13.12.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 4/2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4 / <strong>2018</strong><br />

1


PÄÄKIRJOITUS<br />

Siinäpä se meni taas…tämä vuosi. Mitä sain aikaiseksi<br />

ja mitä jäi tekemättä? Näiden ajatusten kanssa<br />

jok`ikinen taapertaa kohti vuoden vaihdetta. Uuden<br />

vuoden lupauksiakin pohditaan viimeistään heti joulunpyhien<br />

jälkeen.<br />

Joku on joskus sanonut, että yrittäjän elämä ei ole ruusuilla<br />

tanssimista. Harvinaisen osuvasti sanottu. Haasteita ja askareita<br />

on meille jokaiselle tulevallekin vuodelle, ikään ja sukupuoleen<br />

katsomatta.<br />

Mutta, itse olen vahvasti sitä mieltä, että elämään pitää suhtautua<br />

kuten Veikko Huovinen kirjoittaa kirjassaan Havukkaahon<br />

ajattelija: ”Elämää pitää katsella vähän laajemmasta<br />

perspektiivistä”. Niin mennyttä vuotta, kuin tulevaakin!<br />

Talvisavut(kin) ovat omalla tutulla paikallaan sahayrittäjien<br />

ensi vuoden kalenterissa. Helmikuun puolessa välissä kokoonnutaan<br />

Holiday Club Saimaan upeaan miljööseen Lappeenrantaan<br />

(vaikka Imatran kupeessa ollaankin). Tarjolla on jälleen<br />

mukava viikonloppu kylpylähotellissa, vaikka koko perheen voimin.<br />

Perjantai-iltana 15.2.2019 klo.18.00 aloitetaan Lähipuu®tuotemerkin<br />

ympäristöselosteen (EPD) käsittelyllä. Yksinkertaisemmin<br />

kerrottuna aiheena on, kuinka käytän EPD:tä ja<br />

Lähipuu®-tuotemerkkiä omassa markkinoinnissani. Tässä samassa<br />

koulutustilaisuudessa saavat myös uudet Lähipuu-ryhmään<br />

liittyneet sertifikaatin käyttöönsä. Joten, kannattaa olla<br />

paikalla jo perjantaina.<br />

Perjantai-illan kruunaa klo 19.30 alkaen Pekka Krook, joka on<br />

yksi <strong>Suomen</strong> arvostetuimmista yritysvalmentajista ja -kouluttajista.<br />

Hän luennoi meille aiheesta: Elä ja yritä!<br />

Lauantaina ulkonäytösalueen sulkeuduttua siirrymme vuosikokoukseen<br />

ja ilta huipentuu tuttuun tapaan juhlagaalaan, jos-<br />

2<br />

sa palkitaan muun muassa Vuoden Sahayrittäjä. Illallisen jälkeen<br />

onkin hyvä tanssahdella ja virkistäytyä aina pikkutunneille<br />

saakka…<br />

Puumarkkinat ovat olleet, luvalla sanoen, melko vauhdikkaita<br />

kuluvana vuonna. Jatkuuko vauhti samana myös ensi vuonna,<br />

voi vain arvailla.<br />

Arvailun varaan ei kuitenkaan jää se tosiasia, että nykypäivän<br />

kuluttaja on erittäin kiinnostunut myös sahatuotteen alkuperästä<br />

ja sen hiilijalanjäljestä. Tähän saumaan meillä sahayrittäjillä<br />

on mahdollisuus iskeä. Lähipuu®-tuotemerkillä markkinoidut<br />

tuotteet kokonaisuudessaan ovat kuin taivaan lahja kuluttajille.<br />

Täysin kotimainen, pienellä hiilijalanjäljellä varustettu<br />

ja pientä yrittäjää työllistävä Lähipuu® on laatutakuu kuluttajalle<br />

ostopäätöstä tehtäessä.<br />

Uuden vuoden lupauksena näin julkisesti lupaan, että teen tulevana<br />

vuonna hartiavoimin työtä LÄHIPUU®-tuotemerkin tunnettuuden<br />

ja sahayrittäjyyden puolesta.<br />

Kaikille <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien jäsenille ja yhteistyötahoille toivotan<br />

Siunattua Joulunaikaa ja menestystä tulevalle vuodelle.<br />

Timo Ripatti<br />

Pidetään yhteyttä:<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi<br />

040 821 82 38<br />

Rahulanniementie 57<br />

79100 LEPPÄVIRTA


4/<strong>2018</strong><br />

LÄHIPUU ®<br />

4 Puukerrostalo-rakentaminen Suomessa<br />

8 Puumarkkinat<br />

10 PuuSuomi-verkosto kokoaa puualan kehittäjät<br />

12 Huippulaatuisia ratkaisuja saunaan<br />

16 Yli 70 vuotta sirkkelinsoittoa<br />

19 Jäseninfo<br />

Tervetuloa mukaan:<br />

Talvisavut 15.-17.2.2019<br />

(kts. takasivu)<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden<br />

yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946<br />

edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työtä yhdistys jatkaa<br />

edelleenkin. Jäsenilleen <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjä ry tarjoaa tietoja<br />

alasta ja sen kehityksestä, asiakaskontaktipalvelut, näkyvyyden<br />

yhdistyksen verkkosivuilla, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset<br />

palvelut, jäsenetualennuksia yhteistyökumppaneilta, koulutusmatkoja<br />

ja -retkiä sekä <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong>-lehden neljä<br />

kertaa vuodessa ja BioEnergia-lehden vuosikerran.<br />

Vuosijäsenmaksu vuonna 2019 on 150 €, verovähennyskelpoinen.<br />

Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.<br />

Suonen <strong>Sahayrittäjät</strong> on <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n julkaisema<br />

ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut<br />

alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa<br />

vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

Rahulanniementie 57, 79100 LEPPÄVIRTA<br />

Puh. 040 821 82 38, info@sahayrittajat.fi<br />

www.sahayrittajat.fi<br />

Ilmoitushinnat vuonna 2019<br />

Etukansi: 955 €<br />

2 sivu ja takakansi: 870 €<br />

Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivua 310 €,<br />

1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €<br />

Jäsenhinta: 1/8 sivu 109 €<br />

Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri<br />

Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.<br />

Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.<br />

Päätoimittaja: Timo Ripatti,<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38<br />

Talous- ja jäsenasiat: Sirkku Varpa,<br />

sirkku.varpa@sahayrittajat.fi, 040 5250 163<br />

Ilmoitusmyynti: Timo Ripatti,<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38<br />

Painopaikka: Grano Oy, Kuopio<br />

Taitto: Kaija Laaksonen, laaksonen.kaija.m@gmail.com<br />

3


Tutkimus suomalaisten<br />

asuinpuukerrostalojen<br />

runkoratkaisuista ja asuntojen<br />

omistusmuodoista<br />

Puukerrostalorakentaminen<br />

Suomessa<br />

Suomeen on rakennettu lokakuuhun<br />

<strong>2018</strong> mennessä yhteensä<br />

65 yli 2-kerroksista<br />

asuinpuukerrostaloa, joissa<br />

on yhteensä 1 673 asuntoa. Tampereen<br />

teknillisen yliopiston (TTY) arkkitehtuurin<br />

laboratoriossa on tehty ”Puukerrostalojen<br />

kilpailukyky” -osatutkimus, jossa<br />

on selvitetty kaikkien Suomeen toteutettujen<br />

asuinpuukerrostalojen runkoratkaisu<br />

sekä kunkin puukerrostalokohteen<br />

asuntojen omistusmuoto.<br />

<strong>Suomen</strong> puukerrostalojen runkoratkaisuina<br />

on käytetty nk. platform-rankarunkoa<br />

(62%), CLT-tekniikkaan perustuvaa<br />

tilaelementtirunkoa (21%), viilupuuhun<br />

perustuvaa pilari-palkki-ripalaattarunkoa<br />

(12%) ja CLT-tasoelementtirunkoa<br />

(5%). Tutkimuksen perusteella<br />

uusissa puukerrostaloissa CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut<br />

ovat eniten yleistymässä.<br />

4<br />

Välipohjissa puu-betoni-liittorakenteet<br />

ovat äänenerityssyistä kaikkein yleisimpiä.<br />

Suomeen rakennetuissa puukerrostaloissa<br />

esiintyy sekä vuokra-asuntoja<br />

(43 %), omistusasuntoja (38 %), asumisoikeusasuntoja<br />

(17 %) sekä osaomistusasuntoja<br />

(2 %).<br />

Puurakentaminen osana<br />

metsäteollisuutta<br />

Metsäsektori on erittäin tärkeä <strong>Suomen</strong><br />

kansantaloudelle. <strong>Suomen</strong> metsät kasvavat<br />

vuosittain lähes 110 milj. m3 runkopuuta,<br />

josta viime vuosina on hyödynnetty<br />

noin 60–65 prosenttia. Puun kestävää<br />

käyttöä voitaisiin merkittävästi lisätä<br />

(noin 15–20 milj. m 3 /v.) muun muassa<br />

bioenergialähteenä, rakentamisessa,<br />

puutuoteteollisuudessa ja erilaisissa<br />

biojalosteissa. <strong>Suomen</strong> sahatavaran kulutuksesta<br />

noin neljä viidesosaa käytetään<br />

rakentamiseen.<br />

Rakentamisessa asuntorakentaminen<br />

on keskeisessä roolissa: <strong>Suomen</strong> rakennuskannasta<br />

noin 65 prosenttia on<br />

asuinrakennuksia. Puurakentamisen<br />

suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa<br />

ovat kerrostalorakentamisessa,<br />

julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa<br />

rakennuksissa, silloissa, piha- ja ympäristörakentamisessa<br />

sekä lähiökerrostalojen<br />

julkisivujen energiakorjauksissa,<br />

lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.<br />

Puurakentaminen osana<br />

ilmastomuutoksen torjuntaa<br />

Puurakentaminen on ekologista. Kasvaessaan<br />

yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä<br />

tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla<br />

fotosynteesissä vapautuu 700 kiloa<br />

happea ilmakehään. Puun kuivapainosta<br />

puolet on hiiltä. Metsät ovat<br />

kasvaessaan hiilinieluja ja puutuotteet


Vantaan Kivistön Asuntomessuille valmistui platform-rankarunkoinen puukerrostalo vuonna 2015.<br />

