31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ruutiset

41. vuosikerta 4/2018

Runosmäen, Aurinkolaakson, Kiikun ja Pallin asukaslehti

Mukana myös

Ruutisetpalkintoristikko

Kuva:

Sirkka Sipilä


Toimituksen terveiset

Elämme tällä hetkellä pimeintä vuodenaikaa, eikä näillä näkymin juuri luntakaan ole tiedosssa.

Siksi on tärkeää käyttää heijastimia liikenteessä. Lemmikeitäkään unohtamatta.

Asiasta tarkemmin lehden sisäsivuilla.

Ja totuttuun tapaan lehdessä on myös sanaristikko, jonka lehdelle on laatinut

runosmäkeläinen Tiia Puputti.

Aluetta koskevia juttuvinkkejä voi lähettää allaolevaan sähköpostiosoitteeseen,

pyrimme kiinnostavimmat aiheet myös toteuttamaan.

Rauhallista joulun aikaa kaikille lukijoille!

Make Lentonen

m.lentonen@gmail.com

Ruutiset-lehden toimitus

Runosmäkiseura ry:n

hallitus 2018

Jorma Hellsten puheenjohtaja

Sauli Saarinen varapuheenjohtaja

Ulla Kaarnavaara sihteeri

Marianne Hurme taloudenhoitaja

Jyrki Hurme jäsenasioiden hoitaja

Martti Markula jäsen

Ismo Kähkönen jäsen

Anu Hörkkö jäsen

Sirkka Sipilä jäsen

Jaakko Laaksonen jäsen

Ulla Ratia-Järvinen jäsen

Seuraa

Runosmäkiseuraa

myös Facebookissa!

Jäseneksi voit liittyä

kätevästi Runosmäkiseuran

kotisivuilla

www.runosmakiseura.fi

Kotisivuilta löydät

myös viimeisimmät

Ruutiset - lehdet

2

Ruutiset 41. vuosikerta 4/2018

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy

PAINOSMÄÄRÄ 5500 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.a.hellsten@gmail.com

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.


Puheenjohtajan mietteitä

Kuluva vuosi 2018 on päättymässä. Ajatukset ovat jo vahvasti joulua koskevia ja

tulevaan vuoteen suuntautuvia.

On hyvä kuitenkin pohtia vielä mitä päättyvänä

vuonna on saatu aikaan. Runosmäkiseura

on pyrkinyt kuuntelemaan asukkaiden ajatuksia

ja ehdotuksia Runosmäkeä koskevissa

asioissa. Olemme saaneet paljon palautetta

asioista, joissa nähdään korjaamisen tarvetta,

kiitos siitä kaikille teille, jotka olette aktiivisesti

olleet mukana.

Päättyvästä vuodesta jää mieleen montakin

asiaa, mm. kaupunginosaviikko ja siitä erityisesti

Runosmäkipäivä monine tapahtumineen,

jalkapallopeleineen ja kaupunginjohtaja Minna

Arven vierailuineen.

- Oli tärkeä saada kertoa kaupunginjohtajalle

Runosmäen asioita ja myös niistä, joiden parantamiseen

tarvitaan kaupungin apua.

- Kesäretki vesibussilla Kuusistoon Invalidiyhdistyksen

kesäkotiin oli myös mukava päiväretki.

Kirjoitin viime Ruutisissa siitä miten tärkeä on,

että kaupungin päättäjätkin alkavat arvostaa

lähiöitä, niiden merkitystä ja tehtävää kaupunkikokonaisuudessa.

Lokakuun “Ilo elää Runosmäessä”

-tapahtumassa käsiteltiin kolmea aihetta,

turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, luontoa

ja luontoliikuntaa sekä ikäihmisten tulevaisuuden

asumisvaihtoehtoja. Tapahtuma sai hyvän

vastaanoton ja siellä käytettiin mielenkiintoisia

puheenvuoroja. Tavoitteena oli, että voimme

säilyttää Runosmäen hengen. Tilaisuudesta on

kirjoitus toisaalla tässä lehdessä.

Turun kaupunki palveluineen voivat kohdata.

Seura pyrkii huomioimaan alueen epäkohtia ja

parantamaan alueen asukasviihtyvyyttä.

Kaupunginosaviikon osalta ohjelma on vielä

auki. Runosmäkipäivä on varmasti toteutumassa.

Runosmäkiseuralta on myös pyydetty

musiikkitapahtumaa nuorille ja sen toteutusta

parhaillaan suunnittelemme.

Nyt kuitenkin joulu on jo ovella. Ruvetaan valmistautumaan

ja rauhoitutaan läheistemme

kanssa joulun viettoon.

Hyvää ja Rauhaisaa Joulua ja Uutta Vuotta

2019 kaikille Ruutiset lehden lukijoille.

Jorma Hellstén

Puheenjohtaja

Runosmäkiseura

Runosmäkiseuran vuosi on mennyt työn merkeissä

ja tuloksiakin on saatu. Kokonaisjäsenmäärä

oli viimeisen tiedon mukaan 234, uusia

jäseniä on liittynyt noin 20 kuluvan vuoden

aikana. Kiitos liittyneille ja vielä harkitseville

tervetuloa mukaan.

Vuoden 2019 toiminnassa Runosmäkiseura

pyrkii olemaan edelleen yhdistävä tekijä, jotta

asukkaat, yrittäjät, yhteisöt, seurakunta ja

JK. Uutena Vuotena tehdään aina myös uudenvuodenlupauksia.

Oma lupaukseni on

käyttää Runosmäen alueen palveluja kaikessa

missä se on mahdollista. Suosittelen kaikille!

3


Toimivaa yhteistyötä Runoskylän

hoivakotien ja Apteekin kesken

Kesän alusta saakka Runoskylän Emmi-koti ja Otso-koti ovat hankkineet asukkaidensa lääkkeet

Runosmäen Apteekista. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti. Apteekki tuo lääkkeet hoitokotiin

sovittuna aikana viikoittain ja vielä ylimääräisiäkin kertoja, jos tulee yllättäviä tilanteita.

– Olemme iloisia, että Runosmäkeen saatiin oma apteekki. Paikallisena toimijana käytämme

mielellämme lähipalveluita,

kertovat yrittäjät Päivi Tähkäpää

ja Ulla Korpela.

Apteekin väki on myös kouluttanut

hoivakotien henkilökuntaa:

muistilääkeluennon

jatkoksi seuraavaksi aiheeksi

on jo suunniteltu kipulääkkeisiin

liittyvää tietoiskua.

Apteekkari Lenita Jokinen

kertoo, että myös Runosmäen

terveysaseman kanssa

tehdään yhteistyötä esimerkiksi

terveysneuvonnan

saralla.

Runosmäkeläiset ovat löytäneet

apteekkinsa Lähihoitaja Pirjo Pystö ottaa viikon lääketilauksen vastaan

farmaseutti Outi Hämäläiseltä.

Pitkään Runosmäkeen odotetun apteekin alkutaival sattui hankalaan saumaan, kun suurella lääketoimittajalla

oli vakavia toimitusvaikeuksia ja viereisen kaupan remontti hiljensi asiakasvirtoja.

Mutta tänä vuonna, kaupan remontin valmistuttua tilanne on koko ajan parantunut ja asiakasmäärät

kasvaneet.

– Tuntuu, että paikalliset asukkaat ovat nyt ottaneet meidät omakseen, iloitsee apteekkari

Jokinen. Olemme oppineet tuntemaan asiakkaat niin, että varastomme on parantunut ja vastaa

ihmisten tarpeita varsin hyvin. Se on vain harmi, että lääkeyhtiöillä on ikävä kyllä nykyään toimitusvaikeuksia

yllättävän usein. Tällaiset toimituskatkokset rasittavat koko apteekkikenttää yhtä

lailla.

Runosmäen asukkaille tärkeää on se, että apteekki on mukavan lähellä ja pystyy palvelemaan

asiakkaita joustavasti. Lääkkeitä voidaan asiakkaan tilanteen niin vaatiessa toimittaa nopeasti

kotiin asti. Apteekki on myös jouluaattona kolme tuntia auki.

4


Mies päiväkodin johtajana

Mauri Nummela on toiminut Parolanpolun päiväkodin johtajana vuodesta 1987.

