Vankkuriviesti 4 / 2018

sfcturku

Vankkuriviesti

Viesti 4/2018

40.

vuosikerta

• YHTEISTIEDOTE 4/2018 (166) 40. VUOSIKERTA •

Täyden palvelun

Caravan-talo

Olemme myös

Facebookissa.

TURUN

Pansiontie 6, 20200 TURKU • Puh. (02) 274 9880 • www.lansivankkurit.com

SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

KAARINA, LIETO, LOIMAA, MASKU, NAANTALI, PAIMIO, PARAINEN, PIIKKIÖ,

RAISIO, SALO, SAUVO, TL PYHÄJÄRVI, TURKU JA VAKKA-SUOMI


Päätoimittajan kynästä

40.

vuosikerta

Vankkuri-Viestin juhlavuoden

viimeinen numero on nyt kädessäsi.

Vankkuri-Viestin

ohella kaikki alueen yhdistykset

voivat juhlia yhteistä

40 vuoden taivalta. Miten YT toimintaa voitaisiin

lisätä, jotta pienemmätkin alueen yhdistykset

voisivat toimia aktiivisesti. Jäsenistön

passiivisuus johtaa ennen pitkään yhdistyksen

kuihtumiseen ja pahimmassa tapauksessa

kokonaan loppumiseen. Pohjoisessa

on loppumassa yksi pieni yhdistys, jonka

kohtaloa en toivosi tänne meidän YT alueelle.

Aktiivinen johto pitää myös jäsenistön aktiivisena

tarjoten erilaisia tapahtumia ja toimintaa

ja mahdollisuuksia toimia yhdistyksessä.

Syksyllä järjestettiin alueella yhteisesti

järjestyksenvalvojien koulutusta peruskurssin

ja kertauskurssien muodossa. Hienoa olisi jos

voitaisiin koota järjestyksenvalvojaryhmä tai

ryhmiä YT alueelle, joita voitaisiin käyttää

yhdistysten tapahtumissa ulkopuolisina toimijoina.

Ulkopuoliset järjestyksenvalvojat saisivat

paremmin tukea tehtävälleen kun ei

tarvitse puuttua naapurien valvomiseen. Omalla

alueella toimiminen on aina ”kaverien” valvontaa.

Takavuosien treffien kierto oli mitä parhainta

yhteistoimintaa kun viikonlopun päätteeksi

vietiin vaunu seuraavan viikonlopun treffipaikkaan

valmiiksi. Tosin kohonneet kustannukset

ovat nostaneet treffimaksut tasolle,

joka vaikuttaa osallistumiseen treffeille useana

viikonloppuna.

Liitossakin on huomattu tarvetta toiminnan

lisäämiseen tätä silmällä pitäen järjestetään

helmikuussa , puheenjohtajakokous ja maaliskuussa

suunnittelukokous. Kummassakin

tilaisuudessa käsitellään harrastuksemme

tulevaisuuden asioita.

Ilmastoasiat ovat päivän puheenaiheita kaikissa

kanavissa. Ilmastoasioissa on harrasteemme

oltava hyvin valveutunut varsinkin

leirintämatkailunjättäminen sen ulkopuolelle.

Helposti tulee ylilyöntejä ja rankkoja päätöksiä

jos etujamme ei valvota tarkkaan. Paljon

on kysymyksiä tulevaisuuden kulkemiseen

kun fossiilisten polttoaineiden korvaajia etsitään.

Millaisilla autoilla vedetään vaunuja

tai millaisilla matkailuautoilla voidaan matkailla

tiukkenevien määräysten mukaan. Vai

muuttuuko mikään muu kuin verotus, joiden

korotuksella saataisiin saastuttamisesta synninpäästö

ja varoja valtiolle.

Terveisin

Pentti Groth, 19060

Sisällys 4/2018

Paras ilmastoteko..........................................................................................4

Kaarinan kuulumiset.....................................................................................5

Liedon kuulumiset.........................................................................................6

Loimaan kuulumiset......................................................................................7

Maskun kuulumiset.................................................................................... 10

Naantalin kuulumiset................................................................................. 12

Paimion kuulumiset.................................................................................... 13

Paraisten kuulumiset................................................................................. 14

Piikkiön kuulumiset.................................................................................... 15

Raision kuulumiset..................................................................................... 16

Salon kuulumiset........................................................................................ 19

Sauvon kuulumiset.................................................................................... 22

TL-Pyhäjärven kuulumiset....................................................................... 23

Turun kuulumiset........................................................................................ 24

Vakka-Suomen kuulumiset..................................................................... 28

2 4/2018


VankkuriViesti ry

toivottaa kaikille

Karavaanareille

Hyvää ja Rauhallista

Joulua sekä

Menestyksekästä

Uutta Vuotta!

Päätoimittaja

Pentti Groth

Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku

Puh. 0400 824 471

pgroth@netti.fi

Kustantaja

VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry

Puheenjohtaja

Pentti Groth

Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku

Puh. 0400 824 471

pgroth@netti.fi

Numero 4/2018 (166)

40. vuosikerta

Laskutusasiat

Kalevi Lantonen

Rantamäentie 137,

21620 Kuusisto

puheenjohtaja@sfckaarina.com

Painos

6600 kpl

Sivunvalmistus:

Rota-Mainos Oy, Timo Back

mika@rota.fi

Osoitteenmuutokset

SF-Caravan ry Hämeenlinna

P. (03) 615 311

Ilmoitushinnat ja koot (Huom. leveys aina ensin)

Etukansi.................. 210 x 190 mm ( + 3 mm ylimeno)....................................600€

Etukansi.................. 190 x 179 mm (kehystetty)...............................................600€

Takakansi................ 210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno)....................................500€

Takakansi................ 190 x 260 mm (kehystetty)...............................................500€

1/1 s......................... 210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno)....................................400€

1/1 s......................... 190 x 267 mm (kehystetty)...............................................400€

1/2............................ 190 x 131 mm .....................................................................250€

1/4................................ 93 x 131 mm .....................................................................200€

1/8............................... 93 x 63 mm ........................................................................150€

Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20 %/ilmoitus.

1/2019 ........................... aineisto 15.1. .................................... ilmestyy 8.2.

Vaunualueemme:

KAARINA Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto,

puh. 040 764 4911

LIETO Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto, puh. 040 718 0570

LOIMAA

Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,

puh. 040 546 2058

MASKU

Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo,

puh. 040 764 9391

NAANTALI Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, puh. 044 967 4453

PIIKKIÖ

Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65, Kaarina,

puh. 044 278 8949

RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,

Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516

SAUVO

Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo,

puh. 02 473 1202, 050 466 1282

TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, puh. 040 730 4921

TURKU

Kesäniemi, Kesäniementie 99, 23210 Vehmaa,

puh. 02 433 3462, 040 549 6648

Ruissalo Camping Talvialue, os. Saarontie 57, Turku,

syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio

Lemmi Caravan, sopimusalue, Caravantie 76, Mynämäki,

puh. 02 430 8734, 0400 795 778

Livonsaari Caravan, sopimusalue,

Pohjanpääntie 250, Naantali, puh. 040 500 4401

VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,

puh. 0500 825 899

Tiedustelut yo. yhdistykseen.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. Lehti ei

vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelimessa

sattuneista väärinkäsityksistä johtuvista painovirheistä,

eikä anna hyvitystä vähäisestä painovirheestä,

joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä

oleellisesti sen mainosarvoa.


Paras ilmastoteko on edistää

karavaanariharrastusta!

Viime viikkoina on

ollut tapetilla

maapallon lämpötilan

kohtalokkaaksi

arvioitu

nouseminen yli 1,5 astetta sekä

sen torjuntaan liittyvät ilmastonmuutoksen

vastaiset toimet. Tämä

nousi otsikoihin Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin

IPCC:n

viimeisen raportin jälkeen. Erityisesti

hiilidioksidipäästöjä halutaan

leikata liikenteestä. Joku vaikuttaa

rajanneen tarkastelun vain henkilöautoliikenteeseen.

Sitä ei voi pitää

ilmaston eikä talouden kannalta

viisaana rajauksena. Ilmailu, meri- ja

raideliikenne ovat kuljetuksen ja

matkustamisen kannalta osittain

vaihtoehtoja. Muutos yhdessä liikennemuodossa

aiheuttaa vaikutuksia

toiseen.

Meille karavaanareille luontoympäristö

on todella tärkeä voimavara

tuomaan elämäämme tasapainoa

ja hyvinvointia. Miksi ihmeessä

me käyttäisimme varoja ja aikaamme

matkailuajoneuvoharrastukseen

mikäli saisimme parhaiten

tyydytystä pelkästään sisätiloissa

vietettävästä ajasta? Olen puhunut

usean vuoden ajan siitä, miten harrastuksemme

noudattaa Metsähallituksen

aikanaan julkaisemia kestävän

luontomatkailun periaatteita

ja kuinka vastuullinen matkailu

käsitteenä istuu todella hyvin harrastukseemme.

On vahvat perusteet

nähdä harrastuksemme ympäristöystävällisenä

harrastuksena,

ei ympäristön uhkana. Tästä meidän

pitää nyt terävöitetysti viestiä harrastuksen

ulkopuolille ja yhteiskunnan

vaikuttajille. Meidän kaikkien.

Liikenne- ja viestintäministeriö on

asettanut Ilmastopoliittisen työryhmän,

joka valmistelee lainvalmistelun

pohjaksi kolmea etenemispolkua

kohti ilmastoneutraalia liikennettä

vuoteen 2045 mennessä.

Sinne on vielä pitkä aika, mutta

työryhmän määräaika on enää kuukauden

verran voimassa ja se laatii

perusteita keväällä 2019 laadittavalle

lainsäädännölle. Jos siihen

aikoo vaikuttaa, pitää vaikuttaa nyt.

SF-Caravan ry on aloitteestani laatinut

yhdessä Suomen Leirintäalueyhdistys

ry:n ja Matkailuajoneuvotuojat

ry:n kanssa työryhmälle

lausunnon, jossa nostetaan esille

työryhmän väliraportista puuttuneita

näkökulmia. Työryhmän esittämät

polut kun saattaisivat lisätä ilmaston

kuormitusta sen keventämisen

sijaan. Lisäksi ne voisivat

vaikeuttaa kotimaan matkailua ja

sen tuomia työmahdollisuuksia sekä

verotuloja Suomeen. Juuri niitä

asioita, jotka hallitus nosti vuosi

sitten puoliväliriihessä Suomen kärkihankkeiksi

luomaan matkailun

edistämisen avullaa työpaikkoja,

hyvinvointia ja verotuloja kotimaahamme.

Pahin yhdistelmä työryhmän

esittämistä vaihtoehdoista

merkitsee lentäen tapahtuvan ulkomaanmatkailun

lisääntymistä

lomanviettoon. Kaikki työryhmän

esittämät polut sisältävät autoilun

kustannusten merkittävän nousun.

Osa jopa polttomoottoreiden ja

fossiilisten polttoaineiden kiellon.

Lisäksi lentoliikenteen polttoaineille

kaavaillaan tukea. Siis käytännössä

lentomatkailun kustannuksia

alas ja kotimaan autoilun kustannuksia

ylös. Sillä olisi vahva taloudellinen

ohjaus meidän tavallisten

ihmisten päätöksiin. Valitaan lomavaihtoehdoksi

se, joka on suhteessa

meille itsellemme edullisempaa.

Esimerkkinä voimme nähdä miten

halpalentoyhtiöt tarjoavat 300€

hintaan lomamatkoja hotellimajoituksin

vaikka Budapestiin. Hieno

ja tutustumisen arvoinen kaupunki

kyllä mielestäni. Kuluttajan näkökulmasta

mietitään vaihtoehtoa

viettää viikonlopun loma tai vapaaaika.

Jos vaihtoehtona on viikonloppu

kotimaassa matkailuajoneuvolla,

on kokonaiskustannus helposti

vähintään sama. Sen sijaan

ilmaston kannalta tuo Budapestin

lentolomanen tuottaa kymmenen

kertaa sen hiilidioksidipäästön, joka

syntyy kotimaan karavaanarilomasta.

Valtiontalouden kannalta

ulkomaanloma ei tuota mitään verotuloja.

Kaikki matkalla käytettävä

raha työllistää jossain muualla kuin

Suomessa. Se on poissa meidän

omasta hyvinvoinnistamme. Matkailu

tuottaa VisitFinlandin tietojen

mukaan Suomelle enemmän arvonlisäveroa

kuin elintarviketeollisuus

ja yli kaksi kertaa sen, mikä

tulee maataloudesta. Leirintämatkailu

tuottaa verotuloja valtiolle yli

70 miljoonaa euroa vuodessa. Kotimaan

leirintämatkailu työllistää

tuhansia ihmisiä. En ymmärrä järkeä

joka on siinä, että valtion toimin ohjataan

kuluttajia valitsemaan ympäristölle

kymmenkertaisesti haitallisempi

vaihtoehto vapaa-ajalle, joka

samalla vie rahat omasta suomalaisesta

taloudestamme muualle.