ovat hiilivarastoja. Puurakentamiselle<br />

avautuu yhä suurempia mahdollisuuksia<br />

maailmanlaajuisten ilmasto-, ympäristö-<br />

ja luonnonvarakysymysten merkitysten<br />

kasvaessa. Globaalisti tulisi yhä<br />

enemmän suosia ekologisia, vähähiilisiä<br />

ja uusiutuvia resursseja ja raaka-aineita.<br />

Puurakentaminen on tärkeä osa biotaloutta,<br />

ja yksi pääministeri Juha Sipilän<br />

hallituksen kärkihankkeista. <strong>Suomen</strong><br />

biotalouden arvosta yli puolet tulee<br />

metsäsektorilta. <strong>Suomen</strong> ympäristöministeriön<br />

tavoitteena on, että rakennusten<br />

hiilijalanjälki otetaan huomioon<br />

rakentamisen säädöksissä 2020-luvun<br />

puoliväliin mennessä. On nähtävissä,<br />

että kotimaisena, paikallisena, uusiutuvana<br />

ja ympäristöystävällisenä energialähteenä<br />

ja rakennusmateriaalina puu<br />

tulee olemaan tässä suhteessa yhä halutumpi<br />

raaka-aine.<br />

Puukerrostalojen kehityskaari ja<br />

markkinapotentiaali<br />

Suomessa puukerrostalorakentaminen<br />

alkoi lyhyellä koerakentamisvaiheella<br />

1990-luvun puolivälissä. Kolmen pilottipuukerrostalon<br />

(Ylöjärvi, Helsinki, Oulu)<br />

jälkeen maamme palomääräykset<br />

(RakMK E1) muutettiin 1.9.1997 enintään<br />

4-kerroksiset puurunkoiset ja -julkisivuiset<br />

asuin- ja työpaikkarakennukset<br />

(=puukerrostalot) salliviksi.<br />

<strong>Suomen</strong> palomääräyksiä muutettiin uudelleen<br />

15.4.2011, josta lähtien palomääräysten<br />

taulukkomitoituksella on<br />

ollut mahdollista rakentaa puukerrostaloja<br />

aina 8-kerrokseen saakka.<br />

Palomääräyksiä muutettiin jälleen<br />

1.1.<strong>2018</strong> (Ympäristöministeriön asetus<br />

848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta).<br />

Niiden perusteella on mahdollista<br />

suunnitella ja rakentaa puurunkoisia<br />

ja -julkisivuisia asuin- ja työpaikkarakennuksia<br />

sekä majoitus- ja hoitorakennuksia<br />

aina 8-kerrokseen saakka. Toiminnallisen<br />

palomitoitustarkastelun perusteella<br />

on mahdollista toteuttaa myös yli<br />

8-kerroksisia puukerrostaloja.[1]<br />

Suomi on Espanjan jälkeen Euroopan<br />

kerrostalovaltaisin maa; noin 46 prosenttia<br />

<strong>Suomen</strong> kaikista asunnoista sijaitsee<br />

kerrostaloissa. Vuosittaisista uudisasunnoista<br />

(noin 30 000–40 000 asuntoa/vuosi)<br />

yli puolet rakennetaan edelleen<br />

kerrostaloihin.[2] Tähän mennessä<br />

yli kaksikerroksisia puisia asuinkerrostaloja<br />

on rakennettu Suomeen 65 kpl, yhteensä<br />

1 673 asuntoa. Uusia varmoja<br />

puukerrostaloja on tulossa lähivuosina<br />

lisää noin 1 350 asunnon verran. Lisäksi<br />

uusia asuinpuukerrostalokohteita on vireillä<br />

noin yhdeksän tuhannen asunnon<br />

verran eri puolille Suomea.<br />

5


Puukerrostalojen eri<br />

runkojärjestelmiä<br />

Puukerrostalorakentamiseen on tarjolla<br />

useita eri runkojärjestelmiä, joihin<br />

on riittävästi puuelementtien tuotantolaitoksia<br />

ja valmistuskapasiteettia Suomessa.<br />

Suurin osa <strong>Suomen</strong> ensimmäisistä<br />

asuinpuukerrostaloista rakennettiin<br />

amerikkalaisella nk. platform-frame<br />

-järjestelmällä. Tämä rakennustapa perustuu<br />

kerroksittaiseen rankarunkorakentamiseen.<br />

Kyseisellä rakentamistavalla<br />

runko tehdään yleensä mitallistetusta<br />

puutavarasta joko paikan päällä<br />

kokoamalla yhden kerroksen runko kerrallaan<br />

tai eriasteisia valmiselementtejä<br />

(pien- tai suurelementtejä) hyödyntäen.<br />

Suurelementtien käyttö puukerrostaloissa<br />

on nykyisin hyvin yleistä. Rankarunkona<br />

on käytetty myös liimapuuta.<br />

Myös erilaiset sekarunkojärjestelmät<br />

ovat mahdollisia. Kaikille puukerrostalojärjestelmille<br />

on tyypillistä varsin lyhyet<br />

kantavien rakenteiden jännevälit (4,5–8<br />

metriä). Suomalaisissa puukerrostaloissa<br />

on yleisesti käytetty puujulkisivuja,<br />

mutta myös muut julkisivuratkaisut ovat<br />

mahdollisia.<br />

Viime vuosina <strong>Suomen</strong> puukerrostalorakentamisessa<br />

on voimakkaasti yleistymässä<br />

erityisesti CLT (Cross Laminated<br />

Timber) -tekniikka, jossa rakennuksen<br />

kantavina pysty- ja vaakaelementteinä<br />

Toivotamme<br />

Hyvää Joulua<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjille!<br />

toimivat laudoista kerroksittain ristiinliimatut<br />

massiiviset puulevyt. CLT-järjestelmäkehitystä<br />

on alkujaan vienyt Suomessa<br />

voimakkaasti eteenpäin StoraEnso,<br />

joka käynnisti vuonna 2016 Varkaudessa<br />

myös oman viiluista liimaamalla<br />

kootun LVL (Laminated Veneer Lumber)<br />

-massiivipuulevytuotannon, jota voidaan<br />

käyttää CLT-levyn tavoin rakennuksen<br />

runkorakentamisessa. Helpon liitostekniikan,<br />

ilmatiiviyden sekä rungon jäykistyksen<br />

ja vähäisen painuman vuoksi<br />

CLT ja LVL ovat kilpailukykyisiä erityisesti<br />

korkeissa puukerrostaloissa suurelementteinä.<br />

Kuhmossa CrossLamin tehtaalla<br />

alkoi kotimainen CLT-tuotanto joulukuussa<br />

2014. CLT-tuotantoa on käynnissä<br />

myös Alajärvellä (CLT Finland Oy,<br />

Hoisko), ja lisäksi käynnistymässä Kauhajoella<br />

(CLT-Plant).<br />

<strong>Suomen</strong> puukerrostalorakentamisessa<br />

on erityisen voimakkaasti yleistynyt CLTja<br />

LVL-runkoon perustuva tilaelementtitekniikka.<br />

Tilaelementtirakentamisen<br />

kuiva, kevyt, tehtaalla pitkälle esivalmistettu<br />

ja nopea rakentamistapa lyhentää<br />

rakentamisaikaa työmaalla ja alentaa täten<br />

kokonaiskustannuksia. Tilaelementtien<br />

yleisimmät koot ovat maantiekuljetuksen<br />

rajoitusten vuoksi: 4 500 (leveys)<br />

x 3 000 (korkeus) x 13 500 (pituus).<br />

<strong>Suomen</strong> tilaelementtirakentamisen<br />

markkinaan on tulossa myös ruotsalainen<br />

Lindsbäck Bygg, jonka puukerrostalotuotanto<br />

perustuu<br />

rankarunkoisiin tilaelementteihin<br />

[3].<br />

Suomessa on tehty<br />

myös muutama<br />

puukerrostalokohde<br />

LVL:ään perustuvalla<br />

pilari-palkki-ripalaatta-systeemillä.<br />

Järjestelmä on pitkälle<br />

konseptoitu ja<br />

sen kilpailukykyisimpänä<br />

alueena nähdään<br />

3–4-kerroksiset<br />

puiset asuinkerrostalot<br />

ja toimistorakennukset.<br />

Pilaripalkkirunkoon<br />

soveltuu<br />

hyvin myös<br />

liimapuu.<br />

Puukerrostalojen kilpailukyky<br />

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY)<br />

arkkitehtuurin laboratoriossa on tehty<br />

”Puukerrostalojen kilpailukyky” -osatutkimus,<br />

jossa on selvitetty Suomeen<br />

lokakuuhun <strong>2018</strong> mennessä rakennettujen<br />

puukerrostalojen kerroslukumäärä,<br />

laajuustiedot, runkoratkaisut ja<br />

asuntojen omistusmuodot. Nämä on<br />

koottu tilastolliseksi yhteenvedoksi ja<br />

vertailuksi liitteenä olevaan taulukkoon<br />

(Taulukko 1.)<br />

<strong>Suomen</strong> tähänastisissa puukerrostaloissa<br />

on keskimäärin 26 asuntoa (= 1673<br />

/ 65). Yleisin korkeus on 3–4 kerrosta<br />

(82 %). Runkoratkaisuina on käytetty nk.<br />

platform-rankarunkoa (62 %), CLT-tekniikkaan<br />

perustuvaa tilaelementtirunkoa<br />

(21 %), viilupuuhun perustuvaa pilari-palkki-ripalaattarunkoa<br />

(12%) ja CLTtasoelementtirunkoa<br />

(5 %). Tutkimuksen<br />

perusteella uusissa puukerrostaloissa<br />

CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut ovat<br />

eniten yleistymässä.<br />

Vuoden <strong>2018</strong> alusta lähtien puun käyttö<br />

sisäpintojen näkyvänä verhousmateriaalina<br />

tuli <strong>Suomen</strong> palomääräyksissä<br />

jonkin verran aiempaa sallivammaksi.<br />

Tämä näyttää niin ikään suosivan<br />

CLT-ratkaisuja, joissa massiivipuupintoja<br />

voidaan jättää sisäpintoihin näkyviin.<br />

Puukerrostalojen välipohjissa puu-betoni-liittorakenteet<br />

ovat äänenerityssyistä<br />

kaikkein yleisimpiä. Suomeen rakennetuissa<br />

puukerrostaloissa esiintyy vuokra-asuntoja<br />

(43 %), omistusasuntoja<br />

(38 %), asumisoikeusasuntoja (17 %) ja<br />

osaomistusasuntoja (2 %).<br />

Viitteet<br />

[1] Ympäristöministeriön asetus<br />

848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta.<br />

[2] Tilastokeskus.<br />

[3] <strong>Suomen</strong> Puukerrostalot Oy, toimitusjohtaja<br />

Teppo Laurila.<br />

Markku Karjalainen, Rakennusopin professori<br />

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Arkkitehtuuri<br />

markku.karjalainen@tut.fi<br />

6


Taulukko 1. Suomeen lokakuuhun <strong>2018</strong> mennessä rakennettujen puukerrostalojen kerroslukumäärä, laajuustiedot, runkoratkaisut ja<br />

