31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Toimituksen terveiset<br />

Elämme tällä hetkellä pimeintä vuodenaikaa, eikä näillä näkymin juuri luntakaan ole tiedosssa.<br />

Siksi on tärkeää käyttää heijastimia liikenteessä. Lemmikeitäkään unohtamatta.<br />

Asiasta tarkemmin lehden sisäsivuilla.<br />

Ja totuttuun tapaan lehdessä on myös sanaristikko, jonka lehdelle on laatinut<br />

runosmäkeläinen Tiia Puputti.<br />

Aluetta koskevia juttuvinkkejä voi lähettää allaolevaan sähköpostiosoitteeseen,<br />

pyrimme kiinnostavimmat aiheet myös toteuttamaan.<br />

Rauhallista joulun aikaa kaikille lukijoille!<br />

Make Lentonen<br />

m.lentonen@gmail.com<br />

<strong>Ruutiset</strong>-lehden toimitus<br />

Runosmäkiseura ry:n<br />

hallitus <strong>2018</strong><br />

Jorma Hellsten puheenjohtaja<br />

Sauli Saarinen varapuheenjohtaja<br />

Ulla Kaarnavaara sihteeri<br />

Marianne Hurme taloudenhoitaja<br />

Jyrki Hurme jäsenasioiden hoitaja<br />

Martti Markula jäsen<br />

Ismo Kähkönen jäsen<br />

Anu Hörkkö jäsen<br />

Sirkka Sipilä jäsen<br />

Jaakko Laaksonen jäsen<br />

Ulla Ratia-Järvinen jäsen<br />

Seuraa<br />

Runosmäkiseuraa<br />

myös Facebookissa!<br />

Jäseneksi voit liittyä<br />

kätevästi Runosmäkiseuran<br />

kotisivuilla<br />

www.runosmakiseura.fi<br />

Kotisivuilta löydät<br />

myös viimeisimmät<br />

<strong>Ruutiset</strong> - lehdet<br />

2<br />

<strong>Ruutiset</strong> 41. vuosikerta 4/<strong>2018</strong><br />

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,<br />

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy<br />

PAINOSMÄÄRÄ 5500 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.a.hellsten@gmail.com<br />

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!