Ammatinvalintaansa Mauri ei ole näiden vuosien aikana katunut; työ on todella mielenkiintoista

ja palkitsevaa kaikkine käänteineen. Äidin kokemukset opettajana vahvistivat jo nuoruusiässä

halun tehdä työtä lasten parissa. Maurilla itsellään on kaksi lasta, joista poika työskentelee sairaanhoitajana

ja tytär opiskelee yliopistossa.

Päiväkodissa on tällä hetkellä 66 lasta, ja henkilökuntaa Mauri mukaan lukien 21. Päiväkoti on

aloittanut toimintansa kahtena erillisenä päiväkotina (alle kolmivuotiaiden päiväkotina ja yli kolmevuotiaiden

päiväkotina, jotka siis ovat sijainneet samassa kiinteistössä) vuonna 1974. Päiväkoti,

niin kuin varhaiskasvatus yleensäkin, on kokenut tuona aikana paljon muutoksia.

Ehkä huomattavin muutos on ollut maahanmuutajien tuleminen palvelujen piiriin 1990 alkupuoliskolla.

Tällä hetkellä heitä on jo 50% , mutta monikulttuurisuus on koettu päiväkodissa

rikkautena ja suurena mahdollisuutena kasvattaa lapset suvaitsevaisuuteen erilaisuutta kohtaan.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on 14 eri kansallisuutta suomi mukaan lukien.

”Uutena” toimintana mukaan on tullut

avoin päiväkotitoiminta. Runosmäen

nuorisotalon tiloissa toimii avoin päiväkoti

kaksi kertaa viikossa. Tähän toimintaan

voivat osallistua kotona olevat lapset

huoltajineen. Kiinteistöön kuuluvassa

entisessä talonmiehen asunnossa toimii

kaksi leikkikerhoryhmää (aamupäivä- ja

iltapäiväryhmä. Toiminta on tarkoitettu

3-5 vuotiaille lapsille. Edellä mainittujen

toimintojen ”vetäjinä” toimii varhaiskasvatuksen

opettajia ja hoitajia.

Kysyessäni, mikä tällä hetkellä eniten huolestuttaa

Mauria ja kasvattajia, vastaus

oli, että lasten yhä enenevä väkivaltapelien pelaaminen. Tällä hän tarkoitti sitä, että huoltajat

antavat pienten lasten (ei kaikkien) pelata sellaisia pelejä, jotka ovat haitallisia ja jopa vaarallisia

ajatellen lasten tasapainoista ja turvallista kehitystä ja kasvamista. Näiden pelien pelaaminen

näkyy päiväkodin arjessa lapsen ei toivottuna käyttäytymisenä.

Mauri on viihtynyt hyvin Runosmäessä ja mukavassa työpaikassaan

niin kuin palveluvuosista näkeekin. Näillä näkymin vuosi

2022 tuo tullessaan sitten taas uusia tuulia. Mahdollisen ”kylätalon”

valmistuminen lakkauttaa Parolanpolun sekä Munterinkadun

päiväkodit, jotka yhdistetään yhdeksi suureksi päiväkodiksi

uusiin tiloihin. Aika näyttää, toteutuuko hanke suunnitelmien

mukaisesti. Oikein hyvää jatkoa ja mukavia työvuosia

Maurille minunkin puolestani!

Sirkka Sipilä

teksti ja kuva

Liity

Runosmäkiseuran

jäseneksi!

Ota yhteyttä

jäsenhankintavastaavaan

Jyrki Hurme

puh. 0400 291 952

jyrki.hurme@pp1.inet.fi

5


Kirjaston kuulumisia

Tapahtumia kevätkaudella 2019

Vempaintuki

ma klo 10–12 (14.1.–13.5.)

Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön

opastusta. Apua esimerkiksi laskun

maksamiseen verkossa tai sähköpostin käyttöön.

Järjestäjä Auralan setlementti ry.

Verkosta virtaa!

joka toinen keskiviikko klo 12 – 14

(16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4. ja

24.4.) Opastusta tietokoneiden, tietoverkon ja

sähköisten palvelujen käyttöön.

Palvelu suunnattu senioreille (65+).

Järjestäjä: EKL

Terveyspiste

ti klo 12–14 (29.1., 26.2., 26.3., 23.4. ja 28.5.)

Terveys- ja hyvinvointipisteestämme saa maksutonta

henkilökohtaista neuvontaa terveysasioissa,

verenpaineen mittausta, mukavaa ja

leppoisaa yhdessäoloa. Terveyspisteeseen voi

tulla ilman ajanvarausta ja paikalla on yksi tai

kaksi vapaaehtoista terveydenhuollon ammattilaista.

Järjestäjä: Punainen Risti

PAKOPELI - End of the world -

ke 9.1. klo 16 ja 18

ma 14.1. klo 16 ja 18

Varaa peliaika ja kokeile!

Pakohuone eli Escape Room on toiminnallinen

peli, jossa aikaa vastaan

ratkotaan erilaisia koodeja

ja päättelytehtäviä. Pelaajat

”lukitaan” huoneeseen, josta

heillä on 35min aikaa paeta.

Ilmastonmuutosaiheinen

pakohuonepeli yhdistää

kirjallisuuskasvatusta, tiedonhankintaa

sekä globaalikasvatusta.

Sopii parhaiten 4-8 pelaajalle.

Peli on sitä haastavampi,

mitä pienemmässä ryhmässä

sen toteuttaa.

Kielikahvila

ma klo 16.30 – 18 (4.2.–29.4.; ei 22.4.)

TULE PUHUMAAN SUOMEA kielikahvilaan!

Kielikahvilassa pääset harjoittelemaan suomen

kieltä mukavassa tunnelmassa.

Kielen alkeet olisi hyvä osata.

Osallistuminen on maksutonta.

Jännittää ei tarvitse – rohkeasti mukaan!

Tuo kaverisikin!

Dekkarilukupiiri

to klo 17.30–19

Lukupiiri on kaikille avoin! Kevääksi 2019 on

koottu kovaksikeitettyä ja kevyempää meiltä

ja muualta.

24.1. Stephen King: Mersumies

21.2. Karin Fossum: Minä näen pimeässä

21.3. Jan-Erik Fjell: Ilmiantaja

25.4. Jari Salonen: Kuokkavieraat

16.5. Volker Kutscher: Babylon Berlin.

Vetäjä: Juha Soininen

Runosmäen kirjaston lukupiiri

klo 17–18.30

(ke 16.1., to 14.2., to 14.3., to 11.4., to 9.5.)

Tule mukaan lukemaan ja keskustelemaan

valitusta kirjasta, vaikka yhdelle tapaamiselle.

Aloitus Hiromi Kawakami romaanilla Sensei

salkku.

Lisätietoja: Kati Laine, kati.s.laine@turku.fi

6


Matalan kynnyksen palveluohjausta ja

neuvontaa

Pohjoisen sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajat tavattavissa

Runosmäen kirjastossa

joka toinen tiistai klo 14–15

(5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4. ja 30.4.)

Tule keskustelemaan tai ota yhteyttä asiakasneuvontaan,

jos tarvitset ohjausta tai neuvontaa

liittyen: asumiseen, työhön, koulutukseen, talouteen,

terveyteen, päihteisiin, perhe- ja ihmissuhteisiin,

arkielämään ja vapaa-aikaan.

Keskiviikkokerho

ke klo 9.30–11.30 (alkaen 30.1.)

Ohjelmassa mm. lehtien lukua ja keskustelua eri

aihepiirien pohjalta (ja asian vierestäkin). Tule

mukaan viettämään leppoisaa keskiviikkoaamua

kahvin ja jutustelun parissa!

Äijäkerho: ikämiesten oma kohtaamispaikka

to klo 13–14.30 (24.1.–25.4.)

Runosmäen oma Äijäkerho jatkuu syyskuussa

2018. Luvassa on liikuntaa, visailua, pelailua ym.

toimintaa. Pääosassa ovat miesten jutut! Tule

mukaan! Yli 60-vuotiaille.

Järjestäjä: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

Askartelutyöpajat lapsille

ti klo 14–16 (29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4.,

7.5. ja 14.5.)

Tule askartelemaan Ullan kanssa! Ei ilmoittautumista,

osallistuminen maksuton.