asuntojen omistusmuodot.<br />

Kohde (vuosi): Taloja /<br />

Krs:<br />

Asuntoja:<br />

Laajuus<br />

(k-m2):<br />

Runko:<br />

Omistusmuoto:<br />

1. Ylöjärvi (1996) 3 / 2–3 19 1 465 Pilari-palkki-runko Vuokra-asuntoja<br />

2. Helsinki, Viikinmansio (1997) 7 / 2–4 65 5 883 Platform-rankarunko Vuokra-asuntoja<br />

3. Oulu, Puukotka (1997) 3 / 3 33 2 190 Platform-rankarunko Vuokra-asuntoja<br />

4. Tuusula, Hyrylä (1997) 2 / 4 46 3 622 Platform- rankarunko Vuokra-asuntoja 23<br />

Asumisoikeusasuntoja 23<br />

5. Raisio (1997) 3 / 4 42 2 550 Platform-rankarunko Vuokra-asuntoja 14<br />

Asumisoikeusasuntoja 14<br />

Osaomistusasuntoja 14<br />

6. Porvoo, Fredrika (1998) 1 / 2–3 19 1 371 Platform-rankarunko Omistusasuntoja<br />

7. Porvoo, Aleksanterinkatu (1999) 1 / 4 24 2 498 Platform-rankarunko Omistusasuntoja<br />

8. Naantali (2000) 3 / 4 51 4 080 Platform-rankarunko Asumisoikeusasuntoja 17<br />

Osaomistusasuntoja 17<br />

Omistusasuntoja 17<br />

9. Oulu, Puu-Linnanmaa (2002) 1 / 3 14 994 Platform-rankarunko Omistusasuntoja<br />

10. Lahti, Puu-Paavola (1998 – 2003) 4 / 4 74 7 300 Platform-rankarunko Omistusasuntoja<br />

11. Helsinki, Omenamäki (2006) 3 / 3–4 131 12 165 Platform-rankarunko Vuokra-asuntoja<br />

12. Heinola, Puumera (2011) 1 / 5 27 1 915 Platform-rankarunko Omistusasuntoja<br />

13. Helsinki, Viikin Latokartano (2012) 5 / 3–4 104 6 300 Pilari-palkki-runko Omistusasuntoja<br />

14. Seinäjoki, Lintuviita (2013) 1 / 6 50 3 100 CLT-tilaelementti Omistusasuntoja<br />

15. Turku, KOY Turun Palvelukoti (2014) 1 / 4 54 3 000 CLT-tilaelementti Vuokra-asuntoja<br />

16. Jyväskylä, Puukuokka 1 (2014) 1 / 8 58 4 155 CLT-tilaelementti Omistusasuntoja<br />

17. Saarijärvi, Omatoimi (2015) 1 / 4 24 1 905 CLT-tilaelementti Asumisoikeusasuntoja<br />

18. Helsinki, Pukinmäki (2015) 4 / 5–7 93 7 700 CLT-tilaelementti Vuokra-asuntoja 51<br />

Asumisoikeusasuntoja 42<br />

19. Ii, Kirjala (2015) 1 / 4 15 1 200 Platform-rankarunko Omistusasuntoja<br />

20. Vantaa, Kivistö, Puumera (2015) 1 / 7 186 11 800 Platform-rankarunko Vuokra-asuntoja 79<br />

Asumisoikeusasuntoja 107<br />

21. Seinäjoki, Mäihä (2016) 1 / 5 28 1 837 CLT-tilaelementti Omistusasuntoja<br />

22. Imatra (2016) 1 / 3 13 963 Platform-rankarunko Omistusasuntoja<br />

23. Kajaani, Rajamiehentie (2016) 1 / 3–4 15 1 200 CLT-tasoelementti Vuokra-asuntoja<br />

24. Helsinki, Honkasuo (2016 – 2017) 1 / 4 116 7 524 Platform-rankarunko Vuokra-asuntoja 58<br />

Asumisoikeusasuntoja 58<br />

25. Tampere, Vuores, Koukkuranta<br />

(2017)<br />

2 / 4 53 3 200 CLT-tilaelementti Vuokra-asuntoja<br />

26. Joensuu, Pihapetäjä (2017) 1 / 6 40 2 100 CLT-tilaelementti Vuokra-asuntoja<br />

27. Helsinki, Honkasuo, Sikla (2017) 4 / 3 43 3 200 Platform-rankarunko Omistusasuntoja<br />

28. Jyväskylä, Puukuokka 2 (2017) 1 / 7 70 3 673 CLT-tilaelementti Omistusasuntoja<br />

29. Helsinki, Kuninkaantammi (<strong>2018</strong>) 2 / 4 58 3 115 Platform-rankarunko Vuokra-asuntoja<br />

30. Jyväskylä, Puukuokka 3 (<strong>2018</strong>) 1 / 6 58 3 256 CLT-tilaelementti Omistusasuntoja<br />

31. Pori, Tuomarinkulma (<strong>2018</strong>) 1 / 3 23 1 460 CLT-tasoelementti Vuokra-asuntoja<br />

32. Järvenpää, Puusinfonia (<strong>2018</strong>) 1 / 3 27 1 158 Platform-rankarunko Omistusasuntoja<br />

Yhteensä: 65 1 673 117 879<br />

7


Puumarkkinat<br />

Sahatavaran markkinatilanne on<br />

heikentynyt – puun ostajien varastot<br />

ovat kasvaneet<br />

Suomessa toimivan massa- ja paperiteollisuuden<br />

kannattavuus ja puusta maksukyky on<br />

osavuositulosten perusteella erinomainen. Hyvän<br />

kannattavuuden taustalla on ennen kaikkea<br />

sellun hyvä markkinatilanne. Toteutettujen<br />

metsäteollisuusinvestointien takaisinmaksuaika on<br />

nykyisellä kannattavuudella erittäin lyhyt.<br />

Liiketulosta on kuluvana vuonna<br />

syntynyt arviolta yli 30 euroa<br />

jalostettua puuraaka-ainekuutiometriä<br />

kohden, mikä puukauppaa<br />

harkitsevien metsänomistajien<br />

kannattaa muistaa. Kuitupuun hintakehitys<br />

Suomessa on kuluvana vuonna ollut<br />

vaatimaton sekä naapurimaidemme<br />

että tuontipuun hintoihin verrattuna.<br />

Sellun, kartongin ja paperin markkinatilanne<br />

jatkuu ennusteiden perusteella<br />

suotuisana myös tulevaisuudessa.<br />

Sahatavarakaupassa lähiajan markkinanäkymä<br />

ja toimialan kannattavuustilanne<br />

sen sijaan on selvästi aikaisempaa<br />

heikompi. Myös Ruotsista on tullut viestejä<br />

sahatavaramarkkinatilanteen notkahtamisesta.<br />

Markkinoilla pärjääminen<br />

edellyttää, että kilpailukyky on kunnossa.<br />

Erot yhtiöiden nykyisessä kannattavuudessa<br />

ovat isot.<br />

Talvikuukausina sahatavaran kysyntä tosin<br />

laskee kausiluontoisestikin. EK:n tuoreessa<br />

suhdannebarometrissä puutuoteteollisuus<br />

arvioi lähiajan näkymänsä<br />

8<br />

poikkeuksellisen negatiivisiksi.<br />

Sahatavaran hinta on<br />

romahtanut USA:ssa ja hinta<br />

on kääntynyt laskuun myös<br />

Saksassa.<br />

<strong>Suomen</strong> vientitilastoissa markkinatilanteen<br />

huononeminen toistaiseksi<br />

näkyy erityisesti kuusisahatavaran<br />

vientimäärissä. Sahatavaran<br />

vienti tammi-syyskuussa supistui<br />

kuusi prosenttia edellisvuodesta. Mäntysahatavaran<br />

markkinanäkymä on tällä<br />

hetkellä jonkin verran kuusta suotuisampi.<br />

Mäntysahatavaran keskimääräinen<br />

vientihinta oli tammi-syyskuussa<br />

15 prosenttia viime vuotta korkeampi,<br />

vientimäärä oli kasvanut prosentin. Vastaavana<br />

aikana kuusisahatavaran vientihinta<br />

nousi seitsemän prosenttia, mutta<br />

vientimäärä supistui 15 prosenttia.<br />

Kuusisahatavaran markkinanäkymää lähikuukausina<br />

lisäksi merkittävästi heikentää<br />

valtavat kirjanpainajatuhot Keski-Euroopassa<br />

ja Ruotsissa. Kuusitukin<br />

hinta on jo kääntynyt selvään laskuun<br />

Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä.<br />

Itämeren altaan alueella kuitupuun hinta<br />

on noussut erityisesti Baltiassa.<br />

Sahatavaramarkkinoiden notkahdus jäänee<br />

kuitenkin tilapäiseksi, sillä pidemmän<br />

aikavälin kysyntäarviot sahatava-


alle ennakoivat voimakasta<br />

kasvua. Pöyry Oyj on muun muassa arvioinut,<br />

että maailmanlaajuisesti sahatavaran<br />

kulutus seuraavan viiden aikana<br />

kasvaa noin 60 miljoonaa kuutiometriä,<br />

eli joka vuosi markkinoille pitäisi tulla<br />

<strong>Suomen</strong> nykyistä sahatavaran tuotantomäärää<br />

vastaava tarjonta. Lisäksi valmiin<br />

sahatavaran varastot ovat tällä hetkellä<br />

alhaiset. Sahatavaraa on kuluvana<br />

vuonna kokonaisuutena tuotettu suunnilleen<br />

viime vuoden tahtiin. Merkittävin<br />

sahatavaran tuotannon lisäys on tapahtunut<br />

Keitele Groupin Alajärven sahalla,<br />

mikä käynnistyi syyskuussa. Investoinnin<br />

myötä yhtiön sahatavaran tuotanto<br />

kasvaa noin 150 000 kuutiometriä<br />

vuodessa.<br />

Puukaupan onnistumiseen<br />

ei ole oikotietä:<br />

kilpailutus ja katkonnan<br />

valvonta<br />

Metsäteollisuuden tuotantolukujen,<br />

puukauppa- ja<br />

markkinahakkuumäärien<br />

sekä puun tuonnin perusteella<br />

puun ostajien varastot<br />

ovat selvästi kasvaneet<br />

viime vuodesta.<br />

Metsänhoitoyhdistysten<br />

arvion mukaan kaikille<br />

puutavaralajeille, sekä<br />

tukille että kuidulle, on<br />

