Kuljetus & Logistiikka 6 / 2018

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 2/2018 6 kuljetusjalogistiikka.com

Älykäs telematiikka vakiona

Nyt kaikissa Toyota-varastotrukeissa.

Kysy lisää Smart Truck -konseptista!

Myynti 010 575 700

www.toyota-forklifts.fi

www.toyotakauppa.fi


neste.fi

Helppo tapa vähentää

kasvihuonekaasupäästöjä.

100 % jätteistä ja tähteistä.

Neste MY uusiutuva diesel – Hyvä ympäristölle sekä moottorille

Neste MY uusiutuva diesel on erinomainen vaihtoehto perinteiselle fossiiliselle

polttoaineelle, kun halutaan vähentää merkittävästi CO2-päästöjä.

• Keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt

• 100 % jätteistä ja tähteistä — huippuluokan suorituskykyä

• Ei vaadi investointeja — soveltuu kalustoon sellaisenaan

Lue lisää ja katso lähimmät Neste MY asemasi osoitteesta: neste.fi/nestemy

2


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Tavoitteena

hallittu kasvu............................4

Joustavaa palvelua ja

uusia investointeja ............... 8

Pääkirjoitus

Liikenneinvestoinnit

tukevat kilpailukykyä ja

kotimaista saatavuutta

Merten älykäs tulevaisuus

yhä vähemmin suomalaisten

luotsattavana ........................ 12

”Historiamme

suurin satsaus” .................... 14

Lauri Markkanen haastaa

suomalaiset

ilmastonmuutoksen

vastaiseen kamppailuun...... 24

Autotiet ovat

pakokaasun

huuruisia väyliä.................... 28

Tiedossa

hurja vuosi ............................. 30

Polttoainesäästöjä

uusilla parannuksilla......... 34

Matkustaja, tiedä oikeutesi

10 asiaa, jotka lomalennolla

kannattaa muistaa.................46

Kuljetus Maksimainen Oy

ihastui Keslan ”puolikkaaseen”

Z-nosturiin .............................. 50

Kuljetusalan digitalisaatio

tuo helpotusta,

mutta myös ahdistaa.......... 52

Suomen tulee asemoida itsensä uudelleen logistiselle

maailmankartalle.

Suomen suhteellinen etäisyys Eurooppaan on kasvanut.

Etelä-Skandinavian mittavat investoinnit nopeisiin

raideyhteyksiin ovat vieneet Ruotsin, Norjan ja

Tanskan entisestään lähemmäksi toisiaan ja Eurooppaa.

Pohjolan poliitikot loivat vision, että Etelä-Skandinaviasta

tehdään maailman kilpailukykyisin työmarkkina-alue.

Tavoitteena oli linkittää kansantaloudet

nopeilla radoilla yhteen ja sysätä työvoima liikkeelle.

Kun ruotsalainen elinkeinoelämä Wallenbergien

johdolla ajoi aikanaan Juutinrauman siltainvestoinnin

läpi poliittisessa päätöksenteossa, liikenneinsinöörit

hyötykustannuslaskelmineen olivat vastaan.

Tänään arvioidaan, että Ruotsin ja Tanskan yhdistävän

siltahankkeen hyödyistä 70 prosenttia tulee työmarkkinavaikutuksista.

Väkirikkailla työmarkkinoilla

kohtaanto toimii ja työnhakijat voivat liikkua yli maiden

rajojen.

Tätä samaa vaikuttavuutta tavoitellaan Tallinnan

tunnelilla. Hankkeen mittaluokka on kuitenkin sen

verran suuri, ettei se toteutuessaan ole lyhyellä aikavälillä

realismia, mutta suurta visiota ei pidä haudata.

Tallinnan tunnelia ja Jäämeren rataa Suomen on

ylläpidettävä strategisina hankkeina ja vastauksina

Suomen suhteellisen etäisyyden kasvuun Eurooppaan.

Poliittinen ikkuna voi vielä avautua näillekin hankkeille.

Meillä on kotimaassa kasautumassa iso investointipaine

koko maan, mutta erityisesti etelän ratahankkeisiin.

Suomi kaupungistuu nopeinta vauhtia, joskin

muuta pohjolaa hitaammin.

Lento- ja rautatien yhdistäminen liikenteelliseksi

toisiaan tukeviksi hankkeiksi on todellista kilpailukykypolitiikkaa.

Kansainvälisten kilpailukykytutkimuksien

viesti on selvä: vähennä kaupan esteitä, pidä huoli

kilpailukyvystä, monipuolista viennin jalustaa ja lisää

kansainvälistä ja kotimaista saavutettavuutta.


Hacklin hioi strategiansa

TAVOITTEENA HALLITTU KASVU

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Hacklin-konserni

Hacklin-konsernia voi täydellä syyllä

kutsua logistiikka-alan konkariksi.

Yhtiöllä on takana kunnioitettavat

110 toimintavuotta. Toimitusjohtaja

Björn Palm sanoo, että

konserniemoyhtiö Oy Hacklin Ltd:n

ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnat

ovat kehittyneet myönteisesti. Strategian

ydinteemoja ovat asiakaslähtöiset

ja laadukkaat palvelut, tehokas

verkostomainen toiminta, kustannustehokkuus

sekä kyky uudistua.

− Haluamme kasvaa itsenäisten

tytäryhtiöidemme avulla ja asiakkaidemme

mukana.

Palm näkee selvää kasvupotentiaalia

4

Hacklin Logisticsin operoima

projektikuljetus. Kollin siirto

Hampurin satamassa, käytössä

“floating crane”.

muun muassa projektirahdeissa ja

varastopalveluissa.

− Varastokapasiteettimme on HaminaKotka-satamassa

kasvanut kahden

viime vuoden aikana kolmanneksella

ja käytössä on nyt melkein 100 000

neliötä.

Neljän tehokärki

Hacklin-konsernin alaisuudessa

toimii monia tytäryhtiöitä. Niillä

jokaisella on oma erityisosaamisalueensa

ja ne muodostavat yhdessä

kattavan palveluverkoston. Palmin

mukaan Hacklinilla on selkeä kasvustrategia.

− Se nojaa neljään tukijalkaan, joita ovat

Oy Hacklin Port Service Ltd, Oy Hacklin

Logistics Ltd, Oy Hacklin Hamiko Ltd ja

Oy Hacklin Bulk Boys Ltd.

Porin toiminnoille perustettu Hacklin

Port Service, joka aloittaa toimintansa

vuoden alussa, on konsernin

suurin yksikkö. Se toimii Porin satama-alueella

ja vastaa ahtauksesta,

varastoinnista ja niihin liittyvistä

liitännäispalveluista.

− Uusi yhtiö Porin toiminnoille selkiyttää

konsernirakennettamme ja luo

myös tätä kautta kasvupohjaa.

Ovelta ovelle

Hacklin Logistics on konsernin kansainvälisin

yhtiö. Sen pääpaikka on

Espoossa, mutta se tekee tiiviistä

yhteistyötä Shanghaissa toimivan

Hacklin China Ltd:n kanssa. Yhtiö

tarjoaa logistiikka- ja kuljetuspalveluja

maailmanlaajuisesti ovelta ovelle

-periaatteella. Sen erityisvahvuutena

on laaja kokemus vaativista projektikuljetuksista

sekä kyky tuottaa

räätälöityjä palveluja asiakkaille.

− Palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki

kuljetusmuodot, mutta erityisesti panostamme

lentorahtiin sekä konttija

merikuljetuksiin. Vankka kokemus

kansainvälisistä rautatiekuljetuksista

täydentää palvelukonseptiamme.

Yhtiössä työskentelee 25 henkilön

monikansallinen huipputiimi.

− Kansainvälinen bisnes perustuu

verkostoihin ja Hacklin Logistics

on luonut ympärilleen tehokkaan

projekti- ja agenttiverkoston, Palm

sanoo.

Venäjä- ja IVY-osaaja

Hacklin Hamikon pääkonttori sijaitsee

Haminassa, mutta se toimii

yhdessä Hamiko-konsernin Kotkan,

Helsingin, Moskovan ja Pietarin

toimipisteiden kanssa. Yhtiön toi-


Yleiskuva Haminan satamasta. Hacklin Hamikon varastot näkyvät kuvassa keskellä.

minta pyörii pitkälti varastoinnin

ja transitoliikenteen ympärillä. Se

tarjoaa huolinta-, tullivarasto- ja kansainvälisiä

kuljetuspalveluja kaikilla

kuljetusmuodoilla.

− Hamikon vahvuutena on Venäjän

ja IVY-maiden logistiikkaosaaminen.

Yhtenä sen erikoisuutena ovat

konsultointipalvelut. Hamiko on

kumppanina yrityksille, jotka ovat

siirtämässä, aloittamassa tai laajentamassa

toimintaansa Venäjällä.

Lisäksi yhtiöllä on AEO-valtuutetun

taloudellisen toimijan status ja se

on hyväksytty TRAFI:n valvotuksi

edustajaksi lentorahdin käsittelyssä.

− Hamikon tytäryhtiö Moskovassa

on myös yksi Venäjän virallisista

rautateiden huolitsijoista. Tämä

meriitti ei irtoa ihan helpolla, Palm

huomauttaa.

Haminan satamassa. Suurin osa tavaroista

saapuu suursäkeissä tai irtona

ja varastoidaan asiakkaan lukuun.

Mahdollisen jatkokäsittelyn jälkeen

ne toimitetaan asiakkaalle Hacklin

Bulk Boysin omalla kuljetuskalustolla.

− Koska tämä yhtiömme käsittelee

myös rehuraaka-aineita ja

herkästi pilaantuvia tuotteita, henkilöstöltämme

vaaditaan erityisosaamista

kokonaisketjun hallinnassa

sekä laatu- ja hygieniaosaamisessa.

− Eri tuoteryhmille on omat kuljetusyksiköt.

Tällä tavalla kontaminaatioriskit

voidaan minimoida.

Kilpailu on kireää

Hacklinin liikevaihto on pysytellyt

viime vuodet noin 50 miljoonassa

eurossa.

− Emme enää tyydy paikallaan pysymiseen.

Liikevaihdon ja volyymin

kasvu ei kuitenkaan tule helpolla. Kilpailu

on tiukkaa kaikilla sektoreilla.

− Uskon kuitenkin, että pitkäjänteinen

toiminnan tehostaminen sekä ydinosaamisalueidemme

kehittäminen

tuovat tulosta ja volyymikasvua.

− Menestyksemme perustuu henkilöstön

monipuoliseen osaamiseen,

vankkaan ammattitaitoon sekä eri

toimipisteiden väliseen yhteispeliin.

Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

kuuluvat yrityksemme

ydinstrategiaan.

www.hacklin.fi

Bulk-asiantuntija

Vuonna 2000 perustettu Hacklin

Bulk Boys hoitaa kokonaisvaltaisesti

pääasiassa kuivabulkin käsittelyä,

varastointia ja kuljetuksia. Yhtiöllä

on nykyaikaiset bulkin käsittelyyn

soveltuvat varastot Kotkan satamassa

Hietanen Etelä -osassa, josta on erittäin

hyvät laiva-, juna- ja autoyhteydet.

Lisäksi yhtiöllä on varastotiloja

Hacklin-konserni

v Vuonna 1908 perustettu perheyhtiö.

v Tuottaa logistiikkapalveluja maailmanlaajuisesti.

v Toimipaikat kotimaassa: Pori, Kotka, Hamina, Espoo.

v Toimipaikat ulkomailla: Pietari, Moskova ja Shanghai.

v Työllistää noin 200 henkilöä, joista puolet toimii Porissa.

v Liikevaihto noin 50 miljoonaa euroa.

5


Hacklin Pori:

Meillä on vahva

eteenpäin menemisen tahto

Porin satama.

Hacklin-konserni kertoi marraskuussa

muuttavansa yhtiörakennettaan

Porissa. Uuden yhtiön nimi on Oy

Hacklin Port Service Ltd ja toimitusjohtajaksi

on nimitetty Olli Virtanen.

Hän on työskennellyt Hacklinilla

vuodesta 2001.

− Organisaatiouudistus oli tervetullut

ja se vastaa konsernimme strategian

mukaista liiketoimintamallia. Virtanen

kertoo, että kaikki Porin nykyiset

toiminnot jatkuvat ennallaan.

− Uusi selkeämpi toimintamalli

tarjoaa meille paremman alustan

kehitystoimenpiteille sekä volyymin

kasvattamiselle.

6

Siirtymävaiheen kautta

Virtasen vastuualueeseen kuuluvat

kaikki Porissa toimivat Hacklinkonsernin

yhtiöt.

− Uuden yhtiön kanssa elämme

vielä siirtymävaihetta. Hacklin Port

Service aloittaa käytännössä toimintansa

ensi vuoden alussa. Yhtiön

liiketoimintana on ahtaus- ja satamavarastotoiminta

sekä niihin liittyvät

huolinta- ja laivanselvityspalvelut.

Toiminnoille läpivalaisu

Virtanen sanoo, että tuloksia Porissa

aiotaan saada käymällä kriittisesti

läpi kaikki toiminnot.

− Mietimme, miten voisimme tehdä

asioita järkevämmin ja tehokkaammin.

Teemme kehitystyötä myös

avainasiakkaidemme kanssa.

Hacklinin Porin toimipaikkaa työllistävät

eniten prosessi-, teknologiaja

mekaanisen metsäteollisuuden

tavaravirrat. Tavaraliikenne kasvoi

tänä vuonna hyvin aina syksyyn asti.

− Syksy toi mukanaan pienen notkahduksen,

joka toivottavasti jää

väliaikaiseksi ja menee normaalin

kausivaihtelun piikkiin.


Suhdanneherkkä ala

Hacklin toimii satama-alalla, jossa

voimakkaatkin heilahtelut tavaramäärissä

ovat arkea.

− Olemme täysin riippuvaisia siitä,

miten asiakkaillamme menee ja mitä

globaaleilla markkinoilla tapahtuu.

Hacklin operoi vuosikymmeniä omalla

konttifeederlinjalla Mäntyluodosta

Hampuriin. Volyymi pieneni vuosi

vuodelta, kun valtamerivarustamot

yksi toisensa jälkeen päättivät aloittaa

oman feederliikenteen.

− Strategian muutos on paikallaan,

kun toimintaympäristö muuttuu.

Elokuussa päätimme oman feederliikenteen

alasajosta.

Virtasen mukaan konttitoiminta ei

kuitenkaan tyrehtynyt täysin, vaikka

Hacklinin oma feederliikenne loppui.

− Konttien käsittely Mäntyluodossa

jatkuu ja Hacklinilla on edelleen satamassa

konttidepot. Shortsea-liikenne

Suomen ja Saksan välillä jatkuu myös

edelleen.

Positiivisia signaaleja

Yhtiön lähitulevaisuuden näkymät

ovat Virtasen mukaan positiiviset.

Hän sanoo, että Porin satama-alue

tarjoaa hyvän toimintaympäristön.

Hacklin toimii Porissa sekä Mäntyluodon

että Tahkoluodon satamissa.

Tahkoluodon syväsataman isona

etuna on sen 15,3 metrin syväys, joka

mahdollistaa myös Cape-kokoluokan

alusten pääsyn Poriin. Porin satamayhtiö

on uutisoinut myös uusista

34 miljoonan euron investoinneistaan.

Tarkoituksena on Mäntyluodossa

rakentaa 450 metriä uutta laituria,

jossa on 12 metrin syväys.

Ilouutinen Hacklinille

Virtanen kertoo, että Porin satamayhtiön

investointiuutinen otettiin

Hacklinilla suurella tyytyväisyydellä

vastaan.

− Meillä on selkeä näkemys tulevien

vuosien investoinneista, ja sataman

investointihanke tukee hyvin meidän

strategiaamme.

Porissa on tehty investointeja tasaiseen

tahtiin ja kalustoa päivitetään

vuosittain.

− Viimeisin suuri investointi Porin

satamassa on laivojen lastauksessa

käytettävä nosturi, Mantsinen 200,

joka on tehokas työkalu muun muassa

sahatavaran lastauksessa.

Hacklinilla on Porissa 150 000

neliötä erilaisia varastotiloja.

Toimitusjohtaja Olli Virtanen.

− Rakennamme varastoa lisää, jos

asiakkaamme tarpeet vähän pidemmällä

aikavälillä sitä edellyttävät.

− Tällä hetkellä meiltä löytyy vapaata

tilaa ja se on yksi volyymikasvumme

mahdollistava tekijä.

7


Hangö Stevedoringin fokuksessa

JOUSTAVAA PALVELUA JA

UUSIA INVESTOINTEJA

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Hangö Stevedoring

8

Vuosi 2018 on ollut Hangossa satamapalveluja

tarjoavalle Hangö

Stevedoringille isojen investointien

vuosi. Toimitusjohtaja Matti Esko

sanoo, että kalustohankintoihin

ja varastorakentamiseen on tänä

vuonna käytetty yhteensä yli 3

miljoonaa euroa.

− Tänä vuonna olemme investoineet

nykyaikaiseen mobiilinosturiin,

kurottajaan ja lisäksi

rakensimme Ulkosatamaan 5 000

neliötä uutta varastotilaa. Varasto

tehtiin lähinnä projekti- ja metalliteollisuuden

lasteja varten.

Palveluja 24/7

Hangö Stevedoring palvelee jo nyt

asiakkaitaan joustavasti viikon

jokaisena päivänä ja läpi vuorokauden.

Tänä talvena käyttöön otettava

Liebherr LHM 420 -mobiilinosturi

lisää yhtiön lastinkäsittelytehoa

merkittävästi. Sen nostokapasiteetti

on enimmillään 124 tonnia

ja se pystyy käsittelemään 38

konttia tunnissa. Toimitusjohtaja

Eskon mukaan yhtiön strategisena

tavoitteena on jatkaa kaluston


Hangö Stevedoringin kalustoa.

9


modernisointia sekä palvelujen ja

prosessien tehostamista.

Edessä kasvun vuosia

Hangö Stevedoring toimii Hangossa

Länsisataman ja Ulkosataman alueilla.

Länsisatama on pääsatama

ja liikennemääriltään vilkkain.

Ulkosatama sijaitsee Tulliniemen

vapaasataman alueella. Esko aloitti

Hangö Stevedoringin toimitusjohtajana

vuoden 2018 alussa. Hän

siirtyi yhtiöön Kvarken Portsista,

joka on Vaasan ja Uumajan yhteinen

satamayhtiö. Tätä ennen hän

toimi pitkään Euroports Finlandin

toimitusjohtajana.

Hangossa hän näkee kasvu- ja

kehityspotentiaalia, sillä Hangon

satama kasvaa Suomen satamista

nopeimmin.

− Länsisatamaa laajennetaan

vuoteen 2020 asti. Sataman toimijat

saavat merkittävästi uutta kenttätilaa

käyttöönsä ja laajenemismahdollisuudet

kiinnostavat meitä.

Kiikarissa Koverhar

Suuri mielenkiinto kohdistuu myös

Hangon Koverharin satamaosan

kehittämiseen. Wasco Coatings

Finland Oy aloitti Koverharissa

marraskuussa Nord Stream2-

kaasuputken betonipinnoitettujen

teräsputkien lastaukset merelle.

Koverhar toimii vuoteen 2020

kaasuputken osien varastointi- ja

lastauspaikkana.

