31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Haaveissa yksi<br />

huone lisää?<br />

Asumisoikeusasuminen on huoleton vaihtoehto.<br />

Runosmäestä saat tilavan kolmion kaksion hinnalla.<br />

18<br />

Vapaana kolmio<br />

Runosmäen Kiikussa!<br />

Toimiva koti lasitetulla parvekkeella<br />

luonnonläheisellä alueella. Taloyhtiössä on<br />

hissi, kolme saunaosastoa ja kuivaushuone.<br />

Lähialueella hyvät palvelut, ulkoilureitistöt<br />

ja joukkoliikenneyhteydet.<br />

3h+k 75 m 2<br />

Lipunkantajankatu 18, 20360 Turku<br />

asomaksu noin 12 190 €<br />

vastike 646,30 €/kk<br />

Vastike sisältää 50 M laajakaistayhteyden.<br />

Vesimaksu 20 €/hlö/kk, vakuusmaksu<br />

on 2 kk:n vastikkeen suuruinen.<br />

Asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Katso vapaat kohteet vaso.fi<br />

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy • Rauhankatu 4, Turku • puh. 02 274 7000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!