Meidän karavaanareiden tulee huolehtia

että asia ymmärretään myös

harrastuksemme ulkopuolella. Matkailuajoneuvoharrastusta

ei kannata

tarkoituksellisesti polkea muiden

vaihtoehtojen eduksi. Niin itsestään

selvältä kuin asia vaikuttaakin,

tuntuu ettei tätä asiaa ole

oivallettu edes tuolla ministeriön

asiaan paneutuvassa työryhmässä.

Meidän täytyy asia itse nähdä ja

tuoda se myös muiden tietoisuuteen.

Karavaanareille luonto ja sen

hyvinvointi ovat samalla omaa hyvinvointiamme.

Siinä ohessa luomme

myös taloudellista toimeliaisuutta

sinne, mihin matkamme

suuntaa. Vastuullisen matkailun

tavoin.

Olisi aika lopettaa kapeakatseinen

osaoptimointi, joka näennäisesti

pyrkii hyvään vaikka seuraukset

ovatkin haitalliset. Karavaanariharrastus

on osa ilmasto-ongelman

ratkaisua, ei osa itse ongelmaa.

Olethan yhteydessä mikäli uskot

voivasi viedä tätä viestiä eteenpäin

omassa vaikuttamisen piirissäsi.

Olli Rusi

Puheenjohtaja

SF-Caravan ry

olli.rusi@karavaanarit.fi

4 4/2018


Kaarinan kuulumiset

Kuusisto, p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com

PUHEENJOHTAJA

Kalevi Lantonen

Rantamäentie 137, 21620 KUUSISTO

Puh. 040 771 9854

puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI

Jan-Gunnar Rönnblad

Virna 3 B 10, 21500 PIIKKIÖ

Puh. 040 418 2869

sihteeri@sfckaarina.com

SF-Caravan Kaarina ry:n

PIKKUJOULUJUHLA

vietetään SFC-Kuusiston mastomajalla

lauantaina 1.12.2018 klo 18:30 alkaen

Ohjelmassa:

joulupuuro,

jouluaiheista ohjelmaa

Juhlaan osallistujille aluemaksu 0€,

sähkö kulutuksen mukaan

Tervetuloa!

PS. Otathan pikku paketin pukinkonttiin

Hallitus 07.10.2018

Terveiset Kuusistosta!

Taas ollaan menossa

kohti talvea eriitäin

lämpimän ja kuivan kesän

jälkeen. Kuusistossa

satoi Vapun ja elokuun välillä

yhteensä jopa 10 mm vettä. Uimavedet

meressä olivat mukavan

lämpimät ja meidän onneksemme

emme pahemmin joutuneet kärsimään

sinilevä esiintymisistä.

Mennyt kesä oli SFC Kuusiston

osalta kävijämääriltään hyvä, sekä

kaikki vierailijat mahtuivat alueellemme.

Uusi yhdistetty Inva-WC/ suihku

ja lastenhoitohuone saatiin käyttöön

sopivasti kesän alkaessa. Tätä

tilaa joudumme varmasti kehittämään

edelleen, kunhan saamme

siitä kehittämiseen sopivaa

palautetta. Rakentaminen toteutettiin

talkootöinä, jossa aina työvaiheeseen

sopiva talkooporukka

kerättiin kasaan. Eli suuri kiitokseni

talkoolaisille ja olkaamme

ylpeitä aikaansaannoksestamme!

Tästä onkin hyvä siirtyä aiheeseen

takoot. Alueellamme tehdään

lähe kaikki talkootöinä. Talkoita

on kahdenlaisia. Osa talkoista

on pienimuotoisia, jossa vetäjä

kerää ydinporukan ja johon kaikki

halukkaat saavat osallistua sen

mukaan mitä aika antaa myöden.

Toinen talkootyyppi on yleiset talkoot

jotka on ilmoitettu alueella

hyvissä ajoin etukäteen, näihin talkoisiin

toivotaan mahdollisimman

suurta osanottoa koska talkoden

tarkoitus ei ole pelkästään työn

suotittaminen, vaan yhteisen tekemisen

esiintuominen ja yhteistyön

lujittaminen. Näissä ei haitta,

vaikka ei kaikki työt ja tekeminen

onnistuisikaan, vaan tärkeintä on

mukanaolo ja yhteisyyden lujittaminen.

Sama tarkoitus on yhdistyksen

järjestämien kesäkauden

avajaisilla ja päättäjäisillä sekä

joulujuhlilla. Ajatuksella että Karavaanari

on kaikkien kaveri.

Yhdistystoiminnasta haluan jälleen

muistuttaa, että yhdistystä

johtaa kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen

hallitus toteuttaa vuosikokousten

päätösten mukaisesti

yhdistyksen ja samoin leirialueen

johtoa. Hallituksen toimintaa

johtaa yhdistyksen puheenjohtaja.

Yhdistyksen puheenjohtajaa

sitoo vuosikokousten päätökset

toiminnan johtamisessa.

Uutena asiana toukokuussa tuli

voimaan uusi tietosuojalaki, joka

taas määrittelee melko tarkkaan

mitä asioita voidaan käsitellä julkisesti

esim kausipaikkalaisista,

yhdistyksen jäsenistöstä ja alueen

vierailijoista. Esimerkiksi hallituksen

jäsenet ovat allekirjoittaneet

salassapitosopimuksen kyseisistä

tiedoista.

SF-Caravan Kaarina ry:n

syyskokous 2018

Kokous pidettiin Kuusistossa

7.10.2018. Kokouksessa käsiteltiin

sääntömääräiset asiat.

eli hyväksyttiin hallituksen laatimat

toimintasuunnitelmat, sekä

talousarvio vuodelle 2019 jossa

oli mukanana investoinnit vuodelle

2019, eli uimalaiturin korjaus

ja leikkipaikan aidan uusinta. Kokoukessa

valittiin myös hallituksen

jäsenet erovuoroisten tilalle.

Uudelleen valittiin hallitukseen

vuosiksi 2019-2020 Raimo Kankaanpää,

Jukka Sauhula ja Hannu

Salonen, sekä uusina jäseninä

Hannu Hakala ja Soile Koski. Lisäksi

ilmoitettiin joulujuhlasta

1.12.2018, sekä ensi vuoden kesäkauden

avajaisista.

38147 Kallu

5


Liedon kuulumiset

Leporanta, puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net

PUHEENJOHTAJA

Teemu Kuosmanen

Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO

Puh. 040 508 3368

teemu.kuosmanen@lieto.fi

SIHTEERI

Elina Tukkiniemi

Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO

puh. 040 589 4111

tukkiniemi@hotmail.com

Valojuhlien tunnelmaa.

Terveisiä Liedosta!

Poikkeuksellisen lämmin

kesä on takana, ja

Leporannan alue on

rauhoittunut tavanomaiseen

syksyyn. Pitkän ja kuuman

kesän aikana matkailijoita

on käynyt mukavasti. Lammen

veden lämpötila nousi parhaimmillaan

yli 27 asteeseen. Kesäkauden

aikana on kerätty asiakastyytyväisyyskyselyä,

ja valtaosaltaan

palaute on ollut erittäin

myönteistä. Kehitysehdotuksia on

tullut mm. lasten ja nuorten viihtyvyyden

parantamiseksi sekä

opasteiden parantamiseksi alueelle

tultaessa. Näihin asioihin

pyritään panostamaan tulevaa

kesää ajatellen

Heinäkuussa Leporannassa on

tavattu vuosittain viettää unikeonpäivää.

Unikeonpäivän aamuna

lähdettiin joukolla etsimään alueen

aamu-unisinta karavaanaria.

Tämän vuoden unikeko oli puheenjohtaja

Teemu Kuosmanen,

mutta hänkin virkistyi kummasti

molskahdettuaan lampeen. Illalla

viihdyttiin Kassun karaoketansseissa.

Ajotaitoviikonloppua vietettiin

elokuun puolivälissä Lauri Niemisen

asiantuntevalla ja kannustavalla

opastuksella. Merkkisuorituksia

(vaunu ja auto) kertyi yhteensä

18. Merkin suorittaneista

11 oli oman yhdistyksen jäseniä

ja 7 muun yhdistyksen.

Valojuhlatreffit keräsivät tänä

vuonna jälleen parisen sataa vaunukuntaa

alueelle. Aluetta oli valaistu

näyttävin värivaloin. Parhaimman

valoasetelman äänestys

kuului ohjelmaan. Tämänvuotisen

peikkoteeman hengessä lapsille

oli askartelua ja muuta puuhaa.

Totuttuun tapaan ohjelmassa oli

myös linnunpönttöjen rakentamista,

aikuisten ja lasten kisailua sekä

lettukestit. Orkesterina oli Keijo

Nurmi yhtyeineen. Lisäksi viikonlopun

aikana saatiin laulaa ja

tanssia Kassun karaoken tahtiin.

Lauantaina pimeän tultua hiljennyttiin

kuuntelemaan Vesa Tyykilän

upeaa iltasoittoa lammelta. Kiitokset

Vesalle! Iltasoiton jälkeen

oli vuorossa hieno ilotulitus. Sunnuntain

ohjelmassa oli luontopolku

sekä arpajaiset.

Syksyllä remontoidaan ison

saunan suihkutilat vuoron perään.

Talkoovoimilla tyhjennetään ja

puhdistetaan myös pikkulampi,

jonka vedenpinta laski kuivan kesän

aikana poikkeuksellisen alas.

Vuoden 2019 tärkeitä päivämääriä

1.-3.3.-19 MAALISPILKIT

2.3.-19 KEVÄTKOKOUS klo 15

27.4.-19 KEVÄTTALKOOT JA ISÄNTÄINFO

21.-23.6.-19 JUHANNUS

9.-11.8.-19 AJOTAITOVIIKONLOPPU

20.-22.9.-19 VALOJUHLAT

26.10.-19 SYYSKOKOUS

Syysterveisin, sihteeri Elina

139104

Unikeko herää kohta.

Peikkohenkisiä valoasetelmia.

Kyllä täällä tarkenee.

Ajoharjoitteluviikonloppu.

6 4/2018


Loimaan kuulumiset

Krapuranta, p. 040-546 2058 www.krapuranta.fi

Krapurannan

kuulumisia

Kaikki loppuu aikanaan.

Tämä lehden ilmestyessä

syyskokous on

pidetty ja uusi puheenjohtaja

yhdistykselle valittu. On

kysytty, miksi en enää asettunut

ehdolle? Vastaus on helppo; aika

PUHEENJOHTAJA

Paavo Isola

Leppätie 29, 24260 SALO

puh. 0400 464 762

paavo.isola@seutuposti.fi

SIHTEERI

Sari Palmunen

Korvenkulmantie 44,

32500 ORIPÄÄ

Puh. 0408442829

sari.palmunen@gmail.com

ei yksinkertaisesti tahdo riittää

kaikkeen. Oma yritys muuttuvine

toimintaympäristöineen asettaa

omat haasteensa ja toimeentulo

on kiinni yrityksen menestymisestä.

Toisaalta myöskään näitä

yhdistyksen asioita ei voi hoitaa

SF-C Loimaan Seutu ry:n

PIKKUJOULU-

RUOKAILU

(ei ohjelmaa eikä lahjoja)

Lauantaina 1.12.2018 klo 18.00 alkaen

Ravintola Karoliina Virttaanraitti 6, Virttaa.

Mukaan mahtuu 70 ensiksi ilmoittautunutta.

Osallistumismaksu:

20€/hlö, lapset alle 15v 10€/hlö.

Maksu yhdistyksen tilille

FI39 5238 0550 0762 21/pikkujouluruokailu.

Ilmoittautumiset Hannulle 0440 535434.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.11.2018.

Ilmoita samalla, tuletko linja-autokyydillä.

pelkästään ”vasemmalla kädellä”.

Kulunut vajaat kolme vuotta

on ollut mielenkiintoista aikaa.

Hyvin monenlaisia asioita on tullut

eteen, myös sellaisia, joita ei

osannut etukäteen odottaa. Kaikista

on jollain tapaa selvitty ja

eteenpäin menty. Aina ei kaikkien

mielestä välttämättä niin tyylikkäästi,

mutta kuitenkin. Kiitos kaikille,

jotka olette tavalla tai toisella

osallistuneet ja olleet mukana

toiminnassamme. Vielä erityiskiitos

Annalan Hannulle, Seppälän

Markulle, Koschinskin Reginalle

Linja-autokuljetus lähtee

Krapurannasta klo 17.30.

Tervetuloa!

ja tietysti vaimolleni Anna-Maijalle.

Vuosi alkaa olla loppupuolella

ja tapahtumista on jäljellä enää

perinteinen pikkujouluruokailu.

Tänäkin vuonna pöytä on katettu

ravintola Karoliinassa Virttaalla

1.12. klo 18. Linja-autokyyti Krapurannasta

17.30. Soita Hannulle

0440 535 434 ja ilmoittaudu

mukaan.

Mukavaa pikkujouluaikaa ja

Joulun odotusta kaikille.

T. Paavo

XII Haitaritreffit

Perhokalastusta Krapurannassa.

Aurinkoisen lämmintä

syksyä täältä Krapurannasta.

Elokuun ensimmäisellä

viikolla järjestettiin jo

12.kerran haitaritreffit, ja myös

tällä kertaa allekirjoittaneen ensimmäiset.