− Kun tämä toiminta loppuu Koverharista,

vapautuu tilaa muille

toimijoille muun muassa irtolastien

käsittelyssä, Esko sanoo.

Varustamot kumppaneina

Toimitusjohtaja Matti Esko.

Hanko on erittäin vilkas yksikköliikenne-

ja autosatama, joten yhtiön

suurimmat asiakkaat ja yhteistyökumppanit

ovat Hangossa toimivat

varustamot.

Muita isoja asiakkaita ja laivaajia

löytyy muun muassa metsä- ja terästeollisuudesta.

Eskon mielestä Hangolla on useita

etuja moneen muuhun satamaan

verrattuna. Hangossa on Suomen

eteläisin satama ja sen kautta

liikennöi tiheä ro-ro -alusten verkosto.

− Hanko soveltuu erittäin hyvin

sijaintinsa ja kustannustehokkuutensa

vuoksi niin kaupan kuin vienti-

ja tuontiteollisuuden tarpeisiin.

Siksi se kiinnostaa yhä enemmän

myös varustamoja.

Hyvä saavutettavuus

Hangosta on lyhyt matka sekä hyvä

linjaliikenneverkosto Eurooppaan.

Myös isot markkina-alueet, kuten

Saksa, Benelux -maat ja Venäjä ovat

hyvin saavutettavissa.

Tämän on huomannut myös

kumipyöräliikenne, jonka käynnit

Hangon satamassa ovat olleet

kovassa kasvussa. Kun satama laajenee,

maantieliikenne kuormittuu

entisestään.

− Hangon radan sähköistämishanke

alkaa näillä näkymin edetä

lähitulevaisuudessa. Se parantaisi

koko satama-alueen toimivuutta ja

siellä toimivien yritysten palvelumahdollisuuksia,

Esko toteaa.

www.stevedoring.fi

Oy Hangö Stevedoring Ab

• Perustettu vuonna 1912.

• Metsä Boardin 100-prosenttisesti omistama yhtiö.

• Tarjoaa Hangon satamassa ahtausta, huolintaa, laivanselvitystä

sekä kuljetuksia.

• Työllistää noin 190 henkilöä.

• Liikevaihto noin 20 miljoonaa euroa.

10


ILMOITUS

”LNG on puhtaampi

valinta polttoaineeksi”

KULJETUSPALVELUYHTIÖ K & O TIILIKAINEN valitsi

kaasukäyttöisen kuorma-auton, kun kalustoa uusittiin

vuodenvaihteessa.

Yhtiö ajaa lähiajoa ja vaihtaa toimeksiantajansa

DB Schenkerin perävaunuja kaasukäyttöisella rekalla.

Puoliperävaunullinen 2-akselinen rekka käyttää polttoaineenaan

nesteytettyä maakaasua (LNG).

Yrittäjä Ossi Tiilikainen tankkaa Gasumin uudella

kaasutankkausasemalla Vantaan Tuupakassa.

”Ympäristötekijät ovat meille tärkeitä. Myös kuljettajat

pitävät tosi paljon hiljaisesta kalustosta. On hienoa

seisoa auton vieressä ja tuntea ulos tuleva lämmin ilma,

joka ei haise miltään. Aiomme hankki näitä LNG-käyttöisiä

rekkoja lisää”, Tiilikainen kertoo.

”Euroopassa kaasukäyttöisiä kuorma-autoja on tosi

paljon ja uskon, että Suomessa on käynnistynyt sama

suuntaus”, Tiilikainen lisää.

Nesteytetty maakaasu (LNG) on raskaalle liikenteelle

soveltuva, puhtaampi ja vähäpäästöinen liikennepolttoaine.

Riittoisa LNG säästää dieseliin verrattuna

noin 25 prosenttia polttoainekuluissa. Katso lähin

tankkausasema verkkosivuiltamme www.gasum.fi.

11


Merten älykäs tulevaisuus

yhä väkevämmin suomalaisten

luotsattavana

Koko merilogistiikkaa on tehostettava digitalisaation

avulla, ja se onnistuu vain hyvällä yhteistyöllä.

One Sea -ekosysteemi on

ollut monin tavoin myötätuulessa

koko toimintansa

ajan vuodesta 2016 alkaen.

Mukaan ovat lähteneet

omien alojensa huippuyritykset

kuten esimerkiksi ABB, Cargotec,

Ericsson, Finnpilot Pilotage,

Rolls-Royce Marine, Tieto

ja Wärtsilä. Samaan aikaan valtiovalta

on ansiokkaasti edistänyt

mahdollisuuksia autonomisen

merenkulun toteutumiseen

niin lainsäädännön kuin

mittavan kansainvälisen vaikuttamistyön

kautta. Business

Finland on huolehtinut ekosysteemin

kaksivuotisesta aloitusrahoituksesta

yhdessä yritysten

kanssa.

”Nyt saamamme lisä- ja jatkorahoitus

vuoteen 2021 asti

varmistaa, että voimme edistää

One Sean menestystä kaikin

tarvittavin keinoin. Olemme

tässä ainutlaatuisella asialla,

luomme miljardeissa laskettavaa

uutta liiketoimintaa erittäin

kustannustehokkaalla budjetilla,

vahvasti yritysten omien resurssien

ja yhteistyökyvyn varaan rakentaen”,

kiteyttää One Sean johtaja

Päivi Haikkola DIMECC Oy:stä.

One Sean fasilitaattori DIMECC on

suomalaisen teknologiateollisuuden

tärkein innovaatioalusta.

One Sean korkeatasoisiin kumppaneihin

liittyy nyt myös Suomen

Laivameklariliitto, joka edustaa

yli 40 satamissa toimivaa ja ulkomaankauppaa

edistävää Suomessa

toimivaa yritystä.

Digitaalisuus siivittää

uuteen tehokkuuteen,

asiakkaat tärkeintä

”Meidän on oltava ajan hermolla.

Digitaalisuus antaa uutta potkua,

se luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Meidän on oltava aktiivisia,

dynaamisia ja eteenpäin katsovia.

One Sea on siksi meille juuri

oikea yhteistyöalusta, koska merilogistiikan

toimintaketjua ei

kukaan pysty tehostamaan yksin”,

arvioi Laivameklareiden

toiminnanjohtaja Sari Turkkila.

”Visiomme on, että pystymme

palvelemaan jäsenyrityksiämme

ja heidän kauttaan koko

Suomen ulkomaankauppaa

entistä paremmin. Esimerkiksi

satamien tiedonkulku, kuten

älykkäämmät, varustamojen aikaa

säästävät ilmoitusmenettelyt,

ovat meille tärkeitä. Kun logistiikka

tehostuu, kaikki Suomen

vientiyritykset hyötyvät -

ja koko Suomi hyötyy”, tiivistää

Turkkila.

”Meidän jäsenyrityksillämme

on tarjota One Sealle merkittäviä

vahvuuksia. Esimerkiksi

globaalit konttitoimijat

ovat edelläkävijöitä uusien teknologioiden

kuten lohkoketjujen

hyödyntämisessä. Uskomme,

että pystymme yhdessä DI-

MECCin kanssa tuottamaan en-

12


One Sea -ekosysteemi tähtää autonomisen meriliikenteen mahdollistamiseen vuoteen 2025 mennessä. Kuva: Wärtsilä.

tistä parempia palveluja asiakasnäkökulmaa

yhä enemmän

painottamalla. Siihenhän autonominen

meriliikenne tähtää:

Voimme rakentaa asiakkaille

entistä kustannustehokkaampia

ja turvallisempia ratkaisuja”,

summaa Turkkila.

Lähivuodet ratkaisevat

merten johtajuuden

Meneillään on merten kilpajuoksu,

jossa panoksena on meriliikenteen

johtoasema uusien teknologioiden

ja standardien kautta.

”Lähivuodet ovat kriittisen tärkeitä

sille, mitkä ekosysteemit ja

niiden toimijat ja toimintaympäristöt

voittavat. Olemme todella

tyytyväisiä, että One Sea on saanut

jälleen entistä paremmat eväät pysyä

älykkään merenkulun kärkipaikalla.

Tarkkana täytyy olla, sillä

muutos on todella nopeaa ja Suomen

mahdollisuudet hyödyntää

EU:n resursseja täytyy pitää

vahvasti mielessä, kilpailijoita

on paljon liikkeellä. One Sea on

loistava mahdollisuus ja mainio

työkalu ÄlySuomen toteuttamiseen”,

alleviivaa DIMECCin toimitusjohtaja

Harri Kulmala tarvetta

jatkuvaan valppauteen.

13


”Historiamme

suurin satsaus”

Scanian koeajokiertue houkutteli satoja ihmisiä tutustumaan

uuteen kaupunkimallistoon. Moni pääsi ensimmäistä

kertaa elämässään kaasulla kulkevan puoliperävaunuyhdistelmän

kyytiin.

Scania R410 kiinnosti kuljettajia koeajokiertueella.

Autossa on uusi 13-litrainen kaasumoottori

ja 410 hevosvoimaa.

14


Koeajo on päättynyt ja Scanian

jakeluauto pihahtaa

alaspäin kuin helpotuksesta,

kun kuljettaja pysäköi

sen Liedon Scania-keskuksen

pihalle. Kyseessä ei ole mikään kielikuva,

vaan L-sarjan autossa todella

on niiaustoiminto. Kun kuljettaja

laittaa seisontajarrun päälle, etuakselin

ilmajousitus laskee ohjaamoa

10 senttimetriä alemmas. Kyydistä

on helpompi laskeutua ja samoin

jälleen nousta ohjaamoon, mikä on

tervetullut lisä etenkin jakeluajossa.

– Niiaustoiminto on kiinnostanut ihmisiä,

samoin Scanian uudet moottorit.

Koska 7-litran dieselmoottori

on aiempaa 360 kiloa kevyempi,

vastaava paino saadaan suoraan

hyötykuormaan, Scania Suomi Oy:n

tuotepäällikkö Ville Nevalainen

kertoo.

Nevalainen kumppaneineen kiersi

lokakuussa ympäri Suomea ja

esitteli viittä koeajoautoa. Testata

saattoi kaasukäyttöistä puoliperävaunuyhdistelmää,

pelastusautoa ja

kolmea erilaista jakeluautoa. Scanian

kaupunkikiertue vieraili kaikkiaan

11 paikkakunnalla. Koeajoissa

kävi noin 300 ihmistä.

– Uusi mallisto on historiamme suurin

satsaus. Henkilöautopuolella tapahtuu

jatkuvasti uudistuksia, mutta

kuorma-autoissa koko mallisarjaa

kattavaa uudistusta ei tehdä niin

usein. Scanialla tämä on 60-luvun

jälkeen vasta neljäs kerta.

Avarampi ohjaamo

Kaikki eivät koeajolle lähteneet,

vaan osa halusi tietää, miltä ohjaamossa

näytti.

Ja riittihän siellä uutta katseltavaa.

P-sarjan kaupunkiliikenteeseen tarkoitetussa

hytissä 7-litraisen moottorin

moottoritunneli on 95 millimetriä

aiempaa alempana. Se ei

vain saa hyttiä näyttämään tilavammalta,

vaan helpottaa puolelta toiselle

liikkumista.

Ulos ohjaamosta näkee aiempaa

paremmin, sillä kojetaulu ja sivuikkunan

alareuna ovat entistä alempana.

Kuljettajan istuinta on myös

siirretty. Alhaalla matkustajan ovessa

on City-Safe-ikkuna, jonka kautta

näkyvyys jalkakäytävälle on parempi.

Eräs koeajotilaisuuteen tullut kaipailikin

jo lisää: kokonaan lasista

tehtyä sivuovea. Esimerkiksi Mercedes-Benz

Econicin kuorma-autoon

saa apukuljettajan puolelle kokolasitetun

taitto-oven.

– Olemme testanneet vastaavaa ja

tutkineet, onko käyttäjillä tätä kohtaan

mielenkiintoa. Katsotaan, toteutuuko

lasiovi tulevaisuudessa,

Nevalainen pohti.

Vaivattomampaa ajoa

– Myös uusi kamerajärjestelmä on

herättänyt mielenkiintoa. Lisäkameran

näkökenttä on 360-astetta.

Nähtävän lisäksi lisää kuultavaa uudet

autot eivät tarjonneet, sillä ohjaamoissa

on aiempaa hiljaisempaa.

Uudet jakeluautot kääntyvät ketterästi

ja myös tekniikka tekee kuljettajan

työn entistä vaivattomammaksi.

Siitä on yhtenä esimerkkinä

sähköinen seisontajarru. Se menee

päälle, kun kuljettajan ovi avautuu.

Lisäksi auton paikkatietoon perustuvaa

Zone-palvelua on kehitetty.

– Kun ajoneuvo saapuu tietylle, etukäteen

rajatulle alueelle, sen nopeus

tippuu automaattisesti. Jos halutaan,

esimerkiksi hälytysvalot kytkeytyvät

samalla automaattisesti päälle. Kuljettaja

voi tarvittaessa myös ohittaa

nämä toiminnot, FMS tuotepäällikkö

Jenna Metsola kertoo.

Palomiehet testasivat uutta pelastusautoa. Aiemmin low entry -ohjaamot ovat olleet erikoistilauksia, eikä niitä Suomen

liikenteessä kovin paljon näy. Uusi malli on kuitenkin tulossa sarjatuotantoon, joka tekee ajoneuvosta houkuttelevamman

hankinnan.

15


Puoliperävaunuyhdistelmä

kulkee

kaasulla

Scania kertoi vuonna 2016 testaavansa

Siemensin kanssa Ruotsissa

sähkökäyttöisiä kuorma-autoja,

jotka saivat virtansa E16-valtatien

ylle rakennetuista ajojohtimista.

Täyssähköautoja ei kuitenkaan

Scanian Suomi-kiertueella esitelty.

– Sähkökäyttöiset ajoneuvot ovat

kova puheenaihe, mutta varsinkin

raskaassa liikenteessä niillä on vielä

kovia haasteita. Uskon, että vaihtoehtoisilla

polttoaineilla mennään

pitkälle eteenpäin, Scania Suomi

Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkara

toteaa.

Scania panostikin kaasuun ja tarjoaa

nyt alan laajimman vaihtoehtoisille

polttoaineille tarkoitetun

ympäristöystävällisen valikoiman.

Koeajoihin osallistuneita kiinnostikin

puoliperävaunusarjan näyttävin

uutuus, joka kulki 13-litraisella

kaasumoottorilla. Polttoaineeksi

käy paineistettu CNG tai nesteytetty

LNG, bio- tai maakaasuna. Tehoa R-

sarjalaisessa on 410 hevosvoimaa,

joka sopii enintään 60 tonnin kokonaispainoiselle

yhdistelmälle.

– Eri valmistajien kaasumoottoreissa

on eroja. Scanian moottori ei tarvitse

sytytysainetta, sillä se käy sytytystulppien

avulla ottomoottorin

tavoin. Myöskään AdBlueta ei tarvita.

R410:n huoltoväli on 45 000 kilometriä,

Nevalainen sanoo.

Noin sata kaasuautoa

Jukkaran arvion mukaan raskaassa

liikenteessä oli syksyllä Suomessa

käytössä noin satakunta kaasuautoa.

Hän uskoo, että niiden määrä

lisääntyy. Kaasukäyttöisiin autoihin

liittyviä kyselyjä tulee Scanialle

viikoittain.

Erästä koeajoon lähtenyttä kuljettajaa

arvelutti kaasukäyttöisen

kuorma-auton jälleenmyyntihinta.

Raskaalla puolella kaasuauto on

perinteiseen diesel-ajoneuvoon verrattuna

selvästi kalliimpi hankita.

Nevalainen kuitenkin vakuutti,

että kaasuauton arvo ei romahda.

Henkilöautopuolella kaasukäyttöisten

autojen jälleenmyyntiarvoa

on tutkinut Autoalan ohjelmistoyritys

Autovistan pääanalyytikko Markus

Halonen. Hänen mukaansa kaasuautot

säilyttävät lähes 52 prosenttia

arvostaan kolmen vuoden ja

noin 90 000 ajokilometrin jälkeen,

mikä on paremmin kuin dieselautoilla

ja selkeästi paremmin kuin

sähköautoilla.

– Kaasulla ajaminen on edullista,

se on noin 20 – 30 prosenttia halvempaa

kuin diesel, Gasumin myyntijohtaja

Juha-Matti Koskinen huomauttaa.

Kaasua yleensä kuluu hieman

enemmän kuin dieseliä, ja Koskinen

arvioi kaasuautoilun kokonaiskulujen

olevan kutakuinkin samalla tasolla

kuin dieselautonkin. Lukuihin

vaikuttaa ajokilometrien määrä: jos

kaasukäyttöisellä ajoneuvolla ajetaan

vain vähän, se ei ole taloudellisin

hankinta, vaikka on silti ympäristöystävällisempi

vaihtoehto.

Kaasukäyttöisen kuorma-auton

erottaa ulkopuolelta pienestä CNGmerkistä,

joka on tankin kyljessä.

16


– Autoihin asennettujen antureiden

ja telematiikan myötä huolto

on muuttunut joustavammaksi.

Mitä enemmän autoa kuormitetaan,

sitä lyhyempi on huoltoväli.

Jos taas ajaa vähemmän, huoltoväli

on pidempi, Ville Nevalainen

kertoo.

17


VR Safe – mitä kuuluu ensimm

Teksti: Aleksi Telilä

Lähes vuosi sitten kerroimme lehdessämme

(1 / 2018) uudesta innovaatiosta nimeltä

VR Safe. Kyseessä on siis virtuaaliteknologiaa

hyödyntävä koulutustyökalu, joka on

suunniteltu kuljettaja- ja ensiapukoulutuksiin.

Onko parempaa tapaa harjoitella

onnettomuustilanteessa toimimista, kuin

olla itse mukana tilanteessa? Virtuaalitodellisuudessa

ei aivan sataprosenttisesti

pääse tilanteeseen mukaan, mutta

näyteltyä tilannetta lukuun ottamatta se

on tällä hetkellä aidoin tapa kokea onnettomuustilanne.

Virtuaalitodellisuus ensiapukoulutuksessa. Kuva: Aleksi Telilä

18

VR Safe® on kahden kokeneen

ensiapukouluttajan, Kaisa Telilän

ja Hanna Immosen kehittämä koulutustyökalu,

jossa onnettomuustilannetta

pääsee katselemaan vierestä

virtuaalitodellisuudessa.

Virtuaalilasit ja kuulokkeet puetaan

päälle ja video laitetaan pyörimään.

Kuva kääntyy pään liikkeiden mukana

ja luo katselijalle vaikutelman,

että hän olisi itse tilanteessa mukana.

VR Safe ei varsinaisesti ole koulutusvideo

vaan kokemusvideo. Sen

tehtävä on opettaa havainnointia

ja herättää keskustelua. Ainakaan

toistaiseksi videolla ei siis pääse

itse toimimaan ja vaikuttamaan

tapahtumien kulkuun.

Vuosi sitten VR Safe oli vasta

360-tekniikalla kuvattu video.

Syyskuussa valmistui sovellus,

jonka ansiosta VR-kokemuksen

hyödyntäminen koulutustilanteessa

helpottui huomattavasti.

Enää kouluttajan ei tarvitse opettaa

katselijalle VR-lasien tekniikkaa.

