28.12.2018 Views

MaxiCopystä- multiprintin kautta Granoon.

1986 vuodesta 2018, kunnes aika meni ohi.

1986 vuodesta 2018, kunnes aika meni ohi.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Maxi Copy on yrityksesi

oma graafinen osasto

Tarvitset yrityksessäsi monenlaista

viestintamateriaalia. Sinulla on kuitenkin

tärkeämpääkin tekemistä kuin

seisoa kopiokoneen ääressä, ja rahan

voit sijoittaa kallista toimistotekniikkaa

tuottavammin.

Keskity siis olennaiseen. Maxi Copy

on olemassa, jotta voisit rauhassa

syventyä omaan bisnekseesi. Me palvelemme

Sinua yrityksesi graafisena

osastona ja hoidamme puolestasi

kalvojen, diojen ja erilaisten väritaulujen

suunnittelun ja tuotannon, kopioinnin,

painotyöt...

Kaikkien palvelumuotojemme luetteleminen

samassa lauseessa ei edes

ole mahdollista. Siksi haluamme

kelloa niistä Sinulle tarkemmin seuraavilla

sivuilla.

Tekniikan ia uusien

palvelumuotojen edelläkävijä

Jatkuva kehitys niin tekniikassa kuin

palveluissakin on ollut toimintamme

punainen lanka koko olemassa-

olomme ajan. Jo perustamisvuonnamme

1974 olimme Vaasan läänin

ensimmäinen myymälä tyyppinen

pikapaino ja monistamo. Uusia palvelumuoloja

hakiessamme lähtökohtana

ovat olleet aina asiakkaittemme

tarpeet.

Myös useimmissa teknisissä ratkaisuissa

olemme olleet alamme ensimmaisia,

Esimerkkejä tästä ovat monivärikameramme

(ensimmäinen asennus

Pohjoismaissa) sekä tietokonegrafiikkajärjestelmämme,

jonka installaatio

on alan monipuolisimpia

koko Euroopassa, Käytössämme on

myös Suomen toistaiseksi ainoa sublimaatiotekniikkaa

hyödyntävä PCja

Mac-väritulostus — tärkeä palvelumuoto

suunnittelussa omaa mikroaan

käyttäville asiakkaillemme.

Asiakkaanamme Sinun ei tietenkään

tarvitse olla perehtynyt käyttämäämme

tekniikkaan. Sinä kerrot meille

millaista viestintåmateriaalia haluat,

ja me hoidamme loput.

Vaasan

toimipaikkamme

sijaitsee osoitteessa

Kirkkopuistikko 21.

Poikkea käymään!


Maxi Copyssa

käydessäsi saat

mukaasi aina hymyn

ja hyvän mielen.

Yhteistyö perustuu

luottamukseen

Monipuolinen ja teknisesti huipputasoinen

laitekanta luo toiminnallemme

tehokkaat puitteet. Palvelumme

perustana on kuitenkin hyvä ja luottamuksellinen

suhde asiakkaisiimme.

Suhde, jonka rakentaminen ja

ylläpitäminen on meille kunnia-msia.

Henkilökuntamme koostuu tietokonegrafiikan.

kopioinnin ja painoalan

ammattilaisista, jotka tekniikan ohella

hallitsevat myös suunnittelupuolen.

Hyvä palvelu on meille jokapäi-

vainen haaste. Siihen sisältyvät tehokkuus,

joustavuus, kyky ymmärtåå

tarpeitasi sekä tietysti tilaamasi

tuotteen korkea laatu.

Vaasassa sijaitsevan päätoimipaikkamme

ohella myyntipalvelumme

ja väritulostuspalvelu toimii myös

Espoon Innopolissa. Joustavan organisaatiomme

ansiosta pystymme

palvelemaan Sinua sijaitsipa yrityksesi

missä tahansa Suomessa.

Palvelumuotojen jakauma 1992

(ilman Bubble Jetia)

Palvelumme

jakautuu viiteen

eri alueeseen:

1. Jättivärikopiot

2. Tietokonegrafiikka

ja

väritulostuspalvelu

3. Monivärikuvaus

4. Värikopiointi

5. Painopalvelut


Maxivärikopio maximoi

viestisi tehon

Enää et tarvitse kallista painotekniikkaaAl

-kokoistenjulisteiden,taulujen

ja muun esitysmateriaalin tuotantoon.

Uusin investointimme Canonin

Bubble Jet Al värikopiokone

tulostaa upeat

täysväri kopiot nopeasti

ja helposti.

Laadultaan neliväripainotuotetta

vaslaavat

kopiot syntyvät

haluamassasi

koossa — aina A I -kokoon

asti. Al -kopioita

suurentamalla saadaan lisäksi aikaan

jopa 70 neliömetrin kokoisia

jättikopioita.

Kopiosta tauluksi

Bubble Jetin mahdollisuudet eivät

rajoitu pelkästään kopiointiin. Sen

ansiosta voimme tuottaa asiakkail-


lemme myös näyttelyihin ja messukäyttöön

soveltuvia tauluja laminoituna,

pohjustettuna ja kehystettynä,

Säänkestävinå ja värientoistoltaan

erinomaisina taulut vastaavat laadultaan

täysin valokuvaustekniikalla

tuotettuja. Maxi Copyn valmistamina

ne ovat vain huomattavasti edullisempia!

Valovoimainen

myynninedistäjä

Yksi myymälämainonnan tehokkaimmista

välineistä — valokaappitaulu

—on nyt yhä useampien asiakkaittemme

ulottuvilla. Sisältä valaistu

taulu kerää katseet kohteessa kuin

kohteessa ja kuvan vaihtaminen on

helppoa ja edullista. Unohda kalliit

valotauluoriginaalit - BubbleJet-kopion

ominaisuudet ovat valossa parhaimmillaan.