Maestron ja Fiktion kiertävä tanssikoulu!

pe 15.3. klo 9-10

Maestro Markuksen ja Fiktio Faktan esitys tarjoaa

lapsille musiikkiteatterin keinoin osallistavassa

ja hauskassa muodossa tietoa ja kokemuksia

kansantansseista, suomalaisista kansantanssien

ja kansanmusiikin perinteistä sekä laajemmin

Suomen kulttuurihistoriasta.

Yli viiden hengen ryhmien ilmoittautumiset Runosmäen

kirjastoon.

Seikkailupuiston satuaamut

ma 21.1. klo 10–11

ma 4.3. klo 10–11

Tule mukaan satujen maisemiin ja tunnelmiin

viihtymään, oppimaan ja osaamaan.

Oppaana satuaamuissa toimii Seikkailupuiston

vastuullisen satusamoilijan sertifikaatin itselleen

myöntänyt Mikko Pitkäniemi. Satuaamussa seikkaillaan

saduissa noin 40 minuuttia. Satuaamut

on suunniteltu ikäryhmälle 3+, mutta kaikki ovat

tervetulleita mukaan. Yli viiden hengen ryhmien

ilmoittautumiset Runosmäen kirjastoon.

Lukuviikko 22.–28.4.2019

Lukuviikko on valtakunnallinen tapahtumaviikko,

jolloin järjestämme lukemiseen liittyviä tapahtumia

ja tempauksia.

- Luitko huonon kirjan? Saiko Katja Kallio kakomaan

vai aiheuttiko Sofi Oksanen oksennusrefleksin?

Kerro meille siitä! Helsingin Kallion

kirjaston Paska kirja –näyttelyn inspiroimana

voit keväällä tammikuusta alkaen kirjoittaa

Lukuseinällemme, mikä mätti lukukokemuksessasi.

Lukuviikolla huhtikuussa kokoamme näistä

näyttelyn.

- ke 24.4. klo 14–16 Tatu ja Patu – tapahtuma.

Pääset seikkailemaan etsiväradalla, tekemään

hauskoja ja hullunkurisia silmälaseja mielikuvituksellisista

materiaaleista, osallistumaan tietovisaan

sekä etsimään sanoja sanasokkelosta.

Vekarapäivä

ke 21.5. klo 12–16

Kirjaston Vekarapäivä tarjoaa rennonrempseää

ohjelmaa koko perheelle. Lapsiperheet pääsevät

osallistumaan työpajoihin ja esityksiin kadulla ja

kirjastossa.

Piiparinpolun kukitus!

Kukat valtaavat Runosmäen Piiparinpolun äitienpäivänä

toukokuussa

Toukokuun 12. päivänä vietetään äitienpäivää.

Haluamme kunnioittaa äitejä ja isoäitejä koristelemalla

Piiparinpolkua.

Puut koristellaan perjantaina 10.5. klo 10 -16.

Olette tervetulleita osallistumaan yhteisöllisen

kaupunkitaideteoksen toteuttamiseen! Lisätietoa

tapahtumasta Runosmäen kirjastosta.

Dekkariviikko 10.–16.6.

-ti 11.6. klo 13 – 15 Salapoliisikurssi. Tule selvittämään

arvoitus! Lapsille suunnattu, leikkimielinen

kurssi.

- ti 11.6. klo 17–18 Kirjailijavieraana dekkarikirjailija

Tapani Bagge. Tapania haastattelee Erika

Woodard. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa

pitämään hauskaa!

- ke 12.6. klo 17–18 Tule hakemaan kesälukemista:

vinkkejä uusista sekä vanhoista dekkareista

jakaa Juha Soininen.

Muista myös: Koko viikon kestävä lapsille suunnattu

etsivävisa sekä aikuisille suunnattu tietovisa.

Hyvää Joulun odotusta ja vuoden vaihdetta

toivottaa Runosmäen kirjaston

henkilökunta

7


8

Runosmäki saa oman

heijastinpuun

Näy liikenteessä - käytä heijastinta

Heijastinpuun ideana on, että siitä voi kuka tahansa ottaa itselleen heijastimen tai tuoda sellaisen lahjoituksena

muiden otettavaksi. Heijastinpuita on pystytetty jo useille paikkakunnille Suomessa. Nyt Runosmäkikin

saa omansa.

Runosmäen heijastinpuu sijaitsee aivan kirjaston oven pielessä, Piiparinpolku 19. Heijastimet ripustetaan

puuhun keskiviikkona 19.12. klo 10. Runosmäkiseuran ja Runosmäen kirjaston järjestämään kaikille

avoimeen tilaisuuteen osallistuu myös Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen sekä Turun

Lyseon oppilaita. Tarjolla on glögiä ja pipareita.

Heijastimia saadaan lahjoituksena yrityksiltä, mutta myös yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat tervetulleita.

Kotona käyttämättöminä olevat heijastimet voi tuoda kirjastoon sen aukioloaikoina (ma-to klo

10-19; pe 10-16). Kirjaston väki ripustaa ne sitten puuhun.

Heijastin auttaa näkymään pimeässä

Valaistuissa taajamissakin voi olla vaikea

havaita pimeän aikaan liikkuvia jalankulkijoita

ja pyöräilijöitä. Katu- ja mainosvalot

sekä puiden ja pensaiden varjot

hankaloittavat havainnointia. Sade, sumu

ja huurtuneet ikkunat heikentävät kuljettajan

näkymää.

Jalankulkijan on lain mukaan pimeän

aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä

asianmukaista heijastinta. Lain

velvoituksesta huolimatta taajamassa ja

taajaman ulkopuolella vain joka toinen

jalankulkija käyttää heijastinta.

Hyvälaatuinen heijastava huomioliivi,

hihna, panta tai valjas on myös jalankulkijan

seurana liikkuvan koiran tai muun

lemmikkieläimen turvana hämärän

aikaan. Tummakarvaista koiraa voi olla

erittäin vaikea havainnoida pimeässä.

Pimeästä erottuva koira auttaa myös omistajaansa näkymään.

Lisätietoja heijastimista mm. www.liikenneturva.fi

Runosmäkeläisten oma

kangaskassi nyt myynnissä!

Tunnusta kotiseutua ja runosmäkeläisyyttä ja

hanki Runosmäen oma kangaskassi.

Kasseja on myynnissä Runosmäen Lämmön

toimistolla. Hanki omasi. Tai osta kaverille.

10e


Joulun sana vuonna 2018

Jouluevankeliumista luemme, miten Maria, hyvin nuori, tavallinen nainen, suostuu toimimaan

”jumalallisena sijaisäitinä”. Tarkasti tekstiä lukiessa havaitsemme, että eihän Marialta edes kysytty.

Olisiko ollut mahdollista kieltäytyä Jumalan antamasta tehtävästä? Mitä olisi tapahtunut, jos

Maria olisi sanonut enkeli Gabrielille: ”Kiitos, mutta, ei kiitos! Minulla on kuule ihan toisenlaiset

suunnitelmat tulevaisuuteni varalle!”

Näin ei tapahtunut. Maria ottaa vastaan sen, mitä hänelle

annetaan. Osasiko hän lainkaan aavistaa, mihin

suuntaan hänen elämänsä oli kulkemassa? Entäpä

me? Olemmeko me osanneet aavistaa, kun teemme

päätöksiä omassa elämässämme, mitä kaikkea siitä

seuraa? Olemmeko aavistaneet, mihin minkäkin oven

avaaminen elämässämme johtaa? Eiköhän moni asia

näyttäydy kauempaa katsellessa erilaiselta, kuin juuri

silloin, kun on tehtävä päätös. On suurta elämänviisautta

ja – taitoa armahtaa itseään siten, ettei jää

katkeruuden siteisiin harmittelemaan tehtyjä ratkaisuja. Vaan, että Marian tavoin kulkee rohkeasti

eteenpäin; ja myös kantaa vastuun niistä tehtävistä, joita elämässä kannettavaksi annetaan.