Katselu sujuu nyt koulutettavilta

itsenäisesti, kokemusvideo käynnistyy

helposti katseohjauksella.

VR Safe -alustalla on tällä hetkellä

käytössä yksi video, Car Crash,

jossa katselija seuraa vierestä autoonnettomuustilannetta.

Videon

jälkeen on purkukeskustelu, jossa

käydään onnettomuustilanne ja

katselijan havainnot läpi kouluttajan

kanssa. VR Safe® Car Crash

otettiin noin vuosi sitten ensimmäisenä

käyttöön Auts-Tuote Oy:n

ensiapukoulutuksissa sekä ADR

-koulutus Timo Kallionpää Oy:n

järjestämissä ammattipätevyyden

jatkokoulutuksissa.

Auts-Tuote Oy:n

ensiapukouluttaja Sari Jalli

kertoo VR Safen käytöstä

koulutuksessa:

”VR Safe -kokemusvideo on nyt

noin vuoden ollut osa ensiapukoulutustamme.

Uusi innovatiivinen

koulutustyökalu on saanut hyvän

vastaanoton osana erilaista käytännön

koulutusta.

Ensiapukoulutuksissa rohkaisemme

kurssilaisia auttamistilanteessa

toimimiseen,

kannustamme käyttämään omaa

tietotaitoa ja uskallusta auttaa silloin,

kun kanssaihminen on avun

tarpeessa. On tärkeää painottaa

kurssilaisen omaa osaamista ja

kykyä auttaa parhaalla mahdollisella

tavalla, jonka sillä hetkellä

tuntee oikeaksi. Jälkeenpäin on aina

helppo kyseenalaistaa omaa toimintaa;

”Miksi tein niin?” ”Teinkö

oikein?” Paineen alla auttaja tekee

kuitenkin aina parhaansa, sen

minkä voi ja pystyy tilanteessa

tekemään.

Kokemusvideon avulla halumme

koulutustilanteessa antaa tunteen,

että auttamistilanne ei vaadi monimutkaisia

toimenpiteitä, vaan on

yksinkertaista ja selkeää toimintaa,

kunhan muistaa olla vaarantamatta

itseään, rauhoittua, kuunnella ja

toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kouluttajana seuratessani kurssilaisen

eläytymistä videon edetessä

ajattelen, että ehkä tämä oikeasti

antaa sen elämyksen, jota on lähdetty

hakemaan, sen mitä kurssilaiset

ovat toivoneetkin; miltähän tuntuisi

tulla ensimmäisenä paikalle?”

Myös Timo Kallionpään mukaan

palaute videosta on ollut positiivis-


äisen vuoden jälkeen?

Timo Kallionpää, Sari Jalli ja Jari Lundgren.

Kaikilla eri näkökulmasta kokemusta

VR Safesta ja jokainen on pitänyt siitä.

Kuva: Hanna Immonen

ta. Koulutettavat tuntevat olevansa

tilanteessa oikeasti mukana ja

haluaisivat mennä itsekin auttamaan.

Yleisin kommentti kursseilla

on ”Vau, olipa todentuntuinen!”

Kallionpää kertoo, että VR -kokemus

on lisännyt kysyntää ammattikuljettajien

ensiapukoulutuksia

kohtaan.

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja

Jari Lundgren AH-Trans Oy:stä on

ollut mukana kurssilla, jossa VR

Safe oli käytössä. ”VR -kokemus

sopi hyvin osaksi kurssia, toi asian

todemmaksi ja ehkä madalsi kynnystä

pysähtyä, jos todellinen tilanne

tulisi vastaan. Ammattikuljettajan

työssähän voi koska tahansa joutua

liikenneonnettomuustilanteeseen

auttajaksi”, kertoo Lundgren.

Kursseille on toivottu lisää erilaisia

videoita ja koulutettavat haluaisivat

päästä osallistumaan tilanteeseen

enemmän. VR Safen Kaisa

Telilä kertoo, että lisää videoita on

suunnitteilla ja tuotetta aiotaan kehittää

eteenpäin tulevaisuudessa.

Tarkempia tietoja tulevista videoista

tai julkaisuaikatauluista hän

ei vielä kuitenkaan voi paljastaa.

Timo Kallionpää käyttää VR -kokemusta

osana kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksia.

Kuva: Hanna Immonen

19


VAIHTOEHTOJA ON NYT YKSI LISÄÄ

1. heinäkuuta 2016 voimaantullut päivitys SOLAS ( Safety of Life

at Sea ) yleissopimukseen vaatii rahdinlähettäjiä esittämään

VGM ( Verified Gross Mass ) todistuksen kontin vahvistetusta

bruttomassasta ennen kontin lastaamista laivaan.

Tämä voidaan tehdä punnitsemalla erikseen tavaroiden, lavojen,

pakkaus- ja tuentamateriaalien paino ja lisäämällä tyhjän

kontin paino.

Vaihtoehtoisesti punnitaan koko kontti sisältöineen.

Näistä ensimmäinen vie paljon aikaa ja on usein hyvin epäkäytännöllinen

vaihtoehto, kun taas jälkimmäinen vaatii kallista

ja raskasta kalustoa.

ConFoot Oy esitteli uusimman

tuotteensa, ConFoot CFW setin,

prototyypin Intermodal Europe

2018 messuilla Rotterdamissa.

Setin kaikissa neljässä jalassa on

sähköinen vaaka, joiden avulla kontin

kokonaispaino saadaan helposti

ja luotettavasti punnittua missä

vain, milloin vain, ilman raskasta

kalustoa tai muita lisälaitteita.

CFW malli on kevyt ja kannettava

kuten kaikki ConFoot tuotteet,

ja edustaa perinteistä suomalaista

suunnittelua, innovointia ja teollista

muotoilua parhaimmillaan.

ConFoot CFW settiin kuuluu

tableteilla ja älypuhelimilla käytettävä

sovellus, jonka avulla punnitsemisen

lisäksi myös vaadittu

SOLAS päivityksen vaatima raportointi

on helppoa.

Tuotteen toimitukset aloitetaan

syksyllä 2019 lopullisen hinnan ollessa

noin 6 500 euroa.

ConFoot CFW on kannettavana

käytettävyydessään sekä monipuolisuudessaan

vertaansa vailla oleva

ja markkinoiden kustannustehokkain

SOLAS vaatimukset täyttävä

ratkaisu konttien punnitsemiseen.

www.confoot.fi

ConFoot Oy esitteli Intermodal Europe

messuilla Rotterdamissa uuden, punnitsevan

merikontinjalan prototyypin.

ConFootin Saksan ja Benelux- maiden myynnistä vastaava Rob Costongs sekä kansainvälisen

myynnin yhteyshenkilö Sami Seppänen prototyyppiä esittelemässä.

Punnitsevan jalan päänäyttö. Toinen

näyttö jalkasetin mukana tulevassa sovelluksessa,

jota voi käyttää älypuhelimissa

ja tableteissa.

20


OSAAMISTA MYÖS METSÄN ULKOPUOLELLA

KESLA on tunnettu puutavaranostureistaan, mutta uudet KESLA City -nosturit

proSTABILITY -vakaudenhallintajärjestelmällä on suunniteltu nimen omaan kaupunkiolosuhteisiin.

www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Närhi Oy | 0400 529 600 KAUTTUA: EHM Oy | 02 865 3069 MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | 015 682 010

SOINI: Saleston Oy | saleston.fi TUUSULA: Maantec Oy | 045 263 4400 tai 040 586 2229 JUUKA: TTT Erätaito Oy | 050 5944 053

21


Toyota Smart Trucks

– telematiikka trukkien

vakiovarusteena

Telematiikka on vakiovarusteena kaikissa Toyotan uusissa

varastotrukeissa marraskuun 2018 alusta lähtien ilman lisäkustannusta

asiakkaalle. "Tarjoamme teknologiaa, joka

auttaa asiakkaitamme keräämään tietoa ja kehittämään

toimintaa sen perusteella ", toteaa Toyota Material Handling

Europen toimitusjohtaja Matthias Fischer.

Kaikki Ruotsin Mjölbyn-tehtaalla

valmistetut Toyotan varastotrukit

ovat tästä lähtien ns. "älykkäitä

trukkeja" (“Smart Truck”). Trukeissa

on tarvittava telematiikkateknologian

varustus mm. suorituskyky-

ja diagnostiikkatietojen

22

keräämiseen ja välittämiseen pilvitietokantaan.

Sinne kertynyttä tietoa

Toyota ja sen asiakkaat voivat

hyödyntää asiakkaan sisälogistiikka-

ja materialinkäsittelytoimintojen

kehittämiseksi.

Erillistä kustannusta telematiik-

kalaitteistosta ei veloiteta enää

uutta trukkia hankittaessa. Lisäksi

kaikki Smart Truck -asiakkaat

saavat käyttöönsä koneluettelon,

käyttötuntilukemat ja mobiiliappin

huoltopyyntöjen lähettämiseksi

ilman erillisveloitusta. Lisäarvopalvelun

kuukausimaksua vastaan

asiakkaat voivat hyödyntää monipuolisia

raportteja, jotka ovat saatavilla

Toyota I_Site -portaalin ja

sen mobiilisovellusten kautta. Tietoja

voidaan käyttää mm. päivittäisjohtamisessa,

toiminnan kehittämisessä

jne.

"Toyotan Smart Truck-konsepti

tarkoittaa, että asiakkaamme pystyvät

mittaamaan tarkasti trukkityön

avainlukuja, ymmärtämään

kuljettajien suorituskykyyn vaikuttavia

tekijöitä ja seuramaan keskeisiä

toimintoja kuten akun diagnostiikkaa.

Tavoitteena on mm. maksimoida

trukkien käyttöaste, vähentää

hukkatunteja ja ehkäistä trukeista

aiheutuvia työtapaturmia ",

kommentoi markkinointi- ja myyntijohtaja

Ralph Cox.

Lisäksi Toyota voi hyödyntää kertynyttä

tietoa ennakoivaan huoltoon,

jonka ajankohdan määrittelee

todellinen reaaliaikainen tieto

trukin kunnosta ja käyttötunneista

ottaen huomioon mm. vuokrasopi-


muksien ehdot. "Myös trukkiteollisuudessa

pitää siirtyä vauhdilla

digiaikaan, jolloin trukkitoiminnoista

kerätyt tiedot voivat tehdä

dramaattisen parannuksen asiakkaan

sisälogistiikkaan. Toyotan lean-ajattelun

mukaisesti kehitämme

asiakkaiden toimintojen laatua

minimoimalla hukkatyötä. Iso investointimme

älykkäiden trukkien

tuotantoon auttavat asiakkaamme

saavuttamaan tämän tavoitteen ",

jatkaa Ralph Cox.

Kaikki Toyotan varastotrukkitilaukset,

jotka on vastaanotettu lokakuun

2018 alusta alkaen, tullaan

toimittamaan “älykkäinä trukkeina”

eli telematiikkalaitteistolla ilman

lisäkustannusta asiakkaalle

23


Lauri Markkanen

haastaa suomalaiset

ilmastonmuutoksen

vastaiseen kamppailuun

Ilmastonmuutos on aikamme

suurin haaste. Sen hillitseminen

vaatii tekoja ja sitoumuksia

paitsi valtioilta

ja yrityksiltä myös kansalaisilta.

Siksi koripalloilija

Lauri Markkanen ja Neste

aloittivat yhteistyön ilmastonmuutoksen

vastaisen

kamppailun puolesta.

24

Chicago Bullsin riveissä toista

NBA-kauttaan pelaava Markkanen

on yhä huolestuneempi maapallon

tulevaisuudesta: ”Olen saanut

kasvaa oman lapsuuteni Suomessa

neljästä vuodenajasta nauttien.

Nyt kun olen itse isä, haluan tehdä

kaikkeni, jotta myös lapseni voisi

nauttia puhtaasta, elinvoimaisesta

maapallosta”, Markkanen kertoo.

Sosiaalisessa mediassa näkyvässä

kampanjassa Lauri haastaa seuraajansa

toimimaan ilmastonmuutoksen

torjumiseksi. Havainnollistaakseen

ilmastonmuutoksen

vastaisen kamppailun panoksia,

Lauri pelaa kampanjassa pallolla.

Sen pintaan on maalattu maapallon

lämpökartta viime kesältä, jolloin

eri puolilla maapalloa rikottiin

lämpöennätyksiä. Pallon on maalannut

taiteilija Kickstradomis, joka

on tunnetuimpia koripallokenkien

tuunaajia maailmassa. Yhteistyötä

voi seurata Markkasen kanavissa

tunnisteella #DontChoke.

”NBA-pelaajana ja nuorten urheilijoiden

esikuvana minulla on velvollisuus

toimia ilmastonmuutosta

vastaan. Samalla haluan kannustaa

myös muita ihmisiä ympärilläni

pienentämään omaa hiilijalanjälkeään

konkreettisilla teoilla. Meillä

on Nesteen kanssa samat arvot,

ja yhteinen tavoitteemme on luoda

puhtaampi tulevaisuus tuleville sukupolville.

Siksi Neste on luonnollinen

kumppani minulle. Itse olen

ensimmäisenä askeleena luopunut

punaisen lihan syömisestä kokonaan,

sillä ruokavaliolla voidaan

vaikuttaa suuresti yksittäisen ihmisen

hiilijalanjälkeen. Heitän pallon

seuraavaksi kaikille koripallon

ystäville: haastan teidät miettimään,

millaisia vastuullisempia

valintoja te voitte tehdä omassa arjessanne”,

Markkanen jatkaa.

”Viimeistään tuore IPCC:n ilmastoraportti

osoittaa, että nyt on aika

toimia. On hienoa, että Lauri lähtee

kanssamme rohkeasti ja näkyvästi

ilmastonmuutoksen vastaiseen

työhön. Kampanjassa kannustetaan

ihmisiä miettimään omia

asenteita ja jokapäiväisiä valintoja.

#DontChoke tarkoittaa sitä, ettei

suurten haasteiden kuten ilmastonmuutoksen

edessä voi jäätyä

pelikentällä, vaan täytyy uskaltaa

tehdä vastuullisempi valinta.

Aloittaa voi pienestä asiasta, joka

voi aikanaan johtaa suureen muutokseen",

kertoo Nesteen markkinointijohtaja

Sirpa Tuomi.


Varmista sujuva toimitusketju

Kiinasta Suomeen

Jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet tavaran tilaamista, Varovan asiantuntijat

voivat neuvoa eri kuljetusmuodoissa. Valitse sopivin vaihtoehto huomioon

ottaen kustannukset, kuljetusaika ja ympäristötekijät.

Järjestelyt Kiinassa hoituvat sujuvasti paikallisen kumppanimme avulla.

Huolintaosastomme hoitaa tullauksen Suomeen ja toimituksen perille.

Varova Oy

PL 18, 00501 Helsinki

Puh. 09 773 96 300

myynti@varova.fi

www.varova.fi

LENTORAHTI RAUTATIEKULJETUKSET MERIRAHTI

Shanghai-Helsinki

1-7 vrk

Shanghai-Helsinki

18-24 vrk

Shanghai-Helsinki

35-45 vrk

25

CO2 CO2 CO2


Hallintoralli syö työntekijältä

viisi tuntia kuukaudessa

50 työntekijän yrityksessä menetetään 250 työtuntia kuukaudessa

Hallinnolliset tehtävät kuten kululaskutus ja työajan raportoiminen syövät suomalaisten työaikaa

varsinaisten työtehtävien kustannuksella. 15 prosenttia suomalaisista käyttää niihin kuukausittain

yli viisi tuntia työajastaan. Toisella 15 prosentilla kuluu samaan kuukausittain kaksi–viisi

tuntia työajasta. Kun tuntimäärä kerrotaan vaikkapa 50 tai 100 työntekijällä, työnantajalla

on melkoinen aikahukka käsissä. Monelle iso osa kululaskutusta ovat parkkimaksukuitit.

EasyParkin mobiilisovelluksella ne saa kätevästi digitaalisena. Samalla muodostuu säästöjä

parkkimittarien etukäteismaksuihin tuhraantuvista rahoista.

Suomalaisista 15 prosenttia käyttää

kuukausittain yli viisi tuntia

työajastaan hallinnollisiin tehtäviin

eli esimerkiksi kululaskutukseen

ja työajan raportoimiseen.

Heiltä kuluu siis joka kuukausi reilusti

yli puolet yhdestä työpäivästä

muuhun kuin varsinaiseen työn

tekemiseen. Toisella 15 prosentilla

kuluu samaan kuukausittain kaksi–viisi

tuntia työajasta.

Luvut selviävät mobiilipysäköinnin

palveluja tarjoavan EasyParkin

kesäkuussa teettämästä kansainvälisestä

kyselytutkimuksesta. Kyselyyn

vastasi 1017 suomalaista.

– Jokainen työtunti on sekä työntekijälle

että työnantajalle erittäin

arvokasta aikaa. Pari tuntia tai yksi

työpäiväkään ei kuulosta yksittäisen

työntekijän kohdalla kummoiselta,

mutta kun se kerrotaan vaikkapa

50 työntekijällä, kuulostaa jo

sangen rajulta. 250 työtuntia kuittiralliin

joka kuukausi on iso työajan

menetys, EasyPark Suomen

asiakkuuksista vastaava Joel Pallaskorpi

kertoo.

Moni työntekijä haluaisikin

eroon hallinnollisista tehtävistä.

Valtaosalle suomalaisista – noin

60 prosentille – kululaskutus on

jatkuva osa arkea. Kolmasosa suomalaisista

on joutunut hukkaamaan

työaikaa kuittirumbaan kululaskutusprosessi

tapahtuneiden

26


virheiden vuoksi.

– Lähes joka kolmas suomalainen

työssäkäyvä kokee, että kululaskutus,

työajan raportoiminen ja

sen sellainen vie heiltä aikaa, joka

olisi syytä käyttää varsinaisen

työn kannalta relevantimpiin seikkoihin.

Kun tuota aikasyöppöä onnistutaan

pienentämään, pienenee

todennäköisesti myös työajan

raportoimiseen kuluva aika, koska

sitten on raportoitavana enemmän

työtehtäviä, Pallaskorpi toteaa.

Parkkimittarien

etukäteismaksuihin

hukataan rahaa

Kuittiralli ei ole työpaikoilla ongelmallinen

vain ajanhukan vuoksi.

Suomalaisilta jää myös perimättä

konkreettista rahaa paperikuittien

varassa toimivan kululaskutuksen

seurauksena. Syyt ovat moninaisia:

esimerkiksi kuittien hukkaaminen,

unohdukset, laskutuksen

aikarajan ylittyminen.

– Ongelmatilanteisiin vaikuttaa

se, että lähes joka kolmas toimittaa

kululaskutuksensa eteenpäin vuosineljänneksittäin.

Liki 40 prosenttia

tekee sen kuukausittain. Aikavälit

ovat siis suurehkot, mikä tietysti

altistaa unohduksille ja paperikuittien

häviämiselle sekä kulumiselle.

Ja nuo aikavälit taas kielivät jälleen

siitä, että ihmiset kokevat tuon paperinpyörittelyn

hieman epämiellyttäväksi,

Pallaskorpi sanoo.

