Kuljetus & Logistiikka 1 / 2019

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Ketterä hälytyssovellus pelastaa

monella rintamalla

Espoolainen Quanturi Oy lähti maailmanvalloitukseen kuivaheinän

palovaaran havaitsemiseen ja heinän laaduntarkkailuun

kehittämällään sovelluksella ja laitteistolla.

Nyt yhtiö kertoo moneen taipuvan keksintönsä estäneen

neljännesmiljoonan suuruiset vahingot Blomberg Stevedoringin

varastolla Vaasassa.

Vaasan, Kalajoen ja Kristiinankaupungin

satamissa toimiva Oy

Blomberg Stevedoring Ab on erikoistunut

viljan ja rehuraaka-aineen

massakäsittelyyn tarjoten

asiakkailleen niin logistiikkapalveluja

kuin esimerkiksi viljan ja

rehun testaus-, analysointi- ja varastointipalveluja.

Määrät ovat

suuria: esimerkiksi vuonna 2018

Blombergin vastuulla oli raaka-ainetta

noin 1 200 000 tonnin verran.

Blomberg hankki tarpeisiinsa

Quanturin lämpöantureita, jotka

sopivat suuren raaka-ainevaraston

monitorointiin. Kun heinän

lämpötilan ja laadun tarkkailussa

käytettävät anturit ovat alle puolimetrisiä,

Blombergille valmistettiin

2,5-metrisiä antureita. Quanturin

kehittämä teknologia perustuu

anturien avulla tehtävän seurannan

tuottamaan dataan, joka

kertoo lämpötilan muutoksista.

Tiedot tulevat pilvipalvelun kautta

tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimeen,

ja hälytysrajat ylittyvässä

tilanteessa järjestelmä antaa

hälytyksen puhelimeen.

Joulukuussa 2018 Blombergin

varastolla Vaasassa oli vahinko

lähellä. Yhtiön varastoima rehuraaka-aine

alkoi huolestuttavasti

kuumentua. Järjestelmän hälyttäessä

ylikuumenemisesta huolitsija

ilmoitti tilanteesta raaka-aineerän

omistajalle, jonka pyynnöstä

erä kuormattiin toiseen varastoon

matalammaksi kasaksi. Riittävän

aikainen reagointi esti noin 250

000 euron vahinkojen syntymisen.

– Järjestelmän käyttökokemukset

ovat tähän mennessä olleet

pelkästään positiivisia. Lämpötilan

seuraaminen on helppoa, ja aiommekin

hankkia laitteistoja lisää

Vaasaan ja ottaa ne käyttöön myös

muissa toimipisteissämme, kertoo

terminaalin johtaja Kari Seranto

Blomberg Stevedoringilta.

Quanturi oy pystyy tarjoamaan

monenlaisia ratkaisuja teollisuuden

ja maatalouden laadunvalvontaan

ja vahinkojen estoon. Heinänpaalien

monitorointiin yritys on

myynyt maailmanlaajuisesti tuhansia

antureita HAYTECH-tuotenimellä.

Viljavarastojen seurannan

lisäksi teknologian hyödyntäminen

on vahvassa kasvussa kompostoinnissa

ja sen käytöstä on hyviä

kokemuksia myös jätteenkäsittelyssä,

hakkeen lämpötilan seurannassa

ja turvetuotannossa.

– IoT-teknologia antaa meille

paljon mahdollisuuksia. Jatkuvalla

mittauksella voidaan estää vahinkoja,

ja kattava mittausdata luo

perustan lopputuotteiden laadun

parantamiseen. Kasvullemme on

hyvät näkymät, iloitsee Quanturin

toimitusjohtaja Nadine Pesonen.

www.quanturi.com.

42

More magazines by this user
Similar magazines