Iso kiitos Lehtosen

Taistolle, joka on luonut äärimmäisen

hyvän pohjan haitaritreffien

ohjelmalle, josta oli niin sanotusti

"helppo" jatkaa. Vaikka ohjelma

kuta kuinkin noudatti samaa

kaavaa kuin ennenkin niin

täytyy kyllä myöntää, että Taisto

jätti isot saappaat täytettäviksi.

No kaikesta alkujännityksestä

huolimatta treffit menivät kuitenkin

erinomaisen hyvin. Tänäkin

vuonna kuultiin taas lukuisia

hienoja esityksiä, perjantai-iltapäivällä

kuultiin noin tunnin mittainen

hieno esitys Lapin lauluista.

Ja lauantaina jatkui päivällä

7


Haitaitreffien tunnelmaa.

Käyhän se soittaminen näinkin.

Yhteislauluja Pelimannin penkillä.

Yhteiskuva soittajista.

Syksyn värejä.

Seppo Lankinen ja Seppo Soittila

esiintyivät kaksi tunnin mittaista

osiota haitarin soitolla ja hurtilla

huumorilla varustettuna. Lauantai-illan

kruunasi perinteisesti kahden

tunnin mittainen Muistojen

ilta, jossa kuultiin taas monia erilaisia

esityksiä sekä yhteissoittoa.

Tänä vuonna ilmat suosivat meitä

hyvinkin helteisesti, joten puskasoittoja

kuultiin jo maanantai-illasta

alkaen. Soittajia oli tänä vuonna

noin 40, muutamia uusiakin oli

paikalle löytänyt, mutta valitettavasti

meidän ns."nuoriso" puuttui

lähes kokonaan kaikkien yhteensattumien

vuoksi. Iso kiitos Hytin

Heikille ja Marosen Erkille, jotka

tänäkin vuonna jaksoivat käydä

ilahduttamassa Oripään vanhustentalolla

vanhuksia sekä hoitajia,

se on mukavaa päivän piristystä

niin hoitajille kuin vanhuksillekin.

Kiitos koko Krapurannan talkoo

porukalle, koska ilman talkoolaisia

jäisi näinkin mittava tapahtuma

järjestämättä. Hyvää syksyn

jatkoa ja ensi vuonna taas nähdään

haitaritreffeillä.

Terveisin

Jarmo "Japi" Toivonen

Aamuherätys Haitaritreffeillä.

Syksy saapuu vääjäämättä.

8 4/2018


Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät

Asuntoautot ja –vaunut nyt Lamminkatu 39:stä.

Mercedes-Benz Sprinter 313CDI 59.990

2014, 141 tkm, pitkä Luxus-bussi 8hlö

Fiat-Adria 833 Compact SLS 833 57.990

2017, 3 tkm

Audi A5 Sportback Business Sport 51.890

Comfort Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic,

2017, SUOMI-AUTO! 33 tkm

Capron T 449 2,3 JTD 48.890

2014, 36 tkm, 1-om., kattol., ilmast., h-kirja,

lohkol., vak.nop.s., 2xrenk.

Audi A7 Sportback 3,0 V6 TDI 39.990

Quattro S tronic Start-Stop 2011, 86 tkm

Ford Ranger Super Cab 3,2TDCi 6.990

200 hv Wildtrak A6 4x4, 2015, 77 tkm

Mercedes-Benz Viano CDI 2,2 34.990

Keskipitkä A2 Business, 2012, 158 tkm

Fiat-lmc 671 g 3.0 JTD AC 34.990

2009, 97 tkm

Nissan Navara King Cab 2,3 dCi 32.990

EURO6 160 hp MT Acenta, 2016, 46 tkm

Volvo XC70 D4 AWD Sum. Edition aut 32.990

2014, 139 tkm, 1-omistaja, Suomi-auto!'

Kia Sorento 2,2 CRDi AWD TX A/T 7P 29.990

2014, 136 tkm

Peugeot Boxer Boxer L3H2 29.990

3+3 hlö Limited 2198 cm 3 , 2014, 95 tkm

Fiat-Adria A 576 DK 29.890

2008, 66 tkm, p.tutka, h-kirja, 2xrenk.

Skoda Superb Combi 2,0 TDI 24.980

140 Active Business, -14, 109 tkm, ESP, 1-om.,

ASR, navi, Webasto, erik.vant., aut.ilm., h-kirja...

Fiat-Sharky L 37 2,3 JTD 24.890

2007, 62 tkm, kattol., h-kirja, lohkol.

Solifer Artic 520 TBR 0 24.890

2014

Fiat-Ahorn Poker 8 2,0 JTD 22.990

2006, 53 tkm, h-kirja, CD

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Aut. 4x4 21.990

2007, 117 tkm

Skoda Octavia Combi 1,0 TSI Amb. 20.980

2017, 43 tkm

Fiat-Chausson Welcome 3 2,8 JTD 19.990

2003, 98 tkm, ilmast., lohkol.

Ford Mondeo 2,0 TDCi 140hv 19.980

PowerShift Edition A6 Wagon, 2014, 135 tkm

Dethleffs Camper 450 FL 0 18.990

2013, 1-om., kattol.

Fiat-Dethleffs Globetrotter Esprit i 15.890

5580 2,8 JTD, 2002, 174 tkm, p.tutka, 2xrenk.

Harley-Davidson Sportster XL 1200C 11.890

Custom Limited Edition, 2013, 13 tkm

Lamminkatu 7

Myynti 040 450 7001

Huolto 040 450 7002

Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi

Lamminkatu 39

Myynti 040 450 7011

Huolto 040 450 7012

9


Maskun kuulumiset

Camping Mussalo, p. 040 764 9391, camping@sfcmussalo.fi,

www.sfcmussalo.fi

PUHEENJOHTAJA

Kari Haapanen

Kuntoilijanlenkki 6 C 20, 21420 LIETO

Puh. 0400 539 724

kari.haapanen@lieto.fi

SIHTEERI

Tuija Palin

Pajutie 2, 21310 VAHTO

Puh. 040 535 1734

tuija.palin@pp.inet.fi

Mussalon

kuulumiset

Rantalieskat.

Kiireinen matkailukesä

alkaa olla paketissa ja

näin Mussalokin pikkuhiljaa

valmistautuu talven

tuloon. Alueella on tosin vielä

lokakuun loppuun asti viikonloppuisin

isäntäpäivystys. Senkin

jälkeen vierailijat ovat aina tervetulleita.

Kesällä tosiaan matkailijoita riitti

viikon jokaiselle päivälle, niin että

välillä alue täyttyi miltei viimeistä

paikkaa myöden. Telttailijoita oli

liikkeellä edellisvuosia enemmän,

liekö syynä kaunis telttailukesä.

Parhaana päivänä alueella oli miltei

parikymmentä telttaa pystytettynä.

Ulkomaalaisten osuus telttailijoista

oli merkittävä, he viettivätkin

useita öitä Mussalon kallioisessa

merimaisemassa.

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna

oli lasten viikonloppu jonka

järjestelyistä vastasi Tervahartialan

Katja. Katja onnistukin järjestelyissä

mainiosti ja alueelle

oli tullut mukavasti lapsiperheitä.

Tarjolla oli monipuolista ohjelmaa

mm.pomppulinna oli lasten käytettävissä

koko viikonlopun sekä

aarteenetsintää, hassuhattudisco

ja sunnuntaina lättykestit. Palaute

tapahtumasta oli niinkin positiivinen,

että päätimme ottaa lasten

viikonlopun ensivuodenkin

ohjelmaan.

Syyskuun alkupuolella olikin sitten

vuorossa perinteiset Rantaliskat-treffit.

Alue täyttyi viimeistä

paikkaa myöden täyteen. Rantalieskat

vietiin läpi jo tutuksi tulleen

kaavan mukaisesti ja tänävuonna

saatiin nauttia myös kauniista

syyskuun päivistä.

Perjantai-illalla oli Hakasen

Maurin isännöimät karaoketanssit

ja lauantai aloitettiin aamusaunalla

jonka jälkeen oli lipunnosto.

Lauantaipäivälle oli luontopolkua

ja lastenohjelmaa. Sopparyhmä

oli keittänyt makoisan lohikeiton

joka tekikin hyvin kauppansa.

Illalla oli sitten vuorossa treffitanssit

jonka musiikista vastasi Mika

Rosendhal ja Hupilupa.

Syksyn edetessä viimeinenkin

rakennusprojekti saatiin päätökseen.

Jätepiste sai uuden katoksen.

Lauantaina 6.10. oli vuorossa

syystalkoot. Isojoukko vuosipaikkalaisia

oli tullut laittamaan Mussaloa

kuntoon, että voidaan odottaa

talven tuloa levollisin mielin.

Alueella saatiinkin tehdyksi

kaikki suunnitelman mukaiset työt,

kiitos siitä talkoolaisille.

Syyskokous 2018

Sunnuntaina oli vuorossa yhdistyksen

sääntömääräinen syyskokous.

Kokouksessa puhetta johti

Kari Rantanen. Asialista vietiin

sutjakkaasi läpi, ilman äänestyksiä.

Asialistalla oli mm. sääntö-

Hassuhattu discoilua.

10 4/2018


muutos ja yhdistyksen kotikunnan

muutos. Jatkossa yhdistyksemme

kotikunta on Taivassalo.

Hallituksen jäseniksi vuosille

2019-2020 valittiin, Mikaela Lindholm,

Niina Ankelo, Jari Valkeapää

ja Jari Halminen.

Toimintasuunnitelmaan uutena

tapahtumana hallitus ehdotti

jäsentapaamista keväällä, joka

myös hyväksyttiin.

Jäsentapahtuma järjestetään

Mussalossa ja ohjelma tarkentuu

myöhemmin. Kutsu tapahtumaan

jäsenille lähtee alkuvuodesta.

Pysähtyneet vankkurit

Pirjo Helena Pukkinen

s. 27.7.1946

k. 29.8.2018

Muistoa kunnioittaen

SF-Caravan Masku ja

Ympäristökunnat ry

Yhdistyksen joulujuhlaa vietetään

24.11.2018 josta ilmoitus

tässä lehdessä.

Kari H.

Sopparyhmä.

Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta

Toivottaa

SF-Caravan Masku ja

Ympäristökunnat ry

Yhdistyksen perinteinen

JOULUJUHLA

lauantaina 24.11.2018 klo 17 alkaen

Camping Mussalossa

Jouluruokailu noutopöydästä

Joulupukin vierailu

Muuta hauskaa ohjelmaa

Kaikki tämä vain 15€ henkilö

Lapset 6-12v 7,50€, alle 6v ilmainen

Nimetön paketti pukinkonttiin, lapsille nimellä

11


Naantalin kuulumiset

Saloranta, p. 044 9674 453, www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi

PUHEENJOHTAJA

Kari Rainetsalo

Talvikkikatu 7, 21110 NAANTALI

Puh. 0400 789 020

kari.rainetsalo@gmail.com

SIHTEERI

Jyrki Räisänen

Linnavuorenkatu 14 E 17, 21100 NAANTALI

Puh. 050 408 5596

jyrkirai@luukku.com

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään tiistaina 13.11.2018 kello 18.00.

Paikka: Naantalin kaupungintalo, Valtuustosali

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahitarjoilu.

HALLITUS

Syksyinen tervehdys

ystävät!

Mennyt kesä oli edellistä

huomattavasti

parempi, mikäli pitää

pitkistä hellejaksoista.

Johtuiko helteistä vai

mistä, mutta ainakin oma käsitykseni

on, että Salorannassa oli

edellisiä kesiä vähän hiljaisempaa.

Toki vieraita riitti koko kesäksi

aivan mukavasti. Alueemme

sai jälleen kotimaisten karavaanareiden

lisäksi vieraita ainakin 16

eri maasta, kaukaisimmat aina

Etelä-Afrikasta asti. Eräs liettualaisperhe

toi mukanaan kuvassa

näkyvän, kauniin ja pienen vaunun.

Salorannassa kävi kesällä Saksasta

ACSI:n edustaja tutustumassa

alueeseen. Saamansa informaation

perusteella ACSI (eurooppalainen

leirintäalueopas)

on meidät hyväksynyt ACSI:n eurooppalaiseen

leirintäalueluetteloon.

Seuraamme tulevana kesänä

tämän vaikutusta vierailijoiden

määrään ja heidän tiedonhakunsa

lähteisiin.

Isäntävuorot hoituivat taas erinomaisesti.

Matkustajilta tuli pelkkää

kiitosta alueesta ja hyvästä

palvelusta. Suuri kiitos kaikille

isännille. Isäntävuorot loppuivat

arkipäivien osalta jo elokuun

puolivälin tienoilla, mikä todettiin

virheeksi, sillä vieraita alueella

riitti lähes kaikiksi viikon päiviksi

aina elo-syyskuun vaihteeseen

saakka. Korjaamme virheen ensi

kesäksi.

Omien Aurinkotreffiemme lisäksi

Salorannassa järjestettiin toisetkin

treffit, kun Solifer Club Finland

järjesti syyskuun alussa vuotuiset

treffinsä alueellamme. Heidän

treffeilleen osallistui vajaa 40

vaunukuntaa, joten syyskuun yöpymiset

olivat tavanomaista runsaslukuisemmat.