Autoileville iso osa kuittirallia

ovat pysäköintilupakuitit. Niitä

kertyy taajaan ja paljon, koska

harva haluaa käyttää työaikaansa

edullisen parkkitilan metsästämiseen.

Summat ovat yleensä pieniä,

mutta ajan kanssa pienistä puroista

kertyy mittava kokonaisuus.

– Parkkimittareihin maksettavista

parkkimaksuista kertyy rahanhukkaa

reilulle joka toiselle suomalaiselle.

Eli koska mittareihin

tehdään etukäteismaksu, niihin

maksetaan ajankäytön arvioimisen

hankaluuden vuoksi yleensä liikaa.

Niistä euroista jokainen olisi säästettävissä

järkevään käyttöön.

Digitaalisuus säästää työaikaa

EasyParkin mobiilisovelluksella

pääsee eroon sekä kuittirallista että

rahan hukkaamisesta parkkiajan

etukäteismaksuihin. Sovellus tarjoaa

kuitit digitaalisesti, ja sillä maksetaan

vain siitä ajasta, jonka auto

on pysäköitynä. Yrityksillä on lisäksi

mahdollisuus avata yritystili, jolloin

kululaskuja ei tarvita enää pysäköinneistä.

Raportointi ja laskutus

pysäköinneistä tapahtuvat automaattisesti.

Työntekijöille luodaan

erilliset yritystilit EasyParksovellukseen,

jolloin kaikki työntekijöiden

sovelluksella tehdyt työpysäköinnit

menevät automaattisesti

työnantajan laskulle. Tällöin yritys

saa kaikki työntekijöiden työpysäköintikulut

kootusti samaan paikkaan,

esimerkiksi kuukausittaiselle

koontilaskulle. Näin kululaskut pysäköinneistä

ovat historiaa.

– Sovelluksemme hyödyntäminen

on suositeltavaa tietysti yksityisautoilijoille,

mutta myös yrityksille

palvelumme tuo tehokkuutta työajan

käyttöön. Tämänvuotinen kyselytutkimuksemme

osoittaa, että mobiilipysäköinnin

ansiosta henkilöstöllä

on työpaikalla aiempaa enemmän

aikaa varsinaiseen työhönsä,

EasyParkin Pallaskorpi päättää.

www.easypark.fi

27


Autotiet ovat pakokaasun

huuruisia väyliä

Onneksi nykyautoista löytyy ilmastointi, sekä

raitisilmasuodatin, jotka suojaavat autossa

matkustavien terveyttä, vai suojaavatko?

tapahtuneen VW:n

2015 päästöskandaalin

jälkimainingeissa on puhtaan

hengitysilman tärkeys korostunut

entisestään. Suomessa ilmanlaatu

on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta

hyvä. Monissa Euroopan

maissa ei olla yhtä onnekkaita,

vaan savusumu piinaa useita kaupunkeja.

Esteettisen haitan lisäksi

päästöillä on myös ihmisten terveyteen

haitallisia vaikutuksia.

Euroopan ympäristövirasto EEA

on arvioinut, että pienhiukkasille

altistuminen aiheutti 432 000

ennenaikaista kuolemaa neljässäkymmenessä

Euroopan maassa

vuonna 2012. Ulkoilman epäpuhtauksista

aiheutuu kaikkiaan noin

1 900 ennenaikaista kuolemaa

Suomessa vuosittain (EEA 2015).

Liikenteen päästöjen johdosta

28

Suomessa kuolee vuosittain n. 800

ihmistä kun taas liikenneonnettomuuksissa

kuolee n. 300 ihmistä

vuodessa.

Päästöjen haitat terveydelle

Pienhiukkasista ei kuitenkaan

puhuta läheskään niin paljon kuin

liikenneonnettomuuksista. Päästöjen

haitat terveydelle varmasti

tiedostetaan jollain tasolla, mutta

asialle ei olla valmiita tekemään

paljoakaan, sillä se tietäisi liikkumisen

kallistumista ja todennäköisesti

myös oman elintason

madaltamista.

Brittiläinen riippumaton päästöjen

testaus- ja tutkimuslaboratorio:

Emission Analytics tutki 11

Britanniassa suosittua automallin

ilmanvaihtojärjestelmän kykyä

suodattaa ulkoilman epäpuhtaudet

ja tulokset ovat huolestuttavat.

Vilkkaasti liikennöidyillä teillä

ajettassa, auton ilmastointi voi tehdä

hallaa terveydelle, sillä useimpien

autojen ilmanvaihtojärjestelmät

suodattivat vain vähän tai

ei ollenkaan ulkoilmassa leijuvia

autojen pakokaasujen myrkyllisiä

partikkeleita.

Maalaisjärjellä ajateltuna ilmastoinnin

kuuluisi suodattaa haitalliset

partikkelit, mutta näin ei

valitettavasti ainatapahdu.

Suoriutui

Mercedes-Benz E-sarja

Testissä huonoiten pärjäsi Toyota

C-HR, joka suodatti vain 1% ulkoa

tulevista haitallisista saastepartikkeleista.

Seuraavaksi huonoiten


suoriutuivat Volkswagen Polo

suodattaen vain 35%. Liki samoihin

ylti Ford Fiesta 40% suodatustehollaan.

Parhaiten suoriutui

Mercedes-Benz E-sarja, suodattaen

90% ulkoa tulevistasaastepartikkeleista.

“Olemme järkyttyneet eri autojen

eroista,” Nick Molden, Emissions

Analytics:n toimitusjohtaja, kertoo

julkaisussaan. “Autoilijat ovat siinä

uskossa, että auton ilmanvaihtojärjestelmän

suodattimet suojaavat

heitä ilmansaasteilta, vaikka todellisuudessa

voivatkin altistua hyvin

suurille määrille ilmansaasteita.”

“Kuluttajille ei näin ole tarjota riippumatonta

tietoa suodatusjärjestelmien

toimivuudesta autossa, jonka

ostamista suunnittelevat. Joten jos

heillä tai lapsillaan on astmaa tai

allergioita, ei ole mitään mahdollisuuksia

saada varmuudella tietää,

suojaako ostetun auton ilmanvaihtojärjestelmä

heitä ilmansaasteilta,”

hän lisää.

Hän kertoo, että osasyy tälle on

standardien ja säädösten puute,

joka tarkoittaa sitä, että jokainen

autonvalmistaja voi soveltaa omia

sääntöjään.

Ensimmäiset raitisilmasuodattimet

tulivat Saabeihin jo vuonna

1979. Muut autonvalmistajat ovat

seuranneet kyseistä trendiä, enimmäkseen

asiakkaiden kysyntään

vastatakseen.

Ford on ensimmäinen autonvalmistaja

Euroopassa, jonka malliston

Ka, Focus, C-Max, Mondeo,

S-Max ja Galaxy saivat European

Centre for Allergy Research

Foundation’s (ECARF) sinetin

allergiaystävällisistä verhoilumateriaaleista

ja tehokkaasta ilmansuodatusjärjestelmästä.

Mercedes-Benz on tehnyt yhteistyötä

ECARF:n kanssa vuodesta

2011 lähtien kehittääkseen allergisoimattomat

verhoilumateriaalit

ja tehokkaan ilmansuodatuksen.

Tämän yhteistyön johdosta, vuodesta

2016 lähtien on koko Merceksen

mallistolla ECARF-sinetti.

Joten toivo asian korjaamiseksi

ei ole vielä menetetty, sillä autoteollisuus

on asiakasorientoitunutta

ja suunta tulee muuttumaan kun

tieto asiasta leviää. Muutkin autonvalmistajat

varmasti seuraavat

uutisointia ilmansaasteista ja

tulevaisuudessa panostavat myös

autojensa ilmansuodatukseen.

Vaikkei ilmansaasteet Suomessa

vielä olekaan niin suuri ongelma,

näyttää kehitys kuitenkin kulkevan

siihen suuntaan, että saamme

varautua täälläkin tulevaisuudessa

huonontuvaan ilmanlaatuun.

Näinollen olisi suotavaa Euroopan

hallinnon ja autonvalmistajien

luovan piakkoin yhteiset standardit

autojen sisäilman laadulle ja

panostavan enemmän ihmisten

terveyteen.

29


T

I

E

D

O

S

S

A

H

U

R

J

A

V

U

O

S

I

Havainnekuva bussiterminaalista sisäänkäynnin vasemmalla puolella (edestäpäin sisään tullessa). ALA Arkkitehdit Oy

30

Finavian jätti-investointi Helsinki-Vantaalla

siirtyy uuteen vaiheeseen:

Helsinki-Vantaan vuosi 2019 on aivan omaa luokkaansa. Lentoasema

uudistuu ja muuttuu yhden vuoden aikana enemmän

kuin koskaan aikaisemmin. Tammikuussa laajennustöiden painopiste

siirtyy terminaali 2:n edustalle. Rakentaminen vaikuttaa

liikennejärjestelyihin ja matkustajien liikkumiseen.

– Ensi vuonna saamme valmiiksi

kaikki Helsinki-Vantaan kaukoliikennettä

palvelevat laajennukset.

Avaraa ja viihtyisää tilaa,

uusia palveluja ja nykyaikaista

infrastruktuuria otetaan käyttöön

runsain mitoin. Samalla investointiohjelmamme

painopiste

siirtyy kaukoliikenteen kapasiteetin

kasvattamisesta terminaali

2:n laajentamiseen, sanoo

Finavian tekninen johtaja Henri

Hansson.

Tammikuussa Helsinki-Vantaalla

alkaa kehitysohjelman näkyvin

vaihe, kun lentoaseman

lähtöselvitys- ja tuloaulat sekä

julkisen liikenteen järjestelyt

myllerretään uusiksi. Terminaali

2:n eteen valmistuu 2020-luvun

alussa täysin uudenlainen lentomatkustajia

palveleva alue.

– Rakennamme uudisosan

lähtöselvitystä, turvatarkastusta,

matkatavaroiden luovutusta

ja matkustajien vastaanottamista

varten. Terminaali 2:n nykyiset

lähtö- ja tuloaulat muuttuvat täydellisen

muodonmuutoksen jälkeen

porttialueeksi. Lentoasemalle

saadaan runsaasti lisää matkustajatilaa

ja mahdollisuuksia kehittää

palvelutarjontaa entistä monipuolisemmaksi,

Hansson kertoo.

Matkustajia odottaa tulevaisuudessa

hulppea ja arkkitehtonisesti

upea lentoasema.

– Ennen kuin kaikki on valmista,

tiedossa on pölyä, melua ja muuta

haittaa. Palvelut vaihtavat paikkaa,

kulkureitit muuttuvat, kävelymatkat

pitenevät ja auton joutuu

paikoittamaan nykyistä kauemmas,

kuvailee Hansson seuraavien

parin-kolmen vuoden koettelemuksia.

Hän painottaa, että Finavia tekee

parhaansa, jotta asiakaskokemus

olisi mahdollisimman hyvä suurenluokan

rakennustöistä huolimatta.

Työmaaliikenteen suunnitteluun,

liikennejärjestelyjen sujuvuuteen

ja viestintään panostetaan.

Esimerkiksi matkustajien

opastukseen on palkattu 15 henkilöä

lisää.

Ensimmäisenä muuttuvat

omalla autolla liikkuvien

pysäköintijärjestelyt

Kolmekymppinen, yli seitsemän miljoonaa

autoa palvellut pysäköintihalli

P2/P1 puretaan Helsinki-Vantaan

uuden ikonisen sisäänkäynnin

tieltä.

Halli suljetaan 7. tammikuuta, jonka

jälkeen lentoasemalla asioivia

autoilijoita palvelevat parkkihallit

P3 ja P5 sekä ulkoalue P4. Myös terminaali

1:n ja 2:n edustalla sijainneet

pikaparkkialueet siirtyvät py-


säköintihalli P3:een.

Pysäköintialueiden ja terminaalin

välillä pääsee liikkumaan Finavian

ilmaisella parkkibussilla.

Finavia on valmistautunut parkkihallin

purkuun jo etukäteen ja

on laajentanut P5-pysäköintihallia

vuonna 2016. Tuolloin lentoasemalle

saatiin 3 000 parkkipaikka

lisää.

– Terminaali 2:n laajennukseen

kuuluu myös uuden parkkitalon

rakentaminen. Se valmistuu parin

vuoden kuluttua, Hansson sanoo.

Seuraava isompi muutos tapahtuu

keväällä, jolloin taksi- ja bussiasemat

siirtyvät ja liikennejärjestelyt

muuttuvat. Niistä Finavia

tiedottaa tarkemmin vuoden 2019

puolella.

Nämä kolme ohjetta matkustajien

on hyvä muistaa

1. Muutoksia on luvassa kuukausittain,

jopa viikoittain. Ennen

lentoasemalle tuloa on hyvä tarkistaa

Helsinki-Vantaan ajankohtaiset

kuulumiset Finavian

verkkosivuilta.

2. Kentälle on nyt syytä tulla ajoissa.

Aikaa on varattava riittävästi

terminaaliin ja koneeseen

siirtymiseen.

3. Omalla autolla lentoasemalle

tulevien kannattaa varata pysäköinti

etukäteen, jotta varmasti

saa haluamansa paikan.

rakennetaan uusi parkkihalli, johon

tulee 1 800 autopaikkaa lisää.

Uusi taksialue on kooltaan noin

4 500 neliömetriä ja bussiasema

ALA Arkkitehdit Oy

noin 6 500 neliömetriä.

Pysäköintihalli valmistuu vuonna

2020, uudisrakennus vuonna

2021 ja muutostyöt vuonna 2022.

Terminaali 2:n laajentaminen on

osa Finavian miljardin euron investointiohjelmaa,

jonka tavoitteena on

vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa

merkittävänä eurooppalaisena lentokenttänä

sekä valmistautua palvelemaan

30 miljoonaa matkustajaa.

Uudisrakennus on kooltaan 40

000 neliömetriä. Se sisältää uudet

lähtöselvitys- ja matkatavaroiden

luovutustilat, turvatarkastuksen

sekä multimodaalin matkakeskuksen.

Nykyiset tulo- ja lähtöhallit

liitetään osaksi Schengen-porttialuetta.

Muutostyöt kattavat yhteensä

35 000 neliömetriä.

Terminaalilaajennuksen lisäksi

Helsinki-Vantaa kuukausi kuukaudelta

Tammikuu Pysäköintihalli P2/P1 suljetaan 7. tammikuuta. Parkkihallin

purku käynnistyy. Muutokset koskevat kaikkia,

jotka tulevat lentoasemalle omalla autolla.

Helmikuu Helsinki-Vantaan kaukolentolaajennuksen sydän, Aukio,

otetaan käyttöön.

Maalis- Terminaali 2:n matkustajien jättö henkilöautolla siirtyy

huhtikuu tulokerrokseen. Taksiasema muuttaa pohjakerrokseen.

Osa palvelupisteistä muuttaa uuteen paikkaan. Terminaali

1:n laajennus avataan huhtikuussa.

Toukokuu Kaukolentojen alue laajenee lisää, ja ensimmäinen osa

länsisiivestä valmistuu. Terminaali 2:n pääoville vievät

rampit puretaan. Bussiasema muuttaa hotelli Scandicin

eteen. Osa palvelupisteistä muuttaa uuteen paikkaan.

Kesäkuu Kaukolentojen matkustajia palveleva rajatarkastuksen

laajennus avataan.

31


Uudet palvelut

suoriin

ulkomaankuljetuksiin

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN KUVA PEKKA KIIRALA

DB SCHENKERfull load ja DB SCHENKERpart load ovat

palveluita, joiden avulla DB Schenkerin yritysasiakkaat

voivat lähettää osa- tai kokokuormia suoraan

vastaanottajille. Palveluiden tilaus ja hallinta hoituu

eSchenker-portaalin kautta.

– Uudistus koskee kansainvälisiä

kuljetuksia. Kotimaan suorat

kuljetukset tuotamme edelleen

DB SCHENKERdirect -palvelun

avulla. Kotimaan kuljetukset tilataan

mySchenker-verkkopalvelun

välityksellä, sanoo Head of Road

Brokerage Harald Knaapinen.

Kansainväliset kuljetukset käsitellään

DB SCHENKERpart load

-osakuormina, kun lähetyksen

rahdituspaino on vähintään 2 500

kiloa. DB SCHENKERfull load -palvelu

astuu kuvioihin, kun lähetys

tarvitsee lastitilaa 11 lavametriä

tai enemmän.

Kuljetuksen tilaamiseen käytettävä

eSchenker-verkkopalvelu

ohjaa asiakasta tekemään oikean

valinnan. Palvelun avulla asiakkaat

saavat kuljetuksille myös aika- ja

hinta-arvion.

– eSchenker sujuvoittaa koko

tilaus-toimitusprosessia ja vähentää

inhimillisiä virheitä. Asiakkaat

voivat tehdä tilauksia milloin vain,

sillä sähköinen palvelu on avoinna

jatkuvasti ympäri vuorokauden, toteaa

Key Account Manager Markus

Oksanen.

32

Terminaalien ohi

Suorat kuljetukset toimitetaan

pääsääntöisesti ilman välikäsittelyä

terminaalissa. Kuljetusajat vaihtelevat

riippuen lähetyspaikasta,

vastaanottajan osoitteesta ja lastauspäivästä.

Kuljetus Suomesta Keski–Eurooppaan

kestää yleensä 5–7 päivää,

Viroon ja Ruotsiin 1-2 päivää,

Knaapinen sanoo.

Jos vientitilauksen tekee ennen

kello yhtä iltapäivällä, ehtii auto

noutamaan kuorman seuraavana

päivänä.

Knaapinen huomauttaa, että

asiakkaat voivat tilata DB SCHEN-

KERfull load ja DBSCHENKERpart

load -palvelun mille tahansa kuljetusvälille

Euroopassa, esimerkiksi

Ruotsista Puolaan. Tilauksen saa

tehtyä eSchenkerin kautta tutulla

kotikielellä.

Kun yritys tuo tavaroita Suomeen,

tarjoaa eSchenker mahdollisuuden

seurata, milloin lähetys saapuu

maahan ja vastaanottajalle.

– Halutessaan asiakas voi tilata

lisäpalveluna vaarallisten aineiden

kuljetuksen, huolinnan ja kuljetusvakuutukset,

Oksanen toteaa.

Yhtenäiset palvelut

DB Schenker on suorissa kuljetuksissa

Euroopan markkinajohtaja.

Palveluita käyttävät monenlaiset

yritykset. Joukossa on kaiken kokoisia

asiakkaita. Jotkut niistä

kuljettavat tavaroita suoraan vastaanottajalle

jatkuvasti, jotkut vain

satunnaisesti.

Tuoteuudistuksen avulla DB

Schenker yhtenäistää kuljetusverkostonsa

palvelut.

– Olemme auditoineet alihankkijamme.

Kuljetuspalveluihimme

pätevät kaikkialla samat standardit,

mikä takaa kuljetuksille korkean

laadun ja turvallisuustason. Verkoston

avulla pystymme vastaamaan


Harald Knaapisen ja Markus Oksasen mukaan

DB Schenker varmistaa tuoteuudistuksen

avulla suorien kuljetusten korkean

laadun kaikkialla Euroopassa.

nopeisiinkin kysyntäpiikkeihin,

Knaapinen sanoo.

Yhtenä DB Schenkerin päätavoitteena

on toiminnasta aiheutuvan

hiilijalanjäljen pienentäminen.

