31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jotkut asiat pysyy ja paranee<br />

Runosmäen alueen rakentaminen alkoi 1970-luvulla. Silloin aloitti toimintansa<br />

myös Runosmäen Parturi-Kampaamo Munterinkadulla.<br />

Kampaamossa käy iloinen puheensorina, asiakkaat vaihtavat keskenään<br />

kuulumisia ja Runosmäen Parturi-Kampaamon perustaja Eija<br />

Raita laittaa parhaillaan asiakkaalle uutta värisävyä.<br />

- Tosiaan, keväällä 2019 liikkeelle tulee 43 vuotta ikää, myhäilee Eija<br />

Raita. Ja koko toimintamme ajan olemme olleet tässä samassa paikassa<br />

Munterinkadulla.<br />

- Kyllä ala on muuttunut paljon näiden vuosien aikana. Tuotteet ovat<br />

muuttuneet , tyylit ovat vaihtuneet mutta se tärkein, eli asiakaspalvelu<br />

on pysynyt samana. Tähän hommaan ei vielä robotteja ole kehitetty,<br />

naurahtaa Eija Raita. Samaa mieltä on myös Eijan tytär Piia Kivelä,<br />

joka on ollut mukana jo kahdenkymmenen vuoden ajan.<br />

- Hiusmallit muuttuvat nykyään nopeasti. Somen kautta tulee uusia<br />

nuorisotrendejä ja hiustyylejä. Ja voimakkaat värit ovat myös tulleet<br />

mukaan.<br />

- On mahtavaa saada tehdä sellaista työtä, mistä nauttii ja missä työn<br />

lopputuloksen näkee saman tien. Ja hienoa on myös se, että asiakkaina on yhä edelleen samoja<br />

ihmisiä, jotka yli 40 vuotta ensimmäistä kertaa kävivät meillä. Sitä voidaan pitää todellisena asiakasuskollisuutena,<br />

myhäilee Piia Kivelä. Ja uudet asiakkaatkin ovat vuosien varrella hyvin tiensä<br />

meillä löytäneet.<br />

Eijan ja Piian lisäksi Runosmäen Parturi-Kampaamossa työskentelee myös Hemmi Sumell.<br />

He toivottavat kaikki uudet sekä vanhat asiakkaat tervetulleeksi mukavan palvelun parturi-kampaamoon.<br />

Vuokra-asuntoja<br />

kotikäyttöön<br />

Ilo asuu<br />

arjessa.<br />

Joka päivä tuhansissa<br />

kodeissa ympäri Turun<br />

seutua luodaan tarinoita,<br />

joissa me saamme olla<br />

mukana. Jokainen koti<br />

tarinoineen on omanlaisensa.<br />

Juuri siksi me<br />

tarjoamme mahdollisimman<br />

monenlaisia koteja,<br />

joissa arki sujuu elämän<br />

kaikissa vaiheissa.<br />

TVT Asunnot Oy, Käsityöläiskatu 3, 20100 Turku<br />

Vuokraus puh. 02 262 4888, avoinna ma 10-17, ti-pe 10-16<br />

Lue lisää:<br />

www.tvt.fi<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!