kokonaisuudessaan edelleen<br />

melko hyvin kysyntää.<br />

Vilkkaimman kysynnän<br />

vaihe kuluvan vuoden<br />

puukaupassa näyttää<br />

kuitenkin olevan ohi. Puumarkkinatilanne<br />

tosin vaihtelee<br />

alueiden välillä paljon.<br />

Joulukuun alkuun mennessä<br />

yksityismetsistä oli myyty puuta<br />

19 prosenttia enemmän puuta<br />

kuin vuonna 2017 vastaavana<br />

ajankohtana. Yksityismetsien markkinahakkuita<br />

on tehty yli kymmenen<br />

prosenttia viime vuotta enemmän. Kuitupuun<br />

tuonti kasvoi tammi-syyskuussa<br />

yli kolmanneksen viime vuodesta. Kotimaan<br />

hakkuumahdollisuuksien ja erityisesti<br />

harvennustarpeiden näkökulmasta<br />

puun tuonnin kasvattamisen ainoa<br />

peruste on pitää kotimaisen kuitupuun<br />

hinta kurissa. Kotimaiselle puulle<br />

on, metsänhoitoyhdistysten aktiivisen<br />

toiminnan seurauksena, onneksi löytynyt<br />

lisäkäyttöä myös ulkomailla, ja puun<br />

vienti on kuluvana vuonna kasvanut yli<br />

kolmanneksen viime vuodesta. Edellisen<br />

kerran puuta on viety yhtä vilkkaasti<br />

1990-luvun lamavuosina.<br />

Puukauppaa harkitsevien metsänomistajien<br />

kannattaa toimia vallitsevan puumarkkinatilanteen<br />

mukaisesti. Paikallinen<br />

puun kysyntä- ja hintatilanne vaihtelee<br />

tällä hetkellä runsaasti, ja metsänomistajien<br />

on järkevää tarkistaa puukauppatilanne<br />

oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä.<br />

Sieltä löytyy kaikissa<br />

puumarkkinatilanteissa ajantasaisin,<br />

monipuolisin ja tarkin puukauppatieto.<br />

Lisäksi tilastoimattomat hinta- ja määrälisät<br />

sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt<br />

ovat hyvin yleisiä, mikä<br />

heikentää julkisten hintatilastojen<br />

hyödynnettävyyttä.<br />

Jokaisen puukaupan onnistumisessa<br />

kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat<br />

avainasemassa. Nämä molemmat hoituvat<br />

luontevasti antamalla puukaupan<br />

teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle.<br />

Erityisen tärkeää nykyisessä puumarkkina-<br />

ja metsäteollisuuden kannattavuustilanteessa<br />

on, että kuitupuuleimikot<br />

kilpailutetaan huolellisesti. Keskimääräisessä<br />

leimikossa katkonnasta johtuvat<br />

erot eri ostajien välillä voivat olla<br />

tuhansia euroja. Epäselvissä katkontatapauksissa<br />

kannattaa pyytää virallisen<br />

mittaajan lausunto.<br />

Suhdanne-ennusteiden mukaan<br />

puumarkkinatilanne jatkuu<br />

myönteisenä 2019<br />

Viime vuosina toteutettujen investointien<br />

myötä kotimaisen puun käyttö on kehittynyt<br />

erittäin suotuisasti. Tämän vuoden<br />

kantorahatulot ovat yli kaksinkertaiset<br />

vuoteen 2009 verrattuna, ja samana<br />

aikana yksityismetsien markkinahakkuut<br />

ovat kasvaneet yli 60 prosenttia.<br />

Puun kysynnän aikaansaaminen, joko<br />

uusilla investoinneilla tai puun viennillä,<br />

on paras keino puolustaa metsänomistajien<br />

asemaa puumarkkinoilla. Pellervon<br />

taloustutkimus PTT ja Luonnonvarakeskus<br />

Luke ennustavat, että kotimaisen<br />

puun kysyntä säilyy tämän vuoden<br />

voimakkaan kasvun jälkeen vilkkaana<br />

myös ensi vuonna. Isoimmat epävarmuustekijät<br />

metsäalan markkinanäkymiin<br />

tulevat kansainvälisestä kauppapolitiikasta,<br />

ja kauppasodan uhan voimakkaasta<br />

lisääntymisestä.<br />

Erno Järvinen<br />

tutkimuspäällikkö, MTK ry<br />

9


PuuSuomi-verkosto<br />

kokoaa<br />

puualan<br />

kehittäjät<br />

PuuSuomi-verkoston juuret ulottuvat<br />

90-luvulle. Toiminnassa on ollut vuosien<br />

varrella taukojakin, mutta nyt verkostoa<br />

on aktivoitu uudelleen kuluvan vuoden<br />

keväästä lähtien. Verkosto koostuu<br />

puualan hanketoimijoista ja muista alan<br />

kehittämisessä mukana olevista tahoista.<br />

Verkostolaiset pääsivät tutustumaan <strong>Suomen</strong> korkeimpaan, 14-kerroksiseen,<br />

puurakenteiseen kerrostaloon Joensuu Light Houseen.<br />

PuuSuomi ei ole itsessään hanke,<br />

vaan toimii ikään kuin kehittämishankkeiden<br />

foorumina<br />

ja kokoajana. Verkoston<br />

tavoitteet ovat alan kehittäjien yhteen<br />

kokoaminen ja tiedon liikkuvuus valtakunnallisilta<br />

toimijoilta maakuntiin ja<br />

toisinpäin. Verkosto pyrkii yhteisesti kehittämään<br />

puutuotealaa ja puun käyttöä<br />

rakentamisessa − erityisesti yritysten kehittämistarpeita<br />

kuuntelemalla ja niihin<br />

aktiivisesti tarttumalla. Ympäristöministeriön<br />

puurakentamisen ohjelma on tiiviisti<br />

mukana verkoston toiminnassa.<br />

Kaikkien alan kehittämistoiminnassa<br />

mukana olevien tahojen yhteinen viesti<br />

on puun käytön lisääminen rakentamisessa<br />

ja sisustamisessa. Jos puhutaan<br />

vain puurakentamisesta, niin tällä raja-<br />

10<br />

taan paljon puutuotteiden käyttökohteita<br />

pois. Siksi viestin tulisikin olla yhtenevä<br />

koko valtakunnan tasolla.<br />

Kuluvana vuonna verkosto on kokoontunut<br />

kolme kertaa: Helsingissä, Kuhmossa<br />

ja Joensuussa. Tapaamiset ovat teemoitettuja<br />

ja viimeisimmän eli LUKE:n<br />

isännöimän Joensuun tapaamisen teemana<br />

oli puualan koulutusmahdollisuudet<br />

ja alan tutkimustoiminta. Verkostolaiset<br />

pääsivät tutustumaan <strong>Suomen</strong><br />

korkeimpaan, 14-kerroksiseen, puurakenteiseen<br />

kerrostaloon Joensuu Light<br />

Houseen. Vierailukohteena oli myös<br />

Puupalkinto-kilpailussa kärkisijoille yltänyt<br />

Mehtimäen pesäpallostadion. Stadion<br />

ei turhaan tarjoa hienoja puitteita<br />

Joensuun Mailan peleille – seura voitti<br />

mestaruuden <strong>2018</strong>!<br />

Lisäksi PuuSuomi-verkosto tutustui Joensuun<br />

vierailullaan innovatiiviseen<br />

Metla-taloon, jossa kuunneltiin puheenvuoroja<br />

eri aihealueilta puun terveys-<br />

ja hyvinvointivaikutuksista aina<br />

puurakenteisiin teleliikennemastoihin.<br />

Myöskin erilaiset liiketoimintamallien<br />

vaihtoehdot pienyrityksille olivat esillä.<br />

Ruotsin Skellefteåssa toimiva Snickericentralen<br />

toimii hyvänä esimerkkinä,<br />

josta Suomeenkin voitaisiin ammentaa<br />

uutta perinteisten liiketoimintamallien<br />

ohelle. Ideana on, että pienet yritykset<br />

ovat koonneet voimansa ja pystyvät täten<br />

osallistumaan isoihinkin projekteihin<br />

tarjoamalla kattavamman tuotevalikoiman.<br />

Puusta puhuttaessa tulee esille paljon<br />

arvoja, jotka tukevat puun käytön kas-


PuuSuomi-verkosto tutustui<br />

Joensuun vierailullaan innovatiiviseen<br />

Metla-taloon.<br />

vua niin Suomessa kuin myös globaalilla<br />

tasolla. Puussa yhdistyy ekologisuus,<br />

kestävyys, esteettisyys, terveysvaikutukset<br />

− vain muutamia mainitakseni. Suomessa<br />

puun käytölle eritoten rakentamisessa<br />

tuntuu olevan paljon asennekapeikkoja,<br />

joita alan toimijoiden tulisi yhteisesti<br />

pyrkiä laventamaan. Kehittämistoiminnan<br />

ei tulisi olla erillään yritysten<br />

toiminnasta, vaan sen tulisi vastata ensisijaisesti<br />

yritysten tarpeisiin. Vain yhteistyöllä<br />

saadaan alaa kehitettyä ja sitä<br />

kautta myös yritysten kilpailukyky paranee.<br />

Joensuun Mehtimäen<br />

puurakenteinen<br />

pesäpallostadion.<br />

Lisätietoja verkoston toiminnasta voi kysellä:<br />

Inkariina Sipiläinen, Puutuotealan valtakunnallinen toimialapäällikkö, Kainuun ELY-keskus<br />

