15.11.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 2/2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 / <strong>2018</strong><br />

1


PÄÄKIRJOITUS<br />

Lämpöä riittää<br />

Puumarkkinat sekä kulunut kevät ovat molemmat<br />

käyneet aika-ajoin kuumina. Vuosisadan lämpöennätyksiä<br />

rikotaankin nyt molemmilla em. sektoreilla.<br />

Tukkipuun kohonneilla hinnoilla on ollut vaikutusta<br />

ainakin sahureiden raaka-ainehankintoihin. Huoltoaseman<br />

kahvipöydässä käydyissä keskusteluissa on jopa synkästi<br />

ennustettu, että kohta loppuvat suomesta yksityiset sahat, jos<br />

hinnannousu tukkipuun osalta ei ota seisahtuakseen. Ennustaminen<br />

on haastava taitolaji. Varsinkin sen tulevaisuuden…<br />

Mitä tapahtuu lähitulevaisuudessa puumarkkinoilla, jos kaikki,<br />

tai edes osa nyt suunnitteilla olevista biotuotetehdashankkeista<br />

toteutuu? Nousevatko hinnat edelleen vai pysyvätkö ennallaan?<br />

Mitä tapahtuu kuitupuun markkinahinnoille?<br />

Tällä hetkellä isot toimijat ostavat leimikoita vahvasti tukkipuun<br />

ehdoilla. Siitä (tukista) kyllä maksetaan reilusti, mutta<br />

sellubisneksen tulosta takoo vahvasti halpa kuitupuu (lue: liki<br />

ilmainen).<br />

Tukkipuun hinnannousu on ilmiselvästi vaikuttanut myös meidän<br />

jäsenkuntamme rahtisahureiden työmäärään kuluneena<br />

keväänä. Rauhallinen, jopa hiljainen on ollut kommentti monen<br />

rahtisahurin suusta, kun työtilannetta olen heiltä tiedustellut…<br />

Tervetuloa näyelyyn Oripäähän<br />

Kesän kohokohta on OKRA-näyttely Oripäässä 4.–7.7 <strong>2018</strong>.<br />

Tänä vuonna ovat näyttelyssä kaikki saha-alan toimijat samal-<br />

2<br />

la ”kadunpätkällä” vierekkäin. Näyttelyvieraan on helppo saavuttaa<br />

kaikki kiinnostava piensahaukseen liittyvä informaatio<br />

samalta alueelta.<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien osastolla kerromme vahvasti<br />

LÄHIPUU®-tuotemerkistä. Tuotemerkin vastaanotto on ollut<br />

tähän mennessä asiakaskunnalta saadun palautteen mukaan<br />

pelkästään positiivista! Onkin hyvä muistuttaa jokaista merkin<br />

käyttäjää/haltijaa käyttämään LÄHIPUU®-tuotemerkkiä aktiivisesti<br />

omassa markkinoinnissaan. Vain aktiivisella markkinoinnilla<br />

saa näkyviä tuloksia!<br />

Osastot löytyvät OKRA-näyttelyssä helposti. Tulet vain parkkipaikoilta<br />

sisään messuportista numero 3 ja heti 50 metriä<br />

vasempaan ja käännös oikealle. Ja kuten navigaattori joskus<br />

toteaa – olet saapunut määränpäähäsi.<br />

Nähdään ja tavataan<br />

Oripäässä!<br />

Timo Ripatti<br />

Pidetään yhteyttä:<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi<br />

040 821 82 38<br />

Rahulanniementie 57<br />

79100 LEPPÄVIRTA


2/<strong>2018</strong><br />

LÄHIPUU ®<br />

4 Leader-rahoituksen avulla uuteen konekantaan<br />

8 Metsäsektorin nousukausi jatkuu – kotimaiselle puulle on<br />

kysyntää<br />

12 Teollisuusneuvos Eino Kolli – Vierumäen patruuna<br />

14 MetsäHuuto-hankkeella edistetään erikoispuiden digitaalista<br />

kauppaa<br />

16 Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee<br />

tuekseen lain<br />

18 Jäseninfo<br />

19 Wood-Mizer osti 4-kutterihöylien, höylien ja niihin liittyvien<br />

puuntyöstökoneiden ruotsalaisen valmistustehtaan<br />

Lähde opintomatkalle<br />

Espanjaan! s. 10<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden<br />

yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946<br />

edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työtä yhdistys jatkaa<br />

edelleenkin. Jäsenilleen <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjä ry tarjoaa tietoja<br />

alasta ja sen kehityksestä, asiakaskontaktipalvelut, näkyvyyden<br />

yhdistyksen verkkosivuilla, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset<br />

palvelut, jäsenetualennuksia yhteistyökumppaneilta, koulutusmatkoja<br />

ja -retkiä sekä <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong>-lehden neljä<br />

kertaa vuodessa ja BioEnergia-lehden vuosikerran.<br />

Vuosijäsenmaksu vuonna <strong>2018</strong> on 150 €, verovähennyskelpoinen.<br />

Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.<br />

Suonen <strong>Sahayrittäjät</strong> on <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n julkaisema<br />

ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut<br />

alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa<br />

vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayriäjät ry<br />

Rahulanniemene 57, 79100 LEPPÄVIRTA<br />

Puh. 040 821 82 38, info@sahayriajat.fi<br />

www.sahayriajat.fi<br />

Ilmoitushinnat vuonna <strong>2018</strong><br />

Etukansi: 955 €<br />

2 sivu ja takakansi: 870 €<br />

Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivua 310 €,<br />

1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €<br />

Jäsenhinta: 1/8 sivu 109 €<br />

Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri<br />

Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.<br />

Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.<br />

Päätoimittaja: Timo Ripatti,<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38<br />

Talous- ja jäsenasiat: Sirkku Varpa,<br />

sirkku.varpa@sahayrittajat.fi, 040 5250 163<br />

Ilmoitusmyynti: Jaana Karjalainen,<br />

jaana.karjalainen@sahayrittajat.fi, 044 333 7371<br />

Painopaikka: Grano Oy, Kuopio<br />

Taitto: Kaija Laaksonen, laaksonen.kaija.m@gmail.com<br />

3


Leader-rahoituksen avulla<br />

uuteen konekantaan<br />

4<br />

Maksatusasiantunja Maija Nokkonen täyämässä tarkastuspöytäkirjaa.<br />

Mäntyharjulla ja sen lähialueilla on tämän kevään<br />

aikana nähty liikkumassa täysin uutuuaan kiiltävä<br />

siirreävä pyörösaha, eli tutummin kenäsirkkeli.<br />

Mäntyharjulainen sahayriäjä Sami Pulkka teki viime<br />

talvena rohkean päätöksen uusia sahauskalustonsa<br />

kertaheitolla. Suuri merkitys hankintapäätöstä<br />

tehtäessä oli se, eä Samilla oli mahdollisuus saada<br />

sahan hankintaan ns. Leader-hanketukea jopa 35 %<br />

veroomasta hankintahinnasta.<br />

Hankesuunnitelmasta liikkeelle<br />

Sami Pulkka otti ensimmäisen askeleen kohti<br />

uutta sahaa soittamalla oman alueensa Leaderryhmän<br />

hankeneuvojalle. Mäntyharju kuuluu<br />

Etelä-Savon Veej´jakaja nimisen Leader-ryhmän<br />

toiminta-alueeseen. ”Sieltä hankeneuvoja avusti<br />

heti auliisti suunnitelman teossa ja tietysti itsellä<br />

pitää olla jo sitä ennen ajatukset kirkkaana,<br />

että nyt on halu ja tahtotila uusia kalustoa”, kertoo<br />

Sami Pulkka. ”Seuraavaksi pyysin tarjouksia<br />

sahavalmistajilta, jotka olivatkin heti innokkaasti<br />

mukana. Johtuikohan innokkuus siitä, että täysin<br />

uusia sahoja ei viimevuosina kotimaahan ole<br />

montakaan mennyt”, naurahtaa Sami.