Raamatun kuvaamasta Mariasta löytyy pinnan alta inhimillinen, haavoittuva, tavallinen äiti, jonka

tunteiden myrskyä, voimme vain aavistella. Pinnan alta löydämme myös rohkean ja periksi antamattoman

nuoren naisen. Hän ei pelkää tuntematonta. Maria on selviytyjä, joka kantaa raskautensa

sen aiheuttamasta yhteisöllisestä häpeästä huolimatta. Tuekseen hän saa Joosefin, joka kaikesta

huolimatta ottaa Marian puolisokseen ja kasvattaa lasta kuin omaansa.

Maria on sinnikkään ihmisen esikuva. Hän tekee raskaana ollessaan pitkän ja vaikean matkan Juudean

vuoriseudun halki. Hän lähtee etsimään vertaistukea ja neuvoa vanhemmalta sukulaisnaiselta

Elisabethilta. Miten hyvä mallin Maria tässä tuleekaan antaneeksi! Ei tarvitse selvitä yksin! Mekin

voimme mennä rohkeasti kysymään apua ja neuvoa heiltä, jotka tietävät paremmin. Ei jäädä yksin

– etsitään tukea, jaetaan yhdessä: niin elämän kivut kuin ilot!

Kun lapsen synnyttämisen aika tulee – Maria ei ole kotona. Jouluevankeliumista tiedämme; keisarillista

määräystä totellakseen Joosefin ja Marian on mentävä Betlehemiin. Ja siellä viimeisillään

raskaana olevalle naiselle ei löydy majapaikkaa. Tästäkin harmista Maria selviää: alkeellisissa

olosuhteissa, ilman kotikylän tuttuja naisia, Maria synnyttää esikoisensa.

Ajattelen, että Marian mielessä liikkuu ehkä niitä ajatuksia, mitä tässä joululaulussa

on: ”Olet toisten kaltainen, lapsi lupauksien. Tuotko lapseni, nyt

toivon maailmaan? Olet aarre sydänten, miten sinut suojelen? Helmassani

kantaa itse taivastako saan?”

Marian elämässä oli tarvetta rohkeudelle, kestävyydelle ja sitkeydelle. Kahdentuhannen

vuoden takaa hän sanoo meille: Hyvät ystävät, älkää antako

periksi! Asiat kyllä järjestyvät! Luottakaa Jumalaan ja hänen johdatukseensa!

Rauhaisaa joulua ja Jumalan siunausta!

toivottaa kirkkoherra, rovasti

Katri Rinne

9


Ainutlaatuinen Koroinen

Aurajoen ja Vähäjoen yhtymäkohdassa sijaitsee kaunis, kumpuileva Koroistenniemi. Kesäisin

ulkoilijat paistattelevat päivää ja nauttivat eväistään nummimaisella kedolla.

Niemen vieritse kulkee ulkoilureitti, joka kaartelee Aurajoen vartta Turun keskustasta Halisten ja

Kaarinan Ristimäen kautta aina Hämeen Härkätielle asti.

Mutta niemi on paljon muutakin kuin viihtyisä retkeilypaikka. Se on ainutlaatuinen kohde Suomen

historiassa.

Turun synnyinsijoilla

Koroistenniemellä sijaitsi 1200-luvulla Suomen ensimmäinen kirkollinen keskus. Käytännössä

se oli myös hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Niemeä voidaan sanoa myös Turun kaupungin

synnyinsijaksi.

Keskellä niemeä seisoo suuri valkoinen risti. Sen juurelta näkyy kaksi keskiaikaista kirkkoa, kaakossa

Pyhän Katariinan kirkko ja etelässä Tuomiokirkko. Kolmaskin, Maarian kirkko pohjoispuolella,

näkyisi, jos näkymän eteen ei olisi kasvanut puustoa.

Valkoisen ristin ympärillä olevat kivet muodostavat suorakaiteen. Ne ovat piispankirkon, ensimmäisen

virallisen tuomiokirkon,

jäänteitä.

Kirkon paikalta ja ympäriltä

on arkeologisissa tutkimuksissa

löydetty noin kolmesataa

hautaa, joista kolmen

oletetaan olevan keskiaikaisten

piispojen hautoja.

Aurajoen puolella rantapenkereessä

on kaksi

kivistä rauniota. Niiden

merkitystä ei tunneta, mutta

niiden on muun muassa

oletettu toimineen piispan

asumuksena ja puolustustornina.

Puukstaavit johtivat sensaatioon

Keskiajalta ja menneiltä

vuosisadoilta on säilynyt

niukasti kirjallisia lähteitä,

Koroisten tilan historia ulottuu 1200-luvulle, josta lähtien se oli

vuosisatoja piispan palkkatila. 1800- ja 1900-luvulla tilaa vuokrasi ja

viljeli Koroisten suku kuuden sukupolven ajan. Nykyisin Koroisten

kartanolla toimii Elävän kulttuurin Koroinen ry.

jotka viittaavat Koroisiin. Paikka oli pitkään unohduksissa, aina 1800-luvun lopulle asti. Tuolloin

Koroisten naapuriin, Maarian pappilaan, muutti kirkkoherran Ivar Tallgrenin perhe.

Ruustinna Jenny-Maria Tallgren oli innokas muinaisuuden harrastaja. Hänelle Koroisten tilan

silloinen Matti-isäntä kertoi, että niemellä sijaitsevalla pellolla auraan karahtelivat suuret kivet,

joissa oli ”puukstaaveja”. Ruustinna ymmärsi heti, että kysymyksessä olivat vanhat hautakivet.

Hänen sinnikkäät vetoomuksensa saivat valtionarkeologin ja muita tutkijoita saapumaan Helsingistä

Koroistenniemelle kesällä 1891


Arkeologiset kenttätyöt Koroisissa alkoivat vähitellen syksyllä 1898. Vauhtiin päästiin kesällä 1900,

jolloin töitä tuli johtamaan kaarinalainen oppikoulun opettaja Juhani Rinne.

Kahden vuoden kaivausten tulokset olivat sensaatiomaiset. Löytöjen avulla saatiin kosketus 1100- ja

1200-luvun tapahtumiin. Koroistenniemen tutkimukset muuttivat merkittävästi tulkintaa Suomen

historiasta.

Uusi julkaisu Koroisten löydöistä

Koroistenniemen jälkeen Juhani Rinteellä riitti vientiä, hänelle uskottiin muun muassa Turun tuomiokirkon

restaurointitutkimukset. Niinpä Koroisten arvokkaat löydöt jäivät vaille viimeisteltyä

raportointia.

Katkonnaisen tutkimuksen vuoksi aukkoja on runsaasti, mutta Rinteen työtä on nyt suurelta osin

täydennetty. Vuonna 2012 FT Janne Harjula, FT Visa Immonen ja FL Tanja Ratilainen käynnistivät

mittavan hankkeen, jossa käytiin läpi Koroisten historia ja sieltä tehdyt löydöt.

Lukuisien tutkijoiden merkittävän

työn tulokset on äskettäin julkaistu

Koroinen – Suomen ensimmäinen

kirkollinen keskus -teoksessa.

Julkaisija on Turun Historiallinen

Yhdistys.

Piispan palkkatilasta kansalaisten

käyttöön

Koroistenniemen naapurissa sijaitsee

vanha, punamullalla maalattu

rakennus. Se on historiallisen

Koroisten tilan päärakennus. Ikää

nykyisellä rakennuksella on yli sata

vuotta.

Tilan vaiheet kytkeytyvät tiiviisti

Koroistenniemen historiaan.

1200-luvulta lähtien alue oli vuosisatojen

ajan piispan palkkatilana.

Myöhemmin tila määrättiin myös

Turun Akatemian professoreiden

palkkatilaksi.

Historiallisella Koroistenniemellä järjestetään monia tapahtumia.

Kesäperinteenä on heinäkuinen Maarian päivän tapahtuma,

joka on toteutettu joko esitelmätilaisuutena tai messuna.

Kuva on kesältä 2016, jolloin runsaslukuinen yleisö oli tullut

kuuntelemaan museoviraston johtaja Juhani Kostetin esitystä

Koroisten historiasta.

1900-luvun loppupuolella tila siirtyi

Turun kaupungin omistukseen.

Vuodesta 1834 lähtien Koroisten tilan maita hallitsi vuokraviljelijänä suku, joka sai sukunimensä

tilan mukaan. Koroisten suku hoiti tilaa kuuden sukupolven ajan vuoteen 2004 asti. Suvun viimeinen

vuokraaja oli puutarhuri Ulla Laine. Käytännössä suvun toiminta on säilyttänyt Koroisten peltoja

niiden nykyiseen, kaupunkilaisille virkistystä tuovaan käyttöön.