inkariina.sipilainen@ely-keskus.fi, Twitter: InkariinaI<br />

11


Huippulaatuisia<br />

ratkaisuja saunaan<br />

Isältä pojille periytyneellä metsänhoidon kokemuksella ja puuntyöstön ammattitaidolla tehdään<br />

Liperin Leppälahdessa saunoja, joissa kelpaa saunoa ja jotka kestävät vaikka isältä pojalle.<br />

Veljekset Petri ja<br />

Aki jatkavat isänsä<br />

Kauko Parkkisen<br />

aloittamaa työtä<br />

puun jalostusarvon<br />

nostamiseksi.<br />

Liperiläinen Kauko Parkkinen<br />

alkoi muutama vuosikymmen<br />

sitten tehdä puusepäntöitä<br />

maatalouden ja metsänhoidon<br />

ohessa. Aluksi oli ajatuksena lähinnä<br />

oman kotitilan metsän puiden jalostaminen<br />

tuotteiksi, kotimaisten jalopuiden<br />

sahaaminen puuseppien käyttöön.<br />

Nyt Parkkinen on jo virallisesti eläkkeellä,<br />

mutta Erikoispuu Parkkinen Oy jatkaa<br />

samoilla tanterilla Leppälahdessa. Ruorissa<br />

ovat nyt pojat Aki ja Petri. Myös<br />

äiti Rauni työskentelee vielä yrityksessä,<br />

eikä isä Kaukokaan kauan malta ku-<br />

12<br />

vioista poissa olla. ”Ei tunnu joutenolo<br />

luonnistuvan”, valittelee pian 70 täyttävä<br />

isäntä.<br />

Työinto ja taito nähdä puut metsältä<br />

näyttävät periytyneen. Veljeksistä Petri<br />

on puuseppä ja keskittyy suunnitteluun<br />

ja markkinointiin, Aki puolestaan automaatioinsinööri<br />

ja vastaa tuotannosta,<br />

koneista ja niiden huollosta.<br />

”Ihan hyvä puuseppäkin hänestä on tässä<br />

sivussa tullut”, tunnustaa isoveli Petri<br />

hymyillen.<br />

Veljekset ovatkin kasvaneet yrityksen<br />

kanssa samaa tahtia, kun tiloja on laajennettu<br />

80-luvulta alkaen. Ensin konehalliin<br />

rakennettiin jatkoa kahteenkin<br />

kertaan, ja tehtiin lämpimäksi.<br />

Lopulta maatalouskoneet joutivat kokonaan<br />

pihalle. Latokuivurista tuli puutavarahalli.<br />

Lypsykarjasta Parkkiset luopuivat<br />

vuonna 2005. Navetassa toimii nykyään<br />

liimaamo, sekin on siis täydessä<br />

hyötykäytössä uudessakin toiminnassa.<br />

Sukupolvenvaihdos yrityksessä tehtiin<br />

vuonna 2010.


Suomalainen panostaa saunaan<br />

Erikoispuu Parkkisen nykyinen päätuote<br />

on sauna. Asiakkaan toiveiden ja tarkkojen<br />

mittojen mukaan kuhunkin tilaan<br />

suunniteltu ja toteutettu. ”Ollaan<br />

jo kymmenen vuotta kehitetty lauderakenteita”,<br />

kuvailee Petri pitkäjänteistä<br />

tuotekehitystä.<br />

Lauteeseen ei tehdä turhia liitoksia, ja<br />

tarvittavatkin ovat mahdollisimman piilossa.<br />

Rakenne on suunniteltu niin, että<br />

kosteus poistuu nopeasti. Kaarevalle<br />

reunapuulle on Kauko Parkkisen aikanaan<br />

hankkima mallisuoja. Lauteet voidaan<br />

toteuttaa myös tuppeen sahatusta<br />

puusta. Silloin sovitetaan jokainen mutka<br />

kohdalleen siten, että raot jäävät sopiviksi<br />

ja pinta on elävä.<br />

Runko rakennetaan seinästä seinään,<br />

tukijalkoja lauteiden alle ei tarvita. Se<br />

helpottaa puhtaanapitoa.<br />

Petri Parkkinen muistuttaakin, että saunan<br />

huollettavuutta on ajateltava jo rakennusvaiheessa.<br />

Helppohoitoisuus jatkaa<br />

saunan ikää, ja hyvänkin saunan saa<br />

pilattua muutamaan vuoteen, jollei se<br />

kuivu kunnolla käyttökertojen välillä.<br />

Piia Sormunen<br />

ja Aki<br />

Parkkinen<br />

liimaamassa<br />

jakkaraa.<br />

Sauna on suomalaisille tärkeä ja rakas<br />

paikka, johon voidaan panostaakin. Esimerkiksi<br />

omakotitalon rakentamisvaiheessa<br />

voi sauna jäädä viimeiseksi, mutta<br />

se voi olla ensimmäinen uusimiskohde<br />

heti kun talous antaa myöten.<br />

Yleinen taloustilanne näkyy saunojen<br />

kysynnässä, mutta huonoinakin aikoina<br />

saunotaan, ja siihen halutaan laatua.<br />

Sauna on tärkeä osa kiinteistön arvon<br />

määritystä. Taloyhtiöissäkin on saunojen<br />

merkitys uudelleen kasvanut.<br />

Tarjousta hiotaan<br />

”Jos jotain voisi toivoa, niin sitä että saunaa<br />

alettaisiin suunnitella ajoissa”, toteaa<br />

Petri Parkkinen.<br />

Samalla kun yrityksessä on kehitetty<br />

tuotetta ja tuotantoa, on myös panostettu<br />

markkinointiin ja asiakkaan palvelemiseen<br />

verkon välityksellä. Asiakas voi<br />

jättää tarjouspyyntönsä suoraan nettisivuilla.<br />

Kun asiakas toimittaa saunasta<br />

pohjapiirroksen ja toiveensa, hän saa<br />

vastaussähköpostissa 2D-suunnitelman,<br />

tarvittaessa myös 3D:nä. Siitä pystyy virtuaalisesti<br />

tarkastelemaan tulevaa saunaansa<br />

ja esittämään siihen lisätoiveita.<br />

Kaikesta voidaan sopia toisiaan näkemättä.<br />

”Ensimmäinen tarjous harvoin on se lopullinen,<br />

mutta siitä päästään tarkentamaan<br />

toiveita ja etsimään parasta mahdollista<br />

lopputulosta.”<br />

Noin puolet asiakkaista tuleekin netin<br />

välityksellä. Asennukseenkaan ei tarvita<br />

ns. tehtaan edustajaa, vaan käytännössä<br />

kuka tahansa osaa asentaa lauteet ja<br />

muut löylyhuoneen elementit ohjeiden<br />

mukaan.<br />

Verkkokauppa on laajentanut yrityksen<br />

toiminta-aluetta itäisestä Suomesta koko<br />

maahan. Teknisesti ja käytännössä<br />

on voitu osoittaa, että niinkin perinteistä<br />

tuotantoa kuin puusepän mittatilaustöitä<br />

voidaan toteuttaa ja toimittaa etätyönä.<br />

Puu jalostuu, tulevaisuudessa<br />

myös Lähipuu®<br />

Omasta kotimetsästä löytyy edelleen<br />

hyvää, pitkäjänteisesti kasvatettua kuusta<br />

yrityksen tarpeisiin. Lähes oksatonta,<br />

riittävän pitkälle karsiutunutta.<br />

”Hyvälaatuista kuusta ei saa ostamalla”,<br />

toteavat Parkkiset ykskantaan.<br />

13


”Tämä on<br />

eniten myyty<br />

malli saunajakkaroista”,<br />

toteaa Petri<br />

Parkkinen<br />

ryhdytä, jollei voida olla varmoja lopputuloksen<br />

onnistumisesta.<br />

Petri Parkkinen on tietoinen <strong>Suomen</strong><br />

Sahayrittäjien Lähipuu®-tuotemerkistä.<br />

”Kotimaisen puun laatua ja sen käyttömahdollisuuksia<br />

kannattaa tuoda esille.<br />

Nykypäivänä kuluttajat ovat erittäin kiinnostuneita<br />

puun alkuperästä ja sen hiilijalanjäljestä.”<br />

Kotimaisen ja lähellä kasvaneen puun<br />

markkinat ovat vahvassa kasvussa. Petri<br />

Parkkinen on vilpittömän innostunut<br />

mahdollisuudesta liittyä tulevaisuudessa<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien kautta<br />