Tarkastus on suoriteu onnistunees.<br />

Käelemässä Etelä-Savon Ely-keskuksen<br />

maksatusasiantunja Maija Nokkonen ja<br />

sahayriäjä Sami Pulkka.<br />

Hyvillä hankkeilla aina<br />

mahdollisuus<br />

”Sami Pulkan investointihanke on hyvä<br />

tyyppiesimerkki oman alueensa yritystoimintaa<br />

vahvistavasta ja kehittävästä<br />

hankkeesta”, kertoo Etelä-Savossa toimivan<br />

Leader-Veej´jakajan toiminnanjohtaja<br />

Anssi Gynther. Hänen mukaansa hankkeita<br />

ja investointeja suunnitellessa yrittäjän<br />

tai sellaiseksi aikovan kannattaa olla<br />

heti alkuvaiheessa yhteydessä oman<br />

alueen Leader-ryhmän hankeneuvojiin.<br />

”Sieltä saa opastusta ja apua hankesuunnitelman<br />

laatimiseen ja moni mieltä askarruttava<br />

kysymys saa vastauksen. Se<br />

helpottaa hankkeen eteenpäin viemistä”,<br />

muistuttaa Gynther. ”Täytyy muistaa<br />

myös, että yrityksille suunnattua ns. Leader-rahaa<br />

on jaossa myös moniin muihin<br />

hankkeisiin – ei pelkästään laite- tai koneinvestointeihin.<br />

Tällaisia kohteita voivat<br />

olla muun muassa yrityksen perustamistuki,<br />

toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan<br />

perustamistoimenpiteisiin<br />

suunnattu tuki ja lisäksi tukea voidaan<br />

Oeita Leader-hankehaun hakukohteista ja kriteereistä.<br />

Lue lisää www.veejjakaja.fi.<br />

Oman alueesi Leader-ryhmän löydät: www.leadersuomi.fi/leader-ryhmat/.<br />

Kysy lisää alueesi hankeneuvojilta.<br />

Hankesuunnitelma on vapaamuotoinen, hyvä<br />

hankesuunnitelma sisältää mm:<br />

• selvityksen lähtötilanteesta ja perustelut hankkeen tarpeelle<br />

• kuvauksen toteuttajan resursseista ja osaamisesta<br />

• hankkeen keskeiset tavoitteet<br />

• toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi aikataulutettuna<br />

• kustannusarvion ja rahoitussuunnitelma<br />

• riskianalyysin<br />

• suunnitelman jatkotoimenpiteistä<br />

Investointukea voidaan myöntää seuraaviin toimenpiteisiin:<br />

1. kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen<br />

2. uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen mukaan lukien hankkiminen<br />

osamaksukaupalla enintään omaisuuden markkina-arvoon asti<br />

3. tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen<br />

4. patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien<br />

aineettomien oikeuksien hankkiminen<br />

5. investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana<br />

tuettavaa toimenpidettä.<br />

Investointituen enimmäismäärä on 35 % verottomista kustannuksista.<br />

Seuraavia investointeja ei tueta:<br />

1. traktorin hankinta<br />

2. tieliikennekäyttöön tarkoitetun kuljetusvälineen hankinta<br />

3. puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta<br />

4. energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit<br />

5. toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta.<br />

5


Sami Pulkka työn tohinassa.<br />

myöntää jo toimivan yrityksen liiketoimintasuunnitelman<br />

mukaisten kokeilutoimenpiteiden<br />

toteuttamiseen. Tukimuotoja<br />

on runsaasti ja hankeneuvojat<br />

kertovat mieluusti näistä lisää. Sanoisin,<br />

että aktiivisella yrittäjällä ja yrityksen kehittäjällä<br />

on tällä hetkellä erinomainen<br />

mahdollisuus saada tukea yrityksen kehittämiseen<br />

sekä investointeihin”, uskoo<br />

Leader-Veej´jakajan toiminnanjohtaja<br />

Anssi Gynther.<br />

Syntymäpäivälahjaksi työtä<br />

Ajatus sahauskaluston päivityksestä oli<br />

virinnyt Samin ajatuksissa jo parin vuoden<br />

ajan.<br />

”Mielenkiinnolla olen seurannut mitä eri<br />

valmistajien laitteiden kehitystyössä on<br />

tapahtunut. Kokonaisuudessaan olen sitä<br />

mieltä, että suomalaiset sahavalmistajat<br />

ovat ehdotonta maailman huippua. Suomalainen<br />

saha sopii suomalaiselle puulle.<br />

Tänä vuonna tuli tasavuosia täyteen,<br />

joten ajattelin palkita itseni hankkimalla<br />

itselleni uuden sahan ja samalla sitouttaa<br />

itseni taas vuosiksi eteenpäin sahan ääreen”,<br />

kertoo Sami Pulkka.<br />

Näinkö hyvää lautaa pystyyn kuivaneesta tukista tulee, ihmeelevät Etelä-Savon Elykeskuksen<br />