Kuulin, että vieraat

olivat olleet tyytyväisiä treffiviikonlopustaan.

Perinteiset kesäkauden päättäjäiset

vietimme Salorannassa

15.9.2018. Kesäkin jatkui vielä

niin, että ilta oli lämmin viettää yhteistä

aikaa. Jälleen kerran saimme

nauttia runsaista ja herkullisista

pitkän pöydän antimista.

Jälkiruoaksi lauloimme yhdessä

sydämen kyllyydestä trubaduuri-Kari

Wilbergin johdolla ja

säestyksellä. Ainakin omasta

mielestäni ilta oli onnistunut ja

hauska. Kiitos!

Päättäjäisiä seuraavina viikkoina

kesä sitten päättyi ja

saimme ensimmäiset syysmyräkät.

Sateiden ja kovien tuulien

voimasta merivesikin nousi pitkälle

uimarannalle asti. Venelaituri

oli osin veden peitossa ja uimalaiturista

irtosi osia. Kaikesta

kuitenkin ainakin toistaiseksi on

selvitty ilman pysyviä vaurioita.

Kirjoitan tätä juttua muutama

päivä ennen syystalkoita. Sääennusteen

mukaan näyttäisi siltä,

että saamme tehdä talkootyöt

hyvässä kelissä. Alueen siivoustöiden

lisäksi on tarkoitus lisätä

yläkentän salaojitusta ja jos aikaa

jää, tehdään alakentälle ainakin

pohjatyöt vieraspaikkojen

välisiä pensasaitoja varten.

Syyskokous pidetään oheisen

kokouskutsun mukaisesti tiistaina

13.11.2018 kello 18.00 Naantalin

kaupungintalolla. Huomaattehan

kokouksen alkamisajan, joka on

tuntia totuttua aikaisemmin. Kokouksessa

valitsemme hallitukseen

jäsenet erovuoroisten tilalle

ja päätämme ainakin Salorannan

ensi vuoden hinnat. Tervetuloa

paikalle kaikki jäsenet.

Kiitos kesästä ja oikein

hyvää syksyä, Joulua ja

Onnellista Uutta vuotta toivoo

Jyrki 96942

12 4/2018


Paimion kuulumiset

PUHEENJOHTAJA

Esa Hautala

Kotipolku 3, 21530 PAIMIO

Puh. 050 543 2041

hautala.esa@hotmail.com

SIHTEERI

Marja-Liisa Lankinen

Piimätie 10, 31500 KOSKI TL

marja-liisa@lankinen.mobi

Hyvää Joulua

ja Onnellista

Uutta Vuotta 2019

Toivottaa

SF-Caravan Paimion Seutu ry

Syysterveiset Paimiosta!

Lämmin kesä on mennyt,

mutta onneksi syksy on

alkanut kauniina. Vähitellen

mekin lähdimme

liikkeelle. Pisin matkamme oli Oulunjärven

rannalla olevalle Kruununhelmeen.

Kävimme myös Halsualla

Masalan leirialueella, siellä

uusi isäntäpari uudistavat aluetta.

Lappajärvellä, Koivulahden alueella

näimme syksyn kauneimman

iltaruskon. Kun kerran liikkeelle

päästiin niin piti käydä Karstulassa,

vanhoissa vehkeissä, kyllä

riitti katsomista ja huomasin että

olen jo vanha kun esillä olevista

tavaroista oli tuttuja ja taisi jotain

olla vielä käytössäkin. Meidän piti

pistäytyä mutta oltiinkin 2 vrk.

Syksy näyttää rauhalliselta matkojen

suhteen sillä Esalta meni

lonkka pois paikoiltaan jo toinen

kerta ja nyt hän odottaa korjausleikkaukseen

pääsyä, joten pitäkää

pyörät pyörimässä ja mukavaa

syysaikaa.

TH.

MEILTÄ UUDET ROADCAR-

RETKEILYAUTOT JA

TARKASTETUT VAIHDOKIT

MYY MEILLE

MATKAILUAUTOSI

TAI -VAUNUSI

OTA YHTEYTTÄ

Juha / 050 327 6263

Leo / 040 015 0583

myynti.turku@miseva.fi

www.miseva.fi

Tammimäenkatu 8, TURKU

Painotie 2, TURENKI

13


Paraisten kuulumiset

PUHEENJOHTAJA

Timo Keihäs

Frälsintie 5 B 6, 21200 RAISIO

Puh. 050 342 3925

timo.keihas@hotmail.com

SIHTEERI

Merja Lehmussola

Puh. 050 425 8680

merja.lehmussola@gmail.com

SF-Caravan Paraisten Seutu ry:n

JOULUJUHLA

Mälö Bygdegårdenissa

lauantaina 1.12.2018 klo 18.00

Hinta: 25 €/hlö

Ilmoittautumiset viimeistään

18.11.2018 Marjo-Riitta Koposelle

marjoriittakoponen@gmail.com

tai puh. 0400 536 377

Terveiset

Paraisilta

Kesää vietettiin mitä hienommassa kelissä.

Stagsundissakin on ollut koko kesä monta

vaunukuntaa paikalla. Kesällä tehtiin

pyöräretki Airistolle hyvällä osallistujamäärällä.

Perinteinen Stagsund-Open pelattiin elokuussa

ja voittajaksi selvisi tänä vuonna Risto Karjalainen.

Onnittelut hänelle siitä.

Syyskuun alussa yhdistys teki matkan Elmian karaavanimessuille

Ruotsiin. Nähtävää oli paljon suurissa

näyttelyhalleissa.

Kesäkauden päättäjäisissä tänä vuonna neliottelun

voittajiksi selviytyivät Hanna ja Timo Keihäs. Uutena

lajina tänä vuonna oli sählypallon lyöminen reikään.

Syyskokouksessa 6.10.18 oli runsaasti jäseniä paikalla.

Puheenjohtajana jatkaa Timo Keihäs ja hallituksen

kokoonpano säilyy samana kuin tänäkin vuonna.

Ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin kuten ensi vuoden

toimintasuunnitelmakin. Ensi vuoden Stagsund-

Open järjestetään jo juhannuspäivänä.

Stagsundissa on muutama kausipaikka vapaana,

joten jos kiinnostusta löytyy, niin voi olla yhteydessä

puheenjohtajaan.

Stagsundin saunaremontti aloitetaan heti syystalkoiden

jälkeen. Kaikkien apua tarvitaan, niin jos on

Elmian karaavanimessut 2018.

Elmia matka 2018.

kiinnostunut auttamaan rakennuspuuhissa,

voi olla yhteydessä

Nicklas Engmaniin.

Yhdistyksen joulujuhlaa vietetään

lauantaina 1.12.2018 klo

18.00 alkaen Mälö Bygdegårdissa.

Joulujuhlien arpajaisissa arvotaan

ilmainen kausipaikka Stagsundista

vuodelle 2019.

Hyvää ja rauhallista syksyn

jatkoa kaikille!

SF-C 120962

Neliottelun voittajat Hanna ja Timo Keihäs.

Satun tarjoama illallinen Erjalle ja Markulle.

14 4/2018


Piikkiön kuulumiset

Harvaluoto, p. 044 278 8949

PUHEENJOHTAJA

Riitta Katajainen

Ahjotie 5, 21500 PIIKKIÖ

Puh. 040 513 6986

riitta.katajainen@gmail.com

SIHTEERI

Merja Vuorinen

Kultarinnankatu 2 A 4, 20760 PIISPANRISTI

Puh. 0400 806 715

merja.elina.vuorinen@gmail.com

PIKKUJOULUJUHLA

Tuolan majatalossa

lauantaina 8.12.2018 klo 18.00

Tervetuloa jäsenet runsaslukuisesti

viettämään pikkujoulua yhdessäolon

jouluruuan glögin sekä kahvin merkeissä.

Tämä kaikki maksaa sinulle jäsen 20€.

Sitovat ilmoittautumiset

18.11.2018 mennessä

Riitalle 040 513 6986

Syysterveiset

Harvaluodosta

Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta

SF-Caravan Piikkiö ry

Syksy on saapunut Harvaluotoon.

Kesä on

ollut lämmin ja pitkä,

ehkä lämpimästä joihtuen

vieraita on käynyt viimevuotista

vähemmän.

Kesä alkoi jo toukokuussa lämmöllä

ja vierailijoilla, vaikka alue

virallisesti on auki vasta kesäkuun

alusta. Aikaisemmin alue on omatoimialue,

ei kaikki palvelut käytössä.

Vierailijat ovat kuitenkin tervetulleita.

Isäntävuoirot ovat kesäkuun

alusta elokuun loppuun.

Isännille suuret kiitokset kuluneesta

kesästä.

Kesäkauden päättäjäiset vietettiin

7.-9.9. perinteisen kauniissa

säässä. Ruokailtiin ja saunottiin

sekä uitiin. Yhdistys tarjosi lohikeittoa

lisukkeineen sekä kahvit.

Jaakko Laaksonen (Jaskan

soppatykki) oli valmistanut maittavan

keiton, Jälkiruuaksi Anneli

ja Jaakko tarjosivat muurinpohjalettuja

sekä luumuhilloa. Oikein

paljon kiitoksia heille tarjoilusta!

Kauden lopuksi viuetämme vielä

jäsenien yhteisen jouluruokailun

Tuorlan majatalossa (katso

oheinen ilmoitus).

Hyvää ja Rauhallista loppuvuotta

sekä Hyvää Joulua ja

alkavaa vuotta 2019!

Riitta 13128

Syyskokous 4.10.2018

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio

ja toimintasuunnitelma v. 2019.

Puheenjohtajana jatkaa Riitta Katajainen.

Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Juha Tammisto,

Kalevi Katajainen sekä uusina Marja-Leena Peltonen ja

Lasse Sirkiä.

Valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Merja Vuorinen,

Eerik Lintunen, Kari Yrjänäinen sekä Åke Lärka.

15


Raision kuulumiset

Vankkuri-Vehmas, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi

FB vankkurivehmas / sf caravan raisio

PUHEENJOHTAJA

Hanne Lassila

Nummentie 44, 23140 HIETAMÄKI

Puh. 0400 186 357

hanne.lassila@dnainternet.net

SIHTEERI

Marjo Korpelainen

Puh. 044 286 5991

m.korpelainen@hotmail.com

SF-Caravan Raision Seutu ry:n

PIKKUJOULUT

Vankkuri-Vehmaalla

lauantaina 8.12.2018 klo 18.00.

Jouluruokaa, jouluista ohjelmaa ja

tanssimusiikkia.

20€ /aikuinen, 5-12v. 10€ ja alle 5v. ilmaiseksi.

Maksu yhdistyksen tilille FI25 5280 0020 0725

26 / Joulujuhla, x aik. + x lasta

30.11.2018 mennessä

P.S. Ken lahjan tuo, se lahjan saa.

Tervetuloa! Hallitus

Puheenjohtajan

syysterveiset

Elokuun hämyä.

Syksyiset terveiset lähetetään

kaikille jäsenille.

Erikoisen kesän

jälkeen olemme saaneet

nauttia aivan tavallisesta

syksystä, niin noiden ilmojen suhteen.

Muutamana yönä on ollut

pientä pakkasta, mutta vielä ei

ole ollut hallaa. Vankkuri-Vehmaallakin

pistettiin kesä vedet poikki

jo viikolla 39, jotta säästytään näin

hanojen rikkoontumisilta.

Heinäkuun puolivälissä juhannuksen

työntekijät viettivät ns.

Varjojuhannusta ruoasta ja hauskasta

ohjelmasta nauttien. Kuvat

juhlista kertokoon kaiken.

Vehmassalmen tanssilava alueemme

vieressä on aivan liian vähällä

käytöllä. Viime kesänä siellä

tanssittiin juhannuksena ja 4.8

Nostalgiatyöryhmä järjesti tanssit,

jonne oli kutsuttu Danny esiintymään.

Danny show vetikin 970

henkeä paikalle muistelemaan

50 vuoden takaisia tapahtumia,

jolloin iso D esiintyi ja tanssilavalla

syttyi tulipalo. Silloisia nuoria

oli lukuisasti paikalla. Lavatanssien

järjestäminen on riskialtista

hommaa, kun ei koskaan

tiedä tuleeko tanssijoita. Kesällä

toimivat monet tanssilavat ja

esiintyjiä on monenlaisia. Kaikki

on kuitenkin kiinni euroista. Jotta

saat kunnon tanssit aikaan, sinun

tulee varata lava, orkesteri,

järjestyksenvalvojat, lipunmyyjät,

kahvilan pitäjä, makkaran myyjät

ja hyvässä lykyssä vielä jos halutaan

pubi, niin sinne tarvitaan

anniskeluluvat, myyjät, tavarat ja

kortilliset järjestyksenvalvojat ym.

Lavatoimikunta ei kuitenkaan

ole kiinnostunut tanssien järjestämisestä

edellä mainittujen syiden

vuoksi, kun vähemmän nimekäs

esiintyjä tuo illassa korkeintaan

100 tanssijaa, niin ei niillä tuloilla

kateta menoja. Näin se vaan

on.Vehmassalmen tanssilavalla on

hyvä tanssilattia, sitä kaikki tanssijat

kehuvat.