Kuvassa esimerkkejä

orginaaleista, joita

voit käyttää

värikopioinnissa.

Kopioi sellaisena kuin haluat!

BJ-A1 sovellusmahdollisuudet jättivärikopioiden

ja -taulujen valmistuksessa

ovat rajattomat. Jos käytössäsi

on valmis kuva, se voidaan toistaa

joko sellaisenaan, suurentamalla

tai rakentamalla useammasta osasta.

Lisäksi sitä voidaan manipuloida

zoomaamalla, muuttaa alkuperäisiä

värejä, yhdistää kaksi alkuperäistä

värikopiota yhteen, kopioida kuva

paperille useaan kertaan jne.

kopioinnissa. Sublimaatioväritulosteiden

avulla voimme kopioida myös

sähköisessä muodossa olevan kuvan

haluamaasi kokoon ja muotoon.

Tuo materiaalisi meille. niin rakennamme

valmiin taulun vaikka lyijykynäluonnoksesi

pohjalta. Asiantuntijamme

kertovat Sinulle mielellään

lisää siitä, miten voit asiakkaanamme

hyödyntää Bubble Jetia.

Sovellusmahdollisuuksia lisää tietokonegrafiikan

hyödyntäminen väri-


Maanantai 11. toukokuuta 1987 - N:0 125

ILKKA

Piirtäminen saa uusia muotoja

Tietokonegraafikko

kokoaa kuvan pisteistä

Kimalteleva tyokalu ilmestyy

näyttölaitteen pinnalIe.

Hetken kuluttua ruudussa on

kuorma-auton mäntä, utuinen

järvimaisema ja lopulta loistavissa

vareissä hohtava nykyaikainen

traktori. Vir- heettömästä

luonnollisuudes- taan

huolimatta kuvat eivat ole

kameroilla tai pensseleillä

tuotettuja, ne ovat huippunykyaikaisen

tietokonegrafiikan

tulosta.

— Seinäjokelainen Harri Vallivaara

on puuhaillut sivutöinään

kaksi vuotta tietokonegrafiikan

parissa. Varsinainen

leipä irtoaa Sisu-Auton

palveluksessa Seinajoella.

Harri Vallivaara uskoo,

etta tietokonekuvaus tulee

voimalIa.

— Alan parhaat edustajat

näkee joka ilta pääuutisten ja

kymppiuutisten alkutunnuksissa.

Nämä ulkomailla

teetetyt tunnuslogot ovat

tietokonegrafiikan ehdotonta

huippua.

— Kiinnostukseni tietokonegrafiikkaan

lähti harrastuspohjalta.

Olen piirtänyt ja

maalannut yli 10 vuotta.

Sivellintöistä kiinnostus siirtyi

kuin luonnostaan tietokoneisiin

ja niillä tehtäviin kuviin.

— Ensin pyörittelin yksinkertaisia

kuvioita ruudulla ja

ihastelin niitä. Ruokahalu kasvoi

syödessä. Oli koetettava,

mihin koneissa on varaa, jos

työhön paneutuu tosissaan.

— Valitettavasti Suomessa ei

tietokonegrafiikkaa voi opiskella

missään. Kaikki oppi tukantapään

kautta. Perustiedot

saa niiltä harvoilta graafikoilta,

joita on sekä ulkomaisista

lehdistä.

Sähkoiseen kuvaan pystyvän

tietokoneen peruspaketti

koostuu näyttölaitteesta,

kahdesta levyasemasta, näppäimistostä

ja näyttöruututyöskentelyä

helpottavasta

'hiirestä'. Hintaa kokonaisuudelle

kertyy minimissään

30 000 markkaa.

Jos välineiden tasoa nostaa

hiukankin tästä, jokainen uusi

toiminto tuo 20 000 markan Iisälaskun.

Harri Vallivaaran toivelistaan

kuuluukin laadukas mustesuihkukirjoitin.

— Kuvaruudulle koottu kuva

on saatava paperille täysin

muuttumattomana väreineen ja

vivahteineen. Kauneimmastakaan

kuvasta ei ole hyötya,

ellei sitä saa ruudulta ulos.

Huippulaadukas kirjoitin

maksaa tuhottomasti ja siksi

olen tähan saakka ottanut muistilevykkeet

kainaloon ja tulostanut

kuvat muualla.

Harri Vallivaara kertoo, että

tietokonegrafiikassa kuva

muodostetaan näyttöruudulle

pienen pienilla väri- tai mustavalkopisteilla.

— Koottaessa kuvaa pisteistä

toiminta on erittäin kurinalaista,

toisin kuin kynällä tai värisiveltimellä

työskennel- täessä.

Lähtiessäni työstä- mään kuvaksi

esimerkiksi kirkasta juomalasia

katson ensin heijastukset ja

kaikki näkyvät väriskaalat

vaaleasta tummaan. Käytössä

on 32 väriä, joista seostamalla

muo- dostuuyli 4 000 eri vivahdetta.

— Seuraavana vaiheena koneesta

otetaan ulos ns. apurutiineja.

Niiden avulla siirre- tään

ruudulle sopivat pisteet, ellipsit

ja kaaret. Esine saa ääriviivat.

Sen jälkeen täytetään

välit värein ja varjostumin.

Työ vie aikaa kohteesta riippuen

tunneista muutamaan

päivään.

— Kun kuva on levymuistissa

voidaan ohjelma siirtää

sähköisesti minne tahansa.

Tietokonegrafiikka on tavallaan

sähkömekaaninen vaihtoehto

maalaamiselle.

Harri Vallivaara pitää

tietokonegrafiikan vahvimpana

valttina kuvan muunneltavuutta.