Maija Nokkonen ja sahuri Sami Pulkka.<br />

6<br />

”Tosin, minulla on myös pieni taka-ajatus<br />

poikani suhteen, josko hän olisi per-


Sami Pulkka etsimässä sahan sarjanumeroa.<br />

heemme seuraava sahurisukupolvi? Nyt<br />

yläkouluikäinen nuorimies on valtavan<br />

kiinnostunut myös sahaustyöstä. On varmasti<br />

paljon helpompaa aloittaa sahauksen<br />

opettelu uudenaikaisilla sahoilla, kuin<br />

ns. vanhan liiton vehkeillä”, toteaa kokemuksen<br />

syvällä rintaäänellä Pulkka senior.<br />

Sami Pulkan oma ensikosketus sahaustyöhön<br />

kulki sitä perinteistä polkua.<br />

”Omalla isällä oli puurunkoinen saha,<br />

jolla ensimmäiset purut lautojen välistä<br />

päästelin. Vuonna 1995 oli pihassa sitten<br />

jo saha, jossa rautaa oli muuallakin<br />

kuin terässä”, muistelee Sami. ”Viiden<br />

vuoden jälkeen halusin päivittää sahan<br />

uusimpaan malliin ja sillä sahasin tähän<br />

vuoteen saakka. Nyt sahauslaaneja kierretään<br />

uuden värisellä sahalla toivottavasti<br />

pitkään, sen verran arvokas työpaikka<br />

tämä kuitenkin on.”<br />

”Niin se monesti on, että sahaustöiden<br />

jälkeen alkaa se höyläysruljanssi. Listahöylä<br />

ja järeämpi hirsihöylä antavat jatkojalostukselle<br />

arvonlisäystä, niin laadullisesti,<br />

mutta myös taloudellisesti”,<br />

muistuttaa Pulkka. ”Kevythirsimökkejä<br />

ja -rakennuksia on viimevuosina mennyt<br />

mukavasti eteenpäin. Kokonaisuutta arvioitaessa<br />

täältä Mäntyharjun suunnalta<br />

katsoen voin todeta, että kyllä sahurille<br />

ja höylärille löytyy kohtalaisesti työtä.<br />

Tänä keväänä esimerkiksi sahauslaanien<br />

koko on ollut keskimääräisesti noin<br />

50 m 3 luokkaa, eli noin ’parin päivän vetoja’.<br />

Ja on sitä jo aika monessa laanissa<br />

käytykin kevään aikana”, nauraa savolaissahuri<br />

Sami Pulkka arvoituksellisesti.<br />

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti<br />

Työmaata riiää akiviselle<br />

yriäjälle<br />

Sami Pulkan kiireisimpiä aikoja ovat perinteisesti<br />

kevät- ja kesäaika. Sahaustyöt<br />

ja kotona odottava höylähalli pitävät kesän<br />

valoisan ajan aktiivisen yrittäjän liikkeessä.<br />

Toiminta-alueeseen kun Pulkalla<br />

kuuluu Mäntyharjun lisäksi myös <strong>Suomen</strong>niemi<br />

ja Ristiina.<br />

7


Metsäsektorin<br />

nousukausi jatkuu –<br />

kotimaiselle puulle<br />

on kysyntää<br />

Maailmantalouden kasvu,<br />

metsäteollisuustuotteiden<br />

kasvava kysyntä ja<br />

kotimaan metsäsektorin<br />

investoinnit vauhdittavat edelleen<br />

sellun, sahatavaran ja kartongin vientiä.<br />

Luonnonvarakeskus Luken kesäkuun<br />

alussa julkaistun suhdannetiedotteen<br />

mukaan teollisuuspuun hakkuissa<br />

rikotaan ennätyksiä, ja kotimaisen puun<br />

kasvava kysyntä nostaa kantohintoja.<br />

Suomessa toimivat massa- ja paperiteollisuus<br />

kannattaa kokonaisuutena erinomaisesti.<br />

Lisäksi metsäteollisuuden<br />

lukuisat investointisuunnitelmat ovat<br />

myönteinen asia koko Suomelle. Kestävät<br />

hakkuumahdollisuudet luovat edellytyksiä<br />

investointien toteutumiselle.<br />

Suomessa talouden ennusmerkit ovat<br />

kokonaisuudessaan suotuisat. Epävarmuutta<br />

talouskasvulle, ja siten myös<br />

kotimaisen metsäsuhdanteen hyvälle<br />

jatkumiselle, Luken mukaan kuitenkin<br />

aiheuttavat muun muassa mahdollisten<br />

kauppapakotteiden toteutuminen,<br />

Brexit-neuvotteluiden tulokset sekä Italian<br />

velkaongelmien ja poliittisen kriisin<br />

vaikutusten laajeneminen euroalueelle.<br />

Sahatavaran vien vetää<br />

määrällises, mua ei<br />

hinnallises<br />

Luken ennusteen toteutuessa vuodesta<br />

<strong>2018</strong> on tulossa yhdeksäs perättäinen<br />

8<br />

<strong>Suomen</strong> sahatavaran viennin kasvuvuosi.<br />

Vuonna 2017 sahatavaran vienti kasvoi<br />

kahdeksan prosenttia, mikä suurelta<br />

osin johtui Kiinaan suuntautuneen viennin<br />

kehityksestä. Sahatavaraa vietiin Kiinaan<br />

runsaat 1,7 miljoonaa kuutiometriä<br />

ja kasvua vuodesta 2016 kertyi vajaat<br />

70 prosenttia. Samalla Kiina nousi <strong>Suomen</strong><br />

sahateollisuuden ylivoimaisesti tärkeimmäksi<br />

viennin kohdemaaksi. Mäntysahatavaran<br />

vientiä pystyttiin suuntaamaan<br />

epävarmuuksien vaivaamasta<br />

Pohjois-Afrikasta Kiinan markkinoille.<br />

Tämä näkyi mäntysahatavaran viennin<br />

liki kolminkertaistumisena Kiinaan vuoteen<br />

2016 verrattuna. Kuusisahatavara<br />

säilytti kuitenkin hallitsevan asemansa<br />

sahatavaran Kiinan viennissä yli 70 prosentin<br />

osuudellaan.<br />

Kiinan viennin kiihkeää kasvua on seurannut<br />

tasaantuminen. Kuluvan vuoden<br />

tammi-maaliskuun vientitilastojen<br />

perusteella kuusi- ja mäntysahatavaran<br />

vienti Kiinaan kasvoi neljä prosenttia viime<br />

vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.<br />

Tasaantumisen ennakoidaan<br />

kuitenkin jäävän väliaikaiseksi ja sen<br />

taustalla on kiinalaisten sahatavaran tuojien<br />

tarve purkaa suuriksi kasvaneita varastojaan.<br />

Kiinan viennin notkahdusta on<br />

osaksi paikannut viennin kasvu Japaniin,<br />

jonne sekä kuusi- että mäntysahatavaran<br />

vienti on kasvanut. Lisäksi mäntysahatavaran<br />

vienti Pohjois-Afrikkaan on lisääntynyt<br />

alkuvuonna <strong>2018</strong> voimakkaasti.<br />

Mänty- ja kuusisahatavaran hintakehitykset<br />

alkoivat eriytyä vuonna 2016 ja<br />

vuoden 2017 alkupuoliskolla mäntysahatavaran<br />

keskimääräinen vientihinta<br />

oli jo liki 20 euroa kuutiomeriä kohden<br />

kuusisahatavaran vientihintaa alempi.<br />

Taustalla oli osittain männyn tarjonnan<br />

runsaus ja kilpailun kireys Euroopassa<br />

mutta erityisesti ongelmat Pohjois-Afrikan<br />

markkinoilla. Yleinen poliittinen<br />

epävarmuus ja öljyn hinnan lasku ovat<br />

näkyneet muun muassa valuuttojen devalvoitumisena<br />

ja pohjoisafrikkalaisten<br />

sahatavaran tuojien maksuvalmiusongelmina,<br />

mikä on heijastunut sahatavaran<br />

hintaan ja vientimahdollisuuksiin<br />

alueelle.<br />

Oma lukunsa olivat Algerian huhtikuussa<br />

2017 asettamat tuontilisenssit, jotka<br />

käytännössä katkaisivat sahatavaran<br />

viennin maahan kuukausiksi. Pohjois-<br />

Afrikan markkinoiden tilanne alkoi kuitenkin<br />

koheta vuoden 2017 lopulla, ja<br />

myönteinen kehitys on jatkunut kuluvana<br />

vuonna. Mäntysahatavaran vientimäärä<br />

Egyptiin, joka on Kiinan merkityksen<br />

kasvusta huolimatta säilynyt suomalaisen<br />

mäntysahatavaran suurimpana<br />

viennin kohdemaana, on alkuvuonna<br />

kasvanut noin viidenneksen viime vuoden<br />

vastaavaan ajankohtaan verrattuna.<br />

Samaan aikaan mäntysahatavaran<br />

hinta Egyptin viennissä oli kohonnut yli<br />

neljänneksen. Myös vienti Algeriaan on<br />

normalisoitumassa.