Asiakkaille eSchenker on työkalu,

jonka avulla nämä voivat tarkastella

kuljetuksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

– Haluamme olla kestävän kehityksen

kärjessä. Tätä pyrkimystä

edistämme parhaiten yhteistyössä

asiakkaidemme kanssa, Knaapinen

sanoo.

– Haluamme myös digitalisoida

mahdollisimman täydellisesti ne

prosessit, joilla hallitaan logistisia

ketjuja tilauksesta toimitukseen.

Nyt julkistetut uudet suorien kuljetusten

palvelut yhdistettynä

eSchenkeriin toteuttavat hyvin tätä

ajatusta, Oksanen lisää.

Osa- ja kokokuormien kuljetukset suoraan

lähettäjältä vastaanottajalle:

• DB SCHENKERfull load ja DB SCHENKERpart load koko- ja

osakuormien kansainvälisiin kuljetuksiin

• Sähköiset tilaukset ja lähetysten seuranta eSchenkerin

kautta

• DB SCHENKERdirect koko- ja osakuormien kuljetuksiin

kotimaassa

• Sähköiset tilaukset ja lähetysten seuranta mySchenkerin

kautta

• Lisäpalveluina räätälöidyt ratkaisut intermodaalikuljetuksiin,

erikoiskuljetuksiin, lämpötilasäädellyt kuljetukset,

erikoisluvat, huolinta ja projektin kokonaishallinta.

33


Polttoainesäästöjä

uusilla parannuksilla

Volvo Trucksin päivitetyt, Volvo FH-, FM- ja

FMX-malleihin tarkoitetut D11- ja D13-dieselmoottorit

täyttävät uudet Euro 6 Step D

‐määräykset. Niissä on lukuisia parannuksia,

joilla kuljetusyritykset voivat pienentää

polttoainekustannuksia.


– Polttoaine muodostaa noin kolmanneksen

kuljetusyritysten kustannuksista.

Siksi emme jatkossakaan

jätä kiveäkään kääntämättä,

kun etsimme uusia tapoja pienentää

kuorma-autojemme polttoaineenkulutusta,

kertoo Volvo

Trucksin toimitusjohtaja Claes

Nilsson. – Tällä kertaa luvassa on

lukuisia parannuksia, joiden avulla

asiakkaamme voivat päästä merkittäviin

kustannussäästöihin suorituskyvystä

tai tuottavuudesta

tinkimättä.

Uusilla Euro 6 Step D ‐määräyksillä

pyritään huolehtimaan siitä,

että ajoneuvot ovat normaalissa

käytössä päästöstandardien

mukaisia. Volvo Trucks reagoi tiukentuneisiin

päästöstandardeihin

muun muassa uudella moottoriohjelmistolla

sekä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän

entistä paremmalla

pinnoitteella.

Päivitetyssä D13-dieselmoottorissa

myös käytetään matalan viskositeetin

VDS-5-öljyä, ja männän

uudet öljynkaavintarenkaat pienentävät

polttoaineenkulutusta ja

sisäistä kitkaa. 500 hv:n moottorissa

polttoainetta säästäviin ominaisuuksiin

kuuluu myös aiempaa

suurempi puristussuhde, joka

on käytössä myös 460 hv:n ja 420

hv:n versioissa.

Karttapohjainen I-See –ohjelmisto

säätelee vaihteiden valintaa,

kiihdytyksiä ja moottorijarrutuksia

reitin topografiaa koskevien

ennakkotietojen perusteella. Se on

suunniteltu hyödyntämään kuorma-auton

liike-energiaa parhaalla

mahdollisella tavalla. Siinä on

myös paljon parannuksia ja päivityksiä,

kuten uusi vaihteidenvalintastrategia

sekä valikoiva rullaustoiminto,

joka tehostaa I-Roll ‐vapaavaihdetoiminnon

käyttämistä

entisestään.

– Näiden päivitysten ansiosta

asiakkaat pysyvät uusien päästömääräysten

tasalla, ja ne myös

parantavat Volvo FH-, FM- ja FMX

‐kuorma-autojen polttoainetehokkuutta,

Claes Nilsson kertoo.


Rekoista älykkäämpiä

Volvo Trucks tuo lisää älyä

rekkoihinsa käyttämällä

maailman johtavan analytiikkayritys

SASin analytiikka-alustaa.

Yhteistyö on entisestään

vauhdittanut Volvon

tekoälyhankkeita, mikä

merkitsee kuljettajille entistä

luotettavampaa ajokokemusta,

alentuneita käyttökustannuksia

ja täsmällistä

huoltopalvelua.

Volvo Trucks ja SAS kehittävät Volvon

rekkojen käytettävyysaikaa parantavaa

analytiikkaratkaisua. Kaikkiin

Volvon moottoreilla varustettuihin

rekkoihin on asennettu jo vuodesta

2013 vakiona auton toiminnasta

tietoa keräävä laitteisto. Se

tarjoaa myös etäyhteyden vikakoodien

ja diagnoosien välittämiseen

huoltokumppaneille ja rekan omistajille.

Ohjelmiston havaitessa vikakoodin,

rekkaan asennetut sensorit välittävät

reaaliaikaisesti dataa Volvon

36

asiantuntijoille. Käytössä oleva data

yhdistettynä tietoon rekan ympärillä

vallitsevista olosuhteista, kuten

sijainnista ja lastausasteesta, auttavat

Volvon asiantuntijoita tekemään

tarkkoja diagnooseja. Volvo Trucksin

asiantuntija voi datan avulla ratkaista,

voiko rekalla jatkaa ajoa huoletta

vai ohjataanko se lähimmälle

korjaamolle täsmälliseen huoltoon.

Näin vikatilanteita voidaan ennakoida,

jo ennen kuin kuljettaja on niitä

edes havainnut ajossa.

”Ohjelmisto on nostanut esiin datavirrasta

meille monia ennestään

tuntemattomia seikkoja, jotka yhdistettynä

insinööripuolen osaamiseemme

auttavat meitä ymmärtämään,

mitä kussakin tilanteessa tapahtuu.

SASin tarjoama alusta mahdollistaa

miljoonien tietueiden reaaliaikaisen

käsittelyn. Sen ansiosta

olemme onnistuneet alentamaan

keskimäärin vian havainnointiin kuluvaa

aikaa 70 prosentilla ja korjausaikaa

25 prosentilla”, Volvo Trucksin

Pohjois-Amerikan kytkettyjen ajoneuvojen

palvelujohtaja Conal Deedy

sanoo.

Etädiagnostiikkaohjelman lisäksi

Volvo Trucksin rekoissa on käytössä

etäohjelmointi. Se mahdollistaa

muun muassa tiettyjen korjaavien

toimenpiteiden tekemisen ilman, että

ajoneuvoa tarvitsee ottaa pois liikenteestä.

Etäpäivitysmahdollisuus

tuottaa käyttäjälle merkittäviä aikasäästöjä

verrattuna tavanomaiseen

2,3 päivän huoltoseisonta-aikaan,

joka vaaditaan manuaalisesti tehtävien

päivitysten tekoon.

”Rikastamalla jatkuvasti kerättävää

dataa olemme onnistuneet luomaan

analytiikkamalleja, joilla voidaan

ennakoida huoltotarvetta.

Käytännössä jo matkan varrelta voidaan

ilmoittaa lähiseuduilla sijaitseville

korjaamolle, että 100 kilometrin

päässä on rekka tulossa, ja siihen

tarvitaan tietty varaosa. Tämän ansiosta

voidaan merkittävästi parantaa

rekan käytettävyysaikaa”, SASin

neuvontapalvelujen johtaja Henrikki

Hervonen toteaa ja jatkaa:

”Kaikkien mekaanisten laitteiden,

kuten metsä- ja paperikoneiden

kohdalla voidaan hyödyntää samanlaista

lähestymistapaa. Siirtyminen

monitoroinnista kohti reaaliaikaista

diagnostiikkaa tuo monelle yhtiölle

merkittäviä kustannussäästöjä

ja parantaa asiakaspalvelua.”


Klassinen eurolava

uudistui – mitat

pysyvät ennallaan,

mutta kansi on nyt

markkinoiden

peittävin

on kuljetusliikkeen tilaus- ja ohjausjärjestelmä,

jonka avulla hallinnoit tilauksesta laskuun

kaikki kuljetukset konteista kappaletavaraan

sekä sorakuormista tuntiajoon.

Toimitusketjuratkaisujen asiantuntija CHEP

on uudistanut klassista 1208-kuormalavaansa.

Uudet eurolavat otetaan toimitusketjussa

käyttöön vähitellen, kun ne alkavat kiertää

CHEPin verkostossa.

CHEP on tehnyt merkittäviä laatuinvestointeja eurooppalaiseen

kuormalavapooliin, minkä seurauksena

klassista eurolavaa on uudistettu. Lavan uudet

ominaisuudet parantavat laatua, suorituskykyä ja turvallisuutta.

Uudistuksesta huolimatta lavan mitat ja

toleranssit pysyvät muuttumattomina.

Turvallinen ja kestävä rakenne

Uusissa eurolavoissa on käytetty leveämpiä päällyslautoja,

jolloin lavojen kansi on 14 prosenttia peittävämpi

kuin aiemmin ja peittää nyt 90,6 prosenttia

kannen alasta. Kahden reunimmaisen laudan väliin

jäävät raot on poistettu, mikä vähentää lavojen käsittelystä

syntyvien sormi- tai käsitapaturmien riskiä.

Uusien eurolavojen vahvuutta ja kestävyyttä on lisätty

käyttämällä enemmän puuta ja nauloja. Lavojen

paino nousee hieman (keskimäärin 1,35 kg). Kuormalavojen

todellinen paino riippuu kuitenkin pääasiassa

niiden kosteuspitoisuudesta, puulajista ja puun tiheydestä.

Paino vaihtelee yksittäisen kuormalavan ominaisuuksien

mukaan +/-20 prosenttia.

Tukevampi alusta pienentää pirstaloitumisriskiä ja

varmistaa, että lavoilla kuljetettavat tuotteet pääsevät

ehjinä perille. Uudet eurolavat sopivat erinomaisesti

automatisoituihin ympäristöihin.

• Hallinnoi helposti tilaamista, palveluja sekä tuotteita

• Pysy ajan tasalla yritystoimintasi kannattavuudesta

jopa yksittäisen kuorman tasolla

• Tarjoa asiakkaillesi vaivaton sähköinen asiointi

joko nettilomakkeilla tai tiedonsiirtoratkaisulla

• Hinnoittele tarjoamasi palvelut reaaliajassa, jolloin

voit laskuttaa vaikka heti kuljetuksen tapahduttua

• Käytä SMS- ja sähköpostiviestejä monipuolisesti

• Tarjoa asiakkaillesi toimitus, jossa kuljetusten

seuranta on helppoa ja reaaliaikaista

Tutustu lisää:

www.logisystems.fi/

palvelut/kuljetusvelho

Tutustu lisää:

www.logisystems.fi/

Tutustu lisää:

palvelut/kuljetusvelho

www.logisystems.fi/

palvelut/kuljetusvelho

37


Turvallisuutta ja toiminnallisuutta

vaarallisten aineiden varastointiin

Vaarallisten aineiden varastoinnissa

on huomioitava monia seikkoja,

jotta varmistutaan ennen kaikkea

ihmisten sekä ympäristön turvallisuudesta.

Samanaikaisesti huolellisella

suunnitellulla voidaan kuitenkin

myös optimoida varaston

toiminnallisuutta. Monesti päädytäänkin

lopulta hyvin erilaiseen

toteutukseen kuin asiakas on alun

perin kaavaillut.

Varastointitarpeen ja

varastointiin liittyvien

haasteiden selvittäminen

38

– Arvioitaessa varastointiin liittyviä

vaatimuksia, on aina lähdettävä

liikkeelle siitä mitä on tarkoitus

varastoida. Vaarallisten aineiden

mukana toimitettava käyttöturvatiedote

tarjoaa vastauksen moneen

varastointiin liittyvään kysymykseen.

Tällaisia ovat muun muassa

se, millaisia aineita on tarkoitus

varastoida? Ovatko varastoitavat

aineet ympäristölle vaarallisia,

hapettavia, syttyviä tai räjähtäviä?,

kertoo DENIOS Finlandin maajohtaja

Antti J. Makkonen.

– Seuraavaksi on selvitettävä,

mihin varastokontti tulisi sijoittumaan.

Onko varastointi sisätiloissa

ylipäänsä mahdollista? Tai mihin

sijoitettuna varasto tukisi parhaiten

yrityksen toimintoja? Monesti

suurempien määrien varastointi

päädytään toteuttamaan ulkona

jo pelkästään sisätilojen ahtauden

vuoksi. Tällöin sisätilat jäävät varsinaisen

tuotannon tarpeisiin, jatkaa

Makkonen.

Varastoitavien aineiden

asettamat vaatimukset

On tärkeä selvittää voidaanko eri

aineita varastoida yhdessä tilassa.

Sellaiset kemikaalit, jotka voivat

reagoida keskenään, tulee säilyttää

erillään toisistaan. Joissain

tapauksissa myös aineiden säilytystilojen

ilmanvaihtojen on oltava

erillisiä, kuten esimerkiksi varastoitaessa

happoa ja natriumhypokloriittia,

joiden yhteisreaktiosta

syntyvä kloorikaasu on erittäin

myrkyllistä. Myöskään palavia

nesteitä ei tule varastoida yhdessä

palavien kaasujen tai muiden palavien

aineiden kanssa. Syövyttäviä

aineita varastoitaessa on puolestaan

valuma-altaiden oltava haponkestäviä.

Kemikaalit tulee myös varastoida

oikeassa lämpötilassa. Alhaiset

tai vaihtelevat lämpötilat saattavat

olla tuhoisia esimerkiksi elintarvike-,

kemian- ja lääketeollisuudessa

yleisesti käytettäville aineille.

Myös maali- ja kosmetiikkateollisuudessa

käytetään monia aineita,

jotka eivät kestä kylmää tai jäätymistä.

Eristetty ja lämmityksellä

varustettu varastokontti mahdollistaa

lämpötilaherkkien aineiden

säilyttämisen niin, etteivät niiden

tuotantoprosessin onnistumi-


sen kannalta tärkeät ominaisuudet

pääse vahingoittumaan.

Kemikaalien säilyttämisessä

vaadittava ilmanvaihto

Yksinkertaisena nyrkkisääntönä

voidaan pitää, että mikäli varastokontissa

varastoitavat pakkaukset

ovat avaamattomia, kutsutaan niiden

varastointia passiiviseksi varastoinniksi.

Tällöin luonnollinen

ilmanvaihto on yleensä riittävä.

Tekninen ilmanvaihto on puolestaan

tarpeellinen kun kyseessä on

niin sanottu aktiivinen varastointi.

Tällöin varastoitavat pakkaukset

ovat avattuja. Teknistä ilmanvaihtoa

tarvitaan myös silloin kun

varastoidaan vahvoja ja haisevia

aineita tai jos halutaan säilyttää

mahdollisuus teknistä ilmanvaihtoa

edellyttävien räjähdysherkkien

aineiden varastointiin tulevaisuudessa.

On tärkeää, että ilmanvaihto kattaa

koko varastokontin. Varastokontissa

on oltavat aukot alhaalla

ja ylhäällä niin sisään tulevalle

ilmalle kuin myös poistoilmalle.

Hyllyjen välissä on oltava riittävästi

tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään

kontin sisällä vapaasti.

Optimaalinen

varastointiratkaisu

jokaiseen ympäristöön

Optimaalisen yhdistelmän löytämiseksi

on syytä miettiä tarkasti

nykyisiä sekä tulevia varastointitarpeita.

Kuinka monta IBC:tä

tai tynnyriä tulisi pystyä varastoimaan

samanaikaisesti tai mikä on

varastoitavien aineiden kokonaismäärä?

Käytetäänkö säiliöiden tai

tynnyreiden alla EURO-lavoja tai

kemikaalilavoja?

Sujuva ja turvallinen sisään sekä

ulos lastaaminen on tärkeä huomioida.

Samalla se muodostaa olennaisen

osan varaston toiminnallisuutta

jokapäiväisessä käytössä.

Tapahtuuko tynnyreiden tai säiliöiden

lastaus trukilla vai jollain

muulla tavalla? Halutaanko esimerkiksi

tynnyrit varastoida pystyssä

vai vaakatasossa? Erilaiset oviratkaisut

mahdollistavat erilaiset lastausmenetelmät

ja minimoivat siten

varastointiin kuluvan työajan.

Antti Makkosen mukaan yhä useampi

asiakas Suomessa päätyy liukuovelliseen

varastokonttiin juuri

paremman toiminnallisuuden sekä

tilansäästön vuoksi.

Ympäristön ja ihmisten

suojaaminen

Palavia tai ympäristölle vaarallisia

aineita varastoitaessa on vaatimuksena,

etteivät aineet pääse

leviämään kontrolloimattomasti

mahdollisessa vuototilanteessa.

Varastokontin pohjalla olevan valuma-altaan

vetoisuuden (ts. keräyskapasiteetin)

on oltava vähintään

100 % suurimman varastoitavan

astian vetoisuudesta, jonka lisäksi

altaassa on oltava 10 % varmuusmarginaali.

Pohjavesialueella

valuma-altaan keräyskapasiteetin

on oltava 100 % säilytettävien

nesteiden kokonaismäärästä.

– Valuma-altaan vetoisuuden

ohella myös muihin rakennuksiin

nähden vaadittavat suojaetäisyydet

ovat monesti asiakkaiden kysymyslistoilla.

Palavia nesteitä varastoitaessa

on suojaetäisyyden

ympäröiviin rakennukseen yleensä

oltava minimissään 10 metriä.

Mikäli riittävän suojaetäisyyden

saavuttaminen ei ole mahdollista

esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi,

voidaan ongelma ratkaista paloturvallisella

varastokontilla. Vaatimukset

täyttävä ja oikein asennettu

paloturvakontti luetaan paloeristetyksi

tilaksi, joka mahdollistaa

suurempien nestemäärien

säilyttämisen hyväksytysti, tarvittaessa

jopa sisätiloissa, kertoo

Makkonen.

Tuotanto-, varasto- sekä jakelutilat,

joissa esiintyy räjähdysalttiita

syttyvien kaasujen tai pölyn sekä

ilman sekoituksia, ovat luokiteltava

EU-direktiivien mukaan eri

ATEX-luokkiin. Näillä alueilla käytettävien

varusteiden ja suojausjärjestelmien

on täytettävä ATEXdirektiivissä

niille asetetut vaatimukset.

Varastokontti on mahdollista

toteuttaa tarvittaessa myös

ATEX-luokiteltuna ratkaisuna, mikäli

sen käyttöympäristö tai varastoitavat

aineet tätä edellyttävät.

– On myös tärkeä muistaa, että

vaarallisten aineiden varastointi

saattaa edellyttää lupaa paikalliselta

viranomaiselta. Paikalliselta

viranomaiselta saa myös arvokasta

tietoa siitä millaisia lakisääteisiä

asioita kyseisessä kohteessa

tulee huomioida, toteaa Makkonen

lopuksi.

www.denios.fi

39


Monipuolisin lämmitinohjaus

Webasto ThermoConnect:

Nyt ensimmäinen vuosi ilmaiseksi!

