31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8<br />

Runosmäki saa oman<br />

heijastinpuun<br />

Näy liikenteessä - käytä heijastinta<br />

Heijastinpuun ideana on, että siitä voi kuka tahansa ottaa itselleen heijastimen tai tuoda sellaisen lahjoituksena<br />

muiden otettavaksi. Heijastinpuita on pystytetty jo useille paikkakunnille Suomessa. Nyt Runosmäkikin<br />

saa omansa.<br />

Runosmäen heijastinpuu sijaitsee aivan kirjaston oven pielessä, Piiparinpolku 19. Heijastimet ripustetaan<br />

puuhun keskiviikkona 19.12. klo 10. Runosmäkiseuran ja Runosmäen kirjaston järjestämään kaikille<br />

avoimeen tilaisuuteen osallistuu myös Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen sekä Turun<br />

Lyseon oppilaita. Tarjolla on glögiä ja pipareita.<br />

Heijastimia saadaan lahjoituksena yrityksiltä, mutta myös yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat tervetulleita.<br />

Kotona käyttämättöminä olevat heijastimet voi tuoda kirjastoon sen aukioloaikoina (ma-to klo<br />

10-19; pe 10-16). Kirjaston väki ripustaa ne sitten puuhun.<br />

Heijastin auttaa näkymään pimeässä<br />

Valaistuissa taajamissakin voi olla vaikea<br />

havaita pimeän aikaan liikkuvia jalankulkijoita<br />

ja pyöräilijöitä. Katu- ja mainosvalot<br />

sekä puiden ja pensaiden varjot<br />

hankaloittavat havainnointia. Sade, sumu<br />

ja huurtuneet ikkunat heikentävät kuljettajan<br />

näkymää.<br />

Jalankulkijan on lain mukaan pimeän<br />

aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä<br />

asianmukaista heijastinta. Lain<br />

velvoituksesta huolimatta taajamassa ja<br />

taajaman ulkopuolella vain joka toinen<br />

jalankulkija käyttää heijastinta.<br />

Hyvälaatuinen heijastava huomioliivi,<br />

hihna, panta tai valjas on myös jalankulkijan<br />

seurana liikkuvan koiran tai muun<br />

lemmikkieläimen turvana hämärän<br />

aikaan. Tummakarvaista koiraa voi olla<br />

erittäin vaikea havainnoida pimeässä.<br />

Pimeästä erottuva koira auttaa myös omistajaansa näkymään.<br />

Lisätietoja heijastimista mm. www.liikenneturva.fi<br />

Runosmäkeläisten oma<br />

kangaskassi nyt myynnissä!<br />

Tunnusta kotiseutua ja runosmäkeläisyyttä ja<br />

hanki Runosmäen oma kangaskassi.<br />

Kasseja on myynnissä Runosmäen Lämmön<br />

toimistolla. Hanki omasi. Tai osta kaverille.<br />

10e

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!