Pitkälti Pohjois-Afrikan markkinatilanteen<br />

parantumisesta johtuen mäntysahatavaran<br />

keskimääräinen vientihinta<br />

alkoi nousta vuoden 2017 loppupuoliskolla<br />

ja myönteinen kehitys on jatkunut<br />

kuluvana vuonna. Mäntysahatavaran<br />

vientihinta on alkuvuonna <strong>2018</strong> noussut<br />

Pohjois-Afrikan lisäksi myös muilla<br />

tärkeillä vientimarkkinoilla, kuten Kiinassa<br />

(+11 %), Japanissa (+8 %) ja Britanniassa<br />

(+8). Myös kuusisahatavaran<br />

keskimääräinen vientihinta on kohonnut<br />

niin Euroopan markkinoilla kuin Japanissa,<br />

mutta mäntysahatavaran vientihintaa<br />

hitaammin, minkä seurauksena kuusi-<br />

ja mäntysahatavaran keskimääräisten<br />

vientihintojen ero oli maaliskuussa supistunut<br />

neljään euroon kuutiomeriltä.<br />

Koko vuoden <strong>2018</strong> osalta Luke ennustaa<br />

sahatavaran keskimääräisen vientihinnan<br />

kohoavan neljä prosenttia korkeammalle<br />

kuin vuonna 2017.<br />

Ruotsin kruunun devalvoituminen vaikeuttaa<br />

merkittävästi suomalaisten sahatavaran<br />

tuottajien hintakilpailukykyä<br />

läntiseen naapurimaahan verrattuna.<br />

Sahatavaran tuottajien näkökulmasta<br />

myönteinen seikka on sahatavaravarastojen<br />

supistuminen aikaisempiin vuosiin<br />

verrattuna.<br />

Sahatavaran kulutus komaassa<br />

junnaa paikallaan<br />

Vuonna 2017 <strong>Suomen</strong> sahatavaran tuotanto<br />

oli 11,7 miljoonaa kuutiometriä<br />

ja kasvua edellisvuodesta kertyi kolme<br />

prosenttia. Sahatavaran vienti kasvoi<br />

tuotantoa nopeammin, ja sahatavaran<br />

kotimaan kulutuksen osuus tuotannosta<br />

supistui jälleen. Sahatavaran kulutus kotimaassa<br />

on jo vuosia ollut alhaisella tasolla,<br />

eikä rakentamisen huippusuhdanne<br />

ole juurikaan heijastunut kotimaan<br />

kulutukseen. Syynä on ollut omakotirakentamisen<br />

vähäisyys. Rakennusteollisuus<br />

RT kuitenkin ennustaa omakotirakentamisen<br />

kääntyvän kuluvana vuonna<br />

vihdoin kasvuun, mikä lisäisi sahatavaran<br />

kysyntää kotimaassa.<br />

Kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella<br />

lankun tuotanto oli prosentin<br />

viime vuotta perässä. Koko vuoden <strong>2018</strong><br />

osalta sahatavaran tuotannon Luke ennustaa<br />

kuitenkin kasvavan 12,2 miljoonaan<br />

kuutiometriin. Kasvua tukee Kiinan<br />

viennin paluu notkahduksesta kasvuuralle<br />

samalla, kun vienti vetää muilla<br />

markkinoilla ja kotimaan kysyntään ennustetaan<br />

vihdoin piristymistä.<br />

Puukauppa käy – huomio<br />

kuitupuun kilpailutukseen<br />

Kotimaan puumarkkinoilla on alkuvuonna<br />

ollut reipas tahti. Markkinahakkuita<br />

ja puukauppaa on tehty vilkkaasti. Uusien<br />

investointien ja puun tuonnin supistumisen<br />

seurauksena kotimaista puuta<br />

käytetään enemmän kuin koskaan. Viime<br />

vuoden runsaiden sateiden jälkeen<br />

tämän kevään puun korjuuolosuhteet<br />

ovat olleet erinomaiset.<br />

Markkinahakkuut nousevat Luken ennusteessa<br />

tänä vuonna jälleen uuteen<br />

ennätykseen, kun sahatavaran, sellun ja<br />

kartongin tuotannot kasvavat. Kotimaan<br />

puun kysynnän kasvu nostaa Luken ennusteessa<br />

havutukki- ja -kuitupuiden<br />

keskikantohintoja 5–6 prosenttia vuodesta<br />

2017.<br />

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan<br />

tällä hetkellä on hyvin kysyntää kaikille<br />

puutavaralajeille. Nykyisessä puumarkkina-<br />

ja metsäteollisuuden kannattavuustilanteessa<br />

puukaupan onnistumisen<br />

kannalta on erittäin tärkeä valvoa,<br />

että korjuussa arvokasta tukkia ei katkota<br />

kuiduksi. Runkojen katkonnassa eri<br />

puutavaralajeihin on isoja, markkinatilanteesta<br />

johtuvia, eroja ostajien ja leimikkotyyppien<br />

välillä.<br />

Massa- ja paperiteollisuuden erinomainen<br />

kannattavuus pitää hyödyntää kuitupuukauppojen<br />

kilpailutuksessa, eikä<br />

toimitussopimuksia nousevassa markkinatilanteessa<br />

kannata edelleenkään solmia<br />

liian pitkiksi. Erilaisten tilastoimattomien<br />

hinta- ja määrälisien sekä kirjavien<br />

puutavaralajien hinnoittelukäytäntöjen<br />

yleistyminen heikentävät julkisten<br />

hintatilastojen hyödynnettävyyttä.<br />

Ajantasaisin ja paikallisin puumarkkinatieto<br />

löytyy aina paikallisista metsänhoitoyhdistyksistä,<br />

mistä metsänomistajille<br />

on luontevasti tarjolla kaikki puukaupan<br />

tekemiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.<br />

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö, MTK ry<br />

9


Sahayrittäjien opintomatka<br />

Espanjaan 26.-30.9.<strong>2018</strong><br />

Lähde mukaan kiinnostavalle matkalle Espanjan<br />

Barcelonaan, Palamosiin ja Gironaan.<br />

Matkalla tutustumme paikallisiin saha- ja<br />

puualan yrityksiin sekä historialliseen Gironan<br />

kaupunkiin. Meillä on myös varattuna koko<br />

päivä aikaa nauttia Palamosin hiekkarannoista,<br />

nähtävyyksistä ja ostosmahdollisuuksista.<br />

Lennot Finnair<br />

26.9.<strong>2018</strong> AY1653 Helsinki klo 17:25 – Barcelona klo 20:25<br />

30.9.<strong>2018</strong> AY1654 Barcelona klo 10:15 – Helsinki klo 15:05<br />

ajat ovat paikallisaikoja ja annettu sitoumuksetta<br />

Majoitus<br />

26.-27.9 Hotel Montblanc 3*, Via Laietana, 61 08003 Barcelona<br />

www.hcchotels.com/hoteles-hcc/hcc-montblanc<br />

27.-30.9. Hotel Trias 3*, Passeig del Mar, s/n, 17230 Palamós<br />

(Girona), www.hoteltrias.com<br />

ALUSTAVA MATKAOHJELMA<br />

26.9. Keskiviikko<br />

Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla 2 tuntia<br />

ennen lennon lähtöä. Lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen<br />