Lähipuu®-tuotemerkin haltijaksi.<br />

Eri puumateriaalit<br />

antavat<br />

kuluttajalle<br />

mahdollisuuden<br />

valita<br />

mieleisensä<br />

sävy.<br />

”Joko ensi vuoden alusta?” kysyy toimittaja.<br />

”Ei, kun nyt ja heti laitetaan jäsenhakemus<br />

sisään. Lähipuu® on kiinnostava<br />

tuotemerkki, jonka näen vahvana lisänä<br />

yrityksemme markkinoinnissa”, toteaa<br />

Petri Parkkinen.<br />

Tervetuloa <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien jäseneksi<br />

ja Lähipuu®-tuotemerkin käyttäjäksi<br />

Erikoispuu Parkkinen!<br />

Erikoispuu Parkkinen hankkii muunkin<br />

puumateriaalin mahdollisimman läheltä,<br />

ketju on omissa käsissä kaadosta kuivaamisen.<br />

Haapaakin saadaan maakunnasta,<br />

mutta tervaleppää ja erikoispuulajeja<br />

joudutaan tuomaan Virosta.<br />

”Myös harmaaleppä on hyvä, ihan suotta<br />

aliarvostettu materiaali saunaan.”<br />

Kotimaisesta pienestä lepästä ei paljon<br />

saa sahattua oksatonta. Kapeanakin sitä<br />

voidaan käyttää esimerkiksi kuusen kanssa<br />

yhdessä, jolloin saadaan elävä pinta.<br />

Parkkiset korostavat, että lämpökäsiteltävän<br />

puun on oltava erityisen hyvälaatuista.<br />

Kotimaisen männyn oksaisuus ja<br />

halkeamat korostuvat lämpökäsittelyssä,<br />

sitä Parkkisilla käytetään vain laati-<br />

14<br />

koihin ja vastaaviin. Sen sijaan radiatamäntyä<br />

käytetään myös lauteisiin.<br />

”Sekin on käsitelty Suomessa, avainlipun<br />

käytön ehdot täyttyvät kaikissa<br />

tuotteissa”, korostaa Petri.<br />

Jokaisessa puulajissa on puolensa. Asiakkaan<br />

tarpeet ja mieltymykset ratkaisevat,<br />

samoin kuin käsittelyissä. Toinen<br />

haluaa tummaa, toinen vaaleaa. Toinen<br />

savusaunan tunnelmaa ja toinen kesäyön<br />

valoisuutta.<br />

Asiakkaan omia puitakin voidaan materiaalina<br />

käyttää, jos vaikka oman pihapuun<br />

elämää haluaa jatkaa sisustuksessa,<br />

lauteena tai paneelina, pöytänä<br />

tai penkkinä. Puuseppien tehtävä on toteuttaa<br />

toiveet laadulla. Tehtävään ei<br />

Senioreille tuotteita<br />

Kokonaisten saunojen tai pelkkien lauteiden<br />

lisäksi Erikoispuu Parkkinen toimittaa<br />

löylyhuoneeseen sopivia sisustuspaneeleita<br />

ja listoja eri puulajeista,<br />

sekä myös esimerkiksi terasseille sopivia<br />

puisia pientuotteita kuten jakkaroita<br />

ja pyyhetikkaita, puulaatikoita.<br />

”Kiukaan upotuskauluksia, kaiteita. Saunansa<br />

tekemiseen voi tee-se-itse-rakentaja<br />

osallistua sen verran kuin haluaa.”<br />

Kauneuden ja laadun lisäksi joissain<br />

tuotteissa on lisäominaisuuksia, joilla<br />

voidaan lisätä kotona viihtymistä iän<br />

karttuessa, kuten kaksiaskelmainen saunajakkara.<br />

Kun lauteille nouseminen on<br />

helpompaa, koti tuntuu edelleen kodilta.<br />

Seniorijakkara puolestaan helpottaa<br />

pukemista.<br />

Erikoispuu Parkkinen on saanut hyvin<br />

huomiota esimerkiksi Asuntomessujen<br />

kautta. Yritys on tehnyt monta saunaa<br />

eri yhteistyökumppaneiden taloihin eri<br />

vuosina, varsinainen läpimurto lienee<br />

ollut Hyvinkään messuilla nähty rock-


henkinen sauna, jossa lauteiden alla loimusivat<br />

punaiset lieskat.<br />

”Perinteistä käsityötäkin tehdään”, miehet<br />

muistuttavat.<br />

Yritys työllistää perheen lisäksi<br />

kolme puuseppää,<br />

Mika Jerkun sekä Piia Sormusen<br />

ja Hanna Tuonosen.<br />

Puusepät kehuvat työtään<br />

luovaksi ja vaihtelevaksi,<br />

päivätolkulla ei tarvitse<br />

samanlaisia kappaleita<br />

toisensa perään jyrsiä. Esimerkiksi<br />

lauteiden rakenneratkaisuja<br />

joutuu pohtimaan tuon<br />

tuosta, tiloihin sopiviksi räätälöidessä.<br />

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry valitsi Parkkisen<br />

veljekset vuonna 2013 maakunnan<br />

nuoriksi yrittäjiksi. Perusteluina<br />

luottaminen perinteisiin, huolelliseen<br />

puusepäntyöhön ja laatuun, sekä niiden<br />

uudistaminen nykypäivään.<br />

Yrityksetkin ovat tärkeä työllistäjä Parkkisille.<br />

Edustustilojen saunaan halutaan<br />

jotain marketvalikoimasta poikkeavaa.<br />

Esimerkiksi keväällä Joensuun uudelle<br />

Papinkankaan yritysalueelle ensimmäisenä<br />

toimitilansa rakentanut Hannu Kone<br />

Oy teetti saunan Parkkisilla.<br />

Sitä päästään heti todistamaan, kun Mika<br />

Jerkku kuorii tuppeen sahattua leppälautaa<br />

lauteeseen sopivaksi. Eikä kuoren<br />

poistaminen riitä, vaan laudat on<br />

vielä aseteltava siten, että tuppeen sahatut<br />

muodot täydentävät toisiaan.<br />

Petri Parkkinen korostaa,<br />

että niin palkinnot kuin kiitoksetkin<br />

kuuluvat yhtälailla<br />

työntekijöille. Hän sanoo<br />

tuovansa aina asiakkailta<br />

tulevat kiitokset verstaan<br />

puolelle.<br />

Ja kun tarkasti tehdään, niin ei siitä paljon<br />

hukkapaloja jää. Niillä voidaan lämmittää<br />

kotisaunaa, yrityksen tilat pysyvät<br />

lämpiminä hakkeella. Sekin otetaan<br />

tietysti omasta metsästä.<br />

Teksti ja kuvat: Riitta Mikkonen ja<br />

Timo Ripatti<br />

Hyvää Joulua<br />

Käsityön arvo<br />

Lopputuloksen laadusta ei tingitä, sekin<br />

on sitä puusepäntyön perinnettä. Koneita<br />

ja apuvälineitä käytetään ja kehitetään<br />

sitä mukaa kuin se työn kannalta<br />

on järkevää. Tietotekniikka on apuna<br />

suunnittelussa, ja myös kuviointien toteutuksessa.<br />

WWW.AAA-SAHAKONE.FI<br />

DIMEX.FI<br />

Hyvää Joulua!<br />

15


Erikoisempia tuotteita<br />

valmistettaessa joutuu<br />

paneutumaan huolellisesti<br />

höylän teräasetteisiin,<br />

näyttää Teuvo Hokkanen.<br />

Yli 70 vuotta<br />

sirkkelinsoittoa<br />

Kangasniemen Vuojalahden kylällä on sirkkelin terä<br />

halkaissut puuta jo yli 70 vuotta.<br />

Yritteliäs ote työntekoon ja positiivinen mieli<br />

suhtautumisessa elämään – siinä hyvät elämänohjeet<br />

kenelle tahansa. Näitä arvoja on Teuvo Hokkanen, 54,<br />

vaalinut koko elämänsä.<br />

Omavalmisteinen saha loi<br />

pohjan<br />

Kädenpuristus on jämäkkä, mutta samalla<br />

leppoisa, kun tilan isäntä tervehtii<br />

tulijaa. ”Nyt ollaan paikassa, joka tunnetaan<br />

Vilska-nimisenä, mutta tilan virallinen<br />

nimi on Rantala”, kertoo nykyinen<br />

isäntä Teuvo Hokkanen.<br />

Sahaus ja höyläys ovat tulleet verenperintönä<br />

Teuvolle. Koko sahaustyön aloitukseen<br />

liittyy melko traaginen tarina.<br />

16<br />

Teuvon setä Onni Hokkanen joutui rintamalle<br />

muiden ikäistensä kanssa. Sodan<br />

ankaruus tuli hänelle karusti tutuksi,<br />

kun hän haavoittui vaikeasti. Haavoittuminen<br />

oli niin paha, että lääkintämiehet<br />

nostivat jo hänet vainajia kyyditsevään<br />

kuormaan. Kyydissä ollessaan Onnilla<br />

alkoi jossain määrin tajunta palailla<br />

ja käden tai jalan heiluminen oli paljastanut<br />

kyydissä olleen ”vainajan” palailevan<br />

takaisin elävien kirjoihin!<br />

Taistelut rintamalla olivat kuitenkin hänen<br />

osaltaan ohitse. Sairaalassa vietetyn<br />

ajan jälkeen oli paluu takaisin kotiin<br />

Kangasniemelle. Ahkerana työmiehenä<br />

tiedetty Onni aavisti, että sodanjälkeinen<br />

rakentaminen vaatii sahatavaraa ja<br />

sahureita. Niinpä hän alkoi suunnittelemaan<br />

ja rakentamaan omaa kenttäsirkkeliä.<br />

Sirkkeli valmistui vuonna 1947,<br />

jolloin terä pyörähti omassa sahassa ensimmäisen<br />

kerran.<br />

Työtä oli tarjolla<br />

Sodanjälkeinen rakennustyö oli aktiivista.<br />

Puu liikkui metsistä vilkkaasti sahoille<br />

hevosten vetäminä ja sahanterät pyörivät<br />

vinhasti. ”Siitä oman sahan valmistumisesta<br />

lähtien on tällä tilalla purua lennätetty.<br />

Pari ensimmäistä vuotta osoitti<br />

sen, että työtä oli todennäköisesti tarjolla<br />

pidempäänkin. Pian omavalmisteinen<br />

saha saikin väistyä uuden tehdasvalmisteisen<br />

sahan tieltä. Rautarunkoinen Kallion<br />

Konepajan valmistama saha osoittautui<br />

maineensa veroiseksi laitteeksi.<br />

Rautarunko oli siihen aikaan aika harvoissa<br />

sahoissa. Saha oli ns. kiinteä malli<br />

ja siirrettäväksi sen sai, kun vain jollain<br />

konstilla se nostettiin peräkärryn lavalle”,<br />

muistelee setänsä tarinoita Teuvo<br />

Hokkanen.