Markkinoiden kätevin ja

monipuolisin lämmittimen

ohjausjärjestelmä, jonka

avulla voit hallita Webastolämmitintäsi

älypuhelimella

tai tabletilla missä ikinä

oletkin.

Eikö olisikin ihanaa, jos saisit ajastettua

Webasto-lämmityksesi jo

lentokentällä odotellessasi paluulentoa

kotiin tai käynnistettyä lämmityksen

yhdellä painalluksella

suoraan sängyn pohjalta? Webasto

ThermoConnectilla tämä onnistuu

ja ohjaat lämmitystäsi kätevästi

datayhteyden avulla mistä maailman

kolkasta hyvänsä. Helppokäyttöisen

sovelluksen avulla varmistat,

että pääset aina istuutumaan

valmiiksi lämmitettyyn, mukavaan

autoon.

Webasto ThermoConnect

-käyttölaitteella saat

kaiken irti lämmittimestäsi

Webasto ThermoConnect muuttaa

älypuhelimesi käteväksi ja reaaliaikaiseksi

lämmittimen kaukosäätimeksi,

joka tekee Webasto-lämmittimen

ohjaamisesta helppoa

ja joustavaa. ThermoConnect-sovelluksella

pystyt tarkkailemaan

myös esimerkiksi auton sisälämpötilaa

sekä akun jännitettä.

Kun tarkastat auton sisälämpötilan

sovelluksesta, lämmität autoasi

vain silloin kun sille on oikeasti

tarvetta. Tämän ominaisuuden

avulla vältät turhat lämmityskerrat

ja säästät siten autosi akkua ja

polttoainetta. ThermoConnect-sovellus

kertoo myös akun varaustilan,

mikä on erittäin hyödyllinen

tieto etenkin kovilla pakkaskeleillä,

jolloin akku on muutenkin koetuksella.

Jos akku näyttää olevan

jo valmiiksi ihan lopussa, ei lämmitystä

kannata välttämättä aloittaa.

Webasto ThermoConnect sisältää

myös ajoneuvon paikannuspalvelun,

joten näet reaaliaikaisesti,

missä autosi on. Paikannuspalvelu

on erityisen kätevä silloin kun

et itse muista tai tiedä, missä auto

on parkissa, tai varkaus- ja väärinkäyttötilanteissa.

Webasto ThermoConnect

-palvelun ominaisuudet

+ Lämmittimen kauko-ohjattavuus

älypuhelimella

+ Ajoneuvon paikannuspalvelu

+ Akun jännitevalvonta

+ Auton sisälämpötilan seuranta

+ Rajoittamaton käyttäjämäärä/

vastaanotin

+ Saatavilla lähes kaikkiin tehdasja

jälkiasenteisissa Webasto-vesilämmittimiin

+ Rajaton käyttö lähes kaikissa Euroopan

maissa

+ Ilmainen applikaatio ladattavissa

App Storesta ja Google Playsta

ThermoConnect-palvelu on voimassa

12 kuukautta ja peruttavissa

milloin vain. Palvelun käyttöönotto

edellyttää Webasto Thermo-

Connect -ohjainyksikön asennusta

autoon. Ohjainyksikkö ja sen asennus

eivät sisälly palvelun hintaan.

kaha.fi

Webasto ThermoConnectin avulla ohjaat lämmitintäsi kätevästi älypuhelimella.

40


NYT HYVÄT LAVATARJOUKSET!

YLEISLAVA

21 m 3

6 X 1,5 m

65

YLEISLAVA

16 m 3

6 X 1,2 m

48

KAIKKIIN

LAVOIHIN

MYÖS

LEASING!

41


Lukitus- ja turvallisuusalan työt

ovat luvanvaraista toimintaa

1.1.2019 alkaen

Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyy

31.12.2018, jonka jälkeen jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä

ja hälytysjärjestelmiä asentavilla,

korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan

elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta.

Laki koskee ansiotarkoituksessa

tehtävää ja (toimeksianto)sopimukseen

perustuvaa

toimintaa, eli ns.

omavalvonta on jatkossakin sallittua.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi

sitä, että, jos yrityksen turvallisuusosasto

tai työntekijä hoitaa

kulunvalvonnan tai taloyhtiö sähköisen

lukitusjärjestelmän muutokset

itse, se on mahdollista. Esimerkiksi

kunnan vuokrataloyhtiön

oma isännöitsijä saa tehdä lukitusjärjestelmiin

muutoksia ilman

elinkeinolupaa, tai yrityksen oma

huoltomies oman kiinteistön oviympäristön

korjauksia. Työt ovat

elinkeinoluvan varaisia heti, jos

isännöintitoimisto tekee ko. töitä

isännöimälleen taloyhtiölle, johon

sillä on sopimussuhde tai huoltoyhtiö

korjaa asiakasyrityksen tai

taloyhtiön oviympäristöä.

Mitä tämä käytännössä

tarkoittaa?

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä

saa vuoden 2019

alusta suorittaa ainoastaan turvallisuusalan

elinkeinoluvan omaava

42

yritys ja näitä tehtäviä suorittavilla

henkilöillä tulee olla turvasuojaajakortti.

Yrityksen, jolla ei silloin

ole turvallisuusalan elinkeinolupaa,

tulee lopettaa toimintansa siihen

asti, kunnes elinkeinolupa on

myönnetty.

Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmiin

liittyvien töiden

tilaajan tulisi ennen tilausta tarkistaa,

että yrityksellä on turvallisuusalan

elinkeinolupa voimassa.

Asiakkaan olisi aina hyvä pyytää

asentajalta turvasuojaajakorttia

nähtäväksi, sillä se kertoo myös

lainmukaisesta toiminnasta. Elinkeinoluvan

tarkistuksen voi tehdä

poliisin nettisivuilta, jossa näkyy

kaikki elinkeinoluvan haltijat tai

Turvaurakoitsijaliiton nettisivuilta,

joilla on ajantasainen lista liiton

jäsenyritysten elinkeinoluvista.

https://www.lukkoliikkeet.

fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yritykset

Jatkossa myös turvaurakointia

harjoittavissa, vähintään viisi henkeä

työllistävissä yrityksissä on joko

lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon

tai turvallisuusvalvojan

erikoisammattitutkinnon

suorittanut vastaava hoitaja, jonka

tehtävänä on valvoa, että yritys toimii

lain edellyttämällä tavalla ja että

kaikilla hyväksymistä edellyttäviä

turvasuojaustehtäviä suorittavilla

henkilöillä on voimassa oleva

turvasuojaajakortti. Turvaurakoitsijaliiton

kaikilla jäsenyrityksillä ja

lähes kaikilla niiden toimipisteillä

on vähintään yksi koulutettu vastaava

hoitaja.

Mitkä työt vaativat

turvallisuusalan

elinkeinoluvan?

Lukon korjaukseen, huoltoon, sarjoitukseen

ja asennukseen liittyvät

työt ovat kaikki luvanvaraisia.

Näitä ovat mm. lukoston sarjatietojen

käsittely turvaurakointiliikkeen

ja lukkovalmistajan välillä,

lukkojen avausten suunnittelu

ja käsittely tietojärjestelmissä tai

manuaalisesti ja esimerkiksi haittalevyjen

kasaus lukkosylinteriin.

Näihin kuuluvat olennaisesti myös

lukkorungon, avainpesän, painikkeen,

vääntönupin tms. lukkokomponentin

vaihto sekä työt, joissa

avainpesän joutuu avaamaan.


Sähköisiin lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiin

liittyvät pääkäyttäjätyöt

ovat pitkälti luvanvaraisia

ja käsittävät esimerkiksi lukon

tai lukijan ohjelmointityön

etänä, oven aukiohjauksen, lukijan

liittämisen kulkualueeseen ja

kaikki kulkualueitten muutostyöt

järjestelmissä.

Myös kulunvalvontaan liittyvät

tehtävät ovat jatkossa luvanvaraisia.

Näihin kuuluvat mm. kiinteistöjen

koodilukon koodien vaihdot

kulunvalvontajärjestelmän muuttamistöinä

ja kerrostalon porrasovien

aikaohjauksen vaihdot lukitusjärjestelmän

muuttamistöinä.

Näihin luvanvaraisiin tehtäviin

luonnollisesti kuuluvat kulunvalvontajärjestelmien

ja niiden lukijoiden,

ovipäätteiden ja rasioiden,

sekä rikosilmoitinlaitteisiin liittyvien

komponenttien asennukset,

muutokset ja korjaukset.

Mitkä turvasuojausalan

tehtävät eivät vaadi

elinkeinolupaa?

Laissa jätettiin osa turvasuojausalan

tehtävistä pois ja näihin kuuluvat

mm. kameravalvontajärjestelmien

ja niihin liittyvien komponenttien

asentaminen, korjaaminen

ja muuttaminen sekä muiden

järjestelmien kaapelointityöt.

Myöskään avainluovutukset ja -palautukset

eivät ole luvanvaraista

toimintaa, eli kun asukkaalle/asiakkaalle

annetaan avain, kuitataan

se järjestelmään ja otetaan siihen

asukkaan tai asiakkaan kuittaus.

Toisin sanoen huoltoyhtiöt ja isännöintiyritykset

saavat näitä tehtäviä

jatkossakin hoitaa ilman elinkeinolupaa.

Mikäli mukaan otetaan

sähköisen lukitusjärjestelmän

hallinnointi, jossa lisätään

tai poistetaan kulkuoikeuksia tai

avaimia, yritys tarvitsee elinkeinoluvan.

Yksittäisistä tyypillisistä

huoltoyhtiölle kuuluvista tehtävistä

ovensulkijan vaihto ei lupaa

edellytä.

43


5G-verkkoa valjastetaan

tieturvallisuuden parantamiseen

Uuden sukupolven matkapuhelinverkon ja nopeiden tiedonsiirtoratkaisujen avulla

voidaan kerätä valtava määrä dataa tiellä liikkuvista autoista. Tietoa voidaan

hyödyntää esimerkiksi tiesääpalveluissa, teiden kunnossapidossa ja robottiautojen

hallinnassa. Viime kädessä tavoitteena on vähentää onnettomuuksia.

5G-mobiiliverkon mahdollisuuksia

tieturvallisuuden parantamiseksi on

tarkasteltu VTT:n koordinoimassa

5G-Safe-hankkeessa, joka on toteutettu

yhteistyössä mm. Ilmatieteen

laitoksen, Destian ja Unikien kanssa.

Kyseessä on Business Finlandin rahoittama

Challenge Finland -hanke.

Nopean 5G-verkon ja uusien tiedon

välitystä tukevien ratkaisujen

avulla autoista voidaan kerätä suuria

määriä sensori-, video- ja tutkadataa.

Tietoa voidaan myös välittää

eteenpäin lähes viiveettä.

– Tiedot voidaan kerätä automaattisesti

niin, että tämä ei vaadi autoilijoilta

mitään toimia. Tekniset valmiudet

tähän voidaan varmistaa jo

autotehtaalla, kertoo erityistutkija

Tiia Ojanperä VTT:ltä. – Myös datan

jatkokäsittely sekä varoitusten

lähettäminen muille tiellä liikkujille

onnistuu automaattisesti.

44

Liukas mutka edessä, vähennä

vauhtia

Paikalliset tiesääpalvelut ovat yksi

keskeinen käyttökohde kerättävälle

tiedolle. Reaaliaikaista säätietoa ja

varoituksia voidaan tulevaisuudessa

välittää autoilijoille suoraan esimerkiksi

navigaattoriin.

– Uusien ratkaisujen avulla autoilijat

saavat erittäin paikallista tietoa,

esimerkiksi liukkaasta tien pinnasta

seuraavassa mutkassa. Kuljettajat

voivat muuttaa reittiään tai ajotapaansa

tiedon perusteella.

Automaattiset säävaroitukset voitaisiin

osin toteuttaa myös 4G-mobiiliverkossa,

ja niitä otetaankin jo

käyttöön pikkuhiljaa. Sen sijaan reaaliaikainen

videokuvan tai 3D-näkymien

siirto ajoneuvojen välillä

vaatii verkolta merkittävästi enemmän

kapasiteettia. Nopea 5G-verkko

taipuu myös tähän.

– Yksi käyttökohde ajoneuvovideolle

ja 3D-näkymille on hankkeessamme

pilotoitu see through -sovellus.

Sen avulla esimerkiksi autojonolle

ison rekan takana voidaan lähettää

videota rekan etunäkymästä.

Tämä lisää turvallisuutta erityisesti

huonoissa keliolosuhteissa kuten

pöllyävän lumen rajoittaessa näkyvyyttä,

Ojanperä kertoo.

Joukkoistamalla tietoa teiden

ylläpitoon

5G-teknologia avaa uusia ovia myös

teiden hoitopalveluille. Tieverkoston

kunnosta saadaan uuden teknologian

avulla erittäin tehokkaasti tietoa. Havainnot

voivat koskea monenlaisia ylläpitotarpeita

lumen aurauksesta tien

vaurioihin tai tiellä oleviin esteisiin,

kuten myrskyn kaatamiin puihin.


– Kunnossapitohenkilöstö vastaa

tällä hetkellä tiedon keräämisestä itse,

ja kiertää tarkistamassa tieverkostoa.

Tämä työ vie paljon resursseja.

Jos teiden kunnon tarkkailu joukkoistettaisiin

kaikille tiellä liikkujille,

ylläpito tehostuisi huomattavasti ja

myös kustannukset vähenisivät.

Kattava ja luotettava tieto teiden

kunnosta auttaisi ylläpitotoimien

kohdistamisessa. Puutteet havaittaisiin

aikaisemmin, ja ne voitaisiin

korjata nykyistä nopeammin. Tehokkaamman

ylläpidon vaikutukset voisivat

heijastua koko tieverkoston kuntoon

ja lisätä näin ajoturvallisuutta.

Robottiautojen reviiri laajenee

5G-teknologia auttaa tavallisia kuljettajia

ratin takana, mutta robottiautoille

mullistus on mahdollisesti

vielä suurempi. Reaaliaikaisen datan

avulla voidaan parantaa automaattiajamisen

hallintaa ja muuttaa

robottiauton käyttäytymistä suoraan

havaintojen perusteella. VTT:n

robottiauto Martti on jo testannut

näitä mahdollisuuksia muun muassa

tien liukkauden ja esteiden havaitsemissa

ennakkoon.

Haastavissa olosuhteissa täsmällinen

tieto voi osoittautua ratkaisevaksi,

ja jopa laajentaa robottiautojen

käyttöaluetta. Tällä hetkellä automaattisia

ajoneuvoja käytetään lähinnä

alueilla, joilla sääolosuhteet eivät

aiheuta haasteita. Tulevaisuudessa

näin ei tarvitsisi välttämättä olla.

– Suomen olosuhteissa robottiauton

hallinta edellyttää, että ajokelistä

saadaan tarkkaa tietoa miltei viiveettä.

Uuden teknologian avulla havaintojen

etäisyyttä voidaan kasvattaa

alueelle, jonne auton omat anturit

eivät ulotu. Tulevaisuuden automaattiautoille

nämä palvelut ovat

hyvin tärkeitä.

Kohti globaaleja markkinoita

5G-Safe-hankkeessa kehitettyjä palveluita

on pilotoitu aidoissa ympäristöissä,

muun muassa Ilmatieteen

laitoksen ylläpitämällä testiradalla

Sodankylässä. Seuraavaksi vuorossa

on tulosten kaupallistaminen.

– Tutkimuspartnerimme Destia,

Ilmatieteen laitos ja Unikie ovat hyviä

esimerkkejä siitä, että kehitetyillä

ratkaisuilla voi saavuttaa bisneshyötyjä.

Kumppanimme ovat jo

kaupallistamassa näitä palveluita,

sanoo Ojanperä. –Toisaalta laajempi

kaupallistaminen edellyttää 5G-verkon

rakentumista. Verkkolaitevalmistajille

ja -operaattoreille onkin

hyötyä siitä, että 5G-verkolle on jo

valmiita käyttökohteita ja tarvetta.

VTT suunnittelee nyt jatkohanketta,

jossa 5G-teknologiaan perustuvia

ajoneuvoratkaisuja kehitetään edelleen.

– Uuteen hankkeeseen osallistuu

kumppaneita myös muualta Euroopasta.

Tieturvallisuutta lisääville

ratkaisuille ja palveluille on selvästi

kiinnostusta myös globaaleilla

markkinoilla.

45


Matkustaja, tiedä oikeutesi

– 10 asiaa, jotka lomalennolla

kannattaa muistaa

Jotta mahdollisimman harvan

loma ei menisi pilalle

epäonnistuneiden lentojärjestelyjen

takia, lentokorvausyritys

AirHelp on koostanut

muistilistan matkustajan

oikeuksista. Alla on

lentomatkustamisen kymmenen

käskyä, jotka kannattaa

pitää mielessä.

1: Älä tule heitteille jätetyksi /

Oikeus huolenpitoon

Moni matkustaja ei tiedä, että he

ovat oikeutettuja tiettyihin palveluihin

lennon myöhästyessä merkittävästi.

Jos lentokone odottelee

asfaltilla lähtölupaa yli kaksi

tuntia, henkilökunnan tulee tarjota

koneessa oleville matkustajille

vettä ja ilmastoinnin. Jos matkanteko

seisahtuu heti alkuunsa yli

viisi tuntia, matkustajalla on laillinen

oikeus vaatia koneesta pois

nousua ja palaamista lähtöportille.

Tapauksissa, joissa odotuspaikkana

on lentokoneen sijasta lähtöaula,

lentoyhtiön tulee tarjota matkustajalle

aterian, juotavaa ja pääsyn

televiestintäpalvelujen äärelle

viivästyksen venyessä yli kahden

tunnin.

2: Nuku hyvin / Oikeus hotelliin

46

Jos lennon viivästyminen aiheuttaa

sen, että matkustajan täytyisi

pysyä lähtölentokentällä yön yli,

lentoyhtiön tulee järjestää hänelle

asiaankuuluva hotellimajoitus sekä

kuljetus sinne. Matkustajalla on

oikeus hotellimajoitukseen silloinkin,

kun lennon myöhästyminen ei

ole lentoyhtiön syytä.

3: Vaadi omaisuutesi kunnioittamista

/ Matkatavaroihin liittyvät

oikeudet

Montrealin yleissopimus takaa

matkustajalle oikeuden korvauksiin

tapauksissa, joissa matkatavarat

on hukattu, ne ovat vaurioituneet

tai niiden toimittaminen on

viivästynyt.

Saadakseen lainmukaisen korvauksen

matkustajan tulee raportoida

tapahtunut määränpäälentokentän

palvelutiskillä jo ennen

kuin poistuu kentältä. Hakijan täytyy

lisäksi varmistaa, että hän tekee

korvaushakemuksen annetun

määräajan puitteissa. Näin todellakin

kannattaa tehdä, sillä AirHelpin

tekemän tutkimuksen mukaan

66% niistä eurooppalaisista, jotka

hakivat korvauksia matkatavaraongelmien

seurauksena, myös sai

hyvityksen.

4: Pidä pikkulemmikki lähelläsi

/ Lemmikkisi oikeudet

Koneen henkilökunta ei voi pakottaa

matkustajaa sijoittamaan lemmikkiään

istuinten yläpuolella olevalle

matkatavarahyllylle. Isommat

lemmikit ja vaaralliset eläimet

toki täytyy luovuttaa kuljetettaviksi

ruumassa, mutta pienikokoisen

lemmikin saa ottaa mukaansa ”käsimatkatavarana”.