jälkeen siirtyminen lennon lähtöportille. Finnairin<br />

lento Barcelonaan lähtee kello 17.25, minne saapuminen<br />

kello 20.25. Lentoaseman tuloaulassa tapaaminen suomalaisen<br />

paikallisoppaan kanssa. Ajo Barcelonan keskustaan,<br />

missä majoittuminen hotellin.<br />

27.9. Torstai<br />

Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus kello 9.00<br />

hotellilta.<br />

Päivän ensimmäinen vierailukohde on vuonna 1972<br />

perustettu perheyritys, jolla on saha ja varastotoimintaa<br />

www.maderaspabloarroyo.com/. Yrityksen toiminnan<br />

esittely. Vierailun jälkeen jatketaan Carelian Wood<br />

yritykseen, joka on puutavaratuotteiden välittäjä. Yritys<br />

on erikoistunut suomalaiseen puutavaraan www.carelianwood.com.<br />

Vierailun jälkeen omatoiminen lounas Barcelonassa<br />

noin kello 13.30.<br />

Lounaan jälkeen suunnataan bussi kohti Palamosta,<br />

minne noin 120 km ajomatka. Saapuminen Palamokseen<br />

missä majoittuminen hotelliin. Iltaohjelma vapaa.<br />

10


28.9. Perjantai<br />

Aamiainen hotellissa. Lähtö hotellilta kello 10.00 yritysvierailulle.<br />

Tämä yritys on erikoistunut yli 40 vuoden ajan sahaukseen,<br />

myyntiin ja mm. kuormalavojen valmistukseen<br />

www.serrerias-garolera.com. Tutustuminen yrityksen<br />

toimintaan.<br />

Vierailun jälkeen suunnataan Gironan kaupunkiin. Tämän<br />

vanhan kaupungin juuret ulottuvat vuoteen 300 asti.<br />

Sijaintinsa vuoksi kaupunki on käynyt läpi monet sodat ja<br />

valloitusyritykset. Tänä päivänä Girona on tärkeä kaupan<br />

ja varsinkin kulttuurin keskus. Teemme kävelyn vanhoja<br />

kujia pitkin Gironan vanhan kaupungin kortteleissa ja kuulemme<br />

kaupungin historiasta nykypäivää unohtamatta.<br />

Kävelykierroksen jälkeen aikaa nauttia omatoiminen<br />

lounas. Noin kello 16.00 lähtö takaisin Palamokseen, missä<br />

majoittuminen. Iltaohjelma vapaa.<br />

29.9.Lauantai<br />

Aamiainen hotellissa. Tämä päivä varattu omatoimiseen<br />

kaupunkiin tutustumiseen.<br />

30.9. Sunnuntai<br />

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Lähtö hotellista<br />

kello 6.00 Barcelonan lentoasemalle. Finnairin vuoro<br />

AY1654 lähtee kello 10.15 kohti Helsinkiä, minne saapuminen<br />

kello 15.05<br />

ILMOITTAUTUMISET:<br />

16.7. mennessä osoitteeseen: info@sahayrittajat.fi,<br />

jolloin maksetaan puolet (475 €) matkan hinnasta<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien tilille FI88 4108 0010 3563 61<br />

loput matkan hinnasta maksetaan 31.8. mennessä.<br />

Ilmoittautumisessa mainittavat tiedot:<br />

• nimi<br />

• syntymäaika<br />

• osoite<br />

• sähköposti<br />

• puhelinnumero<br />

• ammatti (vierailuja varten)<br />

Matkan hinta<br />

950 €/henkilö kun vähintään 30 lähtijää<br />

(matka peruuntuu, jos ei riittävästi lähtijöitä)<br />

Matkan hintaan sisältyy<br />

• Finnairin menopaluu reittilennot Helsinki – Barcelona<br />

– Helsinki turistiluokassa matkustajamaksut ja<br />

lentokenttäverot<br />

• matkatavarat lennolla (1x käsimatkatavara max 8kg,<br />

1x ruumaan menevä matkatavara max 23kg)<br />

• bussikuljetukset ohjelman mukaisesti<br />

• majoitus, jaetussa kahden hengen huoneessa, keskitason<br />

hotelleissa aamiaiset hotelleissa<br />

• ohjelmassa mainitut tai niitä vastaavat ammattivierailut<br />

ja turistikohteet<br />

• suomalaisen paikallisoppaan palvelut alkaen/päättyen<br />

Barcelonan lentoasemalta (opas ei käytettävissä<br />

29.9. kun omatoimipäivä).<br />

Matkan hintaan ei sisälly<br />

• majoittuminen yhden hengen huoneessa, lisämaksu<br />

on 250 € / henkilö ateriat ja ruokajuomat<br />

• matkavakuutus, jonka ottamista suosittelemme<br />

• kotimaan liityntälennot, lisämaksu<br />

Hyvä tietää<br />

<strong>Suomen</strong> kansalainen tarvitsee Espanjaan matkustusasiakirjaksi<br />

voimassaolevan passin tai virallisen EU-standardin<br />

mukaisen henkilökortin.<br />

Yritysvierailuja varten tarvitaan seuraavat tiedot, jo<br />

varausvaiheessa<br />

• vierailuille osallistuvien nimi sekä työnimike<br />

• vierailijan ikä<br />

• aiheet, joista toivotaan erityisesti esittelyt<br />

11


Sääön asiamies Esko Kolli, taustalla Sääön perustaja Eino Kollin muotokuva.<br />

Teollisuusneuvos Eino Kolli<br />

– Vierumäen patruuna<br />

Karjalankannaksen Käkisalmella vuonna 1925 syntyneen Eino<br />

Kollin elämä oli vaiherikas he alusta alkaen. Nuoruusaika<br />

Karjalankannaksella jäi kesken, kun Einon oli lähdeävä muiden<br />

nuorten tapaan puolustamaan itsenäistä Suomea. Sotavuodet<br />

veivät Einon perheä evakkoon. Sotareissun jälkeen elämäntyönsä<br />

Eino Kolli teki Vierumäellä, jonne hänen perheensä oli<br />

evakkomatkansa pääänyt.<br />

Monen muun suomalaisen<br />

nuoren miehen tapaan<br />

myös Eino Kolli<br />

joutui käymään varsinaisen<br />

asepalveluksen heti sodan päätyttyä.<br />

Armeijan jälkeen hänen kiinnos-<br />

12<br />

tuksensa kasvoi vahvasti metsäpuolen<br />

suuntaan. Lammin Evolta valmistututtuaan<br />

tuore metsäteknikko ei kauaa aikaillut,<br />

vaan perusti ensimmäisen yrityksensä,<br />

jonka nimeksi tuli Valkopuu.<br />

Ratapölkkyjä, pylväitä ja määrämittaan<br />

sahattuja tuotteita vietiin kotimarkkinoiden<br />

lisäksi muun muassa Irlantiin,<br />

Englantiin ja Puolaan. Tuoreen yrityksen<br />

yhteistyökumppanina toimi Rihun saha.<br />

Sotakorvausten maksamiseen Valkopuu-yhtiö<br />

osallistui merkittävästi omalla<br />

panoksellaan toimittamalla muun muassa<br />

laivojen raaka-ainetta.<br />

Vierumäen Teollisuus Oy Kollin<br />

omistukseen<br />

Oman sahan hankinta oli kytenyt Eino<br />

Kollin ajatuksissa jo pidemmän aikaa.


Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on merkittävä tekijä suomalaisen<br />

tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittajana. Säätiö jakaa vuosittain<br />

pääomansa tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin<br />

tarkoituksiin. Marjatta ja Eino Kollin säätiö on jakanut apurahoja,<br />

lahjoituksia ja avustuksia yhteensä yli 10 miljoonaa euroa.<br />

Oman roolinsa säätiö näkee maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen<br />

liittyvän tutkimuksen sekä kehitystyön mahdollistajana.<br />

Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä,<br />

jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta<br />

pitkällä tähtäimellä.<br />

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunta<br />

ry:n jäsen. Säätiö noudattaa ”Säätiön hyvä hallinto”<br />

-ohjetta.<br />

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on perustettu 1991. Perustajien<br />