— Värejä pystytään muokkaamaan

jälkikäteen samoin kuin

koko kuvaa. Tietokonegrafiikan

etu on myös siinä, että

kuva voidaan muovata tuotteista,

joita ei vielä ole olemassakaan.

Prototyypin teko on

halvempaa näyttöruudulle kuin

valmiiksi tuotteeksi. Pääkäyttökohteita

ovatkin mm. koneala,

huonekalu- sekä lasikuituteollisuus.

-sek

Tietokonegrafiikan peruslaitteisto koostuu näyttöruudusta, näppäimistöstä, kirjoittimesta, levyasemasta seka

kuvan muokkaamiseen käytettävästä hiirestä. Työn alla on krominikkeliteräksisen työkalun esitekuva.


MaxiCopy hankki

2 Mmk:n laitteet

Vaasassa toimiva MaxiCopy Ky on toteuttanut

alkusyksyn aikana historiansa suurimman

investoinnin: uusia laitteita on hankittu

lähes kahdella miljoonalla markalla.

—Satsaus on melkoinen,

myöntää yrityksen toimitusjohtaja

ja omistaja Eero

Karhumäki. Kymmenen

henkilöä työllistävän Maxi-

Copyn liikevaihto tulee hänen

mukaansa olemaan tänä

vuonna lähes kolme miljoonaa

markkaa.

Yritys on toiminut Vaasassa

vuodesta 1974 ja nyt

sen käytössä on kahdessa

pisteessä yhteensä 400 neliötä.

Harri tekee kuvia

tietokoneella

Raimo Aro

Esitysgrafiikan alueelle toimintaansa laajentavan yrityksen

kouluttajana on toiminut kahden kuukauden ajan

yhdysvaltalainen Lisa Knouse, joka tässä opastaa tietokonegraafikko

Harri Vallivaaraa.

Kopiointiin ja monistukseen

erikoistuneen yrityksen

laitehankinnoista kaksi

liittyy perinteiseen toimialaan:

värilaser-kopiokone

tuo uusia mahdollisuuksia

kopioiden muokkaukseen ja

tulostukseen digitalisoinnin

ansiosta ja uusi monivärikopioiden

kuvausjärjelmä

varmistaa puolestaan kopinoinnin

alueella ennennäkemättömän

laadun.

Graafikko Harri Vallivaara piirsi viidessä minuutissa sytyttimestä kuvan näyttöpäätteen

ruudulle. Monimutkaisempien kuvien piirtämiseen menee useita tunteja, mutta jälki

onkin sitten tosi hienoa.

Seinäjokelainen Harri Vallivaara

on yksi harvoista suomalaisista

tietokonegraafikoista. Pari vuotta

hän on piirrellyt tietokoneellaan

kuvia, viimeiset puoli

vuotta on kulunut pelkästään

tällä alalla.

Tietokonegrafiikka on vielä

mo- nelle tuntematon piirtämisen

muoto. Tietokoneluo kuitenkin

moninaisia uusia mahdollisuuksia

esimerkiksi mainontaan,

koulutukseen sekä esitteiden

ja kirjo- jen kuvitukseen.

Tietokonegrafiikan suurin etu on

muunneltavuus.

Päätteelle piirrettyjä kuvia voi

jälkikäsitellä ja värittää uusilla

väreillä vain muutamalla näppäimen

painalluksella.

Laser- ja mustesuihkukirjoittimilla

saadaan tulostettua mustavalkoista

materiaalia, ja värikuvat

voidaan helposti kuvata

painokelpoisiksi dioiksi.

— Jos mainostaja haluaa erottua

massasta, ovat graafiset tietokonepiirrokset

yksi keino. Hallusinaatio

eli aistiharhakuvilla

voidaan mainostaa jopa tuotetta,

jota ei vielä ole olemassa.

Valokuvaukseen verrattuna

tietokonegrafiikka antaa mielikuvitukselle

enemmän mahdol-

lisuuksia, sanoo Mikko Ristilä,

joka edustaa Vallivaaran palveluja.

Harri Vallivaaralla on käytössään

nimenomaan grafiikan tekemiseen

sopiva, noin 30000

markkaa maksava tietokone ja

tuhansien markkojen arvoisia

grafiikkaohjelmia. mm. yli 4000

värin valikoima takaa, ettei

kuvista tule yksitoikkoisia.

— Opetusta tietokonegrafiikan

kiemuroihin ei tällä

hetkellä Suomesta saa. Vain

toisilta graafikoilta voi vinkkejä

hyvässä lykyssä tippua,

naurahtaa Vallivaara.

Juha Närvä

Näitä laitteita on Vaasanlisäksi

vain muutamassa

yrityksessä pääkaupunkiseudulla.

Sama koskee myös yrityksen

uutta tietokonepohjaista

esitysgrafiikkajärjestelmää,

joka Karhumäen

mielestä mullistaa kinokokoisten

diakuvien sekä

piirtoheitinkalvojen valmistuksen.

Järjestelmän ansiosta

käytettävissä on -mm. liki 10

miljoonaa väriä sekä kolmiulotteiset

kuvat ja kuviot

tuttujen käyrien ja pylväiden

lisäksi.


Tietokonegrafiikkamme

jalostaa ideat kuviksi

Myyntityössä, yritysesittelyissa, toimintakertomuksissaja

monissa muissa

käyttötarkoituksissa tarvitset tietoa

tiiviissä ja selkeässä muodossa.

Meiltä saat tueksesi korkeatasoisen

graafisen materiaalin, joka elävöittåå

ja havainnollistaa esitystäsi.

Käytössämme ovat alallamme Euroopan

huippua edustavat tietokonegraliikkajårjestelmät,jotka

voi vat kehittämämme

kaapelijärjestelmän

avulla "keskustella" keskenään. Järjestelmäån

kuuluu 100 D+/GVP/

Paint -työasema moniprosessoritekniikkoineen.

sublimaatiovåritulostin,

CD-tallennus ja digitaalinen diakamera.