Tällä hetkellä Koroisten talossa – kartanossa, kuten sitä nyt kutsutaan – toimii Elävän kulttuurin Koroinen

ry, joka järjestää muun muassa Koroisten kyläjuhlia ja erilaisia kestävän kehityksen kursseja

ja tapahtumia.

Tytti Issakainen

teksti ja kuvat

11


Isännöitsijä katsoo

asioita vuosien päähän

– Isännöitsijän tehtävä on huolehtia, että kiinteistöistä pidetään hyvää huolta. Työ on sellaista jatkuvaa

pientä patistamista, että ”nyt pitäisi korjata noita juttuja”, tiivistää Runosmäen Lämpö Oy:n uusi

isännöitsijä Kari Tuominen työnsä tavoitteen.

Kari Tuominen on syyskuussa aloittanut Runosmäen Lämmössä yhtenä sen isännöitsijöistä. Hän pohtii,

että isännöitsijä tarjoaa taloyhtiöille tärkeitä työkaluja – erityisesti tietoa. On säännöllisesti selvitettävä

eri rakenteiden tilaa ja tehtävä kuntoarvioita, että taloyhtiön hallitus voi tehdä hyviä ratkaisuja.

Taloyhtiön hallituksella tulee olla ammattilaisten tekemä viisi- tai kymmenvuotissuunnitelma. Suunnitelmat

auttavat kunnostamaan yhtiöitä systemaattisesti.

– Ymmärrän, että monet ajattelevat, että asuminen tulee turhan kalliiksi, kun aina korjataan. Mutta

jos korjauksia ei tehdä tasaisesti, syntyy korjausvelkaa eli korjauksen tarve patoutuu. Sitten asiat

menevät vähän vuoristorataa välillä eletään säästäväisemmin ja vuoden kahden kolmen päästä on sitä

enemmän tehtävää.

Inhimilliset tekijät vaikuttavat

Jatkuvan korjaamisen periaate tiedetään. Silti

se ei ole läheskään kaikissa yhtiöissä normaali

käytäntö.

– Paljon riippuu siitä, millainen hallitus ja aikaisemmat

hallitukset ovat taloyhtiöissä olleet.

Toimintatapaan on usein inhimillisiä syitä.

Toivotaan esimerkiksi, ettei isoja remontteja

tarvitse tehdä enää oman eliniän aikana. Tuominen

muistuttaa, että vaikka kulut isoista saneerauksista

ovat suuria – niitä ei tarvitse maksaa

heti. Myös esimerkiksi asuntosijoittajat katsovat

hyvinkin tarkasti, missä kunnossa talot ovat. On

heidänkin etunsa, että taloyhtiö on kunnossa.

– Asunto on houkuttelevampi asukkaalle ja toisaalta

sijoittaja saa vähentää rahoitusvastikkeet

kuluina verotuksessa.

Kari Tuominen aloitti syyskuun alussa Runosmäen

Lämpö Oy:ssä uutena isännöitsijänä, hän siirtyi

tehtävään Turun Isännöintikeskus Oy:stä, jossa on

työskennellyt yli kahdeksan vuoden ajan.

Taloyhtiön toiminta on kahden kauppa. Sekä isännöitsijä, että hallituksen jäsenet voivat vaikuttaa

siihen, miten asiat sujuvat. Pitää ymmärtää, että isommat remontit valmistellaan huolella.

– Käytetään ammattilaisia, tehdään hyvät suunnitelmat ja toteutetaan sitten.

Insinööritaustalta isännöinnin imuun

Kari Tuominen on taustaltaan prosessitekniikan insinööri. Hän on aikaisemmin toiminut ammattikoulun

opettajana ja suunnittelutöissä metalliteollisuudessa. Vuoden 2008 lama antoi syyn vaihtaa alaa.

Jo silloin omat kokemukset kahden taloyhtiön hallitustyöstä ja hallituksen puheenjohtajuudesta olivat

tehneet isännöitsijän työn tutuksi.

– Kun oli pitkään ollut eri hallituksissa ja pakostakin joutunut asunto-osakeyhtiölakia lukemaan, tiesi

mitä tehtäviä ja vastuita on.

12


Tuominen siirtyi Runosmäkeen Turun Isännöintikeskus Oy:stä, jossa ehti olla runsaat kahdeksan

vuotta. Hänen silmissään Runosmäki on uutta aluetta:

– Täällä on aika paljon jo tehty julkisivuremontteja sekä myös linjasaneerauksia, ollaan paljon

pitemmällä kuin Varissuolla, missä aiemmin työskentelin. Runosmäen rakentaminen on aloitettu

muutamaa vuotta aiemmin, joten on luonnollista, että tämä alue menee edellä korjauksissakin.

”Positiivinen ja piristävä muutos”

– Tämä on ollut positiivinen ja piristävä työpaikan vaihdos. Sen mitä on ehtinyt työkavereihin

tutustumaan, niin täällä on hyvä porukka kasassa. Henki on hyvä.

Tärkeää alalla on, että tulee toimeen erilaisten asukkaiden kanssa. Työ sinänsä on Tuomisen

mukaan valtavan monipuolista.

– On hyvä että tehtävät on jaettu ja hajautettu.

Ehkä ikävin tai tylsin asia työssä ovat järjestyksenvalvontaan liittyvät asiat. Usein nuoret, ensi

kertaa omilleen muuttaneet nuoret kokeilevat vähän taloyhtiöissäkin siipiään.

– Pidän näissä asioissa suoraan sanomista parempana: jos vain mahdollista, niin asukkaat naapurit

uskaltaisivat keskenään puhua, jos huomataan ettei toisen käyttäytyminen ole mukavaa tai

kuulu kerrostaloon. Kun naapuri puhuu suoraan toiselle, se toimii monesti vähintään yhtä hyvin.

Mutta asioilla on puolensa.

Mikä sitten työssä palkitsee? Tuomisen mukaan esimerkiksi se, jos saa taloyhtiön hallituksia

näkemään korjaustarpeet ja lähdetään viemään korjausprojekteja eteenpäin.

– Saadaan sitten taloyhtiöiden ilmettä ja asumismukavuutta parannettua ja yhtiöt ovat paremmassa

kunnossa.

Joskus on vihellettävä pilliin - vapaallakin

Tuominen rentoutuu – golfkentällä.

– Siihen jäin pahasti koukkuun ja neljä vuotta on tullut pelattua. Siitä löytyy hyvä vastapaino

työlle, kentälle kun lähtee pelaamaan, työasiat unohtuvat totaalisesti, se on mukavan liikunnallinen

ja sosiaalinen harrastus.

Mutta eivät talvi-illatkaan mene sohvalla, vaan luistimilla.

– Olen erotuomarin roolissa junnupeleissä. Taitaa olla masokismia luonteessa, Tuominen nauraa,

viikonloppuisin menee kaukaloon arvosteltavaksi. Varsinais-Suomen jäät ovat tulleet tutuiksi.

– Kyllä siinäkin harrastuksessa

lauantaisin ja sunnuntaisin voi

muutama tunti mennä.

Sini Silvan

teksti ja kuva

13


Jotkut asiat pysyy ja paranee

Runosmäen alueen rakentaminen alkoi 1970-luvulla. Silloin aloitti toimintansa

myös Runosmäen Parturi-Kampaamo Munterinkadulla.

Kampaamossa käy iloinen puheensorina, asiakkaat vaihtavat keskenään

kuulumisia ja Runosmäen Parturi-Kampaamon perustaja Eija

Raita laittaa parhaillaan asiakkaalle uutta värisävyä.

- Tosiaan, keväällä 2019 liikkeelle tulee 43 vuotta ikää, myhäilee Eija

Raita. Ja koko toimintamme ajan olemme olleet tässä samassa paikassa

Munterinkadulla.