Säännöt määräävät alle kahdeksan

kilon eläimet kuljetettavaksi edessä

olevan istuimen alla, ja eläin tulee

pitää koko koneessa olon ajan

suljettuna kuljetuslaatikkoon tai

-laukkuun.

5: Vaadi korvaus kivusta / Loukkaantumisiin

liittyvät oikeudet

Jos loukkaannut fyysisesti ollessasi

lentokoneessa, voit olla oikeutettu

rahalliseen korvaukseen.

Enimmäissumma oli ennen rajoitettu

noin 7 300 euroon, mutta

Montrealin yleissopimukseen tehdyn

muutoksen ansiosta matkustajan

on nyt mahdollista saada jopa

yli 120 000 euron korvaukset.

6: Pelasta kanssamatkustaja /

Oikeus toisen auttamiseen

Matkustajalla on oikeus hädässä

olevan auttamiseen, vaikka hän

ei olisikaan ammatiltaan lääkäri.

Kanssaihmistä lentokoneessa

auttavan matkustajan toimet ovat

vakuutuksen kattamia siten, ettei

hän epäonnistuessaankaan tule

syytetyksi esimerkiksi kuolemantuottamuksesta.

7: Älä jää nalliksi kalliolle / Oikeutesi

silloin, kun koneeseen

nousu evätään

Ilmailualalla vallitseva yleinen

käytäntö on myydä lennoille

enemmän lippuja kuin mitä istumapaikkoja

on lukumäärällisesti.

Tämän seuraus on, että joskus

matkustajalta evätään lupa nous-


ta lennolle, vaikka tämä olisi saapunut

lähtöselvitykseen ajallaan.

Lentoyhtiö saattaa tarjota hyvitykseksi

esimerkiksi ruokakuponkeja,

mutta näitä ei kannata missään

nimessä ottaa vastaan. Kuluttajaasetus

EC 261:n mukaan matkustaja

on tällöin oikeutettu välittömästi

250–600 euron suuruiseen

korvaukseen, minkä lisäksi lentoyhtiön

täytyy hoitaa hänelle korvaava

lento määränpäähän tai hyvittää

hänelle alkuperäisen lipun

hinnan.

8: Älä hyväksy epäoikeudenmukaisuutta

/ Oikeus matkustamiseen

Ellei lentokone ole fyysisesti liian

ahdas esimerkiksi pyörätuolille,

lentoyhtiö ei voi kieltää koneeseen

nousua matkustajan liikuntarajoitteisuuteen

vetoamalla. Lentoyhtiö

on vastuussa palvelun sopivuuden

tarkistamisesta jo lipun varausvaiheessa.

Kaikki eurooppalaiset lentoyhtiöt

ovat alisteisia eurooppalaiselle

laille, jonka mukaan niiden

täytyy varmistaa kaikille matkustajille

samat oikeudet riippumatta

siitä, onko näillä liikkumista rajoittavaa

vammaa vai ei.

9: Älä suostu vaiennettavaksi /

Oikeus valituksen tekemiseen

Lentomatkustuksen merkittävästä

yleistymisestä huolimatta harva

matkustaja jättää valituksen tai

hakee korvauksia kokemastaan

vaivasta. Isoin syy tähän on, että

maailmanlaajuisesti 87% lentomatkustajista

ei tiedä oikeuksistaan.

Vaikka korvauksen saamisen

ehdot eivät täyttyisi, matkustajalla

on aina oikeus jättää valitus lentoyhtiön

mokatessa.

10: Älä jää tyhjin käsin / Oikeus

korvauksiin

EC 261 -asetuksen perusteella

lentoyhtiö saattaa olla velvoitettu

maksamaan matkustajalle enintään

600 euron vakiokorvauksen.

Korvausvelvoite astuu voimaan,

jos lento on lentoyhtiön toiminnan

takia myöhässä yli kolme tuntia,

jos sen peruuntuminen aiheuttaa

yli kahden tunnin myöhästymisen

kohteeseen tai jos matkustajaa

ei ylibuukkauksen takia päästetä

lennolle ja saapuminen lopulliseen

kohteeseen myöhästyy yli

kolme tuntia. Jotta asetus on sovellettavissa,

lähtölentokentän täytyy

olla EU-alueella, tai kyseessä olevan

lentoyhtiön täytyy olla perustettu

EU-alueella. Korvausvelvoite

on voimassa kolme vuotta lennon

jälkeen.

Oikeutensa korvauksiin voi tarkistaa

AirHelpin kotisivuilta tai Boarding

Pass Scanner -sovelluksella.

Sen avulla voi ladata kuvan omasta

tarkastuskortistaan ohjelmiston

arvioitavaksi, minkä jälkeen sovellus

osaa kertoa, onko matkustaja

oikeutettu korvauksiin.

www.airhelp.com/fi/tunne-oikeutesi/

47


Uusi palvelu mullistaa

autovakuutusten vertailun

Auto- ja liikennevakuutusten vertailu on kuluttajille

haastavaa ja aikaa vievää. Vakuutuslaskuri.fipalvelu

ratkaisee tämän ongelman hyödyntämällä

nykyteknologiaa. Vakuutuksissa on merkittäviä

eroja niin ehdoissa, hinnoissa kuin omavastuissa.

Auto- ja liikennevakuutuksen kilpailuttaminen

on usein monivaiheinen ja

vaikea prosessi, jossa kuluttajan tulisi

pystyä valitsemaan itselleen paras

ratkaisu.

-Palvelumme on vakuutusyhtiöistä

riippumaton. Taustalla on tiimi, jolla

on vankka kokemus vakuutusyhtiöissä

työskentelystä. Nyt annamme tämän

osaamisen kuluttajien käyttöön,

kertoo toimitusjohtaja Kimmo Haapalehto,

yksi yhtiön perustajista.

Palvelu analysoi kaikkien Suomessa

toimivien vahinkovakuutusyhtiöiden

voimassa olevat vakuutusehdot,

omavastuut ja hinnat. Asiakkaan ei

tarvitse syöttää kuin omat tietonsa ja

ajoneuvon rekisteritunnus, minkä jälkeen

palvelu antaa välittömästi vertailun

ja suosituksen parhaimmasta ratkaisusta.

Vakuutuslaskuri.fi-palvelu

on ainutlaatuinen Pohjoismaissa.

Keskimäärin asiakkaat säästävät

200 euroa vuodessa sekä saavat varmuuden,

että heillä on markkinoiden

paras ratkaisu käyttämällä palvelua.

Vakuutukset ovat autoilussa autosta

riippuen 2. tai 3. suurin kuluerä ja 50

% asiakkaista ei ole koskaan kilpailuttanut

autonsa vakuutuksia.*

vakuutuslaskuri.fi

Tässä on maailman

kätevin työväline, se...

...tekee tuntikirjanpidon

...kirjaa laskutettavat asiat

...laskee ylityöt ja päivärahat

...raportoi työtehon

...kertoo seuraavan työn

...näyttää työkaverien sijainnit

...tallentaa reitit

...laskee käyttöasteen

...lämmittää auton valmiiksi

...muistuttaa huollot

...kirjaa tankkaukset

...ja paljon muuta

Tekee työstä helpompaa

48

on mukana FinnMateria-messuilla osastolla B-369


Gasum vahvistaa asemaansa

Pohjoismaiden johtavana

LNG-toimittajana

LNG-yhtiö Skangas vaihtaa

nimensä Gasumiksi. Nimenvaihdos

vahvistaa Gasumin

brändiä Pohjoismaissa ja

yhtiön asemaa alueen johtavana

nesteytetyn maakaasun

(LNG) tarjoajana.

Gasum toimii jatkossa saman

vahvan brändin alla

kaikissa Pohjoismaissa.

Energiayhtiö Gasum kasvatti omistusosuuttaan

Skangasista 70 prosentista

100 prosenttiin lokakuussa

2018. Hankinta on osa Gasumin

strategiaa, jonka ytimessä on kehittää

pohjoismaista kaasumarkkinaa

ja LNG-infrastruktuuria.

”Haluamme toimia suunnannäyttäjinä

ja viedä Pohjoismaita

kohti puhtaampaa huomista yhden

vahvan brändin alla. Gasumkonserniin

nyt integroitava Skangas

parantaa mahdollisuuksiamme

rakentaa ja kehittää pohjoismaista

kaasuinfrastruktuuria ja

vastata kasvavaan kysyntään. Tarve

puhtaammille polttoaineratkaisuille

sekä teollisuudessa että liikenteessä

on merkittävässä kasvussa,

ja vähäpäästöisistä polttoaineista

LNG on kaikkein kilpailukykyisin

vaihtoehto. Tarjoamme

jatkossakin asiakkaillemme pohjoismaissa

palveluita yhtä mutkattomasti

kuin ennenkin”, kertoo Gasumin

toimitusjohtaja Johanna

Lamminen.

Yritystunnukset tai yhteystiedot

eivät vaihdu. Uudet yritykset ovat

nimeltään Gasum AS, Gasum LNG

Production AS, Gasum LNG Oy ja

Gasum LNG AB. Yrityksistä kaksi

ensimmäistä ovat norjalaisia, seuraava

suomalainen ja viimeinen

ruotsalainen.

49


Maksimaisten Scanian päällä on keskipilarillinen KESLA 2112ZT. Malli on ollut mieleen paitsi laadulta ja nostokyvyltään,

myös käytännöllisyydeltään. Säästäähän se kuljetustilaa ja helpottaa hyttiin nousemista.

Kuljetus Maksimainen Oy ihastui

Keslan ”puolikkaaseen” Z-nosturiin

Kuljetus Maksimainen Oy on vuonna

1997 perustettu ilomantsilainen

perheyritys, jonka päätoimialana

on puunkuljetus. Yritys omistaa

neljä 4-akselista Scania-vetoautoa.

Nostureissa yritys on luottanut

Keslaan: yhdessä autossa on suorapuominen

KESLA 2112T ja muissa

KESLA 2112ZT. Erityisesti keskipilarillinen

2112ZT-nosturi eli ns.

puolikas Z on yrityksen mieleen.

Vastahakoisesta kokeilijasta

tyytyväiseksi asiakkaaksi

Maksimainen oli alun perin vannoutunut

toisen nosturimerkin

50

kannattaja. Asiantunteva KESLAmyyjä

Jesse Holopainen Salestonilta

sai kuitenkin toissa vuonna

puhuttua Maksimaisen ympäri

ja kokeilemaan Keslaa. Sillä tiellä

yritys on jatkanut ja nyt kaikissa

autoissa komeilee hytillinen 12

tonnimetrin KESLA-nosturi.

Ne jaksavat nostaa mukavasti,

liikkeet ovat jouhevia ja

nosturit kestäviä

Huolto ja varaosat löytyvät läheltä.

Jos tarvetta esimerkiksi varaosiin

ilmenee, saapuvat ne paikalle

samana päivänä, kertoo Hannu

Maksimainen. – Huolto- ja varaosa-asioiden

ripeä hoituminen on

tällä alalla erittäin tärkeää, sillä tuloja

ei tule, jos auto seisoo.

Hytillisiin nostureihin Maksimaisilla

siirryttiin jo vuonna 2006.

Ne tarjoavat mukavan työskentelyympäristön.

Osassa autoja on vieläpä

standardihyttiä isompi XLhytti.

Hyteistä löytyy niin lämmitys

kuin ilmastointikin, joten olosuhteet

ovat säästä riippumatta

mukavat.

Hyteissä on mekaaninen 2-vipuohjaus,

mutta muutos sähköiseen

ohjaukseen ei ole poissuljettu. Tällä

hetkellä sähköinen ohjaus on


sen verran arvokkaampi ja mekaanisen

ohjaukseen on totuttu, joten

vaihtaminen ei ole perusteltua.

Mikä ihmeen puolikas Z?

Kolmessa Maksimaisen autossa

on niin sanottu puolikas Z-nosturi.

Perinteisen Z-nosturin pilari on

toisessa laidassa, mutta puolikkaassa,

se sijoittuu leveyssuunnassa

keskelle. Itse nosturi tulee tällöin

hiukan vinoon toiselle puolelle.

Äkkiseltään ratkaisu tuntuu oudolta,

mutta Maksimaisille, kuten

kasvavalle määrällä muita käyttäjiä,

ratkaisu on juuri se sopiva.

- Puolikas Z on todella käytännöllinen.

Kuormaan ei tarvitse jättää

tilaa nosturille, joten hyötykuorma

on suurempi. Neliakselisessa

autossa nosturi ei kuljetusasennosta

huolimatta vie kuormatilaa,

kertovat isä ja tytär Maksimainen.

– Erittäin suuri asia on

myös turvallisuus: hyttiin pääsee

nousemaan aiempaa tukevammin

auton rungon päältä.

Puunajoa Pohjois-Karjalan

alueella

Kuljetus Maksimainen ajaa puuta

pääsääntöisesti Pohjois-Karjalan

alueella. Puuta kuljetetaan savotoilta

Uimaharjuun, Kiteelle ja paikalliseen

rautatieterminaaliin, jossa

sitä lastataan junavaunuihin.

Yritys työllistää 11 työntekijää ja

työtä tehdään pääsääntöisesti arkisin

kolmessa vuorossa sekä viikonloppuisin

yhdessä vuorossa,

aina mahdollisuuksien mukaan.

Autot pyritään siis pitämään liikenteessä

mahdollisimman hyvin,

missä auttaa oma paja. Omassa pajassa

pystytään tekemään hyvinkin

isoja korjaus- ja asennustehtäviä

mm. nosturien päällirakennuksen

yritys on hoitanut itse.

Maksimaisten 21-vuotias tytär Johanna on tiukasti mukana

perheyrityksen toiminnassa. Uravalinta oli selvä

jo 10-vuotiaana. Kuvassa Hannu Maksimainen (vas.) ja

Johanna Maksimainen (oik.).

51


Kuljetusalan digitalisaatio tuo

helpotusta, mutta myös ahdistaa

Yksi yhteiskuntamme yleisimmistä, nykyaikaistumiseen liittyvistä sanoista on

tällä hetkellä digitalisaatio. Tuo hieno sana liitetään nykyään myös merkittävässä

määrin kuljetusalaan. Mitä kuljetusalan digitalisaatio oikein pitää sisällään?

Yksinkertaisimmillaan digitalisaatio

tarkoittaa kuljetusalalla

eri asiakirjojen ja toimintojen

siirtymistä sähköiseen muotoon

sekä esimerkiksi palveluiden käytön

yksinkertaistamista kännykkäsovellusten

avulla. Paltan eli Palvelualojen

työnantajien helmikuun

uutisessa käsitellään aihetta DB

Schenker esimerkkinä. Kyseisessä

tavarankuljetus- ja logistiikkayhtiöryhmässä

ollaan investoitu

paitsi ohjelmistoihin, myös täysin

52

uuteen Drive4Schenker -alustaan.

Schenker on rakentanut alustan

yhteistyössä teksasilaisen ohjelmistoyhtiön

kanssa.

Käytännössä alustan hyöty näyttäytyy

siinä, kun kuljetusyritys

pystyy etsimään juuri heille sopivaa

rahtia erityisesti silloin, kun auton

pitäisi muuten ajella tyhjänä. Näin

ollen siis sopivaa rahtia saa kyytiinsä

suht lyhyelläkin varoitusajalla.

Alusta yhdistää eri maiden väliset

rahtikuljetukset ja valittuaan minkä

maan rahtikuljetuksista on kiinnostunut,

saa kuljettaja puhelimeensa

ilmoituksen, kun hänelle sopiva

lasti olisi tarjolla. Schenker aikoo

avata Drive4Schenker -alustan

vuoden 2019 aikana.

Digitalisaation avulla harmaata

taloutta vastaan

Kyseinen alusta on vain yksi esimerkki

siitä, miten paljon ja millaisia

uusia palveluja ja sovelluksia


on kehitteillä alalle - tai jo kehitetty.

Niiden kehittäminen on silti tärkeää,

paitsi yrityksen kannalta, myös

kansantaloudelliselta ja yhteiskunnalliselta

kantilta katsottuna.

Viime vuoden alussa liikenne- ja

viestintäministerimme Anne Berner

kutsui kokoon selvitysryhmän

arvioimaan harmaan talouden

tilannetta liikennesektorilla ja

digitaalisen toimintaympäristön

mukanaan tuomia mahdollisuuksia

sen torjuntaan. Ryhmässä oli asiantuntijoina

laaja joukko suomalaisia

kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä

sekä eri viranomaisia. Ryhmä

ehdotti useita eri jatkotoimia.

Niistä esimerkiksi sähköisen rahtikirjan

eli eCMR:n käyttöönotto kansainvälisissä

maantiekuljetuksissa,

tehostaisi asiantuntijaryhmän mukaan

kabotaasiliikenteen valvontaa

ja toisi yhdenmukaisempaa sääntelyä

kansainvälisesti. Lisäksi selvitysryhmä

painotti, että ”harmaan

talouden ja talousrikollisuuden

torjunnan toimenpideohjelman

toteuttamista tulee edistää”.

Tulevaisuudessa enemmän

sääntö kuin poikkeus

On erittäin hyvä, että kuljetusalaakin

vahvasti vaivaavaa harmaata

taloutta vastaan voidaan taistella

nykyaikaisin menetelmin, digitalisaation

mukanaan tuomin keinoin.

Mutta digitalisaatio voi myös aiheuttaa

jonkin asteista ahdistusta

kuljetusyrittäjissä, varsinkin jos

kokee, että uutta informaatiota ja

esimerkiksi sovelluksia tulee liikaa

kerralla. Tai kun pitää pystyä

kuljetusyrittäjänä vastaamaan digitalisoituvan

nyky-yhteiskunnan

vaatimuksiin. Viime vuoden alussa

ministeri Berner totesikin, että

tällä hetkellä digitalisoituminen

on vielä kilpailuvaltti kuljetusalan

yrityksille, mutta tulevaisuudessa

enemmänkin välttämättömyys, jos

yritys haluaa pysyä toimintakykyisenä

ja säilyttää asiakaskuntansa.

Digiahdistus on siis hyvä ottaa

huomioon ja sitä pitäisi pyrkiä

lieventämään. Ehkäpä lisää keskustelua

aiheesta ja erilaisten ratkaisujen

pohtimista yhdessä? Positiivista

lienee kuitenkin se, että erilaiset

uudet sovellukset kuljetusalalla

tuovat kuljettajalle ja yritykselle

yleensä tuntuvia säästöjä ja hyödyttävät

liiketoimintaa huomattavastikin

entiseen verrattuna. Loppujen

lopuksi digitalisaation tarkoituksena

on helpottaa ja nopeuttaa asioita,

tuoda myös taloudellista hyötyä

sekä lisäksi kustannussäästöjä.

Teksti

Anita Kanerva

www.rausteel.com

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

53


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

Johtaja, saatko palautetta johdettavilta

Muista nämä kolme asiaa palautekulttu

Työeläkevakuuttajien (Varma, Ilmarinen)

tutkimustulosten mukaan

suomalaisen esimiestyön laatu on

parantunut jatkuvan palautteen antamisen

osalta. Viestintä- ja palautekulttuuri

organisaatioissamme

on edelleen vahvasti yksisuuntaista,

esimieheltä alaiselle tapahtuvaa.