Höylähallissa halkaisusahana on Karan<br />

F 2000. ”Ohutta pyöröterää käytettäessä<br />

sahausrako on varsin pieni”,<br />

muistuttaa Teuvo.<br />

Muutaman vuoden takainen<br />

hankinta höyläkalustoon<br />

on lunastanut<br />

paikkansa. ”Hinta- ja<br />

laatusuhde on kohdallaan”<br />

totesi Teuvo Hokkanen.<br />

”Isäni Lauri ja toinen setäni Timo olivat<br />

’pojankoltiaisista’ saakka niin tilan maataloustöissä<br />

kuin myöskin sahalla. Onnin<br />

kiinnostus suuntautui pikkuhiljaa enemmän<br />

maatalouspuolen töihin ja Lauri ja<br />

Timo ottivat vastuun sahaustyöstä nuorten<br />

miesten innolla.”<br />

Asiakaslähtöistä yrittämistä<br />

Asiakasta ja hänen toiveitaan pitää yrittäjän<br />

kuunnella herkällä korvalla. Tämä<br />

viisaus on tiedetty Vilskan tilalla vuosikymmenten<br />

ajan. Sahaus ja pelkän raakalaudan<br />

tuotanto ei tyydyttänyt 1960<br />

luvun alussa Hokkasen veljeksiä.<br />

”Piti hankkia höylä ja sellainen tuli pihaan<br />

1962. Ei kuuleman mukaan mennyt<br />

ihan kuin ’Strömsössä’ höyläyksen<br />

aloittaminen… höylä oli sellainen, että<br />

ei sillä kunnon tavaraa saanut millään.”<br />

”Onneksi usko ei kuitenkaan loppunut<br />

yritteliäiltä veljeksiltä. Uusi Peroniusmerkkinen<br />

nelikutterinen höylä hankittiin<br />

aika vikkelästi entisen tilalle. Höyläys<br />

oli asiakkaiden toivomaa lisäpalvelua.<br />

Kun keväällä sahatut laudat olivat keskikesällä<br />

jo kuivia, niin sahuri pääsi jättämään<br />

seuraavat rukkasen jäljet – nyt<br />

höyläpintaisiin paneeleihin ja listoihin”,<br />

kertoo Teuvo.<br />

Sukupolvi vaihtuu<br />

Teuvo Hokkanen otti vetovastuun yrittäjän<br />

ominaisuudessa vuonna 1991.<br />

”Silloin sahana meillä oli pyörien päällä<br />

oleva Y-sarjalainen Kara. Sahaustyötä<br />

oli paljon niin paikan päällä kuin myös<br />

maakunnassa”, muistelee Teuvo. ”Panostin<br />

myös höyläpuolen kalustoon. Asiakkailla<br />

oli mahdollisuus käyttää laudat<br />

höylättävinä täällä meillä tai toinen vaihtoehto<br />

oli, että menin liikkuvalla höylällä<br />

asiakkaan luokse. Liikkuva Jonseredin<br />

höylä on muuten edelleenkin tuolla hallissa”,<br />

tarinoi höyläri.<br />

Sahaus- ja varsinkin höyläyskalustoa onkin<br />

Vilskan sahalla ylläpidetty kiitettävästi.<br />

Viimeisimpänä hankintana muutaman<br />

vuoden takaa löytyy Leadermacmerkkinen,<br />

5-kutterinen nykyaikainen<br />

höylä. Sahauskalusto on viimeksi päivitetty<br />

2008, jolloin tontille saapui Kara<br />

Master.<br />

Muuttuvat markkinatilanteet<br />

Rahtisahauksen hiljeneminen toi haasteita<br />

myös Teuvo Hokkasen liiketoimintaan.<br />

Uutta kasvua yritykselle 2000-luvun<br />

alussa toi erikoistuminen koivun sahaukseen<br />

ja sen jatkojalostukseen. ”Teimme<br />

siihen aikaan paljon koivusta porrasaskelmia<br />

ja koivulattioita, mutta kuten<br />

kaikki yrittäjät tietävät, mikään ei<br />

ole ikuista. Liimalevyjen hinta romahti<br />

vuoden 2010 tuntumassa ja valmistus<br />

ei enää kannattanut samalla volyymilla.<br />

Onneksi perushommaa eli rahtisahausta<br />

ja pientä erikoistuotetta, kuten ovivalmistajille<br />

meneviä kynnysrakenteita<br />

sekä rakennus saha-ja höylätavaraa menee<br />

kohtuullisesti. Tietysti pienenä saha-<br />

ja höyläyrittäjänä pystyn toimittamaan<br />

asiakkaalle sellaisia erikoistuotteita,<br />

joita ei muualta saa. Kuluneena kesänä<br />

toimitin muun muassa Mäntyharjun<br />

kirkon saneeraustyömaalle ulkoverhouslaudat<br />

1800 luvulta peräisin olevan<br />

mallin mukaan.<br />

”Rakennustyöt ovat tulleet vuosien saatossa,<br />

vähän kuin vahingossa mukaan.<br />

Joillakin asiakkailla ilmeni tarve saada<br />

tavarat asennettuina ja siihen piti löytää<br />

tekijä, joko omasta talosta tai muualta.<br />

Siitä se kasvoi pikkuhiljaa niin, että<br />

nykyään syksyisin tulee otettua aina<br />

jonkinlainen rakennusprojekti vastuulle<br />

useammallekin tekijälle. Tavallaan se<br />

on sitä yrittäjän palveluketju-ajattelua”,<br />

naurahtaa Teuvo.<br />

17


Sahuri ja sahurin työkalut - Hokkanen on aina luottanut Kallion Konepajan tuotteisiin.<br />

18<br />

Lähipuuta markkinoille<br />

Teuvo Hokkanen luki viime talvena<br />

Maaseudun Tulevaisuudesta artikkelin<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien Lähipuu®tuotemerkistä.<br />

Puhelin pirahti allekirjoittaneella<br />

ja yhteistä säveltä tuntui<br />

olevan.<br />

Tahtotila lähteä kehittämään kotimaista,<br />

laadukasta ja pienellä hiilijalanjäljellä varustettua<br />

lähipuuta oli vahva.<br />

”Olen ehdottomasti sitä mieltä, että<br />

markkinat ovat halukkaita ottamaan<br />

vastaan meidän pienten sahayrittäjien<br />

tuotteita. Lähipuu®-tuotemerkki ja kohta<br />

käyttöömme tuleva ympäristöseloste<br />

tulee olemaan vahva<br />

signaali kuluttajalle<br />

ekologisesta tuotteesta.<br />

Pienten sahayrittäjien<br />

kannattaa tuoda<br />

omassa markkinoinnissaan<br />

vahvasti esille ympäristöystävällisen<br />

tuotteen<br />

valmistustapa. Tuore<br />

esimerkki on minulla<br />

tältä syksyltä. Asiakas<br />

tuli ostamaan mökkityömaalleen<br />

höylätavaraa<br />

ja kun kerroin, että raaka-aine<br />

ja jatkojalostus<br />

on tehty tässä muutaman<br />

kilometrin säteellä<br />

pienellä hiilijalanjäljellä<br />

– hinnasta ei tarvinnut<br />

tinkiä. Asiakas oli todella<br />

tyytyväinen ja otettu<br />

vastuullisesta toiminnasta.”<br />

Sahan ohjauskepistä golfmailan<br />

varteen<br />

Vaikka kevät ja kesä ovat sahayrittäjälle<br />

kiireistä sesonkiaikaa, on tärkeää muistaa<br />

myös rentoutuminen. Teuvo Hokkaselle<br />

parasta vastapainoa työlle on se,<br />

kun hän pääsee muutaman kilometrin<br />

päässä sijaitsevalle golf-kentälle.<br />

”Jotenkin se vain vei mennessään, se<br />

golf. Siinä mielessä se on haasteellinen<br />

laji, että kun joskus tuntuu peli luonnistuvan<br />

voi olla varma, että seuraavalla<br />

kerralla sitä tunnetta ei tule”, nauraa sahuri<br />

ja golfharrastaja Teuvo.<br />

”Etelä-Savon yrittäjien kisoissa saavutuksena<br />

on kaksi neljättä sijaa ja lähemmäs<br />

lippua kisan voitto, mutta muuten<br />

pelaan vain omaksi ilokseni silloin kun<br />

kentälle ennätän. Entäs se tasoitus?<br />

– Siinä on seuraava haaste saada sitä<br />

alemmaksi. Nyt mennään 20,3 tasoituksella”,<br />

toteaa Teuvo ja laittaa samalla<br />

höyläkoneen käyntiin.<br />

Pitäisikö kesällä järjestää <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien<br />

golf- kisat…?<br />

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti


VK<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

29 30<br />

VK<br />

2<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

1 2<br />

6<br />

7<br />

9<br />

VK<br />

2<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

1 2<br />

VK<br />

31<br />

32<br />

3<br />

34<br />

35<br />

JÄSENINFO<br />

Uusia jäseniä <strong>Suomen</strong><br />

<strong>Sahayrittäjät</strong> ry:ssä<br />

Uusina jäseninä yhdistykseen ovat liittyneet<br />

seuraavat yritykset, yhteistöt ja henkilöt.<br />

Ari Pummila<br />

Pummilantie 47 A<br />

42700 Keuruu<br />

- Rahtisahus ja koneurakointi<br />

Erikoispuu Parkkinen Oy<br />

Suurjoentie 30<br />

83100 Liperi<br />

- Puusepäntuotteet, saunatuotteet<br />

Hanki lahjaksi<br />

yhteistyökumppaneille tai sukulaisille<br />

LÄHIPUU®-seinäkalenteri<br />

www.sahayrittajat.fi | 040 821 8238 | info@sahayrittajat.fi<br />

seinäkalenteri2019.in d 12 26. 1.<strong>2018</strong> 12.04.34<br />

Vk Maanantai T istai Keskiv ikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai<br />