- Kyllä ala on muuttunut paljon näiden vuosien aikana. Tuotteet ovat

muuttuneet , tyylit ovat vaihtuneet mutta se tärkein, eli asiakaspalvelu

on pysynyt samana. Tähän hommaan ei vielä robotteja ole kehitetty,

naurahtaa Eija Raita. Samaa mieltä on myös Eijan tytär Piia Kivelä,

joka on ollut mukana jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

- Hiusmallit muuttuvat nykyään nopeasti. Somen kautta tulee uusia

nuorisotrendejä ja hiustyylejä. Ja voimakkaat värit ovat myös tulleet

mukaan.

- On mahtavaa saada tehdä sellaista työtä, mistä nauttii ja missä työn

lopputuloksen näkee saman tien. Ja hienoa on myös se, että asiakkaina on yhä edelleen samoja

ihmisiä, jotka yli 40 vuotta ensimmäistä kertaa kävivät meillä. Sitä voidaan pitää todellisena asiakasuskollisuutena,

myhäilee Piia Kivelä. Ja uudet asiakkaatkin ovat vuosien varrella hyvin tiensä

meillä löytäneet.

Eijan ja Piian lisäksi Runosmäen Parturi-Kampaamossa työskentelee myös Hemmi Sumell.

He toivottavat kaikki uudet sekä vanhat asiakkaat tervetulleeksi mukavan palvelun parturi-kampaamoon.

Vuokra-asuntoja

kotikäyttöön

Ilo asuu

arjessa.

Joka päivä tuhansissa

kodeissa ympäri Turun

seutua luodaan tarinoita,

joissa me saamme olla

mukana. Jokainen koti

tarinoineen on omanlaisensa.

Juuri siksi me

tarjoamme mahdollisimman

monenlaisia koteja,

joissa arki sujuu elämän

kaikissa vaiheissa.

TVT Asunnot Oy, Käsityöläiskatu 3, 20100 Turku

Vuokraus puh. 02 262 4888, avoinna ma 10-17, ti-pe 10-16

Lue lisää:

www.tvt.fi

15


Kauan odotettu palvelu palaa

Runosmäkeen

Runosmäen Kukka avasi ovensa

Kun K-market Runoksen kiinteistö meni remonttiin, joutui

kukkakauppakin lopettamaan toimintansa. Siitä asti

alueen asukkaat ovat toivoneen kukkakaupan paluuta.

Veteraaninkadulle, ravintola Sataman ja pankkiautomaatin

viereen, on vihdoin avattu kukkakauppa. Eri some-kanavissa

alueen asukkaat ovatkin sitä jo pitkään kaivanneet.

Runomäen Kukka on pitkän linjan kukkamyyjän Elisa Renforsin

pitkäaikainen unelma.

- 14 vuotta sitten suoritin kukkamyyjän ja puutarhurin tutkinnon

Tuorlassa ja siitä asti olen ollut tällä alalla. Olen erikoistunut

kukkasidontaan eli meiltä saa myös surusidonnat. Olin

Arkut ja uurnat aikoinaan Helsingin Hautakivet Elannon hautauspalvelussa Perunkirjoitukset tekemässä

Vainajakuljetukset surusidontoja, Hautajaiskukat

joten myös sen osa-alueen Hautausrahoitukset

ammattitaito on

kunnossa. Myymälästä löytyy myös aina erilaisia valmiskimppuja.

Muistotilaisuudet Ulkomaille Paarikuljetukset

kotiutukset

- Turussa olin yli 10 vuotta Martissa sijaitsevassa Ruusu-Aulassa

töissä, ja pikkuhiljaa alkoi kehittyä idea oman kukkakaupan

perustamisesta.

- Harkitsin pitkään, minne oman kukkakaupan haluaisin avata, ja aika Palvelemme monelta ma-to suunnalta 9:00-17:00, sain pe 9:00-15:30 viestiä, että

Runosmäki olisi paras paikka.

Kerttulantie 4, Raisio (taksiaseman talo,

www.nousiaistenhautaus.fi sisäänkäynti ohikulkutien puolelta)

- Hyvin asiakkaat ovat jo tämän paikan löytäneet, vaikkei virallisia avajaisia vielä olla ehditty pitämäänkään,

myhäilee Elisa Renfos.

Avarassa ja valoisassa liikkeessä on kukkien lisäksi myynnissä myös erilaisia sisustutuotteita ja koriste-esineitä.

Arkut ja uurnat

Vainajakuljetukset

Paarikuljetukset

Hautakivet

Hautajaiskukat

Muistotilaisuudet

Perunkirjoitukset

Hautausrahoitukset

Ulkomaille kotiutukset

16

www.nousiaistenhautaus.fi

Palvelemme ma-to 9:00-17:00, pe 9:00-15:30

Kerttulantie 4, Raisio (taksiaseman talo,

sisäänkäynti ohikulkutien puolelta)


Heijastin joka toisella

suomalaisella

Joka toinen suomalainen käyttää heijastinta. Silti valtaosa autoilijoista raportoi hankaluuksista

havaita ilman heijastimia liikkuvia jalankulkijoita.

Suomalaista huippuosaamista

Jalankulkijaheijastin on Varsinais-Suomalainen keksintö 40-50 –luvun taitteesta. Heijastimien

tuotanto- ja heijastustekniikka on kehittynyt viime vuosina valtavasti ja alan huippuosaaminen

löytyy edelleen Suomesta.

Heijastimet tahtovat syksyisin unohtua laatikoiden pohjalle, kun pimeys yllättää työmatkaliikkujat

ja koululaiset. Heijastimen hyödyllisyydestä on siksi hyvä muistuttaa näin vuoden hämärimpänä

aikana, sillä heijastinta käyttävä henkilö näkyy noin kolme kertaa kauempaa.

Näkyminen antaa suojaa

Kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista lähes puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä.

Vuonna 2011 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat 20 pimeällä tai hämärällä

tapahtunutta jalankulkijoiden kuolemantapausta. Näissä kolme neljästä (14) ei käyttänyt heijastinta.

Heijastinta käyttämällä kuusi olisi eri todennäköisyyksin voinut pelastua kuolemalta.

Vuoden pimeimpänä ajankohtana loka-tammikuussa sattuu 43 % jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista.

Erityisesti suojateillä tapahtuneet henkilövahingot keskittyvät näille kuukausille.

Käytä heijastinta oikein

Kiinnitä riippuheijastin polven korkeudelle

tienpuoleiselle sivulle. Heijastimen pitää päästä

heilumaan vapaasti ja näkyä sekä eteen, taakse

että sivulle.

Myös stretch- tai jousiheijastin kiinnitetään tien

puoleiselle sivulle ranteeseen tai kyynärvarteen.

Mitä useampia heijastimia käytetään, sen paremmin

autoilija näkee pimeässä tai hämärässä

kulkevan jalankulkijan. Molemmin puolin kiinnitetyt

heijastimet auttavat autoilijaa hahmottamaan

tiellä kulkijan myös leveyssuunnassa.

Heijastinliivienkin käyttöä kannattaa harkita,

myös rakkaalle lemmikille jos sellainen kulkee

mukana.

Sprayt, langat ja heijastavat tekstiilit

Viime vuosina ovat yleistyneet erilaiset heijastavat tuotteet - on lankaa, sprayta ja heijastavia

takkeja sekä pipoja. Tuotteiden laatu on testeissämme vaihdellut, mutta pääsääntöisesti kaikki

ovat hyviä lisiä varsinaiselle heijastimelle. Oikeasta heijastimesta löytyy hyväksyntä EN13356 ja

sen voi saada vain tuote, jonka heijastuskyky ja -pinta-ala ovat riittäviä.

Heijastimen kohdalla överit on tosiaankin parempi kuin vajarit.

17


Haaveissa yksi

huone lisää?

Asumisoikeusasuminen on huoleton vaihtoehto.

Runosmäestä saat tilavan kolmion kaksion hinnalla.

18

Vapaana kolmio

Runosmäen Kiikussa!

Toimiva koti lasitetulla parvekkeella

luonnonläheisellä alueella. Taloyhtiössä on

hissi, kolme saunaosastoa ja kuivaushuone.

Lähialueella hyvät palvelut, ulkoilureitistöt

ja joukkoliikenneyhteydet.

3h+k 75 m 2

Lipunkantajankatu 18, 20360 Turku

asomaksu noin 12 190 €

vastike 646,30 €/kk

Vastike sisältää 50 M laajakaistayhteyden.