Raision yhdistys on perinteisesti

järjestänyt juhannusaattona ja –

päivänä tanssit treffien yhteydessä,

ja silloinkin sen kannattavuus

on rajoilla. Nimekkäitä esiintyjiä

ei saada noin vaan pienille lavoille

ja vähemmän nimekkäät vaikkakin

tosi hyvää tanssimusiikkia

soittavat eivät tuo sitä tanssikansaa

kuitenkaan riittävästi.

Vankkuri-Vehmaan alue on kokonaan

vuokramaalla. Suurimman

osan alueesta omistaa urheiluseurat

Taivassalon Tahti ja Vehmaan

Kiisto. Kesällä paikallisessa lehdessä

urheiluseurat myönsivät,

että heidän elin ehtonsa on Karavaaniyhdistyksen

vuokratulot.

Tuntuu todella raskaalta ajatella,

että meidän yhdistys meidän

talkootyöllä ylläpidämme omaa

aluettamme ja vuokraisäntien eli

urheiluseurojen toimintaa. Tämän

vuoksi talkootyön merkitys alueellamme

on todella tarpeellista

ja kunnioitettavaa. Onneksi vielä

löytyy näitäkin tekijöitä, vaikka

koko ajan tekevä väki vanhenee

ja vähenee.

Kesäkauden päättäjäiset pidettiinkin

vasta 1.9. monien yhteensattumien

vuoksi. Pitkäpöytä

oli katettuna sateen uhan vuoksi

Vankkurisaliin ja aika moni otti

osaa iltapäivän ruokailuun. Illalla

Varjojuhannus.

saivat halukkaat laulaa karaokea

Eilon johdolla.

Alueelle on hommattu uusi grillikota.

Sen asennuksen ja pohjatyöt

ovat tehneet Vankkuri-Vehmastoimikunnan

miehet Seppo,

Emppu ja Juha, myös muita työmiehiä

on ollut avustamassa. Har-

16 4/2018


jakaiset taitaa olla jo pidetty, mutta kodan

avajaisia odotellaan.

Tämän lehden ilmestyessä ovat syksyn

siivoustalkoot pidetty ja laitettu alue

taas talvikuntoon. Lehdet on haravoitu

ja rakennukset siivottu perusteellisesti.

Syyskokous on pidetty 28.10. Päätöksistä

laitetaan tieto seuraavaan lehteen

ja nettisivuillemme www. sfc-raisio.fi

Hallitus valitsee syksyisin Vuoden

Karavaanari sekä Puuhapannun saajat.

Pikkujoulujuhlien ohjelmaan kuuluu

mm. näiden julkistaminen. Pikkujoulujuhlat

järjestetään Vankkurisalissa

lauantaina 8.12. Silloin nautitaan erinomaisesta

jouluruoasta sekä hyvästä

seurasta ja hauskanpidosta.

Danny show.

Kiitos jäsenistölle tästä vuodesta ja

toivotan kaikille SF-Caravan Raision

seutu ry:n jäsenille Rauhallista

Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

Hanne

Hauskat kisat.

Mietintää porukalla.

Näistä palikoistako.

Grillikodan pohjaa.

Nyt alkaa hahmottua.

Kuka liimautuu katolle.

Syksy saapuu.

17


ESPOO TURKU PORI TERVAJOKI KEMPELE JYVÄSKYLÄ

PARHAAT MERKIT

YHDESTÄ OSOITTEESTA, YMPÄRI SUOMEN

Laadukkaat saksalaiset retkeilyautot tarjoavat

liikkumisen vapautta kohtuulliseen hintaan.

Kaikissa LMC-vaunuissa ja -autoissa on Long Life

Technologie -korirakenne ja 12 vuoden tiiviysturva.

Kaksi tähteä yhdessä – Hymer ja

Mercedes-Benz nyt myös retkiautoissa.

Laaja valikoima pohjaratkaisuja ja eri

vuodevaihtoehtoja. Yksi on kaikille

yhteistä: ne näyttävät hyvältä.

Hobby-asuntovaunut ovat

ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan!

Edustamamme merkit löydätte

caravan-pisteistämme ympäri Suomen:

Espoo, Jyväskylä, Kempele, Pori, Tervajoki ja Turku.

Kun ostat matkailuajoneuvon mistä tahansa toimipisteestämme,

toimitamme sen ilmaiseksi sinua lähimpään myymäläämme.

Rinta-Joupilla on yhteensä 17 toimipistettä ympäri Suomen.

Kysy myös kotiintoimitusta.

Rauma

Helsinki

Järvenpää

(tulossa)

Porvoo

Yli 300 matkailuajoneuvon

varastovalikoima osoitteessa:

Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15 Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%),

matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

Koko kansan autokauppaa


Salon kuulumiset

www.sfc-salonseutu.fi

PUHEENJOHTAJA

Sinikka Koivunen

Artunkuja 8, 24260 SALO

Puh. 050 551 5257

sinikka.koivunen@nordea.fi

SIHTEERI

Tero Leino

Polkustenkatu 16 A, 24100 SALO

Puh. (02) 733 1908, 0400 534 908

tero.leino@salo.salonseutu.fi

SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan

Caravan- ja Matkamessuille

19.1.2019 Helsingin Messukeskukseen.

Lähtö Salon torilta kello 8.00. Matkan hinta 20€.

Ilmoittautumiset 14.1.2018 mennessä

sinikka.koivunen@gmail.com tai 050 551 5257

FICC (Fédération Internationale de Camping,

Caravanning et Autocaravaning) 27.7-4.8.2018

Soon moro. Tommone yl

mainittu kansainväline

caravaanareitte kokoontumine

pirettii tänä armon

vuon 2018 Saksan maal Paaren

im Glien nimisel paikkakunnal,

nelisenkymment kilomeetrii Berliinist

länttee, järjetyksessäs 87.

Samane FICC-ralli vuon 2014 ol

Suomen Poris, jos muistat. Se

”Best ever”. Sit matkaa, Veli Hoppia.

Vaihtoehtoi täält Suome kamaralt

on erilaissi, mut kaik jokseenk

merellisii. Alle kirjottanu

mammas kans ja meitin kaks hyvää

ystävää eli kaks autokunttaa suunnattii

Baltian ja Puolan pohjosrannan

kaut sekä valuttii viikon kulues

pikkuhiljaa Paaren im Glienii. Kiitoksii

täs vaihees leiripäällikkö Timo

Tarvaisel hyvist loppupään

ajo-ohjeist.

Muutama numerolline facta-tieto

rallist. Ensteks, osallistuvii mait

ol kakskymmentkuus (26), autokuntii

seittemäsataakuuskymmentyhreksä

(769). Ku ton yksiköitte

määrän 769 kerttoo kahrel, ni siin

jonkilaine arvio vierailevist yksilöist,

eli jossai tuhanneviire (1500)

ja tuhannekuuresara (1600) välis.

Meit suomalaissi ol 85 autokuntaa,

eli siin 170 persoonaa. Oli muuten

pystin paikka, eli meittii ol asukaslukuun

verrate enite . Eikä kuulemma

ollu ensmäine kert ku pysti saatii.

Niit pystei voi vissii käyr Hämeelinna

keskustoimistos ihailemas,

en eres tier kui mont mahtaa olla.

Alueena paikka ol ku luotu caravaanareil,

isot kymmenie hehtaarie

hiekkapohjaiset nurmikentät.

Iso Paaren halli, johon kuuleman

mukkaa mahtuu keposest

3000 henkee. Hallin vieres urheilukentän

katsomo, jonka al ol ravintola,

mikä valitettavast pisti illal

melko aikasi oves kii. Lisäks alueeseen

kuulu melkone eläintarha,

sen ohes lasten temmellyskenttä.

Aivan meitin leiripaika tuntumas ol

viel puutarhaviljelmä, mist voi ostaa

mm. perunoit ja vihanneksii.

Ravintolan korvaaja, joka ei liittyny

mitenkää itte ralli-tapahtumaa,

mut ol tosi hieno ylimääräne bonus,

löyty kylän keskustast, kirko

vierest, mis ol monell illall elävää

musiikkii, rivitanssin opetust

ja muutaki tanssimusiikkii, grilli- ja

drinkkikioski. Tanssit ol kadul. Se

paik ol simmottis pare, et musiikil

ol tilaa levit ympäristöö, verrattun

Paaren halli mahrottoma kovaa äänee,

siel meinaa rupes vanha lerpu

korva lepattamaa nii pal hemmetist,

et ol poistuttava. Ni et siin

ol vaihtoehtoi, mikä sopi kenenki

vartalol. Sit viel kaks pikku detaljii,

eli Paaren hallin pääs ol aamusämpylöitte

myyntipiste ja tosi

hyvä nuorten hallitsema info-pis-

MATKAILUAUTOT

JA VAUNUT

Valmistaudutaan avajaisiin.

TULE JA TEE HYVÄT KAUPAT!

MEILLÄ MYÖS HENKILÖ- JA

PAKETTIAUTOT VAIHDOSSA.

Örninkatu 8, SALO,

p. 733 1550, 0400 533 144,

0445 511 557

ark. 10-18, la 10-14

www.autosimelius.fi

19


te, mist sai paljon käytännön tietoo,

sekä mist voi ostaa bussi- ja

junaliput eri matkakohteisiin. Tää

alue kokonaisuudessas ei ollu tietenkää

meit varte rakennettu, vaa

se on iso kokonaisuus, mis järjestettää

mm. isoi maatalous- ja autonäyttelyit

ym. eli siel on kiinteit

vesi- ja sähköpisteit, sekä vessoi.

Suihkutilat oli sit meit varte tuotui

konttiyhdistelmii. Niis ol alkuu pient

ongelmaa, ku tyhjennys välit ol liian

pitkät, ja konttien ovii jouduttii

parin päivän sulkemaa aika aikasee,

arvatenki kun koko leirin ajan

vallitsevan kuumuude takia haluttiin

käydä useammin ku yhen kerran

päiväs suihkus. No, sähkös oli

kans ens alkuun ongelmaa, kuulemani

mukkaa mehiläiset oli vallanu

jonkun keskuskaapin ja aiheuttanee

oikosulkui ja se taas aiheut

hikihommii järjestäväl seural, pariin

päivää ei tienny et pitääk jääkaapi

kaasul vai sähköl, vai sähköl

vai kaasul vai, mut jee jee, seki

selvis, onneks lämmityst ei tarvinnu,

tier sit, monik käyt jäähdytyst.

Raatalan tunnelmaa.

27.7. Sisäänajopäivä. Normaalii

jonotust ja yht normaalii etuiluu,

mut täs kohtaa saksalaine täsmällisyys

kuitenki pist jonot kulkemaa.

Meki päästii hyväl opastuksel suomalaisil

varatul alueel. Vastaaotto

siel omal aluel oli yks isoimmist positiivisist

yllätyksist. Tietty ekaks se

et siel oli valla suomalaine vastaaotto,

rouva Tarvaise iloiset kasvot

etunenäs ja se kokonaisvaltane

kevyt ilone ilmapiiri, kaik ties mitä

tehdää mihi mennää. Siel ei tarvittu

yhtää ”listen to me” kommenttii,

halauksii vaa. Sit käytii virallisest

ilmottautumas Paaren hallis, mist

saatii n. 7-8 kiloo kirjallisuut, mukan

mm. DCC:n (Deutscher Camping-Club)

3 cm paksu leiriopas,

jota myöhemmin tarvittiinki. Sen

päivän aikan saapumismatkal oli

vaa naposteltu jottai henkes pitimiks,

eli tartti ruvet pelaamaa talohävityst

eli syömää. Kello ol siin

seittemä ehtool ku mammat sai

safkat valmiiks ja aateltii, et tietty

markiisi al syödää, ku o hemmeti

kuuma, ja syötiinki, vaik hetken

pääst, ku salaattei vast survottii

kitusii, yllätti sen viiko ainoo

ukkoskuuro, ja purottel markiisin

päält sangollise vet. Se tuntu hiukka

raikkaammalt hetke aikaa. Sit

ei tarvittukaa ku lasillisien jälkkäriviinien

kans pienet ”iltarukoukset”

ja aa tuuti lallaa.

28.7. klo 9.00 oli leiripäällikön

”aamuhuuto”, eli tietoo päivän ohjelmast:

Suht vapaa päivä paitsi klo

16.00 perinteine,n. kilometrin tai

puolentoist avausmarssi Paaren

im Glienin kyläkeskukses, mis oli

yllättävän pal seuraaji, johtuen ehkä

siit, että tosa paikas muidenki

messuje ja nättelyire aikan kenties

marssita yhden jos toisenki

tähre. Hyvä nii, et ei pelkkien elukoitte

joukos tarvin marssii. Reiti

varrel ol nimittäi aasei ja sikoi ainaki.

Ihanaa torellist maalaismaisemaa

”deodorantteines” kaikkines.

Enne marssii mei mamman

kans pyöräiltii läheisee Nauenin

pikkukaupunkii, mis oli lähimmät

kaupat ja saatii elintarviketäydennyst.