juuret ovat vahvasti metsä- ja puunjalostusteollisuudessa. Pitkän<br />

elämäntyön tuloksena syntyi Vierumäen Teollisuus – yksi<br />

maan merkittävimmistä saha- ja puunjalostusyrityksistä.<br />

Teollisuusneuvos Eino Kolli tunnettiin vahvana johtajana ja sitkeänä<br />

innovaattorina, joka perussahatoiminnan lisäksi laajensi<br />

yrityksen toimintaa jo varhaisessa vaiheessa myös jatkojalostuksen<br />

puolelle. Vierumäen Teollisuus saavutti merkittävän<br />

aseman muun muassa kyllästetyn puun ja liimapuupalkkien<br />

tuottajana ja kehittäjänä.<br />

Kollin perhe luopui yhtiön omistuksesta 1990. Nykyisin yritys<br />

tunnetaan nimellä Versowood.<br />

Uusia avustushakemuksia otetaan vastaan jatkuvas, muistuaa<br />

Sääön asiamies Esko Kolli<br />

Lähde: www.kollinsaatio.com<br />

1950-luvun alkupuolella Vierumäen<br />

Teollisuus Oy:n muut osakkaat myivät<br />

osuutensa Eino Kollille. Mainittakoon,<br />

että myyjien puolella oli tuolloin myös<br />

Sirkku Varpan isä, toinen yrityksen perustajista,<br />

Viljam Partanen.<br />

Eino Kollin vahva ja määrätietoinen kehitystyö<br />

vei nopeassa tahdissa yritystä<br />

eteenpäin, vaikkakin uuden yrittäjän intoa<br />

alussa lamaannutti sahan tulipalo.<br />

Innovaatiot, sekä panostus tuotekehitykseen<br />

olivat eväät menestyksekkäälle<br />

tulevaisuudelle.<br />

Pelkästään raakaan sahatavaran ei Vierumäellä<br />

tyydytty. Tuotteita jatkojalostettiin<br />

liimapuun, pylväiden ja kyllästetyn<br />

sahatavaran markkinoille.<br />

Vuosikymmenten kasvutarina<br />

Kansantalouden tunnusluvut eivät ole<br />

historian saatossa koskaan olleet tasaisia.<br />

Näihin yrityselämän reaaliteetteihin<br />

joutui sopeutumaan myös Eino Kollin<br />

yritys. Nousukausien aikana yritykseen<br />

hankittu pääoma vapautettiin lama-ai-<br />

koina kehityshankkeisiin ja näin mahdollistettiin<br />

seuraavan nousukauden ”iskukyky”<br />

kiristyvillä markkinoilla. Vientitoiminnan<br />

merkitys oli suuri. Parhaimmillaan<br />

vientimaita oli jopa 23 ja vientituotteista<br />

tärkeimpiä olivat määrämittainen<br />

sahatavara ja kyllästetyt pylväät.<br />

Vierumäen Teollisuus Oy työllisti Eino<br />

Kollin yrittäjäuran aikana parhaimmillaan<br />

yli 600 henkilöä. Kertaakaan yhtiön<br />

historiassa ei turvauduttu lomautuksiin,<br />

olipa käynnissä millainen lama-aika<br />

tahansa.<br />

Eino Kollin perhe myi omistuksensa kokonaisuudessaan<br />

vuonna 1990 Kopran<br />

perheelle ja yrityksen nimi muuttui Versowoodiksi.<br />

Eino Kollin oli aika siirtyä<br />

eläkkeelle ja jatkaa luottamustehtävien<br />

hoitoa muun muassa pankkien hallintoelimissä.<br />

Sääön toiminnalla perinteitä<br />

siirtyy seuraaville sukupolville<br />

Eino Kollilla oli vahva usko suomalaiseen<br />

maaseutuun ja varsinkin metsään. Tätä<br />

perintöä vaalimaan perustettiin vuonna<br />

1991 Marjatta ja Eino Kollin Säätiö.<br />

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea<br />

tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta<br />

pääasiassa maatalouden, rakentamisen<br />

ja erityisesti haja-asutusalueiden<br />

kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.<br />

Eino Kolli toimi aktiivisesti säätiön<br />

hallituksessa aivan viimeisiin vuosiinsa<br />

saakka. Hän menehtyi 90-vuotiaana<br />

17.7.2016.<br />

Säätiön asiamiehenä on alusta alkaen<br />

toiminut Eino Kollin veljenpoika Esko<br />

Kolli. Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on<br />

jakanut varoja tähän päivään mennessä<br />

jo yli 10 miljoonaa euroa.<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry sai tukea<br />

säätiöltä viime vuonna LÄHIPUU®tuotemerkin<br />

kehittämiseen ja markkinointiin.<br />

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti<br />

13


MetsäHuuto-hankkeella<br />

edistetään erikoispuiden<br />

digitaalista kauppaa<br />

14<br />

Metsänomistajat ovat pystyneet kilpailuamaan itse tai<br />

väliäjänsä avustuksella puukaupat digitaalises ostajien<br />

kesken Kuuo.fi-palvelun kaua reilun vuoden ajan. Puun<br />

ostajien ja myyjien yhteistyöllä kehitey neutraali puukaupan<br />

kilpailuamisen palvelu on oteu toimijoiden kesken hyvin<br />

vastaan, mua kehiteävääkin riiää. ”MetsäHuuto”-<br />

hankkeessa on lähdey kehiämään puukaupan digitaalisia<br />

palveluita yhteistyössä toimijoiden kanssa paikallisten erikois- ja<br />

energiapuiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi enstä<br />

paremmin.<br />

MetsäHuuto-hankkeessa<br />

selvitetään, kuinka puukaupan<br />

digitaalisia palveluita<br />

voitaisiin kehittää<br />

etenkin pienehköjen puuerien kaupassa.<br />

Toimenpiteiden tarkoituksena on<br />

edistää sellaisten erikoispuuerien saatavuutta,<br />

joilla olisi lisäarvoa sekä puun<br />

myyjille että niiden ostajille. Puhuttaessa<br />

puukaupan pienemmistä eristä, tarkoitetaan<br />

piensahojen, höyläämöiden<br />

sekä puusepänteollisuuden käyttämiä<br />

puutavaralajeja.


Erikoispuu voidaan jakaa dimensioiden<br />

ja puulajien suhteen. Erikoispuudimensioita<br />

ovat muun muassa erikoistyvitukit,<br />

pylväät, parrut ja pikkutukit. Erikoispuulajeja<br />

taas kaikki normaalisti vähemmän<br />

hyödynnetyt lajit kuten haapatukit,<br />

lehtikuuset, visakoivut, pihlajat ynnä<br />

muut. Lisäksi energiapuuerillä on jo vakiintunutta<br />

paikallista merkitystä lämpöja<br />

voimalaitosten raaka-aineena. Näiden<br />

puuerien lisääminen digitaalisiin metsäja<br />

puukauppapalveluihin voisi avata paremmat<br />

mahdollisuudet myös niiden<br />

hyödyntämiselle.<br />

Digitaalisten metsä- ja puukauppapalveluiden<br />

käyttäjille on tekeillä asiakaskysely,<br />

jossa selvitetään niin puun myyjien,<br />

ostajien kuin välittäjienkin kiinnostusta<br />

ja tyytyväisyyttä digitaalisiin puukauppapalveluihin<br />

sekä ajatuksia niiden<br />

edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hankkeessa<br />

hyödynnetään avoimia metsien<br />

laserkeilausaineistoja toteuttaen puun<br />

paikallisia saatavuuslaskentoja. Laserkeilausaineistot<br />

ovat avanneet mahdollisuudet<br />

metsävarojen tarkkojen sovellusten<br />

toteuttamiseksi, sillä lähes kaikki<br />

<strong>Suomen</strong> metsien puut ovat näin vähintään<br />

kertaalleen mitattu.<br />

Hankkeessa tarkastellaan muutamia kehittämisideoita,<br />

kuten esimerkiksi netin<br />

huutokauppakäytäntöjen soveltamista<br />

puukaupassa sekä paikallisten puunkäyttökohteiden<br />

lisäämistä palveluiden<br />

karttanäkymiin. Tällaiset lisäpalvelut ja<br />

-ominaisuudet voisivat mahdollistaa<br />

puun aiempaa joustavampaa markkinointia<br />

ostajien ja myyjien näkökulmasta.<br />

Tällöin myyjät voisivat saada puusta<br />

parempaa hintaa ja ostajat haluamaansa<br />

raaka-ainetta läheltä käyttöpaikkoja.<br />

Erityisesti erikois- ja energiapuukaupan<br />

kehittämiseksi olisi hyvä olla alueellisille<br />

markkinoille sopivia sovelluksia. Uusia<br />

puukauppatapoja kannattaa kuitenkin<br />

tutkia ja kehittää asiakaslähtöisesti<br />

ennen kuin niitä otetaan laajamittaiseen<br />

käyttöön.<br />

MetsäHuuto-hanketta koordinoi Lappeenrannan<br />

teknillisen yliopiston (LUT)<br />

Bioenergian laboratorio Mikkelissä, joka<br />

on erikoistunut metsäbiomassan toimitusketjujen<br />

tutkimiseen ja kehittämiseen.<br />

Hanke toteutetaan pääosin tämän<br />

vuoden aikana. Rahoituksen hanke saa<br />

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)<br />

kansallisesta määrärahasta Etelä-Savon<br />

maakuntaliiton kautta. Etelä-Savo on<br />

<strong>Suomen</strong> suurin puumarkkina-alue, joten<br />

digitaalisten puukauppapalveluiden<br />

kehittäminenkin alueella on luontevaa.<br />

Lisäksi hankkeella halutaan tukea erityisesti<br />

paikallisten erikoispuunkäyttäjien<br />

elinkeinotoiminnan edellytyksiä.<br />

Kalle Karttunen, projektipäällikkö, Lappeenrannan<br />

teknillinen yliopisto (LUT), puh.<br />

044 373 9377<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry mukana kehittämässä pienten<br />

