04.03.2019 Views

Stream Maaliskuu 2019 FI

Arkitekniikka joka sopii kaikille

Arkitekniikka joka sopii kaikille

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PUHEPALVELUT

JNT jatkaa kiinteiden

puhelinpalveluiden

toimittamista asiakkailleen

JNT ON SUOMEN kolmanneksi vanhin televiestintäyhtiö,

ja koko toimintamme alkoi juuri

puhelinviestinnästä. Pietarsaaressa soitettiin

ensimmäinen puhelu jo vuonna 1887, ja

tämä loi perustan alueen nykyiselle viestinnälle.

Nykyään käytetään kaikkia mahdollisia

viestintätapoja. Lähetämme erilaisia pikaviestejä

ja puhumme videopuheluita sekä

lisäksi soitamme edelleen myös perinteisiä

puheluita. Pelkkien puheluiden lisäksi

pystymme nyt viestimään useilla eri tavoilla,

mikä on rikkaus meille kaikille.

JNT ON AINA ollut kiinteän puhelinviestinnän

kehityksen kärjessä, ja meillä on valmiudet

toimittaa IP-puhelinviestintää koko maahan.

Sekä yritykset että kuluttajat käyttävät

palveluitamme päivittäin.

IP-puhelinliittymällämme MultiVoicella

soitat puheluita tavalliseen tapaan kiinteällä

puhelimellasi. Sinun ei tarvitse asua perinteisellä

alueellamme (Pietarsaari, Pedersöre,

Luoto tai Uusikaarlepyy) tai omistaa perinteistä

kiinteää lankapuhelinliittymää. Jos

käytössäsi on kiinteä internetliittymä, jonka

olet tilannut meiltä, voit soittaa puheluita

tavalliseen tapaan riippumatta siitä, missä

asut. Kuukausimaksu on 2,95 € ja Multi-

Voice-liittymien väliset puhelut ovat ilmaisia.

Jos sinulla on jonkin toisen operaattorin

puhelinliittymä, voit siirtää puhelinnumerosi

meille.

VAIKKA AJAT JA tekniikka muuttuvat huimaa

vauhtia, JNT kokee tärkeäksi tarjota asiakkailleen

näiden tarvitsemia ja haluamia

palveluita. Tästä syystä jatkamme kiinteiden

puhelinpalveluiden tarjoamista. Jatkamme

myös uusien palveluiden kehittämistä, jotta

me kaikki voisimme viestiä juuri niillä

tavoilla, jotka koemme itsellemme sopivimmiksi.

10 STREAM / MAALISKUU 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!