Ihan vanh keskust ol muute

hauskane, se ol nimittäi rakennettu

samal taval ku Haminan kaupunki

Suomes.

29.7. Ohjelmallissii päivii tai iltoi

järjestivä eri maat eri päivin.

Täll päiväll olivat vuoros Englanti

ja Taiwan. Englanni caravaanarit

ol järkänny paljon perinteist englantilaist

naposteltavaa ja juotavaa.

Sin ol kaikil vapaa pääsy. Ja

sen kyl huomas, pöydät tyhjeni hyvää

vauhtii. Kiitos briteil hyväst tarjoilust.

Taiwanin kans oli sit sekasempaa,

sitäki ol mainostettu, mut

ku men portil ni käännytettii takas,

sit jonku ajan pääst olis kuulemma

päässy, mut arvaa kiinnostiks. Olis

vissii tarvin olla vinnommat silmät.

Ehtool oli sit Paaren hallis 70-80 luvu

musiikkii. Meeki mamman kans

laitettii sit oikke tanssivarusteet, et

ny nykästää oikee kunnon muuvit.

Avajaismarssi menossa kylälle.

Musiikki oliki kyl abbaa ja vastaavaa

sen ajan kaunei piisei ku ulkoo

mennes kuultii, mutt....., ensinnäki

siel ol lämpöö siin 40 astee verra,

ja kuten edel jossai mainittin, ääni

ol nii koval, et kaks tahtii korvat jotenki

kesti, sit ol annettava periks.

30.7. En ol enne maininnu, et

Teehuone Bostdamin puistossa.

FICC-rallit o ain järjestäny jokseenk

joka päiväl ennakkoo varatui retkii

ympäristöö. Meitin neljä henge

”iskuryhmäl” ei ollu etukättee

varattun mittää, aateltii et järkätää

ite jottai ”extremee”. Tää päiv tuntus

sopivalt lähtee leiripaika ulkopuol.

Kohteeks valikoitus ku ittestäs

Berliini. Eli ostettii bussi- junaliput

em. infopisteest. Yllätys: koko

päivän liput kakstoist euroo per

lärvi. Missää ei tarvinnu enää sit jonottaa

lippui, muuta ku haki oikia

numeroise junan ja annetti men.

Lämpötila ol sinäki päivän 10-15

astet yli hikoilurajan, raskas päivä

mut yle antoisa. Kaik paika mihe

sen päivä aikan haluttii tutustuu,

toteutus. Väsy hiukka paino, ku

ravinto ol päivä mittaa ollu enenp

nestetasapainon tyydyttämist, mut

ku Jumalan lahjan, Saksan caravaani-klubi

DCC järjest juur tänäpä

ehtoon 70-vuotis juhlan Paaren

hallis Octoberfest-nimel. Siel

ol luvas syötävää ja tietty juotavaa,

ei tarvin ite ruvet potui keittämää.

Se pit paikkas, ol suolane

rinkilä iso sämpylä praatwurstii ja

joku kunnon kokone lihaköntsä,

sihe sit pääl viel ”valmiiks lämmytetty”

olut, tosin se huvi ol maksullist,

mut siin kohtaa se ei haitan

yhtää. Nii, ei kaik ollu maksullist.

Enne hallii menoo kaik FICC-rallii

osallistuvat sai DCC:n lahjottaman

litran olutkolpakon.(Tyhjä)

31.7. Suomalaisittai puuhakas

päivä. Enste aamul, kymmene korvil

ol Caramba ryhmäl esittelyajot,

mis Elis Bussman’in johdol näytettii

kummot vaunuu kuljetettaa etuja

takaperi ja vauhdil. Naisil ja osittais

miehilki ol varustelut klo 17 alkavaa

Suomi-iltaa varte. Rakennettii

piiitkä pöytä Suomen leirialueen

toisee päähä. Sin saatii muutamii

telttakankai hiukka varjostamaa

ruokii auringolt. Tilaisuus oli kutsuvieras-ilta,

joka loistavast mahdollisti

väen kerääntymise juhlapaikal

niin, että Heidät voitii toivottaa ko-

20 4/2018


konaisuuten tervetulleeks pienel

puheel ja ja laulul (Jukka Kuoppamäki:

Sininen ja Valkoinen) ja sen

jälkee nauttimaa pöydän antimist.

Sit ehtool 20 alkae ol Paaren hallis

Brasilialainen ilta, mis ilost sambamusaa

kaunei tummii naisii suurine

sulkinee ja yht tummii kommioi

atleettissii miehii. Ja rytmikäs ilone

samba soi. Naiset tanssahteli tyylil,

miehil taas ol enempi akrobaattissii

tempui. Mukaas tempaavaa.

1.8. Kun edellisen iltan ol pitkä

pöytä Suomi-iltaa varte, ni siit ol

mukava jatkumo oma pitkä pöytä

teemal ”Tapio Rautavaara”. Laulettii

Rautavaaran tuotantoo hanurin

säestyksel ja nautittii edellise illan

yli jäänei naposteltavii ja viinei. Illa

lopuks viel miehet laulo naisil serenadin

”Sokerpalanen”.

2.8. Allekirjoittaneel koko reissun

mieliin painuvin päivä. Meil

mamman kans tarjoutus yllättävä

mahdollisuus päästä privaattiretkel

Botsdamiin. Ku historia, varsinki

vanha sellane o ollu elämäs sivuroolis,

ni ny se pääs yllättämää

toden teol. Kaupunki on säilyny sodan

jaloist, ja sen merkiks siel on

aiva huikeit keisarien aikasii linnoi

ja muit suurii jopa kullattui rakennuksii

ja puutarhoi. Tää historialline

alue käsittää hurjat 300 hehtaarii.

Ja niitte patsaitte määrä, ihmisfiguurei,

aatelkaa et yhdes rakennukses

laskettii n. 100 patsast, siis

rakennukse katol ja sivuil, sisäl ei

päästykkää. En täs tarkemmi ruppee

näkymii selvittämää, menkää

ite kattomaa, se kannattaa.

Iltasel, ku palattii Potsdamist, olis

Paaren hallis ollu camper vastaa

camper kisa, mut hallin pätsimäine

kuumuus ei jaksanu kiinnostaa,

sen tähre suunnattii kohre Paaren

im Glienin kyläläisten ulkoilmamusiikkii

ja nauttimaa heiä ilosest seurast

ja virvokkeist.

3.8. Suhteellise vapaa ”lämmin”

päivä. Mei mamman kans tutustuttii

päiväl saksalaisee maalaismaisemaa

fillareitte kans. Pyöräily muute

soppii hyvin hellesäähä, ku ei hulluttelemaa

ruppee. Siin käy ilmavirta

ajaes, tietty sit ku pysähtyy, ni

pukkaa soijaa, mut ku hoitaa nesteytyksen,

ni hyvi menee. Ehtool

pidettii salolaiste ystävien kans

raju petankkikisa. Kisa jatku niin

kaua, et rupes hämärtämää, ja sit

siin meni jotenki pisteet ja drinkit

sekasi, et voittaja jäi epeselväks,

mut se oliki vaa seuran vuoks peli.

4.8. Jo edellisill päivill ol pikkuhiljaa

ruvennu rivit harvenemaa

eli autoi ja vaunui oli lähteny hakeutumaa

ettenpäi. Vierivä kivi ei

sammaloidu. Meikin tehtii naapurin

kans sit päätös, ku edellisen iltan ei

jäähyväisjuhlaa ollu, vaik ohjelmas

jottai simmost luvattii, et pannaa

pillit pussi ja lähretää kohre Citti-markettii,Travemundee

ja kottii.

Mei mamman kans kiitetää sydämellisest

ryhmää Saari, Lehtinen,

Koivunen, Levo, Salmiset

Jäsenistöä alkaa saapumaan paikalle.

Raatalan tapaaminen

Jo kahdeksannen kerran jäsenille järjestettyyn tapaamiseen otti osaa

reilu parikymmentä yksikköä. Sää oli suosiollinen pientä sadekuuroa

lukuun ottamatta. Perjantai alkoi perinteisellä karavaanari saunalla ja

kahvitarjoilulla jota väritti yllätysesiintyjät. Ilta jatkui karaokella.

Lauantaipäivä aloitettiin Rautarouva- ja Teräsmieskisoilla jonka jälkeen

nautimme keittotarjoilusta. Lounaan jälkeen oli hyvää aikaa kiertää

luontopolulla odotellessa saunan lämpiämistä. Illan tanssit tahditti

Juha Siikarla.

Sunnuntaina mukavaa yhdessäoloa palkintojenjaon ja arpajaisten

merkeissä.

Tulevat tapahtumat

31.12.-18 UUSI VUOSI Salakalliolla

19.1.-19 MATKAMESSUT Helsingin Messukeskus

26.1.-19 TAMMITANSSIT Seuratalo Pukkilassa,

Ruuhikoskentie 11, Vaskio

TAMMITANSSIT

Lauantaina 26.1.2019 kello 18-0.30

Seuratalo Pukkilassa, Ruuhikoskentie 11, Vaskio

Tanssit tahdittaa Jade´s Band

Tarjolla maittavaa ruokaa, kakkukahvit

ja tanssia. Liput 25€

Kyläläisten järjestämissä juhlissa.

Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20, tai maksamalla

tilille 18.1.2019 mennessä SF-Caravan Salon Seutu ry:n

tilille FI16 1135 3000 3083 38 viitenumero 1232.

Maksetut liput saa paikan päältä.

Tervetuloa!

21


Sauvon kuulumiset

Sarapisto, p. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net,

www.sfc-sarapisto.net

PUHEENJOHTAJA

Annica Sandberg

Puh: 044 974 2394

puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

SIHTEERI

Kirsi Kallio

sihteeri@sfc-sarapisto.net

Lokakuinen tervehdys

Sauvon Sarapistosta!

Kuunsilta muinaistulien yössä.

Loppukesän ja alkusyksyn

tapahtumarikas kausi

on päättymässä talkoisiin

ja syyskokoukseen

28.10.18., jossa sovitaan mm.

näiden lehtijuttujen kirjoittaja. Tervetuloa

päättämään sääntömääräisistä

asioista jäsenet.

Vuoden suurin talkooponnistuksemme,

LAVATREFFIT onnistuivat

erinomaisesti ja saavutimme

uuden osallistuja ennätyksen.

Vaunujen paikoittajat saivat välillä

laittaa reippaastikin jalkaa toisen

eteen, jotta kaikille saatiin leiriytymispaikka

nopeasti. Kiitos kaikki

talkoolaiset ja osallistujat! Leiripäällikkö

Kaj Kesälä sai jälleen

paljon kehuja kuulutuksistaan ja

palvelualttiudestaan, kuten myös

kaikki punapaitaiset talkoolaiset.

Koko treffikansa oli iloista ja nautti

hymy huulilla tarjotusta ohjelmasta

sekä toistensa seurasta.

Treffijuhla huipentui arpajaisiin

ja pääpalkinnon, vuosipaikka ilman

isäntävelvoitetta, voitti Aarto

Väyrynen. Onnea!

Virkistystoimikuntamme on ahkerasti

järjestänyt karaoketansseja

tassilavalla ja muuta oheisohjelmaa

kiitettävästi. Elokuun

Muinaistulien vietto aloitettiin jo

lauantai aamuna Mäen Maukan

johdolla sytyttämällä rosvopaistimonttuun

tulet vanhalle hiekkakuopalle.

Tanssilavalla yhdessä

hyvin ohjeistettuna (Petri Korte

ja Jarkko Ruokolainen) paketoimme

omat ruokamme ja veimme ne

päiväksi muhimaan rosvopaistimonttuun.

Alkuillasta söimme yhdessä

tanssilavalla ja valmistauduimme

karaoketansseihin. Illan

pimetessä lapset laskivat kaarnaveneensä

pienen tulen kera mereen

lipumaan ja rannalle sytytimme

kokon loimuamaan.

Syyskuussa Sarapistossa järjestettiin

avoimet ovet -tilaisuus

kuntalaisille, jossa kerrottiin yhdistyksen

toiminnasta ja esiteltiin

vaunuelämää. Samalla lauantaina

oli sauvolaisten koulupäivä

ja Mun Maraton -tapahtuma, joten

kävijämäärä jäi noin 20. Tapahtumaa

kehuttiin, joten ensi

vuonna uudelleen.

Mari Kesälä

117895-1

Lavatreffien orkesteri: Marios!

Lavatreffien asuttujen asumusten

kesken arvotaan sadonkorjuukori.

Tapahtumakalenteri ja yhdistyksen sivut:

http://www.sfc-sarapisto.net

Asiakaspalaute:

Kiitos paljon!!! Sarapistossa on tosi kiva olla kun paikka on

hieno ja ystävällisiä ihmisiä vieressä!!! Lapset nauttii myös tosi

paljon!!! Täydellistä!

