja. Nämä autoklassikot

ovat olleet muotoilultaan ja

tekniikaltaan aikansa valioita ja hivelleet

niin kuljettajansa vauhdinkaipuuta

kuin katsojan silmää. Ratojen

ja rallien valiot esittelee lähes

40 autoklassikkoa 1930-luvun

alkupuolelta 1970-luvun loppuun.

Teoksen upeat valokuvat on ottanut

Kimmo Taskinen.

Varsinaisten autoesittelyjen lisäksi

kirjassa käsitellään tärkeimpiä

suomalaisia kilparatoja ja -tapahtumia.

Kirja on samalla upea katsaus

suomalaisen auto-urheilun historiaan

– se kertaa niin Eläintarhan ajot

ja Jyväskylän MM-rallin kuin Keimolan

ja Ahveniston ratojen parhaat

päivät sekä kohtalonhetket.

”Onnettomuus tapahtui juuri

niin yllättävästi ja arvaamatta kuin

vain autourheilussa voi käydä.

Vuoden 1963 Eläintarhan ajojen

päälähdön Formula Juniorit olivat

hetkeä aikaisemmin kiihdyttäneet

matkaan. - - 19-vuotiaan Attenbergin

pää jäi todennäköisesti ohjaamon

reunan ja radan väliin. Auttajien

saapuessa paikalle mitään ei

ollut tehtävissä. Lähtö jäi ajamatta,

ja onnettomuus merkitsi myös

Suomen kuuluisimman ja suosituimman

rata-autokilpailun loppua.

Viimeistä kilpailua oli seurannut

runsaat 56 000 katsojaa.”

”Kilpa-autoissa on kyse paljon

muustakin kuin autoista ja moottoreista:

ajoneuvohistoriasta, urheiluhistoriasta,

kilpailijoiden elämäntavasta

ja Suomen kansan

suuresta kiinnostuksesta – toisinaan

melkein kansanvaelluksesta.”

Kimmo Taskinen on Helsingin

Sanomien valokuvaaja, joka tunnetaan

erityisesti näyttävistä autovalokuvista.

Veikko Lautsi on autoiluun ja urheiluun

erikoistunut pitkän linjan

toimittaja.

Markus Itkonen on palkittu graafikko

ja autourheilun tilastoharrastaja.

Välttämätön opas jokaiselle, joka

on joutunut elämässään tekemisiin

epämiellyttävän ja huonosti

käyttäytyvän tyypin – sanalla sanoen

kusipään – kanssa. Tämä kirja

tarjoaa tehokkaita keinoja heistä

selviytymiseen.

Professori Sutton on vuosien

ajan tutkinut tunteiden ilmaisua

erilaisissa organisaatioissa. Valitettavan

usein työyhteisöistä löytyy

ihmisiä, jotka kohtelevat toisia

täysin ala-arvoisesti. Työtovereille

jää usein ahdistunut, uupunut, loukattu

tai epätoivoinen olo.

Suttonilla on toimiva selviytymisstrategia

jokaista kusipäätyyppiä

varten. Ohjeet ovat yksinkertaisia

ja joskus yllättäviäkin, ja niiden

avulla on mahdollista taistella

kaikkia elämän ankeuttajia vastaan.

Kirja opastaa lukijaa myös katsomaan

kriittisesti omaa käytöstään,

jotta oma sisäinen ilkiö ei pääse tilanteen

ohjaksiin.

61


Unohda skrapaaminen

– ikkunat kirkkaiksi hetkessä

Tuliko taas kiire töihin? Odottiko

parkkipaikalla auto, jonka ikkunat

olivat umpijäässä? Yöpakkaset

ovat saapuneet nyt eteläisempäänkin

Suomeen ja jäädyttäneet autojen

tuulilasit.

Auton ikkunoiden raaputtaminen

on hidasta ja rasittavaa puuhaa,

etenkin jos jäätä on päässyt

muodostumaan paksumpi kerros.

Aamuisin ollaan usein vielä kii-

reessä, joten ikkunoiden skrapaaminen

yöpakkasten jäljiltä suoraan

sanottuna sapettaa. SONAXtuotevalikoimasta

löytyy onneksi

aamulähtöjä helpottavia tuotteita

ikkunoiden kirkastamiseen.

Sulattaa ikkunat ilman skrapaamista

Nopea ja hellävarainen ratkaisu

tuulilasin kirkastamiseen ja pyyhkimien

sulattamiseen on SONAX

De-Icer -jäänsulattaja. SONAX De-

Icer on nestemäinen jääkaavin, joka

sulattaa jään tuulilasista nopeasti.

Sumuta vain jäänsulattajaa tuulilasiin

ja anna hetki vaikuttaa. Kirkkaat

ikkunat ja parantunut näkyvyys

hetkessä!

kaha.fi

TOIMITUS

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku

lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola

puh. +358 40 717 5686, lehti@kuljetuslogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki

puh. +358 40 9125 983, lehti@pp.inet.fi

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

21. vsk

www.kuljetusjalogistiikka.com

62


SPECIALISTS IN HEAVY

DUTY LUBRICANTS

Learn more at: www.valvolinefinland.fi


Aina sovitusti ehjänä perille

– ilman välipurkuja!

TÄYDEN PALVELUN

LOGISTIIKKATALO

LUOTETTAVIN KUMPPANISI

Tarjoamme asiakkaillemme täsmälliset ja luotettavat

kuljetusratkaisut ja palvelukokonaisuuden,

johon voidaan liittää tukipalveluita yksilöllisesti

tarpeen mukaan. Kattava yhteistyöverkostomme

mahdollistaa toimimisen laajalla operointialueella.

JOUSTAVAT VARASTOPALVELUT

• Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi

• Tavaran vastaanotto

• Keräily

• Lähettäminen

• Inventointi

TEHOKKAAT TERMINAALIPALVELUT

• Kuormien purku

• Lastaus

• Lajittelu

• Välivarastointi

YHTEYSTIEDOT

Kristian Lella

p. 050 919 22 63

kristian.lella@gli.fi

Tero Santaniemi

p. 0400 184 247

tero.santaniemi@gli.fi

Patamäenkatu 4,

33900 Tampere

www.gli.fi

More magazines by this user
Similar magazines