31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Toimivaa yhteistyötä Runoskylän<br />

hoivakotien ja Apteekin kesken<br />

Kesän alusta saakka Runoskylän Emmi-koti ja Otso-koti ovat hankkineet asukkaidensa lääkkeet<br />

Runosmäen Apteekista. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti. Apteekki tuo lääkkeet hoitokotiin<br />

sovittuna aikana viikoittain ja vielä ylimääräisiäkin kertoja, jos tulee yllättäviä tilanteita.<br />

– Olemme iloisia, että Runosmäkeen saatiin oma apteekki. Paikallisena toimijana käytämme<br />

mielellämme lähipalveluita,<br />

kertovat yrittäjät Päivi Tähkäpää<br />

ja Ulla Korpela.<br />

Apteekin väki on myös kouluttanut<br />

hoivakotien henkilökuntaa:<br />

muistilääkeluennon<br />

jatkoksi seuraavaksi aiheeksi<br />

on jo suunniteltu kipulääkkeisiin<br />

liittyvää tietoiskua.<br />

Apteekkari Lenita Jokinen<br />

kertoo, että myös Runosmäen<br />

terveysaseman kanssa<br />

tehdään yhteistyötä esimerkiksi<br />

terveysneuvonnan<br />

saralla.<br />

Runosmäkeläiset ovat löytäneet<br />

apteekkinsa Lähihoitaja Pirjo Pystö ottaa viikon lääketilauksen vastaan<br />

farmaseutti Outi Hämäläiseltä.<br />

Pitkään Runosmäkeen odotetun apteekin alkutaival sattui hankalaan saumaan, kun suurella lääketoimittajalla<br />

oli vakavia toimitusvaikeuksia ja viereisen kaupan remontti hiljensi asiakasvirtoja.<br />

Mutta tänä vuonna, kaupan remontin valmistuttua tilanne on koko ajan parantunut ja asiakasmäärät<br />

kasvaneet.<br />

– Tuntuu, että paikalliset asukkaat ovat nyt ottaneet meidät omakseen, iloitsee apteekkari<br />

Jokinen. Olemme oppineet tuntemaan asiakkaat niin, että varastomme on parantunut ja vastaa<br />

ihmisten tarpeita varsin hyvin. Se on vain harmi, että lääkeyhtiöillä on ikävä kyllä nykyään toimitusvaikeuksia<br />

yllättävän usein. Tällaiset toimituskatkokset rasittavat koko apteekkikenttää yhtä<br />

lailla.<br />

Runosmäen asukkaille tärkeää on se, että apteekki on mukavan lähellä ja pystyy palvelemaan<br />

asiakkaita joustavasti. Lääkkeitä voidaan asiakkaan tilanteen niin vaatiessa toimittaa nopeasti<br />

kotiin asti. Apteekki on myös jouluaattona kolme tuntia auki.<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!