Kuljetus & Logistiikka 5 / 2018

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Oulun Satama Oy -

Port Oulu, Smarter

- palveluksessanne.................4

Meillä on tilaa

kasvaa ja kehittyä ................. 8

Mittavat investoinnit

kalustoon ja infraan ........... 10

Asiakaslupaus ja

investoinnit ovat

Europortsin kilpailuvaltti

ja laadun tae ......................... 16

Vähemmän sähläystä

– enemmän katetta .............. 24

Liikesalaisuuslaki

yhtenäistää ja

tehostaa liikesalaisuuksien

suojaa........................................ 34

Näin tunnistat,

mikä jakeluyhtiö

on jakanut kirjeesi .............. 44

Monipuoliset

hybridikuorma-autot

kaupunkiliikenteeseen..... 48

Pimeä ja

kuoppainen tie,

mukavaa matkaa....................52

Tiedätkö miten

kallista on

huono johtaminen? ............. 56

Euroopan ensimmäiset

Mercedes-Benz Sprinter

-lippulaivamallit

Suomeen................................. 58

Liikenteen

päästövähennystavoitteet

puntarissa

Suomen pitää puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite on vaativa, mutta välttämätön. Tieliikenteen päästöt

muodostavat suurimman osuuden liikenteen päästöistä. Tieliikenteen

päästöjen hillinnässä saavutettiin yksi askel lokakuun alussa EU:ssa.

Auton valmistamista ohjaa se, että ministerit linjasivat henkilö- ja

pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteeksi 15

prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä vastaava

tavoite henkilöautoille on 35 prosenttia ja pakettiautoille

30 prosenttia. Todennäköisesti lähivuosina on odotettavissa

myös raskaan liikenteen ajoneuvojen päästöjen rajoittamista.

Teknologiseen kehitykseen vaikuttaminen on tärkeää

varsinkin, kun muutokset kulkutavoissa ovat hitaita. Valtakunnallisen

henkilöliikennetutkimuksen mukaan suurin

osa vastaajista, 61 prosenttia, liikkuu pääasiassa henkilöautolla.

Lähivuosien haaste on saada henkilöautoja

käyttävien osuus pienenenemään.

Yritykset vähentävät kuljetusten päästöjä muun

muassa kalusto-, polttoaine- ja reittivalinnoilla sekä

vaikuttamalla kuljettajan ajotapaan. Tällä on suuri

merkitys. Päästövähennystavoitteita puntaroitaessa

on kuitenkin varmasti selvää, että monia uusiakin keinoja

tarvitaan. Yritysten kannalta etusijalla ovat keinot, jotka

leikkaavat sekä kuljetuskustannuksia että päästöjä. Esimerkiksi

suuremman kuljetuskaluston kuten HCT:n käyttö

pienentää sekä päästöjä että yritysten kuljetuskustannuksia.

Sama vaikutus on rataosuuksien sähköistämisellä.

Tärkeää olisi, että vientisatamiin johtavat rataosuudet

olisivat sähköistettyjä.

EU:n liikenteen valkoisen kirjan mukaan raide- ja merikuljetuksia

pitäisi suosia ympäristösyistä pitkämatkaisessa

tavaraliikenteessä. Raidekuljetusten osuus ei kuitenkaan

nouse ilman panostuksia kapasiteettiin kuten lisäraiteisiin,

ohituspaikkoihin ja tukkoisiin ratapihoihin. Uusia toimintamalleja

tarvitaan myös, jotta raidekuljetukset palvelisivat

paremmin erilaisia toimijoita ja kuljetusten yhdistelyä.

Meriliikenne on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto erityisesti

suurten tavaramäärien kuljetuksessa. Muutamissa

rannikkokaupungeissa kaupungin päättäjät ovat kuitenkin

pohtineet keinoja rajoittaa liikenteen kulkua kaupungin läpi

satamiin. Merikuljetusten edistämisen ja koko Suomen kilpailukyvyn

kannalta tämä on lyhytnäköistä, koska Suomi

elää viennistä ja yhteyksien satamiin pitää olla toimivia.

Kiertoreitit eivät myöskään tue päästöjen vähentämistä. Satamien

merkitys pitäisi huomioida sekä valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa

että kaupunkien liikennejärjestelmä- ja

maankäyttösuunnitelmissa.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden kannalta on tärkeää, että

elinkeinoelämän eniten käyttämät kuljetusreitit ovat sujuvia eikä

turhia pysähdyksiä ole. Tämä edellyttää väyliltä riittävää kuntoa

ja kapasiteettia. Pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta tavoitellaan

parhaillaan valmisteltavassa runkoverkkosuunnitelmassa.

Elinkeinoelämän etu on, että tiestöä ja ratoja koskeva runkoverkko

määriteltäisiin, kuljetusreittien ylläpito kohenisi ja logistinen takamatkamme

kapenisi.

kauppakamari.fi

Kaisa Saario

More magazines by this user
Similar magazines