Vesimaksu 20 €/hlö/kk, vakuusmaksu

on 2 kk:n vastikkeen suuruinen.

Asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Katso vapaat kohteet vaso.fi

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy • Rauhankatu 4, Turku • puh. 02 274 7000


Ilo elää Runosmäessä 24.10.2018

Aluefoorumin yhteenvetoa

”Suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys luovat turvallisuutta”

Lähipoliisi Vesa Jauhiainen kertoi miten hyvä viranomaisten ja

muiden toimijoiden yhteistyö on parantanut turvallisuutta Varissuollakin.

Viranomaisverkostoon kuuluvat poliisin lisäksi tärkeinä

varhaiskasvatus, koulut, sosiaali- ja terveystoimi sekä nuorisotoimi.

Lisäksi alueen yhdyskuntatyöryhmään kuuluvat alueen yritykset,

yhdistykset ja mainitut viranomaistahot. Jauhiainen näkee

tärkeänä vaikuttaa erityisesti kielelliseen syrjäytymiseen.

Päiväkodin johtaja Mauri Nummela kertoi alueen monikulttuurisuuden

näkyvän päivähoidossa, esimerkiksi Parolanpolun päiväkodissa

on lapsia neljästätoista eri kulttuurista. Nummela korosti

että ”lapsuus on arvo sinänsä” ja vanhempien kohtaaminen

päivähoidossa on mutkatonta ja aitoa.

Luontoliikunnan asiantuntija Larri Vermola näkee Runosmäen

lähiluonnon ainutlaatuisena eläimistöineen ja liikuntamahdollisuuksineen,

kaikkina vuodenaikoina. Vermolan mukaan

ympäristö merkitsee yksilöstä riippuen erilaisia asioita. Se on

kuitenkin kaikille tärkeä.

Runosmäkeen on valmistumassa lisää YH-kotien 55+ asuntoja.

Ikääntyvien asumisen asiantuntija Tuija Kanto-Hannula nosti

esiin yhteisen tekemisen merkityksen ja kohtaamispaikkojen

tärkeyden. Nyt rakenteilla olevat asunnot valmistuvat vanhuskeskuksen

ja suunnitellun monitoimitalon läheisyyteen. Talojen

välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös Varsinais-Suomen

Muistiyhdistyksen toimitilat, sekä yksityiset asumispalvelukodit

Emmi-koti ja Otso-koti. YH-kotien uusiin taloihin

valmistuu myös yhteisiä tiloja asukkaiden käyttöön.

Vanhuskeskuksen johtaja Soile Lahtonen-Kiviranta toi esiin

vanhuskeskuksen mahdollisuuden tukea ympäristön yhteisöllisyyttä

ja viihtyisyyttä. Vanhuskeskus tarjoaa kokoontumistiloja

samalla tavalla kuin nuorisotilat ovat tarjonneet

alueen yhdistyksille ja asukkaille. Keskustelussa todettiin,

että vanhuskeskuksen kaikki mahdollisuuksia ei vielä tunneta.

Vanhuskeskuksen fyysinen läheisyys suunnitteilla olevaan

monitoimitaloon tulee hyödyntää.

19


Toimitusjohtaja,

Runosmäen Lämpö Oy siirtyi elokuussa uuden

toimitusjohtajan, Petri Pyykkösen johtoon. Mies

on jo tuttu, mutta nyt uudessa roolissa. Yksi Pyykkösen

tavoitteista on parantaa palvelujen digitaalisuutta:

kännykästä olisi kätevä naputella esiin

huoltoyhtiön palveluita?

Pitkän linjan yrittäjä, aiemmin yhtiössä isännöitsijänä

toiminut Petri Pyykkönen siirtyi elokuussa

Runosmäen Lämpö Oy:n toimitusjohtajaksi.

Pisimmän uran hän on tehnyt musiikissa ja äänipuolen

yrittäjänä. Toimitusjohtajana hän on

jälleen yhdenlaisen yhtyeen johtajana. Työssä

ihmistuntemuksesta on etua, tarvitaan

myös kykyä kuunnella.

– Olen ollut asiakaspalvelutyössä periaatteessa

ikäni, ihmisten kanssa pitää tulla toimeen.

Bänditoiminta on tiimityöskentelyä parhaimmillaan.

Samalla liiketoiminnan täytyy olla

hallussa. Pitää tietää, mistä eurot tulevat ja

minne ne menevät.

joka osaa kuunnella Jos esimerkiksi paperitöitä digitalisoidaan, huoltoyhtiö

voi keskittyä siihen, mikä on sen vahvuus

eli tarjota palvelua henkilötasolla. Asukas voisi

tilata myös ihan uudenlaisia palveluita huoltoyhtiön

kautta, luotettavalla tavalla. Mutta mitä

palveluita?

– Tyksistä Perttalaan, Pyykkönen nauraa. Kaikkea

mahdollista ihmisen elämänkaaren varrella. Palvelut

pitää hänen mielestään tuoda sille tasalle,

että asukas voi löytää omat asumiseen liittyvät

asiansa kännykän kautta.

Asumisen palveluita kännykän kautta?

Pyykkönen on koulutettu isännöitsijä, nyt

meneillään on johtavan ammatti-isännöitsijän

koulutus ja tutkinto AIT. Erityisesti häntä

kiinnostaa isännöintityön digitalisaatio.

Runosmäessä rakennusten ilme ja näyttävyys on

muuttunut paljon, toimitusjohtaja Petri Pyykkönen

pohtii. Koko alue on saanut ryhtiä, kun julkisivut on

pääosin laitettu kuntoon.

– Ajattelin jo silloin, kun tulin tänne, että digitalisaatiota

pitäisi tavalla tai toisella hyödyntää ja

viedä eteenpäin.

Tämä voisi myös huoltoyhtiöissä muuttaa ansaintalogiikkaa

eli sitä, mistä eurot kilahtavat tilille

– ja toisaalta miten huoltoyhtiön työ hyödyttää

asukkaita.

– Tuodaan isännöinnin palvelut tähän päivään

laitteilla, joita ihmiset on jo tottuneet käyttämään.

Jo nyt Runosmäen Lämmössä pistetään ohjelmistoja

ja laitteistoja ajan tasalle. Retro-osastolle

jääneet nettisivut uudistuvat.

– Nettisivujen pitäisi olla kohtapuoliin valmiit,

niitä hieman uudistetaan.

Ura eteni Runosmäessä

Pyykkönen oli jo toinen jalka ovenraossa matkal-

20


Ura eteni Runosmäessä

Pyykkönen oli jo toinen jalka ovenraossa

matkalla toisen huoltoyhtiön toimitusjohtajan

tehtäviin, kun Runosmäen Lämmössä tuli paikka

avoimeksi ja hänet houkuteltiin jäämään

taloon.

Pyykkönen näkee työnsä toimitusjohtajana

niin, että toiminnalle tulee luoda moottori, sitten

on pidettävä langat käsissä ja pyöritettävä

koko palettia. Tämä on hänelle tuttua jo yrittäjäajoilta.

Samalla häntä on kiinnostaa kehittää

alaa. Esimerkiksi saunaremontteja tehdään taloyhtiöihin

kymmenillä tuhansilla euroilla, silti

saunomismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset.

Osa ihmisistä tekee vuorotyötä ja ainoa oikea

hetki saunoa ei olekaan klassikko keskiviikko

tai lauantai.

Runosmäessä toimii myös kaukovalvonta, jota

Turun alueella muualla ei ole juuri missään. Se

on iso asia, joka kannattaa tuoda esiin. Kaukovalvonnan

avulla kulutustietoja, lämpötiloja

ja kosteutta pystytään seuraamaan antureilla.

Näin voidaan sekä säätää arvoja, että lämpöä

riittää joka kotiin, mutta voidaan myös säästää

Alue on jo saanut uutta ryhtiä

Isännöitsijänä Pyykkönen on perehtynyt korjaushankkeisiin

ja niiden läpiviemiseen. Nyt

hän katsoo taloyhtiöiden asioita isompana

kokonaisuutena. Hän näkee, että Runosmäessä

korjauskustannukset ovat kohtuullisia.

Muutamalla sadalla eurollakin neliötä kohden

saa paljon aikaan.