Ohjelmistotoimittajan kanssa

tekemämme kiinteän yhteistyön ansiosta

saamme aina uusista ohjelmaversioista

käyttöömme ns. Beta-ver-

Tietokonejärjestelmåssåmmemuokkaamme

taulukot, diagrammit, sek-

torit ja tuotekuvat painokelpoisiksi

originaaleiksi.

Soita ja tilaa haluamasi kuva!

Toteutamme ideasi joko ohjeittesi

mukaan valmiiksi kuvaksi, tai tarvittaessa

suunnittelevat omat tietokonegraafikkomme

koko työn alusta

asti puolestasi. Toimeksiannoksi riittååi

siis pelkka puhelu tai telefaxilla

lähetetyt tiedot tai luonnos.

Mikäli haluat tehdä suunnittelutyön

itse, saat meiltå avuksesi valmiita

lomakkeita, HC V-vårikartan sekä

runsaasti neuvoja.

Kuvan jalostamme eteenpäin haluamaasi

muotoon. Saat käyttöösi kinofilmille

tulostetun materiaalin, jota

voit käyttää paino-originaalina, diakuvanaesim.

multivisiossa tai piirtoheitinkalvoksi

kuvattuna.

Art Directorillomme

Harri Vallivaaralla

on lähes kymmenen

vuoden kokemus

tietokonegrafiikasta.

Kokemus ja taito

näkyvät myös

tuloksissa.


Tietokonegrafiikalla

syntyvät

näyttävät kuvat,

joiden värisävyissä

on miljoonia eri

vaihtoehtoja.

Rajattomat mahdollisuudet

Tietokone antaa tilaa myös luovuudelle.

Erilaisia lisäefektejä ja värivaihtoehtoja

on miljoonia ja syväykset

ja häiveet on helppo toteutettaa.

Käytössäsi on myös kuvakirjastomme,

josta löydät tuhansia erilaisia

kuvia eri aiheista.

Tietokonegrafiikan mahdollisuudet

ovat äärettömät, mutta kustannukset

huomattavasti pienemmät kuin perinteisin

menetelmin valmistetuilla

originaaleilla.

Nopea päivitys

Materiaalisi säilytämme asiakaskohtaisilla

disketeillä, joten muutosten

tekeminen dioihin ja kalvoihin sujuu

nopevsti. Tarvittaessa päivitämme

materiaalisijopa päivän varoitusajal-

Ia. Koska keman toteutetun työn tiedot

ovat tallessa disketeillä tai CDlevyillä,

tulee uusiminen myös ai-

empaa huomattavasti huokeammaksi.

Hyödynnä

väritulostuspalveluamme!

Omalla mikrollaan suunnitteleville

asiakkaillemme tarjoamme

ensimmäisenä Suomessa

väritulostuspalvelua,joka tulostaa

sublimaatiotekniikalla

valmiit kalvot ja paperikopiot

suoraan disketillä.

Tätä palvelua et saa mistaan

muualta!

Voit siis suunnitella kalvosarjan

omalla mikrollasi ja tuoda sen

meille tulostettavaksi. Väritulosteiden

laatu vastaa valokuvan tarkkuut-

Soita tai tule käymään ja kysy, mitä

kaikkea voimme puolestasi toteuttaa.

Tietokonegrafiikka

on tuotantoketjumme

ensimmäinen

lenkki,

jonka lopputuote

voi olla sublimaatiovärituloste,

dia,

kalvo, värikopio tai

valmis painotuote.


Värillä pääset

parempaan tuloksee

Värikuva kertoo

enemmän kuin

tuhat sanaa...

Elämme värien ja jatkuvan informaatiotulvan

maailmassa, jossa kilpailu

on kova ja viesti on saatava

perille nopeasti, Varsinkin myyntitilanteessa

nopeasti ymmänv•tty, selkeäja

erottuva viesti vie varmimmin

tulokseen.

Väri on tehokas ase taistelussa huomioarvosta,

ja Maxi Copy värienkäytön

itsiantuntija. Värillä puhallat

elämää kuiviin raportteihin ja tilastoihin.

herätät huomiota ja saat viestisi

paremmin perille.

Väri on myös itsessään viesti: aktiivinen

punainen, rauhallinen sininen,

hienostunut harmaa...

Värikopiolla tuloksia

nopeasti ja edullisesti

Värikopiointi on edullinen tapa tuottaa

värillistä materiaalia esimerkiksi

silloin, kun painaminen ei pienen

määrän takia ole kannattavaa. Värikopioista

rakennat näyttävän oheismateriaalin

vaikkapa myynnin tueksi.

Yksittäisetkin värikopiot tulevat

huomattavasti halvemmiksi kuin esimerkiksi

valokuvasuurennokset.

Maxi Copysta saat laadukkaat värikopiot

nopeasti ja edullisesti, Äläkä

unohda Bubble Jetin mahdollisuuksia

julisteiden ja väritaulujen kopioinnissa!

Kopio syntyy diasta. kalvosta. sublimaatioväritulosleesta,

valokuvasta,

toisesta kopiosta tai kaikkien näiden

yhdistelmästä. Mita parempi on originaali,

sitä tarkempi on tulos.

Huomioarvoa lisäät myös

materiaalivalinnoilla.

Tavallisen paperin

lisäksi voimme

kopioida vies-

(isi omalle valmiiksi

painetul-

1e paperillesi, tarrapaperille,kalvolletai

erilaisille väri- ja kuvapohjille,

joita meillä Maxi

Copyssa on laaja valikoima.

Tule ja valitse!


Värikameramme

hyödyntää Kodakin

valokuvamateriaalia

ja R3-prosessia.