22 4/2018


TL-Pyhäjärven kuulumiset

Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi

PUHEENJOHTAJA

Jyrki Lindell

Urheilupuistontie 15, 21870 RIIHIKOSKI

Puh. 0400 797 917

jyrki.lindell@auramaa.fi

SIHTEERI

Ulla Heiskanen

Nikkarintie 6, 23100 MYNÄMÄKI

Puh. 044 342 3464

u.heiskanen@gmail.com

Syysterveiset Valasrannalta

Tämä lehti kun ilmestyy,

niin ollaan jo pitkällä

syksyssä. Alueemme

sulkeutui 30.9.2018 ja

nyt sitten jo odotellaan tulevaa

kesää, jotta taas saamme palata

ja pystyttää leirejämme ja tavata

tuttuja ja myös tutustua uusiin karavaanareihin.

Muistellaan vielä hieman viime

kesää, joka oli mitä mahtavin säiden

puolesta, jokaiselle lomalaiselle

ja muillekin osui lämmintä

ja aurinkoista säätä. Kävijöitä on

käynyt mukavasti alueellamme ja

upea järvemme antoi parastaan,

väkeä kävi paljon uimassa.

Juhannussää oli taas aika tyypillistä,

silloin oli viileää ja aattona

satoikin, mutta onneksi juhannuspäivänä

ilma suosi ja saatiin leikit

ym leikittyä.

Rosvopaisteja vietettiin 10.-

12.8.2018, toki paistimonttua ei

voitu laittaa, kun oli metsäpalovaroitus,

mutta kalaa saatiin loimutettua

grillikatoksessa. Rosvopaisteissa

oli mukavasti ohjelmaa;

perjantaina oli karaokea Laululintusen

toimesta, laulajia oli kiitettävästi

ja väki tanssahteli laulujen

tahdissa. Lauantaina oli sitten Timo

Kovasen pitämä disco, alkuillasta

oli lapsille omansa ja sitten

oli aikuisten vuoro; niin siinä jammailtiin

kaiken ikäiset, saaden jalkansa

kipeäksi.

Venetsialaiset olivat 24.-

26.8.2018. Kauniisti oli vaunuja/

autoja koristeltu valoilla ja lyhdyillä.

Manu jaksoi taas laittaa järvelle

roihuja palamaan ja kynttilälauttoja

kellumaan, oli tosi kaunista

tummuvassa illassa.

Muutaman vuoden tauon jälkeen

yhdistyksemme järjesti Syystreffit

5.-7.10.2018. Sää onneksi

suosi treffejä, perjantaina aamulla

satoi, mutta onneksi ilma kirkastui

päivällä. Vaunuja/autoja saapui

yhteensä 75. Mukavasti treffit

sujuivat; oli monenlaista ohjelmaa

ja tanssahdeltiin tanssilavan

kahviossa, mikä olikin oikein

oiva tila, juuri sopivan kokoinen.

Perjantai-iltana oli karaoketanssit

Laululintusen vetämänä. Lauantaina

oli sitten tanssiorkesteri

Rauski ja Sävelsilta esiintymässä.

Kiitokset vielä esiintyjille. Lauantaina

lasten nikkarinurkassa sai

tehdä linnunpönttöja ja tuuliviirejä,

lapsia oli vähän paikalla, joten

myös aikuiset sai osallistua. Ohjelmassa

oli myös frisbeekiekon

heittoa, parikilpailuna ja ”vaunun”

veto -kisa. Bingoakin pelattiin, väkeä

oli mukavasti pelaamassa.

Pidettiin myös tervetuliaspuhe

ja lipun nosto. Uikkarisauna lämpesi

useaan otteeseen

treffien aikana, muutama rohkea

uskaltautui uimaankiin. Sunnuntaina

oli arpajaiset ja luontopolun

voittajan julkaiseminen. Arpajaisten

jälkeen treffivieraat rupesivat

sitten tekemään kotiinlähtöä. Suuri

kiitos kaikille treffeille osallistuneille,

toivottavasti näemme ensivuonna

uudestaan. Sivun kuvat

ovat treffeiltä.

Toivotan kaikille karavaanareille

hyvää loppuvuotta ja

joulun odotusta.

Tervetuloa taas ensi vuonna

Valasrannalle.

Ulla 80840

23


Turun kuulumiset

Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh. 02 230 8623.

Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20.

Kesäniemi, p. 02 433 3462. www.sfcturku.fi, sfcturku@sfcturku.fi

PUHEENJOHTAJA

Pentti Groth

Vaulokuja 2 A 8, 20210 TURKU

Puh. 0400 824 471

pgroth@netti.fi

SIHTEERI

Anne Soitamo

Lampolankatu 5 C 16, 20460 TURKU

Puh. 050 363 3377

anne.soitamo@gmail.com

Kesäniemessä tapahtuu...

Kaikenlaisia tapahtumia

vuoden aikana. Tämän

vuoden uusi tapahtuma

Syystulet sai heti

hyvän suosion. Syystulet vietettiin

lännen teemalla ja tapahtuman

aikana nähtiinkin Kesäniemessä

sheriffejä ja intiaaneja useita joista

parhaimmat palkittiin perjantain

tanssiaisissa. Harry & Yönkulkijat

nostattivat bootsit hurjaan menoon

tanssilattialla vaikka kunnon

rivitanssia ei tällä kertaa nähty.

Lauantain ohjelmassa Rantaset

perehdyttivät yleisöä jousiammunnan

saloihin. Taitavat ja tarkat

osumat näkyivät myös maalitaulussa.

Kukaan ei uskaltanut ottaa

omenaa päänpäälle vaan se jouduttiin

sitomaan langalla maalitaulun

eteen. Ensimmäisellä nuolella

omenaan tuli nuolen mentävä

aukko.

Syystulet sytytettiin uimarannalle

ponttonin päälle tehdyn kokon

muodossa. Kokko myös sytytettiin

tulinuolella ampuen. Kokon poltto

keräsi uimarannalle runsaasti

katselijoita. Syystulet loimusivat

kauniisti syksyisen hämärtyvässä

illassa. Lauantai-iltana kokoonnuttiin

vielä ylälystille karaoken tahdittamiin

tanssiaisiin.

Kesäniemeen on valmistunut

uusi lentopallokenttä. Lentopallosta

uutta virikettä vapaa-aikaan.

Pitkään alueelta kadoksissa

ollut laji tarjoaa nyt hyvät

mahdollisuudet. Lentopallokentän

telineisiin voidaan kiinnittää

myös sulkapalloverkko sulkapallon

pelaamisen ajaksi. Urheilutoimikunta

varmasti opastaa kummankin

pelin saloihin.

Kesäniemen uuden huoltorakennuksen

rakentamiseen päästään

heti Silakkatreffien jälkeen

lokakuun puolessavälissä. Uuden

huoltorakennuksen myötä

palvelut paranevat entisestään.

Uuden huoltorakennuksen myötä

päästään eroon myös hajuhaitoista,

joita vanha wc-rakennus

välillä antoi.

Kesäniemen asukkaat ovat hienosti

hoitaneet vaunupaikkojaan,

muutamia hienoja yksityiskohtia

on kuvissakin. Pienellä vaivalla

saa oman vaunupaikan viihtyisäksi,

josta on iloa myös kaikille

alueen käyttäjille. Kesäniemessä

myös perheen pienet lemmikit

viihtyvät. Alueen rauhalliset

niityt tarjoavat hyvät vaunu-paikat

lemmikkien kanssa viihtyville.

Pg.

24 4/2018


Caravan Show’ 2019

Treffit ja Messut

Pidetään 11.-13.1.2019 Turun Messukeskuksessa.

Messujen osalta näyttää kaupan

jälleen käynnistyneen kun kaikkiin neljään

messuhalliin on myyty näyttelytilat loppuun.

Messuilla pidetään jälleen laajat asiantuntijapaneelit

niin koti- ja ulkomaan matkailusta

sekä monista päivänpolttavista asioista.

Messuilla esiintyy myös Yölintu orkesteri

lauantaina.

Treffien tanssien ohjelmasta vastaa Sakke

Kotilainen&Focus orkesteri. Treffialueen

suihkut sijaitsevat Turkuhallin puolella pelitilanteen

vuoksi aikataulu selviää vasta

lähempänä tapahtumaa. Lauantai iltana

järjestetään jälleen kuljetus Ruissalon Talvialueen

avantosaunaan. Treffiliput voi ostaa

ennakkoon Messukeskuksen nettimyynnistä

jouluun asti. Ennakkolipuista saa 5€

alennuksen. Treffihinta on 70€ sisältäen 2

messupassia ja tarpeelliset lastenpassit

12v.sekä lataussähkön Yksintulijat 60€

sisältäen 1 messupassin ja lastenpassit

12v.sekä lataussähkön. Messupassilla

messuravintolassa lounas treffihintaan. Treffeillä

on myös kaasunmyynti . Treffien sisäänajo

alkaa jo torstaina klo 16.00-20.00

Perjantaina treffiportit avoinna klo 08.00

alkaen.

Pg.

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 6983-1

Raino Aarto Juhani Konkka

s. 11.10.1936

k. 17.8.2018

Muistoa kunnioittaen

SF-Caravan Turku ry

Naistoimikunta toimii

Elokuussa alkoivat jälleen naistoimikunnan

kokoukset, joka kuukauden 3 arkimaanantai

klo 18.-20.00 Linnankadun

toimistolla. Alkajaisiksi tehdään syksyn

pimeisiin iltoihin kausivaloja. Seuraavaksi

avaimia varten kaulariipuksia. Askartelujen

lomassa tietenkin puhutaan asiaakin

sekä suunnitellaan yhdistyksen

tapahtumissa mukana oloa. Naistoimikunta

tekee seuraavissa kokouksissa

myös Caravan Show 2019 rintanappeja.

Naistoimikunnan vetäjänä toimii Tarja

Suominen puh.050 3427027 Tervetuloa

mukaan naistoimikuntaan.

25


Ruissalon talvea

Talvikausi Ruissalon talvialueella

on pyörähtänyt

käyntiin aika

vauhdikkaasti. Lämmin

syksy on pidentänyt matkailuaikaa

siten, että syyskuussa vierailijoita

oli syyskuun aikana 140 vaunukuntaa.

Vaikka alueella on ollut

ahdastakin kaikille vierailijoille on

löytynyt hyvä paikka. Viikonloppuisin

on saatu uimarannan iso

sauna käyttöön kun saunojia on

ollut paljon. Lokakuun lämpöaalto

pidentää edelleen matkailusyksyä.

Lokakuun alussa pidettiin toimintalauantaita

alueella. Aamulla

aloitettiin turvatoimikunnan järjestämät

ajotaitoharjoitukset. Ajotaitoharjoituksissa

oli mahdollista

kerrata kesän jäljeltä vaunun peruuttamista.

Harjoituksiin osallistui

5 vaunukuntaa alueelta ja yksi

harjoittelija suoritti ajotaitomerkin.

Keskustelutilaisuus pidettiin ajotaitoharjoin

jälkeen Villa Saaron

ravintolassa. Ravintolasali täyttyikin

tupaten täyteen alueen asukkaista.

Kovin paljon ei varsinaisista

Talvialueen asioista ollut keskustelua

eli asiat ovat kunnossa.

Keskustelussa tuli esiin ajoneuvojen

nopeudet joita yhteisesti

sovittiin hiljentämään 10 km nopeuteen.

Talvialueelle etsittiin ohjelman

vetäjää mutta nyt mukana

olleilla ei ollut uskallusta kyseiseen

tehtävään. Talvialueen jatkosopimus

oli myös esillä. Sopimusneuvotteluja

on käyty siten,

että sopimus jatkuisi edelleen kolmevuotisena.

Alueen turvakävely pidettiin

keskustelutilaisuuden jälkeen.

Turvakävelyssä tarkastettiin alueen

vaunujen liitäntä sähköjohdot.

1.5n₂ johtoja löydettiin muutama

sekä vääränlaisia adaptereita.

Virheellisistä johdoista ja adaptereista

annettiin huomautukset

asukkaille isännän välityksellä.

Alueelle suunnitellaan myös yhteistä

tarkastuspäivää jossa vaunuihin

voitaisiin suorittaa koeponnistuksia

ja pienempiä korjauksia

halukkaille. Matti ottaa ilmoittautumisia

ja varaa korjaajan alueelle

jos tarkastuksille ja korjauksille

löytyy tarvetta. Talvialueen

pikkujoulut järjestetään lauantaina

1.12. Villa Saarossa. Pirjo kerää

ilmoittautumiset joulujuhlaan.

Joulupukkikin lisäksi myös taikuri

vierailee viihdyttämässä juhlassa.

Joulupukki toivoo kaikkien osallistujien

ottavan mukaan n.3-5€

pikkupaketin.

Pg.

26 4/2018


Livonsaaren tapahtumia

Toimintapäivä, Muinaistulet ja yllätysviikonloppu

olivat Livonsaaren loppukesän

ohjelmistoa. Kesäkauden

päättäjäisiä pidettiin syyskuun puolessavälissä

perinteisesti vähän kaihoisissa

merkeissä. Toimintapäivänä paistettiin lettuja,

harjoiteltiin ajoharjoitteluradalla sekä pompittiin

pomppulinnassa. Illalla koeteltiin riemuliiterin

lankkujen kestävyyttä tansseissa.