– Vaikka tehtäisiin kaikki julkisivut ja kaikki

asiat laitettaisiin kuntoon pahimmassakin

tapauksessa kustannukset olisivat vain vähän

toista tonnia neliötä kohti.

Tätä on hyvä verrata keskusta-asuntojen

hintoihin, jotka maksavat helposti 5000-7000

euroa neliö. Asumiskustannukset ovat Runosmäessä

aivan eri luokkaa.

– Täällä on loistavat yhteydet, pääset muutamassa

minuutissa palvelujen ääreen, kun

busseja menee jatkuvasti. Alueen houkuttelevuus

nousee sen myötä, kun peruskorjaukset

on tehty, mikä tulee näkymään myös

asuntojen hinnoissa. Runosmäestä tulee

pitkäksi aikaa turvattu lähiö, kun vielä saadaan

lämpöpuoli kuntoon, Pyykkönen toteaa.

Täysin uusi

autopesu!

Nyt voit ajaa myös suoraan pesuun ostamalla

ohjelman maksuautomaatista debit- tai credit kortilla.

Meiltä pesulahjakortit

pukinkonttiin!

NESTE

Uusi Imuri 24/7 mittarikentällämme.

Toimii 1€ ja 2€ kolikoilla.

YHTEISTYÖKUMPPANI

Vuokrakärryt

NESTE VESILAITOKSENTIE

Neste Vesilaitoksentie Raisio

Kai Oksanen, puh. 010 321 6380

Ark. 6.30-20, la 8-18, su 10-18

www.nestevesilaitoksentie.fi

21


Runosmäen vanhuskeskuksen

joulukukkakeräys oli menestys!

Lauantaina 1.12. järjestettiin hyvinvointi-pikkujoulut

Hieroja Sari Lohvan ja TP Art & Nailsin tiloissa osoitteessa

Raskinpolku 16 A. Tapahtumassa tehtiin asiakkaille

hemmotteluhoitoja, joiden koko tuotto käytetään lyhentämättömänä

Runosmäen vanhuskeskuksen joulukukkien

hankintaan.

Ihmisiä tuli runsaasti paikalle ja tunnelma oli oikein mukava.

Rahapotti, joka saatiin kerättyä tapahtuman aikana

oli 230€:a. Yhteistyössä Parrantien Kukan sekä Kukkatukku

Mark Greenin kanssa saamme tällä summalla vanhuskeskuksen

jokaiselle 12:sta osastolle upeat pöytäasetelmat.

Lisäksi Kukkatukku Mark Green lahjoittaa jouluisia

amarylliksiä yksinäisten asukkaiden huoneisiin.

Kukat toimitetaan viikkojen 50 ja 51 aikana.

Sydämellinen kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!

Yhteistyössä

TP Art & Nails / Tiia Puputti

Hieroja Sari Lohva

Piian Jalkahoito

Nosh-edustaja Hanna Kannisto

Amway-edustaja Minna Heikkilä

Parrantien Kukka

Kukkatukku Mark Green

Ruutiset Ristikon voittajat

Lehti 1/2018

K-Market Runoksen tuotepalkinto ja

Luontoristikko-lehti

Cristina Andersson, Nina Painilainen,

Seija Sinisalo, Teija Shuuya,

Marja Martemo

Lehti 2/2018

K-Market Runoksen tuotepalkinto

ja Luontoristikko-lehti

Toive Rintala, Katri Valtonen, Ulla

Jaakkola, Reetta Vähätalo, Kaija

Rytkönen

Lehti 3/2018

K-Market Runoksen tuotepalkinto ja

Luontoristikko-lehti

Maj-Britt Kujanpää, Irmeli Kaipia, Marja-Leena

Kaskinen, Marja-Liisa Tuomikoski,

Anni Niemi

Luontoristikko-lehti

Maj-Britt Kujanpää, Elias Haihu, Tuire

Rinne, Barbro Korsman, Leo Suominen

22

Luontoristikko-lehti

Leena Vähätalo, Pirjo Yliportimo,

Hilkka Jaatinen, Anja Reunanen,

Sami Lampainen

Luontoristikko-lehti

Ritva Numminen, Helena Heinonen,

Tuulikki Nitschke, Erkki Pasanen,

Seija Sinisalo


Toivotamme asukkaillemme

rauhallista joulun aikaa!

As. Oy Stoltinhovi

As. Oy Raskinrinne

As. Oy Runostoltti

As. Oy Stoltinmaja

As. Oy Pumpula

As. Oy Nunnanharju

As. Oy Nunnanmutka

As. Oy Nunnanlehto

As. Oy Munterinrinne

As. Oy Muonamies

As. Oy Raskinpolku

As. Oy Nunnanketo

As. Oy Nunnantornit

As. Oy Nunnanaho

As. Oy Nunnankumpu

As. Oy Raskinmäki

As. Oy Nunnanmäki

As. Oy Nunnanmetsä

As. Oy Raskintornit

As. Oy Majoitusmestari

As. Oy Nunnankallio

As. Oy Raskinahde

As. Oy Tuuvanhovi

Kiinteistö Oy Turun Sotaveteraani

Runosmäkiseura ry.

toivottaa

kaikille

Ruutiset -lehden

lukijoille

Hyvää Joulua

ja

Onnellista Uutta Vuotta!

23


Tällä kupongilla 31.1.2019 asti

ISO KARJALA III

(0,5 l / 4,5%)

+ PÄHKINÄT

1 erä / kup.

3€

Hyvää Joulua

ja Onnellista

Uutta Vuotta!

Palvelemme

jouluna

joka päivä!

Tervetuloa!

t. Kauppias Pöyhönen

henkilökuntineen

Munterinkatu 15, Turku

R UNOS MÄK I

Tavallista parempi ruokakauppa

Korjasmäenkatu 1, Turku, puh. 02-277 3030

Avoinna arkisin 7-22, la 7-22, su 10-22

Esim. KUMHO 195/65-15

Nastarengas 4 kpl asennettuina 399,-

Pakettiautomaatti

Turvalliset nastarenkaat

Myös muut

merkit - Kysy!

Lokakuun ´18 loppuun mennessä rengassarjan

ostajalle PIKAPESU (arvo 24,-) kaupan päälle!

KAUSISÄILYTYS 60,- Sisältää renkaiden pesun.

Meillä voit maksaa huollot ja renkaat myös

INNOVOICE -rahoituksella - Kysy lisää kassalta.

79,-Alk.

KAUSIHUOLTOPAKETTI

Sisältää: Moottoriöljyn vaihtotyö, valojen tarkistus, öljynsuodattimen

vaihto, lasinpesunesteen tarkistus, ilmansuodattimen

tarkistus/vaihtotyö, sytytystulppien vaihto, pakokaasutestaus

ja CO-säätö, kytkimen toiminnan tarkistus, jäähdytysnesteen

pakkaskestävyyden mittaus, akkunesteen tarkistus ja lisäys,

latausjännitteen tarkistus, jarrujen testaus, jarrunesteen

kunnon toteaminen, renkaiden tarkistus, pakoputken kunnon

tarkistus, vetonivelten suojakumien tarkistus ja pyyhkijänsulkien

tarkistus. Pakettihinta koskee nelisylinterisiä henkilöautoja.

Korjaus- ja asennustyöt, öljyt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen.

Määräaikaishuollot • Jarrukorjaukset • Öljynvaihdot • Katsastushuollot

Renkaanvaihdot • Tasapainoitukset • Ilmastointilaitteen täyttöhuolto

4-pyöräsuuntaukset uudella laitteella! Varaa aikasi: (02) 238 2305

Päivänleike

Arkisin klo 10-17.30 10,90

• Polttoaineet ja pikapesut

• Voiteluaineet ja nestekaasut

• Kahviosta mm. sämpylät ja lihapiirakat

• Henkilö- ja pakettiautovuokraus

• Peräkärry- ja venetrailerivuokraus

• Kylmät oluet ja siiderit klo 9-21

• Lämmitysöljytilaukset (02) 238 2305

Friskinkatu 4, 20360 Turku

puh. 044 242 8877

www.runosmaenapteekki.fi

Teboil Tampereen valtatie

Tampereen valtatie 106

Puh. (02) 238 2305

Avoinna ma-pe 5-23 ja la-su 7-23

huoltaa autoja ja ihmisiä

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!