31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Toimitusjohtaja,<br />

Runosmäen Lämpö Oy siirtyi elokuussa uuden<br />

toimitusjohtajan, Petri Pyykkösen johtoon. Mies<br />

on jo tuttu, mutta nyt uudessa roolissa. Yksi Pyykkösen<br />

tavoitteista on parantaa palvelujen digitaalisuutta:<br />

kännykästä olisi kätevä naputella esiin<br />

huoltoyhtiön palveluita?<br />

Pitkän linjan yrittäjä, aiemmin yhtiössä isännöitsijänä<br />

toiminut Petri Pyykkönen siirtyi elokuussa<br />

Runosmäen Lämpö Oy:n toimitusjohtajaksi.<br />

Pisimmän uran hän on tehnyt musiikissa ja äänipuolen<br />

yrittäjänä. Toimitusjohtajana hän on<br />

jälleen yhdenlaisen yhtyeen johtajana. Työssä<br />

ihmistuntemuksesta on etua, tarvitaan<br />

myös kykyä kuunnella.<br />

– Olen ollut asiakaspalvelutyössä periaatteessa<br />

ikäni, ihmisten kanssa pitää tulla toimeen.<br />

Bänditoiminta on tiimityöskentelyä parhaimmillaan.<br />

Samalla liiketoiminnan täytyy olla<br />

hallussa. Pitää tietää, mistä eurot tulevat ja<br />

minne ne menevät.<br />

joka osaa kuunnella Jos esimerkiksi paperitöitä digitalisoidaan, huoltoyhtiö<br />

voi keskittyä siihen, mikä on sen vahvuus<br />

eli tarjota palvelua henkilötasolla. Asukas voisi<br />

tilata myös ihan uudenlaisia palveluita huoltoyhtiön<br />

kautta, luotettavalla tavalla. Mutta mitä<br />

palveluita?<br />

– Tyksistä Perttalaan, Pyykkönen nauraa. Kaikkea<br />

mahdollista ihmisen elämänkaaren varrella. Palvelut<br />

pitää hänen mielestään tuoda sille tasalle,<br />

että asukas voi löytää omat asumiseen liittyvät<br />

asiansa kännykän kautta.<br />

Asumisen palveluita kännykän kautta?<br />

Pyykkönen on koulutettu isännöitsijä, nyt<br />

meneillään on johtavan ammatti-isännöitsijän<br />

koulutus ja tutkinto AIT. Erityisesti häntä<br />

kiinnostaa isännöintityön digitalisaatio.<br />

Runosmäessä rakennusten ilme ja näyttävyys on<br />

muuttunut paljon, toimitusjohtaja Petri Pyykkönen<br />

pohtii. Koko alue on saanut ryhtiä, kun julkisivut on<br />

pääosin laitettu kuntoon.<br />

– Ajattelin jo silloin, kun tulin tänne, että digitalisaatiota<br />

pitäisi tavalla tai toisella hyödyntää ja<br />

viedä eteenpäin.<br />

Tämä voisi myös huoltoyhtiöissä muuttaa ansaintalogiikkaa<br />

eli sitä, mistä eurot kilahtavat tilille<br />

– ja toisaalta miten huoltoyhtiön työ hyödyttää<br />

asukkaita.<br />

– Tuodaan isännöinnin palvelut tähän päivään<br />

laitteilla, joita ihmiset on jo tottuneet käyttämään.<br />

Jo nyt Runosmäen Lämmössä pistetään ohjelmistoja<br />

ja laitteistoja ajan tasalle. Retro-osastolle<br />

jääneet nettisivut uudistuvat.<br />

– Nettisivujen pitäisi olla kohtapuoliin valmiit,<br />

niitä hieman uudistetaan.<br />

Ura eteni Runosmäessä<br />

Pyykkönen oli jo toinen jalka ovenraossa matkal-<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!