Tämä on samalla iso este työryhmien

suorituksen parantamiselle.

Viestintä esimiestyön ytimessä

Esimiestyön ydin on jatkuvassa

kommunikoinnissa oman työryhmän

kanssa toiminnan suunnasta,

tehtävästä työstä ja tehtävän työn

laadusta. Hyvin tehdyn työsuorituksen

huomioiminen, väärän työsuorituksen

korjaaminen ja uuden

tavan yhdessä ideoiminen ovat osa

hyvien esimiesten päivittäistä toimintaa.

Huippusuoritukset vaativat

nykytyössä nopeaa ja saumatonta

yhteistoimintaa. Vastavuoroinen

laadukas viestintä on ainoa

54

tapa varmistaa ajatusprosessimme

välittyminen toisille ymmärtämyksen

varmistamiseksi. Jatkuva

dialogi samanlaisen haasteen

kanssa työskentelevien kesken

synnyttää kilpailukykyä, asiakaslisäarvoa

ja innovaatiota.

Onko suomalainen

esimiesviestintä edelleen

liian yksisuuntaista?

Johtajien oma johtamis- ja ihmiskäsitys

vaikuttaa huomattavasti

heidän käymänsä vuorovaikutuksen

laatuun. Tämä tuli ilmi tutkittaessa

perehdyttämistyötä suomalaisissa

organisaatioissa. Tutkimuksessa

selvisi, että johtajan ihmiskäsityksen

voi karkeasti pelkistäen

jakaa kahteen lähestymistapaan.

Ensimmäisessä johtaja uskoo,

että ihmiset lähtökohtaiset

tarvitsevat jatkuvasti ohjaamista

ja kontrollia oikean toiminnan varmistamiseksi.

Toisessa johtaja uskoo,

että ihmisiin voi lähtökohtaisesti

luottaa ja he ohjautuvat työssään

omasta motivaatiostaan käsin.

Nämä uskomukset ohjaavat

johtajan viestintää. Vahva kontrollintarve

ohjaa voimakkaasti yksisuuntaiseen

viestintään, vastaa-

Tauno Taajamaa

liiketoimintajohtaja

FM, EMBA, ICF Certified Coach

Soprano Oyj

vasti vahva luottamus edesauttaa

kaksisuuntaista viestintää työryhmissä.

Esimiestehtäviin nousee ja niihin

nostetaan osaajia, jotka luontaisesti

osoittavat johtamis- ja kontrollinhalua.

Nämä ominaisuudet

ovat edelleen erittäin olennaisia ja

tarpeellisia johtamistyössä. Viestinnän

näkökulmasta johtamisominaisuuksien

vaatimus on kuitenkin

ristiriitainen. Erityisesti

asiantuntijaorganisaatioissa huippusuoritukset

vaativat jatkuvaa

kaksisuuntaista vuorovaikutusta.

Johtajan oletetaan osallistavan

työntekijöitään toimintasuunnan

määrittelemiseen ja päätöksentekoon.

Johtamis- ja kontrollinhaluiselle

lähestymistavalle tämä on vähemmän

luontainen tapa viestiä.

Miten johtaja saisi parempaa

palautetta?

Tutkimukset tuovat esiin yleisiä ilmiöitä.

Mistä yksittäinen johtaja

tietää, tarvitseeko hänen muuttaa

viestintäänsä tai johtamistoimintaansa

ylipäätään?

Palautteen pyytäminen ja rehellisen

sellaisen saaminen, on tietysti

paras tie muuttaa ja kehittää omaa

toimintaansa. Aidon palautekulttuurin

puuttuessa aloittaminen

voi olla yllättävän haastavaa. On

olemassa kuitenkin yksinkertaisia

teknisiä tapoja aloittaa kaksisuuntainen

viestintäkulttuuri omassa

työryhmässä.

1. Luo työryhmällesi palautteenantamisen

rakenteita

Palautteenantamisen kulttuurin

rakentaminen kannattaa aloittaa

esim. 360-arvioiden teetättämisellä.

On helpompi aloittaa työkalulla,

jolla ihmiset voivat antaa palautetta

nimettömänä. Kun kulttuuri on


KOULUTUS

si?

urin luomiseksi

rakentunut, palautetta ja dialogia voidaan rakentaa

päivittäisiin ryhmätilanteisiin ja kahdenkeskisiin

keskusteluihin.

2. Näytä että palaute otetaan vakavasti ja

sillä on vaikutus toimintaan

Jos työryhmässä on palautteen rakenteita, niiden

esiin nostamia asioita pitää käsitellä yhteisesti.

Samoin on äärettömän tärkeää, että

palaute johtaa toiminnan ja toimintatapojen

muutoksiin.

3. Paras palautteen kutsuja on aktiivinen

kuuntelu

Aktiivinen kuuntelu on paras keino kaksisuuntaiseen

viestintään ja samalla erinomainen palautekanava.

Tämä tarkoittaa kykyä kuunnella

ymmärtääkseen, kysyä tarkentaakseen ja rakentaa

yhdessä ymmärryksen päälle.

On osoitettu, että tyypillinen ero huipputyöryhmien

ja keskivertosuorituksiin pääsevien

tiimien välillä on viestinnän laadussa. Huippusuoritukseen

pääsevät työryhmät kykenevät

jatkuvan palautteenannon ja haastamisen

kautta kohdentamaan osaamisensa ja resurssinsa

parhaiten. Vastaavasti näihin tiimeihin

kuuluu haastamisen lisäksi turvallisuuden ja

kunnioittamisen kulttuuri. Niissä on yksinkertaisesti

inhimillisen hyvä olla.

Tauno Taajamaa on toiminut yli 20 vuotta

kehittämisen asiantuntijana Management

Institute of Finland MIF Oy:ssä, Fintrassa

ja Aalto EE:ssä. Hänen osaamisen ydintä

ovat johtoryhmien kehittäminen, käytännön

asiakastyön ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä

johtaminen ja aikuispedagogiikka.

Tällä hetkellä Tauno toimii

johtamistyön lisäksi kouluttajana ja myy

vaativia kehittämisprojekteja. Hän toimii

edelleen myös avainasiakasvastaavana

valituissa kansainvälisissä asiakkuuksissa.

JTO auttaa löytämään oikeat keinot

johtamisen ja esimiestyön tehostamiseen,

itsensä kehittämiseen ja yrityksen kasvun

lähteiden tunnistamiseen.

Meillä opit kehittämään liiketoimintaasi,

sitouttamaan henkilöstösi ja keskittymään

olennaiseen LEAN-ajattelun mukaisesti.

Tervetuloa!

Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Koulutus tarjoaa työntutkimus- ja mittausosaamista, pätevyyttä

ja menetelmiä sovellettavaksi tuotanto- ja palveluorganisaatioihin.

Kesto: 12 pv

Aloitus: 4.2.2019

Työturvallisuuskortti, kurssinjohtajien

täydennyskoulutus

Tule päivittämään työturvallisuuskortti kurssinjohtajan

kouluttajaoikeudet 1 päivän pituiseen täydennyskoulutukseen.

Kesto: 1 pv

Ajankohdat: 22.1.2019, 12.3.2019 ja 21.5.2019

Esimiestaidot käyttöön

Suosittu ETK käynnistyy jälleen. Koulutuksessa saat konkreettisia

taitoja jokapäiväiseen esimies- ja johtamistyöhön

sekä vuorovaikutustilanteisiin. Sisältää mm. 360-arvioinnin.

Kesto: 5 pv

Aloitus: 12.2.2019 ja 13.5.2019

HOT – henkilöstötyötä oman toimen ohella

HOT on käytännönläheinen tietopaketti sinulle, joka hoidat

henkilöstöasioita oman työsi ohella. Koulutus kattaa henkilöstöasioiden

ydinalueet henkilöstöstrategiasta työyhteisön

viestintään.

Kesto: 4 pv

Aloitus: 30.1.2019

Näistä koulutuksista 5 % alennus normaalihinnasta, etu

voimassa 10.1.2019 saakka. Mainitse ilmoittautuessasi

Kuljetus&Logistiikka.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kerron lisää!

Jaana Parkkila, p. 050 408 8044, jaana.parkkila@mif.fi

Osaaminen on meidän juttu.

jto.fi

Johtamistaidon opisto JTO on osa Management Institute of Finland

MIF Oy:tä, jonka muita erikoisosaajia ovat opetushallituksen virallisiin

tutkintoihin valmentava MIF Tutkinnot, viestinnän valmentaja Infor ja

kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja Fintra.

55


Uuden logistiikkakeskuksen

valtava koko herättää huomiota

Suomen DSV-yhtiöiden eli

DSV Roadin, DSV Air &

Sean sekä DSV Solutionsin

uuden pääkonttorin ja logistiikkakeskuksen,

DSV Logistics

Centerin, rakentaminen Lahdentien

varteen Vantaan Päiväkumpuun

on edennyt suunnitellusti. Uuden

toimitilakompleksin sijainti Kehä

III:n välittömässä läheisyydessä

takaa erinomaiset yhteydet sekä

Vuosaaren satamaan että Helsinki-

Vantaan lentokentälle. Marraskuun

lopulla rakennuksissa olivat sisätyöt

pitkälti valmiit. Kokonaisuuden

hahmottaminen yhdestä pisteestä

edellyttää kuitenkin lintuperspektiiviä,

niin isoja komplekseja ne

ovat. Logistiikkakeskus on valmistumassa

aikataulussaan joulukuun

2018 lopulla.

56

11 hehtaarin logistiikka-alueelle

mahtuisi yhteensä 17 täysimittaista

jalkapallokenttää, mutta DSV:n

tarpeisiin sinne on noussut varastorakennus

(40 000 m2 + 10 000 m2

parvi), terminaalirakennus (10 000

m 2 ) ja toimistorakennus (4 000 m 2 ).

Pelkästään varastorakennuksessa

on tilaa 500 000 kuutiota. Sinne

mahtuisi lähes viisi eduskuntataloa.

Helteisen kesän jälkeen sinne voisi

kuvitella myös olutvaraston, jonne

mahtuisi kuusi miljardia tölkkiä

tai 250 miljoonaa 24 tölkin olutlaatikkoa.

Varasto valmistui ensin

Tontin pohjoispäässä oleva varasto

on tehtiin neljässä lohkossa, ja se

valmistui ensimmäisenä. Virallisia

logistiikkakeskuksen harjannostajaisia

vietettiin jo elokuun lopulla.

Kaikki on sujunut suunnitellusti.

Tiettyjä asioita on suunniteltu vasta

projektin edetessä. Rakennusten

suunnittelussa konserni asetti sille

paljon ehtoja, jotka ovat standardeja

ja hyviksi havaittuja käytäntöjä

muissa DSV:n rakennushankkeissa

ja ilmentävät myös yhtiön brändiä.

Suomen projektitiimi on kuitenkin

ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa

erityisesti rakennusten

toiminnallisuutta, DSV Solutionsin

toimitusjohtaja Jan Magnus Nordberg

kertoo.

Varaston parvelle tulevaan pientavaravarastoon

keskitetään pakkaamo

ja lisäarvopalveluiden tuotanto.

Siellä tehdään muun muassa

asiakaspakkauksia ja kauppojen


myyntitelineitä.

Varastoon tulee lisäksi tuotteiden

pesu- ja entisöimistiloja,

joissa kunnostetaan muun muassa

asiakkaiden käytöstä huoltoon tai

kierrätykseen meneviä laitteita.

Parhaillaan selvitetään kuinka

paljon pientavaroiden varastossa

ja keruussa voidaan jatkossa hyödyntää

robotteja ja automatiikkaa.

Liikenteen ohjaus nousee Päiväkummun

logistiikkakeskuksessa

uudelle tasolle. Saapuvien

ajoneuvojen on ilmoittauduttava

etukäteen, ja ne tunnistetaan automaattisesti

rekisterikilven optisella

lukulaitteella. Kun tunnistus on

tehty, portti aukeaa ja kuljettaja

saa näytölle ajo-ohjeet oikealle

lastauslaiturille. Se nopeuttaa

toimintaa, vähentää manuaalista

työtä ja helpottaa mahdollisia

kielimuureja. Autot, jotka eivät ole

ilmoittautuneet etukäteen, ajavat

omalle kaistalleen, jossa tulon syy

selvitetään.

Toimintamalleja hiotaan

Uusi varasto on herättänyt kiinnostusta

myös asiakkaiden keskuudessa.

Heidän kanssaan on käyty neuvotteluja

uusista toimintamalleista

ja tulevaisuuden tarpeista.

DSV Solutionsin asiakkaat ovat

olleet kiinnostuneita myös rakentamisen

aikatauluista. Muutto nykyisistä

varastoista uuteen tehdään

vaiheittain ensi vuonna kahden

ensimmäisen vuosineljänneksen

aikana. Sesongit ja volyymipiikit

ovat asiakkailla eri aikaan, ja ne

vaikuttavat myös muuttoaikatauluihin.

Samalla kun vanhat varastot

yhdistetään saman katon alle, luodaan

toiminnanohjauksen logiikka

vastaamaan uuttaa asiakassijoittelua

ja prosesseja, Nordberg sanoo.

Samaan hengenvetoon Nordberg

kuitenkin toteaa, että toiminnanohjauksen

ytimenä, eli varastonhallintajärjestelmänä

tulee toimimaan

Kuvassa vasemmalla rakennusprojektin projektipäällikkö Atte Korhonen

ja oikealla DSV Solutions Oy:n toimitusjohtaja Jan Magnus Nordberg toimistorakennuksen

itäpäädyn edustalla.

nykyinen tuttu ja edistyksellinen

WMS-järjestelmä.

Rakennuksista tulee energiatehokkaita

ja moderneja työympäristöjä,

jotka noudattavat hyvin pitkälti

DSV:n luomaa ja hyväksi havaittua

omaa konseptia. Konttorin sisustuksen

osalta tanskalainen design ja

skandinaavinen tyyli ovat sisustuksen

johtavia teemoja. Materiaalien

valinnassa ja energiatehokkuuden

suunnittelussa on pyritty ottamaan

huomioon myös huomispäivän

haasteet. Automatiikalla säädellään

valoja ja talotekniikkaa. Kaikki

rakennukset ovat suunniteltu ja rakennettu

kiinteistöalan kansainvälisesti

tunnustaman BREEAM Very

Good -sertifikaatin vaatimusten

mukaisesti, ja tavoitteemme on

sertifioida kaikki rakennukset pikaisesti

luovutuksen jälkeen.

Huippumoderni pääkonttori ja

logistiikkakeskus kokoaa yhteen

noin 500 DSV-yhtiöiden ja niiden

alihankkijoiden työntekijää.

57


Suomesta maailman ensimmäinen

tekoälyyn perustuva ajopäiväkirja

Kuvassa Kihon tuotekehitystiimi: Antti Koponen (vas.), Henri Hartikainen, Miika Antikainen, Ville Nuutinen, Henry Säisä ja

Petteri Jokinen.

Kuopiolainen teknologiayhtiö Kiho

on kehittänyt maailman ensimmäisen

tekoälyyn perustuvan ajopäiväkirjan,

joka oppii parissa viikossa

erottamaan kuljettajan työajot

vapaa-ajan ajoista. Innovaatio

tehostaa paljon autoilevien ammattilaisten

ajankäyttöä ja poistaa

ajojen manuaaliset kirjausvaiheet.

Liikkuvan työn digitalisointiin

erikoistunut Kiho on panostanut

tekoälypohjaisten sovellusten tuotekehitykseen

kahden viimeisen

vuoden ajan. Aikaisemmin yhtiön

työnhallintajärjestelmissä on hyödynnetty

telematiikkaa ja IoT:tä.

– Tekoälyä hyödyntävän ajopäiväkirjan

ansiosta liikkuvaa työtä

tekevien ajankäyttö tehostuu entisestään.

Virheet poistuvat, kun tekoäly

oppii tunnistamaan paikannuksen

avulla tallennetut ajot ja

pitää ajopäiväkirjan kaikki tiedot

reaaliajassa. Kuljettajan tehtäväksi

jää tekoälyn kirjaaman ajosyyn

hyväksyminen, kertoo Kihon toimitusjohtaja

ja innovaation pääarkkitehti

Antti Koponen.

Tekoäly hoitaa keskijohdon

rutiinityöt

Avoimen lähdekoodin alustalle kehitetty

Kiho Älykäs Ajopäiväkirja

on vasta ensimmäinen askel kohti

oppivaa liikkuvan työn digitalisaatiota.

Yhtiön kokeneella tuotekehitystiimillä

on jo jatkosuunnitelmia.

Seuraavaksi Kiho valjastaa tekoälyn

keräämään laskutusaineiston

ja tekemään työaikakirjaukset.

– Tekoäly tulee nyt vauhdilla perinteisimmillekin

aloille mullistaen

työelämää, kuvailee Koponen

yhtiön kiinnostusta panostaa tekoälyyn.

Kiholla uskotaan, että etenkin

keskijohdolle kuuluneet rutiinityöt

siirtyvät tekoälyä hyödyntävien

järjestelmien hoidettavaksi.

– Tulevaisuudessa johdon päätehtävänä

on huolehtia, että työarjessa

säilyvät luovuus ja vuorovaikutus,

jotka ovat uusien ideoiden

rakennusaineita. Merkityksellisyys

kumpuaa mahdollisuudesta

kehittyä ja vaikuttaa omaan työhön,

visioi Koponen.

www.kiho.fi

21. vsk

TOIMITUS

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku

toimitus@kuljetuslehti.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola

+358 40 717 5686, lehti@kuljetuslehti.fi

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki

+358 40 717 5686, toimitus@kuljetuslehti.fi

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetuslehti.fi

58


#KULJETUSALA

KULJETTAJA,

SINULLE ON TÖITÄ

Varusmiespalveluksessa suoritettu kuljettajapätevyys

on erinomainen suositus kuljetusyrityksille. Tarjolla on

kausiluontoisia ja vakituisia tehtäviä SKAL:n jäsenyrityksissä.

Selaa työpaikkoja ja ilmoittaudu hakijaksi:

skal.fi/tyovoimapankki

59


Aina sovitusti ehjänä perille

– ilman välipurkuja!

TÄYDEN PALVELUN

LOGISTIIKKATALO

LUOTETTAVIN KUMPPANISI

Tarjoamme asiakkaillemme täsmälliset ja luotettavat

kuljetusratkaisut ja palvelukokonaisuuden,

johon voidaan liittää tukipalveluita yksilöllisesti

tarpeen mukaan. Kattava yhteistyöverkostomme

mahdollistaa toimimisen laajalla operointialueella.

JOUSTAVAT VARASTOPALVELUT

• Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi

• Tavaran vastaanotto

• Keräily

• Lähettäminen

• Inventointi

TEHOKKAAT TERMINAALIPALVELUT

• Kuormien purku

• Lastaus

• Lajittelu

• Välivarastointi

YHTEYSTIEDOT

Kristian Lella

p. 050 919 22 63

kristian.lella@gli.fi

Tero Santaniemi

p. 0400 184 247

tero.santaniemi@gli.fi

Patamäenkatu 4,

33900 Tampere

www.gli.fi

More magazines by this user
Similar magazines