erikoispuuerien kauppapaikkaa<br />

Puuta on varsinkin viime aikoina liikuteltu melkoisen<br />

vilkkaasti metsästä sahoille. Kantohintojen kohoaminen<br />

on saanut liikkeelle myös vähemmän talousmetsiensä<br />

suuntaan tähyävät metsänomistajat. Hyvä niin, mutta<br />

järkevä metsänhoito edellyttää myös metsänhoitoa silloinkin,<br />

kun hinnat eivät ole ”tapissaan”. Pelkästään tukkipuun<br />

huippuhinnan perässä kulkijoilla saattaa jäädä<br />

tekemättä jokunen harvennusleimikkokin. Toivottavasti<br />

tulevaisuudessa häämöttävät biotehdasinvestoinnit lisäävät<br />

painetta tukin hinnasta myös kuitupuun hinnankorotuksien<br />

suuntaan. Oikeaan aikaan tehdyllä harvennuksella<br />

varmistetaan se, että tulevaisuudessakin riittää<br />

sahalle laadukasta raaka-ainetta.<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry on mukana hankkeen ohjausryhmässä<br />

rakentamassa kauppapaikkaa juuri näille erikoispuuerille.<br />

Mielenkiinnolla kuuntelemme myös jäsenkunnan<br />

kommentteja asiasta.<br />

Ole yhteydessä info@sahayrittajat.fi<br />

tai soita 040 821 8238.<br />

Timo Ripatti<br />

MetsäHuuto-hanke on mahdollistamassa meille sahureille<br />

ja höyläreille tärkeän kauppapaikan kuutio.fi-sivustolle.<br />

Yhdistyksemme jäsenkunnasta varmasti moni<br />

haluaa jatkojalostaa laadukasta erikoispuuta, joka nykyisellään<br />

saattaa mennä sellukattilaan tai pahimmillaan<br />

jopa hakkeeksi.<br />

Metsänomistaja ei välttämättä ole tiennyt tai ostaja ei<br />

ole metsäomistajaa informoinut mahdollisista erikoispuista<br />

metsässään. Näiden erikoispuiden (pikkutukit,<br />

erikoistyvet, haavat, lepät, lehtikuuset, pihlajat…) löytyminen<br />

ja tehokas käyttö tuo parhaassa tapauksessa<br />

taloudellista hyvinvointia – niin metsänomistajalle kuin<br />

jatkojalostajallekin.<br />

15


Puurakentamisvaihtoehtojen<br />

huomioiminen tarvitsee tuekseen lain<br />

Julkinen rakentaminen maassamme tapahtuu<br />

pitkälti perinteisten suunnittelijoiden<br />

toimesta perinteisillä ratkaisuilla<br />

ja materiaaleilla. Vaikka metsämme<br />

tuottavat huippulaadukasta sahatavaraa,<br />

monesti puumateriaali jää kuitenkin<br />

julkisissa rakennushankkeissa huomiotta.<br />

Toki poikkeuksiakin on viime aikoina<br />

jo nähtävillä. Puurakenteiset koulut<br />

ja päiväkodit muun muassa Pudasjärvellä<br />

ja Kuhmossa ovat saaneet kaikilta<br />

käyttäjiltään hyvää palautetta virikkeellisestä<br />

ympäristöstä ja ennen kaikkea terveellisestä<br />

sisäilmastaan.<br />

Ehdotamme, että julkisissa rakennushankkeissa<br />

(valtio ja kunta) olisi aina selvitettävä<br />

myös puurakentamisen vaihtoehto.<br />

Tästä pitäisi tehdä valtioneuvoston<br />

periaatepäätös, joka sitoisi kunnat<br />

ja valtion aina selvittämään myös puurakentamisen<br />

edellytykset rakennushankkeissa.<br />

<strong>Suomen</strong> metsien kestävää<br />

hyötykäyöä voitaisiin lisätä<br />

puurakentamisen avulla<br />

<strong>Suomen</strong> metsät kasvavat vuosittain lähes<br />

110 milj. m 3 runkopuuta, josta viime<br />

vuosina on hyödynnetty noin 60–65<br />

prosenttia. Metsiemme kestävää hyötykäyttöä<br />

voitaisiin merkittävästi lisätä<br />

(noin 20 milj. m 3 /v.) muun muassa bioenergialähteenä,<br />

rakentamisessa, puutuoteteollisuudessa<br />

ja erilaisissa biojalosteissa.<br />

<strong>Suomen</strong> sahatavaran kulutuksesta<br />

noin neljä viidesosaa käytetään tavalla<br />

tai toisella rakentamiseen.<br />

<strong>Suomen</strong> vapaa-ajan rakennuksista lähes<br />

99 prosenttia on puurakenteisia. Pientaloista<br />

yli kahdeksan kymmenestä saa<br />

puurungon ja noin kolme neljäsosaa<br />

puujulkisivun. Nykyisin joka viides pientalorakentajista<br />

valitsee hirsitalon.<br />

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet<br />

Suomessa ovat kerrostalorakentamisessa,<br />

julkisessa rakentamisessa,<br />

hallimaisissa rakennuksissa, silloissa,<br />

piha- ja ympäristörakentamisessa<br />

sekä lähiötalojen julkisivujen energiakorjauksissa,<br />

lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.<br />

Puurakentaminen osana<br />

ilmastomuutoksen torjuntaa<br />

Puurakentamiselle avautuu yhä suurempia<br />

mahdollisuuksia maailmanlaajuisten<br />

ilmasto-, ympäristö- ja luonnonvarakysymysten<br />

merkitysten kasvaessa. Globaalisti<br />

tulisi yhä enemmän suosia ekologisia,<br />

vähähiilisiä ja uusiutuvia resursseja<br />

ja raaka-aineita. Puurakentaminen<br />

on tärkeä osa biotaloutta. <strong>Suomen</strong> biotalouden<br />

arvosta yli puolet tulee metsäsektorilta.<br />

<strong>Suomen</strong> ympäristöministeriön tavoitteena<br />

on, että rakennusten hiilijalanjälki<br />

otetaan huomioon rakentamisen säädöksissä<br />

2020-luvun puoliväliin mennessä.<br />

On nähtävissä, että kotimaisena,<br />

paikallisena, uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä<br />

energialähteenä ja<br />

rakennusmateriaalina puu tulee olemaan<br />

tässä suhteessa yhä halutumpi<br />

raaka-aine. Puurakentamisen kasvu on<br />

viime vuosina ollut erityisen ilahduttavaa<br />

muun muassa asuinpuukerrostalojen<br />

osalla sekä päiväkoti- ja koulurakentamisessa.<br />

Palomääräysten muutokset ovat myös<br />

helpottaneet puurakentamista. Tämän<br />

vuoden (<strong>2018</strong>) alusta alkaen puusta on<br />

mahdollista rakentaa aina 8-kerrokseen<br />

saakka asuin- ja työpaikkarakennusten<br />

lisäksi myös majoitus- ja hoitolarakennuksia<br />

sekä 4-kerrokseen saakka myös<br />

kokoontumisrakennuksia, esimerkiksi<br />

kouluja ja liikerakennuksia.<br />

Puurakentamisen<br />

huomioimiseksi tarvitaan laki<br />

Puurakentamisen teknisiä ratkaisuja ja<br />

mahdollisuuksia ei vielä riittävästi tunneta<br />

Suomessa, erityisesti suuremman<br />