Tuloksena ovat

volokuvantarkat kalvot

ja kuvaorginaalit.

Tarkkaa jälkeä värikameralla

Värikameramme on käytössäsi, kun

tarvitset originaalikelpoista kuvajålkeä.

Sillii kuvaamme mm. piirtoheitinkalvot

dioista. Värikamera tuottaa

laadukasta jälkeä, olipa originaalisi

mikä tahansa. Voit hyödyntää sitä

esim. paino-originaalien, kuvasuurennosten,julisteiden

ja julistetaulujen

valmistuksessa.

Maxi Copyn värikopioissa on

valinnanvaraa

Tässä lyhyt yhteenveto laitekannastamme:

Värikameralla saat valokuvaus

materiaalille tulostettuja A4,

A3 tai 297 x 460 mm kokoisia

paperikuvia tai kalvoja.

Värikopiokone kopioi jauhetekniikalla

laadukkaita värikopioita

ja pikavärikalvoja A4 ja A3

kokoon.

Kuplamustetekniikkaa käyttävä

Bubble Jet Al tuottaa loistavia Alkokoisia

värikopioita jopa 7 x 10 m

kokoisiksi jättitauluiksi.

Tietokonegrafiikkaamme hyödyntämällä

saat käyttöösi huipputason

esitysmateriaalin, jolla

menestyt missä päin maailmaa

tahansa.

Sublimaatiovåritulostimemmetulostaa

parhaat originaalikelpoiset

väritulosteet omalta disketiltäsi

kalvol1e tai paperille.

Kopiointipalvelumme tytöt ja eri laitteiden

asiantuntijat neuvovat mielellään

Sinua kaikissa värikopiointiin

liittyvissä asioissa. Kerroheille. millainen

originaali Sinulla on käytettävissäsi,

ja millaisen kopion siitä haluat.

Yhdessä pääsemme parhaaseen

mahdolliseen lopputulokseen.


Maxi Copy on myös

palveleva painotalo

Kun on kiire

ja tiukka budjetti...

Maxi Copyn pikapaino tekee nimensä

mukaisesti pikapainotuotteita, jotka

saat mukaasi odottaessasi. Tulostusmateriaalivaihtoehdoistamme

löytyy ratkaisu kaikkiin tarpeisiin -

ja kustannukset pysyvät kurissa.

Suuren tuotantovolyymimmeja tukkupaperiostojemme

ansiosta voimme

tarjota pikapainotuotteemme Sinullehintaan.johonetkoskaanomalla

kopiokoneella tai monistuskeskuksella

paase. Ylivoimainen hinta/-

laatusuhteemme ja nopea toimitusaikamme

ovatkin tärkeimpiä kilpailuvalttejamme.

• • Valmiina heti" tai

naan" eivät ole meille outoja pyyntöja.

Niitä toteutamme pikapainossa

päivittäin.

Pikapainokoneemme jälkikäsittelylaitteisto

nitoo tai sitoo monisteet

kirjaksi, jonka kansi voi olla esimerkiksi

kartonkia. Samassa työssä voidaan

käyttää myös erivärisiä papereita.

Yhdistettynä painon monipuolisiinjålkikasittelylaitoksiin

on pikapainotuote

kätevin ratkaisu moniin

tarkoituksiin.

Laske huviksesi, mitä oman kopiokoneen

käyttäminen sinulle

maksaa. Ola huomioon

kopiokoneen. paperin,

sähkön ja huoltotoimenpiteiden

hinta sekä

sen työajan

hinta, minkä

työntek i.iåt

kopiointiin

käyttävät.

RX 5090 monistusautomaattimme

edustaa uusinta

tekniikkaa ja tuottaa

135 kopiota

minuutissa.


Vertaa kustannuksia siihen hintaan,

millä saat saman palvelun meiltä.

1- ja 2-väripainatuksen

ammattilainen

Varsinainen painomme on erikoistunut

l- ja 2-vårisiin painotuotteisiin.

Monipuolisten, kirjapainotasoisten

jälkikäsittelylaitteittemme avulla

voimme taittaa, leikata, porata,

nitoa, liimata ja sitoa paperia. Näin

opetusmonisteista, käyttöohjeista,

kirjoista, hinnastoista, käsiohjelmistajne.

syntyy siistejä painotuotteita

maksimipaksuudeltaan jopa 4 cm.

MaxiCopyn hyvään painopalveluun

kuuluu tietysti myös hyvä palvelu.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme

neuvoo Sinua mielellään painomsi-

Oissa. Kiireellisissäkään toimeksiannoissa

emme tingi työmme laadusta.

Tarvittaessa toimimme myös kuljetuskalustonasi

painotöiden osalta.

Kun haluat tietää lisää painopalvelustamme,

Ota yhteyttä yhteyshenkilöömme

Vesa Tapioon. Vesa kertoo

lisää tuloksista, joihin painomme ja

sen henkilökunta yltävät.

Vakioasiakkaitamme

ovat monet

vähittäiskaupat

myyntikirjeineen,

yritykset

henkilöstölehtineen,

lömakkeineen,

kirjekuorineen jne.


Edelläkävijä

Vaasassa kuljetaan muutama askel muiden edellä.

Vaasan Multiprint sijaitsee aivan ydinkeskustan

kupeessa, kivenheiton matkan päässä torista.

Työntekijöitä toimipisteessä on yhteensä 12.

Multiprintissä riittää asiantuntemusta joka lähtöön,

osaajia löytyy painajista tietokonegraafikkoihin

saakka. Uusia asioita on totuttu kokeilemaan ensimmäisten

joukossa. Tällä hetkellä erityisen lähellä

sydäntä ovat digitaalisuus ja verkottuminen.

Linjat kuumina joka päivä.

