04.03.2019 Views

Stream Maaliskuu 2019 FI

Arkitekniikka joka sopii kaikille

Arkitekniikka joka sopii kaikille

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kokeile mobiilia

IPTV:tä veloituksetta

kahden

kuukauden ajan

Kaikki IPTV-asiakkaamme voivat kokeilla kätevää mobiilia

IPTV-palveluamme veloituksetta kahden kuukauden ajan.

Mobiilin IPTV-palvelun käyttö edellyttää meiltä tilattua aktiivista

IPTV-palvelua.

Mobiilin IPTV:n avulla voit katsella televisiota missä haluatkin,

esimerkiksi autossa, kesämökillä tai ulkomaanmatkalla. Palvelun

avulla voit katsella televisiota lukulaitteelta, tietokoneelta

tai matkapuhelimesta. Voit katsella televisiota jopa kolmelta

laitteelta samanaikaisesti, mikä on varsin hyödyllinen ominaisuus,

jos perheenjäsenet haluavat katsella eri ohjelmia.

Mobiili IPTV toimii sovelluksella, joka on ladattavissa veloituksetta

ja toimii iOS- ja Android-laitteilla. Viasatin kanavapaketit

ovat nyt katsottavissa myös mobiili IPTV:ssä, muut lisäpaketit

eivät ole katsottavissa.

Voit tilata palvelun helposti oman IPTV-boksisi kautta tai ottamalla

yhteyttä asiakaspalveluumme:

06 786 8222

asiakaspalvelu@jnt.fi.

Palvelemme arkisin klo 8–16.30.

Uutuus!

Nyt myös

viasatin

kanavat mobiili

IPTV:ssä

Kampanja on voimassa 1.2.–31.3.2019 ja edellyttää neljän kuukauden sitoutumisaikaa. Kaksi kuukautta hintaan 0 €/

kuukausi ja kaksi kuukautta hintaan 5 €/kuukausi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!