31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tuominen siirtyi Runosmäkeen Turun Isännöintikeskus Oy:stä, jossa ehti olla runsaat kahdeksan<br />

vuotta. Hänen silmissään Runosmäki on uutta aluetta:<br />

– Täällä on aika paljon jo tehty julkisivuremontteja sekä myös linjasaneerauksia, ollaan paljon<br />

pitemmällä kuin Varissuolla, missä aiemmin työskentelin. Runosmäen rakentaminen on aloitettu<br />

muutamaa vuotta aiemmin, joten on luonnollista, että tämä alue menee edellä korjauksissakin.<br />

”Positiivinen ja piristävä muutos”<br />

– Tämä on ollut positiivinen ja piristävä työpaikan vaihdos. Sen mitä on ehtinyt työkavereihin<br />

tutustumaan, niin täällä on hyvä porukka kasassa. Henki on hyvä.<br />

Tärkeää alalla on, että tulee toimeen erilaisten asukkaiden kanssa. Työ sinänsä on Tuomisen<br />

mukaan valtavan monipuolista.<br />

– On hyvä että tehtävät on jaettu ja hajautettu.<br />

Ehkä ikävin tai tylsin asia työssä ovat järjestyksenvalvontaan liittyvät asiat. Usein nuoret, ensi<br />

kertaa omilleen muuttaneet nuoret kokeilevat vähän taloyhtiöissäkin siipiään.<br />

– Pidän näissä asioissa suoraan sanomista parempana: jos vain mahdollista, niin asukkaat naapurit<br />

uskaltaisivat keskenään puhua, jos huomataan ettei toisen käyttäytyminen ole mukavaa tai<br />

kuulu kerrostaloon. Kun naapuri puhuu suoraan toiselle, se toimii monesti vähintään yhtä hyvin.<br />

Mutta asioilla on puolensa.<br />

Mikä sitten työssä palkitsee? Tuomisen mukaan esimerkiksi se, jos saa taloyhtiön hallituksia<br />

näkemään korjaustarpeet ja lähdetään viemään korjausprojekteja eteenpäin.<br />

– Saadaan sitten taloyhtiöiden ilmettä ja asumismukavuutta parannettua ja yhtiöt ovat paremmassa<br />

kunnossa.<br />

Joskus on vihellettävä pilliin - vapaallakin<br />

Tuominen rentoutuu – golfkentällä.<br />

– Siihen jäin pahasti koukkuun ja neljä vuotta on tullut pelattua. Siitä löytyy hyvä vastapaino<br />

työlle, kentälle kun lähtee pelaamaan, työasiat unohtuvat totaalisesti, se on mukavan liikunnallinen<br />

ja sosiaalinen harrastus.<br />

Mutta eivät talvi-illatkaan mene sohvalla, vaan luistimilla.<br />

– Olen erotuomarin roolissa junnupeleissä. Taitaa olla masokismia luonteessa, Tuominen nauraa,<br />

viikonloppuisin menee kaukaloon arvosteltavaksi. Varsinais-Suomen jäät ovat tulleet tutuiksi.<br />

– Kyllä siinäkin harrastuksessa<br />

lauantaisin ja sunnuntaisin voi<br />

muutama tunti mennä.<br />

Sini Silvan<br />

teksti ja kuva<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!