18<br />

HUHTIKUU KESÄKUU<br />

MA TI KE TO PE LA SU<br />

19<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

8 9 10 12 13 14<br />

15 16 17 18 19 20 21<br />

2 23 24 25 26 27 28<br />

1 2 3 4 5<br />

6 7 8 9 10 11 12<br />

20<br />

13 14 15 16 17 18 19<br />

21<br />

MA TI KE TO PE LA SU<br />

20 21 22 23 24 25 26<br />

22<br />

Toukokuu 2019<br />

3 4 5 6 7 8 9<br />

10 12 13 14 15 16<br />

17 18 19 20 21 23<br />

24 25 26 27 28 29 30<br />

Vappu V ivi, Vuo ko Outi Roosa, Rosa, Ruusu Melina, Meli sa<br />

n& Vappu, 8<br />

n Eurooppa-päivä n Äitienpäivä<br />

suomal. työn päivä<br />

Ylermi Helmi Heino Timo, Timi Aino, Aini, Aina Osmo Lo ta<br />

Sne lmanin päivä,<br />

suomalaisuuden p. 9<br />

Ku ka, Floora Tuula Sonja, Sofia E si, Ester Maisa, Rebe ka Eero, Er ki, Eerika Emma, Emilia, Mi la<br />

& Helatorstai<br />

27 28 29 30 31<br />

29<br />

seinäkalenteri2019.in d 16 26. 1.<strong>2018</strong> 12.04.38<br />

28<br />

27<br />

www.aaa-sahakone.fi | Antti S ilin 0400 814266 | antti.siilin@aaa-sahakone.fi<br />

Vk Maanantai T istai Keskiv ikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Heinäkuu 2019<br />

8 9 10 11 12 13 14<br />

15 16 17 18 19 20 21<br />

22 23 24 25 26 27 28<br />

29 30 31<br />

30<br />

Aaro, Aaron Mari, Maria, Marika Arvo U la, Ulpu Unto, Untamo Esa, Esaias Klaus, Launo<br />

runon ja suven p.<br />

Turo, Tur ka Jasmin, Jade, Nanna Saimi, Saima Noora, E li, Ne li Hermanni, Her ko Joel, Ilari, Lari Alisa, Al isa<br />

8 n Eino Leinon päivä,<br />

Rauni, Rauna Reino O si, O sian R i ka Sari, Sara, S ara M arit, R e ta, Hanna, Johanna,<br />

L ena, Matl ena Olga, Oili T ina, Kirsi, Krista J a ko, Jimi Mar ta Heidi Atso<br />

6 Marke ta Jenni<br />

31 KESÄKUU<br />

n K atun. muistop.<br />

Karol ina, Lilja Konsta, Kosti Hemmo, Hemminki L ydia, L yli Tuu ka, Touko Urpo Minna, Vilma, M ina<br />

Ritva Alma Oliver, Olivia, Oiva Pasi Helka, Helga<br />

O li, Olavi Asta Helena, Elena<br />

OKRA maatalousnäyttely 3.-6.7.2019<br />

AstS+pkk19-CS4.in d 7 29.6.2017 14.16<br />

7 Unikeonpäivä<br />

seinäkalenteri2019.in d 17 26. 1.<strong>2018</strong> 12.04.39<br />

Muista ilmoi tautua<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayri täjien<br />

syksyn matka le!<br />

AstS+p k19-CS4.in d 5 29.6.2017 14.16<br />

2019<br />

seinäkalenteri2019.in d 1 26. 1.<strong>2018</strong> 12.04.20<br />

LÄHIPUU® ja <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry ovat toteuttaneet yhdessä<br />

upean seinäkalenterin. Jäsenenä saat joulu-tammikuun<br />

vaihteessa jäsenmaksukirjeen mukana yhden kalenterin<br />

lahjaksi.<br />

seinäkalenteri2019.indd 13 26.11.<strong>2018</strong> 12.04.34<br />

LÄHIPUU®-seinäkalenteri on myös mainio liikelahja asiakkaalle.<br />

Tilaa nopeasti – kalentereita on vain rajoitettu erä!<br />

5,00 €/kpl (min. 5 kpl) + postikulut.<br />

Hintoihin ei lisätä vähennettävää ALV:tä (yhdistystoiminta).<br />

Tilaukset ja tiedustelut:<br />

info@sahayrittajat.fi tai puhelimella 040 821 82 38<br />

MA TI KE TO PE LA SU<br />

3 4 5 6 7 8 9<br />

10 12 13 14 15 16<br />

17 18 19 20 21 23<br />

24 25 26 27 28 29 30<br />

ELOKUU<br />

MA TI KE TO PE LA SU<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8 9 10 1<br />

12 13 14 15 16 17 18<br />

19 20 21 23 24 25<br />

26 27 28 29 30 31<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

VUOSIKOKOUS 2019<br />

Aika: Lauantaina 16.2.2019 kello 15.00<br />

Paikka: Holiday Club Saimaa (Rauhan kylpylä), Lappeenranta<br />

1. Kokouksen avaus<br />

2. Kokouksen järjestäytyminen<br />

a. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta<br />

b. Pöytäkirjan tarkastajien ja<br />

c. Ääntenlaskijoiden valinta<br />

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus<br />

4. Työjärjestyksen hyväksyminen<br />

5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen kertomus vuoden<br />

<strong>2018</strong> toiminnasta ja tileistä, sekä päätetään<br />

vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille<br />

a. Toimintakertomus vuodelta <strong>2018</strong><br />

b. Tilit v. <strong>2018</strong> sekä toiminnantarkastajan lausunto<br />

c. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille<br />

6. Vahvistetaan hallituksen esitys vuoden 2019<br />

a. Toimintasuunnitelmaksi<br />

b. Tulo-ja menoarvioksi<br />

c. Jäsenmaksun suuruudeksi<br />

d. Hallitusjäsenille maksettavista korvauksista<br />

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019<br />

8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta<br />

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan<br />

valinta<br />

10. Muiden toimihenkilöiden, toimikuntien ja kokousedustajien<br />

valinta sekä päätetään palkkioista.<br />

11. Muut yleiskokoukselle käsiteltäväksi esitetyt asiat<br />

12. Kokouksen päättäminen<br />

kalenteri2019-b.indd 1 7.12.<strong>2018</strong> 14.47.37<br />

19


TALVISAVUT-2019<br />

Lappeenranta Holiday Club Saimaa<br />

Rauhanrinne 1, 55320 Rauha<br />

Perjantai-ilta 15.2.2019<br />

Koulutusilta<br />

Klo 18.00 LÄHIPUU® ja EPD (Ympäristöseloste) -koulutus Lähipuu®<br />

-merkin haltijoille ja uusille hakijoille (Kuinka hyödynnän<br />

Lähipuu® -tuotemerkkiä ja EPD:tä markkinoinnissani)<br />

Klo 19.30 ”Elä ja yritä täysillä” luento Pekka Krook, Sparraustehdas<br />

(katso lisää www.sparraustehdas.fi)<br />

Lauantai 16.2.2019<br />

Klo 9.00–13.00 Ulkoalueella sahausnäytöksiä ja laite-esittelyjä sekä<br />

mahdollisuus suorittaa INSTA 142 lujuuslajittelun uusintanäyttö<br />

(vain 60,00 €)<br />

Klo 15.00 <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n sääntömääräinen vuosikokous<br />

kokoustiloissa<br />

Klo 18.30 Juhlaillallinen Aleksanterinsalissa<br />

Vuoden Sahayrittäjä <strong>2018</strong> -palkinnon luovutus<br />

Tervehdykset<br />

Juhlapuhe<br />

Viihtymistä ja tanssin pyörteitä aina iltamyöhään saakka<br />

www.sahayrittajat.fi<br />

www.facebook.com/sahayrittajat<br />

Talvisavupaketin hinta sis. majoituksen, yllämainitun ohjelman,<br />

juhlaillallisen, aamiaiset, sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön<br />

Perjantai–sunnuntai<br />

Kahden hengen huone 370 eur / 2 hlö, sis. Juhlaillallinen x 2<br />

Yhden hengen huone 290 eur, sis. Juhlaillallinen x 1<br />

Lauantai–sunnuntai<br />

Kahden hengen huone 230 eur / 2hlö , sis. Juhlaillallinen x 2<br />

Yhden hengen huone 170 eur, sis. Juhlaillallisen x 1<br />

Perjantai–lauantai<br />

Kahden hengen huone 140 eur / 2 hlö<br />

Yhden hengen huone 125 eur<br />

Ilmoittautumiset: 31.1.2019 mennessä info@sahayrittajat.fi<br />

Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu on maksettu<br />

tilille FI88 4108 0010 3563 61<br />

Jos tarvitset lisävuoteita ota yhteyttä puh. 040 821 82 38<br />

TERVETULOA<br />

virkistymään,<br />

viihtymään ja<br />

verkostoitumaan!<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry on piensaha<br />

ja -höyläämöteollisuuden<br />

yhteistoiminta- ja etujärjestö. Se<br />

on tehnyt työtä sahayrittäjyyden<br />

puolesta vuodesta 1946 alkaen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!