Ensimmäisen kirjan aineisto toimitettiin Vaasan

Multiprintiin verkkoa pitkin 90-luvun puolivälissä.

Painamisessa käytettiin mustavalkoista

digitaalista DocuTech- järjestclmää. Nykyään

linjat käyvät kuumina päivittäin.

- Suuren osan volyymistä muodostavat erilaiset

kirjat: teollisuusyritysten ja ohjelmistotalojen

jatkuvaa päivitystä kaipaavat käyttömanuaalit,

hinnastot ja tuote-esitteet.

Nämä painetaan pääasiassa

DocuTechillä, joka mahdollistaa

sekä päivittämisen että pienet,

jopa muutaman kappaleen,

kertapainokset.

DocuTechiä on hyödynnetty

myös personoinnissa:

jopa 10 000 kappaleen

hinnastoerässä, selvittää

toimipisteen vetäjä

Eero Karhumäki.

Uusia käyttäjiä ja käyttötapoja

haetaan muun muassa

omakustanteista, Karhumäki

antaa esimerkin:

Multiprintin kädenjälki näkyy myös jalkapallomaailmassa:

liigan kärkisijoista taisteleva VPS

hankkii liki kaikki painotuotteet, tulosteet ja

kopiot - muun muassa erikoisliput ja otteluohjelmat

- Multiprintin Vaasan toimipisteestä.

Vepsu on kiinnittänyt erityistä huomiota markkinointimateriaalinsa

graafiseen asuun.

Onnistuneesta linjasta kertoo menestyminen

Veikkauksen ja Palloliiton 90-luvullajärjestämissä

markkinointi- ja yleisöpalvelukilpailuissa.

Paremmuudesta on kilvoiteltu neljästi, ja

kilpailun voittajaksi on joka kerta julistettu VPS.

- Asiakas arvioi, että

hänen kirjojaan menee

vuoden aikana kaupaksi

vaikkapa 2 000. Painame siis offsetilla kahdettuhannet

nelivärikannet. Sisältöä tehdään Docu-

Techillä tarpeen mukaan, esimerkiksi 200

kappaleen erissä. Pääomaa sitoutuu mahdollisimman

vähän, riskiraja alenee, ja kustantaja pääsee

omilleen jo ensimmäisten 200 kirjan myynnillä.

Digitaalisuus ulottuu myös yksi- ja kaksipuoleiseen

värikopiointiin ja -tulostukseen. A4-kokoisia

kopioitaja tulosteita saadaan parhaimmillaan

jopa 2000 kappaleen tuntivauhdilla.

Kuva-arkisto cd:lle, julisteet seinälle

Suomessa vielä varsin tuntematon Photo-cd on

laadukas, turvallinen ja tilaasäästävä tapa arkistoida

kuvia. Vaasan Multiprint on lähtenyt kokeilemaan

uutta palvelua ensimmäisten suomalaisyritysten

joukossa. - Asiakas voi toimittaa

meille omat tai yrityksensä diat tai kehittämättömät

filmit ja saada kuvansa cddle tallennettuna.

Kuvat ovat katseltavissa ja käsiteltävissä

omalla tietokoneella, ja niitä voidaan käyttää

originaaleina erilaisissa painotuotteissa ja

tulosteissa. Karhumäki kertoo.

Photo-cd:tä tehdään tunnetuksi pikku

hiljaa; julistetulostus on puolestaan

jo paikkansa lunastanut. Al-kokoisia

nelivärijulisteita on tulostettu - ja

AI- kopiotta otettu - jo kuuden vuoden

ajan. Syksyllä maksimikoko nousee

A0:aan.

- Julistepalveluun kuuluvat tarvittaessa

myös laminoinnit, pohjustukset ja

kehystykset. Tällaisia kokonaisuuksia

suosivat erityisesti messuasiakkaat,

Karhumäki toteaa.

Markkinoiden ylivoimainen

ykkönen

Vaasan Multiprintin suurimpia

asiakkaita ovat paikalliset

teollisuusyritykset.

Merkittävän ryhmän muodostavat

niinikään pienet ja keskisuuret

yritykset sekä järjestöt.

Multiprint on omissa tuoteryhmissään entisen

Vaasan läänin alueen selkeä markkinajohtaja.

Vahvan aseman takana on kattava laitevalikoima

ja tätä kautta monipuolinen palvelu- ja tuotepaletti.

Olemme ainoa digitaalinen painaja

monen sadan kilometrin säteellä |a muun muassa

väritulostuspalveluissa jatkuvasti askelen edellä

muita, Karhumäki vakuuttaa. Lisätietoja Vaasan

Multiprintistä ja sen palveluista antaa Eero

Karhumäki tai Jyrki Mäkinen.


Karhumäki minimoi riskit

MaxiCopystä tuli osa Multiprintiä

VAASA

JORMA LEHTO

Vaasalaisesta Eero Karhumäestä

on tullut palkollinen

omaan firmaansa, kun hän myi

omistamansa kirjapainon viikko

sitten torstaina helsinkiläiselle

Kauppakaari Oy:lle.

— Yrittäjästä tuli yksikön

päällikkö, Karhumäki selvitti

muuttunutta tilannetta selvästi

tyytyväisenä.

— Tämä ei toki muuta yrittämistä,

mutta se poistaa henkilökohtaiset

yrittämisen riskit,

mietti 45-vuotias seinäjokelaisyntyinen

Karhumäki, joka vakuutti

kokeneensa kaiken, mitä

alalla on tapahtunut 20 viimeisen

vuoden aikana.

Hän kertoi, ettei kaikille

yrittäjille tule varmasti mahdollisuutta

myydä tänä päivänä

elämäntyötään.