mittakaavan rakentamiskohteissa. Tästä<br />

syystä monissa valtion ja kuntien julkisissa<br />

rakentamishankkeissa ei tutkita<br />

puurakentamismahdollisuutta, vaan se<br />

usein hylätään hyvinkin aikaisessa hankevaiheessa<br />

puutteelliseen, ennakkoasenteelliseen<br />

ja virheelliseen tietoon<br />

ja näkemykseen perustuen. Puurakentamisen<br />

huomioimiseksi tarvittaisiin laki,<br />

jossa ei esitettäisi pakkoa eikä perusteetonta<br />

suosimista puurakentamiselle,<br />

vaan sitä, että tasapuolisuuden nimissä<br />

myös puurakentamisen vaihtoehto tutkittaisiin<br />

jokaisen julkisen rakentamishankkeen<br />

tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa.<br />

Markku Karjalainen, Rakennusopin professori,<br />

Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin<br />

laboratorio<br />

Timo Ripatti, <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry, pj.<br />

Anne Kalmari, Kansanedustaja, Maa- ja metsätalousvaliokunnan<br />

pj.<br />

Petri Heino, Puurakentamisen ohjelmapäällikkö,<br />

Ympäristöministeriö<br />

16


www.finnmetko.fi<br />

8<br />

Jämsä 30.8.-1.9.<br />

Järjestyksessä 17. FinnMETKO - näyttely<br />

toteutetaan 30.8. – 1.9.<strong>2018</strong> Jämsässä,<br />

GRADIAN, Jämsän kaupungin ja<br />

yksityisten maanomistajien maa-alueilla.<br />

Vuoden 2016 näyttely kokosi Jämsän<br />

Myllymäkeen yli 35 000 ammattivierasta<br />

ja yli 400 näytteilleasettajaa.<br />

<br />

17


JÄSENINFO<br />

Uusia jäseniä <strong>Suomen</strong><br />

<strong>Sahayrittäjät</strong> ry:ssä<br />

Uusina jäseninä yhdistykseen ovat liittyneet<br />

seuraavat yritykset, yhteistöt ja henkilöt.<br />

Metsä-Tappura Oy<br />

Nurkkilantie 76<br />

37500 LEMPÄÄLÄ<br />

Tukkisirkkeli kiinteä, kuivaamo, höyläämö,<br />

erikoispuut+puusepäntyöt<br />

Karosen Saha<br />

Värjärintie 7<br />

32440 Alastaro<br />

www.karosensaha.fi<br />

info@karosensaha.fi<br />

puh: 0500-606 130<br />

Hirsimökit, saunat, laavut, höyläys<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayriäjät ry:n pankkiyhteys<br />

on muuunut vuodenvaihteessa<br />

Uusi linumeromme Oma Säästöpankissa<br />

FI88 4108 0010 3563 61<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien jäsen!!!<br />

Tarkasta omat yhteystietosi nettisivuiltamme<br />

www.sahayrittajat.fi/jasenyritykset<br />

Viikoittain saamme yhteydenottoja ympäri <strong>Suomen</strong>, joissa<br />

tiedustellaan paikallista saha-alan toimijaa. Huolehdi siis,<br />

että tietosi ovat oikeassa kategoriassa ja ajantasaiset.<br />

Muutoksista voi ilmoittaa s-postilla info@sahayrittajat.fi<br />

Kutsuttuna Eduskuntaan<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayriäjät ry<br />

sai kutsun kesäkuun alussa<br />

tulla kertomaan Eduskunnan<br />

maa-ja metsätalousvaliokunnalle<br />

LÄHIPUU®<br />

-tuotemerkistä. Samalla<br />

kerroimme aloieestamme<br />

saada voimaan laki, jossa<br />

julkisessa rakentamisessa<br />

aina selviteäisiin myös<br />

puurakentamisen vaihtoehto.<br />

Ilo oli todeta, eä molemmat<br />

ajamamme asiat<br />

saivat eriäin myönteisen<br />

vastaanoton. Kuvassa oikealla<br />

ympäristöministeriön<br />

puurakentamisen ohjelmajohtaja<br />

Petri Heino ja<br />

vasemmalla <strong>Suomen</strong> Sahayriäjien<br />

pj. Timo Ripa.<br />

18


LYHYET<br />

Wood-Mizer osti 4-kutterihöylien, höylien ja niihin liittyvien<br />

puuntyöstökoneiden tökoneiden ruotsalaisen valmistustehtaan<br />

Suositut MOReTENs AB:n puuntyöstökoneet<br />

ovat t nyt saatavana<br />

Wood-Mizerin maailmanlaajuisen ailmanlaajuisen jakeluverkoston<br />

kautta.<br />

Wood-Mizer on ostanut ruotsalaisen<br />

yrityksen, MOReTENs AB:n, ja lisännyt<br />

siten täyden valikoiman suosittuja<br />

4-kutterihöyliä, paneeli- ja listahöyliä,<br />

pöytäsahoja, alajyrsimiä, oiko/tasohöy-<br />

liä ja CNC-jyrsimiä Wood-Mizerin maailmanlaajuisesti<br />

saatavana atavana olevaan tuo-<br />

tevalikoimaan.<br />

Vuonna 1980 perustettu MOReTENs<br />

suunnittelee ja valmistaa suosittuja<br />

puuntyöstökoneita, joihin kuuluvat<br />

4-kutterihöylät, joissa on yhdistetty taso-<br />

ja muotohöyläys, alajyrsimet ja puusepänverstaan<br />

pöytäsaha. Sen lisäksi<br />

MOReTENs toimittaa huippulaatuisia<br />

CNC-ohjattuja jyrsinkoneita ja koneita<br />

hirsirakentamiseen.<br />

Viimeisin MOReTENsin yrityskauppa<br />

perustuu Wood-Mizerin asemaan kapeateräisten<br />

vannesahojen maailmanlaajuisena<br />

valmistajana ja toimittajana.<br />

Nyt se tarjoaa täyden valikoiman laitteita,<br />

jotka voivat saumattomasti muuttaa<br />

tukit kuivatuksi puutavaraksi ja lopuksi<br />

valmiiksi puutuotteiksi – kaiken taustalla<br />

on Wood-Mizerin asiantuntemus ja<br />

sitoumus ensiluokkaiseen asiakaspalveluun.<br />

OKRA-<strong>2018</strong><br />

maatalousnäyely<br />

4.–7.7.<strong>2018</strong><br />

Oripään lentokenä<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayriäjät ry ja useat laitevalmistajat<br />

ovat tulevana kesänä isos näkyvillä OKRAnäyelyssä.<br />

Löydät kaiki alan toimijat käteväs<br />

samalta näyelyalueelta.<br />

Nähdään!<br />

Onko<br />

ulkomaankaupan<br />

riskit hallinnassa?<br />

Oma Säästöpankista saat kattavat tuontija<br />

vientiasiakkaan palvelut. Trade Finance<br />

-tuotteillamme voit suojautua sekä kaupallisilta<br />

että sopimuskumppanin maantieteellisiltä riskeiltä.<br />

Varaa aika tapaamiseen tyytyväisten yrittäjien<br />

suomalaiseen pankkiin omasp.fi.<br />

19


®<br />

Mitä yhteistä on<br />

pulkalla ja metsolla?<br />

Molemmat sahaavat Laitilassa valmistetulla<br />

Slidetec kenttäsirkkelillä.<br />

Teollisuustie 3, 23800 Laitila<br />

Mikko 0400 821 014<br />

Taina 0400 975 999

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!