Yllätysviikonloppuna pidettiin naamiaiset ja

harjoiteltiin vielä ajoharjoitteluradalla. Iltapäivän

aikana pidettiin grilli kuumana jossa tarjolla oli

makkaroita ja lihapiirakoita. Älynystyröitä koeteltiin

tietovisassa sopivasti grillin sukeutumisen

jälkeen. Naamiaisten parhaimmat naamiaisasut

arvosteltiin ja palkittiin illan tanssiaisissa.

Muinaistulien yötä vietettiin Livonsaaressa

Rosvopaistin merkeissä. Alueen koirien kesken

pidettiin perinteinen koirakilpailu. Asukkaiden

tämänvuotiset suosikit laitettiin äänestyksessä

suosikkijärjestykseen, josta omistajat

saivat hienot pokaalit ja lemmikit palkittiin

suupaloilla. Rosvopaistiarina sytytettiin aamun

valjetessa klo 5.00. Puoliltapäivin arinan kuumaan

syleilyyn laitettiin rosvopaistit kypsymään.

Arinan päällä pidettiin valkeaa vielä koko iltapäivän

kunnes lämpömittari näytti 140 astetta.

Rosvopaistien muhiessa pidettiin alueella

kirpputoria, jossa ylimääräinen tavara vaihtoi

omistajaa vilkkaasti. Kirpputorin päätyttyä rosvopaistiarina

avattiin 18. aikaan, jolloin alueella

alkoi yhteinen herkutteluaika. Kun vatsat oli

saatu riittävän täyteen rosvopaistin herkutteluista

olikin aika siirtyä Riemuliiteriin, josta jo

jonkin aikaa oli kuulunut Trio Atlantiksen soittimien

virittelyä. Illan tunnelmaa lisäsi uimarannalla

palava rakovalkea.

Kesäkauden päättäjäisissä palkittiin valokuvauskilpailun

parhaimmat otokset. Valokuvauskilpailun

kuvat olivat tämän vuoden alueelta

otettuja kuvia. Päivän aikana pidettiin pienimuotoiset

arpajaiset. Päättäjäistanssit päättivät

kesäkaudet. Riemuliiteri muuttui viikonloppuna

talvivarastoksi. Asukkaiden kesätavarat valtaavat

tanssiparketin talvenajaksi.

Kausi ei ihan vielä loppunut sillä alueen pikkujoulut

vietetään lauantaina 24.11. huoltorakennuksessa.

Huoltorakennuksessa on ilmoittautumislappu

johon kirjoitetaan osallistujat.

Joulupukin työn helpottamiseksi osallistujilta

toivotaan pientä pakettia mukaan.

Pg.

27


Vakka-Suomen kuulumiset

Rairanta, p. 0500 825 899, www.rairanta.fi

PUHEENJOHTAJA

Reijo Silokoski

Haukluhdantie 6, 23800 LAITILA

Puh. 0500 597 275, (02) 851 812

reijo.silokoski@lailanet.fi

SIHTEERI

Tapio Saha

Vanha harmaalinnantie 3, 28430 PORI

Puh. 0400 532 912

tapio.saha@nic.fi

RAIRANNAN

PIKKUJOULUJUHLAA

vietetään 1.12. klo 18.30

Juhlassa tanssittaa

RAMI RAFAEL

Pikku paketti mukaan,

lapsille nimelliset paketit.

Vakka-Suomen kuulumiset

Syksy on saapunut ja

ilmat ovat olleet syksyisen

ajankohdan

mukaisia. Muutama

kova myrskykin on koettu, nekin

kuuluvat syksyyn ja sadettakin on

saatu välin ihan kunnolla. Rairanta

on kuitenkin säästynyt pahemmilta

vaurioilta. Laitureita korkea

vesi ja kova tuuli ovat kokeilleet

ja jotakin pientä korjaustarvetta

on löytynyt. Männyt ovat tiputtaneet

valtavasti neulasia ja siivoustalkoiden

suurin homma oli juuri

niiden haravoiminen. Lehdethän

eivät ehtineet vielä pudota, kun

kesän kuivuuden jälkeen vettä

saaneet puut innostuivat uudelleen

virkistymään. Siitä erikoisena

esimerkkinä on omenapuu, jossa

samanaikaisesti oli omenoita ja

kukkia.

Varsinainen matkailukausi alkoi

vasta kesäkuun lopulla kun helteetkin

alkoivat. Sitä kesti aina

elokuun loppupuolelle eli siihen

asti kun koulut alkoivat. Sitten

siirryttiin viikonloppumatkailuun

kuten aikaisempinakin kesinä.

Ensikertalaisia oli taas harvinaisen

paljon. Caravan-huippujen passilla

ilmaisia yöpymisiä kertyi entistä

enemmän ja mukana oli

myös entistä enemmäm niitä, jotka

tulivat käyttämään vain sen

ilmaisen yöpymisen.

Siivous suoritettiin sesonkiaikana

palkkatyönä. Sen suoritti kesäpaikkalaispariskunta

tai oikeammin

rouva ja puoliso oli vain apulaisena.Tilojen

siisteydestä ei

tullut yhtään valitusta,päinvastoin,

vaikkakin taas tapahtui sitä perinteistä

wessojen tuhrimista. Miten

voikaan joku olla niin vinksahtanut,

että tuhrii yhteisiä tilojamme

omilla ”tuotoksillaan”. Moinen

homma työllistää siivoojia, se taitaa

olla tarkoituskin.

Yläalueen wessarakennus on

nyt valmis ja käytössä. Siitä tuli

odotuksia vastaava eli hyvä ja

toimiva. Moni asia parani yläalueella

kerralla.

Sen rakentaminen talkootyönä oli

mittava ja hatunnoston arvoinen

suoritus. Runsaan neljän kuukauden

rupeama keskellä kuumaa

kesää oli porukalta todella kiitoksen

arvoinen suoritus ja tässä

olivat keittiön tytöt tärkeämmässä

asemassa kuin itsekään tulivat

ajatelleeksi. Ei ilman hyvää ruokaa

talkoilla tehdä näin suuria projekteja.

Vanhan puuceen maanalainen

säiliö olikin jo niin laho, että uusiminen

oli enemmän kuin tarpeen.

Vanhat rakennukset vietiin kokonaisina

pois ja tulevat ilmeisesti

uusiokäyttöön. Uuden rakennuksen

ja siihen kiinteästi liittyvien

muiden töiden arvioitu kustannus

ylittyi huomattavasti johtuen rakennuspaikasta.

Perustukset

vaativat oletettua

enemmän täyttöä ja viemärin

rakentaminen kalliorinteeseen

ja kaapelien

sekaan oli kallis ja

haastava työ.

Paineviemäriputken rinnalle

tuli vesiputki, iso

sähkökaapeli ja datakaapelit

kuparina ja kuituna.

Wlan-yhteydet, sähkö- ja

vesitilanne tulevat huomattavasti

paranemaan

yläalueella samoin kuin kuulutusten

kuuluvuus. Vaikka kesävesi

katkaistaan talveksi, on wc-rakennuksen

vesiposti käytettävissä

koko talven.

Ojan kaivuu oli tarkkaa puuhaa,

kun jouduttiin kaivamaan sj-kaapelin

lähellä ja alittamaankin se ja

oli myös muita kaapeleita. Asfalttiakin

rikottiin jonkun verran, joten

senkin paikkaamista on tiedossa

ensi keväänä. Onneksi vahinkoja

ei sattunut.

Tulevia tapahtumia

Marraskuun puolivälissä pidetään

rakennusprojekteihin osallistuneille

ja muille aktiivisille talkoolaisille

vuoden talkooprojektien

päätöstilaisuuden. Ajankohta ilmoitetaan

ilmoitustaululla.

1.12. vietämme pikkujoulujuhlaa

31.12. ottavat rairantalaiset vastaan

Uutta Vuotta omatoimisesti.

Messumatka Helsinkiin on vielä

avoin ja riippuu osanottohalukkuudesta.

Seuratkaa nettisivujen

tiedottamista ja ilmoittautumisasiaa.

Tämä on vuoden viimeinen

lehti, joten yhdistys toivottaa

kaikille HYVÄÄ JOULUA JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

Syksyisin terveisin

Reijo

Viemärinkaivuuta.

28 4/2018


Ramin rattailta

- Rakkaudesta Rairantaan

Vaikka otsikko on minun, voidaan hyvällä syyllä uskoa, että yhdistyksemme perustajajäsenet

Mika ja Terttu Mäkelä tuntevat samoin. Pariskunta on viihtynyt Rairannassa aina siitä asti, kun

alue saatiin. Mika muistelee, kun hän yhdessä Eero Aitamurron ja Olavi Rannan kanssa käveli

Sieravaaran treffitapahtuman yhteydessä ja keskusteli halusta perustaa oma yhdistys. Siihen

saakka toiminta oli tapahtunut pääosin Rauman yhdistyksessä, jolla ei ollut omaa aluetta.

Perustavassa kokouksessa Uudenkaupungin autotehtaalla oli yli 90 innokasta karavaanaria,

yhdistys perustettiin ja siitä se alkoi.

Mika Mäkelä muistaa,

että yhdistyksen

perustamisen jälkeen

alettiin heti

etsiä omaa aluetta Eero Aitamurron

johdolla, ”josko saataisiin oma

alue”. Tutustuttiin eri vaihtoehtoihin,

kunnes Aaro ja Saara Heinonen

muistivat, että kaupunki oli

ostanut Sundholman kartanolta

maa-alueen, jonne ei ollut edes

tietä. Meren rannalla oli vain pieni

kovalevystä tehty pukukoppi,

jota olivat kauan sitten käyttäneet

Mannerheimin lastensuojeluliiton

uimakoululaiset.

Tultiin rantaa pitkin ja kokoonnuttiin

ison kilpikaarnamännyn

viereen, nykyisen Railakan kulmille.

Porukka antoi Eerolle toimeksiannon,

että hän menisi asiasta

kaupungin johdon juttusille.

Loppu onkin historiaa, ja se sisälsi

paljon vaikeuksia useiden valitusten

takia. Rairannan alueen rakentamisen

aloittaminen viivästyi

kahdella vuodella. Kun asiat selvisivät,

alkoi ahkera talkootyö. Mika

muistelee, että vesijohto saatiin

vedettyä kylän vesiosuuskunnalta

ja pienellä porukalla tehtiin

alueelle tie viikonlopun aikana. -

Talkooporukka oli pieni ja kaikki

tunsimme toisemme. Henki oli hyvä,

toteaa Mika Mäkelä.

Sauna on tietenkin hyvin tärkeä

myös karavaanareille. Niinpä

rakennettiin ensin pieni saunarakennus,

jossa oli pukuhuone, pesuhuone

ja sauna. Lauteille mahtui

5 – 6 henkeä. Vesi tuotiin paikalle

Zetorin takalaatikossa. Sitten

tehtiin vetolava alustalla oleva

sauna. Pesutiloiksi kelpasi pressusta

tehty teltta. Paljon on niistä

ajoista tapahtunut kehitystä.

Mika ja Terttu Mäkelällä on

kaksi aikuista poikaa, jotka olivat

alueen rakentamisen aikaan

10 ja 14 vuotiaat. Vanhempi poika

innostui myöhemmin itsekin

karavan matkailusta. Lopuksi tiedustelen

Mika Mäkelältä, mitä

haasteita hän arvelee karavan toiminnalla

olevan tulevaisuudessa?

– Jaa… suuri ikäluokka vanhenee

Suihkutilat.

Yläalueelle valmistuivat ajanmukaiset huoltotilat.

WC-tilat.

29


Jälleen säästyttiin sateelta pitkässä pöydässä.

ja luulen, että sen myötä karavan

harrastus pienenee. Nuoret

asuntovelallisilla ei ole varaa

harrastaa ja toinen vaikuttava

seikka on se, mihin polttoaineen

hinta tulevaisuudessa nousee.

Ja lopuksi kevennys

Esa ja Sinikka Santala. Mitä

mahtaa Sinikka miettiä?

- Herra johtaja, Matti puhutteli

pomoaan. – Saisinko huomenna

iltapäivän vapaaksi, kun minun

pitäisi auttaa vaimoani suursiivouksessa?

– Ei tule kysymykseenkään,

pomo vastasi. – Kiitos

herra johtaja. Tiesinhän minä,

että Teihin voi luottaa.

Hyvää myöhäissyksyä ja

lähestyvää joulun aikaa

toivottelee Rami

Pitkänpöydän herkkujen jako alkaa - olemme valmiina.

Ilmeistä löytyy.

Veikeä ilmeiset palkitut.

Kohta päästään ruokailemaan.

Lasten onkikisojen suurimman

kalan ja komean kiertopalkinnon

sai Aaro Levola.

Tyytyväisiä palkittuja.

Seppo Rontu, Eija Tuuha sekä Mika ja Terttu Mäkelä.

30 4/2018


Matkailuajoneuvojen

korjaukset (kaikki merkit),

maalaukset, lasinvaihdot,

kosteusvauriokorjaukset,

vuosihuollot, nestekaasulaitteiden

tarkastukset ja

huollot, varaosat jne.

Tuulissuontie 9

21420 Lieto

050 357 3093

toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi

Soliferin ja Polarin

valtuutettu huoltokorjaamo

31

More magazines by this user