Velat niskaan

Karhumäki perusti huhtikuussa

1974 pikapainon Vaasaan

nuorten innokkaitten järjestökavereiden

kanssa. Tarkoituksena

oli hankkia rahaa toimintaan,

mutta puolen vuoden

toiminnan jälkeen havaitsimme,

ettei hanke onnistu.

— Otin velat vastuulleni saman

vuoden syksyllä, kertoi

Karhumäki, jolle 22 vuotta

riskialtista vuotta graafisella

alalla on ollut pitkä aika, koska

ala on elänyt voimakkaasti

vuosi vuodelta. Aika ei ole

tullut milloinkaan pitkäksi.

Kato ollut kovaa

— Vuonna 1974 Vaasassa oli

kolmisenkymmentä alan yritystä.

Nyt niitä on jäljellä 2-3,

jotka eivät ole kokeneet konkurssia,

myyntiä tai rajua saneerausta,

Karhumäki muistutti.

Hän yksilöi, että henkilökohtaiset

riskit ja investointipäätökset

olivat painavimmat syyt,

joiden perusteella hän päätyi

myymään nykyisin MaxiCopyn-

nimellä toimivan liikkeensä.

Etenkin investointipäätökset

pitivät sisällään suuret riskit.

— Olen monta kertaa jutellut

Tyhjille seinille, ennen kuin

päätös on syntynyt. Asiakkaatovat

olleet tyytyväisiä päätöksistä

uusista investoinneista,

mutta minun on pitänyt miettiä

myös taloudellista puolta niistä.

Monta hutiakin on tullut hankinnoissa,

hän myönsi.

Yhtä muutosta

MIKA PUTRO

Eero Karhumäestä tuli yksikön päällikkö omaan firmaansa.

Tekninen myllerrys on ollut

rajua viimeiset vuodet graafisella

alalla.

— Kun koneen saa sisälle ja on

itse oppinut käyttämään sitä,

huomaakin tarvitsevansa taas

jonkin lisälaitteen. Onneksi ne

ovat tänä päivänä niin standardeja,

ettei heti joudu uusimaan

koko konekantaansa jonkin

yksityiskohdan takia, Karhumäki

selvitti.

Tänä päivänä ala vaatii erikoisosaajia.

Heitä Karhumäen

mukaan on nyt runsaasti 1980-

lukuun verrattuna. Silloin kustannukset

olivat pilvissä, ja

kilpailu veristä osaavista työné

tekijöistä.

Osaksi isoa

Kauppakaari Oy on listattu

OTC-listalle. Sen omistaa

pääosin Suomen Lakimiesliitto.

Sen päätoimialat ovat Lakimiesliiton

kustannus, KB-tuote,

Matkapiste Oy ja Multiprint,

joka on ollut graafisella alallå

vuodesta 1950-luvulta saakka.

Multiprintiin kuuluu Maxi-

Copykin, jolla on 10 työntekijää,

mutta liikevaihto kuudesosa

Multiprintistä, jolla on 80

työntekijää.

— MaxiCopy on oikeastaan

Muntiprint pienoiskoossa, Karhumäki

kiteytti.

Liike-ideoiltaan samanlaiset

firmat täydentävät kovassa kilpailussa

toisiaan kehittyvillä

markkinoilla, joista MaxiCopy

pyrkii hoitamaan nopeat ja

lyhyet sarjat.

Markkina-alueena on yhä

Vaasan lääni, johon MaxiCopy

pystyy vastaisuudessa satsaamaan

entistä voimakkaammin

osana suurta graafisen, alan

yritystä.


Qr-koodissa vcard käyntikortti

suoraan puhelimeen.

a x i C o p y

Työasemat: Digital WMS PDP- 11/53, Spark 10,

AmigaOS,Mac OS7-, Mac OSX 13, Windows 3.1 -

Windows 10, MS-DOS, SuSe.

GeniGraphics PDP-11/53

GeniGraphics 100D+

GeniGraphics Camera 4035+5”

GeniGraphics Kodak 7025 Sublimation

Canon CLC 1, 500, 800, 1000 ja 3200

Novajet 65” - rullakone, Canon Bubblejet.

Polutukset (path)

PhotoCD + Nikon 4035, Leaf 8”

Agfa, Kodak 8060 Sublimaatio.

Xerox Colortec 2060, 6060, FFP700 ja CX1000

DVD+CD Verity Panter, Primera, Epson PP50.

Nikon D70S, Nikon P510, Canon SX10,

Ilford. Tuotekuvausta.

Adobe GS

(Illu- Acrobat-

InDesing, PhotoShop)

Freehand,

Agfa, Epson,

EnCad- rip

satunnaisesti

muita...

5-6 000 kuvaa vuodessa

on 150 000 30- vuodessa.

Grano Oy Vaasa -2017.11.27

Kopiolahtinen

Multiprint 1996.10.16 - 2009

MaxiCopy 1987.09.01 - 1996.10.16

HARRI VALLIVAARA

Members as follow.


Esa Siltaloppi

Real 3D

Harri Vallivaara - ammattilainen

Seinäjoelta Vaasaan kulkeutunut paikallisen Multiprintin AD graafikko Harri Vallivaara on

mies paikallaan ja hommaa piisaa. Hänen avullaan lopputoteutettuja kansilayoutteja on

valmistunut pilvin pimein. Vuonna 1985 ehti Harri pitää debyyttinäyttelynsä silloisen

Seinäjoen KOP:in tiloissa. Kyseisessä Kansallis-Osake-Pankin näyttelyssä Vallivaara esitti

kolmella tekniikalla tai oikeammin kolmella eri maalausmateriaalilla toteutettuja

maisemavoittoisia maalauksia. Käytössä olivat akryyli-, guassi- ja öljyvärit, jotka ovat Harrin

repertuaarissa vieläkin. Painopisteen ollessa kuitenkin enemmän guassi- ja öljyväreissä.

Akryyli on Vallivaaralle hieman kuulemma äkäistä. Tuo debytointinäyttely on muuten

jäänyt miehen ainokaiseksi julkiseksi kuvataiteilijana esittäytymiseksi. Sen minkä

kiireiltään ehtii Vallivaara kuitenkin vieläkin rauhallisina hetkinä maalaa ja rauhoittaa

mieltään vapaamuotoisella kuvien parissa työskentelyllä. Hänen töissään on kuitenkin lähes

aina realistinen lähtökohta ja selkeää todellisuuspainotteista ilmaisuvoimaa. Mies osaa

hommansa ja lukuisat ystävät, tuttavat ja sukulaiset ovat huolehtineet, että Vallivaaran taulut

ovat ripustuspintaa löytäneet.

Elettiin vuotta 1987 Harri Vallivaara muuttaessa työn perässä Vaasaan, kuinkas

muuten. Tuolloin hän aloitti mainosgraafikon uransa Eero Karhumäen firmassa,

Maxicopyssä, Hovioikeudenpuistikko kakkosessa. Vuonna 1996 yrityskaupan johdosta

Maxicopy muotoutui osaksi valtakunnallista Multiprint Oy – ketjua, jossa Vallivaara

päivätyötään pakersi. Eräs merkittävä taiteellinen askel matkan varrella oli valokvaaja,

designer Gerold Gerdesin ja valokuvaaja Esa Siltalopin kanssa toteutettu Shamaanirummut

videoproduktio, joka valmistui 1994. Harrilla oli projektin ehkä vaativin osa. Hän kun oli

nimenomaan se voimavara, joka puhalsi kuviin hengen eli toimi animaattorin roolissa.

Mies monessa mukana ja varmasti graafikko Vallivaaran töihin jatkossakin törmäillään.

MikroBitti 11/2018

“FILMIN HIDAS KUOLEMA”

Kodak keksi 70-luvulla digikameran

ja unohti sen saman tien.

Artikkeli joka tapahtumiltaan ja ajaltaan sijoittuu aikaan josta

tässä kuvituksin kerron. (1987 - 2017 Maxicopystä Granoon.)

Risto Jalonen

1957 - 2013 ,

Kuvataiteilija, ystävä.

http://www.vaasalaisia.info/vaasapedia/

index.php/Harri_Vallivaara_-_ammattilainen

Sivua on viimeksi muutettu 15. maaliskuuta

2008 kello 23:20:21. risto, VAASAPEDIA

www.studio.mbnet.fi, simplesite.mixsei.com


Torstai 21.11.1985 - 4

Ikkunataide yleistyy

Seinäjokelainen free lance-taiteilija,

Harri V a11 i v a a r a n maisematauluja on

asetettu näytteille KOP:n konttorin näyteikkunalle.

Ikkunanäyttelyt ovat Seinäjoen

pankkimaailmassa uusi tapa tukea

kulttuuuria ja ennenmuuta taidetta.

KOP:lle moinen on täällä uutta. Kilpailevat

pankkiyritykset ympärillä ovat sensiaan

jo jonkin aikaa harrastaneet samaa.

Hiljattain oli SYP:n ikkunalla eestiläistä

taidetta ja Säästöpankki puolestaan esittelee

parhaillaan Kalevalan juhlavuonna

hankkimiaan lasten kilpailutöitä.

Harri Vallivaaran maalaukset ovat lumisia

maisemakuvia, osittain Lapista, ositain

nevoilta, ja valmistuneet muutaman

viime vuoden aikana. Osa töistä on öljyväreillä

maslattuja, osa akvsrelleja tai guasseja.

Tauluja

ikkunalla

q On kaikin puolin kiitettävä

asia, että erilaiset laitokset

kuten esimerkiksi pankit

luovuttavat tilojaan taidenäyttelyitä

vartea. Mutta olisi

mielenkiintoista tietää asettavatko

laitokset minkäänlaisia

vaatimuksia näytteille tuleville

teoksille?

Näyttelykynnys on nykyisin

yleisestikin melko matala.

Kun tusinataide pääsee tunnustettuihin

nåyttelytiloihin,

Harri Vallivaaran maalauksia

KOP:n Seinäjoen konttorin

ikkunalla 20. joulukuuta saakka.

niin miksei sitä voisi olla pankinkin

ikkunoilla?.

Harri V a l l i v a a r a on

merkinnyt osoitetarraanssa tittelikseen

free lance. Hän asuu

Seinäjoella ja on tuonut tusinan

töitää julkisesti näytteil-

1e.

Vallivaara on rohkea yhdistelemään

eri työtapoja akvarellista

guassiin. Hänen kuvaustapansa

lähtee liikeelle

kokonaisuudesta. Teoksen

yleisilme on uskaliaan kehittynyt.

Yksityiskohtien hiominen

on jäänyt vähälle.

TehokkaimmillaanVallivaara

on guassi ja akvarelli-akryyli

maalauksissaan.

Kokonaiskuvas pilaavat liian

makeat värisävyt. Esillä olevista

öljyväritöistä paras on

maalaus nimeltä Näkökulma

ylös. Vaikutteita on tullut

ainakin Seppo Karilta.

RAIMO HAUTANEN


Tehokkuus edellyttää työnjakoa.

Sinä keskityt bisnekseesi -

me investoimme huipputekniikkaan

ja hoidamme viestintämateriaalin

tuotannon puolestasi

Yrityksesi värikäs viestinviejä

Vaasa:

Kirkkopuistikko 21, 65100 Vaasa, PL 169, Puh. (961)174 115, telefax (961) 125 151

Espoo:

(Innopoli) Tekniikkatie 12, PL 10, 02150 Espoo, Puh. (90) 4354 2037

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!